BAY ZOLTÁN INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYEGYSÉG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BAY ZOLTÁN INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYEGYSÉG"

Átírás

1 Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium BAY ZOLTÁN INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYEGYSÉG PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

2 TARTALOMJEGYZÉK I. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA BEVEZETŐ AZ EGYHÁZI FENNTARTÓ JÖVŐKÉPE AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG ADATAI A SZAKKÖZÉPISKOLA KÜLDETÉSE INTÉZMÉNYÜNKBEN FOLYÓ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI Alapelveink Kulturált környezet biztosítása a tanulók számára Magas szakmai követelmények támasztása a tanulókkal szemben Emberközpontúság Nyitottság a környezet felé Európaiság A megye és a régió munkaerőigényének figyelembe vétele Intézményünk oktató-nevelő munkájának célja és feladata A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK Az intézményi (iskola és kollégium) személyiségfejlesztés kiemelt területei: Az intézményi személyiségfejlesztés jellemző színterei: Tehetséggondozás, a képességek kibontakoztatását segítő tevékenység A tehetséggondozás következő területeire is hangsúlyt fektetünk: A tanulási időben kötelezően igénybe veendő szolgáltatások: A kötelező tanulási időn túl, tanterven felül igénybe vehető iskolai szolgáltatások: A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK A megélt kudarcok enyhítését szolgáló egyéb eszközök: A tanulók motiválását szolgáló lehetőségek: A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A tanulók szociális helyzetének megismerése elsősorban az osztályfőnök, kollégiumi nevelő feladata, amelynek formái: Tanulóink szociális és egészségügyi helyzetét az alábbi szempontok szerint mérjük fel: További, szociális hátrányokat enyhítő tevékenységek az intézményben: A szenvedélybetegségek megelőzése Bűnmegelőzés A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ SOZTÁLYFŐNÖK FELADATAI A pedagógusok intézményi feladatai Az osztályfőnöki feladatok és hatáskörök AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ TANULÓI RÉSZVÉTELI RENDJE INTÉZMÉNYÜNK KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI A közösség-fejlesztés formái iskolánkban és kollégiumunkban: Intézményünk hagyományrendszere A SZÜLŐ, TANULÓ, ISKOLAI ÉS KOLLÉGIUMI PEDAGÓGUSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSI FORMÁI Szülői Szervezet A szülők tájékoztatási formái Szülői értekezletek Szülői fogadóórák Diákönkormányzat Az intézmény közösségeinek kapcsolattartási formái és rendje INTÉZMÉNYI TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Alapelvek Célok és feladatok Intézményi programok A mindennapos intézményi (kollégium) testedzés programja Tanórai és intézményi foglalkozások legfontosabb feladatai és céljai Egészség-megőrzési program Az egészségnevelés lehetőségei az egyes tantárgyakban Az egészségnevelés lehetőségei az intézményi programokon Drogstratégia Célmeghatározás: A drogmegelőző foglalkozások megvalósításának színterei INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETNEVELÉSI PROGRAM Célok, feladatok: Jövőkép, hosszú távú célok Célok a éves korosztály esetében Helyi célok, értékek

3 13.2. A környezeti nevelés színterei Tanórai keretek Intézményi foglalkozások Módszerek Taneszközök, eszközök: Erőforrások Fogyasztóvédelemmel összefüggő intézményi (iskolai és kollégiumi) programok A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei A fogyasztóvédelmi oktatás színterei az oktatásban Módszertani elemek AZ ISKOLAI ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁNAK NEVELÉSI PROGRAMJA Célja: Módszertani ajánlások Fejlesztési feladatok: Témák, tartalmak: Ajánlott tevékenységek: Az elsősegélynyújtás oktatásának színterei A KOLLÉGIUMI NEVELÉS SPECIFIKÁCIÓI A kollégium tárgyi feltételei A kollégium tevékenysége A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások A kollégiumi foglalkozások ideje: A kollégiumi foglalkozások: Tanulást segítő foglalkozások Csoportfoglalkozások Kollégiumi egyéb, választható foglalkozások, programok Kollégiumi egyéb, választható foglalkozások, programok A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI A tanulmányok alatti vizsgák fajtái és időpontjuk: Osztályozó vizsga Javítóvizsga Különbözeti vizsga A szakmai vizsgára bocsátás feltétele A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAI Az intézménybe való felvétel feltételei A beiratkozás feltételei: Átvétel A magasabb évfolyamra lépés feltételei Átjárhatóság II.A SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERVE ÉS SZAKMAI PROGRAMJA AZ ISKOLA SZAKKÉPZÉSI RENDSZERE AZ ISKOLA HELYI TANTERVE A képzések szabályozásának jogi háttere Informatikai hálózattelepítő és üzemltető (OKJ ) Médiatechnológus asszisztens (OKJ ) Informatikai rendszergazda (OKJ ) Kiadványszerkesztő (OKJ ) ZÁRADÉKOLÁS A pedagógiai program érvényességi ideje A pedagógiai program módosítása A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala A Pedagógiai Program elfogadása és jóváhagyása

4 I. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA 1. BEVEZETŐ A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió augusztus 31- ei hatállyal megalapította és létrehozta a Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium közös igazgatású köznevelési intézményét. A Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Bay Zoltán Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Intézményegysége 2003-ban alakult Alapítványi iskolaként. Létrehozása egy igen színes, változékony és dinamikusan formálódó időszakban történt ben tagja lettünk az Európa Uniónak, és már évek óta az információs társadalom felépülésének folyamatában keressük azokat a kitörési lehetőségeket, amelyek az Unión belül szerepünket erősíteni lesznek képesek. Az országunkat érő kihívásokban döntő szerepet játszik, miképpen készítjük fel fiataljainkat arra az új típusú életvitelre, amelyben reményeink szerint egész életüket leélik majd. Nekünk, akik oktatással foglalkozunk, előre kell látnunk azt, mire szükséges a ránk bízott fiatalokat felkészíteni úgy az oktatás, mint a nevelés területén. A lelkiismeretes pedagógusoknak soha nem volt annyira nehéz a feladata, mint éppen most, amikor olyan jövőre készítjük a ránk bízott fiatalokat, amelybe nemigen kóstolhattunk bele, amelyről nincsenek tapasztalataink, csak elképzeléseink. Ilyen gyors átalakuláson, mint napjainkban, sohasem ment keresztül a társadalom és környezete, a folyamat pedig még nem fejeződött be. 2. AZ EGYHÁZI FENNTARTÓ JÖVŐKÉPE Jeremiás Siralmai 3:21 Ha újra meggondolom, reménykedni kezdek! Az evangéliumnak átformáló munkája és gyümölcsei vannak. Az Evangélium okán keresztény közösségekhez csatlakozott emberek életében változások történnek és ezek a változások elősegítik a társadalomba való integrációt. Intézményünkben felvállaljuk a felekezeti elkötelezettséget, úgy hogy más egyházak és egyházi hovatartozás nélküli emberek számára is nyitottak vagyunk. Az iskola hétköznapjaiba beépül a keresztény szokásrendszer, a hittanórákon, a közös áhítatokon, az egyházi ünnepségeken, ifjúsági rendezvényeken keresztül. 4

5 Kegyelmet kaptunk Istentől, hogy az Ő munkatársai legyünk az egész életet meghatározó és megváltoztató örömüzenet átadásában. Célunk elérni, segíteni a családokat, hogy megtalálják önmagukat, felépüljenek és elfogadott, építőtagjai legyen a társadalomnak. Ebben az iskolában a legkisebb gyémántokkal kezdjük a csiszolást, a gyermekekkel. Hitünk, hogy Isten igéjének megismerése már kisgyermekkortól óriási változásokat tud generálni a családok életében is. Mint a tóba dobott kavics, hullámzik, és egyre nagyobb körben adja tovább a hullám erejét az evangéliumban. Isten szeretete felemeli és megváltoztatja az embereket. 3. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG ADATAI Az intézmény pontos neve és címe: Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Bay Zoltán Szakközépiskola és Kollégium Intézményegység 5700 Gyula, Ajtóssy A. u. 43. Az intézmény fenntartója: A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió által alapított Reményhír Intézményfenntartó Központ OM azonosító: Az iskola alaptevékenysége: szakközépiskolai nevelés és oktatás, kollégiumi ellátás Férőhely kapacitása: 180 fő tanuló és 88 fő kollégiumban való elhelyezése. A Pedagógiai programot intézményünk két egységére (iskola és kollégium) vonatkozóan dolgoztuk ki. A csak kollégiumra vonatkozó eltéréseket külön specifikáljuk. Célkitűzések: Iskolánk érettségizett fiatalok képzését tűzte ki céljául, akik különböző előképzettséggel, képességgel, motivációval, alapkultúrával rendelkeznek. Egy heterogén diákközösség oktatása és nevelése a feladatunk. A cél nem más, mint esélyt adni a fiataloknak arra, hogy megtalálják helyüket az új típusú társadalomban, tudják, hogyan kell kihasználni a határ-mentiséget az Uniós csatlakozást követően. A szakközépiskola cél- és feladatrendszerének meghatározásakor megfogalmazott alapkövetelmények: a piacképes szakképesítés biztosítása a felsőoktatási intézménybe való bejutás elősegítése 5

6 Az oktatási-nevelési program súlyponti területeit a szakmai képzés mellett olyan oktatási területek, illetve tevékenység formák alkotják, amelyek a fentiekben említett esélyadás szempontjából a legfontosabbak. Nevezetesen: idegen nyelvi képzés informatikaoktatás viselkedéskultúra, az üzleti kommunikáció oktatása innovatív, kreatív és team-munkára alkalmas egyének formálása külföldi kapcsolatok építése, erősítése, amelyek lehetővé teszik minél több hallgató számára a hosszabb-rövidebb idejű külföldi tartózkodást. 4. A SZAKKÖZÉPISKOLA KÜLDETÉSE A szakközépiskola olyan fiatalokat kíván képezni, akik korszerű konvertálható szaktudásuk, idegen nyelvi kommunikációs készségük, viselkedéskultúrájuk és széles látókörük alapján sikerrel pályázhatnak a magyarországi vagy külföldi munkaerőpiacon. Olyan diákokat kívánunk nevelni, akiknek felkészültsége lehetővé teszi a sikeres felvételt főiskolára, egyetemre, vagy a megszerzett szakmával sikeresen el tudnak helyezkedni. A Reményhír Középiskola, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Bay Zoltán Szakközépiskola és Kollégium Intézményegysége a megye és a Dél-alföldi Régió olyan középfokú szakképző intézménye, amely: a képzési irányok, a képzési szintek megválasztásában, a képzés tartalmi elemeinek meghatározásában alkalmazkodik a megye, a régió változó munkaerő-piaci igényeihez és annak figyelembe vételével mindig kész az ésszerű váltásra; az adott szakmai területen a magas szintű szakmai képzés mellett nagy hangsúlyt helyez a nyelvi, a számítástechnikai képzésre, a hallgatók viselkedéskultúrájának, kommunikációs készségének fejlesztésére, a testi nevelésre; kiemelten fontosnak tartja, hogy az informatikában végbemenő gyors fejlődésre mindig azonnal reagálva, naprakész ismereteket adjon; képzési programja kialakításában figyelembe veszi az Európai Unió munkaerőpiaci igényeit is; (az informatikai képzések esetében némi költségtérítés ellenében - a diákok automatikusan megkapják az ECDL bizonyítványt is) a képzés jellegétől függően biztosítja a tanulók számára a felsőfokú szakképzésbe, illetve a felsőoktatásba való továbblépés feltételeit; lehetővé teszi, hogy az intézmény eszközeinek felhasználásával működjön az iskola falain belül, ahol szakmai felügyelet és segítség mellett gyakorolhatják a team-munkát és mindazt, amivel az életben képesek lesznek helytállni; 6

7 Az iskola emelt szintű képzéseket is folytat, felsőfokú akkreditált képzést biztosít. A 2004/2005-ös tanévben tett erőfeszítéseink eredményeképpen szoros együttműködést alakítottunk ki az ORACLE, a SUN és a Cisco informatikai világcégekkel annak érdekében, hogy diákjaink az általuk lehetőségként kínált nemzetközileg elismert vizsgákra is felkészülhessenek, amelyek letételei elhelyezkedési esélyeiket nagymértékben növelhetik. Terveink között szerepel, hogy más cégekkel is tárgyalásokat fogunk folytatni további lehetőségek megteremtése érdekében. 5. INTÉZMÉNYÜNKBEN FOLYÓ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI 5.1. Alapelveink Olyan korszerű szakmai, idegen nyelvi, informatikai tudást (elméleti alapokat és gyakorlati készségeket) kívánunk tanulóinknak nyújtani, melynek birtokában jó eséllyel léphetnek tovább a felsőoktatásba, illetve emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítés birtokában keresett szakemberként helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon. Nevelési küldetésünk: Olyan szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges fiatalokat kívánunk nevelni, akik ismereteik, képességeik, személyiségi jegyeik, közösséghez való viszonyuk, szorgalmuk és munkakultúrájuk alapján elismerést vívnak ki önmaguknak, családjuknak, megállják helyüket az iskola elvégzése után. Iskolánkban szakképzést végzünk, mely magában foglalja az iskolai nevelést és oktatást, valamint a kollégiumi nevelést is. A nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei és eljárásai ehhez rendeződnek hozzá. 5.2.Kulturált környezet biztosítása a tanulók számára A környezeti kultúra, mint fontos uniós követelmény is, kikerülhetetlen nevelési velejárója szakközépiskolánknak és kollégiumunknak. Elvárjuk tanulóinktól, hogy az iskola épületét, berendezési tárgyait óvják, ügyeljenek azok épségére. A környezeti kultúrára való odafigyelést pedagógiai követelménynek tekintjük Magas szakmai követelmények támasztása a tanulókkal szemben A középfokú és emelt szintű képzési formáknál biztosítjuk, hogy a tanulók piacképes szakképesítést szerezzenek. A felsőfokú akkreditált képzésnél ezen túlmenően az a célunk, hogy széleskörű ismeretekkel rendelkezzenek, legyenek képesek a társadalmi, gazdasági folyamatok sokoldalú elemzésére, értékelésére. Szeretnénk, hogy az itt 7

8 végzettek gyarapítsák a kistelepülési és falusi középréteget, amely jelenleg igen nagy hiány országunkban. 5.4.Emberközpontúság Intézményünk arra törekszik, hogy tanulóiról sokrétű információs bázissal rendelkezzen és ezen információk birtokában, segíteni tudja diákjait a magánéleti, valamint a szakmai problémák megoldásában. 5.5.Nyitottság a környezet felé Iskolánk sokrétű kapcsolatot kíván fenntartani környezetével. Működésével a megye és a régió gazdasági érdekeit akarja szolgálni. A kapcsolattartás kétirányú: folyamatos információszerzés a gazdaságról, illetve a környezet állandó tájékoztatása a működésről Európaiság Tanulóink, illetve végzőseink az Európai Unió polgárai. Ahhoz, hogy helytállhassanak, ismerniük kell Európa múltját és jelenét, látniuk kell jövőjét. Ehhez a felkészítéshez igen jól használhatjuk az Európa ma és holnap című kiadványt, amit az új uniós elvárások megismerését követően beépítünk a tananyagba, valamint kollégiumi foglalkozásokat szervezünk uniós témakörökben. Ismerniük kell a megőrzendő értékeket, tisztában kell lenniük a lehetőségekkel éppen úgy, mint a veszélyekkel és hátrányokkal. Ez csak megfelelő kitekintés útján lehetséges, amelyhez az internethozzáférés nyújt igen sok lehetőséget. Idegen nyelvként elsősorban az angol nyelvet tanulják diákjaink. Más nyelvek tanulására is lehetőséget adunk. Terveink között szerepel az idegen nyelvek külföldön való gyakorlásának biztosítása diákjaink számára. Törekedniük kell azok minél alaposabb elsajátítására, elsősorban a szakmai angol nyelv tekintetében. Az információs társadalomban elengedhetetlen, hogy az angol nyelvet jól tudják használni, hiszen a világhálón való kalandozás e nyelv ismerete nélkül elképzelhetetlen. 5.7.A megye és a régió munkaerőigényének figyelembe vétele A szakközépiskola elsődleges beiskolázási területe Békés, Bács-Kiskun, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megye. A képzési profiljaink megválasztásánál figyelembe vettük, hogy a schengeni határ mellettünk húzódik. A határon túl egy csatlakozásra váró ország található, amely éppen úgy soknemzetiségű, mint Magyarország. A soknemzetiségű területek soknyelvűek is. A hivatalos nyelvek 8

9 kölcsönös ismerete, a hozzá megszerzett szakmai angol nyelv, a gazdasági, informatikai és logisztikai ismeretek igen jelentős szerephez juttathatják térségünkben a tőlünk kikerülő fiatalokat. Ezáltal a térség fejlődésének és felzárkóztatásának aktív dolgozói lesznek. 5.8.Intézményünk oktató-nevelő munkájának célja és feladata hogy kulturált, a választott szakmára orientáló környezetet biztosítson tanulóinak, lehetőséget adjon a továbbtanulásra, illetve az alapos szakmai ismeretek elsajátítására, valamint megfeleljen a szülők, illetve a társadalmi környezet, a munkaerőpiac elvárásainak. Ennek érdekében dolgozik a tantestületünk, hogy jól szervezett, magas szakmai pedagógiai színvonalon teljesítő, összeszokott együtt gondolkodó nevelőtestület legyen. A hagyományok megtartásával együtt az iskola jelenét jövőjét úgy kívánjuk alakítani, ahol jól érzik magukat a tanulók, a pedagógusok és közös munkával elérhetik nevelési, tanulási képzési céljainkat. Fontos, hogy tanáraink partnerként kezeljék tanítványaikat, tudatos pedagógiai munkájukkal folyamatosan alakítsák a tanulók személyiségét, és szakmai elhivatottságát. Munkánkban fontos támasznak tartjuk a szülőkkel, a szakmai képzés területén a gazdálkodó szervekkel való együttműködést, pedagógiailag pedagógiában pedig önálló felfogású és arculatú iskola megteremtését. Célunk egy személyiségfejlesztő, diákközpontú iskola működtetése ahol minden pedagógiai, gazdasági, fizikai, adminisztratív tevékenység a tanuló fejlesztéséért, eredményes neveléséért történik. Célunk, hogy tanulóink a képzés ideje alatt elsajátítsák mindazt, amit az élet követel, autonóm személyiségekké váljanak, és szabad felnőttként tudjanak élni. Feladatai: korszerű szakmai tudással rendelkező, széles látókörű, új iránt fogékony, az életre szóló tanulás eszméjét elfogadó, kreatív, innovatív, céltudatos emberek nevelése; a teljesítmény, a tudás, a műveltség, a szorgalom elismertetése, az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása, az egyén és a közösség tiszteletének kialakítása, a folyamatos önművelés, az önálló ismeretszerzés igényének kifejlesztése; megbízható, pontos munkára képes emberek nevelése; a másság, a különböző értékrendszerek, világnézetek elfogadása, a tolerancia fejlesztése, a saját vélemény értékrendjének kialakítása; 9

10 a racionális gondolkodásra, önálló döntéshozatalra képes fiatalok nevelése; az egészséges és kulturált életmód iránti igény fejlesztése; a társadalmi jelenségek, problémák megértése, megoldásában való részvétel igényének fejlesztése. nemzeti hagyományaink, kultúránk megbecsülése, ápolása, a szülőföld- és a hazaszeretet elmélyítése A vázolt célkitűzések megvalósításának eszközei: A Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célok és feladatok megvalósítása elsősorban a tanórákon történik. Arra törekszünk, hogy az oktatás és nevelés egységet alkosson a tananyag adta lehetőségeken belül. a nevelési célokat szolgáló tanórai és tanórán kívüli (kollégiumi) tevékenységek; az oktató pedagógusok kiválasztása; Az intézmény olyan pedagógusok munkájára számít, akik saját és a tanulók munkája iránt igényesek. Akik fegyelmezett, pontos munkavégzésre, a tanulók motiválására, és folyamatos megújulásra képesek. a tananyag tartalom megválasztása és közvetítése; A pedagógusoknak arra kell törekedni, hogy olyan ismereteket közvetítsenek, amelyek a tanulók egyéni boldogulását szolgálják, a szakmára vonatkozó kötelező követelményrendszeren túl. az oktatási módszerek széleskörű alkalmazása; Olyan felkészülési lehetőségeket szükséges biztosítani, amelyekkel a tanuló sikerélményt szerezhet, amely önálló munkára, önálló véleményalkotásra ösztönzi. Fontosnak tartjuk az ellenőrzés szigorú, következetes, de emberséges módszereinek alkalmazását. 10

11 6. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A pedagógiai munkának ki kell szolgálnia mindazokat a célkitűzéseket, amelyeket az iskola zászlójára tűzött. Elsősorban az osztályfőnökök, de a szaktanárok is erre kell törekedjenek, úgy a tanítási órák keretében, mint pl. a diákönkormányzat munkájában és a kötetlen beszélgetések keretében. A pedagógia, a nevelés alapfunkciója a személyiségfejlődés segítése. A személyiség fejlesztése magában foglalja az értelem kiművelése mellett a tanuló önmagához és a különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztését is 6.1. Az intézményi (iskola és kollégium) személyiségfejlesztés kiemelt területei: Önismeret, önmegvalósítás lehetőségének biztosítása - Az oktató-nevelő munka során el kell érni, hogy a tanulók megismerjék képességeiket, adottságaikat, fejlesztési lehetőségeiket. Alkossanak reális képet önmagukról, személyiség-jegyeikről, fejlődési lehetőségeikről. A személyiségfejlesztés során fontos nevelési feladat a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság és kötelességtudat fejlesztése. A személyiségfejlesztés során kiemelkedő szerepet játszik a tanulók erkölcsi nevelése, az alapvető erkölcsi értékek megismerése, tudatosítása, a meggyőződés kialakítása. A tanulók nevelésében kiemelt értékként kell kezelni a humánumot, az egyén és a közösség tiszteletét, a társadalmi igazságosság és a szolidaritás iránti igényüket. A barátság, hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség alapvető erkölcsi értékek..a jellemformálás során különös gondot kell fordítani a tanulók munkakultúrájának fejlesztésére, a munka társadalmi és egyéni hasznának tudatosítására. A tanulókkal meg kell értetni, hogy fejlődésük, előrejutásuk, érvényesülésük alapvető eszköze a kitartás, az akaraterő, a szorgalom a tanulásban és a munkában. Az oktató-nevelő munka fontos feladata az egészséges életmódra történő felkészítés, az egészség-, a környezet- és a természetvédelem iránti igény kialakítása. Az iskola feladata a tanulók fizikai képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltésére, a sport szeretetére való nevelés. A nevelő munka elengedhetetlen követelménye a környezeti kultúra iránti igényesség felkeltése. Napjainkban különösen fontos tulajdonság a kommunikációs képesség, az anyanyelv szeretete és tisztelete, az idegen nyelvek iránti érdeklődés felkeltése, a nyelvtudás állandó fejlesztése. Nevelő munkánk során tudatosítani kell, hogy a kulturált magatartásnak, viselkedéskultúrának elengedhetetlen eleme a kulturált 11

12 beszéd és metakommunikáció. A fegyelem, a példamutató magaviselet udvariasságot, figyelmességet, mások személyiségének és tulajdonának tiszteletben tartását is jelenti. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az intelligencia fontos tartozéka az előítéletmentesség, a kulturált konfliktuskezelés, a kompromisszumra való készség, a szélsőséges megnyilvánulások mellőzése, illetve azok elítélése. Az iskola minden megnyilvánulásának, a tanóráknak, a tanórán kívüli foglalkozásoknak és rendezvényeknek az egészséges életszemlélet kialakítását kell szolgálnia. A nyitottság, a tolerancia, a kreativitás, a világ megismerésének igénye, az állandó önművelés a mai kor emberének nélkülözhetetlen tulajdonsága. Az élet védelme, az emberi jogok tisztelete, a család megbecsülése és szeretete, a szülőföld- és hazaszeretet, a nemzeti önbecsülés, az európaiság és más népek tisztelete az egészséges életszemlélet elengedhetetlen velejárója Az intézményi személyiségfejlesztés jellemző színterei: a tanórai nevelés a tanórán kívüli (iskolai és kollégiumi) nevelés Intézményünkben a személyiségfejlesztés legfőbb színtere a tanítási óra. A különböző ismeretek elsajátítása, a képzés tartalma az értelmi és érzelmi nevelés legfontosabb eszköze. Így valamennyi tantárgynak kiemelkedő szerepe van a jellem- és személyiségformálásban. Az iskola nevelői a tanítás tanulási folyamat során kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást, a tanulási képesség fejlesztését. a.) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a tanulásra ösztönzik őket, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. b.) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják. c.) Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a pedagógusok nevelő oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. d.) A tanulási képesség fejlesztése a tanulási módok optimalizálásával valósulhat meg. A megismerő képességek alakítása mellett az iskola feladata, hogy rendszeresen 12

13 használtassa az alapvető tanulási módokat: tapasztalati és értelmező tanulást, önálló és közös tanulást. A közös tanulás során a tanulók egymástól tanulnak: meghallgatják mások véleményét Tehetséggondozás, a képességek kibontakoztatását segítő tevékenység Arra törekszünk, hogy tanulóink a tanórai anyagon túl felismerjék és igényeljék az önálló ismeretszerzési lehetőségeket. Használják erre az internetet és ismerjék fel, hogy egész életük velejárója lesz az egész életen áttartó tanulás szükségessége. Tudatosuljon bennük, hogy csak így válhatnak a társadalom hasznos polgáraivá, csak így tudnak biztos megélhetést találni. Szakmai ismereteik tekintetében legyenek tisztában azzal, hogy az majdnem naprakész, amikor megkapják, de pár év múlva főleg az informatika terén abból sok elavulttá fog válni, és az életben szükség van az állandó megújulásra. A tehetséggondozás területén különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjainknak felkínáljuk a házon belül diákvállalkozások működtetésének jogát, amelyek keretében szaktanári útmutatás alapján gyakorolhatják mindazt, amivel az életben fogják szembetalálni magukat A tehetséggondozás következő területeire is hangsúlyt fektetünk: A felsőoktatási intézményben továbbtanulásra készülő tanulók számára igény esetén előkészítő foglalkozásokat szervezünk a következő tantárgyakból: matematika, informatika. A középfokú nyelvvizsgára való felkészítést azáltal is támogatjuk, hogy szoftvereket és géptermet, nyelvi labort biztosítunk a gyakorláshoz és az eredményesebb felkészüléshez. Egyetemi és főiskolai oktatók meghívása a szélesebb látókör és a mélyebb szakmai ismeretek kialakítása érdekében. Rendszeresen hívunk az élet legkülönbözőbb területeiről neves előadókat, hogy a szélesebb látókör kialakulását elősegítsük. A tehetségesebb diákjainktól elvárjuk, hogy legyenek részesei a tananyag állandó megreformálásának, interneten kísérjék figyelemmel az új szakmai eredményeket, és szükség esetén hívják fel rá a szaktanár figyelmét, segítsék annak a tananyagba való beintegrálását. 13

14 6.4. A tanulási időben kötelezően igénybe veendő szolgáltatások: a tantervben felsorolt kötelező illetve kötelezően választott tantárgyak óráinak látogatása; részvétel a gyakorlati foglalkozásokon (számítástechnikai, pénzügy és számvitel, logisztika, média); számítástechnikai laboratórium használata; szakdolgozat írása esetén konzulens igénybe vétele A kötelező tanulási időn túl, tanterven felül igénybe vehető iskolai szolgáltatások: az internet ingyenes használata; angol nyelvvizsgával rendelkező hallgatók számára második idegen nyelv felvételének lehetősége; áthallgatás egyik szakról valamely másik szakra, vagy egyéb iskolarendszeren kívüli szakképzésben való részvétel lehetőségének biztosítása; az önképzés széles lehetősége; Önálló nyelvtanulás nyelvi oktatóprogram segítségével, önálló gépírás tanulás gépírás-oktató program segítségével, szakmai jellegű klubfoglalkozások, szakkörök (ORACLE, SUN, CISCO) nemzetközi vizsgákra való felkészítés és a könnyebb elhelyezkedés céljából. külföldi szakmai látogatások szervezése, kapcsolattartás külföldi szakképző intézményekkel; A képességek kibontakozását, erősítését segíti a számítástechnikai laboratórium által nyújtott lehetőség. Szakmai kalandozásokat tehetnek az információs sztrádán a tanítási időn túl is: bővíthetik informatikai ismereteiket; kihasználhatják az internet adta lehetőséget; nyelvi ismereteiket bővíthetik levelezés útján, és nyelvi labort is használhatják. A külföldi szakmai látogatások elősegítik: a nyelvtanulás szükségességének felismerését; más népek kultúrájának megismerését és tiszteletét, a gazdasági élet összehasonlítását, és az információ vezette társadalomra való felkészültség fokának megállapítását. 14

15 7. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK Tanulóink heterogén diákcsoportot alkotnak. Különböző mértékben motiváltak, sok esetben családi hátterük sem felhőtlen. A kifejezésbeli nehézségeik, beszédkészségük és előadásmódjuk hiányosságai nehézségeket jelenthetnek az életben. Olyan feladatokat kell kapniuk, amelyek segítségével ezek a problémák megszüntethetőekké válhatnak. Legjobb módszer erre a szakmai kiselőadások tartatása, szakköri foglalkozások kötetlen beszélgetései, és a következetes szóbeli számonkérés illetve a félévenkénti vizsgáztatás. Nem mehetünk el a kudarcokkal küzdő diákjaink mellett sem. Segíteni kell őket. Tudatosítanunk kell velük, hogy a tudásért sokat kell tanulniuk, és csak ez hozhatja meg a sikert A megélt kudarcok enyhítését szolgáló egyéb eszközök: a gondok megbeszélése, azokkal való törődés; segítő partner kijelölése; felzárkóztató foglalkozások tartása; a képesség fejlesztése; konzultációs lehetőségek biztosítása; tanulási módszerek megismertetését szolgáló előadások A tanulók motiválását szolgáló lehetőségek: az internet használatot igénylő feladatok rádöbbentik a diákokat arra, hogy az angol nyelv kellő ismerete nélkül csak szenvednek, míg annak birtokában valóban világpolgárként lehet élni; a szakképzés sikeres befejezése esetén a főiskolai vagy egyetemi továbbtanulás lehetősége; a jó megélhetést biztosító szakma megszerzése. 7.3.A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az Alföld gazdasági és munkaerő piaci helyzetére tekintettel kell lennünk, és figyelembe kell vennünk, hogy a tanulók jelentős része nehéz körülmények között él. 15

16 A tevékenység célja segíteni azon tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe, akik szociális körülményeiket tekintve, a családi mikrokörnyezetükből adódóan, a családon kívüli környezet miatt, tartós betegségük miatt vagy egyéb okból hátrányos helyzetűek A tanulók szociális helyzetének megismerése elsősorban az osztályfőnök, kollégiumi nevelő feladata, amelynek formái: egyéni beszélgetés a tanulóval és szüleivel, személyiségi jogokat nem sértő felmérő lapok kitöltése, osztálytársak, szaktanárok, kollégiumi nevelők jelzései, az osztályfőnök személyes tapasztalata, családlátogatás, anyagi támogatás igénylése esetén kereseti igazolás kérése a tanuló szüleitől Tanulóink szociális és egészségügyi helyzetét az alábbi szempontok szerint mérjük fel: a családi környezetükből adódóan, tartós betegség, elvált szülők, árvák, állami gondozottak, munkanélküli szülők gyermeke, átmenetileg hátrányos helyzetűek (pl. áttelepült) További, szociális hátrányokat enyhítő tevékenységek az intézményben: A már meglévő felzárkóztató, tehetséggondozó programok népszerűsítése a tanulók körében, illetve igény szerint újak indítása. Drog- és bűnmegelőzési programok szervezése, szakemberek bevonásával (drogkoordinátorok,rendőrség) Pályaorientációs tevékenység Felvilágosító tevékenység a szülők körében a szociális juttatások lehetőségeiről, tájékoztatás az önkormányzatok és háttérintézmények szerepéről Szociális lehetőségek felkutatása pályázatok formájában. Iskolán belüli szociális juttatások, lehetőségek rendszerezése: Javaslat a helyi önkormányzatok felé rendszeres szociális támogatásra, rendkívüli segélyre, étkezési hozzájárulásra. A tanuló szociális helyzetétől függően az étkezési hozzájárulás mértéke 100%-os is lehet. 16

17 7.4. A szenvedélybetegségek megelőzése Kiemelkedő figyelmet fordítunk a szenvedélybetegségek megelőzésére, ennek érdekében fokozottan figyelni kell a megfelelő szemléletmód alakítására, a döntéshozás képességének kifejlesztésére, a problémákkal való szembenállás megtanulására, információk gyűjtésére, átadására, tanácsadásra, felvilágosító, ismeretterjesztő tevékenységre (pl. különféle drogok és hatásuk, drogfüggőség, a drogokkal járó veszélyek, drogosok kezelése, a segítségkérés módjai, lehetőségei stb.), egészségvédő, mentálhigiénés programok szervezésére Bűnmegelőzés Intézményünkben fontos területnek tartjuk a bűnmegelőzést, amelyben a család, a pedagógus, kulturális, szociális és társadalmi szervezetek, illetve bűnüldöző szervek együttműködése szükséges. A védelem szerepe a bűnmegelőzési gyakorlatban kétféle: a) elkövetővé, illetve bűnözővé válásnak a megelőzése: felvilágosító, ismeretterjesztő munkával, morális, erkölcsi neveléssel (önkontroll és empátia fejlesztése tanórán, kiscsoportos, négyszemközti beszélgetések keretében), tanulással, munkára neveléssel, pénzügyi, tárgyi támogatással, időbeosztással (vonzó programok, szakkörök szervezése) családi, baráti, iskolai kapcsolatok alakításával. b) áldozattá, illetve sértetté válásnak a megelőzése: felvilágosító, ismeretterjesztő munkával (az áldozati viselkedés lélektana, provokatív magatartás, a segélykérés lehetőségei, jogos önvédelem), konfliktuskezelési, kommunikációs technikák elsajátításával, az áldozattá válás lehetséges színtereinek és szereplőinek feltérképezésével, önvédelmi ismeretek elsajátíttatásával és készségek fejlesztésével. 17

18 8. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ SOZTÁLYFŐNÖK FELADATAI 8.1.A pedagógusok intézményi feladatai A pedagógus felelősséggel és önállóan végzi munkáját a tanulók nevelése érdekében. Nevelő-oktató munkáját egységes alapelvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi. Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg, elsősorban a pedagógiai alkalmasságot és a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, szakmai vizsgák, különbözeti, felvételi, osztályozóvizsgák lebonyolításában való részvétel, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, részvétel tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezésében, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, együttműködik a tantestület tagjaival a javaslatok feldolgozásában, a döntés előkészítésében, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 18

19 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. adminisztrációs munkája legyen naprakész, 8.2.Az osztályfőnöki feladatok és hatáskörök Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői szervezet képviselőjével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. Szülői értekezletet tart. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az osztályfőnökök megbeszélésein, segíti a közös feladatok megoldását. Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 19

20 9. AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ TANULÓI RÉSZVÉTELI RENDJE Az iskola életével kapcsolatos legfontosabb döntések a nevelőtestület hatáskörébe tartoznak. A jogszabályok szerint bizonyos döntések a fenntartó, mások az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartoznak. A tanulók döntési joga a diákönkormányzati munkában történő részvételre, annak szervezésére, szervezeti rendjének kialakítására korlátozódik a jogszabályok által meghatározott módon. A köznevelési törvényben és végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a tanulók a diákönkormányzat szervezeti keretei között kifejthessék véleményüket a házirend, a szervezeti és működési szabályzat, valamint a pedagógiai program elkészítésekor. Ennek érdekében az osztályfőnökök és a diákönkormányzatot segítő tanár közreműködésével minden osztályban ismertetjük a dokumentumok tartalmát, biztosítjuk az egyes tanulók és az osztályközösségek számára a véleménynyilvánítás lehetőségét. A dokumentumok tanulói véleményezése a diákönkormányzat hatásköre az annak szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint. Ugyanakkor lehetőséget kívánunk biztosítani arra is, hogy egyes a tanulóközösség egészére vonatkozó döntések meghozatala előtt a tanulók szervezett formában részt vehessenek a döntést megelőző véleményezésben. A tájékoztatás és a tanulói vélemények beszerzésének módszerét az előző bekezdésben meghatározottal azonosan határozzuk meg. A diákönkormányzat bevonásával biztosítjuk az iskola tanulóközössége számára azt a lehetőséget is, hogy a tanulók számára fontos döntéseket megelőzően a diákönkormányzat vezetőjének vagy segítő tanárának előzetes kérése alapján részt vehetnek a nevelőtestületnek azokon az értekezletein, amelyeken az iskola munkájának értékelése történik. 20

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre A Diákönkormányzat éves munkaterve 2010/2011 -es tanévre A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolánkban diákönkormányzat

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez 3.6.1. Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai (Az Oktatási Hivatal által kiadott Országos Tanfelügyelet c. kézikönyv 1. számú melléklete)

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben