Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-07-06 Záró dátum: 2010-01-03. Tényleges kezdet dátuma: 2008-06-02 Várható befejezés dátuma: 2010-11-30"

Átírás

1 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: Szénássy János Telefon, fax: +36 (20) ,+36 (33) ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL! A Bársonyosi Önkormányzat június 27.-én aláírta a Támogatási Szerződést, mely július 03.-án a Közremûködő Szervezet (KSZ) általi aláírással lépett hatályba. A projekt-előkészítési szakaszt a Támogatási Szerződés mellékletét képező útvonaltervnek megfelelően a projektszervezet felállításával kezdtük meg. A projektszervezet tagjainak megbízása végett pályázatot írtunk ki. Minden funkció betöltésére 3 ajánlatot kértünk be. A legkedvezőbb ajánlatok alapján választottuk ki a projektmenedzser PM, PR-menedzser, Közbeszerzési tanácsadó KT, Tervező TV, RMT készítő, funkcióit, betöltő szervezeteket. A megbízottak és az Önkormányzat Megbízási szerződést kötöttek, melyben rögzítették a megbízási feladatokat, határidőket, stb. A projektmenedzseri feladatok elvégzésére az MBCT. Bt szervezetét választottuk, mert ők adták a legkedvezőbb árajánlatot ( Ft.), és június 20.-án létre jött a Megbízási szerződés az önkormányzat és a szervezet között. A PR szervezet kiválasztása, melynek tevékenysége a kommunikációs feladatok elvégzésére vonatkozik, is megtörtént. Az útvonalterv alapján Ft. + Áfa volt előirányzott, és a Bakony- MVSZ Kft.-ét választottuk, mert ők adták a legkedvezőbb árajánlatot, és június 20.-án aláírtuk a Megbízási szerződést az önkormányzat és a szervezet között. A tervezői feladatok ellátására, mely magába foglalja a tervdokumentáció elkészítését és engedélyeztetését, az útvonalterv alapján Ft. + Áfa volt előirányozva, így a Pannon Connenction Bt szervezetét választottuk, mert ők adták a legmegfelelőbb árajánlatot, és június 20.-án létre jött a Megbízási szerződés. Az RMT elkészítésére az Opus Team Kft. adta a legkedvezőbb árajánlatot, mely megfelelt az útvonalterv alapján előirányzott Ft. + Áfa összegnek, és június 20.-án létre jött a Megbízási szerződés az önkormányzat és a szervezet között. A közbeszerzési és beszerzési dokumentációk összeállítására a Pro-vital Kft. adta a legmegfelelőbb árajánlatot, azaz Ft. + Áfa-t, mely megfelelt az útvonalterv szerinti előirányzott összegnek, és augusztus 25.-én aláírtuk a Megbízási szerződés. Elkészült a Köztes Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, melyet án beadtunk a Közremûködő Szervezet részére elbírálásra. A közremûködő Szervezet én az RMT továbbtervezésre alkalmasnak találta. A tulajdonviszonyok rendezése megtörtént, Bakonyszombathely nyilatkozata gesztori megállapodás keretében, melyet Együttmûködési megállapodás keretében bővítettek. A szolgalmi jogok rendezése elkezdődött, szolgalmi megállapodások begyûjtése a lakosságtól, és a Közmûegyeztetések jelenleg még folyamatban vannak, de előreláthatólag ig befejeződnek. Az érvényes útvonalterv alapján ig elkészülnek a vízjogi létesítési engedélytervek, így én beadhatjuk a terveket engedélyeztetésre. Előreláthatólag ig az Önkormányzat Vízjogi létesítési engedélyt kap. Ezt követően, az útvonalterv szerint én beadhatjuk a II. fordulós pályázati dokumentációt január 15.-én beadtuk az 1. számú Projekt Előrehaladási Jelentést, melyet a KSZ április 21-én elfogadott július 17.-én beadtuk a 2. számú Projekt Előrehaladási Jelentést, melyet a KSZ augusztus 10-én hiánypótlás céljából visszaküldött. A PEJ-t a hiánypótlási levél alapján átdolgoztuk, és augusztus 30-án 1/29

2 újra beadtuk án a KSZ elutasította, és 15 napos határidőt adott az átdolgozására. KSZ elfogadta a PEJ-t. Az 2. számú PEJ beadását megelőzően és azt követően a következő események történtek: A 1. számú módosított TSZ mellékletét képező útvonaltervben az RMT beadásának határideje a volt. Erre az időpontra beadtuk az RMT-ét. A köztes RMT-t én a KSZ elutasította, és 30 napos határidőt adott a köztes RMT átdolgozására. Az köztes RMT beadásának, és jóváhagyásának határideje ezzel módosult. A köztes RMT jóváhagyásának határidejére épül a Vízjogi Engedélyes tervek elkészítése, a Vízjogi Létesítési Engedély kiadásának eljárása, és a II. fordulós pályázati dokumentáció, beadásának, határideje. Időközben, től hatályba lépett, a 314/2005 Korm. Rendelet módosítása, amely szerint Környezeti Hatásvizsgálatot kell kidolgozni a vízjogi létesítési engedélyeztetési eljáráshoz. Ez a projekt előkészítési szakaszát több mint 3 hónappal meghosszabbítja, és ezért az előkészítési munkák befejezési időpontjainak módosítására volt szükség. Az előkészítési munkák befejezési időpontjától függ néhány PR feladat elvégzése, dokumentálása (pl. internetes honlap mûködtetése, nyomtatott tájékoztatók, hirdetmények elhelyezése, lakossági fórum szervezése, stb.). Fenti okok és az útvonalterv áttekintése után, Támogatási Szerződésmódosítást kezdeményeztünk. A 2. számú Támogatási Szerződés-módosítási kérelmünket a KSZ elfogadta, és október 20-án a aláírta a Szerződést, mely október 28-én lépett hatályba a Kedvezményezett általi aláírással. A TSZ módosításával az útvonalterv néhány feladatainak a határideje is megváltozott, így a Köztes RMT beadásának határideje. Elkészült a Köztes Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, melyet án beadtunk a Közremûködő Szervezet részére, elbírálásra. A közremûködő Szervezet én az RMT-t továbbtervezésre alkalmasnak találta. Az RMT végleges, aktualizálását a II. fordulós pályázati dokumentáció beadásáig kell végrehajtanunk ( ). Elkészültek a Közbeszerzési Tenderdokumentációk. A szolgalmi jogok rendezése elkezdődött, szolgalmi megállapodások begyûjtése a lakosságtól jelenleg folyamatban van. A Közmûegyeztetések nagyon nehézkesen folynak. Az egyeztetések alapján lehet véglegesíteni a csatornahálózat nyomvonalát. A Szolgalmi Megállapodások az engedélyes tervek mellékletét képezik. A tervek elkészítési határideje Ezt a határidőt megelőzve a Szolgalmi megállapodások beszerzése rendezett lesz, hogy a csatorna nyomvonalát véglegesíteni lehessen. Ezt követően én beadhatjuk a terveket engedélyeztetésre. Előreláthatólag ig az Önkormányzat Vízjogi létesítési engedélyt kap. Ezt követően, az útvonalterv szerint én beadhatjuk a II. fordulós pályázati dokumentációt. Miután a PM, RMT készítő és Közbeszerzési tanácsadó cégek benyújtották a számlájukat az elvégzett feladatokkal kapcsolatban, és az Önkormányzat rendezte a 15% önrész és Áfa kifizetését. Kifizetési Kérelmeket nyújtottunk be KSZ felé: 4. számú Kifizetési Kérelem a PM feladatok ellátásával kapcsolatban. (az igényelt támogatás Ft, októberében kifizetésre került) 5. számú Kifizetési Kérelem a PM feladatok ellátásával kapcsolatban. (az igényelt támogatás Ft, decemberében kifizetésre került) 6. számú Kifizetési Kérelem a Köztes RMT/CBA elkészítésével kapcsolatban. (az igényelt támogatás Ft, decemberében kifizetésre került 7. számú Kifizetési Kérelem a Közbeszerzési Tenderdokumentáció elkészítésével kapcsolatban. (az igényelt támogatás Ft, decemberében kifizetésre került) Az Önkormányzatnál kihelyezett hirdetőtáblát-ahol minden lakos megtekintheti a projekt menetétfolyamatosan frissítjük én falufórumot rendeztünk, melynek feljegyzéseit mellékeljük a jelentéshez. Folyamatosan üzemeltetjük az internetes honlapot ( hogy a lakosság folyamatosan értesüljön a projekt előrehaladásáról. A honlap legutóbbi frissítése Jelenleg folyamatban van az EE terv elkészítése, és a Környezetvédelmi program átdolgozása. A kötelezően megadandó, éves Horizontális adatszolgáltatás a KSZ részére én megtörtént. Az NFÜ megbízta a kistérségi koordinátort, hogy tanácsadói látogatás keretében felmérést végezzen a projekt tényleges előrehaladásáról. A látogatás július 21.-én megtörtént, az emlékeztetőt csatoljuk a jelentéshez. 2/29

3 3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT! 3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE Ütemezés Összesen I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. Összesen 0 3/29

4 4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT A JELENTÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ IDŐSZAKBAN! Projekt menedzsment költségei - Közbeszerzési tanácsadó díja Projekt menedzsment költségei - Igénybevett projektmenedzsme nt szolgáltatás - PIU szervezet/tagok kiválasztása - Kommunikációs tev. elvégzése - Projektmendzsmen t szervezet kiválasztása - Beszerzés A projekt tevékenységeinek ütemezése A megvalósítás záró dátuma I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV /29

5 - PR tev. elvégzőjének kivál. - Beszerzés - Közbeszerzési szakértő kiválasztása - Beszerzés - RMT elkészítőjének kiválasztása - Beszerzés - Tervező kiválasztása (Vízjogi lét-i eng.terv) - Beszerzés - RMT tanulmánytervezet /CBA elkészítése - Tulajdonviszonyok rendezése /29

6 - Tervezés (Vízjogi lét.eng.terv elkészítése) - Engedélyeztetés - Elvi vízjogi eng. megszerzése - Engedélyeztetés - Elvi vízjogi eng. meghosszabbítása - Vízjogi lét. eng. kiadásának eljárása - Szolgalmi jogok rendezése - Egyéb terület előkészítő munka - Pályázati dokumentáció összeállítása /29

7 - Pályázati dokumentáció benyújtása - FIDIC mérnök kiv. irányuló tenderdok. elkészítése (megvalósításra) - könyvvizsgáló kiv. irányuló tenderdok. elkészítése (megvalósításra) - Kivitelező kiv. irányuló tenderdok. elkészítése (megvalósításra) - Proejktmenedzsme nt kiv. irányuló tenderdok. elkészítése (megvalósításra) - PR tevékenység elvégzését segítő szervezet kiv /29

8 irányuló tenderdok. elkészítése (megvalósításra) - Zárójelentés elkészítése MEGJEGYZÉS A táblázat ütemezését a 2.számú TSZ módosítás mellékletét képezõ útvonaltervben meghatározott határidõk alapján töltöttük.ki. 8/29

9 4.1 Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására tett, tervezett lépéseket! Tevékenyég száma, és megnevezése Eltérés oka /megtett lépések Projekt elõkészítés - Szolgalmi jogok rendezése A Szolgalmi jogok rendezését az érvényes 2, számú TSZ módosítás mellékletét képező útvonalterv szerint i határidőre vállaltuk. A Szolgalmi Megállapodások beszerzése a lakosok részéről nagyrészt teljesült. A Közmûegyeztetések nagyon nehézkesen folynak. Az egyeztetések alapján lehet véglegesíteni a csatornahálózat nyomvonalát. A Szolgalmi Megállapodások az engedélyes tervek mellékletét képezik. A tervek elkészítési határideje Ezt a határidőt megelőzve a Szolgalmi megállapodások beszerzése rendezett lesz, hogy a csatorna nyomvonalát véglegesíteni lehessen. 9/29

10 5. Kérjük, ismertesse röviden a projekt támogatási szerződésben vállalt számszerűsíthető eredményeit (indikátorait)! Monitoring mutató megnevezése Mutató mérték egysége Kiinduló érték A jelentésté telt megelőző időszak kumulált értéke A A jelentésté teli időszakra vonatkozó értéke jelentésté teli időszakig számított kumulált értéke Szerződésben vállalt célérték (adott évre) MEGJEGYZÉS A Projekt végrehajtása során az alábbi eredményindikátorokat vállaltuk: A projektterület településein szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek száma: db/1 év A projektterület településein szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek aránya: %/1 év Bekötési arány a projekt keretében megépült szennyvízcsatorna hálózaton: %/1év A projektterület településein egyedi szennyvízkezeléssel ellátott lakóegységek száma: 0 db A projektterület településein egyedi szennyvízkezeléssel ellátott lakóegységek aránya: 0% A befogadóba kerülõ szennyvíz minõség paramétereinek célértéke (KOI, BOI, Össz.P, Össz. N, Ph) megfeleljen a Vízjogi Létesítési Engedélyben elõírt határértékeknek. Az eredményindikátorok pontos adatait a Végleges RMT fejezete fogja tartalmazni. 10/29

11 6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT! 6.1 TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE: 1.Tevékenység Projekt menedzsment költségei - Közbeszerzési tanácsadó díja Projekt menedzsment költségei - Igénybevett projektmenedzsment szolgáltatás Projekt elõkészítés - PIU szervezet/tagok kiválasztása Projekt elõkészítés - Kommunikációs tev. elvégzése Projekt elõkészítés - Projektmendzsment szervezet kiválasztása - Beszerzés Projekt elõkészítés - PR tev. elvégzõjének kivál. - Beszerzés 2.Közbeszerzés köteles? (igen/nem) Projekt elõkészítés - Közbeszerzési szakértõ kiválasztása - Beszerzés Projekt elõkészítés - RMT elkészítõjének kiválasztása - Beszerzés Projekt elõkészítés - Tervezõ kiválasztása (Vízjogi lét-i eng.terv) - Beszerzés Projekt elõkészítés - RMT tanulmánytervezet/cba elkészítése Projekt elõkészítés - Tulajdonviszonyok rendezése Projekt elõkészítés - Tervezés (Vízjogi lét.eng.terv elkészítése) Projekt elõkészítés - Engedélyeztetés - Elvi vízjogi eng. megszerzése Projekt elõkészítés - Engedélyeztetés - Elvi vízjogi eng. meghosszabbítása Projekt elõkészítés - Vízjogi lét. eng. kiadásának eljárása Projekt elõkészítés - Szolgalmi jogok rendezése Projekt elõkészítés - Egyéb terület elõkészítõ munka Projekt elõkészítés - Pályázati dokumentáció összeállítása Projekt elõkészítés - Pályázati dokumentáció benyújtása Projekt elõkészítés - FIDIC mérnök kiv. irányuló tenderdok. elkészítése (megvalósításra) Projekt elõkészítés - könyvvizsgáló kiv. irányuló tenderdok. elkészítése (megvalósításra) Projekt elõkészítés - Kivitelezõ kiv. irányuló tenderdok. elkészítése (megvalósításra) 3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért nem? A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá Projekt elõkészítés - Proejktmenedzsment 11/29

12 kiv. irányuló tenderdok. elkészítése (megvalósításra) Projekt elõkészítés - PR tevékenység elvégzését segítõ szervezet kiv. irányuló tenderdok. elkészítése (megvalósításra) Projekt elõkészítés - Zárójelentés elkészítése 12/29

13 6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN: 1.Tevékenység 2.Közbeszerzés tárgya 3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles? 4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma 5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/nem) 6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/nem) 7.Szerződé skötés (tervezett) dátuma 8.Szerződés összege 9.Szerződé 10.A sben vállalt teljesítési utolsó határidő teljesítési összhangba határidő n van a támogatási szerződés határidejév el? (igen/nem) 13/29

14 6.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS: 1.Tevékenység 2.Közbeszerzés tárgya 3.Szerződésmódosítás tartalma 4.Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/nem) 5.Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/nem) 6.Ha nem indult, miért nem? 14/29

15 7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG A tájékoztatás során használt publikációs eszközök A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg? I. Kommunikációs csomag II. Kommunikációs csomag III. Kommunikációs csomag IV. Kommunikációs csomag V. Kommunikációs csomag Célérték Előző jelentés A jelentés Határidő Igen érvényes érték (db) időpontjában készítésének érvényes érték időpontjában Valós "A" típusú hirdetőtábla "B" típusú hirdetőtábla Tájékoztatási tábla "C" típus Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) Televízió Rádió Internet Nyitórendezvény Zárórendezvény Egyéb rendezvény, konferencia Eredményt igazoló dokumentum újságcikkek, Ü5506 Sajtómegjelené sek elemzése -hirdetés, felhívás banner Jegyzőkönyv, fotók, jelenléti ív. - Fórumok Jegyzőkönyve, fotók, jelenléti ív 15/29

16 Sajtótájékoztató Sajtóközlemény Helyi lap 5 5 Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány Szórólapok 5 7 PR-film PR-video 5 5 Önálló internetes honlap i Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat) DM-levélkampány szórólap + levél 5 2 Telemarketing Közvélemyény-kutatás fotók 5 4 Reklámtárgy Egyéb: ( I. kommunikációs csomag ) Tájékozatási tevékenység bemutatása A tájékoztatási kötelezettségek nagy részét teljesítettük ill. folyamatosan teljesítjük. Belföldi tanulmányút keretében látogatást tettünk án a Bácsbokodi, és Gyulaj Zrt. szennyvíztisztító telepein. A látogatásról fotók készültek, melyeket csatoljuk a jelentéshez. Az internetes honlapot működtetjük, és folyamatosan frissítjük (a legutóbbi frissítése án megtörtént). Az Önkormányzatnál kihelyeztük a hirdetőtáblát, melyet a projekt státuszához kellő képpen frissítünk a lakosság tájékoztatása véget. Megtartottuk a falunapot, melyen színvonalas programokkal szórakoztatjuk a lakosságot, és többek között tájékoztattuk a lakosságot a projekt előrehaladásáról, és megválaszoltuk a lakosoknak a projekttel kapcsolatos kérdéseit. Újabb falufórumot tartottunk a lakosság részére én, melynek feljegyzéseit csatoljuk a jelentéshez feljegyzések 16/29

17 8. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA Terület megnevezése Kiegészítő információk Kiegészítő információk ek (férfiak és nők) közti ek (férfiak és nők) közti ek (férfiak és nők) közti Szempont megnevezése és száma 2Bedolgozóként foglalkoztatottak száma Fogyatékkal élő alkalmazottak száma 2Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt 5 évben (ill. a következő 5 évben) Részmunkaidős foglalkoztatottak száma Roma foglalkoztatottak száma Távmunkában foglalkoztatottak száma Továbbfoglalkoztatott nyugdíjasok száma Fogyatékkal élő alkalmazottak száma Roma foglalkoztatottak száma Távmunkában foglalkoztatottak száma Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) A szervezet felső és középvezetésében foglalkoztatottak száma Fogyatékkal élő alkalmazottak száma Nők száma a felső- és középvezetésben Nők száma a foglalkoztatottak közt Mértékegység Kiindulási érték A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő /29

18 ek (férfiak és nők) közti ek (férfiak és nők) közti Romák Romák Romák ek (férfiak és nők) közti K+F területen dolgozó nők száma Roma foglalkoztatottak száma Fogyatékkal élő alkalmazottak száma Középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező munkatársak szakmai továbbképzése az elmúlt/ elkövetkező 5 évben Roma foglalkoztatottak száma 50 évnél idősebb, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő) Pályakezdő, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő) Bedolgozóként foglalkoztatottak száma (fő) 50 évnél idősebb, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő) Pályakezdő, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő) Részmunkaidős foglalkoztatottak száma Továbbfoglalkoztatott nyugdíjasok száma (fő) 50 évnél idősebb, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő) fő fő fő fő fő fő Kiegészítő információk Nők száma - fő (benyújtáskor) ek (férfiak és nők) közti Romák Részmunkaidős foglalkoztatottak száma 50 évnél idősebb, határozatlan idejû munkaszerződés keretében fő 18/29

19 foglalkoztatottak száma (fő) Romák Romák ek (férfiak és nők) közti ek (férfiak és nők) közti Romák Pályakezdő, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő) Részmunkaidős foglalkoztatottak száma 50 évnél idősebb, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma 50 évnél idősebb, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma 50 évnél idősebb, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma Pályakezdő, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő) 50 évnél idősebb, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma fő fő fő fő fő A NEM SZÁMSZERÜSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI: A szervezet támogat esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, civil szervezeteket Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett kapcsolattartás Egészségvédelmi és kulturális programok szervezése, törvényben előírt kötelező mértéket meghaladó szociális juttatások biztosítása a dolgozóknak Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez A településen mûködik Bársonyosért közalapítvány,önkéntes Tûzoltó Egyesület, Község sportegyesület. Az Önkormányzat anyagilag támogatja, és biztosítja a szükséges eszközöket a mûködésükhöz. Az önkormányzat foglalkoztat EE munkatársat a Jegyző személyében. Feladatai felsorolását a munkaszerződése és munkaköri leírása tartalmazza. Igen. Készítése folyamatban, az elkészítés várható befejezése az útvonaltervben meghatározottak alapján. Az önkormányzat a GYES-en és GYED-en lévő munkatársait minden esetben a GYED és GYES letelte után továbbfoglalkoztatta, és biztosítja a folyamatos kapcsolattartást. Egészségmegőrző és megelőző előadások, védőnő és háziorvos bevonásával, rendszeres szervezése az önkormányzati dolgozók és lakosság részére. Az Önkormányzat rendszeresen szervez különböző kulturális programokat. Képviselő testületi határozat keretében döntést rögzítettünk, mely igény esetén munkaidő-kedvezményt biztosít munkatársainknak a továbbképzésükhöz. 19/29

20 ek (férfiak és nők) közti ek (férfiak és nők) közti ek (férfiak és nők) közti ek (férfiak és nők) közti ek (férfiak és nők) közti A törvényben meghatározottnál több szabadság biztosítása a dolgozóknak A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére A szervezet támogat esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, civil szervezeteket Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte Egészségvédelmi és kulturális programok szervezése, törvényben előírt kötelező mértéket meghaladó szociális juttatások biztosítása a dolgozóknak Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére A szervezet támogat esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, civil szervezeteket Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett kapcsolattartás Egészségvédelmi és kulturális programok Az önkormányzat az előírt szabadságon túl többletszabadságot biztosít a váratlan családi események, vizsgaidőszak idejére. Képviselő testületi határozat keretében döntést rögzítettünk, mely 1 nap többletszabadságot biztosít munkatársainknak. Ha megépül a szennyvízcsatorna, a lakosokra rótt díj jelentősen csökken (a jelenlegi elszállítási móddal szemben) így nem kényszerülnek törvényellenes módszert alkalmazni, és meg tudják fizetni a szolgáltatást. A településen mûködik Bársonyosért közalapítvány,önkéntes Tûzoltó Egyesület, Község sportegyesület. Az Önkormányzat anyagilag támogatja, és biztosítja a szükséges eszközöket a mûködésükhöz. Készítése folyamatban, az elkészítés várható befejezése az útvonaltervben meghatározottak alapján. Egészségmegőrző és megelőző előadások, védőnő és háziorvos bevonásával, rendszeres szervezése az önkormányzati dolgozók és lakosság részére. Az Önkormányzat rendszeresen szervez különböző kulturális programokat. Képviselő testületi határozat keretében döntést rögzítettünk, mely igény esetén munkaidő-kedvezményt biztosít munkatársainknak a továbbképzésükhöz. Ha megépül a szennyvízcsatorna, a lakosokra rótt díj jelentősen csökken (a jelenlegi elszállítási móddal szemben) így nem kényszerülnek törvényellenes módszert alkalmazni, és meg tudják fizetni a szolgáltatást. A településen mûködik Bársonyosért közalapítvány,önkéntes Tûzoltó Egyesület, Község sportegyesület. Az Önkormányzat anyagilag támogatja, és biztosítja a szükséges eszközöket a mûködésükhöz. Az önkormányzat foglalkoztat EE munkatársat a Jegyző személyében.feladatai felsorolását a munkaszerződése és munkaköri leírása tartalmazza. Készítése folyamatban, az elkészítés várható befejezése az útvonaltervben meghatározottak alapján. Az önkormányzat a GYES-en és GYED-en lévő munkatársait minden esetben a GYED és GYES letelte után továbbfoglalkoztatta, és biztosítja a folyamatos kapcsolattartást. Egészségmegőrző és megelőző előadások, védőnő és háziorvos bevonásával, rendszeres szervezése az 20/29

21 szervezése, törvényben előírt kötelező mértéket meghaladó szociális juttatások biztosítása a dolgozóknak önkormányzati dolgozók és lakosság részére. Az Önkormányzat rendszeresen szervez különböző kulturális programokat. ek (férfiak és nők) közti Romák Romák Romák Romák Romák Romák A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére A szervezet támogat esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, civil szervezeteket Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte Egészségvédelmi és kulturális programok szervezése, törvényben előírt kötelező mértéket meghaladó szociális juttatások biztosítása a dolgozóknak A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása Ha megépül a szennyvízcsatorna, a lakosokra rótt díj jelentősen csökken (a jelenlegi elszállítási móddal szemben) így nem kényszerülnek törvényellenes módszert alkalmazni, és meg tudják fizetni a szolgáltatást. A településen mûködik Bársonyosért közalapítvány,önkéntes Tûzoltó Egyesület, Község sportegyesület. Az Önkormányzat anyagilag támogatja, és biztosítja a szükséges eszközöket a mûködésükhöz. Készítése folyamatban, az elkészítés várható befejezése az útvonaltervben meghatározottak alapján. Egészségmegőrző és megelőző előadások, védőnő és háziorvos bevonásával, rendszeres szervezése az önkormányzati dolgozók és lakosság részére. Az Önkormányzat rendszeresen szervez különböző kulturális programokat. Ha megépül a szennyvízcsatorna, a lakosokra rótt díj jelentősen csökken (a jelenlegi elszállítási móddal szemben) így nem kényszerülnek törvényellenes módszert alkalmazni, és meg tudják fizetni a szolgáltatást. Az önkormányzat foglalkoztat EE munkatársat a Jegyző személyében. Feladatai felsorolását a munkaszerződése és munkaköri leírása tartalmazza. Az önkormányzat foglalkoztat EE munkatársat a Jegyző személyében. Feladatai felsorolását a munkaszerződése és munkaköri leírása tartalmazza. Az érintett célcsoport A településen mûködik a Bársonyosért közalapítvány. Az számára a fejlesztés Önkormányzat megállapodási szerződést kötött az eredményéhez való alapítvánnyal, és ennek keretében segíti a közalapítvány hozzáférést a fejlesztő vagy mûködését a tehetségek kibontakozása céljából. partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N) A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart (I/N) Munkaidő A véglegesített EE terv elfogadását követően az abban részletezett EE-programok és EE képzési program szerint - az önkormányzat EE képzések megtartását tervezi a döntéshozóinak, munkavállalóinak és a lakosság részére. Képviselő testületi határozat keretében döntést rögzítettünk, mely igény esetén munkaidő-kedvezményt 21/29

22 biztosít munkatársainknak a továbbképzésükhöz. Romák Romák ek (férfiak és nők) közti ek (férfiak és nők) közti ek (férfiak és nők) közti Romák A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart (I/N) A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van (I/N) Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart A véglegesített EE terv elfogadását követően az abban részletezett EE-programok és EE képzési program szerint - az önkormányzat EE képzések megtartását tervezi a döntéshozóinak, munkavállalóinak és a lakosság részére. Igen. A véglegesített EE terv elfogadását követően az abban részletezett EE-programok és EE képzési program szerint - az önkormányzat EE képzések megtartását tervezi a döntéshozóinak, munkavállalóinak és a lakosság részére. A véglegesített EE terv elfogadását követően az abban részletezett EE-programok és EE képzési program szerint - az önkormányzat EE képzések megtartását tervezi a döntéshozóinak, munkavállalóinak és a lakosság részére. Az érintett célcsoport A településen mûködik a Bársonyosért közalapítvány. Az számára a fejlesztés Önkormányzat megállapodási szerződést kötött az eredményéhez való alapítvánnyal, és ennek keretében segíti a közalapítvány hozzáférést a fejlesztő vagy mûködését a tehetségek kibontakozása céljából. partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart A projekt előkészítése során valamennyi munkahelyi közösségben előzetesen egyeztetésre került a projekt megvalósításának előkészítése. A munkahelyi közösségek egyhangúan támogatják a projekt megvalósulását. A véglegesített EE terv elfogadását követően az abban részletezett EE-programok és EE képzési program szerint - az önkormányzat EE képzések megtartását tervezi a döntéshozóinak, munkavállalóinak és a lakosság részére. A projekt előkészítése során valamennyi munkahelyi közösségben előzetesen egyeztetésre került a projekt megvalósításának előkészítése. A munkahelyi közösségek egyhangúan támogatják a projekt megvalósulását. A településen mûködik a Bársonyosért közalapítvány. Az Önkormányzat megállapodási szerződést kötött az alapítvánnyal, és ennek keretében segíti a közalapítvány mûködését a tehetségek kibontakozása céljából. A véglegesített EE terv elfogadását követően az abban részletezett EE-programok és EE képzési program szerint - az önkormányzat EE képzések megtartását tervezi a döntéshozóinak, munkavállalóinak és a lakosság részére. Az érintett célcsoport A településen mûködik a Bársonyosért közalapítvány. Az számára a fejlesztés Önkormányzat megállapodási szerződést kötött az eredményéhez való alapítvánnyal, és ennek keretében segíti a közalapítvány hozzáférést a fejlesztő vagy mûködését a tehetségek kibontakozása céljából. partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi 22/29

23 célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti Romák Romák Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart A projekt előkészítése során valamennyi munkahelyi közösségben előzetesen egyeztetésre került a projekt megvalósításának előkészítése. A munkahelyi közösségek egyhangúan támogatják a projekt megvalósulását. A véglegesített EE terv elfogadását követően az abban részletezett EE-programok és EE képzési program szerint - az önkormányzat EE képzések megtartását tervezi a döntéshozóinak, munkavállalóinak és a lakosság részére. Az érintett célcsoport A településen mûködik a Bársonyosért közalapítvány. Az számára a fejlesztés Önkormányzat megállapodási szerződést kötött az eredményéhez való alapítvánnyal, és ennek keretében segíti a közalapítvány hozzáférést a fejlesztő vagy mûködését a tehetségek kibontakozása céljából. partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti 23/29

24 9. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA Terület megnevezése Szempont megnevezése és száma Megújuló, alternatív erőforrások arányának növelése a teljes energiafelhasználáson belül megújuló erőforrás felhasználás - kwh Megújuló, alternatív erőforrások arányának növelése a teljes energiafelhasználáson belül teljes energiafelhasználás - kwh Összes keletkezett hulladék mennyiségének - tonna Veszélyes hulladék arányának a keletkezett összes hulladék mennyiségének arányában - Veszélyes hulladék mennyisége Veszélyes hulladék arányának a keletkezett összes hulladék mennyiségének arányában - Összes hulladésk mennyisége Üvegházhatású anyagok kibocsátásának (CO2) - Mértékegység Kiindulási érték A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték 24/29

25 tonna/év Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése vagy gyakoriságának növelése - alkalom/év Egészségmegőrző munkahelyi feltételek (világítás, ergonómia, beltéri levegőminőség stb.) érdekében tárgyi eszköz beszerzés - ezer Ft/fő Tömegközlekedést használó (támogatott) dolgozók számának növelése - fő A szervezetnél keletkezett hulladék értékesítésének/átadásának növelése másodlagos anyagként történő hasznosításra értékesített és/vagy átadott hulladék mennyisége - tonna A szervezetnél keletkezett hulladék értékesítésének/átadásának növelése másodlagos anyagként történő hasznosításra összes hulladék mennyisége - tonna Másodlagos alapanyagfelhasznalás arányának növelése a teljes alapanyag felhasználáson belül másodlagos /29

26 alapanyag - tonna Létesítés Létesítés Környezettudatos menedzsment Környezettudatos menedzsment Másodlagos alapanyagfelhasznalás arányának növelése a teljes alapanyag felhasználáson belül összes alapanyag - tonna Fajlagos energiafelhasználás (a teljes energiafelhasználás a termelésre vetítve) - kwh Fajlagos vízfelhasználás (a teljes vízfelhasználás a termelésre vetítve) - teljes vízfelhasználás m3 A projekt során többlet zöldfelület fejlesztés valósul meg az előírt minimális zöldfelületi arányhoz képest a létrejövő zöldfelület nagysága - nm Előnyben részesíti a BAT technológiákat beszerzései során (BAT technológiák száma) - db Környezeti auditok lefolytatása - db/év Nyilvánosság számára környezeti jelentés, tájékoztatók rendszeres készítése - db/év A NEM SZÁMSZERÜSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK A FENNTARTHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI: 26/29

27 Létesítés Környezettudatos menedzsment Környezettudatos menedzsment Barnamezős beruházás. vagy az igénybe vett terület jelenlegi hasznosítása gazdasági célú - I/N Fenntarthatósági tervvel. rendelkezik vagy vállalja elkészítését az Útmutatóban meghatározott tartalommal. - I/N A szervezet rendszeres környezeti teljesítmény értékelésének bevezetése - I/N. 27/29

28 10. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET! Ellenőrzés időpontja Ellenőrző szervezet A megtett intézkedések KDRFÜ A KDRFÜ képviseletében Deák Anita és Vithalm Norbert kistérségi koordinátorok soron követő látogatása megtörtént. A látogatás célja az NFÜ által mûködtetett Projekt Monitoring Rendszer feltöltéséhez, szükséges adatok egyeztetése, rögzítésének előkészítése. A kistérség koordinálása által a projekt kiemelten támogatott. A projektmenedzsment szervezet és a kistérségi koordinátorok rendszeres kapcsolattartás mûködik a projekt folyamatos nyomon követése végett KDRFÜ Telefonegyeztetés keretében a kistérségi koordinátorok felé tájékoztatást adott a projektmenedzser a projekt előrehaladásáról. 28/29

29 11. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK Igen (db) A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre) Közbeszerzési ajánlati felhívások Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat Közbeszerzési eljárások összegezése Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre) Építsd magad nyilatkozat NYILATKOZAT Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom: - a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő; - a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek; - a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva. Kelt: (Fő)kedvezményezett, vagy a (Fő)kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője 29/29

2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.01.29 Záró dátum: 2010.07.28 A projekt megvalósításának

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 6. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdö dátuma: 2014.06.02

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2013.06.02 Záró dátum: 2013.12.01. Tényleges kezdet dátuma: 2011.12.01 Várható befejezés dátuma: 2014.07.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2013.06.02 Záró dátum: 2013.12.01. Tényleges kezdet dátuma: 2011.12.01 Várható befejezés dátuma: 2014.07. 4. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2013.06.02 Záró dátum: 2013.12.01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KEOP-1.2./2F/9-21-49 5. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01. Tényleges kezdet dátuma: 2011.12.01 Várható befejezés dátuma: 2014.07.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01. Tényleges kezdet dátuma: 2011.12.01 Várható befejezés dátuma: 2014.07. 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.13 Záró dátum: 2013.01.12. Tényleges kezdet dátuma: 2011.06.01 Várható befejezés dátuma: 2013.05.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.13 Záró dátum: 2013.01.12. Tényleges kezdet dátuma: 2011.06.01 Várható befejezés dátuma: 2013.05. 3. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.13 Záró dátum: 2013.01.12 megvalósításának tényleges kezdete és befejezése:

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.01 Záró dátum: 2012.07.31. Tényleges kezdet dátuma: 2010.09.01 Várható befejezés dátuma: 2012.07.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.01 Záró dátum: 2012.07.31. Tényleges kezdet dátuma: 2010.09.01 Várható befejezés dátuma: 2012.07. 5. SZÁMÚ ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.01 Záró dátum: 2012.07.1 A projekt megvalósításának tényleges kezdete

Részletesebben

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0015 A (fő)kedvezményezett neve: Bátai Általános Mûvelõdési Központ Hunyadi János Általános Iskola

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0015 A (fő)kedvezményezett neve: Bátai Általános Mûvelõdési Központ Hunyadi János Általános Iskola 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.01.01 Záró dátum: 2010.10.02 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy:

Részletesebben

KEZDÉSI IDŐPONT. PIU szervezet, ill. tagjainak kiválasztása. Lehetséges kockázatok felmérése. Válságkommunikációs terv készítése

KEZDÉSI IDŐPONT. PIU szervezet, ill. tagjainak kiválasztása. Lehetséges kockázatok felmérése. Válságkommunikációs terv készítése Kedvezményezett neve: Kelet Nyírség Víziközmű Beruházási Társulás Projekt címe: Kelet Nyírség szennyvízelvezetési és tisztítási projekt Azonosító adat: KEOP-1.2.0./1F-2008-0015 Jelenlegi helyzet áttekintése:

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05. azonosító száma: TÁMOP-4.1.1/A-1/1/KONV-21-19 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.9.24 Záró dátum: 21.12.23 megvalósításának tényleges kezdete és bee: A jelentés kitöltéséért

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.02.06 Záró dátum: 2010.08.05. Tényleges kezdet dátuma: 2009.06.04 Várható befejezés dátuma: 2011.10.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.02.06 Záró dátum: 2010.08.05. Tényleges kezdet dátuma: 2009.06.04 Várható befejezés dátuma: 2011.10. 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.2.6 Záró dátum: 21.8.5 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

2. számú PROJEKT EL REHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az rlap kitöltését megel en olvassa el az útmutatót!

2. számú PROJEKT EL REHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az rlap kitöltését megel en olvassa el az útmutatót! A (f)kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2. számú PROJEKT ELREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az rlap kitöltését megelen olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.01.08 Záró dátum: 2010.07.07. Tényleges kezdet dátuma: 2009.04.06 Várható befejezés dátuma: 2010.08.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.01.08 Záró dátum: 2010.07.07. Tényleges kezdet dátuma: 2009.04.06 Várható befejezés dátuma: 2010.08. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.1.8 Záró dátum: 21.7.7 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.01.24 Záró dátum: 2012.02.29. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.01.24 Záró dátum: 2012.02.29. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02. 4. SZÁMÚ ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 212.1.24 Záró megvalósításának tényleges kezdete és befejezése: A jelentés

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.10.01 Záró dátum: 2012.05.02. Tényleges kezdet dátuma: 2011.10.01 Várható befejezés dátuma: 2012.12.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.10.01 Záró dátum: 2012.05.02. Tényleges kezdet dátuma: 2011.10.01 Várható befejezés dátuma: 2012.12. 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.10.01 Záró dátum: 2012.05.02 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: A projekt megvalósításának tényleges

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.03.10 Záró dátum: 2010.08.31. Tényleges kezdet dátuma: 2009.07.15 Várható befejezés dátuma: 2010.08.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.03.10 Záró dátum: 2010.08.31. Tényleges kezdet dátuma: 2009.07.15 Várható befejezés dátuma: 2010.08. 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.03.10 Záró dátum: 2010.08.31 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy:

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP-2008-1.2.1 ÉS A KMOP-2008-1.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben

1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP-2009-1.2.1 ÉS A KMOP-2009-1.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN

1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP-2009-1.2.1 ÉS A KMOP-2009-1.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN 1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP-2009-1.2.1 ÉS A KMOP-2009-1.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN A projekt azonosító száma: DinamIT Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság 8230 Balatonfüred,

Részletesebben

1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: Kezdő dátum: 2009.06.01. Záró

Részletesebben

Közös szennyvízelvezetési projektje

Közös szennyvízelvezetési projektje RÉDE ÉS BAKONYBÁNK Közös szennyvízelvezetési projektje ELŐZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0 A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

Részletesebben

2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP-2009-1.2.1 ÉS A KMOP-2009-1.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN

2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP-2009-1.2.1 ÉS A KMOP-2009-1.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN 2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP-2009-1.2.1 ÉS A KMOP-2009-1.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN A projekt azonosító száma: DinamIT Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság 8230 Balatonfüred,

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:paninform Kft. 1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP20081.2.1 ÉS A KMOP20081.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben

Projektmenedzseri beszámoló

Projektmenedzseri beszámoló Projektmenedzseri beszámoló Projekt alapadatai, pénzügyi teljesítés 1.1. Projekt címe Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúrafejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen 1.2. Projekt azonosító száma

Részletesebben

Projekt adatlap. az Észak-magyarországi Operatív Program. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

Projekt adatlap. az Észak-magyarországi Operatív Program. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére Projekt adatlap az Észak-magyarországi Operatív Program Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. pályázati felhívásához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése intézményi pályázatok című pályázati

Részletesebben

Tárgyidõszak Kezdõ dátuma: 2008-07-31 Záró dátum: 2009-08-03. Tényleges kezdet dátuma: 2008-06-02 Várható befejezés dátuma: 2010-02-11

Tárgyidõszak Kezdõ dátuma: 2008-07-31 Záró dátum: 2009-08-03. Tényleges kezdet dátuma: 2008-06-02 Várható befejezés dátuma: 2010-02-11 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidõszak Kezdõ dátuma: 2008-07-31 Záró dátum: 2009-08-03 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelõs személy:

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

jelentése Geoview Systems Kft. környezeti információs Geoview Systems KTE 0.2 ver.

jelentése Geoview Systems Kft. környezeti információs Geoview Systems KTE 0.2 ver. Geoview Systems Kft. környezeti információs jelentése Geoview Systems KTE 0.2 ver. 2012 [Geoview Systems Kft.] [1021 Budapest, Völgy utca 5/a.] [+36 1 240 7450] [[+36 1 240 7454] [Az vállalatok működésük

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31 1. A JELETÉS AZOOSÍTÓ ADATA: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.491/11/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Sándorfalva-Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése - Kivitelezési szakasz

Sándorfalva-Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése - Kivitelezési szakasz Iktatószám:111-2/2016/U1 Tárgy: tájékoztató Sándorfalva-Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése - Kivitelezési szakasz KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 projekt

Részletesebben

JAVASLAT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TARTALMÁRA

JAVASLAT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TARTALMÁRA JAVASLAT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TARTALMÁRA 1 Tabi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2/2015. utasítása A Tabi Közös Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervéről 2 1. Bevezetés Tab Város Önkormányzata,

Részletesebben

ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: Kezdő dátum: 2010.05.28. Záró dátum:

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Legyen más a szenvedélyed! 2. Módszertani fejlesztések a drogprevenció területén c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.2.9.B-15/1

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása. tárgyú pályázathoz

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása. tárgyú pályázathoz I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-1.1.1 1 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.5.1.B-11/2

Részletesebben

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett projekt Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának összefoglalója Összefoglaló A projektgazda bemutatása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

I. Helyszíni szemle általános adatai

I. Helyszíni szemle általános adatai Helyszíni szemle jegyzıkönyv I. Helyszíni szemle általános adatai 1. AZONOSÍTÓ ADATOK 1.1. Projekt címe Dávod Község szennyvízelvezetés, tisztítás 1.2. Projekt azonosító száma KEOP7.1.2.020070017 1.3.

Részletesebben

KEZDÉSI IDŐPONT BEFEJEZÉSI IDŐPONT

KEZDÉSI IDŐPONT BEFEJEZÉSI IDŐPONT Projektmenedzsment szervezet felállítása PR PIU szervezet/tagok PR feladatok végzése a kommunikációs terv alapján PIU szervezet, ill. tagjainak Lehetséges kockázatok felmérése Válságkommunikációs terv

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz

Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz 2011. február 1. ESÉLYEGYENLŐSÉG FELTÉTELEINEK INTEGRÁLÁS A PROJEKTEKBE Az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t,

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, 'L~J" ~),(r. í/.l "l«~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, - Proj ekt azonosító: DAOP -5.1.2/C- 2009-0001 (korábban KIEPR-2008-0009~~!.~::~::0.:;'H:~:; O Szerződés száma: 2009/28 Ikt.szám: 201ONR-84K

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek- a Projekt Megvalósítási Szabályzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az. Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések. című komponens. Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések című komponens Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D2-11. 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. november 30-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi terve

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi terve A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi terve A Balatoni Integrációs Kft. célja, hogy a régió fejlesztésében 2000 óta végzett sikeres tevékenységét, szakmai tapasztalatát felhasználva

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó Az Európai Szociális Alap támogatásával A monitoring célja a megvalósuló projektek folyamatos nyomon követése. Ez több okból szükséges.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/879-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

3. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

3. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése c. kiemelt projekt pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. március

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. március Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára 2009. március TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETŐ TUDNIVALÓK... 3 2. AZ ÖT FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET... 3 2.1. CSALÁDBARÁT MUNKAHELYI KÖRÜLMÉNYEK

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4052-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a DAOP-3.1.1/B -08-2008-0020 Kölcsey és Dózsa Gy. u. részleges felújítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést támogató fejlesztésekre című pályázati

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 37/ 16

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.162/23/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118519-2011:text:hu:html HU-Tatabánya: Szennyvíztisztító építése 2011/S 72-118519 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Projekt azonosító száma HEFOP-4.1.2-P.2004-07-0014/1.0 A jelentés készítésének dátuma 2006. augusztus 7. Jelentés sorszáma

Részletesebben

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-végrehajtási Üléshez Kedvezményezett neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Időszak, amire a beszámoló vonatkozik: 2009. október 7. 2009. november

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉS BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE összefoglaló

VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉS BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE összefoglaló VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉS BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE összefoglaló KÉSZÍTETTE: Szirt Tamás, Sourcing Hungary Kft. 1. PROFESSZIONÁLIS ENERGIA BESZERZÉS Az energia költségek csökkentésére nemzetközileg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata. K ö z g y ű l é s é n e k. 2009. május 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata. K ö z g y ű l é s é n e k. 2009. május 28-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Szám: /2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata K ö z g y ű l é s é n

Részletesebben

A polgármester beszámolója a társulási tanácsban végzett 2013. évi tevékenységéről

A polgármester beszámolója a társulási tanácsban végzett 2013. évi tevékenységéről Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 15/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! A polgármester

Részletesebben

Záró beszámoló 1. A BESZÁMOLÓ AZONOSÍTÓ ADATAI:

Záró beszámoló 1. A BESZÁMOLÓ AZONOSÍTÓ ADATAI: Záró beszámoló 1. A BESZÁMOLÓ AZONOSÍTÓ ADATAI: A beszámoló tárgyát képező időszak: A projekt tényleges kezdetének a dátuma: A projekt tényleges fizikai befejezésének dátuma: A beszámoló kitöltéséért felelős

Részletesebben

4. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

4. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 4. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program c. kiemelt projekt pályázati

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Mászlony puszta és Szilfás puszta ivóvízminőség-javítása, közüzemi vízellátásának

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/52-1/2010/I Üi.: Györbiró-Szabó András Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Magyarország Románia Határon

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

ERGO ÉLETBIZOSÍTÓ ZRT. ERGO VERSICHERUNG FIÓKTELEPE V-V CONSULTING BIZTOSÍTÁSI TÖBBESÜGYNÖKI KFT. PANASZÜGYI SZABÁLYZATA

ERGO ÉLETBIZOSÍTÓ ZRT. ERGO VERSICHERUNG FIÓKTELEPE V-V CONSULTING BIZTOSÍTÁSI TÖBBESÜGYNÖKI KFT. PANASZÜGYI SZABÁLYZATA ERGO ÉLETBIZOSÍTÓ ZRT. ERGO VERSICHERUNG FIÓKTELEPE V-V CONSULTING BIZTOSÍTÁSI TÖBBESÜGYNÖKI KFT. PANASZÜGYI SZABÁLYZATA Tartalom: Jelen szabályzat a Biztosító panaszügyi felépítését, feladat- és működési

Részletesebben

Szakértői jelentés. Bag Nagyközség Önkormányzata által megvalósított fejlesztési projektekről. 2015. április

Szakértői jelentés. Bag Nagyközség Önkormányzata által megvalósított fejlesztési projektekről. 2015. április Szakértői jelentés Bag Nagyközség Önkormányzata által megvalósított fejlesztési projektekről 215. április Kato Consulting Magyarország Cég neve: KATÓ és TÁRSA 23. Tanácsadó Kft. Alapítás éve: 23. Cím:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. április 29-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. április 29-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. április 29-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 76/2013.(04.29.) Kt. határozattól 84/2013. (04.29.) Kt. határozatig Hozott rendelet:

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax +352 2929-42670 E-mail:

EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax +352 2929-42670 E-mail: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és online formanyomtatványok:

Részletesebben

Ivóvízminőség-javítás. kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0. Útmutató. részletes megvalósíthatósági tanulmány.

Ivóvízminőség-javítás. kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0. Útmutató. részletes megvalósíthatósági tanulmány. Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-2009-1.3.0 Útmutató részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez érvényes: 2009. március 12-től A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Társaság a XIII. kerületi lakosság szolgálatában Készült: Budapest, 2014. április 10. Elfogadta: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Felügyelőbizottsága

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2014. május hó 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Hajdúhadház Város Önkormányzat 2014. május hó 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzat

Részletesebben

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló a 6. számú Projekt-Végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló a 6. számú Projekt-Végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége EMIR azonosító: Szakmai beszámoló a 6. számú Projekt-Végrehajtási Üléshez Kedvezményezett neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Időszak, amire a beszámoló vonatkozik: 2010. január 13. 2010.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

!!!!! ÁLTALÁNOS+SZERZŐDÉSI+FELTÉTELEK+ Helyhez!kötött!és!nomadikus!beszédcélú!szolgáltatások,!valamint!internetszolgáltatás!

!!!!! ÁLTALÁNOS+SZERZŐDÉSI+FELTÉTELEK+ Helyhez!kötött!és!nomadikus!beszédcélú!szolgáltatások,!valamint!internetszolgáltatás! OPENNETWORKSKERESKEDELMIÉSSZOLGÁLTATÓKORLÁTOLTFELELŐSSÉGŰTÁRSASÁG ÁLTALÁNOSSZERZŐDÉSIFELTÉTELEK Helyhezkötöttésnomadikusbeszédcélúszolgáltatások,valamintinternetszolgáltatás igénybevételére Hatályos:2015.december1Ltől

Részletesebben

Pályázati formanyomtatvány

Pályázati formanyomtatvány II. számú melléklet Iktatószám: /2009. (hivatal tölti ki) Pályázati formanyomtatvány Szeged Megyei Jogú Város a vállalkozói foglalkoztatás bõvítését és munkahelyek megtartását szolgáló keret pályázatához

Részletesebben

T á r g y: Összefoglaló tájékoztató a Baranya Megyei Békéltető Testület 2012. évi tevékenységéről

T á r g y: Összefoglaló tájékoztató a Baranya Megyei Békéltető Testület 2012. évi tevékenységéről Nemzetgazdasági Minisztérium 1055 Budapest, Honvéd u. 13-15. T á r g y: Összefoglaló tájékoztató a Baranya Megyei Békéltető Testület 2012. évi tevékenységéről Dr. Matolcsy György Miniszter Úr részére Tisztelt

Részletesebben

Finanszírozási Koncepció

Finanszírozási Koncepció BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 451/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete Finanszírozási Koncepció az önkormányzati fenntartású óvodák költségvetésének tervezéséhez Hatályos:

Részletesebben

MUNKATERVE 2016. évre

MUNKATERVE 2016. évre A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATERVE 2016. évre Készítette: Vonáné Pásztor Éva Máriapócs, 2016. január 14. H-4326 Máriapócs Kossuth tér 2. Tel.:(00)(36)42-385533; e-mail: mpocskonyvtar@citromail.hu

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VII 201-60212012. Előadó: Bátori Sándor Mell.: 3 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl NYIL VANOS

Részletesebben

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT

Ajka, 1961/1 hrsz-on létesülő, új erőmű ellátását szolgáló földgáz célvezeték I., II. ütem építési engedélye. HATÁROZAT Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! VBK/44/3/2010.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM. sz. példány ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV a 2005. január 1-jétől 2006. december 31-ig terjedő időszakra (TERVEZET) Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

GOP-1.1.1-11-2012-0137

GOP-1.1.1-11-2012-0137 Tisztelt Kedvezményezett! Hivatkozással a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága vezetőjének támogató döntésére, ezúton tájékoztatjuk, hogy a GOP-2011-1.1.1 jelű kiírásra benyújtott pályázata

Részletesebben

J E L E N T É S. a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére

J E L E N T É S. a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére J E L E N T É S a Képviselő-testület 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Szennyvíztisztításának

Részletesebben

AVOP 3.4. Projekt Esettanulmány

AVOP 3.4. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/AVOP 3.4 Falufejlesztés-és megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése FALUFEJLESZTÉS- ÉS MEGÚJÍTÁS, A VIDÉK TÁRGYI ÉS SZELLEMI ÖRÖKSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE AVOP 3.4. Projekt Esettanulmány

Részletesebben

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE VB.:81.421 /2008. Melléklet: - Pályázati adatlap, - Megvalósíthatósági tanulmány, - Környezeti hatásösszefoglaló, - Támogatási kérelem, - Konzorciumi megáll. pályázatra

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben