15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-i rendes ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére"

Átírás

1 15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-i rendes ülésére Tárgy: A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása Előterjesztő: Kiss Béla alpolgármester Készítette: Önkormányzati Iroda Tárgyalta: Humán Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Teufelné Glaub Ágnes igazgató, Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Tarr Ágnes igazgató, Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! április napján megtörtént az önkormányzati fenntartású óvodákban a 2015/2016. nevelési évre az óvodáskorú gyermekek beíratása. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szeptember 1-jén hatályba lépő 8. (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A fenti rendelkezés értelmében a 2015/2016. nevelési évre be kell íratni azokat a 2012.szeptember 1. előtt született gyermekeket, akik még nem járnak óvodába. A gyermeklétszám folyamatos csökkenését és az önkormányzati fenntartású óvodák férőhelyeit figyelembe véve Dombóváron az óvodakötelezettség korhatárának változása nem okoz problémát, az óvodák minden jelentkezőt fel tudnak venni. A Nkt. 4. melléklete értelmében az óvodai csoportlétszám legalább 13 fő, legfeljebb 25 fő lehet, az átlaglétszám 20 fő. Az óvodai csoportra megállapított maximum létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb 20%-kal átléphető, továbbá akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. A létszám számításánál figyelembe kell venni a Nkt. 47. (7) bekezdését, mely szerint az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik. A beiratkozások adatai a következők: Tagóvoda Jelentkezők létszáma Óvodában maradt gyermekek létszáma Várható létszám szept. 1-jétől Rendelkezésre álló csoportok száma Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Szivárvány Óvoda Bezerédj Amália Óvodai

3 Tagintézmény Erzsébet Óvodai Tagintézmény Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvoda Az intézményvezetők levelei az előterjesztés mellékletét képezik. A beiratkozás adatai alapján az óvodák a jelentkező igényeket el tudják látni, az óvodai csoportok számának bővítésére és az óvodapedagógus-létszám emelésére nincs szükség. A Dombóvári Gyermekvilág Óvodában nincs szükség az óvodai csoportra meghatározott maximum gyermeklétszám átlépésének engedélyezésére, mivel a létszám egyik óvodai csoport esetében sem haladja meg a 25 főt. A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde esetében két óvodai csoportban szükséges engedélyezni a maximum létszám átlépését: a Szivárvány Óvoda Cirmi csoportjában a létszám 26 fő, az Erzsébet Óvodai Tagintézmény Maci csoportjában szintén 26 fő. A csoportszobák a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. mellékletében foglalt 2 m 2 /fő alapterület figyelembevételével alkalmasak a nagyobb létszámú óvodai csoport elhelyezésére. Javaslom, hogy a képviselő-testület engedélyezze az intézmény részére a két óvodai csoportban a maximum létszám 4%- kal való átlépését. A képviselő-testület a januári rendes ülésén úgy döntött, hogy felmondja Csikóstőttős Község Önkormányzatával és Dalmand Község Önkormányzatával a településeken az óvodai nevelés biztosítására 2013-ban kötött feladatellátási szerződéseket augusztus 31. nappal. A szerződések megszűnése miatt szükségessé vált a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda átszervezése a községekben működő tagintézmények megszüntetésével. A képviselő-testület az átszervezésről a május 28-i ülésén döntött. Az átszervezés következtében szeptember 1-jétől az intézményben az óvodai csoportok száma a két községi tagintézményben indított 3 csoporttal csökken, ami a pedagógiai asszisztensek létszámát is érinti. A központi költségvetés a települési önkormányzat részére a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 2. melléklete II./1. pontja alapján a nevelő munkát közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz ,- Ft/létszám/év támogatást nyújt. A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott, a Nkt. 2. mellékletében foglaltak szerint számított segítői létszám után illeti meg. A Nkt. 2 melléklete szerint a nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak közül a pedagógiai asszisztensek finanszírozott létszáma 3 óvodai csoportonként 1 fő. A Dombóvári Gyermekvilág Óvodában jelenleg 2 fő pedagógiai asszisztens dolgozik és az önkormányzat a 8 óvodai csoport után mindkét álláshelyre átlagbér alapú támogatást kap a központi költségvetésből szeptember 1-jétől azonban az 5 3

4 óvodai csoport után már csak egy pedagógiai asszisztens után jogosult az önkormányzat a támogatásra, és az önkormányzatnak egy fő bérköltségét saját forrásból kell finanszíroznia a jövőben. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet tájékoztatása szerint a jelenleg foglalkoztatott pedagógiai asszisztensek havi bérköltsége (bruttó ,- Ft + 27%-os szociális hozzájárulás) ,- Ft/fő/hónap, azaz ,- Ft/fő/11 hónap. Nem tartom indokoltnak a Dombóvári Gyermekvilág Óvodában a két fő pedagógiai asszisztens álláshely fenntartását, tekintettel arra, hogy az intézményben egy fő óvodatitkár is dolgozik, illetve az intézmény szeptember 1-jétől egy feladatellátási helyen működik, az adminisztráció jelentősen csökken. Javaslom az intézményben a nevelő munkát közvetlenül segítők engedélyezett létszámának egy pedagógiai asszisztens álláshellyel való csökkentését. Fentiek alapján a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát és Dombóvári Gyermekvilág Óvoda szakmai létszámát az alábbiak szerint javaslom engedélyezni. I. Határozati javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg: a) Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: Szivárvány Óvoda 6 csoport Bezerédj Amália Óvodai Tagintézmény 4 csoport Erzsébet Óvodai Tagintézmény 4 csoport b) Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 5 csoport 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. (7) bekezdése alapján a 2015/2016. nevelési évre a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott maximum csoportlétszám legfeljebb 4%-kal történő túllépését a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Szivárvány Óvodája Cirmi csoportjában és az Erzsébet Óvodai Tagintézmény Maci csoportjában. II. Határozati javaslat a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda szakmai létszámáról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda szakmai létszámát szeptember 1. napjától egy pedagógiai asszisztens álláshely megszüntetésével az alábbiak szerint állapítja meg: 4

5 a) szakmai létszám 11 fő b) nevelő munkát közvetlenül segítők 7 fő c) megváltozott munkaképességű dolgozók 1 fő. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet következő módosításának tervezetét a fenti létszám figyelembevételével terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: december 31. költségvetés módosítására Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda Kiss Béla alpolgármester 5

6 Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u.10. Tel/fax: 74/ OM azonosító: Ikt.sz: 327/2015/I-5 Tárgy: 2015/2016. nevelési év várható gyermek létszáma Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 7200 Dombóvár, Szabadság u.18. Dr. Letenyei Róbert Jegyző részére Tisztelt Jegyző Úr! Az óvodai jelentkezések lezárultak. Szeretném tájékoztatni, intézményünk óvodai gyermek létszámának alakulásáról. Tagintézmény Várható gyermeklétszám adatok (2015/2016. nevelési év) Csoportok száma Aktuális gyermek létszám (fő) től iskolát kezdő gyermekek száma (fő) Óvodában maradó gyermekek összesen (fő) Új gyermek jelentkező (fő) 2015/2016 várható létszám (fő) Átlag csoport létszám (fő) Szivárvány Óvoda Bezerédj Amália Óvodai Tagintézmény Erzsébet Óvodai Tagintézmény Intézmény összesen ,6 Dombóvár, május 8. Üdvözlettel: Tarr Ágnes Intézményvezető 6

7 7

8 Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. dr. Tillman Anikó részére Tárgy: Tájékoztatás a 2015 szeptemberében várható gyermeklétszámról Tisztelt Tillman Anikó! Időpont Százszorszép Óvoda gy gy hónapra Ezúton tájékoztatni szeretném Önt, a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodájában 2015 szeptemberében várható gyermeklétszámról: össz.: 107 gy (SNI:1gy(3fő) május 20. gyermeklétszám 114 gy iskolába megy 34 gy 80 gy 2015 szeptemberétől óvodás marad (SNI:1gy(3fő)) (SNI:1gy(2fő)) ápr. 30.-ig beiratkozott 29 gy jún.-aug. között még beiratkozik (szülői jelzés - addig még másik oviba járnak) 2 gy. Beiratkozás alapján a gyermeklétszám 111 gy. várhatóan felmentést kér ebből várhatóan csak 2015 okt dec. 31. között lesz óvodás várható gyermeklétszám okt. 01. várható gyermeklétszám dec gy (bölcsis, ill. tartósan beteg) 1 gy 108 gy (SNI:1gy(3fő)) (SNI:1gy(2fő)) 109 gy (SNI:1gy(3fő)) (SNI:1gy(2fő)) Dombóvár, május 18. Tisztelettel: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető 8

9 Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 7200 Dombóvár Szabadság u. 18. dr. Tillman Anikó részére Tárgy: tervezett óvodai csoportok száma a 2015/2016 nevelési évben Tisztelt Tillman Anikó! A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodája jelenleg 5 vegyes életkorú csoportban fogadja a gyermekeket. A 2015/2016-os nevelési évben szintén 5 gyermekcsoport indítását tervezzük és a leendő ovisokat így osztottuk be. A beiratkozás után a gyermekek csoportba sorolásánál figyelembe vettük a szülők kérését és az óvodapedagógusok véleményét. Ügyeltünk a csoportok létszámának hasonlóságára és az esélyegyenlőség biztosítására. Ezek figyelembe vételével a csoportok, a következők szerint alakulnának: Méhecske Fecske Maci Nyuszi Pillangó össz. gyermek 22 gy 24 gy 19 gy 22 gy 23 gy 110 gy létszám ebből SNI-s SNI:1gy(3fő) SNI:1gy(2fő) 1gy szakértői vizsgálata folyamatban van, a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szekszárdi intézménye vizsgálati időpontot még nem adott. A Maci csoportba kevesebb gyermekkel számoltunk, mert a csoportban egy autista kisgyermek van, aki fokozott odafigyelést igényel. Az autista gyermek csoportba illesztése rendkívül nehéz, optimális integrálása tárgyi, technikai és személyi feltételt igényel. Fontos az autista és a nem autista gyermekek fejlődése szempontjából, hogy az adott csoport kis létszámú legyen. Dombóvár, június 10. Tisztelettel: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető 9

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A 2008/2009. nevelési évben illetve tanévben indítható óvodai csoportok, általános iskolai

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény kérelme a szakmai

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ)

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) A szabályozás előzményei A Magyar Kormány Nemzeti Reform Programja (EU- Oktatás és képzés, 2020) kisgyermekkori nevelésben

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: A társulásban való részvétellel biztosított szociális és

Részletesebben

2013. évi CCXXX. törvény. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1

2013. évi CCXXX. törvény. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1 Kivonat A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA 16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi

Részletesebben

1. A maximális osztály és csoport létszámok túllépése

1. A maximális osztály és csoport létszámok túllépése KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a 2012/2013 tanév előkészítéséről A 2012/2013 tanévvel kapcsolatos előkészítést a hatályos jogszabályok szerint minden nevelési oktatási területen

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló önkormányzati

Részletesebben

Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában

Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában RPI Országjáró Debrecen - Budapest, 2014. augusztus 28-29. Óvodai szekció Jogszabályi háttér 2013. évi LV. törvény

Részletesebben

2015. július 23-i rendkívüli ülésére

2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: A szakképzési rendszer átalakításához kapcsolódóan

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében. Kozák András köznevelési szakértő

A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében. Kozák András köznevelési szakértő A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében Kozák András köznevelési szakértő Új nevelési év új ágazati statútum új szabályok Ágazati kerettörvény (statútum): A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Javaslat a Kertvárosi

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. OM azonosító: 202287 HÁZIREND 2013. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 1 1. Általános információk A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde,

Részletesebben

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 2. melléklet a 2015. évi C. törvényhez A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1. A települési önkormányzatok

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER Ikt. szám: 7134-4/2015/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. január 28-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 027650 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1. A szervezeti és Működési szabályzatról általában 2. A

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Pápai Városi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Pápai Városi Óvodák HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036783 Készítette: Csákvári Judit Vaspöri Ferencné Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1./2014. (02. 28.) határozatszámon

Részletesebben

Gyula Város Egyesített Óvodája 5700 Gyula, Leiningen u 4. : : 66/ 632-207 OM 200918 www.gyulaovoda9.eu e-mail: egyesitettovoda@t-online.

Gyula Város Egyesített Óvodája 5700 Gyula, Leiningen u 4. : : 66/ 632-207 OM 200918 www.gyulaovoda9.eu e-mail: egyesitettovoda@t-online. TANÉVNYITÓ ÉRTEKEZLET 2013 2014. Készítette: Szilágyiné Solymosi Mária intézményvezető 1 2013. Napirendi pontok 1. Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás 2. A 2013 2014 - es nevelési év működési rendje 3. A

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati fenntartású óvodáinak, óvodai feladatot ellátó intézményeinek működési rendje. I. Az óvodák működési rendje

Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati fenntartású óvodáinak, óvodai feladatot ellátó intézményeinek működési rendje. I. Az óvodák működési rendje Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati fenntartású óvodáinak, óvodai feladatot ellátó intézményeinek működési rendje I. Az óvodák működési rendje Az önkormányzati óvodák nyitvatartási ideje munkanapokon:

Részletesebben