2. Írd le a számokat úgy, hogy az elıtte lévıhöz adj hozzá hármat! 9+ <20 9+ <20 9+ <20. Zöld 2 Sárga 7 Piros 3 Kék 4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Írd le a számokat úgy, hogy az elıtte lévıhöz adj hozzá hármat! 9+ <20 9+ <20 9+ <20. Zöld 2 Sárga 7 Piros 3 Kék 4"

Átírás

1 AZ ELSİ OSZTÁLY ANYAGÁNAK ISMÉTLÉSE 1. Oldd meg a példákat! 1+4= 3+3= 7-3= 5-3= 3+5= 1+4= 3-1= 4-2= 1+6= 4+4= 6-2= 5-2= 3+5= 5+3= 4-4= 7-2= 2. Írd le a számokat úgy, hogy az elıtte lévıhöz adj hozzá hármat! 2 Írj a kockákba olyan számokat, amelyekkel igaz a kifejezés: 9+ <20 9+ <20 9+ <20 3. Színezd ki a rajzot! Zöld 2 Sárga 7 Piros 3 Kék 4 1

2 4. Végezd el a kivonást az ábra alapján: 11- = =10- = 5. Írd fel a kifejezést és számítsd ki! 16-ot növelni 3-mal, majd kisebbíteni 9-cel: 18-at kisebbíteni 10-zel, majd növelni 7-tel: 6. Írd be a napok nevét: Ma szerda, tegnapelıtt, holnapután Szeptember 4 kedd, 6, 9 7. Vásároltak 1 kg paprikát, 2 kg paradicsomot, 1 kg uborkát, 4 kg burgonyát. Két táskába úgy rakták a zöldségeket, hogy súlyuk egyenlı legyen. Írd be melyik táskába mit pakoltak! Elsı táska: Második táska: 2

3 8. Peti három mondat írását kapta házi feladatul. Az elsı két mondat 6 6 szóból állt, a harmadik 5 szóból. Hány szót írt házi feladatként Peti? 9. Pótold a hiányzó számokat! 8+2+ = = = = = =0 10. Színezd ki a mozdonyt a táblázat alapján! 11. Lacinak 20 építıkockája volt. 8 kockából épített egy tornyot. Építhet-e ugyanilyen tornyot a megmaradt kockákból? 12. A megoldásokat jelöld a bemutatott módon! Példák

4 13. Pótold a hiányzó számokat és jeleket! 14. Segíts Jancsinak kitölteni a táblázatot! Évszakok Hónapok Tavasz május június İsz október december január 15. Két törpének összesen 12 ceruzája volt. Az egyiknek kettıvel több, mint a másiknak. Hány ceruzája volt a két törpének külön-külön? Felelet: 16. Írd a megfelelı helyre a <, > vagy = jelet!

5 ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS A 20-AS SZÁMKÖRBEN A TÍZES ÁTLÉPÉSÉVEL. KÉTMŐVELETES FELADATOK. ZÁRÓJELEK 1. Oldd meg a példákat! 6+5= 4+7= 9+3= 15-5= 10+9= 19-6= 15-6= 11-9= 12-3= 2. Ilikének 14 könyve volt, Marikának 12. Ilike 4, Marika 3 könyvet ajándékozott az iskolai könyvtárnak. Kinek maradt több könyve? Hánnyal? Felelet: 3. Írd le a számot, amelyik a 7 és 5 összegénél 3-mal nagyobb:, a 18 és a 2 különbségénél 4-gyel kisebb:! 4. Rajzolj öt szakaszból álló töröttvonalat. Az elsı szakasz hossza legyen 6 cm, mindegyik további szakasz 1 cm-rel rövidebb az elıtte lévınél! Határozd meg a töröttvonal hosszát! 5

6 5. Irénke rajzolt egy 6 cm hosszú szakaszt, Erzsike a cm-rel hosszabbat. Írd le az Erzsike által rajzolt szakasz hosszát! Rajzold le, ha a=5 cm! cm. 6. Töltsd ki az üres négyszögeket! 7. Töltsd ki a táblázatot! a a+6 a a Zoltánnak 10 kopijkával több volt, mint Annának, és 5 kopijkával kevesebb, mint Bélának. Hány kopijkával volt több Bélának, mint Annának? 9. Írd be a hiányzó számokat! >8 4-gyel 6< 5-tel 7< 3-mal 14> 2-vel 6

7 10. Éva 8 gombát talált az erdıben, Robi kettıvel kevesebbet, Misi pedig annyit, amennyit Éva és Robi együtt. Hány gombát talált Misi? Felelet: Misi gombát talált. 11. A nyúlketrecben szürke nyulak voltak. Hozzájuk tettek 3 fehér és két fekete nyulat, így lett 15 nyúl a ketrecben. Hány szürke nyúl volt eredetileg? Felelet: szürke nyúl. 12. Rakj ki háromszöget három pálcikából! Négy pálcikából miért nem rakható ki háromszög? Milyen alakzat rakható ki? Írd le a nevét! 13. A könyvespolcon 9 könyv volt. Feltettek a polcra 4 könyvet, miáltal a polcon 7 könyvvel több lett, mint az asztalon. Hány könyv volt a polcon? Hány könyv volt az asztalon? 7

8 14. Oldd meg a matematikai fejtörıket! 15. A töröttvonal 4 szakaszból áll, mindegyik szakasz 3 cm hosszú. Számítsd ki a töröttvonal hosszát, írd fel az eredményt deciméterben és centiméterben! 16. A fiúk kedden reggel indultak sátorozni az erdıbe. Következı hét szerda reggelén érkeztek haza. Hány napig sátoroztak a fiúk? 17. Találd meg az összefüggést a számok és az alakzatok között! Rajzold le az alakzatok elhelyezkedését, ha a 4, a 6, a 8! 18. Írd be a megfelelı mértékegységet! A lepke mérete 8 A kannába öntöttek 3 tejet A cica súlya 2 A ceruza hossza 1 6 8

9 19. A háromszög egyik oldala 5 cm, a mási oldala 6 cm, a harmadik 2 cm-rel rövidebb az elsınél. Számítsd ki a háromszög harmadik oldalának hosszát és a kerületét! 20. Melyik alakzat a kakukktojás? Vonalkázd be! Színezd ki az alakzatokat, amelyeknek ötnél kevesebb oldala van! 21. Keresd meg az összegeket! a a+1 a+2 a a+3 a+4 1 2?? 22. A hibás példákat írd le helyesen! 7-1=6 5+4=8 6= Balázst születésnapján 5 fiú és kettıvel kevesebb kislány köszöntötte. Hány kislány köszöntötte Balázst születésnapján? Felelet: kislány. 9

10 24. 9 vadász 6 vadászkutyával indult vadászni. Hánnyal kevesebb kutya volt mint vadász? Felelet: 25. A mőkedvelı együttesek versenyén 11 énekes és 3-mal kevesebb táncos vett részt. Hány résztvevıje volt a versenynek összesen? Felelet: 26. Jelöld a mőveletek sorrendjét, és számítsd ki a példák végeredményét! 3+(12-8)= (6+4) -2= 7- (5-2)= 27. Jelöld a mőveletek sorrendjét, és hasonlítsd össze a kifejezéseket! 14- (5+2) 6+(11-3) 10

11 A IG TERJEDİ SZÁMOK 1. A táblázatban adott számokban a tízesek számjegyét növeld 1-gyel, az egyesek számjegyét kisebbítsd 3-mal. Írd le és olvasd el a kapott számokat! Édesanya 9 zsemlét és 6 kiflit tett a gyerekeknek reggelire az asztalra. Hány péksüteményt ettek reggelire a gyerekek, ha 3 zsemle megmaradt? Felelet: péksüteményt. 3. Állíts össze kifejezéseket, számítsd ki értéküket! Az 5 és 9 számok összegét kisebbítsd 12-vel! A 19 és 11 számok különbségét kisebbítsd 3-mal! 4. Gergınek 17 színes ceruzája volt. Testvérének ajándékozott 8 ceruzát. Kinek lett több ceruzája? Hánnyal? Felelet: 11

12 5. Kösd össze a kifejezést annak értékével! (7+3) 14-(2+6) 1 5+(3+1) 9-(6+2) 9 12-(8-2) 6. Az állatkertben 2 elefánt és 3 tigris volt: Hánnyal kevesebb elefánt volt az állatkertben mint tigris? Felelet: 7. Írj + jelet a kockába, ha az állítás igaz, - jelet, ha nem igaz! A 45 számban van 4 tízes és 5 egyes. A 27 számban van 7 tízes és 2 egyes. A 37 szám számoláskor megelızi a 38 számot. A 63 szám 2-vel nagyobb mint Írj a kockákba olyan számokat, hogy helyesek legyenek a felírások!

13 9. Adva vannak az alábbi számok: 21, 34, 17, 83, 36, 89, 12, 25, 84, 39, 11, 27 Válaszd ki és írd le a számokat, melyekben: 2 tízes van 8 tízes van: 3 tízes van: 1 tízes van: 10. A hangya a töröttvonal mentén jut el az A pontból a C pontba. Megtett 8 cm-t, majd 6 cm-t. Hány centimétert kell még megtennie a C pontig? B 1 dm 4 cm 1 dm C A Felelet: cm-t Hasonlítsd össze a kifejezéseket, ha a=4! a a-1 7 a

14 13. Írd fel 100-ig azokat a kétjegyő számokat, amelyekben a tízeseket jelölı számjegy 2-vel kisebb az egyeseket jelölı számjegynél! 14. Színezd ki az ábrát! 15. Írd be a számok szomszédait! A a gombáig megtett 3 dm-t, a kavicsig ugyanannyit, a harangvirágig 4 dm-t. Írd fel a csiga útjának hosszát deciméterekben, centiméterekben és méterekben! dm, cm, m. 17. Reggel az iskolai büfébe 20 doboz tejet és 15 doboz kakaót hoztak. Az elsı szünetben eladtak 8 doboz tejet és 7 doboz kakaót. Tejbıl vagy kakaóból maradt-e több, és mennyivel? Felelet: 14

15 18. A 2, 5 és 8 számjegyek felhasználásával írd le az összes kétjegyő számjegyet és írd azokat növekvı sorrendbe! 19. Húzd alá a példákat, melyek megoldása nagyobb 50-nél! Szögmérı segítségével rajzolj derékszögő háromszöget és derékszögő négyszöget! 21. Végezd el a mőveleteket! Hasonlítsd össze az a-30 és b+10 kifejezéseket, ha: a=40, b= a=70, b= a=60, b=

16 23. Rajzolj olyan szakaszt, mely két háromszögre osztja a négyszöget! 24. Írd be a választ! Ezzel a hónappal kezdıdik az év: Hány napos a július? Melyik a legrövidebb hónap? Hány nappal hosszabb március áprilisnál? Melyik hónapban születtél? Melyik a tél elsı hónapja? 25. Gergı 90 fénykép elhelyezésére alkalmas három albumot kapott a szüleitıl. Az elsı albumba 40, a másodikba 20 kép fér el. Hány kép kerül a harmadik albumba? Felelet: fénykép. 26. Csak a feleleteket írd be! A 30 és 40 összege 20- szal kisebbítve A 60 és 40 különbsége 70-nel növelve A hetedik tízes legkisebb száma 9-cel növelve A legnagyobb kétjegyő számhoz 1-et adva 27. A téglalap két különbözı oldalának összege 1 m és 6 dm. Mivel egyenlı a másik két oldal összege? 16

17 28. Az iskolába a Mikulás 90 kg súlyú ajándékcsomagot vitt. A csomagban banán, ananász és alma volt. Banán 18 kg, ananász 12 kg. Hány kilogramm almát vitt a Mikulás az iskolába? Állítsatok össze egy matematikai kifejezést és oldjátok meg! Felelet: kg almát. 29. A nyolcéves gyereknek naponta 10 órát kell aludni. Hány órát van ébren? Felelet: órát. 30. Kerítés építéséhez 6 oszlopra van szükség, melyeket egymástól 2 m-re kell felállítani. Milyen hosszú a kerítés? A megoldáshoz készíts rajzot! 31. Folytasd a sorokat legalább három számmal! 0, 5, 10, 15 2, 5, 8, 11 17

18 KÉTJEGYŐ SZÁMOK ÖSSZEADÁSA ÉS KIVONÁSA 1. Számítsd ki a példákat! = 22+17= = = 33+14= = 2. Lacinak 65 bélyege volt állatok képeivel. Zászlók képeivel 22-vel kevesebb, virágok képeivel pedig 16- tal kevesebb, mint a zászlós bélyegek száma. Hány virágos bélyege volt Lacinak? 3. A téglalap szélessége 2 cm, hosszúsága 5 cm. Rajzold le ezt a téglalapot és számítsd ki a kerületét! 4. Ildikó a 24 oldalas könyvet 3 nap alatt olvasta el. Az elsı napon elolvasott 7 oldalt, a másodikon 9 oldalt. Hány oldalt olvasott Ildikó a harmadik napon? Felelet: oldalt. 18

19 5. Állíts össze feladatot a rövid felírás szerint és oldd meg! Kakas 6 Tyúk -?, 32-vel több? 6. A táblázatban megadott adatok alapján állítsatok össze kifejezéseket és határozzátok meg értéküket! Számok Mővelet Megoldás 63 és 32 Kiszámítani az összeget 49 és 26 Kiszámítani a különbséget 26 és 18 Az összeget csökkenteni 9-cel 54 és 24 A különbséget növelni 67-tel 7. Melyik hal melyik horogra akad? 8. Kötények varrására 34 m anyagot használtak fel, szoknyák varrására 5 m-rel többet. Összesen hány méter anyagot használtak fel? Felelet: méter anyagot. 19

20 9. Húzd alá azokat a számpárokat, amelyeknek különbsége 12! 56 és és és és és Hasonlítsd össze a számokat és kifejezéseket. Tedd ki a <, > vagy = jelet! Írj a kockákba olyan számokat, hogy igazak legyenek a kifejezések! 18+ 0= = = 2 +2= = 0-6= Színezd ki azt a három alakzatot, amelyekbıl összerakható az A téglalap! A 13. Ferkó akváriumot kapott ajándékba. egy hallal. Vásárolt 3 kardfarkút, 5 dániót és annyi guppit, hogy összesen 21 hal lett az akváriumban. Hány guppit vásárolt Ferkó? Felelet: guppit. 20

21 14. Hasonlítsd össze a mennyiségeket! 1 nap 2 hét 57 cm 5 dm 1 óra 45 perc 7 dm 1 m 15 hónap 1 év 3 dm 5 cm 35 cm 15. A dobozban 57 cukorka van. Citromos 18, banáníző 14, a többi mogyorós. Milyen kérdést kell feltenni, ha a feladat az 57-(18+14) kifejezéssel oldható meg? Számítsd ki a kifejezés értékét! Felelet: 16. Végezd el a kivonásokat! 85-12= 99-15= 87-23= 54-43= 75-24= 96-34= 69-18= 17. Kösd össze az azonos megoldású példákat! Egy üdülıtelepen kábeltelevíziót szereltek a hétvégi házakba. Egyik nap 23, másik nap 32 házba szerelték be, maradt még 41 ház kábeltelev1zió nélkül. Hány hétvégi ház volt az üdülıtelepen? Felelet: hétvégi ház. 21

22 KÉTJEGYŐ SZÁMOK ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁSA ÉS KIVONÁSA 1. Az összeadási példában mindegyik számot növeld 12-vel, a kivonási példában mindegyik számot kisebbítsd 10-zel. Számítsd ki és hasonlítsd össze az eredményeket! 33+21= 78-37= = - = Összeg: Különbség: 2. Az ábra alapján a számolás megfelelı módját alkalmazva számítsd ki és írd be a súlyát: 1) cukornak, lisztnek 2) gyümölcsöknek 3) zöldségféléknek 4) darának és kásának Köleskása Liszt İszibarack Szilva Cukor kg 60 kg 43 kg 17 kg 20 kg Zabkása Burgonya Griz Paradicsom 14 kg 30 kg 12 kg 21 kg 22

23 3. Balázs és Pali fejtörıket gondoltak ki. Balázs az általa kigondolt számhoz hozzáadott 17-et, Pali az általa kigondolt számból elvett 22-t. Mindketten 56- ot kaptak eredményül. Milyen számokat gondoltak a fiúk? Felelet: Balázs, Pali. 4. Adottak a következı számok: 2, 13, 7, 27 9, 38. Az elsı téglalapba írd be a kétjegyő számok összegét, a másodikba az egyjegyő számok összegét, majd határozd meg különbségüket! - = 5. Töltsd ki a rajzot a minta szerint!

24 6. Dénes elsı próbálkozásra a labdát 43 méterre dobta, a második próbálkozásra 5 méterrel kevesebbre, a harmadik próbálkozásra 8 méterrel messzebb, mint második próbálkozásra. Hány méteres a harmadik dobás? 7. Töltsd ki a táblázatot! a a 84-a 8. Az iskolai szakkör számára három építıkészletet vásároltak. A Házak készletben 48 alkatrész volt, a Hajó készletben 15-tel kevesebb. a Város készletben pedig annyi, amennyi a két másikban együtt. Hány alkatrész volt a Város készletben? Felelet: 9. A hét kezdete óta 56 óra telt el. Milyen nap van ma? Felelet: 24

25 KÉTJEGYŐ SZÁMOK SZÓBELI ÖSSZEADÁSA ÉS KIVONÁSA A TÍZES ÁTLÉPÉSÉVEL 1. Az adott számokat egészítsd ki 80-ra és ellenırizd írásban az elvégzett mőveletet! A süteményeket két tálcára rakták. Az egyik tálcán 37 darab volt, a másikon 14 darabbal több. Elegendı-e ennyi sütemény az iskolai ünnepre érkezı 86 vendégnek? Felelet: 3. Végezd el a mőveleteket! Mennyivel nagyobb az utolsó szám az elsınél? 25

26 4. A kannában 40 l tej volt. Ebbıl 9 l-t eladtak, 8 l-t üvegekbe töltöttek, a többit elküldték az óvodába. Hány liter tejet kapott az óvoda? Felelet: l tejet kapott az óvoda. 5. Töltsd ki a táblázatot! a b a+b a-b 6. Ungváron a nyári középhımérséklet 27 fok. Huszton 3 fokkal kevesebb, Rahón 4 fokkal kevesebb mint Huszton. Milyen középhımérsékletet észleltek Rahón? Felelet: fok középhımérsékletet. 7. Fejezd ki deciméterekben! 5 m= dm 70 cm= dm 1 m 40 cm= dm 9 m= dm 80 cm= dm 4 m 70 cm= dm 8. Helyezd el a számokat számjegyeik összege növekedésének sorrendjében! 43, 95, 67, 100, 93, 78, 56 26

27 9. A pincsi magassága 24 cm, a bokszeré 65 cm, a dán dogé 92 cm. Ismerve ezeket az adatokat, fejezd be az alábbi mondatokat! A bokszer magasabb a pincsinél cm-rel. A pincsi alacsonyabb a dán dognál cm-rel. A dán dog a bokszernél cm-rel. 10. Írd le azt a számot, amely: 15-tel nagyobb mint tel kisebb a 69 és 29 különbségénél. 7-tel kisebb a 46 és 24 összegénél. 11. Egy szelet csokoládé 95 kopijka, egy rágógumi 27 kopijka. Mennyivel drágább egy szelet csokoládé két rágóguminál? Felelet: kopijkával drágább. 12. A háromszög egyik oldala 9 cm, a másik 15 cm, a harmadik 6 cm-rel rövidebb a másik két oldal összegénél. Számítsd ki a háromszög kerületét és hasonlítsd össze a 10 cm oldalú négyzet kerületével! 27

28 13. Oldd meg a példákat! 48+4= 23+61= = 85-30= 60-18= = 14. Számítsd ki! 3 dm 7 cm-9 cm+5 cm= 5 dm 8 cm+7 cm-8 cm= 15. Egy beton építıelem hossza 14 dm, szélessége 5 dm-rel kevesebb. Hat ilyen betonelembıl falat építettek az ábrán látható módon. Határozd meg a fal hosszúságát és szélességét! F A L Felelet: Hossza m dm, szélessége m dm. 16. Az iskolások két autóbusszal indultak kirándulni. Az egyikbe beült 26 gyerek, a másikba gyerek még nem szállt be. Hogyan kell ıket elosztani, hogy mindkét autóbuszban egyenlı számú gyerek utazzon? 28

29 17. Az üzletben 14 fajta száraztésztát, cukorkából 8 fajtával többet, csokoládéból 18 fajtával kevesebbet árultak mint cukorkából. Hány fajta csokoládét árultak? Összesen hány fajta édesség kapható az üzletben? Felelet: fajta csokoládét, fajta édességet. 18. Az akváriumban 5 hal van. Hoztak még 14-et, ebbıl elajándékoztak 7-et, majd ismét hoztak 17-et. Hány hal lett ezután az akváriumban? 19. Töltsd ki a vázlat üres kockáit és állítsd össze a megfelelı kifejezéseket!

30 SZORZÁS ÉS OSZTÁS 1. Cseréld fel a szorzási példákat összeadási példákkal és ellenırizd az eredményeket! 24 2= = =44 2. A kettes szorzótábla segítségével oldd meg a példákat! = + = = + = = + = = + = 3. A hóember-építı versenyen egy osztálynak két hóembert kellett építeni. Hány hóember állt az udvaron, ha 7 osztály versenyzett? Felelet: hóember. 4. Írd fel a számokat három azonos összeadandó formájában! 18= = = = = =

31 5. A kérdésekre a feleletet szorzási példák formájában add meg! Hány lába van 4 kiscsibének? Hány kereke van 5 triciklinek? Hány füle van 8 elefántnak? Hány lába van 3 kiskutyának? 6. Írd fel a kifejezést és számítsd ki értékét! 2 és 7 szorzatát növeld 25-tel. 2 és 8 szorzatát kisebbítsd 15-tel. 7. Varrható-e 15 m anyagból 7 blúz, ha egy blúz varrásához 2 m anyag kell. Varrható-e 8 ilyen blúz? A megoldást egyenlıtlenség formájában írd fel! 8. Egy teniszlabda 2 hrivnya, a háló 32 hrivnyával drágább. Mennyibe kerül 6 teniszlabda és 1 háló? 31

32 9. A fenyı és a tölgy közötti távolságot a csikó 7 ugrással teszi meg. Hány méterre van egymástól a két fa, ha egy ugrás hossza 2 m? Felelet: m-re van egymástól a két fa. 10. Írd be a kihagyott számokat és mőveleti jeleket! 16= 2 2+6= = =34 2=14 2+6= Barackból és málnából lekvárt fıztek, összesen 24 l-t. A baracklekvár 7 kétliteres üvegbe fért el. Baracklekvárból vagy málnalekvárból fıztek többet? Hány literrel? Felelet: fıztek többet, literrel. 12. Az osztály tanulóinak létszáma 22, a tanteremben 15 kétszemélyes pad van. Hat tanuló egyedül ül egy padban, a többi kettesével. Marad-e üres pad és hány? Felelet: 32

33 13. Végezd el a mőveleteket! 2 2-2= = 2 8-8= 2 7+7= = = 2 7-4= = = = 2 8-4= = 14. Egy könyvsorozat mindegyik kötete 2 hrivnya. Hány könyvet vehet Dóra, ha van 17 hrivnyája? Felelet: könyvet. 15. Rajzolj a nyilakkal derékszöget alkotó nyilakat! 16. Karcsi 2 háromkilós harcsát és négy egyenlı súlyú pontyot fogott. A halak súlya 14 kg volt. Mennyi a súlya egy pontynak? Felelet: kg. 17. Húzd alá a kakukktojást!

34 18. Hasonlítsd össze a kifejezések értékét! :2 14: Ha az elsı tányérról átteszünk a másikra 7 almát, mindkét tányéron alma lesz. Hány alma volt kezdetben a tányérokon? Felelet: 20. Pótold a hiányzó számokat, oldd meg a példákat! A szorzó 6, a kisebbítendı 81, az összeadandó 14, az osztó 3. 3 = +53= -16= 9:3= 21. Édesanya 12 narancsot vásárolt. Egyenlıen osztotta el Ági és Zsolti között. Ezután mindegyikük kapott még három almát és egy banánt. Hány gyümölcsöt kapott mindegyik gyerek? 34

35 22. Két kiló cukorka 16 hrivnya, egy csokoládétorta 9 hrivnya. Mennyibe kerül egy kiló cukorka és két csokoládétorta? Felelet: 23. Három bokor mindegyikére három pillangó szállt. Mindegyik bokor alatt négy-négy nyuszi ült. Hány pillangó és nyuszi volt összesen? 24. Egy szakasz négy 3 cm-es és három 5 cm-es részre van osztva. Hány centiméter hosszú a szakasz? A megoldáshoz állíts össze kifejezést! Felelet: 25. Hetedhét országban volt egy vár. A várnak hét tornya. Mindegyik toronyban hét szoba. Mindegyik szobában lakott egy törpe. Hány törpe lakott a várban összesen? 35

36 26. Hasonlítsd össze a kifejezések értékét! ( ):2 ( ): : Számítsd ki! = (cm) Rajzolj a példa eredményével egyenlı sugarú kört! Jelöld a kör középpontját! Rajzolj négyszöget úgy, hogy a kör a négyszögön belül legyen! 28. A szakkörben 15 gyerek dolgozott, közülük 8 kislány. Mindegyik lány két képeslapot készített, a fiúk egyet-egyet. Hány képeslapot készítettek összesen a kör tagjai? 36

37 29. Három tolltartó ára 9 hrivnya. Mennyit kell fizetni 5 ilyen tolltartóért? Felelet: 30. Nagyapa naponta kétszer teázik, 4 kockacukrot fogyaszt. Nagymama háromszor teázik, összesen 9 kockacukorral. Ki issza több cukorral a teáját? Felelet: 31. Három sárgadinnye súlya 9 kg. A görögdinnye 6 kg-mal nehezebb mint egy sárgadinnye. Hány kiló a görögdinnye? Két ilyen görögdinnye? Felelet: 32. A téglalap hossza a cm, szélessége b cm. Számítsd ki a kerületét, ha a=3 5+9, b=

38 33. Oldd meg a példákat! = (9+12):3= (6-4) 3= 63- (60-7)= (5+4):3= 36+(48-28)= 34. A háromszög kerülete 36 cm. Egyik oldala 14 cm, a másik két oldala egyenlı egymással. Számítsd ki a két egyenlı oldal hosszát! Felelet: 35. Kalapács kovács egy nap alatt két vaskaput készít. Üllı kovács hárommal többet. Hány kaput készít Üllı kovács addig, amig Kalapács kovács 10 kaput? Felelet: 36. Egy kutya testtömege 18 kg, egy macskáé 2 kg. Hány macska tömege annyi, mint egy kutyáé? Felelet: 38

39 37. Írd fel a feladatok megoldásának kifejezését! Dóra vásárolt 3 kifestıt. Egy kifestı ára 4 hrivnya. Vásárolt még egy meséskönyvet, mely 6 hrivnyába került. Mennyit fizetett Dóra összesen? Három virágágyásba összesen 18 bokor pünkösdi rózsát ültettek egyenlı számban. Gladióluszt mindegyik ágyásba 8-cal többet. Hány gladióluszt ültettek egy ágyásba? 38. Színezd ki a körön belüli háromszöget és a körön kívül levı négyzetet! Rajzolj alakzatokat, hogy a körön belül és kívül egyenlı számú egyforma alakzat legyen! 39. Írd be a szükséges mőveleti jeleket! = A macska 7 egérfarkat látott. Hány láb futott a macska elıl? Felelet: 39

40 41. Erzsike virágüzletében estére 8 szál rózsa és háromszor annyi szegfő maradt. Hány szál szegfőt kell rendelni Erzsikének, hogy 50 szál szegfőt adhasson el másnap? Felelet: 42. Rajzolj 4 cm oldalú négyzetet, majd ebbe a négyzetbe egy 3 cm oldalút! Számítsd ki mindkét négyzet kerületét és hasonlítsd össze a két kerület hosszát! 43. A vázlat alapján állíts össze feladatot és oldd meg! 60 m 17 m 3 m-rel? több 40

41 44. Számítás nélkül hasonlítsd össze a kifejezéseket! a 4 7+a b-3 5 b a+b-c a+b+c 45. A király meg akarta jutalmazni legjobb katonáit. A kincstárból kivett 35 aranyat, majd hozzátett még 13-at, aztán az aranyakat egyenlıen elosztotta hat legjobb katonája között. Hány aranyat kapott mindegyik katona? Felelet: 46. Az egyik asztalos 12 ablakrámát készített négy nap alatt, a másik 8 ablakrámát készített két nap alatt. Hány ablakrámát készít a két asztalos együtt egy nap alatt? Felelet: 47. Állíts össze egyenlıségeket az adott számokkal! 3, 5, 15 4, 8, 32 6, 8, 48 41

42 48. Írd fel a kifejezéseket és számítsd ki értéküket! 27 és 9 hányadosát növeld 42-vel! 4 és 6 szorzatát csökkentsd 16-tal! 49. Színezd ki a háromszögek felét, a csillagocskák harmadát, a négyzetek negyedrészét! 50. Édesanya 36 barackot és 24 almát hozott a kertbıl. A gyümölcsök negyedrészét a gyümölcsöstálra rakta. Hány gyümölcs lett a tálon? Felelet: 51. A 24 m hosszú szalagtekercsnek levágták a felét, majd a megmaradt rész egyharmadát. Hány méter szalag maradt a tekercsben? Felelet: 42

43 52. Kösd össze a példákat a megoldásokkal! : (66-42): (8-3) Csak a feleleteket írd be! Évike reggel 8 órakor kel fel, Édesanyja 2 órával korábban. Hány órakor kel fel Édesanya? Laci 5 palacsintát evett ebédre, Misi kétszer többet. Hány palacsintát evett Misi? Egy könyv ára 10 hrivnya, egy noteszé ötször kevesebb. Mennyibe kerül egy notesz? 54. Kati a nyári vakáció alatt 18 verset olvasott, regényt hatszor kevesebbet. Hány regényt olvasott el Kati a vakáció alatt? 55. Valamilyen számot negyedére csökkentve 6-ot kapunk. Mennyi lesz az eredmény, ha ezt a számot növeljük 24-gyel? 43

44 56. Fejben oldd meg a példákat! A feleleteket írd az ellipszisekbe! 57. Az a megadott értékei közül válaszd ki és húzd alá azokat, amelyekkel a felírás igaz lesz! a 7+12<40 a=2,3,4,5, rajzfüzet 24 hrivnya, a kottafüzet kétszer olcsóbb. Mennyi az ára 8 kottafüzetnek? Felelet: 59. Az egyenlı oldalú háromszög kerülete 21 cm. A négyzet oldala 3 cm-rel kisebb a háromszög oldalánál. Számítsd ki a négyzet kerületét! Felelet: 44

45 60. Számítsd ki a kifejezések értékét! 30:6+27:3= 25:(4+1)+28= = 36:(14-5) 7= 61. Az óvodának vittek 7 ötliteres üveg málnaszörpöt és 9 háromliteres üveg eperszörpöt. Összesen hány liter szörpöt kapott az óvoda? A megoldást kifejezés formájában írd be! Felelet: 62. A kislány 4 éves. Édesanyja 6-szor idısebb nála. A kislány hány évvel fiatalabb Édesanyjánál? Felelet: 63. Mérd le az adott szakasz hosszát, majd rajzolj egy kétszer hosszabb és egy háromszor rövidebb szakaszt! 45

46 ÉV VÉGI ISMÉTLÉS 1. Az iskolai büfébe 87 csomag cukrászsüteményt hoztak. Teasüteményt 36 csomaggal, püspökkenyeret háromszor kevesebbek, a többi csomagban mézeskalács volt. Hány csomag mézeskalácsot hoztak a büfébe? Felelet: 2. Kösd össze a feladat feltételeit a megoldásukhoz szükséges kifejezéssel, és írd be az eredményt! 12+(12+3)= 12+(12:3)= = 12+(12-3)= Andreának 12 könyve volt, Ilikének háromszor kevesebb. Hány könyve volt kettıjüknek összesen? Zoltánnak 12 könyve volt, Zoltánnak 12 könyve volt, Balázsnak 3-mal kevesebb. Hány könyve volt kettıjüknek összesen? 3. Egy töröttvonal 4 szakaszból áll, mindegyik szakasz hossza 3 cm. Egy másik töröttvonal háromszor több ugyanilyen szakaszt tartalmaz. Számítsd ki mindkét töröttvonal hosszát! 46

47 4. A táblázatban szereplı minden egyjegyő számot szorozz meg 3-mal, minden kétjegyő számot kisebbítsd 32-vel. Az eredményeket írd be a táblázat megfelelı kockájába! Állíts össze feladatot a vázlat szerint és oldd meg! 81 András Dávid Gyızı A négyzet szögeit a rajzon látható módon vágták le. Keletkezett egy olyan alakzat, melynek mindegyik oldala 2 cm. Hány oldala, hány szöge van ennek az alakzatnak? Számítsd ki a kerületét! oo 7. Színezd ki mindegyik alakzat felét! 47

48 8. Tedd ki a zárójeleket úgy, hogy igaz legyen az egyenlıség! 6 7-2= :3=8 16:6-2=4 9+15:3+2=12 9. Egy tartály megtöltésekor a vízszínt 3 perc alatt 5 cm-t emelkedik. Hány cm-t emelkedik a vízszínt 9 perc alatt? Felelet: 10. Dani a nyári vakáció 92 napjából 21 napot a szüleivel üdült, 32 napot töltött a nagymamánál, a többi napokat otthon töltötte. Hány napig volt otthon Dani? Felelet: 11. Írd be a hiányzó számokat! :4 -. : :6 +8 : :3 36 :4 12. A 30-at add meg két szám összegeként, amelyek közül az egyik 4-szer nagyobb a másiknál! 30 = 48

49 49

1. Színezd az uborkát zöldre, a paradicsomot pirosra, az almát sárgára. Hány rajzot festettél ki? 2. Számold meg a kiscicákat! Színezd ki az ötödiket!

1. Színezd az uborkát zöldre, a paradicsomot pirosra, az almát sárgára. Hány rajzot festettél ki? 2. Számold meg a kiscicákat! Színezd ki az ötödiket! 1. Színezd az uborkát zöldre, a paradicsomot pirosra, az almát sárgára. Hány rajzot festettél ki? 2. Számold meg a kiscicákat! Színezd ki az ötödiket! 3. Rajzold körül a kis kockákat folytonos vonallal.

Részletesebben

1. A MÁSODIK OSZTÁLYBAN TANULTAK ISMÉTLÉSE

1. A MÁSODIK OSZTÁLYBAN TANULTAK ISMÉTLÉSE 1. A MÁSODIK OSZTÁLYBAN TANULTAK ISMÉTLÉSE 1. Írd le számokkal! Hat, tizenhat,,hatvan, hatvanhat, ötven, száz, tizenhét, húsz nyolcvankettı, nyolcvanöt. 2. Tedd ki a vagy = jelet! 38 40 2 42 50+4

Részletesebben

4) Hány fecskének van ugyanannyi lába, mint 33 kecskének? 6) A hét törpe életkorának összege 484 év. Mennyi lesz az életkoruk összege 4 év múlva?

4) Hány fecskének van ugyanannyi lába, mint 33 kecskének? 6) A hét törpe életkorának összege 484 év. Mennyi lesz az életkoruk összege 4 év múlva? PANNONHALMA TKT RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Akik vonzódnak a matematikához, azokat izgalomba hozza a feladat, akiknek nincs érzékük hozzá, azokat elriasztja.

Részletesebben

Számok és műveletek 10-től 20-ig

Számok és műveletek 10-től 20-ig Számok és műveletek től 20ig. Hány gyerek vesz részt a síversenyen? 2. Hányas számú versenyző áll a 4. helyen, 3. helyen,. helyen? A versenyzők közül hányadik helyen áll a 4es számú, 3as számú, es számú?

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

3) András és Béla életkorának összege 23 év. Mennyi lesz az életkoruk összege 15 év múlva?

3) András és Béla életkorának összege 23 év. Mennyi lesz az életkoruk összege 15 év múlva? PANNONHALMA TKT RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Akik vonzódnak a matematikához, azokat izgalomba hozza a feladat, akiknek nincs érzékük hozzá, azokat elriasztja.

Részletesebben

PYTAGORIÁDA Súťažné úlohy okresného kola maďarský preklad 35. ročník, školský rok 2013/2014 KATEGÓRIA P 3

PYTAGORIÁDA Súťažné úlohy okresného kola maďarský preklad 35. ročník, školský rok 2013/2014 KATEGÓRIA P 3 KATEGÓRIA P 3 1. Misi két csomag rágógumiért 4 eurót fizetne. Írjátok le, hogy hány eurót fog Misi fizetni, ha mindhárom testvérének egy-egy csomag, saját magának pedig két csomag rágógumit vett! 2. Írjátok

Részletesebben

szöveges feladatok (2. osztály) 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen?

szöveges feladatok (2. osztály) 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen? 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen? 2. Péter vett 3 dm gatyagumit, de nem volt elég, ezért vissza ment a boltba és vett még 21 cm-t. Hány cm-t

Részletesebben

PYTAGORIÁDA Az iskolai forduló feladatai 35. évfolyam, 2013/2014-es tanév KATEGÓRIA P3

PYTAGORIÁDA Az iskolai forduló feladatai 35. évfolyam, 2013/2014-es tanév KATEGÓRIA P3 KATEGÓRIA P3 1. Írjátok le, melyik alakzat nem tartozik a többi közé: négyzet, háromszög, egyenes, kör, téglalap 2. Számítsátok ki: 15 + 17= 24 + 59 = 50 + 20 = Az eredményeket adjátok össze és ezt az

Részletesebben

Megoldások IV. osztály

Megoldások IV. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások IV. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

4. évfolyam A feladatsor

4. évfolyam A feladatsor Név: 4. évfolyam A feladatsor Osztály: Kedves Vizsgázó! Olvasd el figyelmesen a feladatokat, gondold át a megoldások menetét! Eredményes, sikeres munkát kívánunk!. a) Írd le számjegyekkel! Rendezd a számokat

Részletesebben

1 = 1x1 1+3 = 2x2 1+3+5 = 3x3 1+3+5+7 = 4x4

1 = 1x1 1+3 = 2x2 1+3+5 = 3x3 1+3+5+7 = 4x4 . Orchidea Iskola VI. Matematika verseny 0/0 II. forduló = x + = x ++ = x +++ = x Ennek ismeretében mennyivel egyenlő ++++...+9+99=? A ) 0. D ) 0 000 6 C ) 0 D ) A Földközi-tengerben a só-víz aránya :

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

MATEMATIKA A. feladatlapok. 2. évfolyam. 2. félév

MATEMATIKA A. feladatlapok. 2. évfolyam. 2. félév MATEMATIKA A feladatlapok. évfolyam. félév A kiadvány KHF/3993-18/008. engedélyszámon 008.08.18. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterv A

Részletesebben

PYTAGORIÁDA Az országos forduló feladatai 35. évfolyam, 2013/2014-es tanév. Kategória P 6

PYTAGORIÁDA Az országos forduló feladatai 35. évfolyam, 2013/2014-es tanév. Kategória P 6 Kategória P 6 1. Írjátok le azt a számot, amely a csillag alatt rejtőzik: *. 5 = 9,55 2. Babszem Jankó 25 ször kisebb, mint Kukorica Jancsi. Írjátok le, hogy hány centiméter Babszem Jankó, ha Kukorica

Részletesebben

Megoldások. I. Osztályozás, rendezés, kombinatorika. 1. osztály

Megoldások. I. Osztályozás, rendezés, kombinatorika. 1. osztály Megoldások I. Osztályozás, rendezés, kombinatorika 1. osztály 4. Lackó kezében egy gesztenye van. 5. Kettő. 1 + 1 = 2. 6. Öt. 3 + 2 = 5. 7. Igaz állítás: A), D), E). 2. osztály 1. 6 lehetőség van. Ha ismétel,

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

MEGOLDÓKULCSOK. 1. feladatsor (1. osztály)

MEGOLDÓKULCSOK. 1. feladatsor (1. osztály) MEGOLDÓKULCSOK 1. feladatsor (1. osztály) 1. feladat 8 9 10 14 15 16 10 11 12 18 19 20 1. pontdoboz: Hibátlan számszomszédok írása 1 pont, hiba 0 pont. 2. feladat 20 17 14 11 8 5 2 2. pontdoboz: Szabályfelismerésért

Részletesebben

Kurucz Istvánné Tóth Ferencné Flór Lászlóné FELMÉRÉSEK AZ 1 2. OSZTÁLYOS MATEMATIKÁHOZ HARMADIK KIADÁS

Kurucz Istvánné Tóth Ferencné Flór Lászlóné FELMÉRÉSEK AZ 1 2. OSZTÁLYOS MATEMATIKÁHOZ HARMADIK KIADÁS Kurucz Istvánné Tóth Ferencné Flór Lászlóné FELMÉRÉSEK AZ 1 2. OSZTÁLYOS MATEMATIKÁHOZ HARMADIK KIADÁS Celldömölk, 200 A felmérések az 1. osztályos matematikához anyagát írta és összeállította Kurucz Istvánné

Részletesebben

Kenguru 2013 Maljuk, 2. osztály (75 perc)

Kenguru 2013 Maljuk, 2. osztály (75 perc) Kenguru 2013 Maljuk, 2. osztály (75 perc) Az 1. 5. feladatok 3 pontot érnek 1. Péter lemásolta a táblára felírt számjegyeket. Melyiket hagyta ki? А: 2 Б: 3 В: 4 Г: 5 Д: 6 2. A könyvespolcon 12 könyv volt.

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 2. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 3. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 4. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia és csoport

Részletesebben

PYTAGORIÁDA A járási forduló feladatai 34. évfolyam, 2012/2013-as tanév KATEGÓRIA P3

PYTAGORIÁDA A járási forduló feladatai 34. évfolyam, 2012/2013-as tanév KATEGÓRIA P3 KATEGÓRIA P3 1. Két kalácsért 32 centet fizetnénk. Hány centet fizet Peti, ha saját magának és három testvérének is vesz egy-egy kalácsot? 2. Írjátok le egy szóval, hogy milyen műveleti jelet kell a példában

Részletesebben

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal!

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! A római számok 1. Budapesten a kerületeket római számokkal jelölik. Vizsgáld meg a térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal! Hányadik kerületben található a Parlament épülete? Melyik kerületbe

Részletesebben

M. V. Bohdanovics H. P. Lisenko

M. V. Bohdanovics H. P. Lisenko M. V. Bohdanovics H. P. Lisenko МАТЕМАТIКА 2. OSZTÁL Y M. V. Bohdanovics, H. P. Lisenko МАТЕМАТIКА Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 2. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási,

Részletesebben

Sokszínû matematika. Második osztály. Tizenegyedik, javított kiadás. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Sokszínû matematika. Második osztály. Tizenegyedik, javított kiadás. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Sokszínû matematika Második osztály 2 Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Ïß1 Keresd a párját! Kösd össze! Számok 100-ig kilencvennégy

Részletesebben

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2011. Egységnyi térfogatú anyag tömege

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2011. Egységnyi térfogatú anyag tömege Jármezei Tamás Egységnyi térfogatú anyag tömege Mérünk és számolunk 211 FELADATGYŰJTEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3 6. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny I. forduló 3 4. o.: 1 5. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Elsõ félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 03 ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Figyeld meg a fenti képet! Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az

Részletesebben

835 + 835 + 835 + 835 + 835 5

835 + 835 + 835 + 835 + 835 5 Orchidea Iskola VI. Matematika verseny 20/20 II. forduló. A macska és az egér jobbra indulnak el. Ha az egér négyzetet ugrik, akkor a macska 2 négyzetet lép előre. Melyik négyzetnél éri utol a macska az

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás Soós Luca és Szári Laura MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás 0. 0.. Ő. JÁTÉK A FORMÁKKAL Nézd meg jól a képet! Mit gondolsz,

Részletesebben

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm Ho szúságmérés Hosszúságot kilométerrel, méterrel, deciméterrel, centiméterrel és milliméterrel mérhetünk. A mérés eredménye egy mennyiség 3 cm mérôszám mértékegység m = 0 dm dm dm cm dm dm = 0 cm cm dm

Részletesebben

Csordás Mihály Konfár László Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Vincze Istvánné. tankönyv. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Csordás Mihály Konfár László Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Vincze Istvánné. tankönyv. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Csordás Mihály Konfár László Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Vincze Istvánné tankönyv 5 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A TERMÉSZETES SZÁMOK 13. A szorzat változásai Az iskolai könyvtáros 10

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Hány olyan háromjegyű szám létezik, amelyben a számjegyek összege 5? 15 darab ilyen szám van. 5 = 5+0+0 = 4+1+0 = 3+2+0 = 3+1+1=2+2+1 A keresett számok: 500, 401, 410, 104, 140, 302, 320,203,

Részletesebben

Név:. Dátum: 2013... 01a-1

Név:. Dátum: 2013... 01a-1 Név:. Dátum: 2013... 01a-1 Ezeket a szorzásokat a fejben, szorzótábla nélkül végezze el! 1. Mennyi 3 és 3 szorzata?.. 2. Mennyi 4 és 3 szorzata?.. 3. Mennyi 4 és 4 szorzata?.. 4. Mennyi 5 és 3 szorzata?..

Részletesebben

Másodfokú egyenletek. 2. Ábrázoljuk és jellemezzük a következő,a valós számok halmazán értelmezett függvényeket!

Másodfokú egyenletek. 2. Ábrázoljuk és jellemezzük a következő,a valós számok halmazán értelmezett függvényeket! Másodfokú egyenletek 1. Alakítsuk teljes négyzetté a következő kifejezéseket! a.) - 4 + 4 b.) - 6 + 8 c.) + 8 - d.) - 4 + 9 e.) - + 8 - f.) - - 4 + 3 g.) + 8-5 h.) - 4 + 3 i.) -3 + 6 + 1. Ábrázoljuk és

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 3. évfolyam Diák mérőlapok A kiadvány KHF/3992-8/2008. engedélyszámon 2008.08.8. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő oktatási

Részletesebben

1.) Csaba egy 86 oldalas könyv 50 oldalát elolvasta. Hány nap alatt fejezi be a könyvet ha egy nap 9 oldalt olvas belőle? A) 6 B) 4 C) 3 D) 5

1.) Csaba egy 86 oldalas könyv 50 oldalát elolvasta. Hány nap alatt fejezi be a könyvet ha egy nap 9 oldalt olvas belőle? A) 6 B) 4 C) 3 D) 5 WWW.ORCHIDEA.HU 1 1.) Csaba egy 86 oldalas könyv 50 oldalát elolvasta. Hány nap alatt fejezi be a könyvet ha egy nap 9 oldalt olvas belőle? A) 6 B) 4 C) 3 D) 5 2.) Számítsd ki a végeredményt: 1 1 1 1 1

Részletesebben

ISMÉTLÉS. SZORZÁS ÉS OSZTÁS AZ EZRES SZÁMKÖRBEN

ISMÉTLÉS. SZORZÁS ÉS OSZTÁS AZ EZRES SZÁMKÖRBEN ISMÉTLÉS. SZORZÁS ÉS OSZTÁS AZ EZRES SZÁMKÖRBEN 1. A tízesek helyén álló 4-es számot húzd alá egy vonallal, a százasok helyén álló 7-es számot két vonallal! 241, 709, 246, 777, 748, 174 Írd le a számokat

Részletesebben

Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan

Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan Mintafeladatsor Matematikaverseny ált. iskola 7-8.osztályosainak Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan TOLLAL DOLGOZZ, SZÁMOLÓGÉPET NEM HASZNÁLHATSZ, A LAPRA SZÁMOLJ! 1. A következő ábrán egy

Részletesebben

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6 Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6 2005. május 10. 4. Döntse el, hogy a következő állítások közül melyik igaz és melyik hamis! A: A háromszög köré írható kör középpontja mindig valamelyik súlyvonalra

Részletesebben

Az egyszerűsítés utáni alak:

Az egyszerűsítés utáni alak: 1. gyszerűsítse a következő törtet, ahol b 6. 2 b 36 b 6 Az egyszerűsítés utáni alak: 2. A 2, 4 és 5 számjegyek mindegyikének felhasználásával elkészítjük az összes, különböző számjegyekből álló háromjegyű

Részletesebben

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária. sokszínû. 5 gyakorló. kompetenciafejlesztõ munkafüzet. 2.

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária. sokszínû. 5 gyakorló. kompetenciafejlesztõ munkafüzet. 2. Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária sokszínû gyakorló kompetenciafejlesztõ munkafüzet. kötet Mozaik Kiadó Szeged, Színesrúd-készlet. Törtek bõvítése és egyszerûsítése

Részletesebben

Curie Matematika Emlékverseny 7. évfolyam I. forduló 2011/2012.

Curie Matematika Emlékverseny 7. évfolyam I. forduló 2011/2012. Curie Matematika Emlékverseny 7. évfolyam I. forduló 2011/2012. A feladatokat írta: Kozma Lászlóné, Sajószentpéter Tóth Jánosné, Szolnok Lektorálta: Fodor Csaba, Szeged Név:..... Iskola:. Beküldési határidő:

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 1. évfolyam TANULÓI eszközök 2. félév A kiadvány KHF/3986-15/2008. engedélyszámon 2008.08.22. időponttól tankönyvi engedélyt kapott Educatio Kht. Kompetenciafejlesztő

Részletesebben

1 pont Bármely formában elfogadható pl.:, avagy. 24 4

1 pont Bármely formában elfogadható pl.:, avagy. 24 4 2012. február 2. 8. évfolyam TMat2 feladatlap Javítókulcs / 1 Javítókulcs MATEMATIKA FELADATOK 8. évfolyamosok számára, tehetséggondozó változat TMat2 A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott

Részletesebben

1. Melyek azok a kétjegyű számok, amelyek oszthatók számjegyeik

1. Melyek azok a kétjegyű számok, amelyek oszthatók számjegyeik 1991. évi verseny, 1. nap 1. Számold össze, hány pozitív osztója van 16 200-nak! 2. Bontsd fel a 60-at két szám összegére úgy, hogy az egyik szám hetede egyenlő legyen a másik szám nyolcadával! 3. Van

Részletesebben

A bemutató órák feladatai

A bemutató órák feladatai A bemutató órák feladatai 1, A dobozban van 7 narancsos, 4 epres, 3 szilvás, 2 banános cukorka. Becsukott szemmel hányat kell kivenned ahhoz, hogy biztosan legyen a) 1 db epres ízű b) 1 db narancsos ízű

Részletesebben

VII. Apáczai Matematika Kupa 7. osztály 2011. Pontozási útmutató

VII. Apáczai Matematika Kupa 7. osztály 2011. Pontozási útmutató 1. feladat: VII. Apáczai Matematika Kupa 7. osztály 011. Pontozási útmutató Egy szöcske ugrál a számegyenesen. Ugrásainak hossza egység. A számegyenesen a 10-et jelölő pontból a 1-et jelölő pontba ugrással

Részletesebben

Munkafüzet megoldások 7. osztályos tanulók számára. Makara Ágnes Bankáné Mező Katalin Argayné Magyar Bernadette Vépy-Benyhe Judit

Munkafüzet megoldások 7. osztályos tanulók számára. Makara Ágnes Bankáné Mező Katalin Argayné Magyar Bernadette Vépy-Benyhe Judit Kalandtúra 7. unkafüzet megoldások 7. osztályos tanulók számára akara Ágnes Bankáné ező Katalin Argayné agyar Bernadette Vépy-Benyhe Judit BEELEGÍTŐ GONDOLKODÁS. SZÓRAKOZTATÓ FELADVÁNYOK. oldal. 6... 6.

Részletesebben

148 feladat 21 + + 20 20 ) + ( 1 21 + 2 200 > 1 2. 1022 + 1 51 + 1 52 + + 1 99 2 ) (1 1 100 2 ) =?

148 feladat 21 + + 20 20 ) + ( 1 21 + 2 200 > 1 2. 1022 + 1 51 + 1 52 + + 1 99 2 ) (1 1 100 2 ) =? 148 feladat a Kalmár László Matematikaversenyről 1. ( 1 19 + 2 19 + + 18 19 ) + ( 1 20 + 2 20 + + 19 20 ) + ( 1 21 + 2 21 + + 20 21 ) + ( 1 22 + 2 22 + + 21 22 ) =? Kalmár László Matematikaverseny megyei

Részletesebben

Feladatok MATEMATIKÁBÓL II.

Feladatok MATEMATIKÁBÓL II. Feladatok MATEMATIKÁBÓL a 12. évfolyam számára II. 1. Alakítsuk át a következő kifejezéseket úgy, hogy teljes négyzetek jelenjenek meg: a) x 2 2x + b) x 2 6x + 10 c) x 2 + x + 1 d) x 2 12x + 11 e) 2x 2

Részletesebben

SZÁMOLÁSOS FELADATOK

SZÁMOLÁSOS FELADATOK SZÁMOLÁSOS FELADATOK 1. Galambosnénak három lánya volt. Éppen két barátnjét várta délutáni beszélgetésre, ezért megkérte a legidsebb lányát, hogy tegyen nápolyit egy tálcára. A lány nem tudott ellenállni

Részletesebben

I. Egységtörtek. Ha az egységet nyolc egyenlő részre vágjuk, akkor ebből egy rész 1-nyolcadot ér.

I. Egységtörtek. Ha az egységet nyolc egyenlő részre vágjuk, akkor ebből egy rész 1-nyolcadot ér. Tudnivaló I. Egységtörtek Ha az egységet nyolc egyenlő részre vágjuk, akkor ebből egy rész 1-nyolcadot ér. Ezt röviden így írhatjuk: A nevező megmutatja, hogy az egységet hány egyenlő részre vágjuk. A

Részletesebben

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök

5.osztály 1.foglalkozás. 5.osztály 2.foglalkozás. hatszögéskörök 5.osztály 1.foglalkozás 5.osztály 2.foglalkozás hatszögéskörök cseresznye A cseresznye zöld száránál az egyeneshez képest 30-at kell fordulni! (30 fokot). A cseresznyék között 60 egység a térköz! Szétszedtem

Részletesebben

Szerb Köztársaság OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET

Szerb Köztársaság OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET Szerb Köztársaság OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYÜGYI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA a 2011/2012-es tanévben TESZT 1 matematikából

Részletesebben

1. A testek csoportosítása: gúla, kúp

1. A testek csoportosítása: gúla, kúp TÉRGOMTRI 1. testek csoportosítása: gúla, kúp Keressünk a környezetünkben gömböket, hengereket, hasábokat, gúlákat, kúpokat! Keressük meg a fenti képen az alábbi testeket! gömb egyenes körhenger egyenes

Részletesebben

43. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ, 1. forduló ÖTÖDIK OSZTÁLY- MEGOLDÁSVÁZLATOK

43. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ, 1. forduló ÖTÖDIK OSZTÁLY- MEGOLDÁSVÁZLATOK Telefon: 37-8900 Fax: 37-8901 43. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ, 1. forduló ÖTÖDIK OSZTÁLY- MEGOLDÁSVÁZLATOK 1. 1. Egy osztási műveletben az osztandó és az osztó összege 89.

Részletesebben

mintásfal 60 40 2 2 mintásfal :m :sz :dbjobbra :dbfel

mintásfal 60 40 2 2 mintásfal :m :sz :dbjobbra :dbfel 6.osztály 1.foglalkozás 6.osztály 2.foglalkozás kocka kockafal :db minta Készítsd el ezt a mintát! A minta hosszú oldala 60 a rövid oldala 40 egység hosszú. A hosszú oldal harmada a négyzet oldala! A háromszög

Részletesebben

Arányossággal kapcsolatos feladatok

Arányossággal kapcsolatos feladatok Arányossággal kapcsolatos feladatok 1. Egy régi óra 4 óra alatt 8 percet késik. Mennyivel kell elrevidd az órát este 10 órakor, ha reggel pontosan 7-kor akarsz ébredni?. 6 munkás egy munkát 1 nap alatt

Részletesebben

PYTAGORIÁDA Az iskolai forduló feladatai 34. évfolyam 2012/2013-as tanév KATEGÓRIA P3

PYTAGORIÁDA Az iskolai forduló feladatai 34. évfolyam 2012/2013-as tanév KATEGÓRIA P3 KATEGÓRIA P3 1. A mesebeli Barnabás bogárnak 28 lába van. Írjátok le, hogy összesen hány lába van Barnabás hat testvérének! 2. Írjátok le az összeadás eredményét: 5 + 15 + 25 + 35 = 3. A 2 és a 3 számok

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2009/2010. M A T E M A T I K A 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2009/2010. M A T E M A T I K A 9. é v f o l y a m A változat Az iskola Az osztály neme: Kompetenciaalapú mérés 2009/2010. M A T E M A T I K A 9. é v f o l y a m A változat Az iskola bélyegzője: Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő

Részletesebben

L. P. KOCSINA, N. P. LISZTOPAD MATEMATIKA. 4. o s z t á l y. Tankönyv az általános oktatási rendszerü iskolák számára

L. P. KOCSINA, N. P. LISZTOPAD MATEMATIKA. 4. o s z t á l y. Tankönyv az általános oktatási rendszerü iskolák számára L. P. KOCSINA, N. P. LISZTOPAD MATEMATIKA 4. o s z t á l y Tankönyv az általános oktatási rendszerü iskolák számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma A JlbBIB CBIT 2004 5BK 22.1*721

Részletesebben

Színes érettségi feladatsorok matematikából középszint írásbeli

Színes érettségi feladatsorok matematikából középszint írásbeli Színes érettségi feladatsorok matematikából középszint írásbeli I. rész 1. Mivel egyenlő ( x 3) 2, ha x tetszőleges valós számot jelöl? A) x 3 B) 3 x C) x 3 2. Mekkora az a és b szöge az ábrán látható

Részletesebben

Szent István Tanulmányi Verseny Matematika 3.osztály

Szent István Tanulmányi Verseny Matematika 3.osztály SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5094 Tiszajenő, Széchenyi út 28. Tel.: 56/434-501 OM azonosító: 201 669 Szent István Tanulmányi Verseny Matematika 3.osztály 1. Hányféleképpen lehet

Részletesebben

+ 3 5 2 3 : 1 4 : 1 1 A ) B ) C ) D ) 93

+ 3 5 2 3 : 1 4 : 1 1 A ) B ) C ) D ) 93 . Mennyi az alábbi művelet eredménye? 4 + 4 : 5 : 5 + 8 07 9 A ) B ) C ) D ) E ) 9 9 9 9 9. Egy digitális órát (amely 4 órás üzemmódban működik) pontosan beállítottunk. Kiderült azonban, hogy egy nap átlagosan

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA Az elsõ nap az iskolában Az elsõ napon még nem tanultunk, hanem ismerkedtünk egymással. Bemutatkoztunk, és elmeséltük, hogy mi volt a jelünk az óvodában. A

Részletesebben

Próbaérettségi 2004 MATEMATIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. 240 perc

Próbaérettségi 2004 MATEMATIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. 240 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MATEMATIKA EMELT SZINT 240 perc A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A II. részben

Részletesebben

3. Öt alma és hat narancs 20Ft-tal kerül többe, mint hat alma és öt narancs. Hány forinttal kerül többe egy narancs egy

3. Öt alma és hat narancs 20Ft-tal kerül többe, mint hat alma és öt narancs. Hány forinttal kerül többe egy narancs egy 1. forduló feladatai 1. Üres cédulákra neveket írtunk, minden cédulára egyet. Egy cédulára Annát, két cédulára Pétert, három cédulára Bencét és négy cédulára Petrát. Ezután az összes cédulát egy üres kalapba

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

A) 1 óra 25 perc B) 1 óra 15 perc C) 1 óra 5 perc A) 145 B) 135 C) 140

A) 1 óra 25 perc B) 1 óra 15 perc C) 1 óra 5 perc A) 145 B) 135 C) 140 1.) Melyik igaz az alábbi állítások közül? 1 A) 250-150>65+42 B) 98+24

Részletesebben

A fordított út módszere és a gráfok

A fordított út módszere és a gráfok A fordított út módszere és a gráfok 1. feladat: Ilonka az els nap elköltötte pénzének felét, a második nap a meglév pénzének egyharmadát, a harmadik nap a meglév pénz felét, negyedik nap a meglév pénz

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

Törd a fejed. Jani kisebb, mint Péter. Matyi nagyobb, mint Péter. Marci kisebb, mint Jani. Melyik fiú a legkisebb?

Törd a fejed. Jani kisebb, mint Péter. Matyi nagyobb, mint Péter. Marci kisebb, mint Jani. Melyik fiú a legkisebb? Bővítsük közösen! Küldjétek el ötleteiteket! A legkisebb Törd a fejed Jani kisebb, mint Péter. Matyi nagyobb, mint Péter. Marci kisebb, mint Jani. Melyik fiú a legkisebb? A legalacsonyabb Anikó alacsonyabb,

Részletesebben

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz

NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz NÉGYOSZTÁLYOS FELVÉTELI Részletes megoldás és pontozás a Gyakorló feladatsor II.-hoz Gedeon Veronika (Budapest) A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok részekre

Részletesebben

V. osztály. Matematikai tehetségnap 2013. október 12. Megoldások

V. osztály. Matematikai tehetségnap 2013. október 12. Megoldások V. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az fele akkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödik alkalommal 10cm magasra pattant fel?

Részletesebben

Azonosító jel: MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 4. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 4. 8:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 4. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 4. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

0653. MODUL TÖRTEK. Szorzás törttel, osztás törttel KÉSZÍTETTE: BENCZÉDY LACZKA KRISZTINA, MALMOS KATALIN

0653. MODUL TÖRTEK. Szorzás törttel, osztás törttel KÉSZÍTETTE: BENCZÉDY LACZKA KRISZTINA, MALMOS KATALIN 06. MODUL TÖRTEK Szorzás törttel, osztás törttel KÉSZÍTETTE: BENCZÉDY LACZKA KRISZTINA, MALMOS KATALIN 06. Törtek Szorzás törttel, osztás törttel Tanári útmutató MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon

Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon Matematika A 2. évfolyam Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon 12. modul Készítette: Bóta Mária Kőkúti Ágnes matematika A 2. évfolyam 12 modul Tájékozódás számvonalon, számtáblázatokon modulleírás

Részletesebben

1. Mennyi a dobókockák nem látható lapjain levő pontok ( számok ) összege? A ) 14 B ) 20 C ) 21 D ) 24

1. Mennyi a dobókockák nem látható lapjain levő pontok ( számok ) összege? A ) 14 B ) 20 C ) 21 D ) 24 . Mennyi a dobókockák nem látható lapjain levő pontok ( számok ) összege? A ) 4 B ) 20 C ) 2 D ) 24 2. Mennyi az alábbi művelet eredménye? 2 + 2 =? 5 6 A ) B ) C ) D ) 0. Egy könyvszekrénynek három polca

Részletesebben

A III. forduló megoldásai

A III. forduló megoldásai A III. forduló megoldásai 1. Egy dobozban pénzérmék és golyók vannak, amelyek vagy ezüstből, vagy aranyból készültek. A dobozban lévő tárgyak 20%-a golyó, a pénzérmék 40%-a ezüst. A dobozban levő tárgyak

Részletesebben

SZÁMTANI SOROZATOK. Egyszerű feladatok. 1. Egy számtani sorozatban:

SZÁMTANI SOROZATOK. Egyszerű feladatok. 1. Egy számtani sorozatban: SZÁMTANI SOROZATOK Egyszerű feladatok. Egy számtani sorozatban: a) a, a 29, a? 0 b) a, a, a?, a? 80 c) a, a 99, a?, a? 0 20 d) a 2, a2 29, a?, a90? 2 e) a, a, a?, a00? 2. Hány eleme van az alábbi sorozatoknak:

Részletesebben

Hetedikesek levelező matematikaversenye IV. forduló

Hetedikesek levelező matematikaversenye IV. forduló Hetedikesek levelező matematikaversenye IV. forduló 1. Tudjuk, hogy A = 3 + és B =. Számítsd ki a következő értékeket: a) A + B b) A B c) d) A B Számítsuk ki A és B értékét, végezzük el a műveleteket:

Részletesebben

Hatvány, gyök, normálalak

Hatvány, gyök, normálalak Hatvány, gyök, normálalak 1. Számítsd ki a következő hatványok pontos értékét! 3 5 3 3 1 4 3 3 4 1 7 3 3 75 100 3 0,8 ( ) 6 3 1 3 5 3 1 3 0 999. 3. Számológép használata nélkül számítsd ki a következő

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Egy fa tövétől a fára mászik fel egy csiga. Nappalonként 3 métert mászik felfelé, de éjszakánként 2 métert visszacsúszik. Az indulástól számított 10. nap délutánjáig felér a csúcsra. Milyen

Részletesebben

Matematika javítókulcs

Matematika javítókulcs 2003 ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS Matematika javítókulcs 6. évfolyam Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A 2003-as tavaszi felmérés célja a tanulók

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT I. 45 perc

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT I. 45 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA KÖZÉPSZINT I. 45 perc A feladatok megoldására 45 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A feladatok

Részletesebben

Mihály Ágnes Marianna Varázslatos számoló 2. évfolyam Megoldások

Mihály Ágnes Marianna Varázslatos számoló 2. évfolyam Megoldások Mihály Ágnes Marianna Varázslatos számoló 2. évfolyam Megoldások 1. Ismétlés 10-ig számolunk 0, 2, 4, 6, 8, 10 páros 1, 3, 5, 7, 9, 11 páratlan 1-nél nagyobb páros számok 10-nél kisebb páratlan számok

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Matematika versenyfeladatok 2. rész

Matematika versenyfeladatok 2. rész Matematika versenyfeladatok 2. rész 1. A 7 törpe házikójában valaki eltört egy tányért. Hófehérkének így számoltak be a történtekről: Tudor: Nem Szundi volt. Én voltam. Morgó: Nem én voltam. Nem Hapci

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Térgeometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Térgeometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Térgeometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2005. május 28. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2005. május 28. KÖZÉPSZINT I. ) Mely valós számokra igaz, hogy 7 7 MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 005. május 8. KÖZÉPSZINT I. 7? Összesen: pont ) Egy 40 000 Ft-os télikabátot a tavaszi árleszállításkor 0%-kal olcsóbban lehet megvenni. Mennyi

Részletesebben

Egyenletekkel megoldható szöveges feladatok

Egyenletekkel megoldható szöveges feladatok Egyenletekkel megoldható szöveges feladatok Gyakran találkozhatunk olyan szöveges feladattal, amelyet els fokú egyenletek segítségével tudunk megoldani. A megoldás során érdemes a következ sorrendet betartani:

Részletesebben

Felkészülés a Versenyvizsgára

Felkészülés a Versenyvizsgára Felkészülés a Versenyvizsgára Feladatok 5. osztályosoknak 1. Mennyi a -10, -9, -8,..., 9, 10 számok összege? 2. Mennyi a -10, -9, -8,..., 9, 10 számok szorzata? 3. Mennyi az öt legkisebb természetes szám

Részletesebben

0644. MODUL SZÁMELMÉLET. Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA

0644. MODUL SZÁMELMÉLET. Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0644. MODUL SZÁMELMÉLET Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0644. Számelmélet Közös osztók, közös többszörösök Tanári útmutató MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Egyenlet felírása nélkül is megoldható szöveges feladatok Ajánlott 5 8. osztályosoknak

Egyenlet felírása nélkül is megoldható szöveges feladatok Ajánlott 5 8. osztályosoknak Egyenlet felírása nélkül is megoldható szöveges feladatok Ajánlott 5 8. osztályosoknak Mivel találkozol ebben a fejezetben? Elsősorban olyan feladatokkal, amelyek egyenlet felírása nélkül is megoldhatók.

Részletesebben

Tartalom Tartalom I. rész Játékok és fejtörők: összeadás és kivonás II. rész Játékok és fejtörők: szorzás és osztás

Tartalom Tartalom I. rész Játékok és fejtörők: összeadás és kivonás II. rész Játékok és fejtörők: szorzás és osztás Tartalom Tartalom A szerzőről, a fordítóról és a lektorról.... 7 Bevezetés.................................................................... 9 Áttekintő táblázatok.... 11 I. rész Játékok és fejtörők:

Részletesebben