Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió"

Átírás

1 Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió

2 Korreláció, regresszió Két változó mennyiség közötti kapcsolatot vizsgálunk. Kérdés: van-e kapcsolat két, ugyanabban az egyénben, állatban, kísérleti mintában, stb. mért különböző változó között? Ha csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy ilyen kapcsolat fennáll-e, akkor korrelációt számítunk, ha arra is, hogy ha fennáll ilyen kapcsolat, akkor az egyik változó értékeiből hogyan lehet előre jelezni a másik változó értékeit, akkor regressziós, általában lineáris regressziós számítást végzünk. A kapcsolat szorosságát mérőszámmal jellemezzük: legelterjedtebb a korrelációs együttható, vagy Pearson-féle korrelációs együttható. Az együtthatót r-rel jelöljük, és a mérések közötti lineáris kapcsolat szorosságát méri.

3 Az alábbi táblázat alapján ábrázoljuk a matematika és a nyelvek iránti érdeklődést egy szóródási diagramon! A pontok közelítőleg egy egyenes mentén helyezkednek el. Ha ilyen a pontok elhelyezkedése, akkor azt mondjuk, hogy a változók között jó a korreláció.

4 A korrelációs együttható ( r) számítása Jelölje a két változóra vett mintát x i, y i Ekkor a korrelációs koefficiens a következő képlet szerint számítható ki: A korrelációs együttható tulajdonságai r mindig -11 és 1 között van. Ha a pontok nem fekszenek egy egyenes mentén, akkor azt mondjuk, hogy nincs korreláció közöttük (r=0),vagy gyenge korreláció van közöttük ( r közel van 0-hoz). 0 Ha a pontok egy egyenes mentén fekszenek, akkor r közel van +1-hez vagy -1-hez, ekkor azt mondjuk, hogy a két változó között szoros a korreláció.

5 A korrelációs koefficiens értéke független a mértékegységektől,, amelyekben a két változó meg van adva pl. testmagasság és testsúly közötti korreláció, mindegy, hogy milyen mértékegységben (kiló, font, cm, inch) vannak ezek megadva A korrelációs koefficiens értékét az outlier (kilógó) értékek igen erősen befolyásolják. Ezt minden esetben végig kell gondolni, az adatokat transzformálni, esetleg, ha ez korrekt korrigálni is lehet. A kilógó érték lehet egy szabálytalan, torzult eloszlás eredménye, ilyenkor segíthet a transzformáció, vagy lehet mérési hiba, ilyenkor lehet óvatosan korrigálni. Vigyázat! a 0,95-nél nagyobb r érték biológiai rendszerekben gyanús, elsősorban arra utal, hogy az egyik mért érték a másikból következik, ill. ez által determinált. Ezt az erősnek mért korrelációk esetén mindig meg kell gondolni.

6 A lineáris (Pearson( Pearson) ) korrelációs koefficiens kiszámíthatóságának feltételei I. A vizsgált egyének (állatok, minták, stb.) egy nagyobb populációból véletlenszerűen lettek kiválasztva. Minden vizsgált egyénnél megmérték mindkét (x és y) változót. A megfigyelések egymástól függetlenek. A vizsgált egyének kiválasztása egymást nem befolyásolja (nincs rokonsági kapcsolat). Nem tekinthetők független megfigyeléseknek, ha ugyanazt a vizsgálatot ugyanazokban az egyénekben megismételjük és ezeket különálló mintáknak tekintjük (a kettőt összevonjuk). Az x és y értékeknek is függetleneknek kell lenni egymástól.

7 A lineáris (Pearson) korrelációs koefficiens kiszámíthatóságának feltételei II. Ha az x változó szisztematikusan változik, pl. idő, koncentráció vagy dózis) akkor nem korrelációt, hanem lineáris regressziót kell számolni, bár ugyanazt az r és P értéket kapjuk, de a regresszióból több következtetés vonható le. Mind az x, mind az y mintáknak normál eloszlást mutató populációból kell származniuk. Ha ez nem áll fenn, akkor nem paraméteres eljárást (Spearman korrelációs koefficiens) kell végeznünk. Az x és az y végig egy irányban kell változzon. Pl. az r - nek semmi értelme akkor, ha az x növekedésével egy darabig nő az y, de a további növelés után csökkenni kezd. Sohasem szabad két populációból származó mintát kombinálni, mert ez ál-szignifikáns korrelációt fog mutatni, noha sem az egyik, sem a másik mintában külön-külön nincs kapcsolat a két változó között.

8 Lineáris regresszió Ha két változó kapcsolatának vizsgálatakor magas korrelációt kapunk, megpróbálhatjuk az összefüggést egy ideális egyenessel jellemezni - egy olyan egyenessel, amely a legjobban reprezentálja a lineáris kapcsolatot. Ekkor felírhatjuk az egyenes egyenletét, és ezt használhatjuk pl. arra, hogy megjósoljuk egy adott x értékhez az ideális y-t. A regresszió úgy mutatja meg két változó kapcsolatát, hogy egyben az egyik változó (függő változó) a másik változótól (független változó) való függésének mértékét is kifejezi. A lineáris regressziós számítás lényege az, hogy egy olyan vonalat húzunk, amely a mérési pontoktól a lehető legkisebb távolságban van, ezeket a legjobban megközelíti (best fit regression line). Matematikailag ez azt jelenti, hogy minden más vonal esetében a mérési pontok függőleges távolsága négyzeteinek összege nagyobb volna. -> Legkisebb négyzetek módszere

9 Mi történik, ha az x és az y közötti összefüggés nem lineáris? 1. Meg kell próbálni úgy transzformálni az értékeket, hogy lineárissá váljon az összefüggés. 2. Ha ez nem lehetséges, a nem-lineáris regresszióval kell dolgozni. A nem-lineáris regresszió lényege egy egyenlet illesztése az adatokhoz és annak a vizsgálata, hogy az adatok illeszkednek-e az egyenlet által meghatározott görbéhez (lineáris regesszió: ugyanez egyenessel). A számítógépes programokba számos egyenlet be van építve, de lehetőség van saját egyenlet készítésére is.

10 Az előző táblázat alapján készített, a matematika és a nyelvek iránti érdeklődés szóródási diagramján illesszünk egyenest a pontokhoz! Első lehetőség : trendvonal felvétele Jobb klikk az adatpontokra Trendvonal felvétele a menüből Egyebek fülön Egyenlet és R-négyzet látszik kiválasztása Matematika iránti érdeklődés y = x R 2 = Nyelv iránti érdeklődés

11 Másik lehetőség : LIN.ILL függvény használata Bal klikk egy üres cellára A menüből Beszúrás->Függvény->LIN.ILL (statisztikai) Argumentumok megadása-> Kész A cella és a mellette lévő cella együttes kijelölése F2 Crtl+Shift+Enter : az egyenes meredeksége és y-tengely metszéspontja

12 1., Határozzuk meg a két folyó vízállásának átlagát! Időpont (óra) Tisza (m) Duna (m) 1 5, ,4 7,4 3 6, ,6 5 6,3 8,6 6 7, ,8 9,4 8 8, ,5 10,6 10 9, , ,6 2., Ábrázoljuk a vízállást grafikonon! 3., Illesszünk egyenest a két függvényre! 4., Számoljuk ki, hogy mennyi lenne a vízállás értéke 24, 36 és 48 óra elteltével!

13 ,85 18,08 22,30 14,91 19,00 23,10

14 Teljesítmény (kg m/min) Perctérfogtat (l/min) Perctérfogat (liter/min) ,05 4,98 6,33 7,48 8,67 9,98 Perctérfogat 1., Ábrázoljuk a perctérfogatot a teljesítményfüggvényében! 2., Illesszünk rá egyenest! 3., Becsüljük meg a perctérfogatot 800 és 1100 kg m/min teljesítmény mellett! y = x R 2 = Együtthatókkal 0 vigyázni! Az x tengely beosztása nem 1, 2, 3, stb.!!! Ilyenkor LIN.ILL fgv-nyel kell Teljesítmény (kg m/min) meghatározni a paramétereket! m b

15 Az egyenes egyenletének megadásával határozzuk meg a becsült perctérfogat értékeket! Ábrázoljuk diagramon mindkét értéket! Perctérfogtat (l/min) Teljesítmény (kg m/min) Perctérfogat Teljesítmény (kg m/min) Perctérfogat (liter/min) Perctérfogat (liter/min) Becsült perctérfogat (liter/min) Becsült perctérfogat (liter/min)

16 Az egyenes pontjait a mérési tartományon túl is határozzuk meg! Ábrázoljuk diagramon mindkét értéket! Teljesítmény (kg m/min) Perctérfogat (l/min) Perctérfogat (liter/min) Becsült perctérfogat (liter/min) Teljesítmény 6.08 (kg m/min)

17 Ábrázoljuk Ázsia lakosságának növekedését! Illesszünk egyenest, illetve exponenciális görbét a mérési adatokra! y = x R 2 = y = e 0.233x R 2 = Ázsia 800 Lineáris (Ázsia) 600 Expon. (Ázsia)

18 Határozzuk meg az adatokhoz illeszthető egyenes paramétereit a LIN.ILL függvény használatával! Határozzuk meg az adatokhoz illeszthető exponenciális görbe paramétereit a LOG.ILL függvény használatával! Egyenes paraméterei: Exponenciális görbe paraméterei: m b m b y=3.29*x-5222 az egyenes egyenlete y=0.143*1.004 x az exponenciális görbe egyenlete Vigyázat! A LOG.ILL y=b*m x alakú függvényt illeszt!

19 Másik lehetőség: XY pontpárokként ábrázoljuk, ekkor helyes az x tengely skálázása, és helyes eredményt ad a trendvonal illesztése y = e x R 2 = Ázsia y = x R 2 = Határozzuk meg Ázsia várható népességét 2000-ben, ha lineáris, illetve ha exponenciális növekedést tételezünk fel! Használjuk a HATVÁNY(szám;kitevő) vagy a KITEVŐ(szám) függvényeket!

20 Két sejttípus növekedését vizsgálták. 1., Ábrázoljuk a szaporodást grafikonon! 2., Illesszünk exponenciális görbét a mérési pontokra! Eltelt idő (nap) sejttípus sejttípus y = 2.461e x R 2 = y = e x R 2 = sejttípus 2. sejttípus Expon. (2. sejttípus) Expon. (1. sejttípus)

21 A LOG.ILL függvény y=b*m x alakú függvényt illeszt. 1. sejttípus m b sejttípus

22 Tegyük fel, hogy az előbbi vizsgálatot nem naponként, hanem két naponként végezték. Eltelt idő (nap) sejttípus sejttípus y = 2.461e x R 2 = y = e x R 2 = sejttípus 2. sejttípus Expon. (1. sejttípus) Expon. (2. sejttípus) Ha diagramon 17 ábrázoljuk 152 és 149 az x értéktengelyt csak feliratozzuk, az illesztett 19 görbék 242 paraméterei 250 nem adnak helyes értéket!

23 1. lehetőség: xy pontpárokként ábrázolni az első adatsort, a másodikat hozzáadni. Ezután exponenciális trendvonal felvétele. S ejtek szám a y = e x R 2 = y = e x R 2 = sejttípus 2. sejttípus Expon. (1. sejttípus) Expon. (2. sejttípus) Eltelt idő (nap)

24 2. lehetőség: Diagramon ábrázoljuk, de az exponenciális görbe paramétereit a LOG.ILL függvénnyel határozzuk meg. m b 1.sejttípus sejttípus Határozzuk meg az egyes sejttípusokban a sejtek számát 25, 30, illetve 40 nap elteltével! Eltelt napok sejttípus sejttípus

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program Regresszió számítás GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program DigiKom Kft. 2006-2010 Tartalomjegyzék: Egyenes x változik Egyenes y változik Egyenes y és x változik Kör Sík z változik Sík y, x és z

Részletesebben

Segítség az outputok értelmezéséhez

Segítség az outputok értelmezéséhez Tanulni: 10.1-10.3, 10.5, 11.10. Hf: A honlapra feltett falco_exp.zip-ben lévő exploratív elemzések áttanulmányozása, érdekességek, észrevételek kigyűjtése. Segítség az outputok értelmezéséhez Leiro: Leíró

Részletesebben

Elválasztási módszerek validálása

Elválasztási módszerek validálása Elválasztási módszerek validálása Oktatási segédanyag műszeres analitika gyakorlathoz Összeállította: Gáspár Attila Szükséges előismeret:! kapilláris elektroforézis (pl. Műszeres analitika gyakorlat részeként),

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 5.

Matematikai statisztikai elemzések 5. Matematikai statisztikai elemzések 5. Kapcsolatvizsgálat: asszociáció, vegyes kapcsolat, korrelációszámítás. Varianciaanalízis Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 5.: Kapcsolatvizsgálat:

Részletesebben

Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN

Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN Huzsvai László VARIANCIA-ANALÍZISEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2013 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel reprodukálni

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén

A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén A parciális korrelációs együttható értelmezési problémái a többdimenziós normalitás feltételének sérülése esetén egyetemi tanár, az MTA doktora, Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézete,

Részletesebben

R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési rendszerére. 1. Hiszterézis jelensége és vizsgálata súrlódó tengelykapcsolókon

R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési rendszerére. 1. Hiszterézis jelensége és vizsgálata súrlódó tengelykapcsolókon R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési rendszerére 008. 4. AGY konferencia. Gregász Tibor Fekete Beatrix (Budapesti Műszaki Főiskola RKK DTI) R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési

Részletesebben

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása.

RADIOKÉMIAI MÉRÉS. Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése. = felezési idő. ahol: A = a minta aktivitása. RADIOKÉMIAI MÉRÉS Laboratóriumi neutronforrásban aktivált-anyagok felezési idejének mérése A radioaktív bomlás valószínűségét kifejező bomlási állandó (λ) helyett gyakran a felezési időt alkalmazzuk (t

Részletesebben

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2015 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

tervezet tervezet4. gyakorlat Terner rendszer vizsgálata 4.1. Bevezetés x B =0, 25 x B

tervezet tervezet4. gyakorlat Terner rendszer vizsgálata 4.1. Bevezetés x B =0, 25 x B Terner rendszer vizsgálata gyakorlat célja a fázisszabály gyakorlati alkalmazása, valamint a háromszögdiagram használata olyan háromkomponensű (terner) rendszer vizsgálatával, amelyben egymással nem tetszőleges

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A BIOSTATISZTIKÁBÓL

REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A BIOSTATISZTIKÁBÓL REICZIGEL JENŐ: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A IOSTATISZTIKÁÓL Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar udapest, 2005. Reiczigel Jenő: Válogatott fejezetek a biostatisztikából 2 Tartalomjegyzék 1. evezetés

Részletesebben

Korreláció és Regresszió (folytatás) Logisztikus telítıdési függvény Több független változós regressziós függvények

Korreláció és Regresszió (folytatás) Logisztikus telítıdési függvény Több független változós regressziós függvények Korreláció és Regresszió (folytatás) 12. elıadás (23-24. lecke) Logisztikus telítıdési függvény Több független változós regressziós függvények 23. lecke A logisztikus telítıdési függvény Több független

Részletesebben

A Peltier-termoelem jellemzőinek mérése

A Peltier-termoelem jellemzőinek mérése A Peltier-termoelem jellemzőinek mérése Készítette: Németh Balázs Tartalomjegyzék: A PELTIER-ELEM TÖRTÉNETE... 2 A PELTIER-ELEM MŰKÖDÉSE... 3 Seebeck-effektus... 3 Peltier-effektus... 3 Juole-hő... 3 Thomson-effektus...

Részletesebben

Fontos jellemz k kiválasztása permutációk segítségével

Fontos jellemz k kiválasztása permutációk segítségével Fontos jellemz k kiválasztása permutációk segítségével Szakdolgozat Dudás László Témavezet : Lukács András Számítógéptudományi tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Tartalomjegyzék

Részletesebben

Segítség ANOVA feladatok megoldásához

Segítség ANOVA feladatok megoldásához Segítség ANOVA feladatok megoldásához Ennek a dokumentumnak a célja az, hogy segítsen a feladat megoldójának beleélni magát abba helyzetbe, amibe bele kell magát képzelnie a megoldás során. Továbbá segítséget

Részletesebben

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar MŰHELYTANULMÁNYOK Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Hau Orsolya

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA. SPSS-könyv

HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA. SPSS-könyv HUZSVAI LÁSZLÓ VINCZE SZILVIA SPSS-könyv Seneca Books 0 Huzsvai - Vincze: SPSS Statisztika Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

A pályaszerkezet merevségének hatása a behajlási teknő alakjára

A pályaszerkezet merevségének hatása a behajlási teknő alakjára A pályaszerkezet merevségének hatása a behajlási teknő alakjára Primusz Péter, Markó Gergely, Péterfalvi József, Tóth Csaba 2012. november 14. Kivonat The paper introduces a new method for calculating

Részletesebben

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI MÓDSZEREK A SZTOCHASZTIKUS FOLYAMATOK ELMÉLETÉBEN ÉS STATISZTIKÁJÁBAN, BIOLÓGIAI ALKALMAZÁSOKKAL*

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI MÓDSZEREK A SZTOCHASZTIKUS FOLYAMATOK ELMÉLETÉBEN ÉS STATISZTIKÁJÁBAN, BIOLÓGIAI ALKALMAZÁSOKKAL* SZÁMÍTÁSTECHNIKAI MÓDSZEREK A SZTOCHASZTIKUS FOLYAMATOK ELMÉLETÉBEN ÉS STATISZTIKÁJÁBAN, BIOLÓGIAI ALKALMAZÁSOKKAL* írta: ARATÓ MÁTYÁS l. Bevezetés Sztochasztikus folyamatok vizsgálatára éppen a valóság

Részletesebben

Bevezetés a kísérletmódszertanba. Johanyák Zsolt Csaba

Bevezetés a kísérletmódszertanba. Johanyák Zsolt Csaba evezetés a kísérletmódszertanba Johanyák Zsolt Csaba 00 Johanyák Zsolt Csaba: evezetés a kísérletmódszertanba artalomjegyzék. evezetés...4. kísérletmódszertan léései...6.. Hibatényezõk csökkentése...6

Részletesebben

P (ξ < 490) = F ξ (490) = Φ( 490 m ) = 0.03 10

P (ξ < 490) = F ξ (490) = Φ( 490 m ) = 0.03 10 Valszám-megoldások. Feladat. Legyen P (A =, 3 és P (B =, 6... Kérdés. Mennyi P (A + B, P (AB, ill. P (A B, ha A és B függetlenek?... Megoldás. Ha A és B függetlenek, akkor A és B, valamint B és A, valamint

Részletesebben

A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata

A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata A Tatán fakadó forrásvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata Maller Márton*, Hajnal Géza** * okl. építőmérnök, ügyintéző, ÉDUVIZIG, (elsőéves doktoranduszhallgató, BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék),

Részletesebben

Többszempontú döntési problémák

Többszempontú döntési problémák Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék Rapcsák Tamás Többszempontú döntési problémák Egyetemi oktatáshoz segédanyag

Részletesebben