2. Írd le a számokat úgy, hogy az elıtte lévıhöz adj hozzá hármat! 9+ <20 9+ <20 9+ <20. Zöld 2 Sárga 7 Piros 3 Kék 4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Írd le a számokat úgy, hogy az elıtte lévıhöz adj hozzá hármat! 9+ <20 9+ <20 9+ <20. Zöld 2 Sárga 7 Piros 3 Kék 4"

Átírás

1 AZ ELSİ OSZTÁLY ANYAGÁNAK ISMÉTLÉSE 1. Oldd meg a példákat! 1+4= 3+3= 7-3= 5-3= 3+5= 1+4= 3-1= 4-2= 1+6= 4+4= 6-2= 5-2= 3+5= 5+3= 4-4= 7-2= 2. Írd le a számokat úgy, hogy az elıtte lévıhöz adj hozzá hármat! 2 Írj a kockákba olyan számokat, amelyekkel igaz a kifejezés: 9+ <20 9+ <20 9+ <20 3. Színezd ki a rajzot! Zöld 2 Sárga 7 Piros 3 Kék 4 1

2 4. Végezd el a kivonást az ábra alapján: 11- = =10- = 5. Írd fel a kifejezést és számítsd ki! 16-ot növelni 3-mal, majd kisebbíteni 9-cel: 18-at kisebbíteni 10-zel, majd növelni 7-tel: 6. Írd be a napok nevét: Ma szerda, tegnapelıtt, holnapután Szeptember 4 kedd, 6, 9 7. Vásároltak 1 kg paprikát, 2 kg paradicsomot, 1 kg uborkát, 4 kg burgonyát. Két táskába úgy rakták a zöldségeket, hogy súlyuk egyenlı legyen. Írd be melyik táskába mit pakoltak! Elsı táska: Második táska: 2

3 8. Peti három mondat írását kapta házi feladatul. Az elsı két mondat 6 6 szóból állt, a harmadik 5 szóból. Hány szót írt házi feladatként Peti? 9. Pótold a hiányzó számokat! 8+2+ = = = = = =0 10. Színezd ki a mozdonyt a táblázat alapján! 11. Lacinak 20 építıkockája volt. 8 kockából épített egy tornyot. Építhet-e ugyanilyen tornyot a megmaradt kockákból? 12. A megoldásokat jelöld a bemutatott módon! Példák

4 13. Pótold a hiányzó számokat és jeleket! 14. Segíts Jancsinak kitölteni a táblázatot! Évszakok Hónapok Tavasz május június İsz október december január 15. Két törpének összesen 12 ceruzája volt. Az egyiknek kettıvel több, mint a másiknak. Hány ceruzája volt a két törpének külön-külön? Felelet: 16. Írd a megfelelı helyre a <, > vagy = jelet!

5 ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS A 20-AS SZÁMKÖRBEN A TÍZES ÁTLÉPÉSÉVEL. KÉTMŐVELETES FELADATOK. ZÁRÓJELEK 1. Oldd meg a példákat! 6+5= 4+7= 9+3= 15-5= 10+9= 19-6= 15-6= 11-9= 12-3= 2. Ilikének 14 könyve volt, Marikának 12. Ilike 4, Marika 3 könyvet ajándékozott az iskolai könyvtárnak. Kinek maradt több könyve? Hánnyal? Felelet: 3. Írd le a számot, amelyik a 7 és 5 összegénél 3-mal nagyobb:, a 18 és a 2 különbségénél 4-gyel kisebb:! 4. Rajzolj öt szakaszból álló töröttvonalat. Az elsı szakasz hossza legyen 6 cm, mindegyik további szakasz 1 cm-rel rövidebb az elıtte lévınél! Határozd meg a töröttvonal hosszát! 5

6 5. Irénke rajzolt egy 6 cm hosszú szakaszt, Erzsike a cm-rel hosszabbat. Írd le az Erzsike által rajzolt szakasz hosszát! Rajzold le, ha a=5 cm! cm. 6. Töltsd ki az üres négyszögeket! 7. Töltsd ki a táblázatot! a a+6 a a Zoltánnak 10 kopijkával több volt, mint Annának, és 5 kopijkával kevesebb, mint Bélának. Hány kopijkával volt több Bélának, mint Annának? 9. Írd be a hiányzó számokat! >8 4-gyel 6< 5-tel 7< 3-mal 14> 2-vel 6

7 10. Éva 8 gombát talált az erdıben, Robi kettıvel kevesebbet, Misi pedig annyit, amennyit Éva és Robi együtt. Hány gombát talált Misi? Felelet: Misi gombát talált. 11. A nyúlketrecben szürke nyulak voltak. Hozzájuk tettek 3 fehér és két fekete nyulat, így lett 15 nyúl a ketrecben. Hány szürke nyúl volt eredetileg? Felelet: szürke nyúl. 12. Rakj ki háromszöget három pálcikából! Négy pálcikából miért nem rakható ki háromszög? Milyen alakzat rakható ki? Írd le a nevét! 13. A könyvespolcon 9 könyv volt. Feltettek a polcra 4 könyvet, miáltal a polcon 7 könyvvel több lett, mint az asztalon. Hány könyv volt a polcon? Hány könyv volt az asztalon? 7

8 14. Oldd meg a matematikai fejtörıket! 15. A töröttvonal 4 szakaszból áll, mindegyik szakasz 3 cm hosszú. Számítsd ki a töröttvonal hosszát, írd fel az eredményt deciméterben és centiméterben! 16. A fiúk kedden reggel indultak sátorozni az erdıbe. Következı hét szerda reggelén érkeztek haza. Hány napig sátoroztak a fiúk? 17. Találd meg az összefüggést a számok és az alakzatok között! Rajzold le az alakzatok elhelyezkedését, ha a 4, a 6, a 8! 18. Írd be a megfelelı mértékegységet! A lepke mérete 8 A kannába öntöttek 3 tejet A cica súlya 2 A ceruza hossza 1 6 8

9 19. A háromszög egyik oldala 5 cm, a mási oldala 6 cm, a harmadik 2 cm-rel rövidebb az elsınél. Számítsd ki a háromszög harmadik oldalának hosszát és a kerületét! 20. Melyik alakzat a kakukktojás? Vonalkázd be! Színezd ki az alakzatokat, amelyeknek ötnél kevesebb oldala van! 21. Keresd meg az összegeket! a a+1 a+2 a a+3 a+4 1 2?? 22. A hibás példákat írd le helyesen! 7-1=6 5+4=8 6= Balázst születésnapján 5 fiú és kettıvel kevesebb kislány köszöntötte. Hány kislány köszöntötte Balázst születésnapján? Felelet: kislány. 9

10 24. 9 vadász 6 vadászkutyával indult vadászni. Hánnyal kevesebb kutya volt mint vadász? Felelet: 25. A mőkedvelı együttesek versenyén 11 énekes és 3-mal kevesebb táncos vett részt. Hány résztvevıje volt a versenynek összesen? Felelet: 26. Jelöld a mőveletek sorrendjét, és számítsd ki a példák végeredményét! 3+(12-8)= (6+4) -2= 7- (5-2)= 27. Jelöld a mőveletek sorrendjét, és hasonlítsd össze a kifejezéseket! 14- (5+2) 6+(11-3) 10

11 A IG TERJEDİ SZÁMOK 1. A táblázatban adott számokban a tízesek számjegyét növeld 1-gyel, az egyesek számjegyét kisebbítsd 3-mal. Írd le és olvasd el a kapott számokat! Édesanya 9 zsemlét és 6 kiflit tett a gyerekeknek reggelire az asztalra. Hány péksüteményt ettek reggelire a gyerekek, ha 3 zsemle megmaradt? Felelet: péksüteményt. 3. Állíts össze kifejezéseket, számítsd ki értéküket! Az 5 és 9 számok összegét kisebbítsd 12-vel! A 19 és 11 számok különbségét kisebbítsd 3-mal! 4. Gergınek 17 színes ceruzája volt. Testvérének ajándékozott 8 ceruzát. Kinek lett több ceruzája? Hánnyal? Felelet: 11

12 5. Kösd össze a kifejezést annak értékével! (7+3) 14-(2+6) 1 5+(3+1) 9-(6+2) 9 12-(8-2) 6. Az állatkertben 2 elefánt és 3 tigris volt: Hánnyal kevesebb elefánt volt az állatkertben mint tigris? Felelet: 7. Írj + jelet a kockába, ha az állítás igaz, - jelet, ha nem igaz! A 45 számban van 4 tízes és 5 egyes. A 27 számban van 7 tízes és 2 egyes. A 37 szám számoláskor megelızi a 38 számot. A 63 szám 2-vel nagyobb mint Írj a kockákba olyan számokat, hogy helyesek legyenek a felírások!

13 9. Adva vannak az alábbi számok: 21, 34, 17, 83, 36, 89, 12, 25, 84, 39, 11, 27 Válaszd ki és írd le a számokat, melyekben: 2 tízes van 8 tízes van: 3 tízes van: 1 tízes van: 10. A hangya a töröttvonal mentén jut el az A pontból a C pontba. Megtett 8 cm-t, majd 6 cm-t. Hány centimétert kell még megtennie a C pontig? B 1 dm 4 cm 1 dm C A Felelet: cm-t Hasonlítsd össze a kifejezéseket, ha a=4! a a-1 7 a

14 13. Írd fel 100-ig azokat a kétjegyő számokat, amelyekben a tízeseket jelölı számjegy 2-vel kisebb az egyeseket jelölı számjegynél! 14. Színezd ki az ábrát! 15. Írd be a számok szomszédait! A a gombáig megtett 3 dm-t, a kavicsig ugyanannyit, a harangvirágig 4 dm-t. Írd fel a csiga útjának hosszát deciméterekben, centiméterekben és méterekben! dm, cm, m. 17. Reggel az iskolai büfébe 20 doboz tejet és 15 doboz kakaót hoztak. Az elsı szünetben eladtak 8 doboz tejet és 7 doboz kakaót. Tejbıl vagy kakaóból maradt-e több, és mennyivel? Felelet: 14

15 18. A 2, 5 és 8 számjegyek felhasználásával írd le az összes kétjegyő számjegyet és írd azokat növekvı sorrendbe! 19. Húzd alá a példákat, melyek megoldása nagyobb 50-nél! Szögmérı segítségével rajzolj derékszögő háromszöget és derékszögő négyszöget! 21. Végezd el a mőveleteket! Hasonlítsd össze az a-30 és b+10 kifejezéseket, ha: a=40, b= a=70, b= a=60, b=

16 23. Rajzolj olyan szakaszt, mely két háromszögre osztja a négyszöget! 24. Írd be a választ! Ezzel a hónappal kezdıdik az év: Hány napos a július? Melyik a legrövidebb hónap? Hány nappal hosszabb március áprilisnál? Melyik hónapban születtél? Melyik a tél elsı hónapja? 25. Gergı 90 fénykép elhelyezésére alkalmas három albumot kapott a szüleitıl. Az elsı albumba 40, a másodikba 20 kép fér el. Hány kép kerül a harmadik albumba? Felelet: fénykép. 26. Csak a feleleteket írd be! A 30 és 40 összege 20- szal kisebbítve A 60 és 40 különbsége 70-nel növelve A hetedik tízes legkisebb száma 9-cel növelve A legnagyobb kétjegyő számhoz 1-et adva 27. A téglalap két különbözı oldalának összege 1 m és 6 dm. Mivel egyenlı a másik két oldal összege? 16

17 28. Az iskolába a Mikulás 90 kg súlyú ajándékcsomagot vitt. A csomagban banán, ananász és alma volt. Banán 18 kg, ananász 12 kg. Hány kilogramm almát vitt a Mikulás az iskolába? Állítsatok össze egy matematikai kifejezést és oldjátok meg! Felelet: kg almát. 29. A nyolcéves gyereknek naponta 10 órát kell aludni. Hány órát van ébren? Felelet: órát. 30. Kerítés építéséhez 6 oszlopra van szükség, melyeket egymástól 2 m-re kell felállítani. Milyen hosszú a kerítés? A megoldáshoz készíts rajzot! 31. Folytasd a sorokat legalább három számmal! 0, 5, 10, 15 2, 5, 8, 11 17

18 KÉTJEGYŐ SZÁMOK ÖSSZEADÁSA ÉS KIVONÁSA 1. Számítsd ki a példákat! = 22+17= = = 33+14= = 2. Lacinak 65 bélyege volt állatok képeivel. Zászlók képeivel 22-vel kevesebb, virágok képeivel pedig 16- tal kevesebb, mint a zászlós bélyegek száma. Hány virágos bélyege volt Lacinak? 3. A téglalap szélessége 2 cm, hosszúsága 5 cm. Rajzold le ezt a téglalapot és számítsd ki a kerületét! 4. Ildikó a 24 oldalas könyvet 3 nap alatt olvasta el. Az elsı napon elolvasott 7 oldalt, a másodikon 9 oldalt. Hány oldalt olvasott Ildikó a harmadik napon? Felelet: oldalt. 18

19 5. Állíts össze feladatot a rövid felírás szerint és oldd meg! Kakas 6 Tyúk -?, 32-vel több? 6. A táblázatban megadott adatok alapján állítsatok össze kifejezéseket és határozzátok meg értéküket! Számok Mővelet Megoldás 63 és 32 Kiszámítani az összeget 49 és 26 Kiszámítani a különbséget 26 és 18 Az összeget csökkenteni 9-cel 54 és 24 A különbséget növelni 67-tel 7. Melyik hal melyik horogra akad? 8. Kötények varrására 34 m anyagot használtak fel, szoknyák varrására 5 m-rel többet. Összesen hány méter anyagot használtak fel? Felelet: méter anyagot. 19

20 9. Húzd alá azokat a számpárokat, amelyeknek különbsége 12! 56 és és és és és Hasonlítsd össze a számokat és kifejezéseket. Tedd ki a <, > vagy = jelet! Írj a kockákba olyan számokat, hogy igazak legyenek a kifejezések! 18+ 0= = = 2 +2= = 0-6= Színezd ki azt a három alakzatot, amelyekbıl összerakható az A téglalap! A 13. Ferkó akváriumot kapott ajándékba. egy hallal. Vásárolt 3 kardfarkút, 5 dániót és annyi guppit, hogy összesen 21 hal lett az akváriumban. Hány guppit vásárolt Ferkó? Felelet: guppit. 20

21 14. Hasonlítsd össze a mennyiségeket! 1 nap 2 hét 57 cm 5 dm 1 óra 45 perc 7 dm 1 m 15 hónap 1 év 3 dm 5 cm 35 cm 15. A dobozban 57 cukorka van. Citromos 18, banáníző 14, a többi mogyorós. Milyen kérdést kell feltenni, ha a feladat az 57-(18+14) kifejezéssel oldható meg? Számítsd ki a kifejezés értékét! Felelet: 16. Végezd el a kivonásokat! 85-12= 99-15= 87-23= 54-43= 75-24= 96-34= 69-18= 17. Kösd össze az azonos megoldású példákat! Egy üdülıtelepen kábeltelevíziót szereltek a hétvégi házakba. Egyik nap 23, másik nap 32 házba szerelték be, maradt még 41 ház kábeltelev1zió nélkül. Hány hétvégi ház volt az üdülıtelepen? Felelet: hétvégi ház. 21

22 KÉTJEGYŐ SZÁMOK ÍRÁSBELI ÖSSZEADÁSA ÉS KIVONÁSA 1. Az összeadási példában mindegyik számot növeld 12-vel, a kivonási példában mindegyik számot kisebbítsd 10-zel. Számítsd ki és hasonlítsd össze az eredményeket! 33+21= 78-37= = - = Összeg: Különbség: 2. Az ábra alapján a számolás megfelelı módját alkalmazva számítsd ki és írd be a súlyát: 1) cukornak, lisztnek 2) gyümölcsöknek 3) zöldségféléknek 4) darának és kásának Köleskása Liszt İszibarack Szilva Cukor kg 60 kg 43 kg 17 kg 20 kg Zabkása Burgonya Griz Paradicsom 14 kg 30 kg 12 kg 21 kg 22

23 3. Balázs és Pali fejtörıket gondoltak ki. Balázs az általa kigondolt számhoz hozzáadott 17-et, Pali az általa kigondolt számból elvett 22-t. Mindketten 56- ot kaptak eredményül. Milyen számokat gondoltak a fiúk? Felelet: Balázs, Pali. 4. Adottak a következı számok: 2, 13, 7, 27 9, 38. Az elsı téglalapba írd be a kétjegyő számok összegét, a másodikba az egyjegyő számok összegét, majd határozd meg különbségüket! - = 5. Töltsd ki a rajzot a minta szerint!

24 6. Dénes elsı próbálkozásra a labdát 43 méterre dobta, a második próbálkozásra 5 méterrel kevesebbre, a harmadik próbálkozásra 8 méterrel messzebb, mint második próbálkozásra. Hány méteres a harmadik dobás? 7. Töltsd ki a táblázatot! a a 84-a 8. Az iskolai szakkör számára három építıkészletet vásároltak. A Házak készletben 48 alkatrész volt, a Hajó készletben 15-tel kevesebb. a Város készletben pedig annyi, amennyi a két másikban együtt. Hány alkatrész volt a Város készletben? Felelet: 9. A hét kezdete óta 56 óra telt el. Milyen nap van ma? Felelet: 24

25 KÉTJEGYŐ SZÁMOK SZÓBELI ÖSSZEADÁSA ÉS KIVONÁSA A TÍZES ÁTLÉPÉSÉVEL 1. Az adott számokat egészítsd ki 80-ra és ellenırizd írásban az elvégzett mőveletet! A süteményeket két tálcára rakták. Az egyik tálcán 37 darab volt, a másikon 14 darabbal több. Elegendı-e ennyi sütemény az iskolai ünnepre érkezı 86 vendégnek? Felelet: 3. Végezd el a mőveleteket! Mennyivel nagyobb az utolsó szám az elsınél? 25

26 4. A kannában 40 l tej volt. Ebbıl 9 l-t eladtak, 8 l-t üvegekbe töltöttek, a többit elküldték az óvodába. Hány liter tejet kapott az óvoda? Felelet: l tejet kapott az óvoda. 5. Töltsd ki a táblázatot! a b a+b a-b 6. Ungváron a nyári középhımérséklet 27 fok. Huszton 3 fokkal kevesebb, Rahón 4 fokkal kevesebb mint Huszton. Milyen középhımérsékletet észleltek Rahón? Felelet: fok középhımérsékletet. 7. Fejezd ki deciméterekben! 5 m= dm 70 cm= dm 1 m 40 cm= dm 9 m= dm 80 cm= dm 4 m 70 cm= dm 8. Helyezd el a számokat számjegyeik összege növekedésének sorrendjében! 43, 95, 67, 100, 93, 78, 56 26

27 9. A pincsi magassága 24 cm, a bokszeré 65 cm, a dán dogé 92 cm. Ismerve ezeket az adatokat, fejezd be az alábbi mondatokat! A bokszer magasabb a pincsinél cm-rel. A pincsi alacsonyabb a dán dognál cm-rel. A dán dog a bokszernél cm-rel. 10. Írd le azt a számot, amely: 15-tel nagyobb mint tel kisebb a 69 és 29 különbségénél. 7-tel kisebb a 46 és 24 összegénél. 11. Egy szelet csokoládé 95 kopijka, egy rágógumi 27 kopijka. Mennyivel drágább egy szelet csokoládé két rágóguminál? Felelet: kopijkával drágább. 12. A háromszög egyik oldala 9 cm, a másik 15 cm, a harmadik 6 cm-rel rövidebb a másik két oldal összegénél. Számítsd ki a háromszög kerületét és hasonlítsd össze a 10 cm oldalú négyzet kerületével! 27

28 13. Oldd meg a példákat! 48+4= 23+61= = 85-30= 60-18= = 14. Számítsd ki! 3 dm 7 cm-9 cm+5 cm= 5 dm 8 cm+7 cm-8 cm= 15. Egy beton építıelem hossza 14 dm, szélessége 5 dm-rel kevesebb. Hat ilyen betonelembıl falat építettek az ábrán látható módon. Határozd meg a fal hosszúságát és szélességét! F A L Felelet: Hossza m dm, szélessége m dm. 16. Az iskolások két autóbusszal indultak kirándulni. Az egyikbe beült 26 gyerek, a másikba gyerek még nem szállt be. Hogyan kell ıket elosztani, hogy mindkét autóbuszban egyenlı számú gyerek utazzon? 28

29 17. Az üzletben 14 fajta száraztésztát, cukorkából 8 fajtával többet, csokoládéból 18 fajtával kevesebbet árultak mint cukorkából. Hány fajta csokoládét árultak? Összesen hány fajta édesség kapható az üzletben? Felelet: fajta csokoládét, fajta édességet. 18. Az akváriumban 5 hal van. Hoztak még 14-et, ebbıl elajándékoztak 7-et, majd ismét hoztak 17-et. Hány hal lett ezután az akváriumban? 19. Töltsd ki a vázlat üres kockáit és állítsd össze a megfelelı kifejezéseket!

30 SZORZÁS ÉS OSZTÁS 1. Cseréld fel a szorzási példákat összeadási példákkal és ellenırizd az eredményeket! 24 2= = =44 2. A kettes szorzótábla segítségével oldd meg a példákat! = + = = + = = + = = + = 3. A hóember-építı versenyen egy osztálynak két hóembert kellett építeni. Hány hóember állt az udvaron, ha 7 osztály versenyzett? Felelet: hóember. 4. Írd fel a számokat három azonos összeadandó formájában! 18= = = = = =

31 5. A kérdésekre a feleletet szorzási példák formájában add meg! Hány lába van 4 kiscsibének? Hány kereke van 5 triciklinek? Hány füle van 8 elefántnak? Hány lába van 3 kiskutyának? 6. Írd fel a kifejezést és számítsd ki értékét! 2 és 7 szorzatát növeld 25-tel. 2 és 8 szorzatát kisebbítsd 15-tel. 7. Varrható-e 15 m anyagból 7 blúz, ha egy blúz varrásához 2 m anyag kell. Varrható-e 8 ilyen blúz? A megoldást egyenlıtlenség formájában írd fel! 8. Egy teniszlabda 2 hrivnya, a háló 32 hrivnyával drágább. Mennyibe kerül 6 teniszlabda és 1 háló? 31

32 9. A fenyı és a tölgy közötti távolságot a csikó 7 ugrással teszi meg. Hány méterre van egymástól a két fa, ha egy ugrás hossza 2 m? Felelet: m-re van egymástól a két fa. 10. Írd be a kihagyott számokat és mőveleti jeleket! 16= 2 2+6= = =34 2=14 2+6= Barackból és málnából lekvárt fıztek, összesen 24 l-t. A baracklekvár 7 kétliteres üvegbe fért el. Baracklekvárból vagy málnalekvárból fıztek többet? Hány literrel? Felelet: fıztek többet, literrel. 12. Az osztály tanulóinak létszáma 22, a tanteremben 15 kétszemélyes pad van. Hat tanuló egyedül ül egy padban, a többi kettesével. Marad-e üres pad és hány? Felelet: 32

33 13. Végezd el a mőveleteket! 2 2-2= = 2 8-8= 2 7+7= = = 2 7-4= = = = 2 8-4= = 14. Egy könyvsorozat mindegyik kötete 2 hrivnya. Hány könyvet vehet Dóra, ha van 17 hrivnyája? Felelet: könyvet. 15. Rajzolj a nyilakkal derékszöget alkotó nyilakat! 16. Karcsi 2 háromkilós harcsát és négy egyenlı súlyú pontyot fogott. A halak súlya 14 kg volt. Mennyi a súlya egy pontynak? Felelet: kg. 17. Húzd alá a kakukktojást!

34 18. Hasonlítsd össze a kifejezések értékét! :2 14: Ha az elsı tányérról átteszünk a másikra 7 almát, mindkét tányéron alma lesz. Hány alma volt kezdetben a tányérokon? Felelet: 20. Pótold a hiányzó számokat, oldd meg a példákat! A szorzó 6, a kisebbítendı 81, az összeadandó 14, az osztó 3. 3 = +53= -16= 9:3= 21. Édesanya 12 narancsot vásárolt. Egyenlıen osztotta el Ági és Zsolti között. Ezután mindegyikük kapott még három almát és egy banánt. Hány gyümölcsöt kapott mindegyik gyerek? 34

35 22. Két kiló cukorka 16 hrivnya, egy csokoládétorta 9 hrivnya. Mennyibe kerül egy kiló cukorka és két csokoládétorta? Felelet: 23. Három bokor mindegyikére három pillangó szállt. Mindegyik bokor alatt négy-négy nyuszi ült. Hány pillangó és nyuszi volt összesen? 24. Egy szakasz négy 3 cm-es és három 5 cm-es részre van osztva. Hány centiméter hosszú a szakasz? A megoldáshoz állíts össze kifejezést! Felelet: 25. Hetedhét országban volt egy vár. A várnak hét tornya. Mindegyik toronyban hét szoba. Mindegyik szobában lakott egy törpe. Hány törpe lakott a várban összesen? 35

36 26. Hasonlítsd össze a kifejezések értékét! ( ):2 ( ): : Számítsd ki! = (cm) Rajzolj a példa eredményével egyenlı sugarú kört! Jelöld a kör középpontját! Rajzolj négyszöget úgy, hogy a kör a négyszögön belül legyen! 28. A szakkörben 15 gyerek dolgozott, közülük 8 kislány. Mindegyik lány két képeslapot készített, a fiúk egyet-egyet. Hány képeslapot készítettek összesen a kör tagjai? 36

37 29. Három tolltartó ára 9 hrivnya. Mennyit kell fizetni 5 ilyen tolltartóért? Felelet: 30. Nagyapa naponta kétszer teázik, 4 kockacukrot fogyaszt. Nagymama háromszor teázik, összesen 9 kockacukorral. Ki issza több cukorral a teáját? Felelet: 31. Három sárgadinnye súlya 9 kg. A görögdinnye 6 kg-mal nehezebb mint egy sárgadinnye. Hány kiló a görögdinnye? Két ilyen görögdinnye? Felelet: 32. A téglalap hossza a cm, szélessége b cm. Számítsd ki a kerületét, ha a=3 5+9, b=

38 33. Oldd meg a példákat! = (9+12):3= (6-4) 3= 63- (60-7)= (5+4):3= 36+(48-28)= 34. A háromszög kerülete 36 cm. Egyik oldala 14 cm, a másik két oldala egyenlı egymással. Számítsd ki a két egyenlı oldal hosszát! Felelet: 35. Kalapács kovács egy nap alatt két vaskaput készít. Üllı kovács hárommal többet. Hány kaput készít Üllı kovács addig, amig Kalapács kovács 10 kaput? Felelet: 36. Egy kutya testtömege 18 kg, egy macskáé 2 kg. Hány macska tömege annyi, mint egy kutyáé? Felelet: 38

39 37. Írd fel a feladatok megoldásának kifejezését! Dóra vásárolt 3 kifestıt. Egy kifestı ára 4 hrivnya. Vásárolt még egy meséskönyvet, mely 6 hrivnyába került. Mennyit fizetett Dóra összesen? Három virágágyásba összesen 18 bokor pünkösdi rózsát ültettek egyenlı számban. Gladióluszt mindegyik ágyásba 8-cal többet. Hány gladióluszt ültettek egy ágyásba? 38. Színezd ki a körön belüli háromszöget és a körön kívül levı négyzetet! Rajzolj alakzatokat, hogy a körön belül és kívül egyenlı számú egyforma alakzat legyen! 39. Írd be a szükséges mőveleti jeleket! = A macska 7 egérfarkat látott. Hány láb futott a macska elıl? Felelet: 39

40 41. Erzsike virágüzletében estére 8 szál rózsa és háromszor annyi szegfő maradt. Hány szál szegfőt kell rendelni Erzsikének, hogy 50 szál szegfőt adhasson el másnap? Felelet: 42. Rajzolj 4 cm oldalú négyzetet, majd ebbe a négyzetbe egy 3 cm oldalút! Számítsd ki mindkét négyzet kerületét és hasonlítsd össze a két kerület hosszát! 43. A vázlat alapján állíts össze feladatot és oldd meg! 60 m 17 m 3 m-rel? több 40

41 44. Számítás nélkül hasonlítsd össze a kifejezéseket! a 4 7+a b-3 5 b a+b-c a+b+c 45. A király meg akarta jutalmazni legjobb katonáit. A kincstárból kivett 35 aranyat, majd hozzátett még 13-at, aztán az aranyakat egyenlıen elosztotta hat legjobb katonája között. Hány aranyat kapott mindegyik katona? Felelet: 46. Az egyik asztalos 12 ablakrámát készített négy nap alatt, a másik 8 ablakrámát készített két nap alatt. Hány ablakrámát készít a két asztalos együtt egy nap alatt? Felelet: 47. Állíts össze egyenlıségeket az adott számokkal! 3, 5, 15 4, 8, 32 6, 8, 48 41

42 48. Írd fel a kifejezéseket és számítsd ki értéküket! 27 és 9 hányadosát növeld 42-vel! 4 és 6 szorzatát csökkentsd 16-tal! 49. Színezd ki a háromszögek felét, a csillagocskák harmadát, a négyzetek negyedrészét! 50. Édesanya 36 barackot és 24 almát hozott a kertbıl. A gyümölcsök negyedrészét a gyümölcsöstálra rakta. Hány gyümölcs lett a tálon? Felelet: 51. A 24 m hosszú szalagtekercsnek levágták a felét, majd a megmaradt rész egyharmadát. Hány méter szalag maradt a tekercsben? Felelet: 42

43 52. Kösd össze a példákat a megoldásokkal! : (66-42): (8-3) Csak a feleleteket írd be! Évike reggel 8 órakor kel fel, Édesanyja 2 órával korábban. Hány órakor kel fel Édesanya? Laci 5 palacsintát evett ebédre, Misi kétszer többet. Hány palacsintát evett Misi? Egy könyv ára 10 hrivnya, egy noteszé ötször kevesebb. Mennyibe kerül egy notesz? 54. Kati a nyári vakáció alatt 18 verset olvasott, regényt hatszor kevesebbet. Hány regényt olvasott el Kati a vakáció alatt? 55. Valamilyen számot negyedére csökkentve 6-ot kapunk. Mennyi lesz az eredmény, ha ezt a számot növeljük 24-gyel? 43

44 56. Fejben oldd meg a példákat! A feleleteket írd az ellipszisekbe! 57. Az a megadott értékei közül válaszd ki és húzd alá azokat, amelyekkel a felírás igaz lesz! a 7+12<40 a=2,3,4,5, rajzfüzet 24 hrivnya, a kottafüzet kétszer olcsóbb. Mennyi az ára 8 kottafüzetnek? Felelet: 59. Az egyenlı oldalú háromszög kerülete 21 cm. A négyzet oldala 3 cm-rel kisebb a háromszög oldalánál. Számítsd ki a négyzet kerületét! Felelet: 44

45 60. Számítsd ki a kifejezések értékét! 30:6+27:3= 25:(4+1)+28= = 36:(14-5) 7= 61. Az óvodának vittek 7 ötliteres üveg málnaszörpöt és 9 háromliteres üveg eperszörpöt. Összesen hány liter szörpöt kapott az óvoda? A megoldást kifejezés formájában írd be! Felelet: 62. A kislány 4 éves. Édesanyja 6-szor idısebb nála. A kislány hány évvel fiatalabb Édesanyjánál? Felelet: 63. Mérd le az adott szakasz hosszát, majd rajzolj egy kétszer hosszabb és egy háromszor rövidebb szakaszt! 45

46 ÉV VÉGI ISMÉTLÉS 1. Az iskolai büfébe 87 csomag cukrászsüteményt hoztak. Teasüteményt 36 csomaggal, püspökkenyeret háromszor kevesebbek, a többi csomagban mézeskalács volt. Hány csomag mézeskalácsot hoztak a büfébe? Felelet: 2. Kösd össze a feladat feltételeit a megoldásukhoz szükséges kifejezéssel, és írd be az eredményt! 12+(12+3)= 12+(12:3)= = 12+(12-3)= Andreának 12 könyve volt, Ilikének háromszor kevesebb. Hány könyve volt kettıjüknek összesen? Zoltánnak 12 könyve volt, Zoltánnak 12 könyve volt, Balázsnak 3-mal kevesebb. Hány könyve volt kettıjüknek összesen? 3. Egy töröttvonal 4 szakaszból áll, mindegyik szakasz hossza 3 cm. Egy másik töröttvonal háromszor több ugyanilyen szakaszt tartalmaz. Számítsd ki mindkét töröttvonal hosszát! 46

47 4. A táblázatban szereplı minden egyjegyő számot szorozz meg 3-mal, minden kétjegyő számot kisebbítsd 32-vel. Az eredményeket írd be a táblázat megfelelı kockájába! Állíts össze feladatot a vázlat szerint és oldd meg! 81 András Dávid Gyızı A négyzet szögeit a rajzon látható módon vágták le. Keletkezett egy olyan alakzat, melynek mindegyik oldala 2 cm. Hány oldala, hány szöge van ennek az alakzatnak? Számítsd ki a kerületét! oo 7. Színezd ki mindegyik alakzat felét! 47

48 8. Tedd ki a zárójeleket úgy, hogy igaz legyen az egyenlıség! 6 7-2= :3=8 16:6-2=4 9+15:3+2=12 9. Egy tartály megtöltésekor a vízszínt 3 perc alatt 5 cm-t emelkedik. Hány cm-t emelkedik a vízszínt 9 perc alatt? Felelet: 10. Dani a nyári vakáció 92 napjából 21 napot a szüleivel üdült, 32 napot töltött a nagymamánál, a többi napokat otthon töltötte. Hány napig volt otthon Dani? Felelet: 11. Írd be a hiányzó számokat! :4 -. : :6 +8 : :3 36 :4 12. A 30-at add meg két szám összegeként, amelyek közül az egyik 4-szer nagyobb a másiknál! 30 = 48

49 49

Matematika feladatok

Matematika feladatok Matematika feladatok 2. osztály 1. Két tégla = 6 kg meg egy fél tégla. Három tégla hány kg? A) 6 kg B) 3 kg C) 4 kg D) 8 kg E) 12 kg 2. A parkolóban 5 járműnek összesen 14 kereke van. Mennyi lehet az autó

Részletesebben

PYTAGORIÁDA A járási forduló feladatai 34. évfolyam, 2012/2013-as tanév KATEGÓRIA P3

PYTAGORIÁDA A járási forduló feladatai 34. évfolyam, 2012/2013-as tanév KATEGÓRIA P3 KATEGÓRIA P3 1. Két kalácsért 32 centet fizetnénk. Hány centet fizet Peti, ha saját magának és három testvérének is vesz egy-egy kalácsot? 2. Írjátok le egy szóval, hogy milyen műveleti jelet kell a példában

Részletesebben

Hány éves a kapitány? MEGOLDÁSOK

Hány éves a kapitány? MEGOLDÁSOK Hány éves a kapitány? MEGOLDÁSOK 1. Els fejtör Te vezeted az utasszállító repülıt, a kapitány tehát annyi éves, ahány Te vagy. 2. Szabálykitalálós 2 3. Útveszt k Itt csak egy megoldást mutatunk be; egy-egy

Részletesebben

Csordás Mihály Konfár László Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Vincze Istvánné. tankönyv. Hetedik, javított kiadás

Csordás Mihály Konfár László Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Vincze Istvánné. tankönyv. Hetedik, javított kiadás Csordás Mihály Konfár László Kothencz Jánosné Kozmáné Jakab Ágnes Pintér Klára Vincze Istvánné tankönyv 6 Hetedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 Tartalomjegyzék Oszthatóság. A természetes számok

Részletesebben

ALGEBRA 0773. Egyenletek, egyenlőtlenségek

ALGEBRA 0773. Egyenletek, egyenlőtlenségek ALGEBRA 0773. Egyenletek, egyenlőtlenségek KÉSZÍTETTE: HARSÁNYI ZSUZSA 86 MATEMATIKA A 7. ÉVFOLYAM 077. ALGEBRA TANULÓI MUNKAFÜZET Keresd a párod! Húzzatok egy-egy kártyát a tanárotok által adott pakliból,

Részletesebben

PROSVETNI PREGLED FELADATGYŰJTEMÉNY МАТЕМАТIKÁBÓL АZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS 2014/2015-ÖS TANÉVÉNEK ZÁRÓVIZSGÁJÁRA.

PROSVETNI PREGLED FELADATGYŰJTEMÉNY МАТЕМАТIKÁBÓL АZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS 2014/2015-ÖS TANÉVÉNEK ZÁRÓVIZSGÁJÁRA. Szerb Köztársaság OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET PROSVETNI PREGLED FELADATGYŰJTEMÉNY МАТЕМАТIKÁBÓL АZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÉS NEVELÉS 04/0-ÖS TANÉVÉNEK ZÁRÓVIZSGÁJÁRA Szerzők Dr. Baltić

Részletesebben

Matematika 5. Gondolkodni jó! feladatainak megoldása

Matematika 5. Gondolkodni jó! feladatainak megoldása Dr. Czeglédy István fôiskolai tanár Dr. Czeglédy Istvánné vezetôtanár Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Zankó Istvánné tanár Matematika 5. Gondolkodni jó! feladatainak megoldása általános iskola 5. osztály

Részletesebben

Számok és műveletek 10-től 20-ig

Számok és műveletek 10-től 20-ig Számok és műveletek től 20ig. Hány gyerek vesz részt a síversenyen? 2. Hányas számú versenyző áll a 4. helyen, 3. helyen,. helyen? A versenyzők közül hányadik helyen áll a 4es számú, 3as számú, es számú?

Részletesebben

Egyenletekkel megoldható szöveges feladatok

Egyenletekkel megoldható szöveges feladatok Egyenletekkel megoldható szöveges feladatok Gyakran találkozhatunk olyan szöveges feladattal, amelyet els fokú egyenletek segítségével tudunk megoldani. A megoldás során érdemes a következ sorrendet betartani:

Részletesebben

Matematika, logika Tananyag

Matematika, logika Tananyag Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület Matematika, logika Tananyag 2011. Készítette: Setét Ottó, Kovács András 1 TÁMOP 5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 4. o. Szintfelmérés

Részletesebben

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat. 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2010 FELADATGYŐJTEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat. 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2010 FELADATGYŐJTEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny Mérünk és számolunk 21 FELADATGYŐJTEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3 6. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny I. forduló 3 4. o.: 1 5. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat Szerkesztette: Jármezei Tamás Lektorálta: Dr.

Részletesebben

Curie Matematika Emlékverseny 7. évfolyam I. forduló 2011/2012.

Curie Matematika Emlékverseny 7. évfolyam I. forduló 2011/2012. Curie Matematika Emlékverseny 7. évfolyam I. forduló 2011/2012. A feladatokat írta: Kozma Lászlóné, Sajószentpéter Tóth Jánosné, Szolnok Lektorálta: Fodor Csaba, Szeged Név:..... Iskola:. Beküldési határidő:

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

ARÁNY, ARÁNYOSSÁG, ARÁNYOS OSZTÁS

ARÁNY, ARÁNYOSSÁG, ARÁNYOS OSZTÁS 073. MODUL ARÁNY, ARÁNYOSSÁG, ARÁNYOS OSZTÁS Az arány fogalmának ismétlése és mélyítése KÉSZÍTETTE: HARSÁNYI ZSUZSA 073. Arány, arányosság, arányos osztás Az arány fogalmának ismétlése és mélyítése Tanári

Részletesebben

Év végi ismétlés 9. - Érettségi feladatok

Év végi ismétlés 9. - Érettségi feladatok Halmazok, logika Év végi ismétlés 9. - Érettségi feladatok 1. Egy rejtvényújságban egymás mellett két, szinte azonos rajz található, amelyek között 23 apró eltérés van. Ezek megtalálása a feladat. Először

Részletesebben

Érettségi feladatok: Kombinatorika, valószínűség számítás. I. Általános (logika, skatulya elv stb.)

Érettségi feladatok: Kombinatorika, valószínűség számítás. I. Általános (logika, skatulya elv stb.) 1 /11 oldal I. Általános (logika, skatulya elv stb.) 2006. okt./3 Októberben az iskolában hat osztály nevezett be a focibajnokságra egy-egy csapattal. Hány mérkőzést kell lejátszani, ha mindenki mindenkivel

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Szöveges feladatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Szöveges feladatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Szöveges feladatok A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Számok valóságtartalma a 100-as számkörben

Számok valóságtartalma a 100-as számkörben Matematika A 3. évfolyam Számok valóságtartalma a 100-as számkörben 1. modul Készítette: zsinkó erzsébet (Wéber Anikó ötleteinek felhasználásával) matematika A 3. ÉVFOLYAM 1. modul SZÁMOK VALÓSÁGTARTALMA

Részletesebben

SZÁMELMÉLET FELADATSOR

SZÁMELMÉLET FELADATSOR SZÁMELMÉLET FELADATSOR Oszthatóság 1. Az 123x4 számban milyen számjegy állhat x helyén, ha a szám osztható a) 3-mal; e) 6-tal; b) 9-cel; f) 24-gyel; c) 4-gyel; g) 36-tal; d) 8-cal; h) 72-vel? 2. Határozd

Részletesebben

I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai

I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai 2. modul: MŰVELETEK A RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN 9 I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai Természetes számok 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, 8; 9; 10; 11; 12... Módszertani megjegyzés: Ráhangolódás, csoportalakítás

Részletesebben

Szóbeli logikai feladatok

Szóbeli logikai feladatok Szóbeli logikai feladatok 1. a.) Döntsük el, melyik mondat igaz: (i) Minden szürke lap nagy. (ii) Minden nagy lap szürke. (iii) Amelyik lap fekete, az háromszög alakú. (iv) Az összes háromszög alakú lap

Részletesebben

Tanítói Téka. 2007. szeptember

Tanítói Téka. 2007. szeptember Tanítói Téka 2007. szeptember Minden jog fenntartva. ementor Media Hungary Kft. Felelős kiadó: Mányoki Zsolt ügyvezető Szerkesztőség: Mányoki Istvánné tanító Suhaj Józsefné tanító, gyógypedagógus Virágné

Részletesebben

I. Egyszerű egyenletek

I. Egyszerű egyenletek 7. modul: EGYENLETEK 9 I. Egyszerű egyenletek Módszertani megjegyzés: Csoportalakítás. Mindenkinek adunk egy kártyát, melyen azonos időtartamot meghatározó kifejezések vannak. Ez a kiosztás lehet véletlenszerű:

Részletesebben

ZIPERNOWSKY MATEMATIKA KUPA

ZIPERNOWSKY MATEMATIKA KUPA ZIPERNOWSKY MATEMATIKA KUPA VERSENY 99 0 KÉSZÜLT A ZIPERNOWSKY KÁROLY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 00. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL A FELADATSOROKAT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: GOMBOCZ ERNŐ SZERKESZTETTE: KISS

Részletesebben

SKATULYA-ELV. Sava Grozdev

SKATULYA-ELV. Sava Grozdev SKATULYA-ELV Sava Grozdev Ha 3 apró labdát akarunk elhelyezni a nadrágunk 2 zsebébe, akkor kétség sem férhet hozzá, hogy legalább 2 labda azonos zsebbe fog kerülni. Hasonlóan, ha 4 kicsi dobozt akarunk

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Nevezés az újságban meghirdetett pontversenyekre

Nevezés az újságban meghirdetett pontversenyekre Nevezés az újságban meghirdetett pontversenyekre A nevezés minden pontversenyre kizárólag interneten, a www.mategye.hu honlapon található nevezési lap kitöltésével lehetséges. A honlapon a nevezési lap

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Felkészülés a Versenyvizsgára

Felkészülés a Versenyvizsgára Felkészülés a Versenyvizsgára Feladatok 6. osztályosoknak 1. Ha egy tégla 2 kg meg egy fél tégla, akkor hány kg két tégla? 2. Elköltöttem a pénzem felét, maradt 100 Ft-om. Mennyi pénzem volt eredetileg?

Részletesebben

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén 1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén összesen 30 darab piros színű, 40 darab zöld színű és 40 darab kék színű zokni található, azonban

Részletesebben