LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1.sz.melléklet CÍMREND 2011.ÉVBEN 1) ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1./ POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1/a. Hivatali igazgatás feladatai 1/b. Önkormányzati feladatok 1/c. Közfoglalkoztatás 2) ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2/a. Alapszolgáltatási Központ 2/b. Városi Művelődési Ház és Könyvtár 3) ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ NEM INTÉZMÉNYI FELADATOK 3/a. Felhalmozási feladatok 3/b. Egyéb feladatok 4) HELYI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2 LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2.sz.melléklet A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány eredeti előir. (ezer Ft) Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen:

3 LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3.sz.melléklet A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási műveletek Bevételek Működési cél működési hitel eredeti előir. (ezer Ft) Felhalmozási cél Kiadások fejlesztési tartalék eredeti előir. (ezer Ft)

4 LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Az önkormányzat bevételei forrásonként 4.sz.melléklet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK eredeti támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központos előirányzat( közcélú 12 hó ) normatív, kötött felhasználású támogatások Szoc. továbbképzés 245 szociális ellátások támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől közfoglalkoztatás Kp.kv.szerv településőrök 560 fejezettől átvett TÁMOP képzés Müv.ház CKÖ 445 TÁMOP komp.alapú oktatás TB pénzügyi alapjaiból Védőnői szolgálat elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzattól többcélú kistérségi társulástól Iskolabusz Belső elllenőrzés Kistérségi iroda Családsegítő Házi segítségnyújtás Idősek Napközi Otthona Szociális étkeztetés helyi önkormányzati ktgvetési szervtől 0 helyi önkormányzatoktól Védőnői feladathoz Buzsák-Szgyörök Ügyelethez hozzájárulás Belső ellenőrzéshez Igazgatáshoz Műszaki igazgatás Családsegítő szolgálat Házi segítségnyújtás Munkahelyi vendéglátás Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás országos kisebbségi önkormányzattól saját bevétel hatósági jogkörhöz köthető bevételek 800 okmányiroda bevétele 800 átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA kiegészítés gépjárműadó

5 helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó idegenforgalmi adó 700 vállalkozók kommunális adója 300 birság, pótlék 800 talajterhelési díj 300 birság egyéb saját bevétel Helyiségbér, garázsbér, közterület haszn Lakbér Háziorvosok-mentők befizetései Sportcsarnok 150 Felszámított ÁFA Polg.hivatal saját bevétel összesen Művelődési ház Könyvtár 100 TV szolgáltatás 30 Művelődési ház saját bev. összes térítési díj Bölcsőde 700 térítési díj Házi segítségnyújtás térítési díj Szoc.étkeztetés térítési díj Idősek nappali ellátása Felszámított ÁFA Alapszolg. Központ saját bev.össz Hozam és kamatbevételek Önk.kamatbevétele átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről háztartásoktól non-profit szervezetektől külföldről EU költségvetésből pénzügyi műveletek (előző évi tervezett pénzmaradvány) ebből pénzmaradvány önkormányzat ebből Müv.ház ebből Müv.ház TÁMOP képzés ebből Alapszolg.Központ ebből pénzmaradvány CKÖ 24 működési bevételek összesen működési hitel felvétel működési bevételek finanszírozási művelettel összesen:

6 LENGYELTÓTI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK eredeti támogatás 0 támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól Iskola Integrált oktatás áfa kompenz Iskola Integrált oktatás önerő támogatás Szent János árok önerő támogatás II.ütem TIOP Iskolapadtól a tanulópadig Lengyeltóti Szent János árok II.ütem Otthonteremtési támogatás helyi önkormányzatoktól 0 többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól kisebbségi önkormányzat támogatása 125 felhalmozási és tőke jellegű bevételek felhalmozási célú egyéb bevételek vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj Vizi közmű koncessziós díj Szennyviz eszközhasználati díj L.tóti Szennyviz eszk.haszn. társult települések lakásértékesítés építési telek és ingatlaneladás felhalmozási célra átvett pénzeszköz Áht-n kívülről felhalmozási célú tervezett pénzmaradvány ebből TIOP iskolapadtól a tanulópadig ebből Sz.János árok II.ütem ebből Környezetvédelmi alap szla ebből Ltóti és térsége szennyvíz közösség szla ebből integrált iskolai oktatás fejlesztési hitel felvétel 0 felhalmozási bevétel összesen: működési és felhalmozási célú bevétel összesen:

7 LENGYELTÓTI 5.sz.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT ben eredeti ei 1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1/a. Hivatali igazgatás feladatai működés saját bevétel támogatás értékű működési bevétel összesen /b. Önkormányzati feladatok működés saját bevétel támogatás értékű működési bevétel állami támogatás előző évi pénzmaradvány működési hitel felvétel összesen /c. Közfoglalkozatatás működés állami támogatás támogatás értékű működési bevétel összesen Polgármesteri Hivatal működési feladatai összesen ) Önállóan működő költségvetési szervek: 2/a. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT működés intézmény finanszírozás saját bevétel működésre átvett pénzeszköz Áht-n kívülről 0 pénzmaradvány összesen /b. VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR működés intézmény finanszírozás saját bevétel támogatás értékű működési bevétel pénzmaradvány összesen ) Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi feladatok 3/a. Felhalmozási feladatok felhalmozás támogatás értékű felhalmozási bevétel pénzmaradvány /b. Egyéb feladatok összesen felhalmozás egyéb bevételek pénzmaradvány összesen ) Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működés állami támogatás 445 működési pénzmaradvány 24 felhalmozás támogatás 125 összesen 594 intézményeknek nyújtott támogatás: Önkormányzat bevételei összesen:

8 LENGYELTÓTI 6.sz.melléklet Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai KIADÁSOK eredeti ei Működési kiadások személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás támogatás értékű működési kiadás működési célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre szociális ellátások juttatásai általános tartalék céltartalék Felhalmozási kiadások felújítás beruházás támogatás értékű fejlesztési kiadás felhalmozási célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre egyéb felhalmozási célú kiadás (részvény vásárlás) fejlesztési tartalék Finanszírozási művelet fejlesztési hitel törlesztés és kamata Önkormányzati kiadások összesen

9 LENGYELTÓTI 7.sz.melléklet ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK 2011.ÉVBEN KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT 1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1/a. Hivatali igazgatás feladatai működés személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások működési célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre általános tartalék céltartalék /b. Önkormányzati feladatok összesen működés személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások szociális ellátások juttatásai támogatás értékű működési kiadás működési célra átadott p.eszköz Áht-n kívülre /c. Közfoglalkoztatás összesen működés személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 911 2) Önállóan működő költségvetési szervek 2/a. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT összesen működés személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások támogatás értékű működési kiadás 228 összesen /b. VÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR működés személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások összesen ) Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi feladatok 3/a. Felhalmozási feladatok felhalmozás beruházás felújítás támogatás értékű felhalmozási kiadás felhalm.célú p.eszköz átadás Áht-n kívülre hitel visszafizetés és kamata felhalmozási tartalék /b. Egyéb feladatok összesen felhalmozás egyéb felhalmozási kiadás (részvény vásárlás) ) Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen működés munkaadókat terhelő járulékok 15 dologi kiadások 431 támogatás értékű működési kiadás 23 felhalmozás beruházás 125 összesen 594 Önkormányzati kiadások összesen:

10 LENGYELTÓTI Átadott pénzeszközök évben 8.sz.melléklet Felhalmozási célra átadott pénzeszköz ÁHT-n kívülre eredeti Lakáshozjutás támogatás Lakáshozjutás támogatás ( munkáltatói ) 700 összesen Részvény vásárlás - Fejlesztési hitel törlesztés eredeti Részvény vásárlás (ELMIB) Szennyvizhálózat hitel visszafizetés Szennyvízhálózat hitel kamat 100 összesen Támogatás értékű fejlesztési kiadás eredeti Bm önerő továbbutalás Svár Bm önerő továbbutalás Öreglak Áfa kompenzáció továbbutalás Svár Áfa kompenzáció továbbutalás Öreglak Szennyvízhálózati díj társult települések összesen Működési célra átadott pénzeszköz ÁHT-n kívülre eredeti Hulladékgazdálkodási konzorcium 343 Társulási díjak, tagdíjak Civil szervezetek támogatása BURSA HUNGARICA ösztöndíj 220 Sportegyesület támogatása összesen Támogatás értékű működési kiadás: eredeti Alapszolg.Központ munkavédelmi társulás tagdíja 228 Helyi Cigány Kisebbségi Önk. 23 szoc.feladatok ellátása miatt társult önkormányzatoknak Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés közoktatási feladatok ellátására PTKT-nak iskola óvoda pedag.szakszolgálat művészeti iskola összesen

11 LENGYELTÓTI 9.sz.melléklet i BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Mérlegszerű bemutatása MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK eredeti MŰKÖDÉSI KIADÁSOK eredeti támogatás személyi juttatás támogatás értékű működési bevétel munkaadókat terhelő járulékok saját bevétel dologi kiadás működésre átvett pénzeszköz ÁHT-n kivülről szociális ellátások juttatásai támogatás értékű működési kiadás tárgyévi működési bevételek: működési célra ÁHT-n kívülre átadott általános tartalék működési célú pénzmaradvány céltartalék finanszirozási bevétel (működési hitel) működési bevétel összesen: működési kiadás összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK támogatás 0 felújítás támogatás értékű felhalmozási bevétel beruházás felhalmozási célra átvett pénzeszköz 0 egyéb felhalmozási célú kiadás(részvény vásárlás) felhalmozási célú egyéb bevételek támogatás értékű fejlesztési kiadás felhalmozási célú p.eszk.átadás Áht-n kívülre felhalmozási tartalék tárgyévi felhalmozási bevételek felhalmozási kiadások: felhalmozási célú pénzmaradvány finanszírozási kiadás (hitel visszafizetés) felhalmozási bevételek összesen: felhalmozási kiadások össz BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

12 10.sz.melléklet Lengyeltóti Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat i költségvetése Bevételek eredeti ei évi pénzmaradvány 24 i központi támogatás 570 bevételek összesen 594 Kiadások működési kiadások munkaadót terhelő járulék 15 dologi kiadások 431 támogatás értékű működési kiadás 23 fejlesztési kiadások beruházás eszköz beszerzés kiadások összesen 594

13 LENGYELTÓTI megnevezés EU támogatással megvalósuló programok, projektek 11. számú melléklet (ezer Ft) bevétel kiadás eredeti ei eredeti ei TÁMOP Építő közösségek (Müv.Ház képzés) pályázati támogatás évi pénzmaradvány projekt összesen DDOP Integrált oktatás ÁFA kompenzáció BM önerő támogatás évi pénzmaradvány Svár-Öreglak BM önerő tám. és ÁFA komp továbbutalás projekt összesen TIOP Iskolapadtól a tanulópadig pályázati támogatás évi pénzmaradvány projekt összesen TÁMOP Kompetencia alapú oktatás (2010.évben megvalósult) 0 pályázati támogatás projekt összesen DDOP 5.1.5/C. belterületi vízrendezés SzJános árok II. ütem pályázati támogatás BM önerő támogatás évi pénzmaradvány saját erő 855 projekt összesen Összesen:

14 LENGYELTÓTI 12.sz.melléklet LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZAT 1) Polgármesteri hivatal feladatai 1/a. Hivatali igazgatás feladatai Területi igazgatási tevékenység eredeti okmányiroda 4 gyámhivatal 2 műszaki igazgatás 2 Adók kiszabása, beszedése 3 Önkormányzati igazgatási tevékenység polgármester 1 igazgatás 20 rehab.foglalkoztatás (4 órás részmunkaidős) 3 kistérségi iroda 4 belső ellenőr 1 Hivatali igazgatás feladatai összesen 40 1/b. Önkormányzati feladatok Város és községgazdálkodás 5 - ebből közfoglalkoztatás szervező 1 Zöldterület kezelés ( parkfenntartás) 2 településőrök 2 2 fő hó Iskolabusz 3 1 fő hó Védőnői szolgálat 7 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 1 Tanyagondnok 1 pályázatok megvalósításához kapcsolódó foglalkoztatások TIOP Iskolapadtól a tanulópadig 3 óra/nap Önkormányzati feladatok összesen 23 1/c. Közfoglalkozatatás Közfoglalkoztatás 22 közcélú foglalkoztatás 4 Közfoglalkoztatás összesen 26 2/a. Alapszolgáltatási Központ Bölcsődei ellátás 7 Házi segítségnyújtás 8 Családsegítés 4 Gyermekjóléti szolgálat 2 Idősek nappali ellátása 8 rehab.foglalkoztatás (4 órás) 1 Alapszolgáltatási Központ összesen 30 2/b. Városi Művelődési Ház és Könyvtár Művelődési házak tevékenysége 5 Városi TV 1 Közművelődési könyvtári tevékenység 1 pályázatok megvalósításához kapcsolódó foglalkoztatások TÁMOP Építő közösségek 3 óra/nap Városi Művelődési ház és Könyvtár összesen 8 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 127

15 LENGYELTÓTI 13.sz.melléklet Tartalékok ben Tartalék megnevezése eredeti ei Általános tartalék Céltartalék Képviselők tiszteletdíja Felhalmozási tartalék (következő évek felhalmozási kiadásainak önrésze) Céltartalék összesen Tartalékok összesen:

16 LENGYELTÓTI 14.sz.melléklet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010.évi felújítási előirányzatai célonként (ezer Ft) Felújítási cél megnevezése eredeti a) szennyvízhálózat felújítása b) Hivatal épület érintésvédelem és villanyhálózat felújítása összesen 5 000

17 15.sz.melléklet LENGYELTÓTI Az önkormányzat és költségvetési szervei i felhalmozási előirányzatai célonként Fejlesztési cél megjelölése eredeti (ezer Ft) a) Fodor A.Iskola udvari kézilabdapálya b) TIOP Iskolapadtól a tanulópadig villamosítás-lift-laptopok-fénymásoló c) közösségi ház telefon és riasztó kiépítés 650 d) Szent János árok és belterületi vizrendezés II.ütem e) körforgalom építés Zrínyi u. - Fonyódi u. kereszteződés építés saját erő tervezés díj telek vásárlás f) közvilágítés kiépítés Ltóti Keleti temető felé 700 g) Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bozótvágó 125 összesen

18 LENGYELTÓTI Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai ben 16. számú melléklet feladat megnevezése hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tanuszoda projekt tartozások működési célú kötvénykibocsátásból beruházási és fejlesztési hitelek működési célú hosszú lejáratú hitelek egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek KÖZVIL részvény vásárlás ö s s z e s e n : ( A mellékletben nettó összegek szerepelnek, + áfa a mindenkor hatályban lévő törvény alapján ) Tanuszoda projekt: Beruházási-fejlesztési hitelek: KÖZVIL részvény vásárlás: a TANUSZ Kft. Budapest felé fizetendő szolgáltatási díj kötelezettség évenkénti bontásban, a teljesítés havonta teljesítés igazolás alapján történik, a kötelezettség lejáratának éve a szennyvízhálózat megvalósításához kapcsolódóan a lakossági érdekeltségi hozzájárulások megelőlegezésére felvett hitel és kamatának törlesztése, a lejárat éve tulajdonosi pozíció biztosítása érdekében részvények vásárlása az ELMIB Rt-től, melyeket években szerződés szerinti ütemezésben vásárol meg az önkormányzat, a lejárat ideje 2013.augusztus 31.

19 LENGYELTÓTI 17.sz.melléklet ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV Megnevezés 1 hó 2 hó 3 hó 4 hó 5 hó 6 hó 7 hó 8 hó 9 hó 10 hó 11 hó 12 hó összes Bevételek Támogatás Támogatás értékű bevétel Saját bevétel Átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről 0 Előző évi pénzmaradvány Hitel felvétel B e v é t e l ö s s z e s e n : Kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások részvény vásárlás fejlesztési hitel törlesztés Általános és céltartalék Felhalmozás tartalék K i a d á s o k összesen

20 LENGYELTÓTI 18.sz.melléklet KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2011.ÉVBEN (ezer forint) ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése 0 kártérítés méltányossági alapon történő elengedése 0 lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 0 helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 0 egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedés 0 helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek A kedvezmények, mentességek Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2008.(XII.12.)sz.helyi adó rendelete alapján került kimutatásra, mely szerint: Magánszemélyek kommunális adója (208 fő) 312 (egyedülállók Ft kedvezménye) Gépjárműadó Telekadó (26 fő) 262 (235 fő) Ö s s z e s e n : Magánszemélyek kommunális adója adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletben Ft kedvezményt biztosítaz egyedülálló személyeknek, ez ben várhatóan 208 főt érint. Gépjármű adónem esetében törvényi mentesség illeti meg az I.fokú szakorvosi véleménnyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozott magánszemélyeket, mely szerint ben várhatóan 26 fő kap mentességet. Telekadó esetében törvényi mentesség illeti meg az erdővédelmi övezetben található ingatlanokat, e szerint várhatóan 26 fő részesül mentességben, melynek összege e Ft. A Képviselő-testület a helyi adó rendeletben mentességet biztosít a Lengyeltóti állandó lakosok tulajdonában lévő 1 db beépíthető telekre, ez 2010.évben várhatóan 79 fő részére nyújtott mentesség e Ft. A Képviselő-testület a helyi adó rendeletben mentességet biztosít a nem beépíthető telek tulajdonosa részére, a mentesség 73 fő részére nyújtott, e Ft összegben. A Képviselő-testület a helyi adó rendeletben beépíthető telek esetében a közművesítettség foka alapján kedvezményt biztosít várhatóan 57 fő részére, 652 e Ft összegben.

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I.30.) rendelet a 1.. Fonyód Város

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I 1. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei A B C D E F G H I Kiemelt 2013. évi eredeti 2015. évi eredeti Előir. csop. előir. tény

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint 1. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint A B C

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben