Óraterv. Az óra tananyaga: A feltételes módú igék (gyakorlás)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óraterv. Az óra tananyaga: A feltételes módú igék (gyakorlás)"

Átírás

1 A pedagógus neve: Fodorné Sütő Judit Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 4. Az óra tananyaga: A feltételes módú igék (gyakorlás) Óraterv Az óra cél- és feladatrendszere: A feltételes módú igék felismerése, elemzése. Kreatív anyanyelvi feladatok megoldása páros munkával. Fürtábra készítése. Kiegészítés, átalakítás, hibajavítás. A logikus gondolkodás és emlékezet fejlesztése. Megfigyelés és figyelem fejlesztése. Együttműködési képesség fejlesztése, erkölcsi nevelés. A tanulás tanítása. Fegyelmezett munkavégzés fejlesztése. Az óra didaktikai feladatai: ráhangolódás, motiváció, ismeretszerzés, visszacsatolás, alkalmazás, következtetés, ismétlő rendszerezés Tantárgyi kapcsolatok: Olvasás, ének-zene, környezetismeret, matematika, fogalmazás Felhasznált források: Fülöp Mária-Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás tankönyv 4. évfolyam. Apáczai Kiadó. Bp, tanmenet, helyi tanterv, fekete_ pdf, Pedagógusvilág, https://www.youtube.com/watch?v=d-q5pudqsgw Az óraterv készült: március 1

2 Időkeret Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Tanulói munkaformák Módszerek Eszközök Megjegyzés 1. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése 0-6. perc 1.1. Jelentés, köszöntés 1.2. Légzőgyakorlat Vegyetek egy nagy levegőt és mondjuk el a Napocskával együtt kelek című versikénket egy levegővétellel. Értékelés gyakorlás, A csendjel tudatosítása 1.3. Koncentrációs gyakorlat Jobb kezünk magunk előtt nyitott tenyérrel fölfele néz, bal kezünket lefelé fordítva ökölbe szorítjuk. A mondóka közben a kéztartásunkat folyamatosan cserélgetjük. Nagyon akarom, hiszem, hogy tudom 1.4. Figyelemfejlesztő gyakorlat az ábécé elmondásával Mondjuk el az ábécét úgy, hogy a rövid mgh.-ra tapsolunk, a hosszú mgh.-ra koppintunk, az egyjegyű, háromjegyű msh.-ra csettintünk, a kétjegyűekre dobbantunk! A két agyfélteke öszszehangolás ára szolgáló gyakorlat Tanítói segítségadással az ábécé gyakorlása, a figyelem fejlesztése Célkitűzés, motiválás A mai órán Nyelvtanországba utazunk! Az órai smile utasokkal történik. Cél minél több utast feltenni a megrajzolt vonatra. Minden jó válasz egy utast ér. (1. sz. melléklet) 2

3 2. Folyamatos ismétlés, gyakorlás perc 2.1. A meglévő ismeretek előhívása Álljatok körbe a szőnyeg körül, ha halljátok a neveteket! Figyelj, mert titkos nyelven fogom mondani! magyarázat Cél a beszédhanghallás fejlesztése, auditív differenciálás, figyelem fejlesztése. Csak a nevek mgh.-it mondom Érzékenyítő ok a páros munkához: Süt a nap. Szeretnék jó lenni hozzád. bőrönd Személyiségfejlesztés, empátia, elfogadás fejlesztése. Az eső dobolásának megjelenítése egymás hátán. (2. sz. melléklet) Meglévő ismeretek előhívása A gyerekeket leültetem a bőrönd köré és megkérem őket, mondják el, mit vinnének magukkal Nyelvtanországba., ellenőrzés aktivizálás, gyakorlás beszélgetőkör Az év során tanult nyelvtani szabályokat mondhatják. (smile) Szófajok ismétlése Jegyeket találtok a bőröndben, vegyen ki mindenki egyet! A jegyed akkor érvényes, ha az általam kimondott szófajjal válaszolsz a kép alapján! gyakorlás, kártyák képekkel (jelképes jegyek) Mindenkitől mást-mást kérek: főnevet, számnevet, melléknevet, igéket. (3. sz. melléklet) 3

4 perc Az igék felismerésének gyakorlása Találtok a bőröndben az utazásra vonatkozó illemszabályokat, megállapításokat! Olvasd föl a mondatodat, és keresd meg benne az igét, nevezd meg! Szókincsbővítés A gyerekeknek elmondom, hogy egy gombolyag segítségével pókhálót fogunk szőni. A lényege: a megy ige rokon értelmű alakjának kimondása után dobhatják tovább a gombolyagot. gyakorlás, beszélgetőkör ellenőrzés mondatkártyák gombolyag (4. sz. melléklet) erkölcsi nevelés 2.2. A feltételes módú igék felismerése perc A kezemben tartott fonalak végét a tanulók megfogják, akivel ugyanazt a fonalat tartják, az lesz a párjuk. Elindítom a ppt-s vetítést, figyelik a kivetített képet, meghallgatjuk Weöres Sándor: Buba éneke c. versének megzenésített változatát. Figyeld meg benne az igéket! Mit tapasztaltál? Jó válasz: Az igék feltételes módban vannak A feltételes módú igék elemzése szemléltetés fonal ppt 1-2. dia tankönyv (5. sz. melléklet - ppt) (ppt-ben a megzenésített vers is https://www.youtube.co m/watch?v=d- Q5pUdQsGw) (smile) esztétikai érzék fejlesztése léleknevelés a, A tanulók kinyitják a tk.-vet és újra elolvassuk a verset. (Tk. 88.oldal 1. feladat.) b, Aláhúzatom a feltételes módú igéket, majd lemásoltatom őket. c, Bekarikáztatom a feltételes mód jelét. Az SNI-s diák a táblánál olvasás tanulótársnak segítségnyújtás, ppt 3. dia tábla tábla Az igéket a tanító írja a táblára is. (smile) 4

5 perc csinálja a tanító segítségével. d, Aláhúzatom az igekötős igéket. Mondd el, hogy milyen helyesírási szabály vonatkozik rájuk! Feltételes módú igekötős igék helyesírásának gyakorlása differenciálás A gyerekek kapnak 4 db smile-t, amelyen betű és számkódokat találnak. Feladat: A táblázat segítségével fejtsék meg és írják le a borítékra ragasztott papírra. Aki elkészült, kiveheti a borítékból a megoldókulcsot. Hangsúlyozom, hogy ügyeljenek a helyesírásra! Ellenőrzés, Emlékezet fejlesztése feltételes módú igékkel Hoztam nektek egy fej salátát! Aki szerint a levélen lévő szó egy feltételes módú ige, jöjjön ki a táblához! Amennyiben a gyerekek helyesen gondolkodnak, akkor a szavak kezdőbetűjéből egy új szót tudnak összeolvasni. Feladat: Minél többet jegyezzenek meg addig, amíg lepereg a homokóra, majd írják le a füzetbe. rejtvény megoldása egymás segítése, biztatás újszerű tanulási módszer megismerése ellenőrzés, egymás segítése borítékok ppt 4. dia megoldókulcsok smile vonat saláta papírból ppt 5. dia homokóra lapok (6. sz. melléklet) Együtt is ellenőrizzük a ppt segítségével. A saláta levelein szavak. (7. sz. melléklet) Megfejtés: kívánság új tanulási technika tanítása smile 5

6 3. Az órai munka ellenőrzése, e, a házi feladat kijelölése perc 3.1. A feltételes módú igékkel kapcsolatos nyelvtani szabályok ellenőrzése A gyerekeket az elkészített pókhálóhoz hívom. Szabályokat fogok mondani, ha igaz felemelik a pókhálót, ha hamis leengedik. Arra kérem őket, ne rángassák és gondolják át a választ. pókháló (Tk. 90.o./8. a feladat mondatai ) (8. sz. melléklet) 3.2. Az órai munka, ön Nézzetek a vonatra! Számoljuk meg, hány utast tudtunk felültetni rá! Mindenkit arra kérek, hogy ahhoz a táblához álljon, amely szerint dolgozott az órán. Az arckifejezések jelentése: Sokat segítettem a társamat. Többet is tehettem volna. Nem dolgoztam. számlálás dicséret szóbeli közlés ön tábla vonat értékelőtáblák (9. sz. melléklet) 3.3. A házi feladat kijelölése Házi f. : Nyelvtan tk. 89.oldal 4. a, b, feladatok. tk. Jutalom: Babzsákok dobálása, figyelem fejlesztése Pótfeladat: Fürtábra készítése az igéről dicséret babzsákok lapok tanulás tanítása 6

7 Mellékletek: A terv értelmezését segítik: 1. sz. melléklet a smile-k használata a táblára rajzolt vonattal 2. sz. melléklet az alkalmazott leírása a mondókák szövegével együtt 8. sz. melléklet a pókháló és a értelmezését segítő fotó 9. sz. melléklet jelképes értékelő-táblák (fotó) Az órára tervezett módszertani segédanyagok: 3. sz. melléklet képkártyák (jelképes jegyek a Nyelvtanországba utazáshoz; az ábrázolt képek szófajok beazonosítását szolgálják) 4. sz. melléklet mondatkártyák 5. sz. melléklet: ppt tanári szemléltetésre és segédanyagként, a 3. diába beszúrva a megzenésített vers, a vers forrása: https://www.youtube.com/watch?v=d-q5pudqsgw 6. sz. melléklet megoldókulcs az ellenőrzéshez (a gyerekek borítékból veszik ki, ppt-n ugyanez digitális megoldásban a közös ellenőrzéshez) 7. sz. melléklet a salátalevelek -re írandó szavak smile-sorozat - kinyomtatásra 7

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Kivovicsné Horváth Ágnes, Rádi Orsolya

Részletesebben

Az óra menete. Beszívjuk a levegőt, 2 másodpercig benntartjuk, majd kilégzéskor következő hangokat hangoztassuk:

Az óra menete. Beszívjuk a levegőt, 2 másodpercig benntartjuk, majd kilégzéskor következő hangokat hangoztassuk: Az óra feladatai, idő I. Előkészítés.00 1. Köszönés 1 Az óra menete Eszközök, módszerek helyes artikuláció.01 helyes testtartás Forduljatok a vendégeink felé! Köszöntsétek őket: csak fejbólintással csak

Részletesebben

FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye, Kardoskúti Tagintézménye 5945 Kardoskút, Kossuth utca 2. INNOVÁCIÓ FELZÁRKÓZTATÁS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Matematika tantárgyhoz kapcsolódó

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához nyelvtan6_uj_kk.indd 1 2014.06.12. 6:51 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. OM 035917 T ú r k e v e HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam Hatályos: 2013. szept.1-jétől 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Német Nemzetiségi Nyelvoktató Pedagógiai program 2013. március TARTALOMJEGYZÉK Német nemzetiségi program...2 Bevezető...2 A nemzetiségi

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Tóth András, Turcsányiné Bacsák Katalin

Részletesebben

Számok tulajdonságai; válogatás kétfelé 30-ig

Számok tulajdonságai; válogatás kétfelé 30-ig Matematika A 2. évfolyam Számok tulajdonságai; válogatás kétfelé 30-ig 4. modul Készítette: C. neményi eszter szitányi judit matematika A 2. ÉVFOLYAM 4. modul Számok tulajdonságai; válogatás kétfelé 30-ig

Részletesebben

Drámafoglalkozások helye és szerepe a tanórákon

Drámafoglalkozások helye és szerepe a tanórákon Drámafoglalkozások helye és szerepe a tanórákon Készítette: Klecsány Anikó szaktanácsadó 1 Hallom: elfelejtem. Látom: emlékezem. Cselekszem: megértem. (kínai közmondás) A fent említett közmondást idézve

Részletesebben

Óratervek, óravázlatok

Óratervek, óravázlatok ÁMK Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Dég Óratervek, óravázlatok Történelem Ének-zene Német Tanulásmódszertan Napközi otthon Egyéni fejlesztés Szakmai napokon bemutatott

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Könyvtár (könyvtáros tanár) Szerzők: Hock Zsuzsanna,

Részletesebben

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben

Játékgyűjtemény 2009

Játékgyűjtemény 2009 Játékgyűjtemény 2009 Tartalom 1. Matematika órákon használható játékok... 3 2. Magyar órákon használható játékok... 8 2.1 Kommunikációt fejlesztő játékok... 16 3. Környezet órákon használható játékok...

Részletesebben

A matematika csodái 1. osztály

A matematika csodái 1. osztály Forgács Tiborné Gál Józsefné A matematika csodái 1. osztály TANÍTÓI KÉZIKÖNYV 1 Írta: Forgács Tiborné Gál Józsefné Szerkesztõ: Török Ágnes A kiadó a kiadói jogot fenntartja ISBN 963 657 180 5 Felelõs vezetõ:

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Német nyelv és irodalom 1-4. évfolyam NÉMET NYELV ÉS IRODALOM a német nemzetiségi osztályokban 1-4. évfolyam Német nyelv és irodalom Az általános iskola alsó tagozatán a német nyelv és irodalom tantárgy

Részletesebben

MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV

MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV DR. CZEGLÉDY ISTVÁN DR. HAJDU SÁNDOR NOVÁK LÁSZLÓNÉ SCHERLEIN MÁRTA MATEMATIKA 1 8. MINTATANTERV Általános iskola 1 8. osztály Nyolcosztályos gimnázium 1 4. osztály Hatosztályos gimnázium 1 2. osztály

Részletesebben

Egyéni fejlesztő program

Egyéni fejlesztő program Egyéni fejlesztő program 3. évfolyamos sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán /diagnózis:dyslexia, dysgraphia / Fejlesztendő területek: figyelem verbális memória auditív

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK CÉLOK, FELADATOK... 2 FEJLESZTÉSI TERÜLETEK NEVELÉSI CÉLOK... 2 KULCSKOMPETENCIÁK, KOMPETENCIAFEJLESZTÉS... 5 EGYSÉGESSÉG ÉS DIFFERENCIÁLÁS... 7 TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRASZÁMOK... 8 MAGYAR

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. oldal Óraterv bontott csoportokkal német kiemeléssel

TARTALOMJEGYZÉK. 2. oldal Óraterv bontott csoportokkal német kiemeléssel 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Óraterv bontott csoportokkal német kiemeléssel 3. oldal 1. A német nemzetiségi nevelés és oktatás irányelvei 4. oldal 2. A német nemzetiségi bővített

Részletesebben

SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére irányuló tervek, egyéni fejlesztő programok kidolgozása

SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére irányuló tervek, egyéni fejlesztő programok kidolgozása TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd-Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére

Részletesebben

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA XV/1 2014. október TARTALOM Kedves Olvasó Bondor Mária... 3 GÓRCSŐ Szekeres Lászlóné Megkérdeztük a pedagógusokat... 4 EX CATHEDRA Óvodai foglalkozástervek reflexiókkal

Részletesebben

Budapest, 2013. március 29. Jóváhagyta : Hanczné Szmilkó Katalin Igazgató

Budapest, 2013. március 29. Jóváhagyta : Hanczné Szmilkó Katalin Igazgató Budapest, 2013. március 29. Jóváhagyta: Hanczné Szmilkó Katalin Igazgató Tartalom MAGYAR... 4 1. évfolyam... 7 2. évfolyam... 21 3. évfolyam... 34 4. évfolyam... 48 MATEMATIKA... 62 1. évfolyam... 68 2.

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10 DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Helyi tanterv II. MELLÉKLET 1. Alapfokú nevelés-oktatás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.) TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)...2 MATEMATIKA (1-4.)...79 ERKÖLCSTAN(1-4.)...129 KÖRNYEZETISMERET(1-4.)...164 ÉNEK-ZENE (1-4.)...202 VÍZUÁLIS KULTÚRA (1-4.)...232 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS

Részletesebben