Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP"

Átírás

1 5.7. Számszerűsíthető eredmények (becslés) Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban a Pályázati Útmutatóban megadott mutatókat szerepeltesse évek szerinti bontásban (amennyiben az évek szerinti bontás lehetséges!) Mutató neve TISZK összes tanulólétszáma Az oktatási rendszerből lemorzsolódott, szakképzésbe bevont tanulók száma Szakképzésbe bevont hátrányos helyzetű tanulók száma Szakképzést előkészítő évfolyamon végző tanulók száma Oktatói képzésbe/ továbbképzésbe bevont tanárok, szakoktatók száma Menedzsment képzésbe/ felkészítésbe bevont személyek száma Felnőttképzésben résztvevők száma Szakképzést sikeresen befejezők aránya TISZK iskolai rendszerű szakképzéséből lemorzsolódók aránya Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon A bevont hátrányos helyzetű tanulók közül a képzést sikeresen befejezők aránya A bevont, az oktatási rendszerből lemorzsolódott tanulók közül a képzést sikeresen befejezők aránya Az oktatói képzést/ továbbképzést sikeresen befejezők aránya A menedzsment képzést sikeresen befejezők aránya Szakmájukban elhelyezkedők aránya Mutató forrása, pályakövetési rendszer pályakövetési rendszer Megysé g Kiinduló fő fő Fő Fő Fő Fő fő % 86,2 88,2% 92,2% 95% % 11,7% 10,5% 9% 8% % 66% 66% 67% 68% % 66,1 % 67% 68% 70% % 50,6 % 60% 75% 90% % 0 90% 95% 95% % 0 95% 100% 100% % 50,75 52% 60% 70%

2 Mutató neve Felnőttképzésben a szakmájuk magasabb szintjén továbbtanulók aránya Nem kötelező tevékenységekhez kapcsolódó indikátorok Beszerzett / kidolgozott tananyagok, továbbképzési tematikák száma Eredmények elterjesztésére irányuló akciók száma Kialakított közösségi funkciók száma Eredmények elterjesztésére irányuló akciókkal elért közösség Közösségi szolgáltatásokat igénybevevők aránya Beszerzett / kidolgozott tananyagok felhasználási aránya az oktatásban Mutató forrása pályakövetési rendszer Megysé g Kiinduló % 17,1% 17,1% 40% 52% db db db fő % 0 10% 40% 60% % 0 90% 90% 100% 1. Tájékoztatási követelmények Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén, a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. útmutatóban foglaltaknak megfelelően milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak: A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Eszköz Igen Nem Cél (darab) Hirdetőtábla (A) Emléktábla (B) Tájékoztatási tábla (C) Plakát (D) Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) 12 Televízió 3 Rádió 3 Internet (banner) 4 Nyitórendezvény 1 Záró-rendezvény 1 Egyéb rendezvény, konferencia 3 Sajtótájékoztató 2

3 A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Eszköz Igen Nem Cél (darab) Sajtóközlemény 3 Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány 4 PR-film Önálló internetes honlap Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat) DM-levélkampány Telemarketing Közvélemény-kutatás 1 Reklámtárgy 2 Egyéb: (megnevezés) A tevékenységek rövid szöveges bemutatása, indoklása (max karakter) A projekt sikerességének egyik elengedhetetlen feltétele a nyilvánosság biztosítása. Különösen igaz ez jelen projektre, hiszen a létrejövő TISZK egy egész megyényi területet fed le és a direkt módon történő tájékoztatás mellett nagy szerepe lesz az információ - érintett célcsoportokhoz történő - indirekt eljuttatásának. Ennek érdekében indokolt többféle kommunikációs csatorna használata is: a projekt különböző fázisainak végrehajtása során összesen 12 db írásos anyag, cikk, interjú, 3 db televíziós és 3 db rádióban leadott rövid műsor; minimum 4 db banner, összesen 3 db rendezvény, egy a projekt elején, egy a végén és egy a köztes stádiumban; 2 db sajtótájékoztató, 3 db sajtóközlemény, 4 különböző típusú szórólap, melyek szintén a projekt megvalósulásának különböző állomásairól nyújtanak tájékoztatást; önálló internetes honlap létrehozása, közvélemény kutatás, illetve 2 különböző típusú reklámtárgy. 2. Fenntarthatóság Ismertesse a projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó elképzeléseit! Kérjük, térjen ki az alábbi szempontokra: A projekthez szükséges emberi és egyéb erőforrások rendelkezésre állása a projektet követően Szakmailag és szervezetileg a fenntarthatóság biztosítása (kik, milyen feladatkörben tevékenykednek) A projekt keretében tervezett módszertani és szakmai fejlesztés eredményei a projektet követően fenntarthatók-e A fenntarthatóság szervezeti és humánerőforrás feltételei A projekt során kiépül a TISZK szervezete és fő folyamatainak működési rendje, melyet a Projekt Irányítási Kézikönyvben rögzítünk, biztosítva az integrált fenntartói irányítás folyamatos működését. Közös adatbázison nyugvó erőforrás-tervezési és tudásmenedzsment rendszer jön létre, melynek működtetésére és folyamatos adatfrissítésére az intézményi munkatársak és a TISZK szervezetének tervező szakemberei egyaránt felkészülnek. Közös döntéshozatali rend szabályozása történik, mely a TISZK működési rendjében, folyamatszabályozásaiban és fő döntéshozó szervének döntési mechanizmusában kerül szabályozásra.

4 A folyamatos működést a TISZK szervezet, a társulás költségvetési intézmény kinevezett menedzsmentje biztosítja. Ennek érdekében a projektmenedzsment tagjai a projektidőszak befejezése után is a TISZK alkalmazásban maradnak a közös szervezet operatív irányítása, az intézmények szakmai munkájának koordinálása, a fejlesztési források közös elérése és tervezése, valamit a közös erőforrás-tervezés (költségvetés, emberi erőforrások, helység- és eszközkihasználtság) és kontrolling biztosítása érdekében. A program megvalósítása során olyan szervezeti kultúra alakul ki a TISZK-ben és az intézményekben, amely garanciát jelenthet a sikeres fenntartáshoz. Kialakulnak a jól működő szervezeti keretek, a hatékony kommunikáció, a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés képessége. A fenntarthatóság szakmai feltételei A projekt során kidolgozott/bevezetett szakmai fejlesztések eredményei beépülnek az intézményi dokumentumokba (pedagógiai program, helyi tanterv, minőségirányítási program stb.), így az ezek megvalósítását szolgáló intézményközi közös képzésszervezési és pedagógiai szolgáltatási tevékenységek a napi pedagógiai gyakorlat részévé válnak. Az ipar szereplői és a képző intézmények között kiépülő kommunikációs és közös kínálattervezési rendszer lehetővé teszi, hogy az intézmények képzési struktúrája a mindenkori piaci igényekhez igazodjon. A TISZK mint szolgáltató rendszer részt vesz a vállalkozói kultúra és a technológiai alkalmazások fejlesztésében. A TISZK működése az intézmények érdekeinek figyelembe vételével történik, a szakmai és szervezeti döntések egyeztetés alapján. Az átjárhatóság, a pályaorientáció és a közösségi szolgáltatások is erősítik az együttműködést. A TISZK keretei között létrehozott kapcsolatrendszer fenntartásában a pályázó partnerek hosszú távon is érdekeltekké válnak a tevékenységek eredményeinek láttán. A két év alatt a projektbe beépített képzések során a pedagógusok olyan ismeretek és készségek birtokába jutnak, amelyek használatával eredményesen, hatékonyan tudnak megfelelni a közös célok által indukált követelményeknek, létrejön a TISZK jól képzett, megújult szemléletű, innovatív pedagógusgárdája. Az intézményekben folyó belső tudásmegosztás a későbbiekben további pedagógusok bevonódását eredményezi. Emberi és egyéb erőforrások 1. Külső kapcsolatok A Projekt szakmai megvalósításában több csoportba sorolható szakemberekre lesz szükség. Így az egyik csoportot a TISZK külső kapcsolataival érintett munkakörökben dolgozók alkotják. Ők a TISZK partneri rendszerét gondozzák, a vállalati kapcsolatokat szervezik, illetve a TISZK külső szolgáltatásainak PR-jéért, illetve kommunikációjáért, esítéséért felelősek. Az egyik legfontosabb szempont a csoport összetételének kialakításakor, hogy a forrásbevonás is ezen külső kapcsolati csoport felelőssége, így a TISZK arculatát valamilyen szinten nekik kell kialakítani, ismerve a térség vállalatait, így a munkaerőpiac elvárásait. Ezekben a vállalati kapcsolatokban fontos szerep juthat a felnőttképzési tevékenységnek, illetve tervezésének, esítésének. (1 fő) A TISZK egész képzését átfogó marketing, és PR-szakember nagyon fontos szerepet kaphat a külső kapcsolatok kialakításában, és azok megtervezésében, emellett az egész TISZK képzési kínálatának, illetve egyéb tevékenységeinek kommunikációját is szervezi. A külső kapcsolatokért felelős csoport előzetes tárgyalások, egyeztetések alapján 3-4 fő munkaerőt köthet le. 2. Belső, szakmai team A TISZK belső munkatársai inkább szakmai szempontokat követve működnek közre a Társulás működésében, és a szakmai munkát segítik, a szakmai rendszereket működtetik.

5 Így például a TISZK belső szolgáltatásaiért (közösségi funkciók), a kialakított szolgáltatások TISZK-en belüli elterjesztéséért, is minél szélesebb körben való felhasználásáért felelős szakember nagyon fontos feladatokat lát el. A TISZK eredményeinek, és az indikátorok teljesülését figyelemmel kísérő, és a mérés-elés rendszerének működtetéséért felelős szakember egyben a közös sztenderdek betartásáért, a közös vizsgarendszer működtetéséért is felelős. A TISZK erőforrásainak tervezése nem elképzelhető a korábban már említett külső kapcsolatokért felelős csoport közreműködése nélkül, aki a döntések előkészítését más esetekben is támogathatja. A TISZK belső kapcsolataiért felelős csoportot szintén 3-4 fő alkothatja. 3. Vezetői döntések előkészítését támogató szakember A projekt időtartama alatt a stratégiai tervezés és a fenntartói közös döntéshozatal folyamatos szakmai támogatása szükséges, amíg ki nem alakul ennek vezetői rutinja a fenntartók képviselői és a döntés-előkészítő szakemberek körében 4. Fejlesztési munkacsoportok A projekt meghatározott feladataira speciális fejlesztő teamek alakulnak a projektvezetés felkérése alapján. Ezek közül ki kell emelni a később állandó bizottságként működő szakmacsoportos tantervi bizottságokat, melyek feladata a térségi modultérképek elkészítése és ezeknek megfelelően az intézményi Pedagógiai Programok elkészítésének támogatása és véleményezése. Külön munkacsoportot igényel továbbá az integrált irányítási rendszer bevezetésének és működtetésének feladata, mely az erőforrás-tervezési szakértő vezetésével, minden intézmény adatfelmérésért és rögzítésért felelős munkatársának közreműködésével fog megalakulni. 8. Esélyegyenlőség érvényesülése Jelölje meg, hogy a projekt megvalósítása során mely terület(ek)en kíván javítani az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetén! (Többet is választhat!) Felhívjuk figyelmét, hogy a projektterv befogadásának feltétele, hogy legalább egy terület kiválasztásra kerüljön! x Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése x Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése Akadálymentesítés előrehaladása x x Fogyatékkal élők életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása Romák életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása x Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javítása 8.2. A következő táblázat kitöltésével mutassa be a pályázó szervezet jelenlegi esélyegyenlőségi helyzetét és azt, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában miként kívánja erősíteni szervezete esélyegyenlőségi kultúráját a 8.1. pontban megadott területeken! Kérjük, csak azoknak az esélyegyenlőségi területeknek az oszlopait töltse ki, melyeket a 8.1. pontban már megjelölt! (Módszertani segítséget a pályázati dokumentáció részét képező Esélyegyenlőségi Útmutató jelenthet).

6 családbarát nemek akadálymentesítés fogyatékosok romák más csoportok Pályázat benyújtásakor érvényes Projekt fenntartás végéig várható átlagos Pályázat benyújtásakor érvényes Projekt fenntartás végéig várható átlagos Pályázat benyújtásakor érvényes Projekt fenntartás végéig várható átlagos Pályázat benyújtásakor érvényes Projekt fenntartás végéig várható átlagos Pályázat benyújtásakor érvényes Projekt fenntartás végéig várható átlagos Pályázat benyújtásakor érvényes Projekt fenntartás végéig várható átlagos a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte (ha van, ill. vállalja elkészítését, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem betűt) 1.2. Nők aránya a felső-, és középvezetésben a teljes vezetői létszámhoz viszonyítva (%) i i i i i. i i i i i K+F területen dolgozó nők száma - fő Részmunkaidős foglalkoztatottak száma - fő 1.5. Távmunkában foglalkoztatottak száma - fő 1.6. Akadálymentesített épületek száma - darab 1.7. Információs (elsősorban internetes) akadálymentesítés (ha van, ill. vállalja létrehozását, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt) 1.8. Fogyatékkal élő alkalmazottak száma - fő Roma foglalkoztatottak száma - fő évnél idősebb, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma - fő Pályakezdő, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma - fő A foglalkoztatás területén az elmúlt öt évben a szervezet jogsértést nem követett el (ha nem követett el, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt Leghátrányosabb helyzetű 48 kistérségben működik (64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. számú melléklet) (ha igen, írjon "i" (igen), ellenkező i i i i i i i i i i i i i i i. i i i i i

7 esetben "n" (nem) betűt) Bevonta-e a célcsoportot vagy annak képviselőit a projekt tervezésébe? (I/N) Készült-e felmérés arról, hogy a tervezett intézkedés milyen hatással lesz a célcsoport élethelyzetére? (I/N) - főbb megállapításokat a szöveges mezőben kérjük megjeleníteni A megvalósítás során alkalmaz-e eszközöket a célcsoport érdekeinek figyelembevételére, védelmére? (I/N) - ezek felsorolása a szöveges mezőben Középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező munkatársak szakmai továbbképzése az elmúlt/elkövetkező 5 évben - fő Kiemelt figyelmet fordít-e a tervezett beruházás során - pl. átkelőhelyek létesítése, forgalomtechnikai berendezések telepítése során a nők, idősek és gyermekek biztonságára? (rövid ismertetés a szöveges mezőben) Elektronikus szolgáltatás fejlesztése során min. 1 esélyjavító funkció alkalmazása (I-N; konkrét kifejtést a szöveges alátámasztás részbe kérünk) Elektronikus szolgáltatás fejlesztése során a célcsoport képviselőinek bevonása A közfeladatok és/vagy jogszabályok olyan módosítását tartalmazza a projekt, ami kifejezetten egy esélyegyenlőségi csoport jogi helyzetének a javítását szolgálja (I-N; konkrét kifejtést a szöveges alátámasztás részbe kérünk) A közigazgatási eljárások, ügyintézés olyan módosítását tartalmazza a projekt, ami kifejezetten egy esélyegyenlőségi csoport ügyféli helyzetének a könnyítését szolgálja (I- N; konkrét kifejtést a szöveges alátámasztás részbe kérünk) i i. i i i i. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i n. i i i i n.

8 1.23. A projekt olyan szolgáltatást és/vagy szolgáltatáson belüli speciális elemet tartalmaz, ami egy meghatározott hátrányos helyzetű társadalmi csoport igényére tekintettel került kialakításra (az elem pontos megnevezését kérjük a rövid, szöveges alátámasztás részbe) A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére (ha igen, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt) - rövid indoklás a szöveges mezőben A létrejövő beruházás javít-e a tömegközlekedési lehetőségek elérhetőségén? (I/N) (rövid indoklás a szöveges mezőben) 2.2. Bedolgozóként foglalkoztatottak száma - fő 2.3. Továbbfoglalkoztatott nyugdíjasok száma - fő 2.4. Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérők alkalmazása az elmúlt 5 évben (ill. a következő 5 évben) - fő 2.5. Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetősége (ha van, ill. vállalja megteremtését, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt) 2.6. A törvényben meghatározottnál több szabadság biztosítása a dolgozóknak (ha biztosítja, ill. vállalja biztosítását, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt) 2.7. Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez (ha biztosítja, ill. vállalja biztosítását, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt) 2.8. GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás (ha van, ill. vállalja megteremtését, írjon "i" i i i i i i i i i n. i i i i i i i i i i n i n i n i i i i i i i i i

9 (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt) 2.9. Vállalati családi rendezvények szervezése (ha vannak, ill. vállalja bevezetésüket, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt) Egészségvédelmi és kulturális programok szervezése, törvényben előírt kötelező met meghaladó szociális juttatások biztosítása a dolgozóknak (ha vannak, ill. vállalja bevezetésüket, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt) Vállalati, szervezeti gyermekintézmények fenntartása (ha van, ill. vállalja létrehozását, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt) A szervezet támogat esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, civil szervezeteket (ha igen, ill. vállalja támogatásukat, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt) Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek-e? (ha igen, ill. vállalja ennek biztosítását, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt) Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (ha van, ill. vállalja alkalmazását, írjon "i" (igen), ellenkező esetben "n" (nem) betűt) Nők száma a foglalkoztatottak közt - fő Kiegészítő információk (Pályázat benyújtásakor érvényes ) 3.1. Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) fő n i n i n n n i n i n i n i n i i i i i i i i i i i n i n i n i n i n i 2413 Rövid, szöveges alátámasztás (csak azon pontok esetében, amelyeknél ez kérés volt) 1.15: A roma és megváltozott munkaképességű munkaváll. részaránya nő, javul a romák és idősebb munkaváll. képzettségi szintje, a fogyatékos emberek foglakozt. és képzésének feltétele, a nők és a családos munkaváll., a gyermeküket egyedül nevelő nők alkalmazásának feltételrendszere. 1.16: Esélyegyenlőségi panasztételi rendszer fog működni, havi gyakorisággal monitorozás zajlik. 1.21: Javaslatokat teszünk a helyi/megyei szintű okt. stratégia, egyéb kapcsolódó ágazati jogszabályok módosítására.

10 9. Környezeti fenntarthatóság 9.1. A fenntarthatóság érvényesítése fenntarthatósági kategóriák szerint Jelölje meg (tegyen "X"-et), hogy jelenleg vagy a projekt fenntartás végéig mely kategóriában erősíti szervezete fenntarthatósági kultúráját! (Többet is választhat!) Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázat befogadásának feltétele, hogy legalább egy kategória kiválasztásra kerüljön! Kategóriák: X X X X I. Környezettudatos menedzsment és tervezés A) Környezeti menedzsment eszközök B) Fenntartható fejlődést szolgáló tervezési eljárások C) Természeti térszerkezet megőrzése X II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás X A) Természeti erőforrások megőrzése B) Jó környezeti- és egészség állapot megőrzése X C) Társadalmi felelősségvállalás 9.2. A fenntarthatósági szempontok érvényesítése Azokban a kategóriákban, amelyekben vállalta a fenntarthatóság erősítését mutassa be, hogy milyen fenntarthatósági szempontokat érvényesít! (A táblázat 1. oszlopa meghatározza, a fenntarthatósági szempontokhoz kapcsolódó fő kategóriákat!) Válasszon legalább egy fenntarthatósági szempontot az egyes kategóriákon belül! A táblázat 3. oszlopában megadott megységnek megfelelően adja meg jelenlegi fenntarthatósági helyzetét (4. oszlop) és a projekt fenntartás végéig várható átlagos et (5. oszlop).

11 Kategóriák Fenntarthatósági szempontok (A szempontok értelmezését az Útmutató a fenntartató fejlődés érvényesítéséhez tartalmazza.) M-egység Pályázat benyújtásakor érvényes Projektzáráskor várható Kötelezően megadandó fenntarthatósági indikátorok (jogosultsági kritérium) I. Környezettudatos menedzsment és tervezés I./A Környezeti menedzsment eszközök a) Fajlagos vízfelhasználás me b) Fajlagos energiafelhasználás me teljes vízfelhasználás m termelés v. szolgáltatás egysége Tanuló létszám teljes energiafelhasználás kwh termelés v. szolgáltatás egysége tanulólétszám c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának me (CO2e) t/év d) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának me e) A kistérségben élők foglalkoztatottságának me A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma ártalmatlanításra kerülő hulladék t 25,248 összes hulladék mennyisége t 1140,2 kistérségben élő foglalkoztatottak száma fő 1670 a foglalkoztatottak száma fő 2303 tudásmegosztásban résztvevők fő/év száma 52 f) össz munkavállalói létszám fő/év Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik I/N Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését I/N Környezettudatos tevékenységek a Környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát és megvalósításának dokumentálását vállalja I/N b Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal vagy vállalja annak létrehozását I/N - - Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóságoktatási felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett) 3.c I/N d A szervezet rendszeres környezeti teljesítmény elésének bevezetése I/N e Környezeti auditok lefolytatása db/év f 3.g 4. A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés rendszeres és a kötelező men felüli biztosítása A termék-, szolgáltatásfejlesztés során a várható környezeti hatások elemzése megtörténik és a fejlesztés ezek figyelembevételével valósul meg tudásmegosztásban résztvevők száma fő/év össz munkavállalói létszám fő/év db/év - - I/N -

12 I/B. Fenntartható fejlődést szolgáló tervezési eljárások 5. A fejlesztés a környezeti hatások tekintetében a hatásviselők számára kedvezőbb helyzetet eredményez fő - - A fejlesztés időszakában az ökohatékonyságra, projekt környezeti célokra fordított 6. környezetegészségügyi, környezettudatosságot erősítő feladatokra költsége eft - fordított kiadások projekt összköltsége eft - 7. A létrejövő terméket/szolgáltatást minősíti valamely elfogadott környezeti, fenntarthatósági minősítési rendszer szerint I/N - 8. A projekt kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére I/N - 9. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb.) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek I/N N I 10. BAT technológiát alkalmaz (BAT technológiák száma) db - - Előnyben részesíti környezeti szempontból előnyösebb eszközöket, termékeket, alapanyagokat a 11. beszerzéseinél I/N N I Előnyben részesíti a környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező beszállítókat az eszközbeszerzés 12. során/tanácsadó, oktató szervezeteket a szolgáltatás vásárlás során (ezen beszállítók száma) db Előnyben részesíti a helyi beszállítókat a beszerzéseinél I/N - - Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi erőforrás fejlesztés kiterjed a környezeti, fenntarthatósági 14. ismeretek bővítésére I/N N I 15. A projekt egyéb fenntarthatóságot szolgáló fejlesztéseket tartalmaz I/N Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során I/N - I./C Természetes térszerkezet megőrzése fejlődést szolgáló II./A Természeti erőforrások megőrzése 17. A projekt megvalósulás helye társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű kistérségben található I/N I 18. A beruházás természetvédelmi et, vagy természetvédelmi oltalom alatt álló területet nem érint I/N - A fejlesztés hozzájárul a tájképi/ településképi/ természeti/ kulturális /építészeti vagy ek 19. megőrzéséhez I/N Barnamezős beruházás vagy az igénybe vett terület jelenlegi hasznosítása gazdasági célú I/N - - A projekt során többlet zöldfelület fejlesztés valósul meg az előírt 21. minimális zöldfelületi arányhoz képest a létrejövő zöldfelület nagysága m2 - - az előírt minimális zöldfelület nagysága m2 - - A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajokat, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók 22. előnyben részesítése I/N - - A fenntartható mobilitás biztosítása a települési funkciók megfelelő tervezésével 23. (településtervezés) I/N 24. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése I/N Fajlagos vízfelhasználás csökkentése 26. Fajlagos energiafelhasználás csökkentése teljes vízfelhasználás m3 - - termelés v. szolgáltatás egysége változó - - teljes energiafelhasználás kwh - - termelés v. szolgáltatás egysége változó Jobb összesített energetikai jellemzőkkel rendelkező épületek száma db Energiatakarékos fényforrásokkal, valamint A vagy A+ energiahatékonysági minősítéssel bíró eszközökkel kwh - -

13 II/B Jó környezet- és egészség állapot megőrzése elért megtakarítás 29. Fajlagos anyagfelhasználás csökkentése 30. Fajlagos csomagolóanyag mennyiség csökkentése 31. alapanyag t - - termelés v. szolgáltatás egysége változó - - csomagolóanyag mennyiség t - - termelés v. szolgáltatás egysége változó - - Megújuló energia arányának növelése a teljes energiafelhasználáson megújuló energia felhasználás kwh - - belül teljes energiafelhasználás kwh Kombinált valamint anyag- és energiatakarékos irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása db 0 1 hasznosításra átadott hulladék 25, Hasznosításra átadott hulladék arányának növelése menny. t 82,258 összes hulladék mennyisége t 1140,2 1140, 2 Másodlagos alapanyag-felhasználás arányának növelése a teljes másodlagos alapanyag t alapanyag felhasználáson belül összes alapanyag t Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során I/N N I közúti árutonna km árutonna km Közúti szállítás intenzitásának csökkentése összes árutonna km km Gépkocsi használat csökkentése db - - Élő utcák fejlesztése belterületen, külterületen a közutak mentén az élőhelyek védelmét és a 38. környezetszennyezés mérséklésének megfelelő erdősávok és cserjék telepítése (ha nem kötelező) km A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja I/N - - A létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító 40. intézkedések történnek I/N - Felhasznált veszélyes anyag mennyiség csökkentése, helyettesítés nem veszélyes, kevésbé veszélyes 41. anyagokra kg/év Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának csökkentése ártalmatlanításra kerülő hulladék t - - összes hulladék mennyisége t Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése t Veszélyes hulladék arányának csökkentése a keletkezett összes hulladék mennyiségének arányában t Üvegházhatású anyagok kibocsátásának csökkentése (CO2e) t/év - - összes szennyvíz t Fajlagos szennyvízkibocsátás csökkentése termelés v. szolgáltatás egysége változó Szennyvizek szennyezőanyag tartalmának csökkentése (nehézfémek, veszélyes anyagok, KOI, BOI) kg - - Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat elések készítése vagy gyakoriságának növelése alkalom/év 49. Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben I/N Béren kívüli (közérzetjavító) rekreációs, egészségügyi juttatások mének növelése eft/fő - - Egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítása (világítás, ergonómia, beltéri levegőminőség stb.) 51. érdekében vagy a jogszabályi előírásokon felül munkaegészségügyi és -biztonsági tárgyi eszköz eft/fő - - beszerzés

14 II/C. Társadalmi felelősségvállalás 52. Tömegközlekedést használó (támogatott) munkavállalóak, kedvezményezettek számának növelése a helyi munkavállalók arányának szintentartásával fő Többletszolgáltatások, kedvezmények nyújtása a helyi lakosságnak I/N - - kistérségben élő foglalkoztatottak 54. A kistérségben élők foglalkoztatottságának növelése száma fő a foglalkoztatottak száma fő Az átlagos fizetés növelése a minimálbérhez viszonyítva eft - - Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának 56. segítése (ellátott terület nagysága) m2 - - Helyben (max. kistérségi szinten) rendelkezésre álló energia helyi energia felhasználása kwh használata teljes energiafelhasználás kwh A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma db Környezeti szponzorálások eft/év - - Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság 60. tanulásával kapcsolatos akciók, események száma db/év 0 1 A szempont jogosultsági feltétel, ezért horizontálisan nem eljük. A szempontot szakmai elésben pontozzák, ezért horizontálisan nem eljük.

A) Esélyegyenlőség érvényesülése

A) Esélyegyenlőség érvényesülése Projekt Adatlap 3. számú melléklet A) Esélyegyenlőség érvényesülése A következő táblázat kitöltésével mutassa be, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában miként kívánja erősíteni szervezete

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52.

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat,

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő azonosító száma: ÉAOP-4.1.1/2F-2f-29-28 3. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező

Részletesebben

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: (06) 66-585-520; Fax: (06) 66-585-521 KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése ÁROP-1.A.2/A-2008-0040 azonosító jelű pályázathoz

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel a projektekben Környezeti fenntarthatóság Esélyegyenlőség Jogkövetkezmények Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A nemek közötti egyenlőség

Részletesebben

KÖZOP

KÖZOP KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 28. Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. BEVEZETŐ Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás keretében a Polgármesteri

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31 1. A JELETÉS AZOOSÍTÓ ADATA: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

A TISZK rendszer továbbfejlesztésére irányuló TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 pályázat fenntartása 2013. Június 3. Glowacz Miklósné projektkoordinátor

A TISZK rendszer továbbfejlesztésére irányuló TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 pályázat fenntartása 2013. Június 3. Glowacz Miklósné projektkoordinátor A TISZK rendszer továbbfejlesztésére irányuló TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 pályázat fenntartása 2013. Június 3. Glowacz Miklósné projektkoordinátor TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 Jelentési kötelezettség

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:paninform Kft. 2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP20081.2.1 ÉS A KMOP20081.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben

VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT BEVEZETÉSE A LAMON KFT-NÉL GOP-2.2.1-08/2-2008-0007 ESETTANULMÁNY A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT BEVEZETÉSE A LAMON KFT-NÉL GOP-2.2.1-08/2-2008-0007 ESETTANULMÁNY A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT BEVEZETÉSE A LAMON KFT-NÉL GOP-2.2.1-08/2-2008-0007 ESETTANULMÁNY A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. A cég adatai... 3 2. A cég bemutatása...

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

Projekt adatlap. a Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program

Projekt adatlap. a Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Projekt adatlap a Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért c. komponenséhez Kódszám: KDOP-4.1.1./F -11 NYDOP-4.1.1./D-11

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Általános megjegyzések

Általános megjegyzések Általános megjegyzések Az intézkedésre vonatkozó rendelettervezet szerint a kedvezményezett kizárólag induló vállalkozás lehet. Igaz-e ez a korlátozás azokra a fiatal mezőgazdasági termelőkre is, akik

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-10-01 Záró dátum: 2010-06-16 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy:

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:paninform Kft. 4. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP20081.2.1 ÉS A KMOP20081.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.02.06 Záró dátum: 2010.08.05. Tényleges kezdet dátuma: 2009.06.04 Várható befejezés dátuma: 2011.10.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.02.06 Záró dátum: 2010.08.05. Tényleges kezdet dátuma: 2009.06.04 Várható befejezés dátuma: 2011.10. 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.2.6 Záró dátum: 21.8.5 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? AZ OKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA avagy MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? SZOLNOKI GAZDASÁGI NAPOK 2009. 09. 10. Szolnok A SZAKKÉPZÉS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA KÍNÁLAT KERESLET

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy:

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV 1 Az Egyetem a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0022 Aktív szakmai fejlesztés az LFZE Doktori Iskolában című projekt megvalósítása során a fenntartható fejlődés,

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

!"!" " %!" &'()*)+,-.,/ "0!1! 2"0!3"

!!  %! &'()*)+,-.,/ 0!1! 20!3 # $ % &'()*)+,-.,/ 01 203 $ + /)/)$ '()*)+,-.,/ # $$% +)/) 4 5)+(-6 & ' ()*+, )-', ).( /0-1--(2+1-3+(,4 ) -',)3,4 (- )2 4+, +)+) 7 7 7& 8& 9 :7 & /-;< %=842 22=276 3) > & *) >7 & +)*) &+--.)??-@)?-/) +)@)

Részletesebben

2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.01.29 Záró dátum: 2010.07.28 A projekt megvalósításának

Részletesebben

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése c. kiemelt projekt konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2015-5.7.0 Érvényes: 2015. május

Részletesebben

Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve

Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve Készült: Budapest, 2009. január 14. TARTALOM PREAMBULUM...3 HELYZETFELMÉRÉS...4 I. KÖRNYEZETTUDATOS MENEDZSMENT ÉS TERVEZÉS...5 I./A Környezeti menedzsment

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató Társadalmi Megújulás Operatív Program és Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pályázói és értékelői számára

Esélyegyenlőségi Útmutató Társadalmi Megújulás Operatív Program és Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pályázói és értékelői számára Esélyegyenlőségi Útmutató Társadalmi Megújulás Operatív Program és Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pályázói és elői számára 2007. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. HOGYAN SEGÍT AZ ÚTMUTATÓ?... 4

Részletesebben

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Könnyített elbírálású projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelõ Központ

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelõ Központ 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.10.21 Záró dátum: 2011.04.20 megvalósításának tényleges kezdete és bee: A jelentés

Részletesebben

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv KOMMUNIKÁCIÓS TERV Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 - 1/9 - 1. Helyzetelemzés Nagydobsza Község Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület,

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: Milánkovich György

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: Milánkovich György 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 200.2.0 Záró dátum: 20.05.30 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható

Részletesebben

Projekt adatlap. Észak-magyarországi Operatív Program

Projekt adatlap. Észak-magyarországi Operatív Program Projekt adatlap Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés c. pályázati felhíváshoz Kódszámok: ÉMOP-4.2.1/B-12 1 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.01.13 Záró dátum: 2012.07.12. Tényleges kezdet dátuma: 2011.06.01 Várható befejezés dátuma: 2013.05.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.01.13 Záró dátum: 2012.07.12. Tényleges kezdet dátuma: 2011.06.01 Várható befejezés dátuma: 2013.05. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.01.13 Záró 2012.07.12 megvalósításának tényleges kezdete és befejezése: A jelentés

Részletesebben

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola>

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01. Tényleges kezdet dátuma: 2008-11-01 Tényleges befejezés dátuma: 2010-07-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2008-11-01 Záró dátum: 2009-05-01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: kezdet

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Esélyegyenlőségi útmutató

Esélyegyenlőségi útmutató Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága Esélyegyenlőségi útmutató az Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív program projekt gazdái, pályázói és értékelői számára

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Projekt státuszjelentés (PSJ)

Projekt státuszjelentés (PSJ) Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt mőszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidıszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat, változtatásokat, eli az elırehaladást,

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.13 Záró dátum: 2013.01.12. Tényleges kezdet dátuma: 2011.06.01 Várható befejezés dátuma: 2013.05.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.13 Záró dátum: 2013.01.12. Tényleges kezdet dátuma: 2011.06.01 Várható befejezés dátuma: 2013.05. 3. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.13 Záró dátum: 2013.01.12 megvalósításának tényleges kezdete és befejezése:

Részletesebben

KEZDÉSI IDŐPONT BEFEJEZÉSI IDŐPONT

KEZDÉSI IDŐPONT BEFEJEZÉSI IDŐPONT Projektmenedzsment szervezet felállítása PR PIU szervezet/tagok PR feladatok végzése a kommunikációs terv alapján PIU szervezet, ill. tagjainak Lehetséges kockázatok felmérése Válságkommunikációs terv

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 1. A JELETÉS AZOOSÍTÓ ADATA: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-05 Záró dátum: 2010-02-05 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02. 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható bee: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-07-06 Záró dátum: 2010-01-03. Tényleges kezdet dátuma: 2008-06-02 Várható befejezés dátuma: 2010-11-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-07-06 Záró dátum: 2010-01-03. Tényleges kezdet dátuma: 2008-06-02 Várható befejezés dátuma: 2010-11-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-07-06 Záró dátum: 2010-01-03 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy:

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.01.24 Záró dátum: 2012.02.29. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.01.24 Záró dátum: 2012.02.29. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02. 4. SZÁMÚ ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 212.1.24 Záró megvalósításának tényleges kezdete és befejezése: A jelentés

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Mai nap témái

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Mai nap témái - Esélyegyenlőség, fenntarthatóság - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor - Térségfejlesztési kapacitások megerősítése

Részletesebben

TÁMOP A-13/1 jelű gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban

TÁMOP A-13/1 jelű gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. www.fmkik.hu, e-mail: fmkik@fmkik.hu TÁMOP-2.3.4.A-13/1 jelű gyakornoki program a tanulószerződés keretében

Részletesebben

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0015 A (fő)kedvezményezett neve: Bátai Általános Mûvelõdési Központ Hunyadi János Általános Iskola

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0015 A (fő)kedvezményezett neve: Bátai Általános Mûvelõdési Központ Hunyadi János Általános Iskola 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.01.01 Záró dátum: 2010.10.02 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy:

Részletesebben

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez

1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. számú melléklet 168/2008. (XII. 31.) FVM rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: alcím 29. sora helyébe a következő szövegrész

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Érvényes: 2011.február

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: Krsjákné Bodrog Csilla

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: Krsjákné Bodrog Csilla 3. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.07.24 Záró dátum: A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05. azonosító száma: TÁMOP-4.1.1/A-1/1/KONV-21-19 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.9.24 Záró dátum: 21.12.23 megvalósításának tényleges kezdete és bee: A jelentés kitöltéséért

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság- barát

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben

A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben TÁMOP 4.2.1/B projekt bemutatása Dr. Heil Bálint, egyetemi docens projektmenedzser A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben Az ember és élettere A mező-és erdőgazdálkodás, az ipar és az

Részletesebben

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelõ Központ

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelõ Központ 3. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.04.21 Záró dátum: 2011.10.20 megvalósításának tényleges kezdete és befejezése:

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01. Tényleges kezdet dátuma: 2011.12.01 Várható befejezés dátuma: 2014.07.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01. Tényleges kezdet dátuma: 2011.12.01 Várható befejezés dátuma: 2014.07. 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért - a társadalmi vállalkozások működetésében rejlő lehetőségek c. konferencia A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Részletes projektterv tevékenységek

Részletes projektterv tevékenységek Részletes projektterv tevékenységek A fejlesztési szakmai megvalósítása 4 főbb területre koncentrál: A szakmastruktúra fejlesztésére, azaz olyan rugalmas képzési szerkezet kialakítása, amely egyrészt kimeneti

Részletesebben

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló. energiaforrások felhasználásának lehetőségével

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló. energiaforrások felhasználásának lehetőségével PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.4.0

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 20-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/12-10/2013. TÁRGY: AZ EGYESÍTETT EGÉSZSÉG- ÜGYI INTÉZMÉNYEK IGAZGA- TÓSÁGA TÁMOP 6.1.2-13/1. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉ- TELE MELLÉKLET: 1 DB E LŐTERJESZT É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: Kezdő dátum: 2010.01.05. Záró

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 5-ei rendkívüli ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 5-ei rendkívüli ülésére Budakalász Város Polgármestere 1/2012. (I.5.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. január 5-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben