5/1. tétel: Optimalis feszítőfák, Prim és Kruskal algorithmusa. Legrövidebb utak graphokban, negatív súlyú élek, Dijkstra és Bellman Ford algorithmus.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5/1. tétel: Optimalis feszítőfák, Prim és Kruskal algorithmusa. Legrövidebb utak graphokban, negatív súlyú élek, Dijkstra és Bellman Ford algorithmus."

Átírás

1 5/1. tétel: Optimalis feszítőfák, Prim és Kruskal algorithmusa. Legrövidebb utak graphokban, negatív súlyú élek, Dijkstra és Bellman Ford algorithmus. Optimalis feszítőfák Egy összefüggő, irányítatlan graph esetén az összes élhez súlyt rendelünk. Ezt w(u,v) vel jelöljük, amely az (u,v) pontokat összekötő él létrehozásának költségét jelenti (w: E ú a súlyfüggvény, vagyis adott élhez valós számot rendelünk mely szám általában nemnegatív). Adott példa: áramköri pontokat azonos potentialra akarunk hozni vezetékek segítségével. Itt az adott él súlya a két pontot összekötő vezeték hosszúsága (ez egyben költség is). Feszítőfa: egy olyan körmentes (fa: körmentes graph) részgraph, amely az eredeti graph összes pontját tartalmazza, az eredeti graph élei közül pedig V 1 darabot ( V jelöli a csúcspontok számát). A feszítőfa az összes pontot összeköti (előző példánál maradva azonos potentialon lesznek). Minimalis (súlyú), más néven optimalis feszítőfa (MFF): a lehetséges feszítőfák közül a legkisebb költségű. Az ábra egy ilyen graphot, illetve minimalis feszítőfáját mutatja. Nem ez az egyetlen megoldás: ha elhagyjuk a (b,c) élet és helyette hozzávesszük az (a,h) élet, akkor ugyanilyen (minimalis) súlyú feszítőfát kapunk. A súly egyébként 37. Cél: egy lehetséges minimalis feszítőfa megtalálása az irányítatlan, összefüggő graphban. Az algorithmusok minden pillanatban az egyik lehetséges minimalis feszítőfa egy részét tartják nyilván egy halmazban (ez az invarians állítás). Az egyes lépések pedig meghatározzák azt az (u,v) élt, amelyet ehhez a halmazhoz hozzávéve még mindig fennáll az előbbi invarians állítás a (most már bővített) halmazra. Biztonságos él: olyan él, amellyel a halmazt bővítve az invarians állítás továbbra is fennáll. Egy lehetséges algorithmust mutat az MFF(G,w). A kiinduló halmaz (A) kezdetben üres. Addig keresünk egy biztonságos élt ehhez a halmazhoz, amíg a halmaz elemei egy feszítőfát nem hoznak létre. Hozzátesszük a biztonságos élet, előbb utóbb pedig elkészül a feszítőfa. Nyilván a kulcslépés a 3. sor: melyik él tekinthető biztonságosnak? Az irányítatlan graph egy vágásának nevezünk egy olyan kettéosztást, amelyben az egyik halmazba a csúcsok egy része, a másikba pedig a maradék csúcs kerül (lásd ábra, S (fekete csúcsok) és V S (fehér csúcsok) halmazok). Nyilvánvaló, hogy a vágás bizonyos éleket keresztez (egyik csúcsa az egyik, másik a másik halmazban van). Azt mondjuk, hogy a vágás kikerüli az A halmazt, ha az A halmaz egyetlen éle sem keresztezi a vágást. Egy él könnyű élnek számít egy vágásban, ha a vágást keresztező élek közül az ő súlya a minimalis (itt a c d él). A biztonságos él felismerését a következő szabály teszi lehetővé: legyen G=(V,E) egy összefüggő, irányítatlan, w: E ú súlyfüggvénnyel súlyozott graph, és az A halmaz tartalmazza G valamelyik lehetséges minimalis feszítőfájának egy részletét. Ha ekkor egy tetszőleges, A t kikerülő vágást hozunk létre, akkor az abban lévő könnyű él biztonságos A ra nézve. Kruskal algorithmusa Az előbb már megadott általános MFF algorithmuson alapul. Minden lépésben keresi az A halmazban lévő erdő két tetszőleges componensét összekötő élek közül a legkisebb súlyút. Ezt hozzáadja az erdőhöz. Az algorithmus létrehoz egy üres halmazt (1), majd az összes csúcspontot önálló, egyelemű faként kezeli (2 3). Az éleket súly szerint növekvő sorba rendezzük (4). A cyclusban ezután minden élre megvizsgáljuk, hogy a végpontjai azonos fához tartoznak e (5 6). Ha igen, az élt eldobjuk, mert hozzáadásával a graphban kör alakulna ki. Ha nem, akkor az élt hozzáadjuk az A halmazhoz, a két vizsgált halmazt pedig egyesítjük (növeljük a fa méretét; 7 8).

2 1 lb: log 2, vagyis kettes alapú logarithmus Az algorithmus futási ideje O(E lb 1 E). Az ábrasor az előzőekben vázolt graphon mutatja az algorithmus futását.

3 Prim algorithmusa Kruskal algorithmusa tehát különálló, kezdetben egy egy csúcspontból álló fákat tartalmazó erdőből indul ki, végül pedig kialakul egy olyan minimalis súlyú feszítőfává, mely az összes csúcsot tartalmazza. Prim algorithmusa viszont egy folyamatosan növekvő fát hoz létre, melyből a végén minimalis súlyú feszítőfa lesz. Ez az alg. nagyon hasonlít Dijsktra alg. ához (lásd később). A fában még nem szereplő csúcsok egy olyan Q prioritásos sorban vannak, mely a csúcsok kulcs[u] értékén alapul. A kulcs[u] érték az u csúcsot valamelyik fabeli csúccsal összekötő minimalis súlyú él súlya amennyiben nincs ilyen él, az érték 4. Az alg. első része (1 4) létrehozza a prioritásos sort (Q), melyben az összes csúcs megtalálható. A csúcsok kulcsa kezdetben végtelen (3), kivéve az r gyökérpontot (4). Az r pontnak nincs szülője (5). A sor azért prioritásos, mert az alacsonyabb kulcs értékkel rendelkező pontok prioritása nagyobb (kezdetben a gyökérponté, mely 0). Ezután egy olyan cyclus indul, amely a Q kiürüléséig tart (6), az egyre bővülő fa elemeit a V Q halmaz tartalmazza. Először (7) meghatározzuk azt a még Q ban lévő u csúcsot, amely a (V Q,Q) vágás egyik könnyű élének végpontja (az első iteratio esetén egyértelmű, hogy u=r). Ezt a csúcsot kivesszük Q ból, tehát már a növekvő fa részévé válik. Ezután (8 11) időszerűsítjük a kulcs és a szülő értékeket minden olyan csúcsnál, mely a kivett csúcs szomszédja és még nem tagja a fának. A sor kiürülése a feszítőfa elkészültét jelenti. Az algorithmus futási ideje O(E lb V), ehhez az kell, hogy a Q sort kupacban tároljuk (lásd 3/1. tétel). Ha a tárolás Fibonacci kupaccal történik, akkor a futási idő O(E+ V lb V) re csökkenthető.

4 Legrövidebb utak graphokban Adott egy élsúlyozott (w: E ú), irányított G=(V,E) graph, melyben egy adott út súlya alatt az utat alkotó élek súlyának összegét értjük. A legrövidebb út súlya alatt a lehetséges összes út súlyai közül a minimalisat kell érteni (amennyiben létezik amennyiben nem, ez az érték 4). Általában nem csupán a legrövidebb út súlya érdekel bennünket, hanem az út által érintett csúcspontok sorozata is. Ezért szükséges tárolni a szülőcsúcsokat is, ezt a már szokásos π[u] adattal tesszük meg. Mivel az éleket súlyozó w: E ú függvény valós számot ad, ezért értelmezzük a negatív súlyú éleket is. Amennyiben a graph negatív súlyú élt nem tartalmaz, a Dijkstra algorithmus; amennyiben negatív súlyú élt is tartalmaz, a Bellman Ford algorithmus ad meg adott kezdőcsúcsból kiinduló, minimalis súlyú utat. Az algorithmusok közös részműveleteket is tartalmaznak, ezeket tárgyaljuk először. Az EGY FORRÁS KEZDŐÉRTÉK eljárás a graph minden egyes csúcsára beállít két értéket. A d[v] érték az ún. legrövidebb út becslés. Ez a felső korlátja az s kezdőcsúcsból a v be vezető legrövidebb út súlyának (nyilvánvaló, hogy kezdetben 4 re állítjuk, kivéve a kezdőcsúcsot, amelynél 0). A π[v] érték tárolja az adott csúcs egy szülőjét (először NIL). Az algoritmusok a fokozatos közelítés módszerét alkalmazzák (KÖZELÍT). Ez tulajdonképpen egy ellenőrzés: összeveti a v csúcshoz eddig legrövidebbnek talált utat (d[v]) az u csúcson keresztül vezető úttal. Ha ez utóbbi rövidebb, akkor módosítja a d[v] és a π[v] értékeket. A közelítő lépés tehát csökkentheti a d[v] értéket és átállíthatja a π[v] mezőt az u csúcsra. Dijkstra algorithmusa Adott kezdőcsúcsból kiinduló, nemnegatív súlyú élekkel rendelkező irányított graphban talál legrövidebb utat. Azoknak a csúcsoknak a halmazát (S) tartja nyilván, melyeknél már meghatározta az s kezdőcsúcsból odavezető legrövidebb út súlyát. Az alg. minden lépésben a legkisebb legrövidebb útbecslésű csúcsot választja ki. Beteszi az S halmazva és minden u ból kivezető éllel egy egy közelítést végez. Q elsőbbségi sor tárolja a V S beli csúcsokat, mely d értékeivel van indexelve. Az algorithmushoz a graphot szomszédsági listával kell megadni. Az első sorok (1 3) a csúcsokat inicialisalják. Az elsőbbség sorban legelöl az s kiinduló csúcs helyezkedik el. A cyclus (4) addig fut, amíg Q ki nem ürül. Kivesszük a legnagyobb prioritású elemet Q ból és betesszük S be. Utána minden olyan csúcsra, amely a kivett elem szomszédja volt, actualisaljuk a d és π értékeket (8). Az ábrán a csúcspontokban lévő szám az adott pillanatban érvényes d értékeket mutatja.

5 Bellman Ford algorithmus Adott kezdőcsúcsból kiinduló, negatív súlyú élekkel (is) rendelkező irányított graphban talál legrövidebb utat. A negatív súlyú élek jelenlétével az az alapvető gond, hogy negatív körökkel is találkozhatunk ezeken többször végighaladhatunk és így érthető, hogy a legrövidebb út súlyát nem tudjuk definialni. Az alg. tehát egy logicai értéket ad vissza: ha létezik negatív kör, hamissal; ellenkező esetben igazzal tér vissza. Az alg. a kezdeti beállítás (1) után a graph élein halad végig, a csúcspontok számánál eggyel kevesebb alkalommal. Egy egy iteratio alkalmával minden lehetséges éllel végzünk egy közelítést (4). Ezután a graph összes élével ellenőrzést végzünk, hogy nincs e negatív kör (6). Végül visszaadjuk a megfelelő logicai értéket (7 8.).

3/1. tétel: Linearis adatszerkezetek és műveleteik

3/1. tétel: Linearis adatszerkezetek és műveleteik 3/1. tétel: Linearis adatszerkezetek és műveleteik A gyűjtemények (collections) közé sorolhatók a halmaz (set), a csomag (bag, multiset) és a vector (sequence, list). Gyűjtemények általánosan Értelmezzük

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza

Euler kör/út: olyan zárt/nem feltétlenül zárt élsorozat, amely a gráf minden élét pontosan egyszer tartalmazza 1) Euler körök és utak, ezek létezésének szükséges és elégséges feltétele. Hamilton körök és utak. Szükséges feltétel Hamilton kör/út létezésére. Elégséges feltételek: Dirac, és Ore tétele. Euler kör/út:

Részletesebben

Egzakt, optimalizációs, és Monte Carlo következtetések VGM-benn

Egzakt, optimalizációs, és Monte Carlo következtetések VGM-benn 1. fejezet Egzakt, optimalizációs, és Monte Carlo következtetések VGM-benn 1.1. Prediktív következtetés Bayes-hálókban Mint láttuk, a Bayes-hálók elsődleges célja, hogy az általuk reprezentált valószínűségi

Részletesebben

Ramsey tétele(i) gráfokra

Ramsey tétele(i) gráfokra Ramsey tétele(i) gráfokra A témakör a szociológusok alábbi észrevételének általánosítása: legalább hat tagú társaságban vagy van háromfős klikk, vagy van háromfős antiklikk. Itt klikk olyan emberek halmazát

Részletesebben

Iványi Antal PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK

Iványi Antal PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK Iványi Antal PÁRHUZAMOS ALGORITMUSOK ELTE Informatikai Kar Budapest, 2010 Ez az elektronikus tankönyv az ELTE Informatikai Kara támogatásával, a 2010 évi kari jegyzetpályázat keretében készült. A könyv

Részletesebben

GRÁFELMÉLET. 7. előadás. Javító utak, javító utak keresése, Edmonds-algoritmus

GRÁFELMÉLET. 7. előadás. Javító utak, javító utak keresése, Edmonds-algoritmus GRÁFELMÉLET 7. előadás Javító utak, javító utak keresése, Edmonds-algoritmus Definíció: egy P utat javító útnak nevezünk egy M párosításra nézve, ha az út páratlan hosszú, kezdő- és végpontjai nem párosítottak,

Részletesebben

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC

P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC P, NP, NP-C, NP-hard, UP, RP, NC, RNC 1 Az eddig vizsgált algoritmusok csaknem valamennyien polinomiális idejuek, azaz n méretu bemeneten futási idejük a legrosszabb esetben is O(n k ), valamely k konstanssal.

Részletesebben

PÁROS HOSSZÚ KÖRÖK GRÁFOKBAN

PÁROS HOSSZÚ KÖRÖK GRÁFOKBAN PÁROS HOSSZÚ KÖRÖK GRÁFOKBAN CSIKVÁRI PÉTER Kivonat. Ebben a jegyzetben bebizonyítjuk Bondy és Simonovits következő tételét. Ha egy n csúcsú egyszerű gráf nem tartalmaz C k kört akkor az éleinek száma

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezető... 3. 1. Optimalizálás 5 1.1. Főbb részterületek... 5 1.2. Globális optimalizálás... 7

Tartalomjegyzék. Bevezető... 3. 1. Optimalizálás 5 1.1. Főbb részterületek... 5 1.2. Globális optimalizálás... 7 Tartalomjegyzék Bevezető....................................... 3 1. Optimalizálás 5 1.1. Főbb részterületek............................... 5 1.2. Globális optimalizálás............................ 7 2.

Részletesebben

út hosszát. Ha a két várost nem köti össze út, akkor legyen c ij = W, ahol W már az előzőekben is alkalmazott megfelelően nagy szám.

út hosszát. Ha a két várost nem köti össze út, akkor legyen c ij = W, ahol W már az előzőekben is alkalmazott megfelelően nagy szám. 1 Az utazó ügynök problémája Utazó ügynök feladat Adott n számú város és a városokat összekötő utak, amelyeknek ismert a hossza. Adott továbbá egy ügynök, akinek adott városból kiindulva, minden várost

Részletesebben

LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL

LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL LINEÁRIS PROGRAMOZÁSI FELADATOK MEGOLDÁSA SZIMPLEX MÓDSZERREL x 1-2x 2 6 -x 1-3x 3 = -7 x 1 - x 2-3x 3-2 3x 1-2x 2-2x 3 4 4x 1-2x 2 + x 3 max Alapfogalmak: feltételrendszer (narancs színnel jelölve), célfüggvény

Részletesebben

Formális Nyelvek és Automaták v1.9

Formális Nyelvek és Automaták v1.9 Formális Nyelvek és Automaták v1.9 Hernyák Zoltán E másolat nem használható fel szabadon, a készülő jegyzet egy munkapéldánya. A teljes jegyzetről, vagy annak bármely részéről bármely másolat készítéséhez

Részletesebben

BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ

BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ FÓTHI ÁKOS BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ Harmadik, javított kiadás c Fóthi Ákos, 2012 Tartalomjegyzék 1. Alapfogalmak 11 1.1. Halmazok................................ 11 1.2. Sorozatok................................

Részletesebben

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Számsorozatok (1) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Valós számsorozaton valós számok meghatározott sorrendű végtelen listáját értjük. A hangsúly az egymásután következés rendjén van.

Részletesebben

Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban

Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Híradástechnikai Tanszék Biztonságos útvonalválasztás ad hoc hálózatokban Ács Gergely Konzulens: Dr. Buttyán Levente Híradástechnikai

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin

ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin ADATBÁZIS-KEZELÉS Demetrovics Katalin 1. Alapfogalmak...1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 1 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs

Részletesebben

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu

Kádár Gábor. Segédanyag az adatbáziskezeléshez. Forrás: www.kadarinfo.extra.hu Kádár Gábor Segédanyag az adatbáziskezeléshez Forrás: www.kadarinfo.extra.hu 1 Definíciók Adatbázis: a rendezett formában - általában táblázatokban tárolt adatokon kívül -, az ezek összefüggéseit kezelő

Részletesebben

Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések

Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések 1 Halmazok; a matematikai logika elemei 1.1. A halmaz fogalma; jelölések A matematikában alapfogalmaknak tekintjük azokat a fogalmakat, amelyeket nem határozunk meg, nem definiálunk más fogalmak segítségével

Részletesebben

A kurzus során először az Abel-csoportokkal kapcsolatos algoritmikus kérdésekkel

A kurzus során először az Abel-csoportokkal kapcsolatos algoritmikus kérdésekkel 1. fejezet Abel-csoportok 1.1. Algoritmikus kérdések Abel-csoportokban A kurzus során először az Abel-csoportokkal kapcsolatos algoritmikus kérdésekkel foglalkozunk. Abel-csoportokban általában additív

Részletesebben

Orosz Gyula Markov láncok Feladatgyűjtemény http://matek.fazekas.hu/portal/tanitasianyagok/orosz_gyula/mar/ 11. Feladatgyűjtemény

Orosz Gyula Markov láncok Feladatgyűjtemény http://matek.fazekas.hu/portal/tanitasianyagok/orosz_gyula/mar/ 11. Feladatgyűjtemény 11. Feladatgyűjtemény A fejezet első részében összefoglalási igénnyel felsoroljuk a cikk korábbi (kitűzött és megoldott) feladatait; a második részben néhány gyakorló feladatot tűzünk ki. Feladatok a 2.

Részletesebben

Információ- és kódelmélet

Információ- és kódelmélet Információ- és kódelmélet Györfi László Győri Sándor Vajda István 2002. november 29. Tartalomjegyzék Előszó 7. Változó szóhosszúságú forráskódolás 9.. Egyértelmű dekódolhatóság, prefix kódok.............

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA II.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA II. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA II 3 III NUmERIkUS SOROk 1 Alapvető DEFInÍCIÓ ÉS TÉTELEk Végtelen sor Az (1) kifejezést végtelen sornak nevezzük Az számok a végtelen sor tagjai Az, sorozat az (1) végtelen sor

Részletesebben

1. Tétel Racionális ágens Definíció: Komponensek: Feladatkörnyezet és fajtái: Ágenstípusok: 2. Tétel Informálatlan keresés definíciója: Fa keresés:

1. Tétel Racionális ágens Definíció: Komponensek: Feladatkörnyezet és fajtái: Ágenstípusok: 2. Tétel Informálatlan keresés definíciója: Fa keresés: 1. Tétel Racionális ágens Definíció: Az ideális racionális ágens minden egyes észlelési sorozathoz a benne található tények és a beépített tudása alapján minden elvárható dolgot megtesz a teljesítményérték

Részletesebben

tudjuk biztosítani a majdnem biztos nyerést, de nem érdemes akkor, ha ehhez 100000

tudjuk biztosítani a majdnem biztos nyerést, de nem érdemes akkor, ha ehhez 100000 Az információszámítás néhány fontos fogalma és eredménye. 1. Az entrópia és feltételes entrópia fogalma és tulajdonságai. Annak érdekében, hogy megértsük az entrópia fogalmát és azt, hogy milyen problémák

Részletesebben

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása 11 modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA 6 I Egyenlet fogalma, algebrai megoldása Módszertani megjegyzés: Az egyenletek alaphalmazát, értelmezési tartományát később vezetjük be, a törtes egyenletekkel

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

SKATULYA-ELV. Sava Grozdev

SKATULYA-ELV. Sava Grozdev SKATULYA-ELV Sava Grozdev Ha 3 apró labdát akarunk elhelyezni a nadrágunk 2 zsebébe, akkor kétség sem férhet hozzá, hogy legalább 2 labda azonos zsebbe fog kerülni. Hasonlóan, ha 4 kicsi dobozt akarunk

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben