Automaták és formális nyelvek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Automaták és formális nyelvek"

Átírás

1 Automaták és formális nyelvek Bevezetés a számítástudomány alapjaiba 1. Formális nyelvek

2 Automaták és formális nyelvek - bevezetés Automaták elmélete: információs gépek általános absztrakt matematikai modelljei Információs gépek: bemenő adat: információ a környezettől kimenő adat: információ a környezet felé Kalman-féle rendszer modellbe illeszthetőség Formális nyelvek/2

3 Automaták és formális nyelvek - bevezetés Formális nyelvek: információ feldolgozás alapeszközei adathalmazok: véges sok jelből alkotott szavak szavak halmaza: nyelv nyelv: szabályok a szavak alkotására, feldolgozására Formális nyelvek/3

4 Formális nyelvek - alapfogalmak Def.: Ábécé Szimbólumok (jelek) tetszőleges, nemüres, véges halmazát ábécének, az ábécét alkotó jeleket betűknek nevezzük. jel: alapfogalom ábécék halmazok, így alkalmazhatók rájuk a halmazműveletek Formális nyelvek/4

5 Formális nyelvek - alapfogalmak Def.: Szó Legyen adott egy tetszőleges ábécé. Ekkor az ábécé betűiből alkotott véges sorozatokat szavaknak, az adott ábécéből alkotott szavaknak nevezzük. Pl.: V = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} ábécéből származó szavak a tízes számrendszerben felírt számok. Formális nyelvek/5

6 Formális nyelvek - alapfogalmak Def.: Szó hossza A szó hossza alatt a szót alkotó jelek számát értjük. Jele: α szó hossza d(α) Def.: Üres szó Az egyetlen betűt sem tartalmazó sorozatot üres szónak nevezzük és ε-nal jelöljük. Természetesen d(ε)=0. Formális nyelvek/6

7 Formális nyelvek - alapfogalmak Def.: Szavak egyenlősége Két szó egyenlő, ha hosszuk megegyezik és a betűik páronként rendre megegyeznek. Legyen α és β két szó. α = β, ha d(α) = d(β) = n és a 1 = b 1, a 2 = b 2,, a n = b n. Formális nyelvek/7

8 Formális nyelvek - alapfogalmak Példa: Legyen V 1 = {0, 1} ábécé szavai: ε, , 00 hosszuk: 0, 6, 2. Legyen V 2 = {if, then else, for to, do, begin, a, b, c} szavai: if a then b else c, for b to c do begin a hosszuk: 6, 7 Formális nyelvek/8

9 Formális nyelvek - alapfogalmak Def.: Szavak szorzása Legyen α és β két szó. α és β szorzatán (egyesítésén) azt az új szót értjük, ami úgy jön létre, hogy β-t leírjuk az α után. Az így kapott új szót az αβ jelöli. Ha α = a 1 a 2 a n és β = b 1 b 2 b m, akkor αβ = a 1 a 2 a n b 1 b 2 b m ha α V és β W, akkor αβ V W d(αβ) = d(α)+d(β) azaz d(αβ) = n+m Formális nyelvek/9

10 Formális nyelvek - alapfogalmak tetszőleges szóra igaz: εα = αε = α szavak szorzása asszociatív, de nem kommutatív Példa Formális nyelvek/10

11 Formális nyelvek - alapfogalmak Def.: Szavak hatványozása Ha α egy tetszőleges szó, akkor α 0 = ε, α 1 = α, illetve α n = α n-1 α, n=1, 2, 3, esetén. Def.: Szó tükörképe A szó tükörképének azt α -1 -gyel jelölt szót nevezzük, amely az α betűit fordított sorrendben tartalmazza, azaz α=a 1 a 2 a n esetén α -1 =a n a n-1 a 1. Formális nyelvek/11

12 Formális nyelvek - alapfogalmak Def.: Szó kezdőszelete, végszelete, részszava Az α szó a β szónak kezdőszelete (prefixuma), ha létezik olyan γ szó, amelyre β = αγ. Az α szó a β szónak végszelete (szuffixuma), ha létezik olyan γ szó, amelyre β = γα. Az α szó a β szónak részszava, ha léteznek olyan µ és η szavak, amelyre β = µαη. Ha V egy tetszőleges ábécé, akkor a V-ből alkotott összes szavak halmazát jelöljük V * -gal. Formális nyelvek/12

13 Formális nyelvek - alapfogalmak Def.: Formális nyelvek Egy adott ábécéből alkotott szavak tetszőleges halmazát formális nyelvnek nevezzük. Másképpen egy L halmazt pontosan akkor nevezünk formális nyelvnek, létezik olyan V L ábécé, melyre L V L*. Formális nyelvek/13

14 Formális nyelvek - alapfogalmak Példa: Legyen V={0, 1} ábécé, ekkor a V-ből alkotott formális nyelvek: az üres halmaz ; az üres szót tartalmazó egy elemű halmaz {ε}; a V * ; L 1 ={0, 00, 010, 1100} ; L 2 ={0 n 1 n : n 0} ; Formális nyelvek/14

15 Formális nyelvek - alapfogalmak az L 3 halmaz, amelyet az alábbiak szerint határozunk meg: 1. ε L 3 ; 2. ha α L 3, akkor 0α1 L 3 és 1α 0 L 3 ; 3. ha α L 3 és β L 3 akkor α β L 3 ; 4. L 3 -ben nincs más szó, csak azok, amik az szabályok véges sokszori alkalmazásával megkaphatunk. véges végtelen nyelvek Formális nyelvek/15

16 Formális nyelvek - alapfogalmak Műveletek nyelvekkel: Halmazelméleti műveletek L 1 L 2 = {ω : ω L 1 vagy ω L 2 } L 1 L 2 = {ω : ω L 1 és ω L 2 } L 1 - L 2 = {ω : ω L 1 és ω L 2 } L = V * -L, ahol V az L-hez tartozó ábécé. Formális nyelvek/16

17 Formális nyelvek - alapfogalmak Def.: Formális nyelvek szorzása Legyen adott két nyelv L 1 és L 2, a hozzájuk tartozó ábécék pedig legyenek W 1 és W 2. Az L 1 és L 2 nyelvek L 1 L 2 szorzatán a következő W 1 W 2 ből alkotott nyelvet érjük: L 1 L 2 = {αβ : α L 1 és β L 2 } Példa L 1 = {0, 01}, L 2 = {1, 11} akkor L 1 L 2 = {01, 011, 0111} A szorzás ebben az esetben is asszociatív, de nem kommutatív. Formális nyelvek/17

18 Formális nyelvek - alapfogalmak Def.: Formális nyelvek hatványozása Legyen L tetszőleges nyelv, V pedig a hozzá tartozó ábécé. Az L nyelv hatványait a következő módon határozzuk meg: L 0 = {ε} L 1 = L L n = L n-1 L, n = 1, 2, 3, Példa: Legyen L = {0, 1} Ekkor: L 2 = L L = {00, 01, 10, 11} L 3 = L 2 L = {000, 010, 100, 110, 001, 011, 101, 111} Formális nyelvek/18

19 Formális nyelvek - alapfogalmak Def.: Formális nyelv iteráltja Az L nyelv hatványainak egyesítését az L nyelv iteráltjának nevezzük L * -gal jelöljük: L = U n 0 L iteráltja tehát az L-beli szavak tetszőleges véges sok tényezőiből álló szorzatainak a halmaza. L n Formális nyelvek/19

20 Formális nyelvek - alapfogalmak Példa: Legyen L = {0, 01} Ekkor: L 2 = L L = {00, 001, 010, 0101} L 3 = L 2 L = {000, 0010, 0100, 01010, 0001, 00101, 01001, } és az iterált L * = {0, 01, 00, 001, 010, 0101, 000, 0010, 0100, } Formális nyelvek/20

21 Formális nyelvek - Grammatikák Generatív grammatikák: élő nyelv: szavak sorozatáról a nyelvtan szabályai alapján döntjük el, hogy mondat-e formális nyelvek: szavak generálása struktúra hozzárendelése információ a matematikai informatika, programozási nyelvek, gépi fordítóprogramok, számítási módszerek modellezése Formális nyelvek/21

22 Formális nyelvek - Grammatikák Generatív grammatika elemei: Egy ábécé, melynek az elemei a terminális jelek. Ez az ábécé a grammatika kimenő ábécéje, mely a generált nyelvhez tartozik. Egy másik ábécé, melynek az elemei a nemterminális jelek. Ez egy segédeszköz, betűi nem szerepelnek a generált nyelv szavaiban. Egy kezdő szimbólum (rögzített nemterminális jel). Formális nyelvek/22

23 Formális nyelvek - Grammatikák A szavak alkotását megadó helyettesítési szabályok. Ezek terminális és nemterminális jelekből alkotott szavak rendezett párjai, melyekben az első tag legalább egy nemterminális jelet tartalmaz. Formális nyelvek/23

24 Formális nyelvek - Grammatikák Generálás folyamata kiindulunk a egy szóból, amely kezdetben egyetlen jelből, a kezdőszimbólumból áll; ezután a vizsgált szó valamelyik részszavát egy alkalmazható helyettesítési szabály alapján egy másik szóra cseréljük ki; az eljárás addig folytatjuk, amíg olyan szóhoz nem jutunk, amely csak terminális jelekből áll; a kapott szó eleme lesz a generált nyelvnek. Formális nyelvek/24

25 Formális nyelvek - Grammatikák Def.: Generatív grammatika Egy G generatív grammatikán a következő rendezett négyest értjük: ahol G = <V, W, S, P> V a terminális jelekből álló ábécé; W a nemterminális jelekből álló ábécé; S W a kezdőszimbólum; P = {< α, β >} szabályhalmaz. Formális nyelvek/25

26 Formális nyelvek - Grammatikák P olyan < α, β > rendezett pároknak a véges halmaza, melyeknél α és β a V W halmazból alkotott szavak, és α-nak legalább egy betűje nemterminális jel. P elemeit helyettesítési szabályoknak nevezzük, jelölési mód: α β azaz α szó helyettesíthető β szóval. Formális nyelvek/26

27 Formális nyelvek - Grammatikák Def.: Közvetlen levezethetőség A G = <V, W, S, P> grammatika alapján a µ szó közvetlenül levezethető az η szóból, ha µ,η (V W) *, és léteznek olyan γ,δ (V W) * szavak, valamint olyan α β szabály P-ben, amelyekre jelölése: η µ η = γαδ, µ = γβδ Formális nyelvek/27

28 Formális nyelvek - Grammatikák Def.: Levezethetőség Szavaknak egy ω 1, ω 2, ω n sorozatára azt mondjuk, hogy ez ω n nek ω 1 ből történő levezetése a G grammatika alapján, ha ω 1 ω 2 ω n. Ha létezik ez a levezetés akkor azt mondjuk, hogy ω n levezethető ω 1 ből a G grammatika alapján és a következőképpen jelöljük: ω 1 ω n A közvetlen levezetések száma adja meg a levezetés hosszát. Formális nyelvek/28

29 Formális nyelvek - Grammatikák A G = <V, W, S, P> grammatika generálja az α szót, ha α V * -nak és α levezethető S-ből, azaz S α. Azt mondjuk, hogy a G = <V, W, S, P> grammatika generálja az L V * nyelvet, ha L = {α : α V*, S α} Ebben az esetben L-re használjuk az L(G) jelölést. Formális nyelvek/29

30 Formális nyelvek - Grammatikák Két grammatikát, G -t és G -t akkor nevezünk ekvivalensnek, ha L(G )=L(G ). Példa Formális nyelvek/30

31 Formális nyelvek - Grammatikák Tétel Legyen adva egy G=<V, W, S, P> generatív grammatika és tegyük fel, hogy P-ben vannak olyan szabályok, amelyek a jobb oldali szavukban is tartalmazzák az S kezdőszimbólumot. Ekkor meg lehet adni olyan G grammatikát, amely ekvivalens lesz G-vel, és amelyben a helyettesítési szabályok jobb oldalán nem fordul elő a G kezdőszimbóluma. Formális nyelvek/31

32 Formális nyelvek Grammatikák csoportosítása Grammatikák csoportosítása : a helyettesítési szabályokra tett megkötések alapján 1. csoport: Az olyan generatív grammatikákat, amelyeknek a helyettesítési szabályaira semmiféle megszorítást nem teszünk, vagyis amelyekben a szabályok: αaβ ω alakúak, ahol α,β és ω terminális és nemterminális jelekből alkotott szavak, A pedig nemterminális jel, általános vagy 0-típusú grammatikáknak nevezzük. Formális nyelvek/32

33 Formális nyelvek Grammatikák csoportosítása 2. csoport: Azokat a G = <V, W, S, P> generatív grammatikákat, amelyeknek a helyettesítési szabályai: αaβ αωβ alakúak, ahol α,β,ω (V W) *, ω ε és A W, környezetfüggő vagy 1-típusú grammatikáknak nevezzük. Ilyen szabályok esetén az A szimbólum csak α- β környezet esetén helyettesíthető az ω szóval. Példa Formális nyelvek/33

34 Formális nyelvek Grammatikák csoportosítása 3. csoport: Azokat a G=<V, W, S, P> generatív grammatikákat, amelyeknek a helyettesítési szabályai: A ω alakúak, ahol A W, ω (V W) * és ω ε, környezetfüggetlen vagy 2-típusú grammatikáknak nevezzük. Példa Formális nyelvek/34

35 Formális nyelvek Grammatikák csoportosítása 4. csoport: Azokat a G=<V, W, S, P> generatív grammatikákat, amelyeknek minden helyettesítési szabálya: A ab vagy A a alakú, ahol A, B W, a V, reguláris vagy 3- típusú grammatikáknak nevezzük. Példa Formális nyelvek/35

36 Formális nyelvek Grammatikák csoportosítása Def.: Egy formális nyelvet akkor nevezünk regulárisnak (3-típusúnak), környezetfüggetlennek (2-típusúnak), környezetfüggőnek (1-típusúnak) vagy általánosnak (0-típusúnak), ha van olyan reguláris, környezetfüggetlen, környezetfüggő vagy általános típusú grammatika, amelyik ezt a nyelvet generálja. Formális nyelvek/36

37 Formális nyelvek Grammatikák csoportosítása Chomsky-féle hierarchia reguláris g. környezetfüggetlen g. környezetfüggő g. általános g. Formális nyelvek/37

Formális nyelvek és automaták előadások

Formális nyelvek és automaták előadások VÁRTERÉSZ MAGDA Formális nyelvek és automaták előadások 2005/06-os tanév 1. félév Tartalomjegyzék 1. Előzetes tudnivalók 4 2. Bevezetés 15 3. Ábécé, szó, formális nyelv 17 4. Műveletek nyelvekkel 24 4.1.

Részletesebben

Formális Nyelvek és Automaták v1.9

Formális Nyelvek és Automaták v1.9 Formális Nyelvek és Automaták v1.9 Hernyák Zoltán E másolat nem használható fel szabadon, a készülő jegyzet egy munkapéldánya. A teljes jegyzetről, vagy annak bármely részéről bármely másolat készítéséhez

Részletesebben

Fogalomtár a Formális nyelvek és

Fogalomtár a Formális nyelvek és Fogalomtár a Formális nyelvek és automaták tárgyhoz (A törzsanyaghoz tartozó definíciókat és tételeket jelöli.) Definíciók Univerzális ábécé: Szimbólumok egy megszámlálhatóan végtelen halmazát univerzális

Részletesebben

Formális Nyelvek és Automaták. Dömösi, Pál Falucskai, János Horváth, Géza Mecsei, Zoltán Nagy, Benedek

Formális Nyelvek és Automaták. Dömösi, Pál Falucskai, János Horváth, Géza Mecsei, Zoltán Nagy, Benedek Formális Nyelvek és Automaták Dömösi, Pál Falucskai, János Horváth, Géza Mecsei, Zoltán Nagy, Benedek Formális Nyelvek és Automaták Dömösi, Pál Falucskai, János Horváth, Géza Mecsei, Zoltán Nagy, Benedek

Részletesebben

1. előadás Matematikai és nyelvi alapok, Szintaktikai vizsgálat

1. előadás Matematikai és nyelvi alapok, Szintaktikai vizsgálat 1. előadás Matematikai és nyelvi alapok, Dr. Kallós Gábor 2013 2014 1 Tartalom Matematikai alapfogalmak Halmazok Relációk Függvények Homomorfizmusok Nyelvi alapfogalmak Ábécé, szavak, nyelvek Műveletek

Részletesebben

6. előadás Környezetfüggetlen nyelvtanok/1.

6. előadás Környezetfüggetlen nyelvtanok/1. 6. előadás Környezetfüggetlen nyelvtanok/1. Dr. Kallós Gábor 2013 2014 1 Tartalom Bevezetés CF nyelv példák Nyelvek és nyelvtanok egy- és többértelműsége Bal- és jobboldali levezetések Levezetési fák A

Részletesebben

Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések

Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések 1 Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések A matematikában alapfogalmaknak tekintjük azokat a fogalmakat, amelyeket nem határozunk meg, nem definiálunk más fogalmak segítségével

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

Emlékeztető: LR(0) elemzés. LR elemzések (SLR(1) és LR(1) elemzések)

Emlékeztető: LR(0) elemzés. LR elemzések (SLR(1) és LR(1) elemzések) Emlékeztető Emlékeztető: LR(0) elemzés A lexikális által előállított szimbólumsorozatot balról jobbra olvassuk, a szimbólumokat az vermébe tesszük. LR elemzések (SLR() és LR() elemzések) Fordítóprogramok

Részletesebben

BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ

BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ FÓTHI ÁKOS BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ Harmadik, javított kiadás c Fóthi Ákos, 2012 Tartalomjegyzék 1. Alapfogalmak 11 1.1. Halmazok................................ 11 1.2. Sorozatok................................

Részletesebben

Definíció: A tér irányított szakaszait vektoroknak nevezzük. Egy vektort akkor tekintünk adottna, ha ismerjük a nagyságát és az irányát.

Definíció: A tér irányított szakaszait vektoroknak nevezzük. Egy vektort akkor tekintünk adottna, ha ismerjük a nagyságát és az irányát. 1. Vektorok 1.1. Alapfogalmak, alapműveletek 1.1.1. Elméleti összefoglaló Definíció: A tér irányított szakaszait vektoroknak nevezzük. Egy vektort akkor tekintünk adottna, ha ismerjük a nagyságát és az

Részletesebben

LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL

LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL x 1-2x 2 6 -x 1-3x 3 = -7 x 1 - x 2-3x 3-2 3x 1-2x 2-2x 3 4 4x 1-2x 2 + x 3 max Alapfogalmak: feltételrendszer (narancs színnel jelölve), célfüggvény

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit.

Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 2. A VALÓS SZÁMOK 2.1 A valós számok aximómarendszere Az R halmazt a valós számok halmazának nevezzük, ha teljesíti az alábbi 3 axiómacsoport axiómáit. 1.Testaxiómák R-ben két művelet van értelmezve, az

Részletesebben

1. Halmazok, halmazműveletek, ezek bemutatása természetes számokkal kapcsolatos problémákon

1. Halmazok, halmazműveletek, ezek bemutatása természetes számokkal kapcsolatos problémákon 1. Halmazok, halmazműveletek, ezek bemutatása természetes számokkal kapcsolatos problémákon Halmazok megadása A halmazt alapfogalomnak tekintjük, így nincs definíciója. A halmazokat általában nagybetűkkel

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

Fordítóprogram (compiler), értelmezőprogram (interpreter)

Fordítóprogram (compiler), értelmezőprogram (interpreter) Fordítóprogram (compiler), értelmezőprogram (interpreter) magzintű programozási nyelvek fordításával foglalkozunk, imperatív programozási nyelvek fordítási algoritmusait tanulmányozzuk Ha a forrásnyelv

Részletesebben

"Ha" - avagy a Gödel paradoxon érvényességének korlátai

Ha - avagy a Gödel paradoxon érvényességének korlátai 165 "Ha" - avagy a Gödel paradoxon érvényességének korlátai Geier János ELTE BTK Pszichológiai Intézet janos@geier.hu Bevezetés Gödel nemteljességi tétele (én paradoxonnak nevezem, ki fog derülni, miért)

Részletesebben

Fordítóprogramok. és formális nyelvek

Fordítóprogramok. és formális nyelvek Fordítóprogramok és formális nyelvek Szerkesztette : Király Roland 2007 magasszintű nyelvi program program.cpp Fordítóprogram szerkezete fordító program c++l compiler Alacsonyszintű nyelvi program program.exe

Részletesebben

A kurzus során először az Abel-csoportokkal kapcsolatos algoritmikus kérdésekkel

A kurzus során először az Abel-csoportokkal kapcsolatos algoritmikus kérdésekkel 1. fejezet Abel-csoportok 1.1. Algoritmikus kérdések Abel-csoportokban A kurzus során először az Abel-csoportokkal kapcsolatos algoritmikus kérdésekkel foglalkozunk. Abel-csoportokban általában additív

Részletesebben

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása 11 modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA 6 I Egyenlet fogalma, algebrai megoldása Módszertani megjegyzés: Az egyenletek alaphalmazát, értelmezési tartományát később vezetjük be, a törtes egyenletekkel

Részletesebben

L'Hospital-szabály. 2015. március 15. ln(x 2) x 2. ln(x 2) = ln(3 2) = ln 1 = 0. A nevez határértéke: lim. (x 2 9) = 3 2 9 = 0.

L'Hospital-szabály. 2015. március 15. ln(x 2) x 2. ln(x 2) = ln(3 2) = ln 1 = 0. A nevez határértéke: lim. (x 2 9) = 3 2 9 = 0. L'Hospital-szabály 25. március 5.. Alapfeladatok ln 2. Feladat: Határozzuk meg a határértéket! 3 2 9 Megoldás: Amint a korábbi határértékes feladatokban, els ként most is a határérték típusát kell megvizsgálnunk.

Részletesebben

Következik, hogy B-nek minden prímosztója 4k + 1 alakú, de akkor B maga is 4k + 1 alakú, s ez ellentmondás.

Következik, hogy B-nek minden prímosztója 4k + 1 alakú, de akkor B maga is 4k + 1 alakú, s ez ellentmondás. Prímszámok A (pozitív) prímszámok sorozata a következő: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,... 1. Tétel. Végtelen sok prímszám van. Első bizonyítás. (Euklidész) Tegyük fel, hogy állításunk nem igaz, tehát véges

Részletesebben

út hosszát. Ha a két várost nem köti össze út, akkor legyen c ij = W, ahol W már az előzőekben is alkalmazott megfelelően nagy szám.

út hosszát. Ha a két várost nem köti össze út, akkor legyen c ij = W, ahol W már az előzőekben is alkalmazott megfelelően nagy szám. 1 Az utazó ügynök problémája Utazó ügynök feladat Adott n számú város és a városokat összekötő utak, amelyeknek ismert a hossza. Adott továbbá egy ügynök, akinek adott városból kiindulva, minden várost

Részletesebben

2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció

2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció 2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció Folláth János Debreceni Egyetem - Informatika Kar 2012/13. I. félév Áttekintés 1 Függvények Relációk Halmazok 2 Természetes számok Formulák Definíció

Részletesebben

Ramsey tétele(i) gráfokra

Ramsey tétele(i) gráfokra Ramsey tétele(i) gráfokra A témakör a szociológusok alábbi észrevételének általánosítása: legalább hat tagú társaságban vagy van háromfős klikk, vagy van háromfős antiklikk. Itt klikk olyan emberek halmazát

Részletesebben

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Valós számsorozaton valós számok meghatározott sorrendű végtelen listáját értjük. A hangsúly az egymásután következés rendjén van.

Részletesebben

A matematikai modellalkotás folyamatáról

A matematikai modellalkotás folyamatáról Máté László A matematikai modellalkotás folyamatáról 1. A felsőoktatás tömegessé válása olyan problémákat vet fel a matematika oktatásában amelyek a matematikai ismeretszerzés folyamatának az átgondolására

Részletesebben

SZÁMELMÉLET FELADATSOR

SZÁMELMÉLET FELADATSOR SZÁMELMÉLET FELADATSOR Oszthatóság 1. Az 123x4 számban milyen számjegy állhat x helyén, ha a szám osztható a) 3-mal; e) 6-tal; b) 9-cel; f) 24-gyel; c) 4-gyel; g) 36-tal; d) 8-cal; h) 72-vel? 2. Határozd

Részletesebben