Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2009. (27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetését megállapító, 2/2008.(I5.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVI törvény (továbbiakban Áht.) 65. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetését megállapító 2/2008.(I5.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja. 1. A R. 3. -ában az összes bevételi előirányzat e Ft-ra, a kiadási előirányzat e Ft-ra, a hiány összege e Ft-ra változik. Ezen belül: a működési célú bevételt e Ft-ban a működési célú kiadásokat e Ft-ban ebből: - a személyi juttatások kiadásait e Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - a dologi kiadásokat e Ft-ban - az ellátottak pénzbeli juttatásait e Ft-ban - a speciális célú támogatásokat e Ft-ban - a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban a felhalmozási célú bevételt e Ft-ban a felhalmozási célú kiadást e Ft-ban ebből: - a beruházások összegét e Ft-ban - a felújítások összegét e Ft-ban - az intézményi felhalmozási kiadások összegét e Ft-ban - a speciális célú támogatásokat e Ft-ban - a felhalmozási célú céltartalékot e Ft-ban állapítja meg :38:40 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\február\2_2009 rend mód\00b - rendelet tervezetfebr.doc Ráczné 1/3

2 2. A költségvetési mérleg a R. 1. sz. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. sz. melléklete szerint változnak. 3. A R. 4. (2) bekezdésében a hiány finanszírozására felveendő forrás kiegészítő hitel összege e Ft-ra módosul, az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési és az Önkormányzati Bérlakás Hitelprogram keretében évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel összege e Ft-ra változik. A folyószámla hitel összege eft-ra módosul, a folyószámla hitel keret változatlan összege mellett. 4. A R. 5. -ában megállapított intézményi bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. számú mellékletének előirányzatai lépnek. 5. A R. 6. -ában a költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek. 6. A R. 7. -ában megállapított, a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai helyébe e rendelet 4. számú mellékletének előirányzatai kerülnek. 7. A R. 8. -ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek. 8. A R. 9. -ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. számú melléklete szerinti előirányzatok kerülnek :38:40 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\február\2_2009 rend mód\00b - rendelet tervezetfebr.doc Ráczné 2/3

3 9. A R. 10. (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata e Ft-ra módosul e rendelet 10. számú melléklete szerinti célokra. 10. A R ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 12. sz. mellékletének előirányzatai lépnek. 11. A R ában a Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott előirányzatok helyébe e rendelet 11. sz. mellékletének előirányzatai lépnek. Záró rendelkezés E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 12. Kaposvár, február 26. Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k. polgármester címzetes főjegyző :38:40 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\február\2_2009 rend mód\00b - rendelet tervezetfebr.doc Ráczné 3/3

4 1/3 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege 2/2009 (27.) sz.önk.rendelethez 1. sz. melléklet (ezer ft-ban) Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) I.Működési célu bevételek 1 Intézményi működési célú bevételek(2.sz.melléklet) ,1 Ebből: int. működési bevételek (felh.áfa nélkül) ,2 TB alapból támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli ,3 egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli ,4 működési c. átvétel áh-on kívülről ,5 működési c. előző évi pénzmaradvány igénybevétele (nettó) Önkormányzat működési célú bevételei összesen ,1 Illetékek ,2 Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok ,2,1 Ebből: építményadó ,2,2 telekadó ,2,3 kommunális adó ,2,4 iparűzési adó ,2,5 idegenforgalmi adó ,2,6 bírság - és pótlék ,2,7 adóhátralékok beszedése ,3 Átengedett központi adók ,3,1 Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része ,3,2 személyi jövedelemadó kiegészítés ,3,3 gépjárműadó ,3,4 termőföld bérbeadásából származó jöv.adó ,3,5 luxusadó ,4 Talajterhelési díj ,5 Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d.sz.melléklet ) ,6 Nem lakás célú bérlemények bérleti díja ,7 Kamatbevételek ,8 Normatív állami hozzájárulás ,8,1 Ebből: állami támogatás ,8,2 szja normatív módon elosztott része ,9 Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( 1/ a. sz.melléklet ) ,9,1 Ebből: állami támogatás ,9,2 szja normatív módon elosztott része ,10 Színházi támogatás ,11 Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet) ,12 Áfa megtérülés ,13 Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c.sz.melléklet ) ,14 Önkormányzat működési célú pénzmaradványa I. Intézmény és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) Felhalmozási célu bevételek 1. Intézményi felhalmozási célú bevételek(2.sz.melléklet) ,1 Ebből: felh.kiadás áfa visszatérülés ,2 értékesített tárgyi eszközök áfá- ja ,3 tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,4 TB alapból támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli ,5 egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli ,6 felhalmozási átvétel áh-on kívülről ,7 felhalmozási c.pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen ,1 Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d.sz.melléklet) ,2 Áfa megtérülés ,3 Vizi közmű koncessziós díj ,4 Lakásforgalmazás ,5 Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ) ,6 Privatizációs bevételek ,7 Céltámogatás, címzett támogatás ,8 Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c.sz.melléklet ) ,9 Fejlesztési célu egyéb központi támogatás (1/b.sz.melléklet) ,10 Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa ,11 Részvény értékesítés ,12 Előző évi vállakozási tevékenység eredménye Intézmény és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) összesen (I +II ) I Hitelek Felhalmozási célú hitel ebből: Panel-Plusz hitel Folyószámla hitel Bevételek mindösszesen (I+II+III) /10:38 Molnár György gazdasági igazgató sz. melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls.xls/mérleg/balogh Réka

5 2/3 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege 2/2009 (27.) sz.önk.rendelethez 1. sz. melléklet (ezer ft-ban) Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) I. Működési célú kiadások 1. Intézményi működési célú kiadások (3.sz.melléklet) ,1 Ebből: személyi juttatás ,2 munkaadót terhelő járulékok ,3 dologi jellegű kiadás ,3,1 ebből:pénzmaradvány tartalék ,3,2 :dologi kiadás ,4,1 támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre ,4,2 működési c. átadás államháztart-on kívülre ,5 ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) ,1 Önkormányzati működési kiadások (4.sz.melléklet ) ,1,1 ebből: személyi juttatás ,1,2 munkaadót terhelő járulékok ,1,3 dologi jellegű kiadások ,1,3,1 ebből:pénzmaradvány tartalék ,1,3,2 dologi kiadás ,1,4 pénzeszközátadás,támogatásértékű kiadások, kölcsön folyósítás ,1,4,1 Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) ,2 Folyószámlahitel kamata ,3 Folyószámlahitel törlesztése ,4 Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet) ,5 Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése I Intézmény és önkormányzat működési kiadásai (1+2) Felhalmozási célú kiadások 1 Intézményi felhalmozási c.kiadások(3.sz.melléklet) ,1,1 ebből: támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülre ,1,2 felhalmozási c. átadás áh-on kívülre ,2 felújítás ,3 felhalm. kiadások Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen ,1 Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet ) ,2 Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet ) ,3 Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet) ,4 Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet) ,5 Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata ,6 Megszünt víziközmű társulattól átvett hitel és kamat törlesztése ,7 Önkormányzati felh. és felhl.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet ) ,8 Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások (4.sz.melléklet ) ,8,1 Ebből: áfa befizetés ,8,2 felhalmozási c.átadás ,8,3 felújítás, felhalmozás , 9 Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész , 10 Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet ) Intézmény és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) Kiadások mindösszesen (I+II) Létszám összesen (3/a.sz.melléklet ) fő /10:38 Molnár György gazdasági igazgató sz. melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls.xls/mérleg/balogh Réka

6 3/3. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása 2/2009 (27.) sz.önk.rendelethez 1. sz. melléklet (ezer ft-ban) Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés I.Működési célu bevételek Mód. Mód. új (+,-) Felhalmozási célu bevételek Mód. Mód. új (+,-) Összesen bevételek (I+II) Mód. Mód. új (+,-) ei. ei. ei. ei. ei. ei. Intézményi c.műk.bevételek Intézményi c.felh..bevételek Intézményi.bevételek Intézményi műk.c.támogatás (halmozódás ) Intézményi felh.c.tám. (halmozódás ) Intézményi támogatás Intézm. műk. c.bevételek (halmozódás nélkül) Intézményi felh. c.bev. (halm.nélkül) Intézményi bevételek Önkormányzati mük.c.bevételek Önkormányzati felh.c.bevételek Önkormányzati bevételek Működési célu bevételek összesen Felhalmozási célu bevételek összesen Bevételek összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés I.Működési célu kiadások Mód. Mód. új (+,-) Felhalmozási c.kiadások Mód. Mód. új (+,-) Összesen kiadások (I+II) Mód. Mód. új (+,-) ei. ei. ei. ei. ei. ei. Intézményi c.műk.kiadások Intézményi c.felh.kiadások Intézményi kiadások Önk. műk.c.kiadások (halmozódással ) Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) Önkormányzati kiadások Intézmények műk.c.támogatása Intézményi felh.c.támogatás Intézményi támogatás Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai Önkormányzati gazd. kiadásai Működési célu kiadások összesen Felhalmozási célu kiadások összesen Kiadások összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés I.Működési célu költségvetés egyenlege Mód. Mód. új (+,-) Felh. c.költségv. egyenlege Mód. Mód. új (+,-) Összesen hitel, hiány(i+ii) Mód. Mód. új (+,-) ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege ( hiány ) Felh. célu költségvetés egyenlege Hitel, hiány Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+) /10:38 Molnár György gazdasági igazgató sz.melléklet-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls/műk.felh.egy./balogh Réka

7 Normatív, kötött felhasználású támogatások Megnevezés Módosított előirányzat Módosított új előir Eltérés (+, -) I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése rendszeres gyermekvédelmi kedv. kapcs. egysz. kieg rendszeres szociális segély időskorúak járadéka normatív alapú ápolási díj és szakért ői költsége adósságcsökkentési támogatás adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó és normatív lakásfenntartási támogatás Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás szociális gondozási szükségletet vizsgáló szakértői bizottság támogatása 0 2. Az önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga I Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Összesen:

8 Központi támogatások Megnevezés I. Működési célú támogatások Módosított előirányzat Módosított új előirányzat Eltérés (+, -) 1. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 0 támogatása évben benyújtott létszámcsökkentés pályázat évben benyújtott létszámcsökkentés pályázat Prémium évek évi központi bérfejlesztés támogatása Vizitdíjvisszatérítésének támogatása Tűzoltóság: szolgálati idő csökkentésének támogatására Hivatásos tűzoltóság szakközép. isk. évek beszámítása Tűzoltóság 2007.évi nyugdíj törvény változása miatti támogatás Tűzoltóságok személyi állományak egyszeri támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Gyermekek szociális nyári étkeztetésére Hivatásos zenekar és énekkar támogatása Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása január hóban kifizetett 13.h.illetmény (1/2 havi) támogatás Foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítése Művészeti oktatási intézmények támogatása Előrehozott nyugdíjjogosultság támogatása Oktatási és Kulturális Minisztérium: Iskola minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása Oktatási és Kulturális Minisztérium: Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatások I. Működési célú támogatások összesen: Felhalmozási célú támogatások 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása Somogy Megyei Területfejlesztési Tanácstól - Sávház copilit üvegfalcsere Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól - szilárd burkolatú belterületi utak felújítása (2007. évi áth.)

9 Megnevezés Központi támogatások Módosított előirányzat Módosított új előirányzat Eltérés (+, -) 4. TEUT: út felújítási pályázat TEKI pályázat - Donneri körforgalom építése Keleti és Nyugati temető út felújítása ÖTM önerő TISZK Kht Állati hulladék kezelő telep önerő támogatás ÖTM-től OKM: Közoktatási fejlesztési célok támogatása Vis Major tartalék: útkárok és iskola épület károsodására Felhalmozási célú támogatások összesen: I- Mindösszesen:

10 Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök Megnevezés Módosított előirányzat Módosított új előir Eltérés (+,-) I. Működési célú támogatás értékű bevételek 1. Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás Tartásdíj megelőlegezése Lakbértámogatás Megyei Önkormányzattól 0 - színház fenntartásához Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után FVM-től iskolatej támogatása Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái - közoktatás = szakszolgálati feladatok a) gyógytestnevelés évi áthúzódó évi b) nevelési tanácsadás évi áthúzódó évi c) logopédia évi áthúzódó évi = bejáró gyermekek utáni támogatás évi áthúzódó évi szociális alapszolgáltatások =családsegítés évi áthúzódó évi

11 Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök Megnevezés Módosított előirányzat Módosított új előir Eltérés (+,-) =házi segítségnyújtás évi áthúzódó évi = jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évi áthúzódó évi = nappali ellátás évi áthúzódó évi = gyermekjóléti szolgálat évi áthúzódó évi = szociális étkeztetés = belső ellenőrzési feladat évi áthúzódó évi Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól nev. tanácsadásra, logopédiai feladatokra Kaposvári Többcélú Kistérségi Társ Logopédia normatíva Kadarkút-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társaságtól Nevelési tanácsadásra átvett pénzeszköz Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól évi áthúzódó Növényvédelmi közérdekű védekezésre Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól "Jogi beszélgetések" rendezvényhez TISZK működéséhez HEFOP-ból Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása INTERREG I A "Pannon Paletta" pályázatból Cityregio 0 - Európai Regionális Fejlesztési Alapból VÁTI Kht-tól ÖTM-től Festők Városa Hangulatfesztivál tám. (2007. évi áth.)

12 Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök Megnevezés Módosított előirányzat Módosított új előir Eltérés (+,-) évi központi bérfejlesztés támogatása január hóban kifizetett 13.h.illetmény (1/2 havi) támogatás Érettségihez kapcs. körzet központi feladatok Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása program tám "Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása "Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása" Gyermek és ifjúsági feladatok ellátására-ifjúsági referens Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbség Alapítvány német kisebbség támogatása Német kisebbség támogatásasm Önkormányzattól (Megye-város közös keret) Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése jogosultság hiánya miatt Munkaügyi központtól közhasznú foglalkoztatására Munkaügyi központtól parlagfű mentesítésre közhasznú foglalkoztatásra évi jövedelem különbség mérséklésének elszámolása Szabadidősport támogatása Kaposvári illegális szemétlerakók felszámolása "Anyatejes Világnap" támogatása "A Tárt Kapus Létesítmények program" Szociális és Munkaügyi Minisztérium: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatíva kiegészítő támogatása Szociális és Munkaügyi Minisztérium:étkeztetés és házi segítségnyújtás évi többletigényének támogatása ÖTM-től turisztikai kiadványok megjelentetéséhez támogatás Önkormányzatoktól iskolabusz költségére Eu testvérvárosi találkozó támogatása Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: "Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat Építésügyi hatósági feladatokra (Nagyberki) I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök 1. TISZK Kht-tól kölcsön megtérülés Kaposvári Rákóczi Labdarugó Klub Kft kölcsön megtérülése Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön megtérülése Center Invest Kapvár Kft. (Adventi rendezvények tám.) 2007.évi Somogy Megyei Önkormányzat-Népszavazás lebonyolítása Magyar Turizmus Zrt -Tourinform Iroda támogatása Önkormányzati keretekből nyújtott támogatások visszautalása Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen: I- Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:

13 Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök Megnevezés Módosított előirányzat Módosított új előir Eltérés (+,-) I Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1. Állati hulladék kezelő telep - EU KIOP támogatás önerő támogatás társult önkormányzatoktól Töröcske szennyvízcsatornázáshoz társult települések 0 hozzájárulása Taszári repülőtér bankgarancia ktg.megtér. önkormányzatokról Panelfelújítási programhoz ÖTM-tól Kaposvár-K.füred közötti kerékpárút tervezéséhez GKM-től Kaposvár-K.újlak közötti kerékpárút tervezéséhez GKM-től TISZK beruházáshoz 0 HEFOP-tól ÖTM önerő TISZK Kht Dombóvári Önkormányzattól Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás 0 - KEOP támogatás társult önkormányzatoktól Szociális és Munkaügyi Minisztérium-Okmányiroda akadálymentesítése DDOP: Akadálymentesítés: Arany utcai óvoda DDOP: Akadálymentesítés: Toldi ltp iskola Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása Petőfi utcai bölcsöde akadálymentesítésére IRM:Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása program tám DDOP: Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: "Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat SZEM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések visszaszorításának támog Együd Á. VMK vizesblokk felújítás ÖTM-től desedai strandröplabda pálya építéséhez I Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:

14 Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök Megnevezés Módosított előirányzat Módosított új előir Eltérés (+,-) 1. Közületektől, lakosságtól közművesítésre Cseri út 22. közműfejlesztési hozzájárulás Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése Munkáltatói kölcsön visszafizetése Szociális kölcsön visszafizetése Ady 3. fejlesztési célú kölcsön visszatérülés Panelfelújítási programhoz - lakosságtól áthúzódó Megszűnt Víziközmű T. tagjaitól kamat, kölcsön törlesztése Lakáscélú tám. keretből folyósított kölcsön megtérülése Praktikum Kft.-nek adott áthidaló kölcsön megtérülése Füredi u. körforgalom szökőkútépítéshez támogatás "Reneszánsz Év 2008", Bohóc c. szobor KOMÉTA Zrt-től átvételre kerülő 0325/8 hrsz út ÁFA Sikálós utcai vízvezeték hálózat fejlesztésére lakóközösségtől Homlokzat felújítás lakóktól, Fő u Keskeny utcai lakóközösség közvill fejlesztésére lakóközösségtől Arany u.-i rámpa Ulrich Bt Országzászló IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen: I-IV. Felhalm. célú tám.ért. bev. és átvett pénzeszk. összesen: I-IV.mindösszesen:

15 Megnevezés Lakástulajdonosok saját ereje évi módosított előirányzat Módosított új előirányzat Pályázott támogatások és átvett pénzeszközök Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása Eltérés (+-) Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs évi módosított előirányzat Kht. Módosított új előirányzat Eltérés (+-) évi módosított előirányzat Összesen Módosított új előirányzat Eltérés (+-) Áthúzódó bevételek 48-as Ifjúság útja as Ifjúság útja as Ifjúság útja as Ifjúság útja Arany János köz Arany J. utca Béke utca Béke utca Béke utca Béke utca Béke utca Béke utca Béke utca Biczó Ferenc köz Búzavirág utca Búzavirág utca Búzavirág utca Damjanich utca 1/3-1/ Füredi utca Füredi utca Füredi utca Füredi utca Füredi utca Füredi utca Füredi utca Gróf Apponyi Albert köz Hegyi utca 1/A-B Hegyi utca 1/C-D Hegyi utca 1/E Hegyi utca 3/A /2009 (27.) önk. rendeletkez 1/c1. melléklet ezer Ft Megjegyzés :38 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\február\2_2009 rend mód\01c1-1c1.sz. melléklet-pályázott támogatások és átvett pénzeszközök-panel.xls Berkéné M. Andrea 1/2

16 Megnevezés Lakástulajdonosok saját ereje évi módosított előirányzat Módosított új előirányzat Pályázott támogatások és átvett pénzeszközök Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása Eltérés (+-) Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs évi módosított előirányzat Kht. Módosított új előirányzat Eltérés (+-) évi módosított előirányzat Összesen Módosított új előirányzat Eltérés (+-) Hegyi utca 3/B Honvéd utca Honvéd utca 14/B Honvéd utca 14/C Honvéd utca 18/A-B Honvéd utca Honvéd utca Kanizsai utca Kanizsai utca Kanizsai utca Kanizsai utca Kinizsi ltp. 1/B Kinizsi ltp Kinizsi ltp Kinizsi ltp Kinizsi ltp Kinizsi ltp Léva köz Nemzetőr sor Petőfi utca Pipacs utca Pipacs utca Pipacs utca Szondi utca Szondi utca Toldi utca Toldi Miklós utca Toldi utca Zaranyi ltp Áthúzódó bevételek összesen /2009 (27.) önk. rendeletkez 1/c1. melléklet ezer Ft Megjegyzés :38 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\február\2_2009 rend mód\01c1-1c1.sz. melléklet-pályázott támogatások és átvett pénzeszközök-panel.xls Berkéné M. Andrea 2/2

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 64/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 64/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (XII..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(III..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 29/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 29/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/. (VI..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(III..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I.30.) rendelet a 1.. Fonyód Város

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Az önkormányzat 2009. évi költségvetése 23.173,3 millió Ft-os bevételi, 28.785,6 millió Ftos kiadási főösszeggel

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1/12 2010.évi beszámoló szerinti pénzmaradvány, eredmény elszámolása

1/12 2010.évi beszámoló szerinti pénzmaradvány, eredmény elszámolása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 1/12 D E F G H I J K L M N O Hosszú Rövid Pénztár Záró Forgatási Aktív Aktív Önállóan

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1.sz.melléklet CÍMREND 2011.ÉVBEN 1) ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1./ POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1/a. Hivatali igazgatás feladatai 1/b. Önkormányzati

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a M agyar

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 10. szám 2010. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 18/2010. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

1 386 866 ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat

1 386 866 ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2009. (V. 29.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I. 30.) rendelet módosításáról 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi tervezett pénzforgalmi mérlege 2. sz. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. Vác Város Önkormányzat 21/2013. (IV.26.) sz. rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43 Érdi III. évfolyam. 10. szám 2013. Június 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport

Részletesebben

- működési célú hitel felvétel 21 215 ezer Ft - fejlesztési célú hitel felvétel 278 601 ezer Ft

- működési célú hitel felvétel 21 215 ezer Ft - fejlesztési célú hitel felvétel 278 601 ezer Ft Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben