HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja"

Átírás

1 2003; 7 (S1):1 12. Szerkesztõbizottság társelnökei: Nagy Judit, de Châtel Rudolf Alapító elnök: Farsang Csaba Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala), Gavril Hercz (Toronto), Stevo Julius (Ann Arbor), László Kovács (Bratislava), Giuseppe Mancia (Milánó), John Reid (Glasgow), Louis M. Ruilope (Madrid), Stephen Vas (Toronto), Peter A. van Zwieten (Amsterdam) Szerkesztõbizottság: Alföldi Sándor, Arnold Csaba, Bartha Jenõ, Császár Albert, Dzsinich Csaba, Gláz Edit, Illyés Miklós, Iványi Béla, Járay Jenõ, Kakuk György, Kárpáti István, Kékes Ede, Kiss István, Losonczy György, Nemes János, Matos Lajos, Pados Gyula, Polák Gyula, Paulin Ferenc, Préda István, Radó János, Rosivall László, Sonkodi Sándor, Szegedi János, Székács Béla, Tulassay Tivadar, Túri Sándor, Walter Judit Fõszerkesztõ: Radó János Felelõs szerkesztõ: Alföldi Sándor Társszerkesztõk: Pécsvárady Zsolt, Reusz György HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja ISSN X A Hypertonia és Nephrologia szerkesztõség címe: Szent Imre Kórház-Rendelõintézet, 1115 Budapest, Tétényi út Tel.: Fax: Szerkesztõ: Vincze Judit Nyomdai elõkészítés: Creo Kft., VincArtGroup Bt., grafika: Ángyán Gergõ Megjelenik kéthavonta. A társaságok tagjai számára ingyenes. A társaságon kívüli megrendelõk számára az éves elõfizetési díj összege: Ft + postaköltség. Példányonkénti ára: Ft + postaköltség. A folyóiratban megjelenõ közleményekrõl külön lenyomat 50.- Ft + postaköltség áron rendelhetõ. (Áraink 12%-os általános forgalmi adót tartalmaznak.) A lapot kiadja: MEDINTEL Egészségügyi Szakkönyvkiadó Kft Budapest, Váci út 132/a Tel.: Fax: Felelõs kiadó: Gál Tibor Szerzõi jog és másolás: minden jog fenntartva. A folyóiratban valamennyi írásos és képi anyag közlési joga a szerkesztõséget illeti. A megjelent anyag, illetve annak egy részének bármilyen formában történõ másolásához, ismételt megjelentetéséhez a szerkesztõség hozzájárulása szükséges.

2 Report 2003 Haladás a sympathicus idegrendszer cardiovascularis medicinában betöltött szerepében TARTALOM CONTENT Az öregedés és az autonóm funkciók Aging and autonomic function Jacques de Champlain.. 4 Az öregedés és az autonóm funkciók Aging and autonomic function John L. Reid Irodalmi áttekintés Bibliographic analysis P.A. Van Zwieten A HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA RENDSZERES KÜLÖNSZÁMA Szerkesztõségi közlemény Pieter A. van Zwieten MD, PhD, FESC, MAE Professor and Chairman Department of Pharmacotherapy, Academic Medical Center, University of Amsterdam A világ fejlettebb részén megfigyelt demográfiai változásokat napjainkban hasonló jelenségek követik a fejlõdõ országokban. Idõrõl idõre a népesség öregedésérõl és annak következményeirõl hallunk kommentárokat és jóslásokat. Egészségügyi szempontból jól ismerjük az öregedés növekvõ terheit az azzal járó krónikus betegségekkel és azok következményeivel. Cardiovascularis területen a hypertonia, az ischaemiás szívbetegség, a billentyûbetegség, a dysrhythmia és a pangásos szívbetegség prevalenciája/incidenciája a korral nõ. A cukorbetegség (elsõsorban a 2-es típusú) bár elsõdlegesen nem cardiovascularis betegség súlyos és káros hatású a szív- és érrendszerre, amit tükröz például az atherosclerosis felgyorsulása és az ischaemiás szívbetegség, myocardialis infarctus fokozott kockázata. Patológiás jelenségek kombinációját metabolikus szindrómaként ismerjük. A kifejezés a hypertonia, az elhízás, az inzulinrezisztencia / hyperinsulinaemia / 2-es típusú diabetes mellitus és a dyslipidaemia együttes elõfordulását jelenti. Ismételten felmerült, hogy a metabolikus szindróma a szimpatikus idegrendszer fokozott mûködésével társul. Megfordítva ezt, a szimpatikus idegrendszer mûködésének csökkentése aktív megbeszélések tárgya, mint a metabolikus szindróma különbözõ patológiai összetevõinek, azok káros következményeinek logikus ellenlépése. Az öregedést tekintve, a szindróma minden összetevõjének prevalenciája/incidenciája az életkorral jelentõsen nõ. Ez jól ismert a hypertonia és az inzulinrezisztencia / 2-es típusú diabetes esetében, de az elhízásra is igaz. Az utóbbi években szofisztikált vizsgálóeljárások, mint az izom szimpatikus idegi aktivitás (muscle sympathetic nerve activity, MSNA) mérése lehetõvé tette a szimpatikus aktivitás mérését emberben, in vivo körülmények között. Az ilyen mérések bizonyították a szimpatikus idegrendszer feltételezett, az életkor növekedésével fokozott aktivitását. Az SNS Hírlevél jelenlegi számának témája a szimpatikus idegrendszeri aktivitás, a metabolikus szindróma és az életkor közötti kapcsolat. Reméljük, hogy hasznosnak és informatívnak találják majd. Pieter A van Zwieten A közzétételt a Servier oktatási támogatása segítette

3 Az öregedés és az autonóm funkciók Aging and autonomic function SNS REPORT Jacques de Champlain, MD, PhD, FRCP Department of Physiology and Department of Medicine, Faculty of Medicine, Université de Montreal HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2003; 7 (S1):4 7. Az öregedés a cardiovascularis mûködések autonóm szabályozásának olyan fontos változásaival jár, amelyek elõsegíthetik a hypertonia és az atherosclerosis kifejlõdését. Tekintve, hogy a várható élettartam a fejlett országok többségében növekszik és a hypertonia incidenciája 65 éves életkor felett 50%, fontos lehet az öregedéssel járó kóros hemodinamikai mechanizmusok jobb megértése annak érdekében, hogy javuljon a hypertonia prevenciója és kezelése ebben a gyorsan növekedõ populációban. A BAROREFLEX ÉRZÉKENYSÉGÉNEK KORFÜG- GÕ VÁLTOZÁSAI Egybehangzó vizsgálatok szerint a szívritmus baroreflex szabályozásának érzékenysége normotoniás egyénekben az öregedés során csökken (1-5). Úgy tûnik, hogy mind a neurális, mind a vascularis károsodások hozzájárulhatnak a cardiovagalis baroreflex érzékenységének korfüggõ csökkenéséhez, de ennek progresszióját a testmozgás csökkentheti, mely a szív vaguskontrollját megõrizheti (6). A szív idegi kontrolljának csökkenése elsõsorban a nappali (3,7) és az alvásban megfigyelt (8) vagustónus csökkenésével jellemezhetõ. Ezen eltérés oka azonban a csökkent cardialis béta 1 -adrenoreceptor érzékenység is lehet, melyet idõs normotoniás és hypertoniás betegekben is megfigyeltek (9, 10). A kardiális béta 1 -adrenoreceptorok számának csökkenése és/vagy ezekhez a receptorokhoz való kötõdés erõsségének csökkenése idõs egyénekben tompítja a béta-receptorok agonista stimulációjának kardiális chronotrop és inotrop válaszát (11, 12) és így részlegesen magyarázhatja a szívritmus baroreflex szabályozásának csökkent érzékenységét. serum-na (ng/ml) 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 normotoniás hypertoniás életkor (év) 1. ábra. J. de Champlain és D. Couseneau (27) után. A keringõ noradrenalin- (NA) szint és az életkor közötti összefüggés fekvõ helyzetben (20 perc pihenés után) normotoniás egyénekben és esszenciális hypertoniában szenvedõ betegekben. A szaggatott vonal a normotoniás egyének legmagasabb értéke felett osztja ketté a hyperadrenergiás és normoadrenergiás hypertoniás betegeket. Az életkor és a katecholamin közötti szignifikáns összefüggés csak a normotoniás egyének között volt kimutatható A SZIMPATIKUS AKTIVITÁS PROGRESSZÍV NÖVEKEDÉSE AZ ÉLETKORRAL Ezzel ellentétben, az MSNA baroreflex érzékenységét normálisnak találták idõs normotensiv (3) és hypertoniás (5) betegekben, így sugallva a dinamikus szimpatikus mûködések fenntartását ebben a korcsoportban. Számos, különbözõ módszerrel végzett megfigyelés utalt a szimpatikus aktivitás korral járó progresszív növekedésére. A keringõ noradrenalin (NA) szintjét normotoniás egyénekben a korral progresszíven növekvõnek találták (13, 14), míg hypertoniás betegekben (akikben a plazma-na szintje minden életkori csoportban emelkedett volt) nem (13, 15) (1. ábra). A NA-felszabadulás mértékének mérése azonban

4 2003; 7 (S1):4 7. AZ ÖREGEDÉS ÉS AZ AUTONÓM FUNKCIÓK 5 20 éves nõ AP = 122/78 BF BI 24 éves férfi AP = 116/ éves nõ AP = 138/ éves férfi AP = 116/ s MSNA (kisülés min ) * * * * PNA (pg ml ) YW YM CW CM 0 YW YM CW CM 2. ábra. Életkorfüggõ emelkedés a MSNA-ben Seal és Esler után. A: Integrált peronealis MSNA neurogramok 4 egészséges felnõtt emberbõl fekvõ, nyugalmi helyzetben (felülrõl lefelé): fiatal nõ, fiatal férfi, idõsebb nõ, idõsebb férfi. Az MSNA kisülési frekvencia (burst frequency, BF, kisülés/perc) és a kisülési incidencia (burst incidency, BI /100 szívütés) magasabbak mindkét nemben idõsebb korban. A nõk azonban minden életkorban alacsonyabb MSNA-értéket mutatnak. AP: artériás vérnyomás B: Peronealis MSNA átlag ±SEM értékek négy csoportban: fiatal nõk (young women, YW); fiatal férfiak (young men, YM); idõs nõk (older women, OW); idõs férfiak (older men, OM). Az MSNA-értékek legalább kétszer nagyobbak idõsebb korban, mint a megfelelõ nemben fiatal korban. A nõk MSNA értéke azonban minden életkorban alacsonyabb volt. Az életkori és nembeli különbségeket nem tükrözte a megfelelõ elülsõ könyökvénából vett plazma noradrenali koncentrációja. PNA: plazmanoradrenalin-koncentráció; *: p<0,05 vs minden más csoport. idõsebb hypertoniás betegekben magasabb értéket igazolt (16). Seal és Esler (17) a NA-szekréció mértékének regionális vizsgálatakor azt találta, hogy a szimpatikus idegi aktivitás korral járó emelkedése régióspecifikusnak tûnik, elsõsorban a vázizomzatot, a gyomrot és a szívet érinti, míg a vese szimpatikus aktivitása nem tûnt fokozottnak. Azt is közölték, hogy a mellékvesevelõ adrenalin szekréciója a korral csökken. A nervus peroneus szimpatikus aktivitásának közvetlen mérése a szimpatikus idegi aktivitás növekedését mutatta idõs normotensiv (3, 17, 19) egyénekben és még kifejezettebben idõs hypertoniás betegekben (2. ábra) (5), így megerõsítve a fenti eredményeket. Érdekes módon idõs normotoniás egyénekben a peronealis szimpatikus idegi aktivitás növekedése szorosan korrelált az arteria femoralis intima-media vastagságával (19), így támogatva azt az elméletet, hogy a szimpatikus idegi aktivitás emelkedett volta fontos mechanizmus lehet az emberi öregedés során megfigyelhetõ artériás remodellingben. AZ EMELKEDETT SZIMPATIKUS AKTIVITÁS ELÕ- SEGÍTHETI A METABOLIKUS SZINDRÓMA KIALAKULÁSÁT Az öregedés során az emelkedett MSNA másik következménye a csökkent femoralis véráramlás és konduktancia, az emelkedett femoralis vascularis rezisztencia

5 6 JACQUES DE CHAMPLAIN SNS REPORT HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA és az alacsonyabb oxigénszükséglet (20). Ez az állapot elõsegítheti a metabolikus szindróma kifejlõdését (beleértve a hyperinsulinaemiát, a dyslipidaemiát és a hypertoniát, mely elõsegíti az atherosclerosis progresszióját) (21). Julius és munkatársai (22) azt feltételezték, hogy a szimpatikus vasoconstrictor aktivitás növekedése és a vázizomzat csökkent vérátáramlása hozzájárulhat az inzulinrezisztencia kialakulásához (22). Ez utóbbi elmélet alátámasztásaként nemrég közölték, hogy a leptin-, az inzulinszint és a testtömegindex a korral a MSNA-val arányosan nõ (18). Így úgy tûnik, hogy a szimpatikus aktivitás növekedése jelentõsen hozzájárulhat a járulékos kockázati tényezõk, mint a hypertonia, az atherosclerosis és az inzulinrezisztencia kifejlõdéséhez az öregedés során. IDÕSKORBAN AZ EMELKEDETT SZMPATIKUS AKTIVITÁS KÁROSODOTT CARDIALIS BÉTA-AD- RENERG RECEPTOR REAKTIVITÁST OKOZ Az autonóm funkcióknak a szívritmus-variabilitás teljesítmény spektrum analízissel való megítélése lehetõvé teszi a paraszimpatikus komponens (nagyfrekvenciájú spektrum) és a szimpatikus komponens ((alacsonyfrekvenciájú komponens) megítélését. Ezek a vizsgálatok egybehangzóan megállapították, hogy a szív autonóm szabályozásának mindkét összetevõje csökkent idõs normotoniás és hypertoniás betegekben nyugalomban (23-25) és álló testhelyzetben (26). A nagyfrekvenciájú komponens csökkenése a vagustónus csökkenését tükrözi, melyet más fiziológiai és farmakológiai eszközökkel is kimutattak. Az alacsonyfrekvenciájú komponens csökkenése meglepõbb, tekintve az emelkedett szimpatikus aktivitást, melyet más módszerekkel figyeltek meg idõs betegekben. Ezt az ellentmondást magyarázhatja az a tény, hogy a szívritmus variabilitása függ a szív szimpatikus aktivációra adott reaktivitásának szintjétõl. Így az alacsonyfrekvenciájú spektrum csökkenése csak a cardialis béta-receptorok redukcióját tükrözheti, valamint a károsodott béta-adrenerg receptor reaktivitást, feltételezhetõen az idõs egyénekben megfigyelt fokozott szimpatikus aktivitás miatt (9-12). A RIZIKÓFAKTOROK FIGYELEMBE VÉTELE A LEGHATÉKONYABB ANTIHYPERTENSIV KEZE- LÉS MEGVÁLASZTÁSAKOR Összefoglalva megállapítható, hogy az öregedéshez társuló szimpatikus aktivitás progresszív növekedése és a károsodott vagus tónus magyarázhatja a hypertonia magasabb incidenciáját az idõsebb populációban. Ezen autonóm diszfunkciók kifejlõdése kevésbé nyilvánvaló a hypertoniás populációban, mivel ezek az autonóm károsodások korábban fejlõdnek ki, azt sugallva, hogy a hypertonia a keringésszabályozó autonóm mechanizmusok korai öregedését okozhatja. Más kockázati tényezõk, mint az obesitas, az inzulinrezisztencia, a dyslipidaemia és az atherosclerosis öregkori hypertoniásokban való társulását figyelembe kell venni a leghatékonyabb és hasznos terápiás stratégia megválasztásában. A kedvezõ fizikai aktivitás mellett azok a gyógyszerek, amelyek vasodilatatiót, az artériás compliance javulását és a szimpatikus vasoconstrictio csökkenését, valamint az inzulinrezisztencia csökkenését okozzák, elõnyben részesítendõk a hypertoniás idõs populáció vérnyomásának jobb kontrolljában, az atheroscleroticus folyamatok progressziójának és azok társult vascularis szövõdményeinek megelõzésében. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A szerzõ köszönetét fejezi ki Ms. Carole Champagne-nak a cikk elkészítésében nyújtott segítségéért. IRODALOM 1. Gribbin B, Pickering TG, Sleight P, et al. Effect of age and high blood pressure on baroreflex sensitivity in man. Circ Res 1971; 29: Goldstein DS. Atterial baroreflex sensitivity, plasma catecholamines and pressor responsiveness in essential hypertension. Circulation 1983: 68: Ebert TJ. Morfian BJ. Barney JA, Denahan T, Smith JJ. Effects of aging on baroreflex regulathion of sympathetic activity in humans. Am J Physiol 1992: 263: H O Mahony D, Bennett C, Green A, Sinclair AJ. Reduced baroreflex sensitivity in elderly humans is not due to efferent autonomic dysfunction. Clin Sci (Lond) 2000: 98: Grassi G, Seravalle G, Bercinieri G, et al. Sympathetic and reflex alterations in systo-diastolic and systolic hypertension of the elderly. J Hypertens 2000; 18: Hunt BE, Farquhar WB, Taylor JA. Does reduced vascular stiffening fully explain preserved cardiovagal baroreflex function in older, physically active men? Circulation 2001; 103: Alicandri C, Boni E, Fariello R, et al. Parasympathetic control of heart rate and age in essential hypertensive patients. J Hypertens 1987; 5(suppl 5): Crasset V, Mezzetti S, Antoine M, Linkowski P, Degaute JP, van de Borne P. Effects of aging and cardiac denervation on heart rate variability during sleep. Circulation 2001; 2:103: Feldman RD, Limbird LE, Nadeau J, Robertson D, Wood AJJ. Leukocyte -receptor alterations in hypertensive subjects. J Clin Invest 1984; 73: White M, Roden R, Minobe W, et al. Age-related changes in -adrenergic neuroeffector systems in the human heart. Circulation. 1994; 90: Vestal RE, Wood AJJ, Shand DG. Reduced -adrenoreceptor sensitivity in the elderly. Clin Pharmacol Ther 1979; 26: White M, Leenen FHH. Aging and cardiovascular responsiveness to -agonist in man: changes in -receptor response versus baroreflex activity. Clin Pharmacol Ther 1994; 56: de Champlain J, Cousineau D, Lapointe L. Evidences supporting an increased sympathetic tone and reactivity in a subgroup of patients with essential hypertension. Clin Exp Hypertens 1980; 2: Webb GD,Toth MJ, Poehlman ET. Influence of physiological factors of the age-related increase in blood pressure in healthy men. Exp Gerontol 1996; 31: White M, Fourneay A, Mikes E, Leenen FHH. Effects of age and hypertension on cardiac responses to the 1 -agonist phenylephrine in humans. Am J Hypertens 1999; 12: Supiano MA, Hogikyan RV, Sidani MA, Galecki AT, Krueger JL. Sympathetic nervous system activity and alpha-adrenergic responsiveness in older hypertensive humans. Am J Physiol 1999; 276: E5 I 9-E528.

6 2003; 7 (S1):4 7. AZ ÖREGEDÉS ÉS AZ AUTONÓM FUNKCIÓK Seals DR, Esler MD. Human aging and the sympathoadrenal system. J Physiol 2000; 528: Monroe MB, Van Pelt RE, Schiller BC, Seals DR, Jones PP. Relation of leptin and insulin to adiposity-associated elevations in sympathetic activity with age in humans. Int J Obes Relat Metab Disord 2000; 24: Dinenno FA, Jones PP, Seals DR,Tanaka H. Age-associated arterial wall chickening is related to elevations in sympathetic activity in healthy humans. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2000; 278:H1205-H Dinenno FA, Jones PP, Seals DR,Tanaka H. Limb blood flow and vascular conductance are reduced with age in healthy humans. Circulation 1999; 100: Lind L, Lithell H. Decreased peripheral blood flow in the pathogenesis of the metabolic syndrome comprising hypertension, hyperlipidemia and hyperinsulinemia. Am Heart J 1993; 125: Julius S, Gudbrandsson T, Jamerson K, Andersson O. The interconnection between sympathetics, microcirculation and insulin resistance in hypertension. Blood Press 1992; 1: Kohara K, Igase M, Maguchi M, Fukuoka T, Kitami Y, Hiwada K. Autonomic nervous functions in essential hypertension in the elderly. Evaluation by power spectral analysis of heart rate variabiliry. Am J Hypertens 1996; 9: Piccirillo G, Bucca C, Bauco C, et al. Power spectral analysis of heart rate in subjects over a hundred years old. Int J Cardiol 1998; 63: Oida E, Kannagi T, Moritani T, Yamori Y. Aging alteration of cardiac vagosympathetic balance assessed through the toneentropy analysis. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 1999; 54: M219-M Kawaguchi T, Uyama O, Konishi M, Nishiyama T, Iida T. Orthostatic hypotension in elderly persons during passive standing: a comparison with young persons. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001; 56:M273-M de Champlain J, Couseneau D. Lack of correlation between age and circulating catecholamine in hypertensive patients. N English J Med 1977; 297(12):672.

7 Az öregedés és az autonóm funkciók Aging and autonomic function SNS REPORT Prof. John L. Reid Department of Medicine and Therapeutics, University of Glasgow, Glasgow, Skócia HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2003; 7 (S1):8 9. A szimpatikus idegrendszer, az öregedés és a hypertonia közötti kapcsolat összetett és ellentmondásos. Ez különösen így van, ha a cardiovascularis betegségekre és a stroke-ra való hajlamot is figyelembe vesszük. Nem mindig könnyû megkülönböztetni az okot a következménytõl vagy meghatározni, mi a passzívan társult tényezõ, illetve az aktív következmény. Széles körûen elfogadott tény, hogy a vérnyomás, különösen a systolés, az életkorral nõ. Néhány vizsgálat azonban arra utalt, hogy ez az emelkedés viszonylagosan nagyobb nõkben, mint férfiakban, illetve nagyon idõs korban nincs vérnyomás-emelkedés vagy még -csökkenés is tapasztalható (1). Ezek a megfigyelések kohort vizsgálatokkal szemben keresztmetszeti vizsgálatokat tükrözhetnek, míg a nagyon idõsek csoportjának változásai túlélési jelenség eredményei lehetnek, mivel a hypertoniások többsége már elhalálozott. A szimpatikus idegrendszer aktivitás a korral emelkedõnek tûnik (2). Ez részben azt jelenti, hogy az öregedõ normotoniások utolérik a hypertoniásokat, akiknek fiatalabb korban magasabb volt a szimpatikus aktivitása. Nem tisztázott, hogy a normotoniások esetében megfigyelt emelkedés a normális öregedés része vagy a hypertoniások korábbi emelkedése a cardiovascularis rendszer korai öregedését jelenti-e. A szérum noradrenalin mérése alapján az öregedés a szimpatikus idegrendszer fokozott mûködésével jár. A szívben és a vázizomzatban a szimpatikus aktivitás körülírtabb növekedését igazolták lokális radioaktív jelöléssel végzett ( spillover ) vizsgálatokban (2). Ha ez az emelkedett aktivitás fontos a hypertonia kifejlõdésében, akkor vajon miért nem hypertoniás minden idõs ember? Bár az idõs betegek nagy részének legalább systolés hypertoniája van, nyilvánvaló, hogy a vérnyomás egyéni értékét az öregedésre adott szimpatikus idegrendszeri válaszok sokfélesége, illetve a környezeti és genetikailag meghatározott presszor és depresszor mechanizmusok határozzák meg. Az emelkedett vérnyomás és a fokozott cardiovascularis morbiditás vagy mortalitás közötti összefüggés feltételezetten a fokozott perifériás rezisztencia (pontosabban az arteriolák) következtében alakul ki. Ez a vélemény újabban kérdésessé vált azon megfigyelések által, melyek a szívbetegség vagy a stroke különbözõ kimenetelét és a systolés vagy diastolés vérnyomás (vagy pulzusnyomás) különbözõ értékeit hasonlították össze (3, 4). A nagy artériák keringésben játszott dinamikus közremûködésének jobb megértése új szempontokat nyitott az elsõdleges és reflektív nyomáshullámok keletkezésébe és azoknak a coronariaperfúzióban és az artériafal dinamikus stresszében kifejtett hatására (5, 6). Az öregedés és a hypertonia a nagy artériák szerkezeti és funkcionális változásaival jár (7). A fokozott szimpatikus aktivitás az egyik olyan lehetséges mechanizmus, melyen át ezek a hatások érvényesülhetnek. A szimpatikus aktivitás módosíthatja az artériás funkciókat (és a szerkezetet, valamint felgyorsítja az artériás betegségeket, beleértve az atherosclerosist). Az antihypertensiv gyógyszerek különbözõ csoportjai a nagyerek compliance-ára jellegzetes hatást fejtenek ki (8), mely fontos lehet a hosszú távú antihypertensiv kezelés kimenetelére. Azok a gyógyszerek, melyek szelektíven csökkentik a szimpatikus tónust (mint az imidazolin I1-receptor-agonisták), lehetõséget adhatnak a hypertonia (és az öregedés) cardiovascularis szövõdményeihez vezetõ mechanizmusok visszafordítására. IRODALOM 1. Hamilton M, Pickering GW, Roberts JAF, Sowry GSC. The aetiology of essential hypertension - arterial pressure in the general population. Clinical Sciences 1954; 13: Esler MD, Turner AG, Kaye DM, Thompson JM, Kingwill BA, Morris M, Lambert GW, Jennings GL, Cox HS, Seals DR. Aging

8 2003; 7 (S1):8 9. AZ ÖREGEDÉS ÉS AZ AUTONÓM FUNKCIÓK 9 effects on human sympathetic neural function. Am J Physiol 1995; 268: Millar JA, Lever AF, Burke V. Pulse pressure as a risk factor for cardiovascular events in the MRC Mild Hypertension Trial. J Hypertens 1999; 17: Franklin SS, Khan SA, Wong ND, Larson MG, Levy D. Is pulse pressure useful in predicting risk for coronary artery disease? The Framingham Heart Study. Circulation 1999; 100: Safar ME, London GM. The arterial system in human hypertension. In: Swales JD ed. Textbook of Hypertension. Blackwells Scientific , Boutouyrie P, Laurrent S, Benetos A, Girerd X, Hoek APG, Safar ME. Opposing effects of aging on distal and proximal large arteries in hypertensives. J Hypertension 1992; 10 (suppl 6)s87-s Benetos P, Huguet P, Albaladejo P, Brisac AM, Pappo M, Safar ME, Levy BI. Role of adrenergic tone in mechanical and functional properties of carotid artery during aging. Am J Physiol 1993; 265: H1132-H Guerin AP. Pannier BM, Marchais SJ. Effects of antihypertensive agents on carotid pulse contour in humans. J Human Hypertension 1992; 6 (suppl 2)s37-s40.

9 Irodalmi áttekintés SNS REPORT Bibliographic analysis P.A. Van Zwieten Departments of Pharmacotherapy, Cardiology, and Cardiopulmonary Surgery, Academic Medical Center, University of Amsterdam, Hollandia HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2003; 7 (S1): Az elhízással összefüggõ hypertonia adrenerg és reflexeltérései Grassi G, Seravalle G, Dell Oro R., Turri C, Bolla GB, Mancia G. Hypertension, 2000; 36: ÖSSZEFOGLALÁS Korábbi vizsgálatok szerint az esszenciális hypertonia és az obesitas egyaránt a szimpatikus aktivitással kapcsolt károsodott baroreflexszel jellemzett. A jelen vizsgálat célja volt, hogy meghatározza ezen két állapot együttes jelenlétének hatását a szimpatikus aktivitásra és baroreflex cardiovascularis szabályozásra. Tizennégy normotoniás sovány (életkoruk 33,5 2,2 év, testtömegindex 22,8 0,7 kg/m 2 ) (átlag SEM), 16 normotoniás obes (testtömegindex 37,2 1,3 kg/m 2 ), 13 hypertoniás sovány (testtömegindex 24,0 0,8 kg/m 2 ) és 16 obes hypertoniás (testtömegindex 37,5 1,3 kg/m 2 ) egyénben (a csoportok életkorra illesztettek voltak) mértük az ütéstõl-ütésig artériás vérnyomást (Finapres eszközzel), a szívfrekvenciát (SZF, EKG-vel) és a postganglionaris izom szimpatikus idegi aktivitást (muscle sympathetic nerve activity, MSNA, microneurographiával) nyugalomban és baroreceptor-stimuláció (fenilefrin infúzió), illetve deaktiváció (nitroprusside infúzió) során. A sovány és obes hypertoniások vérnyomása magasabb volt, mint a sovány és obes egyéneké. Az MSNA szignifikánsan (p <0,01) nagyobb volt obes normotoniásoknál (49,1 3,0 kisülés 100 szívütésenként) és sovány hypertoniásoknál (44,5 3,3 kisülés 100 szívütésenként), mint a sovány normotoniás kontrolloké (32,2 2,5 kisülés 100 szívütésenként); további emelkedés volt észlelhetõ azoknál, akiknél az obesitas és a hypertonia együttesen fordult elõ (62,1 3,4 kisülés 100 szívütésenként). Ráadásul míg a sovány hypertoniásoknál csak a SZF baroreflexkontrollja károsodott, az obes normotoniások esetében mind a SZF, mind az MSNA baroreflexváltozásai gyengébbek voltak, további gyengüléssel az obes hypertoniás betegekben. Így az obesitas és a hypertonia társulása szimpatikus aktivációt triggerel, illetve a baroreflex cardiovascularis szabályozásának károsodását okozza, amelyek nagyobb mértékûek annál, mint amelyet külön-külön a két fenti tényezõ esetében egyedül tapasztalunk. KOMMENTÁR A szerzõk az esszenciális hypertonia (EH), az obesitas és a szimpatikus aktivitás kapcsolatát vizsgálták a következõ csoportokban: 1. sovány fiatal normotoniások, 2. sovány hypertoniások, 3. obes normotoniások. A következõ paramétereket határozták meg: ütéstõl-ütésig artériás vérnyomás (AVNY), szívfrekvencia (SZF), postganglionaris izom idegaktivitás (MSNA). Emellett a baroreflex-szabályozást vizsgálták fenilefrin és nitroprussid-nátrium infúziójával. Ahogy az várható volt, a AVNY-értékek mind a sovány, mind az obes hypertoniások esetében magasak voltak. Az MSNA magasabbnak bizonyult az obes és a sovány hypertoniásoknál is, sovány normotoniásokkal összehasonlítva. Továbbá MSNA-emelkedést figyeltek meg az obes hypertoniásoknál. A baroreflex-szabályozás károsodott volt obesitas, hypertonia, illetve e kettõ együttes elõfordulása esetén is. Összefoglalva megállapítható, hogy az obesitas és a hypertonia egyaránt szimpatikus aktivációval és károsodott baroreflex-szabályozással társul.

10 2003; 7 (S1): IRODALMI ÁTTEKINTÉS 11 Az insulinaemia és a szimpatikus tónus etnikai különbségei, mint az obesitas és a vérnyomás kapcsolata Weyer C, Pratley RE, Snitker S, Spraul M, Ravussin E, Tataranni PA. Hypertension 2000; 36: ÖSSZEFOGLALÁS A hyperinsulinaemia és a fokozott szimpatikus idegrendszeri (SZIR) aktivitás az obesitas és a hypertonia közötti kórélettani kapcsolat lehet. A jelen tanulmányban vizsgáltuk a szívfrekvencia (SZF), a vérnyomás (VNY), a testzsír-százalék (hydrodensitometria vagy DEXA), az éhgyomori inzulinkoncentráció és az izom szimpatikus idegi aktivitás (muscle sympathetic nerve activity, MSNA, microneurographia) kapcsolatát normotoniás fehér (n=42) és pima indián (n=77) férfiakban. A pima indiánok között viszonylag magas az obesitas és a hyperinsulinaemia prevalenciája, míg viszonylag alacsony a hypertoniáé. A fehérekkel összehasonlítva a pima indiánok testzsírszázaléka (28%, illetve 21%) és éhgyomri inzulin koncentrációja (210, illetve 132 pmol/l) magasabb volt, de az MSNA alacsonyabb (27, illetve 33 kisülés/perc) (minden változó esetében p <0,001). A SZF és a VNY mindkét csoportban pozitív arányban állt a testzsírszázalékkal és az MSNA-val, illetve többszörös regressziós analízis alapján mindkét tényezõ független meghatározója volt a SZF-nak és a VNY-nak. Fehérekben az MSNA pozitív arányban állt a testzsírszázalékkal (r=0,60) és az éhgyomri inzulinkoncentrációval (r=0.47) (p <0,001 mindkét esetben), míg a pima indiánok esetében nem (r=0,15 és r= 0,03, egyik sem szignifikáns) (p <0,01 az etnikai különbségekre nézve a regressziós egyenes meredekségére). Ezek az eredmények megerõsítik a SZIR élettani körülmények közötti fontosságát a normális VNY szabályozásában, azonban jelzik azt, hogy a hyperinsulinaemia és az emelkedett SZIR-i aktivitás, mint az obesitas és a hypertonia közötti mediátorok szerepe eltérõ lehet különbözõ etnikai csoportok esetében. A Pima indiánokban megfigyelt, az adipositással és insulinaemiával együtt járó SZIR-i aktivitás növekedésének hiánya hozzájárulhat a hypertonia alacsony pervalenciájához ebben a népcsoportban. KOMMENTÁR A szerzõk a szívfrekvencia (SZF), a vérnyomás (VNY), a testzsírszázalék, az éhgyomri inzulinkoncentráció és az izom szimpatikus idegi aktivitás (muscle sympathetic nerve activity, MSNA, microneurographiával mérve) közötti összefüggést vizsgálták. Ezeket a paramétereket pima indiánokban tanulmányozták, akik körében az obesitas és a hyperinsulinaemia prevalenciája magas, míg a hypertoniáé viszonylag alacsony. Normotoniás fehér (életkorral illesztett) egyének szolgáltak kontrollként. A vizsgált pima indiánok között magas testzsírszázalékot és hyperinsulinaemiát találtak, míg a hypertonia prevalenciája alacsony volt. A SZF és a VNY mindkét csoportban (pima indiánok és kontrollok) arányban állt a testzsírszázalékkal és az MSNA-val. A normotoniás fehérekben az MSNA a testzsírszázalékkal és az inzulin koncentrációval állt arányban. A pima indiánok között azonban ilyen összefüggést nem volt. Megállapították, hogy a szimpatikus idegrendszer (SZIR) a VNY és a SZF szabályozásában jelentõs szereppel bír. A pima indiánok között megfigyelt SZIR-i aktivitásnövekedéssel járó fokozódó adipositas és insulinaemia hiánya úgy tûnik hozzájárul a hypertonia alacsony pervalenciájához. A centrális hatású imidazolinagonista rilmenidin hatása a renin angiotenzin aldoszteron és katecholaminrendszerekre és az oxidatív stresszet jelzõ paraméterekre esszenciális hypertoniában szenvedõ betegeken Nemes J, Röth E, Kapronczay P, Nemes O, Mozsik G. Hypertension 2000;18 (suppl 2.) ÖSSZEFOGLALÁS A szelektív imidazolin I 1 -agonista rilmenidin a szimpatikus túlmûködést csökkenti, így az esszenciális hypertonia kezelésében hatékony gyógyszernek tartjuk. A szerzõk egy éven át rilmenidin-monoterápiát alkalmaztak (1 mg/nap: n=19; 2x1 mg/nap: n=11) 30 esszenciális hypertoniában (WHO I: 20, WHO II: 10) szenvedõ betegnél A betegeket a kezelési szakasz 2., 15. és 52. heteiben vizsgálták. Kimosási szakaszt követõen mérték az alap-plazmareninaktivitást (PRA) és az orthostaticus stimulációt követõ plazmarenin-aktivitást. A plazmaaldoszteron- (PA) szint és a teljes katekolaminszint mérése mellett meghatározták a redukált glutation (GSH) és malondialdehid (MDA) vérbeli koncentrációját. Az izolált neutrofil granulocyták szabadgyök-termelését és az izolált

11 12 IRODALMI ÁTTEKINTÉS SNS REPORT HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA thrombocyták adrenalin, ADP és kollagén melletti aggregációs kapacitását is meghatározták. A rilmenidin mind a systolés, mind a diastolés vérnyomást (VNY) szignifikánsan csökkentette, mind ülõ, mind fekvõ testhelyzetben mérve 12 hetes kezelés után. A vizsgálat során nem volt szignifikáns változás a szívfrekvenciában. Mind az alap, mind az orthostasist követõ PRA szignifikáns csökkenést mutatott a kezelés során (p <0,01). A rilmenidin nem változtatta meg kedvezõtlenül a szimpatikus stimulációra adott választ. A PA-szint nem szignifikánsan csökkent a rilmenidin-monoterápia második hetét követõen, majd azt követõen változatlan maradt. A plazma katekolamin szintje minden vizit alkalmával szignifikánsan (p <0,01) csökkentnek bizonyult. Tizenkét hetes kezelést követõen a plazma MDA-szintje szignifikánsan csökkent, míg a vér GSH-koncentrációja szignifikánsan emelkedett (p <0,05). A rilmenidin-monoterápia 52. hetére az izolált thrombocyták stimulált szabadgyök-termelése normalizálódott (p <0,05). A rilmenidin jó antihypertensiv hatása mellett elõnyös hatással bír az oxidatív patológiás paraméterekre, melyek ismerten fontos szerepet játszanak az esszenciális hypertonia patogenezisében. KOMMENTÁR Harminc esszenciális hypertoniában szenvedõ beteget kezeltek egy évig rilmenidinnel (1 mg/nap, n=19; 2 mg/nap, n=11). A vérnyomás (VNY) és a szívfrekvencia (SZF) mellett az alábbi paramétereket határozták meg: alap-plazmareninaktivitás (PRA) és orthostaticus stimulációt követõ PRA; plazmaaldoszteron- (PA) szint; plazmakatekolaminok; a malondialdehid (MDA) és a redukált glutation (GSH) koncentrációja a vérben; az izolált granulocyták szabadgyök-termelése; thrombocytaaggregáció (adrenalinnal, ADP-vel és kollagénnel stimulált). Tizenkét hetes kezelést követõen mind a systolés, mind a diastolés VNY normalizálódott, a SZF változatlan maradt. A PRA (alap és stimulált) csökkent. A PA-szint nem szignifikánsan csökkent. A plazmakatecholaminok és MDAszintek csökkentek, míg a vér-gsh emelkedett. Ötvenkét hetes kezelést követõen a szabadgyök-termelés és a thrombocyta-aggregáció normalizálódott. Megállapították, hogy a rilmenidinkezelés nemcsak az emelkedett VNY-t normalizálja, hanem korrigálja a hypertoniabetegséggel járó oxidatív stressz paramétereit is. Szeretne többet tudni? A témával kapcsolatos további információkhoz az alábbi publikációkat javasoljuk: 1. Landsberg L. Role of the sympathetic adrenal system in the pathogenesis of the insulin resistance syndrone. Ann N Y Acad Sci 1999; 18(892): Pascualy M, Petrie EC. Brodkin K, Peskind ER,Veith RC, Raskind MA. Effects of advanced aging on plasma catecholamine responses to the told pressor test. Neurobiol Aging 1999; 20(6): MatsukawaT, SugiyamaY, Watanabe T, Kobayashi F, Mano T. Baroreflex control of muscle sympathetic verve activity is attenuated in is elderly. J Auton Nerv Syst ; 10;73: Djuric D, Popovic Z, Petrovic J, Bojic M. Age-related progressive brachial artery endothelial dysfunction precedes the changed carotid and left ventricular geometry in healthy humans. Angiology 1999; 50(7): Davy KP,Tanaka H, Andros EA, Gerber JG, Seals DR. Influence of age on arterial baroreflex inhibition of sympathetic nerve activity in healthy adult humans. Am J Physiol 1998; 275:H1768-H1772.

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest

Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése. Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Cukorbetegek hypertoniájának korszerű kezelése Dr. Balogh Sándor OALI Főigazgató főorvos Budapest Hypertonia diabetesben 1-es típusú diabetes 2-es típusú diabetes Nephropathia diabetica albuminuria (intermittáló

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391.

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391. Dr. Polyák József Egyetem:1980-86 Szegedi Orvostudományi Egyetem Szakdolgozat: az immunreaktív gastrointestinális peptidek ( gastrin, CCK és CCK analógok ) szerepe a stress intracerebrális mediációjában

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar HypertoniaTársaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar HypertoniaTársaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja 2002; 6 (S1): 1 12. Szerkesztõbizottság társelnökei: Nagy Judit, Farsang Csaba Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala), Gavril Hercz (Toronto), Stevo Julius (Ann

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / Anyagcsere változások Prof dr Kékes Ede Az anyagcsereváltozások elemzésének koncepciója

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja 2002; 6 (S4):101 100. Szerkesztõbizottság társelnökei: Nagy Judit, de Châtel Rudolf Alapító elnök: Farsang Csaba Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala), Gavril

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága

Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága Munkánk során a szívfrekvencia-variabilitás beszűkülésével jellemzett autonom idegrendszeri károsodás gyakoriságát, rizikófaktorait,

Részletesebben

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Szűcs József dr. Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Atherothrombosis mint globális betegség

Részletesebben

Az inzulinrezisztencia döntő szerepe a 2-es típusú diabetes létrejöttében és kimenetelében

Az inzulinrezisztencia döntő szerepe a 2-es típusú diabetes létrejöttében és kimenetelében Az inzulinrezisztencia döntő szerepe a 2-es típusú diabetes létrejöttében és kimenetelében Bevezető gondolatok IV. Szegedi Diabétesz Nap 2009. október 10. Várkonyi Tamás SzTE I. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Barna István

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Barna István III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei Dr. Barna István Vérnyomás A szűrésben részvevők 29 százalékának normális a vérnyomása; 23 százalék az emelkedett

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

Az idegi szabályozás efferens tényezıi a reflexív általános felépítése

Az idegi szabályozás efferens tényezıi a reflexív általános felépítése Az idegi szabályozás efferens tényezıi a reflexív általános felépítése receptor adekvát inger az adekvát inger detektálására specializálódott sejt, ill. afferens pálya központ efferens pálya effektor szerv

Részletesebben

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu)

A metabolikus szindróma genetikai háttere. Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) A metabolikus szindróma genetikai háttere Kappelmayer János, Balogh István (www.kbmpi.hu) Definíció WHO, 1999 EGIR, 1999 ATP III, 2001 Ha három vagy több komponens jelen van a betegben: Vérnyomás: > 135/85

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Miért a Lisonorm? Dr. Vértes András

Miért a Lisonorm? Dr. Vértes András Miért a Lisonorm? Dr. Vértes András A hypertonia egy komplex, több szervrendszert érintõ rendellenesség, melyben számos egymással összefüggõ tényezõ játszik szerepet a magas vérnyomás kialakulásában. Az

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében

A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR A metabolikus szindróma epidemiológiája a felnőtt magyar lakosság körében HMAP munkaértekezletek 2009 A METABOLIKUS SZINDRÓMA EPIDEMIOLÓGI

Részletesebben

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai

III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai III. Melléklet az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató azonos módosításai Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A

Részletesebben

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében Gyimesi András dr. Kelet-magyarországi Diabetes Hétvége Szeged, 2009 október

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet

Átalakul a társadalom, t. módosulnak nyezők. Bakai Judit. Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Átalakul a társadalom, t módosulnak m a kockázati tényezt nyezők Bakai Judit Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet dr. Bucsányi Gyula Az elkényeztetett nyeztetett, agyonevett, önfegyelem nélkülili nép rövidéletű.

Részletesebben

HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE

HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE Dr. Páll Dénes Debreceni Egyetem OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika Debrecen, 2012. május 31. HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE 1. Jelentőség 2. Komplex megközelítés

Részletesebben

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén A Procoralan kizárólagos szívfrekvencia csökkentő hatásának legfontosabb jellemzői Hatékonyan csökkenti a szívfrekvenciát Javítja az összehúzódás

Részletesebben

A magasvérnyomás-betegségben elõforduló cardiovascularis rizikófaktorok

A magasvérnyomás-betegségben elõforduló cardiovascularis rizikófaktorok A magasvérnyomás-betegségben elõforduló cardiovascularis rizikófaktorok Kékes Ede dr. és Berentey Ernő dr. 1 International Medical Services Ltd., Kardiológiai Szakrendelés (vezető: Kékes Ede dr.) Semmelweis

Részletesebben

Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok

Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok Milyen vérnyomáscsökkentőt válasszunk a dohányzó hipertóniás betegnek? Benczúr Béla Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Kardiológiai Osztály, Szolnok 2007-es európai ajánlás 1 alapján a kezelés egyre inkább

Részletesebben

Összefüggés a több műszakban végzett munka és a metabolikus szindróma között

Összefüggés a több műszakban végzett munka és a metabolikus szindróma között MUNKAVÉDELEM 1.4 Összefüggés a több műszakban végzett munka és a metabolikus szindróma között Tárgyszavak: váltott műszakos munka; nappali műszak; metabolikus szindróma; szérumlipid; vércukor; elhízás;

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre.

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre. III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak módosításai Megjegyzés: Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral

Részletesebben

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Dr. Szapáry László PTE KK Neurológiai Klinika A stroke leghatékonyabb prevenciója a hypertonia felismerése és kezelése Rizikófaktorok

Részletesebben

VIII. Szolnoki Hypertonia Nap és a Magyar Artériás Stiffness Társaság Szimpóziuma

VIII. Szolnoki Hypertonia Nap és a Magyar Artériás Stiffness Társaság Szimpóziuma KÖSZÖNTŐ Tisztelt Kollégák! A "Szolnok Szívügyünk" Alapítvány, a Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Artériás Stiffness Társaság nevében szeretettel meghívjuk Önt/Önöket közös Szimpóziumunkra. Szervezeteink

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI Az erekben keringő vér nyomást fejt ki az erek falára: ez a vérnyomás. Szabályozásában részt vesz a szív, az erek, az agy, a vesék és

Részletesebben

Fatalis szív- és érrendszeri események elõfordulásának kockázata 10 éven belül

Fatalis szív- és érrendszeri események elõfordulásának kockázata 10 éven belül 2005; 9 (S6):185 252. A HYPERTONIABETEGSÉG KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI 195 Fatalis szív- és érrendszeri események elõfordulásának kockázata 10 éven belül Nõ Kor Férfi Nem dohányzó Dohányzó Nem dohányzó

Részletesebben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Papp Zoltán Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék Megmenthető a károsodott szív őssejtekkel? Funkcionális változások az öregedő

Részletesebben

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre.

Alacsony iskolázottság hatása szívinfarktus, vagy ACBG utáni rehabilitációra, adverz kardiovaszkuláris eseményekre. dr. Simon Attila 1, dr. Tiringer István 2, dr. Berényi István 1, dr. Gelesz Éva 1, Prof. dr. Veress Gábor 1 1: Állami Szívkórház, Balatonfüred 2: PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet Alacsony iskolázottság

Részletesebben

Az es(end)ő öregek: - a kardiológus szemével. Dr Rudas László (inkább az öregek, mint a kardiológusok képviseletében)

Az es(end)ő öregek: - a kardiológus szemével. Dr Rudas László (inkább az öregek, mint a kardiológusok képviseletében) Az es(end)ő öregek: - a kardiológus szemével Dr Rudas László (inkább az öregek, mint a kardiológusok képviseletében) Amerikai Egyesült Államok, 2000-es évek eleje Lakosok életkor megoszlása A halálos balesetek

Részletesebben

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015.

VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. VI. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2015. Jubileumi V. Sikeresen Teljesült Évad / 2010-2011 - 2012-2013 - 2014 / 2010-2011-2012-2013-2014. évi eredmények, összefüggések bemutatása II. Dr. habil Barna

Részletesebben

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő

Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Caronax - 4 féle gombakivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő Tisztelettel köszöntöm a kedves érdeklődőt! A Max-Immun Kft. 2013 júliusában bízta meg cégünket az angliai székhelyű Bujtar Medical Ltd.-t (Company

Részletesebben

A paraoxonáz enzim aktivitása és az adipokin szintek atherogén változása gyermekkori elhízásban Dr. Koncsos Péter

A paraoxonáz enzim aktivitása és az adipokin szintek atherogén változása gyermekkori elhízásban Dr. Koncsos Péter A paraoxonáz enzim aktivitása és az adipokin szintek atherogén változása gyermekkori elhízásban Dr. Koncsos Péter Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Intézet, I. számú

Részletesebben

Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma.

Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma. Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma. A magasvérnyomásos populációban emelkedett vércukor értéket (5,6 mmol/l

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ

ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ Pályázat címe: A szívritmuszavarok és a myocardiális repolarizáció mechanizmusainak vizsgálata; antiaritmiás és proaritmiás gyógyszerhatások elemzése (NI 61902) Vezetı kutató:

Részletesebben

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A NEPHROPATHIA DIABETICA KORAI STÁDIUMÁNAK KIALAKULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DR. LENGYEL ZOLTÁN Szent Margit Kórház IV.Belgyógyászati Osztály Budapest Programvezető:

Részletesebben

A szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri megbetegedések A szív- és érrendszeri betegségek mind a megbetegedések számát, mind a halálozást tekintve vezető helyet foglalnak el a fejlett ipari országokbanköztük hazánkban is.

Részletesebben

OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és

OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és adolescens korúak essentialis hypertoniájában Oxidativ stress

Részletesebben

Civilizációs betegségek

Civilizációs betegségek Civilizációs betegségek Tulassay Tivadar-Szabó Attila Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekklinika Népesedés (Durandt JD [1974];United Nations [1998 ]) Évek Millió 0 300 1000 310 1500 500 1804 1000 1927 2000

Részletesebben

AZ AUTONOM ÉS SZENZOROS NEUROPATHIA GYAKORISÁGA ÉS

AZ AUTONOM ÉS SZENZOROS NEUROPATHIA GYAKORISÁGA ÉS AZ AUTONOM ÉS SZENZOROS NEUROPATHIA GYAKORISÁGA ÉS RIZIKÓFAKTORAI FRISSEN FELFEDEZETT 1-ES TÍPUSÚ DIABETES MELLITUSBAN ÉS PRIMER BILIARIS CIRRHOSISBAN Dr. Keresztes Katalin Készült: Semmelweis Egyetem

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Anyagcsere zavarok. Prof. Dr. Kékes Ede

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Anyagcsere zavarok. Prof. Dr. Kékes Ede IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Anyagcsere zavarok Prof. Dr. Kékes Ede Az anyagcsere zavarok helyes értelmezése Lipid anyagcsere zavar Fokozott

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar HypertoniaTársaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar HypertoniaTársaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja 2002; 6 (S2): 13 24. Szerkesztõbizottság társelnökei: Nagy Judit, Farsang Csaba Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala), Gavril Hercz (Toronto), Stevo Julius (Ann

Részletesebben

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A

A M A G Y A R H Y P E R T O N I A T Á R S A S Á G I I. T A V A S Z I K O N G R E S S Z U S A MEGHÍVÓ A Hypertonia Világnapja alkalmából rendezett II. Tavaszi Kongresszusunk idején, a Magyar Hypertonia Társaság 2015. május 17 én 10.00 órára Közgyűlést hív össze. A Közgyűlés helye: Mercure Budapest

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai gyakorlatban. Például egy kísérletben növekvő mennyiségű

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja 2004; 8 (S1):1 12. Szerkesztõbizottság társelnökei: Nagy Judit, de Châtel Rudolf Alapító elnök: Farsang Csaba Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala), Gavril Hercz

Részletesebben

Hogyan mérjünk vérnyomást? Ki a hypertoniás? Dr. Kis Éva I.Sz. Gyermekklinika

Hogyan mérjünk vérnyomást? Ki a hypertoniás? Dr. Kis Éva I.Sz. Gyermekklinika Hogyan mérjünk vérnyomást? Ki a hypertoniás? Dr. Kis Éva I.Sz. Gyermekklinika Mikor mérjünk vérnyomást? >3 évnél idısebb gyermekek vérnyomását a fizikális vizsgálat során meg kell mérni Csak megfelelı

Részletesebben

Célvérnyomás elérésének jelentősége a cardiovascularis prevencióban

Célvérnyomás elérésének jelentősége a cardiovascularis prevencióban Célvérnyomás elérésének jelentősége a cardiovascularis prevencióban DR. de CHÂTEL RUDOLF A magas vérnyomás definíciója a 20. század folyamán szélsőséges értékek között változott. A hazai irodalomból kiemelném,

Részletesebben

Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe a népegészségügyben

Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe a népegészségügyben MAGYARORSZÁG ÁTFOGÓ EGÉSZSÉGVÉDELMI SZŰRŐPROGRAMJA 2010-2020 IV. Népegészségügyi Konferencia, 2013. február 27., Aesculap Akadémia, Budapest Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe

Részletesebben

EGYÉB. A K + -ioncsatornák szerepe az érsimaizom tónusának szabályozásában

EGYÉB. A K + -ioncsatornák szerepe az érsimaizom tónusának szabályozásában EGYÉB A K + -ioncsatornák szerepe az érsimaizom tónusának szabályozásában Írta: DR. BARI FERENC A vascularis simaizom tónusát alapvetıen a myoplasma szabad Ca 2+ -koncentrációja határozza meg. A sejten

Részletesebben

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ:

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ: TISZTELETTEL KÖSZÖNTJÜK az MTA SZAB Hypertonia és Nephrologiai Munkabizottsága, a Magyar Hypertonia Társaság, a Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Nephrologia-Hypertonia Centrum és

Részletesebben

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban.

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban. Zárójelentés A kutatás fő célkitűzése a β 2 agonisták és altípus szelektív α 1 antagonisták hatásának vizsgálata a terhesség során a patkány cervix érésére összehasonlítva a corpusra gyakorolt hatásokkal.

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2008; 12 (S4):169 180. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

Dr. Balogh Sándor PhD.

Dr. Balogh Sándor PhD. Szekunder prevenció: Hipertónia Dr. Balogh Sándor PhD. A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Oki összefüggés a 10 leggyakoribb kockázati tényező és betegség között a

Részletesebben

EREDETI KÖZLEMÉNY EREDETI KÖZLEMÉNY

EREDETI KÖZLEMÉNY EREDETI KÖZLEMÉNY EREDETI KÖZLEMÉNY A gestatiós diabetes mellitus súlyossága befolyásolja a három évvel a szülést követően mért microvascularis diszfunkció mértékét, amely kapcsolatban állhat az emelkedett szisztémás oxidatív

Részletesebben

Kutatási beszámoló ( )

Kutatási beszámoló ( ) Kutatási beszámoló (2008-2012) A thrombocyták aktivációja alapvető jelentőségű a thrombotikus betegségek kialakulása szempontjából. A pályázat során ezen aktivációs folyamatok mechanizmusait vizsgáltuk.

Részletesebben

V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2014. 2010-2011-2012-2013 eredmények III. Prof. Dr. Kékes Ede

V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2014. 2010-2011-2012-2013 eredmények III. Prof. Dr. Kékes Ede V. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2014. 2010-2011-2012-2013 eredmények III. Prof. Dr. Kékes Ede Antropológiai adatok 2010-2013 évek NŐ FÉRFI 2010 9 316 6 014 2011 10 646 9 189 2012 11

Részletesebben

A perifériás érbetegség kardiovaszkuláris kockázatértékének megismertetése és szűrési feltételeinek megteremtése az ÉRV programban

A perifériás érbetegség kardiovaszkuláris kockázatértékének megismertetése és szűrési feltételeinek megteremtése az ÉRV programban A perifériás érbetegség kardiovaszkuláris kockázatértékének megismertetése és szűrési feltételeinek megteremtése az ÉRV programban Farkas Katalin Szent Imre Kórház, Angiológia Profil Budapest 2010. november

Részletesebben

Az alvásfüggő légzészavarok következményei

Az alvásfüggő légzészavarok következményei Az alvásfüggő légzészavarok következményei Faludi Béla Neurológus Klinikai neurofiziológus Szomnológus (ESRS certified) Alvásdiagnosztikai és Terápiás Laboratórium Neurológiai Klinika PTE Alvásfüggő légzészavarok

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása

Melléklet. Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása Melléklet Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása Tudományos következtetések és az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott elutasítás indoklása A

Részletesebben

A vércukor-önellenőrzés és a diabetesszűrés jelentősége kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek körében

A vércukor-önellenőrzés és a diabetesszűrés jelentősége kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek körében A vércukor-önellenőrzés és a diabetesszűrés jelentősége kardio- és cerebrovaszkuláris eseményt elszenvedett betegek körében Dr. Jermendy György Bajcsy-Zsilinszky Kórház, III. sz. Belgyógyászati Oktató

Részletesebben

Egy népbetegség g közelről. l. A hypertonia igazi arca.

Egy népbetegség g közelről. l. A hypertonia igazi arca. Szegedi Tudományegyetem Szent-Gy Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszer gyszerésztudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar I. sz. Belgyógy gyászati Klinika Egy népbetegség g közelről. l. A hypertonia

Részletesebben

A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége

A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége Varró András SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform

Részletesebben

Diabetes mellitus és hypertonia

Diabetes mellitus és hypertonia Diabetes mellitus és hypertonia Endokrinológia továbbképzés Horváth Viktor 2015.03.14. A normális glükóztolerancia és a szénhidrátanyagcsere zavarok diagnosztikus kritériumia Diab Hung XXII évf. Suppl.

Részletesebben

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS

FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS FUSION VITAL ÉLETMÓD ELEMZÉS STRESSZ ÉS FELTÖLTŐDÉS - ÁTTEKINTÉS 1 (2) Mérési információk: Életkor (év) 41 Nyugalmi pulzusszám 66 Testmagasság (cm) 170 Maximális pulzusszám 183 Testsúly (kg) 82 Body Mass

Részletesebben

OTKA nyilvántartási szám: K48376 Zárójelentés: 2008. A pályázat adott keretein belül az alábbi eredményeket értük el:

OTKA nyilvántartási szám: K48376 Zárójelentés: 2008. A pályázat adott keretein belül az alábbi eredményeket értük el: Szakmai beszámoló A pályázatban a hemodinamikai erők által aktivált normális és kóros vaszkuláris mechanizmusok feltárását illetve megismerését tűztük ki célul. Az emberi betegségek hátterében igen gyakran

Részletesebben

Tartós gyulladás okozta szövődmények

Tartós gyulladás okozta szövődmények Tartós gyulladás okozta szövődmények szisztémás autoimmun betegségekben Dr. Varjú Cecília Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXIX. Vándorgyűlése, Szeged, 2010. szeptember

Részletesebben

Hypertónia. Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar. Mi a vérnyomás (blood pressure) )? A vérkeringés mozgató ereje (fontos) hat (ezt mérjük)

Hypertónia. Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar. Mi a vérnyomás (blood pressure) )? A vérkeringés mozgató ereje (fontos) hat (ezt mérjük) Hypertónia Rácz Olivér Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Oliver Rácz 2009 1 Mi a vérnyomás (blood pressure) )? A vérkeringés mozgató ereje (fontos) Erő, amellyel a vér az erek (artériák) falára hat (ezt

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

Nagy Viktor dr., az előadással kapcsolatos összeférhetetlenség. Gyógyszergyári igazgatósági/szakértői/tanácsadói tagság: -

Nagy Viktor dr., az előadással kapcsolatos összeférhetetlenség. Gyógyszergyári igazgatósági/szakértői/tanácsadói tagság: - Kardiológiai Szintentartó Tanfolyam Nagy Viktor dr., az előadással kapcsolatos összeférhetetlenség közzététele, 1 év. Nagy Viktor Semmelweis Egyetem, ÁOK, II. Belgyógyászati Klinika Hypertonia kezelése,

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Emilia Fabian, MD, PhD EDUCATION

CURRICULUM VITAE. Emilia Fabian, MD, PhD EDUCATION CURRICULUM VITAE Emilia Fabian, MD, PhD EDUCATION 1981-1987 M.D., Uzshorod State University, Medical Faculty Uzshorod, former Soviet Union (diploma with honour) 1996 Specialist in Internal Medicine (SOTE)

Részletesebben

A Szinkopék megközelítése és klasszifikációja. Kaposvár, 2014 Szeptember 19 Rudas László

A Szinkopék megközelítése és klasszifikációja. Kaposvár, 2014 Szeptember 19 Rudas László A Szinkopék megközelítése és klasszifikációja Kaposvár, 2014 Szeptember 19 Rudas László Én évek óta azt számolom, hogy hány angyal fér el egy tű hegyén. És te mit A szinkopét osztályozom! csinálsz testvérem?

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A SERDÜLŐKORI HIPERTÓNIA NÉHÁNY BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA Dr. Juhász Mária Témavezető: Dr. Páll Dénes, egyetemi docens, Ph.D. DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

A WILSON BETEGSÉG EXTRAHEPATIKUS MANIFESZTÁCIÓI. Doktori értekezés tézisei

A WILSON BETEGSÉG EXTRAHEPATIKUS MANIFESZTÁCIÓI. Doktori értekezés tézisei A WILSON BETEGSÉG EXTRAHEPATIKUS MANIFESZTÁCIÓI Doktori értekezés tézisei Hegedus Dalma 1.sz. Belgyógyászati Klinika Semmelweis Egyetem Budapest 2003 A Wilson betegség egy viszonylag ritka öröklött rézanyagcsere-zavar.

Részletesebben

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között Prof. Dr. Kiss István Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége SZÉNP Programtanácsának elnöke 1 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI

Részletesebben

Amagas vérnyomásról széleskörûen bizonyított,

Amagas vérnyomásról széleskörûen bizonyított, Cardiologia Hungarica 2008; 38 : D11 15 2008 Locksley Hall Media Indapamid SR (Pretanix) vagy candesartan és amlodipin magas vérnyomásban: Az X-CELLENT-tanulmány Az ismertetés az alábbi közlemény alapján

Részletesebben

EREDETI KÖZLEMÉNY KOMPLEX, NEM INVAZÍV MÉRÔRENDSZER A VASCULARIS STATUS VIZSGÁLATÁRA

EREDETI KÖZLEMÉNY KOMPLEX, NEM INVAZÍV MÉRÔRENDSZER A VASCULARIS STATUS VIZSGÁLATÁRA EREDETI KÖZLEMÉNY KOMPLEX, NEM INVAZÍV MÉRÔRENDSZER A VASCULARIS STATUS VIZSGÁLATÁRA Csapó Krisztina 1, Bajkó Zoltán 2, Molnár Sándor 1, Magyar Mária Tünde 1, Csiba László 1 1 Debreceni Egyetem, Orvos-

Részletesebben

VEGETATIV IDEGRENDSZER AUTONOM IDEGRENDSZER

VEGETATIV IDEGRENDSZER AUTONOM IDEGRENDSZER VEGETATIV IDEGRENDSZER AUTONOM IDEGRENDSZER A szervezet belső környezetének_ állandóságát (homeostasisát) a belső szervek akaratunktól független egyensúlyát a vegetativ idegrendszer (autonóm idegrendszer)

Részletesebben

Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban

Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban Szántó Sándor Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtuományi Centrum Reumatológiai Tanszék Spondylitis ankylopoetica (SPA) jellemzői Krónikus, progresszív

Részletesebben

Doktori tézisek Dr. Cseprekál Orsolya. Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola

Doktori tézisek Dr. Cseprekál Orsolya. Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Az érfalrugalmasság mérése egészséges és vesetranszplantált gyermekeknél Pulzushullám terjedési sebesség gyermekkori normál értékeinek meghatározása Doktori tézisek Dr. Cseprekál Orsolya Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Doktori tézisek. Dr. Mersich Beatrix. Nagyartériák tágulékonysága terhességben és nagyér transzpozícióval született gyermekekben

Doktori tézisek. Dr. Mersich Beatrix. Nagyartériák tágulékonysága terhességben és nagyér transzpozícióval született gyermekekben Doktori tézisek Dr. Mersich Beatrix Nagyartériák tágulékonysága terhességben és nagyér transzpozícióval született gyermekekben Témavezető: Dr. Kollai Márk Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Doktori

Részletesebben

B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok

B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok 2006. FEBRUÁR IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 43 X M E T A B O L I Z M U S B ENCZÚR B ÉLA DR. Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet, Preventív Kardiológiai (Hypertonia-Lipid) Ambulancia, Szolnok BÉTA-BLOKKOLÓT HIPERTÓNIÁBAN

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

Az ajánlás a kezdeményező a Magyar Atherosclerosis Társaság és a Magyar Kardiológusok Társasága vezetésével,

Az ajánlás a kezdeményező a Magyar Atherosclerosis Társaság és a Magyar Kardiológusok Társasága vezetésével, Az V. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciára 2011. november 25-én 09.00-16.00 óra között, a MOTESZ Interdiszciplináris Fóruma keretében a Stefánia Palotában kerül sor. Az ajánlás a kezdeményező

Részletesebben

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA

CARDIOMETABOLICA HUNGARICA 2011; 4 (SUPPL. 3) CARDIOMETABOLICA HUNGARICA A MAGYAR OBEZITOLÓGIAI ÉS MOZGÁSTERÁPIÁS TÁRSASÁG VII. KONGRESSZUSA AZ ELHÍZÁS KEZELÉSE SZAKMAI IRÁNYELVEINEK AKTUALIZÁLÁSA PROGRAM 2011. OKTÓBER 14. Aesculap

Részletesebben

A SZIMPATIKUS IDEGRENDSZER SZEREPE A HIPERTÓNIA PATHOMECHANIZMUSÁBAN ÉS TERÁPIÁJÁBAN. Dr. Légrády Péter

A SZIMPATIKUS IDEGRENDSZER SZEREPE A HIPERTÓNIA PATHOMECHANIZMUSÁBAN ÉS TERÁPIÁJÁBAN. Dr. Légrády Péter 1 A SZIMPATIKUS IDEGRENDSZER SZEREPE A HIPERTÓNIA PATHOMECHANIZMUSÁBAN ÉS TERÁPIÁJÁBAN Dr. Légrády Péter I. sz. Belgyógyászati Klinika, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szegedi Tudományegyetem Ph.D.

Részletesebben

A szövetek tápanyagellátásának hormonális szabályozása

A szövetek tápanyagellátásának hormonális szabályozása A szövetek tápanyagellátásának hormonális szabályozása Periódikus táplálékfelvétel Sejtek folyamatos tápanyagellátása (glükóz, szabad zsírsavak stb.) Tápanyag raktározás Tápanyag mobilizálás Vér glükóz

Részletesebben