TÁMOP / Húsvét projekt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt"

Átírás

1 Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP / Húsvét projekt Készítette: Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

2 Húsvét projekt 3-4 éves A projekt címe: Húsvét (A húsvéti szokásokkal kapcsolatos ismeretek megszerzése, bővítése) Projekt célja: Húsvéti szokások, hagyományok, hiedelmekkel kapcsolatos ismeretek megszerzése. Víz, tojás, húsvéti ételek a néphagyomány alapján, mint mágikus varázserővel rendelkező elemek megismerése. Öltözködés, vendégvárás, locsolkodási szokásaink ismerete. Produktum: Húsvéti album készítése. Csoportszoba díszítéséhez szükséges tárgyak (ajtó és ablakdísz, koszorú, tojásfa) Festett tojások, zokni bábok készítése (nyúl, tyúk, kakas). Nevelési feladatok: Néphagyományaink ismerete, ok-okozati összefüggések feltárása, logikai készségek Szociális készségek fejlesztése a közös munka során. Szem-kéz koordinációs készségek fejlesztése, finommotorikai készségek Kis- és nagymozgások Hagyományainkkal kapcsolatos szokásvilág, öltözködés, ételek megismerése. A húsvéti hagyományokkal kapcsolatos nemi identitásnak megfelelő fiú és lány szerepek megismerése és alkalmazása. Esztétikai érzék Pozitív élmények, pozitív érzelmi viszonyulás kialakítása. Szókincs bővítése, beszédkészség fejlesztése, kifejezőkészség formálása. Megelőző tevékenységek, ismerettartalmak: Házi állatok ismerete (baromfiudvar és kisebb négylábú állatok ismerete). Tavaszról tanult versek, az évszakkal kapcsolatos ismeretek. Tavaszi öltözködés. Növény és állatvilág összefüggésének felismerése. Tavaszi virágaink ismerete. Fejlesztendő kompetenciák: Értelmi, szociális, testi, kommunikációs.

3 Komp (zöld) Sajátprg. (kék) Ipr (rózsaszín) Ikt (sárga) Megval. hét Külső világ tevékeny megismerése Matematikai tapasztalat Vizuális nevelés Irodalom Mozgás Egyéni fejlesztő szerzés Anyanyelv Énekes játékok játékok 1. hét Projekt: Húsvét Ok-okozati Előre megrajzolt két Mese: Nincs szebb madár A közös munka Húsvéti hagyományainak és azzal Összefüggések feltárása Nagyméretű kép Mese a falánk Énó (32) Során a szociális kapcsolatos hiedelmek Halmazképzés Baromfiudvar, minden tyúkocskáról Készségek Témaanyag A víz mágikus hatása az adott Háziállat- vadállat Kisgyerekek tenyér- Kf.: zörejek felismerése Fejlesztése ünnepben. Kicsi - nagy nyomattal csibét A kiskakas gy. (állathangok) Beszélgetés az ünnep jelentőségé- festenek, fél krajcárja Hang Péter kalandjai Játsszunk term: ről. az óvónő tyúkanyót. Tevékenység Húsvéthoz kapcsolódó állatokról Vers: Füzesi Zh.: Én elmentem Állatok szállítása (csirke,nyuszi,bárány) Kisliba készítése Zsuzsa, Tavasz, hajóval ragasztással, grízzel. Képesség- Ipr Ipr fejlesztés Besz. Fejl. Testnev. játékok.. és any.nev.: o. 3.hét (ism.)

4 2. hét Pojekt: Húsvét Téri idomok Nyuszi bábok készítése Mese:M.Miklós Csivirítem - Tojásgurító Ismerkedés a tojásfestés megfigyelése, zokniból, kínáló kosár Pipiske és a csavarítom verseny technikáival. gömbölyű, kocka, készítése kartonból, fűszál (népi játék) Tojásvivő verseny Készülődés az ünnepre. téglatest, tojás alakú. tojás gyűjtő tarisznya Vers: Korán kanállal Csoportszoba díszítés, tojásfa, készítése vászonból, reggel Kf.:egyenletes Játszunk tojáskoszorú, kínáló kosár. díszítésük szalvéta (locsolóvers) lüktetés Természetesen! technikával Köszöntővers Hová illik? szalvéta ragasztóval. Beszédfejl. és Zh.:Fut a nyúl any. nev.:20. (Törzsök,130) Ipr 8.o. 4.hét 3. hét Húsvét projekt Szimmetria asztalterítés Színek gyakorlás Mese: Ének: Tojásgurító Húsvéti öltözködés, ételek, során (piros, sárga, zöld, kék) Zelk Zoltán Fehér liliomszál verseny Locsolkodás. Több- kevesebb tojásfestés során. A három nyúl Tojásvivő verseny Vendégvárás. megállapítása becslés- Asztalterítés Kf.: kanállal. Nemi identitásnak sel esztétikusan. Locsoló vers Magas-mély megfelelően Megköszönő vers kialakult szerepek, lányok Natúr színű tojásokból Zh.: fiúk feladatai. tojás nyuszi,tojás pipi Tavaszi szél készítése. Beszédfejl. és (óvónő éneke, furulyán Tojásfestés, díszítés Előre kivágott fülek, any. nev Előadva) Locsolkodás Csőrök, tarajok (ism.) Zh: felragasztása. Vivaldi: Négy évszak Tojástartó kiskosár Tavasz c. tétel meghall- Hagyományaink ismerete, elkészítése zöld gatása. Tisztelete. papírból, Zenei hallás

5 Viselkedési és magatartás ügyesebb gyerekek Esztétikai élmény Formák elsajátítása ollóval készítik el. nyújtása (vendégvárás, locsolkodás) Logikus gondolkodás A tojás belehelyezése Szem-kéz koordináció fejl. a tojástartó kosárba. Finommotorikai készségek Szem kéz koordináció fejl. Szem- kéz koordináció IPR ismétlés (tojásfestés) Szókincsbővítés Szociális készségek fejl. Színérzék Kifejező (tojás bemutató megszervezés készség közösen) A középső és a nagycsoportosok meghívása. Csoportszoba átrendezése, Locsolóvers, Tavaszi dalok Projekt A vendég tojásbemutatója a Formák megfigyelése. kidíszítése. Produktumok megköszönő vers hallgatása záró csoportszobában. A középső és a asztalra való kirakása cd-ről nap nagycsoportosok fogadása. esztétikusan. Húsvéti öltözködés, vendégvárás, Locsolkodás. Az elkészített produktumok bemutatása, locsolóvers és kínáló vers elmondása.

6 Képességfajták Értelmi Képességfejlesztés 1.hét Differenciálási szintek I. szint II. szint III. szint Fogalomismeret bővítése. A vizuális észlelés és a figyelem fejlesztése a szükséges eszközök megfigyelésével, megnevezésével. Képek nézegetésével. Figyelem, emlékezet Fogalomismeret, megfigyelőképesség, percepciók, bőrérzékelés Fogalomismeret bővítése. Osztályozás műveletének gyakorlása, az állatok tulajdonság szerinti csoportosításával. Figyelem, emlékezet, gondolkodás fejlesztése, fogalomismeret bővítése Percepciók, bőrérzékelés Az átfordítási képességek fejlesztése, állathangok felismerésével, mozgásának utánzásával, megnevezésével. Osztályzás a képek önálló szempont szerinti csoportosításával. Megfigyelő képesség, ok-okozati összefüggések megismertetése. Percepciók, bőrérzékelés Matematikai tartalmú tapasztalatok levonása az állatok darabszámának becslésével, számlálásával, több-kevesebb, ugyanannyi megállapításával. Figyelem és emlékezet fejlesztése a kérdések tartalmának megfigyelésével és elemzésével. Halmazok létrehozása, közös tulajdonságok megnevezése Szociális Húsvéti hagyományról. A beszélgetés során a személyes élmények, ismeretek közlése a társak előtt. A beszélgetés során a személyes élmények, ismeretek közlése a társak előtt. Az együttműködés, az egymásra figyelés Testi Kis- és nagymozgások szemkéz koordináció fejlesztése az eszközök kikészítésével, a könyvek lapozgatásával. Kis- és nagymozgások fejlesztése, téri tájékozódás A kéz és az ujjak izmainak érősítése, a finommotoros képességek fejlesztése az alaptechnikák gyakorlásával. és a türelem Kis- és nagymozgások fejlesztése, téri tájékozódás Utánzó mozgások, ugrások, járások, versengések.

7 Kommunikációs Szókincsbővítés, az állatok különböző életmódjainak megismerése után a szavak és kifejezések értelmezésével. Új szavak, kifejezések megismerése, az összefüggő beszéd fejlesztése a mese hallgatása során. Képességfajták Értelmi Képességfejlesztés 2.hét Differenciálási szintek I. szint II. szint III. szint A vizuális észlelés és a figyelem fejlesztése a Megfigyelés, érzékelés, észlelés, Megfigyelés, érzékelés, észlelés, szükséges eszközök megfigyelésével, percepciófejlesztés, formaészlelés. percepciófejlesztés, formaészlelés. megnevezésével. Megfigyelő képesség, ok-okozati összefüggések megismertetése. Matematikai tartalmú tapasztalatok becslésével. becslésével. Ellentétpárok ismeretének becslésével. Ellentétpárok ismeretének Téri idomok ismerete. Szociális A technika és az anyagok ismeretének bővítése, az alaptechnikák gyakorlása folyamán. A technika és az anyagok ismeretének bővítése, az alaptechnikák gyakorlása folyamán. Pozitív énkép formálása a díszítés örömének átélésével. A technika és az anyagok ismeretének bővítése, az alaptechnikák gyakorlása folyamán. Pozitív énkép formálása a díszítés örömének átélésével. A közösségi érzés, a kreativitás fejlesztése a saját kézzel készített nyuszi báb felhasználásával a közös játék során. Testi Nagymozgások szem-kéz koordináció Nagymozgások szem-kéz koordináció Nagymozgások szem-kéz koordináció Bábokkal szem-kéz koordináció Bábokkal szem-kéz koordináció fejlesztése

8 Kommunikációs A nyelvi kifejezőkészség fejlesztése a A nyelvi kifejezőkészség fejlesztése a mese szóhasználatának, kifejezéseinek mese szóhasználatának, kifejezéseinek megismertetésével, a népmesei elemek megismertetésével, a népmesei elemek bemutatásával. bemutatásával. Új szavak, kifejezések megismerése, az összefüggő beszéd Képességfajták Értelmi Képességfejlesztés 3.hét Differenciálási szintek I. szint II. szint III. szint Megfigyelés, percepciófejlesztés, koncentrált figyelem, logikai gondolkodás. Érdeklődés, figyelem, emlékezet, összehasonlítás, absztrahálás, megfigyelő képesség megismertetése. Matematikai tartalmú tapasztalatok Érdeklődés, figyelem, emlékezet, összehasonlítás, absztrahálás, megfigyelő képesség Megfigyelő képesség, ok-okozati összefüggések becslésével, számlálásával, több-kevesebb, ugyanannyi megállapításával. becslésével, számlálásával, több-kevesebb, ugyanannyi megállapításával. becslésével, számlálásával, több-kevesebb, ugyanannyi megállapításával. Halmazok létrehozása, közös Szociális Kapcsolódjanak be a társas tevékenységekbe, működjenek együtt társaikkal. Kapcsolódjanak be a társas tevékenységekbe, működjenek együtt társaikkal. Fogadják el társaik és a felnőtt segítségét. Az idő múlásának érzékeltetése, régen és most. tulajdonságok megnevezése. Kapcsolódjanak be a társas tevékenységekbe, működjenek együtt társaikkal. Fogadják el társaik és a felnőtt segítségét. Az idő múlásának érzékeltetése, régen és most.

9 Testi Kis- és nagymozgások szem-kéz koordináció Kis- és nagymozgások fejlesztése, téri tájékozódás fejlődése. szem-kéz koordináció Kis- és nagymozgások fejlesztése, téri tájékozódás fejlődése. szem-kéz koordináció Kommunikációs Beszédértés Beszédértés Beszédértő képesség fejlesztése cselekvés és verbalitás összekapcsolása az osztályzás szempontjainak indoklásával. Beszédértés Beszédértő képesség fejlesztése cselekvés és verbalitás összekapcsolása az osztályzás szempontjainak indoklásával. A beszélgetés sorén a mese- és szövegértés fejlesztése mondanivalójának kiemelésével. A projekt értékelése: A húsvét projekt ideje alatt a témakörök a gyerekek érdeklődésének megfelelően rugalmasan alakulnak.

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Témahét Testünk Készítette:Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart

Részletesebben

Intézmény: Egyesített Napközi Otthonos Óvodák. Feladatellátási hely: Sarok úti Óvoda Hajdúdorog Sarok utca 1.sz. 4087

Intézmény: Egyesített Napközi Otthonos Óvodák. Feladatellátási hely: Sarok úti Óvoda Hajdúdorog Sarok utca 1.sz. 4087 1 TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-01.21 TAVASZVÁRÓ /témahét/ 2010. március 24-30. Intézmény: Egyesített Napközi Otthonos Óvodák Feladatellátási hely: Sarok úti Óvoda Hajdúdorog Sarok utca 1.sz. 4087 Készítette:

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4.-08/2-2008-0153

TÁMOP 3. 1. 4.-08/2-2008-0153 TÉMAHÉT PIROS, FEHÉR, ZÖLD Nemzeti ünnepünk: MÁRCIUS 15-e. INTÉZMÉNY NEVE: ALAPI ÓVODA GYERMEKCSOPORT: KATICA CSOPORT A TÉMAHÉT MEGVALÓSÍTÓI: ZUPPON ANDREA óvodapedagógus BARABÁS JÓZSEFNÉ óvodapedagógus

Részletesebben

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 Önálló innováció A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Projektcím: Szemét, vagy hulladék, avagy a hulladék nem mind

Részletesebben

Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22) Pályázó neve Gárdonyi Óvoda

Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22) Pályázó neve Gárdonyi Óvoda Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

TÉMAHÉT TŰZ. 5-6-7 éves gyermekek számára az Alapi Óvoda Katica csoportjában 2009. október 26.- november 30. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS

TÉMAHÉT TŰZ. 5-6-7 éves gyermekek számára az Alapi Óvoda Katica csoportjában 2009. október 26.- november 30. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS TŰZ TÉMAHÉT 5-6-7 éves gyermekek számára az Alapi Óvoda Katica csoportjában 2009. október 26.- november 30. A külső világ tevékeny megismerése Élő és élettelen Matematika környezet 5-érik a tök! Vágjunk

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái 3 hetet meghaladó projekt a Süni és Pillangó csoportjában (2010. március 29

Részletesebben

Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/ Pályázó neve

Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/ Pályázó neve Pályázati azonosító TÁMOP 3.1.4 08/2 2008 0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében Sombereki Általános Iskola, Sombereki Tagóvodája 7728 Somberek Rákóczi utca 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja, egyenlő hozzáférés biztosítása a Sombereki Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú

Részletesebben

Lángra lobbanó új világ

Lángra lobbanó új világ B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4-0 8 / 2-2 0 0 8-0 1 4 7 Lángra lobbanó új világ Átfogó intézményfejlesztés

Részletesebben

Lángra lobbanó új világ

Lángra lobbanó új világ B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4-0 8 / 2-2 0 0 8-0 1 4 7 Lángra lobbanó új világ Átfogó intézményfejlesztés

Részletesebben

Volt, volt hun nem volt.

Volt, volt hun nem volt. Bercsényi Utcai Kincskereső Óvoda Ficánka csoport Készítette: Dr. Némedi Lászlóné Vincze Sándorné Volt, volt hun nem volt. Projektterv 2011. szeptember 12 - október 7. Mese egy tyúkról Önmagunkat becsüljük

Részletesebben

A helyi nevelési program megvalósulását segítő módszertani kiadványok, gyűjtemények, segédletek

A helyi nevelési program megvalósulását segítő módszertani kiadványok, gyűjtemények, segédletek A helyi nevelési program megvalósulását segítő módszertani kiadványok, gyűjtemények, segédletek Készítette: Franczia Ildikó Zsuzsanna Kincseskert Óvoda 2 Téma: Tél Folyékony anyagok: jég, hó, víz A tevékenység

Részletesebben

Madarásszunk! - A környezeti nevelés helye és szerepe az óvodában. (innováció)

Madarásszunk! - A környezeti nevelés helye és szerepe az óvodában. (innováció) Tanácsadó és Szolgáltató Kft. TÁMOP 3.1.4. 08/2-2009-0151 A feladat ellátási hely pontos megnevezése: Napköziotthonos óvoda A feladat ellátási hely pontos címe: 6070, Izsák, Kodály Z.u.2. Madarásszunk!

Részletesebben

Korszerű mozgásprogram az óvodában

Korszerű mozgásprogram az óvodában TÁMOP 3.1.4. 08/2 2008-0153 Korszerű mozgásprogram az óvodában MOZGÁS PROJEKT IZGŐ-MOZGÓ A mozgás sok mindenre orvosság de nincs olyan gyógyszer, amely a mozgást helyettesítené. (görög mondás) 1. Mozgás

Részletesebben

A violában mag van és viola a magban (Kiss Anna: Mag) TÉMAHÉT MAGOCSKA

A violában mag van és viola a magban (Kiss Anna: Mag) TÉMAHÉT MAGOCSKA TÁMOP 3. 1. 4. 08/2 2008-0153 A violában mag van és viola a magban (Kiss Anna: Mag) TÉMAHÉT MAGOCSKA A FÖLD őselemhez kapcsolódóan került kidolgozásra és megvalósításra a MAGOCSKA témahét, átgondolt és

Részletesebben

SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0005

SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0005 SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0005 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program

Részletesebben

KIBÚJÁS VAGY BEBÚJÁS

KIBÚJÁS VAGY BEBÚJÁS TÁMOP 3.1.4 08/2-2008-0067 KIBÚJÁS VAGY BEBÚJÁS PROJEKT (2010. február 1. 19.) VÍZ JELKÉPRENDSZERE NÉPHAGYOMÁNYOK témakörben Ébredezik már a medve, álmos szemét törölgetve. Busa fejét nagy gond nyomja,

Részletesebben

Gyöngy az idő, vándoroljunk

Gyöngy az idő, vándoroljunk B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4-0 8 / 2-2 0 0 8-0 1 4 7 Gyöngy az idő, vándoroljunk Projektterv

Részletesebben

Védd a természetet, óvd az egészséged!

Védd a természetet, óvd az egészséged! ZSOMBÓ-CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉGEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, ÓVODÁJA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE CSÓLYOSPÁLOSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Védd a természetet, óvd az egészséged! A környezeti nevelés, egészséges

Részletesebben

Tavaszi zsongás ÓVODAI PROJEKTTERV

Tavaszi zsongás ÓVODAI PROJEKTTERV Tavaszi zsongás ÓVODAI PROJEKTTERV A projekt résztvevői: Maci csoport 26 fő Süni csoport: 19 fő Időpont: március 24-április 11-ig Időtartam: 15 nap Cél: A gyerekekkel közös játék állatok felhasználásával

Részletesebben

MADARAK ÉS FÁK NAPJA

MADARAK ÉS FÁK NAPJA TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 MADARAK ÉS FÁK NAPJA CIMŰ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: CSÁK ATTILÁNÉ óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben 5-6 éves gyermekkel A Sport

Részletesebben

Helyi Nevelési Programot segítő módszertani gyűjtemény (Farsang)

Helyi Nevelési Programot segítő módszertani gyűjtemény (Farsang) Önálló intézmény innováció Helyi Nevelési Programot segítő módszertani gyűjtemény (Farsang) 2010. Tématerv javaslat 6-7 éves gyermekek számára Téma: Farsang Cél: Farsangi álarcok - Egyéni tervezés megvalósítása

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 ANYÁK NAPJA CIMŰ EGY HETET MEGHALADÓ PROJEKT. A projektet készítette: SELVIJAN RASIDOVA óvodapedagógus

TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 ANYÁK NAPJA CIMŰ EGY HETET MEGHALADÓ PROJEKT. A projektet készítette: SELVIJAN RASIDOVA óvodapedagógus TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 ANYÁK NAPJA CIMŰ EGY HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SELVIJAN RASIDOVA óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a középső csoportban, 4-5 éves gyermekekkel

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162. Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162. Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében Szerves hulladék hasznosítása az Érsekcsanádi óvodában. Környezettudatos életmód kialakítása.

Részletesebben

Vízi közlekedés projekt

Vízi közlekedés projekt Százszorszép óvoda 1024. Budapest Fillér utca 29. Katica csoport Vízi közlekedés projekt Projekt időtartama: 2010. március 10. - április 2. Projektet kidolgozók: Gór Gyuláné, Mágó Bea Kompetencia alapú

Részletesebben