FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév"

Átírás

1 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/ OM azonosító:

2 A Vasvári Pál Gimnázium egyike Nyíregyháza nagymúltú iskoláinak szeptember 01-tıl intézményünk a Debreceni Egyetem Partneriskolája címet viseli, mert évek óta részt vesz a tanárjelöltek szakmai felkészítésének folyamatában. Iskolánkban jelenleg a 21 osztályban 717 diák tanul. Az idei tanévben 6 végzıs osztályunk van. A tantestületünk 46 fıbıl áll, akik szakmai és pedagógiai szempontból is jól felkészültek, folyamatosan képzik magukat. Gyermekcentrikusak. Az általános és a két alapító ének és testnevelés tagozaton kívül 1992 óta kiemelt óraszámban nyelvi képzés is folyik nálunk.. A tanulóink ezekben az osztályokban heti 8, illetve 5 órában sajátítják el a és az angol nyelvet, mivel az a célunk, hogy minél több diákunk szerezze meg a közép- illetve felsıfokú nyelvvizsgát, ami a diploma megszerzésének is feltétele tól kezdtük el az emelt szintő informatika oktatást. A 9. és 10. évfolyamon heti 3, a 11. és 12. évfolyamon heti 4 órában foglalkoznak diákjaink ezzel a tantárggyal. Lehetıségük van a tanulóknak az ECDL vizsga megszerzésére is. Ebbıl az osztályból a továbbtanulók zöme gazdasági-informatikus és mőszakiinformatikus szakirányban tanul tovább. Speciális informatika tantervünk úgy épül fel, hogy a tanulóink az emelt szintő érettségire is jelentkezhessenek.

3 Valamennyi osztályunkba járó diáknak lehetısége van 11. és 12. évfolyamon továbbtanulási szándékának megfelelıen emelt szintő érettségi elıkészítıkre jelentkezni (földrajz, matematika, történelem, magyar, kémia, biológia, fizika, testnevelés, média, rajz és nyelvek tantárgyból.). Gimnáziumunkban élénk a diákélet. Verébtábor, verébavató, 16 órás foci, kirándulások színesítik a tanévet. A verébtábor nagyon népszerő, jó alkalmat teremt a 9.-eseknek az egymással való ismerkedésre. Rendezvényeinket a vidámság és a jó hangulat jellemzi. Vidéki tanulóinknak kollégiumi férıhelyet biztosítunk, ha igénylik. Alapvetı célunk: minél sikeresebben felkészíteni diákjainkat a kétszintő érettségire és a továbbtanulásra. Az iskola valamennyi osztályába olyan tanulók jelentkezését várjuk, akiknek az általános iskolai tanulmányi átlaga 4,00 fölött van. Az általános iskolából hozott pontszámot a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményeibıl számítjuk ki. Nem vesszük figyelembe a hozott pontok számításánál az ének, rajz, testnevelés, technika és informatika tárgyak érdemjegyeit. Azonos pontszám esetén elınyben részesülnek azok a tanulók, akik megyei vagy országos versenyen jó helyezést értek el.

4 2009/2010-es tanévben 5 osztályunk indul: Oszt. A Osztály megnevezése Belsı kód Egyéb információ általános 01 általános tanterv ének-zene 02 ének-zene emelt óraszámban B testnevelés 03 C testnevelés emelt óraszámban haladó 04 nyolc órás haladó angol 05 nyolc órás angol D informatika 06 informatika emelt óraszámban Idegen nyelv angol és angol és angol és angol és Felvehetı létszám kezdı 07 öt órás angol és 17 E kezdı angol 08 öt órás angol 18 Felvételi módja és idıpontja 20 írásbeli: január írásbeli: január 24. szóbeli elbeszélgetés ének-zenébıl: március 02. írásbeli: január ,00 h Gyakorlati: február 27. 8,00 h írásbeli január 24. szóbeli elbeszélgetés idegen nyelvbıl: március ,00 h 35 írásbeli: január 24. írásbeli: január 24.

5 Felvételi követelmények Általános tantervő osztály A felvételi rangsor megállapításánál az általános iskolából hozott pontokat,valamint az írásbeli felvételi vizsga eredményeit számítjuk be. Minden jelentkezınek magyar és matematika tantárgyakból a központilag szervezett kompetencia alapú felvételit kell megírnia. Szóbeli elbeszélgetés nincs. Ének-zene osztály Írásbeli felvételi vizsga: központilag szervezett kompetencia alapú vizsga magyar és matematika tantárgyakból. Szóbeli elbeszélgetés van. Anyaga az általános iskolában tanult dalokra, zenei készségekre épül. Az ének-zene osztályba felvett tanulók iskolai tanulmányaikkal párhuzamosan hangszeres tanulmányaikat különbözı zeneiskolában folytatják. Az ének-zenei osztályba jelentkezıknek tudniuk kell: - 20 szabadon választott népdalt énekelni, szolmizálni, elemezni - pentaton dallamot visszaénekelni - ritmust visszatapsolni - lapról olvasni Kodály 333 olvasógyakorlatait. Ismerniük kell: - a hangnemeket és elıjegyzésüket 2 keresztig és 2b-ig. Az elvégzett zeneiskolai osztály anyagából 2-3 mővet kell bemutatni hangszeren.

6 A felvételi döntésnél az általános iskolából hozott pontokat, valamint az írásbeli és a szóbeli elbeszélgetés eredményeit számítjuk be. Testnevelési osztály Írásbeli felvételi vizsga: központilag szervezett kompetencia alapú vizsga magyar és matematika tantárgyakból. Gyakorlati felvételi vizsga van. Szóbeli meghallgatás keretében képességek, készségek vizsgálata. A gyakorlati vizsgán fizikai képességek felmérésére kerül sor. Ezek a következık: 60 m futás, 600 m futás, medicinlabda-dobás, ötösugrás, egykezes hajítás. távolugrás, labdás ügyesség felmérése. A felvételi döntésnél az általános iskolából hozott pontokat, valamint az írásbeli és a gyakorlati felvételi vizsga eredményeit számítjuk be. Haladó nyelvi osztály (8 órás) Angol vagy nyelv Az osztályba olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik már tanulták az adott nyelvet. Írásbeli felvételi vizsga: központilag szervezett kompetencia alapú vizsga magyar és matematika tantárgyakból. Szóbeli elbeszélgetés keretében a nyelvi készségeket mérjük fel. A beszélgetés témakörei: család, iskola, szabadidı, napirend, lakás, étkezés, utazás.

7 A felvételi döntésnél az általános iskolából hozott pontokat, írásbeli és a szóbeli eredményeit vesszük figyelembe. Informatika osztály Írásbeli vizsga: központilag szervezett kompetencia alapú vizsga magyar és matematika tantárgyakból. Szóbeli elbeszélgetés: nincs. A felvételi döntésnél az általános iskolából hozott pontokat és az írásbeli felvételi eredményeit vesszük figyelembe. Kezdı nyelvi osztály (5 órás) Angol vagy nyelv Írásbeli vizsga: központilag szervezett kompetencia alapú vizsga magyar és matematika tantárgyakból. Szóbeli elbeszélgetés: nincs. A felvételi döntésnél az általános iskolából hozott pontokat és az írásbeli felvételi eredményeit vesszük figyelembe.

8 A felvételi tárgyakból a Vasvári Pál Gimnázium felvételi elıkészítı szakkört hirdet nyolcadikosoknak: - a kompetencia alapú központi felvételihez magyar és matematika tantárgyakból - a haladó nyelvi osztály szóbeli elbeszélgetéséhez angol és nyelvbıl. A felkészítı szakkör utolsó foglalkozásán a tanulók záródolgozatot írnak. A legjobb eredményt elért elıkészítısök teljesítményét figyelembe vesszük a felvételi elbírálásnál. Idegen nyelvbıl pedig felmentjük a szóbeli elbeszélgetés alól. Az elıkészítıkrıl információt kaphatnak az iskola honlapján: vpg.uw.hu, a nyílt tanítási napon (2008. szeptember 15-én), a pályaválasztási szülıi értekezleten (mely szeptember 15-én 16,00 h-tól lesz), illetve telefonon a 42/ as számon. ISKOLAVEZETÉS