Varianciaanalízis 4/24/12

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Varianciaanalízis 4/24/12"

Átírás

1 1. Feladat Egy póker kártya keverő gép a kártyákat random módon választja ki. A vizsgálatban 1600 választott kártya színei az alábbi gyakorisággal fordultak elő. Vizsgáljuk meg, hogy a kártyák kiválasztása véletlenszerűnek tekinthető-e? 1. Feladat Egy póker kártya keverő gép a kártyákat random módon választja ki. A vizsgálatban 1600 választott kártya színei az alábbi gyakorisággal fordultak elő. Vizsgáljuk meg, hogy a kártyák kiválasztása véletlenszerűnek tekinthető-e? 2. Feladat Treff 404 Kőr 420 Káró 400 Pikk 376 Treff 404 Kőr 420 Káró 400 Pikk Feladat Egy Bürker kamrában az egy négyzetbe eső sejtek száma átlagosan Milyen valószínűséggel talánk olyan cellát, amelben egy sejt sincs? Egy Bürker kamrában az egy négyzetbe eső sejtek száma átlagosan Milyen valószínűséggel talánk olyan cellát, amelben egy sejt sincs? Varianciaanalízis ANOVA: ANalysis Of VAriance Neve félrevezető: nem varianciák, hanem átlagok összevetésére dolgozták ki Lényegében a kétmintás t-próba kiterjesztése kettőnél több alapsokaság ismeretlen várható értékének az összehasonlítására. Mit vizsgálunk az ANOVA-val: egy folytonos változónak vajon eltérőek-e a várható értékei egy nominális változó különböző kategóriáiban, avagy több nominális változó kategóriáiból képezhető kategória-kombinációkban. B faktor B csop 1 B csop 2 B csop 3 A csop 1 A faktor A1B1 A1B2 A1B3 A csop 2 A2B1 A2B2 A2B3 Folytonos változó: függő változó Nominális változó(k): magyarázó változók Faktor (tényező), a kategóriák csoportok. 1

2 A faktorok számától függően beszélhetünk egyfaktoros (egytényezős, egy szempontos, egy utas, one-way ANOVA) többfaktoros (többtényezős, több szempontos, több utas, multi-way ANOVA) varianciaelemzésről. A csoportokban levő mintavételi objektumok száma ha azonos minden csoportban kiegyensúlyozott (balanced) elrendezésű ANOVA eltérő a csoportokban kiegyensúlyozatlan (unbalanced) elrendezésű ANOVA A varianciaanalízis munkamenete: megvizsgáljuk, hogy van-e hatása a faktoroknak (F-próba) ellenőrizzük, hogy az adatainkra illesztett ANOVA modell teljesíti-e az alkalmazhatósági feltételeket ha a modellünk megfelel a feltételeknek, akkor ún. post-hoc teszteket alkalmazva megvizsgáljuk azt, hogy mely csoportok átlagai különböznek egymástól. Egyfaktoros ANOVA kiegyensúlyozott elrendezéssel A módszer alapgondolata: A függő változó teljes varianciája additív módon felbontható két részre: csoportok közötti varianciára (between group variance) - a csoportátlagoknak az összevont Y adatok átlaga (ún. főátlag) körüli variációja; a magyarázó változó hatását foglalja magába csoporton belüli varianciára (within group variance) - az egyedi yi megfigyeléseknek az adott csoportjuk átlaga körüli ingadozásából eredő variáció; a véletlen eseti hibát foglalja magába. ycl Ha a faktornak van hatása Y-ra: a csoportok közötti variancia rész nagyobb, mint a csoporton belüli variancia. Ha nincs hatása Y-ra: a csoportok közötti variancia megegyezik a csoporton belüli varianciával ez azt jelenti, hogy Y értékét nem befolyásolja az, hogy egy megfigyelés a faktor melyik csoportjába tartozik, az Y értékei között tapasztalt különbségek a véletlen ingadozásnak tudhatók be. Az egyes varianciafrakciók számszerűsítése eltérés-négyzetösszegekkel történik A teljes eltérés-négyzetösszeg (SS total ) a csoportok közötti (SS between ) és csoporton belüli (SS within ) eltérés-négyzetöszeg összege: 2

3 A függő változó teljes varianciája: A csoportok közötti variancia: A csoporton belüli variancia: A faktor hatásának szignifikanciatesztje Tesztstatisztika: A csoportok közötti és a csoporton belüli eltérésnégyzetösszeget osztva a szabadsági fokaikkal: közepes eltérés-négyzetösszegeket (Mean of Sum of squares). A csoportok közötti és a csoporton belüli közepes eltérés-négyzetösszeg hányadosa az F próbastatisztika (ld. a köv. dián!) H0: a csoportok alapsokaságbeli átlagai azonosak: µ 1 = µ 2 = = µ k H1: van legalább két olyan csoport, melyeknek különbözik az alapsokaságbeli átlaga. (egyoldali hipotézis!) A variancia-felbontás és az F-próba eredménye - ANOVA-táblázat Variancia forrása Csoportok közötti (between groups) Szabadsági fok (df) Eltérésnégyzeösszeg SS (Sum of Squares) közepes eltérésnégyzetösszeg MS (Mean Sum of Squares) k-1 SS between MS between = SS between /k-1 Csoporton k(m-1) SS within MS within = belüli SS within /k(m-1) (within groups) Teljes (total) k m-1 SS total MS total =SS total /k m-1 Próbastatisztika (F-value) F= MS betwen /MS within p-érték p Alkalmazhatósági feltételek: függetlenség: a mintavételi objektumok függetlenek egymástól normalitás: a csoportokon belül a függő változó normál eloszlású homogenitás: a csoportokban a függő változó szórása azonos, vagyis nincs összefüggés Y csoportbeli szórása és a csoport várható értéke között Egyszempontos A varianciaanalízis típusai 2 átlag egyenlőségének vizsgálata összetartozó minták segítségével (egymintás t-próba) - ez még nem VA 2 átlag és variancia egyenlőségének vizsgálata független minták segítségével (kétmintás t-próba /F-próba, t-próba, d- próba/) A. több független minta átlagának és varianciájának összehasonlítása (egyszempontos VA) B. több összetartozó minta átlagának összehasonlítása ( egyszempontos összetartozó mintás VA) Csoport (1 2) 1 1. Csoport (1 2 3) 1 3. DÉLBEN Egyszempontos VA Többszempontos C. 2 szempont szerint független 2-2 minta átlagának összehasonlítása (kétszempontos független mintás VA) D. 2 szempont szerint (1 szempont szerint független, a másik szempont szerint összetartozó) 2-2 minta átlagának összehasonlítása ( vegyes kétszempontos VA) 1. Csoport (1 2) 2. Csoport (1 2) Csoport (1 2)

4 A. Egyszempontos VA Csoport (1 2 3) 1 3. Függ-e a kvantitatív változó nagysága a csoportosító változótól? (H 0 : nem függ, az átlagok egyenlők) hatásvariancia (Var k ): a minták közötti variancia (ez a csoportosító változó hatása) hibavariancia (Var b ): a mintákon belüli variancia Q x =Q k +Q b Vizsgálat F-próbával: A függés szorossága: nemlineáris determinációs együttható (e 2, η 2 ), ill. nemlineáris korrelációs együttható (korrelációs hányados: e, η) Figyelem: η XG η GX! (ha a kapcsolat nem szimmetrikus, lineáris) Szóráshomogenitás mérése: Levine-, O Brien-próba B. Egyszempontos összetartozó mintás DÉLBEN VA Függ-e a kvantitatív változó nagysága a mérés időpontjától, a kezeléstől? (H 0 : nem függ, az átlagok egyenlők) hatásvariancia vagy kezelési hatás (Var k ): minták közötti variancia (ez az ismételt méréses szempont hatása) személyvariancia (Var p ): személyek közötti variancia (ez az ismételt méréses szempont hatása) hibavariancia (Var e ): az általunk nem kontrollált tényezők okozta variancia Q x =Q k +Q p +Q e, vizsgálat F-próbával: (a személyvarianciát (Var p ) csak ki akarjuk szűrni) Szfericitás vagy cirkularitási feltétel (a különbségváltozók szóráshomogenitása) mérése: Levine-, O Brien-próba A szívfrekvencia (Hz) változása háromféle antiaritmiás szer hatására Nullhipotézis (nullhipotézis egyenlő átlagokra): nincs különbség a három drog hatása között, az átlagokban tapasztalt eltérés véletlen hatások következménye; a három minta azonos populációból származik Alternatív hipotézis (nem minden átlag egyforma): a drogok között van legalább egy olyan (pl. a harmadik), amely hatásában különbözik a többitől, hatására a szívfrekvencia szignifikánsan csökken: 4

5 Variancia táblázat F-teszt (Snedecor-féle F-eloszlás ) Tegyük fel, hogy két populációt vizsgálunk, amelyeknek nem ismerjük az átlagát és szórását, viszont tudjuk, hogy a változók követik a normális eloszlást. [ ] = s 2 1 (n) s 2 2 (m) F n,m n és m jelenti a két minta szabadsági fokát F-eloszlás két eltérő szabadsági foknál. - Az F-eloszlás aszimmetrikus eloszlás, ferdesége a szabadsági fokok számától függ. - Ha a minták elemszáma nagy, az eloszlás közelíti a normális eloszlást. - Az F-eloszlás értékei különböző szabadsági fokokra megtalálhatók egy táblázatban. A varianciák egyenlőségére vonatkozó nullhipotézist elutasítjuk, ha a következő egyenlőtlenség teljesül: F [ m,n] P =0,05 P (elméleti adat) F =0,05 m,n (kísérleti adat) [ ] Ellenkező esetben a nullhipotézist fenntartjuk, a szórások (varianciák) egyenlőségére vonatkozó feltétel ebben az esetben teljesül, tehát pl. a t-próba alkalmazható. 5

Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN

Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2013 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel reprodukálni

Részletesebben

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2015 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

Huzsvai László BIOMETRIAI MÓDSZEREK AZ SPSS-BEN SPSS ALKALMAZÁSOK

Huzsvai László BIOMETRIAI MÓDSZEREK AZ SPSS-BEN SPSS ALKALMAZÁSOK Huzsvai László BIOMETRIAI MÓDSZEREK AZ SPSS-BEN SPSS ALKALMAZÁSOK Debreceni Egyetem, Mezőgazdaságtudományi Kar DEBRECEN 004-011 Ez a munka kéziratként kezelendő. A tartalma lefedi a mezőgazdasági és gazdálkodástudományi

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 5.

Matematikai statisztikai elemzések 5. Matematikai statisztikai elemzések 5. Kapcsolatvizsgálat: asszociáció, vegyes kapcsolat, korrelációszámítás. Varianciaanalízis Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 5.: Kapcsolatvizsgálat:

Részletesebben

HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA. SPSS-könyv

HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA. SPSS-könyv HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA SPSS-könyv Seneca Books 0 Huzsvai - Vincze: SPSS Statisztika Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

Variancia-analízis (folytatás)

Variancia-analízis (folytatás) Variancia-analízis (folytatás) 7. elıadás (13-14. lecke) Egytényezıs VA blokk-képzés nélkül és blokk-képzéssel 13. lecke Egytényezıs variancia-analízis blokkképzés nélkül Az átlagok páronkénti összehasonlítása(1)

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Statisztikai módszerek bemutatása az akusztikai kutatásokban

SZAKDOLGOZAT. Statisztikai módszerek bemutatása az akusztikai kutatásokban SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT Statisztikai módszerek bemutatása az akusztikai kutatásokban Kádas Dániel Péter Villamosmérnöki főiskolai szak Távközlési

Részletesebben

Segítség az outputok értelmezéséhez

Segítség az outputok értelmezéséhez Tanulni: 10.1-10.3, 10.5, 11.10. Hf: A honlapra feltett falco_exp.zip-ben lévő exploratív elemzések áttanulmányozása, érdekességek, észrevételek kigyűjtése. Segítség az outputok értelmezéséhez Leiro: Leíró

Részletesebben

és az közös tanfolyama. Készült az AKCIÓ Osztrák-Magyar Alapítvány támogatásával (1999-2001)

és az közös tanfolyama. Készült az AKCIÓ Osztrák-Magyar Alapítvány támogatásával (1999-2001) A regressziószámítás gyakorlati kérdései A Szent István Egyetem Állatorvosi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék, Budapest és az Bécsi Állatorvosi Egyetem Biofizika és Biostatisztika Tanszék,

Részletesebben

A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI. Tóthné Parázsó Lenke

A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI. Tóthné Parázsó Lenke Tóthné Parázsó Lenke MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK A KUTATÁSMÓDSZERTAN MATEMATIKAI ALAPJAI Tóthné Parázsó Lenke Eger, 011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet A PIAC VIZSGÁLATA

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet A PIAC VIZSGÁLATA BGF PSzK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet A PIAC VIZSGÁLATA A jegyzetet a BGF Módszertani Intézeti Tanszékének oktatói készítették 001-ben, és frissítették

Részletesebben

Q1 = 1575 eft Me = 2027,7778 eft Q3 = 2526,3158 eft

Q1 = 1575 eft Me = 2027,7778 eft Q3 = 2526,3158 eft Gyak1: b) Mo = 1857,143 eft A kocsma tipikus (leggyakoribb) havi bevétele 1.857.143 Ft. c) Q1 = 1575 eft Me = 2027,7778 eft Q3 = 2526,3158 eft Gyak2: b) X átlag = 35 Mo = 33,33 σ = 11,2909 A = 0,16 Az

Részletesebben

D. Hajtman Edit, Hajtman Béla. Gyakorló példák a pszichológus hallgatók. statisztikai tantárgyainak anyagához

D. Hajtman Edit, Hajtman Béla. Gyakorló példák a pszichológus hallgatók. statisztikai tantárgyainak anyagához Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar D. Hajtman Edit, Hajtman Béla Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Gyakorló példák a pszichológus hallgatók Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar statisztikai

Részletesebben

3. rész. Két változó kapcsolatának vizsgálata. Minden összefügg mindennel!? Komputerstatisztika kurzus

3. rész. Két változó kapcsolatának vizsgálata. Minden összefügg mindennel!? Komputerstatisztika kurzus Két kapcsolatának vizsgálata Minden összefügg mindennel!? Komputerstatisztika kurzus Barczy Mátyás Informatikai Kar Debreceni Egyetem 1 A témái 1 2 3 4 5 6 2 A kapcsolat természete A statisztikai k (adatbázisok

Részletesebben

ROBUSZTUS LINEÁRIS REGRESSZIÓ ALKALMAZÁSA PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSEKBEN

ROBUSZTUS LINEÁRIS REGRESSZIÓ ALKALMAZÁSA PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSEKBEN DOI: 10.12663/PsyHung.1.2013.1.2.4 ROBUSZTUS LINEÁRIS REGRESSZIÓ ALKALMAZÁSA PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSEKBEN Takács Szabolcs 1 Smohai Máté 2 1 Károli Gáspár Református Egyetem és Budapest Főváros Kormányhivatala

Részletesebben

Statisztika 2000 Molnár D. László

Statisztika 2000 Molnár D. László Statisztika 000 Molnár D. László Tartalom Megfigyelés, félig-kísérlet és kísérlet... Hatásvizsgálatok logikai háttere... 6 Hatásvizsgálatok típusai:... 6 Félig-kísérletek... 8 Érvényesség... 9 A belső

Részletesebben

H0 hipotézis: μ1 = μ2 = μ3 = μ (a különböző talpú cipők eladási ára megegyezik)

H0 hipotézis: μ1 = μ2 = μ3 = μ (a különböző talpú cipők eladási ára megegyezik) 5.4: 3 különböző talpat hasonlítunk egymáshoz Varianciaanalízis. hipotézis: μ1 = μ2 = μ3 = μ (a különböző talpú cipők eladási ára megegyezik) hipotézis: Létezik olyan μi, amely nem egyenlő a többivel (Van

Részletesebben

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001.

STATISZTIKÁBA. Csendes Tibor. Szeged, 2001. BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPES STATISZTIKÁBA Csendes Tibor Szeged, 2001. Lektorálta: Dr. Boda Krisztina tudományos főmunkatárs, Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Informatikai Intézet, Dr. Petres Tibor egyetemi

Részletesebben

Több mint egy változót jegyzünk fel a megfigyelési egységekről (objektumok).

Több mint egy változót jegyzünk fel a megfigyelési egységekről (objektumok). Többváltozós roblémák Több mint egy változót jegyzünk fel a megfigyelési egységekről (objektumok). Volt: Több magyarázó változó: többszörös regresszió, több faktoros ANOVA, ANCOVA. Most: több független

Részletesebben

Baran Sándor. Feladatok a hipotézisvizsgálat

Baran Sándor. Feladatok a hipotézisvizsgálat Baran Sándor Feladatok a hipotézisvizsgálat témaköréből mobidiák könyvtár Baran Sándor Feladatok a hipotézisvizsgálat témaköréből mobidiák könyvtár SOROZATSZERKESZTŐ Fazekas István Baran Sándor Debreceni

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOSÍTOTT LINEÁRIS MODELL ÉS BIZTOSÍTÁSI ALKALMAZÁSAI

AZ ÁLTALÁNOSÍTOTT LINEÁRIS MODELL ÉS BIZTOSÍTÁSI ALKALMAZÁSAI MÓDSZERTANI TANULMÁNYOK AZ ÁLTALÁNOSÍTOTT LINEÁRIS MODELL ÉS BIZTOSÍTÁSI ALKALMAZÁSAI A biztosítási károk alakulásának modellezésére jól alkalmazható az általánosított lineáris modell, amely alkalmas arra,

Részletesebben

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Korreláció, regresszió Két változó mennyiség közötti kapcsolatot vizsgálunk. Kérdés: van-e kapcsolat két, ugyanabban az egyénben, állatban, kísérleti mintában,

Részletesebben

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén egyetemi tanár, az MTA doktora, Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete,

Részletesebben

Statisztikai programrendszerek. Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó Lenke

Statisztikai programrendszerek. Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó Lenke Statisztikai programrendszerek Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó Lenke MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Statisztikai programrendszerek Kis-Tóth Lajos Lengyelné Molnár Tünde Tóthné Parázsó

Részletesebben

Korreláció és Regresszió

Korreláció és Regresszió Korreláció és Regresszió 9. elıadás (17-18. lecke) Korrelációs együtthatók 17. lecke Áttekintés (korreláció és regresszió) A Pearson-féle korrelációs együttható Korreláció és Regresszió (témakörök) Kapcsolat

Részletesebben

R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési rendszerére. 1. Hiszterézis jelensége és vizsgálata súrlódó tengelykapcsolókon

R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési rendszerére. 1. Hiszterézis jelensége és vizsgálata súrlódó tengelykapcsolókon R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési rendszerére 008. 4. AGY konferencia. Gregász Tibor Fekete Beatrix (Budapesti Műszaki Főiskola RKK DTI) R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési

Részletesebben

R Commander kézikönyv a Biostatisztika tankönyv példáival

R Commander kézikönyv a Biostatisztika tankönyv példáival R Commander kézikönyv a Biostatisztika tankönyv példáival Harnos Andrea harnos.andrea@aotk.szie.hu 2014. március 17. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. Az R Commmander installálása és futtatása 5 2.1. Linux.........................................

Részletesebben

A gyakorló feladatok számozása a bevezetı órát követı órán, azaz a második órán indul. Gyakorló feladatok megoldásai 1

A gyakorló feladatok számozása a bevezetı órát követı órán, azaz a második órán indul. Gyakorló feladatok megoldásai 1 A gyakorló feladatok számozása a bevezetı órát követı órán, azaz a második órán indul. Gyakorló feladatok megoldásai 1 1. A populációt a számunkra érdekes egységek (személyek, csalások, iskolák stb.) alkotják,

Részletesebben

REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A BIOSTATISZTIKÁBÓL

REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A BIOSTATISZTIKÁBÓL REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A IOSTATISZTIKÁÓL Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar udapest, 2005. Reiczigel Jenő: Válogatott fejezetek a biostatisztikából 2 Tartalomjegyzék 1. evezetés

Részletesebben