Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben Földesen TÁMOP / Óvodaképünk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben Földesen TÁMOP 3.1.4 08/2 2009 0069. Óvodaképünk"

Átírás

1 Óvodaképünk Óvodánkban a helyi óvodai nevelési programunk határozza meg nevelőmunkánkat, amit 1998-ban az óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készült fejlesztőprogram és nevelőtestületünk dolgozta ki ben átdolgoztuk. A Helyi Óvodai Nevelési Programunkban a személyiségfejlesztés a külső világ tevékeny megismertetésén keresztül történik. Célja, hogy a környezettel való ismerkedés során, olyan tapasztalatokat szerezzenek a gyerekek az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről, amelyek nélkülözhetetlenek az életkoruknak megfelelő tájékozódásban. Az óvodai élet tevékenységformái ehhez kapcsolódva fejlesztenek kompetenciákat. Programunk megvalósítása során kiemelten foglalkozunk: az egészséges életmódra neveléssel az érzelmi neveléssel és szocializációval környezeti neveléssel A TÁMOP /02 számú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés az innovatív intézményekben című pályázat keretében a 2009/10-es tanévben óvodánkban a Katica csoportban került bevezetésre a kompetencia alapú nevelés. Ennek keretében az átfogó intézményfejlesztés kidolgozásánál vállalkoztunk arra, hogy a gyerekekkel és a szülőkkel megismertessük a közvetlen környezetükben lévő Bihari sík és Tájvédelmi Központ értékeit. Ezzel az innovációval olyan programot építünk be óvodánk életébe, amely egyben óvoda-szülő kapcsolattartási program és az egészséges életmódhoz és a környezeti neveléshez szervesen kapcsolódik.

2 Célok A Tanösvényi túra a Bihari sík Tájvédelmi Körzetben című programnak átfogó célja Földes természeti környezetének és a Bihari sík Tájvédelmi Körzet értékeinek megismertetése és a környezettudatos magatartás megalapozása. Nevelési célunk az óvodáskorú gyermek környezettudatos viselkedésének megalapozása. A gyerekeket a természet szépségeinek megcsodáltatásával a természetben élő állatok, növények megismertetésével, megszerettetésével szeretnénk elérni. Fontos, hogy a gyermek szeresse, tisztelje a környezetét és bátran alakítsa anélkül, hogy kárt okozna benne. Feladataink Különös figyelmet kell fordítunk a gyerekek gondolkodásmódjának fejlesztésére, hogy képesek legyenek a természet értékeinek és az ember alkotta értékek felismerésére, megőrzésére. A Tanösvényi túra a Bihari sík Tájvédelmi Körzet című program keretén belül óvodásainknak és szüleiknek élményekben gazdag programsorozatot biztosítsunk, hogy aktívan játszva, konkrét tapasztalatszerzéssel sajátíthassák el szüleikkel együtt a környezettudatos gondolkodás alapjait. A tapasztalati úton történő ismeretszerzés megteremti annak lehetőségét, hogy a gyermek saját tevékenységén keresztül szerezze meg azokat az élményeket, amelyek felébresztik és fenntartják benne a környező világ megismerésének vágyát. Nagyon fontos, hogy megismerje az őt közvetlenül körülvevő szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetét, ahol él. Megismerik az őselemek veszélyeit, értékeit és egymásra gyakorolt hatásait.

3 A helyszín megközelítésének lehetőségei: Földes Község felől földúton 4 km lovas kocsival a 42-es főút felől személygépkocsival A Tanösvényi túra a Bihari sík Tájvédelmi Körzetben című program időtartama és ütemezése Megvalósítás a Községi Óvoda óvodásai és szüleik részvételével Időpont: ig Helyszín: Bihari sík Tájvédelmi Körzet A részvétel időpontja csoportonként: : Katica csoport, középsős gyerekek : Napocska csoport, kiscsoportos gyerekek : Micimackó csoport, kis és nagycsoportos gyerekek : Pillangó csoport, nagycsoportos gyerekek : Csigabiga csoport, vegyes életkorú gyerekek : Méhecske csoport, vegyes életkorú gyerekek Személyi feltételek 2 óvodapedagógus, 1 dajka (a csoport dolgozói) túravezető a Bihar Közalapítvány környezeti-nevelési szakembere Az előkészítés feladatai: kapcsolatfelvétel a Bihari sík Tájvédelmi Körzet Alapítványának környezeti-nevelési programjának vezetője előzetes tájékozódás tevékenységi tervek kidolgozása

4 a tevékenységek előkészítése (szervezési feladatok, anyaggyűjtés, programgyűjtés) Az előkészítés eszközei: A gyerekek ráhangolását segítő eszközök beszerzése a Bihar Természetvédelmi és Kulturális Értékőrző Közalapítványtól (plakátok, fotók, képek, színezők, CD-k a természet hangjairól, madársípok, szakirodalom: Zöld-ovi). A megvalósítás feladatai: A tevékenységek megvalósítása a csoportokban o gyűjtőmunka o kézműves foglalkozások o élmény utáni gyermekmunka Tanösvényi túra a Bihari sík Tájvédelmi Körzetben szülőkkel közösen Hagyományápolás és lángos sütés A szakmai programok tárgyi feltételei: bogárnéző távcsövek kézi nagyítók fényképezőgépek a kemencében történő lángos sütéshez eszközök A projekt feladatok dokumentálása: csoport-projektterv az intézményi feladatok lebontása az intézményi innováció céljainak megfelelően

5 csoportnapló fényképek A nyilvánosság biztosítása: A Tanösvényi túra során átélt élmények alapján készült és a ráhangolódás alatt készült gyermekmunkákból rajzkiállítást rendezünk. A kiállítás része lesz a Tanösvényi túrán átélt élményekről készült fotók gyűjteménye. A megnyitóra meghívtuk a Földes televíziót, a Hajdú-Bihar megyei Napló külső munkatársát. Honlapunkon hozzuk nyilvánosságra eredményeinket. A program napi tevékenységei: Katica csoport (középsős gyerekek) 8 30 : Lovas kocsival vagy személygépkocsival a gyerekek helyszínre juttatása 9 00 : Természettel kapcsolatos mondókák, versek, dalos játékok, közös játék a szülőkkel, esővarászolás : Rövid előadás a szülők és gyerekek számára a környezettudatos magatartás kialakításáról : Séta a kilátóhoz, egy ideig lovas szekérrel. Néhány ezen a környéken honos növény és állat megismertetése kiállító táblákról és a valóságban. Madárfigyelés (Fehér kócsag, vadludak, pacsirta madárhangok hallgatása virágok megkeresése játékos feladatokkal, tapintással, szaglással, növényi és állati nyomok követése : A kemencében sült lángos elfogyasztása : Visszautazás személygépkocsival és lovas szekéren

6 Napocska csoport (kiscsoportos gyerekek) 9 00 : Lovas kocsival, kerékpárral utazás a helyszínre, közben természettel kapcsolatos mondókák énekelése. Találkozó a Tanösvényi túra első táblájánál, a Bihar Közalapítvány túravezetőjével : Az ismeretterjesztő táblák segítségével madarakkal ismerkedés, madárhangok hallgatása, fészekkeresés, éneklés, mondókázás, baglyocska játék. Ismerkedés a vízi világ növényeivel, állataival : A szülők által kemencében sütött lángos elfogyasztása : Indulás vissza az óvodába énekszóval, lovas kocsival Micimackó csoport (kis-nagycsoportos gyerekek) 9 00 : Lovas kocsival eljutás a helyszínre. Útközben házi állatok nézegetése a szekérről : Indulás a Kék Vércsés erdőből, madarak, varjúfélék, kékvércse, nádirigó, feketerigó megfigyelése, hallgatózás. A Bihar Közalapítvány leendő oktató központjában a képek megtekintése. Gyakorlati tanácsadás a környezetvédelmi szakembertől a környezettudatos magatartás kialakításához. Az istállóban a lovak és takarmányuk, fecskefészek megfigyelése. Növények megnevezése, megismerése tapintással, szaglással (orgona, nárcisz, pusztai madártej, boglárka) Séta végig a Tanösvényi túrán az ismeretterjesztő tábláknál a látottak felismerése, megnevezése, állatok hangjának, mozgásának utánzása, rókalyuk felfedezése. A vize élőhelyen való járás megtapasztalása, békák mozgásának, hangjának megfigyelése, utánzása. A kilátón távcsővel a vizes élőhelyek madarainak és a fekete bivaly megfigyelése.

7 13 00 : Visszaérkezés a kemencéig. Kenyérlángos, piknikezés : Hazaindulás szekéren. Pillangó csoport (nagycsoportos gyerekek) 8 30 : Indulás lovas kocsival a helyszínre, a szülők és gyerekek együtt : Találkozás a túravezetővel a Kék Vércsés erdőben, gyakorlati tanácsadás a környezetvédelmi szakembertől a környezettudatos magatartás kialakításához : A kiállítás megtekintése a Bihar Közalapítvány leendő oktatóközpontjában. Az istállóban a lovak és a fecskefészek megtekintése. Séta a Tanösvényi túrán a Kilátóhoz. Madarak (vetési varjak, kék vércse, kócsag) megfigyelése, madárhangok meghallgatása, virágok (madártej, pásztortáska, fekete nadálytő, réti ecsetpázsit). Állatnyomok megfigyelése, táplálékláncra utaló nyomok keresése. A kilátóból bivalycsorda, fészkelő bagoly megfigyelése távcsővel : Megérkezés a kisházba, a szülők által kemencében sütött lángos elfogyasztása : Visszaérkezés az óvodába Csigabiga csoport (vegyes életkorú gyerekek) 8 00 : Indulás két lovas szekérrel az óvodából a helyszínre a szülőkkel közösen 8 30 : Találkozás a túravezetővel a Kék Vércse erdőben. Madarak megfigyelése, hangjuk meghallgatása, beazonosítása. Kooperatív játékok a túravezető irányításával. Állatok megjelenítése. Az istálló és a lovak megtekintése, fecske fecskefészek keresése, háziállatok : Gyakorlati tanácsadás a környezetvédelmi szakembertől a környezettudatos magatartás kialakításához. Tízórai.

8 10 00 : Séta a kilátóhoz, közben játékok, madarak és egyéb vadon élő állatok megfigyelése és megelevenítése. A rejtőzködő életmód fontossága az életben maradáshoz, ennek játékban való kipróbálása. Növények, békák, madarak szaporodása, tojás megfigyelése a fészekben. A tápláléklánc folyamata. Vízi világ növény és állatvilága (szárcsa, szürke gém, vadlúd, tőkés réce ) A kilátóból baglyok, bivalyok megfigyelése távcsővel. Szülők bevonásával alakoskodó, állatokat megjelenítő játékok : Megérkezés a kisházba, a szülők által kemencében sütött lángos elfogyasztása : Visszaérkezés az óvodába lovas kocsival. Méhecske csoport (vegyes életkorú gyerekek) 8 00 : Indulás két szekérrel, szülőkkel közösen énekszóval 8 30 : Találkozás a túravezetővel a Kék Vércse erdőnél. Gyakorlati tanácsadás a környezetvédelmi szakembertől a környezettudatos magatartás kialakításához. Az istálló és a lovak megtekintése, fecske fecskefészek keresése, háziállatok : A szülők által kemencében elkészített kenyérlángos elfogyasztása a kisháznál : Séta a Seggenülő hodályhoz, Útközben állatok, növények, békák, madarak megfigyelése, hangjuk meghallgatása. A tápláléklánc folyamatának folyamata Játékok szülőkkel: állatos, alakoskodó, azonosuló játékok az állatok életmódjáról, szaporodásáról, táplálkozásukról. Birkanyáj a hodálynál, gémeskút : Visszaindulás az óvodába lovas kocsival

9 A program megvalósításának várható eredményei: a gyerekek és a szülők is megismerik és megszeretik a lakóhelyünk közvetlen közelében elterülő Bihari sík növény és állatvilágát o rétek, legelők növényei, állatai o a vízi és mocsárvilág állatai, növényei o őshonos állatfajok (birka, bivaly) o madarak (gázló- ragadozó-énekesmadarak) megismerik a természetben jelenlévő táplálékláncot gyakorlati tapasztalatokat gyűjtenek és megélik a felfedezés örömét gyakorolhatják a természetbarát életformát megismerkedhetnek az ott rejlő veszélyekkel megismerkednek a környezetvédelem fogalmával néhány védett és kiemelten védett növénnyel és állattal, melyek ezen a vidéken honosak a szülők megértik a környezettudatos magatartás szükségességét Hiszünk benne, hogy a megkezdett program a gyerekek környezettudatos magatartásának kialakítása érdekében nemcsak itt az óvodában, hanem az iskolában is folytatódni fog.

10 Földes Nagyközségi Óvoda Átfogó intézményfejlesztés: Tanösvényi túra a Bihari sík Tájvédelmi Körzetben március Készítette: Karmazsinné Rohodi Ilona

ERDŐ, MEZŐ, VÍZ PROJEKT 2010.

ERDŐ, MEZŐ, VÍZ PROJEKT 2010. ERDŐ, MEZŐ, VÍZ PROJEKT 2010. Nem fúj már és nem havaz, itt van, itt van a tavasz! Csip-csirip, csip-csirip, Kikelet kivirít. Azt mondják a cinegék, itt a tavasz, nyitni kék, Kék ibolya, gyöngyvirág, csupa

Részletesebben

MADARAK ÉS FÁK NAPJA

MADARAK ÉS FÁK NAPJA TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 MADARAK ÉS FÁK NAPJA CIMŰ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: CSÁK ATTILÁNÉ óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben 5-6 éves gyermekkel A Sport

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4.-08/2-0069 Községi Napköziotthonos Óvoda, Földes, Rákóczi út 11.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4.-08/2-0069 Községi Napköziotthonos Óvoda, Földes, Rákóczi út 11. BOGARÁSZÓ MADARÁSZÓ TANÖSVÉNYI TÚRA A BIHARI SÍK TÁJVÉDELMI KÖRZETBEN AZ ÁLLATOK ÉLETE (FÖLD 1.) 2010. ÁPRILIS 12 16. KATICA CSOPORT TEVÉKENYSÉGTERÜLET TÉMA, FELADAT, ISMERET A TEVÉKENYSÉG SORÁN MEGVALÓSÍTOTT

Részletesebben

Környezettudatos életmód, magatartás kialakítása

Környezettudatos életmód, magatartás kialakítása TÁMOP 3.1.4/8/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. Telefon: 36-66-515-500 Telefax:

Részletesebben

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében Sombereki Általános Iskola, Sombereki Tagóvodája 7728 Somberek Rákóczi utca 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja, egyenlő hozzáférés biztosítása a Sombereki Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú

Részletesebben

Óvoda-iskola átmenet programjának kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelően

Óvoda-iskola átmenet programjának kidolgozása, a helyi sajátosságoknak megfelelően Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert u. 17. Tel: 62/517-194 Fax: 517-195 Email: szivarvanyovi@vnet.hu TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0049 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Algyőn TÁMOP 3.1.4. óvodai innováció

Részletesebben

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Hévíz 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Nevelőtestülete 2 HITVALLÁSUNK Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk mire

Részletesebben

Környezeti nevelés. Önálló Intézményi innováció. SZTE Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. Szeged

Környezeti nevelés. Önálló Intézményi innováció. SZTE Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. Szeged Önálló Intézményi innováció SZTE Napköziotthonos Óvoda Környezeti nevelés 2009/2010. Szeged 1 SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Készítették: Timár Marietta Bozókiné Hefkó Erzsébet

Részletesebben

Erdő, mező, víz. Projekt 2010.

Erdő, mező, víz. Projekt 2010. Szegvár-Mártély ÁMK Mártélyi óvodája Mártély, Petőfi u. 1 Erdő, mező, víz Projekt 2010. Sétálunk, sétálunk erdőt, mezőt bejárunk dimbet-dombot megmászunk, mikor aztán elfáradunk, egy kis dombra lecsücsülünk,

Részletesebben

Zöld óvodában, úton a Zöld Óvoda felé a Gyermekkert Óvodában

Zöld óvodában, úton a Zöld Óvoda felé a Gyermekkert Óvodában Zöld óvodában, úton a Zöld Óvoda felé a Gyermekkert Óvodában Budapest, 2012 január 10. A dolgozatot készítette: Dr. Lengyelné Pomázi Erika Lakcím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 59. 6.em.66. mobil: 06-30-3400258

Részletesebben

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872 Pedagógiai Program p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. 1 ÓVODAKÉP... 5 1. 2. GYERMEKKÉP... 8 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 8

Részletesebben

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013.

A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Napközi Otthonos Óvoda 3015 Csány, Malom út 1. OM azonosító: 031 411 A csányi Napközi Otthonos Óvoda pedagógiai programja 2013. Készült: 2013.július 25. KÉSZÍTETTE: A csányi Napközi Otthonos Óvoda nevelőtestülete:

Részletesebben

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT KÉSZÍTETTE: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda nevelőtestülete Csontosné Skrabák Éva Fabu Anna Márta Fain Józsefné Karczagné Nagy Klára Kerekné Aradi

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK pedagógiai programjának KACSA ÚTI ÓVODA tagóvodai programrésze

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK pedagógiai programjának KACSA ÚTI ÓVODA tagóvodai programrésze SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK pedagógiai programjának KACSA ÚTI ÓVODA tagóvodai programrésze 2 A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: Szolnok Városi Óvodák Pedagógiai programjának Kacsa úti Óvoda tagóvodai

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szolnok 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szolnok 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szolnok 2014 1 A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Kacsa úti Óvoda tagóvodai programrésze 5000 Szolnok, Kacsa út 2 Telefon:

Részletesebben

Salgótarjáni Összevont Óvoda Aprófalva Tagóvodája Pedagógiai Program 2014. Salgótarjáni Összevont Óvoda Aprófalva Tagóvodája PEDAGÓGIA PROGRAM

Salgótarjáni Összevont Óvoda Aprófalva Tagóvodája Pedagógiai Program 2014. Salgótarjáni Összevont Óvoda Aprófalva Tagóvodája PEDAGÓGIA PROGRAM 1 Salgótarjáni Összevont Óvoda Aprófalva Tagóvodája PEDAGÓGIA PROGRAM Pedagógiai programunkat a Salgótarjáni Összevont Óvoda keretprogramja részeként alkottuk meg. 2 Bemutatkozás Az Aprófalva Tagóvoda

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000 Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI HELYZETKÉP... 4 2. 1. A családok szociokulturális

Részletesebben

Göcsej Kapuja Bak ÁMK Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda Óvoda feladatellátási hely Sárhida. Szivárvány csoport Vegyes életkorú óvodai csoport

Göcsej Kapuja Bak ÁMK Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda Óvoda feladatellátási hely Sárhida. Szivárvány csoport Vegyes életkorú óvodai csoport A csodálkozás öröm, mivelhogy fölfedezés. Göcsej Kapuja Bak ÁMK Némethy Miklós Általános Iskola és Óvoda Óvoda feladatellátási hely Sárhida Szivárvány csoport Vegyes életkorú óvodai csoport Egészséges

Részletesebben

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40. Tel.: 06-47/311-719; T/F: 06-47/311-856 e-mail: carolinaovodasp@pr.hu CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Bevezetés. Az óvoda funkciói: - óvó-védő, - szociális, - nevelő-személyiségfejlesztő funkció.

Bevezetés. Az óvoda funkciói: - óvó-védő, - szociális, - nevelő-személyiségfejlesztő funkció. Bevezetés Az óvoda helyi nevelési programját a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet, az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSA, A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÜKRÉBEN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSA, A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÜKRÉBEN A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSA, A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÜKRÉBEN APRÓ LÉPÉS AZ ÓVODÁSNAK, NAGY LÉPÉS A VILÁGNAK INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ Készítette: Cselényi Julianna, Módosné Gosztola Erzsébet, Szabó

Részletesebben

A TISZAALPÁRI TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAALPÁRI TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAALPÁRI TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt. Szám: OM azonosító: 027689 A TISZAALPÁRI TÜNDÉRRÓZSA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Tündérrózsa Napközi

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1 2. Óvodáink bemutatása 4 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 2.3.Balatonvilágosi tagóvoda

Részletesebben

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872 Pedagógiai Program p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. 1 ÓVODAKÉP... 5 1. 2. GYERMEKKÉP... 8 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 8

Részletesebben

RÁBAPATONAI KATICA ÓVODA Rábapatona PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

RÁBAPATONAI KATICA ÓVODA Rábapatona PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. RÁBAPATONAI KATICA ÓVODA Rábapatona PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 A gyermekek világa a maga féktelen vágyaival és lemondani nem tudásával, varázserő-hitével és mindent megelevenítő fantáziájával legfeljebb

Részletesebben

A Mesevilág Óvoda Pedagógiai Programja

A Mesevilág Óvoda Pedagógiai Programja A Mesevilág Óvoda Pedagógiai Programja (KIVONAT) Készítette: Patakiné Varga Petra 2012. május 2012. 1 Óvodánk bemutatása: Óvoda elhelyezkedése: Óvodánk a főváros XVI. kerületének családi házas övezetében,

Részletesebben

Természetismereti programok óvodásoknak. Foglakozási terv

Természetismereti programok óvodásoknak. Foglakozási terv Természetismereti programok óvodásoknak Foglakozási terv Program azonosítója: NTP-OTM-MPA-12-059 Kedvezményezett: Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület Cím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel./Fax: +36-62/544725

Részletesebben

TÁMO P - 3.1.4 / 08 / 2-2 00 9-01 34

TÁMO P - 3.1.4 / 08 / 2-2 00 9-01 34 Ez a Föld, ez ád nekünk otthont, ide születtünk, itt pihenünk meg. Kell, hogy érezd, hogy óvjad, hogy féltsed, kapaszkodva bele az élet erejével, a szeretetünk ezernyi gyökerével. Hogy örömmel töltse el

Részletesebben