Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP"

Átírás

1 5.7. Számszerűsíthető eredmények (becslés) Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban a Pályázati Útmutatóban megadott mutatókat szerepeltesse évek szerinti bontásban (amennyiben az évek szerinti bontás lehetséges!) Mutató neve TISZK összes tanulólétszáma Az oktatási rendszerből lemorzsolódott, szakképzésbe bevont tanulók száma Szakképzésbe bevont hátrányos helyzetű tanulók száma Szakképzést előkészítő évfolyamon végző tanulók száma Oktatói képzésbe/ továbbképzésbe bevont tanárok, szakoktatók száma Menedzsment képzésbe/ felkészítésbe bevont személyek száma Felnőttképzésben résztvevők száma Szakképzést sikeresen befejezők aránya TISZK iskolai rendszerű szakképzéséből lemorzsolódók aránya Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon A bevont hátrányos helyzetű tanulók közül a képzést sikeresen befejezők aránya A bevont, az oktatási rendszerből lemorzsolódott tanulók közül a képzést sikeresen befejezők aránya Az oktatói képzést/ továbbképzést sikeresen befejezők aránya A menedzsment képzést sikeresen befejezők aránya Szakmájukban elhelyezkedők aránya Mutató forrása, pályakövetési rendszer pályakövetési rendszer Megysé g Kiinduló fő fő Fő Fő Fő Fő fő % 86,2 88,2% 92,2% 95% % 11,7% 10,5% 9% 8% % 66% 66% 67% 68% % 66,1 % 67% 68% 70% % 50,6 % 60% 75% 90% % 0 90% 95% 95% % 0 95% 100% 100% % 50,75 52% 60% 70%

2 Mutató neve Felnőttképzésben a szakmájuk magasabb szintjén továbbtanulók aránya Nem kötelező tevékenységekhez kapcsolódó indikátorok Beszerzett / kidolgozott tananyagok, továbbképzési tematikák száma Eredmények elterjesztésére irányuló akciók száma Kialakított közösségi funkciók száma Eredmények elterjesztésére irányuló akciókkal elért közösség Közösségi szolgáltatásokat igénybevevők aránya Beszerzett / kidolgozott tananyagok felhasználási aránya az oktatásban Mutató forrása pályakövetési rendszer Megysé g Kiinduló % 17,1% 17,1% 40% 52% db db db fő % 0 10% 40% 60% % 0 90% 90% 100% 1. Tájékoztatási követelmények Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén, a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. útmutatóban foglaltaknak megfelelően milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak: A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Eszköz Igen Nem Cél (darab) Hirdetőtábla (A) Emléktábla (B) Tájékoztatási tábla (C) Plakát (D) Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) 12 Televízió 3 Rádió 3 Internet (banner) 4 Nyitórendezvény 1 Záró-rendezvény 1 Egyéb rendezvény, konferencia 3 Sajtótájékoztató 2

3 A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Eszköz Igen Nem Cél (darab) Sajtóközlemény 3 Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány 4 PR-film Önálló internetes honlap Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat) DM-levélkampány Telemarketing Közvélemény-kutatás 1 Reklámtárgy 2 Egyéb: (megnevezés) A tevékenységek rövid szöveges bemutatása, indoklása (max karakter) A projekt sikerességének egyik elengedhetetlen feltétele a nyilvánosság biztosítása. Különösen igaz ez jelen projektre, hiszen a létrejövő TISZK egy egész megyényi területet fed le és a direkt módon történő tájékoztatás mellett nagy szerepe lesz az információ - érintett célcsoportokhoz történő - indirekt eljuttatásának. Ennek érdekében indokolt többféle kommunikációs csatorna használata is: a projekt különböző fázisainak végrehajtása során összesen 12 db írásos anyag, cikk, interjú, 3 db televíziós és 3 db rádióban leadott rövid műsor; minimum 4 db banner, összesen 3 db rendezvény, egy a projekt elején, egy a végén és egy a köztes stádiumban; 2 db sajtótájékoztató, 3 db sajtóközlemény, 4 különböző típusú szórólap, melyek szintén a projekt megvalósulásának különböző állomásairól nyújtanak tájékoztatást; önálló internetes honlap létrehozása, közvélemény kutatás, illetve 2 különböző típusú reklámtárgy. 2. Fenntarthatóság Ismertesse a projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó elképzeléseit! Kérjük, térjen ki az alábbi szempontokra: A projekthez szükséges emberi és egyéb erőforrások rendelkezésre állása a projektet követően Szakmailag és szervezetileg a fenntarthatóság biztosítása (kik, milyen feladatkörben tevékenykednek) A projekt keretében tervezett módszertani és szakmai fejlesztés eredményei a projektet követően fenntarthatók-e A fenntarthatóság szervezeti és humánerőforrás feltételei A projekt során kiépül a TISZK szervezete és fő folyamatainak működési rendje, melyet a Projekt Irányítási Kézikönyvben rögzítünk, biztosítva az integrált fenntartói irányítás folyamatos működését. Közös adatbázison nyugvó erőforrás-tervezési és tudásmenedzsment rendszer jön létre, melynek működtetésére és folyamatos adatfrissítésére az intézményi munkatársak és a TISZK szervezetének tervező szakemberei egyaránt felkészülnek. Közös döntéshozatali rend szabályozása történik, mely a TISZK működési rendjében, folyamatszabályozásaiban és fő döntéshozó szervének döntési mechanizmusában kerül szabályozásra.

4 A folyamatos működést a TISZK szervezet, a társulás költségvetési intézmény kinevezett menedzsmentje biztosítja. Ennek érdekében a projektmenedzsment tagjai a projektidőszak befejezése után is a TISZK alkalmazásban maradnak a közös szervezet operatív irányítása, az intézmények szakmai munkájának koordinálása, a fejlesztési források közös elérése és tervezése, valamit a közös erőforrás-tervezés (költségvetés, emberi erőforrások, helység- és eszközkihasználtság) és kontrolling biztosítása érdekében. A program megvalósítása során olyan szervezeti kultúra alakul ki a TISZK-ben és az intézményekben, amely garanciát jelenthet a sikeres fenntartáshoz. Kialakulnak a jól működő szervezeti keretek, a hatékony kommunikáció, a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés képessége. A fenntarthatóság szakmai feltételei A projekt során kidolgozott/bevezetett szakmai fejlesztések eredményei beépülnek az intézményi dokumentumokba (pedagógiai program, helyi tanterv, minőségirányítási program stb.), így az ezek megvalósítását szolgáló intézményközi közös képzésszervezési és pedagógiai szolgáltatási tevékenységek a napi pedagógiai gyakorlat részévé válnak. Az ipar szereplői és a képző intézmények között kiépülő kommunikációs és közös kínálattervezési rendszer lehetővé teszi, hogy az intézmények képzési struktúrája a mindenkori piaci igényekhez igazodjon. A TISZK mint szolgáltató rendszer részt vesz a vállalkozói kultúra és a technológiai alkalmazások fejlesztésében. A TISZK működése az intézmények érdekeinek figyelembe vételével történik, a szakmai és szervezeti döntések egyeztetés alapján. Az átjárhatóság, a pályaorientáció és a közösségi szolgáltatások is erősítik az együttműködést. A TISZK keretei között létrehozott kapcsolatrendszer fenntartásában a pályázó partnerek hosszú távon is érdekeltekké válnak a tevékenységek eredményeinek láttán. A két év alatt a projektbe beépített képzések során a pedagógusok olyan ismeretek és készségek birtokába jutnak, amelyek használatával eredményesen, hatékonyan tudnak megfelelni a közös célok által indukált követelményeknek, létrejön a TISZK jól képzett, megújult szemléletű, innovatív pedagógusgárdája. Az intézményekben folyó belső tudásmegosztás a későbbiekben további pedagógusok bevonódását eredményezi. Emberi és egyéb erőforrások 1. Külső kapcsolatok A Projekt szakmai megvalósításában több csoportba sorolható szakemberekre lesz szükség. Így az egyik csoportot a TISZK külső kapcsolataival érintett munkakörökben dolgozók alkotják. Ők a TISZK partneri rendszerét gondozzák, a vállalati kapcsolatokat szervezik, illetve a TISZK külső szolgáltatásainak PR-jéért, illetve kommunikációjáért, esítéséért felelősek. Az egyik legfontosabb szempont a csoport összetételének kialakításakor, hogy a forrásbevonás is ezen külső kapcsolati csoport felelőssége, így a TISZK arculatát valamilyen szinten nekik kell kialakítani, ismerve a térség vállalatait, így a munkaerőpiac elvárásait. Ezekben a vállalati kapcsolatokban fontos szerep juthat a felnőttképzési tevékenységnek, illetve tervezésének, esítésének. (1 fő) A TISZK egész képzését átfogó marketing, és PR-szakember nagyon fontos szerepet kaphat a külső kapcsolatok kialakításában, és azok megtervezésében, emellett az egész TISZK képzési kínálatának, illetve egyéb tevékenységeinek kommunikációját is szervezi. A külső kapcsolatokért felelős csoport előzetes tárgyalások, egyeztetések alapján 3-4 fő munkaerőt köthet le. 2. Belső, szakmai team A TISZK belső munkatársai inkább szakmai szempontokat követve működnek közre a Társulás működésében, és a szakmai munkát segítik, a szakmai rendszereket működtetik.

5 Így például a TISZK belső szolgáltatásaiért (közösségi funkciók), a kialakított szolgáltatások TISZK-en belüli elterjesztéséért, is minél szélesebb körben való felhasználásáért felelős szakember nagyon fontos feladatokat lát el. A TISZK eredményeinek, és az indikátorok teljesülését figyelemmel kísérő, és a mérés-elés rendszerének működtetéséért felelős szakember egyben a közös sztenderdek betartásáért, a közös vizsgarendszer működtetéséért is felelős. A TISZK erőforrásainak tervezése nem elképzelhető a korábban már említett külső kapcsolatokért felelős csoport közreműködése nélkül, aki a döntések előkészítését más esetekben is támogathatja. A TISZK belső kapcsolataiért felelős csoportot szintén 3-4 fő alkothatja. 3. Vezetői döntések előkészítését támogató szakember A projekt időtartama alatt a stratégiai tervezés és a fenntartói közös döntéshozatal folyamatos szakmai támogatása szükséges, amíg ki nem alakul ennek vezetői rutinja a fenntartók képviselői és a döntés-előkészítő szakemberek körében 4. Fejlesztési munkacsoportok A projekt meghatározott feladataira speciális fejlesztő teamek alakulnak a projektvezetés felkérése alapján. Ezek közül ki kell emelni a később állandó bizottságként működő szakmacsoportos tantervi bizottságokat, melyek feladata a térségi modultérképek elkészítése és ezeknek megfelelően az intézményi Pedagógiai Programok elkészítésének támogatása és véleményezése. Külön munkacsoportot igényel továbbá az integrált irányítási rendszer bevezetésének és működtetésének feladata, mely az erőforrás-tervezési szakértő vezetésével, minden intézmény adatfelmérésért és rögzítésért felelős munkatársának közreműködésével fog megalakulni. 8. Esélyegyenlőség érvényesülése Jelölje meg, hogy a projekt megvalósítása során mely terület(ek)en kíván javítani az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetén! (Többet is választhat!) Felhívjuk figyelmét, hogy a projektterv befogadásának feltétele, hogy legalább egy terület kiválasztásra kerüljön! x Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése x Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése Akadálymentesítés előrehaladása x x Fogyatékkal élők életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása Romák életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása x Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javítása 8.2. A következő táblázat kitöltésével mutassa be a pályázó szervezet jelenlegi esélyegyenlőségi helyzetét és azt, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában miként kívánja erősíteni szervezete esélyegyenlőségi kultúráját a 8.1. pontban megadott területeken! Kérjük, csak azoknak az esélyegyenlőségi területeknek az oszlopait töltse ki, melyeket a 8.1. pontban már megjelölt! (Módszertani segítséget a pályázati dokumentáció részét képező Esélyegyenlőségi Útmutató jelenthet).

6 családbarát nemek akadálymentesítés fogyatékosok romák más csoportok Pályázat benyújtásakor érvényes Projekt fenntartás végéig várható átlagos Pályázat benyújtásakor érvényes Projekt fenntartás végéig várható átlagos Pályázat benyújtásakor érvényes Projekt fenntartás végéig várható átlagos Pályázat benyújtásakor érvényes Projekt fenntartás végéig várható átlagos Pályázat benyújtásakor érvényes Projekt fenntartás végéig várható átlagos Pályázat benyújtásakor érvényes Projekt fenntartás végéig várható átlagos a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte (ha van, ill. vállalja elkészítését, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem betűt) 1.2. Nők aránya a felső-, és középvezetésben a teljes vezetői létszámhoz viszonyítva (%) i i i i i. i i i i i K+F területen dolgozó nők száma - fő Részmunkaidős foglalkoztatottak száma - fő 1.5. Távmunkában foglalkoztatottak száma - fő 1.6. Akadálymentesített épületek száma - darab 1.7. Információs (elsősorban internetes) akadálymentesítés (ha van, ill. vállalja létrehozását, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt) 1.8. Fogyatékkal élő alkalmazottak száma - fő Roma foglalkoztatottak száma - fő évnél idősebb, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma - fő Pályakezdő, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma - fő A foglalkoztatás területén az elmúlt öt évben a szervezet jogsértést nem követett el (ha nem követett el, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt Leghátrányosabb helyzetű 48 kistérségben működik (64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. számú melléklet) (ha igen, írjon "i" (igen), ellenkező i i i i i i i i i i i i i i i. i i i i i

7 esetben "n" (nem) betűt) Bevonta-e a célcsoportot vagy annak képviselőit a projekt tervezésébe? (I/N) Készült-e felmérés arról, hogy a tervezett intézkedés milyen hatással lesz a célcsoport élethelyzetére? (I/N) - főbb megállapításokat a szöveges mezőben kérjük megjeleníteni A megvalósítás során alkalmaz-e eszközöket a célcsoport érdekeinek figyelembevételére, védelmére? (I/N) - ezek felsorolása a szöveges mezőben Középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező munkatársak szakmai továbbképzése az elmúlt/elkövetkező 5 évben - fő Kiemelt figyelmet fordít-e a tervezett beruházás során - pl. átkelőhelyek létesítése, forgalomtechnikai berendezések telepítése során a nők, idősek és gyermekek biztonságára? (rövid ismertetés a szöveges mezőben) Elektronikus szolgáltatás fejlesztése során min. 1 esélyjavító funkció alkalmazása (I-N; konkrét kifejtést a szöveges alátámasztás részbe kérünk) Elektronikus szolgáltatás fejlesztése során a célcsoport képviselőinek bevonása A közfeladatok és/vagy jogszabályok olyan módosítását tartalmazza a projekt, ami kifejezetten egy esélyegyenlőségi csoport jogi helyzetének a javítását szolgálja (I-N; konkrét kifejtést a szöveges alátámasztás részbe kérünk) A közigazgatási eljárások, ügyintézés olyan módosítását tartalmazza a projekt, ami kifejezetten egy esélyegyenlőségi csoport ügyféli helyzetének a könnyítését szolgálja (I- N; konkrét kifejtést a szöveges alátámasztás részbe kérünk) i i. i i i i. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i n. i i i i n.

8 1.23. A projekt olyan szolgáltatást és/vagy szolgáltatáson belüli speciális elemet tartalmaz, ami egy meghatározott hátrányos helyzetű társadalmi csoport igényére tekintettel került kialakításra (az elem pontos megnevezését kérjük a rövid, szöveges alátámasztás részbe) A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére (ha igen, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt) - rövid indoklás a szöveges mezőben A létrejövő beruházás javít-e a tömegközlekedési lehetőségek elérhetőségén? (I/N) (rövid indoklás a szöveges mezőben) 2.2. Bedolgozóként foglalkoztatottak száma - fő 2.3. Továbbfoglalkoztatott nyugdíjasok száma - fő 2.4. Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt 5 évben (ill. a következő 5 évben) - fő 2.5. Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetősége (ha van, ill. vállalja megteremtését, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt) 2.6. A törvényben meghatározottnál több szabadság biztosítása a dolgozóknak (ha biztosítja, ill. vállalja biztosítását, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt) 2.7. Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez (ha biztosítja, ill. vállalja biztosítását, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt) 2.8. GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás (ha van, ill. vállalja megteremtését, írjon "i" i i i i i i i i i n. i i i i i i i i i i n i n i n i i i i i i i i i

9 (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt) 2.9. Vállalati családi rendezvények szervezése (ha vannak, ill. vállalja bevezetésüket, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt) Egészségvédelmi és kulturális programok szervezése, törvényben előírt kötelező met meghaladó szociális juttatások biztosítása a dolgozóknak (ha vannak, ill. vállalja bevezetésüket, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt) Vállalati, szervezeti gyermekintézmények fenntartása (ha van, ill. vállalja létrehozását, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt) A szervezet támogat esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, civil szervezeteket (ha igen, ill. vállalja támogatásukat, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt) Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek-e? (ha igen, ill. vállalja ennek biztosítását, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt) Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (ha van, ill. vállalja alkalmazását, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt) Nők száma a foglalkoztatottak közt - fő Kiegészítő információk (Pályázat benyújtásakor érvényes ) 3.1. Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) fő n i n i n n n i n i n i n i n i i i i i i i i i i i n i n i n i n i n i 2413 Rövid, szöveges alátámasztás (csak azon pontok esetében, amelyeknél ez kérés volt) 1.15: A roma és megváltozott munkaképességű munkaváll. részaránya nő, javul a romák és idősebb munkaváll. képzettségi szintje, a fogyatékos emberek foglakozt. és képzésének feltétele, a nők és a családos munkaváll., a gyermeküket egyedül nevelő nők alkalmazásának feltételrendszere. 1.16: Esélyegyenlőségi panasztételi rendszer fog működni, havi gyakorisággal monitorozás zajlik. 1.21: Javaslatokat teszünk a helyi/megyei szintű okt. stratégia, egyéb kapcsolódó ágazati jogszabályok módosítására.

10 9. Környezeti fenntarthatóság 9.1. A fenntarthatóság érvényesítése fenntarthatósági kategóriák szerint Jelölje meg (tegyen "X"-et), hogy jelenleg vagy a projekt fenntartás végéig mely kategóriában erősíti szervezete fenntarthatósági kultúráját! (Többet is választhat!) Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázat befogadásának feltétele, hogy legalább egy kategória kiválasztásra kerüljön! Kategóriák: X X X X I. Környezettudatos menedzsment és tervezés A) Környezeti menedzsment eszközök B) Fenntartható fejlődést szolgáló tervezési eljárások C) Természeti térszerkezet megőrzése X II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás X A) Természeti erőforrások megőrzése B) Jó környezeti- és egészség állapot megőrzése X C) Társadalmi felelősségvállalás 9.2. A fenntarthatósági szempontok érvényesítése Azokban a kategóriákban, amelyekben vállalta a fenntarthatóság erősítését mutassa be, hogy milyen fenntarthatósági szempontokat érvényesít! (A táblázat 1. oszlopa meghatározza, a fenntarthatósági szempontokhoz kapcsolódó fő kategóriákat!) Válasszon legalább egy fenntarthatósági szempontot az egyes kategóriákon belül! A táblázat 3. oszlopában megadott megységnek megfelelően adja meg jelenlegi fenntarthatósági helyzetét (4. oszlop) és a projekt fenntartás végéig várható átlagos et (5. oszlop).

11 Kategóriák Fenntarthatósági szempontok (A szempontok értelmezését az Útmutató a fenntartató fejlődés érvényesítéséhez tartalmazza.) M-egység Pályázat benyújtásakor érvényes Projektzáráskor várható Kötelezően megadandó fenntarthatósági indikátorok (jogosultsági kritérium) I. Környezettudatos menedzsment és tervezés I./A Környezeti menedzsment eszközök a) Fajlagos vízfelhasználás me b) Fajlagos energiafelhasználás me teljes vízfelhasználás m termelés v. szolgáltatás egysége Tanuló létszám teljes energiafelhasználás kwh termelés v. szolgáltatás egysége tanulólétszám c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának me (CO2e) t/év d) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának me e) A kistérségben élők foglalkoztatottságának me A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma ártalmatlanításra kerülő hulladék t 25,248 összes hulladék mennyisége t 1140,2 kistérségben élő foglalkoztatottak száma fő 1670 a foglalkoztatottak száma fő 2303 tudásmegosztásban résztvevők fő/év száma 52 f) össz munkavállalói létszám fő/év Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik I/N Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését I/N Környezettudatos tevékenységek a Környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát és megvalósításának dokumentálását vállalja I/N b Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal vagy vállalja annak létrehozását I/N - - Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóságoktatási felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett) 3.c I/N d A szervezet rendszeres környezeti teljesítmény elésének bevezetése I/N e Környezeti auditok lefolytatása db/év f 3.g 4. A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés rendszeres és a kötelező men felüli biztosítása A termék-, szolgáltatásfejlesztés során a várható környezeti hatások elemzése megtörténik és a fejlesztés ezek figyelembevételével valósul meg tudásmegosztásban résztvevők száma fő/év össz munkavállalói létszám fő/év db/év - - I/N -

12 I/B. Fenntartható fejlődést szolgáló tervezési eljárások 5. A fejlesztés a környezeti hatások tekintetében a hatásviselők számára kedvezőbb helyzetet eredményez fő - - A fejlesztés időszakában az ökohatékonyságra, projekt környezeti célokra fordított 6. környezetegészségügyi, környezettudatosságot erősítő feladatokra költsége eft - fordított kiadások projekt összköltsége eft - 7. A létrejövő terméket/szolgáltatást minősíti valamely elfogadott környezeti, fenntarthatósági minősítési rendszer szerint I/N - 8. A projekt kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére I/N - 9. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb.) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek I/N N I 10. BAT technológiát alkalmaz (BAT technológiák száma) db - - Előnyben részesíti környezeti szempontból előnyösebb eszközöket, termékeket, alapanyagokat a 11. beszerzéseinél I/N N I Előnyben részesíti a környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező beszállítókat az eszközbeszerzés 12. során/tanácsadó, oktató szervezeteket a szolgáltatás vásárlás során (ezen beszállítók száma) db Előnyben részesíti a helyi beszállítókat a beszerzéseinél I/N - - Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi erőforrás fejlesztés kiterjed a környezeti, fenntarthatósági 14. ismeretek bővítésére I/N N I 15. A projekt egyéb fenntarthatóságot szolgáló fejlesztéseket tartalmaz I/N Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során I/N - I./C Természetes térszerkezet megőrzése fejlődést szolgáló II./A Természeti erőforrások megőrzése 17. A projekt megvalósulás helye társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű kistérségben található I/N I 18. A beruházás természetvédelmi et, vagy természetvédelmi oltalom alatt álló területet nem érint I/N - A fejlesztés hozzájárul a tájképi/ településképi/ természeti/ kulturális /építészeti vagy ek 19. megőrzéséhez I/N Barnamezős beruházás vagy az igénybe vett terület jelenlegi hasznosítása gazdasági célú I/N - - A projekt során többlet zöldfelület fejlesztés valósul meg az előírt 21. minimális zöldfelületi arányhoz képest a létrejövő zöldfelület nagysága m2 - - az előírt minimális zöldfelület nagysága m2 - - A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajokat, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók 22. előnyben részesítése I/N - - A fenntartható mobilitás biztosítása a települési funkciók megfelelő tervezésével 23. (településtervezés) I/N 24. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése I/N Fajlagos vízfelhasználás csökkentése 26. Fajlagos energiafelhasználás csökkentése teljes vízfelhasználás m3 - - termelés v. szolgáltatás egysége változó - - teljes energiafelhasználás kwh - - termelés v. szolgáltatás egysége változó Jobb összesített energetikai jellemzőkkel rendelkező épületek száma db Energiatakarékos fényforrásokkal, valamint A vagy A+ energiahatékonysági minősítéssel bíró eszközökkel kwh - -

13 II/B Jó környezet- és egészség állapot megőrzése elért megtakarítás 29. Fajlagos anyagfelhasználás csökkentése 30. Fajlagos csomagolóanyag mennyiség csökkentése 31. alapanyag t - - termelés v. szolgáltatás egysége változó - - csomagolóanyag mennyiség t - - termelés v. szolgáltatás egysége változó - - Megújuló energia arányának növelése a teljes energiafelhasználáson megújuló energia felhasználás kwh - - belül teljes energiafelhasználás kwh Kombinált valamint anyag- és energiatakarékos irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása db 0 1 hasznosításra átadott hulladék 25, Hasznosításra átadott hulladék arányának növelése menny. t 82,258 összes hulladék mennyisége t 1140,2 1140, 2 Másodlagos alapanyag-felhasználás arányának növelése a teljes másodlagos alapanyag t alapanyag felhasználáson belül összes alapanyag t Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során I/N N I közúti árutonna km árutonna km Közúti szállítás intenzitásának csökkentése összes árutonna km km Gépkocsi használat csökkentése db - - Élő utcák fejlesztése belterületen, külterületen a közutak mentén az élőhelyek védelmét és a 38. környezetszennyezés mérséklésének megfelelő erdősávok és cserjék telepítése (ha nem kötelező) km A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja I/N - - A létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító 40. intézkedések történnek I/N - Felhasznált veszélyes anyag mennyiség csökkentése, helyettesítés nem veszélyes, kevésbé veszélyes 41. anyagokra kg/év Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának csökkentése ártalmatlanításra kerülő hulladék t - - összes hulladék mennyisége t Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése t Veszélyes hulladék arányának csökkentése a keletkezett összes hulladék mennyiségének arányában t Üvegházhatású anyagok kibocsátásának csökkentése (CO2e) t/év - - összes szennyvíz t Fajlagos szennyvízkibocsátás csökkentése termelés v. szolgáltatás egysége változó Szennyvizek szennyezőanyag tartalmának csökkentése (nehézfémek, veszélyes anyagok, KOI, BOI) kg - - Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat elések készítése vagy gyakoriságának növelése alkalom/év 49. Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben I/N Béren kívüli (közérzetjavító) rekreációs, egészségügyi juttatások mének növelése eft/fő - - Egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítása (világítás, ergonómia, beltéri levegőminőség stb.) 51. érdekében vagy a jogszabályi előírásokon felül munkaegészségügyi és -biztonsági tárgyi eszköz eft/fő - - beszerzés

14 II/C. Társadalmi felelősségvállalás 52. Tömegközlekedést használó (támogatott) munkavállalóak, kedvezményezettek számának növelése a helyi munkavállalók arányának szintentartásával fő Többletszolgáltatások, kedvezmények nyújtása a helyi lakosságnak I/N - - kistérségben élő foglalkoztatottak 54. A kistérségben élők foglalkoztatottságának növelése száma fő a foglalkoztatottak száma fő Az átlagos fizetés növelése a minimálbérhez viszonyítva eft - - Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának 56. segítése (ellátott terület nagysága) m2 - - Helyben (max. kistérségi szinten) rendelkezésre álló energia helyi energia felhasználása kwh használata teljes energiafelhasználás kwh A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma db Környezeti szponzorálások eft/év - - Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság 60. tanulásával kapcsolatos akciók, események száma db/év 0 1 A szempont jogosultsági feltétel, ezért horizontálisan nem eljük. A szempontot szakmai elésben pontozzák, ezért horizontálisan nem eljük.

A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon

A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon 3.2.1 A projekt hosszú távú hatásai Hatások és hatásindikátorok A TISZk a szakképzési feladatellátás térségi tervezésével és irányításával kiegyensúlyozottabb kibocsátási viszonyokat hoz létre az iskolarendszerű

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02. 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható bee: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: (06) 66-585-520; Fax: (06) 66-585-521 KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése ÁROP-1.A.2/A-2008-0040 azonosító jelű pályázathoz

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve

Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve Készült: Budapest, 2009. január 14. TARTALOM PREAMBULUM...3 HELYZETFELMÉRÉS...4 I. KÖRNYEZETTUDATOS MENEDZSMENT ÉS TERVEZÉS...5 I./A Környezeti menedzsment

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSEK ÉS AZOK MEGJELENÉSE A KÖRNYEZETI TANÁCSADÁSBAN - TÁVKÉPZÉSI ANYAG - Szerkesztette: Mátyás Mónika 2009. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE Az AVOP LEADER+ intézkedés keretében A BAKONYALJA Akciócsoport HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERVE A KISBÉRI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSE A BAKONYALJAI BARANGOLÓ ÚTVONALHOZ KAPCSOLÓDÓAN Ácsteszér, 2005. december

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés - egyeztetett változat - Megrendelő: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben