TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* ENGEDELMÉVEL. OK5JJOIOÍÍOSO. Nro 53. Költ Béubftn, Karátson Havának (Decembernek)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* ENGEDELMÉVEL. OK5JJOIOÍÍOSO. Nro 53. Költ Béubftn, Karátson Havának (Decembernek)"

Átírás

1 A' TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* ENGEDELMÉVEL. OK5JJOIOÍÍOSO Nro 53. Költ Béubftn, Karátson Havának (Decembernek) 30-dik napján 1796-dik Hadi Környülállások^ Efzten&ok'tP* Alsó - Rajnai Fegy vernyugvás-kötésröl támadtt híreket, kozönségessenn meg tzáfoha dt FrankfarthdiX\\\ lévé Ts«K. Kornandó. A* Nenwiedi Hídsántzban tsak valami 25 Fr. ák tartózkodnak. / Kéhlbol 2 Fr. Generálisok voltak Déc* 15-dikén.n Károly Fö-Hertzegnél. A* 0ro/zkehlkojrfnevű Szigetből Strafzhurgot is kezdték ágyúzni Déc. 9-dikénn a' Ts«Kir. Vitézek 9 '$ gyiiladásokat is okoztak benne. HhE Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

2 8*8 Moguntzia meltöl t)éc» to-dikétin indáit hozzánk az itt következő Levél: / Talán Magyar- Orfzágon hírét sem íialják a 5 Tsafzár' Háfzáfjainak 9 pedig bizonyos, hogy mindég a? melegén vágynak, níert Hüfzárok és Magyarok!** most ugyan JWaMtz előtt állanak, de ott is meg-tefzik ám a? magokét a' Magyar Hazáért. ^ 13-dik Novemberben Baláss Kapitányunk negyvened magával; Mara Kapitány is tigyan anynyivai a* Barkók\b\, rajta tsaptak Pfajfenschvabtnheim nevű Helységnél Jíreuzuaeh és Sprind/ingen között a 5 Frantziák' küíső vígyázóira, (a' Lovas Vada-, fzokra)/segykapitányt, i Fő Hadnagyot;, 5 Strázsamestert, 52 Közembert, 79 lovat, egy trombiiásf. el fogtak, és az Al» Hadnagynak a? lovait is ízolgáival együtt (m«rt maga' Kreuzenachhmi volt Bálbasí), ini.ipedlg még tsak egy krajtzár ánrát sem vefeteltünk, mivel egy lövést se' tettünk.* c Most is két rendbéli Száguldóink jáirnak ki, mélyeknek mindenike, "fzázfzáa emberből áll, és miftden nap fognak ellenséget, ha tdak eleikbe akad vagy megnyomliatjak valahol. Egyik fzakafzt Baídzs; a" másikat pedig Szent-PáLy Kapitány hordozza. Mord Kapitány is él jár visgáiődni hetven Barkó Htffzárokkal. Debretzení Fi, Kováts érdemes Vitéz Űr, Sirám-mesterségbÖJ, Hadnagy- Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

3 Í4gra lepett mostanság, N. ftegémentünknél.... / * i Jankovits Pál Hadnagy Űr eráht, ki en~ riekelöíte a'magvar Kir. Testőrző Ns Serege jiél f/-ó!gált, mo%\.^z&\<$timodena Könynyí Lovas Regiében vitézkedik; és Ferdinánd Huf/.ár Hadnagy Marton Ifnre Ur eránr 9 kövrtkezendő értelmű közönséges kí-nvilatkoz'atásá áltsí bizonyította meg Frey-, iurg Városa öct. 2 -dik napjánn, a* maga méhó háládüosságát. " ÁzAujzhi«i I -JBiro'da ómhoz tartozó Sváb ^KerüLetbéii Ts\ Ti. Birtokok Fő-Városának Freybárgnak Elöljárói, mint igazságot ügy erőásítik, ezen subscribálti Bizonyság-Levéljek által: hogy I e'-ibiyó (Octóber) Hónapnak bi-dikénn,! <3élelöfti 9 órakor, a? Modena Könyivyü* Lovassái / közzül váló Al-H idnagy Jankóvits Pá! Úr, a' Ferdinánd Fő Hertzeg Hufzárjai y közzül való Marton Imre AIhad- 1 nagy Úrral együtt, hétfzerte nagyobb fzáj mii'ellenséget, Zehringento\ FreyhurgVkfosánn túl verték, 5 s a' Breysácfú Kapunál, egynehányat le is fzabdaltak közzű!e? és többeket el fogták. Öe ugyan ez által, különös tifzteletet, és igen fzíves kö«fzönétét? s fzeretetet is érdemlettek ezeii Várostok ( Ala írta magát ezen Bizonysag»Le«> t?é/nek> mind a' Magistrátus mind önnön ne~~ vébenn? a* Freyb&rgi Polgármester de Ci~. I ier Un) H h h * (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

4 J2# «gggi»»abhjb Velmtzei leg-újjalb Tudósítások Mantuából Déc io-dikénn ki tsaptak a' Ts. K. Lovas-Katónak, 's reá ütőtök a» Framziaknak Bozzolái Migazínomjokra *s el vittek belőle öt ezer zsák gabonát- valammt az ott vóitt Kafzfcájábál is az ellenségnek, három ezerszu^eréndnrt. _ Déc. 13-dikánn tüzelni kezdtek a' Fr ák Mántua ellen: de Mántuábó] se' marad tak e' réfzbenn adósság Történt azon" bann, hogy egyfzerre mind el hatattak a' Mantuax ágyúk, és akkor, nagy zenebonas forma lárma hatott ki Mántuából az ellenség' fülibe, mely, abból ítélt hogy valóságos zenebonának kellett tál madni MántuáUzn ; 's ily hieddmébenn úgy a' gyszedelemnek bizonyos reménysége által fzinte magán kiviíl ragadtatva, nagy fzárn-, mai" omlott a' Vár felé, és már" *'<// Giorgio nevezetű nagy Hídnak közepeig tódulta, a' midőn ki sütögettetvén a' Mántuai ágyúk, zápor módjára hkwu tottak reája, az ölő és nyomorító kártá* fsokat. > Ily véletlen vefzélyben azok t ar tották magokat fzerentséseknek a' Fr ák közzul, kik, a' futásbann képzelhették'fza badságjokat. De igen sokat nem tarthal tott meg az ilyenek közzul is a' ké pxe ]ö désse; mert már más Kapunn etare ki takarodott volt halkal féles fzámú Ts K Lovasság-, mely, a' meg fzaiadtt éllcnsé-. Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

5 get hé érvénn, erős serenységgel véghez, vitte vitézi kötelességét. " Éppen az! nap, t. i. Déc\ 13 dikánn, F. JVL L*'í)avidovich és Generális London, Cörona ne* víi hegynél, által-fzáliotiak isendesenn as I Athesis vizénn, 's megtámadtak a* tájon egy Fr. Ofztályt véletlenül, fzép fzerentsével; 's meg-tartották Rivolii is, de elébb is nyomultak Peschiera felé, mely j erős kis Város> a' Gárdái tó mellett fek- fzik, Veronától ISapnyűgot felé, ötórány- I jiyi járó földre, Rómából Déc. 9-dikénn: T - Nalunk 9 jnindenüit fzép előmenetele vagyon a'katona-fzedésnek. Már rá megy a' Seregünk' j fzáma hűfz ezerre ; és még tizenhét ezer- 1 rel fog fzaporqdni, Egy Reg. nek Pius -lcfzf& a' neve, 4 * Bonóniáb&nni Gyűlés tartatott Déc. 4-dik nspjánn a' Frantzia módi űj KonstN ] tűtzió eránt, melyre, 4g4 Voksolók közzűl reá is állottak 45^-enn: és annaktitánna tzeremóniássann ki hirdetödott ezen líj fzülemény, mely minthogy idétlen: nehezen lehet néki hofzfzu életet ígérni. Követte a* ki-hirdetést, azon 36 Képviselőké nek ( R^praesentánsoknak ) vákfztatása,- kiknek, Bonónia reízérol kellett.meg-jelenni Beggióh&n., Déc. 27-dikére, úgymint a* mely napra határozódott vóit, a* ma* Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

6 8««' gokat ugj nevező Páduf innenső rneliéki egygyesűltt Státusok' közönséges Gyű. lés. EgyLuccai Tudósítás fzerént, rnew Béc. 7-dikén költ, nem tsak meg nintsenek elégedve a' Modenái Hertzegségnek minden Lakosai a' Frantda zavari'sokkaf Lanem Garfagnana neviíl Dist^ktusbéliek:, fel is fegyverkeztek 's egyesítették magokat a'hertzeg Katonáival', és másdistrik- ' tusokbéliek közziíl is feles- fzámú Társakat magokhoz, kik, hogy anynyival bátorságosabban ellent állhassanak az ellenségnekel rontották a' hegyi utakat, *s a* ízoross járásokat meg-rakták, levagdalt nagy élö, fákkal. A' Hertzeg, minden ilyetén felfegyverkezett Emberének tiz garast ád egy»api zsoldul. 6 Liyornóból Dic. o-^ikénn : _,, Vau. hois Fr. Generális (a\ kit, jól meg vert Davidovits GenerdLisujik A'óvember' közepe' tájjánn RivoÜnáí) ide érkezett Déc 4-dikénn, 's az eddig itt volt Serruriér Generális megy helyébe a' Bonaparte Ármkdiájához.". "' ".' ' -"' Genuáhól~Déc. 3-dikénn: Ideérkezyénn a', múltt Szómbatonn est've Bo. napartfnak a' Felesége, Elöljáróink a' kéntelensegböl virtust tsin.áltak, mivel oly -Balt adtak a' Polgár-Generálisn^ tifzteleíf?; hogy nem tsák a' palota, melvbenn * Ya ; tsora és a' tántz tartatott; hanei^ DebreGeni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. ' Jelzet:

7 meg annak a» kertje is igen gazdagonn ki ve t világosítva viafz-gvertyákkal és fák- Íjakkal. Bonaparte, módossann meg-köizonte ezt a' betsulettételt az idevaló Kórmanjfzék' Fejének a' Z^nak, (kinek a" lehetett volna kétség hívül a* felelete: Szcvessenn, mert tartozunk, véle." ' T' T., «" a P a r téí 'g ki kezdték a' Párisi Újságírók. Egy, így kiált fel: Éltesse az Isten Berthiert, hogy ezen Generális, foly. tathassa a' Bonaparte' ditsosségét. ^ A' Londoni Tudósítások fzerént, vége lett Zrrtandiáb&nn a' Krumpli-Insurrectienak: mert a'fagy utánn e'rőssenn állanak mar a' Krumplik a* földbenn. Fitt Miaister, soha hamarább nem kapott költsön-pénzt az Orfzág'Kafzfiájába: mint most kapta a' i 8 millió font'sterlinget-, mely summa, Frantzia íiverré változtatva, 432 milliót téfeen. Mar Dec-,, g dikánn estve, i<5 millió 's 970 font s'. re ment fel az ajánlott summák' fzama; Dejc 4-dikénn pedig' egéfzfzen reá telt 13 m\\- liora, ugy hqgy'sokann sajnálkozva tértek viízfza, hogy Ö nékiek nem lehetett többe fzerentsejekj a' Haza javára el fzántt summáikat beajánlani. A' Napkeleti Indiába Kereskedő Társaság tsupán] m ga 2 rmlho font sterling adására kötelezte magát a' Társaság vagy Kompánia Igazgatói pedig, mint magános Bankiérek, 300 ezer Debreceni.Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

8 S*4 - font sterlingnek adására. A 5 Bankó - Igazgatói, mint közönséges Személjek, i millió font st. nek, mint magános Személjek pedig 400 ezernek adására kötelezték magokat. Maga Fitt Úr tíz ezer font íterlinget ajánlott; Dundás Ministev is ugyan' anynyit V a' t, A' feljebb nevezett Kompánia' két milliója, anynyival nagyobb áldozat: minthogy az interessét se* kíványnya elébb ezen nagy summának, hanem tsak 4 cfzt. dőkkel a* Békesség után. Az interes, fzáziól bt ugyan ; de, az Qrfzág* réfzérol adandó Quietántziákbann, minden fzáz font fterling helyett 112, és fel vagyon téve, mintha nem fzáz font fterlinget vett volna fel az Orfzág valakitől; hanem 113 ad felet, Menynyitől fog ki j-irni az interes,' mindjárt a* jövő'janíjfáriustói. kezdve, és anynyi fog, tökepenzzűí is vifzfza-adódni a' Békesség utánn, A* Fr. Direktórium, engedelmet nyert a 3 Törvény hozó-gyűléstől^ hogy 200 Kompániákat állíthasson fel meg lett Katonákból, a* Tolva) - Bandáknak megszabó* lázasára. A* Portugallusók'és Spanyolok nagyon iéfzítik magokat egymás ellen. goo ho'fzfzű ágyukat kapnak vifzfza a' Spanyolok a 5 Fr # áktól. Egj 14 ágyús Ángíus hajó, mely, Le- Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

9 S*5 telekkel 'indult' volt Korfzikából London* Jba ; a 5 Spanyolok* kezébe cselt. 'Elegyes Tudósítások. * &* [Spanyol Első Mmister, erössen rajta yan, 'hogy Spanyol Orfzágból, Hazát kéfzítsen minden köz-hafznu Tudományoknak* ;, «Svéd Orfzágbann fdfzabadította az íffjii Svéd Király, Nov. 22-dikenn kőltt Rendeiésébann a* Kávéivást, mely 1794* dik cfztendötöl fogva, tilalmas dolog volt. Az Orofz Tsáfzárról, bizonyítja a 9 Bétsi Udvari Újság is, hogy. a' 130 ezer Üj-Katonák' fzedése eránt, 13-dik Septemberbenn költt,ukase (Tsáfzárirendelés)-vifzfza-vevödött általa. írja továbbá felöl'eezeket : A' JPersiában előre nyoműltt Orofs Vezérekhez, (kik között fő, Sufrow Generális) paranlsolatot kűldöít- Pál Tsáfzár, hogy több vért ne ontsanak ; hanem kos* senek Békességet, 's térjenek vifzfza. > Sok Lengyeleknek, a' kik Orofz fogság* ban voltak, nem tsak fzabadságjokat, ha* nem jófzágaikat is vifzfza ajándékozta. El boísártatott a 5 tömlötzokből is altaljában minden rabokat, á 5 nagy Bűnösökön kivül. : JKi fzokott lovagolni.mindennap* a? két Fiaival együtt. (Leányai öten vágynak) '$ mindent meg-nézeget önnön fec~ Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

10 $20 meíveh Gyakran kotsizik izéljél a? Városbann úgy is, hogy magát ki nem nyilatkpztatja. Meg-értvénn, hogy panafzfza vagyon a' Népnek" a* kenyér eránt> maga el ment, 9 s vett titkonn egy kenyeret, a* melynek mértékét hijánpsnak t?iáívánn, kemény parantsolaípkat adott ki e* réfiben, melyeknek foganatja az lett; hogy már azólta sokkal nagyobbak a' kenyerek; *s hasonló módonn egyéb nemíj eleségek is egyfzerre meg ; óltsódtak. A' Nép' (zajából ezért, mindenütt is omlik az áldás a* Tsáfzárra. Az Elsö-Cancelláriuhsá lett Gróf Ostermann helyébe, Hertze^ Kourakin Sándort tette a' Tsafzár Vice-Cancelláriussá* A 5 Kűlsö-dolgokra ügyelő Minisiériomnak Első Tanátsossát Markoff Urat nyugodalomra botsátotta, "*s helyébe rendelte Romanzow Sergi Grófot, a" ki Svéd-Orfzágbann viselt vala Orofz Követséget^ Minden Cancelláriákai;, azonn az egyen kivül, melynek Gróf JBedbpros- *kó az Elölülője 9 le-petsételtetett'\ V a- hátra-maradtt mun ák' ki dolgozására bizonyosidőt fzabott^ a* jövendőbéli munkákra nézve fpedíg ply rendelést tett, hogy minden félbe-fzakafztás nélkül kell folytatni azokat. A? Testőrző Regeraenteket, nem tsak az által tette a' Tsáfzár, egyéb Regementekhez hasonlóbbakká, hpgy azoknak sem^ízíz ezentúl semmi arany- és Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

11 eiiist tzifraság a* Formarubájokon^ hanem az által is, liogy fzoross régpiákat fzabcut eleikbp, a* fzolgálatokr^ nézve, ~ Hetenként kétfzer ád audieníziát, melyre, Mipdeneket bp borsát magához, de rnáfzfzpr is el vefzi mindég az Instántziát akárkitől. <?-dik Katalin* haláláról, és a* maga Tsáfzárrá létéről való híradással, Jíertzeg GallitzinX küldötte Bétsbe (a 9 ki, <z4.*dik Déc. benn adta által a J magával hozott írást itt Bétsbcn^ különös audientziánn, Q 9 7jp. K. Felségnek); Berlinbe, Gróf Narischkint ; Sí ok hóimba pedig Gróf Golowskint. A' Pétersburgbann \évö minden Követeknek, különössrn-n az Orofz Udvarral egyesűltt IJdvarok' EÍso~rangű Követjeiknek 's Alimsférjeiknek fzemély fzerént jelentette, hogj az elöbbeni barátságot s egyességet kiv^njnya állandóul meg - tarta/ri azoknak Udvaraikkal. (A' Koppenhágai Tudósítások nyilván bizonyítják, hogy azon Hármas - Frigynek (Trippel-Ailiántznak), a* mely 9 Néhai 2-dik Katalin Tsáfzárné idejéhenn kéfzült vala % a' Pétersburgi; Bétsi; és Londoni Udvarok között, Pál Tsáfzdr is alája írta magát.) Azt a* régi Q-peí^ Törvényt, mely, az Afzfzonyokat el zárja az Qrofzokonn való uralkodástól, de a' mely Törvényt Néhai Első Péter el törjön'yólt: sf mostani Tsáfzár ismét vífzfza Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.t97

12 s«állította elsbbenierejébe, Az édes Atytyának, N* j h?u3 dik PéterTsáfzárnak hókt testét, ki hozatta koporsóstól együtt, azon - Klastromból, melybe fsak ísendessenn tetetodört vala azbé, J762 dik efzt. benn, és a* Tsáfzárné' hókt teste mellé helyheztettette a* Parádé~f/.áíábann?. melyeknek el takarítiatását, Déc. 21-dik napjára, a* kettős gyáfzt pedig, r, i. mind 3-dik Pé^ térért, mind 2-dik Katalinért, egéfzfo efz* tendere határozta.. Fö Udv^r-Mesierjé* vé nevezte, Gróf Romántow Miklóst, a* ki második f-úilött Fia Romámon} Féldmarsallnak; Ötstse, a 5 feljebb említett Gr, Románzotv- Serginek, és némely Német Udvaroknál OroÍ2 Minis.terséget viselt volt. Azt a 3 Poétasá'gáról is nevezetes Báró Itíieolait, ki egy volt Pal Tsáfzárnak a* nevendék-korabeli Oktatói és Baráti közzűl, Stáíus-Consiliáriusságra emelte, a* Nevelői érdemet betsülö 'smeg-hálálni tudó "Fejedelem. A' jutalom-qfztogatások kőzött, nem felejtkezett el ezen fzemes Tsáfzár, a* hathatós Papi Rendről is. A 5 Pétersburgi Metropplítának t. i. a' Sz. András Rendje* Kerefztjét ; Jnakcnti Érseknek pedig 5 a* Sz* Ncwsky Sándorét ajáa* dékozta. - * Pdrish&nn 4 és az; éjgéfzfz Fr.' Respublikábawn, sőt ezeken kivűí is nevezetes Ember Taliien > a* ki valamint most is Tagja Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

13 az egyik (Iffjahbik) Törvényhozó -Tanátsma.k: ágy Roóespierre' ídejebenn is Ne»n-.zet-gyűlési Tag'volt, és fö megbuktatja Jioéespterrnck. -~ A' Feiesege is nevezetes Ahhony Taltienmk, mind azért, mert igerr fzep Menyetske, mind azért' mórt gazdag, is, úgymint a' Néhai Spanyol Finantz-Mmistenrek és nem régen az előbbéni hittatjába ismét vifzfza. állíttatott Gróf Gabarrusnak a' Leánya; mind azért vertére, mivel igen ért a' fzívek' megnyerésének nagy ', mesterségéhez is. Ezen nevezetes Párról, a' Quotidienne tzímü Pártsi Újság, ily Anekdotnmot befzéll- Tallien meg-fzóilítia Déc. első napjánn a* maga Feleségét, 's azt mondja neki: Mi dolog Afzfzonyom? Nékem ligy befzéllik rmnt bizonyost, hogy az Afzfzony én t5-- lem el akar válni? Vaió monda az ffzfzony hogy én nagyon akarnék: de telek, hogy mmekutánna az ür nevét viseltem: senkit se' találnék, a' kitől elnyerhetném magamnak a' nevét. A' Bresti Kikötőhelybéli Fr. Hajósseregről, már most megént nem írják, hogy ki ment volna a'tengerre; hanem tsak a* ha-, jók és az azokra fe! rakott í'zárazra való Katonaság' í'zámát adják elő ily meg-hatá- '" rozással: hogy t. i. tizenöt líneai hajók húfz Fregáfok, int nagy Gabarrák, és öt-. ven fzállító-hajók állanak kéfzcn. Egy ][. *eai Hajón vagyon 6 hkz fzárazra ralé Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár ' Jelzet:

14 Katona; egy Frégáton 3 hkz$ egy Gabaiv ránri is anynyi; a' fzállító-hajókori efzfzeseggel? 5200: míndöfzfze tehát 22 ezer. A? Nápiiyugoti-Indiabéli Fr. Birtokokról Tudósítást kívánt a* Töívényhozó Taitáts", a* Direktóriumtól, *s kapott -is NóvV 27-dikénri, mély Tudósításnak oda megy ki az értelme: högy^ á* Fr. Kommifzfzáríusok, kik ezen efztendő Ápríiissének végeim érkeztek S. Domingóbá : annak Eros«ségeit az ellenség' kezében ; a* több réízeit pedig zavarbanh, púfzmlásbann, és ízükségbeh találták; de már Jól. 27-dikén o!y reménységet nyújtottak annak jövendőbeli sorsától, hogy valamint öt efzténdőkkei éz előtt 3 leg-gazdagabb 's termékenyebb ^ólt az, az jéíniilles\szigjs^ék között; ugy kezd mar lassan lassann vifzfza térni az élőbbeni virágzó állápotjára: minekutánná igazánri meg-értették a' Lakosok, hogy valósággal öfzfze békéllett a' Fr. Nemzet $ Spanyol -Orfzággal; és a' belső had Fő* Indítója Viíatté Generális, más Tzimbo«rássaival együtt ^ fogva küldődött eí'onnét Fr. hajókonn, melyek él is érkeztek é RoCheforti Kikötőhelybe. Százhat efztendös Parafzt-ember hólt sheg Portügalliábarin, Lerida Városa mellett, Lascuárre névü Helységbenn, e' folyó érzténdő' Aug. 24-dik napjánn. Söhá se' volt beteg 5 hanem 90 efztendös korá«debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

15 = -. g 5r, barin el vetetette a' fzerne* világát; inely ismét.vifüfza jött volt magától a' máit efztendőbenn. Utolsó napjaiig, mindég maga mivelte a' földjét. A' múltt September' végio egy oly Apátza halálozott meg Lisbonabann, del Salvadoré nevezetű Klaftrombann, kinek élete $ fzázegy efzteadökre terjedt* Magyar* Orfzág. A' Magyar nyelv* virágoztatására, í*o«zsonbann is állott öfzfze egy kis Társaság, a* nemes érzésű Tanuló - IffjakbóL a' 40- pronjx Magyar kis Társaságnak ditséreies példája fzerént. i A' MagyarÖrfzági selyemről mago% az Ölafzok meg-valják? hogy az, nem alábbvaló az Olafz- Orfzághial. Már a* JsI.VáradX Selyem-Fábrika, fzép remekeket mutat* Van ott, Sziír-fábrika is felállítva, a'fzűrt-viselő Népnek óhajtott könynyebbségére. A' Magyar Királyi Testőrző Ns Seregnél Hadnagyi fővel fzolgáltt Fö- Nemes Almásy István Úr, fzáz Lovas* Legényt állított öhriön^kőltségénn, *segyfzersmind magát is ajánlotta hadi fzojgálátra, kis is Ö Felségé j Második Kapitányriyá méltóztatott rendelni a' maga nevét viselő Magyár Lovas Reg. hez, mélynek Tulajdon noss á Generális Gróf Almássjr* receni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

16 3 A' Magyar Kir. Kamaránál 2-dik Registraturae Adjuncuissá lett TetgovcsicsFerentz Úr; 2-dik Registránssá^ Mogyorossy Axuaí Úr. - # # # * * #. * Jelentés*. Már ki-fzabadiíltak a* Metztzö* kezei közzül, Nemes Baranya $ Vas ; Szathmár; és törvényessen cgyesültt Pest* Pilis- Sóit Vármegyéknek a' Mappái, Az utolsó a ki ran metzve mind a' Nagy és Kis Kunság, mind pedig a' Jifzság is. A' jo\ r ő hónapban kéfzen Jefznek 5 Ns Mosón ; Fejéri Szála ; Máramaros és törvényesem! egyesük lieves '& líüls'ö"- Szolnok Vármegyéknek Mappái, melyek a' Tek. Nem. Vármegyék' Geometrái által, elébb mind me^g-jobhttattak. A* feljebb említett &égy Vármegyék- Bek Mappái találtatnak mkr Pesten, Weingand Könyváros; Pozsonbsinri Wéber Könyvnyomtató ; és Szombathelyen Zsoldos István Könyvkötő Uraknál. A'jövő héten küldőink Győrbe Streibig Könyvnyomtató Úrhoz, *s Pestre Kilián és In* Jiitoris Urakhoz? s a' t. _ A 3 megnevezett helyeken találtatnak Nemes Sopron, és JSács Vármegyéknek Mappái is?* áf Jegyek* iriagyarázatjaival, é$ a' Magyar Grammatikára! egy ütú Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Köny\ ár Jelzet:

17 TOLDALÉK ^6 dik- ti Magyar Hír mondó nak^déotmhtx 9 tiapjáft fcöl'tt busához* A Sua Éáesarca et Regio - Apostölica MájéstateSacrátissima, Virtusé altissimae Resolutiójiis Régiaé clemtentissime appröbata GENERÁLJA PRINCIPIA institüti Pensiphaíis in Regnö Hungáriáé^ JPártibusque éiderft adnexis, pro Offiicicű*, libus iüm in Regiis, qiiam et Privátörum höhqrdtioribus servitiis - 9 coústitiitis\ 'curíiprimis autem útconomicis Offieia* iibics), éorundemque Vidüabus /, ét őrpha fiis Prolibtts erigendi, et fandandiv <d fimdandum privatuni PensíoMlé íh~ stitutüm á ima íanuar, * 797. iiíchoaturiim; omnes Uffiaales in Hungaria^eü in Re. gus seu ín Privatoruni servitiis- eohstitüti qui ánnum afetatiá 5ÓI\TÚ hondum expiel Vermit, neque talipro'hic fet nunc grarantur eorpons aegritudine, quae proximum Jam minaretur obihmí, recipientur. Status solum Mditaris á cohsöftio koc excludituf píopterea, quod ejusdem 0fficiaIes, erumpente Bello, non taiitum periculo diversorum cörporis defectuum, yerum etiám vitae discrimini magls exposíti sint, consequeáter substantia Fundi hujus adeo atteiiuarl u

18 posset, ut ejusdem ordinaril provenfus ad exsolvendas insua integritate Pensiones non guffícerent. & **,. Institutumhoc Pensioriale dupplicisest Classis, et cuilibet Interessatorum libertás relinquitur, sémet pro ratione facultatum suarum seu ad prirriam, sivé ad secundma Classém incorporaridű Officiales ílli, qui cum érectiöiielnstu tuti hujus qua Coffimembrá recipi deside. ránt,,. a) scriptamdecláratidiiéhí,propriá mami, et sigillo robörataní, citai expressa dew signatione: cui driaiu'n defixarum Clas- SÍUIB adsciibi cupianti? IitstitütiDirectio- BÍ? qúae Búdae hi Metropoli residebit, aut per seiiietipsbs 9 aut per quérripiam eommissionaturci ^ et quidem ad síimmum usque 31; Decembíis I796; pörrigeridani habébmit;_ b} super aetaté süá fídedigríurri Aítestatüm Baptismálé adferdnt j c) r consciéntiosö Phvsicl Comitateiisis? aut Civitatensis Testintóino docebünt, quod hic et nuhc nullö cápitáli morbo íabo* fent, fc Verum boríae valetudiriis siíit. SaJ- VSL attamen Iristitufi Diréctieíii ad prarécavendas-qüasvispraev-aricationes Súpér* arbitratiohe j siía via, et debitö modo'* aiite adhüc susceptioiíem álicujus Indiáidul iíjstituendáu Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

19 Ilii aiitem, qui successu; temporis % nempe post j. Januári i 1797* primo a<d Institutum- hoc accedere voluerint, pro sin receptioné ad Directionem recursum süum $criptptenüs, et quidem, si Literas suas jne* dio Cur^pris Postalis submjtjunt, immpei:- solutioné integri Postalis Portpríi, ne secu$ Fnndo Pensio?iario ^ggrayium accedat, siimmendurn, et supra mentionata bina Attestata adnectenda Jiab^bunt, super recursu suo Resolutiónem? vei per semetipsos? vei per aliquem constitutum apuddi* rect onem levandam, praestplaturl ".'.". Si successu temporis prodiret, qiioá quíspiam fícta, aut ^eritati haud qonsona Attestata relate ad aetatejn> et valetudinem guam exhibuerit, attunc talis, pra^éstitas jam adfundum Solutiones simpliciter amittet* ac e Societate eliminabitur. ' : 4..,' - Cuilibet recepto Coinmembro pro ce*- tificatione: quod in numerum Partícipantium primae ] aut secundae Instituti hujus Classis omnino incorporatus sit, tjpis excussa Instituti Ger^eralia Principia* cum sub~ nexa in fine, etper ipsam Dirfctiofcem Subscriptione, ac Societatis Sigillo röhprata Assecurationis ClausuLa adrhanuabuntuiv $ ^ Ad obtinendumpro Fundo cümerectio* ne Instituti Radícale Capitale defigiturj ut quilibetoffícialis in accessu ád Iiistitutum* titulo Generális Práestatienig vei stitnmaitt Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728

20 ' s ítiinfinii 1 in imamssm é '' 5200 fí. pro stú receptioné ad 1 nm, aut vem IŰO fl. pro receptioné ad sdam Clásserrf raestet. Ilii, qui alterutram summarum Sárum ad semel depone^idi in statti non est 3 xespirium nonnisí4. annoriim,pro depositione in terminis ea. tamen cum obligatione conceditur; ut tempore siiireceptioriis et incorporationis quartam partém Qeneralis, Praestationis in accessu dependat, pro.venieniia autem a restante quotta ínterusuria usque ple*axiam Generális Praestationis 4epurationem a 5. per Centum serxiefítrakter persolvat. Quodlibet receptura Oommembrum praeter mempratam Generalem Pnestationem, ultra Annuum Subsidium, et quidem, pro i naaclasse í6 fl, pro ^daclasse autem 8 fl* in duabus ratis pro singulo semestri semper anticipato ad desünandum per Dir-ectionem locum -accurat? administrandum habebk* Ive autem aetatis jumoris Commem-, bra, per a^&ociandos adultiores, et naturae ductu morti propinquiores Officiales grav,ari contingat, ratiö aequitatis deposcit: ut ii, qui in accessu ad Institutum, yitae annum jam superarunt, praeter cornmunespraestatiofles Subsidiales, pro'singu-, lis, quibiis 30um excedunt, annis, 16 fl, ad iám, aut 8 A. ad sdam Classem titulo Supplementi, áttamen una tantuin vice persöi- Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. Jelzet:

21 vant, ita quídem j- ut e. g. infra 30 annos Batus, aut 3üum ágens, deponat Capitalé f Radicale... y Anniium Subsidium/. J ] quiautem, anno vitae 3.- jam exacto, e, g. 3^ annos aetatis numerát, praestet Capitalé Radicale.... ~- * * * * Titulo Siipplementi verő pro 5. anms, qiiibuv^ouxn superavit, a 16 fi. et respeetive 3 fl. com. putando, ima ta^tiim vice in. ' ferat.... \.., 1 itulo denique fixí Xnnui Sub- ^sidii ciim caeteris pariter concurrat in annuis*...'. $; 8, i ma j 2da Classe 2CO r 1 Pro depuratione Supplementalis Subiidiu Commembris, siillud cum sui "receptioné ad Instiumim deponendi in statu haűd sünt, paritcr respirium 4. annorum iis cum obligatiönibus, quaé superius J.j.aüactae sünt, quippe ut quartam partém Supplementális Quottae "cum sui incorporatione in parato aere ad Fundum Pensionarium munerent, a rcstantta verő usque eiusdem i 80] iől Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

22 plenariam depurationem 5. procentuaíe In. terusurium in seméstralíbus ratis peráblvant. \:;. v '' '. l '.' " S9- M! "'. '*""" ;' Si quo casu (Hqmmembrum quodpiani Annua Subsidia» non secus Interusuria a rcsjtánti RadicalisCapitalis quótta-, Ita eta Snp'plementalibus Sufysidiis obvenientia P defixö tempore, ultra quod adhuc 4 hebdomadarum intervallum conceditur, seme. straiiter citra exspectandam admonitionem plenarie non depuraret, attunc simile Com-. mcmbrum absque ulteriori mora ad evitandos omnes disordines et praecavendam Pensionaljs Fundi provcntuum falcidiam cum amissione. praestiti eousque Raclicalis Capitalis, Supplementalisque,' ac Anoui Subsidil, non^secus et Inlerusuriorum, aso*. cictate simplicíter. eliminaretur. Excusatio quoad non rite factas restantcs depensiones.solum eo 111 casu locum haberet, si Restantiarius gravi infirmitate affixus exhaerentium qompetentiárum depurationem ordinare. nequivissét, talis au«tern Restantiarius Interusuria, a competentiis, post effluxum dcfixorum terminorpm depensis, pro tempore prorogatae depuraíionis solvere teneretur. $ RadicaliaCapitalia, Supplementaliaque Subsidia in sua integritate? ab influxuris de tempore in tempus Annuis Sübsidiis, et Interusuriis autem, supputata exinde summa, pro Pensionibus^ ac Instituti Administra- Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jeízet:/

23 tioms Experisis necessaria remanentes pe* cu^iariae quottaé ad Regium Fundnm Crediti Hurígaricum éifga 5. procentuaia Interusuriá élöcabuntür? ubi Cápitaíia tenoré Altissimae Resolutioriis Regiae tamdiu ergá depensioűem memoratorum Interúsuriorüm acceptabűntur, doriec Altissimo Loco alios Censüs defigere necéssafium admvéhtum fuerit; saívá tamerilnstitüti Directloni; emergéntibns ejüsmodi casibus, Capitallüm suorumedíctioné? et tani horum,qüam ét reliqüarüm Summaruni pecüniariarum erga 5. aűt 6. procentúaleni Gerisum ad ajium Fündurri ; aut apud Prívátos eum sufficienti, sccuritate Elocatiorié; Relate ad Cömmembrömm ^ eorimdenique Vidiiaruni; ét Orphanorum Pen~ siohis Capacitátém seqüeiítia statuuritiir :! Ipsá Sbciétatis Gpriiménibra absque 1 respectu ad id? an pröpriam substantianv aut facuítáíes possideant, aut ex alio quo~ : piám Fundo Pehsiohé jam prov-isa sint- Pensíoriis Capacitátém iís in casibus as&e t^. quuri tür; dum maniíe stíirn arguir.ciiíyp 1 p r *? i oculis est: quodrécurréng ^ yel oh i inaira* biles valetüdinis; eosqüé Capitales Defectus? aut verő propter nimis provectam aetatem fractásqué vires j últrdnee serviendi incapax redditus sit; qui Defectüs áitamen, fidedignis Comitatensis y aut Civitateíisis Physici Testimóniiscompröbari debent. ÍÜeautemu lű ficta 5 aut yeritati haud consöná simili* Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

24 Testímonjá adferret, d<*tecta ejüsmodi fyau* de? tum arhissiohe factariim ad Fiindum Pensioíiariüm pra fi taliönum, refusioneque jam obttxitarűmpensionálium rátarurn, turri étiam eliminátioiiee Societatepuniiretun Cum Sua Majestas Sacratissima ele; jhmeriter ánnuere dignata sit: út ad privatiim hoc Ihstitutum accedentes RegiiÖffjciales;, cum suils pro Pehsionibus Aefarialitus qiiálifícati,\üna etiam iisdem compétfentibüs Sjktémaacis Áéirarialibus Pensiolííbus fruahtur ; hihe Öfficiaüs Regíus, Penstionali huic ínstitütö íricorporátüs, dum ex parte StatusPublici, öbprovectam aetatem^ deficientes Virés? áút verb alios deféctus, ad ultro serviendum ihliábilis declaratus^ t Pensíonis ex Aeirario Regio effectivé partícéps fit^ cö ipsb étiam per Institútum hoc pro Pehsiohis capace agnoscetuf, obvenieíisque Öfficiali tali Pensió per íhsífc tütűm dependetür. Excipí attamen casus: nbi Iúbiíatioriés, noh ob Inhábilitatem, ab aetate proveéta, áut moirbido státu/'aíiaque simili fatalitate, repetitam, hujús vei illius Iridividüi ad ultironee serviendumj Tferum ex térik álíis caússis ihtervéhiuht; Commembroruiíi verő, quocűmqüe dé* műm íempore é vita décedehtiiám Viduac absque íespectu ad id: an j)ropriam sub* stántiáhi, aüi facúltaíeg pössideant, aíitex alio quopiam fandó Perisiorie jam pro- Tisae sint, a dié Óbítus Mariti sui, hábiti juhllominus ad iii imriiediátö. SuBseqfti Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

25 $pho cxplicatum Intercalarem Anniim reflexione, obtingentis^ Pensionis con;potes reddentur, ita etiam ambobus parentibus destitutae orphanae Proles utríusq Ue sexu«pensioms ráta, pro tempore Minorennital tis, et qmdem masculae ad 20, sequioris verő sexus ad 18. usque annum aetatis in* clus.^e, si prius stabilem provisionem non consequantur, gávisurae sutit, - Pensiones juxta Incrementiuh ítadicais LapHahs aügebunfnr, et sequenti calculo emetientur, etquidem; Primo ab Erectione Iiistituti, aut re* spective Commernbri íncorporatione, Anno ab omni Pensionnm praestatione immuni permisso, intra decucsum 1 r. annorum, a die Accessus, et Incofporationis cujuslibet Individiu computandorum, ulterius serviendi inhabile Soeietatis Commembfurn, ita et in pari proportione Vidua-, si ejusdem Maritus Pensionista adimc non erat percipiet ' > r I 10 Ina 2da CÍasse 1 fl. T"5T Titulo Pensionis, aflnue». \ soö Per decursutn autem subsequo rum 10. annorum.,. 300 Demum elapsisai. anois.,,! 400 altra deia Pensiene áugeri nequeunte, [ueunte* B VÖQ 1*0 2CÖ! Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelze t:

26 Örphanarum Prolium, ambobus p^ rentibus orbatarum, si earundem non ultra 'quatuor numero praeexistant, et quidem rnascularum ad so«um? sequi#ris verő sexus ad 15-um aetatis aniium inclusive si eousque in c&elibaíu persistant j etalia stabili subsistentia provisae haiid sint 9 quaelibet ^am partém praéattactaépénsionis obtentura est. Casu verd in ed 9-si. demortuum Commembrúm Societatis.^ aut decedenspensidnátá Vidua, phires; quam 4. mi, norennes Proles reliriqweret j tunc eaedem insimul iiitégfam Patris^ aut Matris Pensionem habebunt; et quidem támdiu^ donec trés minorehnes Proles residuaé fuerint, ubi dein cuilibet earundem triurri; 4ta tantum pars menlionataé\ Fensionis administrabitnr;, ' Proles attameri alicujns incofporáti Cömmembri privignae, aparticipatiohepen-a sionís excluduntur.^ -.. $ '3* -. Viduaé, qüarum Mariti jani quá Perisionistae e Fundo hoc participarunt, si an~ nua Pensio iae Classis ad 300, et 400 fi. sdae Classis aütem ad Í50. et respective 200 fl- elevárí főtérit, in locum 300., tantum , et locd 400 -, sölümmodo 300 fl. in ima,, in Cla$se verő sda loco 150. tantum 10c. et loco 200. solum 150 fl. annue pérclpient; Jtixta hanc proportíonem etiam 01- Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

27 II plianis Prolibus post decessum matris suae obveniens Pensionis ráta ejectabitur. Si nihilominus demortuum pensionatum Comrnembriim viduus fuisset, et minorennes proles reliquisset, eaedem ad Pensionem Páiris sui. 12. attactum Jus habért nt. "i*, Paragrnphüs 12. ad evitanda pro futuro dubia, et erroneas interpretationes uberius explicatur: qupd nempe, cum Institutum a 1. Januárii initium snmat, Commembra, quae penes depositionem praestationis, statuta hac die erectionis, ad Institutum assumpta., atque incorporata fu«erint, si ad ultroneaservitia inhabilia fiei-ent, íta et eorundem Viduae, supputato primo incorporationis anno? relut pro intercalari habendo, í In ima j ada C lasse fl. í A. a ia Jan usque 31. Decembris I807. '...'.' 2CO IOO a ia Jan. i8og. usque 31. Decembris '.' 3OOI 150 a..ia Jan.'igi'S. etultro # ÖOO Ilii autem, qui e. g. cum ia Jan ad Institutum accederent^ Anno sui Accessus Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

28 1% se ^.paríter pm Tntercalari habitoac proinde supputato, In *ma j 2de Classe j «. i a $ ia X*n f 1799* usq. ult* Becembris-igog. <...* «/' 20Q IOQ a ia Jan* $809. usq, ult. Deccmbris 18 8*... *. [3OO iá Jan. i8 I 9? e* ultro, [ ; titulo Pensionis annue obtinerent, et juxtt h. ne ménsuram etiam orpliaiiis Prolibu* Jiata Pension^lis ejectaretur,.". -:;-'' v ".V- -A-S- -' ; - -\ Ütut quidem probabile sít, quod sir* pra drfbcae Pejisiones, e proventibusfundi * omni tfidpore su in integritate dependi poterunt, ad procurandam tamen Instituto Imic Pensionali reflexe etiam ad extraordi* li^rios casus cum evidentia perpetpq dura-»biiem consistentiam, iilud nullo unquam tempore mutandtim, verum semper űitacte, ac iüaese síuenendum, Genera'e Princípium assrimpttim est, ut ad superandas Pensiomim Sojuiiones, ac ínstitutí Administrationis Expensas? annuatim nonnisi duae Tertiali'-at.es ex infiux-iiris Annüi's Subsidiis te ííiteru uriis convertantur ^ una Tertialí Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

29 tas.autem modo dictorum rfuplicis ordinis pro ventuum semper Radicali Capitali adjiciatur, ac erga pendenda Intemsuria elo cetur. Siitaque praeter exspectationem, ac con-.tra solitum naturae cursum, maturius, aut tardius, numerus Pensionistarum adeo aocresceret, ut supra mcntfonatae duae Tertialitates proventu.um ad cuihbet integráliter solvendam appromissam Pensipnem haud sufficcrent, tunc Pensionistae in untco hoc casu aliquantűm minori Pensionis Eata, proportionate e subdividendo totali quanto resuitante, contentari deberent, quodattamen smístrum fatnm, in plena ad tam accurate expensa, ac omni cum providentia dcfixa Generalia Principia salutaris" hujus Instituti confidentia haud cmersurum est, Quottae, e duabus pro Penslonibus déstinatis proventuum Tertialitatibus, hoc vei illó anno aeconoraisatae, subsequis an~ nis, necessitate ita exigente, utut Quottae hae jarrí effective Radicali Capitali adjectae, et faenori locatae haberentur, tamen iu süpra attacto casu ad redíntegrakdas 'Fen*- sionés converti posserit.. S- l 7* Vidua? Obitum incorporati Instítuta Mariti sui, Directioni annunciare 9 et tam Mártis, quam Copulatiönis Attegtata ad- Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

30 ferre teneatur, utex utroque perspici p ssit: an, et qua die.mariius ipsius mortuus, utrum illa reális decedentis Commemu brt Vidua sit, et quonam anno Matrimoniiim initum fuerit. Ita et relictae minorennes Proles post ohitum Patris, aut pensiőnatae Matris, Attestatum super mprte, acsuper su < aetate realique ortu? ab incorporato Societati Gomxnembro, BaptismaleTestimonium, per Joci animarum Curat^rem e Matricula exarandum, Directioni exhibére tenebuntur. Exsolutio Pensionum, a die agnit^e Capacitatis, aut Obitus Commembri pendenda, sernestraliter, diebus, in Opusculo Generalium Instituti Principiqrum? singiüis Commémbris admanuando, ab anfe denotatis, suscípienda érit, et qnilibet Pensionista Praetensionem suam tantq certíus praefixo Termino erga exarandam.jiesuper. formalem Quietantiam levare tenebitur, cum se'cus ii \ qui éateniis debito tempore non comparerent, usque subsequüm semestralem Splutionis Terminum exspectare deberent. In bis Pensionum Quietantiis semper lócalis Superiqritatis Attestatumj quod Pensionatus Öfficialis sine Servitio. vij. Tat, Vidua autem pensionata ad aliudmatrimomum non transiverit, et Proles orphanae juxta annunciatum numerum invi- TÍS f et alia Subsistentia stabiii haud pro- Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728-1

31 vísae, adhiic in Caelibatu existant, - subnectendum érit. S- *9> Liberum quidern fit cuilibet pensionato.commembro, ita et Viduae, Orphanisqiíe ubicunquj in Caesareo- Regiis Haereditaris Ditionibus domicilium figere, inctimb^t atiamén eisdem hic Plenipotentionatum constituere,. qui eorundem Qui^tantias porrigai, et Pensionales Ratas debito tempore hic.loci leveti,.,.,.. ÚÓi - Si Cömmémbrum Societatis in klíatri quampiam Caesareo Régiam Haereditariam Ditiönem transférri contirígeret, aút ípsumiriet qx privatö Interessé tránsmigraré veilet, - idém eo nori öbstahte Instituti particeps máiiéré potést. Eo solum iii casu incorpóratus Üfficialis é Societate egrédl, et Juri sno ad jperísiöhém renünciaré débet durri is ad Seívitia Militaria transit,'cui attameri, praéstitae öuöttae, ín immédiaté seciituro pho ; derioíatáe, restituentür..... L *t ', Si Commembruro Instituti, qiiocunqué derriiirh tempore* e qualibuscuhque rationíbus e Societate egredi vellet, facta eatérius ad Directioriem Remonstratiohe, tali Individúö hactenüs dépösitum Radicale Capitale, non secus, et Supplementale SubJidium ad ejusdem recursum, non attamen prius, quam deleeta e Societate De^ Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

32 putaíio proximum semestralem Gonsessum celebratura est., restituetur;- depansa nthilominus AnnuaSubsidia, ita el iuterusuria, quae a mcmoratis resiítuendis quottis ad jfundum influxerant 9 et quae semper pro JPensionibus? et ad superandas Instituti Administrationis Expensas convertuntur s pro itundo Iiistítuti retinebuntur. Xn casu, quo Fensionali Instltüto in* éórporatus Officialis sine suo demcrito -o Servitio excideret, et restans nefors RadU cale Capitale^ ac Supplementale Subsidiunij nec non exhaerentia Interusuria* ac Ánnua Snbsidia defixis Terrairíis depiifan* ái extra statum esset 9 tunc ejusmodr cifcum^tantia indüate Jnstitpti Directioni re«ferri^ ac de amiaso Sejrvitio fidedignurin Attestatuni exkibefi débebit; quo siibiu tali Őfficiali concedi possit* ut restantes Competentias primo tunc supplementaliter depuret 9 dtun iterum Servitio aljcuiadmo* tus fuerit. Ne attamen Favoris hujus * uhice üs, qui Servitia amiserunt, concedehdl 3uUo^ unquam tempore. ábusus fiat? Favosr iatis non aliter, quam expensis praevie per,<lejeetarn Societatss jdeputatíonem dimissí Officialis circimistantiis ^ plurálitate: voto*> rum concedelur- > : -: _. _-'.. ' * \. *.$ 2^ - _ Si a Servitio suo amotum Comméííi* $>rum intra biennium nullám Aecomodati ** :. Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728,197

33 nem conseqiieretur, et accrescentes Competentías ad Fimdum Instítuti depuraré non posset # tali Individuo ad evitandas majores Restantias tam Radicale Cápitale, quam et Supplementale Subsidium, in. quantum Fundo jam praestitum esset, absque tamen Interusuriis xenumerabitur. Hac autem ratione ejusdem Jus ad Commoda 3 ex Instituto hoc Pensionali prömanantia > simpliciter evanescet. Quodsi Com~ membrum Instituti vei ab Officiö rernoveretur, aut verő sponte excederet, et successu temporis nullum Servitium acceptare vellet, eo non obstante temen, si instítutotenus defixas Competentias rite,et accurate depuravea't, e Societate eliminari haud posset, verum ejus Pensionis Capacitas 3 et effectiva Participatio tnne initium sumeré deberet, duta dejecta Deputatio eundem ob adultam aetatem, et comprobatos corporales defectus Pensione dignuhi judicaverit*.24. DumCommembrum a Servitio rernosum, tempore, quo extra, Servitium constituitur, e vivis decedit? quin Capitale Radicale, Subsidium Supplementale, Interusuria, ac Annua Subsidia plenarie praestitisset,tunc nec* ejusdem relictae Viduae, neque orpfaanis Prolibus Pensio solvetur, sed tam Redicale Capitale, quam #t Supplementafe Subsidium, in quantum Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

34 jam persoíuíum.-essél, restitnetur, quocí ipsum etíam relate ad alios e viía.ciece* dentes incorporatos Officialcs, si Restantiarii sint, pro norma tenendum est. Quodsi tamen Vidua, aut Orphsni taíís Comxnembri totalem Restantiam instantanee in parato aere ad Funduxn Instiluti, administrarentj Ksdem institutotenus defixa Pen* siohaud denegabitjir. Si Societatis Commembrum cujusctiii* qu^ demum aetatis primum in periculosa quadam Infirmitate Áiatrimonium íniret, ct in teadem succumberet, ejus rclicta-viduá a partrcipatione e Fundo Pensipnario exchidetur? cuni quaedam. ComiDembrorum in exitiosis Infixmitatibus: fine.soium proctóandae alictú Personae ex Instiíutó Provisidnis Matrimoninm contrahere possent.- '._ - f' 26.., Ultra defigitur: quod f slcommembry^i ^o.annorum ad primum^ aut plura adhucmátrimonia transiret., et ejusdem futura Conjux infra 30. annos nata esset, haec post JMariti sui.mortem íunc primo Pensionjs capakfiat, dum joum aetatis suae annuxn attactura est, Si autem tatismodi Vidua proles habeat, et alia stabil! subsistehtia provisa non.sit, Pensionem post mortem Aiariti sui indilate, habita attaínen ad In* tercalarem Annum pho ismo exsplicfc* Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár

35 túm? ab omm Pensíonum Praestatione immunem, reflexiorie, consequetu*. a-\ * Cuilibet pensionatorum Commernbrortim caelibum, aut viduorum citra amissionem aut falcidiam jam obtentae Pensionis liberum rehnquitur, Matrimonia inire? sed ejúsdem Conjux, si Vidua fit, ita et ejúsdem progenitae Proles nullum validum Jus ad obtinendam e dicto Fundo aliquam Pensionem formare poterunt. ' *8. Commembmm, de Delicto Critpinali convictunij si caelebs sit, Beneficia, et Commoda? ex Instituto hoc Pensianali prömanantia? ctim amissione factarum jam ad Fundum Praestatioüum perdet r si tainén talis Officialis incorporatus uxoratus esset? ejusdem Uxori non complici, et Prolíbus tam Radicale Gapitale, quam etiam Supplementale Subsidium restiruetur; imo si Praestationes hae, jam factáe, in Fundo Iristituti relinqíierentur.; et Annua Sabsidia usque mertem Convicti rite dependereritur, hoc e vi-vis decedente, Viduae, aut Prolibus ejusdem etiam Pensio práesiabitur.. ép. Illae Viduae pensionatae, quae ad < alía Matrimonia tranfirer cuperent? subsequis cum quadn?.plicis ordinis Favoribus e tatu yiduali egredi poterunt; nempe: Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár ' Jelzet:

36 . a) Si éjusmodi 'Vidu'a cuidam,. Ihstitu*. to Intic Sociali iácorporato -Comnaem- _.,:. bro? nubcret*, ei íempore nuptiarum pro Dote Annua Pensionalis Obtin- ;. gentia ad semel pro semper e Fundo Instituti enumerabjtur, post obitum autem.secundi Mariti tam Viduae ta,- li quaim et Orphanis primi, et s.ecundi. Matrimonii, non duplex, ye.rum so - - r luxnmodo simplex in praemisso pho,.12* emensae Pensionis portio cederet,,:ik) Si autem hujusmodi Viduae futurus : Maritus Commembrum Imstituti.Socia- Í: lis non esset, attűnc Vidua talis. ex* h solutione JEíuptialis Praemii excoaten- -..:-, taretur, quod aut in majori *: aufc mi- ; móri rsuroma^tjwhslt inenspftissaaa Vu *duá,aut juniorig áut aitóltiom aeta-? á tis fuerit" ejectabitur. - é^ In casu, qno íimilis Vidua Praemío, \ JSiuptialiJhaud confentaretur, acfavorem i bűne Pensioni j eidem pro itera-, t,ít fors yiduali. statu assecurandae,.postponercí^ tunc ipsi scripta,as$ecu-..<: ratio a;directione éxtrade.tur, qcpod,..t.->j3i se uadus ejusdem Maritus -paüus^ :v, quám ipsamet moreretur, ei illapen-,. sio, quae juxta numerum praeíerlapsprum; annorum, a tempore egressus - c Provisiorie IjistitutionalL computaiidorum, comípetit, ;absque difficultate annue dependenda sit; eo attamen Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár rf Jelzet:

37 subnexo t quod- in r se undo; Matrinto-. nio ^rogemtae:fidiesou^búibda:ipen«sionario nullám Provisionem spérandam habeant.* -. ^. <?) Demum Viduae Pensionatáev; puae* Officiali? Instituto huic haud íneörpov xato? mibit, in locumpraementiotiato-. ram Favorum sequentes etiam. conce dentur; quippe : quod ejus'ödüs'.ma* t i.' rítus, habira ad ejusdem aetatein, et :.? valetudinis corrstitutionem reflexidne, absque Praestatione. sirperius défixi Radicalis Gapitalis 200 fi. etrespecti-. ve íoö ft. qua.gom.membram ad In-. stinttum;: Söcrale per I3irectiötóxn, si nullaiiíipedimenta obstent 5 rjbciprpossit. Ejusmödi.urarunr Cominemfarum autem tum ad pxaescriptum Supplesnentale, tum Anfitram ub$idiurii 3 iu fr éé&tis fweúnitih áccurate *áepéb$0ndum, öbligaretiir. -,/Safe iih iooiiditio- 1 nibus: itaque Assecuratio & EHrectione extradaretúr? quod, si: talfs :Öfficialis ' Viduua' fuisset^ eet.prapfia^cpröles e primo Matrimiomo>babetet ftöxt/tfatitum hae, verum etiam,'&% tmv."jvia* trimonio progenitae, ita^.et &" Vftiuae primo Marito, Soctetati i&corpw-ato, praeexistentes Proles tunc-' sfca-dy-sta-. tum orplianalem devenirehr, eí adhuc minorennes essent, defixam irat itiítoteuus Pensionem obtenturae sint*; Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

38 , - Suapté íhtélíigí: quód : ü minorenni* orpliána Proles, et quidem máscula ante attactum sourn? sequioris sexus aut*m ante i8ura aetatis annum Mátrimoniui.-* iniret? aut aliam stabilem Pxovisionem ->btineret, ab hoc tempore ejusdem Pension. «lis Ráta Fundo* Instituti cederet. Ciim Instituti hujus Pensionalis Con^ aisténtia in parte a provida,ac cohscientiosa Administratione Socialis Fundi 3 punctualique Instituti Negotiorum juxta praezn'issa Generalia Principia Pertractátione pendeat, Sua Majestas Sacrátissima: elementer resoivere dígnata est,- ttt Institutum hoc Pehsiq.nale sub ;v -Ex-celsi ;; Cb'B^ilii-R. L; H. : Inspectíonem mmatmfbcpmft&e Provinéiáfis-hujits Dicasterii Regii Consiliarius aliquis pro Paéside Instituti hujus constituatur. Praeierea vérodeputatiö etiam ex 8> aut i^. Instituti Comrnembris peir So- r cietatem.ddigetih". Que'm infinem soadecérnbris 1796 praestituitur, ádeoqiíe cunctí ínteressáti ^ ín quantum eorundem Offícii*Agenda-admiftűnt, praedicta die certö hie Bitdae éompárituri-,- ac pridie quippé itja.decembris semet apud Proponentern Augústimim Holtsche Excelsáe Cámerae Regiáe "-Hm'fgarte'o-Aülícae Ratioiíum Offi- : cfelém l íh:sínuatlirl5.unt* Hi As&essores, seu Depütari ex - liídmduisy qnae aut hie* Bo*- Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. Jelzet:

39 dae 9 aut ín advicinantibus Partibus, ufcra sex Milliaria abhinc haud rerhotis, dégunt^ eligendi, sub Praesidio Instituti PraeskUa negotia, quippe Receptíonem novorum Commembrorum ad Institutum, Eiocationem Capitalium erga Interusuria, Collationem Pensíonum, Revisíonem Ralianum ^ et alia'plura id generis, Institutum respi r cientia objecta in semestralibus Sessioníbus, et quidem in posterűm semper 12a Januárit et iga Julii ceiebrandis, pertra* ctanda habebunt* ; Ut au'em Instituti Agenda ín g^fmitt? per deeumtm tptius Anni quo celercipne promov^antur, ac iiaud interrupte contí- - núenuir., necéssarium est: ut Deputatio ajxg ex suis ComiTiembris. aut verő ex alüs Sacialis :JmúijM r lndiyi4^i$ A :tús(. 9 et quider^i imunvprp ;Pirect$re > al terűm pro Qs^smo^ } tertiurn verő pro Actuario denomihet/ quibus sequentia-agenda incurnbent^ qmppei Dírectpri vut.cuncta Exhibita^quae de * temgpre kitempus Directioni porrigentur > illico circumstantialiter assumai* et in proxima Sessione.rcferat.,. Rem Ratioxunii düt-, rigat y r menstrue Cassae Scontrationem sn? s'cipiatj et coihteliigeníer cum Cassirio singulo Semestri Pensionum Repartitionis Plánum : quan^um neizipe cuiiibet pensionatorum Commembrorum, Viduarum, aut Orphanorum pro pr^xime praetsrito Semé* Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

40 4*4 stri compctat,acrpénc!endlim sit? elaboret, et consessurae Députationi fine adjustationis substernat. Cassirius tarri Ratiocinii super Perceptionibus, et Erogationibus, item super elocatís, aut exhaerentibus Capitalíbus, obvenicntibusque ab iisdem Interusuriis juxta praescribenda Formularia cuf&ndam, singulo Semestri totius Fundi S,ubstanüae Statum specífice deducendum, illa Commernfbra 3 quae nefors ultra praefixum Termirium in depuratione Competentiarum restaniiarii mansissent, nominetenus annuncianda, ac deniqúerationes super Perceptionibus, et Erogationibus de Semestri in SémestreDeputationi in solitis Sessiőnibus prorevisione exhibendas^ peracta autem earundem Revi. sione, bccürrentes Considerationes, et Refíexiones illico dilucidandas 9 et superandas jhabebit. Omnes Pecuniae, quae per médium annum, id est, usque SemestralemDeputatórum Cohsessum influxertmt, suppiitata praevie et retenta pro Exsolutione Ffcnsionum, ac Instituti Administrationis Expensarum necessaria Summa, indilate fáenori locentur, ita quidem, ut Cassirio nunquam magna aeris Summa prae íjnanibús relinquatur. Actuariö incumbet, Protocolla super címctispertractaüonibus duceré, Decisiones 3 et Conclusa Sessionum expedire 9 ctincta Instituti Acta, et Scfipta in Ordine con* Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. Jelzet:

41 *5 jseryare, &c Cassae. Contraséraiu^ani tenere. '.'.'* "'."..,' oiquidcm autem praevidere lieeat^ quod numerus Instituti Commembrorum sensim ádeo accreturus sít, ut praemeníionata tria Iridividua per decursum totius anni Laboribus. occupentur, adeoque ne~ zno étiam Officia Iiaec gratis.susceptuuis sít; hiric per Députationem Individuis hi» cómmehsúrata eorundeni Ágendis Salaria cjectanda.erúnt^ ut subiii a Cassirio et A- ctúa'rió pro jsecuritate concrqditae eisdera Soéialis: Cassaé etiam propöxtionata Cautió péti pösait* " '" I,..'., I 34* ' '.V Obligationes super Capitalibus,.ad Fundoi..EublicQs x elocahjdis# : xecipiendae> in jprhnáti hüjus Institiití^ Gista peculiart, triplicibus seris bbseratá,, in jcancellaria Instituti Directionis asserventur. E tribus aur tcm Cla'vibus una? Deputationis Praé$idí> altéra primo Ássessöri, tertia v^ro secuti^ do Ássessöri admanuetur. Dum Cista haec Obligatoriaiium aperitur, ut praeter r Dire~ ctöjrem, et dictos dnos Assessores plures ádhuc adsint, oportet. Ut autem Ábaiicnatio ejusmodi Obligatoriaiium quac^iia ratione praepcdiatur - 9 hae ita styiisabuntur :, ut uunquam alteri vendi, neque commu* tari, aut cedi, sed hequc Capitalia alias, quam solummodo erga praéviam scriptam Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728

42 JEdíctionern 5 ex parte Xnstltuti Directioüi^ exarandam, íevari possint. - 35* Instituti Commembra Praestationes suas pro praesenti, donec ad carundem Administrationis Faeilitationem pro hinc Remotis aíia Provisio fieri poterit, huc Budám ad Generalem Instituü Cassam de. fixis Termiois, in Qpusciilo Generálion* Instituti Principiornm 5 singulis Commem-- bris admanuando, ab ante denotatis, ad^ ministrent 3 supcr quibus tjpis excussae, Becessaria Subscriptione, et Sigillo próvi* sae Qüietantiae.respectivis Partibus-extradabuntur* Sufeseque,. dum nempe Societai numero : accreverit, Commembra, in uíio* eodezikpie Gomitatu -dégeqtia*' Cassirium FilialeM deli'gere poternnt, per qiiem ab mnibus incassatae Surnmae subíh. curri fiesupei necessaria speeifka Deductione se- ' mestraíiter ad hujatem Generalem Cassam promotcnáae, erunt. Quod Exsolutiones Pensionum, Com* membris, a loco Generális Cassae langin* quius remotis, obrenientium, concernit; hamm Cambialis Exsolutio, submissis prae* vie Directioni Quietantiis, medio Cameralium Cassarum in partibus.existentiunor, iibi id earundem ratioadmi&erit, praestan*. ' da, Insíituto huic ea Lege coiicessa habé* tur, ut.idcirco Dírectio, seu Cassirius In* Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár ' Jelzet:

43 $titutiprivntive scrnper cum Generáli Cassae Cameralis Praefectoratu Budensí sc*» met de casu ad. casum praevie coiníelligere? et Summás, foris exsolvendas $ isthic Parato, eidtm Generáli.Cassae enumerare teneatur. & 37+. Tota Societas Instituti mt Negotiorum Adminisrrationem juxta praemissa Principia delectae' "Deputationi quidem penitus concredit, et addicit, atqtie iis 3 quae per Deputationem pluralitate Votdrum jam decisa sünt," aquiescit. Éxcipiuntur attamen ü casus 3 ubi essentialis Modificátio, aut Muíatio -unius, aut alteriüs praemis» sorúm Principiorum Generalium, aut con-. dendurn nóvum Statútum, subversaretiir* Tali-in casu Objeetum.Quaestionis cuni ctis x Societatis Commembri$ communicandum 3 et per Vota majora decidendum esset. Porro, cum Excelsum Consiliunr Regium Locumtei^entiale Superinspectionem hujus Instituti Pensionalis suscipiat; manifestae, majorisque indaginis Querelae* quae nefors vei contra Instituti Diréctio^ n ti ni ex parte Commembrorum, yel verő vice versa contra Commembra ex parte Direcíionis exoriri possent > quaeve ex indole siia per ipsummet Consessum Depuíationalem, cum interventu Praesidis superari nequirent, aut etiam Queretae sin- Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

44 criiioriim Associatörum, se contra Instituti Sjstérna injuriatos esse "praetendentiufn^ ad práelaudatum Excelsum Consiliúm Reeium L'o.cunitenentiale pro-.deeisiqne de~. ferántur y Partes verő luijus superinspici. entis Fori Politici Adcorrimodatione ml«nus conteiítaeipro Quaestiönis naturaetiám adviam Juris- relegabiintúr. 'Caeterum autem délect^ Deputaíld Curaixi quqqué pensiönatoruni.orphan'ólum i«tatíturri, habi tufa est? iit iideni non solum in Religione debite educéntuf^ veram etiam adcondiscendas qiiasvis ne~ ccssariás,. tam eisdem qupndam proficúas; quarri et Pátriáé utiies Scíeiitiáá Sérití stixnutentur, ;, t ^ Denique delectá Dépütátió ; ét totá Societas cordi sibí habebit * üt Örphanis iriasculií P^st áöum, séqúiöris antem_sexus qost igiim- aetatis annum Beiieficio Pensíörtís amplius haud é^pácibüs, yel etiam maturius de alia qiiapiam corigfúa, ét lionesta Provisiohe pfospiciatuf, aut saltém Cömmeii.daCionibus, et Consiliis ómhé Aüxiliüra ad assequeridárii quö meliofeoí Sor^em praestötuf. Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

45 A* MEG-SZABADÍTÓ ÉNEKI SZERZEMÉNY M E L Y E T RAÜ : TENSTRAUCB ŰR KÉSZÍTETT NÉMET NYELVENNj S US Z M A Y E R ÚR PEDIG MUZSIKAI NÓTÁBA VETT. jf BÉT Sí SZABAD SEREG 9 hafznára a s Ts. IL nagy Bálházbann..jnriár. egynehánvfzor, mind a' F. Udvarnak, mind a' házba alig fértt nagy Sokaságnak különös meg indulásai és helybe - hagyásai között el énekeltetett* Most ngyan anynyi számú, V anynyi lábű 9 és ugyan azon Muzsikához-; de egyszersmind a' Magyar Nernzeíhez is alkalmaztatva Ma* gyárra fordíttatott. BÉTSBEN A* Magyar Hírmondó,.írói* költségével* Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. Jelzet:

46 Szorongattatásban lévő Népek" "siralmas,eneke. J aj í mint az árvíz ront, * bont, - tlp, Úgy rohant ránk..egy dühös Nép. Minden yefzély.; : fzémbetzll.vélön'fc Be mostoha időket'élünk!!' ; Egy Nép y mely? fzinte két Százzá Hogy már Európát tsigázza-. Kardja *s módija' mind untalan Rongált; de mind tsak haízontalan lm most ki-kiránváii'hartzra - Hullat maga előtt arizra ' % Már majd lántzáiban sóhajtunk! Jaj I!! nints. ki'segíthessen rajtunk; Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

47 A' Haza* Angyala* llecitativ. M i dolog? jajjatok Sziinynyék : O! be el rémületek í Jertek! Lelket öntök beletek : Hogy védelmet találjatok. Az.'Ellenség, kinek fegyvere Refzkettet, *s már fzinte le-vére Egy oly Nép? mely ki neveti A* virtust, és az Istenét is ni.eg-veti A* Kerefztyéneket rablani Akarja, 5 s hitektől fofztani. K irály lya' izékét mely le törte, ~S Magát is halálra gyötörte ; Melyért magoktól a' hbfzfzá Tűrő Egektol jö bofzfzií. Az a* Nép, mely Szabadságnak Papja Még is a' jármába kapja Mentenn.az el tsábított Népet^ Melyet, látjukl miként tépet, 9 S ily pokolbéli fzülettenn Egy jó Nép' fzíve meg rettennf " Etil jobb ho-gy efzetekenn jártok, 'Bízzatok, van Isten 's Király toki Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

48 Rajta! *.s úgy hartzoljatok Mint jók Hazátokhoz; így Lanrussal juthattok Vifzfza HonynyotQkhoz* Békességet fzerettek? Meg lefzfz tsak egygyesség Kell? mivel így veletek ]Sfem bír az ellenség. Számmal győzött Ö, eddig $ Mi is hát neveljük Sereginket, a 3 meddig ötét le teperjük. Hazátok' hív Fijai! Ki hinné róllatok : Hogy ellenség 5 rabjai Lenni akarjatok. Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

49 ^gj 'Legény, Recitativo Mi -i lelt engem? : mi tűz' Járá öfzfzé ísontom?1 Fejemre tám Laurust- e* fűz; Kinek vérét fzomjuzvánn ki ontom* Nofza, Földim! követnétek Példámat, Táborba fzáljünt, Hazánk' gyalázatját hogy fzenvednétek? Míg ellenséget nem vernétek. Jertek hát! hogy boízfzűt aljunk* Ária* Ki ki fzenvedjen Honjnja Mellett. * Azzal jár az A 9 ki magát ki vonja., ' 'Kém igaz Polgár az* Harízra Házunk' népéért: A 3 Terméfzet kiíztet: - Kiki _a? békességért Hordozza.e f tifztet* '^ Debrefeeni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

50 Isten a* Jók oltalma;' Rofzfznak hints kegyelem* Tsak a* virtus' jutalma A 9 fzcp győzedelem, (jf Néphez.} Hát rab-lántzonn Vbilintsenit Akartok heverni? {A? Nép,} Jíem^ *~* éppen nem/ (A y Legénye Söt addig kedvünk sintsen Míg már kezdjisk vernie Példátlan vitézségünk Meg nem fog lankadni 9 Míg magát ellenségünk ^ M e g nem fogja adni* Sokann éneklik együtt% Példátlan vitézségünk Meg nem fog lankadni > Míg magát ellenségünk Meg nem fogja adni % Debreceni Egyetem Egyetemi'és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

51 Magyar Menyeíske, Becitátiv. vjyőzedclcm!'látom bennetek Ég már a' Haza* fzerelme. ' Vitézekké'kell lennetek ^ /Azt súgja a' nemes.elme./. Vitéz Eleitek' árnyék! '' - Örvendeznek körűitetek. 9 S hívnak, hogy Magyarok 2 környéki* Méltó Fiai légyetek. Ária* Atyáitok' hírével, -Melyet kiki vérével Szerzett volt, Vfegyverével Ékesek iigy lefztek, -Ha.,- bár fzörnyű munkára; Hazánk' nyugodalmára, *& Mindnyájunk* vígságára Qy ozedelmet. vefztek. ; Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár

52 A' Haza' Angyala*.. -. Kecilativ. JVAásutt lakozó Vitéz Népek!, ' f. irályunk'.' Birodalmi fzépek* Vagyohtok' oltalmazzátok?, 5 S híretek,.mely maradt rátok. {Magyar Menyetske.) Nálunk mindég az újjító. Bátor lélek volt paizs 'a A' Meg-Szabadító. Parqfzt Leány. W lélek támadt fel Népiínkbenn ma ii«a* Haza* Angyala* - * Hárman éneklik együtt* Vitézségtek' hírének Hogy győzedelmi ének ^ * Zengjen - kiki végének " Azt tartsa mind végig* Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár '. Jelzet:

53 Parafzt Leány* Az ágyii dörgés, noha Rettentő, és mostoha: Él ne rettentsen soha A 3 fzép Békességig. Magyar Menyetske* Ősitek' tifztelete; Záfzlóink 5 betsűlete Mindnyájunknak élete Vállaitokonn ül. (Mind a 9 hármann.} Ha ti most segítitek Hazátok 5 V meg-fzerzítek Békességünket, héktek Kőfzönynyük egyedül. Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

54 Más Legény* Recitativ. M egyek én is! noha Feleségem 'S kis-gyermekim maradnak árvánn, Hogy Hazámhoz (tőlem őket el zárvánn) Meg tegyem kötelességem. Távozok! tsókjokra nem hajtok, Ö érttek fel-fegyverkezem. Hogy ha éltem' ott végezem 9 Á 9 Király fog könyörülni ő rajtuk* Aria» Kisdedeim! kezetek 9 Hijába nyújtjátok, Hijába sír fzemetek; Mert megy, megy Az-Úr*, (ki* oltalmába Ajánllak Édesim!) ' Küld engem a 5 tsatába, Éljetek Kedvesim!.. Atyitok^ Mely nagy gyönyörűségre Tartatik..életünk; -.A' : kív.ántt Békefségre '.^. Hogyha fzert teh-etünk. Debreceni, Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelze

55 Para zt JüMojv Recitativ* á\z Afzfzonyok* gyengébb Neitt^ Ámbár nem jó is. Katonának; Mégis meg~marad érdeme 5 Hogy ha Ő általa nyíük fzem Sok Hérósi munkára* Orfzágok 5 oltalmára, Vitézink' hadi Táborának* L'ányok! ha erre mehettek a Vitézi nevet nyerhettek. Ária* ; L'ányok! nofza-hozzátok (Van oly erő a? Szűzbe) K Legényeket tűzbe. - Kívánja Hazátok* így hartzoltok Hnnynyoiokbaiín* Belől Ti is, gerjefztvénn y s Szépscgtekkél terjéfztvénn A* * tüzet' másokbann* Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár v Jelzet:

56 Az első Legény, Kecitatir. hív Hazafi nevezet Alatt Jó Királyiját tifzteli, Ide! velem tsapjon kezet, Hogy életét is fel-fzenteli? *S esküdvéun elébb az égre Lépjen vélem fzövetségre.. Bé-fejezo Ének 9 melyet sokaim énekelnek. i.) E* Szövetség erőss legyen Isteni hajtsd füled'.'hozzánk. Jm Társaságunk el megyén, Hogy kéfz győzedelmet vegyen, Melyre nyugodjon Hazánk. Ez a 9 Kötés erőss legyen 9 Ó Isten! figyelmezz ránk. (/f Nép.) Ez a 5 Kötés erőss legyen Óh Isten figyelmezz ránk] Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

57 . * * * % Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Héönyvtár Jelzet: a.) Gjalázatosőfe- kik felnek Ezerszer fzebb meg-halni, Hazánkbami lám sokann élnek- Kikből nagy lelkek befzélnek! "Nem is fognak meg-tsalni. Jaj azoknak, kik úgy élnek Hogy nem tudnak meg-halni. (JP Nép.) Jaj azoknak, kik-úgy élnek, Hogy nem kéfzek meg-halni. %.) E' hartzíól függ betsuletünk, Szerentsénk és Vagyonunk. 9 S ha ily prédát el vehetünk Az ellenségtől, ''& - nyerhetünk i Magunkra fzép hírt vonunk. E* hartzttól függ betsuletünk Szerentsénk és Vagyonunk. (A> Nép.) E* harzttól függ betsuletünk - 9 t Szerentsénk és Vagyonunk* * - 4,) Majd ki megy a? hír felölünk Hogy Seregink gyozének* Pajtás! a' kiket gyűlölünk 'Minden Félénkek mellölünk, Lisdtsakl el fzökdösének,.

58 Még fzebb lefatz ho^jj* tsak felőlünk Zeng győzedelmi ének. (^f Nép.) Még fzebb lefzfz? hogy tsak felőlünk Zeng győzedelmi ének, 5.) Szent Hitünket Királyunkat^ Hazánkat, 's Törvényünket 9 Védelmezzük Vagyonunkat^ Egyesítvén mi magunkat, Ki vonván fegyverünket,. Oltalmazzuk Királyunkat, Hazánkat? s Törvényünket* (A* Nép.) Oltalmazzuk Királyunkat, Hazánkat *$ Törvényünket. 6.) Oh ki ne kívánna menni^ A 9 Rajnához sietvén, Károly Fő-Héróssal lenni,, Sok vefzélylyibehn réfzt venni; Győzedelmet liirdetvénn, ; Károly Héróssal fzép lenni, Győzedelmet hirdet venni Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

59 líjj^ss^^sssesffle^isi^a (A 9 Nép,) '. Karolj Héróssai ízép lenni 9 Győzedelmet iiirdelvénn, * 7.) Ferentz jó Királyunk éljen! Kinek oly kegyes híve. ' 'A' ki hogy rajtunk segéljen, 5 És'benne Minden reményijén ' Az, mindenkori míve. Ferentz jó Királyunk éljen, Kinek oly kegyes fzíve. (A Nép.) Ferentz jó Királyunk éljen 1 Kinek oly kegyes lzíve. '" g,) Isteni gyönyörködj élt'ébenn, Hogy Atyánk soká légyen, Hogy Hazánkat védelmezze Vitézivel bé-fedeztfe J S áldozatokat tegyen, Hogy sok Fijak' idejébem* Királyi Remek légyen. {A Nép.).'.. Hogy sok Fiak 3 idejébenn^. Királyi Remek légyen. -. Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet:

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire KOCSÁR MIKLÓS Dalok magyar költk verseire Énekhangra és zongorára 2. Gyurkovics Tibor versei ÖLELJ MEG ENGEM, ISTEN 1. Fönn 2. Antifóna 3. Figura 4. Istenem LÁTJÁTOK FELEIM KÉRÉS EGYHELYBEN POR-DAL Kontrapunkt

Részletesebben

P. JofepJti ÉJfflovm, Ordjnis Miíiorum Conventualiiim,

P. JofepJti ÉJfflovm, Ordjnis Miíiorum Conventualiiim, P. JofepJti ÉJfflovm, Ordjnis Miíiorum Conventualiiim, C ^ MAGYAR HÍRMONDÓ L S Q SZAKASZ, B 'é t s b @n. Hűmmel J. IX betűivel, i 7 9 * Be - vezetés. -Néhai Grőf HADIK ANDRÁS.* i.- " Született. # ' Magyar

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Gábeli Ádám és felesége, Gábeli Teréz gyerekeikkel az 1900-as években

Gábeli Ádám és felesége, Gábeli Teréz gyerekeikkel az 1900-as években A falu lakói A fa lu ban az 1800-as évek vé gé ig szin te csak a né met nem - ze ti sé gû õs la ko sok éltek. Az 1890-es évek vé gé tõl azon ban a bánya nyi tás ha tá sá ra na gyon sok bá nyász ér ke zett,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft JÚLIUS 15. oldal oldal. A köz tár sa sá gi el nök 101/2011. (V. 20.) KE ha tá ro za ta

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft JÚLIUS 15. oldal oldal. A köz tár sa sá gi el nök 101/2011. (V. 20.) KE ha tá ro za ta III. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM Ára: 1700 Ft 2011. JÚLIUS 15. TARTALOM oldal oldal JOGSZABÁLYOK A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter 24/2011. (V. 18.) NEFMI ren de le te az egyes sa já tos köz ok ta tá si fel ada

Részletesebben

A Griff halála. The Death of Griff. énekhangra / for voice. jön. œ œ. œ œ œ. œ J. œ œ œ b J œ. & œ œ. n œ œ # œ œ. szí -vű sze-gé-nyek kon-ga.

A Griff halála. The Death of Griff. énekhangra / for voice. jön. œ œ. œ œ œ. œ J. œ œ œ b J œ. & œ œ. n œ œ # œ œ. szí -vű sze-gé-nyek kon-ga. A Giff hlál The Deth of Giff éekhg / fo voice Vákoyi Aikó vesée / o Aikó Vákoyi s poe (A vih születése / Bith of Sto) # Ngy i - dő ö Ngy i - dő ö Ngy i - dő ö #. # #. # #. Tás Beische-Mtyó #. #. # #. #..

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

XVI. oily sokáig pusztán hevernek, a hoszszas idő,

XVI. oily sokáig pusztán hevernek, a hoszszas idő, 250 oily sokáig pusztán hevernek, a hoszszas idő, hó, esso, nap* súgárai, hideg és meleg, meg nem emésztette egészen, sőt némelly részeikben olly annyira egybe forrasztotta, hogy egymástól tsak nagy erő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán

MESEBÁL 3.A hõs kisegér Huszti Zoltán MSBÁL. hõs kisegér Huszti Zoltán nek 12 Marsch lt egy - szerélt a kam - ra sar - ka mé - lyén, Laczó Zoltán Vince lt egy - szerélt egy órus ora hõs kis - e-gér. Hosz - szú far - ka volt és büsz - ke nagy

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

34. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 28., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1495, Ft. Oldal

34. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 28., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1495, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 28., kedd 34. szám Ára: 1495, Ft TARTALOMJEGYZÉK 68/2006. (III. 28.) Korm. r. A Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács ról... 2906 69/2006.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

149. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

149. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 14., hétfõ 149. szám TARTALOMJEGYZÉK 247/2005. (XI. 14.) Korm. r. A 2006. évre vo nat ko zó Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si Prog

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú ni us 7., szerda 68. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2006. (VI. 7.) GKM r. Az áruk nak TIR-iga zol vánnyal tör té nõ nem zet kö zi fu va ro

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 598 Ft febru ár 1. TARTALOM. II. rész

XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 598 Ft febru ár 1. TARTALOM. II. rész XII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 598 Ft 2006. febru ár 1. TARTALOM II. rész 2005: CXXXII. tv. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

84. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

84. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 30., szombat TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIII. tv. A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXIII. tör vény mó do - sí tá sá ról...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ HSZNÁLTI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTTÓ INTEGRÁLT RENDSZERSZBÁLYZÓ 3.0211522 MD11029-2011-10-20 TRTLOMJEGYZÉK 4 5 10 12 14 16 18 22 IR 7 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 5. 1. 2. 3. 5. HMV 08: 50 VE 10/06/11 M01 U: 00. 0

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

70. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125, Ft. Oldal

70. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 22., péntek 70. szám Ára: 1125, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 110/2009. (V. 22.) Korm. ren de let Az egyes gaz dál ko dó szer ve ze tek ré szé re

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

MŰHIBAPEREK LEVÉLTÁRI ADATAIBÓL

MŰHIBAPEREK LEVÉLTÁRI ADATAIBÓL MŰHIBAPEREK LEVÉLTÁRI ADATAIBÓL A XVI. századtól kezdve jó néhány műhibaper okmányát vagy a vonatkozó jegyzőkönyveket ismerjük Magyary-Kossa és más szerzők közleményeiből. (Sopron, 1499; Pozsony, 1582;

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 16., kedd 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 2004: CIV. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szóló 1949. évi XX. tör - vény mó do sí tá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

132. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 4., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

132. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 4., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 4., csütörtök 132. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 254/2007. (X. 4.) Korm. r. Az ál lam i va gyon nal való gaz dál ko dás ról... 9636 255/2007.

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról Bányák Mi még úgy kö szön tünk az is ko lá ban, hogy: Jó sze ren csét! Most, 40 év vel az utol só bá nya be zá rá sa után, már szin te nyo ma sem ma radt an nak, hogy Pilisszentiván bá nyász fa lu volt

Részletesebben

A Kormány rendeletei

A Kormány rendeletei 2007/39. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2547 A Kormány rendeletei A Kormány 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, március 30. Ára: 3310 Ft 4. szám. RENDELETEK 9/2009. (II. 27.) MNB rendelet

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, március 30. Ára: 3310 Ft 4. szám. RENDELETEK 9/2009. (II. 27.) MNB rendelet Bu da pest, 2009. március 30. Ára: 3310 Ft 4. szám TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 9/2009. (II. 27.) MNB rendelet 11/2009. (II. 27.) MNB rendelet A tõkepiacról szóló törvény szerinti elszámolóházi tevékenységet

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 29., szer da TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2541, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, no vem ber 29., szer da TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2541, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 29., szer da 146. szám Ára: 2541, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: XCVII. tv. Az egész ség ügy ben mû kö dõ szak mai ka ma rák ról... 11162 2006:

Részletesebben

6. Róka fogta csuka, csuka fogta róka

6. Róka fogta csuka, csuka fogta róka 6. Róka fogta csuka, csuka fogta róka 106 Allegretto Markal Mátyás, Szilágyi, Garai, Beckensloer, Õrök piano 5 5 Két kapuõr kíséretében Markal lép Mátyás trónusa elé egy zsákkal a hátán. A - ki a 5 5 9

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

1. Bevezetés. Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus. œ œ. A-nyám? œ œ œ Œ Ó. Te al - kot - tál en-gem, vagyté-ged. œ Ó. meg-osz-szam?

1. Bevezetés. Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus. œ œ. A-nyám? œ œ œ Œ Ó. Te al - kot - tál en-gem, vagyté-ged. œ Ó. meg-osz-szam? eat 1 evezetés b 4 Œ Œ Œ Œ Œ Œ U-r, ki vagy? U-r, ki vagy? 5 b 8 b Heavy 11 is b Szi-go-rú -tyám len-nél, vagy sze-re-tő Œ ség meg-szü-le-tett? gm -nyám? 7 Te len-nél # # -vagy a Tör-vény, mely u-ral-ko-dik

Részletesebben

Garay János: Viszontlátás Szegszárdon. kk s s. kz k k t. Kö - szönt-ve, szü-lı - föl-dem szép ha - tá-ra, Kö - szönt-ve tı-lem any-nyi év u-

Garay János: Viszontlátás Szegszárdon. kk s s. kz k k t. Kö - szönt-ve, szü-lı - föl-dem szép ha - tá-ra, Kö - szönt-ve tı-lem any-nyi év u- aray János: Viszonláás Szegszáron iola Péer, 2012.=60 a 6 s s s s s so s s s 8 o nz nz nz nz nzn Ob. Blf. a 68 s C s s s s am s s n s s s s s s a s s s s s o am am C a a nz nz nz nz nz nznz nz nz nz nz

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben