JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek"

Átírás

1 Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013. (II. 07.) J 4 3/2013. (II. 07.) J 4 4/2013. (II. 07.) J 4 5/2013. (II. 07.) F 2 6/2013. (II. 07.) F2 7/2013. (II. 07.) F 4 8/2013. (II. 07.) E 9 9/2013. (II. 07.) F 3 10/2013. (II. 07.) L 5 Zalaháshágy határozatok: Sorszáma Kódja 5/2013. (II. 07.) F 2 6/2013. (II. 07.) F 2 7/2013. (II. 07.) F 4 8/2013. (II. 07.) E 9 9/2013. (II. 07.) F 3 10/2013. (II. 07.) L 5 Salomvár határozatok: Sorszáma Kódja 3/2013. (II. 07.) J 4 4/2013. (II. 07.) J 4 5/2013. (II. 07.) J 4 6/2013. (II. 07.) F 2 7/2013. (II. 07.) F 2 8/2013. (II. 07.) F 4 9/2013. (II. 07.) E 9 10/2013. (II. 07.) F 3 11/2013. (II. 07.) L 5

2 Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek február 7-én (csütörtökön) tartott együttes üléséről. Ülés helye: Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége Tanácskozóterem 8996 Zalacséb, Rákóczi u. 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Pecsics Zoltán polgármester órakor megnyitja az ülést. Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete részéről 4 fő, Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete részéről fő van jelen, Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete teljes létszámban (5 fő) jelen van, tehát az ülés határozatképes. Horváth József zalacsébi képviselő és Csáki István salomvári alpolgármester igazoltan vannak távol Ezt követően az alábbi napirendi pontokra tesz javaslatot, amelyek a meghívóban szereplővel azonosak. Napirendi pontok: 1. Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda évi költségvetésének módosításáról tájékoztatás Előadó: Pecsics Zoltán Zalacséb Község Polgármestere 2. Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda évi költségvetési tervezetének és önkormányzati finanszírozásának megtárgyalása Előadó: Pecsics Zoltán Zalacséb Község Polgármestere 3. Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda nyitva tartásának, a nyári szünet és a 2013/2014. tanévre a beiratkozás időpontjának meghatározása 4. Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége évi költségvetésének módosításáról tájékoztatás Előadó: Pecsics Zoltán Zalacséb Község Polgármestere 5. Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége évi költségvetési tervezetének és önkormányzati finanszírozásának megtárgyalása 6. Beszámoló a Körjegyzőség évi munkájáról 7. Járási hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás üzemeltetési költségekkel kapcsolatban

3 8. Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége megszüntető okiratának elfogadása 9. Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozással kapcsolatos megállapodás elfogadása A napirendre tett javaslatot a képviselő-testületek egyhangúlag, változtatás nélkül elfogadták. Ezt követően Pecsics Zoltán polgármester felkéri Nagy Szilvia körjegyzőt a jegyzőkönyv vezetésére. A jegyzőkönyvvezető személyével a képviselő-testületek egyhangúlag egyetértettek. 1. Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda évi költségvetésének módosítása. Előadó: Pecsics Zoltán Zalacséb Község Polgármestere. Pecsics Zoltán: A kiküldött írásos előterjesztéshez nem kívánt szóbeli kiegészítést fűzni. Javasolja a módosítás elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el, ezért Pecsics Zoltán ülésvezető polgármester szavazásra bocsátja a Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda évi költségvetésének módosítására vonatkozó határozati javaslatot. 2/2013. (II. 07.) számú határozatával, Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal 3/2013. (II. 07.) számú határozatával az alábbi döntést hozta. 2/2013. (II. 07.) számú határozata 3/2013. (II. 07.) számú határozata A Képviselő-testület a közös fenntartású, önállóan gazdálkodó Napköziotthonos Óvoda Zalacséb évi költségvetésének kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításáról készített polgármesteri tájékoztatást az előterjesztés szerint tudomásul veszi és jóváhagyja. A képviselő-testület kéri a körjegyzőt, hogy a határozat kivonatát az intézményvezető részére küldje meg. Határidő: február 28. Felelős: Nagy Szilvia körjegyző 2. Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda évi költségvetési tervezetének és önkormányzati finanszírozásának megtárgyalása. Előadó: Pecsics Zoltán Zalacséb Község Polgármestere. Pecsics Zoltán: A napirendi ponthoz kapcsolódó írásos előterjesztést és a határozati javaslatot mindenki kézhez kapta, áttanulmányozhatta. Takarékos költségvetés, mely felhalmozási kiadást nem tartalmaz. Elmondja, ha nem sikerül pályázati forrást találni, akkor is rá kell

4 költeni az intézményre kb. 5-6 millió forintot, mert a nyílászáró csere, külső homlokzatszigetelés már nagyon időszerű. Kérdése, hogy Salomvár tudja-e ezt támogatni? Árvay Sándor: Most nem tud választ adni a kérdésre. Úgy gondolja, hogy a év egy próbaév minden önkormányzatnak. A hozzájárulás anyagi lehetőségek függvénye, de természetesen nem zárkózik el Salomvár. Más kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el, ezért Pecsics Zoltán ülésvezető polgármester szavazásra bocsátja a Napköziotthonos Óvoda Zalacséb évi költségvetési tervezetét és önkormányzati finanszírozását a határozati javaslatnak megfelelően. 3/2013. (II. 07.) számú határozatával, Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal 4/2013. (II. 07.) számú határozatával az alábbi döntést hozta. 3/2013. (II. 07.) számú határozata 4/2013. (II. 07.) számú határozata A Képviselő-testület a közös fenntartású, önállóan működő és gazdálkodó Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda évi költségvetését ,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel, valamint 7 fő létszámkerettel elfogadja. A főösszeg a kötelező feladatokat fedezi, önként vállalt feladatot az intézmény költségvetése nem tartalmaz. A költségvetési főösszegen belül működési költségvetési bevételek: - Intézményi működési bevétel: ,- Ft - Irányító szervtől kapott működési célú támogatás: ,- Ft - állami normatíva: ,- Ft - Önkormányzatok finanszírozása: ,- Ft - Pénzmaradvány: ,- Ft Felhalmozási költségvetési bevételek: 0,- Ft Működési költségvetési kiadások: - személyi juttatások: ,- Ft - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ,- Ft - dologi kiadások: ,- Ft Felhalmozási költségvetési kiadások: 0,- Ft A fenntartó önkormányzatok részéről a hozzájárulás utalása a határozat mellékletét képező finanszírozási ütemterv alapján történik. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester intézményvezető

5 3. Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda nyitva tartásának, a nyári szünet és a 2013/2014. tanévre a beiratkozás időpontjának meghatározása.. Nagy Szilvia: A napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot mindenki kézhez kapta. A javaslat az intézményvezetővel egyeztetve készült. Javasolja elfogadását. Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el, ezért Pecsics Zoltán ülésvezető polgármester szavazásra bocsátja a napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot. 4/2013. (II. 07.) számú határozatával, Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal 5/2013. (II. 07.) számú határozatával az alábbi döntést hozta. 4/2013. (II. 07.) számú határozata 5/2013. (II. 07.) számú határozata A Képviselő-testület, mint a Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda fenntartója, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdés b.) pontja alapján az intézmény heti és éves nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg: Heti nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7.00 órától óráig Az intézmény éves nyitva tartású, a nevelési év szeptember 1-jétől következő év augusztus 31. napjáig tart. A nyári szünet időpontja: július 22. és augusztus 30. közötti időszak. A fenntartó a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás napját március 7-8. (csütörtök-péntek) napjában határozza meg. A képviselő-testület kéri a körjegyzőt és az intézményvezetőt, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjanak a határozatban foglaltak megvalósításáról. Határidő: értelemszerű Felelős: Nagy Szilvia körjegyző Cséberné Varga Zsuzsanna intézményvezető 4. Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége évi költségvetésének módosításáról tájékoztatás. Előadó: Pecsics Zoltán Zalacséb Község Polgármestere. Nagy Szilvia: A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést és határozati javaslatot mindenki kézhez kapta. Javasolja elfogadását. Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el, ezért Pecsics Zoltán ülésvezető polgármester szavazásra bocsátja a körjegyzőség évi költségvetésének módosítására vonatkozó határozati javaslatot.

6 5/2013. (II. 07.) számú határozatával, Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag 5 igen szavazattal 5/2013. (II. 07.) számú határozatával, Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal 6/2013. (II. 07.) számú határozatával az alábbi döntést hozta. 5/2013. (II. 07.) számú határozata Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2013. (II. 07.) számú határozata 6/2013. (II. 07.) számú határozata A Képviselő-testület a közös fenntartású, önállóan működő és gazdálkodó Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége évi költségvetésének kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításáról készített polgármesteri tájékoztatást az előterjesztés szerint tudomásul veszi és jóváhagyja. Határidő: nincs Felelős: nincs 5. Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége évi költségvetési tervezetének és önkormányzati finanszírozásának megtárgyalása. Előadó: Nagy Szilvia körjegyző. Nagy Szilvia: A napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot mindenki kézhez kapta. Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Várja az esetleges kérdéseket, hozzászólásokat. Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el, ezért Pecsics Zoltán ülésvezető polgármester szavazásra bocsátja Körjegyzőség évi költségvetésére és önkormányzati finanszírozására vonatkozó határozati javaslatot. 6/2013. (II. 07.) számú határozatával, Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag 5 igen szavazattal 6/2013. (II. 07.) számú határozatával, Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal 7/2013. (II. 07.) számú határozatával az alábbi döntést hozta. 6/2013. (II. 07.) számú határozata Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2013. (II. 07.) számú határozata 7/2013. (II. 07.) számú határozata A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Zalacséb- Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének évi költségvetését ,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel, valamint 10 fő létszám-kerettel elfogadja. A főösszegből ,- Ft a kötelező feladatokat, ,- Ft az önként vállalt feladatokat fedezi.

7 Működési költségvetési bevételek: - Önkormányzati hivatal működésének támogatása: ,- Ft - Felügyeleti szervtől kapott támogatás: - Zalacséb Község Önkormányzata: ,- Ft - Zalaháshágy Község Önkormányzata: ,- Ft - Salomvár Község Önkormányzata: ,- Ft - Pénzmaradvány igénybe vétel előirányzata: ,- Ft - Intézményi működési bevétel: 1.000,- Ft Felhalmozási költségvetési bevételek: 0,- Ft Működési költségvetési kiadások: - Személyi juttatások: ,- Ft, - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ,- Ft, - Dologi kiadás: ,- Ft, Felhalmozási költségvetési kiadások: 0,- Ft Az önkormányzatok részéről a hozzájárulás utalása a határozat mellékletét képező finanszírozási ütemterv alapján történik. Határidő: folyamatos Felelős: Nagy Szilvia körjegyző Finanszírozások utalásáért: polgármester 6. Beszámoló a Körjegyzőség évi munkájáról.. Nagy Szilvia: A napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot mindenki kézhez kapta. Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Várja az esetleges kérdéseket, hozzászólásokat. Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el, ezért Pecsics Zoltán ülésvezető polgármester szavazásra bocsátja Körjegyzőség évi munkájáról készült beszámolót. 7/2013. (II. 07.) számú határozatával, Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag 5 igen szavazattal 7/2013. (II. 07.) számú határozatával, Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal 8/2013. (II. 07.) számú határozatával az alábbi döntést hozta. 7/2013. (II. 07.) számú határozata Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2013. (II. 07.) számú határozata 8/2013. (II. 07.) számú határozata A Képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadja Zalacséb- Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének évi munkájáról készült körjegyzői beszámolót. Határidő: nincs Felelős: nincs

8 7. Járási hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás üzemeltetési költségekkel kapcsolatban.. Nagy Szilvia: A napirendi ponthoz kapcsolódó Zala Megyei Kormányhivatal által készített és küldött megállapodás-tervezetet mindenki kézhez kapta. Javasolja jóváhagyását. Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el, ezért Pecsics Zoltán ülésvezető polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 8/2013. (II. 07.) számú határozatával, Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag 5 igen szavazattal 8/2013. (II. 07.) számú határozatával, Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal 9/2013. (II. 07.) számú határozatával az alábbi döntést hozta. 8/2013. (II. 07.) számú határozata Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatallal a járási hivatalok kialakításával kapcsolatosan kötött alapmegállapodás 1.1 pontjának b.) alpontja szerinti és az alapmegállapodás 1. mellékletében meghatározott közös használatú ingatlanokkal kapcsolatos megállapodást a tervezetnek megfelelően jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, a körjegyzőt pedig a megállapodás ellenjegyzésére. Határidő: február 15. Felelős: Pecsics Zoltán polgármester Nagy Szilvia körjegyző Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2013. (II. 07.) számú határozata Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatallal a járási hivatalok kialakításával kapcsolatosan kötött alapmegállapodás 1.1 pontjának b.) alpontja szerinti és az alapmegállapodás 1. mellékletében meghatározott közös használatú ingatlanokkal kapcsolatos megállapodást a tervezetnek megfelelően jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, a körjegyzőt pedig a megállapodás ellenjegyzésére. Határidő: február 15. Felelős: Büki József polgármester Nagy Szilvia körjegyző 9/2013. (II. 07.) számú határozata Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Zala Megyei Kormányhivatallal a járási hivatalok kialakításával

9 kapcsolatosan kötött alapmegállapodás 1.1 pontjának b.) alpontja szerinti és az alapmegállapodás 1. mellékletében meghatározott közös használatú ingatlanokkal kapcsolatos megállapodást a tervezetnek megfelelően jóváhagyja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, a körjegyzőt pedig a megállapodás ellenjegyzésére. Határidő: február 15. Felelős: Árvay Sándor polgármester Nagy Szilvia körjegyző 8. Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége megszüntető okiratának elfogadása.. Nagy Szilvia: A vonatkozó jogszabályok alapján elkészített megszüntető okirat tervezetét mindenki megkapta. Javasolja elfogadását. Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem érkezett, ezért Pecsics Zoltán ülésvezető polgármester szavazásra bocsátja a megszüntető okirat elfogadását február 28. napi hatállyal. 9/2013. (II. 07.) számú határozatával, Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag 5 igen szavazattal 9/2013. (II. 07.) számú határozatával, Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal 10/2013. (II. 07.) számú határozatával az alábbi döntést hozta. 9/2013. (II. 07.) számú határozata Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2013. (II. 07.) számú határozata 10/2013. (II. 07.) számú határozata A Képviselő-testület február 28-i hatállyal elfogadja és jóváhagyja Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének megszüntető okiratát. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt a dokumentum aláírására. A képviselő-testület kéri a körjegyzőt, hogy a megszüntetéssel kapcsolatban a Kincstár felé szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: február 28. Felelős: Nagy Szilvia körjegyző 9. Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozással kapcsolatos megállapodás elfogadása.. Nagy Szilvia: Elmondja, hogy a megállapodást a zalalövői hivatalban készítették, a Kormányhivatal ellenőrizte. Úgy gondolja, mindazt tartalmazza, amiben a polgármesterek előzetesen megállapodtak. Javasolja elfogadását.

10 Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el, ezért Pecsics Zoltán ülésvezető polgármester szavazásra bocsátja a megállapodás módosítását. 10/2013. (II. 07.) számú határozatával, Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete egyhangúlag 5 igen szavazattal 10/2013. (II. 07.) számú határozatával, Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag 4 igen szavazattal 11/2013. (II. 07.) számú határozatával az alábbi döntést hozta. 10/2013. (II. 07.) számú határozata Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete a tervezetnek megfelelően elfogadja és jóváhagyja a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló megállapodás módosítását. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. A képviselő-testület kéri a polgármestert, a határozat kivonatát Zalalövő város polgármestere részére juttassa el. Határidő: február 14. Felelős: Pecsics Zoltán polgármester Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013. (II. 07.) számú határozata Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselő-testülete a tervezetnek megfelelően elfogadja és jóváhagyja a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló megállapodás módosítását. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. A képviselő-testület kéri a polgármestert, a határozat kivonatát Zalalövő város polgármestere részére juttassa el. Határidő: február 14. Felelős: Büki József polgármester 11/2013. (II. 07.) számú határozata Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a tervezetnek megfelelően elfogadja és jóváhagyja a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló megállapodás módosítását. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. A képviselő-testület kéri a polgármestert, a határozat kivonatát Zalalövő város polgármestere részére juttassa el. Határidő: február 14. Felelős: Büki József polgármester

11 Más kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Pecsics Zoltán ülésvezető polgármester órakor megköszönte a részvételt és az együttes ülést bezárta. K. m. f Pecsics Zoltán Zalacséb Község Polgármestere Büki József Zalaháshágy Község Polgármestere Árvay Sándor Salomvár Község Polgármestere Nagy Szilvia Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzője

12 M E G H Í V Ó Zalacséb Község Polgármestere Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek együttes ülését február 7-én (csütörtökön) órára összehívja. Ülés helye: Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége Tanácskozóterem 8996 Zalacséb, Rákóczi u. 43. Napirendi pontok: 1. Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda évi költségvetésének módosításáról tájékoztatás Előadó: Pecsics Zoltán Zalacséb Község Polgármestere 2. Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda évi költségvetési tervezetének és önkormányzati finanszírozásának megtárgyalása Előadó: Pecsics Zoltán Zalacséb Község Polgármestere 3. Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda nyitva tartásának, a nyári szünet és a 2013/2014. tanévre a beiratkozás időpontjának meghatározása 4. Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége évi költségvetésének módosításáról tájékoztatás Előadó: Pecsics Zoltán Zalacséb Község Polgármestere 5. Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége évi költségvetési tervezetének és önkormányzati finanszírozásának megtárgyalása 6. Beszámoló a Körjegyzőség évi munkájáról 7. Járási hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás üzemeltetési költségekkel kapcsolatban 8. Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége megszüntető okiratának elfogadása 9. Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozással kapcsolatos megállapodás elfogadása Az ülésre ezennel tisztelettel meghívom és a napirend fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Zalacséb, január 31. Pecsics Zoltán polgármester

13 J E L E N L É T I Í V Készült: Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek február 7-én (csütörtökön) tartott együttes üléséről. Ülés helye: Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége 8996 Zalacséb, Rákóczi u. 43. JELEN VANNAK: Zalacséb Pecsics Zoltán polgármester. Erdei Csaba alpolgármester Sipos Jánosné képviselő... Horváth József képviselő.. Cséber József képviselő Zalaháshágy Büki József polgármester.. Subosits András alpolgármester.. Büki Gábor képviselő.. Horváth Gyula képviselő Simon Vendel képviselő. Salomvár Árvay Sándor polgármester. Csáki István alpolgármester. Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona képviselő Mónokné Horváth Mária Gertrúd képviselő.. Salamon Zoltán képviselő. Nagy Szilvia körjegyző. Meghívottak:.....

Szám: 116/2013. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének január 16-án megtartott nyílt üléséről

Szám: 116/2013. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének január 16-án megtartott nyílt üléséről Szám: 116/2013. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 16-án megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 1/2013. (I. 16.) Z 1 2/2013. (I. 16.) Z 1 Szám:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nyírlövő Község Önkormányzata Nyírlövő Kossuth Lajos utca 46. Telefon: 45/ , fax: 45/

Jegyzőkönyv. Nyírlövő Község Önkormányzata Nyírlövő Kossuth Lajos utca 46. Telefon: 45/ , fax: 45/ Nyírlövő Község Önkormányzata Nyírlövő Kossuth Lajos utca 46. Telefon: 45/704-002, fax: 45/704-060 email:nyirlovo@vodafone.hu Jegyzőkönyv Készült: Nyírlövő Község Önkormányzata Képviselőtestületének és

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v. Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v. Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 182-4/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete,

Részletesebben

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor.

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-42/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én tartott nyílt üléséről 170/13/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 27-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 9/2014. (VI.28.)

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u. 1. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u. 1. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Száma: 182-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT Alap község Önkormányzata Alsószentiván Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 25/224-501 alsosz@vnet.hu JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. október 30-án. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. október 30-án. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 30-án megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 48/2012. (X. 30.) Z 1 49/2012. (X. 30.) E 16

Részletesebben

2./ Marcalvölgye Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának

2./ Marcalvölgye Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 105/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 31-én (péntek) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2017. november 24.-én 14 órai kezdettel Segesd községben, az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel)

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Dr.Szabó Tímea jegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs, Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető.

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Dr.Szabó Tímea jegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs, Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 16.30 órai kezdettel tartott üléséről. Jelen vannak: Kondor Géza társulás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás Társulási Tanács 8455 Pusztamiske, Dózsa Gy. u. 26. Szám: 156-3/2014/Kol. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Pusztamiskei Családgondozói Feladatellátó Társulás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év május hó 14. napján megtartott. nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év május hó 14. napján megtartott. nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év május hó 14. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 30/2014.(V.14.) 31/2014.(V.14.) 32/2014.(V.14.) Z1 Z1

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és inek 2012. szeptember 17-én 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Isztimér: Orbán Tibor Nesztor

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének szeptember 30-án (kedd) órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének szeptember 30-án (kedd) órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. szeptember 30-án (kedd) 18 00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 13-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-én megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 7/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 13- án 17. 00 órakor a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2018. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács, Rum, Rábatöttös és Zsennye Községek Képviselő-testületeinek 2018. február 12-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám7-1/2012. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám7-1/2012. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám7-1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2012.

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24. napján 7 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Roma Nemzetiségi Önkormányzat Tiszaszentmárton Képviselőtestületének 2016. 05.30. napján 16:00-tól megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 8-11/2016. T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. N a p i r e n d

Jegyzőkönyv. N a p i r e n d Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015. augusztus 28-án (pénteken) 8.00 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza földszinti

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v. Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v. Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 187-10/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2016. április 22.-én 13 órai kezdettel Segesd községben, az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, munkaterv

Részletesebben

Jelen vannak: Árvay Sándor polgármester, Mónokné Horváth Mária Gertrúd, Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona és Csáki István képviselő-testületi tagok.

Jelen vannak: Árvay Sándor polgármester, Mónokné Horváth Mária Gertrúd, Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona és Csáki István képviselő-testületi tagok. J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án (hétfőn) 18,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

2/2018. évi. testületi ülésről készült jegyzőkönyve

2/2018. évi. testületi ülésről készült jegyzőkönyve Nógrádszakál Község Önkormányzat 2/2018. évi testületi ülésről készült jegyzőkönyve Rendeletek: 1/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet Határozatok: 6/2018.(II.14.) határozat 7/2018.(II.14.) határozat 8/2018.(II.14.)

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 10-én 8.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme Jelen

Részletesebben

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u Szám: 45-1/2017. J e g y z ő k ö n y v

Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u Szám: 45-1/2017. J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Szám: 45-1/2017. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulásának 2017. február 1-én /szerdán/ 19.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrig Zoltán alpolgármester Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Győrig Zoltán alpolgármester Asbóth Nándor, Németh Dávid, Szabó László képviselők Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testülete 9165 Rábcakapi, Fő utca 88. Szám: R.104-2/2016.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábcakapi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. április 27-én 16,00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Alsómocsolád, Gerényes, Kisvaszar, Köblény és Szalatnak Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. november 9-én megtartott együttes üléséről Az ülés helye: Alsómocsolád Faluház,

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2/ 2017. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2017. január 26-án 18,05 órai kezdettel tartott együttes

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27.-én tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 23-án megtartott nyílt együttes testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek február 13-án 16 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek február 13-án 16 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. február 13-án 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8044 Kincsesbánya,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Makád Község Polgármesteri Hivatalában a 2012. április 23-án tartott Makád község képviselő-testülete és Szigetbecse község képviselő-testülete által tartott közös ülésről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat november 12-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat november 12-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2018. november 12-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 223/2018. (11.12.)-től 224/2018. (11.12)-ig Hozott rendeletek: - 1 J E G Y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 19-én 14.00 órakor kezdődő a Balatonszemesi Községházának tanácskozó termében közösen

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-19/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület szeptember 13-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-19/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület szeptember 13-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-19/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. szeptember 13-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 172/2012.(IX.13.) 173/2012.(IX.13.)

Részletesebben

Kékkút Község Önkormányzata 8254 Kékkút, Fő u. 5. JEGYZŐKÖNYV

Kékkút Község Önkormányzata 8254 Kékkút, Fő u. 5. JEGYZŐKÖNYV Kékkút Község Önkormányzata 8254 Kékkút, Fő u. 5. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. május 11-én 11:15 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. Helye: Kékkút

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 19.-én, a Községházán 10 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Orsós István elnök Orsós Sándor elnök-helyettes Orsós Róbert Lajos képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Orsós István elnök Orsós Sándor elnök-helyettes Orsós Róbert Lajos képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8455. PUSZTAMISKE Szám: 2-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztamiske Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 21-én (hétfő) 15,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Sashalmi Endre alpolgármester (Kincsesbánya) Czövekné Duduma Ildikó képviselő (Kincsesbánya)

Jegyzőkönyv. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Sashalmi Endre alpolgármester (Kincsesbánya) Czövekné Duduma Ildikó képviselő (Kincsesbánya) Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 15-én 18 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: Svh 79-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 6/2015 OKSB BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015. június 22-én, (hétfőn) 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: a szigetbecsei Petőfi Sándor Művelődési Házban a 2012. december 11-én tartott Lórév Község Képviselő-testülete, Makád Község Képviselő-testülete és Szigetbecse Község Képviselő-testülete

Részletesebben

108-15/2012.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV

108-15/2012.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV 108-15/2012.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 7-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 1/ 2016. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2016. január 28-án 18,00 órai kezdettel tartott együttes

Részletesebben

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc 2/A MEGHÍVÓ

BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc 2/A MEGHÍVÓ BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9612 Bögöt. Assisi Szent Ferenc u 2/A MEGHÍVÓ Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember 4-én (hétfőn) 10:00 órai kezdettel a Bögöt Község Önkormányzata

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI XII. JEGYZŐKÖNYVE 2009. november 30 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. július 11-én (szerdán) 17,30 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év május hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről. Határozatok: Sorszáma.

JEGYZŐKÖNYV. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év május hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről. Határozatok: Sorszáma. JEGYZŐKÖNYV Ki ssziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év május hó 30. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 16/2016.(V.30.) 17/2016.(V:30.) 18/2016.(V.30.) 19/2016.(V.30.)

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 155-8/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete, valamint Hegyesd község Önkormányzata

Részletesebben

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 29. napján megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI Ikt.szám: 1/144-8/2012. KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás, Pálmonostora, Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2014. február 18-án a Petőfiszállási Művelődési Házban megtartott együttes üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Jegyzőkönyv Szerencs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 16-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Csikja Sándorné,

Részletesebben

Szám: 116-2/2013. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 13-án megtartott nyílt üléséről

Szám: 116-2/2013. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének február 13-án megtartott nyílt üléséről Szám: 116-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 13-án megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 12/2013. (II. 13.) C 8 13/2013. (II. 13.) C

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KARAKÓSZÖRCSÖK K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Szám:16-14 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. december

Részletesebben

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

N A P I R E N D : K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T G A L G A G U T A 5/2012. számú

N A P I R E N D : K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T G A L G A G U T A 5/2012. számú K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T G A L G A G U T A 5/2012. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bercel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 8-án tartott együttes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 27. napján megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8468. KOLONTÁR Szám: 3-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 12-én (kedden) 15,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 373-1/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2014. január 30-án /csütörtökön/ 18.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 29-én megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 6-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben