A matematikai modellalkotás folyamatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A matematikai modellalkotás folyamatáról"

Átírás

1 Máté László A matematikai modellalkotás folyamatáról 1. A felsőoktatás tömegessé válása olyan problémákat vet fel a matematika oktatásában amelyek a matematikai ismeretszerzés folyamatának az átgondolására inspirálja a felsőoktatásban résztvevő matematikust. Az egyik probléma az, hogy a hallgatóság növekedésével nem tart lépést azok száma akiknek kellő érzékük van a matematikához, a másik pedig, ami nem ujkeletű probléma, hogy a matematikai modellalkotás háttérbe szorul az oktatásban. A matematikai modellalkotás keretében, a lényeges információk szóban, képben majd formulákban történő regisztrálásától eljutunk a matematikai elméletig és eközben a megismerésnek különböző szintjeit és tipusait járjuk be. Matematikai modellalkotáskor szabályosságokat kell észrevenni, a szabályokat szokásos grafikonokban vagy más vizuális formában ábrázolni és végül a matematika nyelvén kell kifejezni. Ez a folyamat különböző megismerési képességeket mozgósit és gazdagabb információt ad a modellről mint a modell pusztán matematikai vizsgálata. Igy többen és jobban értik meg a matematikai elméletet a hallgatóság köréből mint a modellalkotás ismerete nélkül. A matematikai modellalkotást és a matematikai megismerés különböző szintjeit egy egyszerű, a DNS láncok feltérképezésével kapcsolatos modell keretében tárgyaljuk. A probléma igy szól, adott négy jelnek egy sokmilliós hosszúságú láncolata és keresendő ennek egy olyan ábrázolása, amelyből gyors áttekintéssel megállapitható, hogy milyen szavak (jelcsoportok) hiányoznak, vagy szignifikánsan alulreprezentáltak a láncban. Vagyis egy nagyon hosszú jelsorozatot, a DNS lánc szekvenciális modelljét, egyetlen pillantással áttekinthető képpé óhajtunk átalakitani. Ennek egyik megoldását adja a kódok vezérelte káoszjáték, amit Jeffrey-Hao modellnek fogunk nevezni. A következőkben a Jeffrey-Hao modell legegyszerübb változatát épitjük fel, amely csupán az alulreprezentált szavakat mutatja meg. 2. Ebben a modellalkotásban a DNS láncot az a, g, t, c betűkből (a DNS 1

2 láncot alkotó négyféle aminósav nevének kezdőbetűjéből) alkotott nagyon hosszú jelsorozatnak tekintjük. Ezeket a betűket a 0, 1, 2, 3 jelekkel, a négyes számrendszer alapjeleiként fogjuk jelölni. Mivel ekkor a DNS lánc négy külónböző jelnek több milliós láncolata, ezért ezt végtelen jelsorozatnak tekintjük és kódnak nevezzük. Egy véges hosszú jelsorozatot szónak és a kód első n jeléből álló szót a kód n hosszú prefixének nevezzük. A modellalkotás folyamatát a következő lépésekben fogjuk leirni, amelyek egyben megfelelnek a folyamat egyre absztraktabb, matematikusabb szintjeinek. 1. Megadjuk azt az algoritmust, amely a DNS lánc fenti szekvenciális alakját képpé alakitja. 2. Megadjuk adott alulreprezentált szavakhoz tartozó mintahalmaznak a konstrukcióját. Abból tudjuk meg azt, hogy vannak-e és melyek a hiányzó ill. alulreprezentált szavak a DNS láncban, hogy az 1. szerkesztésből nyert halmazt összevetjük a 2. konstrukciójával Megvizsgáljuk a 2.-ben szerkesztett halmazok matematikai tulajdonságait. 4. Megadjuk az eljárás néhany lehetséges általánositását arra az esetre, amikor a különböző jelek száma négynél több. A négyjelű kód képi megjelenitése az egységnégyzetben történik. Az egységnégyzet csúcsai reprezentálják a 0, 1, 2, 3 jeleket és a kódot a következőképpen szerkesztett {P n ; n = 1, 2,...} pontsorozat jeleniti meg (1. ábra). A négyzet θ középpontját összekötjük a kód első jelét reprezentáló k (k {0, 1, 2, 3}) csúcspontjával. Az [θ, k] egyenesszakasz P 1 középpontja lesz a kód első jelének (egyelemű prefix) a képe. Ezután a kód első két jeléből álló prefix képét úgy kapjuk meg, hogy a P 1 pontot összekötjük a kód második jelét reprezentáló k (k {0, 1, 2, 3}) csúcsponttal. A [P 1, k] egyenesszakasz P 2 középpontja lesz a kód első két jeléből álló prefix képe. 2

3

4 Ha már a kód n 1 hosszú prefixének a P n 1 képét megkaptuk, akkor P n, az n hosszúságú prefix képe, a [P n 1, k] egyenesszakasz középpontja lesz. Összegezve: a kód vezérelte káoszjáték a (*) P n+1 = [P n, k] középpontja szerkesztés ismétlése az aktuális k értékekkel (2. ábra). A káoszjáték végeredménye akkor érdekes, ha majdnem üres foltok maradnak a négyzetben (3. ábra). Ezek a (majdnem) üres foltok jelzik, hogy bizonyos szavak nem (alig) fordulnak elő a kódban. Annak felderitésére, hogy melyek ezek a szavak egy másik, ezzel a káoszjátékkal rokon konstrukció szolgál, amely megadja a szavakhoz tartozó mintahalmazokat és amelyeket a szavak portréjának nevezünk. 4. Egy szó portréjának a megrajzolása azzal kezdődik, hogy megszerkesztünk egy négyzetlapot, amely majd meghatározza a szó portréját. Ez a konstrukció is abból áll, hogy a (*) szerkesztést ismételjük ujra meg ujra az aktuális k értékekre de egy négyzetlap minden pontjára. Részletezve: Az egységnégyzet minden P pontját összekötjük a négyzetnek a szó első jelét reprezentáló k csúcspontjával. (Most és a továbbiakban, nyilván elegendő a négyzet negy sarkára elvégezni a szerkesztést.) A kapott négyzetlap a szó első jelének (egyelemű prefix) a képe. Ha már a szó n 1 hosszú prefixének az N n 1 képét megkaptuk, akkor az n hosszú prefix N n képe az a négyzetlap, amelyet úgy kapunk, hogy az N n 1 négyzetlap minden P pontját összekötjük a szó n-edik jelét reprezentáló k csúcsponttal. A szerkesztés eredménye egy 2 l oldalú T 0 négyzetlap, ahol l a szó hosszúsága. T 0 meghatározza a szó portréját (4. ábra). Ismétljük meg a (*) szerkesztést a T 0 pontjaira a k = 0, 1, 2, 3 értékekre. Az igy kapott négy négyzetlap a T 0 -al együtt alkotják a szó 1-portréját (5. ábra). Megismételve m-szer ezt a konstrukciót, az igy kapott négyzetlapok és a T 0 uniója adja a szó m-portréját (6-7 ábra). 3

5

6 Több szó m-portréja az egyes szavak m-portréinak az uniója (8. ábra). Ha m nagy, akkor a négyzetlapokból kialakult mintázat jellemzi a szó hiányát. Ha a kód képében a fehér foltok mintázata megegyezik (nagymértékben hasonlit) bizonyos szavak m-portréjával nagy m esetén, akkor ezek a hiányzó (alulreprrezentált) szavak a kódban. Ilyen például a human immunoglobulin kódja és a 20 m-portréja, ha m > 6 (c=0, g=2 3, 7. ábra). 5. Milyen az m-portrék struktúrája? Úgy látszik, hogy az m-portrék fejlesztése során egymáshoz hasonló, egyre kisebb foltok bukkannak fel, amit határtalan nagyithatóságnak nevezünk és m > 6 értékre az m-portrék már nem változnak. Igy beszélhetünk egy szó, vagy szavak (m-től független) portréjáról (9. ábra). Eddig elemi geometriai eszközöket használtunk. A felsorolt és további tulajdonságok pontos leirására és a portrék részletesebb, pontosabb vizsgálatára szükségünk van egy absztraktabb matematikára, többek között a függvénytan fogalomkörére is. Legyen F k az a függvény, amely az R 2 sik P pontjához a [P, k] egyenesszakasz középpontját rendeli hozzá és ha B az R 2 egy részhalmaza, akkor legyen F k (B) = {F k (P ); P B}. legyen továbbá 3 W (B) = F k (B) k=0 és jelentse a kompoziciót. Ekkor az ω 1... ω n szó portréjában T 0 = F ω1... F ωn ( ), W (T 0 ) a szó 1-portréja és a szó m-portréja m W [k] (T 0 ) k=0 ahol W [k] a W halmazfüggvény k-szoros alkalmazását jelenti. (W [0] (T 0 ) = T 0.) 4

7

8 Ezzel tömören, a függvénytan nyelvén irtuk le az m-portré szerkesztését. Figyelembe véve, hogy m > 6 értékre az m-portrék szemmel láthatóan már nem változnak és hogy végtelen sok halmaz uniója jól meghatározott fogalom a matematikában, egy szó portréját ( ) S = W [k] (T 0 ) k=0 módon értelmezzük. Közvetlen számolással belátható, hogy (**) a következő rekurziv sorozattal is előáll P 0 = P n = W (P n 1 ) T 0 n = 1, 2,... és ezzel magyarázható a határtalan nagyithatóság. Ugyancsak közvetlen számolással W (S) = W (S) T 0 ami azt magyarázza, hogy a portrék nagy m-re már nem változnak szemmel láthatóan. A kapott formulákat, a Jeffrey-Hao modell függvénytani leirását elemezve a portrék olyan fontos tulajdonságait fedezhetjük fel, amelyek elemi geometriai eszközökkel nem is észlelhetők. Ezek közül megemlitjük, hogy az S az egységnégyzet sűrű részhalmaza és az S az egységnégyzettől csupán egy nullamértékű halmazban különbözik és ezeknek a látszatra meglepő tulajdonságoknak is megvan a praktikus vonzatuk. Azt még meg szeretném emliteni, hogy olyan absztrakt tulajdonság, mint a határtalan nagyithatóság, számitógépes grafikai eszközökkel jól szemléltethető, mégpedig úgy hogy m > 6-ra az iterációt és a képernyő ZOOM operációját párhuzamosan működtetjük. 6. Az eljárásnak két féle természetes általánositása van arra az esetre, amikor négynél több különböző jelből álló kóddal van dolgunk. Az egyik általánositás arra épül, hogy a szerkesztés helyett egyszerű aritmetikával is előállithatjuk a kód vezérelte káoszjátékot. Ugyanis ha az n 1 hosszú prefixet reprezentáló P n 1 X-koordinátája (bináris törtben) 0.c 1... c n..., akkor a P n X-koordinátája 5

9 0.0c 1... c n..., ha k = 0, 1 0.1c 1... c n... ha k = 2, 3. Ezt figyelembe véve akárhány dimenzióban (ill. 2 k ) végrehajthatók a szerkesztések abban az értelemben, hogy a pontok koordinátáit állitjuk elő. Ebben az általánositásban különösen érdekes az, amikor a kód nyolc különböző jelet tartalmaz. Ekkor három dimenzióban, az egységkockában történik a káoszjáték és az eredmény a 3D grafika ismert módszereivel tehető egyetlen pillantással áttekinthető képpé. Praktikus szempontból érdekesebb általánositás az amikor nem lépünk ki az R 2 sikból. A jeleket 4-es számrendszerbe irjuk. Legyen a jelek száma 4 m. Ekkor a megfelelő szerkesztésben csak minden m-edik pontot jelöljük be (a szerkesztés m 1 lépese után), mivel ekkor csak minden m-edik pont értelmezhető. Hátránya ennek az általánositásnak, hogy ekkor a k-portré nagyon pici részekből áll és ezért a képernyő ZOOM operációja is szükségeltetik. MEGJEGYZÉS. Érdekes lenne leirt matematikai modellalkotási folyamatot didaktikai szempontból is megvizsgálni. Az elemi geometriától kezdve a halmazfüggvényeken át az n-dimenziós Euklideszi térig különböző absztrakciós szintek szerepelnek. Ezen kivül geometriai, globális jellegű gondolatmenet éppúgy szerepet kap a tárgyalásban, mint algoritmikus konstrukciók és hagyományos levezetések, igy ez a munka más és más kognitiv képességeket és gondolkodási stilust igényel és mozgósit a tanulókban. LINKEK 1. hao/haoleechaos.pdf 2. frame/ima Fractals 3. mate 6

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC 1 Az eddig vizsgált algoritmusok csaknem valamennyien polinomiális idejuek, azaz n méretu bemeneten futási idejük a legrosszabb esetben is O(n k ), valamely k konstanssal.

Részletesebben

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat -

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat - Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek - - Bevezetés Az ok, okozat, okság háromság mindig is sokat foglalkoztatta a filozófiát; amilyen nagy tisztelettel magasztalták egyesek, olyan mély lenézéssel illették

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin 1. Alapfogalmak...1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 1 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban A skála módosításának okai A kompetenciamérések bevezetésénél is megfogalmazott, ám akkor adatvédelmi szempontok miatt nem megvalósítható igény volt, hogy

Részletesebben

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a

feltételek esetén is definiálják, tehát olyan esetekben is, amikor a hagyományos, a A Valószínűségszámítás II. előadássorozat hatodik témája. ELTÉTELES VALÓSZÍNŰSÉG ÉS ELTÉTELES VÁRHATÓ ÉRTÉK A feltételes valószínűség és feltételes várható érték fogalmát nulla valószínűséggel bekövetkező

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

A szöveges feladatok megoldásának nehézségeiről a nyolcadik osztályos diákok körében

A szöveges feladatok megoldásának nehézségeiről a nyolcadik osztályos diákok körében A szöveges feladatok megoldásának nehézségeiről a nyolcadik osztályos diákok körében Fülöp Zsolt Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet, Szeged fulop.zs32@freemail.hu A korszerű matematika oktatás egyik

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 4. modul Körrel kapcsolatos fogalmak Készítette: Lénárt István és Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 4. modul: Körrel kapcsolatos fogalmak Tanári útmutató A modul célja Időkeret

Részletesebben

"Ha" - avagy a Gödel paradoxon érvényességének korlátai

Ha - avagy a Gödel paradoxon érvényességének korlátai 165 "Ha" - avagy a Gödel paradoxon érvényességének korlátai Geier János ELTE BTK Pszichológiai Intézet janos@geier.hu Bevezetés Gödel nemteljességi tétele (én paradoxonnak nevezem, ki fog derülni, miért)

Részletesebben

Malárics Viktor A szám fraktál

Malárics Viktor A szám fraktál Malárics Viktor A szám fraktál π e Tér és idő a mozgásból származnak. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető a hetedik részhez 4 2. Számok, és a Pi szám 6 2. 1. Az osztály szintű szám fogalom...7 2. 2. Pi hasonmások

Részletesebben

HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA

HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA Írta: ÉSIK ZOLTÁN GOMBÁS ÉVA NÉMETH L. ZOLTÁN HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA Egyetemi tananyag 2 COPYRIGHT: 2 26, Dr. Ésik Zoltán, Dr. Gombás Éva, Dr. Németh L. Zoltán, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Tudománynépszer sít és szakmai el adások középiskolásoknak

Tudománynépszer sít és szakmai el adások középiskolásoknak Tudománynépszer sít és szakmai el adások középiskolásoknak Bessenyei Mihály: Mozaikok matematikus módra Bertrand Russel, a híres matematikus-lozófus szerint a matematika nemcsak igazság, hanem fennkölt

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak ADATBÁZIS-KEZELÉS 1. Alapfogalmak... 1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 2 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs adatmodell...

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1 1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1.1. Ismétlő áttekintés Ismeret Adat Információ Az emberek (nem csak a gazdaság, a közigazgatás vagy egyéb tevékenységet folytató területek irányítói,

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

A geometriák felépítése (olvasmány)

A geometriák felépítése (olvasmány) 7. modul: HÁROMSZÖGEK 13 A geometriák felépítése (olvasmány) Az általános iskolában megismertük a háromszöget, a négyzetet, a párhuzamosságot és hasonló geometriai fogalmakat, és tulajdonságokat is megfogalmaztunk

Részletesebben

Algoritmusok, adatszerkezetek II.

Algoritmusok, adatszerkezetek II. NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI KAR Szénási Sándor Algoritmusok, adatszerkezetek II. ÓE-NIK 50 Budaest, 05. Készült az Óbudai Egyetem án az ÓE-NIK 50. sz. jegyzetszerz dés keretein belül 04-ben. Szerz : Dr.

Részletesebben

I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai

I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai 2. modul: MŰVELETEK A RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN 9 I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai Természetes számok 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, 8; 9; 10; 11; 12... Módszertani megjegyzés: Ráhangolódás, csoportalakítás

Részletesebben

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Iskolakultúra 2004/11 Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Az elsõ osztályos tanulók elemi alapkészségeinek fejlettsége

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

Üzleti kapcsolatok modellezése

Üzleti kapcsolatok modellezése Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. július augusztus (677 699. o.) GELEI ANDREA DOBOS IMRE KOVÁCS ERZSÉBET Üzleti kapcsolatok modellezése Ebben a tanulmányban az ellátási láncok egyik építőelemét, az

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 1. modul Logika Készítette: Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 1. modul: Logika Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. rész TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AZ INFORMATIKÁBA 1. RÉSZ... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 1 AZ INFORMÁCIÓ... 2 Az információ fogalma... 2 Közlemény, hír, adat, információ... 3 Az információ

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben