A lineáris modellektől a nemlineáris kevert modellekig R-ben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A lineáris modellektől a nemlineáris kevert modellekig R-ben"

Átírás

1 A lineáris modellektől a nemlineáris kevert modellekig R-ben Harnos Andrea Szent István Egyetem, Állatorvostudományi Kar Biomatematika Tanszék

2 Tartalom Bevezetés Modellezés Az általános lineáris modell Általánosított lineáris modellek Additív modellek Kevert modellek Nemlineáris kevert modell

3 Sweave A kurzus diái Fritz Leisch s Sweave rendszerével készültek. Ebben a L A TEX és R kódok egyetlen fájlban szerkeszthetők. Egy Sweave fájlból (.Rnw kiterjesztésű általában) olyan L A TEX forrás fájl készíthető, amely tartalmazza az R inputokat, outputokat és ábrákat. Egy Sweave fájlból az R kódok automatikusan kinyerhetők.

4 A kurzus anyagához felhasznált könyvek és egyéb anyagok Brian S. Everitt, Torsten Hothorn: A Handbook of Statistical Analysis Using R (Chapman and Hall/CRC, 2006) José C. Pinheiro, Douglas M. Bates: Mixed Effects Models in S and S-PLUS (Springer, 2000) Julian J. Faraway: Extending the Linear Model with R. Generalized Linear, Mixed Effects and Nonparametric Regression Models (Chapman and Hall/CRC, 2006) Douglas M. Bates: Mixed-effects models in R. user!2006, Vienna, Austria, June 14, 2006

5 Felhasznált adatok pupa.txt mass.csv land-use.csv

6 Zerynthia polyxena

7 pupa.txt, mass.csv Az adatok egy olyan kísérletből származnak, amelyben lepkék (Zerynthia polyxena) imágóinak méret változatosságát vizsgálták. A lárvákat kísérletileg manipulált hőmérsékletű környezetben tartották. A KÍSÉRLET 1. faktor: TEMPR Fejlődő hernyók környezetének hőmérséklete hűtött szobahőmérséklet melegített 2. faktor: FOOD Táplálékellátottság limitált nem limitált A hernyók tömegét a kikeléstől a bábozódásig mérték. Referencia: J. Kis, F. Kassai, L. Peregovits (nem közölt adatok)

8 Változók BOX a dobozok azonosítója, amelyben a hernyókat tartották FOOD Táplálékellátottság limited limitált adlibitum nem limitált TEMPR A fejlődő hernyók környezetének hőmérséklete cooled hűtött room szobahőmérsékletű heated melegített PUPAMASS bábtömeg (g) 1 héttel a bábozódás után STARTMASS kezdeti tömeg (g)

9 Lepkebáb adatok > pupa[1:5, ] BOX FOOD TEMPR PUPAMASS STARTMASS limited cooled limited cooled limited cooled limited cooled limited cooled > str(pupa) data.frame : 58 obs. of 5 variables: $ BOX : int $ FOOD : Factor w/ 2 levels "adlibitum","limited": $ TEMPR : Factor w/ 3 levels "cooled","heated",..: $ PUPAMASS : num $ STARTMASS: num

10 land-use.csv Az adatok egy olyan kutatásból származnak, melyben a mezőgazdaság intenzifikációjának őszi gabona növényekre való hatását vizsgálták a Nagy-Alföldön, szikes talajú területeken. 5 gazda, illetve szövetkezet különböző intenzifikációval kezelt földjeit vizsgálták. 7 földhasználati intenzitás kategóriát állapítottak meg a felhasznált szerves- és műtrágya valamint növényvédő szer mennyisége alapján (kérdőíves felmérés a vizsgálatok előtt).

11 land-use.csv 3 őszi gabona földet vizsgáltak minden intenzitás szintből. Minden területen kijelöltek db 5 1 m-es egymástól 5 m-re egy vonalba eső kvadrátból álló transzektet, egyet a terület szélén, a másikat pedig 50 m-rel beljebb. Ezzel az elrendezéssel figyelembe vehető a lokális térbeli heterogenitás, ami nagyban meghatározza a biodiverzitási mintázatot. Referencia: Anikó Kovács, Péter Batáry, András Báldi, Andrea Harnos: Weed species richness and cover along an intensification gradient in Central-Hungarian cereal fields (a Weed Research-be beküldve)

12 Extenzíven használt gabonaföld

13 Extenzíven használt gabonaföld széle

14 Intenzíven használt gabonaföld

15 Intenzíven használt gabonaföld széle

16 Egy elemzés lépései A probléma hátterének megértése. Kérdésfeltevés. Elemző módszerek kiválasztása (adatgyűjtés előtt!) Adatgyűjtés. Az adatok elemezhető formába hozása! Exploratív elemzések (leíró statisztikák, grafikonok). A fő elemzés (modellezés). Interpretáció. Az eredmények közlése.

17 Milyen egy jó modell? Tisztáznia kell a dolgokat és nem összezavarni. Parszimóniára kell törekednie. Things should be made as simple as possible - but no simpler. A. Einstein Általánosítható. az eredményeknek nemcsak a mintánkra kell érvényesnek lennie, hanem arra a statisztikai populációra is, amelyből a megfigyeléseink származnak.

18 A modellezés folyamata Kiinduló modell illesztése. A modell redukálása. Modellellenőrzés. Modell megváltoztatása, ha szükséges. Új modell illesztése. Modellredukció. Modellellenőrzés....

19 Az általános lineáris modell General Linear Model Egy cél-, vagy függő változó (outcome, response) egyéb változóktól (effects) való függését vizsgáljuk. Az általános lineáris modell speciális esetei: Egyszerű Lineáris Regresszió Simple Linear Regression; ANOVA; ANCOVA; stb.

20 A modell általános felírása A lineáris modell: Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X β p X p + ɛ, Vagy mátrix egyenlet formájában: Y = Xβ + ɛ, ahol Y célváltozó, β 0 intercept vagy konstans, β i ismeretlen paraméterek, X 1,..., X p magyarázó változók (prediktorok), lehetnek folytonosak (kovariánsok) vagy kvalitatív (faktor) változók. Indikátor (dummy) változók. ɛ A megfigyelt értékeknek és a modell szisztematikus részének a különbsége (mérési hiba vagy nem magyarázott hatás).

21 A modell praktikus alakja PUPAMASS = β 0 +β 1 STARTMASS+β 2 1 (TEMPR=high) + + β 3 1 (TEMPR=room) + ɛ β 4 1 (TEMPR=cooled) hiányzik (túlparaméterezettség) Wilkinson-Rogers formula: PUPAMASS = STARTMASS + TEMPR, ahol a TEMPR egy factor.

22 Modell formulák R-ben Általános forma: y tényező1+tényező2+... Interakció a:b, a*b=a+b+a:b Speciális tagok: offset, -1 (nincs konstans) Példák: y x y x1+x2+x3 y f1 y f1 f2 y f1 x - Egyszerű Lineáris Regresszió - Többszörös Lineáris Regresszió - Egytényezős ANOVA - Kéttényezős ANOVA interakcióval - ANCOVA

23 Lepkebáb adatok > pupa[1:5, ] BOX FOOD TEMPR PUPAMASS STARTMASS limited cooled limited cooled limited cooled limited cooled limited cooled > str(pupa) data.frame : 58 obs. of 5 variables: $ BOX : int $ FOOD : Factor w/ 2 levels "adlibitum","limited": $ TEMPR : Factor w/ 3 levels "cooled","heated",..: $ PUPAMASS : num $ STARTMASS: num

24 Változók BOX a dobozok azonosítója, amelyben a hernyókat tartották FOOD Táplálékellátottság limited limitált adlibitum nem limitált TEMPR A fejlődő hernyók környezetének hőmérséklete cooled hűtött room szobahőmérsékletű heated melegített PUPAMASS bábtömeg (g) 1 héttel a bábozódás után STARTMASS kezdeti tömeg (g)

25 Exploratív elemzések 1. lépés: Adatok leíró statisztikái és grafikonjai. Numerikus áttekintés: > summary(pupa) BOX FOOD TEMPR PUPAMASS Min. : 39.0 adlibitum:32 cooled:19 Min. : st Qu.: limited :26 heated:22 1st Qu.: Median : room :17 Median : Mean : Mean : rd Qu.: rd Qu.: Max. : Max. : STARTMASS Min. : st Qu.: Median : Mean : rd Qu.: Max. :

26 Grafikus sűrűségfüggvény becslések Hisztogram: durva becslés - érzékeny az osztályintervallumok megválasztására. Kernel sűrűség becslés: jobb. Simított hisztogram.

27 Hisztogram >hist(pupamass,main="bábtömeg egy héttel a bábozódás után",xlab="tömeg (g)") Bábtömeg egy héttel a bábozódás után 15 Frequency Tömeg (g)

28 Simított hisztogram >plot(density(pupamass),main="bábtömeg egy héttel a bábozódás után"); rug(pupamass) Bábtömeg egy héttel a bábozódás után Density N = 58 Bandwidth =

29 Boxplotok Kvalitatív és kvantitatv változók kapcsolata. Faktor kombinációk is lehetnek a vízszintes tengelyen. Különbségek és interakciók becslése.

30 Boxplot >boxplot(pupamass (TEMPR:FOOD),col=2:4, names=c("ca","ha","ra","cl","hl","rl")) CA HA RA CL HL RL

31 Hegedűábra vioplot(pupamass[food=="adlibitum"], PUPAMASS[FOOD=="limited"], col="white", names=c("ad libitum", "limited")) ad libitum limited

32 Interakciós ábra A célváltozó különböző faktor kombinációk szerinti átlagait ill. más leíró statisztikáit rajzolja ki így ábrázolva a lehetséges interakciókat (nem additív hatásokat). Ha a vonalak többé-kevésbé párhuzamosak, akkor nem várunk interakciót.

33 Interakciós ábra >interaction.plot(tempr,food,pupamass) mean of PUPAMASS FOOD adlibitum limited cooled heated room TEMPR

34 Szórásdiagram >plot(pupamass STARTMASS,main="PUPAMASS-STARTMASS Szórásdiagram", xlab="startmass",ylab="pupamass",pch=".") PUPAMASS STARTMASS Szórásdiagram STARTMASS PUPAMASS

35 Feltételes szórásdiagram >coplot(pupamass STARTMASSTEMPR*FOOD, xlab="startmass",ylab="pupamass",pch=20) Given : TEMPR cooled heated room PUPAMASS adlibitum limited Given : FOOD STARTMASS

36 Egyszerű Lineáris Regresszió 1. modell: PUPAMASS = β 0 + β 1 STARTMASS + ɛ > mod1.lm <- lm(pupamass ~ STARTMASS) > summary(mod1.lm) Call: lm(formula = PUPAMASS ~ STARTMASS) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>t) (Intercept) <2e-16 STARTMASS Residual standard error: on 56 degrees of freedom Multiple R-Squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 1 and 56 DF, p-value:

37 Szórásdiagram az illesztett egyenessel >abline(mod1.lm) PUPAMASS STARTMASS szórásdiagram STARTMASS PUPAMASS

38 Kéttényezős ANOVA > mod2.lm <- lm(pupamass ~ FOOD + TEMPR) > anova(mod2.lm) Analysis of Variance Table Response: PUPAMASS Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) FOOD e-14 TEMPR Residuals

39 Kéttényezős ANOVA interakcióval > mod3.lm <- lm(pupamass ~ FOOD * TEMPR) > anova(mod3.lm) Analysis of Variance Table Response: PUPAMASS Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) FOOD e-13 TEMPR FOOD:TEMPR Residuals

40 Kéttényezős ANOVA interakcióval és kovariánssal > mod4.lm <- lm(pupamass ~ FOOD * TEMPR + STARTMASS) > anova(mod4.lm) Analysis of Variance Table Response: PUPAMASS Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) FOOD e-13 TEMPR STARTMASS FOOD:TEMPR Residuals

41 Hipotézisvizsgálatok A modell egy vagy több prediktorának szignifikanciáját állapítjuk meg. Ha a hibatagok függetlenek és normális eloszlásúak. Két beágyazott modell (a szűkebb modell magyarázó változóinak halmaza részhalmaza a bővebb modellének) összehasonlítható egy F-teszttel: anova(model1, model2).

42 Hipotézisvizsgálatok Egy általánosan végzett tesz az aktuális modell nullmodellhez való hasonlítása (nincsenek prediktorok, csak a konstans (intercept)): anova(model). (A modell egészének szignifikanciája.) Egyedi prediktorok F-próbával, vagy egy t-próbával summary(model) tesztelhetők. Kerüljük a t-tesztek használatát kettőnél több szintű kvalitatív predictorok (faktorok) esetén!

43 A modellezés céljai Predikció: Megfigyelünk új X-eket és a hozzá tartozó Y -t szeretnénk megbecsülni. A predikciós teljesítmény javul az olyan változók eltávolításáaval, amik nem nagyon játszanak szerepet. Automatikus változó szelekciók jól működhetnek. A változók közötti kapcsolat megértése. Manuális szelekció jobb. Gyakran mindkettő célunk. Nam tanácsos teljesen automatikus szelekciós módszerekre hagyatkozni.

44 Változó szelekciós módszerek I. Akaike Information Criterion (AIC) AIC = 2logLik + 2p, ahol p a paraméterek száma. Általános, normál lineáris modelleken túl is használható. A step() függvény ezt használja. Lépésenkénti keresés a lehetséges modellek terében. Szekvenciálisan távolít el (vagy vesz be) változókat. Minimalizálja az AIC-ot.

45 Változó szelekciós módszerek II. Tesztelésen alapulnak. F -teszttel hasonlítják össze a beágyazott modelleket. Nem igazán jó módszer: a beválasztott változók sorrendje nagyon számít. Rosszabb, mint a kritériumra épülő módszerek. Manuális változó szelekcióra használható. drop1(model,test="f")

46 Automatikus változó szelekció > mod5.lm <- step(mod4.lm, trace = 0) > anova(mod5.lm) Analysis of Variance Table Response: PUPAMASS Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) FOOD e-14 Residuals

47 Két modell összehasonlítása > anova(mod4.lm, mod5.lm) Analysis of Variance Table Model 1: PUPAMASS ~ FOOD * TEMPR + STARTMASS Model 2: PUPAMASS ~ FOOD Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F) Nincs szignifikáns különbség a modellek között. Válasszuk a szűkebb modellt!

48 Manuális változó szelekció > drop1(mod4.lm, test = "F") Single term deletions Model: PUPAMASS ~ FOOD * TEMPR + STARTMASS Df Sum of Sq RSS AIC F value Pr(F) <none> STARTMASS e FOOD:TEMPR e

49 Konfidencia-intervallumok Tartományok a paraméterek lehetséges értékeire. A hatásnagyságok becslésére hasznosabb, mint a p-érték. A p-értékek a statisztikai szignifikanciát mutatják, nem pedig a gyakorlati jelentőséget. > confint(mod4.lm) 2.5 % 97.5 % (Intercept) FOODlimited TEMPRheated TEMPRroom STARTMASS FOODlimited:TEMPRheated FOODlimited:TEMPRroom

50 Diagnosztika A lineáris modell feltételeinek ellenőrzése. Korrekt-e a modell szisztematikus része (linearitás)? A modell véletlen részét (ɛ) tekintve: konstans variancia, korrelálatlanság, normalitás. Torzító pontok keresése (olyan pontok, amelyeknek a többi pontnál sokkal nagyobb hatása van az illesztett modellre).

51 Diagnosztikus módszerek Lehetnek numerikusak vagy grafikusak. Általában a grafikus módszereket preferáljuk, mert informatívabbak. reziduális ábrák, normalitást ellenőrző ábrák. Gyakorlatilag lehetetlen megállapítani egy modellről, hogy teljesen korrekt-e. A diagnosztikák célja: leellenőrizni, hogy a modell nem durván rossz-e. Több figyelmet kell fordítani arra, hogy ne kövessünk el nagy hibákat, mint arra, hogy a modellünk optimális-e. Négy hasznos ábra: plot(model)

52 Diagnosztikus ábrák Residuals Residuals vs Fitted Standardized residuals Normal Q Q Fitted values Theoretical Quantiles Standardized residuals Scale Location Standardized residuals Residuals vs Leverage Cook's distance Fitted values Leverage

53 Illeszkedés ellenőrzése >plot(mod4.lm,1,pch=20) Residuals Residuals vs Fitted Fitted values lm(pupamass ~ FOOD * TEMPR + STARTMASS)

54 Reziduumok normalitása >plot(mod4.lm,2,pch=20) Normal Q Q Standardized residuals Theoretical Quantiles lm(pupamass ~ FOOD * TEMPR + STARTMASS)

55 A variancia állandóságának ellenőrzése >plot(mod4.lm,3,pch=20) Fitted values Standardized residuals lm(pupamass ~ FOOD * TEMPR + STARTMASS) Scale Location

56 Torzító pontok keresése >plot(mod4.lm,5,pch=20) Residuals vs Leverage 33 Standardized residuals Cook's distance Leverage lm(pupamass ~ FOOD * TEMPR + STARTMASS)

57 Hogy detektáljuk a problémákat? Illeszkedés ellenőrzése: A reziduumokban nem lehet trend (y = 0). Ha van, meg kell változtatni a modellt (transzformáció, nemlineáris modell etc). Reziduumok normalitása: QQ-ábra. A reziduumokat az "ideális" normális eloszlású megfigyelésekhez hasonlítjuk. Normális eloszlás esetén a pontok lineáris trendet követnek (y = x). Egyébként ferdeséget jeleznek. Scale-location ábra: a variancia homogenitását lehet vele ellenőrizni.

58 Hogy detektáljuk a problémákat? Residuals vs. Leverage ábra: Torzító pontok keresése. A pontoknak az adott Cook távolság (Cook s distance) szinteken belül kell lennie. A számozott pontok lehetnek gyanúsak. Cook-féle távolság: az illeszkedés megváltozásának standardizált mértéke, ha az adott megfigyelést kivesszük az adatok közül.

59 Cook s distance plot >plot(mod4.lm,4,pch=20) Cook's distance Cook's distance Obs. number lm(pupamass ~ FOOD * TEMPR + STARTMASS)

60 Lineáris modell - korlátok Nagyon sok kapcsolatot nem írható le egyszerű lineáris modellel, mivel a függő változó lehet nem folytonos (és nem normális) eloszlású (pl. gyakoriságok, bináris adatok); a magyarázó változók hatása a függő változóra lehet, hogy nem lineáris; a megfigyelési egységek lehet, hogy nem függetlenek; a variancia lehet, hogy nem konstans.

61 Általánosított lineáris modellek (Generalized Linear Models) Az általános lineáris modell általánosítása: Megengedi, hogy az eloszlás nem normális legyen (pl. Poisson, binomiális ill., multinomiális (exponenciális eloszláscsalád)). A variancia állandóságának feltétele sem olyan szigorú, mint a hagyományos lineáris modelleknél.

62 Hogy általánosít ez a módszer? A függő változót most is a magyarázó változók lineáris kombinációjából becsüljük. A függő és magyarázó változók egy ún. link függvénnyel vannak összekapcsolva: η = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X β k X k, lineáris egyenlet, ahol η lineáris prediktor, X magyarázó változók, β együtthatók. Maximum likelihood (ML) módszerrel illesztünk. g(y ) = η link függvény. glm(formula, family = gaussian,...) Súgó a függvény családról:?family

63 Gyakorisági adatok regressziója (count regression) A függő változó gyakorisági adat (pozitív egész). Ha az összes lehetőség egy adott korlátos szám, akkor binomiális modellt használunk. Van-nincs (0-1) adatok esetén a binomiális modell használatos (logisztikus regresszió). Ha a gyakoriságok elegendően nagyok, akkor az általános lineáris modell is jó lehet. Egyéb esetekben a Poisson és - kevésbé gyakran - a negatív binomiális modell használható.

64 Poisson regresszió Ha Y Poisson eloszlású µ > 0 várható értékkel, akkor: P (Y = y) = eµ µ y, y = 0, 1, 2,... y! E(Y ) = var(y ) = µ.

65 Honnan származhatnak Poisson-eloszlású adatok? Ha a gyakoriságok egy előre rögzített számú megfigyelésből származnak, akkor a függő változót binomiálisként modellezhetjük. Kis siker valószínűségek, és nagyszámú összes lehetőség esetén alkalmazhatjuk a Poisson közelítést. (Pl. ritka incidenciája egy adott fajnak egy földrajzi területen.) Ha gyakoriságokat számolunk egy adott időintervallumban, területen, térrészben, anyagmennyiségben, és a siker valószínűsége arányos az intervallum hosszával, térrész térfogatával stb., és független más eseményektől. (Pl. bejövő telefonhívások, földrengések száma stb.) Fontos: Poisson-eloszlású véletlen változók összege is Poisson. (Hasznos, ha csak aggregált adataink vannak.)

66 Földhasználati példa 36 mintavételi terület esetén vannak adataink a következőkről: Weedcover Az adott transzekt teljes gyomborítottsága százalékosan. Totspeciesnb A gyomnövény fajok száma. N input Éves nitrogén bevitel. Transectpos A transzekt elhelyezkedése a földterületen. 0 - a transzekt közvetlenül a terület szélén helyezkedik el, 1 - belül van. Transect pair Ugyanahhoz a földhöz tartozó transzekt párok azonosítója.

67 Földhasználati példa Noncrop area A tanulmányozott transzekt körül húzott 500 m sugarú körbe eső nem művelt terület százalékos aránya (főleg füves terület, de lehet erdős, beépített, mocsaras vagy nyílt vizes terület). Modellezni szeretnénk a gyomnövény fajok számát és a gyomborítottságot a nitrogén bevitel, a nem művelt terület aránya és a transzekt pozíció függvényében.

68 Az adatok struktúrája > str(land) data.frame : 42 obs. of 10 variables: $ SampleArea : Factor w/ 42 levels "AG30E ","AG30I ",..: $ Weedcover : int $ Totspeciesnb : int $ Intensity : int $ N_input : int $ Herbicide_use: int $ Transectpos : Factor w/ 2 levels "0","1": $ Transect_pair: int $ Noncrop_area : int $ Farmer : Factor w/ 5 levels "AG","ET","NL",..:

69 Density plot >plot(density(totspeciesnb)) density.default(x = Totspeciesnb) Density N = 42 Bandwidth = 4.453

70 Boxplot >plot(totspeciesnb Transectpos) Totspeciesnb Transectpos

71 Hegedűábra >vioplot(totspeciesnb[transectpos==0],totspeciesnb[transectpos== col="white")

72 Szórásdiagram >plot(totspeciesnb Noncrop area) Noncrop_area Totspeciesnb

73 Feltételes szórásdiagram >coplot(totspeciesnb Noncrop areatransectpos,pch=20) Noncrop_area Totspeciesnb 0 1 Given : Transectpos

74 Interakciós ábra >interaction.plot(as.factor(n-input),transectpos,totspeciesnb) mean of Totspeciesnb Transectpos as.factor(n_input)

75 Lineáris modell > mod1.lm <- lm(totspeciesnb ~ N_input * Transectpos + + Noncrop_area) > summary(mod1.lm) Call: lm(formula = Totspeciesnb ~ N_input * Transectpos + Noncrop_area) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>t) (Intercept) e-09 N_input Transectpos Noncrop_area N_input:Transectpos Residual standard error: on 37 degrees of freedom Multiple R-Squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 4 and 37 DF, p-value: 1.172e-06

76 Reziduum vs. becsült érték ábra >plot(mod1.lm,1,pch=20) Fitted values Residuals lm(totspeciesnb ~ N_input * Transectpos + Noncrop_area) Residuals vs Fitted

77 Normalitás vizsgálat (Normal QQ-plot) >plot(mod1.lm,2) Theoretical Quantiles Standardized residuals lm(totspeciesnb ~ N_input * Transectpos + Noncrop_area) Normal Q Q

78 Szórás-becsült érték ábra (Scale-location plot) >plot(mod1.lm,3,pch=20) Fitted values Standardized residuals lm(totspeciesnb ~ N_input * Transectpos + Noncrop_area) Scale Location

79 Problémák Enyhén nemlineáris trend. Nem konstans variancis. Enyhén nem normális eloszlású hibatag. Próbáljuk meg transzformálni az adatokat, pl. logaritmus transzformáció!

80 Lineáris modell log transzformált függő változóval > mod2.lm <- lm(log(totspeciesnb + 1) ~ N_input * Transectpos + + Noncrop_area) > summary(mod2.lm) Call: lm(formula = log(totspeciesnb + 1) ~ N_input * Transectpos + Noncrop_area) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>t) (Intercept) 3.406e e < 2e-16 N_input e e Transectpos e e Noncrop_area 4.777e e N_input:Transectpos e e Residual standard error: on 37 degrees of freedom Multiple R-Squared: , Adjusted R-squared: F-statistic: on 4 and 37 DF, p-value: 2.685e-07

81 Reziduum vs. becsült érték ábra >plot(mod2.lm,1,pch=20) Fitted values Residuals lm(log(totspeciesnb + 1) ~ N_input * Transectpos + Noncrop_area) Residuals vs Fitted

82 Normal QQ-plot >plot(mod2.lm,2,pch=20) Theoretical Quantiles Standardized residuals lm(log(totspeciesnb + 1) ~ N_input * Transectpos + Noncrop_area) Normal Q Q

83 Scale-location plot >plot(mod2.lm,3,pch=20) Fitted values Standardized residuals lm(log(totspeciesnb + 1) ~ N_input * Transectpos + Noncrop_area) Scale Location

84 A két modell összehasonlítása > summary(mod1.lm)$adj.r.squared [1] > summary(mod2.lm)$adj.r.squared [1] Nem nagy javulás. Jobb illeszkedés. Nehézkes interpretáció.

85 Poisson modell > mod1.pois <- glm(totspeciesnb ~ N_input * Transectpos + + Noncrop_area, family = poisson) > mod1.pois Call: glm(formula = Totspeciesnb ~ N_input * Transectpos + Noncrop_area Coefficients: (Intercept) N_input Transectpos Noncrop_area N_input:Transectpos Degrees of Freedom: 41 Total (i.e. Null); Null Deviance: Residual Deviance: AIC: Residual

86 summary(mod1.pois) Call: glm(formula = Totspeciesnb ~ N_input * Transectpos + Noncrop_area, family = poisson) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>z) (Intercept) < 2e-16 N_input Transectpos e-08 Noncrop_area N_input:Transectpos (Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) Null deviance: on 41 degrees of freedom Residual deviance: on 37 degrees of freedom AIC: Number of Fisher Scoring iterations: 4

87 Hatások tesztelése A summary(model) közelítő Wald teszteket csinál. Az SE-k lehet, hogy túlbecsültek, és így elvesztünk szignifikáns eredményeket. A deviancia alapú tesztek jobbak. A deviancia azt méri, hogy a modell mennyire van közel a tökéleteshez. (A lineáris modell esetén: deviancia = RSS.) Chi 2 eloszlású. A determinációs együttható (R-négyzet a lineáris modelleknél): > 1-77/198 [1]

88 Anova a Poisson modellre > anova(mod1.pois, test = "Chi") Analysis of Deviance Table Model: poisson, link: log Response: Totspeciesnb Terms added sequentially (first to last) Df Deviance Resid. Df Resid. Dev P(>Chi) NULL N_input e-05 Transectpos e-22 Noncrop_area N_input:Transectpos

89 Poisson modell interakciókkal > mod2.pois <- glm(totspeciesnb ~ (N_input + Noncrop_area + + Transectpos)^2, family = poisson) > anova(mod2.pois, test = "Chi") Analysis of Deviance Table Model: poisson, link: log Response: Totspeciesnb Terms added sequentially (first to last) Df Deviance Resid. Df Resid. Dev P(>Chi) NULL N_input e-05 Noncrop_area Transectpos e-22 N_input:Noncrop_area N_input:Transectpos Noncrop_area:Transectpos

90 A két modell összehasonlítása > anova(mod1.pois, mod2.pois, test = "Chi") Analysis of Deviance Table Model 1: Totspeciesnb ~ N_input * Transectpos + Noncrop_area Model 2: Totspeciesnb ~ (N_input + Noncrop_area + Transectpos)^2 Resid. Df Resid. Dev Df Deviance P(>Chi)

91 Modell szelekció > drop1(mod2.pois, test = "Chi") Single term deletions Model: Totspeciesnb ~ (N_input + Noncrop_area + Transectpos)^2 Df Deviance AIC LRT Pr(Chi) <none> N_input:Noncrop_area N_input:Transectpos Noncrop_area:Transectpos

92 Diagnosztikus ábrák Predicted values Residuals Residuals vs Fitted Theoretical Quantiles Std. deviance resid. Normal Q Q Predicted values Std. deviance resid. Scale Location Leverage Std. deviance resid. Cook's distance Residuals vs Leverage

93 Illeszkedés ellenőrzése >plot(mod1.pois,1,pch=20) Predicted values Residuals glm(totspeciesnb ~ N_input * Transectpos + Noncrop_area) Residuals vs Fitted

94 Parciális reziduális ábrák >library(gam) > par(mfrow=c(1,3),pty="s") >plot.gam(mod1.pois,resid=t,pch=20) >par(mfrow=c(1,1)) N_input partial for N_input partial for Transectpos Transectpos Noncrop_area partial for Noncrop_area

95 Illeszkedés ellenőrzése Az ábrák majdnem ugyanúgy használhatók, mint a lineáris modell esetén. A normalitás általában nem teljesül tökéletesen. A parciális reziduálisok ellenőrzésére a plot.gam használható a gam csomagból.

96 Túlszóródás Poisson változó esetén az átlag és a variancia megegyezik. A variancia függvényt az átlag teljesen meghatározza, nem szabad paraméter. Az ún. diszperziós paraméter 1. Gyakran túlságosan szigorú ez a feltétel. Gyakran túlszóródás (overdispersion) van. A túlszóródást a reziduális deviancia és a hozzá tartozó szabadsági fokból határozható meg. Többé-kevésbé egynelőnek kell lenniük. Ha nagyon különbözőek, akkor az ún. quasilikelihood módszert használhatjuk, amellyel a modellparaméterek a hiba eloszlás teljes ismerete nélkül határozhatók meg.

97 A diszperziós paraméter ellenőrzése > deviance(mod1.pois)/df.residual(mod1.pois) [1]

98 Null deviance: on 41 degrees of freedom Residual deviance: on 37 degrees of freedom Poisson modell túlszóródással > mod1.qpois <- glm(totspeciesnb ~ N_input * Transectpos + + Noncrop_area, family = quasipoisson) > summary(mod1.qpois) Call: glm(formula = Totspeciesnb ~ N_input * Transectpos + Noncrop_area, family = quasipoisson) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>t) (Intercept) < 2e-16 N_input Transectpos Noncrop_area N_input:Transectpos (Dispersion parameter for quasipoisson family taken to be )

HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA. SPSS-könyv

HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA. SPSS-könyv HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA SPSS-könyv Seneca Books 0 Huzsvai - Vincze: SPSS Statisztika Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2015 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén egyetemi tanár, az MTA doktora, Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete,

Részletesebben

Heterogenitás és technikai hatékonyság a magyar specializált szántóföldi növénytermesztő üzemek esete

Heterogenitás és technikai hatékonyság a magyar specializált szántóföldi növénytermesztő üzemek esete Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. június (650 669. o.) Baráth Lajos Fertő Imre Heterogenitás és technikai hatékonyság a magyar specializált szántóföldi növénytermesztő üzemek esete A cikkben paneladatok

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 5.

Matematikai statisztikai elemzések 5. Matematikai statisztikai elemzések 5. Kapcsolatvizsgálat: asszociáció, vegyes kapcsolat, korrelációszámítás. Varianciaanalízis Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 5.: Kapcsolatvizsgálat:

Részletesebben

A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE

A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE Budapesti CORVINUS Egyetem A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE PH.D. ÉRTEKEZÉS Kopányi Szabolcs András Budapest, 2009 Kopányi Szabolcs András A HOZAMGÖRBE DINAMIKUS BECSLÉSE BEFEKTETÉSEK ÉS VÁLLALATI PÉNZÜGYEK

Részletesebben

Befektetések kockázatának mérése*

Befektetések kockázatának mérése* Befektetések kockázatának mérése* Bugár Gyöngyi PhD, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense E-mail: bugar@ktk.pte.hu Uzsoki Máté, a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója E-mail: uzsoki.mate@gmail.com

Részletesebben

2. Kvalitatív kutatás a Kritikus Incidensek Módszerével

2. Kvalitatív kutatás a Kritikus Incidensek Módszerével Zárójelentés az OTKA 49267 számú kutatásához A panaszhelyzetek hatékony menedzselése a fogyasztói szolgáltatásoknál 1. A kutatási folyamat bemutatása Kutatásunk a szakirodalom mélyreható tanulmányozásával

Részletesebben

A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei

A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 MADAR LÁSZLÓ A defaultráta, a nemteljesítési valószínűség és a szabályozás egyéb követelményei Bár a defaultráta, illetve a nemteljesítési valószínűség fogalmai egy ideje

Részletesebben

Üzleti kapcsolatok modellezése

Üzleti kapcsolatok modellezése Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. július augusztus (677 699. o.) GELEI ANDREA DOBOS IMRE KOVÁCS ERZSÉBET Üzleti kapcsolatok modellezése Ebben a tanulmányban az ellátási láncok egyik építőelemét, az

Részletesebben

TERMELÉSI FÜGGVÉNYEK A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGBAN

TERMELÉSI FÜGGVÉNYEK A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA 2009. NOVEMBER 25. TERMELÉSI FÜGGVÉNYEK A PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGBAN Konzulens: Dr. Pitlik László Készítette: Batár

Részletesebben

Statisztikai adat- és szövegelemzés Bayes-hálókkal:

Statisztikai adat- és szövegelemzés Bayes-hálókkal: Statisztikai adat- és szövegelemzés Bayes-hálókkal: a valószínûségektôl a függetlenségi és oksági viszonyokig MILLINGHOFFER ANDRÁS, HULLÁM GÁBOR, ANTAL PÉTER Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

Kevert Markov modell alapú változásdetekció nagy

Kevert Markov modell alapú változásdetekció nagy Kevert Markov modell alapú változásdetekció nagy időkülönbséggel készült légi fotókon Benedek Csaba 1,2 és Szirányi Tamás 1 1 Elosztott Események Elemzése Kutatócsoport, MTA Számítástechnikai és Automatizálási

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

MAROSSY ZITA A SPOT VILLAMOSENERGIA-ÁRAK ELEMZÉSE STATISZTIKAI ÉS ÖKONOFIZIKAI ESZKÖZÖKKEL

MAROSSY ZITA A SPOT VILLAMOSENERGIA-ÁRAK ELEMZÉSE STATISZTIKAI ÉS ÖKONOFIZIKAI ESZKÖZÖKKEL MAROSSY ZITA A SPOT VILLAMOSENERGIA-ÁRAK ELEMZÉSE STATISZTIKAI ÉS ÖKONOFIZIKAI ESZKÖZÖKKEL Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék Témavezető: Csekő

Részletesebben

kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 1 LÁZÁR EDE KUTATÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN AZ SPSS PROGRAM HASZNÁLATÁVAL

kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 1 LÁZÁR EDE KUTATÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN AZ SPSS PROGRAM HASZNÁLATÁVAL kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 1 LÁZÁR EDE KUTATÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN AZ SPSS PROGRAM HASZNÁLATÁVAL kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 2 SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

A nem megfigyelt gazdaság mérésének lehetôségei

A nem megfigyelt gazdaság mérésének lehetôségei A nem megfigyelt gazdaság mérésének lehetôségei Murai Bálint, a Központi Statisztikai Hivatal osztályvezetője E-mail: Balint.Murai@ksh.hu Ritzlné Kazimir Ildikó, a Központi Statisztikai Hivatal vezető

Részletesebben

A mérési bizonytalanság becslése a vizsgálólaboratóriumok gyakorlatában

A mérési bizonytalanság becslése a vizsgálólaboratóriumok gyakorlatában A mérési bizonytalanság becslése a vizsgálólaboratóriumok gyakorlatában Készítette: Szegény Zsigmond Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Műszaki-technológiai

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com

Bevezetés az R-be. Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2. Abari Kálmán. DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Bevezetés az R-be Oktatási segédlet VÁZLAT 0.2 Abari Kálmán DE, Pszichológiai Intézet abari.kalman@gmail.com Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó... 4 1. Bevezetés... 5 1.1. Mi az R?... 5 1.2. Az

Részletesebben

A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY

A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Budapest KTK/IE Műhelytanulmányok

Részletesebben

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Iskolakultúra 2004/11 Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Az elsõ osztályos tanulók elemi alapkészségeinek fejlettsége

Részletesebben

13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre

13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre 13. Tematikus csoport: Klímaváltozás hatása a szántóföldi növénytermesztésre Koordinátor: Neményi Miklós N.1 Szántóföldi növényfajok klímakockázata SZIE NTI, MÉK BRMI N.2 Módosított, ill. bővített cím:

Részletesebben

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum?

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? néhány szóban az alapvető tipográfiai szabályokról Jeney Gábor Híradástechnikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2014. szeptember 30.

Részletesebben