A laboratóriumi riumi diagnosztika

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A laboratóriumi riumi diagnosztika"

Átírás

1 A laboratóriumi riumi diagnosztika fıbb fejlıdési irányai Liszt Ferenc Pécsi Tudományegyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet SE Továbbképzı tanfolyam Budapest, szeptember 17. 1

2 Laboratóriumi medicina Sejtmőködés: sejthalál proliferáció differenciálódás migráció Molekuláris paraméterek: kémiai anyagok mennyisége, kölcsönhatása, helye, aktivitása Végsı célkitőzésünk felismerni a betegségeket szövıdményeket, állapotváltozást, genetikai állapotot HOGYAN VÁLASZOLNAK A SEJTEK A BETEGSÉGRE? BEHATÁS VÁLASZ AZ ÖSSZEFÜGGÉSEK ÉRTELMEZÉSE A SZOMSZÉDOS SEJT BEFOLYÁSOLÁSA AAAAAAA 2

3 Genetika és a betegségek iránti fogékonyság Fenotipus 1 Fenotipus 2 Fenotipus 3 Fenotipus 4 Kor Nem Etnikum Környezet Gének azonosítása Metabolizmus Élettan Immunológia Farmakokinetika Biomarker Molekulák Morfometria Endokrin Proteóma Transzkriptóma Betegségek iránti fogékonyság prediktív értékelése ORVOS A KÖZÉPKORBAN 3

4 TITRIMETRIA FOTOMETRIA NEPHELOMETRIA KROMATOGRÁFIA FLUORIMETRIA ATOMABSZORBCIÓ RIA EIA FIA BIOLUMINESCENCIA LIA PCR, MS mmol/l µmol/l nmol/l pmol/l fmol/l LABORATÓRIUMI VIZSGÁLAT: AZ ORVOSI DÖNTÉSHOZATAL EGYIK LEGFONTOSABB TÁMPONTJA A modern medicina legfontosabb szegmense. Az Amerikai Patológusok Társasága: A laboratóriumi szolgáltatások képezik a klinikai döntéshozatal 80 %- ának alapját mind a diagnózis, mind pedig a terápia és a prognózis során. 4

5 A fejlıdés fı irányai AUTOMATIZÁCIÓ MINİSÉG BETEGKÖZELI LABOR MOLEKULÁRIS BIOPATHOLÓGIA PROTEOMIKA KONZILIUM A KLINIKUSSAL KÉPZÉS A diagnosztika aranykora A diagnosztikai eljárások központi szerepet kapnak a betegség managementben. A humán genom projekt következtében a trendek a személyre szabott medicina felé mutatnak A diagnosztika hozzájárul: diagnózis, prognózis és predispozíció kezelés kiválasztása gyógyszer monitorozás kezelés hatékonysága, adverz reakciók, gyógyszer rezisztencia 5

6 Diagnosztikus technológiák Trendek iránya: miniatürizálás (POC is), nagyobb érzékenység és teljesítmény,költség csökkentés microarray-k humán genom szekvencia 2020-ra egy éjszaka alatt? továbfejlesztett bioinformációs kapacitás új biomarkerek (nem-invazív is) növekvı ICT kapacitás, új szereplık a technológiák fejlesztésében a klasszikus diagnosztikai körön kívül is AUTOMATIZÁCIÓ, ROBOTIZÁCIÓ 6

7 Laboratóriumi automatizálás megvalósulása Teljes automatizálás A preanalitika automatizálása Informatikai háttér javítása Analitika, mőszerpark konszolidációja Laboratóriumi folyamatok áttekintése és javítása Miért kell több automatizáció a klinikai laboratóriumokban? Az elmúlt évtized a minıség is és a hatékonyság is javult, méghozzá technológiai eszközökkel: Javuló laboratóriumi információs rendszerek Az automaták jobb analitikai teljesítménye Innovatív reagensek. 7

8 Miért kell több automatizáció? Még tovább kell javítani a hatékonyságot Többet teljesíteni kevesebbıl A növekvı laborvizsgálati számok A mintaérkezés tekintetében a klinikus kevésbé rugalmas Csökkenı lelet-átfordulási idı Munkaerıhiány, csökkenı költségvetés Miközben a minıséget tartani (javítani) kell, aközben Csökkentsd az analitikai hibát Növeld a munkahelyi biztonságot Csökkentsd a munkahelyi stresszt Terminológia Work cell automatizáció. Célzott feladat automatizáció (szigetszerő automatizáció). Integrált rendszer (moduláris automatizáció). Teljes körő laboratóriumi automatizáció. 8

9 Work cell : összeköti az egyes különálló egységeket (software és hardware) Samples loader/stoker Célzott feladat (szigetszerő) automatizáció az ismétlıdı feladatok mechanizálása Manual transfer in personality carriers to the analysers Manual transfer 9

10 Integrált rendszer (moduláris automatizáció). egy gyártó cég, készülékek on-line One turn key platform Teljes körő laboratóriumi automatizáció. Több laboratóriumi szubdiszciplina egy szobában, több gyártó cég, egy integrátor. Analyser Analyser Analyser Analyser 4 Analyser 5 Analyser 1 Controller analyser 1+2 Data Manager / Analyser concentrator 2 Controller analyser 3 Analyser 3 LIS Others analysers 10

11 MONITOROZÁS, NYOMONKÖVETÉS: BETEGÁGY MELLETT IS, OTTHON IS Kórházi környezet Járóbeteg környezet Otthoni környezet LABORATÓRIUM A BETEG MELLETT POINT OF CARE KOMPROMISSZUM A BETEG ÉRDEKÉBEN ORVOSI ETIKAI MÉRÉSI ELLENİRZÉSI GAZDASÁGI SZERVEZÉSI 11

12 SÜRGİS, ÉLETVESZÉLYES LYES ÁLLAPOT: A LELETÁTFORDUL TFORDULÁS S IDEJE A LABORATÓRIUM SZEMPONTJÁBÓL MINTA ÉRKEZÉS ANALIZIS EREDMÉNY- KÖZLÉS SÜRGİS, ÉLETVESZÉLYES LYES ÁLLAPOT: A LELETÁTFORDUL TFORDULÁS S IDEJE A KLINIKUS SZEMPONTJÁBÓL MINTA- KÉRÉS MINTA ÉRKEZÉS ANALÍZIS EREDMÉNY- KÖZLÉS A THERÁPIA KEZDETE 12

13 SÜRGİS, ÉLETVESZÉLYES LYES ÁLLAPOT: A LELETÁTFORDUL TFORDULÁS S IDEJE A BETEG SZEMPONTJÁBÓL MINTA- KÉRÉS MINTA- ÉRKEZÉS ANALÍZIS EREDMÉNY- KÖZLÉS THERÁPIA KEZDETE ÁLLAPOT- JAVULÁS PREANALITIKAI KOMPROMISSZUM Preanalitikai befolyásoló tényezık jelentısége fokozott! Extrém idıszorítás A páciens nem elıkészíthetı Gyors változás a beteg állapotában Keringés instabilitása Multimorbiditás gyakori Hiányzó adatok mintavétel idejérıl, helyérıl, iránydiagnózisról, zavaró gyógyszerek stb. Különbözı eredmények perifériás és centrális vénából Információáramlás, mint potencionálisan gyenge pont Statisztikai kontroll gyakorlatilag lehetetlen A mintavevı személyzet képzettsége igen különbözı A referencia tartomány csak feltételesen alkalmazható. 13

14 Prediktív v laboratóriumi riumi medicina (MA MÉG) EGÉSZSÉGES EMBEREKET VIZSGÁL MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL ADOTT BETEGSÉG IRÁNTI FOGÉKONYSÉG STATISZTIKAI BECSLÉSE INDIVIDUÁLIS PREVENCIÓS PROGRAM TÖMEG-BETEGSÉGEK: DIABETES, HYPERTONIA, ARTERIOSCLEROSIS, MALIGNUS DAGANATOK Biochip 14

15 Kereskedelmi biochip panelek adatai Drug biochip 15

16 Citokin biochip analitikai paraméterei Paraméter Legkisebb detektálható mennyiség < + 2SD Funkcionális érzékenység Mérési tartomány Intra Assay CV (%) pg/ml pg/ml pg/ml Level 1 Level 2 Level 3 IL 1-alfa 1,0 6,0 < 500 9,6 5,7 4,7 IL 1-béta 0,6 3,3 < 500 8,1 8,2 6,9 IL 2 3,3 9,7 < ,9 5,2 5,4 IL 4 0,5 3,7 < ,2 3,6 8,7 IL 6 0,4 1,6 < 800 7,9 5,3 7,3 IL 8 1,5 4,3 < ,7 6,0 8,5 IL 10 0,5 3,4 < ,8 7,2 6,4 IFN-gamma 2,5 12,7 < ,1 8,9 5,8 EGF 1,4 2,8 < 500 5,8 4,6 9,8 VEGF 2,6 13,3 < ,3 5,7 4,7 MCP-1 9,6 20,8 < ,5 3,0 6,6 TNF-alfa 4,6 5,8 < ,9 9,0 6,0 Farmakogenomika: a DNS szekvencia-variáció befolyása a gyógyszer hatásra Hatás Gén Gyógyszer Válasz Mellékhatás Farmakogenomika = Gén-gyógyszer kapcsolat 16

17 A gyógyszerek biotranszformációja: oxidáci ció/redukció a P450 rendszerben A máj sima felszínő endoplasmaticus reticulum haemtartalmú fehérjéi végzik a PHASE I biotranszformációt Az enzimek egyik nagy családját (superfamily) alkotják - 12 gén család expresszálódik az emberben. A xenobiotikumok igen diverz típusai válhatnak a P450 rendszer szubsztrátjaivá - de közös sajátságuk mindegyikük kifejezett lipid oldékonysága. CYP3A4 a leggyakoribb emberi isoforma, melynek igen kifejezett az extrahepatikus jelenléte (a bélfalban). Az egyes P450 izoformák szerepének arányai az ember gyógyszer metabolizmusában A P450 metabolikus aktivitást befolyásoló faktorok GYÓGYSZER GYSZER-INDUKCIÓ (ÁLTALÁBAN VEGYSZER-CSALÁD SPECIFIKUS) : KRÓNIKUS ETOH: CYP2E1 INHIBÍCI CIÓ együtt adagolt gyógyszer révén: pl. kompetitív antagonizmus (QUINIDINE és FURAFYLLINE) GENETIKUS POLIMORFIZMUS a CYP génben. -Egyes személyek feltőnıen csökkent metabolikus választ adnak a P450-rendszeren lebomló gyógyszerekre. -leginkább a CYP2D6 esetében ismert, ahol a gyengén metabolizálók aránya a kaukázusi populációban elérheti akár a 10%-ot is. -Több mint 20 allél ismert és tipizálható PCR-RFLP technikával (FARMAKOGENOMIKA). 17

18 A CYP2D6 variánsok klinikai felhasználása sa: CYP2D6 által metabolizált hatóanyagok Kardiovaszkuláris szerek Flecainid, Metoprolol, Propafenon, Timolol Mexilitin, Propranolol Psziho-aktív szerek Clozapine, Amitriptyline, Haloperidol, Imipramine, Perphenazine, Clomipramine Remoxipride, Thioridazine gyengén metabolizálók: homozigóta korlátozott metabolizálók: heterozigóta normál metabolizálók: normál allél ultragyors metabolizálók: génamplifikáció MULTIDROG REZISZTENCIA (MDR) A multidrog rezisztencia olyan sejtfunkció, mely egyidejőleg hoz létre rezisztenciát igen sokféle gyógyszerrel szemben. A szerek terápiás hatásukban és strukturálisan alapvetıen különböznek egymástól. Együtt észlelhetı a sejtfelszíni gyógyszer elimináló fehérjék fokozott expressziójával ( drog efflux pumps ). A tumor sejtek rezisztenciájának kifejlıdése szerkezetileg és funkcionálisan különbözı gyógyszerek széles skálájára egy rákellenes gyógyszer terápiás alkalmazása után. 18

19 MULTIDROG REZISZTENCIA Csökkent felvétel Sequestráció Metabolikus változás Csökkent aktiváció Fokozott detoxikáció Mutált target GSH/GST s UDP-GT P-450 s Topoisomerases Microtubules aktív Fokozott Efflux Passzív? A Drog Efflux Pumpák felfedezése Mindannyian egy fehérje szuper-család ( superfamily ) tagjai: ATP Binding Cassette Transmembrane Transporter család 19

20 Kereszt-rezisztencia profilok és az efflux pumpák ismert szubsztrátumai P-gp : hydrophob, döntıen kationos, természetes alapanyagú gyógyszerek, proteáz inhibitorok és a methotrexate MRP1: természetes alapanyagú gyógyszerek, methotrexate, konjugált organikus anionok, arsen/antimon oxianionok MRP2: mint az MRP1, emellett cisplatin rezisztencia MRP3: methotrexate, glucuronát conjugátumok MRP4: HIV inhibitorok mint pl. PMEA MRP5: ciklikus nukleotidok, thiopurinok és néhány nucleoside analóg BCRP/MXR/ABCP: mitoxantrone, anthracyclinek, topotecan Az ATP Binding Cassette Transmembrane Transporterek A sejt membrán permeabilitását befolyásoló fehérjét 1976-ban fedezték fel: P-glycoprotein ( P = Permeability ) A multiplex drog rezisztencia kutatása: Néhány fehérje szerepét igazolta a drog rezisztenciában A gént is megtalálták: MDR1-nek nevezték el Más géneket is találtak, melyek a sejtek molekuláris effluxát képesek befolyásolni A géncsaládot ABC transportereknek nevezték el MDR1 új neve így ABCB1 Az ATP hidrolízis által energetizált konformációs változások az ATP-kötı domén közvetítésével áttevıdnek a transzmembrán szegmensre, ami membránon keresztüli transzportot indukál. 20

21 Alkalmazási területek, klinikai vonatkozások I. Hematológiai betegségek gek (CML, AML) megfelelıen megválasztott tumorredukáló, citosztatikus kezelés Fokozott P-gp expresszió: csökkenti a kemoterápiával szembeni érzékenységet, a terápia hatékonyságát, rossz prognózist jelez, kisebb a komplett remissziók aránya, gyakori a refrakter betegség és a korai halálozás. Mdr-1 polimorfizmus (C3435T) ismerete + génexpresszió változásának folyamatos nyomonkövetése: kemorezisztencia megjelenésének kockázata felmérhetı, segít a valóban hatékony terápia kiválasztásában, elıre jelezheti a közeljövıben kialakuló terápiarezisztenciát, kezelés kellı idıben módosítható (dózis, típus) betegség relapszusa megelızhetı (korai prediktív érték) Alkalmazási területek, klinikai vonatkozások II. Szolid szerv transzplantáci ciók k (máj, vese, szív) Immunszuppresszív terápia: Cyclosporin,Tacrolimus P-gp szubsztrátok Fokozott P-gp expresszió, sejtfelszíni jelenlét, mőködés, mennyiség: befolyásolja a kezelés hatékonyságát, transzplantáció eredményességét. P-gp mőködés hatással van a gyógyszer: bélbıl történı felszívódására, szervezetben való eloszlására, metabolizmusukra. Fokozott P-gp expresszió/funkció : szükséges plazmakoncentráció nagyobb gyógyszeradaggal érhetı el. 21

22 2.2. Gyógyszeres kezelésekre kialakuló rezisztencia megítélése a P-glikoproteinen (MDR1) és a citokróm P-450-en alapuló génpolimorfizmusok azonosításával Problémák: Ismert, hogy a betegek eleve eltérıen (genetikailag prediszponáltan) reagálnak a gyógyszeres kezelésre. Ismert az is, hogy hosszan tartó, vagy ismételt therápia során, kezelés közben is kialakulhat gyógyszerrezisztencia. Háttér: A multidrog rezisztencia aktuális szintje örökletes prediszpozíción is alapulhat. A sejtek gyógyszereket kipumpáló védekezı rendszere (MDR) ill. a gyógyszereket metabolizáló hatástalanító rendszere (pl. P-450) örökletesen sem egyformán hatékonyak. Ezeknek a hátterében részben ismert génpolimorfizmusok állnak. Génaktiváció révén kezelés közben is kialakulhat indukált gyógyszerrezisztencia. A sejtek az MDR vagy P-450 rendszer fehérjéit nagyobb mennyiségben termelik. Eredmények-I. Az MDR rendszer nagyobb jelentıségő, a terápia rezisztencia kialakulásában szerepet játszó háttérfaktora az Mdr1 26-os exon C3435T polimorfizmusa. Ennek a meghatározására Roche LightCycler-II készülékre adaptáltuk a módszert. Több mint 100, elsısorban hematológiai betegen végeztünk vizsgálatokat. Újabb adatok szerint a 21-es exon G2677T/A polimorfizmusa kapcsolt a fennt leírt polimorfizmussal és erısítı hatású. Ennek megfelelıen bevezettük a Roche LightCycler-II készülékre adaptált meghatározását. Az mdr1 gén fokozott expressziója figyelhetı meg citosztatikumokkal tartósan vagy ismételten kezelt betegekben. A háttérben az mdr1 mrns mennyiségének az emelkedése ill. a követekezményes P-glikoprotein aktivitás megemelkedése állhat. A mérést mennyiségi PCR reakció segítségével szintén Roche LightCycler készülékre adaptáltuk. Bevezettük a P-glikoprotein funkcionális (calcein teszt) és áramlásos citometriás méréseit is. A felsorolt méréseket elsısorban Glivec-el kezelt mieloid leukémiás betegeken végeztük. Megtörtént P-450 rendszer polimorfizmusának vizsgálatára alkalmas Affymetrix készülék telepítése és technikai beüzemelése és gyakorlati kipróbálása. 22

23 Eredmények-II. AmpliChip CYP450 Teszt A pszichiátriai betegek körében az alkalmazott terápiára adott válasz egyénenként eltér. Ezek közül kiemelkedı fontossággal bírnak a terápiarezisztencia kialakulásáért részben felelıs multidrog rezisztencia 1 gén (MDR-1) különbözı polimorfizmusai, továbbá a betegek kezelésére használt antidepresszánsok, hangulatjavítók metabolizmusáért felelıs, Cytokrom P450 CYP2D6 és CYP2C19 izoenzimek aktivitásának egyénenként, megfigyelhetı nagyfokú variabilitása; egyes allélváltozatok, vagy megváltozott aktivitást, vagy az enzimaktivitás teljes hiányát mutatják. A CYP450 teszt megkülönböztet 29 ismert polimorfizmust a CYP2D6 és két fı polimorfizmust a CYP2C19 génen, valamint megadja a hozzájuk tartozó enzimaktivitások prediktív fenotípusát. CYP2D6 esetében: gyenge, közepes, extenzív és ultragyors metabolizálók, CYP2C19 esetében: gyenge és extenzív metabolizálók. Ilymódon a vizsgálat segítséget nyújthat a gyógyszerválasztásban, illetve elsısorban a CYP2D6 és CYP2C19 géntermékek által metabolizált gyógyszerek egyéni terápiás dózisának meghatározásában. A sejt egész fehérje készlete M. Wilkins et al.1995 Proteomika A struktúra, funkció és a fehérjék kölcsönhatása biológiai rendszerekben. 23

24 modifikáció Mi a proteomika? lokalizáció interakció A B A funkció aktivitás A Proteom Ha a genom a hangszerek listája egy zenekarban, akkor a proteom a zenekar, mely egy szimfóniát játszik R.Simpson L. L. Jensen, EMBL 24

25 Plazmafehérjék Albumin C8 komplement C1q komplement komplement faktor B H-faktor C4 komplement C9 komplement Cöruloplazmin Prealbumin Lipoprotein Haptoglobin 10% Össz IgA Össz IgM α-1-antitripszin Össz IgG Fibrinogén α-2-makroglobulin Transzferrin C3 komplement Apolipoprotein B 1% α-1 savas Glycoprotein Apolipoprotein A-1 Jelenleg még ismeretlen biomarkerek A jelenleg még ismeretlen biomarkereket extrém alacsony koncentrációban kell kimutatnunk a szérumban. Reference intervals for 70 protein analytes in plasma Anderson, N. L., and Anderson, N. G. (2002) The Human Plasma Proteome: History, Character, and Diagnostic Prospects. Molecular & Cellular Proteomics, 1,

26 Klinikai proteomika elvi perspektívái (NHLBI program USA) Különbözı betegségcsoportok esetében a diagnosztikusan ígéretes fehérjék detektálása Nagy teljesítményő analitikai eljárások kifejlesztése (molekuláris szenzorok, próbák) A fehérjék prediktív értékének meghatározása, klinikai adatok alapján Clinical Proteomics Today No single technology platform can satisfy all of the desired proteomic measurements No mature, true proteomic technology No performance criteria Poor confidence in protein measurement results Difficulty in assessing agreement of different experiments Conflicting reports in the literature Lost opportunities Scott D. Patterson & Ruedi H. Aebersold, Proteomics: the first decade and beyond, Nature Genetics 33, (2003) 26

27 A proteomika technológiája Tömegspektrometria Fehérjék azonosítása Biokémiai módszerek Bioinformatika Proteomika 27

28 Workflow Protein extraction Separation HPLC on line ESI MS/MS Diagnosis 1D- or 2D SDS PAGE or DIGE Identification of ancient proteins Digestion MALDI TOF/TOF MS Peptide Mass Fingerprinting or Direct Sequencing Elınyök: Tömegspektrométerek elınyök és hátrányok -nagy érzékenység -nagy szelektivitás -sebesség - olcsó vizsgálati módszerek, reagensek - univerzális felhasználás -automatizálhatóság Hátrányok: -drága készülékek -viszonylag speciális szakértelem -kompakt készülékek hiánya -kevés kereskedelmi forgalomban lévı applikáció - univerzális felhasználás -speciális mintaelıkészítés -automatizálhatóság hiánya 28

29 Tömegspektrométerek általános felépítése Ionforrás Tömeganalizátor Detektor inlet minden ion kiválasztott ionok Data system 29

30 Ionforrások Quadrupole (Q) 30

31 Time-of-Flight (TOF) field-free drift zone 31

32 Extracting and Separating proteins Extracting proteins from biological organisms Results in complex mixture of proteins May require detergents, etc. that complicate Mass Spec analysis Remove contaminants (filtration, dialysis, SPE, etc.) Separating proteins 1D SDS-PAGE Cross linking controls MW separated Low resolution technique, spot can contain 10's to 100's of proteins 2D SDS-PAGE Best method for complex protein mixtures (IEF + SDS-PAGE) Preparative isolectric focusing (IEF) Reverse phase HPLC Size exclusion chromotography Ion exchange chromatography Affinity chromatography 2-D Gelelectrophoresis Mass ph 32

33 Multiple Affinity Removal System Kromatográfiás módszer, antitest-antigén kölcsönhatással egy lépésben eltávolítja a plazma, szérum, liquor hat, legnagyobb mennyiségben elıforduló fehérjéit (a teljes fehérjetartalom 85-95%-a: albumin, IgG, IgA, antitripszin, transzferrin, haptoglobin), igy lehetıvé válik a kis koncentrációban elıforduló fehérjék proteomikai vizsgálata (1DE, 2DE, LC- MS/MS, stb). Az immundepleció után a minta koncentrálható. Multiple Affinity Removal System Kezeletlen szérum (70 µg protein) Depletált szérum (100 µg protein) A fehérje depléció következtében a szérum fehérjetartalma az eredeti 15%-ára csökkent, így a kis mennyiségben elıforduló fehérjék is megjelentek a 2D elfón a gél túlterhelése nélkül. 33

34 Protein versus peptid Enzyme Protein Peptid Up and down regulated proteins Control samples Pathological 34

35 Mass spectrometry of tryptic peptides Intens. [a.u.] m/z Peptide Mass Fingerprinting (Mascot) 35

36 Denovo Sequencing (TOF/TOF) FKKSFKL Intens. [a.u.] x m/z Steroid hormonok kimutatása MALDI TOF tömgspektrometriával Intens. [a.u.] 1500 Intens. [a.u.] m/z m/z 36

37 Intens. [a.u.] Intens. [a.u.] Intens. [a.u.] Intens. [a.u.] Intens. [a.u.] Biomarker kutatás \0_G1\1\1SRef 02\0_G2\1\1SRef 03\0_G3\1\1SRef \0_G4\1\1SRef 06\0_G6\1\1SRef m/z Control Hypertonic Diab II Diab II Proteinuria MALDI Imaging 37

38 A KÓROS SEJT ELEMZÉSE: ÁRAMLÁSI CITOMETRIA DNS, RNS ÉS FELÜLETI FEHÉRJÉK AZONOSÍTÁSA, SZÉTVÁLASZTÁSA, JELÖLÉSE, MÉRÉSE A laboratóriumi vizsgálatok további növekedési területei világszerte Effektívebb vizsgálat-felhasználás korrekt és korai diagnosztika kezelés-monitorozás, bizonyítékokon alapuló orvoslás Genetikai információk individuális kezelés, genomikus gyógyszerelés információ a személyes rizikó-választáshoz A lakosság öntevékenysége egészség tesztelés, betegágy melletti tesztelés saját invesztíció az egészség individuális megırzésébe E-egészség (internet) elektronikus hozzáférés az információhoz és a konzultációhoz 38

39 A fejlıdés fı irányai AUTOMATIZÁCIÓ MINİSÉG BETEGKÖZELI LABOR MOLEKULÁRIS BIOPATHOLÓGIA PROTEOMIKA KONZILIUM A KLINIKUSSAL KÉPZÉS 39

A laboratóriumi medicina fejlődése az elmúlt 35 évben

A laboratóriumi medicina fejlődése az elmúlt 35 évben A laboratóriumi medicina fejlődése az elmúlt 35 évben Kovács L. Gábor egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Pécsi Tudományegyetem 1976 2011? INTÉZETIGAZGATÓ PROFESSZOROK KLINIKAI KÉMIA 1976 Mérleg Spektrofotométer

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában Tárgyszavak: proteom; proteomika; rák; diagnosztika; molekuláris gyógyászat; biomarker;

Részletesebben

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére

Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére Genetikai panel kialakítása a hazai tejhasznú szarvasmarha állományok hasznos élettartamának növelésére Dr. Czeglédi Levente Dr. Béri Béla Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9

Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 Roche Personalised Healthcare Megfelelő kezelést az egyénnek 2009 szeptember 9 dr Kollár György Elvárás az egészségügytől Több hatékonyabb és biztonságosabb gyógyszer legyen elérhető 80 Kezelésre válaszolók

Részletesebben

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék Gyógyszerfejlesztés Felfedezés gyógyszertár : 10-15 év Kb. 1 millárd USD/gyógyszer (beleszámolva a sikertelen fejlesztéseket)

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

Terápiarezisztencia-fehérjéket kódoló mrns kvantitatív kimutatása PCRtechnikával. nyirokcsomójában

Terápiarezisztencia-fehérjéket kódoló mrns kvantitatív kimutatása PCRtechnikával. nyirokcsomójában Terápiarezisztencia-fehérjéket kódoló mrns kvantitatív kimutatása PCRtechnikával lymphomás kutyák nyirokcsomójában Sunyál Orsolya V. évfolyam Témavezetık: Dr. Vajdovich Péter Szabó Bernadett SZIE-ÁOTK

Részletesebben

SZTE-ELTE PROTEOMIKAI INNOVÁCIÓ: KONCEPCIÓ, EREDMÉNYEK, JÖVŐKÉP

SZTE-ELTE PROTEOMIKAI INNOVÁCIÓ: KONCEPCIÓ, EREDMÉNYEK, JÖVŐKÉP SZTE-ELTE PROTEOMIKAI INNOVÁCIÓ: KONCEPCIÓ, EREDMÉNYEK, JÖVŐKÉP Minden elméletet úgy is meg lehet alkotni, hogy az általa sugallt kísérletek csak magát az elméletet erősítsék meg Konrad Lorenz A SEJTMŰKÖDÉS

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL

MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL Dr. Krasznai Zoárd Tibor Debreceni Egyetem OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Debrecen, 2011. 10.17. Bevezetés

Részletesebben

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének Kutatási előzmények Az ABC transzporter membránfehérjék az ATP elhasítása (ATPáz aktivitás) révén nyerik az energiát az általuk végzett

Részletesebben

VIZSGÁLATA FLOWCYTOMETRIA

VIZSGÁLATA FLOWCYTOMETRIA TERÁPIAREZISZTENCIA FEHÉRJ RJÉK K MŐKÖDÉSÉNEK M VIZSGÁLATA FLOWCYTOMETRIA ALKALMAZÁSÁVAL Szendi Eszter V. évfolyam Témavezetı: Dr. Vajdovich Péter TDK konferencia, 2008.11.26. Terápiarezisztencia alapvetı

Részletesebben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014 Április 8 Május 22 8th April 22nd May Hét / 1st week (9. kalendariumi het) Takács László / Fehér Zsigmond Magyar kurzus Datum/ido Ápr. 8 Apr. 9 10:00 10:45

Részletesebben

Tézis tárgyköréhez kapcsolódó tudományos közlemények

Tézis tárgyköréhez kapcsolódó tudományos közlemények Tézis tárgyköréhez kapcsolódó tudományos közlemények ABC transzporterek és lipidkörnyezetük kölcsönhatásának vizsgálata membrán koleszterin tartalom hatása az ABCG2 (BCRP/MXR) fehérje működésére Ph.D.

Részletesebben

Endogén szteroidprofil vizsgálata folyadékkromatográfiával és tandem tömegspektrométerrel. Karvaly Gellért

Endogén szteroidprofil vizsgálata folyadékkromatográfiával és tandem tömegspektrométerrel. Karvaly Gellért Endogén szteroidprofil vizsgálata folyadékkromatográfiával és tandem tömegspektrométerrel Karvaly Gellért Miért hasznos a vegyületprofilok vizsgálata? 1 mintából, kis mintatérfogatból, gyorsan nyerhető

Részletesebben

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 Új könnyűlánc diagnosztika Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 1845 Bence Jones Protein vizelet fehérje 1922 BJP I-II típus 1956 BJP

Részletesebben

Klinikai kémia. Laboratóriumi diagnosztika. Szerkesztette: Szarka András. Írta: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Semmelweis Egyetem

Klinikai kémia. Laboratóriumi diagnosztika. Szerkesztette: Szarka András. Írta: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Semmelweis Egyetem Klinikai kémia Laboratóriumi diagnosztika Szerkesztette: Szarka András Írta: Szarka András (1-8, 11-15. fejezet) Keszler Gergely (9, 10. fejezet) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Semmelweis

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció

Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció Ipari szükségletek / elvárások Dr. Bátori Sándor Sanofi-aventis Innovatív Gyógyszerek Kutatása, MAGYOSZ, 2009.01.07. Alapvető együttm ttműködések Hosszútávú elhatározás:

Részletesebben

Proteomkutatás egy új tudományág születése

Proteomkutatás egy új tudományág születése BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK Proteomkutatás egy új tudományág születése Tárgyszavak: humán genom; genomika; proteomika; kutatás; fehérjeszerkezet; háromdimenziós szerkezet; gyógyszeripar.

Részletesebben

Az ellenanyagok orvosbiológiai. PhD kurzus 2011/2012 II. félév

Az ellenanyagok orvosbiológiai. PhD kurzus 2011/2012 II. félév Az ellenanyagok orvosbiológiai alkalmazása PhD kurzus 2011/2012 II. félév Ellenanyaggal működő módszerek Analitikai felhasználás Analitikai felhasználás Ellenanyag / antigén kapcsolódás Az Ab/Ag kapcsolat

Részletesebben

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban Erdei Anna Biológiai Intézet Immunológiai Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Immunológiai Tanszék ORFI, Helia, 2015 április 17. RA kialakulása Gary S.

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése

ÉVES JELENTÉS 2006. Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése ÉVES JELENTÉS 2006 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS Életminőséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával valósult

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok

Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Diagnosztikai célú molekuláris biológiai vizsgálatok Dr. Patócs Attila, PhD MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport, Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika Laboratóriumi Medicina Intézet Genetikai

Részletesebben

Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében

Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében Új utak az antipszichotikus gyógyszerek fejlesztésében SCHIZO-08 projekt Dr. Zahuczky Gábor, PhD, ügyvezető igazgató UD-GenoMed Kft. Debrecen, 2010. november 22. A múlt orvostudománya Mindenkinek ugyanaz

Részletesebben

A Proteomika Szolgáltató Laboratóriumban elérhető szolgáltatások

A Proteomika Szolgáltató Laboratóriumban elérhető szolgáltatások A Proteomika Szolgáltató Laboratóriumban elérhető szolgáltatások Dr. Csősz Éva Proteomika Szolgáltató Laboratórium műszerpark MALDI-TOF (ABSciex) PSZL ESI-4000 QTRAP (ABSciex) Kétdimenziós elektroforézis

Részletesebben

Quality Control a napi gyakorlatban

Quality Control a napi gyakorlatban Quality Control a napi gyakorlatban Fizil Attila Bio-Rad Magyarország Kft. A laboratóriumi vizsgálatok kontrollrendszerei Belsı kontroll (IQC) kalibrátorok valódiság kontrollok gyártói kontrollok független

Részletesebben

Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában

Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában Norvég Alap támogatással javul

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére.

Az Oxidatív stressz hatása a PIBF receptor alegységek összeszerelődésére. Újabban világossá vált, hogy a Progesterone-induced blocking factor (PIBF) amely a progesteron számos immunológiai hatását közvetíti, nem csupán a lymphocytákban és terhességgel asszociált szövetekben,

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

Egyénre szabott terápiás választás myeloma multiplexben

Egyénre szabott terápiás választás myeloma multiplexben Egyénre szabott terápiás választás myeloma multiplexben Dr. Mikala Gábor Főv. Önk. Egy. Szt István és Szent László Kórház Haematológiai és Őssejt-Transzplantációs Osztály Mit kell tudni a myelomáról? Csontvelőből

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Édes István Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem Kardiomiociták Ca 2+ anyagcseréje és új terápiás receptorok 2. 1. 3. 6. 6. 7. 4. 5. 8. 9. Ca

Részletesebben

SEMMELWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM, ÁOK LABORATÓRIUMI MEDICINA INTÉZET TERVEZET

SEMMELWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM, ÁOK LABORATÓRIUMI MEDICINA INTÉZET TERVEZET SEMMELWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM, ÁOK LABORATÓRIUMI MEDICINA INTÉZET TERVEZET Bevezetés A Laboratóriumi Medicina oktatását a hazai négy orvostudományi kar közül Debrecenben, Pécsett és Szegeden több mint

Részletesebben

Biotechnológiai gyógyszergyártás

Biotechnológiai gyógyszergyártás Biotechnológiai gyógyszergyártás Dr. Greiner István 2013. november 6. Biotechnológiai gyógyszergyártás Biotechnológiai gyógyszerek Előállításuk és analitikájuk Richter és a biotechnológia Debrecen A jövő

Részletesebben

Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08.

Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08. Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08. Anamnézis K.Z-né 51 éves nőbeteg Egyéb irányú orvosi beavatkozás során osteoporosis szakrendelésen észlelték hypercalcaemiáját

Részletesebben

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest

Sejtek - őssejtek dióhéjban. 2014. február. Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest Sejtek - őssejtek dióhéjban 2014. február Sarkadi Balázs, MTA-TTK Molekuláris Farmakológiai Intézet - SE Kutatócsoport, Budapest A legtöbb sejtünk osztódik, differenciálódik, elpusztul... vérsejtek Vannak

Részletesebben

Az egészségpolitika alapjai: értékek, célok és eszközök. 2013. október 18.

Az egészségpolitika alapjai: értékek, célok és eszközök. 2013. október 18. Az egészségpolitika alapjai: értékek, célok és eszközök 2013. október 18. Az egészségpolitikai döntéshozatal alapjai és dilemmái Miért vagyunk itt? Mi közünk van az egészségpolitikához? Probléma-alapú

Részletesebben

szerzett tapasztalataink

szerzett tapasztalataink Anti-CCP mérése során szerzett tapasztalataink Geider Viola,Piros Alfrédn dné Baranya Megyei KórhK rház z Klinikai és Mikrobiológiai Laboratórium rium MOLSZE Kongresszus Pécs 2009 Bevezetı A rheumatoid

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata

Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata Doktori értekezés tézisei Türk Dóra Témavezető: Dr. Szakács Gergely MTA TTK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET

Részletesebben

és biztonságoss Prof. Dr. János J CHMP member Hungary

és biztonságoss Prof. Dr. János J CHMP member Hungary Gyógyszerek hatásoss sossága és biztonságoss gosságaga Prof. Dr. János J Borvendég CHMP member Hungary A ma gyógyszerkutat gyszerkutatásának legfontosabb célbetegségei: gei: malignus betegségek gek cardiovascularis

Részletesebben

Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában

Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában Lehetıségek a thrombosis prophylaxis és kezelés hatékonyságának monitorozásában Tıkés-Füzesi Margit PTE ÁOK Laboratóriumi Medicina Intézete, Pécs Aspirin(ASA) non responder betegek 30-40%a További kezelési

Részletesebben

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KÖRNYEZETMÉRNÖK HAGYOMÁNYOS KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

A jövő záloga (a laboratóriumi medicinában is) a jelen oktatási rendszere. Muszbek László

A jövő záloga (a laboratóriumi medicinában is) a jelen oktatási rendszere. Muszbek László A jövő záloga (a laboratóriumi medicinában is) a jelen oktatási rendszere Muszbek László Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Klinikai Kutató Központ Mi a laboratóriumi medicina? Az analítikai

Részletesebben

Diabetes Diagnosztika Újdonságok a Diagnosticum Zrt Somogyi kínálatában Gálóczi Imre

Diabetes Diagnosztika Újdonságok a Diagnosticum Zrt Somogyi kínálatában Gálóczi Imre Diabetes Diagnosztika Újdonságok a Diagnosticum Zrt Somogyi kínálatában Gergő Gálóczi Imre Budapest 2013. március 7. 2012. október 3. SIEMENS újdonságok Author Siemens Healthcare Diagnostics / Region /

Részletesebben

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Agydaganatok sugárterápia iránti érzékenységének növelése génterápiás eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Doktori

Részletesebben

Plazmafehérjék és plazmaenzimek laboratóriumi diagnosztikája

Plazmafehérjék és plazmaenzimek laboratóriumi diagnosztikája Plazmafehérjék és plazmaenzimek laboratóriumi diagnosztikája Plazmafehérjék funkciója Funkció: transzport humorális immunitás enzimek proteáz inhibitorok a plazma onkotikus nyomásának fenntartói pufferelés

Részletesebben

befolyásol soló hormon Miseta Attila, Tudományegyetem attila.miseta@aok.pte.hu

befolyásol soló hormon Miseta Attila, Tudományegyetem attila.miseta@aok.pte.hu A hepcidin: egy új, a vas-transzportot befolyásol soló hormon Miseta Attila, Laboratóriumi riumi Medicina Intézet, ÁOK, Pécsi Tudományegyetem H-7624 Pécs, 13. Ifjúság Str. HUNGARY E-mail: attila.miseta@aok.pte.hu

Részletesebben

A genetikai vizsgálatok jelene, jövője a Ritka Betegségek vonatkozásában

A genetikai vizsgálatok jelene, jövője a Ritka Betegségek vonatkozásában Budapest, 2014. február 22. Ritka Betegségek Világnapja A genetikai vizsgálatok jelene, jövője a Ritka Betegségek vonatkozásában dr. Kósa János PentaCore Laboratórium, Budapest Semmelweis Egyetem I. sz.

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2460-06 Humángenetikai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2460-06 Humángenetikai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ismertesse a gyakorlaton lévő szakasszisztens hallgatóknak a PCR termékek elválasztása céljából végzett analitikai agaróz gélelektroforézis során használt puffert! Az ismertetés során az alábbi

Részletesebben

Gyógyszerek és DNS mutációk kimutatása vérből

Gyógyszerek és DNS mutációk kimutatása vérből Gyógyszerek és DNS mutációk kimutatása vérből AKI kíváncsi kémikus kutatótábor Kolostyák Zsuzsanna, Békés Márta, Varga Bálint 2010. Július 2. Enzimek; metabolizmus - A legtöbb biokémiai lépést enzimek

Részletesebben

Felhasználói elégedettség vizsgálata a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban

Felhasználói elégedettség vizsgálata a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Felhasználói elégedettség vizsgálata a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban Hetyésy Katalin dr. Kaproncai Gabriella PAMOK Minőségirányítás DEMIN XIII. Debrecen 2013. május 29-31 Szempontok a minőségről,

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 3. előadás Az immunrendszer molekuláris elemei: antigén, ellenanyag, Ig osztályok Az antigén meghatározása Detre László: antitest generátor - Régi meghatározás:

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

Allergia immunológiája 2012.

Allergia immunológiája 2012. Allergia immunológiája 2012. AZ IMMUNVÁLASZ SZEREPLŐI BIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉS Az immunrendszer A fő ellenfelek /ellenségek/ Limfociták, makrofágok antitestek, stb külső és belső élősködők (fertőzés, daganat)

Részletesebben

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája

A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája A diabetes mellitus laboratóriumi diagnosztikája Laborvizsgálatok célja diabetes mellitusban 1. Diagnózis 2. Monitorozás 3. Metabolikus komplikációk kimutatása és követése Laboratóriumi tesztek a diabetes

Részletesebben

Laboratóriumi riumi diagnosztikai folyamatok pre-és posztanalitikai hibalehetıségei

Laboratóriumi riumi diagnosztikai folyamatok pre-és posztanalitikai hibalehetıségei Laboratóriumi riumi diagnosztikai folyamatok pre-és posztanalitikai hibalehetıségei Dr. Gilyán Judit, Dr. Havass Zoltán Erzsébet KórhK rház - Rendelıint intézet Központi Laboratórium rium Hódmezıvásárhely

Részletesebben

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában

Molekuláris genetikai vizsgáló. módszerek az immundefektusok. diagnosztikájában Molekuláris genetikai vizsgáló módszerek az immundefektusok diagnosztikájában Primer immundefektusok A primer immundeficiencia ritka, veleszületett, monogénes öröklődésű immunhiányos állapot. Családi halmozódást

Részletesebben

Orális antikoaguláns kezelés biztonságos monitorozása kórházi környezetben, elsıdleges betegellátásban és beteg önellenırzés során

Orális antikoaguláns kezelés biztonságos monitorozása kórházi környezetben, elsıdleges betegellátásban és beteg önellenırzés során Orális antikoaguláns kezelés biztonságos monitorozása kórházi környezetben, elsıdleges betegellátásban és beteg önellenırzés során Ajzner Éva Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Jósa András Oktató Kórház, Központi

Részletesebben

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2013. június 26.

Részletesebben

Genomadatbázisok Ld. Entrez Genome: Összes ismert genom, hierarchikus szervezésben (kromoszóma, térképek, gének, stb.)

Genomadatbázisok Ld. Entrez Genome: Összes ismert genom, hierarchikus szervezésben (kromoszóma, térképek, gének, stb.) Genomika Új korszak, paradigmaváltás, forradalom: a teljes genomok ismeretében a biológia adatokban gazdag tudománnyá válik. Új kutatási módszerek, új szemlélet. Hajtóerõk: Genomszekvenálási projektek

Részletesebben

Sejtfeldolgozás Felhasználás

Sejtfeldolgozás Felhasználás Sejtterápia Sejtfeldolgozás Felhasználás Fagyasztva tárolás Sejtmosás Alap sejtszelekció Komplex sejtszelekció Ex vivo sejtszaporítás Sejtaktiválás Immunizálás Génmodifikálás Köldökzsinórvér bank Limfocita

Részletesebben

Humán fázis-vizsgálatok típusai

Humán fázis-vizsgálatok típusai Humán fázis-vizsgálatok típusai Fázis I Fázis II Fázis III Fázis IV A gyógyszerjelölt tolerálhatóságának, farmakokinetikájának, farmakodinámiás hatásának vizsgálata terápiás hatás vizsgálata dózis-hatás

Részletesebben

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL Az egyes biomolekulák izolálása kulcsfontosságú a biológiai szerepük tisztázásához. Az affinitás kromatográfia egyszerűsége, reprodukálhatósága

Részletesebben

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk.

A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A génterápia genetikai anyag bejuttatatása diszfunkcionálisan működő sejtekbe abból a célból, hogy a hibát kijavítsuk. A genetikai betegségek mellett, génterápia alkalmazható szerzett betegségek, mint

Részletesebben

Új orális véralvadásgátlók

Új orális véralvadásgátlók Új orális véralvadásgátlók XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Lovas András, Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Véralvadásgátlók alkalmazási területei posztoperatív

Részletesebben

PROGRAM. Dizájner drogok a feketepiacon kihívások a lefoglalt anyagok azonosításában

PROGRAM. Dizájner drogok a feketepiacon kihívások a lefoglalt anyagok azonosításában PROGRAM 2016. április 6. (szerda) 11.00 Regisztráció 12.50 Megnyitó Monostory Katalin, a Szimpózium elnöke S1 13.00 Nyitó előadás Elnök: Vastag Monika, Monostory Katalin S1 1 13.00 Szántay Csaba, Béni

Részletesebben

RIUMI VIZSGÁLATK STRATÉGI

RIUMI VIZSGÁLATK STRATÉGI SÜRGİS LABORATÓRIUMI RIUMI VIZSGÁLATK LATKÉRÉSEK STRATÉGI GIÁJA Hetyésy Katalin, Petz Aladár r Megyei Oktató Kórház, Gyır, Központi Laboratórium rium MOLSzE X. JUBILEUMI KONGRESSZUS Budapest 2007.08.31.

Részletesebben

PROGRAM. S.1 14.05 17.50 Klasszikus és nem klasszikus farmakokinetikai vizsgálatok Elnök: Kapás Margit, Tóthfalusi László

PROGRAM. S.1 14.05 17.50 Klasszikus és nem klasszikus farmakokinetikai vizsgálatok Elnök: Kapás Margit, Tóthfalusi László PROGRAM 2014. április 23. (szerda) 12.00 Regisztráció 14.00 Megnyitó Monostory Katalin, a Szimpózium elnöke S.1 14.05 17.50 Klasszikus és nem klasszikus farmakokinetikai vizsgálatok Elnök: Kapás Margit,

Részletesebben

Szakmai zárójelentés

Szakmai zárójelentés Szakmai zárójelentés A témavezető neve: dr. Antus Balázs A téma címe: A bronchiolitis obliterans szindróma pathomechanizmusa OTKA nyilvántartási szám: F 046526 Kutatási időtartam: 2004-2008. A kutatási

Részletesebben

Táplálék intoleranciák laboratóriumi vizsgálata vérből és székletből

Táplálék intoleranciák laboratóriumi vizsgálata vérből és székletből Táplálék intoleranciák laboratóriumi vizsgálata vérből és székletből Dr. Németh Julianna Synlab Hungary KFT Budapest Diagnosztika Központ Immunológiai Laboratóriuma Étkezéssel, emésztéssel összefüggő panaszok

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

Biológiai egyenértékűség és vizsgálata. Dr. Lakner Géza. members.iif.hu/lakner

Biológiai egyenértékűség és vizsgálata. Dr. Lakner Géza. members.iif.hu/lakner Biológiai egyenértékűség és vizsgálata Dr. Lakner Géza members.iif.hu/lakner Originalitás, generikum Originalitás, innovatív gyógyszerkészítmény = első ízben kifejlesztett, új hatóanyagból előállított

Részletesebben

TRANSZPORTEREK Szakács Gergely

TRANSZPORTEREK Szakács Gergely TRANSZPORTEREK Szakács Gergely Összefoglalás A biológiai membránokon keresztüli anyagáramlást számos membránfehérje szabályozza. E fehérjék változatos funkciója és megjelenésük mintázata biztosítja a sejtek

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 7. előadás Immunizálás. Poliklonális és monoklonális ellenanyag előállítása, tisztítása, alkalmazása Az antigén (haptén + hordozó) sokféle specificitású ellenanyag

Részletesebben

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen

Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Biobank Hálózat kialakításának minőségügyi kérdései a Semmelweis Egyetemen Magyarósi Szilvia Molnár Mária Judit SE Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem DEMIN 2014. május 22.

Részletesebben

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése Kopper László A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a célzott terápiák lehetőségeit és a fejlesztés lényeges lépéseit. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

Vércsoport szerológiai kompatibilitás Választott vörösvérsejt készítmények indikációja. Dr. Csépány Norbert Transzfúziós tanfolyam Debrecen

Vércsoport szerológiai kompatibilitás Választott vörösvérsejt készítmények indikációja. Dr. Csépány Norbert Transzfúziós tanfolyam Debrecen Vércsoport szerológiai kompatibilitás Választott vörösvérsejt készítmények indikációja Dr. Csépány Norbert Transzfúziós tanfolyam Debrecen 1 TRANSZFÚZIÓS SZABÁLYZAT 9.3.3.1. Vérátömlesztést csak transzfúziós

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu

BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS. origamigroup. www.origami.co.hu BETEGTÁJÉKOZTATÓ RHEUMATOID ARTHRITISBEN SZENVEDŐ BETEGEK SZÁMÁRA I. RHEUMATOID ARTHRITIS origamigroup www.origami.co.hu I. Rheumatoid arthritis Sokat hallunk napjainkban az immunrendszernek az egészség

Részletesebben

A biorezonancia új aspektusa. Az energetikai medicina holisztikus lehetőségei Dr. Dusnoki Ágnes

A biorezonancia új aspektusa. Az energetikai medicina holisztikus lehetőségei Dr. Dusnoki Ágnes A biorezonancia új aspektusa Az energetikai medicina holisztikus lehetőségei Dr. Dusnoki Ágnes Sufi sohdar, professzor Angha tanítása Szerencsétlenség, hogy a klasszikus tudomány csak az emberi lét legfelső

Részletesebben

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen Bálint Bálint L. GNTP Oktatás és Tudásmenedzsment Munkabizottság, 2009. június 10. Tények Debreceni Egyetemről 21000 nappali és 33000 összes hallgató

Részletesebben

Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése

Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése Doktori tézisek Dr. Cserepes Judit Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Tóth-Petrovics Ágnes: Szaporasági teljesítmények növelése exogén hormonális kezelések nélkül

Tóth-Petrovics Ágnes: Szaporasági teljesítmények növelése exogén hormonális kezelések nélkül Tóth-Petrovics Ágnes: Szaporasági teljesítmények növelése exogén hormonális kezelések nélkül Tejtermelő tehenek szaporításának nehézségei tenyésztői szemmel A tejtermelés világszerte szinte kizárólag holstein

Részletesebben

10. Genomika 2. Microarrayek és típusaik

10. Genomika 2. Microarrayek és típusaik 10. Genomika 2. 1. Microarray technikák és bioinformatikai vonatkozásaik Microarrayek és típusaik Korrelált génexpresszió mint a funkcionális genomika eszköze 2. Kombinált megközelítés a funkcionális genomikában

Részletesebben

Korszerű tömegspektrometria a. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont

Korszerű tömegspektrometria a. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont Korszerű tömegspektrometria a biokémi miában Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont Tematika Bevezetés: ionizációs technikák és analizátorok összehasonlítása a biomolekulák szemszögéből Mikromennyiségek mintaelőkészítése

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

ProSeniis projekt. Monos János GE Healthcare

ProSeniis projekt. Monos János GE Healthcare ProSeniis projekt Monos János GE Healthcare ProSeniis projekt 3 éves, magyar állam által támogatott program GE Healthcare által vezetett, 6 tagú konzorcium neves magyar egyetemekkel és egészségügyi vállalkozásokkal

Részletesebben

The nontrivial extraction of implicit, previously unknown, and potentially useful information from data.

The nontrivial extraction of implicit, previously unknown, and potentially useful information from data. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs rendszerek Tanszék Adatelemzés intelligens módszerekkel Hullám Gábor Adatelemzés hagyományos megközelítésben I. Megválaszolandó

Részletesebben

Analizátorok. Cél: Töltött részecskék szétválasztása

Analizátorok. Cél: Töltött részecskék szétválasztása Analizátorok Cél: Töltött részecskék szétválasztása Analizátor típusok: mágnes (B) elektrosztatikus (ESA) kvadrupol (Q) ioncsapda (trap) repülési idő (TOF) lineáris ioncsapda (LIT) Fourier transzformációs

Részletesebben

A vér élettana 1./12 Somogyi Magdolna. A vér élettana

A vér élettana 1./12 Somogyi Magdolna. A vér élettana A vér élettana 1./12 Somogyi Magdolna A vér folyékony kötőszövet Mesenchymális eredetű A vér élettana A) Szerepe: 1. transzport vérgázok, tápanyagok és végtermékek hormonok és vitaminok hőenergia víz szervetlen

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2446-06 Műszer és méréstechnika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2446-06 Műszer és méréstechnika követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Csoporttársával szóbeli beszámolóra készülnek spektrofotometria témakörből. Ismertesse a mai kémiai automatákba épített fotométerek fő részeit, a lehetséges mérési tartományt! Ismertetőjében

Részletesebben

VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában

VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában VIII. Magyar Sejtanalitikai Konferencia Fény a kutatásban és a diagnosztikában Budapest, 2015. szeptember 3 5. Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika, valamint I. sz. Patológiai és Kísérleti

Részletesebben