A nagy adathalmazokkal kapcsolatos kormányzati feladatok. vezetői tájékoztató anyag a big datá -ról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nagy adathalmazokkal kapcsolatos kormányzati feladatok. vezetői tájékoztató anyag a big datá -ról"

Átírás

1 A nagy adathalmazokkal kapcsolatos kormányzati feladatok vezetői tájékoztató anyag a big datá -ról

2 1 Összefoglalás Hatalmas gazdasági, foglalkoztatási, életminőség-javítási potenciál rejlik az egyre nagyobb mennyiségben keletkező elektronikus adatokban különösen a gyorsan növekvő méretű adathalmazokban. Az Európai Bizottság legutóbb közleményben hívta fel a tagországok figyelmét, hogy ne menjenek el lehunyt szemmel a big data mellett. (Angol terminológiában így nevezik a különösen nagy adathalmazokat.) Az igen nagy méretű adathalmazok már nem dolgozhatók fel hagyományos módszerekkel, ezért de más okok miatt is nagy kihívást jelent a kormányzatok számára a hasznosításuk. Ráadásul önmagukban nem is kezelhetők e kihívások, mivel ez a szakterület több más területtel is szoros kapcsolatban van. Az alábbi tájékoztató felvázolja a nagy adathalmazokban rejlő lehetőségeket, felsorolja a legfontosabb problémákat, kapcsolódó területeket, és megnevezi a legsürgősebb teendőket. Ez utóbbiak közül elsőként javaslatot tesz egy mélyebb helyzetelemzést, problémafeltárást, valamint egy részletesebb tevékenységi tervet tartalmazó fehér könyv elkészítésére, egyúttal felvetve, hogy akár sor kerülhetne egy olyan, átfogó kormányzati adatpolitikai stratégia kidolgozására is, amelynek részét képezhetné a nagy adathalmazok problematikája. 2 Bevezetés Minden percben 1,7 billiárd (1,7 x ) bájt mennyiségű adat keletkezik világszerte, ráadásul az adatforgalom és az adatszolgáltatás volumene évente 40%-kal nő, ami hétszer gyorsabb, mint az információs és kommunikációs piac teljes növekedése. Különösen figyelemreméltó, hogy ennek a gigantikus mennyiségű adatnak köszönhetően jelentős előrelépést sikerült elérni több területen, pl. az egészségügyi diagnosztika, a szélerőműparkok helyszínének kiválasztása, a közlekedési torlódások megelőzése, a terméshozamok előrejelzése, a személyre szabott orvoslás és az élelmiszer-logisztika terén. A nagy adathalmazok technológiája és a kapcsolódó szolgáltatások globális piacának értéke 2015-re el fogja érni a 16,9 milliárd USA dollárt, és várhatóan sok százezer ehhez kapcsolódó munkahely fog létesülni világszerte. A döntéseiket az adatokból nyert ismereteik alapján meghozó vállalkozások 5-6%-kal képesek növelni termelékenységüket, a kormányok pedig lényegesen jobb minőségű döntéseket hozhatnak, ha hatásvizsgálataikhoz felhasználják a kormányzatban keletkezett óriási - 2 -

3 adatvagyont. 1 Az okos mobileszközök térnyerésével óriási lehetőségek nyílnak meg a valósidejű és a meghatározott földrajzi helyekhez, különösen a felhasználók aktuális tartózkodási helyéhez kapcsolódó információk hasznosítása révén mind a magánemberek, mind a vállalkozások számára. A különlegesen nagy adathalmazokkal, melyek mérete néhány terabájttól akár petabájtokig is terjedhet, két okból is külön kell foglalkozni: egyrészt nemcsak mennyiségileg több információ nyerhető belőlük, mint a kisebb adatbázisokból, nyilvántartásokból, hanem teljesen más, a döntések előkészítéséhez sokkal jobban használható információk is, másrészt speciális technikákat igényel az ilyen adathalmazok kezelése, egymással kombinált felhasználása és a speciális információk kinyerése. 3 Problémák és tennivalók Annak érdekében, hogy az EU tagállamainak kormányai, a polgárok és a vállalkozások minél nagyobb mértékben ki tudják aknázni az adatokban rejlő lehetőségeket, az Európai Bizottság már több közleményben is felhívta a tagállamok figyelmét a nagy adathalmazokban rejlő lehetőségekre és az elhárítandó akadályokra. A legutóbbi, július 2-án közzétett bizottsági közlemény megállapításait a magyar helyzetre vetítve az alábbiakban fogalmazhatjuk meg, hogy hazánkban mi hátráltatja a technológiának a kormányzati szférában való térnyerését: 1. nincs a témával foglalkozó, kormányzati szintű stratégia, elemzés, koncepció; 2. nincs kellő ismertsége a témának az állami döntéshozók és a potenciális felhasználók szintjén, így nincs kifejezett akár anyagi források elkülönítését is vállaló döntéshozói elkötelezettség sem a témában rejlő lehetőségek kiaknázása mellett; 3. széttagolt és bonyolult a jogi szabályozás; 4. hiányzik a kellő infrastruktúra, és nem elegendők a finanszírozási lehetőségek; 5. nincs elég adatszakértő, illetve megfelelő felkészültségű egyéb szakember; 6. nincs sem országon belüli, sem más országokkal való együttműködés a témában. 1 A július 2-án közzétett Európai Bizottsági sajtóközlemény: A Bizottság felhívja a tagállamok figyelmét, hogy ne menjenek el lehunyt szemmel a big data mellett European Commission - IP/14/769, 02/07/

4 Ugyancsak a bizottsági közlemény nyomán az alábbi kormányzati teendők látszanak a legfontosabbaknak a problémák kezelésére: 1. egy könnyen érthető, széles körben megvitatandó stratégiai előkészítő anyag elkészítése; 2. a hazai és nemzetközi adatszabványok feltérképezése, a hiányosságok azonosítása; 3. a vonatkozó szabályozás felülvizsgálata, a gyűjtött adatokhoz fűződő tulajdonjogok és az adatszolgáltatással kapcsolatos felelősségek megfelelő szabályozása; 4. együttműködési formák keresése a köz-, a vállalati, a civil és az akadémiai szféra adattulajdonosai, szolgáltatói, kutatói és felhasználói között hazánkban és külföldön egyaránt; 5. bekapcsolódás a Horizont 2020 kutatási és innovációs program keretében létrehozandó nyíltadat-inkubátor létrehozásába, ami megkönnyíti a kkv-k számára ellátási láncaik kiépítését és a felhőalapú számítástechnika nagyobb fokú kihasználását; 6. szuper-számítástechnikai kiválósági központok ( centers of excellence ) fejlesztése a képzett adatszakértők számának növelése érdekében. Mindehhez hozzátehetjük még, hogy a nagy adathalmazokkal kapcsolatban a kormányzatnak további sokrétű szerepe van, amit célszerű már a stratégiaalkotás fázisában megfelelően kezelni: az ország versenyképessége növelése érdekében a megfelelő jogszabályi és innovációs környezet megteremtésével ösztönöznie, támogatnia kell a nagy adathalmazokhoz kapcsolódó ipar fejlődését; példát kell mutatnia a nagy adathalmazokhoz kapcsolódó termékek felhasználójaként (jobb minőségű döntés-előkészítés, személyre szabott szolgáltatások nyújtása stb.); alap- és üzemanyagot kell biztosítania a nagy adathalmazokhoz kapcsolódó fejlesztések és szolgáltatások számára a közadatok minél nagyobb hányadának nyilvánossá tétele által. Nagyon fontos annak tudatosítása, hogy korunkban az adatok beleértve a nagy adathalmazokat is a munkaerőhöz, a természeti kincsekhez hasonlóan termelőerővé válnak, ráadásul olyan termelőerővé, amely a használata során nem kopik el, újra és újra hasznosul, ha megfelelő környezetbe helyezzük

5 4 Kapcsolódó területek Az alábbiakban felsorolunk néhány kapcsolódó területet, amit a készítendő stratégiának feltétlenül figyelembe kell még vennie, mivel a nagy adathalmazok problematikáját általában nem lehet önállóan tárgyalni. A. Nyílt adatok, közadatok újrahasznosíthatósága, döntés-előkészítéshez szükséges adatok A világban keletkező, rohamosan növekvő mennyiségű elektronikus adatok különböző halmazokba rendezhetők. Az egyes halmazok kapcsolatát az alábbi ábra szemlélteti: 2 Az egyes adatféleségek közötti összefüggések Az ábrából látható, hogy világon fellelhető valamennyi adatnak csak egy része alkot nagy adathalmazokat ( big data ), vagyis különlegesen nagy volumenű, gyorsan keletkező, digitálisan rögzített adategyütteseket. Vannak és továbbra is lesznek más 2 Forrás: Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity - McKinsey Global Institute,

6 jellegű és felhasználású adatok is, pl. papíralapú információk, hagyományos formában rögzített kép és hanganyagok stb. A nyílt adatok ( open data ) jelentős része nagy adathalmaz, de a hagyományos adatok egy része is megfelelhet a nyílt adatállományokkal szemben támasztott követelményeknek, miszerint a kormányzatok, intézmények, vállalatok és magánszemélyek az általuk birtokolt adatokat mások rendelkezésére bocsájtják, úgy, hogy azok újrahasznosítása a felhasználók széles köre számára megengedett. A nyílt adatok gépi felhasználásra, automatikus feldolgozásra alkalmas formában kerülnek nyilvánosságra, ingyen, esetleg elhanyagolható nagyságú díjazás ellenében használhatóak, felhasználásukat, átalakításukat és szétosztásukat jogszabályok nem, vagy csak csekély mértékben korlátozzák. A nyílt adatok halmazának a nyílt kormányzati adatok ( open government data ) egy speciális és igen fontos részét képezik. A nyílt kormányzati adatok lényege abban áll, hogy a közpénzen gyűjtött adatokat újrahasznosítás céljából a kormányzatok a társadalom rendelkezésére bocsássák, ezáltal felpezsdítsék a vállalkozói kedvet, és serkentsék a gazdasági növekedést. Fontos hangsúlyozni, hogy a nyílt adat nem azonos a kormányzati munka átláthatóságát, a közpénzek elköltését nyomon követő adatoknak az információ szabadsága jegyében történő nyilvánosságra hozatalával, bár a két halmaznak vannak közös részei. A MyData halmaz azokat az adatokat, információkat tartalmazza, amelyeket természetes és jogi személyekről gyűjtenek az állami intézmények, pénzügyi és közüzemi szolgáltatók, különféle termékeket és szolgáltatásokat értékesítő cégek, és megosztják azokkal, akikről gyűjtötték ezeket. Pl. az egészségügyi intézmények hozzáférhetővé teszik a pácienseik számára a betegségeikre, kezelésükre, vizsgálataikra vonatkozó információkat, vagy a bankunk lehetővé teszi a számlaforgalmunk ellenőrzését, a mobilszolgáltatónktól hívásinformációkat kérhetünk stb. A nagy adathalmazok jelentős része a közszférában keletkezik (téradatok, statisztikai, egészségügyi, meteorológiai, környezetvédelmi adatok stb.), és többségük közérdekű adatnak vagy közérdekből nyilvános adatnak minősül. Ezen adatok nagy hányada a - 6 -

7 közadatok újrahasznosítására vonatkozó európai uniós irányelv 3 (az ún. PSI-irányelv) és az azt átültető magyar szabályozás 4 hatálya alá is tartozik. A nagy adathalmazok problematikájának ezért egyik központi kérdése azok elérhetősége, hozzáférésük költsége. Általános elvárás például, hogy a tagállamok gondoskodjanak a közadatok további felhasználhatóságáról, továbbá, hogy minden ilyen adathalmazt a jövőben a további felhasználhatóságuk figyelembevételével készítsenek el. A közadatok ügyének jelentőségét az EU stratégái is felismerték, ezért a Digitális Menetrend I. pillérjének 3. intézkedése a közadatok újrahasznosításának fontosságáról szól decemberében a Bizottság egy, a nyílt adatokra vonatkozó csomagtervet 5 fogadott el, aminek sarkalatos pontját képezi, hogy aktualizálni kell a közszféra birtokában lévő információvagyon újrahasznosítására vonatkozó PSI irányelvet. Ez 2013 júniusában történt meg, ekkor adta ki a Parlament és a Tanács a PSI irányelv módosításáról szóló iránylevét. 6 Az ebben foglaltakat a tagállamoknak legkésőbb június 30-ig kell beilleszteniük a nemzeti jogszabályaikba. Az új PSIirányelv legfontosabb kitétele, hogy alapesetben minden közadat újrahasznosítható, külön kell meghatározni azon adatok körét, amelyekre nem vonatkozik ez a szabály. Megjegyezzük még, hogy a nagy adathalmazok jelentős részére a központi államigazgatási szerveknek döntéseik előkészítéséhez is szükségük van, ezért ezekre az adathalmazokra vonatkozik a döntés-előkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló szabályozás is. 7 3 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK Irányelve (2003. november 17.) a közszféra információinak további felhasználásáról évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról 5 COM(2011) 882 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Nyílt adatok az innováció, a növekedés és az átlátható kormányzás mozgatórugói 6 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/37/EU Irányelve (2013. június 26.) a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv módosításáról évi CI. törvény a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló évi CI. törvény végrehajtásáról - 7 -

8 B. Nemzeti adatvagyon, nyilvántartások minősége, együttműködő-képessége A nagy adathalmazok többsége része a nemzeti adatvagyonnak. Egy részük egyúttal olyan nyilvántartás is, amelynek minősége javításra szorul, és amelyek harmonizálását, együttműködő-képességét meg kell teremteni használhatóságuk érdekében. Az előző EU-s költségvetési ciklusban több közfeladatot ellátó szerv nyilvántartásának és információs rendszerének fejlesztése valósult meg az EKOP-ból történő finanszírozással (pl. a KSH elektronikus adatgyűjtési rendszerének fejlesztése és kiszélesítése, a központi szabálysértési nyilvántartás megvalósítása, az integrált nemzeti ingatlankataszter létrehozása, Központi Illetményszámfejtési Rendszer kifejlesztése). C. Adatvédelem Sok nagy adathalmaz tartalmaz személyes adatokat is. Az ilyen jellegű adathalmazok feldolgozása, felhasználása jelentős adatvédelmi aggályokat vethet fel, amelyek megfelelő kezelése akár közbizalmi kérdésként is tekinthető. A meglévő nemzetközi példák (legjobb gyakorlatok) esetében ezért központi kérdés az anonimizálás köre, módja, feltételei. A hazai stratégiaalkotásnál emiatt kiemelten vizsgálandó az adatok felhasználhatósága, az anonimizálás köre és módja, a külföldön az anonimizálásra már létező műszaki megoldások hazai alkalmazhatósága, továbbá az anonimizálással kapcsolatos közbizalom megszerzésének módszertana. D. Felhőtechnika, szuper-számítástehnika Méretüknél fogva a nagy adathalmazokban rejlő lehetőségek a felhőalapú technika és esetenként a szuper-számítástehnika alkalmazásával aknázhatók ki leginkább. Ilyen technikát a nagy nemzetközi cégek már régóta alkalmaznak. Az Európai Unióban úgynevezett kiválósági központokat javasolnak létrehozni ezeken a területeken a nagy hozzáadott értékű feladatok elvégzésére. A kiválósági központokban lehetőség nyílik az emberi és technológiai (számítógépes) erőforrások minél jobb kihasználására, a felhasználók által igényelt alkalmazások fejlesztésére. A szuper-számítástehnikán kívül fontos szerepet kap az adatok menedzselése, tárolása, összekapcsolása és a biztonság. A Horizont 2020 Tudományos Kiválóság fejezetében (Centres of Excellence for computing applications, EINFRA ) 2015-ös határidővel kiírásra kerülő pályázat ezt a témát hirdette meg. Magyarországon szóba jöhet a szuper

9 számítástehnikával foglalkozó NIIFI és MTA SZTAKI, továbbá a kiválósági központként működő EIT ICT Labs társult tagjaként az ELTE-BME szerepe is fontos lehet. E. Adatbiztonság, kiberbiztonság A nagy adathalmazok felhasználásához szorosan kapcsolódó adatbiztonság és kiberbiztonság területén nagy hiány mutatkozik a szükséges infrastruktúra és szakértelem tekintetében, amely elengedhetetlen a nagyméretű és bonyolult adatok lehetőségeinek kiaknázásához. A stratégiaalkotás során az adatok tulajdonjogának új értelmezését lehetővé tevő szabályrendszer megalkotása mellett az olyan adatszolgáltatásért viselt felelősségeket is újra kell gondolni, amelynek során a dolgok internetéből (IoT), valamint a gép-gép (M2M) kommunikációból származó adatok jelennek meg. 5 Finanszírozási lehetőségek A stratégiai előkészítő anyag elkészítése, az adatszabványok feltérképezése, a nyíltadatinkubátor létrehozásába történő bekapcsolódás, szuper-számítástechnikai kiválósági központok fejlesztése finanszírozásának vizsgálatakor első körben az operatív programok keretében történő projektnevesítés és elszámolhatóság kérdése vizsgálandó. A szakminisztériumok tájékoztatása alapján nem jelent problémát, hogy jelenleg egyik operatív program sem nevesíti a feladatot, ugyanis pl. a GINOP szerteágazó informatikai és kutatásfejlesztési, innovációs prioritásai és intézkedései lehetőséget biztosítanak arra, hogy a nagy adathalmazok kérdésköre szerepelhessen egyes projektekben. A Horizont 2020 program keretében egyértelmű lehetőség mutatkozik a finanszírozásra, itt az állami szerepvállalás mikéntje lehet kérdéses, mivel direkt EU-s pályázatokról van szó és a jelentkezők az állami szektoron kívülről is indulhatnak. Az állami szerepvállalás a potenciális pályázók azonosítása és ösztönzése lehet, illetve egy többszereplős konzorciumban képzelhető el közigazgatási szerv belépése. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 2014-es munkatervéhez jelenleg két pályázati csatorna van nyitva, de ezek nem a nagy adathalmazok témakörére fókuszálnak. Egyeztetés alatt van a tagállamokkal a CEF 2015-ös munkaterve, aminek része lehet a nagy adathalmazok kérdésköre is

10 Megvizsgálandó továbbá, hogy a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap forrásai igénybe vehetők-e ilyen célokra. 6 Javasolt első lépés Javasoljuk, hogy első lépésként készüljön a szakterületre vonatkozóan egy fehér könyv, amely megfelel a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 34. -ában foglalt követelményeknek. A dokumentum javasolt tartalma: 1) A szakterület bemutatása - elemzések, trendek - kapcsolódó szakterületek 2) Hazai és nemzetközi helyzetelemzés - hazai adatvagyon áttekintése - nagy hazai adattárház-projektek (NAV, OEP stb.), kutatási eredmények (MTA SZTAKI, ELTE, BME, NIIFI stb.), Big Data Public Private Forum, sikeres nemzetközi projektek, legjobb gyakorlatok - az EU páneurópai törekvései, finanszírozási lehetőségek - az EU tagállamai és más országok eredményei, hazai hasznosításra alkalmas jó gyakorlatai - szabályozás, szabványosítás 3) Kormányzati lépéseket igénylő kihívások - vonatkozó kormányzati stratégia elkészítése - hazai és nemzetközi (köztük uniós) együttműködések kialakítása - szabályozás felülvizsgálata - szabványosítás - kiválósági központok fejlesztésének ösztönzése 4) A javasolt beavatkozások területei - szabályozási szint - közpolitikai szint - finanszírozási szint

11 A javasolt fehér könyv az elkészítésére vonatkozó vezetői döntés megszületése után, a szükséges erőforrások megléte esetén és az érintett szervek (az európai uniós források felhasználásáért, a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért, az informatikáért, az e-közigazgatásért felelős minisztériumok) érdemi együttműködése mellett 4-6 hónap alatt elkészíthető. (Hasonló jellegű, más témájú dokumentum megírása az előző EU-s költségvetési ciklusban az ÁROP források terhére valósult meg pl.: Zöld könyv az infokommunikációs szektor közötti fejlesztési irányairól.) Javasoljuk továbbá, hogy a fehér könyvön túl készüljön egy átfogóbb stratégiai tervdokumentum a teljes kormányzati adatpolitikáról, amely a nagy adathalmazok felhasználásán túl kiterjedne a nyílt adatokra, a közadatok újrahasznosítására, a nemzeti adatvagyonra és a nyilvántartások kérdéseire is, különös tekintettel a módosított PSIirányelv hazai jogrendszerbe történő beillesztésére. Egy ilyen dokumentum elkészítése természetesen már lényegesen összetettebb feladat lenne

12 I. melléklet: A témában figyelembe vehető szabályozások, stratégiák, intézkedési tervek Konkrétan a témára vonatkozó szabályozásra nincs példa: valószínűleg ilyenre nincs is szükség. Amint azonban a korábbiakban már szerepelt, a nagy adathalmazok kérdésköre szorosan kapcsolódik más témákhoz (nyílt adatok, közadatok újrahasznosítása, adatvédelem, szellemi tulajdonjogok, adatbiztonság, kiberbiztonság stb.), amelyeknek kiterjedt szabályozásuk van világszerte, így hazánkban is, sőt számos területen uniós szabályozás is van érvényben. Mindezen jogforrásoknak még csak a felsorolása is meghaladja ezen anyag kereteit, de az uniós és a hazai szabályozás fontosabb elemei már szerepeltek a korábbi fejezetek lábjegyzeteiben. Koncepcionális, stratégiai szinten elsősorban az Úton a prosperáló adatközpontú gazdaság felé című bizottsági közleményt érdemes megemlíteni 8. Ez a téma fontosságának, az európai helyzetnek, a problémáknak bemutatásán, kitörési pontok keresésén túl egy nagyon általános, elsősorban a Bizottságot érintő feladattervet vázol fel a közösségépítés és a keretfeltételek kialakítása terén. Egy ennél szélesebb tematikájú anyag is készül az Európai Unióban: az Európai adat értéklánc stratégia, amelynek még csak tervezete ismert Ez célul tűzné ki egy koherens európai adat ökoszisztéma kiépítését, az adatokkal kapcsolatos kutatások és innováció ösztönzését és az adatokban rejlő értékek felszínre hozásához szükséges keretfeltételek megteremtését. A szakterület országos stratégiai szintű kezelésére Ausztráliában láthatunk példát. 9 anyag olyan központi feladatok kijelöléséig jut el, mint útmutató készítése kormányzati intézmények és szakemberek számára, akadályok beazonosítása, ismeretek növelése, adatregiszter létrehozása, műszaki fejlődés monitorozása. Más országok, pl. UK, Franciaország, Ausztria esetében inkább az jellemző, hogy nincs külön stratégiájuk erre a területre, hanem országos adatstratégiájukban kap jelentős szerepel a nagy adathalmazok használata 10. Az 8 Úton a prosperáló adatközpontú gazdaság felé, A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági És Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, Brüsszel, COM(2014) 442 final 9 The Australian Public Service Big Data Strategy, Pl.: Seizing the data opportunity. A strategy for UK data capability,

13 Megemlíthető még az is, hogy a Horizont 2020 uniós keretprogram ICT akciójában is szerepel a nyílt adatok mellett a nagy adathalmazokkal kapcsolatos kutatás, az ICT akció pedig kimondottan a nagy adathalmazokról fog szólni. Az ICT re 88 javaslat érkezett, amiből 9-et fogadtak el. Célszerű lesz figyelemmel kísérni ezeknek a projekteknek az előrehaladását is, mert hasznos információkkal szolgálhatnak a téma fejlődésével kapcsolatosan

14 II. melléklet: Nagy adathalmazokat elemző termékek A piacon számos olyan eszközt kínálnak, amely alkalmas nagy adathalmazok kezelésére, elemzésére. A jelen dokumentum keretei összehasonlító vizsgálatot nem tesznek lehetővé, ezért csak egy példálózó felsorolásra szorítkozhatunk: 1010data eszközei Actian termékei Cloudera Enterprise EMC Big Data termékei (pl. Big Data Explorer) FICO Big Data eszközei HP HAVEn Hortonworks Data Platform (HDP) IBM Watson Foundation InfiniDB eszközei Infobright termékei Kognitio szoftvere MapR terméke Microsoft Azure HDInsight Oracle Big Data termékei (Big Data Appliance, Big Data SQL, Exadata Database Machine, Big Data Connectors stb.) Pivotal Big Data eszközei SAP HANA Software AG Big Data eszközei TERADATA termékei

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe Szeged Megyei Jogú Város Verzió: 1.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. január 6. 1/47 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1. SZEGED SMART CITY VÍZIÓJA... 5 1.2. A SMART CITY VÍZIÓ

Részletesebben

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag 2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag A szolgáltató állam célja, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával gyorsabb, INFORMATIKAI költség-hatékonyabb ISMERETEK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.19. COM(2016) 178 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Európai

Részletesebben

A mezõgazdaság gazdaságstruktúrája és jövedeleminformációs rendszerei

A mezõgazdaság gazdaságstruktúrája és jövedeleminformációs rendszerei A mezõgazdaság gazdaságstruktúrája és jövedeleminformációs rendszerei Dr. Kapronczai István PhD, az Agrárgazdasági Kutató Intézet főigazgató-helyettese E-mail: kapronczai@akii.hu Az EU-csatlakozást megelőző-,

Részletesebben

Fehér könyv a nemzeti adatpolitikáról dr. Sántha György, ex-titkár...

Fehér könyv a nemzeti adatpolitikáról dr. Sántha György, ex-titkár... Fehér könyv a nemzeti adatpolitikáról dr. Sántha György, ex-titkár... Balatonfüred, 2015. november 5. IV. Fehér könyv tartalom (1) BEVEZETŐ 1. Mandátum 2. Alkalmazott stratégiai dokumentumkészítési módszer

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 7 1.1 A tervezési intézményi háttere... 7 1.2 A tervezési folyamat intézményi háttere...

Részletesebben

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése C 76 E/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.25. A megbélyegzés és a társadalmi kirekesztés leküzdése 44. a médiában, az interneten, az iskolákban és a munkahelyeken megszervezendő, a nyilvánosság

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői

A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői A hierarchikus adatbázis struktúra jellemzői Az első adatbázis-kezelő rendszerek a hierarchikus modellen alapultak. Ennek az volt a magyarázata, hogy az élet sok területén első közelítésben elég jól lehet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005. szeptember 30. COM(2005) 465 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata. online kutatás elemzése

A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata. online kutatás elemzése A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata online kutatás elemzése Készítette: Mészáros Zoltán Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Tartalomjegyzék 1. Néhány szó a kutatásról...

Részletesebben

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét

A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét A munkaanyag készítıi: Dr. Csatári Bálint, kandidátus, geográfus, intézetigazgató, MTA RKK ATI, Kecskemét Dr. Lengyel Imre, az MTA Doktora, közgazdász, dékánhelyettes, tanszékvezetı egyetemi tanár, Szegedi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 14636895-2-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Regisztrációs szám: 01-09-912951 U1 Kutató Fejlesztő és Innovációs Központ Nonprofit Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. D. I. 2010.

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA vázlat 2010 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Az önkormányzatok ifjúságpolitikai feladatai... 4 1.1.1. Európai Ifjúságpolitika... 4 1.1.2. Nemzeti

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a Fellépés a rák ellen: európai partnerség című bizottsági közleményről

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Személyiségi jogok és hálózatok világa TUDOMÁNY A JOG HATÁRÁN

Személyiségi jogok és hálózatok világa TUDOMÁNY A JOG HATÁRÁN Személyiségi jogok és hálózatok világa TUDOMÁNY A JOG HATÁRÁN BUDAPEST, 2015. 2 Tartalom Vezetői összefoglaló... 7 Az információ szerepe a gazdasági szférában... 10 Az információmenedzsment és adatvédelmi

Részletesebben

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program, 2007-2013 Helyzetfeltárás, koncepció szakasz 2006. december 4. Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 HELYZETFELTÁRÁS

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 263 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA DÉVAVÁNYA VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2016. február I. Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megyei Önkormányzat 2012-2014. évekre szóló Megújított Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megye Közgyőlése 29/2013. (II.28.) önkormányzati határozatával elfogadva 2 Bevezetés Az

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése 1. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 899 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az kezdeményezés értékelése A képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.3.29. COM(2010)117 végleges 2010/0063 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL (EGT-vonatkozású

Részletesebben

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció projekt A

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról. Bevezető rendelkezések

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról. Bevezető rendelkezések Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (III.1.) rendelete Dévaványa Környezetvédelmi Programjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Bevezető rendelkezések Dévaványa Városi Önkormányzat

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS)

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) 2005. június 30. Készült: Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

A HAZAI INFORMATIKUS- ÉS IT-MÉRNÖKKÉPZÉS HELYZETÉNEK, PROBLÉMÁINAK, GÁTLÓ TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA

A HAZAI INFORMATIKUS- ÉS IT-MÉRNÖKKÉPZÉS HELYZETÉNEK, PROBLÉMÁINAK, GÁTLÓ TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA Kutatás + elemzések + tanácsadás Jó döntéseket támogatunk. 1133 Budapest, Gogol u. 16. +36 1 477 0100 /tel +36 1 477 0101 /fax www.bellresearch.com A HAZAI INFORMATIKUS- ÉS IT-MÉRNÖKKÉPZÉS HELYZETÉNEK,

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4.../2013. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi ellenırzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenırzési irányokról Az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.18. COM(2012) 763 final 2012/0354 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő

Részletesebben

KONCEPCIÓ. Kutatócsoportok együttműködési és szolgáltatásfejlesztési koncepciójának kidolgozása KEIV 2015.

KONCEPCIÓ. Kutatócsoportok együttműködési és szolgáltatásfejlesztési koncepciójának kidolgozása KEIV 2015. KONCEPCIÓ TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0011 azonosító számú, tárgyú projekt keretén belül Kutatócsoportok együttműködési és szolgáltatásfejlesztési koncepciójának kidolgozása KEIV 2015. 1 A Szent István

Részletesebben

TERVEZET. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. tevékenysége. 2007.

TERVEZET. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. tevékenysége. 2007. TERVEZET Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal tevékenysége 2007. évi beszámoló Budapest, 2008. július Dr. Vass Ilona mb. elnök 1 T A R T A L O

Részletesebben

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Első Kötet Közszolgálat 3.2 K ÖZSZOLGÁLAT

Első Kötet Közszolgálat 3.2 K ÖZSZOLGÁLAT 3.2 K ÖZSZOLGÁLAT A közigazgatás és társadalmi közszolgáltatások elektronikus kiszolgálásával összefüggő összes jelenség ide sorolandó. Általában ide tartozik a (nem üzleti célú) táv-ügyintézés; az elektronikus

Részletesebben

A HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEINEK VIZSGÁLATA A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKNÁL

A HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEINEK VIZSGÁLATA A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKNÁL NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Zalai Noémi: A HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS KÉRDÉSEINEK VIZSGÁLATA A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOKNÁL Doktori

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010

SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 (TERVEZET) 2007. MÁJUS KÉSZÍTETTE: KÖZÉP-PANNON REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ZRT. Tartalomjegyzék 1. A Gazdasági Program sajátosságai... 4 1.1. Gazdasági

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM AZ INNOVÁCIÓS CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM AZ INNOVÁCIÓS CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.9.2005 COM(2005) 436 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM AZ INNOVÁCIÓS CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL HU HU TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4

Részletesebben

ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL 5. szám 2011. 03.16.

ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL 5. szám 2011. 03.16. ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL 5. szám 2011. 03.16. EU Hírek Zöld út az európai uniós szabadalmi rendszernek Jogszabályjavaslat a cégnyilvántartások összekapcsolására Az európai fogyasztók nagyobb bizalommal fordulnak

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

Válaszaikat előre is köszönjük!

Válaszaikat előre is köszönjük! KÉRDŐÍV TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE A SZERENCS-TOKAJI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK KIDOLGOZÁSÁHOZ Kérjük, hogy a kérdőíveket 2004. március 5-ig töltsék ki, és juttassák vissza

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.14. COM(2015) 639 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások Az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása

Részletesebben

A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei

A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei Megvalósíthatósági tanulmány Összeállította Tóth Pál Péter Készült a A migrációs statisztika fejlesztésének lehetőségei c. projekt (EIA/2010/3.2.1.1.)

Részletesebben

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. 1-13., 15., 17-35., 38-40.,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.15. COM(2016) 349 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Második eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU02-2013 jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első előrehaladási jelentésének (2013-2014) 1. sz. melléklete Magyarország Kormányának összefoglaló tájékoztatója a Keretstratégia megvalósítását szolgáló

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg. A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Országgyűlés által 1987. december 18-án alapított Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium jogutódja, a Környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Részletesebben

Hazai gyógyszerkiadások nagysága

Hazai gyógyszerkiadások nagysága Hazai gyógyszerkiadások nagysága A Széll Kálmán Terv gyógyszerágazati fejezetének szakmai megalpozottsága és következményei Kaló Zoltán, Merész Gergő, Mezei Dóra, Tótth Árpád, Inotai András 2012. július

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.9. COM(2015) 633 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Digitális szerződések Európa részére

Részletesebben

Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON?

Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON? Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON? JÖVŐKUTATÁSI KUTATÓKÖZPONT Témavezető: Kovács Géza DSc Professor Emeritus Bíráló Bizottság névsora: Sulokné Anwar

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 7690 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 1. melléklet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2015 2020 Szakpolitikai

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

ZÁRÓ TANULMÁNY a "FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban" kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében

ZÁRÓ TANULMÁNY a FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében ZÁRÓ TANULMÁNY a "FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban" kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében Készítette: Civil Support Nonprofit Kft 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 11. II. 19. 96

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT 2015 1

OTDK-DOLGOZAT 2015 1 OTDK-DOLGOZAT 2015 1 Környezeti vezetői számvitel alkalmazhatóságának kérdései a szarvasmarha tenyésztés területén, kiemelten az önköltségszámításban Questions of applicability of environmental management

Részletesebben

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 13. (OR. en) 9226/16 ECOFIN 466 UEM 212 SOC 330 EMPL 226 COMPET 300 ENV 345 EDUC 201 RECH 192 ENER 208 JAI 456 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

Információbiztonsági jogi ismeretek vezetőknek

Információbiztonsági jogi ismeretek vezetőknek Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet DR. BODÓ ATTILA PÁL (szerk.) Információbiztonsági jogi ismeretek vezetőknek Budapest, 2014 A tananyag az ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati

Részletesebben

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére

Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester Asszony részére Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Isz.: 12-15./2010. Tárgy: Véleményezés kérés Polgármesteri Hivatal 7149 Báta Fő u. 147. Huszárné Lukács Rozália Anna Polgármester

Részletesebben

Big Data tömeges adatelemzés gyorsan

Big Data tömeges adatelemzés gyorsan MEDIANET 2015 Big Data tömeges adatelemzés gyorsan STADLER GELLÉRT Oracle Hungary Kft. gellert.stadler@oracle.com Kulcsszavak: big data, döntéstámogatás, hadoop, üzleti intelligencia Az utóbbi években

Részletesebben

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011

A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2011 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2011, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

INFORMÁLNI, INTEGRÁLNI, INSPIRÁLNI

INFORMÁLNI, INTEGRÁLNI, INSPIRÁLNI INFORMÁLNI, INTEGRÁLNI, INSPIRÁLNI A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár STRATÉGIAI TERVE 2014-2020 2014. december 1. Tartalomjegyzék I. Helyzetkép... 4 II. A 2014-2020 közötti időszak stratégiai tervezését

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Kedves Kollégák!

Részletesebben

Terület- és településrendezési ismeretek

Terület- és településrendezési ismeretek Terület- és településrendezési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: László László Budapest 006. október A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.24. COM(2013) 17 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Tiszta energiák

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.20. COM(2010) 777 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Hévíz-Balaton Airport Kft.

Hévíz-Balaton Airport Kft. Hévíz turizmusának hatásai a desztinációs hatásmodell alapján VÉGSŐ JELENTÉS A tanulmány a NYDOP-2.3.1/B-12-2012-0001 számú, A Hévíz-Balaton Thermal Airport Fejlesztési Klaszter egészségturizmus ösztönző

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

J/4723. számú JELENTÉS

J/4723. számú JELENTÉS MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4723. számú JELENTÉS a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI JÓZSA MÁTÉ JÓZSEF MOSONMAGYARÓVÁR 2006 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÜZEMGAZDASÁGI INTÉZET Az állati termék előállítás

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése c. Kiemelt projekt felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata KÉSZÍTETTE: TÉR-T-REND Kft., ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. 2016. TARTALOM TARTALOM

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.25. COM(2013) 656 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a textiltermékek lehetséges új címkézési követelményeiről és a textiltermékekben

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Mi a HORIZONT Rendszer?

Mi a HORIZONT Rendszer? Mi a HORIZONT Rendszer? A HORIZONT technológia - Megoldás a gyors és költséghatékony építkezésre! Az idők folyamán új technológiák kerülnek kifejlesztésre, és egyre nagyobb figyelmet kap életünkben a biztonságos

Részletesebben

A.2 HALÁSZAT (1.3) Draft értékelési jelentés - Függelék. Az intézkedés háttere, előtörténete

A.2 HALÁSZAT (1.3) Draft értékelési jelentés - Függelék. Az intézkedés háttere, előtörténete A.2 HALÁSZAT (1.3) Az intézkedés 6 db alintézkedésből áll: Akvakultúra. Tógazdaságok és iparszerű haltermelő rendszerek építése, felújítása, halkeltetők korszerűsítése (1.3.1) Halfeldolgozók építése, bővítése,

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Áttekintés a magyar fagazdaságról

Áttekintés a magyar fagazdaságról MAGYARORSZÁG NÉHÁNY FONTOSABB GAZDASÁGI MUTATÓJA Az ország területe 93. km 2, ebből 23. január 1. 1.823,4 ezer ha erdő, ami 19,6-os erdősültségnek felel meg. A lakosság száma 23. január 1-én 1,14 millió

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Háttéranyag a turizmus ágazat teljesítményének alakulásáról, valamint a Turisztikai Célelőirányzat forrásából megvalósuló pályázatokról I. Az ágazat teljesítményének alakulása 1. A turisztikai

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 Egyeztetési anyag 2015. november 18. 1 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 2015. november 18. A koncepció

Részletesebben

Hungária Informatikai Kft.

Hungária Informatikai Kft. 3. SZ MELLÉKLET ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés A (a továbbiakban: szolgáltató) az Elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről és az Elektronikus hírközlési szolgáltatások

Részletesebben

Eingereicht am 15.07.2013. Submitted 15 July 2013

Eingereicht am 15.07.2013. Submitted 15 July 2013 Eingereicht am 15.07.2013 Submitted 15 July 2013 MINORITY SAFEPACK Cím Minority SafePack egy millió aláírás a sokszínű Európáért Tárgy Fölkérjük az Európai Uniót: növelje a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez

Részletesebben