A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete"

Átírás

1 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

2 Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés feltételei Alsó-felső tagozat 1. Két tanítási nyelvű tagozat (1-8.évf.) Angol nyelv Célnyelvi civilizáció Történelem Testnevelés Ének Informatika Technika, életvitel és gyakorlat 2. Idegen nyelv (angol, német) (4-8.évf.) Emelt szintű Hagyományos 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 2.

3 Két tanítási nyelvű Idegen nyelv 1.évfolyam Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben Tematikai egységek Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható óra Személyes vonatkozások, család Az iskola 1 2 Életmód Környezetünk 15 2 Szabadidő, szórakozás 1 2 Ismétlés gyakorlás A magasabb évfolyamba lépés feltételei a két tanítási nyelvű tagozat célnyelvi tantárgyából az 1.évfolyamon A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, megérti az egyszerű utasításokat. Egyszerű, rövid mondatokat használ a bemutatkozás során. A tanult szavakat, kifejezéseket hallás után megérti, rövid válaszokkal, tevékenységgel reagál azokra. Fel tud idézni néhány dalt, verset, mondókát. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 3.

4 Két tanítási nyelvű Idegen nyelv 2.évfolyam Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben Tematikai egységek Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható óra Személyes vonatkozások, család 15 2 Környezetünk 15 2 Az iskola 1 2 Életmód 15 2 Szabadidő, szórakozás 1 2 Ismétlés gyakorlás A magasabb évfolyamba lépés feltételei a két tanítási nyelvű tagozat célnyelvi tantárgyából a 2.évfolyamon Alapvető szókincse van, melyet konkrét szituációkban fel tud használni. A tanult szavakat, kifejezéseket hallás után megérti, rövid válaszokkal, tevékenységgel reagál azokra. Aktívan részt vesz interakciót követelő nyelvi játékokban. Megérti az illusztrációval, testbeszéddel alátámasztott rövid szövegek jelentését. El tudja végezni a különböző forrásokból (tanár, magnó, video stb.) hallott egyszerű szöveghez tartozó feladatokat. Fel tud idézni néhány dalt, verset, mondókát. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 4.

5 Két tanítási nyelvű Idegen nyelv 3.évfolyam Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben Tematikai egységek Központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható óra Család 1 15 Otthon 1 15 Étkezés 5 5 Idő, időjárás 5 5 Öltözködés 5 15 Sport 5 5 Iskola, barátok 1 1 Szabadidő 5 1 Természet, állatok 5 1 Ünnepek és hagyományok 5 1 Fantázia és valóság A magasabb évfolyamba lépés feltételei a két tanítási nyelvű tagozat célnyelvi tantárgyából a 3.évfolyamon tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 5.

6 Két tanítási nyelvű Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Idegen nyelv Éves óraszám az Eötvösben óra 4.évfolyam Tematikai egységekhez Tematikai egységek központilag megadott óraszámok Család 1 1%-ig kitöltve tervezett választható 3 1 Otthon Étkezés Idő, időjárás Öltözködés Sport Iskola, barátok Szabadidő Természet, állatok Ünnepek és hagyományok Fantázia és valóság A magasabb évfolyamba lépés feltételei a két tanítási nyelvű tagozat célnyelvi tantárgyából a 4.évfolyamon A1 szintű nyelvtudás. A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. Felkészülés után elmond rövid szövegeket. Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. Ismert témákról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 6.

7 Két tanítási nyelvű Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Idegen nyelv Éves óraszám az Eötvösben óra 5.évfolyam Tematikai egységekhez Tematikai egységek központilag megadott óraszámok Család 1 1%-ig kitöltve tervezett választható 5 Otthon 1 5 Étkezés 1 5 Idő, időjárás 5 5 Öltözködés 1 5 Sport 5 5 Iskola, barátok 1 1 Szabadidő 5 6 Természet, állatok Ünnepek és hagyományok 5 4 Város, bevásárlás 5 5 Utazás, pihenés 5 4 Fantázia és valóság 5 2 Zene, művészet 5 2 Környezetünk védelme 5 2 Egészséges életmód számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 7.

8 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a két tanítási nyelvű tagozat célnyelvi tantárgyából az 5.évfolyamon A tanuló egyszerű, hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 8.

9 Két tanítási nyelvű Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben óra Idegen nyelv Tematikai egységek 6.évfolyam Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Család 1 5 Otthon 1 5 Étkezés 1 5 Idő, időjárás 8 5 Öltözködés 1 5 Sport 5 5 Iskola, barátok 1 6 Szabadidő, szórakozás Természet, állatok 5 5 Ünnepek és hagyományok 5 5 Város, bevásárlás 5 5 Utazás, pihenés 5 3 Fantázia és valóság 5 3 Zene, művészet 5 3 Környezetünk védelme 5 3 Egészséges életmód számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 9.

10 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a két tanítási nyelvű tagozat célnyelvi tantárgyából a 6.évfolyamon A2 szintű nyelvtudás. A tanuló egyszerű, hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 1.

11 Két tanítási nyelvű Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Idegen nyelv Éves óraszám az Eötvösben óra 7.évfolyam Tematikai egységekhez Tematikai egységek központilag megadott óraszámok Család 5 1%-ig kitöltve tervezett választható 3 Otthon 5 3 Étkezés 5 3 Idő, időjárás 5 3 Öltözködés 5 3 Sport 5 3 Iskola, barátok 5 3 Szabadidő, szórakozás 5 3 Természet, állatok 5 3 Ünnepek és hagyományok 5 3 Város, bevásárlás Utazás, pihenés 5 3 Fantázia és valóság 5 3 Zene, művészet 5 3 Környezetünk védelme 5 3 Egészséges életmód 5 3 Felfedezések 5 3 Tudomány, technika 5 3 Média, kommunikáció 5 3 Földünk és a világűr 5 3 Ismétlés, ellenőrzés számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 11.

12 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a két tanítási nyelvű tagozat célnyelvi tantárgyából a 7.évfolyamon A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik. A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogulni, képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit kifejezni A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni. A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, az érdeklődési köréhez kapcsolódó szövegekben az általános vagy részinformációkat. A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 12.

13 Két tanítási nyelvű Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Idegen nyelv Éves óraszám az Eötvösben óra 8.évfolyam Tematikai egységekhez Tematikai egységek központilag megadott óraszámok Család 5 1%-ig kitöltve tervezett választható 3 Otthon 5 3 Étkezés 5 3 Idő, időjárás 5 3 Öltözködés 5 3 Sport 5 3 Iskola, barátok 5 3 Szabadidő, szórakozás 5 3 Természet, állatok 5 3 Ünnepek és hagyományok 5 3 Város, bevásárlás Utazás, pihenés 5 3 Fantázia és valóság 5 3 Zene, művészet 5 3 Környezetünk védelme 5 3 Egészséges életmód 5 3 Felfedezések 5 3 Tudomány, technika 5 3 Média, kommunikáció 5 3 Földünk és a világűr 5 3 Ismétlés, ellenőrzés számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 13.

14 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a két tanítási nyelvű tagozat célnyelvi tantárgyából a 8.évfolyamon B1 szintű nyelvtudás. A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az rendszeresen előforduló, ismerős témákról folyik. A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogulni, képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani, érzelmeit kifejezni és stílusában a kommunikációs helyzethez alkalmazkodni. A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, a folyamatoshoz közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét a kapott információhoz képest megközelítő tartalmi pontossággal fejti ki. A tanuló képes megérteni a hétköznapi nyelven írt, az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az általános vagy részinformációkat. A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már megjelennek a műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 14.

15 Két tanítási nyelvű Célnyelvi civilizáció 5.évfolyam Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben Tematikai egységek Tematikai egységekhez központilag megadott összóraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható A célnyelvi országok természetföldrajza, gazdasága óra A célnyelvi országok történelme, társadalmi viszonyai Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek a célnyelvi országokban Szabadidő, sport a célnyelvi országokban A célnyelvi országok irodalma, művészete 6 Magyarország bemutatása külföldieknek számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 15.

16 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgyból az 5.évfolyamon A tanuló ismeri a célországok földrajzi elhelyezkedését Időrendbe tudja helyezni a legmeghatározóbb történelmi eseményeket, személyeket, Ismeri a célnyelvi országok és hazánk nemzeti jelképeit, szimbólumait, a legfontosabb nemzeti és családi ünnepeket, szokásokat Felismer célországokhoz köthető művészeti, zenei alkotásokat, ismer híres múzeumokat. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 16.

17 Két tanítási nyelvű Célnyelvi civilizáció 6.évfolyam Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben Tematikai egységek Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható A célnyelvi országok természetföldrajza, gazdasága óra A célnyelvi országok történelme, társadalmi viszonyai Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek a célnyelvi országokban Szabadidő, sport a célnyelvi országokban A célnyelvi országok irodalma, művészete Magyarország bemutatása külföldieknek számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 17.

18 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgyból a 6.évfolyamon A tanuló ismeri a célországok földrajzi elhelyezkedését, geográfiai jellemzőit. Időrendbe tudja helyezni a legmeghatározóbb történelmi eseményeket, személyeket, észreveszi az ok-okozati összefüggéseket. Ismeri a célnyelvi országok és hazánk nemzeti jelképeit, szimbólumait, a legfontosabb nemzeti és családi ünnepeket, szokásokat, ezeket összehasonlítja a magyarországiakkal. Össze tud hasonlítani célnyelvi országokhoz, illetve hazánkhoz köthető népszokásokat, hiedelmeket. Felismer célországokhoz köthető művészeti, zenei alkotásokat, ismer híres múzeumokat. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 18.

19 Két tanítási nyelvű Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Célnyelvi civilizáció Éves óraszám az Eötvösben Tematikai egységek A célnyelvi országok természetföldrajza 7.évfolyam Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 5 1%-ig kitöltve tervezett választható A célnyelvi országok gazdasága óra A célnyelvi országok történelme, politikai, társadalmi viszonyai Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek a célnyelvi országokban Szabadidő, sport a célnyelvi országokban A célnyelvi országok irodalma, művészete, tudományos élete Magyarország bemutatása más országokban élő embereknek számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 19.

20 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgyból a 7.évfolyamon A tanuló be tudja mutatni a célnyelvi országok és Magyarország földrajzi fekvését, felszínformáit, tájegységeit és legfontosabb vízrajzi jellemzőit. Időrendbe helyezi az azonos történelmi időszakok hazai és célnyelvi országbeli meghatározó eseményeit Célnyelven végez önálló gyűjtőmunkát a hagyományos és a digitális médiumok segítségével. Ismeri a legfontosabb nemzeti ünnepek ünneplésének módját és a megemlékezések szimbólumait. Ismeri a sport jelentőségét, szerepét a célnyelvi országok és hazánk lakosságának életében. Ismeri a célnyelvi országok és a hazai élet néhány kiemelkedő jelentőségű klasszikus és kortárs szerzőjét, képző- és előadóművészét. Ismeri és bemutatja a célnyelvi országok és Magyarország legjelentősebb tudományos-technikai vívmányait, tudósait. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 2.

21 Két tanítási nyelvű Célnyelvi civilizáció 8.évfolyam Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben óra Tematikai egységek A célnyelvi országok természetföldrajza A célnyelvi országok gazdasága A célnyelvi országok történelme, politikai, társadalmi viszonyai Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek a célnyelvi országokban Szabadidő, sport a célnyelvi országokban A célnyelvi országok irodalma, művészete, tudományos élete Magyarország bemutatása más országokban élő embereknek Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 5 1%-ig kitöltve tervezett választható számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 21.

22 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgyból a 8.évfolyamon A tanuló be tudja mutatni a célnyelvi országok és Magyarország földrajzi fekvését, felszínformáit, tájegységeit és legfontosabb vízrajzi jellemzőit. Ismeri a célnyelvi országok gazdasági fejlődésének legfontosabb állomásait, ennek az életszínvonalra gyakorolt hatásait. Időrendbe helyezi és összehasonlítja az azonos történelmi időszakok hazai és célnyelvi országbeli meghatározó eseményeit, felfedezi az azok közötti összefüggéseket. Célnyelven végez önálló gyűjtőmunkát a hagyományos és a digitális médiumok segítségével. Ismeri a legfontosabb nemzeti ünnepek eredetét, ünneplésének módját és a megemlékezések szimbólumait. Ismeri a sport jelentőségét, szerepét a célnyelvi országok és hazánk lakosságának életében. Ismeri a célnyelvi országok és a hazai élet néhány kiemelkedő jelentőségű klasszikus és kortárs szerzőjét, képző- és előadóművészét. Ismeri és bemutatja a célnyelvi országok és Magyarország legjelentősebb tudományos-technikai vívmányait, tudósait. Nyitottá és elfogadóvá válik más kultúrákkal szemben, megérti azok sajátosságait. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 22.

23 A magasabb évfolyamra lépés feltétele: Történelem A célok megegyeznek a kerettantervben meghatározott célokkal. A tanulók a kerettantervben meghatározott óraszámban ugyanazt a tananyagot sajátítják el, mint a magyar nyelven tanuló társaik. A két tanítási nyelvű csoportokban a magyar történelmi témaköröket magyar nyelven, az egyetemes történelmi témaköröket angol nyelven oktatjuk 5. évfolyam Két tanítási nyelvű csoportokban a tanuló ismerje, és tudja célnyelven használni az egyetemes történelmi témakörökhöz tartozó fogalmakat, személy- és helyneveket. 6. évfolyam A diák legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épülteket felismerni és angolul megnevezni Tudjon tanult történetet önállóan elmesélni angolul a kerettantervben megjelölt fogalmak felhasználásával. Tudja a tanult történet lényegét kiemelni angolul Tudjon tanult történetet elmondani kérdések alapján Tudjon kérdéseket feltenni a tanult történetekhez. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 23.

24 7. évfolyam Tudja a tanult történet lényegét kiemelni angolul Tudjon tanult történetet elmondani kérdések alapján Tudjon kérdéseket feltenni a tanult történetekhez. Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű következtetéseket megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani. 8. évfolyam Ismerje a korszak meghatározó egyetemes és magyar történelmének eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit és tudja őket angolul megfogalmazni Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, eseményeket és kulcsszavakat. Tudjon angolul beszélni róluk. Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és kiselőadást tartani a célnyelven. Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe vételére, és tudjon ezekre reflektálni.angolul. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 24.

25 A magasabb évfolyamra lépés feltétele: Ének-zene A célok megegyeznek a kerettantervben meghatározott célokkal. A tanulók a kerettantervben meghatározott óraszámban ugyanazt a tananyagot sajátítják el, mint a magyar nyelven tanuló társaik. 1. évfolyam A tanulók 5 mondókát és 5 gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó játékokkal emlékezetből angolul. A tanulók 1 mondókát és 1 gyermekdalt elő tudnak adni a kapcsolódó 2. évfolyam játékokkal emlékezetből angolul. Csoportosan bátran énekelnek.képesek az új dalokat rövid előkészítést követően hallás után könnyedén megtanulni. Kreatívan részt vesznek a játékokban és feladatokban. 3. évfolyam A tanulók 1 dalt el tudnak énekelni emlékezetből angolul. Meg tudják nevezni a zeneművekben megszólaló ismert hangszertípusokat angolul. 4. évfolyam A tanulók 1 dalt el tudnak énekelni emlékezetből több versszakkal angolul. Kreatívan részt vesznek a játékokban és feladatokban. Meg tudják nevezni a zeneművekben megszólaló hangszertípusokat angolul.. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 25.

26 A magasabb évfolyamra lépés feltétele: Technika, életvitel és gyakorlat A tanulók a helyi tantervben meghatározott óraszámban ugyanazt a tananyagot sajátítják el, mint magyar nyelven tanuló társaik, ezért a magasabb évfolyamra lépés feltétele is megegyezik, de kiegészül az angol nyelvű oktatásból következő speciális elvárásokkal Tudja alakítani a képlékeny anyagokat az óvodai ismeretek alapján. 1. évfolyam A felhasznált anyagokkal bánjon takarékosan. Tanítói segítséggel tudja balesetmentesen használni az eszközöket. Értse az angol nyelven adott utasításokat. Tudja angolul megnevezni a feladatokkal kapcsolatos anyagok, eszközök nevét. 2. évfolyam Tudjon a környezetéből felsorolni természetes és mesterséges anyagokat. Törekedjen a célszerű, takarékos anyagfelhasználásra. Tudjon egyszerű körvonalrajzokat készíteni alaklemez segítségével. Értse és hajtsa végre az angol nyelvű utasításokat. Ismerje a használt anyagok, a megmunkálásukhoz használt eszközök, a tevékenységek nevét 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 26.

27 A magasabb évfolyamra lépés feltétele: Ismerje fel a környezetében lévő tárgyak anyagait. Ismerje a lakásból elérhető legfontosabb szolgáltatásokat (rendőrség, mentők, 3. évfolyam tűzoltók hívása). Legyen képes tanítói irányítással egy egyszerű használati tárgy elkészítésére vegyes anyagokból. Ismerje a tanult témákkal kapcsolatos kifejezéseket angolul Értse a tanár utasításait, kérdéseit, és egyszerű mondatokkal reagáljon rájuk. 4. évfolyam Olvassa, értelmezze az egyszerű rajzos ábrákat. Tudjon ismertebb szakmákat, foglalkozásokat megnevezni, röviden bemutatni. Ismerje a hulladék fogalmát és környezetkárosító hatásait. Legyen tisztában az alapvető közlekedési szabályokkal. Legyen képes tanítói irányítással egy egyszerű használati tárgy elkészítésére vegyes anyagokból. Értse az egyszerű, szóban vagy írásban angolul megfogalmazott utasításokat, szabályokat Próbálja egyszerű mondatokkal megfogalmazni egy egyszerű tárgy elkészítését, néhány közlekedési szabályt. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 27.

28 A magasabb évfolyamra lépés feltétele: Testnevelés-sport A célok megegyeznek a kerettantervben meghatározott célokkal. A tanulók a kerettantervben meghatározott óraszámban ugyanazt a tananyagot sajátítják el, mint a magyar nyelven tanuló társaik. De a testnevelés oktatása angol nyelven történik. a fokozatosság elvének betartásával. A magasabb évfolyamra lépés feltételei a testnevelési ismereteket illetően megegyeznek a magyarul tanított csoportokéval. A továbbhaladás feltétele az angol nyelvet illetően: az adott évfolyamon angol nyelven adott utasítások megértése, végrehajtása 1. évfolyam Értse és hajtsa végre a tanár angol utasításait. Ismerje a tanult testrészek és irányok megnevezését angolul. 2. évfolyam Értse és hajtsa végre a tanár angol utasításait 3 játék utasításait, szabályait ismeri, és érti angolul 3. évfolyam Értse és hajtsa végre a tanár angol utasításait Legalább hat játék angol nyelvű ismerete 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 28.

29 A magasabb évfolyamra lépés feltétele: 4. évfolyam Értse és hajtsa végre a tanár angol utasításait Tudjon legalább kilenc játékot angolul (utasítások, szabályok megértése) 5. évfolyam Értse és hajtsa végre a tanár angol utasításait Ismerje a tanult játékokhoz kapcsolódó kifejezéseket és egyszerűbb mondatokban használja is őket a tanárral és társaival való kommunikáció során. 6. évfolyam Értse és hajtsa végre a tanár angol utasításait Ismerje a tanult játékokhoz kapcsolódó kifejezéseket és egyszerűbb mondatokban használja is őket a tanárral és társaival való kommunikáció során. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 29.

30 Idegen nyelv oktatása a 4-8. évfolyamon: Emelt szintű csoportok Hagyományos csoportok 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 3.

31 Emelt szintű Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Angol nyelv Éves óraszám az Eötvösben óra Tematikai egységek 4.évfolyam Tematikai egységekhez központilag megadott összóraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Család 5 8 Otthon 5 8 Étkezés 5 8 Idő, időjárás 5 8 Öltözködés 5 8 Sport Iskola, barátok 1 8 Szabadidő 5 8 Természet, állatok 5 8 Ünnepek és szokások 5 8 Fantázia és valóság 5 8 Ismétlés, gyakorlás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 31.

32 A magasabb évfolyamba lépés feltételei az emelt szintű idegen nyelv tantárgyból a 4.évfolyamon KER szintben nem megadható. A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét. Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival. Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában. Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket alkot. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 32.

33 Emelt szintű Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Idegen nyelv Éves óraszám az Eötvösben óra Tematikai egységek 5.évfolyam Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Család 6 4 Otthon 6 4 Étkezés 6 4 Idő, időjárás 6 4 Öltözködés 6 4 Sport 6 4 Iskola, barátok 6 4 Szabadidő 6 4 Természet, állatok Ünnepek és szokások 6 4 Város, bevásárlás 6 4 Utazás, pihenés 6 4 Fantázia és valóság 6 4 Zene, művészet 6 4 Környezetünk védelme 6 4 Egészséges életmód 6 4 Ismétlés, gyakorlás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 33.

34 A magasabb évfolyamba lépés feltételei az emelt szintű idegen nyelv tantárgyból az 5.évfolyamon A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 34.

35 Emelt szintű Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Idegen nyelv Éves óraszám az Eötvösben óra Tematikai egységek 6.évfolyam Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Család 6 4 Otthon 6 4 Étkezés 6 4 Idő, időjárás 6 4 Öltözködés 6 4 Sport 6 4 Iskola, barátok 6 4 Szabadidő 6 4 Természet, állatok Ünnepek és szokások 6 4 Város, bevásárlás 6 4 Utazás, pihenés 6 4 Fantázia és valóság 6 4 Zene, művészet 6 4 Környezetünk védelme 6 4 Egészséges életmód 6 4 Ismétlés, gyakorlás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 35.

36 A magasabb évfolyamba lépés feltételei az emelt szintű idegen nyelv tantárgyból a 6.évfolyamon A1 szintű nyelvtudás: A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. Felkészülés után elmond rövid szövegeket. Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 36.

37 Emelt szintű Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Idegen nyelv Éves óraszám az Eötvösben óra Tematikai egységek 7.évfolyam Tematikai egységekhez központilag megadott összóraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Család 5 3 Otthon 5 3 Étkezés 5 3 Idő, időjárás 5 3 Öltözködés 5 3 Sport 5 3 Iskola, barátok 5 3 Szabadidő, szórakozás 5 3 Természet, állatok 5 3 Ünnepek és szokások 5 3 Város, bevásárlás Utazás, pihenés 5 3 Fantázia és valóság 5 3 Zene, művészet 5 3 Környezetünk védelme 5 3 Egészséges életmód 5 3 Felfedezések 5 3 Tudomány, technika 5 3 Múltunk és jövőnk 5 3 Média, kommunikáció 5 3 Földünk és a világűr 5 3 Ismétlés, gyakorlás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 37.

38 A magasabb évfolyamba lépés feltételei az emelt szintű idegen nyelv tantárgyból a 7.évfolyamon A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 38.

39 Emelt szintű Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Idegen nyelv Éves óraszám az Eötvösben Tematikai egységek 8.évfolyam Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Család 5 3 Otthon 5 3 Étkezés 5 3 Idő, időjárás 5 3 Öltözködés 5 3 Sport 5 3 Iskola, barátok 5 3 Szabadidő, szórakozás 5 3 Természet, állatok 5 3 Ünnepek és szokások 5 3 Város, bevásárlás Utazás, pihenés 5 3 Fantázia és valóság 5 3 Zene, művészet 5 3 Környezetünk védelme 5 3 Egészséges életmód 5 3 Felfedezések 5 3 Tudomány, technika 5 3 Múltunk és jövőnk 5 3 Média, kommunikáció 5 3 Földünk és a világűr 5 3 Ismétlés, gyakorlás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 39.

40 A magasabb évfolyamba lépés feltételei az emelt szintű idegen nyelv tantárgyból a 8.évfolyamon A2 szintű nyelvtudás: A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 4.

41 Hagyományos Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben óra Angol nyelv Tematikai egységek 4.évfolyam Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Család 5 Otthon 5 Étkezés 5 Idő, időjárás 5 Öltözködés 5 Sport Iskola, barátok 1 Szabadidő 5 Természet, állatok 5 Ünnepek és szokások 5 Fantázia és valóság 5 Ismétlés, gyakorlás A magasabb évfolyamba lépés feltételei a hagyományos tag. idegen nyelv tantárgyból az 4.évfolyamon A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét. Elmond néhány verset, mondókát és néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat társaival. Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában. Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket alkot. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 41.

42 Hagyományos Angol nyelv 5.évfolyam Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben óra Tematikai egységek Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Család 6 Otthon 6 Étkezés 6 Idő, időjárás 6 Öltözködés 6 Sport 6 Iskola, barátok 6 Szabadidő 6 Természet, állatok Ünnepek és szokások 6 Város, bevásárlás 6 Utazás, pihenés 6 Fantázia és valóság 6 Zene, művészet 6 Környezetünk védelme 6 Egészséges életmód 6 Ismétlés, gyakorlás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 42.

43 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a hagyományos tag. idegen nyelv tantárgyból az 5.évfolyamon A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. Felkészülés után elmond rövid szövegeket 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 43.

44 Hagyományos Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Angol nyelv Éves óraszám az Eötvösben óra Tematikai egységek 6.évfolyam Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Család 6 Otthon 6 Étkezés 6 Idő, időjárás 6 Öltözködés 6 Sport 6 Iskola, barátok 6 Szabadidő, szórakozás 6 Természet, állatok Ünnepek és szokások 6 Város, bevásárlás 6 Utazás, pihenés 6 Fantázia és valóság 6 Zene, művészet 6 Környezetünk védelme 6 Egészséges életmód 6 Ismétlés, gyakorlás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 44.

45 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a hagyományos tag. idegen nyelv tantárgyból a 6.évfolyamon A1 szintű nyelvtudás: A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. Felkészülés után elmond rövid szövegeket. Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 45.

46 Hagyományos Angol nyelv 7.évfolyam Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Éves óraszám az Eötvösben óra Tematikai egységek Tematikai egységekhez központilag megadott összóraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Család 5 Otthon 5 Étkezés 5 Idő, időjárás 5 Öltözködés 5 Sport 5 Iskola, barátok 5 Szabadidő, szórakozás 5 Természet, állatok 5 Ünnepek és szokások 5 Város, bevásárlás Utazás, pihenés 5 Fantázia és valóság 5 Zene, művészet 5 Környezetünk védelme 5 Egészséges életmód 5 Felfedezések 5 Tudomány, technika 5 Múltunk és jövőnk 5 Média, kommunikáció 5 Földünk és a világűr 5 Ismétlés, gyakorlás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 46.

47 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a hagyományos tag. idegen nyelv tantárgyból a 7.évfolyamon A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 47.

48 Hagyományos Tagozat kötelező minimális óraszám az Eötvösben Angol nyelv Éves óraszám az Eötvösben óra Tematikai egységek 8.évfolyam Tematikai egységekhez központilag megadott óraszámok 1%-ig kitöltve tervezett választható Család 5 Otthon 5 Étkezés 5 Idő, időjárás 5 Öltözködés 5 Sport 5 Iskola, barátok 5 Szabadidő, szórakozás 5 Természet, állatok 5 Ünnepek és szokások 5 Város, bevásárlás Utazás, pihenés 5 Fantázia és valóság 5 Zene, művészet 5 Környezetünk védelme 5 Egészséges életmód 5 Felfedezések 5 Tudomány, technika 5 Múltunk és jövőnk 5 Média, kommunikáció 5 Földünk és a világűr 5 Ismétlés, gyakorlás számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 48.

49 A magasabb évfolyamba lépés feltételei a hagyományos tag. idegen nyelv tantárgyból a 8.évfolyamon A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról 3.számú melléklet a Helyi tantervhez oldal 49.

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam

Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - német. 1. évfolyam 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 4. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 4. évfolyam A német nyelv tantárgy

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

AZ ANGOL NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

AZ ANGOL NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet elfogadása után szükségessé vált a két

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Idegen nyelv- Angol nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv- Angol nyelv 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Idegen nyelv- Angol nyelv 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az angol nyelv tantárgy oktatása

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

Idegen nyelv- Német nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv- Német nyelv 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Idegen nyelv- Német nyelv 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a német nyelv tantárgy oktatása Sarkadi

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

2013/2014-es tanévben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv

2013/2014-es tanévben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv 2013/2014-es tanévben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv 1. Bevezetés Német nyelv 1.1. Kerettantervi bevezető Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Német nyelv

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Német nyelv Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 432 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 42-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Német nyelv Német

Részletesebben

1. Az angol nyelv tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

1. Az angol nyelv tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 1. Az angol nyelv tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 5. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többlet- óraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001 TÁJÉKOZTATÓ Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning /D001 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeret : ismeri és meg tudja nevezni a képzet fogalmát, legfontosabb jellemzőit,

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Intézmény neve: Egri Dobó István Gimnázium Intézmény kódja: 031599 Telephely kódja: 001 Intézmény címe: Eger, Széchenyi u. 19. Intézmény telefonszáma: 36/312-717 Intézmény honlapja:

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára Kerettanterv a gimnáziumok 9-2. évfolyama számára Tantárgyi struktúra és óraszámok Óraterv a kerettantervekhez 9 2. évfolyam gimnázium általános tagozat VMG Tantárgyak 9. 0.. 2. + + I. Idegen nyelv 3+

Részletesebben

Helyi tanterv. A választott kerettanterv - 51/2012 (XII. 21.) EMMI rendelet 1.2 sz. melléklete - alapján IDEGEN NYELV (angol nyelv)

Helyi tanterv. A választott kerettanterv - 51/2012 (XII. 21.) EMMI rendelet 1.2 sz. melléklete - alapján IDEGEN NYELV (angol nyelv) Helyi tanterv A választott kerettanterv - 51/2012 (XII. 21.) EMMI rendelet 1.2 sz. melléklete - alapján IDEGEN NYELV (angol nyelv) Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás haladó csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26.

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján.

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. A kerettanterv

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN. 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás fokát is: jó nyelvtudással bír

KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN. 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás fokát is: jó nyelvtudással bír KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN A. Háttérinformáció 1. Neme 2. Kora Nő Férfi 3. Származási helye (országa) 4. Anyanyelve(i) 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra 11. évfolyam A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. A első idegen nyelvből a középiskola 11. évfolyamának végére

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új)

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy

Részletesebben

Német nyelv 1-4. évfolyam

Német nyelv 1-4. évfolyam Német nyelv 1-4. évfolyam Német nyelv 1-4. évfolyam A tantárgy általános céljai és feladatai A német nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (a továbbiakban: KER) összhangban

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 5-8. osztály TANKÖNYVEK: Klett

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 4. évfolyam A 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók még nem rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Személyes vonatkozások, család

Személyes vonatkozások, család Gimnázium 9-12. Német nyelv 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján.

Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve. Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az idegen nyelv tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve Készült az 23/2013 (III.29) EMMI rendelettel kiadott kerettanterv alapján. A kerettanterv

Részletesebben

Helyi tanterv a gimnáziumi évfolyamokra, illetve osztályokra. 7/Ny évfolyam... 4 Magyar nyelv és irodalom... 4

Helyi tanterv a gimnáziumi évfolyamokra, illetve osztályokra. 7/Ny évfolyam... 4 Magyar nyelv és irodalom... 4 Helyi tanterv a gimnáziumi évfolyamokra, illetve osztályokra Tartalomjegyzék 7/Ny évfolyam... 4 Magyar nyelv és irodalom... 4 I. idegen nyelvek... 4 Angol nyelv... 4 Német nyelv... 6 Francia nyelv... 7

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Szécsi Pál Hunyadi Mátyás Nevelési - Oktatási Központ. Összefoglaló jelentés Vizuális Művészeti szakkör munkájáról

Szécsi Pál Hunyadi Mátyás Nevelési - Oktatási Központ. Összefoglaló jelentés Vizuális Művészeti szakkör munkájáról Hunyadi Mátyás Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 5201 Törökszentmiklós, Pf. 29 06/56 390-092; Fax: 06/56 390-255 E-mail: hunyadi.nok@hunyadiu.t-online.hu

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Kosztolányi Dezső Gimnázium

Kosztolányi Dezső Gimnázium Kosztolányi Dezső Gimnázium Cím: 1012 Budapest Attila út 135-137. Tel./Fax: 375-2282 E-mail: titkarsag@kosztolanyigimnazium.hu OM azonosító: 035344 Honlap: http://kosztolanyigimnazium.hu I. Idegen nyelv

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Német nyelv Helyi tanterv

Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv 5 8. évfolyam Német 5-8. évfolyam 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Berlitz 1. szint KER szint A 1

Berlitz 1. szint KER szint A 1 Társalgási Berlitz 1. szint KER szint A 1 A tanuló képes általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni. Képes személyes adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására illetve

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

Német nyelv. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Tótvázsonyi Tagiskola

Német nyelv. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Tótvázsonyi Tagiskola Német nyelv Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európa Tanács ajánlásaival: Az

Részletesebben

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM

NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV 5-8. ÉVFOLYAM NÉMET NYELV A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak

Részletesebben

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai

5. számú melléklet. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai 5. számú melléklet Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak és ezek óraszámai Óraterv a 006 szeptemberétől (7.A; 7.B; 9.C) induló reál és humán osztályok számára (hat-és négyosztályos), Utoljára

Részletesebben

ANGOL NYELV 4-8. ÉVFOLYAM

ANGOL NYELV 4-8. ÉVFOLYAM ANGOL NYELV 4-8. ÉVFOLYAM Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

ANGOL NYELV. 5-8. évfolyam

ANGOL NYELV. 5-8. évfolyam ANGOL NYELV 5-8. évfolyam Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet: Kerettanterv az általános

Részletesebben

209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu, OM: 034 982. Az József Attila Gimnázium.

209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu, OM: 034 982. Az József Attila Gimnázium. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete Újbudai József Attila Gimnázium 1117 Budapest, Váli u. 1. 209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu,

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról - többek között - meghatározza: - a fejlesztési területeket,

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Klett Kiadó Budapest. Helyi tanterv Javaslat Német nyelv

Klett Kiadó Budapest. Helyi tanterv Javaslat Német nyelv Klett Kiadó Budapest Helyi tanterv Javaslat Német nyelv Kedves Német szakos nyelvtanár! Reméljük, hogy az alábbi tantervjavaslattal segítjük az Ön munkáját és megkönnyítjük az új tantervi elvárásokra való

Részletesebben

4. évfolyam ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK

4. évfolyam ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK 4. évfolyam ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK Magyarországon az élő idegen nyelvet a közoktatásban részt vevő minden diáknak kötelező tanulnia a negyedik évfolyamtól a tankötelezettség végéig. Az idegen nyelv

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01SPBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2012/2013. tanévre VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA Szakmai fórum, 2013. március 6. A mai témák áttekintése 1 2 3 4 5 Jogszabályi háttér A kerettantervek szerkezete A tartalmi szabályozás

Részletesebben

Helyi tanterv - Angol nyelv 1-4. évfolyam

Helyi tanterv - Angol nyelv 1-4. évfolyam Helyi tanterv - Angol nyelv 1-4. évfolyam Óraszám: 1. évfolyam heti 1 óra 2. évfolyam heti 1 óra 3. évfolyam heti 1 óra 4. évfolyam heti 3 óra ALAPELVEK, CÉLOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben