MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA"

Átírás

1 MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA JELÖLÉSEK: Nem szakrendszerű órák jelölése zöld színnel, számok a programterv A 6. évfolyam tanmenetből valók Infokommunikációs technológia alkalmazása:ikt A tanulók érdekes változatos feladatokon keresztül átismétlik az 5.osztály tananyagát. - figyelem, feladat értelmezés, memória, elemi számolási készség, logikus gondolkodás -Kritikai kompetencia -Szövegértés Egyéni munka Csoportmunka Más kooperatív - Fejben számolás labdadobálással - Grafikonok, diagramok elemzése különböző újságokból - Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény feladatai Geometriai testek Számkeresztrejtvények Valóságközeli feladatgyűjtemény feladatai

2 0622 Az egymilliónál nagyobb természetes számok írása, olvasása. Számok tizedestört alakja. Helyiértékek rendszere a tízes számrendszerben: alakiérték, tényleges érték. Természetes számok és tizedestört alakban adott számok ábrázolása számegyenesen, nagyság szerinti összehasonlításuk. Az ötödik osztályban tanultak ismétlése kiterjesztése nagyobb helyiértékekre Egyéni munka és Hatványozás 5-6 sdt.sulinet.hu ; , ; , Elemei számolási készség Számok írása, olvasása, ábrázolása 3-4 A pozitív egész kitevőjű hatvány értelmezése; a 0 kitevőjű hatvány. feladat értelmezése. A helyiértékek felírása 10 hatványainak a segítségével. B1.01 B1.08.; ; , Csoportmunka, egyéni munka Kombinatorika (ismétléses variáció). Műveletek hatványokkal Feladatok a kombinatorika, a sorozatok, függvények és a halmazok, logika témakörökből. Részhalmaz. - elemi számolási készség, probléma-megoldás, Csoportmunka és más kooperatív B1.09 B1.14.; ; - a tankönyvben található érdekes,

3 logikus gondolkodás, feladat értelmezése fejtörő feladatok Előző évek kompetencia mérésének a témához kapcsolódó feladatai Logikai készlet Valóságközeli feladat gyűjtemény feladatai k.hu játékpénzmodell Szorzás és osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel, A számok írásának olvasásának gyakorlása. A helyiértékek rendszerének tudatosítása. Elemi készség számolási frontális osztálymunka A mértékegységek átváltásának előkészítése Mérés, mértékegységek, mértékváltás. Hosszúságmérés, tömegmérés, űrtartalommérés, időmérés. Kerület-, terület-, felszín-, térfogatszámítás. Az írásbeli műveletek gyakorlása. Egyszerű szöveges feladatok, arányossági következtetések. - logikus gondolkodás, becslés, Figyelem -Egyéni munka Páros munka -Mérőeszközök (mérőszalag, mérleg, űrmértékek, milliméter papír, négyzetméter modell, köbcentiméter modell)

4 Térkép Menetrend Valóságközeli feladatgyűjtemény feladatai Fizikai fogalmak: Út, idő, sebesség ; , Kerekítés, pontos érték, közelítő érték Kerekítés, közelítő érték. Az átlag kiszámítása Számok ábrázolása számegyenesen. intuitív fogalmának előkészítése. A szórás Mennyiségi következtetések, becslés Egyéni munka frontális munka Adatok gyűjtése statisztikai zsebkönyvből, folyóiratokból Kerekítés, pontos érték, közelítő érték 0641 Ismerkedés a számelmélettel Osztó, többszörös, osztópárok. Közös osztók, a legnagyobb közös osztó. Közös többszörösök, a logikai képesség, a tudás gyakorlati alkalmazása, becslés, módszerek Feladatértelmezés, számolási képesség Egyéni munka Csoportmunka Páros munka Egyéni munka Csoportmunka Páros munka Folyóiratok Újságok Zsebkönyvek Valóságközeli feladatgyűjtemény ;

5 legkisebb közös többszörös. A korábbi években tanultak ismétlése. Szóbeli számolás. Halmazok közös része. Kombinatorika. A Gyakorlóból ajánlott feladatok egy részét később is megoldathatjuk Osztó, többszörös, osztópárok. Közös osztók, a legnagyobb közös osztó. Közös többszörösök, a legkisebb közös többszörös. A korábbi években tanultak ismétlése. Szóbeli számolás. Halmazok közös része. Kombinatorika. A Gyakorlóból ajánlott feladatok egy részét később is megoldathatjuk. logikai képesség, a tudás gyakorlati alkalmazása, becslés, módszerek Egyéni munka Csoportmunka Páros munka Valóságközeli feladatgyűjtemény. TK Sokszínű feladatgyűjtemény.lap.hu Logikai képesség, képesség Csoportmunka osztálymunka ; Egyéni munka páros Sokszínű Oszthatósági szabályok: a 10-zel, 2-vel, 5-tel, 100-zal, 4-gyel, 20-szal, 25-tel, 50-nel való oszthatóság szabálya. Halmazok, logika. Maradékosztályok. Elforgatás. Bizonyítási igény felkeltése (a konkrét számokkal bemutatott bizonyítások gondolatmenete megegyezik az általános bizonyítás gondolatmenetével) Az oszthatósági szabályok gyakorlati alkalmazása. Kombinatorika, valószínűség.

6 20. Az egész számok értelmezése, összehasonlítása, 0621 ellentett, abszolútérték. logikai képesség, a tudás gyakorlati alkalmazása, becslés, módszerek munka feladatgyűjtemény ; B1.24 B1.31.; lap.hu Számolási képesség, problémamegoldás munka, ; munka, ; ; , Egész számok összeadása, kivonása. Többtagú összegek az egész számok körében. Az összeg, különbség változásai. Egyenletek megoldása Ez az anyagrész az ötödik osztályban tanultak ismétlése, ennek ellenére elengedhetetlen például Számolási képesség, problémamegoldás az adósság-készpénz modellel történő szemléltetés. A számolási szabályokat a következő órákon, folyamatos ismétlés keretében gyakoroltathatjuk be Egész számok összeadása, kivonása. Többtagú összegek az egész számok körében. Az összeg, különbség változásai. Egyenletek megoldása. Ez az anyagrész az ötödik osztályban tanultak ismétlése, ennek ellenére elengedhetetlen például az adósság-készpénz modellel történő szemléltetés. A számolási szabályokat a következő órákon, folyamatos ismétlés keretében logikai képesség, a tudás gyakorlati alkalmazása, becslés, módszerek Egyéni munka páros munka Tk Mgy Adósság- készpénz modell Gyengébbeknek kisautó, hőmérő modell gyakorolj.hu

7 gyakoroltathatjuk be. Egész szám szorzása egész számmal. (A szorzás értelmezése negatív szorzóval.) Egyenes arányosság. A szorzat tényezőinek felcserélhetősége. logikai képesség, Egész szám osztása egész számmal. A osztás értelmezése negatív osztóval. A 0 szerepe. Összetett számfeladatok az egész számok Számolási képesség körében Jobb csoportban: A tanult számolási eljárások rendszerezés kombinativitás alkalmazása a tizedestörtek körében. Egész számok szorzása. Egyenletek. Műveletek sorrendje, zárójelhasználat. Hatványozás Az egész számokkal eddig tanult műveletek 0624 vegyes gyakorlása különböző nehézségű feladatokkal Derékszögű koordináta-rendszer Az ötödik osztályban tanultak ismétlése. Gyakorlás, az logikai képesség, a tudás gyakorlati alkalmazása, becslés, módszerek, elemi számolási készség Számolási képesség rendszerezés kombinativitás Egyéni munka páros munka munka egyéni munka ; B1.32 B1.37.; 2.21., , ; Egyéni munka páros munka ; , Tk , B1.32B1.37 Mgy , ; IKT-s

8 mentortól kapott feladatok 1. dolgozat előkészítése felmérés Természetes számok és tizedestörtek írása, olvasása, kerekítése. Mérés, mértékegységek. Osztó, többszörös, egyszerű oszthatósági szabályok. Műveletek egész számokkal, műveleti tulajdonságok, a műveletek sorrendje, zárójelek használata. A törtekről tanultak ismétlése Törtek értelmezése, egyszerűsítésük, összehasonlításuk. Vegyesszámok. Tizedestörtek egyszerűsítése, bővítése. Közös osztó alkalmazása bővítésük, Törtek összeadása, kivonása (ismétlés) Törtek, illetve tizedestörtek összeadása, kivonása. Többtagú összegek a pozitív racionális számok körében. Szöveges feladatok. Közös többszörös. Zárójelek használata Törtek összeadása, kivonása (ismétlés) Törtek összeadása, kivonása. Gyakorlás. Elemei számolási képesség rendszerezés Elemei számolási képesség rendszerezés logikai képesség, a tudás gyakorlati alkalmazása, becslés, Páros munka egyéni munka Páros munka egyéni munka frontális munka Egyéni munka páros munka ; , ; ; , , ; , , Tk , Mgy , , gyakorolj.hu

9 módszerek, elemi számolási készség Tört szorzása egész számmal, egész szám szorzása törttel, tört szorzása törttel. Törtrész kiszámítása. Vegyesszám szorzása vegyesszámmal. Szöveges feladatok. Kísérletek területmodellel, színesrúdkészlettel). Számolási képesség Műveleti tulajdonságok; a szorzat és a 0653 rendszerezés hányados változásai, összeg, különbség kombinativitás szorzása. Arányossági feladatok következtetés. Sorozatok, függvények. Egyenletek. Geometriai számítások, mértékegységek. Tört szorzása egész számmal, egész szám szorzása törttel, tört szorzása törttel. Törtrész kiszámítása. Vegyesszám szorzása vegyesszámmal. Szöveges feladatok. Kísérletek területmodellel, színesrúdkészlettel). Műveleti tulajdonságok; a szorzat és a 0653 hányados változásai, összeg, különbség szorzása. Arányossági feladatok következtetés. Sorozatok, függvények. Egyenletek. Geometriai számítások, mértékegységek Nemnegatív tizedestörtek szorzása. A szorzás algoritmusa. A törtrész kiszámítása. Szorzás 0,1del, 0,01-dal, 0,001-del. Szöveges feladatok. Elemi számolási készség, módszerek, ok-okozati szabályalkotás, számfogalom, műveletfogalom Elemi számolási képesség kombinativitás munka Csoportmunka egyéni munka ; ; , , ; ; , , nk.hu ; ;

10 Műveleti tulajdonságok; a szorzat változásai; szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. Kombinatorika. Arányossági következtetések. Geometriai számítások, mértékegységek. 40 Szorzás tizedestört alakú számmal Nemnegatív tizedestörtek szorzása. A szorzás algoritmusa. A törtrész kiszámítása. Szorzás 0,10654 del, 0,01-dal, 0,001-del. Szöveges feladatok. Műveleti tulajdonságok; a szorzat változásai; szorzás, osztás 10-zel, 100-zal, 1000-rel. Kombinatorika. Arányossági következtetések. Geometriai számítások, mértékegységek. Elemi számolási készség, módszerek, ok-okozati szabályalkotás, számfogalom, műveletfogalom ; ; A reciprok fogalma. Osztás törttel Pozitív számok reciproka. A tört osztása természetes számmal, természetes szám osztása törttel, tört osztása törttel (területmodell) Szorzás törttel, szorzás az osztás fordított művelete; műveleti tulajdonságok. Egyenlet megoldása a műveletek közti összefüggések alapján; sorozatok, függvények. Számolási képesség rendszerezés kombinativitás osztálymunka egyéni munka Elemi számolási készség, Geometriai számítások, mértékegységek , ; , ; , , , Fizikai fogalmak: sűrűség, sebesség A reciprok fogalma. Osztás törttel Pozitív számok reciproka. A tört osztása természetes számmal, természetes szám osztása , ; , ;

11 törttel, tört osztása törttel (területmodell) Osztás tizedestört alakú számmal Osztás algoritmusáról tanultak általánosítása. Kerekítés, pontosság. Osztás 0,1-del, 0,01-dal, 0,001-del; az összefüggés megfigyelése. A hányados változásai. Szorzás 10-zel, 100-zal, 1000-rel, Az osztás ellenőrzése szorzással. Műveletek sorrendje. Sorozatok. Egyenletek. módszerek, ok-okozati szabályalkotás, Számolási képesség rendszerezés kombinativitás , , , nk.hu osztálymunka ; ; Geometriai számítások, mértékegységek. Osztás tizedestört alakú számmal Osztás algoritmusáról tanultak általánosítása. Kerekítés, pontosság. Osztás 0,1-del, 0,01-dal, 0,001-del; az összefüggés megfigyelése. Gyakorlás Ismerkedés a racionális számokkal A racionális számok fogalma. Műveletek a racionális számkörben. A tanult számolási eljárások kiterjesztése Elemi számolási készség, módszerek, ok-okozati szabályalkotás, számfogalom, műveletfogalom Elemi számolási készség, ; ; , B1.38 B1.56., 1.161; 3.06., 3.13., , ,

12 a negatív törtekre, tizdestörtekre. Gyakorlás, a hiányosságok pótlása. A számolási rutin differenciált fejlesztése. Szöveges feladatok. módszerek, ok-okozati szabályalkotás, számfogalom, , ; , , , ikt-s mentortól kapott feladatok 2. felmérés Törtek fogalma, bővítése, egyszerűsítése. A tizedestörtek fogalma Műveletek a törtek és a tizedestörtek körében. Műveleti Feladatlap tulajdonságok alkalmazása, műveletek sorrendje, zárójelek használata. Grafikonok, táblázatok Diagramok, grafikonok elemzése, készítése Aktuális statisztikai adatokat szemléltető diagrammok vizsgálata. Hőmérséklet mérése, belső energia. Idő-út grafikon Grafikonok, táblázatok Diagramok, grafikonok elemzése, készítése. Aktuális statisztikai adatokat szemléltető diagrammok vizsgálata. Hőmérséklet mérése, belső energia. Idő-út grafikon. Gondolokodási módszerek, ok-okozati összefüggés osztálymunka, páros munka elemi számolási készség, okokozati szabályalkotás, módszerek, önellenőrzés Csoportmunka, páros munka, kooperatív ; , 9.31.; Tanulói munkafüzet Újságból gyűjtött diagramok, grafikonok Valóságközeli feladatgyűjtemény Országos kompetencia mérés tesztgyűjtemény

13 meres.hu Két szám aránya Az arány jelentése, kifejezése tört- és tizedestört alakban. Mennyiségek aránya. A tört mint arány Kicsinyített, illetve nagyított képek (alaprajzok, térképek, nézeti rajzok) értelmezése. Osztás. Törtek tizedestört alakja Két szám aránya Az arány jelentése, kifejezése tört- és tizedestört alakban. Mennyiségek aránya. A tört mint arány. Kicsinyített, illetve nagyított képek (alaprajzok, térképek, nézeti rajzok) értelmezése. Osztás. Törtek tizedestört alakja. elemi számolási készség, módszerek osztálymunka ; , , ; , elemi számolási készség, okokozati szabályalkotás, módszerek Csoportmunka, páros munka Térképek Alaprajzok Valóságközeli, Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény Számolási képesség rendszerezés kombinativitás osztálymunka, egyéni munka ; ; , elemi TK, Mgy feladatai Valóságközeli Egyenes arányosság Az egyenes arányosság fogalma, tulajdonságai. Az egyenes arányosság grafikonja. Egyenesen arányos mennyiségek ismeretlen értékeinek meghatározása (elsősorban) következtetéssel. Műveletek racionális számokkal, törtrész kiszámítása. Út, idő, sebesség. Hőmérséklet mérése, belső energia. Tömeg, térfogat, sűrűség Egyenes arányossággal kapcsolatos feladatok a mindennapi életben.

14 számolási készség, okokozati szabályalkotás, módszerek feladatgyűjtemény Országos kompetenciamérés tesztgyűjtemény gyakorolj.hu 1. Fordított arányosság A fordított arányosság fogalma, grafikonja és tulajdonságai. Fordítottan arányos mennyiségek ismeretlen értékeinek meghatározása (elsősorban) következtetéssel. Számolási képesség rendszerezés kombinativitás frontális osztálymunka ; ; Csoportmunka Páros munka TK, Mgy feladatai Sokszínű Valóságközeli feladatgyűjtemény Tanulói munkafüzet nk.hu , 3.37.; , , 9.30.; Műveletek racionális számokkal. Út, idő, sebesség. Területszámítás. Hőmérséklet mérése Fordított arányossággal kapcsolatos feladatok a mindennapi életben Százalékszámítás A százalékérték kiszámítása. Alap, százalékláb, százalékérték. Kördiagramok értelmezése. elemi számolási készség, okokozati szabályalkotás, módszerek, önellenőrzés Feladatértelmezés, számolási készség, módszerek frontális osztálymunka

15 Szorzás törttel, tizedestörttel. Törtrész kiszámítása. Adó, bruttó jövedelem; nettó jövedelem. Arányos következtetések. A százalékérték kiszámításának gyakorlása Törtrész kiszámítása. Adó, bruttó jövedelem; nettó jövedelem. Arányos következtetések elemi számolási készség, okokozati szabályalkotás, módszerek Százalékszámítás 62 Az alap kiszámítása következtetéssel és törttel való 0654 osztással. Osztás tizedestörttel. Szöveges feladatok, arányossági következtetések Az alap kiszámításának gyakorlása A százalékláb kiszámítása. Arány, tört, törtrész, századrész, százalék. Osztás. Arányossági következtetések. Kerekítés, pontosság. Törtek tizedestört alakja. Feladatértelmezés, számolási készség, módszerek elemi számolási készség, okokozati szabályalkotás, módszerek Feladatértelmezés, számolási készség, módszerek Csoportmunka Páros munka Egyéni munka, frontális osztálymunka Csoportmunka Páros munka Egyéni munka, frontális osztálymunka TK, Mgy feladatai Sokszínű Diagramok ; TK, Mgy feladatai Sokszínű Valóságközeli feladatgyűjtemény Tanulói munkafüzet realika.educatio.hu ; , 9.29.

16 65 elemi számolási készség, okokozati szabályalkotás, módszerek elemi számolási készség, okokozati szabályalkotás, módszerek, a tanult i összefüggések gyakorlati alkalmazása Csoportmunka Páros munka 0671 Az arányos osztás fogalma. Kördiagram szerkesztése. Gondolkodási módszerek, összefüggések felismerése 0611 Gondolkodási módszerek, kreativitás, logikus gondolkodás páros munka 0654 A százalékláb kiszámítása. Arány, tört, törtrész, századrész, százalék. Osztás. Arányossági következtetések. Kerekítés, pontosság. Törtek tizedestört alakja. A százalékszámítás alkalmazása életben (adó, kamat, leárazás ) a mindennapi 0654 Arányos osztás Tört, törtrész, törtrészek közti kapcsolatok. Valószínűségi kísérletek A biztos, lehetséges, de nem biztos, lehetetlen események megkülönböztetése. A relatív ; , TK, Mgy feladatai Sokszínű Valóságközeli feladatgyűjtemény Országos kompetencia mérés tesztgyűjtemény ikt-s mentortól kapott feladatok B3.08 B3.10.; ; , , ikt-s mentortól kapott feladatok Tanulói munkafüzet

17 gyakoriság meghatározása. Törtrész. Törtek tizedestört alakja. Százalékszámítás. Valószínűségi kísérletek T1.71 A biztos, lehetséges, de nem biztos, lehetetlen 0611 események megkülönböztetése. A relatív gyakoriság meghatározása. Törtrész. Törtek tizedestört alakja. Százalékszámítás T2.72 T3.73. T4.T Összefoglalás, folyamatos ismétlés és felzárkóztatás megszervezése 0655 Differenciált gyakorlás elemi számolási készség, okokozati szabályalkotás, módszerek, a tanult i összefüggések gyakorlati alkalmazása, logikus gondolkodás Csoportmunka Számolási készség, módszerek, osztálymunka, osztálymunka,, Tk feladatai, Tanulói munkafüzet osztálymunka, Számolási készség, okokozati a tanult i összefüggések alkalmazása, feladatértelmezés TK, Mgy feladatai Sokszínű ok.hu Tk feladatai, Tanulói munkafüzet 0655 Dolgozat 0661 Geometriai alapismeretek Az Eszközeink használata című olvasmány ; ;

18 megbeszélése. Alakzatok előállítása, megfigyelése, csoportosítása síkban és térben. Ponthalmazok távolsága. Egyszerű szerkesztések. A térelemek kölcsönös helyzete, megfigyelésük többféle testen. Állítások igazságának eldöntése. Alakzatok vizsgálata derékszögű koordináta-rendszerben. Adott tulajdonságú ponthalmazok. geometriai szemlélet, térlátás egyéni munka , Folyamatos ismétlés: A racionális számokkal végzett műveletek gyakorlása A kör. A kör húrja, érintője A körről tanultak rendszerezése. A körvonal és a körlemez mint adott tulajdonságú ponthalmaz; körcikk, körszelet. A húr és az érintő néhány tulajdonsága. Adott tulajdonságú ponthalmazok. Az alapszerkesztések gyakorlása, szerkesztési feladatok megoldása. Folyamatos ismétlés: A racionális számokkal végzett műveletek gyakorlása Szerkesztések Ismerkedés a szerkesztési feladatok megoldásával. Háromszög szerkesztése három oldalából. A szakasz felezőmerőlegese; szakaszfelezés, merőleges egyenesek szerkesztése. Téglalap megszerkesztése. Adott tulajdonságú ponthalmazok; ponthalmazok közös geometriai szemlélet, térlátás térlátás, okokozati geometriai szemlélet, Csoportmunka, egyéni munka ; ikt-s mentortól kapott feladatok Logikai készlet elemei Körző, vonalzó, szögmérő használata

19 része. Távolságmérés, Folyamatos ismétlés: A racionális számokkal végzett műveletek gyakorlása T6.79 T Szerkesztések gyakorlása 0662 Szögmérés A szögmérésről tanultak kiegészítése. A szög értelmezése többféleképpen. A szögek fajtái; mérése; mértékegységek: egyenesszög; fok. A szögmérő használata. Szögmásolás, szögfelezés. Szög törtrészének megszerkesztése szögfelezéssel, szögmásolással. térlátás, geometriai szemlélet Körző, vonalzó, szögmérő, Tk,Mgy feladatai Térlátás, geometriai szemlélet, becslés frontális osztálymunka Szögmérő, körző, vonalzó, Tanulói munkafüzet Problémamegoldás, geometriai szemlélet, térlátás, feladatértelmezés Csoportmunka, egyéni munka Körző, vonalzó, szögmérő, Tk feladatati osztálymunka, Vonalzó, Tanulói Munkafüzet: eszközök Halmazok, logika; törtek; időmérés; koordináta-rendszer. Folyamatos ismétlés: A racionális számokkal végzett műveletek gyakorlása. T Szögmérés gyakorlása T Ismerkedés a sokszögekkel A sokszög tulajdonságainak vizsgálata. Konvex, nem konvex sokszögek. Az oldalak, csúcsok, átlók. Sokszögek osztályozása adott, illetve a tanuló által felismert szempontok szerint. A sokszögbe húzható átlók számának vizsgálata. Síkbeli alakzatok egymáshoz való viszonya. Kapcsolat a kombinatorikával. Függvények. Halmazok közös része, egyesítése, részhalmaz. Állítások igazságának eldöntése. térlátás, okokozati geometriai szemlélet,

20 Folyamatos ismétlés: A racionális számokkal végzett műveletek gyakorlása. T A sokszögek tulajdonságainak vizsgálata, 0663 csoportosítása Háromszögek Elnevezések a háromszögekben. Belső szögeinek az összege. Háromszögek csoportosítása különböző szempontok szerint. Háromszögek szerkesztése. Szabályos háromszög, illetve a 60 -os szög szerkesztése. 60 -os szög törtrészeinek szerkesztése. (Kiegészítő szögek.) térlátás, okokozati geometriai szemlélet, térlátás, okokozati geometriai szemlélet, Kapcsolat a mérőszám és a mértékegység között. Állítások igazságának eldöntése. A szögek fajtái. Szögfelezés, szögmásolás., egyéni munka Logikai készlet elemei, Tanulói munkafüzet: eszközök ; ; , , Folyamatos ismétlés: A racionális számokkal végzett műveletek gyakorlása. A háromszögek tulajdonságainak csoportosítása. vizsgálata, térlátás, okokozati geometriai szemlélet, Papírból kivágott háromszögek vizsgálata ; ; , ,

21 Négyszögek T Trapéz, rombusz. Négyszögek szempontok szerint. A T12.88 T13. T T paralelogramma, téglalap, csoportosítása különböző négyszögek tulajdonságainak csoportosítása. frontális osztálymunka, 02 sdt.sulinet.hu ; ; sdt.sulinet.hu Geometriai szemlélet Csoportmunka, egyéni munka Körző, vonalzó, szögmérő ; ; térlátás, okokozati geometriai szemlélet, Páros munka,, egyéni munka Tk feladatai, Tanulói munkafüzet Ua Tanuló mukafüzet, vizsgálata, Összefoglalás, a 3. dolgozat előkészítése, mértékegységek, geometriai ismeretek, számítások, szerkesztések 0665 Gyakorlás Geometriai szemlélet Alapszerkesztések gyakorlása Ua Differenciált gyakorlás Ua Körző, vonalzó, szögmérő , B2.01 B2.24., 2.63.; , ; Körző, vonalzó, szögmérő ,

22 94 T16. T T Differenciált gyakorlás ua 0681 Mértékváltás, geometriai számítások ua 0665 Dolgozat Ua T Tengelyes tükrözés T A síkra vonatkozó tükrözés. A test és képének Mit látunk a tükörben? összehasonlítása: nagyságuk, távolságuk a tükörsíktól, a jobb és a bal oldal felcserélődése Érdekes fejtörő feladatok A tengelyes tükrözés A síkbeli tengelyes tükrözés a térbeli síkra tükrözés megfelelője a tükörsíkra merőleges síkon. A tükörkép előállítása papírhajtogatással, áttetsző papírral, Problémamegoldás, tájékozódás, térlátás B2.01 B2.24., 2.63.; , ; sdt.sulinet.hu Körző, vonalzó, szögmérő , B2.01 B2.24., 2.63.; , ; Tanulói munkafüzet sdt.sulinet.hu Egyéni munka osztálymunka Tanulói munkafüzet TK feladatai Tanulói munkafüzet ok.hu térlátás, Áttetsző papír, milliméter papír, tükör, körző vonalzó

23 négyzetrácson. A tengelyes tükrözés mint a sík t tengely körüli 180 -os elforgatása. A tengelyes tükrözés tulajdonságai. módszerek, ok-okozati tájékozódás, geometriai szemlélet Adott tulajdonságú pontok keresése. Szakasz felezőmerőlegese, szögfelező. T T T23. T T Tengelyes tükrözés 0632 A tükörkép megszerkesztése Adott pont tükörképének megszerkesztése kétféleképpen. Egyenes, szakasz, szög; sokszög, kör tükörképének megszerkesztése. Mikor esik egybe egyegy alakzat a tükörképével? Geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. Háromszög és téglalap szerkesztése. A kör. Tükrözés derékszögű koordináta-rendszerben. Körző, vonalzó Csoportmunka sdt.sulinet.hu kooperatív ; , Tanulói munkafüzet Pont tükörképének megszerkesztése. Egyenes, szakasz Problémamegoldás, geometriai szemlélet Csoportmunka, egyéni munka Tanulói munkafüzet, körző vonalzó Szerkesztések gyakorlása. Különböző tükörképek megszerkesztése. Háromszög és téglalap szerkesztése. térlátás, Körző vonalzó 0632 szög, sokszög tükörképének megszerkesztése térlátás, módszerek, ok-okozati tájékozódás,geometriai szemlélet térlátás, módszerek, ok-okozati tájékozódás,geometriai szemlélet

24 módszerek, ok-okozati tájékozódás, geometriai szemlélet Tengelyesen tükrös alakzatok Szimmetrikus alakzatok keresése a természetben, művészetben. A tükrösség vizsgálata. A tengelyes szimmetria megkülönböztetése egyéb szimmetriáktól. Egyszerű alakzatok tengelyes szimmetriája. Alakzatpárok közös szimmetriatengelye. Tengelyesen tükrös háromszögek A háromszögek közül a tengelyesen szimmetrikus háromszögek kiválasztása, tulajdonságaik vizsgálata. Tengelyesen szimmetrikus háromszögek szerkesztése. A szerkesztési feladatok megoldásának áttekintése T26. T27. T Tengelyesen tükrös háromszögek kiválasztása Tengelyesen tükrös háromszögek tulajdonságai. Tengelyesen tükrös háromszögek szerkesztése. T Szabályos sokszögek vizsgálata Problémamegoldás, geometriai szemlélet, tájékozódás térlátás, módszerek, ok-okozati tájékozódás, geometriai szemlélet térlátás, módszerek, ok-okozati tájékozódás, geometriai szemlélet Problémamegoldás, módszerek, geometriai szemlélet osztálymunka, Tanulói munkafüzet: eszközök Előre kivágott sokszögek sdt.sulinet.hu,mgy feladatai Tanulói munkafüzet Tk, Mgy feladatai, Tanulói Munkafüzet sdt.sulinet.hu Tanulói munkafüzet

25 T T31. T32. T A szabályos sokszögek tulajdonságai, szerkesztése Problémamegoldás, módszerek, geometriai szemlélet 4.29.; 8.60., 8.66.; ; 4.29.; , 8.63., ; sdt.sulinet.hu Problémamegoldás, módszerek, geometriai szemlélet osztálymunka, egyéni munka, páros munka Tengelyesen tükrös négyszögekről tanultak összegzése A húrtrapéz értelmezése, tulajdonságai. A húrtrapéz vizsgálata. Geometriai szemlélet, problémamegoldás 0633 Összefoglalás, gyakorló és fejtörő feladatok. T Összefoglalás, gyakorló és fejtörő feladatok A tanév folyamán szerzett geometriai ismeretek rendszerezése Térlátás, módszerek, ok-okozati Térlátás, módszerek, ok-okozati Térlátás, módszerek, ok-okozati osztálymunka, egyéni munka, páros munka Tengelyesen tükrös négyszögek kiválasztása, 0633 tulajdonságai, szerkesztése T ; , Tanulói eszközök sdt.sulinet.hu Egyéni munka Tk, Mgy feladatai Egyéni munka Tk, Mgy feladatai osztálymunka, Tk, Mgy feladatai, Országos kompetenciamérés feladatai

26 ikt-s mentortól kapott feladatok T36. T37. T T T Tanulói munkafüzet, tanulói eszközök, Problémamegoldás, tájékozódás, geometriai szemlélet, egyéni munka, páros munka 0632 Hiányosságok pótlása problémamegoldás osztálymunka Számelmélet- ismétlés Egész számokkal való műveletvégzések ismétlése okokozati számolási készség osztálymunka,, egyéni munka Tanulói munkafüzet, mgy. Feladatai gyakorolj.hu T41. T42. T Törtekkel való műveletvégzés ismétlése Számolási készség fejlesztése Csoportmunka páros munka Tanulói munkafüzet tanulói eszközök T Százalékszámítással kapcsolatos feladatok ismétlése Problémamegoldás, számolási készség T Differenciált gyakorlás Dolgozat előkészítése ikt-s mentortól kapott feladatok 0632 Dolgozat megírása Arányossággal kapcsolatos feladatok ismétlése Problémamegoldás, számolási készség Országos kompetenciamérés feladatai Országos kompetenciamérés feladatai internetes

27 feladatsorok 139. T46. T47. T T49. T Év végi felmérés Egyenletek,egyenlőtlenségek Egyenletek,egyenlőtlenségek megoldása 0691 próbálgatással,műveletek közötti összefüggések alkalmazásával Problémamegoldás, számolási készség, ok-okozati összefüggés osztálymunka, páros munka Tanulói munkafüzet,tk. feladatai, 0692 Egyenletek,egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel Problémamegoldás, számolási készség, i rész osztálymunka, feladatai IKT-s mentortól kapott feladatok

28 Tanmenet készítése közben A tanmenet alkalmazása

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 5. évfolyam Matematika helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam 4 óra / hét MATEMATIKA Adaptálva: Műszaki Kiadótól 5. évfolyam Matematika helyi tanterv 5 6. évfolyam A

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA TANTERVE AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam Összeállította CSATÁR

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS MATEMATIKA E AZ APÁCZAI KIADÓ MATEMATIKA TANKÖNYVSOROZATÁHOZ Készült a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv alapján 5 8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv

Részletesebben

MATEMATIKA. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA. 5-8. évfolyam MATEMATIKA 5-8. évfolyam 1 BEVEZETÉS A matematika kerettanterv az Nemzeti Alaptanterv (NAT) 2012 alapelvei szerint készült. A kerettanterv a hagyományosan igényes oktatáson kívül nagy hangsúlyt fektet

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

MATEMATIKA 5-8. évfolyam

MATEMATIKA 5-8. évfolyam MATEMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek.

Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek. Idő Óraszám 09. 01. 1. 09. 03. 1. 09. 04. 2. 09.07. 3. 09. 08. 4. 09. 10. 2. 09.11. 5. 09.14. 6 09.15. 7. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV

MATEMATIKA HELYI TANTERV MATEMATIKA HELYI TANTERV Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03

Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Ajánlás a helyi tanterv készítéséhez EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Matematika KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet -+2.2.03 változatához 5-6. a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELÉPÍTÉS

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK, FELÉPÍTÉS "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 7 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 7 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 alapján készült Helyi tanterv Matematika 7 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles

Részletesebben

táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való reális tájékozódásban.

táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való reális tájékozódásban. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika helyi tanterv

Matematika helyi tanterv Matematika helyi tanterv 1 Tartalomjegyzék Matematika helyi tanterv... 1 1 Tartalomjegyzék... 1 2 Bevezetés... 1 2.1 Helyi tanterv :4+4+4+4 óra... 4 2.1.1 9. évfolyam... 5 2.1.2 10. évfolyam... 16 2.1.3

Részletesebben

A matematika tantárgy helyi tanterve

A matematika tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A matematika tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Borsi Erzsébet Szakmailag

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Matematika 5-8. évfolyam Helyi tanterv MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Vásárosdombói Általános Iskola, Egységes Oktatási és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vásárosdombó Matematika 5-8. évfolyam

Részletesebben

Helyi tanterv. 3-4. évfolyam 2013.

Helyi tanterv. 3-4. évfolyam 2013. Helyi tanterv 3-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 9 12.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 alapján készült. Helyi tanterv. Matematika 9 12. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 alapján készült Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyama számára Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Általános szerkezet Berzsenyi Dániel Gimnázium Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Cél: az emelt szintű érettségi követelményekben szereplő tananyag megtanítása, néhány részen kiegészítve

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára

A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára heti óraszám éves óraszám 9. 10. 11. 12. 3 cs 4 4 4 108 144 144 120 (cs.: csoportbontásban) Témakörök Gondolkodási

Részletesebben

Matematika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára. Matematika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára

Matematika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára. Matematika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára Matematika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára és Matematika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára Alapdokumentumok: EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.04 Matematika

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. Szakközépiskola

MATEMATIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium. Szakközépiskola MATEMATIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Szakközépiskola Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és

Részletesebben

Helyi tanterv matematika A matematika tanításának célja és feladatai

Helyi tanterv matematika A matematika tanításának célja és feladatai Helyi tanterv matematika A matematika tanításának célja és feladatai Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat MATEMATIKA Iskolánk felnőttoktatási tagozatán kétféle munkarend szerint tanítjuk a matematikát. Az esti munkarend szerint heti három órában minden évfolyamon. Ez évente összesen 111/96 órát jelent, ami

Részletesebben

A MATEMATIKA TANTÁRGY NÉGYÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Bevezető

A MATEMATIKA TANTÁRGY NÉGYÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Bevezető Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika tanulása

Részletesebben

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember

Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember Helyi tanterv Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Matematika alap (1+3+4+4+4 óra/hét) 9-13 évfolyam* Készült: 2014 szeptember * Azon évfolyamok számára, akik 2013/14 tanév előtt kezdték az kilencedik

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 2.számú melléklete Eötvös Loránd Általános Iskola OM azonosító 37768 Felső tagozat Kerettantervi

Részletesebben

Matematika. Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei:

Matematika. Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: Matematika Tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: Az iskolai oktatásban alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket és taneszközöket a helyi tantervben szereplő ajánlati

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV Kéttannyelvű magyar-francia előkészítő év számára

MATEMATIKA HELYI TANTERV Kéttannyelvű magyar-francia előkészítő év számára MATEMATIKA HELYI TANTERV Kéttannyelvű magyar-francia előkészítő év számára Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben