HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl."

Átírás

1 1 HATÁROZATOK a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-án 17 óra 15 perckor megtartotta nyilvános és rendes ülését. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Csikós János, mint a Bizottság elnöke 17 óra 15 perckor az ülést megnyitja. Csikós János, mint a Bizottság elnöke a jegyzıkönyv számára rögzíti, hogy a bizottsági ülés megnyitásakor a Bizottság 4 fıvel jelen van, - a Bizottság ülése határozatképes. Csikós János, mint a Bizottság elnöke a napirendi pont kapcsán indítványozza, hogy a Bizottság a kiküldött meghívóban szereplı 5./ napirendi pontot ( A Pilisi Polgárır Egyesület évi szakmai tevékenységérıl szóló írásbeli beszámoló megvitatása (bizottsági elıterjesztés) elıterjesztendı írásbeli anyag hiányában vegye le a Bizottság április 20. napi nyilvános és rendes ülésének napirendjérıl. Egyúttal javasolja a Bizottság részére a tárgybani napirendi pont anyagának a Képviselıtestület és szervei május havi nyilvános és rendes ülésére történı felvételét. Csikós János, mint a Bizottság elnöke indítványozza továbbá, hogy a Bizottság az Egyebek c. napirendi pontja alatt vegye fel és tárgyalja meg, az alábbi sürgısségi indítványokat és elıterjesztéseket: 1./ A Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. általi útlezárás miatt, a Homoki I. sz. dőlıben kialakult közlekedésrend vizsgálata (sürgısségi indítvány!). Közremőködık: közterület-felügyelık Csikós János, mint a Bizottság elnöke indítványozza továbbá hogy az ülésen jelenlévı, Arató Balázs Sándor szakértı (Armaut Bt) jelenlétére figyelemmel, a Képviselı-testület állandó bizottsága a tárgyalandó napirendet, - az alábbi sorrend szerint tárgyalja meg: Csikós János, mint a Bizottság elnöke indítványozza, hogy a Bizottság - a nyilvános és rendes ülésen rögzített napirendi ponthoz, eseti tanácsokozási joggal meghívottak személyére, jelenlétére figyelemmel a Bizottság részére eredetileg kiküldött bizottsági meghívó 8./ napirendi pontjának anyagát 2./ napirendi pont alatt, az 1./ napirendi pontjának anyagát 3./ napirendi pont alatt, a 2./ napirendi pontjának anyagát 4./ napirendi pont alatt, a 3./ napirendi pontjának anyagát 5./ napirendi pont alatt, a 4./ napirendi pontjának anyagát 6./ napirendi pont alatt, a 6./ napirendi pont anyagát 7./ napirendi pont alatt, a 7./ napirendi pontjának anyagát 8./ napirendi pont alatt, - az alábbiak szerint tárgyalja meg. N y i l v á n o s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ A Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. általi útlezárás miatt, a Homoki I. sz. dőlıben kialakult közlekedésrend vizsgálata (sürgısségi indítvány!). Közremőködık: közterület-felügyelık

2 2 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a Pilis Város Önkormányzata Közútkezelıi Szabályzata kiadásáról szóló /2010. ( ) sz. önkormányzati rendelet-tervezete véleményezésére (I. fordulós anyag, bizottsági elıterjesztés) Közremőködı: Arató Balázs Sándor tervezı (ARMAUT Bt.) 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló, a 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel, a 23/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelettel, a 29/2009. (IX.02.) sz. önkormányzati rendelettel valamint a 35/2009. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2010. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására. 4./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi gazdálkodása zárszámadásáról szóló /2010. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására. 5./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala részére meghatározott évi, ún. teljesítményértékelési feladatok elvégzésének értékelésére. 6./ A Corporate Values Kft. által, Pilis Város Polgármesteri Hivatalánál január hónapjában elkészített Balance Score Card, valamint az eredményességi mutatószámok alapján, - Pilis Város Polgármesteri Hivatalát érintı, átfogó szervezetfejlesztési javaslatokkal kapcsolatos jegyzıi értékelés, tájékoztató. 7./ A Monori Rendırkapitányság Pilisi Rendırırse (2721 Pilis, Luther tér 12.) parancsnokának gépjármő lízingelésére vonatkozó ajánlata vizsgálata. Közremőködı: Kiss Gábor r. ırnagy, a Pilisi Rendırırs parancsnoka 8./ A Levegı Munkacsoport (1075 Budapest, Károly krt. 3/A.) gépjármő közlekedéssel kapcsolatos kezdeményezése támogatásának vizsgálata. 9./ E g y e b e k. Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ E g y e b e k. Jegyzıkönyv rögzíti, Németh István bizottsági tag javasolja a Bizottságnak, hogy a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság mai nyilvános és rendes ülése Egyebek c. napirendi pontja alatt a Polgármesteri Hivatal jegyzıjéhez intézendı - egy-egy közérdekő kérdést, probléma felvetést tárgyaljon meg. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - Csikós János, a Bizottság elnökének indítványára - az

3 3 alábbiak szerint fogadta el a Bizottság április 20-ára meghirdetett nyilvános és rendes és zárt ülése módosított napirendjét: A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-i nyilvános és rendes bizottsági ülése, kiegészített és módosított napirendje: N y i l v á n o s b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ A Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. általi útlezárás miatt, a Homoki I. sz. dőlıben kialakult közlekedésrend vizsgálata (sürgısségi indítvány!). Közremőködık: közterület-felügyelık 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a Pilis Város Önkormányzata Közútkezelıi Szabályzata kiadásáról szóló /2010. ( ) sz. önkormányzati rendelet-tervezete véleményezésére (I. fordulós anyag, bizottsági elıterjesztés) Közremőködı: Arató Balázs Sándor tervezı (ARMAUT Bt.) 3./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló, a 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel, a 23/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelettel, a 29/2009. (IX.02.) sz. önkormányzati rendelettel valamint a 35/2009. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2010. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására. 4./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi gazdálkodása zárszámadásáról szóló /2010. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására. 5./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala részére meghatározott évi, ún. teljesítményértékelési feladatok elvégzésének értékelésére. 6./ A Corporate Values Kft. által, Pilis Város Polgármesteri Hivatalánál január hónapjában elkészített Balance Score Card, valamint az eredményességi mutatószámok alapján, - Pilis Város Polgármesteri Hivatalát érintı, átfogó szervezetfejlesztési javaslatokkal kapcsolatos jegyzıi értékelés, tájékoztató. 7./ A Monori Rendırkapitányság Pilisi Rendırırse (2721 Pilis, Luther tér 12.) parancsnokának gépjármő lízingelésére vonatkozó ajánlata vizsgálata. Közremőködı: Kiss Gábor r. ırnagy, a Pilisi Rendırırs parancsnoka 8./ A Levegı Munkacsoport (1075 Budapest, Károly krt. 3/A.) gépjármő közlekedéssel kapcsolatos kezdeményezése támogatásának vizsgálata.

4 4 9./ E g y e b e k. Z á r t b i z o t t s á g i ü l é s n a p i r e n d j e : 1./ E g y e b e k. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Nagy Attila bizottsági tag 17 óra 25 perckor belépett a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság üléséül szolgáló terembe. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság 5 fıvel határozatképes, tovább folytatja az ülését. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság jelenlévı 5 fı tagja megtárgyalta és elfogadta a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság nyilvános és rendes, valamint zárt ülése napirendjét, és az alábbi határozatokat terjeszti a Képviselı-testület elé: Csikós János bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 1./ napirendi 1./ Napirendi pont: A Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. általi útlezárás miatt, a Homoki I. sz. dőlıben kialakult közlekedésrend vizsgálata (sürgısségi indítvány!). Közremőködık: közterület-felügyelık A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 20/2010. (IV.20.) számú határozata: 1./ A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottsága úgy dönt, javasolja a Képviselı testületnek, hogy Pilis Város Önkormányzata ún. kiemelt közérdekő helyzet fennálltára figyelemmel - kérjen tájékoztatást a Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt (székhely: Szolnok 5000 József A. u. 34. sz.) - a továbbiakban NEFAG Zrt. igazgatójától, igazgatóságától a Pilis, Homoki I. dőlıbıl a 405. sz. fıútra kivezetı, útként használt és igénybe vett földrészlet lezárásával kapcsolatban kialakult helyzet megoldása: az eredeti állapot visszaállítása érdekében. 2./ A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság felkéri elnökén keresztül a polgármestert, valamint a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy az Önkormányzat nevében folytassák le a szükséges egyeztetı tárgyalásokat a NEFAG Zrt. igazgatójával, igazgatóságával a Pilis, Homoki I. dőlıbıl a 405. sz. fıútra kivezetı, útként használt és igénybe vett földrészlet tartós, közérdekő igénybevétele és használata céljából, a tárgyi, közlekedési földrészleten ún. telki szolgalmi jog alapítása érdekében, szükség szerint Pilis Város Önkormányzata részérıl pénzbeli kártalanítás nyújtásával, vagy ingatlan, területcsere felajánlásával. 3./ A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság felkéri elnökén keresztül a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban rögzített egyeztetı tárgyalások kimenetelérıl, és a hozzá kapcsolódó megoldási javaslatról számoljon be a Képviselı-testület Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottsága soron következı május havi nyilvános és rendes ülésén. Felelıs: Csikós János, a Bizottság elnöke Csikós János bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 2./ napirendi

5 5 2./Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a Pilis Város Önkormányzata Közútkezelıi Szabályzata kiadásáról szóló /2010. ( ) sz. önkormányzati rendelet-tervezete véleményezésére (I. fordulós anyag, bizottsági elıterjesztés) Közremőködı: Arató Balázs Sándor tervezı (ARMAUT Bt.) A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 21/2010. (IV.20.) számú határozata: 1./ A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottsága az ún. tovább tervezésre és a Képviselıtestületnek átdolgozása és kiegészítést követıen megalkotásra alkalmasnak tartja Pilis Város Önkormányzatának a Pilis Város Önkormányzata Közútkezelıi Szabályzata kiadásáról szóló /2010. ( ) sz. önkormányzati rendelet-tervezetét, az alábbi helyesbítésekkel, és kiegészítésekkel: 1.1./ A Bizottság indítványozza az elıterjesztı részére, hogy a 116/2010. sz. elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezet 6. (1) bekezdés m./ alpontjában rögzített 6. sz. függelék 2.sz. melléklet hivatkozásra módosuljon. 1.2./ A Bizottság indítványozza az elıterjesztı részére, hogy a 116/2010. sz. elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezet 8. (11) bekezdésében rögzített 6.sz. függelék 2.sz. melléklet hivatkozásra módosuljon. 1.3./ A Bizottság indítványozza az elıterjesztı részére, hogy a 116/2010. sz. elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezet 15. (3) bekezdés a.b./ alpontjában írt rendelkezés törlésre kerüljön, - figyelemmel arra, hogy a tervezett rendelkezés értelemzavaró, mivel a települési önkormányzat kezelésében nincs másodrendő fıút. 1.4./ A Bizottság indítványozza az elıterjesztı részére, hogy a 116/2010. sz. elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezet 24. (2) bekezdés b/ pontjához rendelt, rögzített táblázat adatállománya, az alábbiak szerint módosuljék: Közúti őrszelvény magassága: Helyi közutak útkategóriái Közúti őrszelvény magassága Burkolt úton Földúton Belterület I. rendő fıút (I.) állami közútkezelı szerv feladata Állami közútkezelı feladata Belterületi II. rendő fıút (II.) állami közútkezelı szerv feladata Állami közátkezelı szerv feladata Belterületi győjtı utak (III.) 4,50m 4,50 m Belterületi kiszolgáló-és lakó 4,50m 4,50m utak (IV.) Külterületi közutak 4,50m 4,50m Kerékpárutak 2,50 m 2,50 m Gyalogutak és járdák 2,50 m 2,50 m Kerékpár út, járda őrszelvényének szélessége (kerítéstıl, telek határától számítottan):

6 6 Helyi közutak útkategóriái Közúti őrszelvény magassága Burkolt úton Földúton Belterület I. rendő fıút (I.) Nem releváns Nem releváns Belterületi II. rendő fıút (II.) Nem releváns Nem releváns Belterületi győjtı utak (III.) Nem releváns Nem releváns Belterületi kiszolgáló-és lakó Nem releváns Nem releváns utak (IV.) Külterületi közutak Nem releváns Nem releváns Kerékpárutak 2,50 m 2,50 m Gyalogutak és járdák 2,50 m 2,50 m 1.5./ A Bizottság indítványozza az elıterjesztı részére, hogy a 116/2010. sz. elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezet 30. (3) bekezdésében hivatkozott 10.sz. függelék 9.sz. függelék hivatkozásra módosuljon. 1.6./ A Bizottság javasolja az elıterjesztı részére, hogy a 116/2010. sz. elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezet 32. (3) bekezdésében rögzített 9. sz. függelék 8.sz. függelék hivatkozásra módosuljon. 2./ A Bizottság felkéri elnöke útján az elıterjesztıt, hogy Pilis Város Önkormányzatának a Pilis Város Önkormányzata Közútkezelıi Szabályzata kiadásáról szóló /2010. ( ) sz. önkormányzati rendelet-tervezete részét képezı valamennyi függelék és melléklet felülvizsgálatáról és aktualizálásáról - gondoskodjék a Képviselı-testület és szervei május havi nyilvános üléséig, az Önkormányzat tulajdonában illetve vagyonkezelésében álló, ingó és ingatlan vagyon nyilvántartására, vezetésére szolgáló számviteli nyilvántartással történı tételes és teljeskörő egyeztetéssel egyidejőleg. Csikós János bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 3./ napirendi 3./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló, a 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel, a 23/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelettel, a 29/2009. (IX.02.) sz. önkormányzati rendelettel valamint a 35/2009. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2010. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 22/2010. (IV.20.) számú határozata: A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság - külön kikötés eszközlése nélkül - a Képviselıtestületnek elfogadásra javasolja Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló, a 18/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelettel, a 23/2009. (VIII.05.) sz. önkormányzati rendelettel, a 29/2009. (IX.02.) sz. önkormányzati rendelettel

7 7 valamint a 35/2009. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 6/2009. (III.04.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2010. ( ) sz. önkormányzati rendelettervezetét. Csikós János bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 4./ napirendi 4./ Napirendi pont Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi gazdálkodása zárszámadásáról szóló /2010. ( ) sz. önkormányzati rendelete elfogadására és megalkotására. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 23/2010. (IV.20.) számú határozata: A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság - külön kikötés eszközlése nélkül - a Képviselıtestületnek elfogadásra javasolja Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat évi gazdálkodása zárszámadásáról szóló /2010. ( ) sz. önkormányzati rendelete-tervezetét. Csikós János bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 5./ napirendi 5./ Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala részére meghatározott évi, ún. teljesítményértékelési feladatok elvégzésének értékelésére. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 24/2010. (IV.20.) számú határozata: A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság - külön kikötés eszközlése nélkül - a Képviselıtestületnek elfogadásra javasolja Pilis Város jegyzıje által elıterjesztettek szerint, a köztisztviselık jogállásáról szóló, többször módosított Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2721. Pilis, Kossuth L. u. 47.) évi, ún. teljesítmény feladatok végrehajtásáról szóló az elıterjesztés mellékletét képezı írásbeli beszámolót. Csikós János bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 6./ napirendi

8 8 6./ Napirendi pont: A Corporate Values Kft. által, Pilis Város Polgármesteri Hivatalánál január hónapjában elkészített Balance Score Card, valamint az eredményességi mutatószámok alapján, - Pilis Város Polgármesteri Hivatalát érintı, átfogó szervezetfejlesztési javaslatokkal kapcsolatos jegyzıi értékelés, tájékoztató. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 25/2010. (IV.20.) számú határozata: 1./ A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság meghallgatta dr. Csiki Gábor jegyzı által tett szóbeli értékelést, valamint a Polgármesteri Hivatal jövıbeni mőködésére és mőködetésére vonatkozólag megfogalmazott szervezetfejlesztési javaslatokat, a Corporate Values Kft. által, Pilis Város Polgármesteri Hivatalánál január hónapjában elkészített Balance Score Card, valamint az eredményességi mutatószámok alapján, - Pilis Város Polgármesteri Hivatalát érintı, átfogó szervezetfejlesztési javaslatok tárgyában. 2./ A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület részére a Corporate Values Kft. által, Pilis Város Polgármesteri Hivatalánál január hónapjában elkészített Balance Score Card, valamint az eredményességi mutatószámok alapján, - Pilis Város Polgármesteri Hivatalát érintı, átfogó szervezetfejlesztési javaslatokkal kapcsolatos jegyzıi értékelést. Csikós János bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 7./ napirendi 7./ Napirendi pont: A Monori Rendırkapitányság Pilisi Rendırırse (2721 Pilis, Luther tér 12.) parancsnokának gépjármő lízingelésére vonatkozó ajánlata vizsgálata. Közremőködı: Kiss Gábor r. ırnagy, a Pilisi Rendırırs parancsnoka A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 26/2010. (IV.20.) számú határozata: 1./ A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság úgy dönt, hogy a Pest Megyei Rendır- Fıkapitányság Monori Rendırkapitányságának Pilisi Rendırırse (telephely: 2721 Pilis, Luther tér 12.) részére, a körzeti megbízotti feladatok ellátásához, gépjármő biztosításához kapcsolódóan 106/2010. sz. alatt elıterjesztett indítvánnyal összefüggésben önálló javaslatot, indítványt terjeszt elı: 1.1/ A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság javasolja a Képviselı-testület részére használt gépjármő vásárlását, vagy lízingelését amely pénzügyi kötelezettség felsı határa: bruttó Ft, azaz bruttó Egymillió forint összeg legyen. 1.2./ A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság javasolja a Képviselı-testület részére, hogy a települési önkormányzat által eszközölendı pénzügyi kötelezettségvállalás foglalja

9 9 magába a gépjármő egyszeri üzembe helyezésének, átíratásának, megkülönböztetı jelzéssel történı ellátásának, valamint un. felcímkézésének valamennyi költségeit. 1.3./ A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság javasolja a Képviselı-testület részére, hogy a Pest Megyei Rendır-fıkapitányság Monori Rendırkapitánysága az ún. rendszeresített gépjármő tábla költségei között a jövıre nézve folyamatosan gondoskodjék a gépjármő jövıbeni üzemeltetésének, szervizelésének és biztosításai költségei fedezete biztosításáról. Jegyzıkönyv rögzíti, a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottsága felkéri az elnökén keresztül a polgármestert és a polgármesteri hivatal jegyzıjét, hogy a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottsága soron következı május havi nyilvános és rendes ülésére készítsen írásbeli elıterjesztést a közterület-felügyelet kizárólagos használatába kerülı gépjármő beszerzésére, illetve a Polgármesteri Hivatal tulajdonában és kezelésében (lízingelésében) lévı gépjármővek beszerzésére vonatkozólag, amely anyag részletesen térjen ki a jelenlegi Fiat panda gépjármő igénybevétele és használata rendjére és körülményeire. Csikós János bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 8./ napirendi 8./ Napirendi pont: A Levegı Munkacsoport (1075 Budapest, Károly krt. 3/A.) gépjármő közlekedéssel kapcsolatos kezdeményezése támogatásának vizsgálata. A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság 27/2010. (IV.20.) számú határozata: 1./ A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság elvekben egyetért és Pilis Város Önkormányzata részérıl támogatja a Levegı Munkacsoportnak (székhely: 1075 Budapest, Károly krt. 3/A.) a tehergépjármő közlekedéssel összefüggésben az un. km. arányos útdíj bevezetésére vonatkozólag, országosan március 01-jén tett kezdeményezését. 2./ A Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság felkéri elnöke útján a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt állásfoglalásáról - Pilis Város Önkormányzata nevében - írásban értesítse a Levegı Munkacsoport (székhely: 1075 Budapest, Károly krt. 3/A.) képviselıjét. Csikós János bizottsági elnök rátér a Bizottság nyilvános és rendes ülése 9./ napirendi pontjának, Egyebek napirendi pont megtárgyalására.

10 10 9./ Napirendi pont: E g y e b e k. Jegyzıkönyv rögzíti, Németh István bizottsági tag napirendek utáni hozzászólásában elıadja: a maga részérıl kifejezetten aggasztónak találja Pilis Városában jelenleg zajló lomtalanítási program miatt, jelentısen megnıtt, nem helybéli lakosok jelenlétét. Felhívja a Bizottság tagjainak a figyelmét a fokozott éberség tanúsítására a köz biztonsága és a jelenlegi helyzet fenntartása, megóvása érdekében. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Csikós János képviselı, mint a Bizottság elnöke a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-i nyilvános és rendes ülését további, érdemben tárgyalható napirendi pont hiányában - 20 óra 00 perckor berekesztette. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottság április 20-i nyilvános és rendes ülésérıl készült jegyzıkönyv lezárva: 20 óra 00 perckor. Pilis, április hó 21. napján. Hitelesítem: Csikós János sk. a Bizottság elnöke Tóthné Menkó Zsuzsa jegyzıkönyvvezetı

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják.

Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 10 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság 2012. október 24-én 17 óra 10 perckor kezdettel megkezdett 17 óra 45 percig, majd 19 óra

Részletesebben

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják.

HATÁROZATOK. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a két Bizottság elnöke a bizottságok rendes, együttes, nyílt valamint zárt ülését 17 óra 50 perckor megnyitják. HATÁROZATOK a Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság valamint Pénzügyi Bizottság 2013. május 27-én, 17 óra 50 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 18-án 14 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. augusztus 28-án, 17 óra 05 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. augusztus

Részletesebben

A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság április 26-án 17 óra 20 perckor megtartotta nyilvános és rendes ülését.

A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság április 26-án 17 óra 20 perckor megtartotta nyilvános és rendes ülését. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. április 26-án, 17 óra 20 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. A Településfejlesztési és Városgazdálkodási

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2008. december 09-én 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester 80/2012. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36. (3)

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. május 30-án, 17 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi Bizottsága 2012. május 30-án megtartotta

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében.

JEGYZİKÖNYV. Egyéb: - Földesiné Töpper Ilona, a TOPIL Bt. képviseletében, - Tamás Miklós, az OTP Hungaro Projekt képviseletében. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 03-án 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. október 19-én 18 óra 00 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására.

3./ Javaslat a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2012. évi pénzügyi (üzleti) tervének elfogadására. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. február 20-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én, 15 óra 10 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 1 KOMMUNIKÁCIÓS, REGIONÁLIS ÉS EURÓPAI UNIÓS BIZOTTSÁG 2009. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottság 1/2009. (I.19.) számú A Kommunikációs, Regionális és Európai

Részletesebben

(168/2015. sz. előterjesztés)

(168/2015. sz. előterjesztés) H A T Á R O Z A T O K amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. június 24.-én 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére Elıterjesztés 16. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázat lezárása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2012. március 6-án, 17 óra 15 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendkívüli ezt követıen zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 11-én 14.30 órai kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Szlovák

Részletesebben

308/2011. számú elıterjesztés

308/2011. számú elıterjesztés 308/2011. számú elıterjesztés Az I. sz. vagy II. sz. határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 20-án 14 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Roma

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. november 17-én 17 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bőnmegelızési Bizottságának megtartott 2009.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. március 22-én módosított határnapon - 15 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. március 16-án 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának megtartott

Részletesebben

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről.

3./ Tájékoztatás az Egészségházban dolgozó közalkalmazottak és vállalkozó orvosok évi szakmai feladatállásáról, működéséről. HATÁROZATOK amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. január 21-én (szerda) 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. április 24.-én 17 óra 00 perc kezdettel a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében megtartott

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 9. sz. JEGYZİKÖNYV 2010. március 17.én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi út 32. Készült: Bér: 2010

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. szeptember 14-én 17 óra 10 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol: - Gajdosné Nagy Tímea képviselı, - Nagy János képviselı. Igazolatlanul távol: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 11-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 15 perces kezdettel

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. március 25.-én 16 óra 00 percre kitőzött, 16 óra 30 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 23-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-1/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. február 09-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 4. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. október 08-án 19 óra 00 perc kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester, - dr. Csiki Gábor

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

polgármester A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendı díjakról szóló 66/2003. (XII. 23.) Kgy. számú rendelet módosítása

polgármester A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendı díjakról szóló 66/2003. (XII. 23.) Kgy. számú rendelet módosítása Elıterjesztı megnevezése: Dr Botka László polgármester Iktatószám: 01/96504/2008. Tárgy: A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendı díjakról szóló 66/2003. (XII. 23.) Kgy. számú

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 28-án 17 óra 05 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax:

PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: , fax: PILIS VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 2721 Pilis Kossuth L. u. 47. Tel.: 29-498-142, fax: 29-696-320 E-mail: hivatal@pilis.hu Szám: 1015-5/2012. M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság szeptember 24- én 17 óra 15 perckor megtartotta zárt ülését.

A Településfejlesztési, Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság szeptember 24- én 17 óra 15 perckor megtartotta zárt ülését. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. szeptember 24-én 18 óra 45 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. A Településfejlesztési,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11. Ügyszám: 9-146/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. október 11. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉVI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÉVI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 1 SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG 2009. ÉVI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI A Szociális és Egészségügyi Bizottság 51/2009. (I. 21.) számú határozata: A Szociális és Egészségügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. május 27-én 17 órakor a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt képviselıtestületi ülésérıl. Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

15/2011. számú elıterjesztés

15/2011. számú elıterjesztés 15/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság április 27-én 16 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság április 27-én 16 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. április 27-én 16 óra 00 perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag

A bizottság üléséről igazoltan távol: Malik Mihályné bizottsági tag J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016. május 18-án 17 óra 00 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket.

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351. Sümegprága, Rákóczi u. 17. T/F:87/550-038. Szám: 39-26/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. április 22-én 18,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl. Az

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve október 20. Lajosmizse Város Önkormányzata Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. október 20. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 153/2011. (X. 20.) ÖH Támogatás kérése a LEADER egészségügyi

Részletesebben

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. május 18-án, 16 óra 48 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -

JEGYZİKÖNY. Igazoltan távol:- Igazolatlanul távol: - Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - JEGYZİKÖNY amely készült Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. november 27-én, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében 17 óra 20 perces kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 10-én 15 óra 30 perckor megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2009. augusztus 19-én 16 óra 40 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli

JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 15-én 17 óra 00 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: - Mala Ferenc alpolgármester, - dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben