A célcsoportok felé végzett igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A célcsoportok felé végzett igényfelmérés eredményeinek összefoglalása"

Átírás

1 Techniques and methods for climate change adaptation for cities (3C for sustainable Cities, HU1-LEO ) A célcsoportok felé végzett igényfelmérés eredményeinek összefoglalása Budapest, október BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

2 1 A felmérés célja A Klímaváltozás és települések témakörében kidolgozandó oktatási anyag tematikájának bázisát az innováció transzfert biztosító partner (DHI Prága) már rendelkezésre álló kurzusanyaga képezi. Az oktatási anyag sikeres adaptációját segítendő, a tematika kidolgozását a fogadó fél, azaz az oktatás célközönsége felé irányuló igényfelmérés előzi meg. A felmérés célja kettős. Egyrészt tájékozódás a rendelkezésre álló ismeretek meglétéről vagy azok hiányáról. Másrészt, információgyűjtés arról, hogy a klímaváltozáshoz kapcsolódó problémák milyen mértékben jelentkeznek az érintettek szintjén és ebből adódóan milyen igények merülnek fel akár a napi szintű feladatok megoldásában, akár a stratégiai tervezéshez szükséges információk és módszerek beszerzésében. Az oktatási kurzusok célközönségét az üzemeltetők és az érintett döntéshozók (elsősorban önkormányzatok) képezik. Az első célcsoport tagjai alapképzettségüket tekintve többnyire azonos háttérrel, de a napi tevékenységükből adódóan különböző gyakorlattal és szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Az önkormányzatok műszaki irányítási szintjén is többnyire rendelkezésre áll a műszaki tervezői háttér, azonban itt a problémák és az ebből fakadó igények is mások. Míg üzemeltetői szinten a szolgáltatás biztosítása az alapvető cél, az átadott ismeretek vélhetően elsősorban a napi szintű problémák megoldásában nyújthatnak segítséget. Önkormányzati szinten egy átfogó jellegű ismeretanyag az igény, megérteni, hogy a települések lakossága számára a klímaváltozás mivel járhat, hogyan érdemes felkészülni, ill. az alkalmazkodás mi módon lehet hatékony (milyen alternatívákról beszélhetünk). Az oktatás célcsoportját képezik azok a vízi közmű területén dolgozó oktatási szakemberek, akik leginkább a vízi közmű üzemeltetők számára nyújtanak egyedi képzéseket. Az ő esetükben a cél leginkább az, hogy az adaptált tananyag a már folyó szakmérnöki képzés részévé váljon. 2 A felmérés módszere A helyzetelemzéshez rövid kérdőívet állítottunk össze, melynek megválaszolása pár perces időigényt jelent csupán a kitöltő számára (1. függelék). A kérdőívet három csatornán juttattuk el a különböző célcsoportokhoz: 1.) A Magyar Víziközmű Szövetség országos konferenciáján (ÖKOAQUA) kiállított figyelemfelkeltő poszterünkön meghirdettük, majd az előadásokon nyomtatott formában mintegy 300 db. kérdőívet osztottunk szét. 2.) Az 5000 lélekszámot meghaladó települési önkormányzatok polgármesterei részére postai úton levélben küldtünk személyre szóló felhívást (294 db. levél) és mellékeltük a kérdőívet (2. függelék). 3.) Közzétettük és on-line módon kitölthetővé tettük a project weboldalán. A weblapnak ez a része egy adatbázissal van összekötve, melyből a kitöltési eredmények visszakérdezhetők. 2

3 A kérdőívek visszajuttatásának is több módja volt: 1.) A MAVÍZ konferencián lehetőség volt személyesen leadni a kitöltött kérdőívet a DHI standjánál, ahol a poszterünket is elhelyeztük. 2.) On-line kitöltés a weboldalon keresztül. Erre a lehetőségre a nyomtatott kérdőíven is felhívtuk a figyelmet. 3.) A kitöltött kérdőív elektronikusan ( vagy fax) történő visszaküldése. 3.) Postai úton visszaküldés a tanszék címére. Az internetes felület 2014 júniusára készült el, a kitöltésre történő első felhívást a MAVÍZ konferenciáján tettük közzé június én. A konferencián 17 db. kitöltött kérdőívet sikerült a helyszínen a résztvevőktől begyűjteni. Ez a szám a kb. 300 fős részvételt nézve meglehetősen alacsony, ami egyben jelzi is a résztvevők passzivitását (annak ellenére történt ez, hogy a kitöltéshez nyereményjátékot is kapcsoltunk, melyben a kitöltők között egy rangos szakmai rendezvényre, a Prágában 2015-ben rendezendő VODKA szakkiállításra sorsoltunk ki utazási lehetőséget). Az önkormányzatok részére 2014 augusztusában küldtük ki a leveleket a kérdőívekkel együtt. Az első válaszok augusztus végén érkeztek, majd azt követően, egészen október végéig kaptunk visszajelzések. Meglepő módon a legtöbben a postai visszaküldést, illetve a fax és az -en történő elküldést választották. Ezeken a csatornákon összesen 36 kérdőívet kaptunk vissza. Ugyanakkor mindössze 11 db. kitöltést regisztráltunk on-line módon, a weboldalon internetes portálján keresztül. Ebből 8-at önkormányzatok, egyet közmű vállalat, kettőt pedig egyéb felhasználó küldött be. Összesen 65 db. választ kaptunk, ami statisztikai feldolgozáshoz elegendő méretű mintát jelent. A válaszok az alábbi megoszlásban érkeztek: Kitöltő Internet helyszínen online (ÖkoAqua) fax posta Összesen Vízi közmű szolgáltatók Települési önkormányzatok Egyéb szakmabeliek Mint az a táblázatból is látható, a kérdőívek kitöltőit az értékelés során 3 kategóriába soroltuk: vízi közmű vállalatok, önkormányzatok és egyéb, a szakma területén dolgozó tervezők, forgalmazók csoportja. A kérdőív mindhárom célcsoport felé azonos volt, de a feldolgozás csoportonként elkülönítve történt. Elkülönített statisztikai értékelést az önkormányzati és a közmű szolgáltatói célcsoportból készítettünk. Az egyéb kategóriából, mivel ott a kérdőívek száma 10 alatt volt, nem. 3

4 A kérdőíven lehetőséget adtunk a kitöltő számára, hogy nevét és elérhetőségét megadja, ez azonban nem volt feltétele a kérdőív elküldésének. Az online kitöltést sem kötöttük külön regisztrációhoz, de a név és elérhetőség megadható. A kitöltők többsége élt ezzel és megadta az adatait. Az önkormányzatok esetében fontos információ volt számunkra a települése neve. Szerencsére minden visszajuttatott kérdőív esetében ez kiderült (még azoknál is, melyek nem töltötték ki az elérhetőséget). Mint említettük, az 5000 lélekszámnál nagyobb településeket kértük válaszadásra. A 45 visszaküldött kérdőív 15%-os kitöltési aránynak felel meg, amit a vártnál jobb eredményként értékeltünk (különös tekintettel arra, hogy a levelet az önkormányzati választások megelőző időszakában küldtük). Különösen örültünk annak, hogy néhány nagyvárosból is kaptunk visszajelzést, így kitöltötte pl. a kérdőívet a szolnoki, pécsi, gödöllői önkormányzatok műszaki osztálya. A felmérésnek további érdekessége, hogy a válaszleveleket jellemzően először a kisebb, és csak jóval később kaptuk meg a nagyobb településekről, jelezve az adminisztráció település mérettel növekvő voltát. A válaszadó települések földrajzi elhelyezkedését mutatjuk be következő térképen. A területi megoszlást mutató feldolgozás a 2. évben tervezett kurzusok helyszíneinek megtervezését is segítette. Látható, hogy a válaszadók a főváros és két nagyobb város vonzáskörzetében helyezkednek el, Pécs és Szeged. Kérdőíves felmérésre választ adó települési önkormányzatok 4

5 3 Eredmények Az eredmények feldolgozását az XLSTAT (a Microsoft Excel kiegészítő programja) adatelemző és statisztikakészítő szoftver segítségével végeztük el. A feltett kérdések téma szempontjából négy területre oszthatók. Az első négy kérdés a klímaváltozásról rendelkezésre álló alapvető ismereteinek meglétét méri fel. A következő kérdéscsoport már kifejezetten a települések klímaváltozáshoz köthető érintettségére fókuszál, a problémákra és a megoldásokra való felkészülés állapotáról kér információt. A harmadik csoportban a közmű rendszerek csapadékvízzel szembeni érzékenységét jellemző műszaki paraméterekre kérdezünk rá, számszerű érétkeket is kérve. Az utolsó két kérdés megválaszolásával pedig a kitöltők a téma iránti érdeklődésüket a szervezendő tanfolyamon való részvételi szándékukkal fejezhetik ki. 3.1 Általános ismeretek az éghajlatváltozásról, a klímaváltozás következményei és annak megítélése Az felmérés jól mutatta, hogy a megkérdezettek a klímaváltozásról már hallottak, de ezek az ismeretek nem tudományos mélységűek. Az önkormányzati célcsoportban a kitöltők 20%-a, a közmű szolgáltatók 36 %-a ugyan azt jelölte meg, hogy követi a tudományos folyóiratokban közölt eredményeket, azonban feltételezhető, hogy ezek is inkább az internetes szürke irodalom szintjét jelentik. Ugyanakkor az is fontos megállapítás, hogy egyetlen személy sem nyilatkozott arról, hogy még ne hallott volna a klímaváltozásról. Ez teljesen összhangban van a második kérdésre adott válaszokkal, melyben 91 %-ban (szolgáltatók) és 96 %-ban (önkormányzatok) úgy érzékelik, hogy a klímaváltozásnak már napjainkban is észlelhető jelei vannak, és elenyésző arányban vélték úgy, hogy ezek a hatások majd csak 2050-re lesznek jelentősek. Az éghajlati modellekre vonatkozó 3. kérdésre nagy szórással érkeztek válaszok. Itt a felmérés arra irányult, hogy vajon mit gondolnak a hatások előrejelezhetőségének pontosságáról. A szolgáltatók mintegy fele-fele arányban 250 és 100 km2-es felbontású éghajlati modelleket jelöltek meg. Az önkormányzatoknál a kitöltők harmada az 500 km2-es léptéket tartotta reálisnak, és kevesebb mint 20 % jelölte meg a 100 km2-es léptéket, ami manapság már a regionális modelleknél használatos. Ebben a kérdésben tehát mondhatjuk, a kitöltők többsége nem volt kellően tájékozott. 5

6 1. Klímaváltozással kapcsolatos információk forrása 1. Klímaváltozással kapcsolatos információk forrása 64% Tudományos eredmények követése Napi sajtó, ismeretterjesztő hírek 80% Tudományos eredmények követése Napi sajtó, ismeretterjesztő hírek 36% 0% Nincs információja 20% 0% Nincs információja Klímaváltozásról való tájékozottság Gyakoriság Relatív gyakoriság Nincs információja 0 0 Tudományos eredmények követése Napi sajtó, ismeretterjesztő hírek Nincs információja 0 0 Tudományos eredmények követése Napi sajtó, ismeretterjesztő hírek

7 2. Klímaváltozás hatásainak időtávlata 2. Klímaváltozás hatásainak időtávlata 91% 9% 0% Napjainkban is észlelhető Jelentős hatások 2050-re várhatók Legfeljebb 2100 környékére várható 96% 4% 0% Napjainkban is észlelhető Jelentős hatások 2050-re várhatók Legfeljebb 2100 környékére várható Klímaváltozás hatásának időtávlata Gyakoriság Relatív gyakoriság Napjainkban is észlelhető Jelentős hatások 2050-re várhatók Legfeljebb 2100 környékére várható 0 0 Napjainkban is észlelhető Jelentős hatások 2050-re várhatók Legfeljebb 2100 környékére várható 0 0 7

8 3. Klímaváltozás előrejelezhetőségének térbeli léptéke (regionális klímamodellek) 55% 0% 500 km2 3. Klímaváltozás előrejelezhetőségének térbeli léptéke (regionális klímamodellek) 18% 500 km2 250 km2 50% 250 km2 45% <= 100 km2 32% <= 100 km2 Klímaváltozás előrejelezhetőségének térbeli léptéke (regionális klímamodellek) Gyakoriság Relatív gyakoriság 500 km km <= 100 km km km <= 100 km Végül az általános ismeretek témaköréhez tartozó 4. kérdés a klímaváltozás lehetséges következményeiről érdeklődött. A hatások széles palettáját felkínálva a kitöltőre bíztuk a választást, többféle választ is megadhatóan. A megjelölt hatások számának megoszlását értékeltük. Ez megmutatja, hogy melyek azok a hatások, amelyeket a legtöbb válaszadó fontosnak gondol. Mindkét célcsoport esetében az első helyekre került (tehát a legtöbben jelölték meg következményként) az egyre növekvő hevességű (felhőszakadás szerű) esők kialakulását és az ilyen heves csapadékok gyakoriságának növekedését. Harmadik helyen szerepelt a napi középhőmérséklet emelkedése és az ezzel járó nyári forróság növekedése. A 8

9 viharos szelek fokozódását mindkét válaszadói csoport a legkisebb számban jelölte meg, a széljelenségekkel kevésbé hozzák kapcsolatba a klímaváltozást. A fontossági sorrend tehát mindkét célcsoport esetében majdnem azonos volt (az első három és az utolsó azonos, a 4-5. helyen volt eltérés). 4. Következmények Magyarországon 12% 22% 21% 21% 9% 15% Napi középhőmérséklet emelkedése (foróbb napok nyáron) Kánikulanapok előfordulási gyakoriságának növekedése Egyre növekvő hevességű esőzések Heves csapadékok gyakoriságának növekedése Egyre nagyobb sebességű szélviharok Viharos szelek gyakoriságának növekedése 9

10 4. Következmények Magyarországon 16% 20% 19% Napi középhőmérséklet emelkedése (foróbb napok nyáron) Kánikulanapok előfordulási gyakoriságának növekedése Egyre növekvő hevességű esőzések 18% 15% 12% Heves csapadékok gyakoriságának növekedése Egyre nagyobb sebességű szélviharok 10

11 Következmények Magyarországon Gyakoriság Relatív gyakoriság Napi középhőmérséklet emelkedése (foróbb napok nyáron) Kánikulanapok előfordulási gyakoriságának növekedése Egyre növekvő hevességű esőzések Heves csapadékok gyakoriságának növekedése Egyre nagyobb sebességű szélviharok Viharos szelek gyakoriságának növekedése Napi középhőmérséklet emelkedése (foróbb napok nyáron) Kánikulanapok előfordulási gyakoriságának növekedése Egyre növekvő hevességű esőzések Heves csapadékok gyakoriságának növekedése Egyre nagyobb sebességű szélviharok Viharos szelek gyakoriságának növekedése

12 3.2 Városok felkészültsége a klímaváltozásra Ebben a kérdéscsoportban elsősorban az önkormányzati szektorból vártunk információt. Érdeklődésünk afelé irányult, hogy az alapszintű tájékozottságon túl mennyire vannak felkészülve arra, hogy a klímaváltozás település infrastruktúrát érintő hatásainak kezeljék? Az első kérdésként azt tettük fel, hogy program szintjén foglalkoznak-e a klímaváltozás hatásaira való felkészüléssel? Esetleg rendelkeznek-e ilyen programmal, vagy akár konkrét tervekkel arra vonatkozóan, hogy a hatások enyhítéséhez milyen konkrét megoldásaik legyenek? Ez településenként ez elveiben hasonló, de az eltérő domborzati, burkoltsági, beépítettségi, közmű ellátottsági stb. viszonyok miatt, és a lokális éghajlati tényezőket figyelembe véve egyedi tervezést igényel. A válaszok zömében nemlegesek voltak, a választ beküldő önkormányzatok elenyésző számban jelezték, hogy ezek bármelyikével rendelkeznének. Konkrétan két település, Tatabánya és Budaörs esetében kaptuk azt az információt, hogy a település klímaadaptációs tervvel már rendelkezik, további kettő, Páty és Bicske válaszolta, hogy program szintjén ez már jelenleg is megvan. További öt településen pedig tervben van a klímaadaptációs program kidolgozása. Ugyanakkor a két legnagyobb települési önkormányzat, melyek választ küldtek, Szolnok és Pécs, mindegyik kérdésre nemleges választ adott. A kérdéscsoportban arról is érdeklődtünk, hogy az önkormányzat illetékesei tájékozottak-e a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) által kínált lehetőségekről. A TOP közötti időszakára mintegy 1100 Mrd Ft fejlesztési forrást allokált az ország európai szinten felzárkózást igénylő területének, az ún. kevésbé fejlett régióknak a fejlesztéséhez. Ez célterületként Budapestet és Pest megyét kivéve valamennyi megyében fejlesztési lehetőséget kínál. A TOP által meghatározott 7 prioritástengely közül a második Élhető és az üzleti szereplők számára vonzó települések megnevezéssel a városi illetve települési környezet fejlesztése irányuló tevékenységeket foglalja magába, többek között a klímaadaptációt is megnevezve. A TOP-ből gazdaságfejlesztési és foglalkoztatás-növelési orientációval a települések infrastrukturális, szolgáltatási és életminőségi feltételeinek, környezetének javítása, például gyermek és családbarát közterületi és közszolgáltatási beavatkozások, egészségügyi fejlesztések támogathatók. A fenntartható megoldásokkal fejlesztett közösségi közlekedés, valamint az energiahatékonyságukban javuló városi lakó és közszolgáltatási infrastruktúrafejlesztések a klímaváltozás elleni küzdelem célkitűzéseinek is fontos pillérei. A mi kérdésünk részben figyelem felkeltésként is arra vonatkozott, hogy ismerik-e, vagy ha még nem, akkor ismerjék meg a Terület és Településfejlesztési Operatív Programnak a klímaváltozáshoz kapcsolódó prioritásait és éljenek a pályázási lehetőséggel. A válaszokból az 12

13 derült ki, hogy az önkormányzatok többségében nem ismerik ezt a lehetőséget, válaszadóinak csupán 40%-a írta azt, hogy igen. Ugyanezeket a kérdéseket a szolgáltató vállalatok is megkapták. A klímaadaptációra való felkészülést illetően ők felkészültebbnek tűntek, mint az önkormányzatok, itt a válaszadók 40%-a tudta úgy, hogy ezek a programok és tervek léteznek. Azonban esetükben a felmérés nem tekinthető reprezentatívnak, hiszen itt nem magáról a szolgáltatóról, hanem a lakóhelyükről érdeklődtünk. A különbség abból is származhat, hogy a kérdezett szolgáltatói kör kizárólag nagyvárosokból került ki (pl. Szeged, Zalaegerszeg). A válaszolók a TOP klímaadaptációs prioritása tekintetében is tájékozottabbak voltak az önkormányzatoknál. Települési Operatív Program ( ): klímaadaptációs képesség megteremtése Tervben van-e a klímaadaptációs program kidolgozása? Településén van-e klímaadaptációs program? Településén van-e klímaadaptációs terv? Hallott-e a TOP klímaadaptáció prioritásáról? igen nem 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13

14 3.3 Elvezető rendszerek csapadékvízzel szembeni érzékenysége, hatások a műszaki paraméterekre A harmadik kérdéscsoport a városi vízi közmű rendszereket érintette. A kérdésekkel arról igyekeztünk információt gyűjteni, hogy ezeknek a rendszerek a működését vajon mennyire érintheti a klímaváltozás hatása. A kérdések olyan bekövetkező eseményekre, vagy a működést jellemző műszaki paraméterekre irányultak, melyek a klímaváltozással összefüggésbe hozhatók. Célunk nem annak elemzése volt, hogy a jelenlegi működést milyen mértékben befolyásolja már a klímaváltozás, hisz ehhez a vizsgált rendszerek műszaki állapotát is kellene ismernünk. A kérdésekkel inkább azt kívántuk felmérni, hogy mennyire vannak jelen olyan problémák, melyek a klímaváltozással várhatóan fokozott módon jelentkeznek majd. Például elsőként az elvezető rendszer kapacitásának hiányából adódó elöntések gyakoriságáról kérdeztünk. Mindkét megkérdezett csoport válasza arra utal, hogy ezek a problémák már most is gyakoriak. Az önkormányzatok közel 80%-a jelezte azt, hogy elöntési probléma már előfordult, 38%-uknál ez évente több alkalommal is megtörténhet. A közmű szolgáltatók még ennél is nagyobb arányban, 63 %-ban jeleztek évente több alkalommal elöntési problémát. Elvezető kapacitás hiánya miatti kiöntések gyakorisága 63% 37% 0% Nem fordul elő Éves rendszerességgel Évente többször Elvezető kapacitás hiánya miatti kiöntések gyakorisága 39% 38% 23% Nem fordul elő Éves rendszerességgel Évente többször 14

15 Elvezető kapacitás hiánya miatti kiöntések gyakorisága Gyakoriság Relatív gyakoriság Sohasem fordulnak elő 0 0 Éves rendszerességgel Évente többször előfordulnak Nem releváns Sohasem fordulnak elő Éves rendszerességgel Évente többször előfordulnak Nem releváns A továbbiakban úgynevezett klímaérzékeny rendszerparaméterekre kérdeztünk rá. Feladatukból és ismereteikből adódóan ezeket a válaszokat inkább a közmű szolgáltatók csoportjára nézve tekinthetjük relevánsnak, azonban érdemes azt is figyelembe venni, hogy az önkormányzati kör (akik azért az üzemeltetésben is érintettek lehetnek) jóval szélesebb merítést jelentett. Az egyesített csatornarendszerek esetében a csapadékvíz a szennyvízzel együtt kerül elvezetésre. Kérdésünkben a csapadékvíz terheléshez köthető (szállítási és tisztításból adódó) energiaköltségek összköltségbeli arányáról informálódtunk. A felmérésből kapott értékek 0 50% között mozogtak az önkormányzati kitöltésnél és 10-20% között a szolgáltatóknál. Az átlag mindkét esetben 20% körüli, ami éves szinten reálisnak tekinthető. A kitöltők között 100%-ban egyetértés volt abban, hogy a klímaváltozás következményeként ezt az érték a jövőben növekedni fog, tehát egyesített rendszereknél az üzemeltetés és egyértelműen drágább lesz. Az elválasztott csatornarendszerekkel rendeltetésszerű működés során a csapadékvíz nem kerülhet a szennyvízhálózatba. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a csapadékokat 15

16 követően az elvezetett vízmennyiség olykor jelentős növekedése tapasztalható, ami a tisztítótelepre is kihat. A csapadékvizekből származó terhelés növekmény (az idegenvizek aránya) a felmérésben résztvevők szerint átlagosan éves szinten kb. 20% növekedést okoz. Egy-egy csapadék esemény a rendszerekben akár több 100%-os növekedést okozhat. Az erre vonatkozó kérdésre adott válaszok mutatták a legnagyobb szórást, az átlag % a két kérdezett célcsoportnál. Egyesített csatornahálózat esetében a csapadékvízhez kapcsolódó energiaköltség aránya % Gyakoriság Relatív gyakoriság 10% % % % % % % % % % % Nem releváns

17 Elválasztott csatornarendszernél a hidraulikai terhelés növekedés csapadék idején % Gyakoriság Relatív gyakoriság 0% % % % % 3 0 Nem releváns % % % % % % % % % % % % % % Nem releváns

18 Idegenvizek aránya az éves terhelésben % Gyakoriság Relatív gyakoriság 10% % % % % % Nem releváns % % % % % % % % % % % % % Nem releváns

19 Válaszadók: Átlag Medián Minimum Maximum Egyesített rendszerű csatornahálózat esetében a csapadékvízhez kapcsolódó energia költség aránya, % Elválasztott csatornarendszernél a hidraulikai terhelés növekedése csapadék idején, % Idegenvizek aránya az éves terhelésben, % Válaszadók: Közmű szolgáltatók Átlag Medián Minimum Maximum Egyesített rendszerű csatornahálózat esetében a csapadékvízhez kapcsolódó energia költség aránya, % Elválasztott csatornarendszernél a hidraulikai terhelés növekedés csapadék idején, % Idegenvizek aránya az éves terhelésben, % Átlag Minimum Maximum Medián Átlag Minimum Maximum Medián 0 Egyesített rendszerű csatornahálózatesetében a csapadékvízhez kapcsolódó energia költség aránya Elválasztott csatornarendszernél a hidraulikai terhelés növekedés csapadék idején Idegenvizek aránya az éves terhelésben 0 Egyesített rendszerű csatornahálózatesetében a csapadékvízhez kapcsolódó energia költség aránya Elválasztott csatornarendszernél a hidraulikai terhelés növekedés csapadék idején Idegenvizek aránya az éves terhelésben 3.4 A klímaváltozással foglalkozó kurzus iránt várható érdeklődés Végül megkérdeztük a kitöltőket, hogy a várhatóan részt vennének-e egy ingyenes, a klímaadaptációnak a változó csapadékviszonyokhoz való alkalmazkodási területét (a műszaki, technikai lehetőségeit) ismertető tanfolyamon. Az önkormányzatok esetében a tanfolyamokról bővebb információkat is adtunk, jelezve, hogy több szinten és többféle kiméretben szándékozzuk az oktatási anyagot felkínálni. Az érdeklődés a felmérés alapján az önkormányzatok esetében egyöntetűnek mutatkozott. A tanfolyamokon való részvételi szándékát a válaszadók túlnyomó többsége igenlően jelezte. A kurzusokon a kitöltők 87%-a személyesen is részt venne, 91% pedig vezetőként beosztottját is elküldené. 19

20 A közmű szolgáltatók esetében már nem volt ilyen egyértelmű az igény, a kitöltőknek 70%-a írta azt, hogy ő vagy beosztottja részt venne a kurzuson. Tanfolyamon való részvételi igény Tanfolyamon való részvételi igény Tanfolyamon részt venne Tanfolyamra beosztottját delegálná Tanfolyamon részt venne Tanfolyamra beosztottját delegálná igen nem nem releváns igen nem nem releváns 4 A felmérésből levonható következtetések A három célcsoport felé készített felmérés segítséget nyújt abban, hogy a kurzusok tematikáját a célközönség igényeihez jobban tudjuk igazítani. A közmű szolgáltatók és a szakmai érdeklődők köréből visszaküldött kérdőívek kitöltői az éghajlatváltozással kapcsolatos ismereteiket tekintve valamelyest magasabb szintű szakmai háttérrel rendelkeznek, mint a települések önkormányzatai. Azonban az önkormányzatok felől egyértelműen intenzívebb érdeklődés mutatkozott, mint a közmű vállalatok részéről. Ezért valószínűsíthető, hogy a feléjük kínált tanfolyamon érdeklődés várható. Ez tekinthető a felmérés legfontosabb hozadékának, és egyben előre vetíti a kurzusokon való, várhatóan pozitív érdeklődést és részvételt. A felmérés fontos eredményeket szolgáltatott a tananyag tartalmi vonatkozásaiban is. Megállapítható, hogy a problémák felismerésén túl a megoldások terén elég nagy a tájékozatlanság az érintettek körében. Mindenképpen szükségesnek látszik olyan átfogó ismeretek nyújtása, melyben a klímaváltozásra való felkészüléshez az egyes célcsoportok feladatköreihez igazítunk. Az önkormányzati körben például fontos a klímaadaptációs programok szükségességére felhívni a figyelmet és segítséget nyújtani a tervek tartalmi vonatkozásaiban. Ezt az a néhány külön megfogalmazott kísérő levél is alátámasztja, melyet a kérdőív visszajuttatásakor írtak, és amelyben a klímaváltozással kapcsolatos, településit érintő problémák fontosságát hangsúlyozták. A közmű szolgáltatók esetében is szükségesek lehetnek ezek az információk, de részükről inkább az üzemeltetett rendszereik biztonságos működtetését érintő hatások bemutatása, a kedvezőtlen irányú változások enyhítésére való felkészülésen lehet a hangsúly. 20

21 A TEMPUS Közalapítvány Egész életen át tartó tanulás Programja által támogatott Techniques and methods for climate change adaptation for cities (3C for sustainable Cities, HU1-LEO ) a városok vízi közmű rendszereinek üzemeltetői és a döntéshozók számára a klímaváltozás hatásaira való felkészüléshez nyújt segítséget. A konzorciumban két egyetem (BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék és a Bukaresti Műszaki Egyetem), a csehországi DHI A.S. valamint két vízi közmű vállalat vesz részt (Északdunántúli Vízmű Zrt. és az S.C. Apa Nova Bucharest). Az oktatási intézmények feladata az elméleti és gyakorlati ismeretek átvétele és kurzusok, konzultációk és útmutatók formájában történő továbbadása. Az oktatási anyag adaptációját a projektben végfelhasználóként résztvevő vízi közmű cégek segítik, melyek által üzemeltetett hálózatok egy-egy esettanulmányként szolgálnak az elméleti anyag gyakorlati megvalósításában. Az oktatási kurzusok célközönségét az üzemeltetők és önkormányzatok képezik. Az alábbi kérdőív kitöltésével segítse elő a tanfolyamok előkészítését! A kitöltött kérdőív visszajuttatható: Postai úton a BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. címre elküldve, Faxon vagy en: (06) , On-line kitölthető a honlapon a jobb felső sarokban a magyar nyelv beállítása után a KÉRDŐÍV menüpontot kiválasztva. 1) A klímaváltozás jelensége és várható következményei már több mint egy évtizede megjelentek a tudományos folyóiratok mellett a napilapokban és a rádióban, televízióban. Követte, követi az ezzel kapcsolatos új tudományos eredményeket, vagy csak a napilapok, rádió/televízió ismeretterjesztő híreit figyeli, esetleg mint Öntől távolálló, érdektelen folyamatot, nem olvassa/hallgatja/nézi az ilyen témájú tájékoztatásokat? 2) Hogyan tudja, Magyarországon már napjainkban is észlelhetők a klímaváltozás hatásai, jelentős klímaváltozási hatások legfeljebb 2050 környékére várhatók, jelentős klímaváltozási hatások legfeljebb 2100 környékére várhatók? 3) Hogyan tudja, a folyamatosan fejlesztett regionális léptékű klímamodellek napjainkban milyen térbeli felbontással képesek a klímaparaméterek várható alakulását előre jelezni: 500 km 2 -es, 250 km 2 -es, 100 km 2 -es? 4) Hogyan tudja, a klíma változásának következményeként, Magyarországon nyáron egyre forróbb (magasabb napi középhőmérsékletű) napok várhatók, nyáron egyre gyakrabban és hosszabban fordulnak elő forró napok, egyre növekvő hevességű (felhőszakadás szerű) esők fognak kialakulni, egyre gyakrabban fordulnak elő heves csapadékok

22 egyre nagyobb sebességű szélviharok jelentkezésével kell számolni, a viharos szelek egyre gyakrabban fordulnak elő? (Több választ is megjelölhet!!) 5) Hallott róla, hogy a között időszakban 1100 Mrd Ft fejlesztési forrással rendelkező Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), prioritásai között a 2. helyen szerepel (2. Települési környezet védelme) a klímadaptáció, a változó klímához való alkalmazkodási képesség megteremtése? Igen - Nem 6) Hogyan tudja, van az Ön városának/településének klímaadaptációs terve? Igen - Nem 7) Hogyan tudja, van az Ön városának/településének klímaadaptációs programja? Igen - Nem 8) Hogyan tudja, előirányozták az Ön városában/településén a klímaadaptációs program kidolgozását? Igen - Nem 9) Ha települése meghatározó arányban egyesített rendszerű csatornahálózattal rendelkezik, százalékosan milyen mértékűnek becsli a csapadékvízhez kapcsolódó energiaköltségeket az elvezetés és a tisztítás területén? 10% - 20% - 30% - hogyan tudja, a klímaváltozás ezt a kedvezőtlen hatást: növelni fogja - csökkenti - nincs rá hatással 10) Ha települése elválasztott rendszerű csatornahálózattal rendelkezik a) a szennyvíztisztító telep hidraulikai terhelésének legnagyobb növekedése csapadék idején % - több, %, nincs ilyen következmény b) hány százalékra becsüli az idegen vizek (infiltrációs víz és illegális csapadékvíz együttesen) arányát a szennyvíztisztító telep éves hidraulikai terhelésében?.. c) a csapadékvíz elvezető rendszer kapacitáshiánya miatt elöntések/kiöntések: sohasem fordulnak elő - éves rendszerességgel - évente többször előfordulnak 11) Szívesen részt venne egy ingyenes, a klímaadaptációnak a változó csapadékviszonyokhoz való alkalmazkodási területét (a műszaki, technikai lehetőségeit) ismertető rövid, néhány napos tanfolyamon? Igen - Nem 12) Vezetőként hajlandó lenne beosztottját/beosztottjait kijelölni egy ingyenes, a klímaadaptációnak a változó csapadékviszonyokhoz való alkalmazkodási területét (a műszaki, technikai lehetőségeit) ismertető rövid, 1-2 napos tanfolyamra? Igen - Nem A kitöltő adatai (nem kötelező megadni): Név: Cég/Önkormányzat: Elérhetőség ( , telefon): BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

Szakkollégiumi helyzetkép felmérése

Szakkollégiumi helyzetkép felmérése Szakkollégiumi helyzetkép felmérése Vezetői összefoglaló Összeállította: ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából, a Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Világ Nyelv Program. Pályázati felhívás és útmutató

Világ Nyelv Program. Pályázati felhívás és útmutató Világ Nyelv Program Pályázati felhívás és útmutató 2005 Bevezető... 3 Általános tudnivalók... 4 1. Forrás támogatás a tanulóközpontok fenntartására... 11 2. Előre fuss: A nyelvoktatás terén hátrányt szenvedő

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Vízhasználatok gazdasági elemzése

Vízhasználatok gazdasági elemzése ÖKO Zrt. vezette Konzorcium Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése című KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint részvízgyűjtőkre, továbbá ezek alapján az országos

Részletesebben

D3.6 MÓDSZERTANI ÉS ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSRŐL

D3.6 MÓDSZERTANI ÉS ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSRŐL WP3 Társadalmi-gazdasági folyamatok modellezése 2050-ig D3.6 MÓDSZERTANI ÉS ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSRŐL MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani

Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 2011/75 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 75. szám 2011. november 14. A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 A tartalomból 1 Összefoglaló 1 Energiaellátás

Részletesebben

Részvételi felhívás az "LK-Székház vagyonvédelmi rendszercsere (KBE/108/2015)" tárgyú eljárásban

Részvételi felhívás az LK-Székház vagyonvédelmi rendszercsere (KBE/108/2015) tárgyú eljárásban Részvételi felhívás az "LK-Székház vagyonvédelmi rendszercsere (KBE/108/2015)" tárgyú eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA (2014-2023) ÉS PROGRAM (2014-2017) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA (2014-2023) ÉS PROGRAM (2014-2017) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT, SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSI ÉS -ELHELYEZÉSI PROJEKTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÉSZÍTÉS (KEOP-7.9.0/12-2013-00 09) SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12. 1. Adatfelvétel módja és ideje...

Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12. 1. Adatfelvétel módja és ideje... Szolnoki Főiskola Személyes kutatás a 2007 2009-ben végzett hallgatók körében 2011. Tartalomjegyzék I. A POPULÁCIÓ ÉS A MINTA SAJÁTOSSÁGAI... 4 II. AZ ADATFELVÉTEL MÓDSZERTANA...12 1. Adatfelvétel módja

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Református Pedagógiai Intézet OM 102246

Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Budapest-Debrecen-Miskolc-Nagykőrös Tárgy: Egyházi ének jelentés Iktatószám:31.21-0075 /2016. Ügyintéző: Dr. Jakab-Szászi Andrea Összefoglaló a hit- és erkölcstan

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/3. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: TEE - Az egri vár és erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztése ÉMOP-2.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosítása. Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata

A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata Baranyai Nóra Varjú Viktor Bevezetés Bár Svante Arrhenius már a 19. század végén megfogalmazta, hogy a levegőbe kerülő szén-dioxid

Részletesebben

A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata

A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata A lakosság klímaváltozással kapcsolatos attitűdjének empirikus vizsgálata Baranyai Nóra Varjú Viktor Bevezetés Bár Svante Arrhenius már a 19. század végén megfogalmazta, hogy a levegőbe kerülő szén-dioxid

Részletesebben

Europass a magyar szakképzésben

Europass a magyar szakképzésben Europass a magyar szakképzésben Cím: Nemzeti Europass Központ 1134 Budapest,Váci út 37. Telefon: 477-3137 Fax: 477-3111 E-mail: info@europass.hu Honlap: www.europass.hu Igazgató: Kerekes Gábor 1 1. Az

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 Eljárást megindító hirdetmény-vállalkozási szerződés alapján a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosítószámú, A Cikói Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel tárgyú Projekt keretében,

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Budapest, Gyáli út 2-6. 2. közbeszerzési rész: Ajánlatkérő székhelye 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Budapest, Gyáli út 2-6. 2. közbeszerzési rész: Ajánlatkérő székhelye 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Attitűd- és Időmérleg vizsgálat, módszertani kidolgozás, adatgyűjtés, elemzés a TÁMOP 6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program kiemelt projektben Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/8 Beszerzés

Részletesebben

A NEMZETI EUROPASS KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA

A NEMZETI EUROPASS KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA A NEMZETI EUROPASS KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA Cím: Nemzeti Europass Központ 1134 Budapest,Váci út 37. Telefon: 06 1-477-3137 Fax: 06 1-477-3111 E-mail: info@europass.hu Honlap: www.europass.hu Igazgató: Kerekes

Részletesebben

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében Kutatási összefoglaló Készült a Védőnők továbbképzése és ismeretterjesztő kampánya az apák gyermekgondozási feladatainak

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

A projektek megvalósítására minimum 9 hónap, de maximum 15 hónap áll rendelkezésre.

A projektek megvalósítására minimum 9 hónap, de maximum 15 hónap áll rendelkezésre. portfólió Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 A pályázat célja A pályázat elsődleges célja, hogy a fiatalok számára közvetlen módón munkahelyet teremtsen, valamint az iskolai rendszerű

Részletesebben

Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020

Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020 Várpalota Város Települési Környezetvédelmi Program 2015-2020 Program kötet Készítette: Kóti István okl. építőmérnök, vízépítő Mátyás László okl. gépészmérnök (MMK-1161/2013) környezetvédelmi szakértő

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k.

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k. Tisztelt Lakosság! Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gyömrő Város 46 hrsz-ú területére vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat részleges módosítását a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

Részletesebben

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA Eszközcsomag a vállalati igények, a szakképzési kínálat és az emberi tőke kapacitásainak hatékony összehangolására Adaptáljuk! OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, 2016. április 15.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, 2016. április 15. Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-2.1.3-15 kódszámú, Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések csapadékvíz visszatartó, megtartó fejlesztések támogatása című felhívásra Ózd,

Részletesebben

Utolsó módosítás: 2013. június 18.

Utolsó módosítás: 2013. június 18. Utolsó módosítás: 2013. június 18. 2. oldal Tartalomjegyzék Szerződő felek...3 Szolgáltató...3 Felhasználó... 3 Szerződés tárgya...3 Szolgáltatás igénybevételének módja, díjai...3 Előfizetői csomagok...5

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Helyzetelemzés a közigazgatás elérhetőségéről, a közigazgatási ügymenetről és a közigazgatás működését támogató egyes folyamatokról E dokumentum

Részletesebben

HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62778-2013:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű és hozzá tartozó berendezések javítása és karbantartása 2013/S 039-062778 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

FIZETÉSEMELÉS 2013. Készítette: Dara Péter és Kertész Ferenc

FIZETÉSEMELÉS 2013. Készítette: Dara Péter és Kertész Ferenc FIZETÉSEMELÉS 2013 A DEVISE Hungary és a Simconsult együttműködésében készült országos kutatás összefoglaló tanulmánya Az elemzés 386 magyarországi munkáltató adataira épül Készítette: Dara Péter és Kertész

Részletesebben

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja

Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja Iratarchiválás 2006 jeligével, nemzeti, hirdetmény közzétételével indított gyorsított tárgyalásos eljárás dokumentációja I. Részvételi felhívás II. A részvételre jelentkezés strukturája, tartalma III.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1 Lifelearning.hu - ÁSZF - 2016. Lifelearning.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem

Részletesebben

Új Lendület KKV Program www.ujlendulet.hu Általános Szerződési Feltételek ÁSZF 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI 2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

Új Lendület KKV Program www.ujlendulet.hu Általános Szerződési Feltételek ÁSZF 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI 2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Új Lendület KKV Program www.ujlendulet.hu Általános Szerződési Feltételek ÁSZF 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI Szolgáltató neve: Legjobb vagyok Tehetségmentoráló Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

jelentése Geoview Systems Kft. környezeti információs Geoview Systems KTE 0.2 ver.

jelentése Geoview Systems Kft. környezeti információs Geoview Systems KTE 0.2 ver. Geoview Systems Kft. környezeti információs jelentése Geoview Systems KTE 0.2 ver. 2012 [Geoview Systems Kft.] [1021 Budapest, Völgy utca 5/a.] [+36 1 240 7450] [[+36 1 240 7454] [Az vállalatok működésük

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

Postai. Ország: H Budapest. Telefon: 06-1-253-33-05 Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata PMH Címzett: Dr. Lakatos István irodavezető E-mail:

Postai. Ország: H Budapest. Telefon: 06-1-253-33-05 Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata PMH Címzett: Dr. Lakatos István irodavezető E-mail: 12. melléklet a /2006. ( ) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Diplomás pályakezdők várható foglalkoztatása és bérezése a versenyszektorban. 3000 magyarországi cég körében végzett felmérés elemzése gyorsjelentés

Diplomás pályakezdők várható foglalkoztatása és bérezése a versenyszektorban. 3000 magyarországi cég körében végzett felmérés elemzése gyorsjelentés Diplomás pályakezdők várható foglalkoztatása és bérezése a versenyszektorban 3000 magyarországi cég körében végzett felmérés elemzése gyorsjelentés Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet olyan

Részletesebben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben

Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Pétfürdői belterületi utak építése, felújítása 2012-ben Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/106 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

A területi vízgazdálkodási rendszerek mûködésének közgazdasági szempontú. program eredményeinek felhasználásával. 2013. november

A területi vízgazdálkodási rendszerek mûködésének közgazdasági szempontú. program eredményeinek felhasználásával. 2013. november Grant Agreement no. 265212 FP7 Environment (Including Climate Change) A területi vízgazdálkodási rendszerek mûködésének közgazdasági szempontú átgondolása az EPI-WATER kutatási program eredményeinek felhasználásával

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA: Villamos energia beszerzése a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. részére Ajánlatkérő neve: Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Ajánlatkérő címe: 1065 Budapest, Nagymező

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI MUNKÁLTATÓK ÉS SZAKEMBEREK KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE

SZÁLLODAIPARI MUNKÁLTATÓK ÉS SZAKEMBEREK KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE SZÁLLODAIPARI MUNKÁLTATÓK ÉS SZAKEMBEREK KÉRDŐÍVÉNEK ELEMZÉSE 2013. 1/10 1. BEVEZETÉS A SECOND CHANCE IN HOSPITALITY - Második esély a szállodaiparban című projekt a lehetséges képzéseinek népszerűsítése

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv Érvényességi terület: Jelen kézikönyvben megfogalmazottakat alkalmazni kell a Szentannai Sámuel Gimnázium,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.558/18/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

- Kutatási beszámoló. A kutatásra a TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0003 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai Szociális Alap támogatta

- Kutatási beszámoló. A kutatásra a TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0003 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai Szociális Alap támogatta A közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémák Fejér megyében - Kutatási beszámoló A kutatásra a TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0003 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai

Részletesebben

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV 2003. szeptember 16. Tervezet! Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központ TARTALOM TARTALOM... 2 1. PREAMBULUM... 4 1.1. A stratégiaalkotás célja... 4

Részletesebben

Gerölyné Kölkedi Éva Marianna Ilauszki Judit Gálné Nagy Erika Szilasy Melinda

Gerölyné Kölkedi Éva Marianna Ilauszki Judit Gálné Nagy Erika Szilasy Melinda Gerölyné Kölkedi Éva Marianna Ilauszki Judit Gálné Nagy Erika Szilasy Melinda könyvtáros, iskolai könyvtári szakértő, Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely

Részletesebben

A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MUNKATERVE

A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MUNKATERVE K Ö N Y V T Á R E L L Á T Á S I S Z O L G Á L TAT Ó R E N D S Z E R A VAS MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS MUNKATERVE 2016 Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Szombathely MUNKATERV A BERZSENYI

Részletesebben

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás

István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás István I-II aknai meddőhányó kiegészítő tájrendezése - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KREANOD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 2-TŐL HATÁLYOS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KREANOD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2014. ÁPRILIS 2-TŐL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KREANOD KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HATÁLYOS 2014. ÁPRILIS 2-TŐL TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás

Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

A NYERJEN MOBILAPPLIKÁCIÓNKKAL ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A NYERJEN MOBILAPPLIKÁCIÓNKKAL ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A NYERJEN MOBILAPPLIKÁCIÓNKKAL ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Szervező, Lebonyolító, háttér A nyereményjáték ( Játék ) szervezője az Budapest Taxi Kft.(székhely: 1097 Budapest,

Részletesebben

A kerti-butor.hu elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója

A kerti-butor.hu elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója A kerti-butor.hu elektronikus termékrendelési weboldalának Általános Szerződési Feltételei / Vásárlói Tájékoztatója Verziószám: 1.0; Érvényes 2016. január 01-től Tartalomjegyzék: 1. Bevezető 2. Általános

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11-3/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP KAPOSVÁR

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában Készült: Budapest, 2014. április 10. Elfogadta: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Felügyelőbizottsága

Részletesebben

Statisztikai Módszertani Füzetek, 51. A munkaerő-piaci politikák (LMP) adatbázisa (módszertan)

Statisztikai Módszertani Füzetek, 51. A munkaerő-piaci politikák (LMP) adatbázisa (módszertan) Statisztikai Módszertani Füzetek, 51 A munkaerő-piaci politikák (LMP) adatbázisa (módszertan) Budapest, 2009 Központi Statisztikai Hivatal ISSN: 0291 0554 ISBN: 978 963 235 0237 4 (on-line) 978 963 235

Részletesebben

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán

Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán Új bölcsőde létrehozása Hajdúhadházán Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/40 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Tanárképző Központ: lehetőség és adottság

Tanárképző Központ: lehetőség és adottság TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0011 Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása Közép-dunántúli régióban Tanárképző Központ: lehetőség és adottság A Pannon Egyetem és a Dunaújvárosi Főiskola tanárképző

Részletesebben

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény

Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény Informatikai képzése vállalkozási szerződés keretében - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/37 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Szakképzési valamint 18

Szakképzési valamint 18 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL H A GINOP-6.1.1-15 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése kiemelt projekt megvalósítás sára létrejött konzorcium A GINOP-6.1.1-15 Alacsony

Részletesebben

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése

II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Oktatásszervezési ajánlat és együttműködési feltételek

Oktatásszervezési ajánlat és együttműködési feltételek Oktatásszervezési ajánlat és együttműködési feltételek Oktatási intézmények részére 2011. február 7. Mi az a melyiksuli.hu? az első online oktatásszervező és -közvetítő rendszer Iskolarendszeren kívüli

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Stabilitás és növekedés Feladatok és kihívások

Stabilitás és növekedés Feladatok és kihívások Stabilitás és növekedés Feladatok és kihívások A Magyar Bankszövetség tájékoztatását és kérését továbbítjuk, miszerint a kétszintű bankrendszer fennállásának 25 éves évfordulója alkalmából nemzetközi bank

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás

I. Fejezet. Eljárást megindító felhívás a Z-155/2014. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete I. Fejezet Eljárást megindító felhívás az Abony Város Önkormányzata részére a Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014.

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következő

A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következő Ügyszám: FVO- 1735- (2010) Ügyintéző: Úz Györgyné vezető főtanácsos Telefon: 06-1-459-7738 Telefax: 06-1-459-7739 E-mail: uza@eh.gov.hu HATÁROZAT SZÁMA: 694/2010. Tárgy: E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A PACSAI KISTÉRSÉGBEN 2011-BEN. Szakmai beszámoló

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A PACSAI KISTÉRSÉGBEN 2011-BEN. Szakmai beszámoló A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A PACSAI KISTÉRSÉGBEN 2011-BEN Szakmai beszámoló A SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZET: Deák Ferenc Megyei Könyvtár Igazgató: Kiss Gábor Cím: 8900

Részletesebben

A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK KONZULTÁCIÓS ANYAGA

A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK KONZULTÁCIÓS ANYAGA A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK KONZULTÁCIÓS ANYAGA Az Előzetes tájékozódási kötelezettség; A megbízás ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtása; Érdek-összeütközés, összeférhetetlenség, ösztönzés

Részletesebben

Technikai és szervezési feltételek. Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése projekt rendezvényeivel kapcsolatos elvárások

Technikai és szervezési feltételek. Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése projekt rendezvényeivel kapcsolatos elvárások Technikai és szervezési feltételek Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése projekt rendezvényeivel kapcsolatos elvárások A várt ajánlat tartalmára vonatkozó egyéb kikötések, melyeket az Ajánlattevő az

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 65982/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Együttműködés fejlesztése és változáskezelés tréningek vezetők és szakértők részére és vezetésértékelés tárgyú pályáztatáshoz 1. Ajánlatkérő neve,

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Betekinthető! Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete E-Educatio Információtechnológia Zrt.

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Betekinthető! Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete E-Educatio Információtechnológia Zrt. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/97/2013. Iktatószám: Vj/97-129/2013. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél

Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Készítették: Szerkesztette: A tanulmány megállapításai csak a forrás megjelölésével idézhetők!

Készítették: Szerkesztette: A tanulmány megállapításai csak a forrás megjelölésével idézhetők! GKI Gazdaságkutató Zrt. A vagyonosodási vizsgálatok társadalmi-gazdasági hatásai Kutatási összefoglaló a Gazdasági Versenyképességi Kerekasztal részére (Vitára szolgáló munkaanyag) Budapest, 2007. október

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a (továbbiakban ELADÓ) (Székhelye: 1133. Budapest,.; Adószáma: 14430589-2-41; Cégjegyzékszám: 01-09-903508) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

MUNKATERV A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A SOMOGYI KÁROLY VÁROSI ÉS MEGYEI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2014 AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: SZEGED AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: PALÁNKAINÉ SEBŐK ZSUZSANNA

Részletesebben

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A ZALASZENTGRÓTI KISTÉRSÉGBEN 2010-BEN. Szakmai beszámoló

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A ZALASZENTGRÓTI KISTÉRSÉGBEN 2010-BEN. Szakmai beszámoló A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSAI A ZALASZENTGRÓTI KISTÉRSÉGBEN 2010-BEN Szakmai beszámoló A SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZET: Deák Ferenc Megyei Könyvtár Igazgató: Kiss Gábor Cím:

Részletesebben

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi beszámolója

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi beszámolója S a v a r i a T I S Z K S z a k k é p z é s - s z e r v e z é s i K i e m e l k e d ő e n K ö z h a s z n ú N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e l ő s s é g ű T á r s a s á g 9 7 0 0 S z o m b a

Részletesebben

HU-Öcsöd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2012/S 90-147972. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Öcsöd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2012/S 90-147972. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/19 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147972-2012:text:hu:html HU-Öcsöd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2012/S 90-147972 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben