A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat."

Átírás

1

2 MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban, jelenlegi pályázatom benyújtásával is elsődleges szándékom, hogy óvodánkban - a kolléganők közreműködésével - óvodavezetői tevékenységemmel; megvalósítsam a Köznevelési Törvényen keresztül az Országos Óvodai Nevelés Alapprogramjának alap és irányelveit, tovább vigyem helyi pedagógiai programunk szellemiségét, elősegítsem az óvodáskor végére elérhető, a gyermekek minél eredményesebb iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségének elérését. teljesítsem az óvodával összefüggő mindenkori fenntartó - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata - elvárásait; Az elkövetkezőkben pályázatom részeként be szeretném mutatni a Margit Téri Óvodában az előző öt évben elért szakmai és fejlesztési eredményeinket; az azokra épülő, az elkövetkező öt évre vonatkozó szakmai vezetői elképzeléseimet. 2

3 1. AZ ÓVODA HELYE ÉS SZEREPE A KÖZOKTATÁSBAN Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. * Az óvodai nevelés alapvető célja az esélyegyenlőség megtartása mellett az emberek és a gyermekek jogainak, alapvető szabadságának tiszteletben tartása mellett a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatása. Az óvodai nevelés helyét és szerepét alapvetően meghatározzák: az újonnan megjelent nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény folyamatosan hatályba lépő jogszabályai; az Emberi Erőforrások Miniszterének 20/2012. (VIII.31.) a nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendeletei; szakmai - pedagógiai munka irányvonalát meghatározó az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII.28.) kormányrendelete. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja - a gyermekek érdekeinek megfelelően - lehetőséget biztosít az óvodapedagógusok számára azok pedagógiai nézeteinek, módszertani szabadságának érvényesítésére. Fentiekből következően az óvodák nevelőtestületeinek el kellett készítenie saját pedagógiai programját, melynek során vagy kész programot vett át és adaptált, vagy saját programot készített. A Margit Téri Óvoda nevelőtestülete a fenti lehetőségekből kiindulva az intézmény sajátosságait és pedagógiai elveit mérlegelve úgy döntött, hogy korábbi értékeire építve, saját pedagógiai program szerint folytatja nevelőmunkáját. Bevezetésére szeptember 01-jén került sor. 2. A KÖZOKTATÁS SZEREPE DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSBAN Debrecen az ország egyik legjelentősebb iskolavárosa. Meghatározó szerepet töltött be nemcsak a megye, hanem az egész régió oktatási szerkezetében. A város fontosnak tartotta e státuszának megőrzését, a megteremtett szakmai értékek fenntartását, fejlesztését, a közoktatás minőségének folyamatos javítását. 3

4 A közoktatási - köznevelési rendszerre vonatkozóan szeptember 01-jétől hatályba lépő új köznevelési törvény viszont lényeges változásokat hozott. Bár rendelkezései leginkább késleltetve, illetve fokozatosan kerülnek bevezetésre a korábbi iskolarendszer fenntartását illetően döntő változás történt. * A Kormány 137/1996. (VIII.28.) Kormányrendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról. Óvodakép 1. A kormány január 01-jétől célmegfogalmazásának megfelelően a korábbi oktatáspolitikán történő javítószándékú változtatásának eredményeként a korábban önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények az EMMI irányítása alatt létrehozott új állami szervezet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) irányítása alá kerültek. A KLIK országosan 19 megyeközponti és 198 járási tankerületen keresztül végzi az oktatási intézmények fenntartását, szakmai irányítását és részben működtetését. Ez a nagy átszervezést igénylő kormányzati döntés nem érintette az óvodákat, így azok továbbra is az önkormányzat fenntartása és működtetése alá tartoznak. 3. HELYZETKÉP, HELYZETELEMZÉS 3.1. Intézményünk a Margit Téri Óvoda Intézményünk 1983-ban kezdte meg működését a tócóskerti lakótelepen. Reggel 6:00 órától este 18:00 óráig, 7 csoportban, eredetileg 175, két éve pedig a megemelkedett gyermeklétszám miatt alapító okirat módosítással 210 gyermek számára biztosítunk férőhelyet, óvodai ellátást. Nevelőmunkánkat nagyon jól felszerelt tornaszoba, foglalkoztató helyiségek és gondozott udvar segíti. Óvodánk épületének műszaki állapota az eltelt évek ellenére az időközben elvégzett felújítási, karbantartási munkálatok eredményeként jónak mondható. A helyiségek építészeti megoldása csoportszobák és a hozzákapcsolódó öltözők, mosdók együttes elhelyezkedése kezdettől fogva sajátos légkör kialakításának lehetőségét nyújtották. Ennek előnyeit igyekeztünk kihasználni, nevelési elveink szolgálatába állítani, pedagógiai tartalommal megtölteni. A csoportszobák és a hozzá tartozó helyiségek tiszták, esztétikusak. A gyermekek fejlesztését közvetlenül és közvetve szolgáló szakmai eszközök folyamatosan rendelkezésünkre állnak. Udvarunk a mindennapos mozgás, edzés, fejlesztő játéktevékenység céljait szolgálja. Elsősorban a közepes mozgásigényű tevékenységek szervezésére alkalmas. Az udvaron fából készült mozgásfejlesztő játékeszközök bár esztétikusak, sajnos többségük nem felel meg az UNIÓS szabványnak. Az elmúlt időszak törekvései közé tartozott - pénzügyi lehetőségeinkhez mérten - azok szabványnak történő megfeleltetése, szükség szerint cseréje. 4

5 Saját főzőkonyhával nem rendelkezünk, a gyermekek háromszori étkezését júliusától a SODEXHO Magyarország Kft. (jelenleg a Kazinczy Ferenc Általános Iskola konyhája) segítségével oldjuk meg. Az elmúlt időszak megfigyelhető tendenciája, hogy évről - évre egyre több gyermek igényel diétás étkezést, melynek szintén az előbb említett szolgáltató szerencsére eleget tud tenni Az intézmény dologi feltételrendszerének alakulása 2008/ /2013 között. Külső források igénybevétele az intézmény működtetéséhez, forrásmenedzsment Óvodavezetőként az elmúlt 10 év során mindig arra törekedtem, hogy a megfelelő lehetőségeket feltárva intézményünk dologi tárgyi feltétel rendszerén folyamatosan alakítsak, korszerűsítsek. Az intézményi költségvetés és fenntartói támogatás mellett igyekeztem egyéb forráslehetőségeket is megkeresni. Az alább felsorolt adatok tényszerűen bemutatják a jelzett időszakra vonatkozóan óvodánk feltételrendszerének alakulását. A fenntartó által végzett felújítások 2011/2012-es nevelési évben egy gyermekmosdó részleges felújítása történt. 2012/2013-as nevelési évben szintén egy gyermekmosdóban csatorna felújítás történt. A SODEXHO Magyarország Kft. által végzett felújítások, karbantartások: 2012/2013-as nevelési évben az ételhulladék tároló helyiségben történt 2 db nyílászáró csere, valamint a kövezet felújítása. Minden évben elvégezték a konyhában jelentkező meghibásodások (vizes szerelvények) javítását. A dologi feltételrendszer további alakulása Csak a több éven keresztül tartósan használható eszközök, tárgyak beszerzését és a karbantartási - felújítási munkálatokat tüntettem fel. 5

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG "A múltat végleg eltörölni" Rendszerváltás az oktatásban A kezdő lépések Néhány nap van hátra addig az időpontig, 2012. szeptember 1-jéig, amikor megkezdődik

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyiségre támaszkodik,

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA 1 TOP-1.4. A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig

Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Palotás Zoltán Az állam, iskolafenntartók, oktatási intézmények és egyéb szereplők közötti feladatmegosztás alakulása a közoktatásban a rendszerváltástól napjainkig Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2. A

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

ÓVODÁNK JELLEMZŐ ADATAI

ÓVODÁNK JELLEMZŐ ADATAI ÓVODÁNK JELLEMZŐ ADATAI Az óvoda hivatalos elnevezése: VÁRMELLÉKI ÓVODA Az óvoda székhelyének címe, telefonszáma: 9600 Sárvár, Várkerület 11. email címe: honlap címe: Tel: 95/320-009 varmellekiovoda@airplanet.hu

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Intézményem helye, szerepe a mai magyar közoktatásban a közoktatási törvény és az alapító okirat alapján MESEVÁR ÓVODA ÉS TAGÓVODÁJA

Intézményem helye, szerepe a mai magyar közoktatásban a közoktatási törvény és az alapító okirat alapján MESEVÁR ÓVODA ÉS TAGÓVODÁJA Intézményem helye, szerepe a mai magyar közoktatásban a közoktatási törvény és az alapító okirat alapján MESEVÁR ÓVODA ÉS TAGÓVODÁJA Készítette: Heltné Gavacs Anikó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...3 2.

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ)

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) A szabályozás előzményei A Magyar Kormány Nemzeti Reform Programja (EU- Oktatás és képzés, 2020) kisgyermekkori nevelésben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Kozák András köznevelési szakértő

Kozák András köznevelési szakértő Kozák András köznevelési szakértő A tanügyigazgatás a köznevelés mint alkotmányos közfeladat megszervezésének, irányításának, jogi szabályozásának államilag meghatározott rendszere, a közneveléssel összefüggő

Részletesebben

Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről

Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai 2015. A köznevelési törvény aktuális változásai Kozák András köznevelési szakértő A 2014/2015. tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) több alkalommal módosult.

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2

TARTALOMJEGYZÉK. oldal 2 Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, illetve a kiszervezett és kiszervezhető feladatok felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TAPASZTALATOK, MEGOLDÁSOK A VÁLTOZÓ MUNKAHELYEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOKAT FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA UTAZÓ PEDAGÓGUSOK JÓ GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE EUROPEAN UNION European Regional Development Fund 1 UTAZÓ PEDAGÓGUSOK

Részletesebben