MADARAK ÉS FÁK NAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MADARAK ÉS FÁK NAPJA"

Átírás

1 TÁMOP / MADARAK ÉS FÁK NAPJA CIMŰ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: CSÁK ATTILÁNÉ óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben 5-6 éves gyermekkel

2 A Sport az Egészséges Gyermekekért Alapítvány fenntartásában Dél- Pesten működődik óvodánk az International Sports Nursery School GYMNASTICS Nemzetközi Sportóvoda. Alapítványunknak egy olyan intézmény létrehozása volt a cél, ahol a sport és a nyelv szeretete beépül a Pedagógia Program keretébe, annak szerves részét képezi. A sport területéről tehetséges gyermekeink a megfelelő kezekbe kerülnek, egyben nyelvet tanulnak és egészségesen étkeznek. Nemzetközi Óvoda lévén több nemzetiségű gyermek képviselteti magát, ezért pedagógia és nevelési programunk az angol nemzeti pedagógia programot ötvözte a magyar pedagógiai és nevelési programmal. Legfőbb célkitűzésünk, és fő profilunk a sport szeretetének korai megismertetése, annak szeretete - kapcsolódva a rekreáció bevezetésével, valamint a nyelvi képzés megalapozása.

3 Kommunikációs nyelvünk az angol, gyermekeink egész napos angol nyelvi környezetben vannak, pedagógusaink munkáját angol anyanyelvű óvodapedagógusaink segítik. A GYMNASTICS Nemzetközi Sportóvoda 4 homogén - csoporttal működik, 0, 1, 2, 3. évfolyam. Óvodánk egyben a Magyar Tornaszövetség kiemelt, elismert tag- óvodája. A Ritmikus Gimnasztika és a Szertorna Szakosztály utánpótlás kerete nevelkedik, mesteredzők és orosz balett mester irányításával. Sportoktatásunk két sportág oktatását képezi: Ritmikus Gimnasztika, Szertorna A gyermekekkel mester edzőink játékos formában ismertetik a Ritmikus Gimnasztika és a Szertorna alapelemeit, majd később a szerenkénti technikai elemeit is. A két sportág alapképzését egészítettük ki balett oktatással.

4 A két sportág mozgásanyaga biztosítja a harmonikus testi fejlődést, a helyes testtartást, a tudatos mozgások kialakulását, fejleszti a ritmusérzéket és koordinációs készséget. A rekreáció alapjait követve, gyermekeinknek speciális étrendet biztosítunk saját főzőkonyhával. Informatikai fejlesztő oktatásunk a középső csoporttól már jelen van az életünkben, az új pedagógiai módszerek alkalmazását, a digitális kultúra minél szélesebb körben való elterjesztését modern informatikai eszközök megvásárlásával segítjük, pl. interaktív táblák, nyelvi szoftverek. Éves munkánkat tükrözi, a most már hagyománnyá váló GYMNASTICS End of Year Gala, Gálánk színvonalát. ahol gyermekeink a szülei visszajelzést kapnak éves munkánkról. Gálánkon országgyűlési képviselők, neves politikusok és élsportolók képviseltetik magukat, élsportolóink sport bemutatóval emelik Minden csoportunkban kiemelt szerepet kap a gyermekek alapkompetenciáinak fejlesztése, a differenciálás módszerének alkalmazásával, ezáltal magas szinten alkalmassá válnak az iskolai élet megkezdésére. Nevelésünk gyermekközpontú, biztonságot nyújtó érzelmi környezetet teremtve a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk, korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásával.

5 Ha a jövő évről akarsz gondoskodni vess magot. Ha egy évtizeddel számolsz ültess fát Ha a terved egy életre szól embert nevelj

6 Témaválasztás : Madarak fák napja Óvodánkban a komplexitáson túl, fontos cél volt a gyerekek közösségi nevelése, egészséges életmódra nevelése szűkebb, tágabb környezet megismerése a helyi lehetőségek kihasználásával. A közeli játszótér, az óvoda környéke, az óvoda udvara és a kirándulások adnak lehetőséget a feladat megoldására. A sétákon - így közvetlenül tapasztalhatják meg a gyermekek a környék szépségeit, élményeket szerezhetnek, ami várhatóan maradandóbb lesz számukra. Az óvoda környékén sokféle állattal, növénnyel megismerkedhetünk, éppen ezért a környezeti nevelésre is nagy hangsúlyt fektetünk, és fontosnak tartjuk, hogy a mindennapjainkban - különösen az óvodai nevelés területén - komplex módon történjen mindaz, ami a környezeti kultúra megélését és átadását takarja. A három hét alatt különböző fákat ás madarakat figyeltünk meg. A kertünkben a gyümölcsfák lehetőséget adtak arra hogy tavasz eljöttével nyomon követhessük virágzásukat. Megfigyeltük, ahogy a méhecskék beporozták a növényeket. A gyermekek már izgalommal várják, mikor ehetnek a megérett gyümölcsökből. Gyümölcsfák óvodánk kertjében: Almafa, körtefa, cseresznye, meggy, szilva, mandula, barack, dió. Az itthon is honos kerti madarak jelen vannak óvodánk kertjében is. Ezeket a madarakat és az állatokat is folyamatosan figyeljük minden évszakban, télen gondoskodunk etetésükről. Megfigyelt madaraink : Cinke, galamb, szarka, veréb, feketerigó, fakopáncs, varjú. Az ismert madarakról a tapasztalatok feldolgozása kooperatív módszerek alkalmazásával történik, csoportokban, ahol jól megfigyelhető, hogy a gyerekek milyen ismeretekkel rendelkeznek, hogyan tudják az ismereteket alkalmazni, illetve tudásukat átadni, megosztani. A gyerekek szívesen dolgozzák fel élményeiket manuálisan, erre lehetőséget is biztosítunk számukra. A munkák kiállítása és megtekintése szülők által és az óvodába járó gyerekek által, maradandó élményt szereztek gyermekeinknek. Az óvodai környezeti nevelésünk célja és feladata, a természeti és társadalmi környezethez való pozitív viselkedési formák és magatartásmódok kialakítása, a környezeti kultúra iránti igény megalapozása,

7 a gyermekek közvetlen környezetében lévő élővilág megismertetése és megszerettetése, az élő és élettelen környezeti tényezők közötti leglényegesebb összefüggések megláttatása. A megfigyelőképesség és a gondolkodásképesség fejlesztése közben a környezet és természet példáit felhasználva. Projektterv Projekt célja, feladata: A három hetet meghaladó időszakban a téma komplex feldolgozása során az azonos életkorú (5-6 éves) csoportunkban 15 fővel valósult meg. Közösségi kapcsolatok ápolása, megerősítése, a projekt célja, hogy mélyüljön a szülők, gyerekek, pedagógusok együttműködése Pozitív érzelmi kapcsolat alakuljon ki a környezetvédelem iránt Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása/drámapedagógia, egyéni képességfejlesztés, kooperatív módszerek, egyéni és páros munka, mikro csoport Differenciált bánásmód alkalmazása Komplexitás megvalósítása A gyerekek érdeklődésének a felkeltése az elemi ok-okozati összefüggések felismertetése megtapasztalása A problémás helyzetek megoldásához logikus gondolkodás megalapozása Az óvoda és környéke alapos megismerése A gyerekek kíváncsisága sokféle tapasztalatszerzésen keresztül elégüljön ki

8 Projekt hálóterve Külső világ tevékeny megismerése Udvari fák és madarak megfigyelése. Az óvoda környékén élő madarak, növények felfedezése: séta a környező utcákban, a közeli játszótérre Irodalmi nevelés Zelk Zoltán: Az erdő (vers) Mit beszél a tengelice (vers) Az égig érő fa (népmese) Vizuális nevelés Kerti fákról mintavétel, zsírkrétával nyomatkészítés. Fészekrakás Tablókészítés Ének zenei nevelés Gólya gólya gilice (ének) Zenehallgatás: Mély erdőn ibolyavirág Madárhangok hallgatása CD-ről Matematikai nevelés Fák törzsének vastagsága becslése megállapítása Madarak számlálása Anyaggyűjtés közben halmazképzés Anyagok (madarakról, képek) gyűjtése fákról Tablókészítés közben rendszerezés Természetben fellelhető anyagok MADARAK ÉS FÁK NAPJA című projekt Mozgásos játékok Fészekfoglaló Fogó játék: Békák a tóban Állatok mozgásának utánzása Logikai játékok Madarakat ábrázoló képek, puzzle összeillesztése Hangok és mozgás alapján felismerni a madarakat Drámajáték: Meseszövés (Az égig érő fa) Madarak utánzása ( mozgással, hanggal)

9 1. HÉT TEVÉKENYSÉG TERVEZÉES KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE MŰVÉSZETI NEVELÉS EGYÉB DRÁMAJÁTÉK, JÁTÉK, stb. ÉLŐ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZET MATEMATIKA VIZUÁLIS NEVELÉS IRODALOM ÉS ANYANYELV ZENEVARÁZS, ZENEI NEVELÉS Az udvari fák és madarak megfigyelése Fák törzsének vastagságának Kerti fák megmintázása fák Z.Zoltán: Az erdő c.új vers, Zenehallgatás: Mély erdő ibolya virág tevékenység célja: megállapítása törzséről min ta vétel, zsírkrétával természet szeretetére becsléssel, majd Terv célja:új vers Terv feladata: papírral,levélnyomat nevelés tevékenység megmérése élményszerű zenehallgatásra készítés zsírkrétával feladata: élményhez fonállal.,öleléssel előadása hangolódjanak juttatás. Szólás bemutatása Tev.feladata:új vers megismerése Terv célja élményszerű előadásmód énekkel és furulyával Mi volt a kezedben játék. Mindenki kezében tart egy tárgyat csukott szemmel. Majd a hátuk mögött körbeadogatják jelre indulva. Amikor mindenki úgy érzi nála van a saját tárgya nyissák ki a szemüket. KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE ÉRTELMI SZOCIÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS, VERBÁLIS TESTI I. Összehasonlító képesség fejlesztése, vizuális észlelési. II. auditív: madarak hangjának megfigyelése III. emlékezet fejlesztése,probléma megoldóképesség I. Felnőttel való együtt működés II. vershallgatás kultúrájának fejlesztése III. szólás értelmezésén keresztül emberi kapcsolatok érzékeltetése I. beszédértő képesség fejlesztése tevékenység célja: szövegértés, belső vizuális kép emlékezet fejlesztése II. nyelvi készség fejlesztése III. összefüggő beszéd váratlan helyzetek megoldásakor I. Nagymozgások fejlesztése az udvari tevékenységek során II. finommotorika játék során és a vizuális foglalkozás során III. nagy és finommozgások, szem kéz koordináció fejlesztése MEGJEGYZÉS:

10 TEVÉKENYSÉG TERVEZÉES 2. HÉT séta a játszótéren 2.hét Ideje: május Téma: Fák madarak napja KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE MŰVÉSZETI NEVELÉS EGYÉB DRÁMAJÁTÉK, JÁTÉK, stb. ÉLŐ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZET MATEMATIKA VIZUÁLIS NEVELÉS IRODALOM ÉS ANYANYELV ZENEVARÁZS, ZENEI NEVELÉS Tev.célja:a környék Tev.célja:szociális Tev.célj:ismert vers Tev.célja:ismert ének Fogójáték, békák a tóban., madarainak fáinak magatartás fejlesztése, felismerése előadása megismertetése hangutánzással A vers előadása fejdísszel/párbeszéd/ Tev.feladata:különböz ő madarak és fák megismerése Anyaggyűjtés közben megfigyeljük a természetben előforduló madarakat, fákat Tev.célja:megfigyelés, emlékezet fejlesztése,szociális magatartásfejlesztés Tev.feladata:halmazk épzés,számlálás Termések, levelek, kavicsok stb.szétválogatása méret, laposság stb.szerint Tev.feladat:fészeképíté s a begyüjtött anyagokból Só-liszt gyurmából madarak megmintázása, majd száradás után kifestése Tev.feladat:vers élményszerű előadása,játékosság ának érzélkeltetése Mit beszél a tengelice c.vers Párbeszéd c.vers Tev.feladat:az ének élményszerű átadása.gyakorlása Gólya,gólya gilice KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE ÉRTELMI SZOCIÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS, VERBÁLIS TESTI I.Érdeklődés,motiváltság,figyelem,emlékezet,érzék szervi tapasztalás,szókincsbővítés, II.képzelet fejlesztése.természet értékeinek megbecsülése II.gyermek és gyermek közötti együttműködés fejlesztése I.beszédértőképesség fejlesztés matematika foglalkozás és a séta alkalmával II.szókincsbővítés séta során I.nagymozgások,finommotorika kölünféle fogások,eszközhasználat begyakorlása III.összehasonlítási képesség fejlesztése III.problémamegoldó képesség fejlesztése,egymás látásmódjának tiszteletben tartására nevelés III.nyelvi kifejezőképesség fejlesztése a vers során II.szem kéz koordináció III.közlekedés során térirányok fejlesztése MEGJEGYZÉS:

11 TEVÉKENYSÉG TERVEZÉS 3. HÉT Tablókészítés 3. hét Ideje: május ig Téma: Fák madarak napja KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÉLŐ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZET Folyamatos megfigyelés,tapasztalás a hét során. Tev.célja:környezet,természet szeretetére nevelés Tev.feladata:élményhez juttatás, Tablókészítés közben Tev célja:emlékezet fejlesztése Tev.feladata:az eddigi ismeretek rendszerezése MŰVÉSZETI NEVELÉS MATEMATIKA VIZUÁLIS NEVELÉS IRODALOM ÉS ANYANYELV Rendszerezés Tablókészítés Az égig érő fa c.mese Tev.célja:az összegyűjtött anyagokból tablót készítünk Tev.feladata:kerativitá s,fantázia fejlesztése Tev.célja:belső vizuális kép,képzelő erő fejlesztése Tev.feladata:félelm ek oldása ZENEVARÁZS, ZENEI NEVELÉS Madárhangok hallgáta cd-ről Tev.feladat:madarak hangjának felismerése cd.ről Tev.célja:szándékos figyelem fejlesztése Meseszövés Az égigérő fa c.mese előadása EGYÉB DRÁMAJÁTÉK, JÁTÉK, stb. Madarakat ábrázoló puzzle kép összerakása KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE ÉRTELMI SZOCIÁLIS KOMMUNIKÁCIÓS, VERBÁLIS TESTI.vizuális észlelés és figyelem fejlesztése a megfigyelések során Emlékezet fejlesztése mese felidézésével II.osztályozási művelet a madarak képeinek csoportosításával III.rész egész viszonyának érzékeltetése madarak képének összerakásakor I. egymás türelmes meghallgatására nevelés II.felnőttel és társakkal való együttműködés tablókészítés közben III, madarak,fák életéne k nyomonkövetésével,életterük megóvására nevelés I. beszédértő képesség fejlesztése tapasztalataink,összehasonlítások alkalmával II :nyelvi kifejezőképesség fejlesztése meseszövés közbe III.összefüggő folyamatos beszéd fejlesztése a tanultak ismétlésekor I.nagy és finommozgások fejlesztése tablókészítés közben II:szem kéz koordináció fejlesztése III.test séma:térirányok fejlesztése

12 ÉRTÉKELÉS, TAPASZTALATOK A HÁROM HETET ÁTSZŐTTE A FÁKRÓL, MADARAKRÓL, TERMÉSZETRŐL MEGSZERZETT ISMERETEK MEGERŐSÍTÉSE.KÖRNYEZET SZERETETÉRE NEVELÉS.KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉBEN SEGÍTSÉGÜNKRE VOLTAK A KOMPETENCIA SEGÉDANYAGAI. AZ ISMERETEK ELMÉLYÍTÉSE SZINTÉN SIKERES VOLT. A HÉT LEZÁRÁSAKÉNT, A TABLÓKÉSZÍTÉS IGAZÁN NAGY ÖRÖRMET SZERZETT A GYEREKEKNEK A TÉMAHÉTMEGVALÓSULÁSA, EREDMÉNYESSÉGI ÚTMUTATÓK. FOTÓK ÉS KOMMENTEK

13 Projekt képekben

14 Fák törzsének mérése öleléssel

15 Fák mérése fonallal

16

17

18

19

20

21 Budapest, július 30.

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart

Részletesebben

Környezeti nevelés. Önálló Intézményi innováció. SZTE Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. Szeged

Környezeti nevelés. Önálló Intézményi innováció. SZTE Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. Szeged Önálló Intézményi innováció SZTE Napköziotthonos Óvoda Környezeti nevelés 2009/2010. Szeged 1 SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Készítették: Timár Marietta Bozókiné Hefkó Erzsébet

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái 3 hetet meghaladó projekt a Süni és Pillangó csoportjában (2010. március 29

Részletesebben

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében Sombereki Általános Iskola, Sombereki Tagóvodája 7728 Somberek Rákóczi utca 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja, egyenlő hozzáférés biztosítása a Sombereki Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú

Részletesebben

Védd a természetet, óvd az egészséged!

Védd a természetet, óvd az egészséged! ZSOMBÓ-CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉGEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, ÓVODÁJA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE CSÓLYOSPÁLOSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Védd a természetet, óvd az egészséged! A környezeti nevelés, egészséges

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottó: Aki egy évre lát előre, magot vet Aki több évre, fát ültet Aki több nemzedékre gyereket nevel AZ AMERIKAI ALAPÍTVÁNYI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az

Részletesebben

Mozgás Játék Öröm. Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja

Mozgás Játék Öröm. Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja Milyen okos, milyen ügyes, a legkisebb ugrifüles! Csukás István Mozgás Játék Öröm Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja 1091 Budapest, Hurok u. 9. TARTALOM I. Bevezető 2. II. Gyermekkép, Óvodakép 1. Gyermekkép

Részletesebben

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013.

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának Pedagógiai Programja 2013. A Pedagógiai Program Jogszabályi Háttere 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 2011. évi CXC.

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda. Óvodai Pedagógiai Program OM: 034384 2013.

Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda. Óvodai Pedagógiai Program OM: 034384 2013. Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda Óvodai Pedagógiai Program OM: 034384 2013. Az óvoda jellemző adatai Az óvoda neve: Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda Címe: 1086. Budapest, VIII. kerület Szűz u. 2.

Részletesebben

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 Önálló innováció A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Projektcím: Szemét, vagy hulladék, avagy a hulladék nem mind

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

Pedagógiai Program. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja:

Pedagógiai Program. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Pedagógiai Program Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Készült: 2013.március 1. Készítette: Tormáné Burics Ágnes TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A DALOS OVI HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Képességek fejlesztése a Dalos Oviban Készítette: Süveges Anikó óvodavezető Budapest 2005. Átdolgozva:2011. 2 A 2011-ben átdolgozott programban részt vett: Arnhoffer

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

17. Kiemelt figyelmet igénylő gyerekekkel való foglalkozás 68. 18. Az óvodai szakmai dokumentumok egymásra épülése 80. 19. Felhasznált irodalom 81.

17. Kiemelt figyelmet igénylő gyerekekkel való foglalkozás 68. 18. Az óvodai szakmai dokumentumok egymásra épülése 80. 19. Felhasznált irodalom 81. PEDAGÓGIAI PROGRAM Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Bástya Óvoda 1056.Bp.Bástya u.4-6. E-mail cím: ovodabastya@gmail.com Honlap cím: www.bastya.netii.net TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926

MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926 PEDAGÓGIA PROGRAM MAKK-MARCI Egészséges Gyermekek Alapítvány MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA 2093 Budajenő, Kápolna köz 5. MENŐ MANÓK GYEREKHÁZ MONTESSORI ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 202926 PEDAGÓGIA PROGRAMJA

Részletesebben

Készítette: A megvalósítás időszaka: Feladat-ellátási hely neve: Feladat-ellátási hely címe: Csobán Judit Borzáné Fodor Éva

Készítette: A megvalósítás időszaka: Feladat-ellátási hely neve: Feladat-ellátási hely címe: Csobán Judit Borzáné Fodor Éva ŐSZ PROJEKT Készítette: A megvalósítás időszaka: Csobán Judit Borzáné Fodor Éva Feladat-ellátási hely neve: 2009.október 12-november 13. Bimbó óvoda Feladat-ellátási hely címe: 4060 Balmazújváros, Bimbó

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az alkotószellem pedagógusokra a nevelési rendszer létrehozásának körülményeihez való aktív viszony jellemz . A nevel

Az alkotószellem pedagógusokra a nevelési rendszer létrehozásának körülményeihez való aktív viszony jellemz . A nevel Kerékgyártó Óvoda 1147 Budapest Kerékgyártó u. 35-39. 39. ÉP TESTBEN SZÉP LÉLEK Óvodánk helyi nevelési programja Készítette: Az óvoda nevelőtestülete 1. Előszó Az alkotószellemű pedagógusokra a nevelési

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSA, A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÜKRÉBEN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSA, A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÜKRÉBEN A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSA, A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÜKRÉBEN APRÓ LÉPÉS AZ ÓVODÁSNAK, NAGY LÉPÉS A VILÁGNAK INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ Készítette: Cselényi Julianna, Módosné Gosztola Erzsébet, Szabó

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

A Mesevilág Óvoda Pedagógiai Programja

A Mesevilág Óvoda Pedagógiai Programja A Mesevilág Óvoda Pedagógiai Programja (KIVONAT) Készítette: Patakiné Varga Petra 2012. május 2012. 1 Óvodánk bemutatása: Óvoda elhelyezkedése: Óvodánk a főváros XVI. kerületének családi házas övezetében,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. Tel.: / Fax: 326-53-56 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. OM azonosító: 034228 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézmény

Részletesebben

Madarásszunk! - A környezeti nevelés helye és szerepe az óvodában. (innováció)

Madarásszunk! - A környezeti nevelés helye és szerepe az óvodában. (innováció) Tanácsadó és Szolgáltató Kft. TÁMOP 3.1.4. 08/2-2009-0151 A feladat ellátási hely pontos megnevezése: Napköziotthonos óvoda A feladat ellátási hely pontos címe: 6070, Izsák, Kodály Z.u.2. Madarásszunk!

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés

Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés Hatályos: 2014.09.01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI... 4 3. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 5 4. AZ ÓVODAI

Részletesebben