jelentése Geoview Systems Kft. környezeti információs Geoview Systems KTE 0.2 ver.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "jelentése Geoview Systems Kft. környezeti információs Geoview Systems KTE 0.2 ver."

Átírás

1 Geoview Systems Kft. környezeti információs jelentése Geoview Systems KTE 0.2 ver [Geoview Systems Kft.] [1021 Budapest, Völgy utca 5/a.] [ ] [[ ] [Az vállalatok működésük és szolgáltatásaik révén felelősek alkalmazottaikért, szolgáltatásaik használóikért és partnereikért, tágabb értelemben a társadalmi és környezeti folyamatok befolyásolásáért. Ez a felelősség különösen fontos a hazai feltörekvő vállalatok esetében is, hiszen példaértékű lehet a vállalat működését meghatározó környezet, a partnerek, az ügyfelek, és nem utolsó sorban az elkötelezett munkatársak számára is.]

2 TARTALOM 1. PREAMBULUM 2 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KIJ hatálya kiterjed Geoview Systems Kft Nem tartoznak a KIJ hatálya alá KIJ alkalmazása További szempontok 3 3. A VÁLLALAT KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKEI I. Környezettudatos menedzsment és tervezés A szervezet Környezeti Információs Jelentésének bevezetése Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés biztosítása A KJE kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére. 4 Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás Fajlagos vízfelhasználás csökkentése Fajlagos energiafelhasználás csökkentése Újrahasznosított papírhasználat bevezetése és/vagy növelése az irodai és nyomdai munkák során Béren kívüli közérzetjavító juttatások mértékének növelése Környezeti szempontokat érvényesít a beszerzendő eszközök, termékek, alapanyagok kiválasztásánál Kombinált valamint anyag és energiatakarékos irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb.) választott körülményei környezet-tudatosságot tükröznek 6 4. EGYÉB KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI MUTATÓK Viszonyítási alapok Energiafelhasználás Elektromos energia Földgáz felhasználás Víz/szennyvíz felhasználás Víz Elvezetett szennyvíz Vízfelhasználás/elvezetett szennyvíz Légszennyezés/Közlekedés Ingázók száma Zöldterület Zöldterület nagysága Zöldterület fajlagos értéke 8 Geoview Systems Kft. környezeti információs jelentése Oldal 1

3 1. PREAMBULUM A vállalatok működésük és szolgáltatásaik révén felelősek alkalmazottaikért, szolgáltatásaik használóikért és partnereikért, tágabb értelemben a társadalmi és környezeti folyamatok befolyásolásáért. Ez a felelősség különösen fontos a hazai feltörekvő vállatok esetében is, hiszen példaértékű lehet a partnerek, az ügyfelek, és nem utolsó sorban az elkötelezett munkatársak számára is. Ennek érdekében olyan társasági stratégia kialakítására van szükség, amelyek a környezeti és társadalmi felelősséget erősítik. A jogi szabályozások betartásán túl a fenntartható fejlődést biztosító fejlesztések hozzájárulnak a társaság versenyképességéhez, jobb eredmény érhető el a szolgáltatások minden szintjén, előnyösen befolyásolják a vezetés gyakorlati lépéseit, javítják a munkakörülményeket, az társaság partnereivel való kapcsolatait, valamint csökkentik az egészségügyi és biztonsági kockázatokat. A fenntarthatósági szempontok beépítése a Geoview Systems Kft. működésébe pozitívan befolyásolja az cég identitását, arculatát, valamint pozitívan hat a szervezet közvetlen és tágabb környezetére, a gazdaság és társadalom szereplőire, a vállalat működését meghatározó környezetre, a partnerekre, az ügyfelekre, és nem utolsó sorban az elkötelezett munkatársakra. Fenntarthatónak tekinthető az a fejlesztés, amely a jövő generációk érdekeinek és életminőségének védelmét szem előtt tartva tekintettel van a természeti és társadalmi erőforrásokra, beleértve a természeti értékeket, területeket, tájakat, a biológiai sokféleséget és a humántőkét is. A fenntarthatóság érdekében Geoview Systems Kft., mint felelős piaci szereplő összhangban az európai uniós elvekkel és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégiával, a fenntarthatóság kritériumaként megfogalmazott vállalásaival nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos működés kialakítására, és ennek fenntartására. A KIJ Környezeti Információs Jelentés bevezetésével a társaság vállalja, hogy működésében a fenntarthatósági szempontokat lehetőségeihez mérten figyelembe veszi és érvényesíti. A KIJ irányelveket tartalmaz, amelyek alapján a társaság környezeti teljesítményeit méri és értékeli, amely alapján a későbbiekben környezeti vezetési- és hitelesítési rendszer bevezetését segítheti elő. Geoview Systems Kft. környezeti információs jelentése Oldal 2

4 A Geoview Systems Kft. a fenntarthatóság kritériumaként megfogalmazott vállalásaival összhangban alakítja ki, illetve vezeti be szervezeténél a rendszeres környezeti teljesítményértékelést, és ezt nyilvánossá teszi a honlapján. A bevezetett KIJ egyrészt kiterjed a vállalt fenntarthatósági szempontokra, másrészt azon környezeti értékek vizsgálatára, mérésére, amelyek képesek kifejezni a szervezet ökológia lábnyomát. A mért mutatókat és értékeket az áttekinthetőség érdekben a környezeti teljesítmény értékek csoportosításban adjuk meg, évenkénti bontásban. 2. Általános rendelkezések 2.1 KIJ hatálya kiterjed Geoview Systems Kft. a) valamennyi szervezeti egységére, b) valamennyi munkavállalójára, c) működési területén munkát végző, de más szervezet létszámába tartozó munkavállalóra, vállalkozóra, a velük kötött külön szerződés alapján. 2.2 Nem tartoznak a KIJ hatálya alá Jelen dokumentumban nem szabályozott környezeti értékek. 2.3 KIJ alkalmazása a) A szabályzatot a Geoview Systems alaptevékenységeihez kapcsolódóan az egyes projektek sikeres megvalósítása érdekében létrehozott projektszervezetet a PM állítja össze, aktualizálja és terjeszti elő. b) A PM hatáskörében intézkedik a mérési szempontok összeállításáról, a környezeti értékek és az értékek begyűjtéséről legalább naptári évenként egy alkalommal. c) A PM hatáskörében intézkedik a mért és összegyűjtött környezeti szempontok. értékelő táblázatos összefoglalására legalább naptári évenként egy alkalommal. d) A szabályzat érvényes visszavonásig, de legalább a kiadást követő 5 évig. Ez idő alatt a szabályzat szükség szerint módosítható az előbbiekben meghatározott minimális érvényességi idő betartásával. e) A KIJ értékelés első naptári éve f) A szabályzatot a PM javaslatára a társaság ügyvezetője írja alá. 2.4 További szempontok a) A KIJ dokumentumot elektronikus és/vagy nyomtatott formában megkapja minden Geoview Systems munkavállaló. b) Az KIJ-ban előírtak betartása, megvalósítása valamennyi vezető beosztású munkavállaló kötelezettsége. Geoview Systems Kft. környezeti információs jelentése Oldal 3

5 c) A környezeti fenntarthatóság szempontjainak érvényesítése érdekében a szervezet valamennyi dolgozójának a tőle elvárható módon kell eljárnia. 3. A vállalat környezeti teljesítmény értékei 3.1 I. Környezettudatos menedzsment és tervezés. Geoview Systems Kft. elkötelezettséget vállal a fenntarthatósági szempontok figyelembevételére a társaság költséghatékony és környezettudatos működése érdekében. Erőfeszítéseket tesz a környezeti erőforrások felhasználásának csökkentésére, eszközbeszerzései, szolgáltatásai kialakítása során mérlegeli a fenntarthatóság szempontjait. Ösztönzi dolgozóit a környezettudatos magatartás követésére, és biztosítja ennek feltételeit A szervezet Környezeti Információs Jelentésének bevezetése Jelen szabályozás szerint a szervezet a környezeti teljesítményét mutató számok és releváns igazoló dokumentumok (pl. közüzemi számlák, egy évnél fiatalabb értékelő feljegyzések, jegyzőkönyvek, stb.) alapján értékeli. Kiinduló érték: N Célérték: I Igen/Nem Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés biztosítása A társaság KIJ Környezet Információs Jelentésének éves aktualizált állapotát honlapján megjelenteti. Kiinduló érték: N Fenntartási időszak végére várható érték: I Igen/Nem A KJE kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére. Éves ismétlődő belső oktatás keretében minden munkatársunk tájékoztatást kap a cég környezeti fenntarthatóságra vonatkozó irányelveiről, konkrét terveiről, vállalásairól. A munkavállalók feladata, kötelessége, hogy ezen irányelveket napi munkavégzésük során szem előtt tartsák, ezek mentén végezzék munkájukat, hozzájárulva ezzel a cég alapvető célkitűzéseinek teljesüléséhez. Kiinduló érték: N Fenntartási időszak végére várható érték: I Igen/Nem Geoview Systems Kft. környezeti információs jelentése Oldal 4

6 Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás Fajlagos vízfelhasználás csökkentése Kiinduló érték: 90 m 3 /év Termelés egysége: 35/fő Célérték: 2,5 m 3 /év/fő Jelen szabályozás értelmében a szervezet vízfelhasználása a mérendő értékek között van. m 3 /év/fő Mérési módszer: Havi és/vagy éves összesítő közüzemi számla alapján, legalább évenként egyszer Fajlagos energiafelhasználás csökkentése Kiinduló érték: Termelés egysége: Célérték: kwh/év 35/fő 490 kwh/fő/év Jelen szabályozás értelmében a szervezet energiafelhasználása a mérendő értékek között van. kwh/fő/év Mérési módszer: Havi és/vagy éves összesítő közüzemi számla alapján, legalább évenként egyszer Újrahasznosított papírhasználat bevezetése és/vagy növelése az irodai és nyomdai munkák során Kiinduló érték: Célérték: Mérési módszer: N I Igen/Nem Éves fajlagos nyomtatópapír felhasználás csökkenése Béren kívüli közérzetjavító juttatások mértékének növelése Kiemelt figyelmet szentelünk munkatársainknak, mert hisszük, hogy az igazi fejlődés lehetősége az emberben rejlik. Erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy munkatársaink helyzetükkel, munkájukkal elégedettek, s a céggel, illetve a cég céljaival szemben lojálisak legyenek. A belső motiváció elérése nem öncélú, hanem a vállalat szokásos kereteit meghaladó cél. Csak jól motivált munkatársakkal lehet biztosítani azt a másik kitűzött célrendszert, amely cégünk társadalom iránti felelősségvállalását jellemzi. Geoview Systems Kft. környezeti információs jelentése Oldal 5

7 Évente egy alkalommal (nyáron) egész napos családi nap kerül megszervezésre, amelyen sportolási, kikapcsolódási lehetőség biztosított a munkavállalók és családjaik számára. A családi napra a GYES-en, GYED-en lévő munkatársainkat is meghívjuk. Évente egy alkalommal, a téli időszakban évértékelő/évnyitó rendezvényre kerül sor, amelyen a vezetőség értékeli az elmúlt év eredményeit, valamint felvázolja a következő év elvárásait, lehetőségeit. A rendezvényen lehetőség van a felső és középvezetők, valamint alacsonyabb beosztású munkatársak egymás közti kommunikációjára, valamint a különböző telephelyen dolgozók találkozójára Környezeti szempontokat érvényesít a beszerzendő eszközök, termékek, alapanyagok kiválasztásánál Beszerzéseinknél újrahasznosítható, ún. recyled eszközöket és anyagokat előnyben részesítjük Kombinált valamint anyag és energiatakarékos irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása Beszerzéseinknél a gazdaságos üzemeltetésű (energiafelhasználású) és újrahasznosítható ún. recyled eszközöket és anyagokat előnybe részesítjük A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb.) választott körülményei környezet-tudatosságot tükröznek Kiinduló érték: Célérték: Mérési módszer: I I Igen/Nem Empirikus, referenciák alapján Geoview Systems Kft. környezeti információs jelentése Oldal 6

8 4. Egyéb környezeti teljesítményértékelési mutatók 4.1 Viszonyítási alapok A fajlagos értékek számítása az éves statisztikai létszám, illetve a napi munkaórákra vetítve történik. fő/év, illetve óra/nap*átlagos statisztikai létszám Mérési módszer: kimutatások alapján, legalább évenként egyszer. 4.2 Energiafelhasználás Elektromos energia Jelen szabályozás értelmében a szervezet energiafelhasználása a mérendő értékek között van. A pontban szabályozottak mellett, vizsgálni kell az társaság éves energiaköltségét, illetve az egy főre eső fajlagos költséget kwh/fő/év, kwh/év ill. Ft/fő,Ft Mérési módszer: Havi és/vagy éves összesítő közüzemi számla alapján, legalább évenként egyszer Földgáz felhasználás Jelen szabályozás értelmében a szervezet földgázfelhasználása a mérendő értékek között van. Vizsgálni kell a társaság éves földgáz felhasználás értékét, annak költségét, illetve az egy főre eső fajlagos költséget. m 3 /fő/év, m 3 /év ill. Ft/fő,Ft Mérési módszer: Havi és/vagy éves összesítő közüzemi számla alapján, legalább évenként egyszer. 4.3 Víz/szennyvíz felhasználás Víz Jelen szabályozás értelmében a szervezet vízfelhasználása a mérendő értékek között van. A pontban szabályozottak mellett, vizsgálni kell az társaság éves vízfelhasználást, illetve az egy főre eső fajlagos értéket és költségeket. m 3 /fő/év, m 3 /év ill. Ft/fő,Ft Mérési módszer: Havi és/vagy éves összesítő közüzemi számla alapján, legalább évenként egyszer. Geoview Systems Kft. környezeti információs jelentése Oldal 7

9 4.3.2 Elvezetett szennyvíz Jelen szabályozás értelmében az elvezetett szennyvíz mértéke a mérendő értékek között van. Vizsgálni kell az társaság éves szennyvízkibocsátását, illetve az egy főre eső fajlagos értéket és költségeket. m 3 /fő/év, m 3 /év ill. Ft/fő,Ft Mérési módszer: Havi és/vagy éves összesítő közüzemi számla alapján, legalább évenként egyszer Vízfelhasználás/elvezetett szennyvíz Jelen szabályozás értelmében a vízfelhasználás és elvezetett szennyvíz mértéke a mérendő értékek között van. A pontban szabályozottak mellett, vizsgálni kell az társaság éves szennyvízkibocsátását, illetve az egy főre eső fajlagos értéket és költségeket. % Mérési módszer: Havi és/vagy éves összesítő közüzemi számla alapján, legalább évenként egyszer. 4.4 Légszennyezés/Közlekedés Ingázók száma Jelen szabályozás értelmében a szervezet nem helyben lakó (beutazó) munkatársainak száma a mérendő értékek között van. fő/év Mérési módszer: kimutatások alapján, legalább évenként egyszer. 4.5 Zöldterület Zöldterület nagysága Jelen szabályozás értelmében a zöldterületének nagysága a mérendő értékek között van. m 2 Mérési módszer: szokásos nyilvántartási, mérési módszerekkel évenként egyszer Zöldterület fajlagos értéke Jelen szabályozás értelmében a zöldterületének egy főre eső értéke a mérendő értékek között van. m 2 /fő Mérési módszer: szokásos nyilvántartási, mérési módszerekkel évenként egyszer. Geoview Systems Kft. környezeti információs jelentése Oldal 8

10 A Geoview Systems Kft. elkötelezte magát az Európai Unió által meghatározott horizontális elvárások az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés betartása mellett. A vezetőség felismerte, hogy ezek teljesítése nem pusztán az uniós elvárásoknak való megfelelést jelenti, hanem hosszú távon a cég érdekeit szolgálja. A fenntartható fejlődés elveinek megfelelően a Geoview Systems Kft. az alábbi intézkedéseket tette meg: biztosítja a dolgozók egészségmegőrző munkahelyi feltételeit: alacsony sugárzárú monitorok használata, ásványvíz, tea biztosítása, egészségvédelmi oktatás szervezése, zöld terület biztosítása, a zöld területen folyamatosan elvégzi az allergén növények irtását, részben kétoldalas nyomtatásra is alkalmas printereket használ, s részben felhasználja az újrahasznosítható papírokat, üdülési lehetőséget biztosít a dolgozóinak. részben kombinált- és energiatakarékos irodatechnikai készülékeket használ. A Geoview Systems Kft. törekszik arra, hogy a környezeti fenntarthatóság szempontjai a menedzsmentben, a fejlesztések és működtetés során egyaránt érvényesüljenek. Célja, hogy a környezeti fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve költséghatékonyabbá tegye működését, többlet megtakarításra tegyen szert, növelje jó hírnevét és javítsa piaci pozícióját. Bizonyos döntései a munkatársak elégedettségének növeléséhez járulnak hozzá. A Geoview Systems Kft. az Uniós forrásból megvalósuló projektjeinek keretében vállalt fenntarthatósági szempontokat maximálisan teljesíteni kívánja. A Geoview Systems Kft. a fenntarthatóság érdekében fokozatos megvalósítás mellett vállalni tudja hogy: Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés rendszeres, és a kötelező mértéken felül biztosít A termék-, szolgáltatásfejlesztés során a várható környezeti hatások elemzése megtörténik és a fejlesztés ezek figyelembevételével valósul meg BAT technológiát önkéntesen alkalmaz Környezeti szempontokat alkalmaz eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél Geoview Systems Kft. környezeti információs jelentése Oldal 9

11 Fajlagos energiafelhasználás minimum 5%-os csökkentése Újrahasznosított papír használat bevezetése és/vagy növelése az irodai és nyomdai munkák során (minimum 15%) Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése vagy gyakoriságának növelése (évente minimum 1) Helyben rendelkezésre álló kapacitásokat, termékeket használ Kombinált, valamint anyag- és energiatakarékos irodatechnikai készülékek számának növelése (15 db) Geoview Systems Kft. környezeti információs jelentése Oldal 10

12 1. MELLÉKLET - Célkitűzések Célkitűzés Tervezett tevékenység Felelős Környezeti fenntarthatóság területén Nyilvánosság számára aktuális Aktuális környezeti környezeti információkhoz információk honlapon való való hozzáférés rendszeres, és közzététele a kötelező mértéken felül biztosítása A termék-, szolgáltatásfejlesztés során a várható környezeti hatások elemzése megtörténik és a fejlesztés ezek figyelembevételével valósul meg BAT technológiát önkéntesen alkalmaz Életciklus-szemlélet alkalmazása/ életciklus elemzés az MSZ EN ISO 14040:1998 szabvány szerint/ környezettudatos terméktervezés (öko-design, ISO/TR 14062:2002 technikai jelentés)/ tisztább termelés elveinek alkalmazása (pl. TTinfo adatbázis alapján)/ az ökohatékony-ság növelése/ minőségfejlesztési biztosítási vagy teljesítményértékelési rendszer környezeti szempontú értékelése, kiegészítése/ képzési, kutatási programok előzetes fenntarthatósági szempontú értékelése, lektorálása. BAT technológia alkalmazása (projektenként vállalt mennyiség) vezetőség vezetőség, műszaki igazgató vezetőség, műszaki igazgató Időpont, ütemezés évente egyszer, től Ráfordítások, források saját forrás Várt eredmények a megfelelő információtartalom évente legalább egyszer frissül a projekt idején, és rendszeres vagy folyamatos nyilvánossága biztosított től saját forrás A tervezett tevékenységek közül legalább egy teljesítése 2012-től saját forrás, uniós forrás BAT technológia alkalmazása Ellenőrzés/indikátorok Környezeti jelentés, valamint az ismeretterjesztő csatornákon való közzététel tényének dokumentációja az ellenőrzés alapja Külső kommunikációs eszközként: tájékoztató kiadvány készítése, honlapon való elérhetőség. Tevékenységek megvalósításának dokumentálása (elemzés és ezek figyelembe vétele) technológia műszaki dokumentációja Geoview Systems Kft. környezeti információs jelentése Oldal 11

13 1. MELLÉKLET - Célkitűzések Környezeti szempontokat alkalmaz eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél Fajlagos energiafelhasználás csökkentése Újrahasznosított papír használat bevezetése és/vagy növelése az irodai és nyomdai munkák során Rendszeres környezetegészségügyi kockázat értékelések készítése vagy gyakoriságának növelése Helyben rendelkezésre álló kapacitásokat, termékeket használ A meghatározott projekthez kapcsolódó összes beszerzésben értelmezni kell a környezetvédelmi szempontok mindegyikét, és az ajánlatkérés minél több, de legalább egy szakaszában, vagy a dokumentációban valamelyik környezetvédelmi szempontot adekvát, de egyértelműen azonosítható formában alkalmazni kell, valamint a beszerzés környezetkímélő szempontjait tudatosítja az érintettekben Munkavállalók figyelmének felhívása az energiatakarékosságra, energiatakarékos berendezések beszerzése, használata, rendszeres ellenőrzés Munkavállalók figyelmének felhívása az újrahasznosított papír használatára, újrahasznosított papír beszerzése. Környezet-egészségügyi kockázat értékelés elvégzése Beszállítók értékelése (szervezettől való távolság, alkalmazott közlekedési mód) vezetőség, műszaki igazgató 2012-től saját forrás, uniós forrás Környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele a beszerzések során. vezetőség 2012-től saját forrás Minimum 5%-os csökkenés vezetőség 2012-től saját forrás minimum 15% újrahasznosított papír használata vezetőség 2012-től saját forrás legalább évente 1 kockázatértékelés elvégzése vezetőség 2012-től saját forrás legalább 30%-ban helyi kapacitások használata pályázati/közbeszerzési felhívás, vagy beszerzési dokumentációk és/vagy belső szabályozó dokumentum, termék, alapanyag ismertetők, szerződések vonatkozó részei Vállalati nyilvántartások, szolgáltatói vízdíj számlák Bizonylatok, nyilatkozatok. Aktualizált környezetegészségügyi kockázat értékelés (cégvezetés által elfogadott dokumentum) Nyilvántartás a beszállítók és a szervezet közötti távolságról, a beszállítók által alkalmazott Geoview Systems Kft. környezeti információs jelentése Oldal 12

14 1. MELLÉKLET - Célkitűzések Kombinált, valamint anyag- és energiatakarékos irodatechnikai készülékek számának növelése Irodatechnikai berendezések értékelése, kedvezően értékelt berendezések vásárlása vezetőség, műszaki igazgató 2012-től saját forrás korszerű irodatechnikai eszközök jelenlegi számának növelése, vagy a legalább 75%- os jelenlegi arány esetén annak fenntartása minimum 15 db közlekedési módozatokról, valamint a beszerzési dokumentációk stb. beszerzési dokumentációk, vagy műszaki leírás számlák, az irodatechnikai gépek e szempontú értékelésének dokumentációja. Geoview Systems Kft. környezeti információs jelentése Oldal 13

15 2. MELLÉKLET Környezeti jelentés Célkitűzés Tervezett tevékenység Megtett intézkedések/adatok Dátum Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés rendszeres, és a kötelező mértéken felül biztosítása Aktuális környezeti információk honlapon való közzététele Aktuális környezeti információk közzétéve a holnapon A termék-, szolgáltatásfejlesztés során a várható környezeti hatások elemzése megtörténik és a fejlesztés ezek figyelembevételével valósul meg BAT technológiát önkéntesen alkalmaz Környezeti szempontokat alkalmaz eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél Fajlagos energiafelhasználás csökkentése Életciklus-szemlélet alkalmazása/ életciklus elemzés az MSZ EN ISO 14040:1998 szabvány szerint/ környezettudatos terméktervezés (öko-design, ISO/TR 14062:2002 technikai jelentés)/ tisztább termelés elveinek alkalmazása (pl. TTinfo adatbázis alapján)/ az ökohatékony-ság növelése/ minőségfejlesztési biztosítási vagy teljesítményértékelési rendszer környezeti szempontú értékelése, kiegészítése/ képzési, kutatási programok előzetes fenntarthatósági szempontú értékelése, lektorálása. BAT technológia alkalmazása (projektenként vállalt mennyiség) A meghatározott projekthez kapcsolódó összes beszerzésben értelmezni kell a környezetvédelmi szempontok mindegyikét, és az ajánlatkérés minél több, de legalább egy szakaszában, vagy a dokumentációban valamelyik környezetvédelmi szempontot adekvát, de egyértelműen azonosítható formában alkalmazni kell, valamint a beszerzés környezetkímélő szempontjait tudatosítja az érintettekben Munkavállalók figyelmének felhívása az energiatakarékosságra, energiatakarékos folyamatban folyamatban folyamatban Energiafelhasználás: kwh Geoview Systems Kft. környezeti információs jelentése Oldal 14

16 2. MELLÉKLET Környezeti jelentés Újrahasznosított papír használat bevezetése és/vagy növelése az irodai és nyomdai munkák során Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése vagy gyakoriságának növelése Helyben rendelkezésre álló kapacitásokat, termékeket használ Kombinált, valamint anyag- és energiatakarékos irodatechnikai készülékek számának növelése berendezések beszerzése, használata, rendszeres ellenőrzés Munkavállalók figyelmének felhívása az újrahasznosított papír használatára, újrahasznosított papír beszerzése. Környezet-egészségügyi kockázat értékelés elvégzése Beszállítók értékelése (szervezettől való távolság, alkalmazott közlekedési mód) Irodatechnikai berendezések értékelése, kedvezően értékelt berendezések vásárlása Az irodai papír- (A4-es nyomtató papír) felhasználásában az újrahasznosított papír aránya eléri a teljes papírfelhasználás 15%-át. folyamatban folyamatban Kombinált, valamint energiatakarékos irodatechnikai készülékek: 15 db Geoview Systems Kft. környezeti információs jelentése Oldal 15

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERVE BEVEZETŐ A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERVE Az intézmények működésük és szolgáltatásaik révén felelősek alkalmazottaikért, szolgáltatásaik használóikért és partnereikért,

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.02.06 Záró dátum: 2010.08.05. Tényleges kezdet dátuma: 2009.06.04 Várható befejezés dátuma: 2011.10.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.02.06 Záró dátum: 2010.08.05. Tényleges kezdet dátuma: 2009.06.04 Várható befejezés dátuma: 2011.10. 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.2.6 Záró dátum: 21.8.5 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: (06) 66-585-520; Fax: (06) 66-585-521 KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése ÁROP-1.A.2/A-2008-0040 azonosító jelű pályázathoz

Részletesebben

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0015 A (fő)kedvezményezett neve: Bátai Általános Mûvelõdési Központ Hunyadi János Általános Iskola

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0015 A (fő)kedvezményezett neve: Bátai Általános Mûvelõdési Központ Hunyadi János Általános Iskola 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.01.01 Záró dátum: 2010.10.02 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy:

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.01.08 Záró dátum: 2010.07.07. Tényleges kezdet dátuma: 2009.04.06 Várható befejezés dátuma: 2010.08.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.01.08 Záró dátum: 2010.07.07. Tényleges kezdet dátuma: 2009.04.06 Várható befejezés dátuma: 2010.08. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.1.8 Záró dátum: 21.7.7 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05. azonosító száma: TÁMOP-4.1.1/A-1/1/KONV-21-19 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.9.24 Záró dátum: 21.12.23 megvalósításának tényleges kezdete és bee: A jelentés kitöltéséért

Részletesebben

2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.01.29 Záró dátum: 2010.07.28 A projekt megvalósításának

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.01.24 Záró dátum: 2012.02.29. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.01.24 Záró dátum: 2012.02.29. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02. 4. SZÁMÚ ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 212.1.24 Záró megvalósításának tényleges kezdete és befejezése: A jelentés

Részletesebben

Projekt adatlap. az Észak-magyarországi Operatív Program. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

Projekt adatlap. az Észak-magyarországi Operatív Program. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére Projekt adatlap az Észak-magyarországi Operatív Program Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. pályázati felhívásához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

MINISZTERELNÖKSÉG MINISZTERELNÖKSÉG EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZATA 2014. VERZIÓ: 1.0 2015.11.24.

MINISZTERELNÖKSÉG MINISZTERELNÖKSÉG EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZATA 2014. VERZIÓ: 1.0 2015.11.24. MINISZTERELNÖKSÉG MINISZTERELNÖKSÉG EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG VERZIÓ: 1.0 2015.11.24. TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 3 2. A MINISZTERELNÖKSÉG EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Petőfi Művelődési Központ 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40.

Petőfi Művelődési Központ 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. Petőfi Művelődési Központ 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. A Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Környezetvédelmi Fenntarthatósági Terve PREAMBULUM Az emberiség, az egyes emberek és társadalmak

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-07-06 Záró dátum: 2010-01-03. Tényleges kezdet dátuma: 2008-06-02 Várható befejezés dátuma: 2010-11-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-07-06 Záró dátum: 2010-01-03. Tényleges kezdet dátuma: 2008-06-02 Várható befejezés dátuma: 2010-11-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-07-06 Záró dátum: 2010-01-03 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy:

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.13 Záró dátum: 2013.01.12. Tényleges kezdet dátuma: 2011.06.01 Várható befejezés dátuma: 2013.05.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.13 Záró dátum: 2013.01.12. Tényleges kezdet dátuma: 2011.06.01 Várható befejezés dátuma: 2013.05. 3. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.13 Záró dátum: 2013.01.12 megvalósításának tényleges kezdete és befejezése:

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KEOP-1.2./2F/9-21-49 5. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ

Részletesebben

Közös szennyvízelvezetési projektje

Közös szennyvízelvezetési projektje RÉDE ÉS BAKONYBÁNK Közös szennyvízelvezetési projektje ELŐZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.2. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2013.06.02 Záró dátum: 2013.12.01. Tényleges kezdet dátuma: 2011.12.01 Várható befejezés dátuma: 2014.07.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2013.06.02 Záró dátum: 2013.12.01. Tényleges kezdet dátuma: 2011.12.01 Várható befejezés dátuma: 2014.07. 4. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2013.06.02 Záró dátum: 2013.12.01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 6. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdö dátuma: 2014.06.02

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/62 Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Alsózsolca Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Alsózsolca Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális Városrehabilitáció Alsózsolcán című ÉMOP 3.1.1-12-2013-0009 kódszámú Szociális célú városrehabilitáció projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN Az innováción az oktatásügyben olyan belső megújulást, a rendszeren belüli alkotóerők olyan

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.10.01 Záró dátum: 2012.05.02. Tényleges kezdet dátuma: 2011.10.01 Várható befejezés dátuma: 2012.12.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.10.01 Záró dátum: 2012.05.02. Tényleges kezdet dátuma: 2011.10.01 Várható befejezés dátuma: 2012.12. 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.10.01 Záró dátum: 2012.05.02 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére

Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok

Részletesebben

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ. Környezeti jelentés TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0032

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ. Környezeti jelentés TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0032 Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ Környezeti jelentés Közös Jövőnk: Hajdú-Bihar TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0032 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás)

kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) kiegészítő eszközbeszerzés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projektben egyes részei (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban

Eljárást megindító felhívás A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása tárgyú közbeszerzési eljárásban Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 A Kátai Gábor Kórház ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosító számú, Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi régióban című pályázata keretében egészségügyi gép-műszerek, eszközök beszerzése.

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 42. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA BUDAPEST,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Nyilvántartásba vételi szám: Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola 20-0071-06 Akkreditációs lajstromszám: MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Zalaszentgrót, Jóváhagyta: Varga István

Részletesebben

Projekt adatlap. Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Versenyképes IKT szektor fejlesztése tárgyú pályázathoz. Kódszám: GOP-2015-3.3.

Projekt adatlap. Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Versenyképes IKT szektor fejlesztése tárgyú pályázathoz. Kódszám: GOP-2015-3.3. I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Versenyképes IKT szektor fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2015-3.3.4 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1. A pályázati felhívás

Részletesebben

Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 1. A szabályzat hatálya...4 2. Beszerzési alapelvek...5 3. Kötelezettség vállalásra jogosult személyek, tulajdonosi képviselet...5 4. Fogalmi meghatározások...6 I. FEJEZET:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. (A pályázat kódja: SZOC-FP-12)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására. (A pályázat kódja: SZOC-FP-12) PÁLYÁZATI KIÍRÁS A szociális földprogramok megvalósításának támogatására (A pályázat kódja: SZOC-FP-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő (továbbiakban: Alapkezelő)

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása. tárgyú pályázathoz

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása. tárgyú pályázathoz I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-1.1.1 1 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványo I.

Részletesebben

Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre

Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre Villamos energia beszerzése a Kaposvári Egyetem, a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centruma és intézményeik részére 2016 évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.01 Záró dátum: 2012.07.31. Tényleges kezdet dátuma: 2010.09.01 Várható befejezés dátuma: 2012.07.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.01 Záró dátum: 2012.07.31. Tényleges kezdet dátuma: 2010.09.01 Várható befejezés dátuma: 2012.07. 5. SZÁMÚ ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.01 Záró dátum: 2012.07.1 A projekt megvalósításának tényleges kezdete

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

KÖRNYEZETI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

KÖRNYEZETI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM KÖRNYEZETI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM Nincs olyan gazdasági tevékenység, amely valamilyen formában és mértékben ne hatna a környezetre, és ezen keresztül ne károsítaná azt. Ezért egyetlen,

Részletesebben

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése

A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése A pétfürdői Sugár út közvilágításának korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/75 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01. Tényleges kezdet dátuma: 2011.12.01 Várható befejezés dátuma: 2014.07.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01. Tényleges kezdet dátuma: 2011.12.01 Várható befejezés dátuma: 2014.07. 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény

Részletesebben

Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer

Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer Integrált üzemirányítási, üzemfelügyeleti rendszer Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/117 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

24. oldal 2015.09.25.

24. oldal 2015.09.25. 24. oldal 2015.09.25. 1 A tág értelemben vett termelő rendszert szabályozza Stabil, megbízható és reprodukálható terméket biztosít a vevő igényeinek megfelelően Rendszerre vonatkozó szabvány/előírás! A

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-M-15

A pályázati kategória kódja: NTP-SZTG-M-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának és az ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatása c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal

Részletesebben

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére

Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:302340-2012:text:hu:html HU-Szigetszentmiklós: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 184-302340 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására

a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására E LŐTERJESZTÉS a Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓHOZ- A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK - TÁMOP

SEGÉDLET A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓHOZ- A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK - TÁMOP SEGÉDLET A PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓHOZ- A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK - TÁMOP A pályázatok környezeti fenntarthatósági tartalmi értékelésének célja, hogy a pályázók megfogalmazzák céljaikat (a pályázati

Részletesebben

Villamos energia beszerzése

Villamos energia beszerzése Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.

Részletesebben

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Egyéb közlemény: AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

Észak-Alföldi Minőségi Díj. Pályázati útmutató

Észak-Alföldi Minőségi Díj. Pályázati útmutató Észak-Alföldi Minőségi Díj Pályázati útmutató 2009 TARTALOMJEGYZÉK I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK Pályázati felhívás... 3 A pályázat tartalmi és formai követelményei... 6 Az 2009. évi Észak-Alföldi Minőségi Díj

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Legyen más a szenvedélyed! 2. Módszertani fejlesztések a drogprevenció területén c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.2.9.B-15/1

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu. 1. Alapvetõ cél PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati

Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94505-2012:text:hu:html HU-Kaba: Szennyvízcsatorna építése 2012/S 58-094505 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás

Részletesebben

KEZDÉSI IDŐPONT. PIU szervezet, ill. tagjainak kiválasztása. Lehetséges kockázatok felmérése. Válságkommunikációs terv készítése

KEZDÉSI IDŐPONT. PIU szervezet, ill. tagjainak kiválasztása. Lehetséges kockázatok felmérése. Válságkommunikációs terv készítése Kedvezményezett neve: Kelet Nyírség Víziközmű Beruházási Társulás Projekt címe: Kelet Nyírség szennyvízelvezetési és tisztítási projekt Azonosító adat: KEOP-1.2.0./1F-2008-0015 Jelenlegi helyzet áttekintése:

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program Az üzleti infrastruktúra (ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős telephelyek) fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007/1.1.1

Részletesebben

LABORATÓRIUMI REAGENSEK 2015

LABORATÓRIUMI REAGENSEK 2015 LABORATÓRIUMI REAGENSEK 2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.11.04.

Részletesebben

Projekt Adatlap. a Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásához. Kódszám: TIOP-3.2.3. A-13/1

Projekt Adatlap. a Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásához. Kódszám: TIOP-3.2.3. A-13/1 . Projekt Adatlap a Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TOP-3.2.3. A-13/1 1. TÁMOGATÁS KONSTRUKCÓ MEGJELÖLÉSE PROJEKT ADATLAP 1.1. A pályázati felhívás kódszáma TOP-3.2.3.A-13/1

Részletesebben

Mérőautók beszerzése, rádiómonitoring állomások kvázi-fix kialakítása (részvételi felhívás)

Mérőautók beszerzése, rádiómonitoring állomások kvázi-fix kialakítása (részvételi felhívás) Mérőautók beszerzése, rádiómonitoring állomások kvázi-fix kialakítása (részvételi felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt

Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt Monor Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Monor integrált városközpont-fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Részletesebben

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE

RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE 1 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV RÁKOSMENTE KERÜLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2 TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 3 2 A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához

Részletesebben

AF_LABORESZKOZOK_KEOP_OTH

AF_LABORESZKOZOK_KEOP_OTH AF_LABORESZKOZOK_KEOP_OTH Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/38 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.04.01.

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ

Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Különféle alapanyagok beszerzése-ajánlati felhívás KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

FELHÍVÁS. A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására. A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése FELHÍVÁS A fenntartható turizmusból származó bevételek növelésének megvalósítására A Felhívás címe: Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése A Felhívás kódszáma: GINOP 7.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt. keretében elkülönített Programalap

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt. keretében elkülönített Programalap Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nagymacs szociális városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Részletesebben

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Zárt vérvételi rendszerek beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére_af

Zárt vérvételi rendszerek beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére_af Zárt vérvételi rendszerek beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére_af Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/59 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL Eljárás

Részletesebben

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás

Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Csorna Mérnökségi Telep fejlesztése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek

Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 16 Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., valamint a dokumerntációban felsorolt teljesítési helyek Beszerzés

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok és iparterületek támogatása (DAOP-1.1.1./A-13, ÉAOP-1.1.1/A-13) A pályázat célja 1. Ipari parknak minısülı területek infrastrukturális

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban A felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban A felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban A felhívás kódszáma: VP-3-4.2.1-15 Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. február

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú

Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú Nagyhalász Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP-5.1./A-12-2013-0006 azonosítószámú Nagyhalász szociális célú városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése

FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben