Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának"

Átírás

1 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2009. (27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetését megállapító, 2/2008.(I5.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVI törvény (továbbiakban Áht.) 65. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a évi költségvetését megállapító 2/2008.(I5.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja. 1. A R. 3. -ában az összes bevételi előirányzat e Ft-ra, a kiadási előirányzat e Ft-ra, a hiány összege e Ft-ra változik. Ezen belül: a működési célú bevételt e Ft-ban a működési célú kiadásokat e Ft-ban ebből: - a személyi juttatások kiadásait e Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - a dologi kiadásokat e Ft-ban - az ellátottak pénzbeli juttatásait e Ft-ban - a speciális célú támogatásokat e Ft-ban - a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) 0 e Ft-ban a felhalmozási célú bevételt e Ft-ban a felhalmozási célú kiadást e Ft-ban ebből: - a beruházások összegét e Ft-ban - a felújítások összegét e Ft-ban - az intézményi felhalmozási kiadások összegét e Ft-ban - a speciális célú támogatásokat e Ft-ban - a felhalmozási célú céltartalékot e Ft-ban állapítja meg :38:40 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\február\2_2009 rend mód\00b - rendelet tervezetfebr.doc Ráczné 1/3

2 2. A költségvetési mérleg a R. 1. sz. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet 1. sz. melléklete szerint változnak. 3. A R. 4. (2) bekezdésében a hiány finanszírozására felveendő forrás kiegészítő hitel összege e Ft-ra módosul, az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési és az Önkormányzati Bérlakás Hitelprogram keretében évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel összege e Ft-ra változik. A folyószámla hitel összege eft-ra módosul, a folyószámla hitel keret változatlan összege mellett. 4. A R. 5. -ában megállapított intézményi bevételek és támogatások helyébe e rendelet 2. számú mellékletének előirányzatai lépnek. 5. A R. 6. -ában a költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet 3. számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek. 6. A R. 7. -ában megállapított, a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai helyébe e rendelet 4. számú mellékletének előirányzatai kerülnek. 7. A R. 8. -ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet számú melléklete szerinti előirányzatok lépnek. 8. A R. 9. -ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. számú melléklete szerinti előirányzatok kerülnek :38:40 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\február\2_2009 rend mód\00b - rendelet tervezetfebr.doc Ráczné 2/3

3 9. A R. 10. (1) bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata e Ft-ra módosul e rendelet 10. számú melléklete szerinti célokra. 10. A R ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet 12. sz. mellékletének előirányzatai lépnek. 11. A R ában a Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott előirányzatok helyébe e rendelet 11. sz. mellékletének előirányzatai lépnek. Záró rendelkezés E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 12. Kaposvár, február 26. Szita Károly s.k. dr. Kéki Zoltán s.k. polgármester címzetes főjegyző :38:40 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\február\2_2009 rend mód\00b - rendelet tervezetfebr.doc Ráczné 3/3

4 1/3 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege 2/2009 (27.) sz.önk.rendelethez 1. sz. melléklet (ezer ft-ban) Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) I.Működési célu bevételek 1 Intézményi működési célú bevételek(2.sz.melléklet) ,1 Ebből: int. működési bevételek (felh.áfa nélkül) ,2 TB alapból támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli ,3 egyéb támogatásértékű működési c. átvett áh-on belüli ,4 működési c. átvétel áh-on kívülről ,5 működési c. előző évi pénzmaradvány igénybevétele (nettó) Önkormányzat működési célú bevételei összesen ,1 Illetékek ,2 Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok ,2,1 Ebből: építményadó ,2,2 telekadó ,2,3 kommunális adó ,2,4 iparűzési adó ,2,5 idegenforgalmi adó ,2,6 bírság - és pótlék ,2,7 adóhátralékok beszedése ,3 Átengedett központi adók ,3,1 Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része ,3,2 személyi jövedelemadó kiegészítés ,3,3 gépjárműadó ,3,4 termőföld bérbeadásából származó jöv.adó ,3,5 luxusadó ,4 Talajterhelési díj ,5 Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d.sz.melléklet ) ,6 Nem lakás célú bérlemények bérleti díja ,7 Kamatbevételek ,8 Normatív állami hozzájárulás ,8,1 Ebből: állami támogatás ,8,2 szja normatív módon elosztott része ,9 Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( 1/ a. sz.melléklet ) ,9,1 Ebből: állami támogatás ,9,2 szja normatív módon elosztott része ,10 Színházi támogatás ,11 Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet) ,12 Áfa megtérülés ,13 Működési célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c.sz.melléklet ) ,14 Önkormányzat működési célú pénzmaradványa I. Intézmény és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) Felhalmozási célu bevételek 1. Intézményi felhalmozási célú bevételek(2.sz.melléklet) ,1 Ebből: felh.kiadás áfa visszatérülés ,2 értékesített tárgyi eszközök áfá- ja ,3 tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,4 TB alapból támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli ,5 egyéb támogatásértékű felhalmozási c. átvett áh-on belüli ,6 felhalmozási átvétel áh-on kívülről ,7 felhalmozási c.pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen ,1 Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d.sz.melléklet) ,2 Áfa megtérülés ,3 Vizi közmű koncessziós díj ,4 Lakásforgalmazás ,5 Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz.melléklet ) ,6 Privatizációs bevételek ,7 Céltámogatás, címzett támogatás ,8 Felhalmozási célú tám. értékű bev. és átvett pénzeszközök (1/c.sz.melléklet ) ,9 Fejlesztési célu egyéb központi támogatás (1/b.sz.melléklet) ,10 Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa ,11 Részvény értékesítés ,12 Előző évi vállakozási tevékenység eredménye Intézmény és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) összesen (I +II ) I Hitelek Felhalmozási célú hitel ebből: Panel-Plusz hitel Folyószámla hitel Bevételek mindösszesen (I+II+III) /10:38 Molnár György gazdasági igazgató sz. melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls.xls/mérleg/balogh Réka

5 2/3 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege 2/2009 (27.) sz.önk.rendelethez 1. sz. melléklet (ezer ft-ban) Sor- Módosított Módosított új Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) I. Működési célú kiadások 1. Intézményi működési célú kiadások (3.sz.melléklet) ,1 Ebből: személyi juttatás ,2 munkaadót terhelő járulékok ,3 dologi jellegű kiadás ,3,1 ebből:pénzmaradvány tartalék ,3,2 :dologi kiadás ,4,1 támogatásértékű működési c. átadás áh-on belülre ,4,2 működési c. átadás államháztart-on kívülre ,5 ellátottak pénzbeni juttatása és egyéb juttatások Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) ,1 Önkormányzati működési kiadások (4.sz.melléklet ) ,1,1 ebből: személyi juttatás ,1,2 munkaadót terhelő járulékok ,1,3 dologi jellegű kiadások ,1,3,1 ebből:pénzmaradvány tartalék ,1,3,2 dologi kiadás ,1,4 pénzeszközátadás,támogatásértékű kiadások, kölcsön folyósítás ,1,4,1 Ebből: = szociálpolitikai feladat (4/b.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(11.sz.melléklet) ,2 Folyószámlahitel kamata ,3 Folyószámlahitel törlesztése ,4 Működési célú céltartalékok (10.sz.melléklet) ,5 Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése I Intézmény és önkormányzat működési kiadásai (1+2) Felhalmozási célú kiadások 1 Intézményi felhalmozási c.kiadások(3.sz.melléklet) ,1,1 ebből: támogatásértékű felhalmozási átadás áh-on belülre ,1,2 felhalmozási c. átadás áh-on kívülre ,2 felújítás ,3 felhalm. kiadások Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen ,1 Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz.melléklet ) ,2 Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet ) ,3 Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet) ,4 Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz.melléklet) ,5 Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata ,6 Megszünt víziközmű társulattól átvett hitel és kamat törlesztése ,7 Önkormányzati felh. és felhl.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet ) ,8 Felhalmozási célú egyéb kiadások,átadások (4.sz.melléklet ) ,8,1 Ebből: áfa befizetés ,8,2 felhalmozási c.átadás ,8,3 felújítás, felhalmozás , 9 Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész , 10 Felhalmozási célú céltartalékok (10.sz.melléklet ) Intézmény és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) Kiadások mindösszesen (I+II) Létszám összesen (3/a.sz.melléklet ) fő /10:38 Molnár György gazdasági igazgató sz. melléklet-bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls.xls/mérleg/balogh Réka

6 3/3. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása 2/2009 (27.) sz.önk.rendelethez 1. sz. melléklet (ezer ft-ban) Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés I.Működési célu bevételek Mód. Mód. új (+,-) Felhalmozási célu bevételek Mód. Mód. új (+,-) Összesen bevételek (I+II) Mód. Mód. új (+,-) ei. ei. ei. ei. ei. ei. Intézményi c.műk.bevételek Intézményi c.felh..bevételek Intézményi.bevételek Intézményi műk.c.támogatás (halmozódás ) Intézményi felh.c.tám. (halmozódás ) Intézményi támogatás Intézm. műk. c.bevételek (halmozódás nélkül) Intézményi felh. c.bev. (halm.nélkül) Intézményi bevételek Önkormányzati mük.c.bevételek Önkormányzati felh.c.bevételek Önkormányzati bevételek Működési célu bevételek összesen Felhalmozási célu bevételek összesen Bevételek összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés I.Működési célu kiadások Mód. Mód. új (+,-) Felhalmozási c.kiadások Mód. Mód. új (+,-) Összesen kiadások (I+II) Mód. Mód. új (+,-) ei. ei. ei. ei. ei. ei. Intézményi c.műk.kiadások Intézményi c.felh.kiadások Intézményi kiadások Önk. műk.c.kiadások (halmozódással ) Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) Önkormányzati kiadások Intézmények műk.c.támogatása Intézményi felh.c.támogatás Intézményi támogatás Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai Önkormányzati gazd. kiadásai Működési célu kiadások összesen Felhalmozási célu kiadások összesen Kiadások összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés I.Működési célu költségvetés egyenlege Mód. Mód. új (+,-) Felh. c.költségv. egyenlege Mód. Mód. új (+,-) Összesen hitel, hiány(i+ii) Mód. Mód. új (+,-) ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege ( hiány ) Felh. célu költségvetés egyenlege Hitel, hiány Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+) /10:38 Molnár György gazdasági igazgató sz.melléklet-működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls/műk.felh.egy./balogh Réka

7 Normatív, kötött felhasználású támogatások Megnevezés Módosított előirányzat Módosított új előir Eltérés (+, -) I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése rendszeres gyermekvédelmi kedv. kapcs. egysz. kieg rendszeres szociális segély időskorúak járadéka normatív alapú ápolási díj és szakért ői költsége adósságcsökkentési támogatás adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó és normatív lakásfenntartási támogatás Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás szociális gondozási szükségletet vizsgáló szakértői bizottság támogatása 0 2. Az önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga I Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Összesen:

8 Központi támogatások Megnevezés I. Működési célú támogatások Módosított előirányzat Módosított új előirányzat Eltérés (+, -) 1. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 0 támogatása évben benyújtott létszámcsökkentés pályázat évben benyújtott létszámcsökkentés pályázat Prémium évek évi központi bérfejlesztés támogatása Vizitdíjvisszatérítésének támogatása Tűzoltóság: szolgálati idő csökkentésének támogatására Hivatásos tűzoltóság szakközép. isk. évek beszámítása Tűzoltóság 2007.évi nyugdíj törvény változása miatti támogatás Tűzoltóságok személyi állományak egyszeri támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Gyermekek szociális nyári étkeztetésére Hivatásos zenekar és énekkar támogatása Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása január hóban kifizetett 13.h.illetmény (1/2 havi) támogatás Foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítése Művészeti oktatási intézmények támogatása Előrehozott nyugdíjjogosultság támogatása Oktatási és Kulturális Minisztérium: Iskola minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása Oktatási és Kulturális Minisztérium: Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő támogatások I. Működési célú támogatások összesen: Felhalmozási célú támogatások 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása Somogy Megyei Területfejlesztési Tanácstól - Sávház copilit üvegfalcsere Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól - szilárd burkolatú belterületi utak felújítása (2007. évi áth.)

9 Megnevezés Központi támogatások Módosított előirányzat Módosított új előirányzat Eltérés (+, -) 4. TEUT: út felújítási pályázat TEKI pályázat - Donneri körforgalom építése Keleti és Nyugati temető út felújítása ÖTM önerő TISZK Kht Állati hulladék kezelő telep önerő támogatás ÖTM-től OKM: Közoktatási fejlesztési célok támogatása Vis Major tartalék: útkárok és iskola épület károsodására Felhalmozási célú támogatások összesen: I- Mindösszesen:

10 Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök Megnevezés Módosított előirányzat Módosított új előir Eltérés (+,-) I. Működési célú támogatás értékű bevételek 1. Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás Tartásdíj megelőlegezése Lakbértámogatás Megyei Önkormányzattól 0 - színház fenntartásához Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után FVM-től iskolatej támogatása Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái - közoktatás = szakszolgálati feladatok a) gyógytestnevelés évi áthúzódó évi b) nevelési tanácsadás évi áthúzódó évi c) logopédia évi áthúzódó évi = bejáró gyermekek utáni támogatás évi áthúzódó évi szociális alapszolgáltatások =családsegítés évi áthúzódó évi

11 Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök Megnevezés Módosított előirányzat Módosított új előir Eltérés (+,-) =házi segítségnyújtás évi áthúzódó évi = jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évi áthúzódó évi = nappali ellátás évi áthúzódó évi = gyermekjóléti szolgálat évi áthúzódó évi = szociális étkeztetés = belső ellenőrzési feladat évi áthúzódó évi Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól nev. tanácsadásra, logopédiai feladatokra Kaposvári Többcélú Kistérségi Társ Logopédia normatíva Kadarkút-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társaságtól Nevelési tanácsadásra átvett pénzeszköz Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól évi áthúzódó Növényvédelmi közérdekű védekezésre Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól "Jogi beszélgetések" rendezvényhez TISZK működéséhez HEFOP-ból Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása INTERREG I A "Pannon Paletta" pályázatból Cityregio 0 - Európai Regionális Fejlesztési Alapból VÁTI Kht-tól ÖTM-től Festők Városa Hangulatfesztivál tám. (2007. évi áth.)

12 Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök Megnevezés Módosított előirányzat Módosított új előir Eltérés (+,-) évi központi bérfejlesztés támogatása január hóban kifizetett 13.h.illetmény (1/2 havi) támogatás Érettségihez kapcs. körzet központi feladatok Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása program tám "Kirándulások Kaposváron és környékén" c. kiadvány aktualizálása "Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása" Gyermek és ifjúsági feladatok ellátására-ifjúsági referens Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbség Alapítvány német kisebbség támogatása Német kisebbség támogatásasm Önkormányzattól (Megye-város közös keret) Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése jogosultság hiánya miatt Munkaügyi központtól közhasznú foglalkoztatására Munkaügyi központtól parlagfű mentesítésre közhasznú foglalkoztatásra évi jövedelem különbség mérséklésének elszámolása Szabadidősport támogatása Kaposvári illegális szemétlerakók felszámolása "Anyatejes Világnap" támogatása "A Tárt Kapus Létesítmények program" Szociális és Munkaügyi Minisztérium: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatíva kiegészítő támogatása Szociális és Munkaügyi Minisztérium:étkeztetés és házi segítségnyújtás évi többletigényének támogatása ÖTM-től turisztikai kiadványok megjelentetéséhez támogatás Önkormányzatoktól iskolabusz költségére Eu testvérvárosi találkozó támogatása Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: "Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat Építésügyi hatósági feladatokra (Nagyberki) I. Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök 1. TISZK Kht-tól kölcsön megtérülés Kaposvári Rákóczi Labdarugó Klub Kft kölcsön megtérülése Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön megtérülése Center Invest Kapvár Kft. (Adventi rendezvények tám.) 2007.évi Somogy Megyei Önkormányzat-Népszavazás lebonyolítása Magyar Turizmus Zrt -Tourinform Iroda támogatása Önkormányzati keretekből nyújtott támogatások visszautalása Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök összesen: I- Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:

13 Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök Megnevezés Módosított előirányzat Módosított új előir Eltérés (+,-) I Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1. Állati hulladék kezelő telep - EU KIOP támogatás önerő támogatás társult önkormányzatoktól Töröcske szennyvízcsatornázáshoz társult települések 0 hozzájárulása Taszári repülőtér bankgarancia ktg.megtér. önkormányzatokról Panelfelújítási programhoz ÖTM-tól Kaposvár-K.füred közötti kerékpárút tervezéséhez GKM-től Kaposvár-K.újlak közötti kerékpárút tervezéséhez GKM-től TISZK beruházáshoz 0 HEFOP-tól ÖTM önerő TISZK Kht Dombóvári Önkormányzattól Kaposmenti Hulladékgazd.Társulás 0 - KEOP támogatás társult önkormányzatoktól Szociális és Munkaügyi Minisztérium-Okmányiroda akadálymentesítése DDOP: Akadálymentesítés: Arany utcai óvoda DDOP: Akadálymentesítés: Toldi ltp iskola Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatása Petőfi utcai bölcsöde akadálymentesítésére IRM:Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása program tám DDOP: Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: "Tartsuk tisztán Kaposvárt" pályázat SZEM: Természet és környezet értékeit veszélyeztető jogsértések visszaszorításának támog Együd Á. VMK vizesblokk felújítás ÖTM-től desedai strandröplabda pálya építéséhez I Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:

14 Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök Megnevezés Módosított előirányzat Módosított új előir Eltérés (+,-) 1. Közületektől, lakosságtól közművesítésre Cseri út 22. közműfejlesztési hozzájárulás Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése Munkáltatói kölcsön visszafizetése Szociális kölcsön visszafizetése Ady 3. fejlesztési célú kölcsön visszatérülés Panelfelújítási programhoz - lakosságtól áthúzódó Megszűnt Víziközmű T. tagjaitól kamat, kölcsön törlesztése Lakáscélú tám. keretből folyósított kölcsön megtérülése Praktikum Kft.-nek adott áthidaló kölcsön megtérülése Füredi u. körforgalom szökőkútépítéshez támogatás "Reneszánsz Év 2008", Bohóc c. szobor KOMÉTA Zrt-től átvételre kerülő 0325/8 hrsz út ÁFA Sikálós utcai vízvezeték hálózat fejlesztésére lakóközösségtől Homlokzat felújítás lakóktól, Fő u Keskeny utcai lakóközösség közvill fejlesztésére lakóközösségtől Arany u.-i rámpa Ulrich Bt Országzászló IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök összesen: I-IV. Felhalm. célú tám.ért. bev. és átvett pénzeszk. összesen: I-IV.mindösszesen:

15 Megnevezés Lakástulajdonosok saját ereje évi módosított előirányzat Módosított új előirányzat Pályázott támogatások és átvett pénzeszközök Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása Eltérés (+-) Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs évi módosított előirányzat Kht. Módosított új előirányzat Eltérés (+-) évi módosított előirányzat Összesen Módosított új előirányzat Eltérés (+-) Áthúzódó bevételek 48-as Ifjúság útja as Ifjúság útja as Ifjúság útja as Ifjúság útja Arany János köz Arany J. utca Béke utca Béke utca Béke utca Béke utca Béke utca Béke utca Béke utca Biczó Ferenc köz Búzavirág utca Búzavirág utca Búzavirág utca Damjanich utca 1/3-1/ Füredi utca Füredi utca Füredi utca Füredi utca Füredi utca Füredi utca Füredi utca Gróf Apponyi Albert köz Hegyi utca 1/A-B Hegyi utca 1/C-D Hegyi utca 1/E Hegyi utca 3/A /2009 (27.) önk. rendeletkez 1/c1. melléklet ezer Ft Megjegyzés :38 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\február\2_2009 rend mód\01c1-1c1.sz. melléklet-pályázott támogatások és átvett pénzeszközök-panel.xls Berkéné M. Andrea 1/2

16 Megnevezés Lakástulajdonosok saját ereje évi módosított előirányzat Módosított új előirányzat Pályázott támogatások és átvett pénzeszközök Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása Eltérés (+-) Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs évi módosított előirányzat Kht. Módosított új előirányzat Eltérés (+-) évi módosított előirányzat Összesen Módosított új előirányzat Eltérés (+-) Hegyi utca 3/B Honvéd utca Honvéd utca 14/B Honvéd utca 14/C Honvéd utca 18/A-B Honvéd utca Honvéd utca Kanizsai utca Kanizsai utca Kanizsai utca Kanizsai utca Kinizsi ltp. 1/B Kinizsi ltp Kinizsi ltp Kinizsi ltp Kinizsi ltp Kinizsi ltp Léva köz Nemzetőr sor Petőfi utca Pipacs utca Pipacs utca Pipacs utca Szondi utca Szondi utca Toldi utca Toldi Miklós utca Toldi utca Zaranyi ltp Áthúzódó bevételek összesen /2009 (27.) önk. rendeletkez 1/c1. melléklet ezer Ft Megjegyzés :38 H:\Users\Szaztizenharom\bzs\Rendeletek\2009\február\2_2009 rend mód\01c1-1c1.sz. melléklet-pályázott támogatások és átvett pénzeszközök-panel.xls Berkéné M. Andrea 2/2

17 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől Megnevezés Módosított előirányzat Módosított új előirányzat Eltérés (+, -) I. Működési célú egyéb bevételek 1. Közterülethasználati díj Kötbér Bérleti díjak - vásárok vásárcsarnok reklámcélú hulladéklerakó építési törmelék lerakó intézményi konyhák Különféle bírságok (szabálysértési, építészrendészeti, stb.) Környezetvédelmi bírság Eljárási díj (Okmányiroda) Lakbér Továbbszámlázott szolgáltatások Egyéb bevételek (gondozási díj, stb.) Rákóczi Stadion jegybevétele Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése Rákóczi Stadion reklámbevétele Rákóczi Stadion büfék bérleti díja Rákóczi Stadion center pálya bérleti díj Kapos-Fürdő Kft. terület bérleti díj Tourinform Iroda bevétele Postai közreműködői díj Esküvői szertartások költségtérítése Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társ. Tagdíj Végrehajtási Társulás Tourinform iroda működési támogatása Biztosítás: Kapos TV-Generáli Biztosítás: Németh I.Ált Iskola-Generáli I. Működési célú egyéb bevételek összesen:

18 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől Megnevezés Módosított előirányzat Módosított új előirányzat Eltérés (+, -) Felhalmozási célú egyéb bevételek 1. Szolgalmi jog értékesítés Bérlőkijelölési jog értéke Privát Centrum parkoló használat áfája Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program pályázat előkészítési költségeire KVG Zrt-től Szentjakabi Apátság viharkárának biztosító által való térítése Bérleti jog átadás Egyéb bevétel-ajánlati biztosíték Továbbszámlázott szolgáltatás TISZK üzletrész értékesítés Osztalék Egyéb bevétel- laptop értékesítés Felhalmozási célú egyéb bevételek összesen: I- Mindösszesen:

19 Építési telek- és ingatlan értékesítés Megnevezés Módosított előirányzat Módosított új előirányzat Béke u. 61.IV/2. 12 hó x ,-Ft (Közgyűlési hat. alapján részletfizetés) x x - Garázs és -terület értékesítés (ÁFA mentes) x x - volt Petőfi u-i Iskola (ÁFA mentes) Lőtér területéből kb m2 (energiatermelő telep) ÁFA-s összeg x x - Vár u. árok és közterület (126 hrsz és 9056/5 hrsz-ú közterületből) nettó x x - Praktiker út terület (5378/1 hrsz.) ÁFA-s x x évről áthúzódó: (ÁFA-s összegek) Maros u. Ny-i oldal 8121/2, 8122/2 hrsz. /2006. évi előleggel együtt/ Nagygát u. 3629/9 hrsz. x x - Izzó u. 3533/12 hrsz. x x /2 hrsz. Korona Kft (2006.évi előleggel) x x - Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes Zárda u. 15. padlástér (kgy-i határozat alapján) ÁFA-s, birtokban vannak x x - Ady E. u. déli tömb Center Invest x x - Zsille KFT 19504/01 hrsz. x x - Kisgát I 2288/3 hrsz x x - Kisgát I 2108/01 hrsz x x - Kisgát I BITT Kft (2005. évben előlegként befizetve) x x - Eltérés (+, -)

20 Építési telek- és ingatlan értékesítés Megnevezés Módosított előirányzat Módosított új előirányzat 67-es út kisajátítás /4 hrsz-ből 12m2 értékesítés (Kalmár Kft) /2 hrsz. (Lakics Kft) Egyéb x x - Összesen: Kompenzációs tételek: 5727/17 hrsz. Korona Kft. ingatlancsere (áthúzódó évről) ÁFA-s Kanizsai u mögötti ingatlan csere Vagyonkezelő Zrt-vel ÁFA mentes Terület csere Noszlopy G. u Baross Kollégium ingatlan csere társasházzal Ady D-i tömb Center Invest ÁFA-s Kisgát I 2108/01 hrsz és 2288/3 hrsz. (fordított áfa miatt csökken a bevétel) Kisgát I BITT Kft (2005. évben előlegként befizetve) Kompenzáció összesen: Mindösszesen: Eltérés (+, -)

A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1..

A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1.. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20/2009.(IV.24.) önkormányzati rendelete Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök I. Működési célú támogatás értékű bevételek 1. Mozgáskorlátozottak támogatása 5 5 2. Otthonteremtési támogatás 47 47 3. Tartásdíj megelőlegezése 23 23 4. Lakbértámogatás 21 21 5. Megyei Önkormányzattól

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 92/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 92/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 92/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról

Részletesebben

1/12 2010.évi beszámoló szerinti pénzmaradvány, eredmény elszámolása

1/12 2010.évi beszámoló szerinti pénzmaradvány, eredmény elszámolása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 1/12 D E F G H I J K L M N O Hosszú Rövid Pénztár Záró Forgatási Aktív Aktív Önállóan

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 64/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 64/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (XII..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(III..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 29/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 29/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/. (VI..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(III..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 57/2012.(X.03.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 57/2012.(X.03.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /.(X..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(II..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1..

A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1.. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /.(IV.9.) önkormányzati rendelete Önkormányzat. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 3/2009.(III.03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 3/2009.(III.03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 3/2009.(III.03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

1/ évi beszámoló szerinti pénzmaradvány, eredmény elszámolása

1/ évi beszámoló szerinti pénzmaradvány, eredmény elszámolása /.évi beszámoló szerinti 0.melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez 0 D E F G H I J K L M Hosszú Rövid Pénztár Záró Forgatási Aktív Aktív Önállóan Aktív Passzív lejáratú lejáratú és pénz- célú függő

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 17/2015. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 17/2015. (VI.22.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (VI..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /. (I..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete

Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete A módosított 2/2009.(II.18.) Újszász Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I.30.) rendelet a 1.. Fonyód Város

Részletesebben

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat 1 Mány község önkormányzata 2009. B E V É T E L E K működési célú felhalmozási célú eredeti előirányzat Mósosított 1. sz. melléklet ezer forint Teljesítés % a módosított Előírányza I. fejezet: Önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteir

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteir Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

A B C D E F évi eredeti ei.

A B C D E F évi eredeti ei. . melléklet a 4/6.(VI.3.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 6. évi bevétel - kiadás mérlege 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 A B C D E F

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 71/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteir

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 71/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteir Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 71/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1..

1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1.. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (IV..) önkormányzati rendelete Önkormányzat. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2007. (IX. 28.) a Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 2) módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban:

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.5.) rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.5.) rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat évi címrendje 1. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 7/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 7/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /.(II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 18 919 5 514

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

A többször módosított 4/2011.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

A többször módosított 4/2011.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Városi Önkormányzat 4/2012.(III.07.) rendelete A többször módosított 4/2011.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje 1. sz. melléklet Büssü Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés Önkormányzatok

Részletesebben

1 386 866 ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat

1 386 866 ezer Ft-ban a működési célú kiadásokat Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2009. (V. 29.) rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I. 30.) rendelet módosításáról 1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009. (II.20.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009. (II.20.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009. (II.20.) R E N D E L E T E a 2008. évi pénzügyi terv módosításáról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2007. évi

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése 1. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves e Sor Bevételek jogcímei a százalékában 1 2 3 4 5 6 Közhatalmi bevételek

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1.sz.melléklet CÍMREND 2011.ÉVBEN 1) ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1./ POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1/a. Hivatali igazgatás feladatai 1/b. Önkormányzati

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ 1.sz. melléklet Megnevezés 2008. évi eredeti ei. 2008. évi várható 2009. évi javaslat I. 2009. évi javaslat II. Működési bevételek 393 176 395 447 426 593

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje

Baranya Megyei Önkormányzat címrendje 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím Cím megnevezése 1. Baranya Megyei Kórház Pécs 1. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 2. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 3.

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2008. (VI. 30.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2008. (VI. 30.) Kt. rendelete KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2008. (VI. 30.) Kt. rendelete a Tapolca Városi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló 28/2006. (XII. 15.) Kt.

Részletesebben

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7

R/3/a.sz. melléklet. (adatok eft-ban!) (eredeti előirányzat) 1. oldal, összesen 7 (eredeti ) Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 25.000 Igazgatási szolgáltatási díj 25.000 Bírság

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

módosított Előirányzat megnevezése eredeti

módosított Előirányzat megnevezése eredeti 8/2006. (VI.20.) rendelet 1. sz. melléklete (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban 2006. évi 2006. évi Elő-

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben