A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA"

Átírás

1 A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Tisztelt Intézményvezetők, Kollégák! A pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásának/igénybevételének módját, lehetőségeit a 48/2012. EMMI rendelet [R] szabályozza. Ennek értelmében 2013-tól az állami és önkormányzati fenntartású intézmények térítésmentesen vehetik igénybe a pedagógiai intézet szolgáltatásait. Ennek feltétele azonban, hogy a kért szolgáltatás szerepeljen intézetünk éves munkatervében. (R 2. (1) A pedagógiai-szakmai szolgáltatások a Központ által fenntartott nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények számára a Központ rendelkezésre álló erőforrásai, a Központ által a megyében, vagy a fővárosban fenntartott pedagógiai intézet, fővárosi kerületben fenntartott pedagógiai kabinet éves munkatervében meghatározott feladatok erejéig térítésmentesek. ) A vonatkozó jogszabály szerint intézetünknek január 31-ig el kell készítenie a naptári évre vonatkozó munkatervét. Ezért fontos, hogy a tervezés időszakában minél teljesebb körű információnk legyen arról, hogy a tevékenységi körünkhöz tartozó szolgáltatási területeken milyen konkrét támogatást, segítséget várnak tőlünk az egyes intézmények, tagintézmények és az ott dolgozó kollégák. Kérjük, tekintsék át szolgáltatási kínálatunkat, majd gondolják végig és tantestületükben/nevelőtestületükben egyeztessék az igényeiket. Ezt követően tagintézményenként töltsék ki az online IGÉNYFELMÉRŐ KÉRDŐÍV-et, melyet valamennyi Nógrád megyei nevelési-oktatási intézmény címére megküldtünk. Fontos, hogy igényeik az online kérdőíven szereplő határidőig megérkezzenek hozzánk, mert csak így tudjuk munkatervünk összeállításánál azokat figyelembe venni. Ha nem, vagy csak később küldik vissza, valószínűleg nem lesz módunk arra, hogy 2014-ben intézményük és az ott dolgozó pedagógusok egyedi szükségleteinek megfelelő térítésmentes szolgáltatásokat biztosítsuk. Munkatervünk fenntartói jóváhagyása után a megvalósulásra kerülő programokról folyamatosan tájékoztatjuk az érintetteket. Bízunk benne, hogy közös tervező munkánk eredményeképpen szolgáltatásaival a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet hozzá tud járulni az Önök minél eredményesebb, sikeresebb nevelő-oktató munkájához. Salgótarján, január 10. Bratinkáné Magyar Éva igazgató 1

2 Szaktanácsadás, tantárgygondozás I. Tantárgygondozó szaktanácsadás igénylése Kérjük, nevezze meg azokat a tantárgyakat, melyekhez a szolgáltatást igényli! Tüntesse fel a tantárgy neve mellett, hogy mely évfolyamokra vonatkozóan, milyen formában kéri. Helyszíni tanácsadás esetén jelölje azt is, hogy melyik hónapban igényli! Választható szolgáltatási formák: (Több válasz bejölése is lehetséges) műhelymunka tájékoztatás, szakmai fórum tanévindító szaktárgyi tanácskozás "jó gyakorlat" átadása (bemutató óra, tapasztalatcsere) helyszíni szaktanácsadás, konzultáció szakmai segédanyagok egyéb: II. Nem tantárgyhoz kötődő szaktanácsadás Kérjük, válasszon az alábbi témakörök közül, és jelölje, hogy milyen munkaformában kéri az adott szolgáltatást! II/1. Hátránykompenzáció támogatása az intézményekben Helyzetelemzés A fejlesztő munka tervezése Hatékony egyéni fejlesztési tervek Tanulás-irányirányítási módok és alkalmazásuk a gyakorlatban Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók speciális szükségletei műhelymunka, tájékoztatás, szakmai fórum, tanévindító szaktárgyi tanácskozás helyszíni szaktanácsadás, konzultáció szakmai segédanyag II/2. Digitális nemzedék, netgeneráció az iskolában A digitális nemzedék jellemzői Az iskola lehetőségei a digitális világban A digitális világ veszélyei műhelymunka, tájékoztatás, szakmai fórum, tanévindító szaktárgyi tanácskozás helyszíni szaktanácsadás, konzultáció szakmai segédanyag 2

3 II/3. Nevelő munka Állampolgárságra, demokráciára nevelés Önismeret és társas kultúra fejlesztése Családi életre nevelés Egészséges életmódra nevelés Felelősségvállalás, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosságra nevelés Gazdasági és pénzügyi nevelés Integrált nevelés Tehetségek támogatása műhelymunka, tájékoztatás, szakmai fórum, tanévindító szaktárgyi tanácskozás helyszíni szaktanácsadás, konzultáció szakmai segédanyag II/4. Tanulás tanítása műhelymunka, tájékoztatás, szakmai fórum, "jó gyakorlat" átadása (bemutató óra, tapasztalatcsere) helyszíni szaktanácsadás, konzultáció szakmai segédanyag II/5. Pedagógusok tervező munkájának támogatása (Pl. helyi tanterv, tanmenet, óravázlat, foglalkozási terv ) műhelymunka, tájékoztatás, szakmai fórum, helyszíni szaktanácsadás, konzultáció szakmai segédanyag II/6.Hatékony, korszerű pedagógiai módszerek, tanítási stratégiák és tanulásszervezési módok műhelymunka, tájékoztatás, szakmai fórum, "jó gyakorlat" átadása (bemutató óra, tapasztalatcsere) helyszíni szaktanácsadás, konzultáció szakmai segédanyag Egyéb nem tantárgyhoz kötődő szaktanácsadás iránti igényük: 3

4 Pedagógiai értékelés 1. Pedagógusok értékelési kultúrájának, értékelési-módszertani ismereteinek fejlesztése, bővítése A tanulók értékelése a mindennapok gyakorlatában (diagnosztikus-, fejlesztő- és szummatív értékelés, érdemjegyek-osztályzatok, számonkérés formái, stb.) Az iskola egységes értékelési- mérési rendszerének kialakítása Jutalmazás - büntetés, intézményi "díjak", elismerések rendszere Dolgozatok, feladatlapok szakszerű összeállítása Egyéb: tájékoztatás, szakmai fórum tapasztalatcsere tanácsadás, konzultáció egyéni tanácsadás, konzultáció munkaközösségi tanácsadás, konzultáció tantestületi 2. Mérések, mérőeszközök 2.1 Intézményi mérések támogatása Helyi tantervek teljesítésével kapcsolatos intézményi mérések tervezése, előkészítése Felkészülés az intézményi mérések eredményeinek szakszerű feldolgozására Felkészülés az intézményi mérések eredményeinek szakszerű értelmezésére, elemzésére, hasznosítására, fejlesztési célkitűzések meghatározására műhelymunka tanácsadás, konzultáció egyéni tanácsadás, konzultáció munkaközösségi tanácsadás, konzultáció tantestületi 2.2. Intézményi mérések teljeskörű lebonyolítása Kérjük, válasszon az alábbiak közül, ha intézményében valamely mérés teljes körű lebonyolítását kéri a pedagógiai intézettől! TANTÁRGYI MÉRÉSEK Nevezze meg, hogy milyen tantárgyakból, milyen célcsoport (évfolyam) számára kéri! KÉPESSÉGVIZSGÁLAT Nevezze meg, hogy milyen képességterületen, milyen célcsoport (évfolyam) számára kéri! NEVELTSÉGI SZINT célcsoport: SZOCIOMETRIA célcsoport: TANULÁSI MOTIVÁCIÓ célcsoport: SZEMÉLYES ÉS TÁRSAS KOMPETENCIÁK célcsoport: EGYÉB MÉRÉS a célcsoport megjelölésével): 4

5 2.3. Mérőeszközök igénylése Amennyiben igényt tart a pedagógiai intézet által fejlesztett mérőeszközökre, válasszon az alábbiak közül! (Több választ is megjelölhet!) Szövegértés 2. és 3. évfolyamon Szókincs vizsgálat 4. évfolyam Szövegértési képesség 5-6., 7-8., évfolyam Számolási készség 2. és 3. évfolyam Problémamegoldó gondolkodás 5-6. évfolyam Matematikai eszköztudás 5-6., 7-8., évfolyam Személyes kompetenciák vizsgálata 5-6., 7-8., évfolyam Társas kompetenciák vizsgálata 5-6., évfolyam Tanulási motiváció vizsgálata 3., 4., 5., 6., 7., 8., évfolyam Egyéb mérőeszköz a célcsoport megjelölésével: 2.4.Megyei mérések Intézetünk rendszeresen végez megyei diagnosztikus vagy szummatív méréseket annak érdekében, hogy objektív képet alkothassunk egy-egy pedagógiai területről. További célja ezeknek a méréseknek, hogy a megyei standardok viszonyítási alapul szolgálhassanak az intézményeknek saját eredményeik megítéléséhez. KÉRJÜK VÉLEMÉNYÉT, JAVASLATÁT, HOGY MILYEN TERÜLETEN ÉS ÉVFOLYAMON TARTANÁ SZÜKSÉGESNEK A MEGYEI MÉRÉST Az országos mérések eredményeinek intézményi hasznosítása Segítségnyújtás az intézményeknek országos mérésben elért eredményeik értelmezéshez. Segítségnyújtás az eredmények javítását célzó tanulói, osztály-, vagy iskolai szintű fejlesztési tervek készítéséhez Tanácsadás a jogszabályban meghatározott képességszintet el nem érő intézmények számára az intézkedési terv elkészítéséhez tájékoztatás, szakmai fórum műhelymunka helyszíni tanácsadás, konzultáció 3.Komplex intézményértékelés Kérjük, jelölje meg, hogy az alábbiak közül mely szolgáltatásra tartanak igényt! (Több válasz is lehetséges.) Komplex intézményértékelési eszközök és módszerek Tantestületi klíma mérése Vezetői munka 360 -os értékelése Pedagógusok értékelésének eszközei, módszerei Egyéb: 5

6 Pedagógiai tájékoztatás 1. Elektronikus Hírlevelek Kérjük, jelölje meg, hogy az alábbiak közül mely témakörökben fogadnának szívesen figyelemfelhívó elektronikus leveleket! (Több választás is lehetséges.) Országos események, konferenciák NMPI rendezvényei, aktuális szolgáltatások Fontosabb jogszabályi változások Pályázati lehetőségek Egyéb: 2. Pedagógiai Hírkörkép a) Igénylik-e a havonta elektronikus formában megjelenő tájékoztató kiadványunkat? igen nem b) Kívánnak-e élni annak lehetőségével, hogy a Hírkörképben intézményüket, vagy valamely programjukat, rendezvényüket bemutassák, felhívást tegyenek közzé? igen nem c) A jelenlegieken kívül milyen rovatokat olvasnának szívesen a Hírkörképben? 3. NMPI honlap a) Látogatja-e, s ha igen, milyen gyakorisággal a pedagógiai intézet honlapját? nem látogatom havonta egyszer havonta többször hetente hetente többször b) Mennyire tartja fontosnak, hogy a pedagógiai intézet honlapján az aktuális információk, rendezvények, szakmai anyagok elérhetők legyenek? nem szükséges kevésbé fontos fontos nagyon fontos c) Milyen javaslatai vannak honlapunk fejlesztésére, megújítására? (új rovatok, interaktivitás, online lehetőségek, eseménynaptár, társintézmények elérhetőségei, stb.) 4. Szakmai, módszertani kiadványok, segédanyagok Sorolja fel, hogy milyen témájú segédanyagokra volna leginkább szüksége az Önök intézményének? 5. IKT, oktatástechnikai támogatás Digitális taneszközök, IKT eszközökkel támogatott tanítás-tanulás IKT alapú eszközök, tartalmak és módszerek hatékony alkalmazása Szoftverek alkalmazása Alapfokú gépkezelés Interaktív tábla használat 6

7 műhelymunka tájékoztatás, szakmai fórum tanévindító szaktárgyi tanácskozás "jó gyakorlat" átadása (bemutató óra, tapasztalatcsere) helyszíni tanácsadás, konzultáció A pedagógusok naprakész tájékozottsága, szakmai és módszertani ismereteinek bővítése az internet lehetőségeinek kihasználásával (Mit, hol találunk, hiteles szakmai oldalak) műhelymunka tájékoztatás, szakmai fórum helyszíni tanácsadás, konzultáció szakmai segédanyag Egyéb IKT-val kapcsolatos szolgáltatási igény: 6) Könyvtárpedagógiai munka támogatása tájékoztatás, szakmai fórum tanévindító szaktárgyi tanácskozás "jó gyakorlat" átadása (bemutató óra, tapasztalatcsere) szakmai segédanyagok 7

8 Tanügy-igazgatási szolgáltatás 1. Felkészülés a pedagógusok minősítésére, az e-portfólió elkészítésére Kérjük, jelölje, hogy az alábbiak közül mely szolgáltatást kívánják igénybe venni! (Több választás is lehetséges) Tantestületi/nevelőtestületi tájékoztató a pedagógusok minősítési rendszeréről Műhelymunkák a pedagógus e-portfólió elkészítésének támogatására Tájékoztató a minősítő vizsga és a minősítési eljárás folyamatáról Szakmai tanácskozás intézményvezetőnek a pedagógusok minősítéséhez szükséges belső értékelési dokumentáció elkészítéséről Segítségnyújtás a gyakornoki vizsgához szükséges értékelési anyagok elkészítéséhez Egyéb e témakörhöz kapcsolódó igény: 2. Felkészülés az országos szakmai ellenőrzésére (tanfelügyelet) Kérjük, jelölje, hogy az alábbiak közül mely szolgáltatást kívánják igénybe venni! (Több választás is lehetséges) Általános tájékoztató a tanfelügyeleti ellenőrzésekről Felkészülés az intézmények országos szakmai ellenőrzésére Felkészülés az intézményvezetők országos szakmai ellenőrzésére Felkészülés a pedagógusok országos szakmai ellenőrzésére Tanácsadás az intézmény eredményességét bemutató indikátormutatók összeállításához Helyszíni segítségnyújtás az intézményi dokumentumok jogszabály szerinti felülvizsgálatához, aktualizáláshoz Egyéb e témakörhöz kapcsolódó igény: 3. Intézményvezetők munkájának szakmai támogatása Kérjük, jelölje, hogy az alábbiak közül mely szolgáltatást milyen munkaformában kívánnak igénybe venni! Segítségnyújtás a külső értékeléshez illeszkedő intézményi önértékelés rendszerének kidolgozásához Javaslatok az önértékelésre épülő intézményfejlesztési terv készítéséhez A vezetői munkához kapcsolódó jogi, szakmai tanácsadás Segítségnyújtás intézményvezetői pályázatok elkészítéséhez Tájékoztatás a 2014/15. tanév feladatairól Segítségnyújtás intézményi éves munkaterv elkészítéséhez Segítségnyújtás a jogszabályoknak megfelelő vezetői ellenőrzési terv elkészítéséhez Javaslatok a jogszabályoknak megfelelő tanév végi beszámoló elkészítéséhez 8

9 Jogszabályfigyelés, figyelemfelhívás Segítségnyújtás új jogszabályok értelmezéséhez Tanácsadás az intézményben jogszabály által elvárt adatok gyűjtésének, tárolásának közzétételének rendjéről Intézményi innovációk támogatása Közreműködés pályázati projektek megvalósításában műhelymunka szakmai fórum tanácskozás, konzultáció "jó gyakorlat" átadása, tapasztalatcsere helyszíni tanácsadás Egyéb e témakörhöz kapcsolódó igény: 9

10 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése I. Akkreditált továbbképzések Kérjük, válasszanak az alábbi lehetőségek közül! 1. Sikeres pedagógus, sikeres diákok. Az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségei (30 óra) 2. Pedagógiai értékelés a gyakorlatban (60 óra) 3. A tanulók tudásának, képességének és kompetenciáinak mérése és értékelése (30 óra) 4. Intézményfejlesztés, változáskezelés a gyakorlatban (30 óra) 5. Századunk kihívásai a vezetőkkel szemben. A vezetői munka hatékonyságának növelése (30 óra) 6. Tehetséggondozás és kreativitás az alkotóképességet fejlesztő projektek kidolgozása a nevelési-oktatási intézményekben (30 óra) 7. A tehetségek felismerése és azonosítása, tehetséggondozó projektek kidolgozása a nevelési oktatási intézményekben (30 óra) 8. Az együttnevelés elmélete és gyakorlata. Módszertani kalauz a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat befogadó (többségi) intézmények pedagógusai számára (60 óra) 9. Elsősegély-nyújtási ismeretek és ezek hasznosítása a köznevelési intézményekben (30 óra) 10

11 10. Erkölcstan az iskolában ( 60 óra) 11. Hogyan jobban? Tanulási technikák és módszerek megújítása a pedagógiai gyakorlatban (30 óra) I/12. A tanulásmódszertan tanítása (30 óra) I/13. Egyéni bánásmód, differenciált képesség-fejlesztés az iskolában (30 óra) I/14. Gyakorlatvezető mentortanár felkészítés (30 óra) I/15. Felkészítés a mentorálás mesterségére (30 óra) I/16. Egyéb Ha felsoroltakon kívül más képzési igényük is van, az alábbi mezőbe írja be annak témáját és a várható résztvevők számát.(pl. lelki egészségvédelem, agressziókezelés, konfliktuskezelés, drámapedagógia, környezeti nevelés, stb.). II. Nem akkreditált továbbképzések (5/10/15 órás) Kérjük, válasszanak az alábbi lehetőségek közül! II/1. Kooperatív technikák és alkalmazásuk a nevelő, oktató munkában II/2. A projektpedagógia a kompetenciafejlesztés szolgálatában II/3. A tanulás tanítása Mely időszakban? első félév 11

12 II/4. Mert kell egy csapat! Mely időszakban? első félév II/5. A pedagógusok érzelmi intelligenciájának, személyes hatékonyságának fejlesztése II/6. A tanulók szociális kompetenciáinak mérése és fejlesztése II/7. Konfliktusok kezelése Mely időszakban? első félév II/8. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése II/9. Agresszióval az agresszió ellen? II/10. Mérjünk és értékeljünk szakszerűen! II/11. Az adatelemzés módszertana, a mérési eredmények értelmezése II/12. A DIFER mérőeszköz használata és az eredményekre épített fejlesztés tervezése II/13. Tudtad, hogy tehetséges vagy? II/14. IKT eszközök alkalmazása Mely időszakban? első félév 12

13 II/15. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók integrációs és képességkibontakoztató felkészítésének intézményi feladatai II/16. PR tevékenységek és célirányos kommunikáció II/17. Intézményi csoport felkészülése a felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására II/18. Hálózati együttműködések, kapcsolatok II/19. A referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás szervezési feltételrendszer kialakítása II/20. Egyéb Ha felsoroltakon kívül más képzési igényük is van, az alábbi mezőbe írja be annak témáját és a várható résztvevők számát. 13

14 Versenyszervezés, tehetséggondozás Általános iskolák számára kiírt versenyek Kérjük, jelölje meg azokat a versenyeket, amelyeken az iskolájuk tanulói indulnak! Kalmár László Országos Matematikaverseny Öveges József Fizikaverseny Hevesy György Országos Kémiaverseny Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny Kaán Károly országos természet- és környezetismereti verseny Herman Ottó Országos Biológia Verseny Móra Ferenc Nógrád Megyei Magyar Nyelvtan és Helyesírási Verseny Móra Ferenc Nógrád Megyei Magyar Irodalmi Verseny Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny Szép Magyar Beszéd verseny (5-8. évfolyam) 7-8. évfolyamos tanulók Országos Történelem Tanulmányi Versenye Országos angol nyelvi verseny Országos német nyelvi verseny Nógrád Megyei Komplex Művészeti Verseny Nógrád Megyei Rajzverseny Tiszán innen Dunán túl Országos Népdaléneklési Verseny Egyéb: Középiskolák számára kiírt versenyek Kérjük, jelölje meg azokat a versenyeket, amelyeken az iskolájuk tanulói indulnak! Peák István Nógrád Megyei Matematikaverseny Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny Szép Magyar Beszéd verseny Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny Savaria Országos Történelem Tanulmányi Verseny Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny Tiszán innen Dunán túl Országos Népdaléneklési Verseny Egyéb: Tehetséggondozás Kérjük jelölje, hogy a tehetséggondozással kapcsolatban milyen szolgáltatásokra tartanak igényt! Segítségnyújtás Tehetségpont regisztrációhoz Segítségnyújtás Tehetségsegítő Tanács alakításához Tehetségpontok, tehetséggondozó pedagógusok tapasztalatcseréje Tehetséges tanulók, tehetséggondozó pedagógusok regisztrálása a Nógrád Megyei Tehetségsegítő Adatbázisba. Egyéb: 14

15 Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat Kérjük, válassza ki az alábbiak közül, hogy intézményük mely szolgáltatásokra tart igényt! 1. Tájékoztatók, szakmai fórumok Diákcsoportok támogatása önszervező, egymásra figyelő közösségek kialakításában (szakmai fórum, általános és középiskolai osztályfőnököknek, DÖK segítő tanároknak, kollégiumi nevelőknek.) Tanácskozás, tapasztalatcsere diák-önkormányzatok tagjainak szervezetépítésről, az érdekérvényesítés lehetőségeiről. Közösségi kapcsolatok a valós és a virtuális térben (moderált beszélgetés középiskolás diákoknak). Mit nyújt és mit rejt a digitális világ, a hálózat? (moderált beszélgetés általános diákoknak) 2. Tájékoztatás az intézet honlapján, facebook oldalán valamint hírlevélben. Információk a köznevelési rendszert érintő kérdésekről, jogszabályokról. Tájékoztatás diákoknak szóló pályázati lehetőségekről. Tanulást segítő online tartalmak ajánlása. 3. Pályaválasztás, továbbtanulás Pályaválasztási, iskolaválasztási konzultáció középiskolába készülő diákok és szüleik számára. "Hol tanulhatok?" megyei középiskolákat és a középiskolai felvétellel kapcsolatos tudnivalókat bemutató kiadvány. Felsőoktatási felvételivel kapcsolatos tájékoztatás. Konzultáció felsőoktatási jelentkezéssel kapcsolatosan. 4. Iskolai Közösségi Szolgálat Tapasztalatcsere iskolai koordinátorok, osztályfőnökök számára. A közösségi szolgálat, mint lehetőség a diákok segítő attitűdjének fejlesztésére, a tapasztalati tanulásra. (szakmai tanácskozás, fórum) Tanuljunk egymástól! Jó példák, gyakorlatok közzététele a Hírkörképben/a pedagógiai intézet honlapján. Az Iskolai Közösségi Szolgálat során végzett tevékenységek pedagógiai feldolgozása. (módszertani konzultáció) Kérjük jelezze, ha intézményüknek a fentieken kívül egyéb, a tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálattal kapcsolatos igénye van: 15

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület!

III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! III. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest 1033 Fő tér 3. Budapest, 2012. 08. 24. Tisztelt Képviselő-testület! A III. kerületi portálon és az Oktatási és Kulturális Közlönyben megjelent felhívás

Részletesebben

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 2. számú melléklete M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Sárik Zoltán igazgató 2012. Tartalomjegyzék

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL 1. Az intézet szakmai munkájának áttekintése 1.1. A 2013. évi elfogadott munkaterv

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 17 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

2015. ÉVI MUNKATERVE

2015. ÉVI MUNKATERVE A REFORMÁTUS PEDAGÓGIAI INTÉZET 2015. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Szontagh Pál igazgató 2015. január Tartalomjegyzék Alapvetés... 3 2014. évi beszámoló... 3 Jogszabályi háttér... 3 Helyzetelemzés... 3 Az

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Gyakornoki Szabályzata 2007. Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013. szeptember 05-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tiszadada, 2013. szeptember 05. Petruska Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT DARVAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2010 Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Árpád Fejedelem Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Program Készült: 2010 Intézményi Minőségirányítási Program

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. A gyermek jövője az alapiskolában dől el, melynek feladata megtalálni benne azt a kincset, amit tehetségnek neveznek, felfedezni minden gyermekben

Részletesebben

A Szerb Antal Gimnázium

A Szerb Antal Gimnázium Szerb Antal Gimnázium 1 Gyakornoki Szabályzat A Szerb Antal Gimnázium Gyakornoki szabályzata Készült: 2007. november Cím: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. 1 Szerb Antal Gimnázium 2 Gyakornoki Szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYAKORNOKI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: GÁL GÁBOR IGAZGATÓ SZOLNOK 2007 1 A gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53.

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Gyakornoki szabályzat 2007. december Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 2 2. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet. munkaterve. Budapest Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet H-1085 Budapest, Üllői út 24. +36 (1) 486-3559 @ epszti@lutheran.hu http://epszti.hu http://evangelikusoktatas.hu Az Evangélikus Pedagógiai

Részletesebben

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014.

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014. Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. TARTALOMJEGYZÉK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE...

Részletesebben