A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság május 18-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út. 47.) tanácstermében megtartott nyilvános és rendes ülése tárgyában Jelen vannak a Szociális és Egészségügyi Bizottság részéről: Gajdosné Nagy Tímea a Bizottság elnöke Sáránné Kerepeszki Katalin bizottsági tag Deák Csaba bizottsági tag Tóthné Mátrai Edit bizottsági tag A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag Jelen vannak az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság részéről: Sáránné Kerepeszki Katalin a Bizottság elnöke Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tag Krizsánné Turcsányi Marianna bizottsági tag Pintér Erzsébet bizottsági tag A bizottság üléséről igazoltan távol: Czeroven István bizottsági tag Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Simó Gáborné polgármester Lengyel Zoltán alpolgármester Schweierné Juhász Katalin aljegyző Marsovszki István képviselő Bartháné Lázár Eszter gazdálkodási irodavezető Jenei Ivett szociális csoportvezető Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Bársonyné Pálinkás Éva a Játékország Óvoda vezetője Egyéb meghívottak: Barta Józsefné pilisi lakos Illanicz György a Pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat intézményvezetője A jegyzőkönyvet Elek Gabriella köztisztviselő vezette és készítette el. A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága május 18-án 17 óra 00 perctől kezdődően megtartotta nyilvános és rendes ülését. Jegyzőkönyv számára Gajdosné Nagy Tímea elnök rögzíti, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság létszáma 5 fő tag melyből 17 óra 00 perckor 3 fő van jelen - a Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság Sáránné Kerepeszki Katalin bizottsági tagot jelöli jegyzőkönyv hitelesítőnek.

2 Jegyzőkönyv számára Sáránné Kerepeszki Katalin elnök rögzíti, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság létszáma 5 fő tag melyből 17 óra 00 perckor 4 fő van jelen az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 4 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Gajdosné Nagy Tímea bizottsági tagot jelöli jegyzőkönyv hitelesítőnek. Gajdosné Nagy Tímea a Szociális és Egészségügyi bizottsági elnök, valamint Sáránné Kerepeszki Katalin az Oktatási, Kulturális és Sport bizottsági elnök ismerteti a napirendi pontokat: N y i l v á n o s, e g y ü t t e s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Döntés előirányzat módosításról. (104/2016. sz. előterjesztés) Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság, Oktatási- Kulturális és Sport Bizottság, 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi gazdálkodása zárszámadásáról szóló /2016. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására. (97/2016. sz. előterjesztés) Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság, Oktatási- Kulturális és Sport Bizottság, 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 17/2015.(V.31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló../2016. (V..)számú önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására (107/2016. sz. előterjesztés) Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság, 4./ Javaslat a Pilisi Játékország Óvoda Alapító Okiratának módosítására. (108/2016. sz. előterjesztés) 5./ Beszámoló a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában és működtetésében álló, pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat, valami a bölcsődei ellátás évi működéséről. Előterjesztő: Illanicz György, intézményvezető (94/2016. sz. előterjesztés) Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság, 6./ Javaslat a Pilis Városért Közalapítvány Kuratóriuma évi gazdálkodásáról szóló beszámolója és évi közhasznúsági jelentése elfogadására és jóváhagyására. Előterjesztő: a kuratórium elnöke (96/2016. sz. előterjesztés) Tárgyalja: Oktatási- Kulturális és Sport Bizottság 7./ Javaslat Pilis Város Önkormányzat által évben szervezendő nyári gyermekfelügyelet (táboroztatás) előkészítésére és lebonyolítására. (100/2016. sz. előterjesztés) Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság, Oktatási- Kulturális és Sport Bizottság, 8./ Tájékoztató a Pilisi Játékország Óvodába való beiratkozásokról valamint a nyári zárva tartásról. (bizottsági előterjesztés) Előterjesztő: Bársonyné P. Éva intézményvezető, (105/2016. sz. előterjesztés) 2

3 9./ Tájékoztató a Trianoni emléknapról (bizottsági előterjesztés) (103/2016. sz. előterjesztés) 10./ Egyebek Gajdosné Nagy Tímea, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: indítványozza, hogy a 4./ napirendi pont 6./ napirendi pontként, az 5./ napirendi pont 4./ napirendi pontként, 6./ napirendi pont 7./ napirendi pontként és a 7./ napirendi pont 5./ napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot A Szociális és Egészségügyi Bizottság 21/2016. (V.18.) számú határozata: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadja a Bizottság ülésére kiküldött napirendet. Felelős: Gajdosné Nagy Tímea, a bizottság elnöke Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 48/2016. (V.18.) számú határozata: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elfogadja a Bizottság ülésére kiküldött napirendet. Felelős: Sáránné Kerepeszki Katalin, a bizottság elnöke N y i l v á n o s, e g y ü t t e s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ Döntés előirányzat módosításról. (104/2016. sz. előterjesztés) Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság, Oktatási- Kulturális és Sport Bizottság, 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi gazdálkodása zárszámadásáról szóló /2016. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására. (97/2016. sz. előterjesztés) Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság, Oktatási- Kulturális és Sport Bizottság, 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 17/2015.(V.31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló../2016. (V..)számú önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására (107/2016. sz. előterjesztés) Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság, 4./ Beszámoló a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában és működtetésében álló, pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat, valami a bölcsődei ellátás évi működéséről. Előterjesztő: Illanicz György, intézményvezető (94/2016. sz. előterjesztés) Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság, 5./ Javaslat Pilis Város Önkormányzat által évben szervezendő nyári gyermekfelügyelet (táboroztatás) előkészítésére és lebonyolítására. (100/2016. sz. előterjesztés) 3

4 Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság, Oktatási- Kulturális és Sport Bizottság, 6./ Javaslat a Pilisi Játékország Óvoda Alapító Okiratának módosítására. (108/2016. sz. előterjesztés) 7./ Javaslat a Pilis Városért Közalapítvány Kuratóriuma évi gazdálkodásáról szóló beszámolója és évi közhasznúsági jelentése elfogadására és jóváhagyására. Előterjesztő: a kuratórium elnöke (96/2016. sz. előterjesztés) Tárgyalja: Oktatási- Kulturális és Sport Bizottság 8./ Tájékoztató a Pilisi Játékország Óvodába való beiratkozásokról valamint a nyári zárva tartásról. (bizottsági előterjesztés) Előterjesztő: Bársonyné P. Éva intézményvezető, (105/2016. sz. előterjesztés) 9./ Tájékoztató a Trianoni emléknapról (bizottsági előterjesztés) (103/2016. sz. előterjesztés) 10./ Egyebek Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Gajdosné Nagy Tímea a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke rátér az együttes bizottsági nyilvános és rendes ülés 1./ napirendi pontjának megtárgyalására. 1./ Döntés előirányzat módosításról. (104/2016. sz. előterjesztés) Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság, Oktatási- Kulturális és Sport Bizottság, A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz a 104/2016. sz. előterjesztés kapcsolódik, Gajdosné Nagy Tímea, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a napirendi pontot, az előterjesztésben foglaltak szerint. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, kérésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Gajdosné Nagy Tímea, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot A Szociális és Egészségügyi Bizottság 22/2016. (V.18.) számú határozata: A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a /2016.(.) sz. önkormányzati rendelet megalkotását a 11/2015. (III.16.) sz. Pilis Város Önkormányzata évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet módosítására a mellékelt rendelet-tervezet szerint. Felelős: Gajdosné Nagy Tímea, a bizottság elnöke 4

5 Sáránné Kerepeszki Katalin, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, kérésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Sáránné Kerepeszki Katalin, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 49/2016. (V.18.) számú határozata: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a /2016.(.) sz. önkormányzati rendelet megalkotását a 11/2015. (III.16.) sz. Pilis Város Önkormányzata évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet módosítására a mellékelt rendelet-tervezet szerint. Felelős: Sáránné Kerepeszki Katalin, a bizottság elnöke Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Gajdosné Nagy Tímea a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke rátér az együttes bizottsági nyilvános és rendes ülés 2./ napirendi pontjának megtárgyalására. 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi gazdálkodása zárszámadásáról szóló /2016. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására. (97/2016. sz. előterjesztés) Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság, Oktatási- Kulturális és Sport Bizottság A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz a 97/2016. sz. előterjesztés kapcsolódik, Gajdosné Nagy Tímea, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a napirendi pontot, az előterjesztésben foglaltak szerint. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, kérésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Gajdosné Nagy Tímea, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot A Szociális és Egészségügyi Bizottság 23/2016. (V.18.) számú határozata: A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a /2016.(.) sz. önkormányzati rendelet megalkotását, Pilis Város Önkormányzata évi zárszámadásáról, a mellékelt rendelet-tervezet szerint. Felelős: Gajdosné Nagy Tímea, a bizottság elnöke Sáránné Kerepeszki Katalin, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: 5

6 Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, kérésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Sáránné Kerepeszki Katalin, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 50/2016. (V.18.) számú határozata: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a /2016.(.) sz. önkormányzati rendelet megalkotását, Pilis Város Önkormányzata évi zárszámadásáról, a mellékelt rendelet-tervezet szerint. Felelős: Sáránné Kerepeszki Katalin, a bizottság elnöke Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Gajdosné Nagy Tímea a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke rátér az együttes bizottsági nyilvános és rendes ülés 3./ napirendi pontjának megtárgyalására. 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 17/2015.(V.31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló../2016. (V..)számú önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására (107/2016. sz. előterjesztés) Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság, A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz a 107/2016. sz. előterjesztés kapcsolódik, Gajdosné Nagy Tímea, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a napirendi pontot, az előterjesztésben foglaltak szerint. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, kérésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Gajdosné Nagy Tímea, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot A Szociális és Egészségügyi Bizottság 24/2016. (V.18.) számú határozata: A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, Pilis Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 17/2015. (V.31.) sz. rendelettel módosított 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2016. (V.) számú önkormányzati rendelet elfogadását és megalkotását. Felelős: Gajdosné Nagy Tímea, a bizottság elnöke 6

7 Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Gajdosné Nagy Tímea a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke rátér az együttes bizottsági nyilvános és rendes ülés 4./ napirendi pontjának megtárgyalására. 4./ Beszámoló a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában és működtetésében álló, pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat, valami a bölcsődei ellátás évi működéséről. Előterjesztő: Illanicz György, intézményvezető (94/2016. sz. előterjesztés) Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság, A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz a 94/2016. sz. előterjesztés kapcsolódik, Gajdosné Nagy Tímea, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a napirendi pontot, az előterjesztésben foglaltak szerint. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, kérésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Gajdosné Nagy Tímea, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot A Szociális és Egészségügyi Bizottság 25/2016. (V.18.) számú határozata: A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában és működtetésében álló, pilisi Evangélikus Szeretetszolgálat, valami a bölcsődei ellátás évi működéséről szóló beszámolót fogadja el. Felelős: Gajdosné Nagy Tímea, a bizottság elnöke Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Gajdosné Nagy Tímea a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke rátér az együttes bizottsági nyilvános és rendes ülés 5./ napirendi pontjának megtárgyalására. 5./ Javaslat Pilis Város Önkormányzat által évben szervezendő nyári gyermekfelügyelet (táboroztatás) előkészítésére és lebonyolítására. (100/2016. sz. előterjesztés) Tárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság, Oktatási- Kulturális és Sport Bizottság, A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz a 100/2016. sz. előterjesztés kapcsolódik, Gajdosné Nagy Tímea, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a napirendi pontot, az előterjesztésben foglaltak szerint. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, kérésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Gajdosné Nagy Tímea, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. 7

8 A Szociális és Egészségügyi Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot A Szociális és Egészségügyi Bizottság 26/2016. (V.18.) számú határozata: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 1./ elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, az alábbi javaslatot 1./ a település közigazgatási területén élő, 6-14 éves korú gyermekek napközbeni ellátásáról a nyári időszakban a Monor és Térsége Integrált Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Pilisi Területi Szolgálat Szakmai Egysége útján gondoskodik. 2./ évi nyári gyermekfelügyelettel összefüggésben a mellékelt szakmai feladat-ellátási tervet elfogadja. 3.a./ évi nyári gyermekfelügyelet megszervezéséért Gajdosné Nagy Tímea családsegítő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke a felelős, és jogosult a szükséges intézkedések megtételére, 3.b/a táboroztatás helyszínének (Gubányi Károly Általános Iskola, Dózsa Gy.u.33.) biztosítására felkért személy: Krizsánné Turcsányi Marianna, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója 3.c/ étkezési helyszínének biztosítására felkért személy: Illanicz György az Evangélikus Szeretetszolgálat által működtetett intézmény vezetője 3.d/ Polgármesteri Hivatal részéről kapcsolattartó személy: Czigelmajer Gizella szociális igazgatási ügyintéző. 4./ A évi nyári gyermekfelügyelet (táborozás) időtartama: hetenkénti turnusokban, összesen két hét, az alábbi két turnusban: I. turnus:2016. június július 01. II. turnus:2016. július július / A évi nyári táborozás elsődleges helyszíne: 1. Gubányi Károly Általános Iskola, Dózsa Gy.u.33. (tantermek, tornatermek, mosdók, udvar) 2.Sportpálya, Dózsa Gy.u / A évi nyári táborban részt vevő gyermekek maximális létszáma (az előzetes felmérés alapján): 20 fő/2 hét. 7./ A évi nyári táboroztatást a táborban részt vevő gyermekek számára Ft önköltség befizetésével biztosítja. 7.a/ A térítési díj kifizetése alól a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek mentesül. 8

9 7.b/ A évi nyári gyermekfelügyeletben közreműködő (3 fő) részére a napi egyszeri meleg étkeztetést térítésmentesen biztosítja. Ez (3 Fő X 518.-Ft X 10 nap=) Ft 8./A táboroztatás költségeivel összefüggő Ft-os összeget a évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet általános tartalék terhére biztosítja. 9a./ A 2016.évi nyári gyermekfelügyelet lebonyolításáról írásos, szakmai és pénzügyi beszámoló készül: a gyermekek számának, a közreműködött személyek, valamint az általuk szervezett programok, foglalkozások bemutatásával, az étkezés lebonyolításával kapcsolatos tapasztalatokról, illetőleg a programok lebonyolításáról szóló tájékoztatás, szakmai tapasztalatok bemutatásával. 9.b/ Az írásbeli szakmai beszámolóban a megkötött szerződésekről szóló tájékoztatásra, táboroztatás végrehajtáshoz, illetve az egyes programokhoz kapcsolódóan eszközölt dologi kiadások bemutatására kell kitérni melyeket az érintett szakbizottságok az októberi ülésükön vitatnak meg. 10./ A Képviselő-testület - a polgármester útján - felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a döntésről írásban értesítse Ispány Jánost, a Monor és Térsége Integrált Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Pilisi Területi Szolgálat Szakmai Egység intézményvezetőjét (székhely: 2200 Monor, Dobó u. 6.), Gajdosné Nagy Tímea családsegítőt, a Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnökét, valamint Krizsánné Turcsányi Mariannát, a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) igazgatóját. 11./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 1-10/ pontban foglalt döntés végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Simó Gáborné polgármester Határidő: azonnal, Krizsánné Turcsányi Marianna, a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) igazgatójának, Ispány Jánost a Monor és Térsége Integrált Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Pilisi Területi Szolgálat Szakmai Egység intézményvezetőjének (székhely:2200 Monor, Dobó u.6.), Gajdosné Nagy Tímea családsegítőt, a Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnökét, a döntésről történő értesítésre: a döntést követő 15 napon belül. Felelős: Gajdosné Nagy Tímea, a bizottság elnöke Sáránné Kerepeszki Katalin, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, kérésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Sáránné Kerepeszki Katalin, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot 9

10 Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 51/2016. (V.18.) számú határozata: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 1./ elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, az alábbi határozat- javaslatot 1./ a település közigazgatási területén élő, 6-14 éves korú gyermekek napközbeni ellátásáról a nyári időszakban a Monor és Térsége Integrált Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Pilisi Területi Szolgálat Szakmai Egysége útján gondoskodik. 2./ évi nyári gyermekfelügyelettel összefüggésben a mellékelt szakmai feladat-ellátási tervet elfogadja. 3.a./ évi nyári gyermekfelügyelet megszervezéséért Gajdosné Nagy Tímea családsegítő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke a felelős, és jogosult a szükséges intézkedések megtételére, 3.b/a táboroztatás helyszínének (Gubányi Károly Általános Iskola, Dózsa Gy.u.33.) biztosítására felkért személy: Krizsánné Turcsányi Marianna, a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatója 3.c/ étkezési helyszínének biztosítására felkért személy: Illanicz György az Evangélikus Szeretetszolgálat által működtetett intézmény vezetője 3.d/ Polgármesteri Hivatal részéről kapcsolattartó személy: Czigelmajer Gizella szociális igazgatási ügyintéző. 4./ A évi nyári gyermekfelügyelet (táborozás) időtartama: hetenkénti turnusokban, összesen két hét, az alábbi két turnusban: I. turnus:2016. június július 01. II. turnus:2016. július július / A évi nyári táborozás elsődleges helyszíne: 1. Gubányi Károly Általános Iskola, Dózsa Gy.u.33. (tantermek, tornatermek, mosdók, udvar) 2.Sportpálya, Dózsa Gy.u / A évi nyári táborban részt vevő gyermekek maximális létszáma (az előzetes felmérés alapján): 20 fő/2 hét. 7./ A évi nyári táboroztatást a táborban részt vevő gyermekek számára Ft önköltség befizetésével biztosítja. 7.a/ A térítési díj kifizetése alól a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek mentesül. 7.b/ A évi nyári gyermekfelügyeletben közreműködő (3 fő) részére a napi egyszeri meleg étkeztetést térítésmentesen biztosítja. Ez (3 Fő X 518.-Ft X 10 nap=) Ft 10

11 8./A táboroztatás költségeivel összefüggő Ft-os összeget a évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet általános tartalék terhére biztosítja. 9a./ A 2016.évi nyári gyermekfelügyelet lebonyolításáról írásos, szakmai és pénzügyi beszámoló készül: a gyermekek számának, a közreműködött személyek, valamint az általuk szervezett programok, foglalkozások bemutatásával, az étkezés lebonyolításával kapcsolatos tapasztalatokról, illetőleg a programok lebonyolításáról szóló tájékoztatás, szakmai tapasztalatok bemutatásával. 9.b/ Az írásbeli szakmai beszámolóban a megkötött szerződésekről szóló tájékoztatásra, táboroztatás végrehajtáshoz, illetve az egyes programokhoz kapcsolódóan eszközölt dologi kiadások bemutatására kell kitérni melyeket az érintett szakbizottságok az októberi ülésükön vitatnak meg. 10./ A Képviselő-testület - a polgármester útján - felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a döntésről írásban értesítse Ispány Jánost, a Monor és Térsége Integrált Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Pilisi Területi Szolgálat Szakmai Egység intézményvezetőjét (székhely: 2200 Monor, Dobó u. 6.), Gajdosné Nagy Tímea családsegítőt, a Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnökét, valamint Krizsánné Turcsányi Mariannát, a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) igazgatóját. 11./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 1-10/ pontban foglalt döntés végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Simó Gáborné polgármester Határidő: azonnal, Krizsánné Turcsányi Marianna, a Gubányi Károly Általános Iskola (székhely: 2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.) igazgatójának, Ispány Jánost a Monor és Térsége Integrált Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Pilisi Területi Szolgálat Szakmai Egység intézményvezetőjének (székhely:2200 Monor, Dobó u.6.), Gajdosné Nagy Tímea családsegítőt, a Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnökét, a döntésről történő értesítésre: a döntést követő 15 napon belül. Felelős: Sáránné Kerepeszki Katalin, a bizottság elnöke Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Gajdosné Nagy Tímea a Szociális és Egészségügyi Bizottság május 18-i nyilvános és rendes ülését a nyilvános és rendes ülésen tovább tárgyalandó napirendi pont hiányában május 18-án 17 óra 30 perckor berekeszti. Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Sáránné Kerepeszki Katalin az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke rátér a nyilvános és rendes ülés 6./ napirendi pontjának megtárgyalására. 6./ Javaslat a Pilisi Játékország Óvoda Alapító Okiratának módosítására. (108/2016. sz. előterjesztés) A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz a 108/2016. sz. előterjesztés kapcsolódik, Sáránné Kerepeszki Katalin, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Ismerteti a napirendi pontot, az előterjesztésben foglaltak szerint. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy 11

12 van-e kérdésük, kérésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Sáránné Kerpeszki Katalin, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 52/2016. (V.18.) számú határozata: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot: Pilis Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 1./ a Pilisi Játékország Óvoda alapító okiratát a mellékeltek szerint módosítja. 2./ felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésről tájékoztassa az intézményvezetőt, valamint a nyilvántartó szervet. Felelős: Simó Gáborné polgármester Határidő: azonnal, folyamatosan Felelős: Sáránné Kerepeszki Katalin, a bizottság elnöke Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Sáránné Kerepeszki Katalin az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke rátér a nyilvános és rendes ülés 7./ napirendi pontjának megtárgyalására. 7./ Javaslat a Pilis Városért Közalapítvány Kuratóriuma évi gazdálkodásáról szóló beszámolója és évi közhasznúsági jelentése elfogadására és jóváhagyására. Előterjesztő: a kuratórium elnöke (96/2016. sz. előterjesztés) Tárgyalja: Oktatási- Kulturális és Sport Bizottság A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz a 96/2016. sz. előterjesztés kapcsolódik, Simó Gáborné polgármester: Ismerteti a napirendi pontot, az előterjesztésben foglaltak szerint. Sáránné Kerepeszki Katalin, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, kérésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Sáránné Kerpeszki Katalin, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 53/2016. (V.18.) számú határozata: 12

13 Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Pilis Városért Közalapítvány (székhelye: 2721 Pilis, Kossuth L. út. 47., adószáma: ) évi gazdálkodásáról szóló írásbeli beszámolót és a hozzá kapcsolódó eredmény-kimutatást, valamint a évi közhasznúsági mellékletet hagyja jóvá és fogadja el. Felelős: Sáránné Kerepeszki Katalin, a bizottság elnöke Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Sáránné Kerepeszki Katalin az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke rátér a nyilvános és rendes ülés 8./ napirendi pontjának megtárgyalására. 8./ Tájékoztató a Pilisi Játékország Óvodába való beiratkozásokról valamint a nyári zárva tartásról. (bizottsági előterjesztés) Előterjesztő: Bársonyné P. Éva intézményvezető, (105/2016. sz. előterjesztés) A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz a 105/2016. sz. előterjesztés kapcsolódik, Sáránné Kerepeszki Katalin, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Ismerteti a napirendi pontot, az előterjesztésben foglaltak szerint. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, kérésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Sáránné Kerpeszki Katalin, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 54/2016. (V.18.) számú határozata: Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot: Pilis Város Önkormányzatának Képviselő testülete: 1./ a Pilisi Játékország Óvoda vezetőjének tájékoztatóját - a Pilisi Játékország Óvodába való beiratkozásról elfogadja. 2./ A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: törvény) 25. (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a törvényi maximális létszámhatár túllépésére, a csoportlétszámok 20 %-al történő emelésére a 2016/2017-es nevelési évre vonatkozóan a fenntartói hozzájárulást megadja. 3./ Az intézmény nyári zárva tartását a Képviselő-testület tudomásul veszi. Határidő: 1./-2./-3./ pont tekintetében azonnal és folyamatos, Felelős: 1./-2./-3./ pont tekintetében nincs, Felelős: Sáránné Kerepeszki Katalin, a bizottság elnöke Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Sáránné Kerepeszki Katalin az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke rátér a nyilvános és rendes ülés 9./ napirendi pontjának megtárgyalására. 9./ Tájékoztató a Trianoni emléknapról 13

14 (bizottsági előterjesztés) (103/2016. sz. előterjesztés) A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz a 103/2016. sz. előterjesztés kapcsolódik, Sáránné Kerepeszki Katalin, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Ismerteti a napirendi pontot, az előterjesztésben foglaltak szerint. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, kérésük a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Sáránné Kerpeszki Katalin, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: Megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai a tájékoztatást tudomásul vették. Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Sáránné Kerepeszki Katalin az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság május 18-i nyilvános és rendes ülését a nyilvános és rendes ülésen tovább tárgyalandó napirendi pont hiányában május 18-án 17 óra 50 perckor berekeszti. Hitelesítem: Gajdosné Nagy Tímea a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Sáránné Kerepeszki Katalin jegyzőkönyv hitelesítő Sáránné Kerepeszki Katalin az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke Gajdosné Nagy Tímea jegyzőkönyv hitelesítő 14

2./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi közfoglalkoztatásról.

2./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi közfoglalkoztatásról. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016. március 23-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út. 47.) tanácstermében

Részletesebben

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről.

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről. HATÁROZATOK amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. január 21-én (szerda) 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

(168/2015. sz. előterjesztés)

(168/2015. sz. előterjesztés) H A T Á R O Z A T O K amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. június 24.-én 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Javaslat a 2015.évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok meghatározására. polgármester x egyszerű x nyílt ülés x Fejlesztési Bizottság

Javaslat a 2015.évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok meghatározására. polgármester x egyszerű x nyílt ülés x Fejlesztési Bizottság 122/2015. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Javaslat a 2015.évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok meghatározására 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont):

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, 2016. október 20.-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út. 47.) tanácstermében

Részletesebben

A bizottsági ülésről igazoltan távol: Gál Szilvia bizottsági tag

A bizottsági ülésről igazoltan távol: Gál Szilvia bizottsági tag 1 J e g y z ő k ö n y v amely készült a Pénzügyi Bizottság 2015. szeptember 22-én, 17 óra 05 perckor, a Városháza nagytermében (2721 Pilis, Kossuth Lajos. út. 47.) megtartott nyilvános és rendes üléséről

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

x jegyző minősített X zárt ülésen tárgyalható önkormányzati képviselő

x jegyző minősített X zárt ülésen tárgyalható önkormányzati képviselő 210/2015. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA Javaslat 18/2015. (V. 31.) számú önkormányzati rendelet módosítása 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati

Részletesebben

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól.

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Okt. Kult. és Sport Bizottság Városfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság egyéb egyéb zárt ülés Pénzügyi Bizottság X

Okt. Kult. és Sport Bizottság Városfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság egyéb egyéb zárt ülés Pénzügyi Bizottság X 239/2014. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA A./2014. (XII.11.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 19/2014. (VIII.31.) sz. önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. április 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án 9.00 órai

Részletesebben

2./ Marcalvölgye Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának

2./ Marcalvölgye Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 105/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 31-én (péntek) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 8-i. rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 8-i. rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 8-i rendkívüli, nyílt üléséről Tartalomjegyzék 22/2016. (III.08.) Kt. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 28 i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 28 i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510 10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 28

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 88-92/2013. (IX. 13.) számú határozat. d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 016. február 5-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. június 30-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Várbalog Község Önkormányzata

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/2015 OKSB BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015. január 27-én, (kedden) 15:00 órakor megtartott

Részletesebben

39/2013. számú előterjesztés

39/2013. számú előterjesztés 39/2013. számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelete 37.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága 2016. április 28-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 4/2016. (IV. 28.) A 2015. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása. 5/2016. (IV. 28.) A 2015.

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete október 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete október 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 263/2016. (X.19.) határozat Vasas Miklósné bánhorváti lakos részére a Nyugdíjasházban

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2010. augusztus 30-án 13 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: Tóth István elnök,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Napirendi pontok: Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/ , 6 25/

Napirendi pontok: Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/ , 6 25/ Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 640-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. január 28-án (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 1/2014. (I.29.)

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Medina Község Önkormányzata

Medina Község Önkormányzata Medina Község Önkormányzata MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2013. április 29. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen hozott határozatok száma: tárgya: 82/2013.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12.-én 16 óra 15 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28.-án 16 óra 15 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT Alap község Önkormányzata Alsószentiván Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 25/224-501 alsosz@vnet.hu JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 456-20/2013.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2013. október 11-én (pénteken) 10 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről H A T Á R

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2009. december 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Bartáné Tóth Mária Dr.

Részletesebben

Szám: 279-4/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-4/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-4/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 8. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel Német

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 10-én 8.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

j ú n i u s é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

j ú n i u s é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Orsós István elnök Orsós Sándor elnök-helyettes Orsós Róbert Lajos képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Orsós István elnök Orsós Sándor elnök-helyettes Orsós Róbert Lajos képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8455. PUSZTAMISKE Szám: 2-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 21-én (hétfő) 15,00 órai kezdettel

Részletesebben

Piliscsév-Leányvár-Kesztölc községek Önkormányzata. Képviselő-testületének JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév-Leányvár-Kesztölc községek Önkormányzata. Képviselő-testületének JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév-Leányvár-Kesztölc községek Önkormányzata Képviselő-testületének JEGYZŐKÖNYVE 2013. június 24-én 16,30 órától 18,00 óráig megtartott Piliscsév Leányvár - Kesztölc községek Együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én tartott nyílt üléséről 170/13/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 27-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 9/2014. (VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendes testületi ülésén, 2007. november 19-én a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila, Hodruszky

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 200-6/2016.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben