A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi"

Átírás

1 A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi forma: külső világ tevékeny megismerése: matematikai tapasztalatok szerzése, dramatikus játék; rajzolás, mintázás, kézimunka; Témakör/projekt: Madarak projekt/tollasodó tojáslopó projektzáró nap A foglalkozás anyaga: fonalgrafika készítés; mátrixok szabályainak gyakorlása; személyiségfejlesztő drámajátékok Fejlesztési cél/képességfejlesztés: 1. Szociális: társas kapcsolatok, közös élmény; türelem, kitartás fejlesztése, a téma iránti érzékenység felkeltése 2. Értelmi: vizuális memória, percepció erősítése, a fogalomalakításhoz kapcsolódó gondolkodási műveletek fejlesztése, fogalomismeret bővítése, térirányok begyakorlása a mátrixok segítségével, szabályfelismerés, oszlop-sor fogalmának alakítása, fantázia fejlesztése, mennyiség és számnév összefüggésének érzékeltetése a megszámlálással, számfogalom fejlesztése 3. Verbális: nyelvhasználat, kommunikáció fejlesztése, fogalombővítés 4. Testi: finommozgás, keresztcsatornák erősítése, téri tájékozódás, szem-kéz koordináció Előzmények: Az őszi vadasparki látogatás során készített fotók nézegetése, a Vadaspark honlapjának felkeresése, madáretetés az óvodában, könyvek, képek gyűjtése. Mátrix alapú feladatok megoldása. Ismerkedés a projektzáró napon használt anyagokkal. Alkalmazott módszerek: játék, beszélgetés, megfigyeltetés, szemléltetés, magyarázat, játékos cselekedtetés, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés Eszközök: Tollasodó tojáslopó társasjáték, madárfoci, fonal, papír, gomb, anyag, mátrixok, fa sablon, madarakkal, hívókártyák, nagyító, színezők (madarakról), CD-lejátszó, cd Szervezeti forma: tervszerű kötetlen; játékba ágyazott, kezdeményezett, kötött Munkaformák: egyéni, mikrocsoportos, frontális tevékenykedés pedagógusi irányítással és öntevékenyen 1

2 A tevékenység várható menete I. A tevékenység feltételeinek megteremtése Szervezés A gyerekek érkezése előtt előkészítem a társasjátékokat, a mátrixokat, a fa és madár sablonokat, és a vizuális tevékenységhez szükséges eszközöket. Megérkezésük után, segítségükkel berendezem a csoportszobát és a vizuális asztalra helyezzük a fonalgrafikához szükséges eszközöket. II. Bevezető rész Motiváció ráhangolás a projektzárás tevékenységeire A szabadjátékban, párhuzamos tevékenységek beindításánál elsősorban a gyerekek tevékenységvágyára, tehetségükre, az átélt tapasztalatokra építkezem. Ezen kívül játékokat biztosítok a motivációhoz (Tollasodó tojáslopó és a gombfoci madarakkal ). A vizuális asztalnál beszélgetést kezdeményezek az asztalra helyezett anyagokról. (szövet, fonal, gomb, papír). Milyen élmények kapcsolódnak hozzájuk? Hogyan, miből készülnek? Megkérdezem, mit gondolnak arról, hogy mi lesz itt a feladat? Feladat: az asztalra kihelyezett anyagokból képalakítás önállóan, csoportosan, saját elképzeléseik szerint. Feladat még, hogy a képen szerepelnie kell valamilyen formában a madárformának. Felhívom a figyelmüket a korábbi fonalgrafika készítésnél használt technikákra. (Lehetőség adás több variáció elkészítéséhez, egyéni és/vagy kooperatív ötletelgetés. Az egyéni ötletek, megoldások, szempontok támogatása.) Az elkészült képekről folyamatos fényképkészítés. Beszélgetés a csoportok képeiről. Színek, formák, irányok megnevezése. A kreatív megoldások kiemelése és bemutatása a csoportnak. III. Fő rész Az irányított mikrocsoportos tevékenység kezdeményezését a kialakult szokás szerint, hívókártyák segítségével indítom. A várható csoportszám 4 (6-6 gyermekkel). A helyszín a mágnes tábla előtti szőnyeg. Különböző fejtörőket alkalmazok a matematikai tartalom kiemelésére 1. Mátrix tábla gyakoroltatása Sorok, oszlopok megnevezése és megmutatása a 6x6-s alaplapon. Sorszámok gyakorlása az oszlopok és sorok megadott négyzeteinek megkeresésével. Az alaplap első oszlopában és a felső sorában egy-egy tulajdonság van megadva (szín, irányultság; téri elhelyezkedés). Szabálykeresés. Feladat: A sorok és oszlopok találkozásához a két tulajdonság által meghatározott oda illő kártyát kell tenni. Megadott szempontok szerint a mátrixban keresés.(térirány, szín) 2

3 2. Madármemória A térbeli fa és a madársablonok segítségével vizuális memória fejlesztése. Számlálás A madarak felhelyezése pedagógusi irányítással. Mi hiányzik? Mi változott? 3. Sudoku verseny 2x (4x4) es sudoku alaplappal. A tevékenységből visszavezetés a játékba. A vállalkozó szellemű gyerekek versenyezhetnek a mágneses táblán elhelyezett sudoku pályán. Az eredmények rögzítése önállóan, a jelekkel ellátott versenytáblán történik. A szabály megbeszélése. Feladat: A 4 db 2x2-es négyzetek mindegyikében egyszer szerepelhetnek a madarak, valamint a sorokban és oszlopokban is. Mindegyik madárból 4-4 db-nak kell összesen a táblán szerepelnie. A játék rajtra indul és az a győztes, aki hamarabb megoldja helyesen a fejtörőt. IV. Befejezés Szervezési feladatok: Játékelrakás a szokásrend szerint. Ezt követően a játék feszültségének oldása drámajátékok segítségével a szőnyegen. Ráhangoló játék Gombfoci madarainak felidézése. Titkos nyelven felismerésük. Magánhangzók kiemelése a madárnevekből. Szerepbe lépés (kis ornitológusok) az erdő megjelenítése hangok és mozgás segítségével madarak kitalálása tulajdonságaik viselkedésük, életmódjuk alapján Mondatbefejezések Szerepből kilépés Mi jut eszedbe róla? (Mozgásos játék.) Okosodjunk (Keresztcsatorna fejlesztés a mondóka segítségével.) Levezető játék (Zenehallgatás mozdulatokkal kísérve.) 3

4 Reflexió A tevékenység fejlesztési célja a játékba integrált komplex személyiségfejlesztés volt. Ezen belül a választott képességterületek célirányos fejlesztése, mint a figyelem, a vizuális memória és a koncentráció. Illetve az önálló ötletek, a kreativitás minél nagyobb mértékű támogatása a tevékenység minden területén. A módszereket, a munkaformákat és eszközöket is ennek megfelelően választottam ki a projektzáró napon (Tollasodó tojáslopó). Az eszközök tekintetében a gomb, a papír felhasználásánál, a fonal gombolyítása, tekerése, a fonalgrafikánál a fonal hosszának mérése, a formához igazítása. A mátrixoknál a szabályok felismerése, stratégiák kialakítása (tartós, szándékos, irányított figyelem). A módszereknél a megfigyeltetés, szemléltetés, magyarázat, gyakorlás. A munkaformáknál az egyéni, a mikrocsoportos és frontális tevékenykedtetés. A motivációt és a figyelem témára irányítását szolgáló Tollasodó tojáslopó című társasjáték és a madárfoci egyaránt a kiemelt fejlesztési célt szolgálta. A tervezett feladatok megvalósultak. A tervezet elkészítése során a főrészben és a befejező részben több feladattípust és játékot terveztem, mint amennyit a foglalkozás időben igényelt volna. Mert a projekt módszer lehetőséget biztosít arra, hogy a feladatok és játékok közül azokat használjam fel, amelyek a gyerekek kedvéhez, illetve a projekt folyamán elsajátított tudáselemekhez leginkább kapcsolódnak. Így a dramatikus játékoknál a Varjútanács, a matematikai tartalomnál a 4x4-es madármátrix helyett a sudoku került a tevékenység középpontjába. A hívókártyák ( meghívó levél ) segítségével sikerült jól működő kiscsoportokat kialakítani. A mikrocsoportos munkaforma hatékonyan segítette a differenciált fejlesztést, és az egyéni bánásmód alkalmazását. A sudoku tervezett, következetes alkalmazásával fejlődött a gyerekek kommunikációs képessége, lényeglátása, önálló gondolkodása. A tevékenység során sikerült a saját fejlesztésű játékunkat önállóan (gyermeki kreativitás) tovább gondolni. A madárfocit memóriajátékként is használta az egyik kisfiú. A legnagyobb eredménynek ezt a mozzanatot érzem a tevékenység során. 4

5 A tevékenységet látogató pedagógusoktól pozitív, megerősítő véleményeket kaptam. Az elégedettségi kérdőíven és a szakmai konzultáción a következő erősségeket emelték ki: gyermekek ismerete, szeretete, empátia, kooperáció, tudatosság, kreativitás, beszédstílus, érdekes feladatadás, komplexitás, tervező munka, kreatív légkör, egyéni bánásmód, pozitív minta kiemelése, jó motiváció március 06. Balyi Krisztina óvodapedagógus 5

Egy pályakezdő óvodapedagógus tapasztalatai a gyakornoki programról

Egy pályakezdő óvodapedagógus tapasztalatai a gyakornoki programról Simon Anikó, óvodapedagógus Egy pályakezdő óvodapedagógus tapasztalatai a gyakornoki programról 2009-ben szereztem főiskolai diplomámat az ELTE- TÓK óvodapedagógus szakán. Tanulmányaimat az ELTE-PPK Neveléstudományi

Részletesebben

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében Sombereki Általános Iskola, Sombereki Tagóvodája 7728 Somberek Rákóczi utca 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja, egyenlő hozzáférés biztosítása a Sombereki Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái 3 hetet meghaladó projekt a Süni és Pillangó csoportjában (2010. március 29

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162. Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162. Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében Szerves hulladék hasznosítása az Érsekcsanádi óvodában. Környezettudatos életmód kialakítása.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése

Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu Óvodáiban (Gárdonyi Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság utca20-22)

Részletesebben

Természetismereti programok óvodásoknak. Foglakozási terv

Természetismereti programok óvodásoknak. Foglakozási terv Természetismereti programok óvodásoknak Foglakozási terv Program azonosítója: NTP-OTM-MPA-12-059 Kedvezményezett: Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület Cím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel./Fax: +36-62/544725

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA Az általános iskolai tananyag elsajátítására (1-8 osztály) a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve ajánlott egy tanévnél hosszabb

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA XV/1 2014. október TARTALOM Kedves Olvasó Bondor Mária... 3 GÓRCSŐ Szekeres Lászlóné Megkérdeztük a pedagógusokat... 4 EX CATHEDRA Óvodai foglalkozástervek reflexiókkal

Részletesebben

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM Budapest Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat APRÓK FALVA ÓVODA CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM OM 034652 2010 ELŐSZÓ Nevelőtestületem tagjaival 20 éve dolgozom együtt. Pedagógiai munkájukra

Részletesebben

Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja

Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja Cseperedő magánóvoda helyi nevelési programja 1121 Budapest Konkoly Thege Miklós út 21. T A R T A L O M oldal 1. Bemutatkozás 3 1.1. Az óvoda személyi feltételei 4 1.2. Az óvoda tárgyi feltételei 4 2.

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelező tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelező tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M Gyakorlati képzési modul óra~és vizsgaterve... 4 A gyakorlóóvodák... 5 A gyakorlati képzés feladatai... 6 A gyakorlati

Részletesebben

(Szűcs Imre: A gyermekszem)

(Szűcs Imre: A gyermekszem) 1 " A gyermekszem: virág, csillag, oltalom, csupa játék, csupa mosoly, izgalom. A gyermekszem: tág világ és kikelet, ha reád néz, földeríti szívedet. A gyermekszem: ablak, forrás, dombtető, erdőzúgás tisztította

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/ Pályázó neve

Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/ Pályázó neve Pályázati azonosító TÁMOP 3.1.4 08/2 2008 0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/

Részletesebben

ÓVODAI SZÁRNYBONTOGATÁS EREDMÉNYES EGYÉNI FEJLESZTÉSI FOLYAMAT, FEJLESZTÉSI TERV BEMUTATÁSA

ÓVODAI SZÁRNYBONTOGATÁS EREDMÉNYES EGYÉNI FEJLESZTÉSI FOLYAMAT, FEJLESZTÉSI TERV BEMUTATÁSA ÓVODAI SZÁRNYBONTOGATÁS EREDMÉNYES EGYÉNI FEJLESZTÉSI FOLYAMAT, FEJLESZTÉSI TERV BEMUTATÁSA A tehetség is a természet azon értékei közé tartozik, amely gondozást kíván. Nem kapálást, nyírást, permetezést,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja:

Pedagógiai Program. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda. Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Pedagógiai Program Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Készült: 2013.március 1. Készítette: Tormáné Burics Ágnes TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 Bevezetés Óvodánk helyi pedagógiai programját a nevelőtestület írta. A legelső programunk írásánál (1996.) segítséget jelentett számunkra a Csempeszkovácsi nevelési program.

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben