Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 29/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 29/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/. (VI..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(III..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 6. () bekezdésében és a Magyar Köztársaság. évi költségvetéséről szóló. évi CLXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 99. évi LXV. törvény. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a. évi költségvetését megállapító /.(III..) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.. A R.. -ában a Hivatal és a költségvetési szervek együttes. évi költségvetésében. az összes költségvetési bevételi előirányzat.9.6 e Ft-ra. a költségvetési kiadási előirányzat.6.9 e Ft-ra. a költségvetési hiány összege.77. e Ft-ra. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege.6. e Ft-ra. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege 79.9 e Ft-ra változik. Ezen belül:. a működési célú bevételt e Ft-ban. a működési célú kiadásokat 7.. e Ft-ban ebből:.. a személyi juttatások kiadásait 6..9 e Ft-ban.. a munkaadókat terhelő járulékokat.9.6 e Ft-ban.. a dologi kiadásokat.7.6 e Ft-ban.. az ellátottak pénzbeli juttatásait.9 e Ft-ban.. a speciális célú támogatásokat.. e Ft-ban.6. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) e Ft-ban.7. a működési célú céltartalékot.9.76 e Ft-ban. a felhalmozási célú bevételt.. e Ft-ban. a felhalmozási célú kiadást 6.9. e Ft-ban ebből:.. a beruházások összegét.9.6 e Ft-ban.. a felújítások összegét 7.9 e Ft-ban.. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét 6.79 e Ft-ban.. a speciális célú támogatásokat 97. e Ft-ban.. a felhalmozási célú céltartalékot.9 e Ft-ban.7..::9 J:\irhato\!Máli Miklós\pdfetbelolelecci\.doc Balogh Réka /

2 állapítja meg. A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás. évi költségvetésében. az összes bevételi előirányzat..6 e Ft-ra. a kiadási előirányzat.9.9 e Ft-ra. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege 7. e Ft-ra változik.. A költségvetési mérleg a R.. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet. melléklete szerint változnak.. A R.. () bekezdésében a Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében.6. e Ft külső forrás bevonását hagyja jóvá, ebből milliárd Ft felhalmozási célú kötvénykibocsátás,.99.9 e Ft felhalmozási célú hitel, melyből.. e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 7. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján, 7.9 e Ft a 9. évben megkötött 6.7 e Ft összegű Panel-plusz hitelszerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel, 6. e Ft folyószámla hitel. A likviditási problémák kezelésére legfeljebb éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján.. e Ft.. A R. 6. -ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek.. A R. 7. -ában a költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet. melléklete szerinti előirányzatok lépnek. 6. A R.. -ában megállapított, a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai kerülnek..7..::9 J:\irhato\!Máli Miklós\pdfetbelolelecci\.doc Balogh Réka /

3 7. A R. 9. -ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet -. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.. A R.. -ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. melléklete szerinti előirányzatok kerülnek. 9. A R.. () bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata..7 e Ft-ra módosul e rendelet. melléklete szerinti célokra.. A R.. -ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek.. A R.. -ában a Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott előirányzatok helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek. Záró rendelkezés E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.. Kaposvár,. június. Szita Károly s.k. polgármester dr. Kéki Zoltán s.k. címzetes főjegyző.7..::9 J:\irhato\!Máli Miklós\pdfetbelolelecci\.doc Balogh Réka /

4 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a 9/ (VI..) sz.önk.rendelethez () E F Sor- Eredeti Módosított Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele(.sz.melléklet) , Ktgvetési szervek működési bevétele 66 -,, Ebből: élelmezési bevételek áfá-val 6 6,, egyéb intézményi működési bevételek , Egyéb működési bevételek összesen ,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen ,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel ,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel 7 6 7,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 69 69,, Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat működési célú bevételei összesen , Működési bevételek összesen ,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül) ,, Működési célú Áfa megtérülés ,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) 79 79,, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja ,,6 Kamatbevételek, Sajátos működési bevételek összesen ,, Illetékek 7 6 -,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok ,,, Ebből: építményadó 9 9,,, telekadó ,,, kommunális adó 6 6,,, iparűzési adó 77 77,,, idegenforgalmi adó,,,6 bírság - és pótlék ,,,7 adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók ,,, Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része ,,, személyi jövedelemadó kiegészítés ,,, gépjárműadó 77 77,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,,, Ebből bírság - és pótlék ,,, egyéb sajátos bevétel (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül) ,,, talajterhelési díj,,, nem lakás célú bérlemények bérleti díja , Működési támogatások összesen ,, Normatív állami hozzájárulás ,,, Ebből: állami támogatás 6 6,,, szja normatív módon elosztott része ,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b sz.melléklet) 6 7 9,,, Színházi támogatás 96 96,,, Csiky Gergely Színház művészeti támogatása,, Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( / a. sz.melléklet ) 96 -, Egyéb működési bevételek összesen ,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c.sz.melléklet ) ,, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c.sz.melléklet ) ,, Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+) II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(.sz.melléklet) 9 9, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 9 9, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen , Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 9-6 6,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.sz.melléklet ÁFA nélkül) ,,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés 6 6,,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) ,, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek ,,, Lakásforgalmazás,,, Privatizációs bevételek,,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) -,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül) 6 9-9,, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.sz.melléklet) 6 6,, Fejlesztési célú támogatások (/b.sz.melléklet), Egyéb felhalmozási bevételek összesen 7 69,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.sz.melléklet ) ,, Felhalmozási célú péneszköz átvétel áh-on kívülről(/c.sz.melléklet ) 9 -,, Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6 6 Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Pénzmaradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa ,, Működési önkormányzati pénzmaradvány 7 7,, Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye -6, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa , Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány 7 7 Pénzmaradvány összesen VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel ebből: Panel-Plusz hitel Folyószámla hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) VII. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás bevétele Működési célú bevétel Felhalmozási célú bevétel Tárgy évi bevétel összesen 6 6 Felhalmozási célú hitel 7 7 Bevétel összesen /: Molnár György gazdasági igazgató.xls/mérleg/balogh Réka

5 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a 9/ (VI..) sz.önk.rendelethez () E F Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI+VII) /: Molnár György gazdasági igazgató.xls/mérleg/balogh Réka

6 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a 9/ (VI..) sz.önk.rendelethez () E F Sor- Eredeti Módosított Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása(.sz.melléklet) 9-6 9, Ebből: személyi juttatás , munkaadót terhelő járulékok 9 6 9, dologi és egyéb folyó kiadás , egyéb működési kiadások összesen 7 7,, ebből: működési támogatásértékű kiadás 7 7,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása, ellátottak pénzbeni juttatása 9 9 Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,) , Önkormányzati működési kiadások ,, ebből: személyi juttatás(.sz.melléklet ) ,, munkaadót terhelő járulékok(.sz.melléklet ) 6 9,,, dologi és egyéb folyó kiadás(.sz.melléklet ) ,, egyéb működési kiadások összesen(.sz.melléklet ) ,,, ebből: működési támogatásértékű kiadás ,,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre(.sz.melléklet ) ,,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b sz.melléklet ) ,,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,, ellátottak pénzbeli juttatása = Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet) 7 66 = Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet) 67 6 = Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet) 7 7, Folyószámlahitel kamata, Folyószámlahitel törlesztése, Működési célú céltartalékok (.sz.melléklet) , Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése 6 6 I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+) II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(.sz.melléklet) , Ebből: beruházási kiadások áfá-val , felújítási kiadások áfá-val , egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen , Beruházási kiadások áfá-val összesen ,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet ) ,, Beruházási kiadások (.sz.melléklet ), Felújítási kiadások áfá-val összesen ,, Beruházási kiadások (.sz.melléklet ),, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.sz.melléklet ) 9 9 9,, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet ) 7 6 6,, Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet) 6 9,, Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (.sz.melléklet) , Egyéb felhalmozási kiadások összesen ,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások 7,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre 9 6 6,, áfa befizetés , Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata, Fejlesztési c.hitel kamata, 6 Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész,7 Felhalmozási célú céltartalékok (.sz.melléklet ) 7 9 II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások -, Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások -, Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék, Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen 7-7 IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások összesen (I+II+III+IV+V) VI. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kiadása Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Tárgy évi kiadás összesen Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen Kiadás összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI) Létszám összesen fő 9 - ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (/.sz.melléklet ) -7 közférában foglalkoztatottak létszám kerete(/.sz.melléklet ) /: Molnár György gazdasági igazgató.xls/mérleg/balogh Réka

7 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. sz. melléklet a 9/ (VI..) sz.önk.rendelethez () A C D E F G I J K L M O P Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu bevételek Eredeti Mód. (+,-) II.Felhalmozási célu bevételek Eredeti Mód. (+,-) Összesen bevételek (I+II) Eredeti Mód. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek bevétele 6 96 Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) Költségvetési szervek támogatása Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül) Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül) 9 9 Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa Költségvetési szervek pénzmaradványa 7 Önkormányzati mük.c.bevételek és tám kölcsönök visszat Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény 66 Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény 7 7 Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Működési célu bevételek összesen Felhalmozási célu bevételek összesen -7 9 Bevételek összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu kiadások Eredeti Mód. (+,-) II.Felhalmozási c.kiadások Eredeti Mód. (+,-) Összesen kiadások (I+II) Eredeti Mód. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása Költségvetési szervek c.felh.kiadása Költségvetési szervek kiadása 69 9 Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások - Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Önk. műk.c.kiadások (halm. ) Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) Önkormányzati kiadások Költségvetési szervek műk.c.támogatása Költségvetési szervek felh.c.támogatása Költségvetési szervek támogatása Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése Önkormányzati gazd. kiadásai Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások - Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 9 99 Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Pótigények és átcsoportosítások összesen Működési célu kiadások összesen Felhalmozási célu kiadások összesen Kiadások összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu költségvetés egyenlege Eredeti Mód. (+,-) II.Felh. c.költségv. egyenlege Eredeti Mód. (+,-) Összesen hitel, hiány(i+ii) Eredeti Mód. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege ( hiány ) Felh. célu költségvetés egyenlege Hitel, hiány Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+).7./: Molnár György gazdasági igazgató.xls/műk.felh.egy./balogh Réka

8 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. sz. melléklet a 9/ (VI..) sz.önk.rendelethez () Q Eltérés (+,-) Eltérés (+,-) Eltérés (+,-) 9.7./: Molnár György gazdasági igazgató.xls/műk.felh.egy./balogh Réka

9 Normatív, kötött felhasználású támogatások /a. sz. melléklet 9/.(VI..)önk.rendelet (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám I. II. Megnevezés. évi tervezett előirányzat mód. előirányzat Eltérés Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához. Pedagógiai szakszolgálat. Pedagógus továbbképzés, szakvizsga és szakmai szolgáltatás 6 6. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 9 9. Gyógypedagógus pótlék kiegészítése Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg rendszeres szociális segély időskorúak járadéka normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége adósságcsökkentési támogatás adósságkezelési szolg.kapcs. és normatív lakásfenntartási tám Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás - - önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása (.. havi áthúzódó) rendelkezésre állási támogatás / bérpótló járandóság - önkormányzat által szervezett közfogl.tám.-áthúzódó szociális gondozási szükségletet vizsgáló szakértői vélemény díjának támogatása - óvodáztatási támogatás. Szociális továbbképzés és szakvizsga 6 6 IV. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Összesen: xls A /

10 Normatív, kötött felhasználású támogatások /a. sz. melléklet 9/.(VI..)önk.rendelet (ezer Ft-ban) G Megjegyzés Átvezetés /c I-be Átvezetés /c I-be Átvezetés /c I-be.7..xls A /

11 Központi támogatások /b. sz. melléklet 9/.(VI..) önk.rendelet (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés I. Működési célú támogatások. évi tervezett előirányzat mód. előirányzat Eltérés. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása -. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. -. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat Prémiumévek 6 6. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása. Vis Maior évi közszférában dolgozók bérkompenzációja 6 6 I. Működési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások I. Fejlesztési célú központosított előirányzat. Lakossági közműfejlesztés támogatása. "EU önerő Alap" támogatás TIOP: Agóra beruházáshoz 6 6 I. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: 6 6 II. Fejlesztési célú támogatások. Vis Maior. Egyéb központi támogatás II. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: II. Felhalmozási célú támogatások összesen: I-II. Mindösszesen:

12 Központi támogatások /b. sz. melléklet 9/.(VI..) önk.rendelet (ezer Ft-ban) G Megjegyzés Átvezetés /c I-be

13 Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök /c. sz. melléklet 9/.(VI.) önk.rendelet (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám Megnevezés. évi tervezett előirányzat mód. előirányzat Eltérés Megjegyzés I. Működési célú támogatás értékű bevételek. Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás. Tartásdíj megelőlegezése. Megyei Önkormányzattól színház fenntartásához (áthúzódóval). "Jogi beszélgetések" rendezvényhez 6. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után 7. FVM-től iskolatej támogatása. FVM-től iskolatej támogatása (áthúzódó) 9. Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái - Közoktatás = szakszolgálati feladatok a) gyógytesnevelés b) nevelési tanácsadás. évi b) nevelési tanácsadás c) logopédia g) pályaválasztási tanácsadás = bejáró gyermekek utáni támogatás. évi = bejáró gyermekek utáni támogatás - szociális alapszolgáltatások = családsegítés =házi segítégnyújtás = nappali ellátás = gyermekjóléti szolgáltatás = szociális étkeztetés. évi = szociális étkeztetés - Belső ellenőrzés. Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól. SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása SZMM: Pszihiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása. SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása. ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése. "Kaposvár és régió" című könyv kiadásához támogatás 6. SZMM: Étkeztetés és házi segítségnyújtás.évi többletigény támogatása 7. SZMM: Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kieg.támogatása. KSH:. évi népszámlálás végrehajtására 9. IRM: településőr foglalkoztatására.. évi Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása.. évi Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása. KTKT-tól szakszolgálati feladatok normatíván felüli költségeire. Növényvédelem közérdekű költségeire. KEOP 6... tartsuk tisztán Kaposvárt!. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 6. Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám: koordinátor Rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg. 7 7 Átvezetés /a II-ből. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása Átvezetés /b I-ből 9 9. Önkormányzat által szervezett közfogl.tám.-áthúzódó Átvezetés /a II-ből: 6... évi Önkormányzat által szervezett közfogl.tám.. Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak közmunka bértámogatása Munkaügyi Központtól. TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor. Megyei Önkormányzattól helyi önkormányzati képviselő választásra. KIM: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása. Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás 6. Kaposvári Tűzltóság aktív készenléti állományának túlszolgálati díj és kamat Átvezetés /a II-ből I. II. kifizetéséhez támogatás Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése 7-9. TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése. TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre. IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között 9 6. Cityregio II Európai Regionális Fejlesztési Alapból 6. Korábbi évi támogatások visszafizetése 7. "Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése. Városi Fürdő m-es medencéjének használatára Kaposvári Vízilabda Klubtól II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: : 6.xls /

14 Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök /c. sz. melléklet 9/.(VI.) önk.rendelet (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám Megnevezés. évi tervezett előirányzat mód. előirányzat 7 7 I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett 7 pénzeszközök összesen: III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 7. TIOP: Agóra 76. DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése DDOP: Keleti Ipari Park támogatása. DDOP.. " Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás kieg.támogatása DDOP:Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen DDOP: Városközpont rehabilitáció DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: Domus tömb. KEOP: közvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése TIOP: közoktatás informatikai fejlesztése TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor DDOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önktól NKA: Kontrássy u..homlokzati díszeinek újragyártása. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól rekultivációhoz kapcsolódó önerő 9 visszautalása 9 9. Csíkszentkirályi Turul szoborra partneri hozzájárulás 9. NKA: Csíkszentkirályi Turul szoborra támogatás 9 III. Támogatásértékű felhalmozási bevételek IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről 9. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése 99. Kontrássy u..homlokzati díszeinek újragyártására lakói hozzájárulás. Út- és közmű építés fejlesztési hozzájárulás (Fejedelem u.) 9 9. TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez 7 7. Felújításra Ady. lakóközösségétől 6. Bankgarancia beváltása 7. Magyar Cukor Zrt-től Biogázvezeték építésére Rákóczi stadion -Cukorgyár között. Közületektől, lakosságtól közművesítésre - Átvezetés /d IV-be 6 9. Parkolóhely megváltás - Átvezetés /d IV-be 7. Eon-tól bűnmegelőzési tevékenységhez támogatás IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: 9-9 ebből ÁFA: III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: 7 69 V. 6 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése. Kaposvár Nagypiac Kft kölcsön visszafizetés. Városi Fürdő m-es medencéjének használatára Kaposvári Vízilabda Klubtól V. 9 VI. 6 7 VI. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése. Munkáltatói kölcsön visszafizetése. Szociális kölcsön visszafizetése. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése 6. Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: I-VI.mindösszesen: Eltérés Megjegyzés.7.: 6.xls /

15 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. sz. melléklet 9/.(VI.) önk.rendelet (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám előirányzat. évi tervezett Megnevezés mód. előirányzat Eltérés I. Egyéb sajátos bevételek. Közterülethasználati díj Bérleti díjak - vásárok vásárcsarnok új piac-vásárcsarnok reklámcélú hulladéklerakó építési törmelék lerakó - építési törmelék lerakó részletfizetés intézményi konyhák Környezetvédelmi bírság. Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok. Lakbér 6. Egyéb bevételek Rákóczi Stadion büfék bérleti díja Rákóczi Stadion center pálya bérleti díj 9. Kapos-Fürdő Kft. terület bérleti díj Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj (kompenzáció) 7 7. Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj. ÖMV terület bérleti díj (kompenzáció) 6 6. Postai közreműködői díj. Vagyonkezelő. évi elszámolása Rákóczi Labdarugó Kft-től VIP szektor bérleti díj 7 7 I. Egyéb sajátos bevételek összesen: ebből alap ebből ÁFA 7 7 II. Működési célú bevételek. Kötbér. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bírságok (Okmány Iroda, Építéshatóság). Eljárási díj (Okmányiroda)-Igazgatási szolg.díjbevétele. Továbbszámlázott szolgáltatások 9 9. Egyéb bevételek (gondozási díj, köztemetés stb.) 6. Rákóczi Stadion jegy bevétele 7. Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése 9 9. Rákóczi Stadion reklámbevétele 9. Esküvői szertartások költségtérítése. Végrehajtási Társulás Taszári reptér üzemeltetése kapcsán társönkormányzatok részére továbbszámlázott. szolgáltatások 9 9. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól megelőlegezett előkészítési költség megtérítése. Karácsonyi világítás támogatása. Biztosító kártérítése: Óvodai gondnokság. Biztosító kártérítése:szelektív hulladégyűjtő - sziget Ajánlati biztosíték II. Működési célú bevételek összesen: ebből alap ebből ÁFA I.-II. Működési célú - és egyéb sajátos bevétel összesen: ebb - ebből alap összesen: ebb-ebből ÁFA összesen: 99 III. Sajátos felhalmozási bevételek. Szolgalmi jog értékesítés. FC Továbbszámlázott szolgáltatás 9-9 III. Sajátos felhalmozási bevételek összesen: ebből alap összesen: - -ebből ÁFA összesen: 9-9 IV. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése. Bérlőkijelölési jog értéke 9 9. Bérleti jog átadás. Közületektől, lakosságtól közművesítésre. Parkolóhely megváltás IV. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: ebből alap összesen: -ebből ÁFA összesen: 6 6 III.-IV. Sajátos felhalmozási bevételek és tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése összesen: ebből alap összesen: 9 7 -ebből ÁFA összesen: 9 6 I-IV. Mindösszesen: : 7.xls /

16 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. sz. melléklet 9/.(VI.) önk.rendelet (ezer Ft-ban) G Megjegyzés Átvezetés /c IV-ből Átvezetés /c IV-ből : 7.xls /

17 Építési telek- és ingatlan értékesítés /e.sz. melléklet 9/.(VI..) önk.rendelet (ezer Ft-ban) A B C D Sorszám Megnevezés. évi tervezett előirányzat mód. előirányzat. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes). 66 hrsz. Korona. Kft (6.évi előleggel) Áfás 6 6. Fő u. 9. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes 7 7. Nyár u. telek ( % Áfás) 7 7. Gr.Apponyi A. u.. lakás (mentes) Kanizsi u. 97/ hrsz-ú ingatlan (áfás) 7. Dózsa Gy. U. volt MTA helyiség (mentes). Közterület 9/ hrsz (Kontrássy u..) Honvéd u.. nem lakáscélú helyiség (mentes) 9 9. Ady E. u.. tetőtéri szükséglakás (mentes) 9 9. Tallián u. volt színészlakás (mentes). Ady E. u..i/7 volt színész szálló (mentes). Kőrösi Cs. S. u. 969 hrsz. ÁFA mentes Dózsa Gy. U. II/ színész lakás (Áfa mentes). Dózsa Gy. U.. alagsori lakás (Áfa mentes) 6. Rákóczi tér. alagsor i lakás (Áfa mentes) 7. Baross G. u.7 fsz.6 lakás (Áfa mentes). Pete L. u. alagsori lakás (ÁFA mentes) 9. Pécsi u. volt orvosi rendelő (mentes). Kotrássy u. 6. (mentes) 6 6. Császárrét 677 hrsz / hrsz szántó Toponár Veres P. u. 6 db lakótelek. Teleki tömbbelső 77/ hrsz. Gróf Apponyi A. u.9 6/7-ed tul.hányad 6. Keleti Ipari Park bővítmény hektár X X 7. Jókai liget szálloda hektár X X. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás) X X 9. Deseda vizibázis / hrsz X X. Izzó u. / hrsz X X. 6. főközlekedési út mellett földterület: /, / hrsz X X Összesen: 6 6 Kompenzációs tételek:. Ady D-i tömb Center Invest (Áfás) áthúzódó. Ingatlan csere: Baross G. u. 9 Társasház (6,69/ hrsz) áthúzódó, áfa mentes Kompenzáció összesen: Mindösszesen: ebből alap: ebből ÁFA: :.xls /

18 Építési telek- és ingatlan értékesítés /e.sz. melléklet 9/.(VI..) önk.rendelet (ezer Ft-ban) E Eltérés.7.:.xls /

19 /6 Költségvetési szervek bevétele 9/(VI.)sz. önk.rendelet.sz.melléklet E F G H I I. Cím Al- Cím és alcím megnevezése. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és Módosításból: hatáskör önállóan működő költségvetési szervek Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat előirányzat (+,-) szervi szervi Városgondnokság Uszoda és Gyógyfürdő (átszervezés: III.-től) Városgondnokság: egyéb feladatok SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK 9 9. Szociális Gondozási Központ 7 7. Liget Időskoruak Otthona SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Petőfi Központi Óvoda Rét u. Központi Óvoda 7 7. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda Festetics K.Központi Óvoda Tar Cs.Központi Óvoda 6. Nemzetőr sori Központi Óvoda Bölcsődei Központ 6 6. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium Kodály Z. Központi Általános Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT Zichy M.Iparművészeti SZKI 6. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium 7 7. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola 9 9. Táncsics M.Gimnázium Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 7 7. Klebelsberg Középiskolai Kollégium Együd Á.Kulturális Központ 6. Sportközpont és Sportiskola 7 7. Sportiskola Sportközpont Hivatásos Tűzoltóság ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS.7./: 9.xls/.sz.m-bevétel-új szerkezet

20 /6 Költségvetési szervek bevétele 9/(VI.)sz. önk.rendelet.sz.melléklet Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Uszoda és Gyógyfürdő (átszervezés: III.-től). Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda 6. Nemzetőr sori Központi Óvoda 7. Bölcsődei Központ. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium 9. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Zichy M.Iparművészeti SZKI 6. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI 7. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium 9. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Együd Á.Kulturális Központ 6. Sportközpont és Sportiskola. Sportiskola. Sportközpont 7. Hivatásos Tűzoltóság ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS J K L M N I...ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(ÁFÁ-VAL).. sz.melléklet Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat előirányzat (+,-) szervi szervi /: 9.xls/.sz.m-bevétel-új szerkezet

1/12 2010.évi beszámoló szerinti pénzmaradvány, eredmény elszámolása

1/12 2010.évi beszámoló szerinti pénzmaradvány, eredmény elszámolása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 1/12 D E F G H I J K L M N O Hosszú Rövid Pénztár Záró Forgatási Aktív Aktív Önállóan

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) 1. sz. melléklet 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi 21. évi Srsz Kiadási előirányzat-csoport

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 21. év A Közgyűlés a 17/211. (IV.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2011. július 19., kedd. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2011. július 19., kedd. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2011. július 19., kedd 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2011. július 19., kedd 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(11.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Répcelak Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben