A laboratóriumi riumi diagnosztika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A laboratóriumi riumi diagnosztika"

Átírás

1 A laboratóriumi riumi diagnosztika fıbb fejlıdési irányai Liszt Ferenc Pécsi Tudományegyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet SE Továbbképzı tanfolyam Budapest, szeptember 17. 1

2 Laboratóriumi medicina Sejtmőködés: sejthalál proliferáció differenciálódás migráció Molekuláris paraméterek: kémiai anyagok mennyisége, kölcsönhatása, helye, aktivitása Végsı célkitőzésünk felismerni a betegségeket szövıdményeket, állapotváltozást, genetikai állapotot HOGYAN VÁLASZOLNAK A SEJTEK A BETEGSÉGRE? BEHATÁS VÁLASZ AZ ÖSSZEFÜGGÉSEK ÉRTELMEZÉSE A SZOMSZÉDOS SEJT BEFOLYÁSOLÁSA AAAAAAA 2

3 Genetika és a betegségek iránti fogékonyság Fenotipus 1 Fenotipus 2 Fenotipus 3 Fenotipus 4 Kor Nem Etnikum Környezet Gének azonosítása Metabolizmus Élettan Immunológia Farmakokinetika Biomarker Molekulák Morfometria Endokrin Proteóma Transzkriptóma Betegségek iránti fogékonyság prediktív értékelése ORVOS A KÖZÉPKORBAN 3

4 TITRIMETRIA FOTOMETRIA NEPHELOMETRIA KROMATOGRÁFIA FLUORIMETRIA ATOMABSZORBCIÓ RIA EIA FIA BIOLUMINESCENCIA LIA PCR, MS mmol/l µmol/l nmol/l pmol/l fmol/l LABORATÓRIUMI VIZSGÁLAT: AZ ORVOSI DÖNTÉSHOZATAL EGYIK LEGFONTOSABB TÁMPONTJA A modern medicina legfontosabb szegmense. Az Amerikai Patológusok Társasága: A laboratóriumi szolgáltatások képezik a klinikai döntéshozatal 80 %- ának alapját mind a diagnózis, mind pedig a terápia és a prognózis során. 4

5 A fejlıdés fı irányai AUTOMATIZÁCIÓ MINİSÉG BETEGKÖZELI LABOR MOLEKULÁRIS BIOPATHOLÓGIA PROTEOMIKA KONZILIUM A KLINIKUSSAL KÉPZÉS A diagnosztika aranykora A diagnosztikai eljárások központi szerepet kapnak a betegség managementben. A humán genom projekt következtében a trendek a személyre szabott medicina felé mutatnak A diagnosztika hozzájárul: diagnózis, prognózis és predispozíció kezelés kiválasztása gyógyszer monitorozás kezelés hatékonysága, adverz reakciók, gyógyszer rezisztencia 5

6 Diagnosztikus technológiák Trendek iránya: miniatürizálás (POC is), nagyobb érzékenység és teljesítmény,költség csökkentés microarray-k humán genom szekvencia 2020-ra egy éjszaka alatt? továbfejlesztett bioinformációs kapacitás új biomarkerek (nem-invazív is) növekvı ICT kapacitás, új szereplık a technológiák fejlesztésében a klasszikus diagnosztikai körön kívül is AUTOMATIZÁCIÓ, ROBOTIZÁCIÓ 6

7 Laboratóriumi automatizálás megvalósulása Teljes automatizálás A preanalitika automatizálása Informatikai háttér javítása Analitika, mőszerpark konszolidációja Laboratóriumi folyamatok áttekintése és javítása Miért kell több automatizáció a klinikai laboratóriumokban? Az elmúlt évtized a minıség is és a hatékonyság is javult, méghozzá technológiai eszközökkel: Javuló laboratóriumi információs rendszerek Az automaták jobb analitikai teljesítménye Innovatív reagensek. 7

8 Miért kell több automatizáció? Még tovább kell javítani a hatékonyságot Többet teljesíteni kevesebbıl A növekvı laborvizsgálati számok A mintaérkezés tekintetében a klinikus kevésbé rugalmas Csökkenı lelet-átfordulási idı Munkaerıhiány, csökkenı költségvetés Miközben a minıséget tartani (javítani) kell, aközben Csökkentsd az analitikai hibát Növeld a munkahelyi biztonságot Csökkentsd a munkahelyi stresszt Terminológia Work cell automatizáció. Célzott feladat automatizáció (szigetszerő automatizáció). Integrált rendszer (moduláris automatizáció). Teljes körő laboratóriumi automatizáció. 8

9 Work cell : összeköti az egyes különálló egységeket (software és hardware) Samples loader/stoker Célzott feladat (szigetszerő) automatizáció az ismétlıdı feladatok mechanizálása Manual transfer in personality carriers to the analysers Manual transfer 9

10 Integrált rendszer (moduláris automatizáció). egy gyártó cég, készülékek on-line One turn key platform Teljes körő laboratóriumi automatizáció. Több laboratóriumi szubdiszciplina egy szobában, több gyártó cég, egy integrátor. Analyser Analyser Analyser Analyser 4 Analyser 5 Analyser 1 Controller analyser 1+2 Data Manager / Analyser concentrator 2 Controller analyser 3 Analyser 3 LIS Others analysers 10

11 MONITOROZÁS, NYOMONKÖVETÉS: BETEGÁGY MELLETT IS, OTTHON IS Kórházi környezet Járóbeteg környezet Otthoni környezet LABORATÓRIUM A BETEG MELLETT POINT OF CARE KOMPROMISSZUM A BETEG ÉRDEKÉBEN ORVOSI ETIKAI MÉRÉSI ELLENİRZÉSI GAZDASÁGI SZERVEZÉSI 11

12 SÜRGİS, ÉLETVESZÉLYES LYES ÁLLAPOT: A LELETÁTFORDUL TFORDULÁS S IDEJE A LABORATÓRIUM SZEMPONTJÁBÓL MINTA ÉRKEZÉS ANALIZIS EREDMÉNY- KÖZLÉS SÜRGİS, ÉLETVESZÉLYES LYES ÁLLAPOT: A LELETÁTFORDUL TFORDULÁS S IDEJE A KLINIKUS SZEMPONTJÁBÓL MINTA- KÉRÉS MINTA ÉRKEZÉS ANALÍZIS EREDMÉNY- KÖZLÉS A THERÁPIA KEZDETE 12

13 SÜRGİS, ÉLETVESZÉLYES LYES ÁLLAPOT: A LELETÁTFORDUL TFORDULÁS S IDEJE A BETEG SZEMPONTJÁBÓL MINTA- KÉRÉS MINTA- ÉRKEZÉS ANALÍZIS EREDMÉNY- KÖZLÉS THERÁPIA KEZDETE ÁLLAPOT- JAVULÁS PREANALITIKAI KOMPROMISSZUM Preanalitikai befolyásoló tényezık jelentısége fokozott! Extrém idıszorítás A páciens nem elıkészíthetı Gyors változás a beteg állapotában Keringés instabilitása Multimorbiditás gyakori Hiányzó adatok mintavétel idejérıl, helyérıl, iránydiagnózisról, zavaró gyógyszerek stb. Különbözı eredmények perifériás és centrális vénából Információáramlás, mint potencionálisan gyenge pont Statisztikai kontroll gyakorlatilag lehetetlen A mintavevı személyzet képzettsége igen különbözı A referencia tartomány csak feltételesen alkalmazható. 13

14 Prediktív v laboratóriumi riumi medicina (MA MÉG) EGÉSZSÉGES EMBEREKET VIZSGÁL MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL ADOTT BETEGSÉG IRÁNTI FOGÉKONYSÉG STATISZTIKAI BECSLÉSE INDIVIDUÁLIS PREVENCIÓS PROGRAM TÖMEG-BETEGSÉGEK: DIABETES, HYPERTONIA, ARTERIOSCLEROSIS, MALIGNUS DAGANATOK Biochip 14

15 Kereskedelmi biochip panelek adatai Drug biochip 15

16 Citokin biochip analitikai paraméterei Paraméter Legkisebb detektálható mennyiség < + 2SD Funkcionális érzékenység Mérési tartomány Intra Assay CV (%) pg/ml pg/ml pg/ml Level 1 Level 2 Level 3 IL 1-alfa 1,0 6,0 < 500 9,6 5,7 4,7 IL 1-béta 0,6 3,3 < 500 8,1 8,2 6,9 IL 2 3,3 9,7 < ,9 5,2 5,4 IL 4 0,5 3,7 < ,2 3,6 8,7 IL 6 0,4 1,6 < 800 7,9 5,3 7,3 IL 8 1,5 4,3 < ,7 6,0 8,5 IL 10 0,5 3,4 < ,8 7,2 6,4 IFN-gamma 2,5 12,7 < ,1 8,9 5,8 EGF 1,4 2,8 < 500 5,8 4,6 9,8 VEGF 2,6 13,3 < ,3 5,7 4,7 MCP-1 9,6 20,8 < ,5 3,0 6,6 TNF-alfa 4,6 5,8 < ,9 9,0 6,0 Farmakogenomika: a DNS szekvencia-variáció befolyása a gyógyszer hatásra Hatás Gén Gyógyszer Válasz Mellékhatás Farmakogenomika = Gén-gyógyszer kapcsolat 16

17 A gyógyszerek biotranszformációja: oxidáci ció/redukció a P450 rendszerben A máj sima felszínő endoplasmaticus reticulum haemtartalmú fehérjéi végzik a PHASE I biotranszformációt Az enzimek egyik nagy családját (superfamily) alkotják - 12 gén család expresszálódik az emberben. A xenobiotikumok igen diverz típusai válhatnak a P450 rendszer szubsztrátjaivá - de közös sajátságuk mindegyikük kifejezett lipid oldékonysága. CYP3A4 a leggyakoribb emberi isoforma, melynek igen kifejezett az extrahepatikus jelenléte (a bélfalban). Az egyes P450 izoformák szerepének arányai az ember gyógyszer metabolizmusában A P450 metabolikus aktivitást befolyásoló faktorok GYÓGYSZER GYSZER-INDUKCIÓ (ÁLTALÁBAN VEGYSZER-CSALÁD SPECIFIKUS) : KRÓNIKUS ETOH: CYP2E1 INHIBÍCI CIÓ együtt adagolt gyógyszer révén: pl. kompetitív antagonizmus (QUINIDINE és FURAFYLLINE) GENETIKUS POLIMORFIZMUS a CYP génben. -Egyes személyek feltőnıen csökkent metabolikus választ adnak a P450-rendszeren lebomló gyógyszerekre. -leginkább a CYP2D6 esetében ismert, ahol a gyengén metabolizálók aránya a kaukázusi populációban elérheti akár a 10%-ot is. -Több mint 20 allél ismert és tipizálható PCR-RFLP technikával (FARMAKOGENOMIKA). 17

18 A CYP2D6 variánsok klinikai felhasználása sa: CYP2D6 által metabolizált hatóanyagok Kardiovaszkuláris szerek Flecainid, Metoprolol, Propafenon, Timolol Mexilitin, Propranolol Psziho-aktív szerek Clozapine, Amitriptyline, Haloperidol, Imipramine, Perphenazine, Clomipramine Remoxipride, Thioridazine gyengén metabolizálók: homozigóta korlátozott metabolizálók: heterozigóta normál metabolizálók: normál allél ultragyors metabolizálók: génamplifikáció MULTIDROG REZISZTENCIA (MDR) A multidrog rezisztencia olyan sejtfunkció, mely egyidejőleg hoz létre rezisztenciát igen sokféle gyógyszerrel szemben. A szerek terápiás hatásukban és strukturálisan alapvetıen különböznek egymástól. Együtt észlelhetı a sejtfelszíni gyógyszer elimináló fehérjék fokozott expressziójával ( drog efflux pumps ). A tumor sejtek rezisztenciájának kifejlıdése szerkezetileg és funkcionálisan különbözı gyógyszerek széles skálájára egy rákellenes gyógyszer terápiás alkalmazása után. 18

19 MULTIDROG REZISZTENCIA Csökkent felvétel Sequestráció Metabolikus változás Csökkent aktiváció Fokozott detoxikáció Mutált target GSH/GST s UDP-GT P-450 s Topoisomerases Microtubules aktív Fokozott Efflux Passzív? A Drog Efflux Pumpák felfedezése Mindannyian egy fehérje szuper-család ( superfamily ) tagjai: ATP Binding Cassette Transmembrane Transporter család 19

20 Kereszt-rezisztencia profilok és az efflux pumpák ismert szubsztrátumai P-gp : hydrophob, döntıen kationos, természetes alapanyagú gyógyszerek, proteáz inhibitorok és a methotrexate MRP1: természetes alapanyagú gyógyszerek, methotrexate, konjugált organikus anionok, arsen/antimon oxianionok MRP2: mint az MRP1, emellett cisplatin rezisztencia MRP3: methotrexate, glucuronát conjugátumok MRP4: HIV inhibitorok mint pl. PMEA MRP5: ciklikus nukleotidok, thiopurinok és néhány nucleoside analóg BCRP/MXR/ABCP: mitoxantrone, anthracyclinek, topotecan Az ATP Binding Cassette Transmembrane Transporterek A sejt membrán permeabilitását befolyásoló fehérjét 1976-ban fedezték fel: P-glycoprotein ( P = Permeability ) A multiplex drog rezisztencia kutatása: Néhány fehérje szerepét igazolta a drog rezisztenciában A gént is megtalálták: MDR1-nek nevezték el Más géneket is találtak, melyek a sejtek molekuláris effluxát képesek befolyásolni A géncsaládot ABC transportereknek nevezték el MDR1 új neve így ABCB1 Az ATP hidrolízis által energetizált konformációs változások az ATP-kötı domén közvetítésével áttevıdnek a transzmembrán szegmensre, ami membránon keresztüli transzportot indukál. 20

21 Alkalmazási területek, klinikai vonatkozások I. Hematológiai betegségek gek (CML, AML) megfelelıen megválasztott tumorredukáló, citosztatikus kezelés Fokozott P-gp expresszió: csökkenti a kemoterápiával szembeni érzékenységet, a terápia hatékonyságát, rossz prognózist jelez, kisebb a komplett remissziók aránya, gyakori a refrakter betegség és a korai halálozás. Mdr-1 polimorfizmus (C3435T) ismerete + génexpresszió változásának folyamatos nyomonkövetése: kemorezisztencia megjelenésének kockázata felmérhetı, segít a valóban hatékony terápia kiválasztásában, elıre jelezheti a közeljövıben kialakuló terápiarezisztenciát, kezelés kellı idıben módosítható (dózis, típus) betegség relapszusa megelızhetı (korai prediktív érték) Alkalmazási területek, klinikai vonatkozások II. Szolid szerv transzplantáci ciók k (máj, vese, szív) Immunszuppresszív terápia: Cyclosporin,Tacrolimus P-gp szubsztrátok Fokozott P-gp expresszió, sejtfelszíni jelenlét, mőködés, mennyiség: befolyásolja a kezelés hatékonyságát, transzplantáció eredményességét. P-gp mőködés hatással van a gyógyszer: bélbıl történı felszívódására, szervezetben való eloszlására, metabolizmusukra. Fokozott P-gp expresszió/funkció : szükséges plazmakoncentráció nagyobb gyógyszeradaggal érhetı el. 21

22 2.2. Gyógyszeres kezelésekre kialakuló rezisztencia megítélése a P-glikoproteinen (MDR1) és a citokróm P-450-en alapuló génpolimorfizmusok azonosításával Problémák: Ismert, hogy a betegek eleve eltérıen (genetikailag prediszponáltan) reagálnak a gyógyszeres kezelésre. Ismert az is, hogy hosszan tartó, vagy ismételt therápia során, kezelés közben is kialakulhat gyógyszerrezisztencia. Háttér: A multidrog rezisztencia aktuális szintje örökletes prediszpozíción is alapulhat. A sejtek gyógyszereket kipumpáló védekezı rendszere (MDR) ill. a gyógyszereket metabolizáló hatástalanító rendszere (pl. P-450) örökletesen sem egyformán hatékonyak. Ezeknek a hátterében részben ismert génpolimorfizmusok állnak. Génaktiváció révén kezelés közben is kialakulhat indukált gyógyszerrezisztencia. A sejtek az MDR vagy P-450 rendszer fehérjéit nagyobb mennyiségben termelik. Eredmények-I. Az MDR rendszer nagyobb jelentıségő, a terápia rezisztencia kialakulásában szerepet játszó háttérfaktora az Mdr1 26-os exon C3435T polimorfizmusa. Ennek a meghatározására Roche LightCycler-II készülékre adaptáltuk a módszert. Több mint 100, elsısorban hematológiai betegen végeztünk vizsgálatokat. Újabb adatok szerint a 21-es exon G2677T/A polimorfizmusa kapcsolt a fennt leírt polimorfizmussal és erısítı hatású. Ennek megfelelıen bevezettük a Roche LightCycler-II készülékre adaptált meghatározását. Az mdr1 gén fokozott expressziója figyelhetı meg citosztatikumokkal tartósan vagy ismételten kezelt betegekben. A háttérben az mdr1 mrns mennyiségének az emelkedése ill. a követekezményes P-glikoprotein aktivitás megemelkedése állhat. A mérést mennyiségi PCR reakció segítségével szintén Roche LightCycler készülékre adaptáltuk. Bevezettük a P-glikoprotein funkcionális (calcein teszt) és áramlásos citometriás méréseit is. A felsorolt méréseket elsısorban Glivec-el kezelt mieloid leukémiás betegeken végeztük. Megtörtént P-450 rendszer polimorfizmusának vizsgálatára alkalmas Affymetrix készülék telepítése és technikai beüzemelése és gyakorlati kipróbálása. 22

23 Eredmények-II. AmpliChip CYP450 Teszt A pszichiátriai betegek körében az alkalmazott terápiára adott válasz egyénenként eltér. Ezek közül kiemelkedı fontossággal bírnak a terápiarezisztencia kialakulásáért részben felelıs multidrog rezisztencia 1 gén (MDR-1) különbözı polimorfizmusai, továbbá a betegek kezelésére használt antidepresszánsok, hangulatjavítók metabolizmusáért felelıs, Cytokrom P450 CYP2D6 és CYP2C19 izoenzimek aktivitásának egyénenként, megfigyelhetı nagyfokú variabilitása; egyes allélváltozatok, vagy megváltozott aktivitást, vagy az enzimaktivitás teljes hiányát mutatják. A CYP450 teszt megkülönböztet 29 ismert polimorfizmust a CYP2D6 és két fı polimorfizmust a CYP2C19 génen, valamint megadja a hozzájuk tartozó enzimaktivitások prediktív fenotípusát. CYP2D6 esetében: gyenge, közepes, extenzív és ultragyors metabolizálók, CYP2C19 esetében: gyenge és extenzív metabolizálók. Ilymódon a vizsgálat segítséget nyújthat a gyógyszerválasztásban, illetve elsısorban a CYP2D6 és CYP2C19 géntermékek által metabolizált gyógyszerek egyéni terápiás dózisának meghatározásában. A sejt egész fehérje készlete M. Wilkins et al.1995 Proteomika A struktúra, funkció és a fehérjék kölcsönhatása biológiai rendszerekben. 23

24 modifikáció Mi a proteomika? lokalizáció interakció A B A funkció aktivitás A Proteom Ha a genom a hangszerek listája egy zenekarban, akkor a proteom a zenekar, mely egy szimfóniát játszik R.Simpson L. L. Jensen, EMBL 24

25 Plazmafehérjék Albumin C8 komplement C1q komplement komplement faktor B H-faktor C4 komplement C9 komplement Cöruloplazmin Prealbumin Lipoprotein Haptoglobin 10% Össz IgA Össz IgM α-1-antitripszin Össz IgG Fibrinogén α-2-makroglobulin Transzferrin C3 komplement Apolipoprotein B 1% α-1 savas Glycoprotein Apolipoprotein A-1 Jelenleg még ismeretlen biomarkerek A jelenleg még ismeretlen biomarkereket extrém alacsony koncentrációban kell kimutatnunk a szérumban. Reference intervals for 70 protein analytes in plasma Anderson, N. L., and Anderson, N. G. (2002) The Human Plasma Proteome: History, Character, and Diagnostic Prospects. Molecular & Cellular Proteomics, 1,

26 Klinikai proteomika elvi perspektívái (NHLBI program USA) Különbözı betegségcsoportok esetében a diagnosztikusan ígéretes fehérjék detektálása Nagy teljesítményő analitikai eljárások kifejlesztése (molekuláris szenzorok, próbák) A fehérjék prediktív értékének meghatározása, klinikai adatok alapján Clinical Proteomics Today No single technology platform can satisfy all of the desired proteomic measurements No mature, true proteomic technology No performance criteria Poor confidence in protein measurement results Difficulty in assessing agreement of different experiments Conflicting reports in the literature Lost opportunities Scott D. Patterson & Ruedi H. Aebersold, Proteomics: the first decade and beyond, Nature Genetics 33, (2003) 26

27 A proteomika technológiája Tömegspektrometria Fehérjék azonosítása Biokémiai módszerek Bioinformatika Proteomika 27

28 Workflow Protein extraction Separation HPLC on line ESI MS/MS Diagnosis 1D- or 2D SDS PAGE or DIGE Identification of ancient proteins Digestion MALDI TOF/TOF MS Peptide Mass Fingerprinting or Direct Sequencing Elınyök: Tömegspektrométerek elınyök és hátrányok -nagy érzékenység -nagy szelektivitás -sebesség - olcsó vizsgálati módszerek, reagensek - univerzális felhasználás -automatizálhatóság Hátrányok: -drága készülékek -viszonylag speciális szakértelem -kompakt készülékek hiánya -kevés kereskedelmi forgalomban lévı applikáció - univerzális felhasználás -speciális mintaelıkészítés -automatizálhatóság hiánya 28

29 Tömegspektrométerek általános felépítése Ionforrás Tömeganalizátor Detektor inlet minden ion kiválasztott ionok Data system 29

30 Ionforrások Quadrupole (Q) 30

31 Time-of-Flight (TOF) field-free drift zone 31

32 Extracting and Separating proteins Extracting proteins from biological organisms Results in complex mixture of proteins May require detergents, etc. that complicate Mass Spec analysis Remove contaminants (filtration, dialysis, SPE, etc.) Separating proteins 1D SDS-PAGE Cross linking controls MW separated Low resolution technique, spot can contain 10's to 100's of proteins 2D SDS-PAGE Best method for complex protein mixtures (IEF + SDS-PAGE) Preparative isolectric focusing (IEF) Reverse phase HPLC Size exclusion chromotography Ion exchange chromatography Affinity chromatography 2-D Gelelectrophoresis Mass ph 32

33 Multiple Affinity Removal System Kromatográfiás módszer, antitest-antigén kölcsönhatással egy lépésben eltávolítja a plazma, szérum, liquor hat, legnagyobb mennyiségben elıforduló fehérjéit (a teljes fehérjetartalom 85-95%-a: albumin, IgG, IgA, antitripszin, transzferrin, haptoglobin), igy lehetıvé válik a kis koncentrációban elıforduló fehérjék proteomikai vizsgálata (1DE, 2DE, LC- MS/MS, stb). Az immundepleció után a minta koncentrálható. Multiple Affinity Removal System Kezeletlen szérum (70 µg protein) Depletált szérum (100 µg protein) A fehérje depléció következtében a szérum fehérjetartalma az eredeti 15%-ára csökkent, így a kis mennyiségben elıforduló fehérjék is megjelentek a 2D elfón a gél túlterhelése nélkül. 33

34 Protein versus peptid Enzyme Protein Peptid Up and down regulated proteins Control samples Pathological 34

35 Mass spectrometry of tryptic peptides Intens. [a.u.] m/z Peptide Mass Fingerprinting (Mascot) 35

36 Denovo Sequencing (TOF/TOF) FKKSFKL Intens. [a.u.] x m/z Steroid hormonok kimutatása MALDI TOF tömgspektrometriával Intens. [a.u.] 1500 Intens. [a.u.] m/z m/z 36

37 Intens. [a.u.] Intens. [a.u.] Intens. [a.u.] Intens. [a.u.] Intens. [a.u.] Biomarker kutatás \0_G1\1\1SRef 02\0_G2\1\1SRef 03\0_G3\1\1SRef \0_G4\1\1SRef 06\0_G6\1\1SRef m/z Control Hypertonic Diab II Diab II Proteinuria MALDI Imaging 37

38 A KÓROS SEJT ELEMZÉSE: ÁRAMLÁSI CITOMETRIA DNS, RNS ÉS FELÜLETI FEHÉRJÉK AZONOSÍTÁSA, SZÉTVÁLASZTÁSA, JELÖLÉSE, MÉRÉSE A laboratóriumi vizsgálatok további növekedési területei világszerte Effektívebb vizsgálat-felhasználás korrekt és korai diagnosztika kezelés-monitorozás, bizonyítékokon alapuló orvoslás Genetikai információk individuális kezelés, genomikus gyógyszerelés információ a személyes rizikó-választáshoz A lakosság öntevékenysége egészség tesztelés, betegágy melletti tesztelés saját invesztíció az egészség individuális megırzésébe E-egészség (internet) elektronikus hozzáférés az információhoz és a konzultációhoz 38

39 A fejlıdés fı irányai AUTOMATIZÁCIÓ MINİSÉG BETEGKÖZELI LABOR MOLEKULÁRIS BIOPATHOLÓGIA PROTEOMIKA KONZILIUM A KLINIKUSSAL KÉPZÉS 39

A laboratóriumi medicina fejlődése az elmúlt 35 évben

A laboratóriumi medicina fejlődése az elmúlt 35 évben A laboratóriumi medicina fejlődése az elmúlt 35 évben Kovács L. Gábor egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Pécsi Tudományegyetem 1976 2011? INTÉZETIGAZGATÓ PROFESSZOROK KLINIKAI KÉMIA 1976 Mérleg Spektrofotométer

Részletesebben

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) A genom ~ 97 %-a két különböző egyedben teljesen azonos ~ 1% különbség: SNP miatt ~2% különbség: kópiaszámbeli eltérés, deléciók miatt 11-12 millió

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában Tárgyszavak: proteom; proteomika; rák; diagnosztika; molekuláris gyógyászat; biomarker;

Részletesebben

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére Dr. Czeglédi Levente Dr. Béri Béla Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár

Részletesebben

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 dr Kollár György Elvárás az egészségügytől Több hatékonyabb és biztonságosabb gyógyszer legyen elérhető 80 Kezelésre válaszolók

Részletesebben

SZEMÉLYRE SZABOTT ORVOSLÁS II.

SZEMÉLYRE SZABOTT ORVOSLÁS II. Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 SZEMÉLYRE SZABOTT

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék Gyógyszerfejlesztés Felfedezés gyógyszertár : 10-15 év Kb. 1 millárd USD/gyógyszer (beleszámolva a sikertelen fejlesztéseket)

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

Bioinformatika 2 10.el

Bioinformatika 2 10.el 10.el őadás Prof. Poppe László BME Szerves Kémia és Technológia Tsz. Bioinformatika proteomika Előadás és gyakorlat 2009. 04. 24. Genomikavs. proteomika A genomika módszereivel nem a tényleges fehérjéket

Részletesebben

Terápiarezisztencia-fehérjéket kódoló mrns kvantitatív kimutatása PCRtechnikával. nyirokcsomójában

Terápiarezisztencia-fehérjéket kódoló mrns kvantitatív kimutatása PCRtechnikával. nyirokcsomójában Terápiarezisztencia-fehérjéket kódoló mrns kvantitatív kimutatása PCRtechnikával lymphomás kutyák nyirokcsomójában Sunyál Orsolya V. évfolyam Témavezetık: Dr. Vajdovich Péter Szabó Bernadett SZIE-ÁOTK

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL

MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL Dr. Krasznai Zoárd Tibor Debreceni Egyetem OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Debrecen, 2011. 10.17. Bevezetés

Részletesebben

SZTE-ELTE PROTEOMIKAI INNOVÁCIÓ: KONCEPCIÓ, EREDMÉNYEK, JÖVŐKÉP

SZTE-ELTE PROTEOMIKAI INNOVÁCIÓ: KONCEPCIÓ, EREDMÉNYEK, JÖVŐKÉP SZTE-ELTE PROTEOMIKAI INNOVÁCIÓ: KONCEPCIÓ, EREDMÉNYEK, JÖVŐKÉP Minden elméletet úgy is meg lehet alkotni, hogy az általa sugallt kísérletek csak magát az elméletet erősítsék meg Konrad Lorenz A SEJTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének Kutatási előzmények Az ABC transzporter membránfehérjék az ATP elhasítása (ATPáz aktivitás) révén nyerik az energiát az általuk végzett

Részletesebben

A BIOLÓGIAI GYÓGY- SZEREK FEJLESZTÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TERÁPIÁS CÉLTERÜLETEI

A BIOLÓGIAI GYÓGY- SZEREK FEJLESZTÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TERÁPIÁS CÉLTERÜLETEI Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére A BIOLÓGIAI GYÓGY- SZEREK FEJLESZTÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA

Részletesebben

Tézis tárgyköréhez kapcsolódó tudományos közlemények

Tézis tárgyköréhez kapcsolódó tudományos közlemények Tézis tárgyköréhez kapcsolódó tudományos közlemények ABC transzporterek és lipidkörnyezetük kölcsönhatásának vizsgálata membrán koleszterin tartalom hatása az ABCG2 (BCRP/MXR) fehérje működésére Ph.D.

Részletesebben

VIZSGÁLATA FLOWCYTOMETRIA

VIZSGÁLATA FLOWCYTOMETRIA TERÁPIAREZISZTENCIA FEHÉRJ RJÉK K MŐKÖDÉSÉNEK M VIZSGÁLATA FLOWCYTOMETRIA ALKALMAZÁSÁVAL Szendi Eszter V. évfolyam Témavezetı: Dr. Vajdovich Péter TDK konferencia, 2008.11.26. Terápiarezisztencia alapvetı

Részletesebben

CYP2C19 polimorfizmusok szerepe a clopidogrel rezisztencia vizsgálatában iszkémiás stroke-on átesett betegekben

CYP2C19 polimorfizmusok szerepe a clopidogrel rezisztencia vizsgálatában iszkémiás stroke-on átesett betegekben CYP2C19 polimorfizmusok szerepe a clopidogrel rezisztencia vizsgálatában iszkémiás stroke-on átesett betegekben Bádogos Ágnes DE-ÁOK V. évfolyam Témavezető: Dr. Bagoly Zsuzsa Debreceni Egyetem, Általános

Részletesebben

Endogén szteroidprofil vizsgálata folyadékkromatográfiával és tandem tömegspektrométerrel. Karvaly Gellért

Endogén szteroidprofil vizsgálata folyadékkromatográfiával és tandem tömegspektrométerrel. Karvaly Gellért Endogén szteroidprofil vizsgálata folyadékkromatográfiával és tandem tömegspektrométerrel Karvaly Gellért Miért hasznos a vegyületprofilok vizsgálata? 1 mintából, kis mintatérfogatból, gyorsan nyerhető

Részletesebben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

A tömegspektrometria az endokrinológiai vizsgálatokban

A tömegspektrometria az endokrinológiai vizsgálatokban A tömegspektrometria az endokrinológiai vizsgálatokban Márk László PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet Bevezetés Milyen adatokat szolgáltat az MS? Pontos részecsketömeg Fragmentációs ujjlenyomat

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Dr. Nemes Karolina, Márk Ágnes, Dr. Hajdu Melinda, Csorba Gézáné, Dr. Kopper László, Dr. Csóka Monika, Dr.

Részletesebben

Proteomkutatás egy új tudományág születése

Proteomkutatás egy új tudományág születése BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK Proteomkutatás egy új tudományág születése Tárgyszavak: humán genom; genomika; proteomika; kutatás; fehérjeszerkezet; háromdimenziós szerkezet; gyógyszeripar.

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Klinikai kémia. Laboratóriumi diagnosztika. Szerkesztette: Szarka András. Írta: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Semmelweis Egyetem

Klinikai kémia. Laboratóriumi diagnosztika. Szerkesztette: Szarka András. Írta: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Semmelweis Egyetem Klinikai kémia Laboratóriumi diagnosztika Szerkesztette: Szarka András Írta: Szarka András (1-8, 11-15. fejezet) Keszler Gergely (9, 10. fejezet) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Semmelweis

Részletesebben

A tömegspektrometria alapjai és alkalmazási köre a laboratóriumi diagnosztikában. Dr. Karvaly Gellért Balázs SE Laboratóriumi Medicina Intézet

A tömegspektrometria alapjai és alkalmazási köre a laboratóriumi diagnosztikában. Dr. Karvaly Gellért Balázs SE Laboratóriumi Medicina Intézet A tömegspektrometria alapjai és alkalmazási köre a laboratóriumi diagnosztikában Dr. Karvaly Gellért Balázs SE Laboratóriumi Medicina Intézet tömegspektrográfia ez az ős. tömegspektroszkópia elavult kifejezés

Részletesebben

Sav-bázis egyensúly. Dr. Miseta Attila

Sav-bázis egyensúly. Dr. Miseta Attila Sav-bázis egyensúly Dr. Miseta Attila A szervezet és a ph A ph egyensúly szorosan kontrollált A vérben a referencia tartomány: ph = 7.35 7.45 (35-45 nmol/l) < 6.8 vagy > 8.0 halálozáshoz vezet Acidózis

Részletesebben

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 Új könnyűlánc diagnosztika Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 1845 Bence Jones Protein vizelet fehérje 1922 BJP I-II típus 1956 BJP

Részletesebben

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014 Április 8 Május 22 8th April 22nd May Hét / 1st week (9. kalendariumi het) Takács László / Fehér Zsigmond Magyar kurzus Datum/ido Ápr. 8 Apr. 9 10:00 10:45

Részletesebben

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban Erdei Anna Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszék ORFI, Helia, 2015 április 17. RA kialakulása Gary S.

Részletesebben

Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció

Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció Ipari szükségletek / elvárások Dr. Bátori Sándor Sanofi-aventis Innovatív Gyógyszerek Kutatása, MAGYOSZ, 2009.01.07. Alapvető együttm ttműködések Hosszútávú elhatározás:

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése ÉVES JELENTÉS 2006 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával valósult

Részletesebben

Mátrix effektus a 25(OH)D-vitamint és a parathormont mérő módszerekben valamint. a 2013-as QuliCont eredményekből levonható tanulságok

Mátrix effektus a 25(OH)D-vitamint és a parathormont mérő módszerekben valamint. a 2013-as QuliCont eredményekből levonható tanulságok Mátrix effektus a 25(OH)D-vitamint és a parathormont mérő módszerekben valamint a 2013-as QuliCont eredményekből levonható tanulságok Toldy Erzsébet, Kányási Mária, Walentin Szilvia QuliCont Fórum 2015.

Részletesebben

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására

Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Szalma Katalin Biológiai módszerek alkalmazása környezeti hatások okozta terhelések kimutatására Témavezető: Dr. Turai István, OSSKI Budapest, 2010. október 4. Az ionizáló sugárzás sejt kölcsönhatása Antone

Részletesebben

Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában

Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában Norvég Alap támogatással javul

Részletesebben

Az ellenanyagok orvosbiológiai. PhD kurzus 2011/2012 II. félév

Az ellenanyagok orvosbiológiai. PhD kurzus 2011/2012 II. félév Az ellenanyagok orvosbiológiai alkalmazása PhD kurzus 2011/2012 II. félév Ellenanyaggal működő módszerek Analitikai felhasználás Analitikai felhasználás Ellenanyag / antigén kapcsolódás Az Ab/Ag kapcsolat

Részletesebben

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Dr. Patócs Attila, PhD MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport, Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Laboratóriumi Medicina Intézet Genetikai

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Egyénre szabott terápiás választás myeloma multiplexben

Egyénre szabott terápiás választás myeloma multiplexben Egyénre szabott terápiás választás myeloma multiplexben Dr. Mikala Gábor Főv. Önk. Egy. Szt István és Szent László Kórház Haematológiai és Őssejt-Transzplantációs Osztály Mit kell tudni a myelomáról? Csontvelőből

Részletesebben

A SZÍVELÉGTELENSÉG KORSZERŰ DIAGNOSZTIZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYON

A SZÍVELÉGTELENSÉG KORSZERŰ DIAGNOSZTIZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYON A SZÍVELÉGTELENSÉG KORSZERŰ DIAGNOSZTIZÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYON Botos Péter, Fogl Anita. Király Szilvia, Szabó Katalin HMÖ Markhot Ferenc Kórház Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó

Részletesebben

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS

ADATBÁNYÁSZAT I. ÉS OMICS Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 ADATBÁNYÁSZAT

Részletesebben

A Proteomika Szolgáltató Laboratóriumban elérhető szolgáltatások

A Proteomika Szolgáltató Laboratóriumban elérhető szolgáltatások A Proteomika Szolgáltató Laboratóriumban elérhető szolgáltatások Dr. Csősz Éva Proteomika Szolgáltató Laboratórium műszerpark MALDI-TOF (ABSciex) PSZL ESI-4000 QTRAP (ABSciex) Kétdimenziós elektroforézis

Részletesebben

Az egészségpolitika alapjai: értékek, célok és eszközök. 2013. október 18.

Az egészségpolitika alapjai: értékek, célok és eszközök. 2013. október 18. Az egészségpolitika alapjai: értékek, célok és eszközök 2013. október 18. Az egészségpolitikai döntéshozatal alapjai és dilemmái Miért vagyunk itt? Mi közünk van az egészségpolitikához? Probléma-alapú

Részletesebben

Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08.

Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08. Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08. Anamnézis K.Z-né 51 éves nőbeteg Egyéb irányú orvosi beavatkozás során osteoporosis szakrendelésen észlelték hypercalcaemiáját

Részletesebben

Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében

Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében SCHIZO-08 projekt Dr. Zahuczky Gábor, PhD, ügyvezető igazgató UD-GenoMed Kft. Debrecen, 2010. november 22. A múlt orvostudománya Mindenkinek ugyanaz

Részletesebben

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! Örömmel jelentjük be Önöknek, hogy a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének egyik új projektje azon betegségek genetikai hátterének feltérképezésére irányul,

Részletesebben

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére.

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére. Újabban világossá vált, hogy a Progesterone-induced blocking factor (PIBF) amely a progesteron számos immunológiai hatását közvetíti, nem csupán a lymphocytákban és terhességgel asszociált szövetekben,

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Édes István Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem Kardiomiociták Ca 2+ anyagcseréje és új terápiás receptorok 2. 1. 3. 6. 6. 7. 4. 5. 8. 9. Ca

Részletesebben

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner:

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner: Az AB0 vércsoport rendszer Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés 2011 Az AB0 rendszer felfedezése 1901. Karl Landsteiner Landsteiner szabály 1901 Karl Landsteiner: Munkatársai vérmintáit vizsgálva fedezte fel

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A NÖVÉNYGENETIKA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYI TÁPANYAG TRANSZPORTEREK az előadás áttekintése A tápionok útja a növényben Növényi tápionok passzív és

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

Quality Control a napi gyakorlatban

Quality Control a napi gyakorlatban Quality Control a napi gyakorlatban Fizil Attila Bio-Rad Magyarország Kft. A laboratóriumi vizsgálatok kontrollrendszerei Belsı kontroll (IQC) kalibrátorok valódiság kontrollok gyártói kontrollok független

Részletesebben

és biztonságoss Prof. Dr. János J CHMP member Hungary

és biztonságoss Prof. Dr. János J CHMP member Hungary Gyógyszerek hatásoss sossága és biztonságoss gosságaga Prof. Dr. János J Borvendég CHMP member Hungary A ma gyógyszerkutat gyszerkutatásának legfontosabb célbetegségei: gei: malignus betegségek gek cardiovascularis

Részletesebben

Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata

Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata Doktori értekezés tézisei Türk Dóra Témavezető: Dr. Szakács Gergely MTA TTK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET

Részletesebben

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest Sejtek - őssejtek dióhéjban 2014. február Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest A legtöbb sejtünk osztódik, differenciálódik, elpusztul... vérsejtek Vannak

Részletesebben

Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában

Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában Tıkés-Füzesi Margit PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézete, Pécs Aspirin(ASA) non responder betegek 30-40%a További kezelési

Részletesebben

SEMMELWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM, ÁOK LABORATÓRIUMI MEDICINA INTÉZET TERVEZET

SEMMELWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM, ÁOK LABORATÓRIUMI MEDICINA INTÉZET TERVEZET SEMMELWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM, ÁOK LABORATÓRIUMI MEDICINA INTÉZET TERVEZET Bevezetés A Laboratóriumi Medicina oktatását a hazai négy orvostudományi kar közül Debrecenben, Pécsett és Szegeden több mint

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

Peptidek LC-MS/MS karakterisztikájának javítása fluoros kémiai módosítással, proteomikai alkalmazásokhoz

Peptidek LC-MS/MS karakterisztikájának javítása fluoros kémiai módosítással, proteomikai alkalmazásokhoz Peptidek LC-MS/MS karakterisztikájának javítása fluoros kémiai módosítással, proteomikai alkalmazásokhoz Dr. Schlosser Gitta tudományos munkatárs MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport MedInProt Tavaszi Konferencia

Részletesebben

Gyógyszerek és DNS mutációk kimutatása vérből

Gyógyszerek és DNS mutációk kimutatása vérből Gyógyszerek és DNS mutációk kimutatása vérből AKI kíváncsi kémikus kutatótábor Kolostyák Zsuzsanna, Békés Márta, Varga Bálint 2010. Július 2. Enzimek; metabolizmus - A legtöbb biokémiai lépést enzimek

Részletesebben

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből

Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Gyógyszerbiztonság a klinikai farmakológus szemszögéből Prof. dr. Kovács Péter Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Belgyógyászati Intézet, Klinikai Farmakológiai Részleg BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ ORVOSLÁS (EBM=

Részletesebben

Biotechnológiai gyógyszergyártás

Biotechnológiai gyógyszergyártás Biotechnológiai gyógyszergyártás Dr. Greiner István 2013. november 6. Biotechnológiai gyógyszergyártás Biotechnológiai gyógyszerek Előállításuk és analitikájuk Richter és a biotechnológia Debrecen A jövő

Részletesebben

szerzett tapasztalataink

szerzett tapasztalataink Anti-CCP mérése során szerzett tapasztalataink Geider Viola,Piros Alfrédn dné Baranya Megyei KórhK rház z Klinikai és Mikrobiológiai Laboratórium rium MOLSZE Kongresszus Pécs 2009 Bevezetı A rheumatoid

Részletesebben

A szív és vázizom megbetegedések laboratóriumi diagnózisa. Dr. Miseta Attila Laboratórimi Medicina Inézet, 4624 Pécs, Ifjúság u. 13.

A szív és vázizom megbetegedések laboratóriumi diagnózisa. Dr. Miseta Attila Laboratórimi Medicina Inézet, 4624 Pécs, Ifjúság u. 13. A szív és vázizom megbetegedések laboratóriumi diagnózisa Dr. Miseta Attila Laboratórimi Medicina Inézet, 4624 Pécs, Ifjúság u. 13. Bevezetés Tárgykörök: szív infarktus, szív elégtelenség, kockázati tényezők

Részletesebben

Felhasználói elégedettség vizsgálata a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban

Felhasználói elégedettség vizsgálata a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Felhasználói elégedettség vizsgálata a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Hetyésy Katalin dr. Kaproncai Gabriella PAMOK Minőségirányítás DEMIN XIII. Debrecen 2013. május 29-31 Szempontok a minőségről,

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KÖRNYEZETMÉRNÖK HAGYOMÁNYOS KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Plazmafehérjék és plazmaenzimek laboratóriumi diagnosztikája

Plazmafehérjék és plazmaenzimek laboratóriumi diagnosztikája Plazmafehérjék és plazmaenzimek laboratóriumi diagnosztikája Plazmafehérjék funkciója Funkció: transzport humorális immunitás enzimek proteáz inhibitorok a plazma onkotikus nyomásának fenntartói pufferelés

Részletesebben

Diabetes Diagnosztika Újdonságok a Diagnosticum Zrt Somogyi kínálatában Gálóczi Imre

Diabetes Diagnosztika Újdonságok a Diagnosticum Zrt Somogyi kínálatában Gálóczi Imre Diabetes Diagnosztika Újdonságok a Diagnosticum Zrt Somogyi kínálatában Gergő Gálóczi Imre Budapest 2013. március 7. 2012. október 3. SIEMENS újdonságok Author Siemens Healthcare Diagnostics / Region /

Részletesebben

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Agydaganatok sugárterápia iránti érzékenységének növelése génterápiás eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Doktori

Részletesebben

Rh VÉRCSOPORT RENDSZER GENETIKÁJA. Rh ANTIGÉNEK ÉS ANTITESTEK. EGYÉB VÉRCSOPORTRENDSZEREK

Rh VÉRCSOPORT RENDSZER GENETIKÁJA. Rh ANTIGÉNEK ÉS ANTITESTEK. EGYÉB VÉRCSOPORTRENDSZEREK Rh VÉRCSOPORT RENDSZER GENETIKÁJA. Rh ANTIGÉNEK ÉS ANTITESTEK. EGYÉB VÉRCSOPORTRENDSZEREK HISTORY Antitestet találtak egy koraszülött gyermek anyjának szérumában; ez lenne felelős a gyermek haláláért?

Részletesebben

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában G E LE N C S É R V I K TÓ R I A, B O É R K ATA LI N SZ E N T MA RGIT KÓ RH Á Z, O N KO LÓ GIA MAGYOT, 2016.05.05

Részletesebben

dr. Gábriel Róbert államvizsga témák:

dr. Gábriel Róbert államvizsga témák: dr. Gábriel Róbert államvizsga témák: 1. Diabeteszes retinopátia vizsgálata kísérleti állatmodellekben 2. Retinális ishemia vizsgálata kísérleti állatmodelleken 3. Peptidek és peptid analógok által mediált

Részletesebben

befolyásol soló hormon Miseta Attila, Tudományegyetem attila.miseta@aok.pte.hu

befolyásol soló hormon Miseta Attila, Tudományegyetem attila.miseta@aok.pte.hu A hepcidin: egy új, a vas-transzportot befolyásol soló hormon Miseta Attila, Laboratóriumi riumi Medicina Intézet, ÁOK, Pécsi Tudományegyetem H-7624 Pécs, 13. Ifjúság Str. HUNGARY E-mail: attila.miseta@aok.pte.hu

Részletesebben

Laboratóriumi riumi diagnosztikai folyamatok pre-és posztanalitikai hibalehetıségei

Laboratóriumi riumi diagnosztikai folyamatok pre-és posztanalitikai hibalehetıségei Laboratóriumi riumi diagnosztikai folyamatok pre-és posztanalitikai hibalehetıségei Dr. Gilyán Judit, Dr. Havass Zoltán Erzsébet KórhK rház - Rendelıint intézet Központi Laboratórium rium Hódmezıvásárhely

Részletesebben

A genetikai vizsgálatok jelene, jövője a Ritka Betegségek vonatkozásában

A genetikai vizsgálatok jelene, jövője a Ritka Betegségek vonatkozásában Budapest, 2014. február 22. Ritka Betegségek Világnapja A genetikai vizsgálatok jelene, jövője a Ritka Betegségek vonatkozásában dr. Kósa János PentaCore Laboratórium, Budapest Semmelweis Egyetem I. sz.

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2460-06 Humángenetikai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2460-06 Humángenetikai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ismertesse a gyakorlaton lévő szakasszisztens hallgatóknak a PCR termékek elválasztása céljából végzett analitikai agaróz gélelektroforézis során használt puffert! Az ismertetés során az alábbi

Részletesebben

2. Biotranszformáció. 3. Kiválasztás A koncentráció csökkenése, az. A biotranszformáció fıbb mechanizmusai. anyagmennyiség kiválasztása nélkül

2. Biotranszformáció. 3. Kiválasztás A koncentráció csökkenése, az. A biotranszformáció fıbb mechanizmusai. anyagmennyiség kiválasztása nélkül 2. Biotranszformáció 1. Kiválasztást fokozza 2. Az anyagot kevésbé toxikus formába alakítja (detoxifikáció ) 3. Az anyagot toxikusabb formába alakítja (aktiváció, parathion - paraoxon) Szerves anyagok

Részletesebben

Humán fázis-vizsgálatok típusai

Humán fázis-vizsgálatok típusai Humán fázis-vizsgálatok típusai Fázis I Fázis II Fázis III Fázis IV A gyógyszerjelölt tolerálhatóságának, farmakokinetikájának, farmakodinámiás hatásának vizsgálata terápiás hatás vizsgálata dózis-hatás

Részletesebben

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2013. június 26.

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Sciex X500R készülék bemutatása a SWATH alkalmazásai tükrében. Szabó Pál, MTA TTK

Sciex X500R készülék bemutatása a SWATH alkalmazásai tükrében. Szabó Pál, MTA TTK Sciex X500R készülék bemutatása a SWATH alkalmazásai tükrében Szabó Pál, MTA TTK Hagyományos QTOF rendszer Aggályok: Termetes Bonyolultnak tűnő Nem rutin feladatokra való Következmény: Nem merjük megvenni

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

A jövő záloga (a laboratóriumi medicinában is) a jelen oktatási rendszere. Muszbek László

A jövő záloga (a laboratóriumi medicinában is) a jelen oktatási rendszere. Muszbek László A jövő záloga (a laboratóriumi medicinában is) a jelen oktatási rendszere Muszbek László Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Klinikai Kutató Központ Mi a laboratóriumi medicina? Az analítikai

Részletesebben

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 3. előadás Az immunrendszer molekuláris elemei: antigén, ellenanyag, Ig osztályok Az antigén meghatározása Detre László: antitest generátor - Régi meghatározás:

Részletesebben

BD Vacutainer Molekuláris Diagnosztikai termékei

BD Vacutainer Molekuláris Diagnosztikai termékei BD Vacutainer Molekuláris Diagnosztikai termékei Andrea Süle, PhD Termékspecialista BD Diagnostics, Preanalytical Systems MOLSZE XI. Nagygyőlés, Pécs, 2009 augusztus 27-29. BD A BD egy orvostechnológiai

Részletesebben

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok Molekuláris sejtbiológia: Receptorok és szignalizációs mechanizmusok Dr. habil Kőhidai László Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Sejtek szignalizációs kapcsolatai Sejtek szignalizációs

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Allergia immunológiája 2012.

Allergia immunológiája 2012. Allergia immunológiája 2012. AZ IMMUNVÁLASZ SZEREPLŐI BIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉS Az immunrendszer A fő ellenfelek /ellenségek/ Limfociták, makrofágok antitestek, stb külső és belső élősködők (fertőzés, daganat)

Részletesebben

-Két fő korlát: - asztrogliák rendkívüli morfológiája -Ca szignálok értelmezési nehézségei

-Két fő korlát: - asztrogliák rendkívüli morfológiája -Ca szignálok értelmezési nehézségei Nature reviewes 2015 - ellentmondás: az asztrociták relatív lassú és térben elkent Ca 2+ hullámokkal kommunikálnak a gyors és pontos neuronális körökkel - minőségi ugrás kell a kísérleti és analitikai

Részletesebben

Kutatási beszámoló ( )

Kutatási beszámoló ( ) Kutatási beszámoló (2008-2012) A thrombocyták aktivációja alapvető jelentőségű a thrombotikus betegségek kialakulása szempontjából. A pályázat során ezen aktivációs folyamatok mechanizmusait vizsgáltuk.

Részletesebben

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája Laborvizsgálatok célja diabetes mellitusban 1. Diagnózis 2. Monitorozás 3. Metabolikus komplikációk kimutatása és követése Laboratóriumi tesztek a diabetes

Részletesebben

Új orális véralvadásgátlók

Új orális véralvadásgátlók Új orális véralvadásgátlók XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Lovas András, Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Véralvadásgátlók alkalmazási területei posztoperatív

Részletesebben