Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 29/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 29/2011. (VI.28.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/. (VI..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(III..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 99. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 6. () bekezdésében és a Magyar Köztársaság. évi költségvetéséről szóló. évi CLXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 99. évi LXV. törvény. (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a. évi költségvetését megállapító /.(III..) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.. A R.. -ában a Hivatal és a költségvetési szervek együttes. évi költségvetésében. az összes költségvetési bevételi előirányzat.9.6 e Ft-ra. a költségvetési kiadási előirányzat.6.9 e Ft-ra. a költségvetési hiány összege.77. e Ft-ra. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege.6. e Ft-ra. a finanszírozási célú pénzügyi kiadások összege 79.9 e Ft-ra változik. Ezen belül:. a működési célú bevételt e Ft-ban. a működési célú kiadásokat 7.. e Ft-ban ebből:.. a személyi juttatások kiadásait 6..9 e Ft-ban.. a munkaadókat terhelő járulékokat.9.6 e Ft-ban.. a dologi kiadásokat.7.6 e Ft-ban.. az ellátottak pénzbeli juttatásait.9 e Ft-ban.. a speciális célú támogatásokat.. e Ft-ban.6. a pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalék) e Ft-ban.7. a működési célú céltartalékot.9.76 e Ft-ban. a felhalmozási célú bevételt.. e Ft-ban. a felhalmozási célú kiadást 6.9. e Ft-ban ebből:.. a beruházások összegét.9.6 e Ft-ban.. a felújítások összegét 7.9 e Ft-ban.. a költségvetési szervek felhalm. kiadások összegét 6.79 e Ft-ban.. a speciális célú támogatásokat 97. e Ft-ban.. a felhalmozási célú céltartalékot.9 e Ft-ban.7..::9 J:\irhato\!Máli Miklós\pdfetbelolelecci\.doc Balogh Réka /

2 állapítja meg. A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás. évi költségvetésében. az összes bevételi előirányzat..6 e Ft-ra. a kiadási előirányzat.9.9 e Ft-ra. a finanszírozási célú pénzügyi bevételek összege 7. e Ft-ra változik.. A költségvetési mérleg a R.. mellékletével megállapított főösszegei e rendelet. melléklete szerint változnak.. A R.. () bekezdésében a Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében.6. e Ft külső forrás bevonását hagyja jóvá, ebből milliárd Ft felhalmozási célú kötvénykibocsátás,.99.9 e Ft felhalmozási célú hitel, melyből.. e Ft az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 7. évben megkötött 9 milliárd Ft összegű hitelkeret szerződés alapján, 7.9 e Ft a 9. évben megkötött 6.7 e Ft összegű Panel-plusz hitelszerződés alapján igénybe vehető felhalmozási célhitel, 6. e Ft folyószámla hitel. A likviditási problémák kezelésére legfeljebb éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összege a számlavezető bankkal kötött, jelenleg érvényes megállapodás alapján.. e Ft.. A R. 6. -ában megállapított költségvetési szervenkénti bevételek és támogatások helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek.. A R. 7. -ában a költségvetési szervenként jóváhagyott kiadási előirányzatok helyébe e rendelet. melléklete szerinti előirányzatok lépnek. 6. A R.. -ában megállapított, a Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai kerülnek..7..::9 J:\irhato\!Máli Miklós\pdfetbelolelecci\.doc Balogh Réka /

3 7. A R. 9. -ában jóváhagyott felújítási előirányzatok helyébe e rendelet -. melléklete szerinti előirányzatok lépnek.. A R.. -ában jóváhagyott fejlesztési kiadások helyébe e rendelet 9. melléklete szerinti előirányzatok kerülnek. 9. A R.. () bekezdésében megállapított céltartalék előirányzata..7 e Ft-ra módosul e rendelet. melléklete szerinti célokra.. A R.. -ában jóváhagyott többéves kihatással járó feladatok előirányzatai helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek.. A R.. -ában a Kisebbségi Önkormányzatok részére jóváhagyott előirányzatok helyébe e rendelet. mellékletének előirányzatai lépnek. Záró rendelkezés E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.. Kaposvár,. június. Szita Károly s.k. polgármester dr. Kéki Zoltán s.k. címzetes főjegyző.7..::9 J:\irhato\!Máli Miklós\pdfetbelolelecci\.doc Balogh Réka /

4 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a 9/ (VI..) sz.önk.rendelethez () E F Sor- Eredeti Módosított Eltérés szám Bevételek előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele(.sz.melléklet) , Ktgvetési szervek működési bevétele 66 -,, Ebből: élelmezési bevételek áfá-val 6 6,, egyéb intézményi működési bevételek , Egyéb működési bevételek összesen ,, Támogatásérétkű működési bevételek összesen ,,, OEP alapból támogatásértékű működési bevétel ,,, egyéb támogatásértékű működési bevétel 7 6 7,, Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 69 69,, Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat működési célú bevételei összesen , Működési bevételek összesen ,, Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül) ,, Működési célú Áfa megtérülés ,, Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) 79 79,, Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja ,,6 Kamatbevételek, Sajátos működési bevételek összesen ,, Illetékek 7 6 -,, Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok ,,, Ebből: építményadó 9 9,,, telekadó ,,, kommunális adó 6 6,,, iparűzési adó 77 77,,, idegenforgalmi adó,,,6 bírság - és pótlék ,,,7 adóhátralékok beszedése,, Átengedett központi adók ,,, Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része ,,, személyi jövedelemadó kiegészítés ,,, gépjárműadó 77 77,,, termőföld bérbeadásából származó jöv.adó,, Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,,, Ebből bírság - és pótlék ,,, egyéb sajátos bevétel (/ d.sz.melléklet ÁFA nélkül) ,,, talajterhelési díj,,, nem lakás célú bérlemények bérleti díja , Működési támogatások összesen ,, Normatív állami hozzájárulás ,,, Ebből: állami támogatás 6 6,,, szja normatív módon elosztott része ,, Működési célú egyéb központi támogatások (/b sz.melléklet) 6 7 9,,, Színházi támogatás 96 96,,, Csiky Gergely Színház művészeti támogatása,, Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( / a. sz.melléklet ) 96 -, Egyéb működési bevételek összesen ,, Működési célú tám. értékű bevételek (/c.sz.melléklet ) ,, Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (/c.sz.melléklet ) ,, Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel I. Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(+) II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele(.sz.melléklet) 9 9, Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 9 9, Egyéb felhalmozási bevételek összesen,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen,,, OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel,,, egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel,, Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről,, Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen , Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 9-6 6,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,,, Építési telek-és ingatlaneladás (/e.sz.melléklet ÁFA nélkül) ,,, Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül),,, Felhalmozási célú Áfa megtérülés 6 6,,, Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) ,, Sajátos felhalmozási és tőke bevételek ,,, Lakásforgalmazás,,, Privatizációs bevételek,,, Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) -,,, Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (/d.sz.melléklet ÁFA nélkül) 6 9-9,, Fejlesztési célú központosított előirányzat(/b.sz.melléklet) 6 6,, Fejlesztési célú támogatások (/b.sz.melléklet), Egyéb felhalmozási bevételek összesen 7 69,, Támogatásértékű felhalmozási bevételek(/c.sz.melléklet ) ,, Felhalmozási célú péneszköz átvétel áh-on kívülről(/c.sz.melléklet ) 9 -,, Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (+) III. Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6 6 Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Pénzmaradvány, Költségvetési szervek működési pénzmaradványa ,, Működési önkormányzati pénzmaradvány 7 7,, Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye -6, Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa , Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány 7 7 Pénzmaradvány összesen VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel ebből: Panel-Plusz hitel Folyószámla hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) VII. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás bevétele Működési célú bevétel Felhalmozási célú bevétel Tárgy évi bevétel összesen 6 6 Felhalmozási célú hitel 7 7 Bevétel összesen /: Molnár György gazdasági igazgató.xls/mérleg/balogh Réka

5 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a 9/ (VI..) sz.önk.rendelethez () E F Bevételek mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI+VII) /: Molnár György gazdasági igazgató.xls/mérleg/balogh Réka

6 / Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege. sz. melléklet a 9/ (VI..) sz.önk.rendelethez () E F Sor- Eredeti Módosított Eltérés szám Kiadások előirányzat előirányzat (+,-) I.Tárgyévi működési célú kiadások. Költségvetési szervek működési célú kiadása(.sz.melléklet) 9-6 9, Ebből: személyi juttatás , munkaadót terhelő járulékok 9 6 9, dologi és egyéb folyó kiadás , egyéb működési kiadások összesen 7 7,, ebből: működési támogatásértékű kiadás 7 7,, működési c. átadás államháztart-on kívülre,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása, ellátottak pénzbeni juttatása 9 9 Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(,+,...+,) , Önkormányzati működési kiadások ,, ebből: személyi juttatás(.sz.melléklet ) ,, munkaadót terhelő járulékok(.sz.melléklet ) 6 9,,, dologi és egyéb folyó kiadás(.sz.melléklet ) ,, egyéb működési kiadások összesen(.sz.melléklet ) ,,, ebből: működési támogatásértékű kiadás ,,,, működési c. átadás államháztart-on kívülre(.sz.melléklet ) ,,, társadalom- és szociálpolitikai juttatások (.b sz.melléklet ) ,,, előző évi működési c.pénzmaradvány átadása,, ellátottak pénzbeli juttatása = Önk.kiad-ból:Cigány Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet) 7 66 = Önk.kiad-ból:Német Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet) 67 6 = Önk.kiad-ból:Horvát Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet) = Önk.kiad-ból:Lengyel Kisebbségi Önk. műk.kiadása(.sz.melléklet) 7 7, Folyószámlahitel kamata, Folyószámlahitel törlesztése, Működési célú céltartalékok (.sz.melléklet) , Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése 6 6 I Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (+) II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása(.sz.melléklet) , Ebből: beruházási kiadások áfá-val , felújítási kiadások áfá-val , egyéb felhalmozási kiadások összesen,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre,, előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása. Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen , Beruházási kiadások áfá-val összesen ,, Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz.melléklet ) ,, Beruházási kiadások (.sz.melléklet ), Felújítási kiadások áfá-val összesen ,, Beruházási kiadások (.sz.melléklet ),, Önkormányzatnál:intézményi felújítás (.sz.melléklet ) 9 9 9,, Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.sz.melléklet ) 7 6 6,, Út-járda-híd felújítás(7.sz.melléklet) 6 9,, Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (.sz.melléklet) , Egyéb felhalmozási kiadások összesen ,, ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások 7,, felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre 9 6 6,, áfa befizetés , Fejlesztési c.hitel törlesztése és kamata, Fejlesztési c.hitel kamata, 6 Bérlakások és garázsértékesítésből HM-et megillető rész,7 Felhalmozási célú céltartalékok (.sz.melléklet ) 7 9 II. Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(+) Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek, Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások -, Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások -, Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék, Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen 7-7 IV. Költségvetési többlet Költségvetési többlet összesen V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások összesen (I+II+III+IV+V) VI. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás kiadása Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Tárgy évi kiadás összesen Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen Kiadás összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI) Létszám összesen fő 9 - ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (/.sz.melléklet ) -7 közférában foglalkoztatottak létszám kerete(/.sz.melléklet ) /: Molnár György gazdasági igazgató.xls/mérleg/balogh Réka

7 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. sz. melléklet a 9/ (VI..) sz.önk.rendelethez () A C D E F G I J K L M O P Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu bevételek Eredeti Mód. (+,-) II.Felhalmozási célu bevételek Eredeti Mód. (+,-) Összesen bevételek (I+II) Eredeti Mód. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek bevétele 6 96 Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) Költségvetési szervek támogatása Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül) Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül) 9 9 Költségvetési szervek bevétele Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa Költségvetési szervek pénzmaradványa 7 Önkormányzati mük.c.bevételek és tám kölcsönök visszat Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény 66 Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény 7 7 Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Működési célu bevételek összesen Felhalmozási célu bevételek összesen -7 9 Bevételek összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu kiadások Eredeti Mód. (+,-) II.Felhalmozási c.kiadások Eredeti Mód. (+,-) Összesen kiadások (I+II) Eredeti Mód. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Költségvetési szervek műk.c.kiadása Költségvetési szervek c.felh.kiadása Költségvetési szervek kiadása 69 9 Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások - Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Önk. műk.c.kiadások (halm. ) Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) Önkormányzati kiadások Költségvetési szervek műk.c.támogatása Költségvetési szervek felh.c.támogatása Költségvetési szervek támogatása Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése Önkormányzati gazd. kiadásai Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások - Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 9 99 Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Pótigények és átcsoportosítások összesen Működési célu kiadások összesen Felhalmozási célu kiadások összesen Kiadások összesen Előirányzat Eltérés Előirányzat Eltérés Előirányzat I.Működési célu költségvetés egyenlege Eredeti Mód. (+,-) II.Felh. c.költségv. egyenlege Eredeti Mód. (+,-) Összesen hitel, hiány(i+ii) Eredeti Mód. ei. ei. ei. ei. ei. ei. Működési költségvetés egyenlege ( hiány ) Felh. célu költségvetés egyenlege Hitel, hiány Megjegyzés : hiány = ( - ) többlet = (+).7./: Molnár György gazdasági igazgató.xls/műk.felh.egy./balogh Réka

8 /. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása. sz. melléklet a 9/ (VI..) sz.önk.rendelethez () Q Eltérés (+,-) Eltérés (+,-) Eltérés (+,-) 9.7./: Molnár György gazdasági igazgató.xls/műk.felh.egy./balogh Réka

9 Normatív, kötött felhasználású támogatások /a. sz. melléklet 9/.(VI..)önk.rendelet (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám I. II. Megnevezés. évi tervezett előirányzat mód. előirányzat Eltérés Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához. Pedagógiai szakszolgálat. Pedagógus továbbképzés, szakvizsga és szakmai szolgáltatás 6 6. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 9 9. Gyógypedagógus pótlék kiegészítése Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg rendszeres szociális segély időskorúak járadéka normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége adósságcsökkentési támogatás adósságkezelési szolg.kapcs. és normatív lakásfenntartási tám Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás - - önkormányzat által szervezett közfogl. támogatása (.. havi áthúzódó) rendelkezésre állási támogatás / bérpótló járandóság - önkormányzat által szervezett közfogl.tám.-áthúzódó szociális gondozási szükségletet vizsgáló szakértői vélemény díjának támogatása - óvodáztatási támogatás. Szociális továbbképzés és szakvizsga 6 6 IV. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Összesen: xls A /

10 Normatív, kötött felhasználású támogatások /a. sz. melléklet 9/.(VI..)önk.rendelet (ezer Ft-ban) G Megjegyzés Átvezetés /c I-be Átvezetés /c I-be Átvezetés /c I-be.7..xls A /

11 Központi támogatások /b. sz. melléklet 9/.(VI..) önk.rendelet (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám Megnevezés I. Működési célú támogatások. évi tervezett előirányzat mód. előirányzat Eltérés. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása -. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. -. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat Prémiumévek 6 6. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítása. Vis Maior évi közszférában dolgozók bérkompenzációja 6 6 I. Működési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások I. Fejlesztési célú központosított előirányzat. Lakossági közműfejlesztés támogatása. "EU önerő Alap" támogatás TIOP: Agóra beruházáshoz 6 6 I. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: 6 6 II. Fejlesztési célú támogatások. Vis Maior. Egyéb központi támogatás II. Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: II. Felhalmozási célú támogatások összesen: I-II. Mindösszesen:

12 Központi támogatások /b. sz. melléklet 9/.(VI..) önk.rendelet (ezer Ft-ban) G Megjegyzés Átvezetés /c I-be

13 Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök /c. sz. melléklet 9/.(VI.) önk.rendelet (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám Megnevezés. évi tervezett előirányzat mód. előirányzat Eltérés Megjegyzés I. Működési célú támogatás értékű bevételek. Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás. Tartásdíj megelőlegezése. Megyei Önkormányzattól színház fenntartásához (áthúzódóval). "Jogi beszélgetések" rendezvényhez 6. Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után 7. FVM-től iskolatej támogatása. FVM-től iskolatej támogatása (áthúzódó) 9. Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái - Közoktatás = szakszolgálati feladatok a) gyógytesnevelés b) nevelési tanácsadás. évi b) nevelési tanácsadás c) logopédia g) pályaválasztási tanácsadás = bejáró gyermekek utáni támogatás. évi = bejáró gyermekek utáni támogatás - szociális alapszolgáltatások = családsegítés =házi segítégnyújtás = nappali ellátás = gyermekjóléti szolgáltatás = szociális étkeztetés. évi = szociális étkeztetés - Belső ellenőrzés. Polgári védelmi célokra önkormányzatoktól. SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása SZMM: Pszihiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása. SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása. ÁROP:" Kaposvári Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése. "Kaposvár és régió" című könyv kiadásához támogatás 6. SZMM: Étkeztetés és házi segítségnyújtás.évi többletigény támogatása 7. SZMM: Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kieg.támogatása. KSH:. évi népszámlálás végrehajtására 9. IRM: településőr foglalkoztatására.. évi Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása.. évi Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása. KTKT-tól szakszolgálati feladatok normatíván felüli költségeire. Növényvédelem közérdekű költségeire. KEOP 6... tartsuk tisztán Kaposvárt!. "Testvérvárosok Tematikus Hálózata" 6. Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám: koordinátor Rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg. 7 7 Átvezetés /a II-ből. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása Átvezetés /b I-ből 9 9. Önkormányzat által szervezett közfogl.tám.-áthúzódó Átvezetés /a II-ből: 6... évi Önkormányzat által szervezett közfogl.tám.. Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak közmunka bértámogatása Munkaügyi Központtól. TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor. Megyei Önkormányzattól helyi önkormányzati képviselő választásra. KIM: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása. Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás 6. Kaposvári Tűzltóság aktív készenléti állományának túlszolgálati díj és kamat Átvezetés /a II-ből I. II. kifizetéséhez támogatás Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről. TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése 7-9. TISZK Kft többlet támogatás visszafizetése. TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre. IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között 9 6. Cityregio II Európai Regionális Fejlesztési Alapból 6. Korábbi évi támogatások visszafizetése 7. "Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése. Városi Fürdő m-es medencéjének használatára Kaposvári Vízilabda Klubtól II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: : 6.xls /

14 Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök /c. sz. melléklet 9/.(VI.) önk.rendelet (ezer Ft-ban) A B C D E F G sorszám Megnevezés. évi tervezett előirányzat mód. előirányzat 7 7 I-II. Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett 7 pénzeszközök összesen: III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 7. TIOP: Agóra 76. DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése DDOP: Keleti Ipari Park támogatása. DDOP.. " Cseri u. csapadékvíz elvezetés saját forrás kieg.támogatása DDOP:Autóbuszöböl-pár építése és jelzőrendszer telepítése belterületen DDOP: Városközpont rehabilitáció DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: Domus tömb. KEOP: közvilágítási hálózaton feszültség szabályozó rendszer kiépítése TIOP: közoktatás informatikai fejlesztése TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor DDOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önktól NKA: Kontrássy u..homlokzati díszeinek újragyártása. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól rekultivációhoz kapcsolódó önerő 9 visszautalása 9 9. Csíkszentkirályi Turul szoborra partneri hozzájárulás 9. NKA: Csíkszentkirályi Turul szoborra támogatás 9 III. Támogatásértékű felhalmozási bevételek IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről 9. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése 99. Kontrássy u..homlokzati díszeinek újragyártására lakói hozzájárulás. Út- és közmű építés fejlesztési hozzájárulás (Fejedelem u.) 9 9. TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez 7 7. Felújításra Ady. lakóközösségétől 6. Bankgarancia beváltása 7. Magyar Cukor Zrt-től Biogázvezeték építésére Rákóczi stadion -Cukorgyár között. Közületektől, lakosságtól közművesítésre - Átvezetés /d IV-be 6 9. Parkolóhely megváltás - Átvezetés /d IV-be 7. Eon-tól bűnmegelőzési tevékenységhez támogatás IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: 9-9 ebből ÁFA: III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: 7 69 V. 6 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése. Kaposvár Nagypiac Kft kölcsön visszafizetés. Városi Fürdő m-es medencéjének használatára Kaposvári Vízilabda Klubtól V. 9 VI. 6 7 VI. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése. Munkahelyteremtő beruházásra nyújtott kölcsön visszafizetése. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése. Munkáltatói kölcsön visszafizetése. Szociális kölcsön visszafizetése. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése 6. Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: I-VI.mindösszesen: Eltérés Megjegyzés.7.: 6.xls /

15 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. sz. melléklet 9/.(VI.) önk.rendelet (ezer Ft-ban) A B C D E F sorszám előirányzat. évi tervezett Megnevezés mód. előirányzat Eltérés I. Egyéb sajátos bevételek. Közterülethasználati díj Bérleti díjak - vásárok vásárcsarnok új piac-vásárcsarnok reklámcélú hulladéklerakó építési törmelék lerakó - építési törmelék lerakó részletfizetés intézményi konyhák Környezetvédelmi bírság. Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok. Lakbér 6. Egyéb bevételek Rákóczi Stadion büfék bérleti díja Rákóczi Stadion center pálya bérleti díj 9. Kapos-Fürdő Kft. terület bérleti díj Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj (kompenzáció) 7 7. Kapos-Fürdő Kft. épület bérleti díj. ÖMV terület bérleti díj (kompenzáció) 6 6. Postai közreműködői díj. Vagyonkezelő. évi elszámolása Rákóczi Labdarugó Kft-től VIP szektor bérleti díj 7 7 I. Egyéb sajátos bevételek összesen: ebből alap ebből ÁFA 7 7 II. Működési célú bevételek. Kötbér. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bírságok (Okmány Iroda, Építéshatóság). Eljárási díj (Okmányiroda)-Igazgatási szolg.díjbevétele. Továbbszámlázott szolgáltatások 9 9. Egyéb bevételek (gondozási díj, köztemetés stb.) 6. Rákóczi Stadion jegy bevétele 7. Rákóczi Stadion közüzemi számláinak megtérítése 9 9. Rákóczi Stadion reklámbevétele 9. Esküvői szertartások költségtérítése. Végrehajtási Társulás Taszári reptér üzemeltetése kapcsán társönkormányzatok részére továbbszámlázott. szolgáltatások 9 9. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól megelőlegezett előkészítési költség megtérítése. Karácsonyi világítás támogatása. Biztosító kártérítése: Óvodai gondnokság. Biztosító kártérítése:szelektív hulladégyűjtő - sziget Ajánlati biztosíték II. Működési célú bevételek összesen: ebből alap ebből ÁFA I.-II. Működési célú - és egyéb sajátos bevétel összesen: ebb - ebből alap összesen: ebb-ebből ÁFA összesen: 99 III. Sajátos felhalmozási bevételek. Szolgalmi jog értékesítés. FC Továbbszámlázott szolgáltatás 9-9 III. Sajátos felhalmozási bevételek összesen: ebből alap összesen: - -ebből ÁFA összesen: 9-9 IV. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése. Bérlőkijelölési jog értéke 9 9. Bérleti jog átadás. Közületektől, lakosságtól közművesítésre. Parkolóhely megváltás IV. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: ebből alap összesen: -ebből ÁFA összesen: 6 6 III.-IV. Sajátos felhalmozási bevételek és tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése összesen: ebből alap összesen: 9 7 -ebből ÁFA összesen: 9 6 I-IV. Mindösszesen: : 7.xls /

16 Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől /d. sz. melléklet 9/.(VI.) önk.rendelet (ezer Ft-ban) G Megjegyzés Átvezetés /c IV-ből Átvezetés /c IV-ből : 7.xls /

17 Építési telek- és ingatlan értékesítés /e.sz. melléklet 9/.(VI..) önk.rendelet (ezer Ft-ban) A B C D Sorszám Megnevezés. évi tervezett előirányzat mód. előirányzat. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes). 66 hrsz. Korona. Kft (6.évi előleggel) Áfás 6 6. Fő u. 9. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) ÁFA mentes 7 7. Nyár u. telek ( % Áfás) 7 7. Gr.Apponyi A. u.. lakás (mentes) Kanizsi u. 97/ hrsz-ú ingatlan (áfás) 7. Dózsa Gy. U. volt MTA helyiség (mentes). Közterület 9/ hrsz (Kontrássy u..) Honvéd u.. nem lakáscélú helyiség (mentes) 9 9. Ady E. u.. tetőtéri szükséglakás (mentes) 9 9. Tallián u. volt színészlakás (mentes). Ady E. u..i/7 volt színész szálló (mentes). Kőrösi Cs. S. u. 969 hrsz. ÁFA mentes Dózsa Gy. U. II/ színész lakás (Áfa mentes). Dózsa Gy. U.. alagsori lakás (Áfa mentes) 6. Rákóczi tér. alagsor i lakás (Áfa mentes) 7. Baross G. u.7 fsz.6 lakás (Áfa mentes). Pete L. u. alagsori lakás (ÁFA mentes) 9. Pécsi u. volt orvosi rendelő (mentes). Kotrássy u. 6. (mentes) 6 6. Császárrét 677 hrsz / hrsz szántó Toponár Veres P. u. 6 db lakótelek. Teleki tömbbelső 77/ hrsz. Gróf Apponyi A. u.9 6/7-ed tul.hányad 6. Keleti Ipari Park bővítmény hektár X X 7. Jókai liget szálloda hektár X X. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás) X X 9. Deseda vizibázis / hrsz X X. Izzó u. / hrsz X X. 6. főközlekedési út mellett földterület: /, / hrsz X X Összesen: 6 6 Kompenzációs tételek:. Ady D-i tömb Center Invest (Áfás) áthúzódó. Ingatlan csere: Baross G. u. 9 Társasház (6,69/ hrsz) áthúzódó, áfa mentes Kompenzáció összesen: Mindösszesen: ebből alap: ebből ÁFA: :.xls /

18 Építési telek- és ingatlan értékesítés /e.sz. melléklet 9/.(VI..) önk.rendelet (ezer Ft-ban) E Eltérés.7.:.xls /

19 /6 Költségvetési szervek bevétele 9/(VI.)sz. önk.rendelet.sz.melléklet E F G H I I. Cím Al- Cím és alcím megnevezése. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és Módosításból: hatáskör önállóan működő költségvetési szervek Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat előirányzat (+,-) szervi szervi Városgondnokság Uszoda és Gyógyfürdő (átszervezés: III.-től) Városgondnokság: egyéb feladatok SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK 9 9. Szociális Gondozási Központ 7 7. Liget Időskoruak Otthona SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Petőfi Központi Óvoda Rét u. Központi Óvoda 7 7. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda Festetics K.Központi Óvoda Tar Cs.Központi Óvoda 6. Nemzetőr sori Központi Óvoda Bölcsődei Központ 6 6. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium Kodály Z. Központi Általános Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT Zichy M.Iparművészeti SZKI 6. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium 7 7. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola 9 9. Táncsics M.Gimnázium Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 7 7. Klebelsberg Középiskolai Kollégium Együd Á.Kulturális Központ 6. Sportközpont és Sportiskola 7 7. Sportiskola Sportközpont Hivatásos Tűzoltóság ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS.7./: 9.xls/.sz.m-bevétel-új szerkezet

20 /6 Költségvetési szervek bevétele 9/(VI.)sz. önk.rendelet.sz.melléklet Cím Al- Cím és alcím megnevezése sz. cím Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek. Városgondnokság. Uszoda és Gyógyfürdő (átszervezés: III.-től). Városgondnokság: egyéb feladatok. SZocioNet DD.Regionális Módszertani Humán SZK. Szociális Gondozási Központ. Liget Időskoruak Otthona. SZocioNet DD.Regionális M. Humán SZK-egyéb feladat. Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság. Petőfi Központi Óvoda. Rét u. Központi Óvoda. Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda. Festetics K.Központi Óvoda. Tar Cs.Központi Óvoda 6. Nemzetőr sori Központi Óvoda 7. Bölcsődei Központ. Toldi ltp-i Általános Iskola és Gimnázium 9. Kodály Z. Központi Általános Iskola. Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI. Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok. Bárczi G.Óvoda,Ált.I.SSZI,Diákotthon,MK.és NT. Zichy M.Iparművészeti SZKI 6. Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI 7. Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium. Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium 9. Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola. Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola. Táncsics M.Gimnázium. Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium. Noszlopy G.Közgazdasági SZKI. Klebelsberg Középiskolai Kollégium. Együd Á.Kulturális Központ 6. Sportközpont és Sportiskola. Sportiskola. Sportközpont 7. Hivatásos Tűzoltóság ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS J K L M N I...ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(ÁFÁ-VAL).. sz.melléklet Módosításból: hatáskör Eredeti Módosított Módosítás Irányító Költségvetési előirányzat előirányzat (+,-) szervi szervi /: 9.xls/.sz.m-bevétel-új szerkezet

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 57/2012.(X.03.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 57/2012.(X.03.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /.(X..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(II..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

1/12 2010.évi beszámoló szerinti pénzmaradvány, eredmény elszámolása

1/12 2010.évi beszámoló szerinti pénzmaradvány, eredmény elszámolása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 1/12 D E F G H I J K L M N O Hosszú Rövid Pénztár Záró Forgatási Aktív Aktív Önállóan

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 64/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 64/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (XII..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /.(III..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1..

A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1.. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /.(IV.9.) önkormányzati rendelete Önkormányzat. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 92/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 92/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 92/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletek tartalmáról

Részletesebben

1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1..

1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1.. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (IV..) önkormányzati rendelete Önkormányzat. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

1/ évi beszámoló szerinti pénzmaradvány, eredmény elszámolása

1/ évi beszámoló szerinti pénzmaradvány, eredmény elszámolása /.évi beszámoló szerinti 0.melléklet a /.(IV..) önkormányzati rendelethez 0 D E F G H I J K L M Hosszú Rövid Pénztár Záró Forgatási Aktív Aktív Önállóan Aktív Passzív lejáratú lejáratú és pénz- célú függő

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 17/2015. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 17/2015. (VI.22.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (VI..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /. (I..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök

Támogatás értékű bevételek átvett pénzeszközök I. Működési célú támogatás értékű bevételek 1. Mozgáskorlátozottak támogatása 5 5 2. Otthonteremtési támogatás 47 47 3. Tartásdíj megelőlegezése 23 23 4. Lakbértámogatás 21 21 5. Megyei Önkormányzattól

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2009. (27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító, 2/2008.(I5.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei

Részletesebben

1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1..

1. A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1.. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (IV..) önkormányzati rendelete Önkormányzat. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 7/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 7/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /.(II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 13/2016. (V.6.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (V..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetését megállapító, /. (II..) önkormányzati rendeletének módosításáról Kaposvár Megyei Jogú Város

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A B C D E F évi eredeti ei.

A B C D E F évi eredeti ei. . melléklet a 4/6.(VI.3.) önkormányzati rendelethez Simontornya Város Önkormányzata 6. évi bevétel - kiadás mérlege 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 33 34 35 36 37 38 39 4 4 A B C D E F

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

A többször módosított 4/2011.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

A többször módosított 4/2011.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Városi Önkormányzat 4/2012.(III.07.) rendelete A többször módosított 4/2011.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1..

A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1.. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20/2009.(IV.24.) önkormányzati rendelete Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

(3) Az irányító szerv a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(V.26.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.10.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete

Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete A módosított 2/2009.(II.18.) Újszász Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Újszász Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek

Paks Város 2005.évi zárszámadási rendelete - mellékletek Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 6/2013.(III.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 6/2013.(III.4.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /0.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 0. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat 1 Mány község önkormányzata 2009. B E V É T E L E K működési célú felhalmozási célú eredeti előirányzat Mósosított 1. sz. melléklet ezer forint Teljesítés % a módosított Előírányza I. fejezet: Önkormányzati

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 6/2013.(III.04.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 18 919 5 514

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Sor Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Bevételek jogcímei 2012. évi 1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) 2012. évi 1 2 3 4 5 Közhatalmi bevételek 16 412 2 507

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 3/2009.(III.03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 3/2009.(III.03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 3/2009.(III.03.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/016. (I.8.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról* Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /4.(I.9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 4. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény

Részletesebben

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének

(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/015. (X..) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 015. évi költségvetéséről szóló 3/015. (II.13.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje 1. sz. melléklet Büssü Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés Önkormányzatok

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról

A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei KIMUTATÁS. a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról A 12/2007. (VI.15.) rendelet 1-10. számú mellékletei 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet) KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer forintban

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014.(III. 8.) rendelete a 27/2013./XII.20./ rendelettel, a 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24)

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat. 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése 1. sz. melléklet az előterjesztéshez Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves e Sor Bevételek jogcímei a százalékában 1 2 3 4 5 6 Közhatalmi bevételek

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben

16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím száma neve Alcím száma neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés és bizottságai

Részletesebben