VÍZ VILÁGNAPJA Lellei Óvoda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÍZ VILÁGNAPJA. 2013 Lellei Óvoda"

Átírás

1 VÍZ VILÁGNAPJA 2013 Lellei Óvoda

2 Víz világnapja projekt-3-4 évesek Vizuális nevelés Képességfejlesztés Ajánlások, játékok Értelmi: Eső festése ujjnyomatokkal. Cél: Fejlődjön taktilis észlelésük és finommotorikájuk a közvetlen tapasztalás és a papíron történő nyomhagyás során. Feladat: Síkban történő tájékozódás fejlesztése a tevékenység közben. Elemi ok-okozati összefüggések felismertetése a víz-papír, festékpapír,illetve festék-víz kölcsönhatásának megfigyelése,tapasztalása,megbeszélése során. Vizuális,taktilis percepció,gondolkodás fejlesztése színazonosítással,a létrehozott formák megfigyelésével. Szociális: Érzelmek,motivációk fejlesztése a közvetlen egyéni tapasztalatszerzéssel. Kommunikáció: Beszédértés fejlesztése,a színek neveinek,s az ujjak neveinek,kéz részeinek gyakorlásával. Testi:. Finommotorikus mozgások,mozgáskoordináció fejlesztése.tájékozódás a papíron. - Tenyérnyomat készítése vízzel,majd temperával.. - A víz színezése a festékes kéz tálban történő lemosásával.

3 Víz világnapja projekt- 4-5 évesek Vizuális nevelés Képességfejlesztés Ajánlások, játékok Vízben élő állatok,növények ábrázolása vegyes technikával. /zsírkrétával,festékkel/ Cél: Fejlődjön gondolkodási műveleteik, motivációjuk a foglalkozás alatti beszélgetések során. Szerezzenek anyagismereti tapasztalatokat. Vegyítsék az alkalmazott technikákat,gazdagodjon színképzetük. Feladat: Szevezés. Az önkifejezés szabadságán keresztül egyedi színbeli és formabeli kombinációk és kompozíciók létrehozásának gyakoroltatása.a különbözö anyagok,eszközök egymásra gyakorolt hatásának megtapasztaltatása,érzékeltetése. Értelmi: Vizuális,taktilis percepció,gondolkodás fejlesztése az anyaghasználat megfigyelésével,ok-okozati összefüggések megállapításával. Szociális: Érzelmek,motivációk fejlesztése az alkotókedv motiválásával,az elkészült munka esztétikai élményének tudatosításával. Kommunikáció: Beszédértés,nyelvi kifejezőkészség fejlesztése az alkotómunkát kísérő beszélgetésekkel,gondolatok összefüggő,folyamatos beszédben történő előadásával. Testi: Finommotorikus mozgások,koordinációs képességek fejlesztése a tevékenykedtetés során. - Eső festése ecsettel,alá tócsa. - Vízbe mártott papír-márványos papír készítése. - Horgászos játék készítése közösen/barkácsolásfilctollrajz,vágás,ragasztás/. - Hajó hajtogatás,majd úsztatás vízasztalon,tócsában. - Vízparti kirándulás rajzolása emlékezet után. - Vízzel kapcsolatos képek gyűjtése,vágása,ragasztása-tabló készítés.

4 Víz világnapja projekt 5-6 évesek Vizuális nevelés Képességfejlesztés Ajánlások, játékok A hajtogatott formákból sikbeli kompozíció készítése /rajz,festés,ragasztás segítségével/. Cél: Fejlődjön finommotorikájuk, kezük izmai, erősödjön vizuális megfigyelőképességük a téri irányok gyakorlásával. Vegyék birtokba a formákat, jelenítsék meg belső képzeletüket. Feladat: Fantázia, belelátó képesség fejlesztése. Önálló, kreatív munka lehetőségének biztosítása. A közös munka örömének megéreztetése. Értelmi: Produktív képzelet fejlesztése az állatfigura, s különböző karakterek megjelenítése során. Arányérzék fejlesztése a kép finomabb részleteinek elkészítése során. Analizáló-, szintetizálóképesség fejlesztése a képrészletek elemzésével. Szociális: Kitartóképesség fejlesztése az elképzelt formák, figurák türelmes megvalósításával. Kommunikáció: Beszédértő képesség fejlesztése a különböző figurák, formák irányának szóbeli kérésre történő megváltoztatásával, ill. megfogalmazásával. Testi: Finommotorikus képességek fejlesztések a tevékenykedtetés során. A szem-kéz koordináció fejlesztése a pecázás,vágás,ragasztás,stb. során. - Hattyú, béka, halak, teknős, tavirózsa,nád, hajó hajtogatása. - Akvárium rajzolása, festése (vegyes technika). - Vízi járművek rajzolása. - Vízi állatok rajzolása. - Kirándulás a Balaton-partra (rajzolás emlékezet után). - Horgászos játék készítése barkácsolással. - Tutaj készítése. - Homokkép készítése./parti homok/ - Tablókészítés.

5 Kvízjáték nagycsoportosoknak Csapatok megalakítása a teremben elhelyezett adott színű ( piros, narancs, kék, zöld, sárga ) papírhalak megkeresésével, megtalálásával. Azonos színű halacskákat megtaláló gyerekek alkotnak egy csapatot és asztaloknál foglalnak helyet. A játék kezdete: minden asztalon adott színű halacskával jelölt 1.sz. munkalap. 1.sz. melléklet. A helyes válaszokért jutalompontokat esőcseppeket kapnak a csapatok, melyeket a munkalap megfelelő helyére kell beragasztani a gyerekeknek (öntapadós tapétából ). 1. Puzzle Borítékban elhelyezett vízzel kapcsolatos szétvágott kép felragasztása a munkalapra ( lehet: hajó, víziállat stb.) Mi van a képen? helyes megnevezés után az első csapat 5, a második csapat 4, harmadik csapat 3, stb. pontot kap. 2. Milyen ünnep van ma? víz világnapja. Mire használjuk a vizet? - gyermekenként 1-1 válasz, csapatonként 1-1 pont. 3. Hogyan védjük a vizet? csapatonként 1-1 válasz, 1-1 pont. 4. Soroljatok fel vízben élő állatokat! - gyermekenként 1-1 válasz, csapatonként

6 1-1 pont. A csapattagok segíthetnek egymásnak. 5. Hídépítés A csapattagok hidat építenek a hídépítő tornaszer azonos számú és azonos nagyságú elemeiből a következő versenyhez. 6. Váltóverseny: pohárral vízzel. Kancsóból vízöntés pohárba hídon áthaladás a víz beleöntése egy gyűjtő edénybe visszajutás a hídon. Helyes végrehajtás után az első csapat 5, a második csapat 4, stb. pontot kap. 7. Dalok, melyek a vízről szólnak - csapatonként 1-1 dal, 1-1 pont. 8. Találós kérdések csapatonként 1-1 kérdés, helyes válsz esetén 1-1 pont. 2. sz. melléklet 9. Váltóverseny: merőkanállal vízzel. Kancsóból víz merítése merőkanállal hídon áthaladás a víz gyűjtőedénybe öntése visszajutás a hídon. Helyes végrehajtás után pontszerzési lehetőség az előbbiek szerint. Melyik csapat gyűjtőedényében van a legtöbb víz? pontszerzési lehetőség. 10. Versek, mondókák - a vízről. Csapatonként 1-1 vers vagy mondóka, 1-1 pont. 11. Hógolyó gyúrása újságpapírból.

7 3. sz. melléklet Sorverseny: célbadobás az újságpapír-hógolyóval pl. egy homokozóvödörbe. A találatok megszámlálása után pontszerzési lehetőség az előbbiek szerint. 12. Vízi közlekedési eszközök felsorolása. Gyermekenként 1-1 válasz, csapatonként 1-1 pont. 13. Váltóverseny: papírhajó kikötőbe juttatása bot segítségével. 4. sz. melléklet Pontszerzési lehetőség az előbbiek szerint. 14. Igaz hamis Igaz: Minden hal a vízben él. Igaz: Az állatok víz nélkül elpusztulnak Hamis: Minden vízben élő állat hal. Hamis: Víz nélkül csak a növények Hamis: Minden állat tud úszni. élnek tovább. ( stb. ) 15. Hajtogatás csónak, hal, hattyú. Minden gyermek tetszőleges formát választhat. A csapat tagjai segíthetnek egymásnak. 16. Váltóverseny: 2. sz. munkalap adott színű halacskával megjelölve. 5. sz. melléklet 1.feladat: Rajzoljatok a tó bal oldalára -egy- nádszálat! zöld krétával. 2.feladat: jobb oldalára -két- nádszálat! zöld krétával.

8 3.feladat: a tó aljára -öt- kavicsot! barna krétával. 4.feadat: Ragasszátok fel a hajtogatott csónakot, halat, hattyút! A feladatok helyes és gyors végrehajtása után pontszerzési lehetőség az előbbiek szerint. 17. Színezés munkalapon: békatalp keresése és beszínezése a 3.sz. munkalapon. 6. sz. melléklet Csapatmunka: csapatonként 1-1 pont. Alak-forma állandóság. Alak-háttér megkülönböztetés. A z esőcseppek összeszámlálása. Eredményhirdetés!

9 Projekt - terv : VÍZ VILÁGNAPJA Tevékenység: a gyermekek mozgásigényének kielégítése mozgásos játékok, ügyességi feladatok élményszerű gyakorlásával, sorversenyekkel. Cél: szerezzenek tapasztalatot saját testük működéséről, testi képességeikről és korlátaikról változatos mozgásos feladatok végrehajtásával. Feladat: a gyermekek mozgásigényének kielégítése, testi képességeik fejlesztése. Gyakorlati tevékenység Játék Eszközigény Szervezési feladatok Módszerek M O Z G Á S -mozgásigény kielégítése: nagymozgások fejlesztése ( jó idő esetén: udvaron, esős időben: épületben ) - járás-futás változatok - téri tájékozódás - koordinációs képesség fejlesztése irányváltoztatással - egyensúlyérzék fejlesztés - ügyesség, kitartás fejl. - állóképesség fejlesztése - víz hullámzásának utánzása kézmozdulatokkal - vizi állatok mozgásának utánzása - sorversenyek és váltóversenyek: különböző eszközök felhasználásá val (pl. poharak, merőkanál, vizestál, kancsó, lavór, szivacs, tölcsér, vizipisztoly,stb. ) -különböző eszközök,használati tárgyak, melyek alkalmasak a víz szállítására, vízmeregetésre -színes kartonból készített halacska-forma -polyfoomlapból kivágott viziállat-formák -hely biztosítása a sorversenyekhez -csapatok összeállítása -a játékokhoz szükséges kellékek biztosítása -magyarázat -bemutatás és bemutattatás -segítségadás -ellenőrzés -értékelés - dícséret

10 KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 3-4 évesek Értelmi fejlesztés: testséma fejlesztése a testrészek mozgatásával, testzónák elkülönítése. Szociális fejlesztés: egymáshoz való alkalmazkodás gyakorlása. Kommunikációs fejlesztés: verbális fejlesztés a testrészek megnevezésével. Testi fejlesztés: nagymozgások fejlesztése futással, szökdeléssel. 4-5 évesek Értelmi fejlesztés: testséma fejlesztése a testrészekre koncentrálással. Szociális fejlesztés: társas kapcsolatok alakítása együttmozgással, közös játékkal Kommunikációs fejlesztés: beszédértés fejlesztése az utasítások megértetésével. Testi fejlesztés: szem-kéz, szem-láb koordináció az eszközök használatával, egyensúlyérzék fejlesztése, téri fogalmak megértése, lemozgása évesek Értelmi fejlesztés: testséma fejlesztése lateralitás v. oldaliság alakításával. Szociális fejlesztés: társas kapcsolatok alakítása örömmel végzett közös játék során. Kommunikációs fejlesztés: szókincsfejlesztés a különböző játékokhoz kapcsolódóan. Testi fejlesztés: térpercepció fejlesztése térirányok bejárásával, térpercepció fejlesztése gyors irányváltoztatással, izomerő fejlesztése és érzékelése a különböző súlyú, vízzel telt edények szállításával.

A helyi nevelési program megvalósulását segítő módszertani kiadványok, gyűjtemények, segédletek

A helyi nevelési program megvalósulását segítő módszertani kiadványok, gyűjtemények, segédletek A helyi nevelési program megvalósulását segítő módszertani kiadványok, gyűjtemények, segédletek Készítette: Franczia Ildikó Zsuzsanna Kincseskert Óvoda 2 Téma: Tél Folyékony anyagok: jég, hó, víz A tevékenység

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái 3 hetet meghaladó projekt a Süni és Pillangó csoportjában (2010. március 29

Részletesebben

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22) Pályázó neve Gárdonyi Óvoda

Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22) Pályázó neve Gárdonyi Óvoda Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

VÍZ, VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ

VÍZ, VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ TÁMOP 3.1.4/8/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. Telefon: 36-66-515-500 Telefax:

Részletesebben

SZEGVÁR A VIZEK FALVA HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT 2010. február 06.- március 30.

SZEGVÁR A VIZEK FALVA HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT 2010. február 06.- március 30. A TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0114 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Szegvár Mártély ÁMK óvodáiban és iskoláiban Szegvár Mártéy ÁMK Kurca-parti Óvoda Szegvár, Hunyadi u. 25. SZEGVÁR A VIZEK FALVA HÁROM

Részletesebben

Ajánlott játékok, tevékenységek alkalmazásának adaptációs lehetőségei részképességzavarral küzdő gyermekek számára

Ajánlott játékok, tevékenységek alkalmazásának adaptációs lehetőségei részképességzavarral küzdő gyermekek számára Ajánlott játékok, tevékenységek alkalmazásának adaptációs lehetőségei részképességzavarral küzdő gyermekek számára Az óvodai nevelés kompetenciaterület programcsomagjának komplex fejlesztési terve, az

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4.-08/2-0069 Községi Napköziotthonos Óvoda, Földes, Rákóczi út 11.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4.-08/2-0069 Községi Napköziotthonos Óvoda, Földes, Rákóczi út 11. BOGARÁSZÓ MADARÁSZÓ TANÖSVÉNYI TÚRA A BIHARI SÍK TÁJVÉDELMI KÖRZETBEN AZ ÁLLATOK ÉLETE (FÖLD 1.) 2010. ÁPRILIS 12 16. KATICA CSOPORT TEVÉKENYSÉGTERÜLET TÉMA, FELADAT, ISMERET A TEVÉKENYSÉG SORÁN MEGVALÓSÍTOTT

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK pedagógiai programjának KACSA ÚTI ÓVODA tagóvodai programrésze

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK pedagógiai programjának KACSA ÚTI ÓVODA tagóvodai programrésze SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK pedagógiai programjának KACSA ÚTI ÓVODA tagóvodai programrésze 2 A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai programjának Kacsa úti Óvoda tagóvodai

Részletesebben

Védd a természetet, óvd az egészséged!

Védd a természetet, óvd az egészséged! ZSOMBÓ-CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉGEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, ÓVODÁJA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE CSÓLYOSPÁLOSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Védd a természetet, óvd az egészséged! A környezeti nevelés, egészséges

Részletesebben

Egészséges életmód Moduláris program

Egészséges életmód Moduláris program TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben ÁMK Óvoda 2769 Tápiószőlős, Árpád u. 3. Egészséges életmód Moduláris program 2009. 1 A program előzményei A helyi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162. Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162. Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében Szerves hulladék hasznosítása az Érsekcsanádi óvodában. Környezettudatos életmód kialakítása.

Részletesebben

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében Sombereki Általános Iskola, Sombereki Tagóvodája 7728 Somberek Rákóczi utca 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja, egyenlő hozzáférés biztosítása a Sombereki Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szolnok 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szolnok 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szolnok 2014 1 A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Kacsa úti Óvoda tagóvodai programrésze 5000 Szolnok, Kacsa út 2 Telefon:

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 Intézmény neve: Négy Évszak Óvoda Kertvárosi Tagóvodája 4700 Mátészalka, Móricz Zs.út 17. Önálló innováció:

Részletesebben

Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/ Pályázó neve

Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/ Pályázó neve Pályázati azonosító TÁMOP 3.1.4 08/2 2008 0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/

Részletesebben

Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODULÁRIS PROGRAM

Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODULÁRIS PROGRAM Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODULÁRIS PROGRAM VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt. Kincsünk a Föld (Környezetvédelem az óvodában)

Három hetet meghaladó projekt. Kincsünk a Föld (Környezetvédelem az óvodában) Három hetet meghaladó projekt Kincsünk a Föld (Környezetvédelem az óvodában) Készítette: László Éva Napközi otthonos Óvoda Szentpéterúr Tartalomjegyzék 1. Téma 3 2. Cél 3 3. Tartalom kapcsolódása az óvodai

Részletesebben

Mindenhez van jogom, hát játszom Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József)

Mindenhez van jogom, hát játszom Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József) 1. Gyermekkép Mindenhez van jogom, hát játszom Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József) Az óvodáskorú gyermek önálló személyiség, akinek joga van arra, hogy érzelmi biztonságban, elfogadásban

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

Vízi közlekedés projekt

Vízi közlekedés projekt Százszorszép óvoda 1024. Budapest Fillér utca 29. Katica csoport Vízi közlekedés projekt Projekt időtartama: 2010. március 10. - április 2. Projektet kidolgozók: Gór Gyuláné, Mágó Bea Kompetencia alapú

Részletesebben

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart

Részletesebben

Madarásszunk! - A környezeti nevelés helye és szerepe az óvodában. (innováció)

Madarásszunk! - A környezeti nevelés helye és szerepe az óvodában. (innováció) Tanácsadó és Szolgáltató Kft. TÁMOP 3.1.4. 08/2-2009-0151 A feladat ellátási hely pontos megnevezése: Napköziotthonos óvoda A feladat ellátási hely pontos címe: 6070, Izsák, Kodály Z.u.2. Madarásszunk!

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 869 T A R T A L O M J E G Y Z ÉK BEVEZETÉS 1. Helyzetkép az óvodáról 1.1. Óvodánk története 1.2. Humán erőforrásaink 1.3. Tárgyi feltételeink 2. Gyermekképünk 3. Óvodaképünk 4.

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22.

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban 3.1.4-08/2-2008-0046 VÍZ TÉMAHÉT VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. A témahét

Részletesebben

ARÁTAINK AZ ÁLLATOK B

ARÁTAINK AZ ÁLLATOK B B ARÁTAINK AZ ÁLLATOK Állatok hete A projekt címe: Állatok hete Barátaink az állatok A téma eredete: Állatok Világnapja (október 4) - 2 - Projekt helyszíne: és a hozzá kapcsolódó helyszínek Projektben

Részletesebben

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183.

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183. 1037, Remetehegyi út 183. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 202838 Intézményvezető: Legitimációs eljárás Lovász Eszter 1/2013. (.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:.

Részletesebben

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 Önálló innováció A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Projektcím: Szemét, vagy hulladék, avagy a hulladék nem mind

Részletesebben

INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében

INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0162 INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében A VÍZ AZ ÉLET EGYIK LÉTELEME (A KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA) Készítette: Bócsa Barnabásné Kipróbálás

Részletesebben

A violában mag van és viola a magban (Kiss Anna: Mag) TÉMAHÉT MAGOCSKA

A violában mag van és viola a magban (Kiss Anna: Mag) TÉMAHÉT MAGOCSKA TÁMOP 3. 1. 4. 08/2 2008-0153 A violában mag van és viola a magban (Kiss Anna: Mag) TÉMAHÉT MAGOCSKA A FÖLD őselemhez kapcsolódóan került kidolgozásra és megvalósításra a MAGOCSKA témahét, átgondolt és

Részletesebben