Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa"

Átírás

1 Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható óvodai csoportokhoz kapcsolódó pedagógus, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak, a technikai létszám meghatározása és egyéb intézkedések megtétele Tisztelt Képviselő-testület! A májusi Képviselő-testületi ülésén meghatározásra került a 203/204-es nevelési évben indítható óvodai csoportok száma. A Képviselő-testületnek ehhez igazítottan szükséges meghatározni az óvodákban alkalmazható pedagógus, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és a technikai dolgozók létszámát. Az ágazatot érintően jelenleg két jogszabály párhuzamosan van hatályban, egyik a közoktatásról szóló 993. évi LXXIX. törvény, a másik a nemzeti köznevelésről szóló 20. évi CXC. törvény (továbbiakban: NKt.). A 203/204-es nevelési év tekintetében az óvodákban foglalkoztatható pedagógusok, vezetők, technikai vagy pedagógiai munkát közvetlenül segítők számának, valamint a vezetők és helyettesek heti tanóráinak számának meghatározásához az Nkt szeptember -jétől hatályba lépő rendelkezéseit kell figyelembe venni (Nkt. 2. számú melléklete). A települési önkormányzati fenntartású óvodák, az óvodai nevelési feladat ellátása után 203. évben igényelhető központi költségvetési támogatás megállapításának szabályait a Magyarország 203. évi központi költségvetéséről szóló 202. évi CCIV. törvény 2. melléklete határozza meg. Ez alapján az óvodai nevelés, mint köznevelési közfeladat központi költségvetési támogatása a települési önkormányzati fenntartású óvodák esetében bértámogatásból és működési támogatásból tevődik össze a következők szerint:. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2. Óvodaműködtetési támogatás: amely gyermeklétszám után illeti meg a települési önkormányzatokat. Az új törvényi előírás alapján az óvodai csoportokhoz tartozó óvodapedagógus létszámok kialakításának feltételei nem változnak ( óvodai csoporthoz 2 óvodapedagógus szükséges), azonban a technikai és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők létszámának meghatározása átalakul. A technikai dolgozókhoz a jövőben csak az gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak (az óvodákban az udvarosi munkakör) fog tartozni, a jelenlegi rendszerből kikerül az óvodatitkár és a takarító munkakör és átkerül a nevelő-oktatómunkát segítő alkalmazottak közé. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak között új státuszként jelenik meg a pedagógiai asszisztens és az óvodapszichológus munkakör, melyhez a központi költségvetés részben finanszírozást biztosít. Ezen két új munkakör alkalmazása nem kötelező a fenntartó számára csupán lehetőség a pedagógusok szakmai munkájának megsegítéséhez.

2 A nevelő-oktatómunkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma és feltételeinek meghatározása az Nkt. 2. számú mellékletében található. 2. melléklet a 20. évi CXC. törvényhez A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma A B C Munkakör Feltétel Létszám óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár intézményenként, ahol a gyermekek, tanulók létszáma eléri a 00 főt: továbbá 450 gyermekenként, tanulónként, kollégiumi titkár önálló kollégiumonként, valamint a székhelyen kívül működő kollégiumi intézményegységenk ént dajka óvodában csoportonként gondozónő és takarító óvodában intézményenként: továbbá telephelyenként, ahol legalább 3 óvodai csoport működik pedagógiai asszisztens óvodában - ÚJ 3 óvodai csoportonként iskolapszichológus, óvodapszichológus - ÚJ -500 gyermek, tanuló között 0,5 Az óvodák engedélyezett létszámát az Nkt. 2 számú mellékletének való megfelelést, valamint figyelembe véve a lehetséges, de nem kötelező létszámhoz kapcsolódó létszámbővítést - amennyiben a testület jóváhagyja - az óvodákban a 203/204-es nevelési évben következő létszám alakulása figyelhető meg: 2

3 203/204-es nevelési év "A" változat 203/204-es nevelési év "B" változat Intézmény neve/munkakörök 202/203-as nevelési év megjegyzés Kertvárosi Óvoda óvodapedagógus (fő) dajka (fő) óvodatitkár (fő) gondozó és takarító (fő)* udvaros 2,5 0,5 0,5 pedagógiai asszisztens nem kötelező óvodapszichológus 0 0 0,5 nem kötelező Összesen: 67,5 67,5 72 Központi Óvoda óvodapedagógus (fő) dajka (fő) óvodatitkár (fő)** gondozó és takarító (fő)* 4,5 4,5 udvaros 3,5 0 0 pedagógiai asszisztens 0 pedagógiai asszisztens nem kötelező óvodapszichológus 0 0 0,5 nem kötelező Összesen: 68,5 7,5 76 * A és B változat esetén a jelenleg udvarosi státuszban lévő alkalmazottak gondozó és takarító munkakörbe kerülnek át ** a jelenleg 3 fő óvodatitkárból fő pedagógiai asszisztens munkakörbe kerül át. A Központi Óvodában a Képviselő-testület által májusban jóváhagyott óvodai csoport fejlesztéshez és a B változat szerint nem kötelező plusz létszámokhoz (két óvoda esetében 9 fő) kapcsolódó költségeket az alábbi táblázat mutatja: Kötelező 2 fő óvónő és fő dajka költsége 203. évet érintően (4 hónapra) a + csoport fejlesztés miatt plusz költsége (Ft) normatíva összege (Ft) többlet összeg (Ft) Nem kötelező 9 fő nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők költsége 203. évet érintően (4 hónapra) plusz költsége (Ft) normatíva összege (Ft) fedezet nélküli összeg (Ft) Kötelező 2 fő óvónő és fő dajka költsége 204. évet érintően a + csoport fejlesztés miatt plusz költsége (Ft) normatíva összege (Ft)* többlet összeg (Ft) Nem kötelező 9 fő nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők költsége 204. évet érintően (Ft) plusz költsége (Ft) normatíva összege (Ft)* fedezet nélküli összeg (Ft) A táblázatban az óvodai csoport fejlesztéshez kapcsolódó óvodapedagógus bérek F3-as bérrel kerültek kiszámításra, így úgy tűnhet, hogy az önkormányzatnak plusz bevétele 3

4 származik a normatívából, azonban meg kell jegyezni, hogy az óvodai átlagbér mintegy 40eFt-tal több, így a fenntartónak a normatíván felül jelentős összeggel szükséges kiegészíteni az alkalmazottak bérét. A 204. évi fedezet összetétele, illetve a normatív támogatás mértéke a 204. évi költségvetés függvénye, kiszámítása a 203. évi 4 hónapra jutó mértékkel történt (óvodapedagógus: 236 eft/hó, nevelő-oktató munkát segítő: 36 eft/hó). A törvény a nevelési-oktatási intézményekben kötelező létszámként írja elő 203. szeptember -jétől gyermek között 2 fő intézményvezető-helyettes alkalmazását. Ez a két óvodai körzet esetében 4 fő esetében havi ,- Ft vezetői pótlék + járulék növekedést ( ,- Ft/4 hónap) jelent. Mivel a törvény előírja, hogy a tagintézményenként tagintézmény-vezetőnek kell lenni, így a Kertvárosi Óvoda Rákóczi utcai Óvodájában szükséges főt tagintézmény-vezetőnek kinevezni és részére havi ,- Ft+járulék (32.080,- Ft/4 hónap) tagóvoda vezetői pótlékot biztosítani szeptember -jétől. Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. /203. (VII. 2.) Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható óvodai csoportokhoz kapcsolódó pedagógus, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak, a technikai létszám meghatározása és egyéb intézkedések megtétele Határozati javaslat Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A 203/204. nevelési évben indítható óvodai csoportokhoz kapcsolódó pedagógus, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak, a technikai létszám meghatározása és egyéb intézkedések megtétele tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: A változat./ A Képviselő-testület a Kertvárosi Óvodában 203. szeptember -jétől 20 óvodai csoporthoz magasabb vezető, 39 óvónő, fő gyógypedagógus, 26 fő nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott (20 fő dajka, 2 fő óvodatitkár, 4 fő gondozó és takarító) és 0,5 fő technikai dolgozó foglalkoztatását engedélyezi. Az intézményvezető gondoskodjék 2 fő udvaros álláshely gondozó és takarító munkakörbe történő áthelyezéséről. 2./ A Képviselő-testület a Központi Óvodában 203. szeptember -jétől 2 óvodai csoporthoz magasabb vezető, 42 óvónő, 28,5 fő nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott (2 fő dajka, 2 fő óvodatitkár, fő pedagógiai asszisztens, 4,5 fő gondozó és takarító) foglalkoztatását engedélyezi. Az intézményvezető gondoskodjék 3,5 fő udvaros álláshely gondozó és takarító, fő óvodatitkár álláshely pedagógiai asszisztens munkakörbe történő áthelyezéséről. 4

5 B változat 3./ A Képviselő-testület a Kertvárosi Óvodában 203. szeptember -jétől 20 óvodai csoporthoz magasabb vezető, 39 óvónő, fő gyógypedagógus, 30,5 fő nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott (20 fő dajka, 2 fő óvodatitkár, 4 fő gondozó és takarító, 4 pedagógiai asszisztens, 0,5 fő óvodapszichológus) és 0,5 fő technikai dolgozó foglalkoztatását engedélyezi. Az intézményvezető gondoskodjék 2 fő udvaros álláshely gondozó és takarító munkakörbe történő áthelyezéséről, 4 fő pedagógiai asszisztens, 0,5 fő óvodapszichológus álláshely fejlesztéséről. 4./ A Képviselő-testület a Központi Óvodában 203. szeptember -jétől 2 óvodai csoporthoz magasabb vezető, 42 óvónő, 33 fő nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott (2 fő dajka, 2 fő óvodatitkár, 5 fő pedagógiai asszisztens, 4,5 fő gondozó és takarító, fő óvodapszichológus) foglalkoztatását engedélyezi. Az intézményvezető gondoskodjék 3,5 fő udvaros álláshely gondozó és takarító, fő óvodatitkár álláshely pedagógiai asszisztens munkakörbe történő áthelyezéséről, 4 fő pedagógiai asszisztens, 0,5 fő óvodapszichológus álláshely fejlesztéséről.. 5./ A 3-4./ pontokban jelzett B változat esetében a 9 fő nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak bérének fedezete évet érintően (4 hónapra) Ft nem biztosított. 6./ A Képviselő-testület jóváhagyja a köznevelési törvény. számú mellékletében 203. szeptember -jétől kötelezően előírt intézményvezető-helyettes státuszhoz kapcsolódó vezetői pótlék - a két óvodai körzetben 2-2 fő pedagógus részére - havi ,- Ft+járulék/fő, valamint a Kertvárosi Óvoda Rákóczi utcai Óvodájában fő részére havi ,- Ft+járulék tagintézmény-vezetői pótlék biztosítását elsősorban az intézményi költségvetési kereteken belül. Határidő: 203. szeptember -jétől A határozatról értesítést kapnak:./ Szentes Város Alpolgármestere 2./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Művelődési Iroda 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 4./ 5./ 6./ Városi Intézmények Gazdasági Irodája Szentes, 203. június 8.. Szűcs Lajos alpolgármester 5

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A 2008/2009. nevelési évben illetve tanévben indítható óvodai csoportok, általános iskolai

Részletesebben

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda,

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény kérelme a szakmai

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 21-50/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 21 én megtartott üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők Lajos polgármester

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Pénzügyi Bizottsága 5527. Bucsa, Kossuth tér 6.

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Pénzügyi Bizottsága 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Pénzügyi Bizottsága 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos

Részletesebben

A fenti szempontok mentén háromféle megoldási alternatíva állítható fel:

A fenti szempontok mentén háromféle megoldási alternatíva állítható fel: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. U-3022/2013. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 email: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális intézmények

Részletesebben

Változás az óvodát érintő szabályokban A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 9267/2015/KOPKA

Változás az óvodát érintő szabályokban A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 9267/2015/KOPKA Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Előadás időpontja: 2015. március 08. Előadás helyszíne: Győr Árpád út 32 Változás az óvodát érintő szabályokban A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

2013. évi CCXXX. törvény. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1

2013. évi CCXXX. törvény. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1 Kivonat A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA 16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Részletesebben

1. A maximális osztály és csoport létszámok túllépése

1. A maximális osztály és csoport létszámok túllépése KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a 2012/2013 tanév előkészítéséről A 2012/2013 tanévvel kapcsolatos előkészítést a hatályos jogszabályok szerint minden nevelési oktatási területen

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-20/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet I. változatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 212/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Tárgy: Intézmények átfogó tevékenységéről, intézményvezetők

Részletesebben

T/11933. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

T/11933. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11933. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. augusztus 2013.

Részletesebben

Előterjesztés. az önkormányzat 2015. évi költségvetés-tervezetére

Előterjesztés. az önkormányzat 2015. évi költségvetés-tervezetére Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetés-tervezetére Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezete a Magyarország

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatáshoz Oktatási Hivatal 2015. Tartalom 1. Általános bevezető 3 1.1. Jogszabályi háttér 3 1.2. Kiemelt információk

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 19. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében. Kozák András köznevelési szakértő

A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében. Kozák András köznevelési szakértő A nemzeti köznevelési törvényből fakadó változások az óvoda működésében Kozák András köznevelési szakértő Új nevelési év új ágazati statútum új szabályok Ágazati kerettörvény (statútum): A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Készítette: Pető István közoktatási szakértő. Kecskemét, 2011.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Készítette: Pető István közoktatási szakértő. Kecskemét, 2011. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Készítette: Pető István közoktatási szakértő Kecskemét, 2011. 2 Szakértői vélemény a székkutasi óvoda, általános iskola átszervezéséről Szakértő neve: Pető István Szakértői igazolvány

Részletesebben

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyiségre támaszkodik,

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-15807-4/2011. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Gyermekjóléti rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-160/2013. Tárgy: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetési

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata. 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata. 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Önkormányzati fenntartásban vagy működtetésben álló intézményekkel különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Javaslat a Kertvárosi

Részletesebben