Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)"

Átírás

1 Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény matematikából évfolyam Ruff János Schultz János: Érettségi feladatgyűjtemény matematikából évfolyam Segédkönyv: Négyjegyű függvénytáblázatok 1

2 Sorozatok 19 óra Sorszám 1. Év eleji szervezési feladatok Az óra anyaga Oktatási és nevelési célok Ajánlott feladatok 2. A számsorozat fogalma, megadása, ábrázolása 3. Számsorozat jellemzése monotonitás és korlátosság szempontjából 595., A számtani sorozat fogalma 572., 591., Számtani sorozat n-edik tagjának kiszámítása 6. Számtani sorozat első n tagja összegének kiszámítása 564., 565., , 573., Gyakorlás A mértani sorozat fogalma 575., 587., Mértani sorozat n-edik tagjának és első n tagja összegének kiszámítása Gyakorlás Vegyes sorozatok 588., 589., Gyakorlás 14. Kamatos kamat 15. Törlesztőrészlet számítása 16. Gyakorlás 17. Összefoglalás 18. Vegyes feladatok 19. Témazáró dolgozat ismerjék az alapvető fogalmakat legyenek jártasak az elemi problémák megoldásában a modellalkotás képességének fejlesztése 2

3 Térgeometria 28 óra Sorszám Az óra anyaga Oktatási és nevelési célok Ajánlott feladatok 20. Területszámítás (ismétlés) ismerjék a terület, felszín, térfogat fogalmait ismerjék a térelemek kölcsönös Gyakorlás helyzetére vonatkozó fogalmakat 549., 555., 597., 622., 732. ismerjék és alkalmazzák a térbeli Pitagorasz-tételt, a terület-, felszínés térfogatképleteket 23. Ponthalmazok térben, legyenek jártasak térgeometriai térelemek távolsága és problémák megoldásában , szöge pontosságra nevelés Testek csoportosítása térszemlélet fejlesztése , 595., 601., 624., 715., 719., 822., Kocka felszíne és térfogata 641., 642., 648., Téglatest felszíne és térfogata 27. Egyenes hasáb felszíne és térfogata 28. Ferde hasáb térfogata 644., 651., 652., , 657., 659., Gyakorlás 643., 647., 653., Egyenes körhenger felszíne és térfogata 687., 689., 691., Gyakorlás 688., 690., 695., Ferde henger térfogata 33. Gúla felszíne és térfogata 663., 668., 669., Gyakorlás 664., 667., 671., Körkúp felszíne és térfogata 697., 699., 701., Gyakorlás 700., 702., 704., Csonkagúla felszíne és térfogata 675.,

4 38. Gyakorlás 656., Csonkakúp felszíne és térfogata Gyakorlás Gömb felszíne és térfogata 678., 680., 684., Egymásba írt testek 711., 714., Vegyes feladatok 685., 696., Szabályos testek 672., Összefoglalás 46. Gyakorlás 47. Témazáró dolgozat 4

5 Logika 5 óra Sorszám Az óra anyaga Oktatási és nevelési célok Ajánlott feladatok 48. A matematikai logika tárgya, alapfogalmai a gondolkodás fejlesztése az alapfogalmak és logikai 545., 547., Negáció, konjukció, műveletek ismerete diszjunkció a logikai műveletek és a 543., 549., 551. halmazelméleti műveletek 50. Implikáció, ekvivalencia kapcsolatának felismerése 553., 555., Gyakorlás 546., 550., 554., Vegyes feladatok 542., 556., 561.,

6 Rendszerező összefoglalás 67 óra Sorszám Az óra anyaga Oktatási és nevelési célok Ajánlott feladatok 53. Halmazokkal kapcsolatos fogalmak, halmazműveletek 33., 42., 52., 56., Vegyes feladatok a fontosabb tételek átismétlése a fontos problémamegoldási 53., 59., 70., 85., 89. módok felfrissítése, gyakoroltatása 55. Az n-edik gyök 101., 111., 109., Gyakorlás 102., 106., 108., Hatványozás 118., 121., 122., Logaritmus 173., 177., 183., Vegyes feladatok 117., 172., 180., Algebrai egész kifejezések 120., 125., 146., Algebrai törtek 155., 159., Vegyes feladatok 161., 164., 63. Számelmélet 191., 200., 211., Számelméleti vegyes feladatok 65. Függvényekkel kapcsolatos alapfogalmak, lineáris transzformációk 193., 199., 234., , 258., 259., Elemi függvények 274., 285., 305., , Függvények jellemzése a fontosabb fogalmak felelevenítése 282., , 129.,

7 68. Vegyes feladatok 275., , 132., Egyenletek megoldási módszerei 70. Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 71. Gyökös és abszolút értékes egyenletek, egyenlőtlenségek 308., 385., 391., , 321., , 445., 451., Lineáris egyenletrendszerek 474., 475., Szöveges feladatok 340., 352., 369., Másodfokú és másodfokúra visszavezethető egyenletek 75. Másodfokú egyenlőtelenségek 76. A másodfokú egyenlet gyöktényezős alakja, másodfokú polinom szorzattá alakítása 384., 390., 428., , 495., 461., , 398., Viéte-formulák 400., 401., 402., Szöveges feladatok 342., 422., 432., Trigonometrikus egyenletek megoldása szögvisszakereséssel 80. Trigonometrikus egyenletek: sin A = sin B, cos A = cos B, tg A = tg B, ctg A = ctg B , 275., 276., Vegyes feladatok 279., 281., Trigonometrikus egyenlőtlenségek 83. Exponenciális egyenletek, egyenlőtelenségek 289., 290., , 141., 149.,

8 84. Gyakorlás 148., 154., 164., Logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek 190., 194., 204., Gyakorlás 191., 196., 205., Vegyes feladatok 190., 194., 204., Síkgeometriai alapfogalmak 89. Háromszögekkel kapcsolatos ismeretek rendszerezése 498., 509., 512., Gyakorlás 504., 507., 514., Négyszögekkel kapcsolatos ismeretek rendszerezése 581., 584., 586., Gyakorlás 592., 599., 601., Sokszögekkel és körrel kapcsolatos ismeretek rendszerezése 610., 613., 617., Vegyes feladatok 611., 614., 618., Egybevágósági transzformációk 658., 659., Hasonlósági transzformáció 671., 683., 696., Hegyes szögek szögfüggvényei 777., Geometriai feladatok 786., 793., 799., Forgásszögek szögfüggvényei 100. Trigonometrikus azonosságok 836.,

9 101. Vegyes feladatok , 248., Vektorok a koordinátarendszerben: vektorok koordinátája, műveletek vektorokkal 770., 774., 775., Szakasz hossza, két vektor hajlásszöge 104. Szakasz osztópontjának és a háromszög súlypontjának koordinátái 308., 309., , 314., 318., Egyenes egyenlete 322., 344., 347., Gyakorlás 324., 342., 352., Kör egyenlete 357., 365., 374., Gyakorlás 359., 358., 375., Vegyes feladatok 373., 358., 348., Témazáró dolgozat 111. Kombinatorikai feladatok 5., 9., 12., 16., Gyakorlás 29., 36., 38., 42., Gráfok 57., 61., 68., 82., Adatsokaság ábrázolása, jellemzése 394., 395., 396., Gyakorlás 402., 408., 433., Esemény fogalma, műveletek eseményekkel 446., 447., 448.,

10 117. A valószínűség fogalma, a valószínűség-számítás klasszikus képlete 454., 459., 462., Vegyes feladatok 464., 467., 470., Témazáró dolgozat 120. A tanév zárása 10

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Matematika 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat MATEMATIKA Iskolánk felnőttoktatási tagozatán kétféle munkarend szerint tanítjuk a matematikát. Az esti munkarend szerint heti három órában minden évfolyamon. Ez évente összesen 111/96 órát jelent, ami

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam

Berzsenyi Dániel Gimnázium. Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Általános szerkezet Berzsenyi Dániel Gimnázium Matematika helyi tanterv Fizika tagozat 9-12. évfolyam Cél: az emelt szintű érettségi követelményekben szereplő tananyag megtanítása, néhány részen kiegészítve

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

Érettségi feladatok: Egyenletek, egyenlőtlenségek 1 / 6. 2005. május 29. 13. a) Melyik (x; y) valós számpár megoldása az alábbi egyenletrendszernek?

Érettségi feladatok: Egyenletek, egyenlőtlenségek 1 / 6. 2005. május 29. 13. a) Melyik (x; y) valós számpár megoldása az alábbi egyenletrendszernek? Érettségi feladatok: Egyenletek, egyenlőtlenségek 1 / 6 Elsőfokú 2005. május 28. 1. Mely x valós számokra igaz, hogy x 7? 13. a) Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán! x 1 2x 4 2 5 2005.

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer! MATEMATIKA C 1. évfolyam 4. modul Még egyszer! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 1. évfolyam 4. modul: Még eygszer! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei 1.félév I. Kombinatorika, gráfok Permutációk, variációk Ismétlés nélküli kombinációk Binomiális együtthatók, Pascal-háromszög Gráfok pontok,

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelen tanterv a NAT 2003-ban leírt célok és fejlesztési követelmények alapján készült. A középiskolai szakasz követelményeinek meghatározásánál a középszintű érettségi

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 081 É RETTSÉGI VIZSGA 009. október 0. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek.

Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek. Idő Óraszám 09. 01. 1. 09. 03. 1. 09. 04. 2. 09.07. 3. 09. 08. 4. 09. 10. 2. 09.11. 5. 09.14. 6 09.15. 7. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 1. modul Logika Készítette: Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 1. modul: Logika Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

x = 1 = ı (imaginárius egység), illetve x 12 = 1 ± 1 4 2

x = 1 = ı (imaginárius egység), illetve x 12 = 1 ± 1 4 2 Komplex számok A valós számok és a számegyenes pontjai között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés létesíthető. A számfogalom a számegyenes pontjainak körében nem bővíthető tovább. A számfogalom bővítését

Részletesebben

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA MI ILYENNEK KÉPZELJÜK Minta feladatsorok a középszintű MATEMATIKA érettségire való felkészüléshez II. RÉSZ Összeállították: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 4. modul Körrel kapcsolatos fogalmak Készítette: Lénárt István és Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 4. modul: Körrel kapcsolatos fogalmak Tanári útmutató A modul célja Időkeret

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 131 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. október 15. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Algebrai és transzcendens számok

Algebrai és transzcendens számok MATEMATIKA A. évfolyam Ismétlı, renszerezı moul az emelt szintő érettségire készülıknek Algebrai és transzcenens számok Készítette: Klement Anrás 00 TANÁRI ÚTMUTATÓ - Ismétlı, renszerezı moul az emelt

Részletesebben

MATEMATIKA KÍSÉRLETI TANKÖNYVEK 9-11. OSZTÁLY

MATEMATIKA KÍSÉRLETI TANKÖNYVEK 9-11. OSZTÁLY A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA KÍSÉRLETI TANKÖNYVEK 9-11. OSZTÁLY A tankönyvek Szerzők Tankönyvszerzők:

Részletesebben

15. Koordinátageometria

15. Koordinátageometria I. Elméleti összefoglaló Koordinátákkal adott vektorok 15. Koordinátageometria Ha a(a ; a ) és b(b ; b ) a sík két vektora, λ valós szám, akkor az a vektor hossza: a = a + a a két vektor összege : a +

Részletesebben

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK

MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD. Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK MAJOR ZOLTÁN EGY IZGALMAS SZÉLSŐÉRTÉK- FELADAT CSALÁD Az izoperimetrikus problémakör FELADATOK - MEGOLDÁSOK ELŐSZÓ Ez a könyv elsősorban középiskolás diákok és tanáraik számára készült, szakköri feldolgozásra

Részletesebben

EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE KÉSZÍTETTE BRÓSCH ZOLTÁN 2014.06.27. Bevezetés,, A matematikához nem vezet királyi út. (Eukleidész) Korábban elkészítettem a közép szintű matematika

Részletesebben

12. Trigonometria I.

12. Trigonometria I. Trigonometria I I Elméleti összefoglaló Szögmérés A szög mérésének két gyakran használt módja van: fokban, illetve radiánban (ívmértékben) mérünk A teljesszög 0, ennek a 0-ad része az A szög nagyságát

Részletesebben

Malárics Viktor A szám fraktál

Malárics Viktor A szám fraktál Malárics Viktor A szám fraktál π e Tér és idő a mozgásból származnak. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető a hetedik részhez 4 2. Számok, és a Pi szám 6 2. 1. Az osztály szintű szám fogalom...7 2. 2. Pi hasonmások

Részletesebben

BEVEZETÉS A GONDOLKODÁS ISKOLÁJÁBA: A DESCARTESI ESZME ÉS PÓLYA GYÖRGY.

BEVEZETÉS A GONDOLKODÁS ISKOLÁJÁBA: A DESCARTESI ESZME ÉS PÓLYA GYÖRGY. GYARMATI PÉTER BEVEZETÉS A GONDOLKODÁS ISKOLÁJÁBA: A DESCARTESI ESZME ÉS PÓLYA GYÖRGY. Készült a középfokú Tudományos Önképzőkörök előadássorozataihoz. Mottó:...Mondják e Földön nincs elégedés: De, ki

Részletesebben