Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP / Községi Napköziotthonos Óvoda, Földes, Rákóczi út 11.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4.-08/2-0069 Községi Napköziotthonos Óvoda, Földes, Rákóczi út 11."

Átírás

1 BOGARÁSZÓ MADARÁSZÓ TANÖSVÉNYI TÚRA A BIHARI SÍK TÁJVÉDELMI KÖRZETBEN AZ ÁLLATOK ÉLETE (FÖLD 1.) ÁPRILIS KATICA CSOPORT TEVÉKENYSÉGTERÜLET TÉMA, FELADAT, ISMERET A TEVÉKENYSÉG SORÁN MEGVALÓSÍTOTT CÉL PRODUKTUM VERS, MESE Fésűs Éva: Békanóta c. vers megismerése. Mondóka: Ne szedj fészket, A radnóti fecskék magyar népmese Képzelet, fantázia, rövid- és hosszútávú memória fejlesztése. Verbális kommunikáció, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése. Mesetudat formálása. A vers, mondókák kiírása a szülők számára a Katica Híradóra. ÉNEK ZENE ÉNEKES JÁTÉK Mondókák: Fecske, fecske, villás fecske, Gólya, gólya, vaslapát Dalosjátékok: Fecskét látok mozdulatutánzó Gólya, gólya, gilice vonuló Boglya tetején áll egy gólya párválasztó ismétlése Zenehallgatás: Eresz alól fecske fia, Dinamikai érzék fejlesztése halk hangos érzékeltetésével. Testséma ismeretek bővítése.térérzékelés fejlesztése. Zenei élmény nyújtásával érzelmi inteligenciájuk mélyítése. Társas kapcsolatok alakulásának elősegítése a párválasztóval. Emlékezet fejlesztése. Hallásfejlesztés. A megismert dalosjátékok, mondókák kiírása a szülőknek a Katica Híradóra. RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA Papírvarázs. Papírcsíkokból térbeli fecske mobil készítése (az intézményi innováció lezárásaként megrendezésre kerülő kiállításon bemutatjuk) Alak- és formalátás, rész- egész viszonyának felfedeztetése. Finommotorika, alkotó produktív képesség fejlesztése. Technikai ismeretek bővítése. Fecske mobilok. Kiállítás. MOZGÁS Léglabda gyakorlatok. Labda leütése elkapása. Játék: Gólya és a békák fogócska Pók verseny Rövid távú séta családhoz. Szem- kéz, szem- láb koordináció fejlesztése. Gömbérzék formálása. Gyors reagálóképessék, kudarctűrő képesség fejlesztése. Versenyszellem alakítása. Állóképesség, fizikai erőnlét, kitartás, monotónia tűrés fejlesztése.

2 A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE JÁTÉK EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA Az állatok élőhelyei. Az élőlények és a Föld. Az óvoda udvarának felfedezése, az ott található élőlények megfigyelése folyamatosan. Beszélgetés a Bihari Sík Tájvédelmi Körzet Tanösvényének élővilágáról a kapott plakátok, fotók, képek segítségével. Az élőlények felismerése, megnevezése, csoportosítása, besorolása képek segítségével. Számlálás, több kevesebb ugyanannyi, összehasonlítások, azonosságok, különbségek. Élményszerző séta az egyik családhoz. Útközben fedezzék fel a gólyafészkeket, békákat, rovarokat, növényeket stb. A füsti fecskék és a házi állatok megfigyelése természetes környezetben. Kakukktojás játék megismerése. Drámajátékok: Békástó fogócska, Fecske és a legyecskék hallásfejlesztő játék Logico játékok Ne szemeteljünk,óvjuk a környezetünket, az élőlényeket, mert így maradunk mi is egészségesek. Élményszerző séta során gyümölcs fogyasztása a családnál. Értelmi képességek fejlesztése, megfigyelésekkel, következtetésekkel, fogalomalkotással, érzékelésekkel, probléma megoldásokkal, fajta, és mennyiségbeli viszonyításokkal, számfogalom erősítésével, fogalomalkotással. Az óvoda és a családok kapcsolatának mélyítése, közösségfejlesztés. Gondolkodás fejlesztése a családnál található állatok tulajdonságainak, jellegzetességeinek, élőhelyeinek, gondozásának bemutatásával a természetes környezetben. Szabálytudat, analizáló szintetizáló képesség fejlesztése. Gyors reagálóképesség, kudarctűrőképesség formálása. Akusztikus érzékelés finomítása. Az önellenőrzés képességének kialakítása. Környezettudatos magatartás formálása, megalapozása. A természet rendjének tiszteletben tartására nevelés. Állóképesség, fizikai erőnlét fejlesztése. A gyümölcsfogyasztás fontosságának tudatosítása. A csoportszoba dekorációja. Újságok, könyvek gyűjteménye az állatokról, növényekről a természetsarokban.

3 ÉRZELMI, SZOCIALIZÁCIÓ ANYANYELVI MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK Ismerkedjenek falunk épített és természeti környezetével. Látogatás Berki Dorináékoz fecske nézőbe. A tanösvény növényeinek, állatainak megnevezése, felismerése csoportosítása képek alapján. Beszélgetés a családnál. Szólások, találóskérdések, nyelvtörők. Madárkórus A csoportszoba közös feldíszítése a Tanösvény plakátaival, fotóival, képeivel. Az akvárium halainak, a csoportszoba növényeinek, a Katica kert folyamatos gondozása, ápolása. A különböző tevékenységek után a rendrakásban való résztvétel. Természettudományos újságok, könyvek gyűjtése A környezetükhöz való pozitív érzelmi beállítódás megalapozása. A közös élmények átélésével a szociális képességek, a csoporttudat a szülő gyermek kapcsolat mélyítése. Szókincsbővítés, szóbeli kifejezőkészség, gondolkodási műveletek, kreativitás, emlékezet, képzelet fejlesztése. Csoportosítás gyűjtőfogalmak. Artikulációs, hangképző játékokkal a szép kiejtés elősegítése. Esztétikai érzék formálása fotók, plakátok elhelyezése során. Feladattudat, kötelességérzet, felelősségérzet formálása. A rendszeretet formálása. A szülők bevonásával az együttevékenykedés utáni vágy megalapozása. Szólások, közmondások, nyelvtörők gyűjteménye a Katica Híradón. A feldíszített csoportszoba. Akváriumok Katica - kert Gyűjtemény a természetsarokban. ELŐKÉSZÜLETEK, SZERVEZÉSI FELADATOK: 1. Megbeszélés Bona Gabriella természetvédelmi mérnökkel, a Hortobágyi Nemzeti Park Bihari Sík Tájvédelmi Körzetében működő Bihar Közalapítvány környezeti nevelési programfelelősével, a témahét programjának előkészületeiről, lebonyolításáról. 2. Időpont és program konkretizálása az élményszerző sétával kapcsolatban (fecskefészek les, házi állatok megfigyelése családnál). 3. A szülők tájékoztatása a fotó- és rajzkiállításról, meghívásuk a Tanösvényi túrára.

4 BOGARÁSZÓ MADARÁSZÓ TANÖSVÉNYI TÚRA A BIHARI SÍK TÁJVÉDELMI KÖRZETBEN AZ ÁLLATOK ÉLETE (FÖLD 1.) TÉMAHÉT ÁPRILIS KATICA CSOPORT TEVÉKENYSÉGTERÜLET TÉMA, FELADAT, ISMERET A TEVÉKENYSÉG SORÁN MEGVALÓSÍTOTT CÉL PRODUKTUM VERS, MESE Fésűs Éva: Békanóta c. vers ismétlése. Mondókák: Ne szedj fészket, Baglyocska hunyorog Mesék: Móra Ferenc: A fecske Hárs László: A gyalogfecske Képzelet, fantázia, rövid- és hosszútávú memória fejlesztése. Az érdeklődés, a motiváltság fejlesztése az élő környezet iránti érzékenyítéssel, az állatok megóvásáról való beszélgetéssel. Az irodalom iránti fogékonyság alakítása. A vers, mondókák kiírása a szülők számára a Katica Híradóra. ÉNEK ZENE ÉNEKES JÁTÉK RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA Mondókák: Mászik a béka Gólya, gólya, vaslapát Dalosjátékok: Fecskét látok mozdulatutánzó Gólya, gólya, gilice vonuló Boglya tetején áll egy gólya párválasztó közösen a szülőkkel is. Zenehallgatás: Eresz alól fecske fia, Házasodik a tücsök, Madársípok megismerése, a madarak beazonosítása képeken. Tavaszi rét szitakötőkkel ujjfestés + papírcsíkkal történő nyomhagyás (csoportmunka ajándék készítése Gabi néninek) Az én kedvenc állatom a tanösvényen ceruzarajz háttér satírozása (rajz készítése az intézményi innováció lezárásaként megrendezésre kerülő kiállításra) Metrumérzék, éneklési készség formálása. Térérzékelés, testséma ismeret fejlesztése. Társas kapcsolatok, szülő gyermek kapcsolat alakulásának elősegítése a párválasztóval. Esztétikai érzék fejlesztése, a zenei élmény, a közös játék megélésével, befogadásával pozitív érzelmek kiváltása. Emlékezet fejlesztése. Hallásfejlesztés. Finommozgások és tapintásos észlelés fejlesztése az újszerű technika alkalmazásával. Az ajándékozás örömének megéreztetése. A közös alkotás szépségének megélése. Alkotó produktív képesség fejlesztése. A vizuális kifejezőkészség, az esztétikai intelligencia formálása. Az önkifejezés szabadságán keresztül egyedi színbeli és formabeli kombinációk létrehozásának gyakorlása. Az állatok karakterjegyeinek megjelenítése. A tanösvényi túrára játékfűzés összeállítása a szülőknek a megismert dalokból, mondókákból. A tavaszi kép, mint ajándék. Egyéni rajzok. Kiállítás.

5 MOZGÁS A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE JÁTÉK Hosszú túra a Bihari sík Tájvédelmi Körzet Tanösvényén a Kilátóhoz a szülőkkel együtt. A túravezető Bona Gabriella a Bihari Közalapítvány környezeti nevelési programfelelőse. Előadások játékos ismeretterjesztés a csoportban a tájvédelmi körzet munkatársa által. Témák: Nem szeretem állatok, Fecske év, Vizes élőhelyek állatai. Kísérlet: Pók csapda A Nagyhalászi gólyafészek webkamerájával a madarak megfigyelése többször a hét folyamán az interneten. Az élőlények és a föld. Közvetlen tapasztalatszerzés a Bihari Sík Tájvédelmi körzet Tanösvényének élőhelyeiről, állatairól. Közvetlen megfigyelések, látás és hallás útján. Önmagukhoz mérten téri viszonyítások, közelebb távolabb, alacsonyabb magasabb, stb. Térbejárás, téri irányok gyakorlása nagymozgással. Kakukktojás játék gyakorlása. Mimetikus játékok (állatok, növények mozgása) az előadások során. Madár puzzle (saját készítésű) Sátorozás, piknikezés (szerepjátékhoz eszköszök biztosítása a csoportszobában) Állóképesség, fizikai erőnlét, kitartás, monotónia tűrés fejlesztése. Nagymozgások, téri tájékozódás fejlesztése. A túrázáshoz való pozitív érzelmi viszony formálása. Szociális képességek fejlesztése:a környezet- és természetvédelem alapozásával, a túrázás szokásainak alakításával,természetjárással, természeti ismeretek nyújtásával, pozitiv érzelmek keltésével a kevésbé ismert, szeretett állatok megismerésével. Annak tudatosítása, hogy ebben az évben a fecskék a világ kiemelt madarai. A védettség fogalmának megismerése. Gondolkodás fejlesztése a különböző állatok tulajdonságainak, jellegzetességeinek, élőhelyeinek bemutatásával a természetes környezetben. Értelmi képességek fejlesztése: téri tájékozódással, megfigyelőképességgel, emlékezettel, feladattartással, látás- és hallásérzékeléssel, valamint téri viszonyításokkal (távolság- és magasságbeli relációk stb.) Szabálytudat, analizáló szintetizáló képesség fejlesztése. Mozgásfejlesztés, testbeszéd gyakorlása. Társas magatartás formálása, a közösségi érzés mélyítése. Kreativitás, fantázia fejlesztése. Hallásfejlesztés. Rész egész viszonyának felfedeztetése, megfigyelőképesség, türelem, kitartás formálása. Az előadások. A tanösvényi túra. Madár puzzle játék

6 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA Közös fejlesztő játékok a szülőkkel a tanösvényen.(esővarázslás, mimetikus játékok, madárhangverseny) Ne szemeteljünk, ne tépjük le a virágokat, óvjuk a környezetünket, az élőlényeket. Hosszú túra a tanösvényen. Kenyér lángos sütése a tanösvény tanyájának kemencéjében. Környezettudatos magatartás formálása, megalapozása. Állóképesség, fizikai erőnlét fejlesztése. A régi, hagyományos, egészséges ételek megismerésével étkezési szokásaik formálása. Hagyományápolás. Kenyér lángos ÉRZELMI, SZOCIALIZÁCIÓ Ismerjük meg a szülőkkel együtt falunk és környékének természeti környezetét, a Bihari Sík Tájvédelmi Körzet Tanösvényének legfontosabb értékeit. Tiszteljük, óvjuk és szeressük a természetet. Fecske év 2010 Falunk és környékének megismerésével az érzelmi kötódés mélyítése a szülőföldünk iránt. A környezettudatos magatartás megalapozása a természet tiszteletére való neveléssel. A közös élmények átélésével a csoporttudat a szülő gyermek kapcsolat mélyítése. Szociális képességek fejlesztése a felelősségérzet csiráinak lerakásával. Fecske mobilok ANYANYELVI A tanösvény növényeinek, állatainak megnevezése, felismerése a tájékoztató táblákon és a természetes környezetben. Szólások, találóskérdések, nyelvtörők. Szókincsbővítés, gondolkodási műveletek, kreativitás, emlékezet, képzelet fejlesztése. A túra alatt és után a verbális kommunikáció, összefüggő, folyamatos beszéd fejlesztése az élmények, gondolatok megfogalmazásának gyakorlásával. MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK Az akvárium halainak, a csoportszoba növényeinek, a Katica kert folyamatos gondozása, ápolása. A különböző tevékenységek után a rendrakásban való résztvétel. Segítség a kemence felfűtésében (kóró hordása) Feladattudat, kötelességérzet, felelősségérzet formálása. Segítőkészség, az együttevékenykedés utáni vágy mélyítése. Akváriumok Katica kert Kenyér - lángos

7 ELŐKÉSZÜLETEK, SZERVEZÉSI FELADATOK: 1. Programegyeztetés a hét előadásaival és a túra lebonyolításával kapcsolatban Bona Gabriellával a Bihari Sík Tájvédelmi Körzet munkatársával. 2. Eszközigény megbeszélése (számítógép, projektor, vetítővászon, internethozzáférés stb.)ű 3. Az internethozzáférés megszervezése a Nagyhalászi gólyák bewebkamerázott fészkének megfigyeléséhez. 4. A szülői munkaközösség tagjaival megbeszélés: lovasszekerek biztosításának megszervezéséről, a kenyér lángos sütéséhez szükséges anyagok, eszközök biztosításáról.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái 3 hetet meghaladó projekt a Süni és Pillangó csoportjában (2010. március 29

Részletesebben

FÖLD napja három hetet meghaladó projekt

FÖLD napja három hetet meghaladó projekt Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 FÖLD napja három hetet meghaladó projekt VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PITYPANG CSOPORT április

Részletesebben

Védd a természetet, óvd az egészséged!

Védd a természetet, óvd az egészséged! ZSOMBÓ-CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉGEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, ÓVODÁJA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE CSÓLYOSPÁLOSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Védd a természetet, óvd az egészséged! A környezeti nevelés, egészséges

Részletesebben

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/ Pályázó neve

Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/ Pályázó neve Pályázati azonosító TÁMOP 3.1.4 08/2 2008 0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/

Részletesebben

RÁBAPATONAI KATICA ÓVODA Rábapatona PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

RÁBAPATONAI KATICA ÓVODA Rábapatona PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. RÁBAPATONAI KATICA ÓVODA Rábapatona PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 A gyermekek világa a maga féktelen vágyaival és lemondani nem tudásával, varázserő-hitével és mindent megelevenítő fantáziájával legfeljebb

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22.

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban 3.1.4-08/2-2008-0046 VÍZ TÉMAHÉT VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. A témahét

Részletesebben

1. Anyag, energia, információ

1. Anyag, energia, információ KÖRNYEZETISMERET Az Ember és természet műveltségterület középpontjában a természet és az azt megismerő ember áll. A természettudományos műveltség kialakításának alapja a természettel való közvetlen, megértő

Részletesebben

TEMATIKUS TERV AZ ŐSZ

TEMATIKUS TERV AZ ŐSZ TEMATIKUS TERV AZ ŐSZ KORCSOPORT: OSZTATLAN, VEGYES ÉLETKORÚ (3-6 ÉV) KÉSZÜLT A CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (SÁROSPATAK) SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ALAPJÁN, KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKAKÖZÖSSÉGI

Részletesebben

Madarásszunk! - A környezeti nevelés helye és szerepe az óvodában. (innováció)

Madarásszunk! - A környezeti nevelés helye és szerepe az óvodában. (innováció) Tanácsadó és Szolgáltató Kft. TÁMOP 3.1.4. 08/2-2009-0151 A feladat ellátási hely pontos megnevezése: Napköziotthonos óvoda A feladat ellátási hely pontos címe: 6070, Izsák, Kodály Z.u.2. Madarásszunk!

Részletesebben

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 Önálló innováció A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Projektcím: Szemét, vagy hulladék, avagy a hulladék nem mind

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Témahét a Százszorszép Óvoda Süni csoportjában (6-7 éves) 2010. május 10-14.

Részletesebben

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében Sombereki Általános Iskola, Sombereki Tagóvodája 7728 Somberek Rákóczi utca 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja, egyenlő hozzáférés biztosítása a Sombereki Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú

Részletesebben

Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22) Pályázó neve Gárdonyi Óvoda

Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22) Pályázó neve Gárdonyi Óvoda Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 869 T A R T A L O M J E G Y Z ÉK BEVEZETÉS 1. Helyzetkép az óvodáról 1.1. Óvodánk története 1.2. Humán erőforrásaink 1.3. Tárgyi feltételeink 2. Gyermekképünk 3. Óvodaképünk 4.

Részletesebben

SEGÉDANYAG A KATOLIKUS ÓVODÁK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJÁHOZ

SEGÉDANYAG A KATOLIKUS ÓVODÁK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJÁHOZ Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek! (Mt 25,40) SEGÉDANYAG A KATOLIKUS ÓVODÁK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJÁHOZ Készítették: Farkasné Egyed Zsuzsanna Grolyóné

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart

Részletesebben

Tengelice Óvodai Oktatási Alapítvány Napközi Otthonos Óvoda 3529 Miskolc Bezerédj I.u.15 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

Tengelice Óvodai Oktatási Alapítvány Napközi Otthonos Óvoda 3529 Miskolc Bezerédj I.u.15 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalomjegyzék Helyi Programunk írása során figyelembe vett jogszabályok 3.o Óvodánk adatai.3.o Bevezető.4.o Célrendszer, Óvodai nevelésünk célja, Óvodánk bemutatása..5.o

Részletesebben

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183.

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183. 1037, Remetehegyi út 183. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 202838 Intézményvezető: Legitimációs eljárás Lovász Eszter 1/2013. (.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

MADARAK ÉS FÁK NAPJA

MADARAK ÉS FÁK NAPJA TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 MADARAK ÉS FÁK NAPJA CIMŰ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: CSÁK ATTILÁNÉ óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben 5-6 éves gyermekkel A Sport

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK pedagógiai programjának KACSA ÚTI ÓVODA tagóvodai programrésze

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK pedagógiai programjának KACSA ÚTI ÓVODA tagóvodai programrésze SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK pedagógiai programjának KACSA ÚTI ÓVODA tagóvodai programrésze 2 A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai programjának Kacsa úti Óvoda tagóvodai

Részletesebben

Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Napsugár Napköziotthonos Óvoda HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető.... 3 1. Óvodai nevelésünk célja, feladata,rendszere és szerkezete..4 1.1. Gyermekképünk..... 4 1.2. Óvodaképünk...

Részletesebben

III. Óvodai foglalkozási program

III. Óvodai foglalkozási program III. Óvodai foglalkozási program A gyermekek tevékenységformái az óvodában 1. A játék A játék a 3-7 éves gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze.

Részletesebben

Erdő, mező, víz. Projekt 2010.

Erdő, mező, víz. Projekt 2010. Szegvár-Mártély ÁMK Mártélyi óvodája Mártély, Petőfi u. 1 Erdő, mező, víz Projekt 2010. Sétálunk, sétálunk erdőt, mezőt bejárunk dimbet-dombot megmászunk, mikor aztán elfáradunk, egy kis dombra lecsücsülünk,

Részletesebben

Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda. Óvodai Pedagógiai Program OM: 034384 2013.

Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda. Óvodai Pedagógiai Program OM: 034384 2013. Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda Óvodai Pedagógiai Program OM: 034384 2013. Az óvoda jellemző adatai Az óvoda neve: Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda Címe: 1086. Budapest, VIII. kerület Szűz u. 2.

Részletesebben

BENEDEK ELEK ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

BENEDEK ELEK ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA BENEDEK ELEK ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Benedek Elek Óvoda nevelőtestülete Úgy gyönyörködj a fiatalokban, Mint akik téged folytatnak majd, De ne magad vágyait, emlékeid álmodd Újra bennük:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162. Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162. Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében Szerves hulladék hasznosítása az Érsekcsanádi óvodában. Környezettudatos életmód kialakítása.

Részletesebben

TŰZ MODUL 2011.december Kiscsoport

TŰZ MODUL 2011.december Kiscsoport TŰZ MODUL 2011.december Kiscsoport Óvodapedagógusok: Gondos Gabriella Kiticsics Anikó Dajka: Györe Károlyné Gondozónő: Pántya Brigitta SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Kányádi Sándor:

Részletesebben