VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT március

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22."

Átírás

1 Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban / VÍZ TÉMAHÉT VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT március

2 A témahét időpontja: március A témahetet szervező pedagógusok: Piller Imréné Farkas Gyuláné A témahét helyszíne : A témahétbe bevont csoport: A csoport létszáma : Városi Óvodai Intézmény Petőfi Óvoda Kisújszállás, Széchenyi u. 8. Pitypang csoport 28 fő A témahét célja: A víz, mint az élet egyik legfontosabb lételeme megismertetése Tapasztalaton alapuló környezeti nevelés az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése A környezettudatos magatartás megismertetése; ok-okozati összefüggések megláttatása 2

3 A kompetenciafejlesztés fókuszai: Motiváltság kialakítása,tanulás iránti attitűd alakítása. Önbizalom, magabiztosság erősítése. Figyelem, emlékezet, gondolkodás fejlesztése megfigyelésekkel, korábbi ismeretek felidézésével, ok okozati összefüggések megfogalmazásával. Egymás meghallgatása, érdeklődés a másik mondanivalója iránt. Társas magatartás, társas kapcsolatok egymásra figyelés, alkalmazkodás, türelem. Feladattartás, szabálytudat - fejlesztése az együtt tevékenykedés, együttműködés során, a különböző tevékenységekben. Az élővilág szeretetének megalapozása megfigyelésükkel, védelmükkel, ismeretek gyűjtésével. Környezettudatos viselkedés megalapozása. Munkaformák Felfedezéses tanulás megfigyelések, kísérletek, tevékenykedtetés Kooperatív munka páros- és csoport munkák Beszélgetés

4 A témahét előkészítése 1. Tervezés A témahét előkészítése: témaválasztás, előzetes tapasztalatszerzési lehetőségek felmérése 2. A programok részletes kidolgozása ütemterv szerint; feladatok, felelősök meghatározása 3. Gyűjtőmunka megtervezése a szükséges tárgyi feltételek megteremtése 4. A témahét megszervezése A témahét tematikája A gyermekek egy héten keresztül, különböző munkaformákban ismerkednek a Vízzel, élővilágával; felelevenítve előzetes ezzel kapcsolatos élményeiket, ismereteiket (kirándulások, kísérletek ). 4

5 Játék 1. Horgászos játék 2. Folyó, tó építés kavicsszegéllyel 3. Folyó, tó betelepítése élőlényekkel 4. Zsilipes pályával hajózás 5. Csónak-húzó verseny 6. Társas játékok Külső világ tevékeny megismerése 1. A víz az élet feltétele; építő, romboló hatása, folyása, hangja, 2. A víz élővilága: növények, állatok 3. A víz és az emberek kapcsolata takarékos vízfelhasználás a víz tisztasága, védelme Matematikai tartalmú tapasztalatok 1. Tér bejárása, téri irányok gyakorlása nagymozgással. 2. Téri relációk, téri kiterjedések. 3. Összehasonlítások méret, forma, mennyiség, távolság - mérések VÍZ Tevékenységek 1. Az őszi gyalogtúra emlékeinek felidézése képek segítségével (laptop) 2. Közvetlen tapasztalatszerzés látással, hallással, Megfigyelések a Csónakázó tónál. 3. Kísérletek a vízzel: vízminták összehasonlítása; tisztasága, szaga, halmazállapotai mi süllyed, mi nem mi oldódik, mi nem különböző anyagok vízáteresztő képessége: föld,homok,kavics 4. Könyvek, térkép nézegetése 5. Életközösségek Vizek mentén VHS kazetta közös megtekintése Gondozás 1. Öltözködés 2. Kézmosás Munka jellegű tevékenységek 1. Növényápolás 2. Akvárium berendezése, halak etetése Vers, mese 1. Buda Ferenc Gólya 2. Csanádi Imre Locska 3. Weöres Sándor Béka a fa tövén 4. Weöres Sándor Tó vize 5. Zelk Zoltán a patak meséje 6. Gazdag Erzsi A pisztráng és a patak 7. A zöld béka és a sárga tavirózsa 8. Andersen a rút kiskacsa 5

6 Mozgás 1. Az állatok mozgásának utánzása 2. Játék a csónakban (5/65) 3. Irány a sziget 4. Hullámverés (1/30) 5. Hullámjáték (5/62) Rajz, mintázás, kézi munka 1. Vízről és élőlényeiről készült képekből tablókészítés (páros munkával) 2. Vízi és vízparti élőlények képének színezése 3. Tó és tópart élővilága közös kép alkotása különböző technikák alkalmazásával festés, színezés, vágás, ragasztás, képalakítás (csoportmunka) Gyűjtőmunka 1. Vízzel kapcsolatos képek, könyvek, újságok 2. Saját élményű fényképek 3. Kavicsok 4. Vízminták Értékelés, önértékelés 1. Ki mit csinált? Hogyan? Kivel? 2. Mi tetszett a legjobban? Miért? 3. Ki hogyan érezte magát? 4. Egymás munkájának értékelése: - Együttműködés sikerült-e? Milyen az elkészült alkotás? Ki melyik tevékenységet választotta? 5. Gyermeki munkák elhelyezése 6. Fotók közös megtekintése, beszélgetés Ének, zene, énekes játék 1. Víz, víz, tiszta víz 2. Széles a Tisza 3. Kis kacsa fürdik 4. Úszik a tóban (Gryllus) 5. Csajkovszkij A hattyúk tava Együttműködés a szülőkkel 1. Folyamatos tájékoztatás tevékenységeinkről, a gyűjtőmunkáról 2. Gyermeki munkák kihelyezése 3. A tevékenységekről készült fotók bemutatása 6

7 A témahét megtervezéséért, lebonyolításáért felelős kollégák Tevékenység, feladat Résztvevők Felelős Határidő Keletkezett produktum Partnerek tájékoztatása A csoport szülői, óvoda dolgozói Farkas Gyuláné Jegyzőkönyv Előkészítés Feladatellátási hely pedagógusai, nevelést segítő munkatársak Farkas Gyuláné Programterv vázlata, ötletek gyűjteménye, tématerv Programterv kidolgozása Piller Imréné Farkas Gyuláné Piller Imréné Hetiterv, jegyzetek Gyűjtőmunka megtervezése Piller Imréné Farkas Gyuláné Piller Imréné Hetiterv, szülői kiírások Kidolgozott Témahét megszervezése Témahét megvalósítása A témahét anyagának írásos elkészítése, beszámoló a végzett munkáról Piller Imréné Piller Imréné Piller Imréné Piller Imréné Piller Imréné Piller Imréné víz témahét terv, meghívó, fényképek, beszámoló Kidolgozott víz témahét terv, meghívó, fényképek, beszámoló Kész dokumentáció, honlap, cikk 7

8 Ellenőrzés Tevékenység, feladat Résztvevők Felelős Határidő Keletkezett produktum Ellenőrzés / Ki - mikor hogyan / Partnerek tájékoztatása A csoport szülői, óvoda dolgozói Farkas Gyuláné Jegyzőkönyv - Int. vez.hely Dokumentum Előkészítés Feladatellátási hely pedagógusai, nevelést segítő munkatársak Farkas Gyuláné Programterv vázlata, ötletek gyűjteménye, tématerv -Int.vez.hely Tématerv vázlat, Elbeszélgetés Programterv kidolgozása Piller Imréné Farkas Gyuláné Piller Imréné Hetiterv, jegyzetek - Szakmai vezető Jegyzetek -Szakmai vezető Gyűjtőmunka megtervezése Piller Imréné Farkas Gyuláné Piller Imréné Hetiterv, szülői kiírások Szülői kiírások csoportnapló Témahét megszervezése Piller Imréné Piller Imréné Kidolgozott víz témahét terv, meghívó -Szakmai vezető Dokumentumok Témahét megvalósítása Piller Imréné Piller Imréné Kidolgozott víz témahét -Szakmai vezető 8

9 terv, meghívó, fényképek, beszámoló -Dokumentumok - Fényképek A témahét anyagának írásos elkészítése, beszámoló a végzett munkáról Piller Imréné Piller Imréné Kész dokumentáció, honlap, cikk -Intézményvezető, Szakmai vezető Elkészült témahét dokumentáció 9

10 A témahét tevékenységi és kommunikációs terve Tevékenység Megvalósítás időpontja Felelős Szóbeli kommunikáció Irásbeli kommunikáció Előkészítés, tervezés Piller Imréné Szülők tájékoztatása szülői értekezleten Jegyzőkönyv Tématerv Látogatás a Csónakázó tóhoz Piller Imréné Szóbeli infprmációk Folyamatos kommunikáció a csoportban dolgozó felnőttek között Csoportnapló Szülői heti kiírások Megbeszélés, Csoportnapló, Játék Piller Imréné kommunikáció a csoportban dolgozó felnőttek között jegyzet,ötletlista Külső világ tevékeny megismerése Piller Imréné Megbeszélés, kommunikáció a csoportban dolgozó felnőttek között Szülői heti kiírások, csoportnapló Megbeszélés, Csoportnapló Mozgás Piller Imréné Vers, mese Piller Imréné kommunikáció a csoportban dolgozó felnőttek között Megbeszélés, kommunikáció a csoportban dolgozó felnőttek Szülői heti kiírások, csoportnapló 10

11 között Ének, zene, énekes játék Piller Imréné Megbeszélés, kommunikáció a csoportban dolgozó felnőttek között Szülői heti kiírások, csoportnapló Rajz, mintázás, kézimunka Piller Imréné Megbeszélés, kommunikáció a csoportban dolgozó felnőttek között Szülői heti kiírások, csoportnapló 11

12 A témahét megvalósításának tapasztalatai Az előzetes tapasztalatokra, ismeretekre építő komplex feldolgozás, az egyéni képességek figyelembe vétele sikeressé és emlékezetessé tette a témahetet. A gyermekek ismeretet szereztek a víz tulajdonságairól, erejéről, fontosságáról az élőlények életében. Tapasztalatot szereztek a víztakarékosság, víztisztaság fontosságáról, megalapozódtak a környezet és természetvédelem szokásai. A környező világ megismerése során ok-okozati összefüggéseket fedeztek; egyre bátrabban, kifejezőbben fogalmazták meg következtetéseiket. A kooperatív tevékenységek, az együttműködések, a közös célok elérése közben fejlődtek társas kapcsolataik. A csoportmunkák, páros munkák megvalósítása közben erősödött az egymásra figyelés, egymás türelmes meghallgatása. A mindennapjainkba szervesen beépültek a különböző vizes játékok, a szabad játékban megvalósuló ötletek, a mozgásos utánzó játékok mind hozzájárultak az élő- és élettelen környezet hatékony megismeréséhez, az ismeretek beépüléséhez. Ábrázoló tevékenységeikben változatos formában jelent meg a téma. Gyakran segítették egymást ötlettel, kiegészítő rajzzal. A téma feldolgozását a vízről, vízi világról szóló változatos irodalmi és zenei anyaggal színesítettük. E művek is fejlesztették fantáziájukat, bővült aktív és passzív szókincsük. A napi tevékenységek, körbeszélgetések során felidézték tapasztalataikat, felelevenítették élményeiket a természet szépségéről. A komplex óvodai programcsomaghoz tartozó javasolt zenehallgatási anyag a mozgásos önkifejezést, fantáziájukat, képzeletüket kreativitásukat fejlesztette. 12

13 A sokszínű tevékenységek során eredményesen differenciálhattak az óvodapedagógusok. A vízzel kapcsolatos ismeretek ilyen jellegű eldolgozásával, változatos tevékenységekkel, egyéni képességfejlesztést segítő módszerekkel eredményesen megvalósítható az óvodás gyermekek komplex fejlesztése. 13

14 Felhasznált irodalom 1. Labáth Ferencné,Gilicze Zoltán,Kovács Erika:Kompetencia alapú óvodai programcsomag 2. Puss Józsefné,Thieme Tiborné,Fehér Anna,Szélinger Henriett,Káli Erzsébet,Schrödl Istvánné,Kocsis Csilla: Kompetencia alapú óvodai programcsomag - Komplex fejlesztési tématervek 3. Fehér Anna : 1. Játszunk? Természetesen! - SuliNova Közoktatásfejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. - Budapest, Bekker Zoltánné - Kocsis csilla - Kongyikné Kis Klára - Zaveczné Komáromi Katalin : 5.Kiegészítő segédlet a komplex fejlesztési tervekhez - Sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. - Budapest, 2006 Dr Kanczler Gyuláné 5. Dr Kanczler Gyuláné: 9. Felfedezések a természetben 6. Szivárvány Helyi Óvodai Nevelési program Városi Óvodai Intézmény - Kisújszállás 14

FÖLD napja három hetet meghaladó projekt

FÖLD napja három hetet meghaladó projekt Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 FÖLD napja három hetet meghaladó projekt VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PITYPANG CSOPORT április

Részletesebben

Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODULÁRIS PROGRAM

Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODULÁRIS PROGRAM Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD MODULÁRIS PROGRAM VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT

Részletesebben

Egészséges életmód Moduláris program

Egészséges életmód Moduláris program TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben ÁMK Óvoda 2769 Tápiószőlős, Árpád u. 3. Egészséges életmód Moduláris program 2009. 1 A program előzményei A helyi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái 3 hetet meghaladó projekt a Süni és Pillangó csoportjában (2010. március 29

Részletesebben

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162. Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162. Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében Szerves hulladék hasznosítása az Érsekcsanádi óvodában. Környezettudatos életmód kialakítása.

Részletesebben

Védd a természetet, óvd az egészséged!

Védd a természetet, óvd az egészséged! ZSOMBÓ-CSÓLYOSPÁLOS KÖZSÉGEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, ÓVODÁJA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE CSÓLYOSPÁLOSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Védd a természetet, óvd az egészséged! A környezeti nevelés, egészséges

Részletesebben

VÍZ, VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ

VÍZ, VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ TÁMOP 3.1.4/8/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. Telefon: 36-66-515-500 Telefax:

Részletesebben

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 1 TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 Készítette: Schultzné Páncsics Mária Rapcsák Józsefné 2 TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0162

Részletesebben

Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/ Pályázó neve

Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/ Pályázó neve Pályázati azonosító TÁMOP 3.1.4 08/2 2008 0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/

Részletesebben

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében Sombereki Általános Iskola, Sombereki Tagóvodája 7728 Somberek Rákóczi utca 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja, egyenlő hozzáférés biztosítása a Sombereki Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú

Részletesebben

Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22) Pályázó neve Gárdonyi Óvoda

Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22) Pályázó neve Gárdonyi Óvoda Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Témahét a Százszorszép Óvoda Süni csoportjában (6-7 éves) 2010. május 10-14.

Részletesebben

MADARAK ÉS FÁK NAPJA

MADARAK ÉS FÁK NAPJA TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 MADARAK ÉS FÁK NAPJA CIMŰ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: CSÁK ATTILÁNÉ óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben 5-6 éves gyermekkel A Sport

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

Környezeti nevelés. Önálló Intézményi innováció. SZTE Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. Szeged

Környezeti nevelés. Önálló Intézményi innováció. SZTE Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. Szeged Önálló Intézményi innováció SZTE Napköziotthonos Óvoda Környezeti nevelés 2009/2010. Szeged 1 SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Készítették: Timár Marietta Bozókiné Hefkó Erzsébet

Részletesebben

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872 Pedagógiai Program p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. 1 ÓVODAKÉP... 5 1. 2. GYERMEKKÉP... 8 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 8

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt. Kincsünk a Föld (Környezetvédelem az óvodában)

Három hetet meghaladó projekt. Kincsünk a Föld (Környezetvédelem az óvodában) Három hetet meghaladó projekt Kincsünk a Föld (Környezetvédelem az óvodában) Készítette: László Éva Napközi otthonos Óvoda Szentpéterúr Tartalomjegyzék 1. Téma 3 2. Cél 3 3. Tartalom kapcsolódása az óvodai

Részletesebben

Környezettudatos életmód, magatartás kialakítása

Környezettudatos életmód, magatartás kialakítása TÁMOP 3.1.4/8/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. Telefon: 36-66-515-500 Telefax:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szolnok 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szolnok 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szolnok 2014 1 A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Kacsa úti Óvoda tagóvodai programrésze 5000 Szolnok, Kacsa út 2 Telefon:

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

Bevezetés. Az óvoda funkciói: - óvó-védő, - szociális, - nevelő-személyiségfejlesztő funkció.

Bevezetés. Az óvoda funkciói: - óvó-védő, - szociális, - nevelő-személyiségfejlesztő funkció. Bevezetés Az óvoda helyi nevelési programját a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a 255/2009. (XI. 20.) Korm. rendelet, az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996.

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program KÉK BOLYGÓ, BESZÁMOLÓJA SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Készítették: Judtné Berényi Tímea Priskin Ágota Bükkösd, 2010. május 5. A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

Vízi közlekedés projekt

Vízi közlekedés projekt Százszorszép óvoda 1024. Budapest Fillér utca 29. Katica csoport Vízi közlekedés projekt Projekt időtartama: 2010. március 10. - április 2. Projektet kidolgozók: Gór Gyuláné, Mágó Bea Kompetencia alapú

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

Készítette: A megvalósítás időszaka: Feladat-ellátási hely neve: Feladat-ellátási hely címe: Csobán Judit Borzáné Fodor Éva

Készítette: A megvalósítás időszaka: Feladat-ellátási hely neve: Feladat-ellátási hely címe: Csobán Judit Borzáné Fodor Éva ŐSZ PROJEKT Készítette: A megvalósítás időszaka: Csobán Judit Borzáné Fodor Éva Feladat-ellátási hely neve: 2009.október 12-november 13. Bimbó óvoda Feladat-ellátási hely címe: 4060 Balmazújváros, Bimbó

Részletesebben

Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés

Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés Hatályos: 2014.09.01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI... 4 3. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 5 4. AZ ÓVODAI

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 Intézmény neve: Négy Évszak Óvoda Kertvárosi Tagóvodája 4700 Mátészalka, Móricz Zs.út 17. Önálló innováció:

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben