HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE"

Átírás

1 HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE Készült: Módosítva: Módosítva és felülvizsgálva: Felülvizsgálva és módosítva:

2 1. A tantárgyi rendszer és a heti óraszámok. A nem kötelező órák és a tanórán kívüli foglalkozások A tartalmi szabályozás dokumentumai a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény Magyar Közlöny 2011/162. szám december 29., a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. Kormányrendelet; illetve annak Melléklete, különös tekintettel a III. részre (Glosszárium) Magyar Közlöny 2012/66. szám június 4., a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet Magyar Közlöny 2012/115. szám augusztus /2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről (A kerettantervek képezik a mellékleteket!) 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet mellékletei 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról (irányelv) 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánításról, tankönyvtámogatásról, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről (TKr.) 73/2013. Korm. rendelet az egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A 73/2013 (III.8.) Kormányrendelet módosította az új nemzeti alaptanterv és az új kerettantervek alapján megírt helyi tantervek bevezetésében érintett évfolyamok meghatározását, a 110/2012 Korm. rendelet 10. (1) bekezdését: A hatályos szöveg: Ez a rendelet szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2013/2014. tanévben a) az iskolák kezdő évfolyamán, b) továbbá az iskolák ötödik, - a hat- és nyolc évfolyamos gimnáziumok kivételével a kilencedik, c) hat évfolyamos gimnázium esetében a hetedik évfolyamán is, d) a Hídprogram keretében szervezett kezdő évfolyamon, majd ezt követően minden tanévben felmenő rendszerben kell alkalmazni. 1

3 Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon (Bevezetésre kerül a 2013/2014-es tanévben az első évfolyamon, a következő években felmenő rendszerben a többi évfolyamokon) Óraterv a kerettantervekhez 1 4. évfolyam Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom Választható: Idegen nyelvek/angol 2 Választható: Matematika Erkölcstan/hit- és erkölcstan Cigány/roma népismeret Környezetismeret Ének-zene (B változat) Vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés és sport Informatika (választható) 1 Szabadon tervezhető órakeret A nemzetiségi iskolai nevelésoktatás többlet tanórai foglalkozásainak száma* Rendelkezésre álló órakeret Felhasznált órakeret * A évi CXC. törvény 6. számú melléklete alapján 2

4 Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 5 8. évfolyamon (Bevezetésre kerül a 2013/2014-es tanévben az ötödik évfolyamon, a következő években felmenő rendszerben a többi évfolyamokon) Óraterv a kerettantervekhez 5 8. évfolyam Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom (A) Választható: 1 0,5 Idegen nyelvek/angol Matematika Választható: Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Választható: 0,5 0,5 0,5 0,5 Erkölcstan/hit- és erkölcstan Cigány/roma népismeret Természetismeret 2 2 Biológia-egészségtan (A vált.) 2 1 Fizika (B változat) 2 1 Kémia (B változat) 1 2 Földrajz 1 2 Választható: 1 0,5 Ének-zene (A változat) Vizuális kultúra Választható: 0,5 0,5 0,5 1 Dráma és tánc 1 Informatika Választható: 1 Technika és életvitel Testnevelés és sport Osztályfőnöki Szabadon tervezhető órakeret A nemzetiségi iskolai nevelésoktatás többlet tanórai foglalkozásainak száma* Rendelkezésre álló órakeret Felhasznált órakeret * A évi CXC. törvény 6. számú melléklete alapján 3

5 Az 1-4. évfolyam jelenlegi tantárgyi rendszere és az óraszámok (kimenő rendszerben a 2014/2015-ös tanévtől Tantárgy/évfolyam 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom VÁLASZTHATÓ Idegen nyelv (német) VÁLASZTHATÓ Matematika VÁLASZTHATÓ 8,5 8,5 8,0 0,5 4,0 4,0 3,5 0,5 Informatika 1,0 Környezetismeret 1,0 1,0 1,5 2,0 Ének-zene 1,0 1,0 1,5 1,0 Rajz és vizuális kultúra 1,5 1,5 1,5 1,5 Technika és életvitel 1,0 1,0 1,0 1,0 Testnevelés és sport* 3,0 3,0 3,0 3,0 Összesen: 20,0 20,0 22,0 24,5 Tanulók terhelésének felső határa ,5 NAT: 243/2003. (XII. 17.) 7.(1) kötelezőnél 1-4. évf. max. 2-vel, 5-6. évf. max. 3-mal, 7-8. évf. max. 4-gyel több Választható órák 1,0 2,0 KÖTELEZŐ ÓRA: 20,0 20,0 20,0 22,5 Tanulócsoportra összesen kiosztott óraszám: Felhasználható heti összes órakeret. Tanórán kívülire marad *: A 2014/15 tanévben a mindennapos testnevelés bevezetése miatt a 3. évfolyam óraszáma meghaladja a megengedett maximumot. 7,0 1,0 3,0 3,0 1,0 4

6 A NAT műveltségterületeinek és a kompetencia alapú oktatás elemeinek megjelenése a tantárgyak rendszerében A NAT műveltségi területei Magyar nyelv és irodalom Szövegértés szövegalkotás kompetencia alapú oktatás Ember és társadalom Művészetek: (Dráma és tánc) Informatika (Könyvtári informatika) Matematika Informatika Élő idegen nyelv Ember a természetben Ember és társadalom Művészetek Ember és társadalom Művészetek Életvitel és gyakorlati ismeretek Ember és társadalom Ember a természetben Testnevelés és sport Tantárgyak Magyar nyelv és irodalom Matematika Informatika Idegen nyelv Környezetismeret Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés és sport 5

7 Az 5-8. évfolyam jelenlegi tantárgyi rendszere és az óraszámok(kimenő rendszerben a 2014/15-ös tanévtől Tantárgy/évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv és irodalom + Tánc és dráma modul (5-6. évfolyam) VÁLASZTHATÓ 4,0 (2,0) 4,0 (1,0) 3,5 0,5 3,5 0,5 Történelem és állampolgári ismeretek + Hon- és népismeret (5-6. évf.), Ember és társ.ism., etika modul (7-8. évf.) 2,0 (1,0) 2,0 (1,0) 2,5 2,5 Idegen nyelv (német) 3,0 3,0 3,0 3,0 Matematika VÁLASZTHATÓ Informatika VÁLASZTHATÓ 4,0 3,0 0,5 0,5 (0,25) 0,5 Természetismeret +Egészségtan modul 6.évf. 2,0 2,0 3,0 1,0 1,0 (0,25) 1,0 1,0 Fizika 1,5 1,5 Biológia + Egészségtan modul 8. évf. 1,5 1,5 Kémia 1,5 1,5 Földrajz 1,0 1,5 1,5 Ének-zene 1,0 1,0 1,0 1,0 Rajz + Mozgóképkultúra és médiaismeret modul 1,5 1,5 1,0 1, évf. VÁLASZTHATÓ 0,5 Technika és életvitel 1,0 1,0 1,0 0,5 Testnevelés és sport 2,5 2,5 2,5 2,5 Osztályfőnöki VÁLASZTHATÓ 1,0 (1,0) 0,5 (0,5) 0,5 (0,5) 0,5 0,5 3,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 Nem szakrendszerű oktatás: Képességfejlesztés óra VÁLASZTHATÓ 2,0 (2,0) 2,0 (2,0) Összesen: 25 25,5 28,5 28,0 Tanulók terhelésének felső határa NAT: 25,5 25, /2003. (XII. 17.) 7.(1) kötelezőnél 1-4. évf. max. 2-vel, 5-6. évf. max. 3-mal, 7-8. évf. max. 4-gyel több Választható órák 2,5 3,0 3,5 3,0 KÖTELEZŐ ÓRA: 22,5 22,5 25,0 25,0 Tanulócsoportra összesen kiosztott óraszám: Felhasználható heti összes órakeret. Tanórán kívülire marad NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁSBA MINIMUM 25%. 6,25 óra 5,25 óra 6

8 *: A 2014/15 tanévben a mindennapos testnevelés bevezetése miatt a 7. évfolyam óraszáma meghaladja a megengedett maximumot. A NAT műveltségterületeinek és a kompetencia alapú oktatás elemeinek megjelenése az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszerében A NAT műveltségi területei Tantárgyak Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom (dráma) Szövegértés szövegalkotás kompetencia fejlesztése a 6. évfolyamon Élő idegen nyelv Matematika Matematika- logika kompetencia fejlesztése az 5. és a 7. évfolyamon Ember és társadalom Ember a természetben Földünk környezetünk Művészetek Informatika Életvitel és gyakorlati ismeretek Testnevelés és sport Életpálya kompetencia (8. évfolyam) Idegen nyelv Matematika Történelem és állampolgári ismeretek (hon és népismeret) Ember és társadalomismeret, etika Természetismeret Fizika Biológia és egészségtan Kémia Egészségtan Földrajz Magyar nyelv és irodalom (dráma) Ének-zene (tánc) Rajz és vizuális kultúra Mozgóképkultúra és médiaismeret Testnevelés és sport (tánc) Informatika Technika és életvitel Testnevelés és sport (tánc) 7

9 A 2009/2010-es tanévtől a TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program keretében intézményünkben bevezetésre kerül a kompetencia alapú oktatás az alábbi évfolyamokon: ESZKÖZÖK Kompetencia alapú programcsomagok bevezetése Projektoktatás Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Három hetet meghaladó projekt ÉVFOLYAMOK Tanévenként változó évfolyamok bevonásával Témahét Moduláris oktatási programok A kompetencia alapú oktatás implementációja Tevékenységek Kompetenciaterület Tantárgy Évfolyam Teljes tanórai lefedettséget biztosító programcsomagok Szövegértés-szövegalkotás A Magyar nyelv és irodalom 4. és 6. Matematika-logika A Matematika 5. és 7. Választott Életpálya-építés Testnevelés 8. kompetenciaterület Műveltségterület Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv 6. tantárgyi bontás nélküli oktatása és irodalom Moduláris oktatás Digitális kompetencia Informatika 7. Jó gyakorlat átvételének alkalmazása Digitális kompetencia Matematika; Magyar nyelv és irodalom

10 Nem kötelező órák és tanórán kívüli foglalkozások Az iskolai munka szerves részei a tanórán kívüli foglalkozások. Kötött tanórán kívüli foglalkozások: A TÁMOP PÁLYÁZAT KERETÉBEN BEVEZETÉSRE KERÜLŐ ÚJ TANULÁSSZERVEZÉSI ELJÁRÁSOK KERETÉBEN: I. Három hetet meghaladó projekt: Tanévenként változó tartalommal II. Témahét: Tanévenként változó tartalommal III. Erdei iskolai program: Mozogj a Mecsekben! /ERDEI ISKOLAI MODUL 1-2 OSZTÁLY/ CÉL: 1) A természettel kapcsolatos ismeretek gyakorlati alkalmazása 2) A környezet tiszteletének, védelmének gyakorlása 3) A játékokon, kalandokon, az átélt élményeken, és a táj szépségén keresztül a természethez való érzelmi kötődés erősítése. 4) Az erdő élővilágának, életközösségeinek megismerése. 5) Motoros képességek, azaz a koordinációs és kondicionális képességek fejlesztése 6) Közösségfejlesztés, együttműködési készség fejlesztése 7) A feladatok egy része a képzelőerőt, kreativitást, a beleélő képességet fejleszti. 8) Javul az egészséges versenyszellem, reálisabbá válik a gyerekek önértékelése és társaik értékelése. 9) Fejlődik ügyességük, a mozgás élvezete. Igazi kalandos játék közben fejlődik problémamegoldó képességük, kreativitásuk, ügyességük, tájékozódó képességük. Megismernek a természetben új, érdekes dolgokat illetve megismerik a természetben végezhető sportolás élményét, változatos feladatokkal és gyönyörű helyszínekkel gazdagítva azt. Érintett tantárgyak: rajz, természetismeret, testnevelés, ének, technika Orfűi barangolás /Erdei iskolai program 3-4. osztályos tanulók részére/ 9-10 éves korú gyerekekkel - életkori sajátosságaikat figyelembe véve - a természetet közvetlen tapasztalás útján ismertetjük meg. Vizsgálat, túrázás, irányított megfigyelés, spontán megfigyelés során szerzett ismereteiket tudatosítjuk, gyakoroltatjuk, ezáltal formálódik a természet közeli, természetvédő magatartásuk. Nem tankönyvi képek alapján kell megismerniük hazájukat, a környezetükben megtalálható növény- és állatvilágot, hanem öntevékeny felfedezésre alkalmas tanulói helyzetekben, amikor szinte észre sem veszik, hogy milyen sokat tanultak. Érintett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, környezetismert, rajz, ének, matematika Egészségnevelési alapfeladatok: - Mozgás - testedzés - sport. 9

11 - Közösségnevelés - Személyiségfejlesztés A Tenkes kapitányai /Erdei iskolai program 5-8 évfolyamosok részére/ éves korú gyerekekkel életkori sajátosságaikat figyelembe véve a természetet közvetlen tapasztalás útján ismertetjük meg. Vizsgálat, túrázás, irányított megfigyelés, spontán megfigyelés során szerzett ismereteiket tudatosítjuk, gyakoroltatjuk, ezáltal formálódik a természet közeli, természetvédő magatartásuk. Nem tankönyvi képek alapján kell megismerniük hazájukat, a környezetükben megtalálható növény- és állatvilágot, hanem öntevékeny felfedezésre alkalmas tanulói helyzetekben, amikor szinte észre sem veszik, hogy milyen sokat tanultak. Érintett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, írásbeli kifejezés, környezetismeret, rajz, történelem, ének, matematika, fizika és kémia PROJEKTNAPOK: (A jeles napok megünneplése projekt keretében, mint például: Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Víz Napja, Költészet Napja, Európa nap, Magyar nap, Roma nap, illetve aktuálisan felvetődött problémakör feldolgozása) NAPKÖZIS ÉS TANULÓSZOBAI FOGLALKOZÁSOK ISKOLAI SPORTKÖR (labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, asztalitenisz, atlétika) A kötetlen tanórán kívüli foglalkozások formáiról a tantestület dönt: - a tanulói, szülői igények ismeretében, - a rendelkezésre álló szakemberek körét számba véve, - az anyagi lehetőségek figyelembevételével, - a tanulói leterheltséget mérlegelve. A következő foglalkozásokat (órákat) tudjuk szervezni, ajánlani a tanulóknak: 1-4. évfolyamon: - kézműves foglalkozás, - tánc, - idegen nyelvi (angol) szakkör, - könyvtári foglalkozás, - fejlesztő-, felzárkóztató foglalkozások akár egyénileg is a napközis foglalkozás ideje alatt évfolyamon: - tánc (néptánc és társastánc) - technika szakkör, - könyvtári foglalkozás - középiskolába készülők felkészítő tehetséggondozása, - fejlesztő-, felzárkóztató foglalkozások akár egyénileg is a napközis foglalkozás ideje alatt. 10

12 Ezeket az órákat felajánljuk, ebből választhatnak a tanulók. A megfelelő létszám esetén indul a foglalkozás. A rendelet alapján 1-6. osztályig heti 2 órát, 7-8. osztályig heti 1 órát választhatnak. A fentieken kívül, iskolánk az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat kínálja: - természetjárás, gyalog- és biciklitúrák, - tanulmányi versenyek (iskolai, kistérségi, megyei), - kulturális versenyek (iskolai, kistérségi, megyei), - házi bajnokságok különböző sportágakban, - karácsonyi, húsvéti vásár, farsang, - gyermeknap a szülői szervezettel közösen. Jeles napok: - Föld Napja, - Madarak és Fák Napja, - Víz Napja, - Költészet Napja, - Európa nap, - Roma nap. Tanulmányi kirándulások: - iskolai szinten (például erdei iskola, országjárás), - osztály szinten. 2. Kiemelt fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák Kulcskompetenciák fejlesztése Oktató munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy tanítványaink megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Fejlesztendő kulcskompetenciák: - Anyanyelvi kompetencia - Idegen nyelvi kompetencia, - Matematikai kompetencia, - Természettudományos kompetencia, - Digitális kompetencia, - A hatékony, önálló tanulás, - Szociális és állampolgári kompetencia, - Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, - Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, kulturális kompetencia Kiemelt fejlesztési feladatok - Énkép, önismeret, 11

13 - Hon- és népismeret, - Európai azonosságtudat, egyetemes kultúra, - Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, - Gazdasági nevelés, - Környezettudatosságra nevelés, - A tanulás tanítása, - Testi és lelki egészség, - Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 3. Az alapfokú nevelés-oktatás szakaszai Alsó tagozat - Bevezető szakasz 1-2. évfolyam A bevezető szakasz két évben történő meghatározása az óvodából az iskolába való sikeres átmenet előfeltétele: az első két évet az óvodára jellemző időigényesebb tevékenység- és tanulásszervezési formák felé orientálja. A teljesítménymotiváció és a képességek fejlesztésének területén a szabályozás nagy teret enged az egyéni érdeklődésnek, és lehetővé teszi az ebben az életkorban különösen jelentős egyéni különbségek kezelését. A szakasz végén még nincs szükség az iskolai teljesítmények követelményként történő meghatározására, minősítő jellegű értékelésére. A nevelőtestület döntése értelmében iskolánkban az első két évfolyam kiemelt feladata lesz az írás-olvasás-számolás alapjainak biztos elsajátítása, legalább olyan szinten, hogy a harmadik évfolyamban belépő informatika oktatása ne okozzon nehézségeket. Az első évfolyamtól kezdődően nyelvi előkészítő órákat építünk a tanrendbe, ez szerves folytatása az óvodában elkezdett játékos nyelvtanulásnak, és előkészítése a 4. évfolyamban belépő idegen nyelv oktatásának. (Tehetséges tanulóink délutáni nyelvi szakkörön fejleszthetik tudásukat.) Feladatok: - A kisgyermekek természetes érdeklődésének és nyitottságának megőrzése, orientálása és továbbfejlesztése. - A személyes képességekbe vetett hit és önbizalom megteremtése. - A mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése, játék- és mozgásigényének kielégítése. - Az egészséges élet értékének felismertetése és tudatosítása a tanulókban. - Egyszerű minták és sokoldalú lehetőségek adása az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. - Társas kapcsolatok kialakítása és a hozzá szükséges beállítódások és képességek gyakoroltatása, közös tevékenységekből fakadó élmények megerősítése. - A tanulás, az elsajátítás élményének és örömének megismertetése. - Az idegen nyelvek tanulása iránti igény felkeltése. Alsó tagozat - Kezdő szakasz 3-4. évfolyam Ebben a szakaszban erőteljesebbé válnak a negyedik évfolyam végére már meghatározóak az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. A motiválás és a tanulásszervezés a teljesítményekre összpontosít. 12

14 Iskolánkban a 2013/2014-es tanévtől kezdődően bevezettük az informatika oktatását a 4. évfolyamon. Erre a rendelkezésünkre álló órakeret 10%-ából használunk fel időkeretet. Az informatikaoktatás szervesen kapcsolódik intézményünk egyik erősségéhez, a több éve tartó, sikeres, széles körben ismert tanulói laptop programhoz. Feladatok: - A megismerés, a megértés, a tanulás iránti érdeklődés és nyitottság megőrzése és továbbfejlesztése. - Az önálló tanuláshoz szükséges motívumok kialakítása és megerősítése. - A mindennapi életvitellel összefüggő gyakorlati ismeretek nyújtása. - Elemi ismeretek közvetítése a természetről, a társadalomról, a művészetekről, az emberiség és a haza történelméről. - A szóbeli és az írásbeli nyelvhasználathoz szükséges alapkészségek fejlesztése, gyakoroltatása. - Önismeret fejlesztése. - Koncentrációs képességek fejlesztése, amely a tanuláshoz való viszonyban, a közös játékokban és feladatokban jelenik meg. - Az egészséges életmód megismertetése, a mozgás, a rendszeres testedzés, a sportjátékok iránti kedv felkeltése és megerősítése. Felső tagozat (5-8. évfolyam) Az iskolai tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek megalapozása. Ebben a szakaszban történik az iskolai tudás erőteljes tagolódása, amely megköveteli az ilyen típusú tanuláshoz szükséges és ehhez rendeződő képességek, kompetenciák célzott megalapozását. A felsőbb évfolyamok (7-8. osztály) alapvető feladata a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák fejlesztése, megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságának, variabilitásának növelése Feladatok: - Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása. - A problémamegoldó gondolkodás és a döntésképesség megalapozása. - Az értelmes tanulás feltételeinek megteremtése, az érzékelés útján szerzett tapasztalatok gyűjtésével, rendszerezésével és sokoldalú értelmezésével. - A tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez szükséges koncentrációs képességek és akarati tulajdonságok fejlesztése. - A kreativitás fejlesztése. - A tudományos ismeretek megértéséhez és elsajátításához szükséges szemléletek és alapfogalmak megismertetése. - Az idegen nyelvtudás mindennapi életben történő felhasználási lehetőségeinek megismertetése. - Az európai és a nemzeti azonosságtudat erősítése, ápolása. - Más népek és kultúrák megismeréséhéhez szükséges igény felkeltése. - A rendszeres testmozgás és a sport iránti igény megerősítése és kielégítése. - Az egészséges életmóddal összefüggő pozitív magatartásformák és szokások megerősítése. - Az önértékelés képességének kialakítása és fejlesztése. A megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékének tudatosítása. 13

15 - Az általános műveltség megalapozásához szükséges ismeretek átadása. - Az egyetemes emberi kultúra legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeinek megismertetése. - A megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességekre. - A kulcsfogalmak tartalmának folyamatos gazdagítása és mélyítése. - Az elvont fogalmi és elemző gondolkodás megalapozása. - Az önálló, felnőtt élettel kapcsolatos helyes döntések megalapozása, felkészítés a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra. - A szociális képességek fejlesztése, az érzelmi intelligencia mélyítése és gazdagítása. - Az emberi cselekedetek és konfliktusok értelmezése; okaik, következményeik és az emberi értékekkel való összevetésük szempontjából. - Az emberiség előtt álló globális problémák megismertetése. - A tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítása. - Az idegen nyelvű kommunikáció fejlesztése. - A szűkebb és tágabb környezet természeti értékeinek, történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására, megóvására történő ösztönzés és nevelés. - Más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerése. - Életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtése az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 4. A tankönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztásának elvei Az iskolában használt tankönyvek kiválasztása a köznevelési törvény értelmében a nevelőtestületek feladata. Mindemellett a tankönyvek kiválasztásában a pedagógus szabadsága érvényesül azzal a megkötéssel, hogy a tankönyv kiválasztása során figyelemmel kell lennie arra, hogy a felmenő rendszerű egymásra épülés biztosított legyen. Tartalmi és minőségi kritériumok között meghatározó szempontok: - a tudományosság, szakmai hitelesség, - az életkori sajátosságoknak való megfelelés, - a felmenő rendszerű egymásra épülés biztosítása, - kooperatív tanulásszervezést tegyen lehetővé - képességfejlesztés támogatása, - önálló tanulásra ösztönzés, - jó áttekinthetőség (megfelelő betűtípus és betűméret), - megfelelő mennyiségű és minőségű képanyag, - figyelemfelhívó, esztétikus kivitel, - környezetbarát alapanyag, - tartósság, - reális, megfizethető ár. - megfeleljen a kompetenciafejlesztés kritériumainak az NFÜ közlemény alapján - problémaközpontúság legyen jellemző, a tanulói felfedezést biztosító feladatok - differenciált fejlesztési lehetőséget biztosítson - ismeretekbe ágyazott képességfejlesztést tegyen lehetővé - feleljen meg az intézmény fejlesztési céljainak A jó kiválasztás biztosítása érdekében elősegítjük a különböző kiadók tankönyveinek 14

16 megismerését kiállítások, a témához kapcsolódó előadások látogatásával. A tankönyvrendelést a tankönyvfelelős végzi az osztályfőnökök és a szaktanárok segítségével. Mivel a kompetencia alapú oktatáshoz gyártott speciális tankönyvek, munkatankönyvek nagyon drágák (a szülők anyagi lehetőségei viszont igen korlátozottak), biztosítjuk az intézményben a fénymásolásra, sokszorosításra a lehetőséget. 5. A tanulói jogviszony Tanulói jogviszony a Köznevelési Törvény 50. -a szerint felvétel, vagy átvétel útján keletkezik. Beiskolázás A Szentlőrinci Általános Iskola Királyegyházai Általános Iskola Tagintézménye beiskolázási körzete Királyegyháza, Sumony és Gyöngyfa települések. Speciális esetekben más községekből is veszünk fel tanulókat, illetve a Szentlőrinci Általános Iskola más tagintézményeiből és intézményegységeiből is van lehetőség tanulók fogadására a köznevelési törvényben szabályozottak alapján a maximált létszámhatárig. Amennyiben a jelentkező körzeten kívüli gyermekek száma meghaladja a felvehető létszámot, az iskolának sorsolást kell szerveznie. A sorsolásra a felvételi kérelmeket benyújtókat meg kell hívni. Sorsolás nélkül is felvehető a halmozottan hátrányos, vagy sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek sajátos helyzete ezt indokolja. Az első évfolyamba lépés Feltételeit a köznevelésről szóló törvény szabályozza. E szerint a beiratkozáshoz szükséges együttes feltétel: - szülői kérelem, - megfelelő életkor, - óvodai (szükséges esetben pszichológusi bizottsági) szakvélemény. Az első évfolyamra történő beiratkozáson be kell mutatni: - a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, - a szülő személyi igazolványát, - a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt, - a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta), - szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. A Királyegyházai Óvodával az iskola kapcsolata folyamatos és rendszeres. Évente két alkalommal kerül sor a nagycsoport iskolalátogatása, valamint a leendő tanító óvodalátogatása, és elsős és nagycsoportos közös szülői értekezlet tartására. A 2-8. évfolyamra történő felvétel A 2-8. osztályba történő beiratkozáshoz szükséges iratok: - születési anyakönyvi kivonat, - a szülő személyi igazolványa, 15

17 - az elvégzett osztályokat tanúsító bizonyítvány, - az előző iskola által kiadott átjelentkezési lap. Második évfolyamtól az iskola szükség szerint fogadja a körzetbe költöző diákokat. Különleges esetekben ideiglenes tartózkodás, átmeneti elhelyezés is van lehetőség a tanulók fogadására a tartózkodás jellegének igazolása esetén. Az iskola beiskolázási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével, a tagintézmény vezetője az érintett osztályfőnök és az osztályfőnöki munkaközösség-vezető véleményének kikérése mellett dönt. Magasabb évfolyamra lépés feltételei Az intézmény tanulója magasabb évfolyamba akkor léphet, ha teljesítette a tantárgyi tantervekben előírt továbbhaladási követelményeket. Sajátos nevelési igényű tanulóink esetében az Irányelvekben leírt követelmények teljesítése a mérvadó. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján bírálják el. Az első évfolyamon Szöveges értékelést alkalmazva, évfolyamvesztés nélkül haladnak tovább a tanulók. Ha az iskolában a gyermeknek nehézségei támadnak a tanulási követelmények teljesítésében, akkor a szülő az alábbiak közül választhat: - Kéri az igazgatót, hogy mentesítse gyermekét az értékelés alól, és előkészítő évfolyamként végigjárja az első évfolyamot, majd szeptemberben újra kezdi tanulmányait az általános iskolában (ez nem számít bukásnak). - Kéri, hogy egyéni fejlesztési terv alapján évfolyamismétlés nélkül folytathassa tovább tanulmányait, és behozza lemaradását. - Kéri, hogy gyermeke évfolyamot ismételhessen. Egyéni továbbhaladás, egyéni fejlesztési terv: A szülő kérésére az előkészítő év átváltoztatható egyéni továbbhaladásra. A szakértői vélemény alapján az igazgató az első félévet követő hónap utolsó tanítási napjáig engedélyezheti a tanuló részére az egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó egyéni továbbhaladást. Egyéni továbbhaladás esetén a szakértői vélemény alapján az engedélyben meg kell határozni, hogy melyik tárgyból, melyik évfolyam utolsó tanítási napjáig kell a tanulónak utolérnie a többieket. Ha a tanulónak egyéni továbbhaladást engedélyeztek, a pedagógus jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján egyéni fejlesztési tervet készít. Az egyéni fejlesztési tervben kell meghatározni, hogy a tanulónak az egyes évfolyamok végére milyen követelményeket kell teljesítenie, továbbá, hogy melyik évfolyam végére kell utolérnie a többi tanulót. Az egyéni továbbhaladás valamennyi vagy egyes tantárgyakból különböző évfolyamokig, de legkésőbb a negyedik évfolyam végéig tarthat. Egyéni továbbhaladás esetén, amennyiben a tanuló a negyedik évfolyam végéig nem teljesíti a helyi tantervben meghatározott tanulmányi követelményeket, a negyedik évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait. 16

18 Második évfolyamtól Valamennyi tantárgyból év végi osztályzatot és bizonyítványt kapnak tanulóink. Az év végi értékelésben a tanév során szerzett folyamatos értékelések alapján kialakított tanári vélekedés a döntő. A tanítói, tanári döntést az osztályozó értekezlet véleményezi. A szülő kérésére a negyedik évfolyamon engedélyezni kell az évfolyam megismétlését. Magasabb évfolyamba lépés feltételei: - Felsőbb osztályba az a tanuló bocsátható, aki valamennyi tantárgyból legalább elégséges osztályzatot kapott. Az a tanuló, aki 1 vagy 2 tárgyból elégtelen osztályzatot szerzett, felsőbb osztályba csak sikeres javítóvizsga után léphet. A három tárgyból történő eredménytelen tantárgyi teljesítés pótvizsgájáról az osztályfőnök javaslata alapján, a tantestület dönt. A javítóvizsga időpontja a tanévkezdést megelőző hét. A felkészülésről részben a tanuló szülei, részben az iskola pedagógusai kötelesek gondoskodni. A magasabb évfolyamba lépéshez, a tanév végi osztályzat, eredmény megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: - az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, - az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, - egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, - magántanuló volt. Osztályozó vizsgát a tanév végén, vagy a következő tanév megkezdése előtt előzetes kiértesítés alapján lehet tenni. A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az osztályozó vizsga tantárgyai a következők: évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, - 4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, angol nyelv, évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, természetismeret, angol nyelv, évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, angol nyelv. Aki a továbblépés szempontjából figyelembe vehető kettőnél több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja. A szülő és tanuló együttes kérelmére az igazgató az osztályban tanító pedagógusok véleménye alapján a tanulmányok során legfeljebb egy ízben engedélyezheti az évfolyam megismétlését, ha a tanuló egyébként felsőbb évfolyamba léphetne. Átjárhatóság Más iskolából érkezés esetén bizonyítványa alapján soroljuk a tanulót a megfelelő évfolyamba. Ha a tantárgyakban eltérés van, akkor az évfolyamon alkalmazott témazárókkal fel kell zárkóztatni, féléves tantárgy esetén pedig igazgatói engedéllyel osztályozó vizsga letételével a kerettanterven túli (helyi tantervi) követelményeket folyamatosan (tanév végéig) pótolni kell. Ha a tanuló addig külföldön járt iskolába, egyéni elbírálással osztályozó vizsgát 17

19 tehet az igazgató döntése alapján. Továbbá, ha másik iskolából iratkozik át a tanuló és nem azt az idegen nyelvet tanulta, amit iskolánkban oktatnak, biztosítani kell a tanuló számára, hogy az alsóbb évfolyamok idegen nyelvi óráinak munkájába bekapcsolódhasson, valamint a szülő írásos kérésére a gyermek részére felzárkóztató foglalkozás szervezhető. A tanulói jogviszony megszűnése (Köznevelési Törvény 53..) A tanulói jogviszony megszűnik az általános iskolai tanulmányok befejezésekor, illetve, ha tanuló az iskolai tanulmányok befejezése előtt átiratkozik más iskolába. A tanulói jogviszony a tanév végén megszűnik annál a tanulónál is, aki még nem fejezte be az általános iskolai tanulmányait, de a tankötelezettségi korhatárt a tanév során már átlépte. Különlegesen indokolt esetben, a tanuló és a szülő együttes írásos kérelmét mérlegelve, a nevelőtestület dönthet arról is, hogy a tankötelezettségi kort betöltött diák tovább folytathatja tanulmányait a nappali tagozaton. 6. Az iskolai írásbeli, szóbeli beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formái, rendje, korlátai a tanulók értékelésében betöltött szerepe A tanév során ügyelni kell az írásbeli és a szóbeli számonkérések arányára. A tanév során minden tanuló legalább egyszer kapjon lehetőséget szóbeli beszámolóra. Azért kell minden műveltségi területen törekedni arra, hogy rendszeresen legyen szóbeli számonkérés is, mert ez egyúttal fejleszti a tanulók beszédkészségét, aktiválja a szókincsüket, s módot ad a szóbeli megnyilatkozás különböző formáinak gyakorlására. Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló tájékoztató/ellenőrző füzetében is feltüntetni. A tájékoztató füzetben a pedagógusnak minden bejegyzést dátummal és kézjeggyel kell ellátnia. Amennyiben a tanuló tájékoztató/ellenőrző füzete hiányzik, a hiányt a naplóba dátummal ellátva be kell jegyezni. A tanulói értékelés fajtái a kompetencia alapú oktatásban: - nyomon követő értékelés (mérés): az adott osztály önmagához viszonyított teljesítményének nyomon követése, a fejlődés minőségének és ütemének regisztrálása. - diagnosztikus és formatív értékelés: az alapkészségek mélységének megismerése, a következő fejlesztési időszak feladatainak megtervezése - szummatív értékelés: átfogó, összegző értékelés, melyet két alkalommal kell kitüntetetten és körültekintően alkalmazni: A 4. évfolyam végén: az alapismeretek és az alapkészségek elsajátítási szintjének megismerésével javaslat a tanuló továbbhaladásához. A 8. évfolyam végén: a helyi tanterv által meghatározott tananyag elsajátítási szintjének megállapítása, konzekvenciák levonása. 18

20 A számonkérés gyakorisága: - heti egy vagy annál kevesebb óraszám esetén félévente legalább három, - minden más esetben havonta legalább egy alkalommal kerüljön rá sor. A számonkérés formái: A tanórákon szóban és írásban számolnak be a gyerekek a tudásukról. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult, de a tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. Szóbeli beszámolók: - Felelet: az előző tanítási órán feldolgozott ismeretanyag rendszeres ellenőrzése, önálló feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján, - Óraközi munka: folyamatos óraközi kérdésekre adott válaszok, az órai munkába való bekapcsolódás és az órai munkavégzés minőségének értékelése, - Spontán szövegalkotás, véleményalkotás - Vitakészség, vitakultúra - Az óravégi, személyre szóló értékeléskor a pedagógusok visszajelzése a tanulóknak tudásukkal, aktuális teljesítményükkel kapcsolatban, - Önálló kiselőadás: egy előre megadott téma önálló feldolgozása és előadása. Írásbeli beszámolók: Írásbeli beszámoltatás, számonkérés havonta legalább egyszer történjen. A témazáró dolgozatokat legalább egy héttel előbb be kell jelenteni, azokat a naplóban dokumentálni kell. - Év eleji (az aktuális tudásszint felmérésére) és év végi (a tanév tananyagai alapkövetelményeinek mérésére) felmérések; diagnosztikus mérések - Témazáró dolgozatok (legalább egy héttel előbb be kell jelenteni, a naplóban dokumentálni. Témakörönként 45 perc), - Írásbeli feleletek, tudáspróbák, szódolgozatok (15-20 perc), - Írásbeli fogalmazás, szövegalkotás kötött vagy kötetlen témában - Házi dolgozatok (félévente legfeljebb egyszer). Gyakorlati számonkérések: - A számonkérés ezen formája elsősorban készségtárgyak esetében alkalmazandó, önállóan végzett gyűjtőmunkák, ellenőrzésekor és értékelésekor. - Másrészt alkalmazható a projektmódszerben, témahéten, illetve a kooperatív technikák során csoportmunkák értékelésére Az értékelés új elemei a projektek, témahetek, modulok tanulói teljesítményének során: Projektprezentációk (kiállítások, előadások, tablók, egyéb produktumok) Digitális prezentációk Infokommunikációs eszközök segítségével benyújtott írásbeli munkák (házi dolgozat, önálló kutatás, stb) Gyűjtőmunkák eredményei Kooperatív technikával feldolgozott csoportmunka eredményei Önértékelés és csoportértékelés Megfigyelésen alapuló értékelés (például csoportmunkák, projektek folyamatában) 19

15. A tanulók értékelésének elvei... 25 15.1. Az értékelési rendszerünk... 26 15.1.1. Alsó tagozat... 26 15.1.2. Felső tagozat és Előkészítő

15. A tanulók értékelésének elvei... 25 15.1. Az értékelési rendszerünk... 26 15.1.1. Alsó tagozat... 26 15.1.2. Felső tagozat és Előkészítő Tartalomjegyzék 1. A választott kerettantervek... 4 2. Óratervek bevezetésének ütemezése... 5 3. A választott kerettantervek tantárgyai és kötelező óraszámai... 5 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja...

Részletesebben

2. Az általános iskolák helyi tanterve

2. Az általános iskolák helyi tanterve 2. Az általános iskolák helyi tanterve TARTALOMJEGYZÉK 2.Az általános iskolai oktatás tartalmát és időkereteit meghatározó tantervi változatok 2.. A választott kerettanterv megnevezése 2. Az általános

Részletesebben

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV 2013 Tartalomjegyzék B.) HELYI TANTERV 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások,

Részletesebben

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA

HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 DUNABOGDÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA GRUND- UND HAUPTSCHULE ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV I. ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi tanterv Tartalom 1 AZ ÁTMENETI IDŐSZAK TANTERVEI... 3 2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV...

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Helyi Tanterv 2. TANÍTÁSI-TANULÁSI TERV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOM OLDAL 2. Tanítási-tanulási terv 3 2.1. A helyi tanterv elkészítésének

Részletesebben

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV

Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Készítette: Kárpáti Piroska HELYI TANTERV Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1 A választott kerettanterv megnevezése, bemutatása 3 2. A tagintézmény tantárgyi rendszere és óraszámai 4 2.1 A kötelező és választható

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. A gyermek jövője az alapiskolában dől el, melynek feladata megtalálni benne azt a kincset, amit tehetségnek neveznek, felfedezni minden gyermekben

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és

Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei... 6 2.4 A Nemzeti alaptantervben

Részletesebben

LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV

LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV LÁSZLÓ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV I. Bemutatkozás Felgyő község Csongrádtól délre, mintegy 5-6 km-re terül el. A község az 1960-as években kezdett épülni, mára a környék egyik legszebb, legrendezettebb

Részletesebben

ÁMK. Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja. Tartalmi lerendezés

ÁMK. Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja. Tartalmi lerendezés Tartalmi lerendezés I. Bevezetés II. Jogi státusz III. Iskolánk bemutatása IV. Helyzetelemzés V. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások 1. Pedagógiai alaplevek 2. Célok, feladatok,

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE. 2012.

A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE. 2012. A Darus Utcai Általános és Magyar - Német Két Tannyelvű Iskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt HELYI TANTERVE 2012. június BEVEZETŐ Napjainkban egyre sokoldalúbb és magabiztosabb tájékozódási

Részletesebben

1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény

1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény II. HELYI TANTERV 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek

Részletesebben

HELYI TANTERV Intézmény neve: Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035096 Cím: 1162 Budapest, Ida utca 108-110.

HELYI TANTERV Intézmény neve: Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035096 Cím: 1162 Budapest, Ida utca 108-110. HELYI TANTERV Intézmény neve: Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035096 Cím: 1162 Budapest, Ida utca 108-110. T: 06-1 -405-57-66 Fax: 06-1-402-11-51 e-mail: idagazd@t-online.hu

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON

IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON AZ IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON HELYI TANTERVE KAZINCBARCIKA, 01. MÁRCIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV... 655. KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, MEGTANÍTANDÓ ÉS

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY PEDAGÓGIAI PROGRAM Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Árok út 53. sz. 2013. április 02. BEVEZETÉS 3. oldal

INCZÉDY GYÖRGY PEDAGÓGIAI PROGRAM Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Árok út 53. sz. 2013. április 02. BEVEZETÉS 3. oldal B BEVEZETÉS 3. oldal I. AZ ISKOLA KÉPZÉSI RENDJE 1.1. A TANÍTÁS TANULÁS SZERKEZETE. 5. oldal 1.1.1. Osztályszerkezet. 5. oldal 1.1.2. Csoportbontások. 6. oldal 1.1.3. Nem kötelező (szabadon választható)

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor. Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V. Módosítás 2008.

Kőrösi Csoma Sándor. Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V. Módosítás 2008. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V Módosítás 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANTERVEK 3.o. 2. TANTÁRGYI RENDSZER ÉS INTEGRÁCIÓ 4.o. 2.1 TANTÁRGYI RENDSZERÜNK 4.o. 2.2 TANTÁRGYI INTEGRÁCIÓ

Részletesebben

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban , Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető Módosítva 2008-ban 1 TARTALOM PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 HELYZETKÉP... 4 AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI RENDSZERE... 5 NEVELÉSI-MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Pedagógiai program. Vajk-sziget Általános Iskola. 1183 Budapest Vajk u. 16-20. 1

Pedagógiai program. Vajk-sziget Általános Iskola. 1183 Budapest Vajk u. 16-20. 1 2013 Pedagógiai program Vajk-sziget Általános Iskola 1183 Budapest Vajk u. 16-20. 1 Tartalom Bevezetés...3 1. NEVELÉSI PROGRAM...6 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

CSONGRÁDI BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERVE. Készült: Csongrád, 2013. augusztus 30.

CSONGRÁDI BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERVE. Készült: Csongrád, 2013. augusztus 30. CSONGRÁDI BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERVE Készült: Csongrád, 2013. augusztus 30. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Neumann János Általános Iskola Erdőkertes

Pedagógiai Program. Neumann János Általános Iskola Erdőkertes Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Erdőkertes 1 Tartalomjegyzék oldal Bevezető rendelkezések Nevelési program 1. Az iskolában folyó nevelő-, oktatómunka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programja

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programja Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, 03, Tankerülete II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola :1037 Budapest, Erdőalja út 5. /Fax: 250-3269/6 @: erdoalja-a@kszki.obuda.hu : www.erdoalja.sulinet.hu

Részletesebben

A HATVANI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HATVANI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA A HATVANI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól

Részletesebben

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek. Szent Margit Gimnáziumának. Helyi tanterve 2013.

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek. Szent Margit Gimnáziumának. Helyi tanterve 2013. Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Szent Margit Gimnáziumának Helyi tanterve 2013. 1 I. RÉSZ- ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Bevezetés 3 II. AZ ISKOLA TANTÁRGYI RENDSZERE, ÓRATERVE 1. Tantárgyi struktúra és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011. Minden jó azoknak jut, akik megszerzik a tudást. John Steinbeck PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum az Alapító okirat szerint 3 1. ISKOLÁNK TÖRTÉNETE, KÉPZÉSEINK 8 1.1. Képzéseink a kezdetektől

Részletesebben