A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ"

Átírás

1 TÁMOP / A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart Csoportban, 4-5 éves gyermekekkel

2 A Sport az Egészséges Gyermekekért Alapítvány fenntartásában Dél- Pesten működődik óvodánk az International Sports Nursery School GYMNASTICS Nemzetközi Sportóvoda. Alapítványunknak egy olyan intézmény létrehozása volt a cél, ahol a sport és a nyelv szeretete beépül a Pedagógia Program keretébe, annak szerves részét képezi. A sport területéről tehetséges gyermekeink a megfelelő kezekbe kerülnek, egyben nyelvet tanulnak és egészségesen étkeznek. Nemzetközi Óvoda lévén több nemzetiségű gyermek képviselteti magát, ezért pedagógia és nevelési programunk az angol nemzeti pedagógia programot ötvözte a magyar pedagógiai és nevelési programmal. Legfőbb célkitűzésünk, és fő profilunk a sport szeretetének korai megismertetése, annak szeretete - kapcsolódva a rekreáció bevezetésével, valamint a nyelvi képzés megalapozása. Kommunikációs nyelvünk az angol, gyermekeink egész napos angol nyelvi környezetben vannak, pedagógusaink munkáját angol anyanyelvű óvodapedagógusaink segítik.

3 A GYMNASTICS Nemzetközi Sportóvoda 4 homogén - csoporttal működik, 0, 1, 2, 3. évfolyam. Óvodánk egyben a Magyar Tornaszövetség kiemelt, elismert tag- óvodája. A Ritmikus Gimnasztika és a Szertorna Szakosztály utánpótlás kerete nevelkedik, mesteredzők és orosz balett mester irányításával. Sportoktatásunk két sportág oktatását képezi: Ritmikus Gimnasztika, Szertorna A gyermekekkel mester edzőink játékos formában ismertetik a Ritmikus Gimnasztika és a Szertorna alapelemeit, majd később a szerenkénti technikai elemeit is. A két sportág alapképzését egészítettük ki balett oktatással. A két sportág mozgásanyaga biztosítja a harmonikus testi fejlődést, a helyes testtartást, a tudatos mozgások kialakulását, fejleszti a ritmusérzéket és koordinációs készséget. A rekreáció alapjait követve, gyermekeinknek speciális étrendet biztosítunk saját főzőkonyhával. Informatikai fejlesztő oktatásunk a középső csoporttól már jelen van az életünkben, az új pedagógiai módszerek alkalmazását, a digitális kultúra minél szélesebb körben való elterjesztését modern informatikai eszközök megvásárlásával segítjük, pl. interaktív táblák, nyelvi szoftverek.

4 Éves munkánkat tükrözi, a most már hagyománnyá váló GYMNASTICS End of Year Gala, ahol gyermekeink a szülei visszajelzést kapnak éves munkánkról. Gálánkon országgyűlési képviselők, neves politikusok és élsportolók képviseltetik magukat, élsportolóink sport bemutatóval emelik Gálánk színvonalát. Minden csoportunkban kiemelt szerepet kap a gyermekek alapkompetenciáinak fejlesztése, a differenciálás módszerének alkalmazásával, ezáltal magas szinten alkalmassá válnak az iskolai élet megkezdésére. Nevelésünk gyermekközpontú, biztonságot nyújtó érzelmi környezetet teremtve a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk, korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásával. Témaválasztás : Tavasz első virágai

5 Óvodánk zöld területe 1800 nm2 helyezkedik el gyönyörű kerttel melyben soksok virág és gyümölcsfa található. Csoportjaink minden tavasszal a kertben szorgoskodnak, és teszik varázslatossá kezük munkájával, és gondoskodásával a kertet. Éppen ezért a környezeti nevelésre is nagy hangsúlyt fektetünk, és fontosnak tartjuk, hogy a mindennapjainkban különösen az óvodai nevelés területén komplex módon történjen mindaz ami a környezeti kultúra megélését és átadását takarja. Az óvodai környezeti nevelésünk célja és feladata a természeti és társadalmi környezethez való pozitív viselkedési formák és magatartásmódok kialakítása, a környezeti kultúra iránti igény megalapozása, a gyermekek közvetlen környezetében lévő élővilág megismertetése és megszerettetése, az élő és élettelen környezeti tényezők közötti leglényegesebb összefüggések megláttatása, a helyi adottságok, lehetőségek feltárásával, felhasználásával. A megfigyelőképesség és a gondolkodásképesség fejlesztése közben a környezet és természet példáit felhasználva. Projekt célja, feladata Az egy hetet meghaladó időszakban a téma komplex feldolgozása során az azonos életkorú (5-6 éves) csoportunkban 15 fővel valósult meg. Közösségi kapcsolatok ápolása megerősítése Természet, növények szeretetére való nevelés, természetvédelem fontosságának erősítése, környezettudatos magatartás megalapozása.

6 Differenciált tapasztalatszerzés a gyerekek érdeklődési körének megfelelő tevékenységek során. A tavaszhoz kapcsolódó eszközök segítségével ( képek, könyvek nézegetése, mese- vers hallgatás, növények ültetése, festés- mintázás, könyvtár látogatás) Korszerű óvodapedagógiai módszerek alkalmazása (drámapedagógia, egyéni képességfejlesztés, kooperatív módszerek: beszélgető kör, szóforgó, csoportforgó, egyéni és páros munka, mikro csoportos foglalkoztatás, differenciálás), A gyermekek fejletségi szintjének megfelelő alkotási lehetőségek biztosítása a napi tevékenységek kapcsán. Néphagyományőrzés A gyerekek fejlettségi szintjüknek megfelelő ismeretekhez, tapasztalatokhoz juttatása, melyben a gyermekek kíváncsisága a sokféle tapasztalatszerzéseken keresztül kielégül.

7 Külső világ tevékeny megismerése A természet újjászületése, környezetünk megismerése, megfigyelése tapasztalatok bővítése, mélyítése. Tavaszi természet, időjárásváltozás, hóvirágkutatás. Csíráztatás, hajtatás Kerületi könyvtár látogatás, öltözködés, közlekedés tavasszal. Irodalmi nevelés Tavaszi verseket tanulunk az irodalom eszközeit használva a tavasz-várás hangulatának érzékeltetésére. A három pillangó című mese Zelk Zoltán: Hóvirágok, ibolyák (vers) Vizuális nevelés Pillangó készítés a könyvtárban. Egyéni ötletek megvalósítása a díszítés, alkotás során. Tavaszváró: Közös plakát készítés. INNOVÁCIÓ Matematikai nevelés Babokkal való számlálás, mérések becslések, összehasonlítások (több, kevesebb, kisebb, nagyobb, ua) Soralkotás a babokkal megadott szempont alapján. Ének zeni nevelés A tavaszi ébredéshez kapcsolódó mondókák, énekek ismétlése, tanulása. Csiga biga, Süss fel nap, Én kis kertet kertettem (ének) (mondóka) Gyere tavasz (mondóka) Esél eső essél(mondóka) Mi szél hozott napsugár (ének) Lepke te kedves (ének) Zenehallgatás: Vivaldi: Négy évszak/tavasz A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI TAVASZVÁRÁS Drámajáték A már megismert mese eljátszása, dramatizálása. Különböző szituációkban. A szeretet, figyelmesség, valamint egyéni szempontok ötletek alapján. Kisebb csoportokat alkotva, a gyerekek közösen kitalálják, hogy a mesét hogyan alakítanák át úgy, hogy vicces, majd szomorú legyen. Minden csoport bemutatja majd megbeszéljük, levonjuk a megfelelő tanulságát az átformált meséknek. Mozgásos játék Pillangós mozgásos koncentrációs játék Három féle színű szalag van a repkedő pillangókon. Három gyermek irányítja a játékot. Rajtuk is a három féle szín figyelhető meg. A gyerekeknek azt a pillangót kell nézniük akinek a színe, szalagja azonos a saját szalagjával. Felemelt kézzel jelzik a pillangóknak mikor repkedhetnek. Kézelengedésnél meg kell állni. Kooperatív, fejlesztő játékok Mesekör- közös mese kitalálása (A három pillangó című mese folytatása) Mindenki 1 mondattal, gazdagíthatja a mesét. Pillangók háza c. játék (Páratlan számú gyermekek)minden csoportban Két két gyermek házat alakít feltett kézzel, a pillangó lesz a játékvezető. Ha elkiáltja magát, hogy eső mindenki futásnak ered, a pillangó pedig gyorsan beszáll házat alakítva valakihez.

8 TEVÉKENYSÉG TERVEZÉSE Ideje: 2010.március KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE MŰVÉSZETI NEVELÉS EGYÉB ÉLŐ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZET Megelőző tevékenységek élmények: Pillangós koncentrációs játék Tavaszi képek nézegetése Tevékenység: Tavaszi öltözködés eljátszása Közös kirándulás a közeli erdőbe Hóvirág kutatása természet újjászületésének a megfigyelésével. Kiemelve a védett növény szerepét, és természet szépségeit Módszer,technika: Beszélgetés, bemutatatás, magyarázat Eszköz: Gyermekek ruhái, könyv, képek, színes szalagok,természet Szervezeti keret: Csoportszoba MATEMATIKA Megelőző tevékenységek, élmények: Műanyag poharakba való babok ültetése Tevékenység: Különböző méretű, színű és formájú babok felhasználásával matematikai tapasztalatok bővítése. Mennyiségek, mérése összehasonlítása, becsléssel. Sorminta követés megadott szempont alapján Módszer,technika: Bemutatás, magyarázat, gyakorlás Eszköz: Színes babok, kis és nagy méretűek, poharak, föld, víz, műanyag csoportszobai edények. Szervezeti keret: Foglalkoztató VIZUÁLIS NEVELÉS Megelőző tevékenységek, élmények: Könyvtárlátogatás, közlekedés villamossal, séta, szabályok, ismeretek, tapasztalatok bővítése, könyvek nézegetése Tevékenység: Pillangó készítés kartonpapír kivágásával, majd díszítés egyéni ötletek megjelenítésével a könyvtár gyermekolvasójátszórészében. Módszer,technika: Beszélgetés, bemutatás, magyarázat, gyakorlás Eszköz: Könyvek, újságok, Flitterek, ragasztó, színes kartonok, olló, filctoll, színes díszítő elemek. Szervezeti keret Könyvtári foglalkoztató Megjegyzés: Az utolsó pénteki napon közös tavaszváró plakát készítése. Újfestéssel. IRODALOM ÉS ANYANYELV Megelőző tevékenységek, élmények: Drámajáték, kooperatív fejlesztő játék. Tevékenység: Három pillangó c. mese bemutatása, szemléltetése bábeszközök segítségével Drámajáték, kooperatív fejlesztő játék. A hallott mese eljátszása, dramatizálása, a történet kitalálása folytatása csoportonként. Zelk Zoltán: Hóvirágok, ibolyák c. vers tanulása Módszer,technika: Beszélgetés, bemutatás, magyarázat, gyakorlás Eszköz: Nap, pillangó bábok, virágok, edények, kendő Szervezeti keret: Csoportszoba ZENEI NEVELÉS Megelőző tevékenységek, élmények: Énekes, mondókás játékok utánzó mozgással (csiga biga, én kis kertet kertettem, süss fel nap, esik az eső kopog a jég) Tevékenység: Gyere tavasz, Ess eső essél egyenletes lüktetés, ritmus tapsolása Ismert tavaszi ének eléneklése dallambújtatással Mi szél hozott napsugár Lepke te kedves új ének tanulása Zenehallgatás: Vivaldi: Négy évszak/tavasz Módszer,technika: Bemutatás, magyarázat, gyakorlás Eszköz: CD, CD lejátszó, Szervezeti keret: Csoportszoba DRÁMAJÁTÉK, JÁTÉK, stb. Megelőző tevékenységek, élmények: Tavaszi énekek, játékok Tevékenység: Add tovább a hangot c játék Körben állnak a gyerekek kezüket egymás vállára teszik, szemük csukva. A játékvezető ad egy hangot (pl csettint, zümmög,) A szomszédja megpróbálja ugyanazt a hangot adni. A, Meg kell ismételni a hangot, és hozzátenni a saját kitalált hangot. B, Megismételni a hangot, majd abból kiindulva alkotja meg mindenki a saját hangját

9 KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE ÉRTELMI SZOCIÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS, VERBÁLIS TESTI I. Érzelmek, motivációk fejlesztése I. Szókincsbővítés, beszédértés a közös élmények felidézésével. fejlesztése az új ismeretek kapcsán I. Emlékezet, megfigyelő képesség, logikus gondolkodás fejlesztése. II. Ok-okozati összefüggések feltárása az évszakváltással kapcsolatban. III. Fantázia, kreativitás fejlesztése II. Társas magatartás fejlesztése a közös tevékenységek során. Türelemre, szeretetre, figyelemre való nevelés fontossága III. Gondozás, gondoskodás fontossága II. Szókincsbővítés, beszédértés fejlesztése tapasztalatszerzés közben. III. Verbális kommunikáció, összefüggő, folyamatos beszédfejlesztés I. Finommotorikus mozgások fejlesztése rajzolással, színezéssel. II. Mozgáskoordinációs képesség fejlesztése rajzolással, hajtogatással, ragasztással III. Finommotorikus mozgások, mozgáskoordinációs képesség fejlesztése varrással, hajtogatással.

10 Tapasztalatok összegzése, értékelés A projekt megvalósítása a gyermeki sajátosságokat figyelembe véve egyenlő hozzáférést biztosítva történt. A gyermekek aktívan vettek részt a projekt feladatainak a megvalósításában. Oldott légkört teremtve valósul meg ez az egy hét. A gyerekek sok új, tapasztalati úton szerzett ismeretre tettek szert. Komplex módon fejlődött gondolkodásuk, finommotoros képességük, toleranciájuk, mozgáskoordinációjuk, együttműködő képességük. A projekt képekben

11

12 Budapest, július 30. A projektet készítette: Sárköziné Lázók Katalin óvodapedagógus

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETŐ A Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény Katolikus Napközi Otthonos Óvodájában is törekszünk

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM Budapest Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat APRÓK FALVA ÓVODA CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM OM 034652 2010 ELŐSZÓ Nevelőtestületem tagjaival 20 éve dolgozom együtt. Pedagógiai munkájukra

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 Önálló innováció A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Projektcím: Szemét, vagy hulladék, avagy a hulladék nem mind

Részletesebben

Egy pályakezdő óvodapedagógus tapasztalatai a gyakornoki programról

Egy pályakezdő óvodapedagógus tapasztalatai a gyakornoki programról Simon Anikó, óvodapedagógus Egy pályakezdő óvodapedagógus tapasztalatai a gyakornoki programról 2009-ben szereztem főiskolai diplomámat az ELTE- TÓK óvodapedagógus szakán. Tanulmányaimat az ELTE-PPK Neveléstudományi

Részletesebben

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA A MAKÓI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6900 Makó, Návay Lajos tér 12/A) OM: 201694 PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM HELYI NEVELÉSI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: 034703 Intézményvezető:. P.H. Nevelőtestületi elfogadás határozat száma: Legitimációs eljárás Szülők Óvodai Szervezete nevében véleményezte:... név Fenntartói

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30.

A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Pedagógiai Programja Bélmegyer, 2013. augusztus 30. 1 Page 2 I. BEVEZETÉS Az óvoda jellemző adatai: Az óvoda neve: Bélmegyeri Óvoda címe: Bélmegyer Szabadság tér 1.. telefon:

Részletesebben

(Szűcs Imre: A gyermekszem)

(Szűcs Imre: A gyermekszem) 1 " A gyermekszem: virág, csillag, oltalom, csupa játék, csupa mosoly, izgalom. A gyermekszem: tág világ és kikelet, ha reád néz, földeríti szívedet. A gyermekszem: ablak, forrás, dombtető, erdőzúgás tisztította

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM DIMENZIÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2008. Kiadás 2.0 2013. Kiadás Módosítva 1. 2009. Módosítva 2. 2013. Módosítva 3. 2014. 1 I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Alapadatok

Részletesebben

Madarásszunk! - A környezeti nevelés helye és szerepe az óvodában. (innováció)

Madarásszunk! - A környezeti nevelés helye és szerepe az óvodában. (innováció) Tanácsadó és Szolgáltató Kft. TÁMOP 3.1.4. 08/2-2009-0151 A feladat ellátási hely pontos megnevezése: Napköziotthonos óvoda A feladat ellátási hely pontos címe: 6070, Izsák, Kodály Z.u.2. Madarásszunk!

Részletesebben

A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A SZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. SZEPTEMBER 1. 2 Intézményünk Pedagógiai Programját a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0101 Óvodafejlesztési pályázat keretén belül készítettük.

Részletesebben

VÍZ, VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ

VÍZ, VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ TÁMOP 3.1.4/8/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. Telefon: 36-66-515-500 Telefax:

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013.

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának Pedagógiai Programja 2013. A Pedagógiai Program Jogszabályi Háttere 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 2011. évi CXC.

Részletesebben

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NAGYRÉCSEI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Gerlingerné Kalcher Andrea óvodavezető Hatályos: 2013. április 1. Osztani magad hogy így sokasodjál Kicsikhez hajolni hogy magasodjál, Hallgatni

Részletesebben

KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ

KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ 1 ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI ÉRTÉKEI Az értékek közvetítésére való törekvés Óvodánkban nagy hangsúlyt kap az értékteremtés. A mindennapok

Részletesebben

Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja

Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja 1121 Budapest Konkoly Thege Miklós út 21. T A R T A L O M oldal 1. Bemutatkozás 3 1.1. Az óvoda személyi feltételei 4 1.2. Az óvoda tárgyi feltételei 4 2.

Részletesebben

Készítette: A megvalósítás időszaka: Feladat-ellátási hely neve: Feladat-ellátási hely címe: Csobán Judit Borzáné Fodor Éva

Készítette: A megvalósítás időszaka: Feladat-ellátási hely neve: Feladat-ellátási hely címe: Csobán Judit Borzáné Fodor Éva ŐSZ PROJEKT Készítette: A megvalósítás időszaka: Csobán Judit Borzáné Fodor Éva Feladat-ellátási hely neve: 2009.október 12-november 13. Bimbó óvoda Feladat-ellátási hely címe: 4060 Balmazújváros, Bimbó

Részletesebben

Csóri kanász a dombon játszik a botjával

Csóri kanász a dombon játszik a botjával Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉVEL, A NÉPRAJZI MÚZEUMMAL KIALAKÍTOTT KÖZÖS HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAM. Csóri

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 1 TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 Készítette: Schultzné Páncsics Mária Rapcsák Józsefné 2 TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0162

Részletesebben