I. Óvodapedagógiai PROJEKTTERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Óvodapedagógiai PROJEKTTERV"

Átírás

1 ÓVODAI PROJEKT ÉS EGY NAPI TEVÉKENYSÉG TERVE Készítette: Nagy Zsófia II. évf. óvodapedagógus hallgató Készült: január I. Óvodapedagógiai PROJEKTTERV A VÍZ ÉLET! PROJEKT Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy. /Antoine de Saint Exupéry/ 1

2 A projekt az ONOAP és a helyi óvodai nevelési alapprogram szerint készült. Megvalósítható mindhárom gyermekcsoportban. Az alábbi tevékenységek épülnek be a projekt szerkezetébe: Irodalom Verselés, mesélés Zenei Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Vizuális Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka Mozgás Környezeti tartalom A külső világ tevékeny megismerése Bibliai történet A Víz világnapja alkalmából 3 hetes projekt keretében változatos tevékenységeket szervezünk a gyerekek számára. A projekt tervezett ideje és időtartama: kora tavaszi időben 2-3 hét alatt A projekt célja: A gyerekek környezettudatos magatartásának kialakítása, környezetvédő magatartás megalapozása,. Ismeretszerzés a víz hasznosításának lehetőségeiről, a takarékos vízfelhasználás szokásainak kialakítása A gyermekeket körülvevő világ személyes megtapasztalása, ismeretek szerzése a víz fontosságáról, védelméről. A gyermekek gyűjtsenek tapasztalatot a természetes vizeinkről és élővilágáról A víz témakör komplex, több szempontú feldolgozása, megismerés A projekt feladatai Nevelési feladatok: Vízi élettérrel való ismerkedés Egy kisméretű üveg akvárium berendezése növényekkel és halakkal a csoportszobában Lokálpatrióta nevelés elmélyítése Helyi és közeli környezetben lévő patakok, folyók, tavak neveinek megismertetése A víz megjelenési formáinak megfigyelése képen, filmen, és a szabadban Természetvédelemre, környezetvédelemre való tudatos odafigyelésre nevelés Játékkörnyezet megteremtése, egyéni elképzelések megvalósítása, eszközök biztosítása, átrendezhető élettérrel Az együttjátszás örömének átélése Vidám, felszabadult légkör biztosítása, önérvényesítés, önmegvalósítás Figuratív ábrázolás, sokféle technika alkalmazása vizuális tevékenységben Ok-okozati összefüggések felfedeztetése Értelmi, szocializációs, kommunikációs, testi képességek 2

3 A projekt témája: A víz a mindennapi életünkben Hogyan jelenik meg a víz környezetünkben? Vízi és vízparti élőlények - növények és állatok - megismerése Hogyan használja az ember a vizet? A Víz Világnapja A projekt-tevékenységbe bevontak köre: óvodai csoport óvónői dajkák szülők és gyermekeik A projektet megelőző tevékenységek: A téli csapadékfajták megismerése, megfigyelése a gyakorlatban A természetben előforduló víz fajtáinak megtekintése séta, kirándulás alkalmával Mesék hallgatása, történetek dramatizálása, bábozás Rajzolás, festés, ábrázolás A projekt várható produktumai: Gyermekek által készülő: Horgásztó makettjének kialakítása a csoportszobában halakkal Halacskák ábrázolása, gyurmázás Pedagógus által készülő: Tabló készítése a gyermekek rajzaiból, a projekt feladatokat megörökítő fotókból Könyvbemutató a csoportszobában Üvegakvárium berendezése (növények, apró halak, kagylók, csigaházak, kavicsok) 3

4 1. hét Tevékenység Módszer Eszköz Idő Képességfejlesztés (március 2-6.) Bibliai történet Teremtés /I. Mózes/ Beszélgetés Biblia képes biblia filctábla hétfő - Beszédkészség - Emlékezet - Fogalomismeret bővítése Vers, mese Versek: - Zelk Zoltán: A kis patak - Orbán Ottó: A víz - Weöres Sándor: Futó zápor - Osváth Erzsébet: Irigy felhő Népmese: - Párácska Találós kérdések Gyakorlás Motiváció mesekönyv síkbáb hétfő - péntek - Verbális emlékezet - Nyelvi kifejezőképesség - Képzelet - Figyelem - Szókincsbővítés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Dalok: - Tavaszi szél vizet áraszt - Mi szél hozott kisfutár? /ÉNÓ 253./ Mondóka: - Csipp, csepp, egy csepp Gyermekjáték: - Esik az eső Keresztény énekek: - Ki teremtette ezt a világot? - Minden amit alkotott jó Gyakorlás furulya, cdlejátszó, triangulum csütörtök - Ritmusérzék - Hallásfejlesztés - Hallási figyelem - Zenei hangok differenciálásának 4

5 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka - Vízbe fújt buborékok szívószállal - Akvárium makett barkácsolása - Zenére festés: Hullámok, buborékok ábrázolása Kooperatív technikák alkalmazása (kiscsoportban vagy párban) Tevékenykedtetés ecset, vizes edény, festék, szívószál, rajzlap, cdlejátszó, kartonlap, olló, ragasztó kedd - Képzelet - Vizuális emlékezet - Finommotorika - Tájékozódás síkban, térben Mozgás - Természetes csúszások, mászások Társas gyakorlatok Egyensúlyozó járás Játék: - Jégszobrok Tevékenykedtetés Gyakorlás padok, asztalok, zsámoly, labdák péntek - Szem-kéz koordináció - Nagymozgás - Egyensúlyérzék A külső világ tevékeny megismerése - A Föld élővilága (vízi, szárazföldi élőlények) - Vizek partján jártam (Szinva-patak, Hámoritó, Szinva-vízesés megtekintése) Matematika: Vízben élő állatok és növények megfigyelése - számosság, különbségek, azonosságok -kicsi, nagy Megfigyelés Tevékenykedtetés Gyakorlás fotók kiránduló felszerelés szerda - Fogalomismeret bővítése - Megfigyelőképesség - Következtetés - Szókincsbővítés - Emlékezet - Beszédkészség 5

6 2. hét Tevékenység Módszer Eszköz Idő Képességfejlesztés (március 9-13.) Bibliai történet Noé és az özönvíz története Beszélgetés képes biblia, filctábla vagy film hétfő - Beszédkészség - Emlékezet Fogalomismeret bővítése Vers, mese Mese: - Grimm legszebb meséi: A békakirály - Bernáth Zsolt: A megszeppent esőcsepp Magyar népmese: - A víz tündére Találós kérdések meséskönyv, kesztyűbáb, projektor, számítógép/laptop hétfő - péntek - Verbális emlékezet - Nyelvi kifejezőképesség - Képzelet - Figyelem - Szókincsbővítés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Dalok: - Kis kacsa fürdik /ÉNÓ 115./ - Ringat a víz Varázsjátékok: - Ritmus visszhang játékok (vihar, esőcseppek, villám, dörgés készítése csoportokban) - Zenevarázs (vizes poharak különböző hangot adnak, zenélnek ) Zenehallgatás: - Röpülj, hajóm /Túl a Maszat-hegyen/ - Gryllus Vilmos: Dalok vizekről, állatokról Tevékenykedtetés Gyakorlás asztal, poharak, víz, cd-lejátszó csütörtök - Ritmusérzék - Hallásfejlesztés - Hallási figyelem - Zenei hangok differenciálásának 6

7 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka Mozgás - Papírhajtogatás: csónak készítése - Sóliszt gyurmából állatok mintázása Járás eszközökön /Padgyakorlatok/ Gimnasztika: - karikagyakorlatok Főgyakorlat: - Közlekedés vízi járműveken evezés, vízen való átkelés fatörzsön, tutajon, hídon Játék: - Tűz, víz, repülő - Legyünk halacskák! /Itt a tavasz c. könyv/ Megfigyelés Gyakorlás papír, olló, sóliszt gyurma pad, hullahopp karika, zsámolyok, kisszékek, ugráló kötél kedd péntek - Képzelet - Vizuális emlékezet - Finommotorika - Tájékozódás síkban, térben - Szem-kéz koordináció - Nagymozgás - Egyensúlyérzék A külső világ tevékeny megismerése - Vízi közlekedési eszközök - A víz körforgása (A víz útja) - A víz halmazállapotainak megismertetése, bemutatása Tevékenykedtetés Megfigyelés interaktív tábla, kerámia mécses tartó, mécses, gyufa, jégkocka készítő forma, papír, ceruza, ragasztó szerda - Fogalomismeret bővítése - Megfigyelőképesség - Következtetés - Szókincsbővítés - Emlékezet - Beszédkészség 7

8 3. hét (március ) Bibliai történet Vers, mese Tevékenység Módszer Eszköz Idő Képességfejlesztés A csodálatos halfogás Mese: - Puskin: Az öreg halász és a nagyravágyó felesége Drámajáték: - Kányádi Sándor A halak bosszúja /részlet/ Rajzfilm: - A nagy ho-hohorgász /A repülő hal/ Találós kérdések Beszélgetés Dramatizálás/bábozás háló, horgászbot, székek szék a tutajnak, jelmezek a szereplőknek, mesekönyv, projektor, számítógép hétfő hétfő - péntek - Beszédkészség - Emlékezet Fogalomismeret bővítése - Verbális emlékezet - Nyelvi kifejezőképesség - Képzelet - Figyelem - Szókincsbővítés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Ritmusképzés: - Ugrik a hal a vízből Dalok: - Három kicsi ponty - Ó mely sok hal terem az nagy Balatonban Zenehallgatás: - F.Schubert - A pisztráng - Száraz tónak Tevékenykedtetés Gyakorlás cd-lejátszó, cd csütörtök - Ritmusérzék - Hallásfejlesztés - Hallási figyelem - Zenei hangok differenciálásának 8

9 Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka Mozgás nedves partján - Tenger/tó ábrázolása festéssel csomagolópapírra, vagy síkszerű makettjének elkészítése - Halacskák készítése színes papír mozaikból, krepp papírból Játék: - Cápa futó, fogó játék Úszás - a városi uszodában Tevékenykedtetés csomagolópapír, festék, ecset, kartonlap, olló, színes papírok, krepp papír, ragasztó kedd - Képzelet - Vizuális emlékezet - Finommotorika - Tájékozódás síkban, térben úszó felszerelés péntek - Szem-kéz koordináció - Nagymozgás - Egyensúlyérzék A külső világ tevékeny megismerése - A tengervizek élővilága - Számosság, rendszerezés, csoportosítás, tulajdonságok megállapítása - Relációk (több, kevesebb, ugyanannyi, becslés, számlálás) - Beszélgetés a víz fontosságáról, otthonunkban Megfigyelés Tevékenykedtetés Gyakorlás játékfigurák, dobozok, kosarak, ásványvíz szerda - Fogalomismeret bővítése - Megfigyelőképesség - Következtetés - Szókincsbővítés - Emlékezet - Beszédkészség - Számolási készség - Versenyszellem kialakítása 9

10 történő felhasználásáról - Megemlékezés a Víz Világnapjáról 10

11 II. EGY NAPI KOMPLEX TEVÉKENYSÉG VÁZLAT a projekt időtartama alatt A tevékenység tárgya: Külső világ tevékeny megismerése (komplex) Korcsoport: 4-5 éves gyerekek csoportja A tevékenység feladatai: 1. a) A víz megjelenési formáinak megfigyelése képen, filmen vagy (jó idő esetén) a szabadban (Kisfilm, videó: A kék bolygó, A vízcsepp útja) b) A vízi növényekkel, állatokkal való ismerkedés Téma: Víz Délelőtti tevékenységek - Építőjáték: horgásztó makettjének kialakítása különböző plédek és anyagok felhasználásával - Játék: ÍZLELÉS bekötött szemmel (különböző folyadékok ízének a megállapítása, kendővel bekötött szemmel) pl.: citromos víz, málnaszörp, tea, ásványvíz, tiszta víz, sós víz - Hajtogatás, rajzolás, színezés Bibliai történet: - /II. Mózes 17: 1-7/ Olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a tenger habjai. ( Ézsaiás 48:18) - Bibliai történet elmondása filc képek segítségével - A gyerekeket is bevonva, összegyűjteni a tanult történeteket, amelyekben fontos szerepe van a víznek. (Ilyen pl.: Teremtés történet, A Vörös-tenger szétválasztása, Jónás a cet gyomrában, Noé és az özönvíz története, Jézus a vízen jár, A csodálatos halfogás stb.) Beszélgetés általánosan a vízről A víz Isten egyik legkülönlegesebb adománya. Élőhelye milliónyi vízinövénynek és állatnak. Frissítő zápor; földeket beborító hótakaró, jég, köd, pára, felhő. Az ember számára adatott felfrissülést hozó fürdőként, szomjoltó italként. Úszhatunk benne, és hajóval is utazhatunk rajta. Testünknek több mint a fele vízből áll. Szükségünk van a vízre a gondolkodáshoz, a mozgáshoz. A vér minden szervünkhöz és testrészünkhöz viszi az erőt adó anyagokat. Ha nem iszunk eleget, besűrűsödik, így nehezebben folyik ereinkben. Fáradtnak, 11

12 bágyadtnak érezzük magunkat ilyenkor. Még a fejünk is megfájdulhat. Azért is nélkülözhetetlen a víz, mert kiüríti és eltávolítja testünkből a sok méreganyagot. Ha ezek nem tudnak eltávozni, betegek leszünk. Ezért nagyon fontos, hogy sok vizet igyunk minden nap legalább 5-6 pohárral. Ne étkezési időben igyunk, hanem az evések között. A cukrozott, színes üdítők nem igazán oltják a szomjúságot. Az igazi szomjoltó a tiszta víz. Éljünk vele és igyunk belőle bőven. Mosakodjunk, fürödjünk minden nap, mert a víz megtisztít bennünket a bőrünkre rakódott piszoktól. Motiváció - A nagy ho-ho-ho horgász című mesefilm egyik epizódjának megtekintése. (Mesefilm vetítése A repülő hal) Rajzolás, mintázás - Színes halacska kreatív ábrázolása és a forma körülnyírása, majd színezése, végül színes (csomagoló)papírokból pikkelyformák nyírása és ragasztása. (Az elkészített halacskák képezik a csoportszobában kialakított horgásztó halait.) és motiváció A berendezett üvegakvárium megfigyelése és elhelyezése a csoportszobában. Rajzolás, festés - Rajzlapon, zsírkrétával vagy színes ceruzával a víz alatti világ megrajzolása - Ujjnyomdázás; hozzávalók: tempera, vízfesték, zsírkréta, rajzlap 1. lépés: Egy rajzlapra rajzolj sok apró zsírkréta pontot! 2. lépés: Az ujjadnak (mutatóujj) a hegyét tedd bele a temperába vagy a festékbe és utána nyomd a pöttyökre! A kis pontos olyanok legyenek, mint a hal szemei. (Kevert technika) 3. lépés: Ha megszáradtak a festékpontok, uszonyt is rajzolhatunk rá, illetve megfesthetjük az elképzelt vízi világot! 12

13 Testmozgás, mindennapos testnevelés - Cápa futó-fogó játék Két párhuzamos vonalat jelölünk ki egymástól 3 méter távolságra, ez a tenger, amelyben a cápa tanyázik. A tengerpartot jó élesen jelöljük ki. A halak (vagyis a többi gyerek) egyik oldalról a másikra futkosnak, miközben a cápa igyekszik valakit elfogni. Ha ez sikerült neki, szerepet cserélnek, és az új cápa áll be a helyére. - Tűz, víz, repülő Matematika - Néhány mérőedény és különböző mérőpohár áll a gyerekek rendelkezésére, amellyel csürpészelnek és méricskélnek. (Ismerkedés a formákkal, melyikbe mennyi folyadék fér?, melyik a több, melyik a kevesebb?) - Horgásszuk ki a halakat! Miután kifogtuk a halacskát, fordítsuk meg és számoljuk meg, hogy hány pötty van a hátoldalán. Verskezdeményezés Zelk Zoltán: A kis patak Vígan fut a kis patak, Játszanak a kis halak. Hegy alatt és rét alatt kanyarog a kis patak. Énekel a kis patak: Bennem fürdik Hold s a Nap. Parti bokor szomjazik? Az is vizemből iszik. Szitakötő hátamon, Ringatózik a habon. Kizöldül a fűzfaág, Bennem nézi meg magát. Én vagyok a kis patak, télen alszom jég alatt. Most hegy alatt, rét alatt Megkeresem a nyarat! 13

14 Környezet megismerése - A víz útja beszélgetés a víz körforgásáról (kép vetítése) felhő eső föld, talaj forrás pára felhő - Mondóka Egy csepp, két csepp, öt csepp meg tíz, Olvad a jégcsap, csepereg a víz! Ének- zene - Ki teremtette ezt a világot? című dal eléneklése - Zenehallgatás: Víz csobogása - Egy kis játék! ZENEVARÁZS (Ugyanolyan poharakba különböző mennyiségű vizet töltünk és egy kanállal óvatosan megkocogtatjuk a poharak szélét és figyelünk rá, hogy magasabb vagy mélyebb hangot hallunk!) Felhasznált irodalom: Forrai Katalin: Ének az óvodában. Zeneműkiadó, Budapest, Fejlődés és fejlesztés az óvodában február, december A vízről másként ; május Megy a felhő fenn az égen. RAABE Kiadó, Budapest Kanczler Gyuláné: Felfedezések a természetben. A világ befogadásának elérhetősége, 10. kötet. SuliNova Kht., Budapest, Lukács Józsefné Ferencz Éva: Itt a tavasz, fut a tél, kis méhecske döngicsél (Jeles napok kora tavasszal). Flaccus Kiadó, Budapest, Óvodai nevelés. LXVI. évf január 1. szám. Sprint Kft., Budapest Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja Bihariné Krekó Ilona Kanczler Gyuláné: Ökológiai alapismeretek, természetvédelem és környezetvédelem az óvodapedagógus szak hallgatóinak. ELTE TÓFK, Budapest,

15 Bihariné Krekó Ilona Kanczler Gyuláné: Természetismeret az óvodapedagógus szak hallgatóinak. ELTE TÓFK, Budapest Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában. Zeneműkiadó, Budapest, MELLÉKLETEK: Zelk Zoltán: A kis patak című vers forrása: Zelk Zoltán: Alszik a szél - Gyerekversek és mesék. Digitális Irodalmi Akadémia, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2013 Vetítendő kép forrása: https://www.mozaweb.hu/lecke-ter-termeszetismeret_5-a_viz_korforgasa Videók, kisfilmek forrása: https://www.youtube.com/watch?v=dzwkqwbttdy https://www.youtube.com/watch?v=nohq1i_2ywu Mesék forrása: 1. videó: Magyar népmese: A víz tündére videó: A nagy ho-ho-ho horgász: A repülő hal Hanganyag forrása: 1. hanganyag: Ki teremtette ezt a világot? - https://www.youtube.com/watch?v=ztzm3zehg4q 4. hanganyag: Az öreg halász és a nagyravágyó felesége - https://www.youtube.com/watch?v=yahm60-nv3i&list=plab a6&index=67 Víz csobogása - https://www.youtube.com/watch?v=rscqtpqjkao 6. Szöveges melléklet (a pedagógus munkájának segítésére): A Víz világnapja Az ENSZ 47. Közgyűlése 1994 óta, március 22-ét a Víz világnapjává nyilvánította. Minden évben megemlékezünk e természeti kincsünkről. A Föld felületének 71%-át víz borítja, ennek kb. 2,5%-a édesvíz, a többi sós, melyek a tengerekben illetve óceánokban helyezkednek el. Az édesvíz készlet a gleccserek, és állandó hótakaró formájában kb. 98%-ban felszín alatti vizekben található meg. Így különösen fontos a felszín alatti vizek védelme. Magyarország ivóvíz ellátásának több mint 95%-a is felszín alatti vizekben található meg. A víz nemcsak az egyik leggyakrabban előforduló anyag, de megjelenése is igen változatos. Megtalálható folyókban, tavakban, tengerekben, óceánokban, vízesésekben, feltörő gőz, vagy jég formájában is. Ugyancsak víz képződmény a jégvirág az ablakon, vagy a hó, amely lavinaként zúdul alá, a pára, amely lecsapódik az ablakon, a zúzmara, amely ráül a fák ágaira és a köd is. 15

16 A felhő is vízből van, ebből lesz az eső, ha megfagy, jégeső. Még többféleképpen is megjelenhet, attól függően, hogy milyen hatás éri. Megállapíthatjuk, hogy a víz a leghatalmasabb ősi elemek egyike. 16

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program KÉK BOLYGÓ, BESZÁMOLÓJA SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Készítették: Judtné Berényi Tímea Priskin Ágota Bükkösd, 2010. május 5. A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében

INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0162 INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében A VÍZ AZ ÉLET EGYIK LÉTELEME (A KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA) Készítette: Bócsa Barnabásné Kipróbálás

Részletesebben

VÍZ, VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ

VÍZ, VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ TÁMOP 3.1.4/8/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. Telefon: 36-66-515-500 Telefax:

Részletesebben

SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0005

SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0005 SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye KÉK BOLYGÓ ÓVODAI PROJEKT 2011.03.21.-04.15. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI

Részletesebben

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében Sombereki Általános Iskola, Sombereki Tagóvodája 7728 Somberek Rákóczi utca 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja, egyenlő hozzáférés biztosítása a Sombereki Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú

Részletesebben

TEMATIKUS TERV AZ ŐSZ

TEMATIKUS TERV AZ ŐSZ TEMATIKUS TERV AZ ŐSZ KORCSOPORT: OSZTATLAN, VEGYES ÉLETKORÚ (3-6 ÉV) KÉSZÜLT A CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (SÁROSPATAK) SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ALAPJÁN, KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKAKÖZÖSSÉGI

Részletesebben

Komplex környezeti nevelés - Innováció

Komplex környezeti nevelés - Innováció Komplex környezeti nevelés - Innováció SZIKSZAI GYÖRGY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA - MAKÓ 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015-ös tanévekre Készítették: Balogi Anikó tanító Némethné Vigh

Részletesebben

Vízi közlekedés projekt

Vízi közlekedés projekt Százszorszép óvoda 1024. Budapest Fillér utca 29. Katica csoport Vízi közlekedés projekt Projekt időtartama: 2010. március 10. - április 2. Projektet kidolgozók: Gór Gyuláné, Mágó Bea Kompetencia alapú

Részletesebben

Madarásszunk! - A környezeti nevelés helye és szerepe az óvodában. (innováció)

Madarásszunk! - A környezeti nevelés helye és szerepe az óvodában. (innováció) Tanácsadó és Szolgáltató Kft. TÁMOP 3.1.4. 08/2-2009-0151 A feladat ellátási hely pontos megnevezése: Napköziotthonos óvoda A feladat ellátási hely pontos címe: 6070, Izsák, Kodály Z.u.2. Madarásszunk!

Részletesebben

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart

Részletesebben

FÖLD napja három hetet meghaladó projekt

FÖLD napja három hetet meghaladó projekt Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 FÖLD napja három hetet meghaladó projekt VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PITYPANG CSOPORT április

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái 3 hetet meghaladó projekt a Süni és Pillangó csoportjában (2010. március 29

Részletesebben

Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/ Pályázó neve

Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/ Pályázó neve Pályázati azonosító TÁMOP 3.1.4 08/2 2008 0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/

Részletesebben

Az ének-zenei nevelés lehetıségei az együttnevelés és képességfejlesztés tükrében

Az ének-zenei nevelés lehetıségei az együttnevelés és képességfejlesztés tükrében 2010 Az ének-zenei nevelés lehetıségei az együttnevelés és képességfejlesztés tükrében Készítette: Póthné Nagy Tünde Szabóné Pintér Erika Bányai Lászlóné Molnár Tünde Liszt Ferenc Ének-zenei Általános

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 Intézmény neve: Négy Évszak Óvoda Kertvárosi Tagóvodája 4700 Mátészalka, Móricz Zs.út 17. Önálló innováció:

Részletesebben

1.1. Természeti környezetünk 3. 1.3. Saját helyi óvodai programunk 5. 1.3.1. A külső világ, a környezet tevékeny megismerése : A víz 5

1.1. Természeti környezetünk 3. 1.3. Saját helyi óvodai programunk 5. 1.3.1. A külső világ, a környezet tevékeny megismerése : A víz 5 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Bemutatkozás 3 1.1. Természeti környezetünk 3 1.2. Társadalmi környezetünk 4 1.3. Saját helyi óvodai programunk 5 1.3.1. A külső világ, a környezet tevékeny megismerése : A

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162. Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162. Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében Szerves hulladék hasznosítása az Érsekcsanádi óvodában. Környezettudatos életmód kialakítása.

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22.

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban 3.1.4-08/2-2008-0046 VÍZ TÉMAHÉT VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. A témahét

Részletesebben

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS!

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Útmutató óvodáskorú gyermekek környezetvédelmi neveléséhez A rohanó 21. század elején segítsünk megmenteni az élő természetet, annak varázsát.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A föld és az élő környezet Projekt ( A környezettudatos életmód kialakítása)

Részletesebben

III. Óvodai foglalkozási program

III. Óvodai foglalkozási program III. Óvodai foglalkozási program A gyermekek tevékenységformái az óvodában 1. A játék A játék a 3-7 éves gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze.

Részletesebben

MADARAK ÉS FÁK NAPJA

MADARAK ÉS FÁK NAPJA TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 MADARAK ÉS FÁK NAPJA CIMŰ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: CSÁK ATTILÁNÉ óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben 5-6 éves gyermekkel A Sport

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt. Kincsünk a Föld (Környezetvédelem az óvodában)

Három hetet meghaladó projekt. Kincsünk a Föld (Környezetvédelem az óvodában) Három hetet meghaladó projekt Kincsünk a Föld (Környezetvédelem az óvodában) Készítette: László Éva Napközi otthonos Óvoda Szentpéterúr Tartalomjegyzék 1. Téma 3 2. Cél 3 3. Tartalom kapcsolódása az óvodai

Részletesebben

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 Önálló innováció A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Projektcím: Szemét, vagy hulladék, avagy a hulladék nem mind

Részletesebben

Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22) Pályázó neve Gárdonyi Óvoda

Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22) Pályázó neve Gárdonyi Óvoda Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 869 T A R T A L O M J E G Y Z ÉK BEVEZETÉS 1. Helyzetkép az óvodáról 1.1. Óvodánk története 1.2. Humán erőforrásaink 1.3. Tárgyi feltételeink 2. Gyermekképünk 3. Óvodaképünk 4.

Részletesebben

TEREMTÉS HETE ISKOLAI FELADATTERVE 2013. SZEPTEMBER 29.- OKTÓBER 6.

TEREMTÉS HETE ISKOLAI FELADATTERVE 2013. SZEPTEMBER 29.- OKTÓBER 6. TEREMTÉS HETE ISKOLAI FELADATTERVE 2013. SZEPTEMBER 29.- OKTÓBER 6. Reményik Sándor: A teremtés hat napja előtt Te láttad az erdőt, Mielőtt erdő lett volna. Mielőtt a vizek a szárazföldtől Elválasztattak

Részletesebben

A violában mag van és viola a magban (Kiss Anna: Mag) TÉMAHÉT MAGOCSKA

A violában mag van és viola a magban (Kiss Anna: Mag) TÉMAHÉT MAGOCSKA TÁMOP 3. 1. 4. 08/2 2008-0153 A violában mag van és viola a magban (Kiss Anna: Mag) TÉMAHÉT MAGOCSKA A FÖLD őselemhez kapcsolódóan került kidolgozásra és megvalósításra a MAGOCSKA témahét, átgondolt és

Részletesebben

A környezettudatos magatartás kialakításának programja

A környezettudatos magatartás kialakításának programja INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ A környezettudatos magatartás kialakításának programja 2010. 11 Intézményünket Csongrád megye három kis településének- Csanytelek, Tömörkény, Felgyő- óvodái alkotják. A helyi sajátosságokhoz,

Részletesebben

Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés

Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés Hatályos: 2014.09.01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI... 4 3. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 5 4. AZ ÓVODAI

Részletesebben