8. Intézményvezetői pályázatok elbírálása (Hétszínvirág Művészeti Óvoda) május 23. ELŐTERJESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8. Intézményvezetői pályázatok elbírálása (Hétszínvirág Művészeti Óvoda) május 23. ELŐTERJESZTÉS"

Átírás

1 8. Intézményvezetői pályázatok elbírálása (Hétszínvirág Művészeti Óvoda) május 23. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 23-ai ülésére 8. napirend Napirend tárgya: Intézményvezetői pályázatok elbírálása (Hétszínvirág Művészeti Óvoda) Előadó: Mellékletek: Tabányi Pál polgármester Nemesné Kirilla Andrea pályázata Szabó Istvánné pályázata Véleményezések Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása nyilvánnos ülésen egyszerű többségű szavazást igényel. A z érintett kérésére zárt ülést kell tartani! [Mötv. 46 (2) bekezdés b) pont] Bizottsági tárgyalásra: Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság (KOIB) JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez és határozati javaslathoz jogi kifogást nem emelek. Maglód, május 15. Margruber János jegyző

2 8. Intézményvezetői pályázatok elbírálása (Hétszínvirág Művészeti Óvoda) május 23. MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 2234 Maglód, Fő utca 12. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 23-ai ülésére 8. napirend: Intézményvezetői pályázatok elbírálása (Hétszínvirág Művészeti Óvoda) Előadó: Tabányi Pál polgármester Mellékletek: Nemesné Kirilla Andrea pályázata Szabó Istvánné pályázata Véleményezések Tisztelt Képviselő-testület! A Hétszínvirág Művészeti Óvoda vezetőjének megbízatása július 31-én lejár, ezért a Képviselő-testület a februári ülésén pályázatot írt ki az intézményvezetői álláshely betöltésére, amelyre a megadott határidőig 2 (kettő) pályázat érkezett be. Az állásra a jelenlegi intézményvezető, Szabó Istvánné, továbbá Nemesné Kirilla Andrea budapesti óvodapedagógus nyújtott be pályázatot. A pályázati eljárás során megállapítottuk, hogy a pályázók megfelelnek az óvodavezetői állás betöltéséhez szükséges feltételeknek. A pályázatokat és a szükséges véleményezéseket az előterjesztéshez csatolom. Határozati javaslat 1. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete szám alatti lakost augusztus 1. napjától július 31. napjáig terjedő öt éves határozott időre megbízza a Hétszínvirág Művészeti Óvoda (2234 Maglód, Rákóczi u. 1-3.) vezetésével. 2. A Képviselő-testület alapilletményét ( besorolási fokozat) Ft/hó, magasabb vezetői pótlékát Ft/hó összegben állapítja meg. Határidő: alkalmazási okiratok elkészítésére: július 19. Felelős: Tabányi Pál polgármester Maglód, május 15. Tabányi Pál polgármester

3 8. Intézményvezetői pályázatok elbírálása (Hétszínvirág Művészeti Óvoda) május 23. Mellékletek Mellékletek

4 Melléklet 1/22. oldal Nemesné Kirilla Andrea pályázata

5 Melléklet 2/22. oldal Nemesné Kirilla Andrea pályázata

6 Melléklet 3/22. oldal Nemesné Kirilla Andrea pályázata

7 Melléklet 4/22. oldal Nemesné Kirilla Andrea pályázata

8 Melléklet 5/22. oldal Nemesné Kirilla Andrea pályázata

9 Melléklet 6/22. oldal Nemesné Kirilla Andrea pályázata

10 Melléklet 7/22. oldal Nemesné Kirilla Andrea pályázata

11 Melléklet 8/22. oldal Nemesné Kirilla Andrea pályázata

12 Melléklet 9/22. oldal Nemesné Kirilla Andrea pályázata

13 Melléklet 10/22. oldal Nemesné Kirilla Andrea pályázata

14 Melléklet 11/22. oldal Nemesné Kirilla Andrea pályázata

15 Melléklet 12/22. oldal Nemesné Kirilla Andrea pályázata

16 Melléklet 13/22. oldal Nemesné Kirilla Andrea pályázata

17 Melléklet 14/22. oldal Nemesné Kirilla Andrea pályázata

18 Melléklet 15/22. oldal Nemesné Kirilla Andrea pályázata

19 Melléklet 16/22. oldal Nemesné Kirilla Andrea pályázata

20 Melléklet 17/22. oldal Nemesné Kirilla Andrea pályázata

21 Melléklet 18/22. oldal Nemesné Kirilla Andrea pályázata

22 Melléklet 19/22. oldal Nemesné Kirilla Andrea pályázata

23 Melléklet 20/22. oldal Nemesné Kirilla Andrea pályázata

24 Melléklet 21/22. oldal Nemesné Kirilla Andrea pályázata

25 Melléklet 22/22. oldal Nemesné Kirilla Andrea pályázata

26 VEZETŐI PÁLYÁZAT a Maglód Város honlapján és a Közigálláson március 8- án megjelent óvodavezetői álláshelyre Készítette: Szabó Istvánné Maglód, április 5. Melléklet 1/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

27 Kísérőlevél Alulírott Szabó Istvánné a Maglód város Honlapján és a Közigálláson március 8-án közzétett felhívás alapján a Hétszínvirág Művészeti Óvoda (2234 Maglód, Rákóczi u. 1-3.) óvodavezetői álláshelyét a mellékelt vezetői programommal megpályázom. Pályázati adatbázis szám: I/173/2019. Kijelentem, hogy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény 20/A alapján a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem. Pályázatomhoz mellékelem a következőket: Szakmai önéletrajzot Szakmai helyzetelemzést Vezetői programot Végzettségeket igazoló oklevelek másolatait Erkölcsi bizonyítványt Igazoló lapot a KIR-ben nyilvántartott adatokról Maglód, április 5. Tisztelettel:... Szabó Istvánné 2 Melléklet 2/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

28 A pályázat jogszabály háttere: évi CXC. Nemzeti Köznevelés Törvény A évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 326/2013 (VIII.30) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 2/2005. (III.1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról évi XXXI. Tv a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 15/2013. (II.26) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről Oktatási Hivatal: - Önértékelési kézikönyv óvodák számára - Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára. - Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez - Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés - Kompetenciaelemzések és indikátorpéldák - Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz 3 Melléklet 3/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

29 Maglód Város Képviselő-testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei A Hétszínvirág Művészeti Óvoda működését szabályozó dokumentumok 4 Melléklet 4/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

30 M A G L Ó D, S A L L A I U. 2 5 / A. T E L E F O N 2 9 / ; 3 0 / E - M A I L H E T S Z I N M A N G M A I L. C O M S Z A K M A I Ö N É L E T R A J Z S Z A B Ó I S T V Á N N É SZEMÉLYES ADATOK Születési idő: Anyja neve: Szecsen Anna Családi állapot: férjezett Lakcím: 2234 Maglód, Sallai u. 25/a Telefonszám: 06/ CÉLKITŰZÉS Célom, hogy a magyar óvodapedagógia aktív részese lehessek. Vezetői munkám során a Hétszínvirág Művészeti Óvodai Intézmény szakmai fejlesztését, eredményességét szeretném segíteni. Hiszem és vallom, hogy az óvodák a jövő nemzedékének nevelésében meghatározó szerepet töltenek be, életre szóló útravalót nyújtanak. A KÉPESÍTÉSEK RÖVID ISMERTETÉSE Budapesti Tanítóképző Főiskola (jogutódja ELTE-TÓFK) Vezető óvodapedagógus szakvizsga Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus, fejlesztési szakirányú szak Óvodapedagógus, fejlesztési szakirányú szakképzettség Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus szak Okleveles óvodapedagógus Továbbképzések: ÖRÖKÖS STÚDIÓ BT. Így tedd rá! Népi játék, néptánc módszertan MÓD-SZER-TÁR Oktatásszervező és Tanácsadó Bt. DIFER Megfigyelés vagy mérés? Oktatási Hivatal Intézményvezetők felkészítése az intézményi 5 Melléklet 5/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

31 önértékeléshez és a tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatok ellátására Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Zöld Óvoda Koordinátor képzés EDACT 2000 Bt. Mit? Miért? Hogyan? Kisgyermekek testnevelése Szent Gergely Népfőiskola Drámapedagógiai és élménypedagógiai gyakorlatok NOVOSZOLG Oktatási és Szolgáltató Kft. - Természettudományos nevelés az óvodában Szent Gergely Népfőiskola Köznevelési vezető Szakmódszertan kiegészítő kompetenciavizsga TINTA Tanácsadó Kft. Referencia intézményi mentor pedagógusok felkészítése az adaptáció támogatására Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft. A referencia intézményi működéshez szükséges szolgáltatási feltételrendszer kialakítása TINTA Tanácsadó Kft. TÁMASZPONT Projektmendzsment, változásmenedzsment TINTA Tanácsadó Kft Hálózati együttműködések és kapcsolatok a referencia-intézményi szolgáltatások működtetése érdekében APÁCZAI KIADÓ Kft. Pedagógusok felkészítése az óvoda-iskola közötti átmenet megsegítésére APÁCZAI KIADÓ Kft. Változáskezelés és projektmenedzsment a közoktatásban STUDIUM RATIONALITAS KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTŐI BT Tanügyigazgatási auditorképzés NBS Üzleti Iskola Európai Uniós, pályázatírói és projektvezetési ismeretek Vofa Tanácsadó és Szervező Kft. Európai Számítógép-használói Jogosítvány sz. Napköziotthonos Óvoda Nagykáta Óvodai nevelési programok beválásának vizsgálata Budapest, Fillér úti Óvoda Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel Pest Megyei Szolgáltató Intézet Regionális továbbképzés 6 Melléklet 6/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

32 GYAKORLATI TAPASZTALAT március 1- mai napig Óvodapedagógus 1.sz. Napköziotthonos óvoda (ma: Hétszínvirág Művészeti Óvoda) 2234 Maglód, Rákóczi u Óvodavezető helyettes-óvodapedagógus Hétszínvirág Művészeti Óvoda 2234 Maglód, Ady Endre u Megbízott óvodavezető Hétszínvirág Művészeti Óvoda Óvodavezető Hétszínvirág Művészeti Óvoda Óvodavezető Hétszínvirág Művészeti Óvoda től Mesterpedagógus Vezető profilú tevékenység KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEK 2234 Maglód, Ady Endre u Maglód, Rákóczi u Maglód, Rákóczi u február 20. óta tagja vagyok az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesületének augusztus 22. óta az óvodát támogató Óvodától-Iskoláig Közalapítvány kuratóriumi tagja vagyok februárjában csatlakoztam az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatához Minden alkalmat megragadok, hogy a pedagógiai programunkkal és az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai ismereteimet bővítsem. Az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete által szervezett országos konferenciákon lehetőség szerint részt veszek. SZAKMAI ÉRDEKLŐDÉSI KÖR Az óvodapedagógia, a pszichológia, a vezetéslélektan és a vezetéselmélet magas szintű ismeretét kiemelt feladatomnak tekintem. Környezetkultúra, környezetvédelem, környezettudatos életmód. Egyéni fejlesztés, differenciált nevelés alkalmazása a mindennapokban. EGYÉB KOMPETENCIÁK Európai Számítógép használói jogosítvány 7 Melléklet 7/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

33 B kategóriás jogosítvány Hangszeres tudás szoprán furulya 8 Melléklet 8/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

34 TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai életút bemutatása Szakmai, pedagógiai hitvallás Helyzetkép, erőforrás-elemzés Személyi feltételek A gyermekek A pedagógusok A nevelőmunkát segítők Szervezeti kultúra, munkahelyi klíma Tárgyi feltételek A szakmai-pedagógiai tevékenység eredményessége, hatékonysága, színvonala A pedagógiai program Elért szakmai eredményeink Belső és külső szakmai ellenőrzések Vezetői program Pedagógiai folyamatok Személyiség - és közösségfejlesztés Eredmények Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció Az intézmény külső kapcsolatai A pedagógiai munka feltételei A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés Összegzés Mellékletek Oklevél a Vezető óvodapedagógusi szakvizsgáról Oklevél a Fejlesztési szakirányú szakképzettségről Oklevél az Óvodapedagógusi szakképzettségről Pályázati nyilatkozat Erkölcsi bizonyítvány másolat Igazoló lap a KIR-ben nyilvántartott adatokról Melléklet 9/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

35 1. SZAKMAI ÉLETÚT BEMUTATÁSA Már kiskamasz koromban is szerettem a gyermekekkel foglakozni. Általános és középiskolai tanulmányaim során segítettem csoport- vagy fiatalabb társaimnak tanulmányi eredményük javításában. Sok unokatestvéres családban nőttem fel, a nagy családi nyaralások során a kisebbek fektetésében, napi programjaik szervezésében, megtartásában aktívan vettem részt. Édesanyám látta bennem az óvónőt. Tizennégy évesen mégis más irányba indultam el. Két gyermekes anyukaként, 27 évvel ezelőtt kezdtem el képesítés nélküli óvó néniként dolgozni a maglódi 1.sz. Napközi otthonos Óvodában. Már az első nap éreztem, hogy megérkeztem, itthon vagyok. Akkori vezetőm is így vélekedett. Eldöntöttem itt az én helyem, és mindent meg fogok tenni azért, hogy minél több tudással rendelkezzem a gyermekek személyiségfejlesztéséhez. Az első lépés a szükséges végzettség megszerzése volt. Sikeres felvételi után, 1997-ben szereztem meg oklevelemet kiváló minősítéssel. Az alapképzés hiányosságának éreztem az átlagtól eltérő gyermekekkel kapcsolatos ismereteimet, ezért jelentkeztem az óvodapedagógus fejlesztési szakirányú képzésre. Az első ilyen irányú képzés hallgatója lettem ben kaptam meg oklevelemet. Tanulmányaim során szerzett tudás birtokában képessé váltam a gyermekek fejlesztése érdekében szükséges eszközök és módszerek megválasztására, a fejlesztésben közreműködő szakemberek segítségének igénybevételére, pedagógiai diagnosztikára, differenciált fejlesztésre. Intézményünkben ekkor három magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő kisgyermek volt. A feltételrendszer nem igazán volt megfelelő a fejlesztésükhöz. Felmerült tehát bennünk (nevelőtestület, óvodavezető) hogyan tovább, milyen a jogszabályi környezet. Így kaptam meg a lehetőséget arra, hogy megszerezhessem az ehhez szükséges tudást a vezető óvodapedagógus szakvizsga keretében. A diplomaszerzés éve Mint mindig, ezen képzés esetében is a kapott ismeretekről tájékoztattam a nevelőtestületet. Részt vettem helyi nevelési programunk beválási vizsgálatában. 10 Melléklet 10/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

36 2001-ben elnöke lettem az Óvodától-iskoláig Közalapítvány -nak. Elnöki munkám során egyik legfontosabb feladatomnak tekintem az óvodánkba járó gyermekeket körülvevő környezet feltételrendszerének, és a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének javítását. Pályázatokon való sikeres részvételnek köszönhetően sikerült hozzájárulnom a tárgyi feltételek javításához. Az akkor 6 csoportos két telephelyen működő óvoda vezetője és helyettese is a nyugdíjaztatásához már közel járt től óvodavezető helyettesi megbízást kaptam. Kihívás volt számomra. A kollegák közül sokan elismerték addigi tevékenységemet, de voltak olyanok is, akik kétkedve fogadták ezt a döntést. Helyettesi feladataim ellátása során igyekeztem tiszteletben tartani mások véleményét, törekedtem a feladatok egyenlő terheléssel történő megosztására más szempontból is változást hozott szakmai éltemben. A pedagógiai program beválás vizsgálatának melyben tevékenyen vettem részt -, és a helyi adottságok figyelembevételének köszönhetően nevelőtestületünk pedagógiai programot váltott, Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel programját adaptáltuk. Ahhoz, hogy az új pedagógiai programunkat magunkévá tudjuk tenni elvégeztük annak alapképzését, kialakítottuk a megfelelő tárgyi feltételrendszert óta tagja vagyok az Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesületének. Az új nevelési programunk bevezetését követően elvégeztem annak felülvizsgálatát. Aktívan vettem részt dokumentumaink módosításaiban ban a sikertelen vezetői pályáztatásnak köszönhetően megbízott óvodavezető lettem, majd 2009-ben és 2014-ben kinevezett vezetői megbízást kaptam. Vezetői munkám egy részét pályázati munka töltötte ki. A pályázati tevékenységeim során a pályázatírást, majd a sikeres pályázatot követően a projekt megvalósítását irányítottam, kollégáimmal elkészítettem a projekt megvalósításához szükséges helyi dokumentumokat. A projekt megvalósítási ütemtervének elkészítéséről gondoskodtam, valamint az ütemtervek szerinti megvalósítást folyamatosan figyelemmel kísértem. Gondoskodtam a programmegvalósítók és a tantestület érdeklődő tagjainak képzésekre való beiskolázásról, megszerveztem az azokon való részvételt. 11 Melléklet 11/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

37 A menedzsment és a projekt megvalósításában közreműködő szakemberek munkáját koordináltam, kapcsolatot tartottam, valamint a kommunikációt elősegítettem. A kapcsolattartás természetesen kiterjedt a projekt megvalósításával összefüggő partnerekre, szervezetekre, referenciaintézményekre, a képzéseket, tanácsadásokat biztosító külső szolgáltatóra, illetve tanácsadókra is. Ezen túlmenően részt vettem a projekt szakmai kapcsolatainak formális működtetésében, melynek keretében fogadtam a közreműködő szervezet megbízottjait, a külső monitoringot végző szakembereket. Projekt nyitó- és záró napokat szerveztem, szakmai napokat bonyolítottam le és előadásokat tartottam az elért eredményekről. A nyilvánosság, valamint a tájékoztatás feltételeit biztosítottam a pályázati kiírásoknak megfelelően. Folyamatosan tájékoztattam a szülői szervezetet, s nevelőtestület tagjait, a dolgozókat a pályázat eredményeiről, feladatairól. A projektek előrehaladásával folyamatosan ellenőriztem a végrehajtást, a dokumentációt a projekt előrehaladási jelentés szempontjai szerint, valamint elkészítettem a szakmai beszámolót, elkészítettem a záró projektjelentést. A folyamatosan változó mikro és makro környezethez alkalmazkodva tudásomat folyamatosan bővítem, frissítem. Állandó résztvevője vagyok pedagógiai programunkhoz, az óvodapedagógiához és az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai továbbképzéseknek, konferenciáknak. A képzések hozzájárultak a folyamatos szakmai fejlődésemhez, tudásom, kompetenciáim naprakészen tartásához. A helyi sajtóban az óvoda életével, pályázati eredményeinkkel kapcsolatos cikkeim jelentek meg. Vezetői munkám során 6 óvodapedagógus hallgató töltötte intézményünkben óvodai gyakorlatát, közülük négyen záró foglalkozásukat is óvodánkban tartották meg, ahol vizsgaelnöki szerepet töltöttem be júniusától és januárjától óvodánk gyakornokának mentoraként is tevékenykedek. Az óvodapedagógus hallgatókkal és a gyakornokokkal való foglalkozás megtisztelő számomra. Igyekszem átadni mindazt, ami számomra érték (a gyermekek szeretete és 12 Melléklet 12/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

38 tisztelete, az egyéni sajátosságok ismerete, pedagógiai tapintat) óvodapedagógusi munkám során. Az újonnan érkező kollegákat jól működő betanítási rend szerint ismertetjük meg pedagógiai programunk és óvodai szokásrendünk sajátosságaival, ebben a tevékenységben jelentős szerepet vállalok. Működtetem a belső önértékelési csoportot, segítem kollegáim felkészülését a külső szakmai ellenőrzésekre, minősítésre decemberében tanfelügyeleti ellenőrzés keretében vizsgálták pedagógusi kompetenciáimat, melynek eredménye 97,5 % lett. Erősségeim: A kollegáktól és szakmai közreműködőktől kapott visszajelzések alapján példamutató magatartásommal ösztönzöm környezetem a folyamatos szakmai fejlődésre, az új innovációk bevezetésére és használatára. Vezetői munkám során a két külön álló épületben dolgozók mára már egy, az újonnan érkezőket is befogadni képes, és akaró közösséget alkotnak. Gyengeségeim: Az önmenedzselés terén van még mit fejlődnöm, valamint a nyilvános szereplések a mai napig is kihívást jelentenek a számomra februárjában vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésem volt, amely alapján: Erősségeim: Az egységes pedagógiai-szakmai tevékenység érdekében az újonnan belépő óvodapedagógusok részére betanítása rendet alakítottam ki. Fejlesztő pedagógusi végzettségem determinál az adaptív oktatás kiemelt támogatására. Rugalmasan alkalmazkodom a körülmények változásához A partnerek részéről érkező kihívásokat a stratégiai célok tükrében elemzem és konstruktívan reagálok rájuk. Biztosítom kollégáim számára, hogy érdeklődési köröknek megfelelő továbbképzésen vegyenek részt. Önértékelésem reális, figyelembe veszem kollégáim véleményét és a külső értékelések eredményeit. Folyamatosan veszek részt továbbképzéseken, hogy megismerjem az új szakmai és vezetői információkat. Az innovációt támogatom úgy, hogy a megvalósítást az ötletgazdára bízom, pozitív visszajelzés esetén a nevelőtestület az újítást beépíti nevelési gyakorlatába. Az érintettek tájékoztatását, a dokumentumok nyilvánosságra hozását többféle csatornán biztosítom. Dokumentációm pontos, naprakész, ezt elvárom kollégáimtól is 13 Melléklet 13/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

39 Gyengeségeim: A vezetői feladatok delegálásával hatékonyabbá kell tennem a munkatársak felelősségvállalását, a vezetői terhek csökkentését. A humánerőforrás gazdálkodás hatékonyabbá tétele az egyenletes terheléssel, az üres álláshelyek betöltésével októberében mesterpedagógusi minősítő eljáráson vettem részt, melynek eredménye 98%. A mesterpályázatomban megfogalmazott célok elősegítik az óvodánkba járó gyermekek sikeres felzárkóztatását, fejlesztő pedagógusi végzettségem hasznosulását. A program megvalósulásához intézményi és fenntartói szinten is megkaptam a támogatást. Ötéves vezetői tevékenységem alatt rendkívüli változáson mentünk keresztül. A folyamatos változó törvényi előírásoknak való megfelelés, az életpályamodell bevezetésével kapcsolatos teendők erősen befolyásolták mindennapjaimat. Pályázatom benyújtásának motivációja: Úgy érzem a kollegák, szülők, gyermekek elfogadtak, elismernek vezetőként. Munkánk során elfogadjuk, tiszteletben tartjuk egymás véleményét, törekszünk arra, hogy feladatainkat egyenlő terheléssel osszuk meg, nyitottak vagyunk az újra, jóra és a szépre. A vezetői és intézményi tanfelügyeletei ellenőrzés során készített interjúk megerősítettek abban, hogy a kitűzött intézményi célok érdekében együtt tudunk dolgozni, jó úton haladunk. Pedagógiai elveim megfelelnek pedagógiai programunk elveinek. Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csak Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre. Az elmúlt öt évben a közösség gyermek és óvoda centrikus felfogásának köszönhetően tartós eredményeket értünk el. Az eddig elért eredményekre alapozva kívánom a megkezdett munkát folytatni. Vezetői programom alapját óvodánk és jómagam 2017-ben végzett külső szakmai ellenőrzésének eredménye képezi. 14 Melléklet 14/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

40 2. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI HITVALLÁS Óvodáskorban a magyarság tudatalatti elemeinek beültetése, lassú kifejlesztése a feladatunk. Magyar mivoltunk épületének mintegy a földalatti alapjait kell itt kirakni. Minél mélyebbre épül a fundamentum, annál szilárdabb az épület. (Kodály Zoltán) Hiszem és vallom, hogy a pedagógus egyfajta modell, hiszen küllemével, jellemével, modorával, gesztusaival és stílusával, tehát egész lényével nevel. Kulcsszerepet tölt be a társadalomban: a kultúra, a nemzeti műveltség és az erkölcsi értékek közvetítője. A vezető feladata meghatározni ehhez a célt, kialakítani az értékrendszereket, elmozdítani a tevékenységet a cél felé, ellátni a képviseletet. Vallom, hogy a mi óvodánkban pozitív módon hozzáálló, aktív, lelkes emberek dolgoznak, nyitottak, mindenre érzékenyen reagálók, a korszerű pedagógiai kezdeményezések iránt érdeklődők, s értékeikkel hozzájárulnak a hatékony szakmai munkához. Az óvodapedagógusokat a határtalan és feltétel nélküli gyermekszeretet motiválja. Az óvodáskor a nevelés szempontjából a legfontosabb életszakasz. Az óvodában dolgozók legfőbb feladata olyan környezetet, óvodai életet teremteni, amely egészséges, harmonikus személyiségfejlődést, élményekkel teli, boldog gyermekéveket biztosít. 15 Melléklet 15/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

41 3. HELYZETKÉP, ERŐFORRÁS-ELEMZÉS 3.1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK A GYERMEKEK Intézményünk engedélyezett létszáma 175 fő. Beírt gyermeklétszám alakulása a statisztikai adatok alapján alapján: Év Férőhelyek száma Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma Sajátos nevelési igényű gyermekek száma Beilleszke dési,tanulá si és magatartá -si problémák kal küzdő gyermekek létszáma Gyermekek összlétszáma október 1-én május 31-én 2014/ / / / / Az elmúlt két évben a létszám végre törvényi előírásoknak megfelelő. A csoportok létszámának csökkenése lehetővé teszi a személyes percek időtartamának és az egyéni bánásmód intenzitásának növekedését, amelyre egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a gyermekek szükségleteinek változása miatt is. Intézményünkben a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési és magatartási problémákkal küzdő gyermekek létszáma emelkedő tendenciát mutat. Köszönhető ez a családi nevelés változásának és a különböző társadalmi hatások következtében kialakult gyermeki tudás és képességbeli egyenlőtlenségének. Mindezek kezelése komoly kihívást jelent a ma óvodapedagógusának. 16 Melléklet 16/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

42 A gyermekek nevelése-fejlesztése 7 csoportban folyik. Minden nevelési év kezdetén törekedtünk az azonos életkorú csoportok szervezésére, azonban a gyermekek életkori megoszlása ezt nem mindig tette lehetővé. A gyermekek nevelési szükségleteiben jelentkező sajátosságokhoz (lakókörnyezet, eltérő fejlettségi szint és fejlődési út) a nevelőtestület az alábbi módon alkalmazkodik: élménygazdag, tevékeny óvodai élet megszervezésével színesítjük az óvodások mindennapjait; a kreatív gondolkodási irányt megcélozva fejlesztjük az értelmi képességeket; a művészeti értékek megismertetésével segítjük elő az esztétikai érzék fejlődését; ingergazdag, esztétikus és harmonikus nevelési tér kialakításával járulunk hozzá a gyermekek ízlésformálásához; a hagyományőrző programok megteremtésével segítjük a közösségi érzés kialakulását; szeretetpedagógiát hirdetünk és közvetítünk partnereink felé. A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztését a fenntartó finanszírozásával megbízási szerződéssel 1 fő logopédus és 1 fő gyógypedagógus látja el. Szakmai tanácsaikkal segítik továbbá az óvodapedagógusok nevelőmunkájának eredményességét. Gyermekeink fejlesztését a szakszolgálat által biztosított logopédus és fejlesztőpedagógus is segíti időszakosan, de szakember hiány miatt az ellátás sokszor akadozik. Pedagógiai programunknak köszönhetően a differenciált nevelés minden kisgyermek számára biztosított. A felzárkóztatásra szoruló gyermekek esélyegyenlőségének javítása mellett kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás is Gyermekeink szociokulturális háttere a jelenlegi magyar átlagnak megfelelő. A nagyon jó és az elhanyagoló környezetből egyaránt járnak hozzánk gyermekek. Szeretetteljes, biztonságos, az egyéni különbözőségeket toleráló légkörben, ésszerű korlátokkal, minden gyermeknek esélyt adunk saját erősségeik felismerésére, és a sikerélményre. Az óvoda és a család kapcsolata sokrétű és szoros, a szülők tevékeny résztvevői az óvodai eseményeknek. A táblázatból kitűnik, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők és HHH gyermekek számában nincsenek kiugró értékek A családok életével kapcsolatos nehézségeket, esetleges válságokat kíséri figyelemmel és nyújt segítséget a probléma helyzetekben gyermekvédelmi felelősünk. 17 Melléklet 17/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

43 Óvodánk keresettsége, kihasználtsága magas, fluktuáció csak költözés miatt fordul elő. A gyerekek intézményünkben családias légkörben nevelődnek, ismereteiket széles körben, egyéni képességeikhez mérten fejlesztjük A PEDAGÓGUSOK Az engedélyezett óvodapedagógus álláshelyek száma 15 fő. Pedagógusok végzettsége, besorolása: Adat Vezetői szakvizs gával rendelke -ző óvodapedagógusok létszáma Szakvizs gával rendelke -zők létszáma Fejlesztő pedagógusi végzettséggel rendelkezők létszáma Középfokú óvónői végzettséggel rendelkezők létszáma PED I sorolt pedagógusok létszáma PED II sorolt pedagógusok létszáma Mesterpedagógusok létszáma Gyakornok és mentora -ik létszáma adat A nevelőtestületet szakmailag felkészült, és ismereteit folyamatosan bővíteni akaró pedagógusok alkotják. Motiváltak olyan továbbképzéseken való részvételre, amelyek a helyi nevelési program fő célkitűzéseit, és az újonnan vállalt feladatok eredményes és hatékony megvalósítását szolgálják. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához a fenntartó önkormányzat biztosítja a logopédus és a gyógypedagógus megbízási szerződéssel történő alkalmazásához szükséges feltételeket. Két kolleganő néptáncoktatói, egy népi kismesterségek műhelyvezetői, kettő pedig zenei tehetséggondozó képesítéssel rendelkezik. Egy óvodapedagógus szakértői végzettséggel rendelkezik. A mai kor elvárásaihoz igazodva elmondhatjuk, hogy a számítógépes alapismereteket minden kollegánk magáévá tette, van, aki felhasználói szinten magánszorgalommal, van, aki pedig hivatalos vizsgával. Ez nagy segítséget jelent az adminisztrációs feladatok végzésénél. 18 Melléklet 18/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

44 Pedagógiai-szakmai ellenőrzés, minősítő eljárás, minősítő vizsga sorsz. Név Esemény Időpont 1. Mázásné Kanyik Ildikó Pedagógiai-szakmai ellenőrzés Szabó Istvánné Pedagógiai-szakmai ellenőrzés Mázásné Kanyik Ildikó Minősítési eljárás Szabó Istvánné Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés Hétszínvirág Művészeti Óvoda Intézményi pedagógiai-szakmai ellenőrzés Szabó Istvánné Minősítő eljárás Bolla Orsolya Minősítő vizsga Mandicsné Fodor Anikó Minősítő eljárás Tabányiné Zombory Éva Minősítő eljárás 2019 Az eddig lefolytatott pedagógiai-szakmai ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy a pedagógusok munkája megfelel az Országos alapprogram és az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott nevelési, fejlesztési, ismeret átadási követelményeknek. Nevelőtestületünk az elmúlt öt évben hatalmas fejlődésen ment át. A törvényi előírásoknak való megfelelés mellett bővítettük ismereteinket a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése, a tehetséggondozás, a környezettudatos nevelés, a projektpedagógia, a művészeti nevelés, a mozgás és vizuális technikák alkalmazása terén is. Az óvodapedagógusok életkor szerinti megoszlása: 25 év alatti éves éves éves éves éves éves éves éves fő 1 fő 2 fő 1 fő 5 fő 2 fő 2 fő A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐK Ahhoz, hogy szakmai munkánk színvonalát megőrizzük, szükségünk van nevelőmunkát segítők megbízható, lelkiismeretes, gyermekszerető munkájára. A pedagógiai munkát segítő dajkák, pedagógiai asszisztensek tevékenyen vesznek részt a nevelési feladatok ellátásában, az óvoda mindennapjaiban. 19 Melléklet 19/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

45 Nevelő munkát segítők létszáma: Munkakör megnevezés Dajka Teljes munkaidős 9 fő Részmunkaidős (6 óra) Pedagógiai asszisztens 2 fő Óvodatitkár 1 fő Konyhai dolgozó 1 fő Takarító 1 fő Az óvodatitkár megfelelő végzettséggel és számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik, koordinálja az intézmény adminisztrációs és gazdálkodási feladatait. Két középfokú végzettséggel rendelkező pedagógiai asszisztens segíti az óvodai nevelő-oktató munkát. A dajkák közül 7 fő szakképzett dajka, 2 fő érettségivel rendelkezik SZERVEZETI KULTÚRA, MUNKAHELYI KLÍMA A jó munkahelyi klíma, és támogató kultúra megteremtése érdekében igyekeztem a dolgozók jó munkakörülményeit fenntartani, szakmai napok, kirándulások szervezésével a közösségi érzést, szakmai tapasztalatszerzés lehetőségét biztosítani. Figyeltem arra, hogy a közösségért végzett munkát elismerjem, tanévzáró értekezleteinken az önként vállalt feladatokat végző kollégák munkáját elismertem. A felelősi rendszer alakításánál figyelembe veszem a dolgozók képességeit, érdeklődési körét, ennek ismeretében vonom be őket a tevékenységekbe, így fokozva aktivitásukat, motiváltságukat. A terhelés megoszlása még mindig egyenetlen. Kirándulásaink szakmai fejlődésünkön túl hozzájárulnak az egymással való kapcsolat továbbfejlesztéséhez is. Az évek során végzett mérések (elégedettség, klímavizsgálat) azt igazolják vissza, hogy nagyon jó az együttműködés, egymás tisztelete és megbecsülése óvodánkban. 20 Melléklet 20/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

46 A kollégák jutalmazásában-motiválásában a minőségelvű munkavégzés az elsődleges TÁRGYI FELTÉTELEK Az elmúlt öt év a költséghatékonyság jegyében telt el. Az elmúlt öt évben évről évre sikerült valamilyen fejlesztést elérnem. A beszerzések során a kötelező eszköz- és felszerelési norma előírásait vettem figyelembe. A 2010-ben átadott175 férőhelyes, akadálymentesített épület nemcsak a szakmai és műszaki előírásoknak, hanem pedagógiai programunk sajátosságainak is megfelel. Az épületben többek között sószoba, nevelőtestületi szoba, orvosi szoba, fejlesztő szobák, művészeti nagyterem és tornaszoba is található. Az intézmény az európai elvárásoknak megfelelve többfunkciós és energiatakarékos, ugyanakkor az állagmegóvás nagyon fontos feladat. Az intézmény hatékony működését a folyamatos fejlesztés képessége teszi lehetővé. Az elmúlt öt évben az állagmegóvó munkák mellett az alábbi fejlesztéseket valósítottuk meg: a gyermekek fejlesztő játékkészletét folyamatosan cseréltük, bővítettük, elhasználódott szőnyegek cseréjére került sor, a konyhai (tálalóedények cseréje, poharak, tányérok pótlása, szeletelő gép beszerzése), a takarítási (porszívó, mosógép vásárlása, tisztítószerek beszerzése) és a kerti munkákhoz szükséges eszközöket bővítettük, az épület nyílászáróit szúnyoghálóval láttuk el, megvalósult az egyik terasz szigetelése, a klíma berendezés árnyékolása, megvalósult a homokozók és az udvari játékok felújítása, a játszóudvarra napvitorlát telepítettünk, kialakítottuk a bejárati kapu gyerek-biztos zárását-nyitását, bővítettük a gyermekek mozgáslehetőségeit (Bozsik program általi eszközök), tehetséggondozó műhelyeink és a fejlesztő szobák eszközkészletét bővítettük, honlapunk zavartalan működtetésével folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket rendezvényeinkről, eredményeinkről, biztosítjuk, hogy a szülői igazolások elektronikus úton is lehetségesek legyenek, 21 Melléklet 21/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

47 növeltük szakkönyveink számát, folyamatosan bővítettük IKT eszközeinket, beszerzésre került: 2db laptop, nyomtató, külső adathordozók. Céljaink megvalósításához külső forrásokat is vontunk be. Intézményünk szülői közössége a farsangi bál bevételével, egyéni befizetésekkel és adójuk 1%-ának felajánlásával is támogatta elképzeléseinket A SZAKMAI-PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE, HATÉKONYSÁGA, SZÍNVONALA A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény nevelőtestülete Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel program alapján végzi szakmai munkáját A programban megfogalmazott cél-, feladat- és követelmény rendszer összhangban van az óvoda működési feltételeivel és az óvodahasználók elvárásaival. Nevelési gyakorlatunk során a közös élményekre épülő közös tevékenységekre fektetünk hangsúlyt, amelyek az óvodás korosztály sajátosságai: a játék, mozgás, anyanyelvi nevelés, zenei nevelés, rajz, mintázás, kézimunka, mese, vers, dramatikus játék, egészséges életmódra nevelés, hangsúlyozva a külső világ tevékeny megismerését, esztétikai és erkölcsi értékek közvetítését. A szülők megnyerése és partnerként való kezelése lehetőséget biztosítanak a gyermek személyiségének és egyéni képességeinek kibontakoztatásában. A gyermekek nagyfokú érdeklődését, kíváncsiságát kielégíteni fontos feladatunk. Fő törekvésünk, hogy a tanulási képességek és kompetenciák célzott fejlesztésével minden gyermeket lehetőségeihez, egyéni képességeihez mérten felkészítsünk a zökkenőmentes iskolakezdésre, az iskolai közösségbe történő beilleszkedésre. Úgy érezzük, a gyermekek első naptól kezdve jól érzik magukat az intézményben, szeretnek ide járni. Esélyegyenlőségre törekszünk a zökkenőmentes beilleszkedés megvalósításával, az elfogadással, a differenciált tanulásszervezéssel, szakemberek bevonásával. 22 Melléklet 22/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

48 Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, tevékenységekben gazdag óvodát teremtettünk meg, ahol jelen van a gyermekközpontúság, a gyermek tisztelete, elfogadása, szeretete ELÉRT SZAKMAI EREDMÉNYEINK között is nagy szakmai sikereket értünk el: Sikeresen zártuk a korábbról áthúzódó pályázatokat (TÁMOP, KMOP). A folyamatosan változó jogszabályi és szervezeti körülmények között is meg tudtuk őrizni szakmai munkánk színvonalát. Ingyenesen oktatjuk intézményünkben a néptáncot. Tehetséggondozó műhelyeink száma bővült a környezeti nevelés területével. Megalakult pedagógiai munkaközösségünk. Belső hospitálási rendszert hoztunk létre. Törekedtünk a folyamatos megújulásra, továbbképzéseken vettünk részt. Jól működő együttműködés alakult ki a város óvodáinak vezetői között. Elérhetővé tettük a másik két óvoda számra a külső előadók által tartott képzésünket. Bevezetésre került a Bozsik program. Alapdokumentumainkat naprakészen tartottuk, megalkottuk Önértékelési, Teljesítmény értékelési és Adatvédelmi szabályzatunkat, Honvédelmi intézkedési tervünket. Felülvizsgáltuk a gyermeki fejlődést nyomon követő rendszerünket és ennek megfelelően módosítottuk. Belső értékelési rendszerünket az öt évre szóló terv alapján működtetjük. Külső szakmai ellenőrzések valósultak meg pedagógusi, vezetői és intézményi szinten is. Bővült az információ áramlás lehetőségeinek száma. 23 Melléklet 23/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

49 Két Comenius pályázatot is beadtunk külföldi óvodákkal, de sajnos forráshiány miatt nem kaptunk támogatást. Másodszor és harmadszor is elismerték az egészséges életmód és a környezettudatos nevelés terén végzett tevékenységünket a Zöld óvoda cím adományázásával. Sikeresen vettünk részt a DM és rajz pályázatokon BELSŐ ÉS KÜLSŐ SZAKMAI ELLENŐRZÉSEK A munkaterv minden évben tartalmazza a belső ellenőrzési tervet, melynek maradéktalan megvalósítására törekszem. A törvényi előírásnak megfelelően elkészítettük önértékelési dokumentumainkat, az önértékelés öt évre szóló terv alapján zajlik. Az önértékelést követően minden érintett óvodapedagógus elkészítette önfejlesztési tervét. Pedagógiai szakmai ellenőrzése 2015-ben két óvodapedagógusnak volt ben intézményvezetői és intézmény tanfelügyeleti ellenőrzés is volt az intézményben, az önfejlesztési és intézkedési terv feltöltésre került. 24 Melléklet 24/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

50 4. VEZETŐI PROGRAM Az ember értéke attól függ, hisznek vagy kételkednek benne. (Robert Musie) A 2017-ben megvalósult vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés egyik fontos eleme a vezetői pályázat vizsgálata volt. A koherencia elve alapján vezetői programomat a 7 vizsgált terület szerint tervezem. A program elkészítéséhez felhasználtam a belső önértékelés, a vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés eredményeit, az elkészült fejlesztési és intézkedési terveket PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK A stratégiai és operatív dokumentumok törvényi megfeleltetése és koherenciájának megőrzése továbbra is kiemelt feladatom, bevonva ebbe a folyamatba a nevelőtestületet és a munkaközösséget. Az újonnan belépő kollegák szakmai fejlesztésére, pedagógiai programunk sajátosságainak elsajátítására gyakorlati és tervezési szinten egyaránt különös gondot kívánok fordítani. A 2018/2019-ben felmenő rendszerben bevezetett új gyermek megfigyelési szempontsor gyakorlati megvalósulásának ellenőrzése (számszerűsíthető adatok, teljes lefedettség), az eredmények elemzése, értékelése fontos számomra. Igyekszem beépíteni a mesterprogramom megvalósítása közben kapott eredményeket, tapasztalatokat a gyermekek fejlődését nyomon követő rendszerébe. Kiemelt célom a módszertani kultúra további fejlesztése, a továbbképzési program megvalósulása. 25 Melléklet 25/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

51 4.2. SZEMÉLYISÉG - ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A komplex személyiségfejlesztés a művészetek eszközeivel továbbra is a legfontosabb feladat óvodánkban. A bátorító nevelés alkalmazása, az önállóság, a reális énkép alakítása nevelésünk alapelve kell legyen. A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. Továbbra is bevonom a gyermekeket, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti, nevelési és tanulási kultúrát fejlesztő intézkedések meghozatalába. A szülőkkel közösen szervezett programoknak a már jól kialakult gyakorlati megvalósítását folytatni kívánom. Tervezem olyan előadások szervezését (óvodapedagógusoknak és szülőknek), amely segítséget adhat a gyermekek közös értékek menti neveléséhez. Mesterprogramomban vállaltak szerint intézményünkben hatékonyabbá kívánom tenni a felzárkóztatást. A szülők közösségfejlesztésben betöltött szerepét továbbra is meg kívánom őrizni, pedagógiai programunk rendezvényeinek, ünnepeinek, hagyományaink szerinti megvalósításával. Fontos feladatomnak tekintem az egyéni képességek figyelembe vételével, a teljes alkalmazotti közösség motiválását annak érdekében, hogy mindenki képességei maximumát hozza ki magából. Törekszem a színvonalas nevelő-fejlesztő munkához szükséges, a közösség erejét és megfelelő formálását elősegítő, jó közérzetet biztosító munkahelyi klíma fenntartására. 26 Melléklet 26/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

52 4.3. EREDMÉNYEK Mérési, értékelési rendszerünk szempontjai a gyermeki személyiségfejlődés minden területére kiterjednek. Az általunk alkalmazott "Én már tudom..." rajzos diagnosztika kiválóan alkalmas az óvodás korosztály fejlettségi mutatóinak felmérésére. Intézményünkben a következő nevelési év céljait az előző év eredményeinek figyelembe vételével határozzuk meg. Fontosnak tartom a szülők és az iskola visszajelzéseit munkánk eredményességének vizsgálatában. Pedagógiai munkánk fejlesztéséhez, a tehetséggondozó műhelyek számára visszajelzést nyújthat az iskola művészeti tagozatára felvételt nyerő gyermekek tanulási útjának nyomon követése. Óvodánk szakmai munkájának elismerése a Zöld óvoda cím három alkalommal történő elnyerése. Törekszem további külső elismerésre is, célom az Örökös zöld óvoda cím elnyerése és a tehetséggondozás terén elért eredményeink megmutatása BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ Az óvodában működő két munkaközösségre önértékelési és pedagógiai - továbbra is támaszkodom fejlesztő, ellenőrző és értékelő munkámban. Terveim között szerepel, hogy a jól működő 5 tehetséggondozó műhely is nagyobb szerepet vállaljon a belső tudásmegosztásban, bemutató foglalkozások tartásával, módszertani gyűjtemények készítésével. A műhelyeket vezető óvodapedagógusok így is segíthetik a csoportban zajló tehetséggondozást. Ezen munka véleményem szerint akár munkaközösségi keretek között is megvalósulhat. Hangsúlyt kívánok helyezni az egymástól tanulás mellett az egymással való tanulásra is. 27 Melléklet 27/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

53 Folytatni kívánom az intézményben rendszeres, szervezett belső továbbképzéseket, jó gyakorlatok megismerését, támogatását. Az információátadás bevált formáit (óvónői, dajkai megbeszélések háromhetente, faliújság, elektronikus levelezés, zárt óvodai közösségi oldal) továbbra is működtetni fogom, a szükséges feltételek biztosításával. Tudatosan figyelek a személyes beszélgetések lehetőségeinek kihasználására. Szükségesnek tartom a nevelőmunkát segítők továbbképzését, konferenciákon való részvételét. A felelősi rendszer működtetésével az együttműködést kívánom erősíteni. A szervezeti kultúra fejlesztése kiemelt feladatom lesz továbbra is, óvodánkban éves szinten kezdenek új kollegák dolgozni. Nevelőtestületünk nagyon befogadó, de a közösség formálása évről-évre új feladatként jelentkezik. Éppen ezért törekszem kihasználni egy-egy közös eseményt, kirándulást a közösség formálására. Az elkövetkező években is folyamatos lesz az új dolgozók foglalkoztatása nyugdíjazás és gyermekvállalás miatt. Kiemelten fontosnak tartom szakmai tudásunk, pedagógiai programunk gyakorlatának átadását, a betanítási rendszerünk működtetését AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI A es vezetői ciklusban is törekednünk kell a már kialakított és jól működő kapcsolatok fenntartására, erősítésére, bővítésére a partneri igényeknek megfelelő fejlesztésre. Legfontosabb partnerünk a család. Intézményünk a szülői házzal együttműködő kapcsolatot alakított ki és működtet. Az intézkedési tervünkben megfogalmazottak alapján az eddig jól bevált kapcsolattartás formái kiegészülhetnek a szülőklub létrehozásával. Az intézmény külső kapcsolatai folyamatosan változnak. Hatékonyabban működik az óvoda, ha jól működő kapcsolatrendszere van. A már meglévő és működő külső kapcsolatok mellett szükségessé válik a bővítés márciusától városunk már bölcsődével is rendelkezik, az együttműködési lehetőségek kidolgozása közös feladatunk lesz. 28 Melléklet 28/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

54 Az elmúlt 5 évben az Óvodai Nevelés a művészetek eszközeivel hálózatban kevésbé voltunk aktívak. Ebben szerepet játszott, hogy testvéróvodai együttműködésünk és a Pest megyei Művészeti Óvodák munkaközössége megszűnt. Ahhoz, hogy pedagógiai programunk megújulhasson, értesüljünk a programmal kapcsolatos aktualitásokról és a programspecifikus képzésekről, szükséges a megyei bázisóvodával legalább éves szinten tartanunk a kapcsolatot. A pedagógus utánpótlás biztosításához szükségesnek tartom, hogy a főiskolákkal felvegyük a kapcsolatot. Továbbra is fontosnak tartom, hogy a város kulturális, társadalmi életének részesei legyünk, ügyelve a gyermekek életkori sajátosságaira és az óvodák közötti megállapodásra A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI Intézményünk jól felszerelt, rendelkezünk a nevelési program megvalósításához szükséges feltételekkel, ugyanakkor az állagmegóvás, karbantartás költségei évről-évre emelkednek akár az épület, akár a játszóudvart nézzük. Kataszrófa-védelmi és játszóudvari felülvizsgálatra is szükség van, az esetleg felmerülő hibák, hiányosságok megszüntetése elsődleges feladat lesz. Szükségesnek tartom, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztéséhez külön költségvetési forrásból a megfelelő eszközrendszer folyamatos biztosítása ne csak intézményi, de csoport szinten is megvalósuljon. Tervezem, hogy a sószobában a sóoldat helyett sótégla kerüljön alkalmazásra. A gyermekek játékkészletének bővítésére, a tehetségműhelyek működésének biztosítására a nevelőtestület véleményét kikérve tervezem az éves költségvetés keretösszegét. A Zöld Óvoda cím szellemiségével való azonosulás nem csak elismerés, hanem elkötelezettség is. Ezen a területen tanösvény, csoportok által gondozott kiskertek és Zöld Könyvtár létrehozását tervezem. A évre szóló továbbképzési program szerint tervezem a humánerőforrás fejlesztését. Támogatni kívánom a szakvizsga megszerzését, a vezetői utánpótlás megvalósulását. Minden évben az éves szakmai célokhoz kapcsolódó egynapos képzést 29 Melléklet 29/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

55 tervezek, amely új módszertani megoldásokat kínál, segíti a differenciálást és az inkluzív nevelés eredményességét. Tervezem egy olyan számítógépes program kidolgozását honlap fejlesztőnk segítségével, amely a gyermeki fejlődés nyomon követésének mérőlapjain rögzített eredményeket szöveges értékeléssé konvertálva, csökkentve ezzel az óvodapedagógusok adminisztrációs terheit. Támogatom kollegáimat a minősítésre való felkészülésben, minél magasabb eredmény elérésében. Várhatóan 2019-ben 1 fő PED. I és 1 fő mesterpedagógus minősítésére, 2020-ban pedig 1 fő PED. I. és 2 fő PED. II. fokozat elérését célzó minősítésre kerül sor. Így már csak a gyesről visszatérő és az új belépő dolgozók kompetencia alapú külső értékelése lesz várható a közötti időszakban. Szeretném, ha lehetőség nyílna a többlet feladatot és a kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollegák anyagi elismerésére. A közösség alakítása, fejlesztése miatt fontos megőriznünk a már évek óta jól működő kirándulást, felnőtt karácsonyt. IKT eszközeink folyamatos fejlesztése szükséges nemcsak intézményi, de csoport szinten is. A mai kor a gyermekek technikával való együttélése és az információkhoz való hozzáférés elengedhetetlenné teszi, hogy a digitális eszközök is részei legyenek az óvodai nevelésnek. Felelősségünk abban van, hogy a határokat lefektessük. A legnagyobb kihívás az elkövetkező öt évben az óvodapedagógusok helyettesítése lesz. A fiatal óvónők gyermekvállalása miatt határozott idejű üres álláshelyeink lesznek. Sajnos az országos óvodapedagógus hiány következtében nincsen jelentkező ezek betöltésére, ezért valószínűleg szükségünk lesz a fenntartó segítségére pedagógiai asszisztens alkalmazásához. 30 Melléklet 30/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

56 4.7. A KORMÁNY ÉS AZ OKTATÁSÉRT FELELŐS MINISZTER ÁLTAL KIADOTT AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMBAN MEGFOGALMAZOTT ELVÁRÁSOKNAK ÉS A PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN MEGFOGALMAZOTT CÉLOKNAK VALÓ MEGFELELÉS Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés is megállapította, hogy dokumentumaink, terveink a jogszabályi elvárásoknak megfelelő tartalommal és áttekinthető szerkezetben készültek el. Felülvizsgálatukra és aktualizálásukra különös gondot fordítottam eddig is, és ezt továbbra is kiemelt feladatomnak tekintem. Pedagógiai programunkkal 17 éve dolgozunk. Megvalósítható, világos célokat fogalmaz meg, eredményes és időtálló, mégis szükséges időnként újra gondolni. A törvényi előírásoknak való megfeleltetés mellett a társadalmi változások értékeink, pedagógiai hitvallásunk megőrzésével - is szükségessé teszik újragondolását ahhoz, hogy még eredményesebb legyen pedagógiai munkánk. 31 Melléklet 31/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

57 5. ÖSSZEGZÉS Vezetői programomban céljaimat a 10 év közös munka eredményeinek és a közoktatás céljainak figyelembe vételével készítettem el. Az elmúlt években kollegáimmal egy olyan óvodai létet teremtettünk, ahol jó gyermeknek felnőttnek lenni egyaránt. Óvodánkban minden a gyermekek érdekét, fejlődését, épülését szolgálja. Bízom abban, hogy az intézmény partnereivel (szülők, fenntartó, szakmai intézmények) kialakított jó kapcsolat alapja lehet a további együttműködésnek. Fejlesztési elképzeléseimet a meglévő értékekre támaszkodva dolgoztam ki, bízva abban, hogy segítik egy még sikeresebb, magasabb szinten működő intézmény létrejöttét. Mindehhez szükség van egy olyan folyamatosan fejlődőképes szellemi közösségre, amelyben az óvoda összes dolgozója alkotó módon kezdeményez, és mindig kész a megújulásra. Vezetői programomban megjelölt nevelés tartalmi célokhoz tartozó feladatok a következők: Rövid távon megvalósítandó feladatok (1-2 év) Az eddig elért eredményeink megtartása, tovább örökítése Örökös zöld óvoda cím elnyerése Felelősségi körök újragondolása Szabályzatok, alapdokumentumok aktualizálása Minősítésre kijelölt kollégák támogatása Iskolai, szülői kérdőívek elkészítése, elégedettség mérés ONME egyesülttel való kapcsolat helyreállítása Szakemberhiány enyhítése Kapcsolatfelvétel a főiskolákkal. 32 Melléklet 32/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

58 Közép távon megvalósítandó feladatok (2-3 év) Szakvizsgát adó képzések támogatása Részvétel programspecifikus képzéseken Pedagógiai program és a hozzá készült módszertani anyag megújítása Tanfelügyeleti és minősítési feladatok elvégzése Szervezeti kultúra fejlesztése Zöld könyvtár létrehozása, működtetése Óvodapedagógusok adminisztrációs terheit csökkentő program létrehozása Különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelésének megerősítése Belső tudásmegosztás hatékony formáinak megerősítése Szakmai innováció menedzselése Pedagógiai, módszertani kultúra IKT eszközökkel történő megújítása, a tanulás hatékonyságának javítása. Hosszú távon megvalósítandó feladatok (5 év) Pedagógiai programunkban megfogalmazott célok, feladatok magas szintű megvalósítása Vezetői utánpótlás biztosítása Meglévő szakmai kapcsolatok mellett konstruktív együttműködés lehetőségeinek keresése, megvalósítása Elégedettségi adatok 5 éves összegző értékelésének elkészítése Tehetséggondozás beépülése a csoportok életébe Teljes foglalkoztatottság elérése A gyerekek környezettudatos és egészséges életvitelének megszilárdítása. Természetesen ezen feladatok megvalósításához szükség van minden óvodai dolgozó lelkiismeretes munkájára. Irányítani az embereket nem egyenlő azzal, hogy lehengereljük őket: inkább erőfeszítéseik közös cél elérésére való egybehangolását jelenti (Goleman, 1997) 33 Melléklet 33/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

59 A pályázatomban megfogalmazott célok eléréséhez kérem a nevelőtestület, alkalmazotti közösség és a szülők képviselőinek támogatását és Maglód Város Képviselő-testületének bizalmát. Maglód, április 5. Szabó Istvánné 34 Melléklet 34/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

60 6. MELLÉKLETEK 35 Melléklet 35/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

61 6.1. OKLEVÉL A VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUSI SZAKVIZSGÁRÓL 36 Melléklet 36/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

62 6.2. OKLEVÉL A FEJLESZTÉSI SZAKIRÁNYÚ SZAKKÉPZETTSÉGRŐL 37 Melléklet 37/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

63 6.3. OKLEVÉL AZ ÓVODAPEDAGÓGUSI SZAKKÉPZETTSÉGRŐL 38 Melléklet 38/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

64 6.4. PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Nyilatkozatom a Maglód Város Önkormányzata Képviselő Testülete által kiírt március 8-án közzétett (pályázati adatbázis szám: I/173/2019.) pályázati felhíváshoz kapcsolódik. Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom, az eredetivel teljesen megegyező sokszorosításához, és továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok, a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhessék. Nyilatkozom, hogy vállalom a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget. Nyilatkozom, hogy hozzájárulok pályázatom nyílt ülésen való tárgyalásához. Maglód, április Szabó Istvánné 39 Melléklet 39/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

65 6.5. ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY MÁSOLAT 40 Melléklet 40/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

66 6.6. IGAZOLÓ LAP A KIR-BEN NYILVÁNTARTOTT ADATOKRÓL 41 Melléklet 41/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

67 42 Melléklet 42/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

68 43 Melléklet 43/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

69 44 Melléklet 44/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

70 45 Melléklet 45/45. oldal Szabó Istvénné pályázata

71 8. Intézményvezetői pályázatok elbírálása (Hétszínvirág Művészeti Óvoda) május 23. Melléklet 1/14. oldal Véleményezések

72 8. Intézményvezetői pályázatok elbírálása (Hétszínvirág Művészeti Óvoda) május 23. Melléklet 2/14. oldal Véleményezések

73 8. Intézményvezetői pályázatok elbírálása (Hétszínvirág Művészeti Óvoda) május 23. Melléklet 3/14. oldal Véleményezések

74 8. Intézményvezetői pályázatok elbírálása (Hétszínvirág Művészeti Óvoda) május 23. Melléklet 4/14. oldal Véleményezések

75 8. Intézményvezetői pályázatok elbírálása (Hétszínvirág Művészeti Óvoda) május 23. Melléklet 5/14. oldal Véleményezések

76 8. Intézményvezetői pályázatok elbírálása (Hétszínvirág Művészeti Óvoda) május 23. Melléklet 6/14. oldal Véleményezések

77 8. Intézményvezetői pályázatok elbírálása (Hétszínvirág Művészeti Óvoda) május 23. Melléklet 7/14. oldal Véleményezések

78 8. Intézményvezetői pályázatok elbírálása (Hétszínvirág Művészeti Óvoda) május 23. Melléklet 8/14. oldal Véleményezések

79 8. Intézményvezetői pályázatok elbírálása (Hétszínvirág Művészeti Óvoda) május 23. Melléklet 9/14. oldal Véleményezések

80 8. Intézményvezetői pályázatok elbírálása (Hétszínvirág Művészeti Óvoda) május 23. Melléklet 10/14. oldal Véleményezések

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után. Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Pusztakovácsi Pipitér Óvoda Intézmény OM azonosítója: 202461 Intézményvezető neve: Bendli Tiborné Intézményvezető oktatási azonosítója:

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola 2016 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV 2015-2020 EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM 3300 Eger, Széchenyi u. 19. 1. Jogszabályi háttér Sorsz. Azonosító Név Rövidítés 1. 2011.CXC:törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Intézkedési terv. Kiszombori Karátson Emília Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv. Kiszombori Karátson Emília Óvoda Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézmény neve: 1) Pedagógiai folyamatok Az intézmény stratégiai dokumentumai összhangban vannak az adott időszak oktatáspolitikai céljaival és a fenntartó elvárásaival. A tervezés a nevelőtestület

Részletesebben

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 037326 Intézményvezető neve: Takácsné Tóth Alice Noémi Intézményvezető oktatási azonosítója: 76215132822

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat 2017 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87. ) 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TÁRGY: A 2016/2017. nevelési év értékelésének szempontjai E L Ő T E R J E S Z T É S A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TÁRGY: A 2016/2017. nevelési év értékelésének szempontjai E L Ő T E R J E S Z T É S A SZEKSZÁRDI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. A NAPIREND SORSZÁMA: 10. MELLÉKLET:

Részletesebben

OM azonosító: A fejlesztési terv kezdő dátuma: 2018 szeptember 01. A fejlesztési terv befejező dátuma: augusztus 31.

OM azonosító: A fejlesztési terv kezdő dátuma: 2018 szeptember 01. A fejlesztési terv befejező dátuma: augusztus 31. Bp. Főv. XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Pöttyös Tagóvodája Tagóvoda vezető neve: Osváth Viktória OM azonosító: 200911 Oktatási azonosítója:78646091381 A fejlesztési terv kezdő dátuma: 2018

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

OM azonosító: INTÉZKEDÉSI TERV. (Az intézményi tanfelügyelet eredményeire épülő terv) 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK

OM azonosító: INTÉZKEDÉSI TERV. (Az intézményi tanfelügyelet eredményeire épülő terv) 1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK Bp. Főv. XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Hétszín Tagóvodája OM azonosító: 200911 Tagóvoda vezető neve: Szászhalmi Edit Oktatási azonosítója: 71428489821 A fejlesztési terv kezdő dátuma: 2018.05.05.

Részletesebben

Intézkedési terv. Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve:

Intézkedési terv. Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Intézkedési terv Intézmény neve: Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 029120 Intézményvezető neve: Takácsné Oczela Csilla Intézményvezető oktatási azonosítója: 74385975176

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Különös közzétételi lista nevelési év

Különös közzétételi lista nevelési év Óvodavezető Óvodapedagógus Gondozónő Dajka Összesen: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE 3791, Sajókeresztúr, Petőfi út 25. sz. Telefon/Fax: 46/317-285 E-mail: sajoker.ovi@gmail.com OM azonosító: 201607

Részletesebben

A i intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a következő átfogó értékelést adta az intézményünkről: Kiemelkedő területek. Értékelési terület

A i intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a következő átfogó értékelést adta az intézményünkről: Kiemelkedő területek. Értékelési terület A 2018.03.09-i intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés a következő átfogó értékelést adta az intézményünkről: Értékelési terület Kiemelkedő területek 1. Pedagógiai folyamatok Az éves munkaterv összhangban

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat A GRÁCIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 9027 GYŐR, PUSKÁS T. U. 8. 2015. 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

BÁN ZSIGMOND RFEORMÁTUS ÁLTALÁMOS ISKOLA,

BÁN ZSIGMOND RFEORMÁTUS ÁLTALÁMOS ISKOLA, BÁN ZSIGMOND RFEORMÁTUS ÁLTALÁMOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA BESZÁMOLÓ TISZAFÜRED 2016-2017. 1., Pedagógiai folyamatok Tervezés A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történt,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Szabolcsi Bence Zenei AMI OM azonosító: 039663 Intézmény vezető: Barta Dóra Intézkedési terv kezdő dátuma: 2017. december 12. Intézkedési terv befejező dátuma: 2022. december 11. 1. Pedagógiai

Részletesebben

Aktualitások az óvodai intézményi működésben

Aktualitások az óvodai intézményi működésben Aktualitások az óvodai intézményi működésben 1 Európai kitekintés EU 2020 Stratégia 95% Hazai sikerek 95,2% Pályázatok 9200 Életkor Létszám arány 2010 Létszám arány 2016-2017 3 éves 74,1% 84% 2 Óvodai

Részletesebben

2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

2. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Bp. Főv. XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda OM azonosító: 200911 Csicsergő Tagóvodája Tagóvoda vezető neve: Oktatási azonosítója: Koltainé Balogh Katalin 73984747401 A fejlesztési terv kezdő

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó előterjeszti: Dr. Varga Tibor

Részletesebben

OM: A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

OM: A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3. számú melléklet Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV (2017)

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV (2017) Intézmény neve: Dr. Mester György Általános Iskola Elek OM azonosító: 201335 Intézmény vezető: Intézményvezető oktatási azonosítója: Intézkedési tervneve/azonosítója:t2013350012017aint Intézkedési terv

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Nagy Tamásné óvodavezető Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda Nagykálló Kisgyermekkori nevelés támogatása EFOP-3.1.1-14-2015-00001

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye

Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye 1. Pedagógiai folyamatok Az intézmény stratégiai dokumentumai összhangban vannak az oktatáspolitikai célokkal, aktualizálásuk azonban szükséges a jogszabályoknak való

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

1. Helyzetelemzés: INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u

1. Helyzetelemzés: INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u. 20-22. 1. Helyzetelemzés: Iskolánk jogutódja az 1897-ben alapított Labanc utcai iskolának, 1984 óta működik az új épületben is. 1996

Részletesebben

Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere

Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiaiszakmai ellenőrzés rendszere A tanfelügyeleti fejlesztések helye a TÁMOP-3.1.8

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra A módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás értékelése alapján

Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás értékelése alapján Intézkedési terv Intézményi tanfelügyeleti látogatás értékelése alapján Intézmény neve: Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem Óvodája Intézmény OM azonosítója: 201 839 Intézményvezető neve: Béresné Dobránszky

Részletesebben

K ö z z é t é t e l i l i s t a Óbudai Waldorf Óvoda október 1.

K ö z z é t é t e l i l i s t a Óbudai Waldorf Óvoda október 1. K ö z z é t é t e l i l i s t a Óbudai Waldorf Óvoda 034292 2018. október 1. a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján 1 a) felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Óvodánk a Waldorf-pedagógia szerint,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 98/2016.

Az előterjesztés száma: 98/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerűtöbbség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés : 98/2016. Decs nagyközség képviselő-testületének 2017. június 7. napján,

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Ferenczné Teleky Éva Igazgató, vezető szaktanácsadó Szolnok Városi Óvodák Kisgyermekkori nevelés támogatása EFOP-3.1.1-14-2015-00001

Részletesebben

A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE Készítette: Kozmer Imre Gyula

A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE Készítette: Kozmer Imre Gyula A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE 2017-2019 Készítette: Kozmer Imre Gyula intézményvezető mesterpedagógus-aspiráns 2016 Befogadó

Részletesebben

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21.

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21. EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, 2017. február 21. Szaktanácsadás segítség, támogatás, támasz, segítségnyújtás, (be)biztosítás közreműködés, segédeszköz, megsegítés Nem alá-főlé rendelt

Részletesebben

OM azonosító: FEJLESZTÉSI TERV (A vezetői önértékelés során feltöltött önfejlesztési terv módosítása)

OM azonosító: FEJLESZTÉSI TERV (A vezetői önértékelés során feltöltött önfejlesztési terv módosítása) Bp. Főv. XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Csupa- Csoda Tagóvodája OM azonosító: 200911 Tagóvoda vezető neve: Molnár Gabriella Oktatási azonosítója: 72156971654 A fejlesztési terv kezdő dátuma:

Részletesebben

igazgató (magasabb vezető)

igazgató (magasabb vezető) 1 / 5 2017. 08. 14. 8:23 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Gyakorló Óvoda

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE Patay István Általános Iskola Nyírmada BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (ÉVES TERVEZÉS) 2017/18-AS TANÉV BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (1. félév) Helye: Patay István Általános Iskola Nyírmada Honvéd út 36-38. Ütemezés

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Kolozsvár Utcai Általános Iskola Budapest, 2015. szeptember 1. 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat A TAGINTÉZMÉNY ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat A TAGINTÉZMÉNY ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (2700, Cegléd Buzogány utca 23.) OM száma: 202802 A TAGINTÉZMÉNY ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE Cegléd 2015/2016. Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves Terv (IÖÉT) elkészítésének

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 12-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 12-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2018. szeptember 12-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláspályázat kiírására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő:

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzata

Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzata A CEGLÉDI TANKERÜLETI KÖZPONT SZENTLŐRINCKÁTAI IMRE SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzata jóváhagyta: Horti Sándor igazgató érvényes: 2018-2019.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012 (VIII.28) korm.rendelet 23 (2) értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény neve KIMBI Óvoda A közoktatási

Részletesebben

Az intézményi önértékelés és a tanfelügyeleti értékelés eredményei alapján. Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium

Az intézményi önértékelés és a tanfelügyeleti értékelés eredményei alapján. Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium 2017-2022 Az intézményi önértékelés és a tanfelügyeleti értékelés eredményei alapján Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium TERÜLET - 1. Pedagógiai folyamatok Tervezés: Az intézmény vezetése irányítja az intézmény

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatói beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatói beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatói beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Hatósági

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ)

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) PÁLYÁZAT ZALAKAROSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Kiíró: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó: Grófné Csatos Andrea Grófné

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A szaktanácsadás szerepe ma

A szaktanácsadás szerepe ma A szaktanácsadás szerepe ma Az életpályamodell a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésére helyezi a hangsúlyt, és összekapcsolja a szaktanácsadást, az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzést és a minősítési

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI nevelési év

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI nevelési év Nagykanizsa Központi Óvoda 8800 Nagykanizsa, Muraközi u. 5. Tel.,fax: 93/516872 Email: kozpontiovi@znet.hu INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSEK EREDMÉNYEI 20172018. nevelési év I. NKO Rozgonyi Tagóvodája

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 9-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 9-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 9-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Tárgy: Intézkedési terv Ikt. sz.: 97/2018. Intézkedési terv Intézmény neve: Bárdos László Gimnázium Intézmény OM azonosítója: 038115 neve: Pleier Tamás oktatási azonosítója: 76196440222 Intézkedési terv

Részletesebben

Dr. Radványiné Varga Andrea: Önfejlesztési terv május Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés összegzése

Dr. Radványiné Varga Andrea: Önfejlesztési terv május Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés összegzése Dr. Radványiné Varga Andrea: Önfejlesztési terv 2016. május 10. 1. Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés összegzése 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása Az intézmény tervezési

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az óvoda megnevezése:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Javaslat óvodavezető beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására

Javaslat óvodavezető beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására 1 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) 460-753 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Testületi napirend sorsz.: Bizottsági napirend sorsz.: Szám: 1-184/2018. Megtárgyalás

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK április 27-i munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK április 27-i munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésére ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

OM azonosító: Az intézkedési terv kezdő dátuma: Az intézkedési terv befejező dátuma:

OM azonosító: Az intézkedési terv kezdő dátuma: Az intézkedési terv befejező dátuma: Bp. Főv. XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Ákombákom Tagóvodája Tagóvoda vezető neve: RÁCZ ANDREA OM azonosító: 200911 Oktatási azonosítója:72819765224 Az intézkedési terv kezdő dátuma: 2018.

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

NÉPMESE-HÁZ NONPROFIT KFT

NÉPMESE-HÁZ NONPROFIT KFT NÉPMESE-HÁZ NONPROFIT KFT Fenntartói értékelés 2016/2017.tanév Pillangó óvoda Pedagógiai-Szakmai munka fenntartói értékelése Pillangó Óvoda (9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7.) Az intézmény

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Érdi Tankerületi Központ. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Érdi Tankerületi Központ. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Érdi Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Zimándy Ignác Általános Iskola Fejlesztőpedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti

Részletesebben

Készítette: Pajor Andrásné óvodavezető

Készítette: Pajor Andrásné óvodavezető A Szombathelyi Napsugár Óvoda pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzata Készítette: Pajor Andrásné

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/ SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák A tervezés

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 13-ai ülése jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének június 13-ai ülése jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 13-ai ülése jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 58 /2018. (VI.13. ) Ök. sz. határozata: Nádudvar

Részletesebben

ELŐMENETELI RENDSZER Gyakornoktól a Mesterpedagógus, Kutatótanár fokozatig Budapest, november 14.

ELŐMENETELI RENDSZER Gyakornoktól a Mesterpedagógus, Kutatótanár fokozatig Budapest, november 14. ELŐMENETELI RENDSZER Gyakornoktól a Mesterpedagógus, Kutatótanár fokozatig Budapest, 2015. november 14. TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA Látni, amit mindenki lát, és azt gondolni róla,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye 2016.08.02-án MÓDOSÍTOTT Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügy-igazgatási szakértő http://aranyoskozszolg.ininet.hu segedanyag.aranyosine@gmail.com

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018-2019. nevelési év Jogszabályi alapja a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

tanév első féléves nevelési-oktatási beszámoló

tanév első féléves nevelési-oktatási beszámoló 2017-2018. tanév első féléves nevelési-oktatási beszámoló Készítette: Ráczné Ari Erika, intézményvezető-helyettes Kádas György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,

Részletesebben