B E S Z Á M O L Ó. a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ. munkájáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó. a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ. munkájáról"

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ munkájáról 25-21

2 Bevezető A Vas Megyei Közgyűlés 29. december 11-i ülésén elfogadott 21. évi munkatervében foglaltak szerint április 3-i ülésén tárgyalja a Beszámoló az MMIK közötti munkájáról szóló dokumentumot. A beszámoló elkészítése lehetőséget ad arra, hogy 25. október 15-től az irányításom alatt álló kettős funkciójú (megyei-városi feladatokat ellátó) közművelődési intézmény elmúlt öt évéről képet adhassak. Az akkori pályázatomban megfogalmazott elvárások és tervek tényleges megvalósulásainak módjáról és folyamatairól is szót ejtek. A dokumentumban az eltelt időszak működéséről az intézmény humán erőforrásának és infrastruktúrájáról, a gazdálkodási helyzetéről, valamint az elért eredményekről tájékoztatom a közgyűlést. A kettős megyei és városi - funkcióból eredő szakmai tevékenységek, azok megvalósulása külön bontásban kerül bemutatásra. Az elért sikerek mellett azokról a tendenciákról is szót ejtek, amelyek befolyásolták az elmúlt időszakban az intézmény működését, a befejező részben pedig a lehetséges további működtetésről fogalmazom meg elképzelésemet. A megyei közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás ellátását a megyei önkormányzatok részére az évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 3.) a jogszabály írja elő. A törvényi feladatok ellátásához közművelődési normatívát is rendel, amely lehetőséget teremt arra is, hogy a tevékenység elősegítése érdekében megyei művelődési központot is működtessen. Vas megyében a Megyei Önkormányzat és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közös fenntartásában működik a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ (MMIK). Ennek alapján az intézmény közművelődési tevékenységei, a kulturális szolgáltatások érezhetően jelen vannak Szombathely város életében és az eddigi eredmények alapján szakmailag megalapozottnak tartom azt a véleményemet, hogy a jelenléten túl formálója is a helyi kulturális közéletnek. A fenntartás módjáról és az intézményi finanszírozás mértékéről a két önkormányzat megállapodást kötött: a Kulturális Intézményeket Fenntartó Társulás tanácsa felügyeli az intézmény működését. 1. A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ feltételrendszerének alakulása a vizsgált időszakban Személyi feltételek Az intézmény a szakmai feladatai ellátáshoz rendelt humán erőforrás tekintetében egyik részről megfelelő, mivel a szakmai tevékenység végzésére felsőfokú szakirányú képesítéssel és több esetben komoly szakmai múlttal rendelkező munkatársakat alkalmaz. A szakmai feladatokat ellátó alkalmazottak végzettsége a törvényi előírásoknak megfelelő, képzésüket az éves továbbképzési terv rögzíti. A 25-ös évi induló engedélyezett létszám 32.6 fő (1 fő részmunkaidős foglalkozású) volt, míg 21-ben az engedélyezett létszám 33 fő. A látszólagos stabilitás mögött az húzódik, hogy a szakmai létszám időközbeni emelkedése (2 fő) és a bozsoki Kastélyszálló 26-os átvételéből eredő további (5 fő) létszámnövekedés papíron ellensúlyozta 21-es évre a közben gazdálkodási kényszerűségből megtett intézkedések hatását. A több mint 6 nm alapterületű Ady téri épület valamint a két telephely (Bozsok és Velem) üzemeltetése megkívánja a nem szakmai állomány jelenlegi mértékét, sőt bizonyos esetekben érezhető, hogy az emberi erőforrás létszáma már nem elegendő. Egyre nehezebb biztosítani a karbantartáshoz szükséges személyi feltételeket, amely azzal a következménnyel járhat, hogy egyik részről elmaradnak a karbantartási munkálatok, másik részről pedig külső erőforrással 2

3 és nagyobb költségekkel biztosítható csak az elengedhetetlen javítások kivitelezése. A szakmai állomány is nehezebb helyzetbe került az induló (25) évhez viszonyítva, mivel munkaidejük egy jelentős részében épületüzemeltetési feladatokat végeznek. 45 MMIK létszáma alakulása Létszám 32,6 4,6 39,6 39, Ebből szakmai ábra A fenti nehézségek ellenére az intézmény valamennyi dolgozója helytállásával és képességeinek legjavát adó munkájával járult hozzá a napi üzemeltetési feladatok maradéktalan elvégzéséhez és a szakmai tevékenység magas színvonalon való folyamatos végzéséhez Gazdálkodási feltételek A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ gazdálkodása a közös fenntartásból eredően a két fenntartó által elfogadott éves szakmai munkatervünk és jóváhagyott költségvetési előirányzataink alapján történik. A 2. számú ábra azonban jól érzékelteti, hogy ez a fenntartói támogatás az elmúlt években egyre csökkent. Az idei évre a két önkormányzat 4 E Ft - 4 E Ft támogatást ítélt meg és ehhez 84 E Ft bevételt írt elő. 12 MMIK közös finanszírózása eft városi megyei városi megyei városi megyei városi megyei városi megyei Eredeti előírányzat Módosított előírányzat Teljesítés Támogatás aránya % ábra 3

4 Az intézmény bevételei több forrásból tevődnek össze. A szakmai alaptevékenység, a szabad kapacitás értékesítése, és a pályázati források évek óta biztosítják a fenntarthatóságot és a bevételi terv teljesítését. A teljesítés az elmúlt öt évben minden esetben 9 % fölött volt. 3 Kiadás - Bevétel MMIK 25 2 eft Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások Bevételek Eredeti előírányzat Módosított előírányzat Teljesítés Teljesítés % 93% 96% 89% 95% 9% 92% 91% 95% 82% 93% 3. ábra Az elmúlt időszakban fokozott figyelemmel kísértük a pályázati kiírásokat. Pályázataink nagy része eredményes volt, így jelentős összegű támogatással növeltük a tervezett előirányzatunkat. Rendszeres pályázatainkkal a támogatásokat elnyerve segítettük művészeti, népművészeti, közművelődési rendezvényeinket, megyei ifjúsági szolgáltatásainkat. Az OKM és MMIKL kiírásában megvalósuló Reneszánsz évzáró rendezvényén az MMIK szervezésében 28-ban Vas megye bemutatójával országos elismertségre tettünk szert. Az évente visszatérő közművelődési pályázati lehetőségek (OKM, MMIKL, NKA, SZMM, Szabadművelődési Alapítvány, NCA, NFŰ) mellett fontosnak tartottam, hogy egyre nagyobb figyelmet szenteltünk arra, hogy az uniós forrásokból is minél nagyobb számban tudjunk lehetőséget biztosítani tevékenységünkhöz. Az első ilyen jellegű pályázat a 26-os évben induló HEFOP Felnőttképzés hozzáférésének javítása a közművelődési hálózat bevonásával jó leckének bizonyult a további ESZA típusú pályázatok lebonyolításához. Az ebből megvalósuló HUMÁN TÁR-HÁZ projekt önálló honlapot kapott és a közel 5 E Ft összegű program megvalósítását a pályázati bírálók magas színvonalon értékelték. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében közötti pályázati időszakban az intézmény több olyan lehetőséghez jutott, ami továbbra is hozzájárult a fenntartói támogatás kiegészítéséhez. Az elnyert összegek egy egy évben magasabbak voltak, mint az egy fenntartó által biztosított támogatás. Kiemelkedő lehetőség volt a tárgyalt időszakban az, hogy a közművelődésben rendelkezésre álló uniós forrásokból a TÁMOP típusú pályázatokból két esetben sikerült forrást lehívnunk. A LOGO Ifjúsági Szolgálat a TÁMOP / MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálat ifjúságsegítő munkájának megújítása, szakmai kiterjesztése a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása érdekében címmel 17 millió forintos támogatással, míg a TÁMOP / azonosító számú Vasi Míves Tanoda 1 millió forintos támogatással valósul meg. 1 Közreműködtünk a Szlovénia - Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázati program szakmai kidolgozásában. Pályázati támogatásból valósítjuk meg a Vasfüggöny Nemzetközi Túraútvonal további szakaszainak bővítését és a Vasfüggöny Velemi Látogatóközpont kiépítését. 2 1 Az elmúlt három évben a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ több mint 17 millió forint összeget nyert el az innovációs fejlesztésekhez és a szakmai módszertani programok megvalósítására. 2 A látogatóközpont ünnepélyes átadása 21. április 3-án 11. órakor lesz a Velemi Továbbképző Házban. 4

5 A három lábon való állás eredményeként az irányításom alatt álló intézmény a szakmai tevékenysége forrásbiztosítása mellett annak innovációját is folyamatossá teszi, és a további pályázati lehetőség után kutat Infrastruktúra Elnyert pályázatok száma Elnyert pályázatok száma Összeg ábra Az intézmény épületét 198-ban adták át, építésekor modern és a kor színvonalának megfelelő volt. Tervezésekor a közművelődési szakemberek és az építészek közösen alakították ki a közösségi tereket és funkcionális felépítésével jól szolgálta a benne folyó tevékenységet. Az elmúlt időszakban felújítás nem történt. A gazdasági nehézségek miatt a 29-es évre ígért tetőfelújítás is elmaradt, azonban a további halogatás és az ebből eredő beázások az épület balesetveszélyessé válását hozhatja magával. A lehetséges karbantartásokon túl egyéb javításokat a szervezet forráshiány miatt továbbra sem képes elvégezni. Pályázati forrásokból bizonyos közösségi termeket és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket felújítottuk. A földszinti Büfé helyiség korszerűsítését a benne 27. évtől üzemelő bérlő végezte, melynek eredményeként egy kulturált vendéglátó egység alakult ki. Az épület ad helyet a Mesebolt Bábszínháznak az Ungaresca Táncegyüttesnek, több mint ötven civil szervezetnek és közösségnek. Ebben az évben a Weöres Sándor Színház is itt folytatja tevékenységét. A Szombathely, Ady tér 5. szám alatt lévő épületen kívül az intézmény két telephellyel rendelkezik; a velemi Továbbképző Házzal és a bozsoki Sibrik Kastélyszállóval. Az infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódóan az elmúlt öt évben pályázati forrásból felújítottuk a velemi Továbbképző Ház konyháját, földszintjét, tetőterét, az udvaron elhelyezkedő szabadtéri színpadot. Új tetőt kapott a présház és a vízi gatter is. 3 Az intézmény 21. március 3-án a TÁMOP /1 "Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1. kör: Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának bővítéséért Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ A HUMÁN-TÁR-HÁZ intézményesülése: széleskörű szakmai és intézményi együttműködésen alapuló, felnőttképzési centrum létrehozása ,-Ft összeget nyert. 5

6 2. A Megyei Művelődési és ifjúsági Központ szakmai tevékenysége a vizsgált időszakban 2.1.Megyei feladatellátás értékelése A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ az elmúlt öt évben módszertani tevékenységében több új innovációs elemmel gazdagodott. A 25-ben megfogalmazott pályázatomban jeleztem, hogy a módszertani tevékenységet a kor elvárásaihoz kell igazítani Továbbra is úgy gondolom, hogy az intézmény nem attól megyei, hogy nevét viseli, hanem attól, hogy tevékenységében jelen van a megyei koordináló információkat adó szerep. A hagyományos technikák (személyes kapcsolatok, találkozások, módszertani rendezvények) mellett többek között az internet adta lehetőségeket kell kihasználni a gyors információcsere és közlés érdekében Módszertani tevékenység Az intézmény Alapító Okiratában valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában az alábbi tevékenységeket jelöli meg a megyei közművelődési tanácsadás és szolgáltatás formáiként: közművelődési információs és szakmai szolgáltatás közművelődési tevékenységgel összefüggő elemzések, fejlesztő programok, megyei, - kistérségi szakmai koncepciók készítése, hasznosítása települési önkormányzatok, etnikai, kisebbségi önkormányzatok, közművelődési szervezetek művelődési munkájának segítése megyei, térségi, regionális, országos és nemzetközi szakmai, kulturális együttműködés ifjúsági közösségsegítő, civil közösségtámogató tevékenység felnőttképzési szolgáltató tevékenység közművelődési szakmai képzés, továbbképzés művészeti szolgáltatás és műsorszervező tevékenység népművészeti és kulturális értékőrző, hagyományőrző és fejlesztő tevékenység megyei idegenforgalmi információs tevékenység szervezése, turisztikai programok, koncepciók kidolgozásának elősegítése, koordinálása, megyei turisztikai marketing terv szerint az idegenforgalmi, turisztikai értékek megjelenítése, propagálása, és az eseményekben résztvevő, a megyében tevékenykedő szervezetek programjainak összehangolása Információs szolgáltatás A szakmai információ szolgáltatás és tanácsadás egyik szintje és formája az un. megyei szakmai értekezletek, és tanácskozások megszervezése révén valósul meg. Az egyes helyszíneken, - különböző témákat jelölve meg adódik lehetőség arra, hogy a megye közművelődési szakemberei találkozhassanak egymással, tapasztalataikat kicseréljék, és új információkhoz juthassanak. Ezen kívül a kiemelt témát részletesen megtárgyalva dolgozzák fel a résztvevők. Így a szakmai információcserén kívül képzés,i továbbképzési funkciója is van a közművelődési szakemberek megyei találkozóinak. A rendezvényeken általában 25-5 fő közötti létszámmal képviseltetik magukat az intézmények, kulturális szervezetek és örömmel tapasztaltam, hogy egyre nagyobb számban az egyesületek, alapítványok. A közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás egyéb formái, tájékoztató levelek, személyes tanácsadás, telefonon történő információadás tartama többféle. A megyében működő intézmények és szervezetek általában jogszabályi értelmezéseket, szakmai anyagok, pályázatok elkészítéséhez szükséges módszertani kérdéseket tesznek fel és várnak hozzá segítséget. Szakmai-módszertani tevékenységünk elismerése, hogy 21. első félévében az intézmény részt vesz az OKM Közművelődési Főosztálya vizsgálatában, amelynek keretén belül a Nyugat- Dunántúli régió 82 településének nyújtunk szakmai módszertani segítséget a szakfelügyeleti jelentésekben (26-29) megfogalmazott hiányosságok megszüntetései érdekében. Vas megyében ez 21 települést érint. 6

7 Az információszolgáltatás és a szakmai tevékenység jelentős részét képezi a LOGO Ifjúsági Szolgálat által végzett módszertani munka, amely az országos mintaprojekt cím alapján több éves elismerést vívott ki magának. Ennek alapján intézményünk ifjúsági módszertani központ lett (ISZMK) és a közeljövőben megalakuló IKSZT-k számára tud szakmai segítséget nyújtani. A LOGO Ifjúsági Szolgálat, mint Ifjúsági Módszertani Központ (ISZMK) hálózati együttműködésben a településeken lévő ifjúsági végpontokkal tart kapcsolatot. A végpontok megtalálhatók iskolákban, művelődési házakban és ifjúsági klubokban. Intézményünk 27. óta évente rendezi meg nagy sikerrel Budapesten a Település és Ifjúsága szakmai konferenciát. A LOGO Szolgálat és MOBIL egysége korosztály-specifikus, újszerű szolgáltatásokkal áll rendelkezésére mind a megyeszékhely, mind pedig a megye településein élők számára. Menta-tanya, LOGO Információs Pont Hálózat, Hálózati találkozó, Továbbtanulási információs délutánok, ÁTJÁRÓ - Amatőr Ifjúsági Könnyűzenei Fesztiválok, Kortárssegítő képzés, ALTER-NATIVE 16 Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál díjnyertes alkotásainak bemutatója, Sport általi nevelés konferencia (Szekszárd), Velemi Aktiváló tábor, Település és Ifjúsága Országos konferencia (Budapest), Esélyegyenlőségi nap, Megyei-városi Szintetizáló Képzés, IV. LOGO Mikulás kupa, Fázzunk együtt! Tanácsadás, információs szolgáltatás - alkalmak száma Tanácsadás, információs szolgáltatás - alkalmak száma ábra Az MMIK a közművelődési információs és szakmai szolgáltatást a megye települése és közművelődési intézményei számára más módon is végzi. A kor kívánalmainak megfelelően az internet adta lehetőségeket kihasználva vezettem be a szakmai tanácsadás és információszolgáltatás új formáit az interneten keresztül. Így alkottuk meg hosszabb szakmai elkészítést követően a honlapot. 4 A 27. év második negyedévében indult új, portál jellegű elektronikus eszköz lehetőséget ad a gyors, pontos és naprakész információszolgáltatások megtételére. A honlap két jól elkülöníthető részből áll: - A kulturális oldalon a hagyományos közművelődési információszolgáltatást végzi az intézmény, ezen kívül szakmai adatbázisokat épített ki és a napi tevékenységekről is itt ad képet. Hírt ad az aktuális pályázatokról, a kulturális szférában működő szervezeteket, intézményeket érintő szakmai változásokról, innovációs kezdeményezésekről, képzésekről. - A turisztikai oldalon a megye turisztikai értékeit, épített és szellemi örökségét mutatja be, illetve adatbázisokban szerepelteti a szálláshelyeket, vendéglátó szolgáltatókat. Tematikus útvonalaknak (Szent Márton út, Vasfüggöny túra útvonal, Irodalmi helyek stb.) kapnak helyet külön linkek alatt. A turisztikai honlapon ad tájékoztatást az intézmény a megye településeinek falunapjairól és nagyobb eseményeiről. 4 A 27-ben indult honlap új formájában 21. áprilistól lesz elérhető az interneten. 7

8 A pályázati források eredményeként honlapja volt a HUMÁN-TÁR-HÁZ ( projektnek, megújuló elektronikus felülete a LOGO Ifjúsági Szolgálatnak ( és a TÁMOP számú programból megvalósuló Vasi Míves Tanoda ( közművelődési tevékenységünk. Önálló honlapja van a bozsoki Sibrik Kastélyszállónak( is, amely elsősorban a szálló szolgáltatásait hirdeti Weblap látogatottságok ábra A belső hálózat az mmiktar.hu 28-ban került bevezetésre. A kollégák a hálózaton belül a érhetik el az intézményi alapdokumentumokat, a munkájukhoz szükséges információkat. Intézményünk végzi a Vas megyei adatfeltöltést és információ-szolgáltatást a országos kulturális portálon, amely a szakmai elismertségen kívül további bevételi forrást jelent számunkra Kistérségi, megyei és felmenő rendszerű programok A szakterületen végzett munka célját és feladatát a nemzetközi, országos, regionális közművelődési-kulturális intézményekkel való együttműködés jegyében végezzük. A Vas megye és a Nyugat-dunántúli régió művészeti, közösségi alkotó, népművészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, ápolását, őrzését és továbbadását megvalósító kulturális programok, rendezvények, valamint megyei módszertani tevékenységét is ebben a témakörben végezzük. Az elmúlt évek során kiemelt fontosságú rendezvényeink voltak: Magyar Énekmondók Országos Találkozója, Amatőr Artium Képzőművészeti Kiállítás, Vas megyében születtem népzenei együttesek találkozója, József Attila Országos Vers-és Prózamondó Verseny, Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó, Országos Gördeszka Verseny, Országjáró Dalosok Találkozója, a Kulturális Örökség Napjai-nyitott Házak Éjszakája, Reneszánsz Gála. Az elmúlt négy év alatt több mint 2 megyei és 7 regionális szintű versenyt, találkozót, ill. kiállítást rendeztünk. A népművészet témakörében az elmúlt évek kiemelt rendezvényei voltak: A világ öröksége - Múltunk mesterei, Gesztenyeünnep, Vas megyében születtem, Vas Megyei Csoportos Népdaléneklési Verseny, Vass Lajos Népzenei Találkozó és Verseny regionális gyermek és ifjúsági elődöntője, Nyugat-Dunántúli Regionális Népművészeti Kiállítás Vas megyei bemutatója, Vas Megyei Nemzetiségi Fesztivál. 5 Az éves tevékenység szerződés alapján történik. 8

9 Kiemelt érték-projektünk az MMIK és a Velemi Népművészeti Stúdió valamint Velem Község Önkormányzata által is támogatott Velemi Gesztenyeünnep. A KÖZKINCS Kerek-asztalok megalakulásában tevékenyen részt vett a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ. 27-ben készítette el a Szombathelyi Kistérség kulturális koncepcióját és kistérségi kulturális értéktárát, 6 továbbá segítette a megyében működő kistérségi kerekasztalok megalakulásához elengedhetetlenül szükséges háttéranyagok elkészítését. A megyei szerepkörből adódóan az MMIK évek óta un. tájoltató programokkal jelentkezik a hátrányos helyzetű vasi településeken. Az NKA Közművelődés Kollégiuma e tárgyban kiírt pályázatai ugyan egyre kevesebb forrás biztosításával lehetővé teszik e nagyon fontos programsorozatunk továbbélését. 6 Tájoltatás /6 26/7 27/8 28/9 29/1 Települések száma Előadások száma ábra Az intézmény tevékenysége az országos hálózatban Szakmai pályázatomban 25-ben megfogalmaztam, hogy a megyei intézmény elismertségét, legitimitását nem csak a helyi és regionális szerepkör folyamtatos szinten tartásával lehet elérni, hanem azzal is, ha tevékenységével, együttműködéseivel az országos hálózatban is tevékenyen benne van. Az intézmény kapcsolatot tart fenn és közvetítő szerepet vállal a helyi, a megyei, valamint az országos hatáskörrel tevékenykedő Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, (MMIKL) a Nyugat-Dunántúli Regionális Koordinációs Kulturális Iroda és a különböző szakmai szervezetek között. Közvetítjük a szakmai műhelyek munkájának ajánlásait működési területén. Az intézmény szakmai kollektívája rendszeresen vesz részt és ad elő kistérségi, megyei, regionális és országos szakmai találkozókon, konferenciákon. A szakminisztériumi (OKM) elismerését a megyei közművelődési feladatellátás területén mi sem jelzi jobban, hogy a megyei önkormányzat és az MMIK közművelődési tevékenységét a 28-ban folyó szakmai vizsgálat országos szinten az első három közé sorolta. 6 Ld: 9

10 93 A megyei (fővárosi) közművelődési feladatellátók összesített eredménye 28-ban Komárom Szabolcs Baranya Budapest Vas Veszprém Győr Fejér Zala Bács Borsod Heves Békés Tolna Csongrád Nógrád Jász Pest Hajdú Somogy 4.számú ábra Az intézmény országos elismertségének köszönhető az is, hogy a Magyar Népművelők Egyesülete (MNE) 21. október között Szombathelyen, az MMIK-ban rendezi meg a Magyar Népművelők 27. Vándorgyűlését. Az intézmény székhelye a Művelődési Intézmények Megyei és Regionális Kulturális Szerveződések Országos Szövetségének (MIOSZ), melynek 29. november 25. óta elnöke vagyok Nemzetközi kapcsolatok A nemzetközi kapcsolatok ápolása területén az intézmény az elmúlt években jelentős előrelépésre tett szert. Személyes megkeresésünket követően kapcsolatban állunk a Burgenlandi Magyarok Kultúregyesületével (BMKE), illetve a Muravidéki magyarság kulturális szervezeteivel. Az elmúlt években több nemzetközi rendezvényt is szerveztünk, illetve annak magyar kulturális programját rendeztük pl: 26. Schallaburg: Adventi Napok, 27. Ausztria: Feldbach, Németország: Kaufbeuren Magyar Napok, valamint Szlovákia Szent Márton nap, 28. Hőlégballon Világbajnokság Hofkirchen. A Vasfüggöny határokon átnyúló megvalósulása szintén a partneri együttműködések révén valósul meg. Jelenleg aktívan részt veszünk Vas megye és szlovén - magyar pályázatának megvalósításában. Új pályázati források bevonásával aktivizáljuk (OKM, MMIKL, Szülőföld Alapítvány) a burgenlandi és Muravidéki magyarság Vas megyével közös projektjeit. A lehetőségeket továbbiakban kívánatos lenne bővíteni a testvérmegyék (Románia) szintjén, amely olyan kapcsolatokat eredményezhetne, melyből nemcsak az intézmény profitálna. Az MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálata jelentős nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Rendszeresek a képzések, cserekapcsolatok, táborok szervezése és külföldi konferenciákon, szakmai utakon való részvétel Kiadványok A módszertani tevékenység ellátásához szükséges a szakmai-módszertani kiadványok rendszeres megjelentetése. Az intézményünk az elmúlt évek során több olyan szakmai anyag elkészítéséhez adott segítséget, amely hozzájárult a megyei közművelődési tevékenység fejlesztéshez. Több kiadványt jelentetett meg, amely egyben módszertani segédanyagként is használható. Az MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálat szakmai füzetei Szent Márton útvonal prospektusa 27 Dénes József: Vasi Várak Tananyagfejlesztést HEFOP füzetek (programszervezői és helyi idegenforgalmi szervező) Település és Ifjúsága Konferencia szakmai kiadványai (27-21) Kátai Zoltán: Wathay Ferenc énekeskönyve (cd) 7 Vas megyében születtem zenei verseny anyaga (cd) 7 Győr-Moson-Sopron, Fejér, Vas és Veszprém megyei önkormányzatok támogatásával. 1

11 2.2.Városi feladatellátás értékelése A kettős funkcióból eredő városi feladatellátást városi igények alapján mértük fel és az elmúlt években ezen ismeretek birtokában alakítottuk közművelődési szolgáltatásaink körét. Tudomásul kellett vennünk azonban, hogy több olyan körülmény módosította a feltételeket, amelyeknek figyelembevétele szükségszerű. A város közművelődési intézményrendszere a tárgyalt időszakban (25-21) nagy változásokon ment keresztül. Megalakult az AGORA Kulturális és Turisztikai Központ, létrejött a Weöres Sándor Színház, új erőre kapott a Megyei Múzeum és a Szimfonikus Zenekar. A városi feladatellátás párhuzamossága azonban nem mentesített bennünket az alól, hogy tartalmas és piacképes programokkal, közművelődési szolgáltatásokkal álljunk a szombathelyi közönség elé Rendezvények, művészeti események és egyéb programok A megyei művelődési központ az elmúlt évtizedekben nagy hangsúlyt fektetett a különböző művészeti események, kiállítások, színházi-pódium, közösségi rendezvények szervezésére. Az MMIK - figyelemmel kísérve és elemezve a Szombathelyen már működő és az időközben belépő kulturális-művészeti intézmények törekvéseit, munkáját (Agora, Weöres Színház) a közművelődési, kulturális-művészeti szolgáltatási piacon stabil, ám nem mindig nyereséges jelenléttel pozícionálta magát. Ennek oka, hogy a tevékenység költsége minden esetben magas és a bevételekből való finanszírozás egyre nagyobb terhet rótt az intézményre. Figyelembe véve lehetőségeinket úgy döntöttünk, hogy a városban lévő túlkínálat mellett a következő kritériumok betartásával lehet piacképes szolgáltatásunk: - egyedi, nívós előadások, programok szervezése, - az előadások százalékos formában való megvétele, - a programoknak terembérlet formájában való megvalósítása. Az elmúlt öt évben mindhárom módszer funkcionált, utóbbiak azonban az időszak végére előtérbe kerültek, így az e tevékenységekből befolyó bevételek tervezése megalapozottabbá vált. A saját rendezésű programok csökkenése ezzel magyarázható. Az MMIK Élő-tér Galériában és a második emeleti Médium Galériában országosan ismert kortárs, dunántúli és vasi kötődési valamint helyi alkotók mutatkozhattak be. A Megerősítettük az országos és regionális, művészetpártoló városok, intézmények közötti kapcsolatot (Budapest, Sopron, Kaposvár, Nagykanizsa, Pécs). 14 Rendezvények Kiállítások Művészeti események Szórakoztató rendezvények Népművészeti rendezvények Közösségi rendezvények sz. ábra 11

12 Közösségi közművelődés Intézményünk alapfeladatának tekintjük a kulturális és művészeti értékteremtés, megőrzés, kultúraközvetítés, az új közösségi alkalmak megteremtését. Kiemelt feladatunk a megyei és városi alkotó és művészeti közösségek tevékenységeinek segítése, a tehetséggondozás folyamatos támogatása, az amatőr művészeti mozgalom terjesztése, programjainak gondozása. Az intézményben működő kisközösségeket, klubokat támogatjuk, velük 27-től együttműködési megállapodásokat kötöttünk annak érdekében, hogy mindkét fél számára előnyös és egyben kötelezettségei szempontjából számon kérhető legyen. A 29-től induló VASI MÍVES TANODA projekt tovább emelte a művészeti közösségek számát. Az MMIK-t, mint a városban szinte egyedüli klasszikus értelemben vett közművelődési intézmény e tények figyelembevételével továbbra is meg kívánja tartani közösségi művelődési centrum helyzetét. 6 Művészeti csoportok Művészeti csoportok Népi előadó művészeti csoportok Alkotó művelődési közösségek Klubok, szakkörök Összesen sz. ábra Civil szervezetekkel való kapcsolat Az MMIK a rendszerváltozást követően nagyon sok civil kezdeményezésnek, közösségi csoportnak adott helyet és teret, módszertani-szakmai segítséget megalakulásukhoz és működésükhöz. Az évek során egyre több művészeti együttes, klub, érdeklődési körök mentén létrejött szakkör alakult át civil szervezetté. Jelentős részük azonban inkább székhelyként és postacímként használta a művelődési központot. Ezen anomáliának kívántunk véget vetni azzal, hogy e szervezetekkel 27-től szintén együttműködési megállapodásokat kötöttünk. Az intézmény az elmúlt évek során az öntevékeny közösségek, alkotó művészeti csoportok és együttesek központjává vált, hisz e szervezetek a város más intézményeiből kiszorultak. A tényleges és tartalommal is rendelkező szervezetek száma ezt követően a táblázatban szereplők szerint alakult. Jelenleg az intézményben több mint hetven szervezet, amatőr művészeti csoport és egyesület, szakkör tevékenykedik. 12

13 Közművelődéssel foglalkozó szervezetek Egyesület Alapítvány Egyéb társadalmi szervezet Gazdasági szervezet Összesen sz. ábra Az intézmény marketing, reklám tevékenysége Az intézmény tevékenységéről szóló kiadványok, programjainak hirdetése és a célközönséghez való eljuttatása a hagyományos hordozóeszközökön történt 25-ben. Ezek a következők voltak: - MMIK műsorajánló - plakátok, szórólapok - nagyméretű táblák az épület homlokzatán - televíziós és rádiós hirdetések A kor követelményeinek megfelelően 25-től folyamatosan bővítettük a reklám és marketing eszközeink tárát. A megújuló honlap ( lehetőségeit használtuk ki. A helyi média írott és elektronikus szinte minden szereplője partnerünk lett és egyre több programunkról ad hírt az országos sajtó. Több helyi hírközlő szervvel éves megállapodásunk van, amely lehetőséget biztosít arra, hogy kiemelt programjaink nagyobb hangsúllyal szerepeljenek a médiában. A szakmai-közművelődési portál (erikanet.hu) rendszeresen közli szakmai eseményeinket, a konferenciákat és egyéb programokat. Új kezdeményezésként több közösségi portálon jelen vagyunk (iwiw, facebook) és eseményeink népszerűsítésének új, költségkímélő és egyben hatékony formáit tudjuk alkalmazni. A jó sajtókapcsolatunk bizonyítéka, hogy az intézmény tevékenységéről, programjairól a helyi média (Vas Népe, Maraton, Savaria Fórum, Nyugat.hu, Alon.hu, Vaskarika.hu, Városi Tv) rendszeresen add összefoglaló értékeléseket, elemzéseket. Továbbra is megjelenik az MMIK műsorajánlója havonta 1 példányban, melyet eljuttatunk a megyében működő művelődési házakhoz, teleházakhoz és Tourinform Irodákhoz. Az MMIK programjait plakátokon (legtöbb esetben A/2 méret) és szórólapokon (A/5) is hirdetjük. Ezeket nem csak hirdetőhengereken helyezzük el, hanem eljuttatjuk a város és a környék oktatási intézményeihez, cégeihez. Az intézmény homlokzatán helyezzük el azokat a nagyméretű táblákat, molinókat, melyeken a különböző rendezvényekről kap információt a járókelő. A programajánlón kívül az eseményekről is olvashatnak rövid híreket az egyes internetes oldalakon böngészők, és a legtöbb rendezvényről fotógaléria is készül. 13

14 3. Összegzés A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ között az egyre nehezedő körülmények ellenére a következő eredményeket könyvelheti el magának. A gazdálkodási eredményei a tervezettek szerint alakultak. Sikeres pályázatokból pótolta a támogatáscsökkenésből eredő forráshiányt. A szakmai-módszertani tevékenysége erősödött. Megújult információs szolgáltatásokat vezetett be ( Az országosan is elismert szakmai módszertani szerepét meg tudta tartani. Az alkotó művészeti közösségek és civil szervezetekkel való együttműködése erősödött. Pozícionálni tudta magát Szombathely város kulturális életében. Mintaprojektek révén folyamatos az innováció a szakmai tevékenységben. 4. Lehetséges fejlesztési elképzelések A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ további sikeres működését nagyban befolyásolja, hogy a két fenntartó az elkövetkezendőkben milyen megállapodásra jut az intézmény közös fenntartása ügyében. A beszámolóban szereplők jól bizonyítják, hogy a kettős funkciójú, közművelődési feladatokat ellátó közintézmény mindkét önkormányzat feladatellátásában jelentős szerepet vállalt és vállal. A kivívott szakmai elismerés, a meglévő infrastruktúra, a humán erőforrás rendelkezésre állása alapján joggal mondhatjuk, hogy az intézmény képes az innovációra, az esetleges önfenntartás megvalósítására. Az Ady téri épület pedig egy olyan közművelődési funkciókra megálmodott központ, amely felújítása esetén gazdaságosan és eredményesen működtethető. A feltételek biztosítása érdekében meg kell vizsgálni, hogy Az épület felújítása megvalósítható-e pályázati forrásból? 8 A város közművelődési intézményrendszerének újragondolásával a párhuzamos feladatellátás megszüntethető-e? (integráció - szegregáció) Milyen további intézményeknek, szervezeteknek adhat otthont az Ady téri épület? Turisztikai szolgáltatások erősítésével biztosítható-e a kiegyensúlyozott gazdálkodás? (Avar Szálló, Bozsok, Velemi Továbbképző Ház) Szombathely, 21. március 31. Joós Tamás igazgató 8 Az AGORA pályázatot a Nyugat-Dunántúli régióban várhatóan újra kiírják. 14

Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015

Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015 Nagy Gáspár Kulturális Központ Vasvár Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015 1/107 Tartalomjegyzék 1. Jelentkezési lap... 3 2. Az intézmény bemutatása... 6 3. Önértékelési

Részletesebben

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KONECSNI GYÖRGY KULTURÁLIS KÖZPONT, HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉS TÁJHÁZ Kiskunmajsa, Hősök tere 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Ifjúságnevelési, Közművelődési,

Részletesebben

A Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ(MMIK) m e g y e i f e l a d a t a i. Törvény szerinti felsorolás:

A Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ(MMIK) m e g y e i f e l a d a t a i. Törvény szerinti felsorolás: Megyei feladatok A Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ(MMIK) m e g y e i f e l a d a t a i. Törvény szerinti felsorolás: A megyei (fővárosi) közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás 84. (1)

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A PÉCS-BARANYAI KERESKEDLMI ÉS IPARKAMARA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2010. ÉVRE

A PÉCS-BARANYAI KERESKEDLMI ÉS IPARKAMARA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2010. ÉVRE A PÉCS-BARANYAI KERESKEDLMI ÉS IPARKAMARA KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2010. ÉVRE A PBKIK, mint köztestület és kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Megszerzésének

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Dr. Kelemen Márk polgármester beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/213, 242 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 1 Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 TERVEZET A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése a 11/2016. (I. 28.) számú határozattal egyhangúlag

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 4/2004. ( III.08. ) számú RENDELETE A helyi közművelődési feladatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET CÉLJA

Pusztaszemes Község Önkormányzatának 4/2004. ( III.08. ) számú RENDELETE A helyi közművelődési feladatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET CÉLJA Pusztaszemes Község Önkormányzatának 4/2004. ( III.08. ) számú RENDELETE A helyi közművelődési feladatokról Pusztaszemes Község Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ESETTANULMÁNY/HEFOP-2004-4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA HEFOP-2004-4.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 29.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. augusztus 21-én, 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzatának Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottságának

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására

Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Elıterjesztés Szécsény Város Önkormányzat gazdasági programjának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére. Elıterjesztı: Stayer László polgármester

Részletesebben

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2002

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2002 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2002 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület Budapest XIX. Baross utca 48. H-1192 Telefon: 28-28-445 E-mail: magykoll@mail.tvnet.hu Számlaszám: 65100118-10016659

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10 Hírlevél 2011/4. Tartalomjegyzék 1./Összefoglaló a bankok, illetve a bankok személy- és vagyonvédelmét biztosító vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának akcióellenőrzéséről 3 2./Húsipari- húseldolgozó

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelete (H1) a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelete (H1) a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelete (H1) a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2015.02.28. 1/11 2014.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 2009.

Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 2009. Ifjúsági Cselekvési Terv Szentgotthárd Város Ifjúsági koncepciójához 2007 2009. 1. Oktatás, képzés, nevelés: - A település vonzóvá tételéhez, a fiatalok helyben tartásához alapfeltétel a magas színvonalú

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Közhasznú gazdálkodási jelentés

Közhasznú gazdálkodási jelentés MUT Közhasznú gazdálkodási jelentés A Magyar Urbanisztikai Társaság 2013. évi tevékenységéről (Álló betűvel az éves közhasznú gazdálkodási terv, dőlt betűvel a megvalósulásról szóló beszámoló) A legfontosabb

Részletesebben

KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER

KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER AJÁNLÁS P I L L A N A T K É P E K M ak l ár r l ny ár n ő ri nyán H aj ó s M i s k e K ö nyv t ár b us z I I. - P é c s Nyárlőrinc B ut yk a Dunaegyháza GONDOLATOK

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Közhasznúsági melléklet név: 1. Közhasznú szervezet azonosító adatai Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft székhely: 9700 Szombathely, 11-es huszár út 116. bejegyzı határozat száma:

Részletesebben

IFJÚSÁGSEGÍTŐ MUNKAERŐPIACI MONITOR

IFJÚSÁGSEGÍTŐ MUNKAERŐPIACI MONITOR IFJÚSÁGSEGÍTŐ MUNKAERŐPIACI MONITOR - KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS AZ IFJÚSÁGSEGÍTŐK ÉS FOGLALKOZTATÓIK KÖRÉBEN - Image: Tina Phillips / FreeDigitalPhotos.net TARTALOM Bevezetés... 3 Foglalkoztatók... 4 Ifjúságsegítők...

Részletesebben

2014-2015 éves beszámoló

2014-2015 éves beszámoló 2014-2015 éves beszámoló Intézmény OM - azonosítója: 200175 Intézményvezető:. Szabóné Haulik Judit Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében:. Szobota Erzsébet A dokumentum

Részletesebben

Ezúton is tisztelettel kérjük támogatását, segítségét! 2006. januárjában. Kovács Vince, polgármester

Ezúton is tisztelettel kérjük támogatását, segítségét! 2006. januárjában. Kovács Vince, polgármester TISZTELT TÁMOGATÓ! Gencsapáti Község Önkormányzata, a Mûvelôdési Ház és Könyvtár, együttmûködve a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával, a Nemzeti Kulturális Alapprogrammal, a Vas Megyei Önkormányzattal,

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére III. kötet STRATÉGIAI PROGRAM Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ Nagykőrös Város Önkormányzata TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS

Részletesebben

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal

2009. Perfekt Képzési Terv FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04. Képzési Terv 2009. 1. oldal FAT: 0036 FNYSZ:01-0507-04 2009. 1. oldal Bevezetés A Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. több mint fél évszázados tapasztalattal, szakmai hírnévvel, az egész országot lefedı hálózattal rendelkezı

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi értékelése Elıkészítette: Tárnok Lászlóné osztályvezetı Igazgatási osztály, Bimbó Mária Gyámhivatali csoportvezetı, Károlyi Szilvia gyámügyi ügyintézı,

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81637-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti jelzőtáblák 2013/S 050-081637 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

5. Közszolgáltatások elégedettségvizsgálata, lakossági igényfelmérés TANULMÁNY

5. Közszolgáltatások elégedettségvizsgálata, lakossági igényfelmérés TANULMÁNY Kőszeg Város Önkormányzata 5. Közszolgáltatások elégedettségvizsgálata, lakossági igényfelmérés TANULMÁNY Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. június 1 Tartalom

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Beszámoló - a Képviselő- testületnek Sárospatak Város Kulturális Stratégiájának

Részletesebben

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program

Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja. II. Stratégiai program Az Őriszentpéteri Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja II. Stratégiai program Natúrpark Térségfejlesztési Kht. 2002. 1 I.1. Az Őriszentpéteri Kistérség jövőképe. Az őrségi kistérség több

Részletesebben

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor Nullpont Kulturális Egyesület Debrecen, 2010 1 Tartalom 1.

Részletesebben

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Stratégiai terve 2014-2020

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Stratégiai terve 2014-2020 Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Stratégiai terve 2014-2020 Összeállította az Országos Idegennyelvű Könyvtár Minőségirányítási Testülete Elnök: Dr. Papp Anna Mária Tagok: Engel Judit Horváth István Kiss

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

be/sfp-10564/2015/mlsz

be/sfp-10564/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kazinczy Ferenc Általános Iskola Diák Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Kazinczy DSE Gazdálkodási formakód 001 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. BEVEZETŐ

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. BEVEZETŐ BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. BEVEZETŐ A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok gazdasági programjával kapcsolatban

Részletesebben

Pályázati Útmutató NCA pályázók számára (2010)

Pályázati Útmutató NCA pályázók számára (2010) Pályázati Útmutató NCA pályázók számára (2010) 2010. január 4. Készítette: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés ------------------------------------------------------------------------------------------3

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona

PÁLYÁZAT OM 034501. A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA. Készítette: Gallina Ilona OM 034501 PÁLYÁZAT A KIMBI ÓVODA (1121 Bp. Tállya u. 22.) ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA Készítette: Gallina Ilona 1 2014. Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2013.

Részletesebben

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Az Útkeresés Segítő Szolgálat az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a 85324-4 szakfeladat számon működteti a családsegítést, mint önálló

Részletesebben

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza. Támogató Szolgálat. 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz.

Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza. Támogató Szolgálat. 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Szépkorúak Háza Támogató Szolgálat 3526. Miskolc, Eperjesi u 5. sz. SZAKMAI PROGRAM Készítette: Futó Kálmán ügyvezetı igazgató,

Részletesebben

MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. KÖNYVTÁR VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: ZALAEGERSZEG AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: KISS GÁBOR Összeállította:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Marcali Város 2015. évi közrend, közbiztonsági helyzetéről.

B E S Z Á M O L Ó Marcali Város 2015. évi közrend, közbiztonsági helyzetéről. RENDŐRKAPITÁNYSÁG MARCALI Ügyszám: 14040/1116-1/2016.ált. Hiv. szám: 1254-1/2016. Tárgy: Beszámoló Marcali Város 2015. évi közbiztonsági helyzetéről. Üi: Bene Zsolt r. alezredes B E S Z Á M O L Ó Marcali

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Értékesítésmenedzsment és még valami más

Értékesítésmenedzsment és még valami más Értékesítésmenedzsment és még valami más Dr. Veres István Egyetemi adjunktus E-mail: veres@mvt.bme.hu Értékesítésmenedzsment és még valami más Miért is vagyok itt? Hogyan kezdődött? Mi motivált? Mottó:

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései

Fejér Megyei Önkormányzat. 2012-2014. évekre szóló. Megújított. Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megyei Önkormányzat 2012-2014. évekre szóló Megújított Gazdasági Programja és Fejlesztési Elképzelései Fejér Megye Közgyőlése 29/2013. (II.28.) önkormányzati határozatával elfogadva 2 Bevezetés Az

Részletesebben

A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (GYÜSZ-TE) beszámolója Dévaványa Város Önkormányzata számára

A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (GYÜSZ-TE) beszámolója Dévaványa Város Önkormányzata számára A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (GYÜSZ-TE) beszámolója Dévaványa Város Önkormányzata számára Gyomaendrőd 2013. október GYÜSZ-TE-I BEMUTATKOZÓ A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2015. évi működéséről Erdősné Sági Mária igazgató Békés Városi Püski Sándor Könyvtár Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2014.08.31.-2015.08.31. közötti munkájáról

BESZÁMOLÓ a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2014.08.31.-2015.08.31. közötti munkájáról BESZÁMOLÓ a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2014.08.31.-2015.08.31. közötti munkájáról VÁROSI KÖNYVTÁR TAGINTÉZMÉNY Az előző időszak óta a Városi Könyvtár Tagintézmény

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014.

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014. Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014. Jóváhagyva: 25/2011. (III.29) sz határozattal I. Bevezetés A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 1 FADD TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette:PÉCSÉPTERV STÚDIÓ Kft, 7621 Pécs,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ KORTÁRS KÖZTÉRI ALKOTÁSOKHOZ A TELEPÜLÉSKÉP JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ FEJLESZTÉSEKBEN

ÚTMUTATÓ KORTÁRS KÖZTÉRI ALKOTÁSOKHOZ A TELEPÜLÉSKÉP JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ FEJLESZTÉSEKBEN ÚTMUTATÓ KORTÁRS KÖZTÉRI ALKOTÁSOKHOZ A TELEPÜLÉSKÉP JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ FEJLESZTÉSEKBEN 1.1. Bevezető A regionális operatív programok két fontos prioritását képezi a turisztikai vonzerők fejlesztése, továbbá

Részletesebben

A Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány. 2009. évi közhasznúsági jelentése

A Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány. 2009. évi közhasznúsági jelentése A Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló és könyvvizsgálói jelentés (vezetıi levéllel együtt) (mellékelve) 2. A Magyar Szegénységellenes Hálózat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március BESZÁMOLÓ a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében a hajléktalan embereket ellátó intézmények

Részletesebben

NEMESKÉR K Ö Z S É G

NEMESKÉR K Ö Z S É G NEMESKÉR K Ö Z S É G ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.

Részletesebben

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l -

C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - C i v i l H í r a d ó - H í r l e v é l - H í r e k, r e n d e z v é n y e k, k i a d v á n y o k, p á l y á z a t o k, t a n á c s o k, j ó g y a k o r l a t o k 2 0 1 5. m á r c i u s 2 4. Somogy Ifjúságáért

Részletesebben

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A VIZSGÁLAT CÉLJAI A vizsgálat fő irányvonalát adó primer felmérések a belső önértékelésre koncentráltak. A vizsgálattal azt kívántuk feltárni, hogy az egyetem milyen

Részletesebben

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL. MESZ KÖZGYŰLÉS 2012. március 23.

AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL. MESZ KÖZGYŰLÉS 2012. március 23. AZ ELNÖKSÉG BESZÁMOLÓJA A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG 2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL MESZ KÖZGYŰLÉS 2012. március 23. A Magyar Evezős Szövetség elnökségének beszámolója a MESZ 2012. március 23-i rendes évi közgyűlésére

Részletesebben

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest i ivaros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése lqlgijb\k.\jlo\o. i TíílvTi Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros

Részletesebben

Egyeztetési anyag 1. változat

Egyeztetési anyag 1. változat AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egyeztetési anyag 1. változat 2009. március 17. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

Részletesebben

Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózat Hálózati Működési Szabályzat

Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózat Hálózati Működési Szabályzat Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózat Hálózati Működési Szabályzat A Szabályzat dokumentum, amely összefoglalja és rendszerezi a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózat (továbbiakban: Hálózat) ifjúsági

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2010. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 Egyeztetési anyag 2015. november 18. 1 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 2015. november 18. A koncepció

Részletesebben

Az egyesület az 1997. évi CLVI. Tv. 19. (1) bekezdése alapján az alábbi jelentést terjeszti elő:

Az egyesület az 1997. évi CLVI. Tv. 19. (1) bekezdése alapján az alábbi jelentést terjeszti elő: Közhasznúsági jelentés a 2011. évi gazdálkodásról Zalai Borút Egyesület 8790 Zalaszentgrót, Bocskai u. 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával

Részletesebben

A MAGYAR KOLLÉGIUM TEVÉKENYSÉGE 2000

A MAGYAR KOLLÉGIUM TEVÉKENYSÉGE 2000 A MAGYAR KOLLÉGIUM TEVÉKENYSÉGE 2000 Sikeres pályázatok, látványos, nagyrendezvények, új formák és a - folyamatosan továbbfejl - kapcsolatrendszerre épített, együttm ködéssel megvalósuló munkák éve volt

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. február 18.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. február 18. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. február 18. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/1998.(IV.30.) rendelete. a helyi közművelődésről

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/1998.(IV.30.) rendelete. a helyi közművelődésről BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/1998.(IV.30.) rendelete a helyi közművelődésről Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER A szociális és munkaügyi miniszter rendelete a felnőttképzési tevékenység

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2011. április TIOP 1. Prioritás Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben