Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31"

Átírás

1 1. A JELETÉS AZOOSÍTÓ ADATA: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: Dr Zelenyánszki Miklós Telefon, fax: +36 (68) ,+36 (68) ADJO RÖVD, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMA MEGVALÓSULÁSÁRÓL, KEMELTE A JELETÉSTÉTEL DŐSZAKBA ELÉRT EREDMÉYEKRŐL! Az első jelentés óta eltelt időszak ( ) alatt megkezdődtek a tervezési munkák, elsősorban az RMT elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatásokkal. A terület-előkészítés során elkészült a talajmechanikai szakvélemény ( ), valamint a régészeti hatástanulmány ( ) A köztes RMT én leadásra került. A kommunikációs feladatok megvalósítása tekintetében szervezés alatt áll a médiatréning megtartása, a sajtómegjelenések összegyûjtése és elemzése, a belföldi tanulmányút szervezése újságírók számára valamint a nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése. Elkészült a 2. sz. változásbejelentés, mely pontosítja az előkészítési szakasz tevékenységeit és az azokhoz tartozó költségeket. 1/25

2 3. KÉRJÜK, SMERTESSE RÖVDE A PROJEKT PÉZÜGY ÜTEMEZÉSÉT! 3. A PROJEKT PÉZÜGY ÜTEMEZÉSE Ütemezés Összesen... V.... V.... V.... V. Összesen 0 2/25

3 4. KÉRJÜK, SMERTESSE RÖVDE A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁAK LÉPÉSET A JELETÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ DŐSZAKBA! Projekt előkészítés - Régészeti felmérés/feltárás Projekt menedzsment költségei - génybevett projekt menedzsment szolgáltatás Projekt menedzsment költségei - Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat Projekt előkészítés - Egyéb terület-előkészítő munka Projekt előkészítés - Hirdetés,reklám,táj ékoztatás Tervezett Tényleges Tervezett Tényleges Tervezett Tényleges Tervezett Tényleges Tervezett Tényleges A projekt tevékenységeinek ütemezése A megvalósítás záró dátuma... V.... V.... V.... V /25

4 Projekt előkészítés - Közbeszerzési dokumentáció Projekt előkészítés - Megvalósíthatósági tanulmány,költséghaszon elemzés Projekt előkészítés - Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatás Projekt előkészítés - Tervezés Tervezett Tényleges Tervezett Tényleges Tervezett Tényleges Tervezett Tényleges MEGJEGYZÉS 4/25

5 4.1 Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására tett, tervezett lépéseket! Tevékenyég száma, és megnevezése Eltérés oka Tervezett/megtett lépések 5/25

6 5. Kérjük, ismertesse röviden a projekt támogatási szerződésben vállalt számszerűsíthető eredményeit (indikátorait)! Monitoring mutató megnevezése Mutató mérték egysége Kiinduló érték A jelentésté telt megelőző időszak kumulált értéke A A jelentésté teli időszakra vonatkozó értéke jelentésté teli időszakig számított kumulált értéke Szerződésben vállalt célérték (adott évre) MEGJEGYZÉS 1. FORDULÓBA EM RELEVÁS 6/25

7 6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉS KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT! 6.1 TEVÉKEYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBE KÖZBESZERZÉS ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁAK KÖTELEZETTSÉGE: 1.Tevékenység Projekt elõkészítés - Régészeti felmérés/feltárás Projekt menedzsment költségei - génybevett projekt menedzsment szolgáltatás Projekt menedzsment költségei - Pénzügyi tanácsadás, könyvvizsgálat Projekt elõkészítés - Egyéb terület-elõkészítõ munka Projekt elõkészítés - Hirdetés,reklám,tájékoztatás Projekt elõkészítés - Közbeszerzési dokumentáció Projekt elõkészítés - Megvalósíthatósági tanulmány,költség-haszon elemzés Projekt elõkészítés - Egyéb projekt elõkészítéshez kapcsolódó szolgáltatás Projekt elõkészítés - Tervezés 2.Közbeszerzés köteles? (igen/nem) em em em em em em em em gen 3.Ha nem közbeszerzés köteles, miért nem? A régészeti hatástanulmányt kizárólag a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat végezheti. A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt A tervezéssel egy közbeszerzési eljárásban valósul meg A tervezéssel egy közbeszerzési eljárásban valósul meg A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt 7/25

8 6.2 SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉS ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉ: 1.Tevékenység Projekt előkészítés - Tervezés 2.Közbeszerzés tárgya Magyarbánhegye s szennyvízcsatorn a hálózat és tisztítótelep engedélyezési és ajánlati tervei, a közbeszerzési dokumentáció továbbá az RMT és CBA elkész 3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles? nemzeti értékhatár szerinti 4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma 5.ndult jogorvoslati eljárás? (igen/nem) 6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/nem) 7.Szerződé skötés (tervezett) dátuma 8.Szerződés összege 9.Szerződé 10.A sben vállalt teljesítési utolsó határidő teljesítési összhangba határidő n van a támogatási szerződés határidejév el? (igen/nem) em gen 8/25

9 6.3 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS: 1.Tevékenység 2.Közbeszerzés tárgya 3.Szerződésmódosítás tartalma 4.Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/nem) 5.Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési eljárás? (igen/nem) 6.Ha nem indult, miért nem? 9/25

10 7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS YLVÁOSSÁG A tájékoztatás során használt publikációs eszközök A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg?. Kommunikációs csomag. Kommunikációs csomag. Kommunikációs csomag V. Kommunikációs csomag V. Kommunikációs csomag Célérték Előző jelentés A jelentés Határidő gen em érvényes érték (db) időpontjában készítésének érvényes érték időpontjában Tervezett Valós Eredményt igazoló dokumentum "A" típusú hirdetőtábla "B" típusú hirdetőtábla Tájékoztatási tábla "C" típus yomtatott sajtó (cikkek, interjúk) Televízió Rádió nternet yitórendezvény Zárórendezvény Egyéb rendezvény, konferencia Sajtótájékoztató Újságcikk 6 3 másolat Sajtóközlemény Sajtóközlemény 6 6 szövege Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány Szerkesztése 0 0 folyamatban PR-film Önálló internetes honlap Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat) DM-levélkampány Szerkesztése 0 0 folyamatban 10/25

11 Telemarketing Közvélemyény-kutatás Reklámtárgy Egyéb: ( ) Elemzés Tájékozatási tevékenység bemutatása A beszámolási időszak alatt egy lakossági fórum zajlott le, ahol újabb tájékoztatást kaptak az állampolgárok a társulattal, a befizetésekkel kapcsolatban. Az Önkormányzatnál lévő hirdetőtábla kibővítésre került, felkerültek rá az üvegzseb intézkedésekkel kapcsolatos dokumentumok. Készülőben van a település internetes oldala, ahová elkészülte után felkerülnek a legfontosabb dokumentumok. 11/25

12 8. AZ ESÉLYEGYELŐSÉG ÉRVÉYESÜLÉSÉEK BEMUTATÁSA Terület megnevezése emek (férfiak és nők) közti emek (férfiak és nők) közti emek (férfiak és nők) közti emek (férfiak és nők) közti Romák Szempont megnevezése és száma Fogyatékkal élő alkalmazottak száma ők száma a foglalkoztatottak közt K+F területen dolgozó nők száma Roma foglalkoztatottak száma Fogyatékkal élő alkalmazottak száma Továbbfoglalkoztatott nyugdíjasok száma (fő) Mértékegység Kiindulási érték A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték fő fő Kiegészítő információk száma Kiegészítő információk ők száma emek (férfiak és nők) közti Kiegészítő információk Kiegészítő információk emek (férfiak és nők) közti 50 évnél idősebb, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma ők száma a foglalkoztatottak közt 50 évnél idősebb, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő) A szervezet felső és középvezetésében foglalkoztatottak száma Akadálymentesített épületek száma Részmunkaidős foglalkoztatottak száma Roma foglalkoztatottak száma Bedolgozóként foglalkoztatottak száma (fő) fő fő fő darab fő ők száma a fő /25

13 foglalkoztatottak közt Kiegészítő információk Romák Romák Romák emek (férfiak és nők) közti Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban Középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező munkatársak szakmai továbbképzése az elmúlt/ elkövetkező 5 évben Fogyatékkal élő alkalmazottak száma Roma foglalkoztatottak száma Pályakezdő, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő) 50 évnél idősebb, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma ők száma a foglalkoztatottak közt 50 évnél idősebb, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma Fogyatékkal élő alkalmazottak száma ők száma a felső- és középvezetésben 2Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt 5 évben (ill. a következő 5 évben) Távmunkában foglalkoztatottak száma fő fő fő fő fő fő fő Kiegészítő információk Romák száma emek (férfiak és nők) közti 50 évnél idősebb, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő) 50 évnél idősebb, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő) /25

14 Romák Romák Kiegészítő információk emek (férfiak és nők) közti emek (férfiak és nők) közti Kiegészítő információk Romák Kiegészítő információk Romák Pályakezdő, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő) Részmunkaidős foglalkoztatottak száma 50 évnél idősebb, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban Pályakezdő, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő) Részmunkaidős foglalkoztatottak száma Pályakezdő, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) Pályakezdő, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma Roma foglalkoztatottak száma Akadálymentesített épületek száma Fogyatékkal élő alkalmazottak száma ők száma a foglalkoztatottak közt A projekt által érintettek száma Roma foglalkoztatottak száma Távmunkában foglalkoztatottak száma 50 évnél idősebb, határozatlan idejû fő fő fő fő fő darab fő fő fő /25

15 munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma (fő) 50 évnél idősebb, határozatlan idejû munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma Akadálymentesített épületek száma Részmunkaidős foglalkoztatottak száma fő darab Kiegészítő információk ők száma - fő (benyújtáskor) Kiegészítő információk Középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező munkatársak szakmai továbbképzése az elmúlt illetve elkövetkező 5 évben ők száma a projekt által érintett célcsoportban fő fő A EM SZÁMSZERÜSÍTHETŐ SZEMPOTOK ESETÉ KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYELŐSÉG ÉRDEKÉBE MEGTETT TÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZ: emek (férfiak és nők) közti Romák Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez Készült-e felmérés arról, hogy a tervezett intézkedés milyen hatással lesz a célcsoport élethelyzetére? (/) nfokommunikációs akadálymentesítés (/) Készült-e felmérés arról, hogy a tervezett intézkedés milyen hatással lesz a célcsoport élethelyzetére? (/) A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van (/) Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti Vállalja-e az nformációs akadálymentesítést a beruházás során? 15/25

16 Romák Romák emek (férfiak és nők) közti emek (férfiak és nők) közti Romák Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetősége Vállalati, szervezeti gyermekintézmények fenntartása Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetősége Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (/) Készült-e felmérés arról, hogy a tervezett intézkedés milyen hatással lesz a célcsoport élethelyzetére? (/) A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart (/) Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (/) A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy partnere i 16/25

17 esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (/) emek (férfiak és nők) közti emek (férfiak és nők) közti Romák Készült-e felmérés arról, hogy a tervezett intézkedés milyen hatással lesz a célcsoport élethelyzetére, a szolgáltatásokhoz való hozzáférését teljeskörûen fogja biztosítani? GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett kapcsolattartás A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (/) A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart (/) Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti Esélyegyenlőségi 17/25

18 munkatárs, felelős alkalmazása emek (férfiak és nők) közti Romák Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart (/) A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van (/) Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett kapcsolattartás Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (/) ZPEJ ZPEJ 18/25

19 Romák emek (férfiak és nők) közti Romák A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van Felmérést készített arról, hogy a tervezett fejlesztés milyen hatással lesz a célcsoport élethelyzetére (/) * főbb megállapításokat a szöveges mezőben kérjük megjeleníteni. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte A törvényben meghatározottnál több szabadság biztosítása a dolgozóknak A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a ZPEJ i ZPEJ 19/25

20 projekt tervezésébe Romák Romák emek (férfiak és nők) közti emek (férfiak és nők) közti Romák Munkaidő A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart i i ZPEJ EE terv elkészült 20/25

21 9. A KÖRYEZET FETARTHATÓSÁG ÉRVÉYESÜLÉSÉEK BEMUTATÁSA Terület megnevezése Mûködtetés Mûködtetés Mûködtetés Mûködtetés Mûködtetés Mûködtetés Szempont megnevezése és száma Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése vagy gyakoriságának növelése - alkalom/év Megújuló, alternatív erőforrások arányának növelése a teljes energiafelhasználáson belül megújuló erőforrás felhasználás - kwh Megújuló, alternatív erőforrások arányának növelése a teljes energiafelhasználáson belül teljes energiafelhasználás - kwh Összes keletkezett hulladék mennyiségének - tonna Tömegközlekedést használó (támogatott) dolgozók számának növelése - fő Üvegházhatású anyagok kibocsátásának (CO2) - tonna/év Mértékegység Kiindulási érték A jelentés tételi időszakra vonatkozó érték A projekt fenntartás végéig várható átlagos érték Mûködtetés Veszélyes hulladék /25

22 arányának a keletkezett összes hulladék mennyiségének arányában - Összes hulladésk mennyisége Mûködtetés Mûködtetés Mûködtetés Környezettudatos menedzsment Környezettudatos menedzsment Létesítés Fajlagos energiafelhasználás (a teljes energiafelhasználás a termelésre vetítve) - kwh Veszélyes hulladék arányának a keletkezett összes hulladék mennyiségének arányában - Veszélyes hulladék mennyisége Fajlagos vízfelhasználás (a teljes vízfelhasználás a termelésre vetítve) - teljes vízfelhasználás m3 Környezeti auditok lefolytatása - db/év yilvánosság számára környezeti jelentés, tájékoztatók rendszeres készítése - db/év A projekt során többlet zöldfelület fejlesztés valósul meg az előírt minimális zöldfelületi arányhoz képest a létrejövő zöldfelület nagysága - nm A EM SZÁMSZERÜSÍTHETŐ SZEMPOTOK ESETÉ KÉRJÜK A FETARTHATÓSÁG ÉRDEKÉBE MEGTETT TÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZ: 22/25

23 Környezettudatos menedzsment Környezettudatos menedzsment Létesítés Létesítés Fenntarthatósági tervvel rendelkezik vagy vállalja elkészítését az Útmutatóban meghatározott tartalommal. - / A szervezet rendszeres környezeti teljesítmény értékelésének bevezetése - / Barnamezős beruházás vagy az igénybe vett terület jelenlegi hasznosítása gazdasági célú - / A fejlesztés hozzájárul valamely érték megőrzéséhez (biológiai sokféleség, táji/természeti értékek, kulturális és építészeti értékek) - / 23/25

24 10. KÉRJÜK SMERTESSE A HELYSZÍ ELLEŐRZÉSEK ALAPJÁ MEGTETT TÉZKEDÉSEKET! Ellenőrzés időpontja Ellenőrző szervezet A megtett intézkedések 24/25

25 11. AZ ELŐREHALADÁST GAZOLÓ DOKUMETUMOK gen (db) em A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre) Közbeszerzési ajánlati felhívások Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat Közbeszerzési eljárások összegezése Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre) Építsd magad nyilatkozat 12. YLATKOZAT Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom: - a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő; - a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek; - a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva. Kelt: (Fő)kedvezményezett, vagy a (Fő)kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője 25/25

3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: A projekt megvalósításának tényleges

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.02.07 Záró dátum: 2012.08.06. Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 2013.09.30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.02.07 Záró dátum: 2012.08.06. Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 2013.09.30 5. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.02.07 Záró dátum: 2012.08.06 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02. 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható bee: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP 5.7. Számszerűsíthető eredmények (becslés) Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban a Pályázati Útmutatóban megadott mutatókat

Részletesebben

3. számú PROJEKT ELİREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az őrlap kitöltését megelızıen olvassa el az útmutatót!

3. számú PROJEKT ELİREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az őrlap kitöltését megelızıen olvassa el az útmutatót! A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.2-2008-0023 A (fı)kedvezményezett neve:visegrád Város Önkormányzata 3. számú PROJEKT ELİREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az őrlap kitöltését megelızıen olvassa el az útmutatót!

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Csurgó Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Csurgó Város Önkormányzata PROJEKTINDÍTÓ JELENTÉS 2009. MÁJUS

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens. c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens. c. pályázati felhívásához I. Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések- B komponens c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.3.-08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B A projektek az Európai

Részletesebben

4. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

4. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ 4. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Herczegné Varga Ilona Telefon: +36 (32) 46791 Fax: +36 (32) 46791 Email: herczegne@mixat.hu A projekt tényleges

Részletesebben

- ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK TÁMOP/TIOP

- ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK TÁMOP/TIOP Segédlet pályázati útmutatóhoz - ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK TÁMOP/TIOP A pályázatok esélyegyenlőségi tartalmi értékelésének célja, hogy a pályázók megfogalmazzák esélyegyenlőségi céljaikat (a pályázati

Részletesebben

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához 1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

ÚMFT ZPEJ kitöltő. Kitöltési útmutató. 6.0 verzió

ÚMFT ZPEJ kitöltő. Kitöltési útmutató. 6.0 verzió ÚMFT ZPEJ kitöltő Kitöltési útmutató 6.0 verzió TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 ÚMFT ZPEJ KITÖLTŐ... 4 1. ELÉRÉSI ÚTVONAL, BEJELENTKEZÉS... 4 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 6 FUNKCIÓ MŰKÖDÉSE... 7 2.1. ÚJ

Részletesebben

Projekt Irányítási Kézikönyv

Projekt Irányítási Kézikönyv Projekt Irányítási Kézikönyv A Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése projekt működési és elszámolási rendjéről Készítette: Bárdosné dr. Soós Viktória projektmenedzser Szentirmai

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 Projektgazda: MERKATING Nonprofit Kft. Projektkezdés időpontja: 2014. március 1. Projektzárás időpontja: 2015. március 31. fizikai megvalósulás Projekt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL *

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2012 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * A tanulmány

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26. A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 1. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 2014.01.01 Záró dátum: 2014.09.10

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben