2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) Fax: +36 (24) A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése Tényleges kezdet dátuma: Várható fizikai befejezés dátuma: Oldal 1/12

2 A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k Elvégzett tevékenységek Tevékenység Tervezett Tényleges kezdete befejezése kezdete 1 Projektmegvalósítás egyéb 2 Projekt menedzsment 3 Projekt előkészítés 4 Projekt előkészítés 5 Építés, átalakítás, 6 Építés, átalakítás, 7 Projekt előkészítés 8 Projektmegvalósítás 9 Építés, átalakítás, Tényleges megvalósítás Tevékenység előrehaladásának bemutatása szeptember 2vel megkezdték működését a projektmenedzsment tagok. A projekt irányítását, a pályázati és jogszabályi előírásoknak való megfelelés végzik. A projektmenedzsment szervezetet 1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi munkatárs, 1 fő műszaki munkatárs és 1 fő szociális és társadalmi programokért felelős munkatárs alkotja. A tagok a közbeszerzési eljárásokon, kooperációkon, rendezvényeken, lakossági fórumon vettek részt án a Kbt. 122/A alapján nemzeti eljárásban lefolytatott közbeszerzési eljárást indítottunk a közösségi épületek, épületrészek a tárgyában an szerződést kötöttünk a nyertes Eltérés oka és tervezett/megtett lépések nem releváns A kiviteli tervek véglegesítése elhúzódott, a közbeszerzési eljárást a tervezethez képest később tudtuk megindítani, így ez maga után vonta a kivitelezés kezdetének csúszását is. A kivitelező ajánlatában vállalta a Oldal 2/12

3 A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k2125 Tevékenység Tervezett Tényleges kezdete befejezése kezdete 1 Építés, átalakítás, 11 Projektmegvalósítás 12 Projekt előkészítés 13 Építés, átalakítás, 14 Projektmegvalósítás 15 Projektmegvalósítás 16 Projektmegvalósítás 17 Projektmegvalósítás egyéb 18 Projektmegvalósítás 19 Projekt előkészítés 2 Építés, átalakítás, Tényleges megvalósítás Tevékenység előrehaladásának bemutatása kivitelezővel án átadtuk a munkaterületet a LÉGÓ pincék ára, melynek várható befejezése Eltérés oka és tervezett/megtett lépések befejezési határidő 2 napos rövidítését, így a várható befejezési határidő korábbra tehető. Oldal 3/12

4 A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k2125 Tevékenység Tervezett Tényleges kezdete befejezése kezdete 21 Projektmegvalósítás 22 Projektmegvalósítás 23 Építés, átalakítás, 24 Építés, átalakítás, 25 Nyilvánosság biztosítása Tényleges megvalósítás Tevékenység előrehaladásának bemutatása 26 Projekt előkészítés A közbeszerzések lebonyolítására án ajánlati felhívást küldtünk ki, a szerződés én kötöttük meg a legjobb ajánlattevővel án a 122 (7) bek. a ) pontja alapján közbeszerzést indítottunk a kiviteli tervek készítésére én aláírásra kerültek a szerződések. A kiviteli tervek re elkészültek. Rendezvényszervezési feladatok ellátására én a Kbt. 122/A alapján közbeszerzési eljárást indítottunk, szerződést a én írtuk alá. nem releváns 27 Projekt előkészítés 28 Projekt előkészítés Eltérés oka és tervezett/megtett lépések Oldal 4/12

5 A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k Elvégzett tevékenységek Tevékenység Konzorciumi partner neve Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma 1 Projektmegvalósításh egyéb 2 Projekt menedzsment 3 Projekt előkészítés 4 Projekt előkészítés 5 Építés, átalakítás, 6 Építés, átalakítás, 7 Projekt előkészítés 8 Projektmegvalósításh 9 Építés, átalakítás, 1 Építés, átalakítás, 11 Projektmegvalósításh 12 Projekt előkészítés 13 Építés, átalakítás, Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása A korábbi IB sorsz áma Közbesz erzés köteles 1/személy jell. ktg összesítő Megbízási szerződés Nem Szállítói előlegbekérő Szállítói előlegbekérő, Bankgarancia nyilatkozat Igen Oldal 5/12

6 A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k2125 Tevékenység Konzorciumi partner neve Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma 14 Projektmegvalósításh 15 Projektmegvalósításh 16 Projektmegvalósításh 17 Projektmegvalósításh egyéb 18 Projektmegvalósításh 19 Projekt előkészítés 2 Építés, átalakítás, 21 Projektmegvalósításh 22 Projektmegvalósításh 23 Építés, átalakítás, 24 Építés, átalakítás, Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása A korábbi IB sorsz áma Közbesz erzés köteles Oldal 6/12

7 A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k2125 Tevékenység Konzorciumi partner neve Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma 25 Nyilvánosság biztosítása 26 Projekt előkészítés Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 27 Projekt előkészítés 28 Projekt előkészítés ZS2SA354461, BI2SA , 279, BI2SA31763 Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása A korábbi IB sorsz áma Közbesz erzés köteles szerződések, teljesítés igazolás Igen Oldal 7/12

8 A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k Összefoglaló: KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZóAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL én ajánlatot kértünk be tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására. A szerződés vel aláírásra került, a nyilvánosság biztosítása folyamatos. A Rendezvények beszerzése (az értékhatár alattiak) án megtörtént, a szerződések én aláírásra kerültek. Rendezvényszervezési feladatok ellátására én a Kbt. 122/A alapján közbeszerzési eljárást indítottunk, szerződést a én írtuk alá. A rendezvények a Támogatási szerződésben megadott ütemezés szerint zajlik én a Közoktatási intézmények ára a Kbt. 122 (4) alapján közbeszerzési eljárást indítottunk. A szerződéskötés várható időpontja én a Lakóépületek ára a Kbt. 122 (4) alapján közbeszerzési eljárást indítottunk. A szerződéskötés várható időpontja én a Közterületek és belső szervizút hálózat fejlesztése valamint ára a Kbt. 122 (4) alapján közbeszerzési eljárást indítottunk. Az ajánlatok jóval a fedezet felett voltak, ezért az eljárást eredménytelenné kell tegyük. Levelet írtunk a Közbeszerzési Döntőbizottságnak, amelyben kértük, hogy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytathassunk le án a Kbt. 122/A alapján nemzeti eljárásban lefolytatott közbeszerzési eljárást indítottunk a közösségi épületek, épületrészek a tárgyában an szerződést kötöttünk a nyertes kivitelezővel án átadtuk a munkaterületet a LÉGÓ pincék ára, melynek várható befejezése Tervezői művezetési feladatok ellátására ajánlatot kértünk be án, a szerződések val aláírásra kerültek. A kommunikációs terv val elkészült. Nyomtatott brossúrák, tájékoztatók lettek terjesztve a lakosságnak. Internetes honlap (www.varosrehabilitacioszszm.hu), facebook oldal (www.facebook.com/hida.generaciokkozott) lett kialakítva, ahol minden információ elérhető a projekttel kapcsolatban. A beruházás helyszínén az,,a" és,,c" típusú táblák kihelyezésre kerültek án lakossági fórumot tartottunk, ahol a projekt részletesen bemutatásra került. A projektmenedzsment tagok 213. szeptember 2vel megkezdték működésüket, a pályázat ellenőrzését, koordinálást végzik. Oldal 8/12

9 A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k Indikátorok 1. A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma a projekt által érintett akcióterületen (db) 2. A fejlesztéssel érintett épületek, építmények száma (db) 1 3. A támogatott projektek eredményeként elért energiamegtakarítás (TJ) 4. Akadálymentesített épületek száma (db) 5. Helyi foglalkoztatási kezdeményezésekbe bevont hátrányos helyzetű emberek száma (fő) 6. Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma (fő) 7. Lakossági elégedettség (%) Bázis + össz. változás: szereplő "Bázis + össz. 8. Létrehozott közösségi hasznos nettó alapterület nagysága (m2) Oldal 9/12

10 A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k Megtartott munkahelyek száma (db) Változás: szereplő "Változás": 12 Bázis + össz. változás: 12 szereplő "Bázis + össz. 1. Megújított zöldfelületek nagysága városrehabilitáció (m2) Bázis + össz. változás: szereplő "Bázis + össz. 11. Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken (fő) Teremtett munkahelyek száma nők (fő) Bázis + össz. változás: szereplő "Bázis + össz. 13. Teremtett új munkahelyek száma (Átlagos statisztikai létszám változás) (fő) 14. Új városi funkciók betelepedése / a fejlesztés nyomán elérhető (köz és profitorintált) száma a projekt által érintett településrészen (db) 15. Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága (a fejlesztéssel érintett terület nagysága) (ha) Oldal 1/12

11 A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k Indikátor eltérés magyarázat Indokolja, ha a célok teljesülésében eltérés mutatkozik a tervektől: Oldal 11/12

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k2125 NYILATKOZAT Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom: a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő; a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva; a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/211. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerezési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm; a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom; a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket betartom és a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos, támogatási szerződésben illetve támogatói okiratban vállalt kötelezettségeknek eleget teszek. Kelt: (Fő)kedvezményezett, vagy a (Fő)kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője Utolsó módosítás: :34:31 Végleges mentés: :36:16 PDF fájl generálás: :57:53 fd969fcc3dcce3f79e6d795f8a36d2 12/12

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KMOP-5.1.1/B-12-k-212-5 7. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Hiánypótlás: Korrekció: I. Forma, szakmai hiányosságok Hiányosságok Megjegyzés, egyéb útmutatás a pótláshoz Oldal 1/7 A projekt azonosító

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 1. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 2014.01.01 Záró dátum: 2014.09.10

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Dudás Olga Telefon: +36 (20) 3944459 Fax: +36 (74) 454460 Email: duolgi@gmail.com A projekt tényleges

Részletesebben

4. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

4. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ 4. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Herczegné Varga Ilona Telefon: +36 (32) 46791 Fax: +36 (32) 46791 Email: herczegne@mixat.hu A projekt tényleges

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.02.07 Záró dátum: 2012.08.06. Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 2013.09.30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.02.07 Záró dátum: 2012.08.06. Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 2013.09.30 5. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.02.07 Záró dátum: 2012.08.06 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02. 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható bee: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: A projekt megvalósításának tényleges

Részletesebben

Harmadik számú Időszakos beszámoló

Harmadik számú Időszakos beszámoló A projekt azonosító száma: GOP-111-11-2012-0137 A (fő)kedvezményezett neve: Terményszárító, Gabonafeldolgozó és Villamosipari Berendezéseket Gyártó és Szerelő Kft. Harmadik számú Időszakos beszámoló 1.

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31 1. A JELETÉS AZOOSÍTÓ ADATA: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

3. számú PROJEKT ELİREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az őrlap kitöltését megelızıen olvassa el az útmutatót!

3. számú PROJEKT ELİREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az őrlap kitöltését megelızıen olvassa el az útmutatót! A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.2-2008-0023 A (fı)kedvezményezett neve:visegrád Város Önkormányzata 3. számú PROJEKT ELİREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az őrlap kitöltését megelızıen olvassa el az útmutatót!

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú projekt projektmenedzsment feladatainak teljes körű ellátása. 2013. 1 DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

Részletesebben

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Közbeszerzési Szabályzata ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közbeszerzési Szabályzata A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése DAOP-5.1.2/A-09-2f-2012-0001 Működési Kézikönyv Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

ÚMFT ZPEJ kitöltő. Kitöltési útmutató. 6.0 verzió

ÚMFT ZPEJ kitöltő. Kitöltési útmutató. 6.0 verzió ÚMFT ZPEJ kitöltő Kitöltési útmutató 6.0 verzió TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 ÚMFT ZPEJ KITÖLTŐ... 4 1. ELÉRÉSI ÚTVONAL, BEJELENTKEZÉS... 4 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 6 FUNKCIÓ MŰKÖDÉSE... 7 2.1. ÚJ

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK JEGYZŐKÖNYVE HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK JEGYZŐKÖNYVE Projekt (EMIR) azonosító száma: HEFOP-4.1.2.-P.-2004-07-0014/1.0 Projekt címe: A Szent István pályázata forrásközpontok gyakorlatorientált képzési terek kialakítására

Részletesebben

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében 1 Tartalom KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ... 1 ÚTMUTATÓ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz 1 1. Bevezetés Jelen dokumentum célja, hogy a Kedvezményezettek számára

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. Projekt adatlap a Közép-Magyarországi Operatív Program Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Közbeszerzési Szabályzat 2013. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek (a továbbiakban: Kbt.), továbbá a központosított

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben