Itt a kikelet! (projekt tervezet)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Itt a kikelet! (projekt tervezet)"

Átírás

1 Itt a kikelet! (projekt tervezet) Készítette: Baánné Gruber Irén, Varsányiné Horváth Erika A project célja: - A tavaszi népszokások, ünnepek széles kör megismerése. - Tavaszi jeles napok összegyjtése, az ezekhez kapcsolódó idjárási hiedelmek megbeszélése. - Hogyan készülhetünk az ünnepekre? ötletek, javaslatok gyjtése. - Az ünnepek szerepe a családok életében. Egymás szokásainak megismerése. - Tapasztalatszerzés az ébred természet változásairól. - Az újjászület természet, közvetlen környezet megfigyelése. - Térbeli tájékozódás formálása. - A környezet értékei és szépsége iránti pozitív beállítódás ersítése. - Kommunikációs képesség, együttmködési képesség fejlesztése Lehetséges témabvítési irányok: - Mesék, tavaszi dalok, versek, játékok gyjtése és feldolgozása az ünnepekhez kapcsolódóan. - A helyes ünneplés szokásainak kialakítása ötletek, javaslatok gyjtésén keresztül. - Az ünnepekhez kapcsolódó élményrajzok készítése. Hogyan ünnepel a család? - Ajándékok készítése anyák napjára. - Beszélgetés ünnepeinkrl. - Tavaszi kerti munkálatok megfigyelése séták, kirándulások alkalmával. - Növények, állatok viselkedésének megfigyelése (költöz madarak, háziállatok, kertek, erd, mez). - Alkalmazkodási példák gyjtése a természetbl. - Természetes élhelyek (pl.: Répce part) felkeresése tavasszal összehasonlítva az sszel látottakkal. - Az idjárás megfigyelése, az évszak jellemzése. Idjárási hiedelmek gyjtése. - Hogyan alkalmazkodunk az évszak változásaihoz? megfigyelés, önmegfigyelés.

2 - Természetvédelem ötletek gyjtése, ötlettár készítése. - Az újjáéled természet változásainak megjelenítése szóbeli és rajzos formában. - Házi kedvencek, háziállatok gondozása. Állatkiállítás. - Föld napi programok Érintett mveltségi területek: - Magyar nyelv- és irodalom - Rajz és vizuális kultúra - Ének-zene - Ember a természetben - Testnevelés és sport Javasolt téma feldolgozási irányok: 1. osztály: A természet változásainak megfigyelése. Séta közben különböz szín és formájú természetes anyagok gyjtése. Tavaszi kerti munkák megfigyelése milyen feladatokat kell elvégezni a kertben beszélgetés. Élményrajz a séták során begyjtött élményekrl. Talpalatnyi természet a gyjtött természetes anyagok képpé rendezése. Képek gyjtéseaz éled természetrl összehasonlítás az sszel látottakkal. Kinek milyen kisállata van otthon? beszélgetés a kedvencek gondozásáról, ötletek gyjtése. Kedvenc állatom rajzpályázat. Tavaszváró versek, dalok tanulása. Körjátékok játszása (Bújj, bújj zöldág, Gyertek haza ludaim). A tavasz szépségeinek megjelenítése rajzban. Hogyan alkalmazkodunk a tavaszi idjáráshoz beszélgetés, példák gyjtése. Virágok, madarak készítése különböz technikákkal. Kertészkedés, az iskolai kiskertek rendbetétele. Kisállat kiállítás. Föld napi megemlékezés.- vetélked. Én így óvom környezetemet és a természetet. rajz. Gyalogtúra szervezése szemétgyjtés

3 Hulladékokból kompozíció készítése szülkkel együtt. Élménybeszámolók az ünnepi készüldésrl Ajándékok készítése anyák napjára Ünnepi dekoráció készítése a terembe. Anyák napi msor készítése az osztályban 2. osztály: Séták az iskola környékén a tavaszi természet változásainak megfigyelése. Milyen kerti munkálatokat végezhetünk tavasszal? gyjtmunka, rajzos bemutatás. Egy kiválasztott fa fejldésének nyomon követése folyamatos megfigyelés alapján képsorok készítése (pl.:1kopár fa, 2. rügyezés, 3. virágzás, 4. lombosodás). Virágültetés, gyomlálás az iskolai kiskertekben. Gyógynövényes kert kialakítása. Kedvenc állatom rajzpályázat. A gólya hazatérésének, fészek építésének megfigyelése a városban Gólyafészek reprodukálása Tavaszváró versek, dalok, körjátékok gyjtése, feldolgozása. Tavaszi jeles napok, idjárási hiedelmek gyjtése megbeszélése. Állatok, virágok hajtogatása. Én ilyennek látom a tavaszi természetet élményrajz. Természetvédelem ötletek gyjtése. Tavaszi fáradtság mit jelent, mit tehetünk ellene. Alkalmazkodás a tavaszi idjáráshoz példák gyjtése a természetbl. Megemlékezés a Föld napjáról -vetélked Egy Földünk van tabló készítése. Kisállat kiállítás. Kedvenc állat bemutatása szóban, rajzban. Gyalogtúra, kerékpártúra szervezése. közben szemétgyjtés.népszokások gyjtése (pl.: zöldágjárás). Hogyan készüldik a család az ünnepre, kinek mi a feladata. Anyák napi üdvözllapok készítése a család tagjainak. Ünnepváró tantermi dekoráció készítése. Anyák napi msor készítése az osztályba

4 3. osztály: Séta a Répce parton mi változott sz óta rajzos összehasonlítás. Jeles napok, idjárási hiedelmek összegyjtése évszaknaptár készítése. Parkosítás, virágültetés, faültetés. Kedvenc állat bemutatása fogalmazások írása. Kedvenc állatom rajzpályázat. Hogyan gondozzuk háziállatainkat, kedvenceinket ötlettár készítése. Madarak, állatok, virágok készítése különböz technikákkal. Természetvédelmi kisokos készítése. Költöz madarak megfigyelése madárkalendárium. Miért szeretem a tavaszt fogalmazások írása, rajzok készítése a témával kapcsolatban. Egy Földünk van tabló készítése. Föld napi megemlékezés csoportkeretben (bekapcsolódás az iskolai rendezvényekbe). Tavaszi fáradtság mit tehetünk ellene? beszélgetés. Gyalogtúra, kerékpártúra szervezése. Népszokások gyjtése. A családon belül hogyan készüldünk az ünnepre rövid fogalmazások írása. Ajándékok készítése különböz technikákkal, Üdvözllapok készítése anyák napjára. Termi ünnepi dekoráció készítése. Dalok, játékok gyjtése és eljátszása. Anyák napi msor készítése. 4. osztály: Jeles napok, idjárási hiedelmek gyjtése, naptárba rendezése. Kisállatok, növények gondozása ötletek gyjtése, ötlettár készítése. Kedvenc állat bemutatása fogalmazással, rajzzal. Kedvenc állatom rajzpályázat. Gyalogtúra, kerékpártúra szervezése a töltésen. Ébred a természet a tavasz szépségeinek megjelenítése rajzban. Madárnaptár készítése a hazánkban él és költöz madarak bemutatása. Kertészkedés, az iskolai kiskertek rendbetétele.

5 Hogyan emlékezzünk meg a Föld napjáról (tablókészítéssel, fogalmazások írásával). Tavaszi versek, mesék olvasása. Tavaszi dalok éneklése, körjátékok játszása. Földminták vétele, megfigyelése A környezet állapotával kapcsolatos megfigyelések mi helyes, mi helytelen (pl.:szemetelés, növények tépkedése stb.). Mit tehetünk Földünk védelmében természetvédelmi tabló készítése. Megemlékezés a Föld napjáról Rajzos élménybeszámolók a családon belüli ünnepi készüldésrl ki mit csinál, mi a feladata. Köszöntési ötletek összegyjtése. Versek keresése az ünneppel kapcsolatosan. Anyák napi msor készítése Anyák napi dekoráció az osztályban. Ajándékok készítése anyák napjára. Fejlesztend tanulói képességek: - kreativitás - olvasás, szövegértés - érzelmek kifejezése - írás - írásbeli kifejezkészség, szövegalkotás - ábrázolás, rajz - képzelet - ritmusérzék, hangképzés - eladói képesség - emlékezet - saját vélemény megfogalmazása - egymásra figyelés - türelem, tolerancia - együttmködési képesség - önbizalom

6 Megjelen produktumok: - fogalmazások - történetek - versek - rajzok - tablók - ünnepekhez kapcsolódó ajándéktárgyak - képek - jelenetek - tantermi dekorációk - hulladékból készült produktumok - kompozíciók Várható eredmény: - A gyermekek megtanulják óvni és védeni saját környezetüket, de a tágabb természetes környezetet is. - Fejldik térbeli tájékozódásuk. - Bvül szókincsük, fejldik olvasási írási, szövegalkotási és technikai képességük a tevékenységeken keresztül. - A csoportmunkákon keresztül javul együttmködési képességük. - Megtanulnak alkalmazkodni egymáshoz. -Képesek lesznek a másik véleményét elfogadni, tolerálni. - A gyerekek széles kören megismerkedhetnek a tavaszi ünnepkörrel kapcsolatos népszokásokkal, hagyományokkal. - Fejldnek ünneplési szokásaik, társaikkal való együttmködésük. - A technikai tevékenységek során fontossá válik számukra az ünnepekre való felkészülés és a másoknak való örömszerzés. - Ersödik hagyománytiszteletük a hagyományok felelevenítésén, megismerésén keresztül. - Bvül szókincsük, fejldik olvasási, írási és szövegalkotási képességük az elolvasott, leírt, elmondott, lerajzolt produktumokon keresztül. Módszertani ajánlás: A project olyan tevékenységi formákat tartalmaz, melyek közelebb viszik a gyermekeket a természethez, fejlesztik pozitív viszonyulásaikat az él környezethez. Fejlesztik érzékenységüket, felelsségvállalásukat a környezet megóvása iránt. A project olyan tevékenységekbl áll, melyeken keresztül fejldik a gyermekek ünnepek iránti érzékenysége. Bvülnek ismereteik a népszokások, hagyományok megismerésén keresztül. A pedagógus képet kaphat arról, hogy a családokban milyen szerepet töltenek be az ünnepek és az ezekre való felkészülés.

7 Dokumentáljuk a folyamatot és a produktumokat. A technikai tevékenységek során lemérheti a pedagógus, hogy a gyerekek mennyire igényesek saját munkáikra, és valóban örömet akarnak- e szerezni az elkészült alkotásokkal. A közös munka során eltérbe helyezdik az ünnepekre való készüldés, a helyes ünneplés fontossága. Erforrások: Humán erforrás: Tanítónk szakmai ismeretei Szakmai folyóiratok Szakkönyvek, kreatív újságok Bük és Térsége Vízm Kft igazgatója Parkom Kft igazgatója Pénzügyi erforrás: anyag, eszköz szükséglet.

8 TAVASZ A FÖLD NAPJA ÉVFOLYAM április április április április április 23. ELS MÁSODIK KIKELET NAPJA - Tavaszi szél vizet áraszt - tavaszi virágos díszdoboz 3. Népi játékok megismerése, tanulása - Koszorú, koszorú - Tavaszi szél vizet áraszt - tavaszi virágfa készítése 3. Gólyafészkek felfedezése, megfigyelése a városban LEVEG NAPJA SZÉLERMVEK MEGFIGYELÉSE - Napkorong az égrl - papírsárkány készítés, röptetés - szélforgó készítés 3. Népi játékok megismerése, tanulása - Bújj, bújj. - Napkorong az égrl - gólyafészek építése kéményre 3. A gólya megismerése 4. Népi gyermekjáték - Gólya, gólya, gilice VÍZ NAPJA BESZÉLGETÉS A VÍZRL A VÍZM IGAZGATÓJÁVAL - A fény a napból jön - origami papírhajó, pohár, tavirózsa 3. A vizek megjelenésének különböz formái 4. Népi játékok megismerése, tanulása - Gyertek haza - A fény a napból jön - üdvözlkártya, képeslap készítése - fmanó készítés - virágláda beültetés 3. A víz haszna videofilm megtekintése FÖLD NAPJA I. VETÉLKED 1-2. évfolyam 3-4. évfolyam II. RAJZVERSENY csapatoknak Téma: A mi Földünk III. JELMEZES BEMUTATÓ a Föld napjához kapcsolódva IV. A MI FÖLDÜNK VIGYÁZZUNK RÁ! 1.Közös daléneklés a héten tanult dalok bemutatása 2. Versek, mesék a Földünkrl 3. Népi játékok bemutatása 4. Tavasztündér beteg jelenet 5. Tavaszi dalok hangszerekkel V. HULLADÉKBÓL KOMPOZÍCIÓK KÉSZÍTÉSE VÁROSUNK NAPJA I. Faültetés az iskola udvarán II. Gyalogtúra - séta a Répce folyó partjára Évfolyamonként különböz útvonalakon elindulva közben a kertekben, gazdaságokban folyó tavaszi munkák megfigyelése III. Szemétgyjtés IV. Közös játék a réten A HÉT ÉRTÉKELÉSE

9 HARMADIK NEGYEDIK - Tavaszi szél vizet áraszt - tavaszi virágos képeslap 3. Tabló készítésvédett madarak, állatok, növények - Tavaszi szél vizet áraszt - qilling képek készítése 3. Fogalmazások írása Témák: - Napkorong az égrl - szélforgó variációkjáték a széllel - repülk hajtogatása 3. Tavaszi népi kalendárium - Napkorong az égrl - szélmalom készítése 3. Önismereti játékok - Képzeld magad - A fény a napból jön - földgömb készítése 3. A víz haszna videofilm megtekintése - képek a víz felhasználásáról - A fény a napból jön - fonalkoszorú - virágos képeslap 3. Az éltet víz - beszélgetés gyjtött képek alapján osztályonként szülk segítségével VI. ÉRTÉKELÉS

Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59. Tel./fax.: (36) 62/517-192 E-mail: algyoisk@freemail.hu www.algyoiskola.hu. Napközis projektek

Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59. Tel./fax.: (36) 62/517-192 E-mail: algyoisk@freemail.hu www.algyoiskola.hu. Napközis projektek Napközis projektek Készítették: Dobó Gyöngyi Leléné Gonda Irén Magosi Krisztina Pallagi Anna Újra együtt (Szeptember: Szűz, avagy Szent Mihály hava) Újra együtt (projekt tervezet) Szeptember Szűz, avagy

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT I. A projekt címe: Tavaszváró II. A projekt indoklása: - A tavaszi népszokások, ünnepek megismerése. - Tavaszi

Részletesebben

1. Anyag, energia, információ

1. Anyag, energia, információ KÖRNYEZETISMERET Az Ember és természet műveltségterület középpontjában a természet és az azt megismerő ember áll. A természettudományos műveltség kialakításának alapja a természettel való közvetlen, megértő

Részletesebben

PINTÉRNÉ LEGÉNDI GABRIELLA SZABÓNÉ BAKÓ MÁRTA Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 2010.03.16-04.12. 1.b

PINTÉRNÉ LEGÉNDI GABRIELLA SZABÓNÉ BAKÓ MÁRTA Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 2010.03.16-04.12. 1.b 1 PINTÉRNÉ LEGÉNDI GABRIELLA SZABÓNÉ BAKÓ MÁRTA Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő 2010.03.16-04.12. 1.b., 2 Gyere tavasz várva várlak Hozz zöld ruhát, fűnek, fának. Azt mondják a cinegék Itt a tavasz

Részletesebben

ERDŐ, MEZŐ, VÍZ PROJEKT 2010.

ERDŐ, MEZŐ, VÍZ PROJEKT 2010. ERDŐ, MEZŐ, VÍZ PROJEKT 2010. Nem fúj már és nem havaz, itt van, itt van a tavasz! Csip-csirip, csip-csirip, Kikelet kivirít. Azt mondják a cinegék, itt a tavasz, nyitni kék, Kék ibolya, gyöngyvirág, csupa

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái 3 hetet meghaladó projekt a Süni és Pillangó csoportjában (2010. március 29

Részletesebben

2/A RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI PROGRAMOKHOZ

2/A RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI PROGRAMOKHOZ Regisztrációs szám:.. A Pályázó tölti ki! /Az OMAI-tól a pályázati értesít levélben kapott regisztrációs szám/ 2/A RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI PROGRAMOKHOZ Az adatlap és a mellékletét

Részletesebben

SZABADIDŐS FOGLALKOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA PROJEKTEKBEN

SZABADIDŐS FOGLALKOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA PROJEKTEKBEN Az Oktatásért Közalapítvány Közoktatási Alkuratórium pályázata KözOKA II. Az iskola, ahol szeretnek a tanulók napközibe járni SZABADIDŐS FOGLALKOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA PROJEKTEKBEN Készítette: Az SZTE JGYTF

Részletesebben

SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT

SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT KARÁCSONYI- FARSANGI-HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR Készítette: Lukács Istvánné 2.a Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó 2.b Tartalomjegyzék I. A projekt fő célja, részcéljai...3 II.A karácsonyi

Részletesebben

EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT! CÍMŰ KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKT 4.d 4.f osztály Készítette: Mezeiné Szegedi Erzsébet

EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT! CÍMŰ KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKT 4.d 4.f osztály Készítette: Mezeiné Szegedi Erzsébet MEZŐBERÉNY-BÉLMEGYER KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ ZENE- ÉS MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, KOLLÉGIUM ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 5650 Mezőberény, Petőfi S. út 17-19. Tel.: 66/515-573 Fax: 66/515-570

Részletesebben

Projekthetek a Belvárosiban 2010 februárjában, a Jégbontó havában

Projekthetek a Belvárosiban 2010 februárjában, a Jégbontó havában Projekthetek a Belvárosiban 2010 februárjában, a Jégbontó havában Összeállította: Szalainé Balogh Erika 1 Projekttervezet: Tavaszi népszokásaink, a farsang Pedagógiai értelemben a projekt egy tanulási

Részletesebben

A környezetismeret tantárgy javasolt óraszáma, óraterve 3-4. évfolyam számára. A környezetismeret tantárgy javasolt óraszáma, óraterve

A környezetismeret tantárgy javasolt óraszáma, óraterve 3-4. évfolyam számára. A környezetismeret tantárgy javasolt óraszáma, óraterve A környezetismeret tantárgy javasolt óraszáma, óraterve 3-4. évfolyam számára A környezetismeret tantárgy javasolt óraszáma, óraterve 3. évfolyam A mezőn Megtart, ha megtartod Egészség és betegség Az a

Részletesebben

Az egész napos iskola programja Hosszúpályi, 2013. szeptember

Az egész napos iskola programja Hosszúpályi, 2013. szeptember Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 30. Az egész napos iskola programja Hosszúpályi, 2013. szeptember Célok és feladatok Az egész napos foglalkoztatás rendszere az

Részletesebben

MADARAK ÉS FÁK NAPJA

MADARAK ÉS FÁK NAPJA TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 MADARAK ÉS FÁK NAPJA CIMŰ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: CSÁK ATTILÁNÉ óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben 5-6 éves gyermekkel A Sport

Részletesebben

Környezeti nevelés. Önálló Intézményi innováció. SZTE Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. Szeged

Környezeti nevelés. Önálló Intézményi innováció. SZTE Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. Szeged Önálló Intézményi innováció SZTE Napköziotthonos Óvoda Környezeti nevelés 2009/2010. Szeged 1 SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Készítették: Timár Marietta Bozókiné Hefkó Erzsébet

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Környezeti Nevelési Program 2013. 2 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezetés A program írásának indokai, céljai; munkamódszerek 2. Célok, alapelvek 2.1. Stratégiailag kiemelt

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK

PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK A RÉDICSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK I. számú Melléklete Az óvoda hagyományrz programja 1 Hagyományrzés az óvodában Az SZI ünnepkörhöz kapcsolódó szokások,

Részletesebben

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167. Somogyiné Laczkó Mariann 2004.

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167. Somogyiné Laczkó Mariann 2004. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167 KÖRNYEZETI NEVELÉS Készítette: Hellnerné Nádor Ildikó Somogyiné Laczkó Mariann 2004. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...I

Részletesebben

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája 2.sz. melléklet KÖRNYEZETISMERET 1. osztály Az időjárás elemeinek (napsugárzás, hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék) megfigyelése. A víz megjelenési

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Témahét a Százszorszép Óvoda Süni csoportjában (6-7 éves) 2010. május 10-14.

Részletesebben

FÖLD napja három hetet meghaladó projekt

FÖLD napja három hetet meghaladó projekt Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 FÖLD napja három hetet meghaladó projekt VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PITYPANG CSOPORT április

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam, sportiskola

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam, sportiskola Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam, sportiskola Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja

Részletesebben

ERKÖLCSTAN TANMENET. 2. évfolyam. Fenyődi Andrea - Pénzesné Börzsei Anita Az én világom című erkölcstankönyvéhez

ERKÖLCSTAN TANMENET. 2. évfolyam. Fenyődi Andrea - Pénzesné Börzsei Anita Az én világom című erkölcstankönyvéhez ERKÖLCSTAN TANMENET 2. évfolyam Fenyődi Andrea - Pénzesné Börzsei Anita Az én világom című erkölcstankönyvéhez 1 Célok, fejlesztendő kompetenciák 1. Év eleji bevezető, az új tanulók megismerkedése a tantárggyal,

Részletesebben

Önálló intézményi innováció

Önálló intézményi innováció Önálló intézményi innováció A TÁMOP- 3. 1. 4 /09/ 1. Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben pályázati konstrukció egyik elemeként intézményünknek lehetősége nyílt saját innovációjának

Részletesebben

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A környezeti nevelés célja: olyan tudatformálás, amely a gyereket megtanítja a környezettel való tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre, a fenntartható

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program II. melléklet Környezeti nevelési program 1. A környezeti nevelés célja A környezeti nevelés célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának kialakulását, fejlessze az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

PROJEKT. képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében. utazás hatodik osztály. Utazás

PROJEKT. képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében. utazás hatodik osztály. Utazás PROJEKT Cím: Partneri együttmőködést és sokoldalú képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében utazás hatodik osztály Készítette: Forgóné Balogh Erika, Kovács

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben