4. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ"

Átírás

1 4. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Herczegné Varga Ilona Telefon: +36 (32) Fax: +36 (32) A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése Tényleges kezdet dátuma: Várható fizikai befejezés dátuma: Speciális év kezdő dátuma: Speciális év záró dátuma: Adat rendelkezésre állás időpontja: Oldal 1/14

2 2. Elvégzett tevékenységek Tevékenység Tervezett Tényleges kezdete befejezése kezdete 1 Projekt menedzsment költségei 2 Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség 3 Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek 4 Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások Tényleges megvalósítás Tevékenység előrehaladásának bemutatása A projektmenedzser díjának kifizetése folyamatosan havonta történt, a záró kifizetési kérelemben a nov-dec. havi díj elszámolása történik. A pénzügyi vezető részére a megbízási díj kifizetése 212.május - december időszakra megtörtént. A záró kifizetési kérelemben a okt-dec. havi díj elszámolása történik A projekt megvalósításához szükséges anyagok (adathordozók, papír, toner, flipchart kellékek, stb.) beszerzése án megtörtént. A kiadás elszámolása jelen kifizetési kérelemben történik, mert a számla pénzügyi rendezése 213. februárjában történt meg A továbbképzések helyszínére történő utazási költségek elszámolása az 1. és 2. beszámolási időszakot érintették, jelen beszámolási időszakot már nem, a kifizetések az előző beszámolási időszakban befejeződtek A továbbképzések a tervezettek szerint megtörténtek. A szakmai megvalósítók munkájukat megbízási szerződésük szerint végezték. Ennek költsége jelen beszámolási időszakot érinti. A szakmai megvalósítók teambe tömörülve végezték munkájukat az elkészített projekt munkatervben foglaltaknak megfelelően és a belső szakmai műhelymunkákról készült Eltérés oka és tervezett/megtett lépések A kifizetések folyamatosan történtek. A kiadások elszámolhatósága érdekében a járulékok megfizetésének igazolását a Magyar Államkincstár megküldte. A szükséges, betervezett anyagok beszerzése megtörtént. Mivel a továbbképzések nem kezdődtek meg én így a hozzá kapcsolódó utazási költség is később merült föl. A megvalósult utazások minden esetben a továbbképzésekhez kapcsolódnak és a tervezett időintervallumon belül történtek. Az utolsó továbbképzés (kiküldetés) 9.14-én történt. A továbbképzések a tervezett időintervallumon belül történtek. Megtett lépések: a szakmai megvalósítók munkájuk elvégzésének igazolása, a megbízási díjak számfejtése és kifizetése megtörtént. A szaktanácsadó által kiállított számla befogadásra került, kiegyenlítése megtörtént. Oldal 2/14

3 Tevékenység Tervezett Tényleges Tényleges Tevékenység előrehaladásának Eltérés oka és tervezett/megtett lépések kezdete befejezése kezdete megvalósítás bemutatása emlékeztetőkkel alátámasztva. A szaktanácsadó munkáját befejezte, ezen költség pénzügyi rendezése megtörtént, jelen időszakot érinti. szaktanácsadó munká 5 Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése (ERFA) 6 Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei 7 Egyéb szolgáltatások költségei A bútorok beszerzéséről a 3. beszámolóban adtunk számot. Jelen beszámolási időszakban a fehér mágnesezhető tábláról kiállított számla elszámolására kerül sor. A betervezett bútorok átvétele, ellenének kiegyenlítése megtörtént Képzésekhez kapcsolódó anyagok (füzet, toll, lefűző, stb.) beszerzése megtörtént. Ennek költségének elszámolása jelen beszámolási időszakot érinti. A hosszadalmas hivatali eljárások és a megfelelő bútorzat kiválasztása miatt a beszerzés a tervezetthez képest késve valósult meg. Megtett lépések: a kiválasztás és engedélyeztetés felgyorsítását követően a beszerzés én megtörtént. A képzésben résztvevők átmenetileg az intézmény íróeszközeit használták, de amint a rendelkezésre álló előleg biztosította az anyagok beszerzését, megtettük azt A nyilvánosság biztosításának érdekében A tájékoztató táblák megrendelése a III. számú kommunikációs csomag megvalósítása folytatódott. A C és D típusú tájékoztató táblák beszerzése elhúzódott, ezért a tervezetthez képes később történt meg a beszerzés. A tájékoztató rendezvény időpontjának a megtörtént, továbbra is látható az épület november hónapot találtuk homlokzatán. A projektről megjelent 2 db legmegfelelőbbnek, kellően sajtóközlemény (Pedagógiai Hírkörkép, Pásztói Hírlap) november 28-án megtartottuk a projekt zárórendezvényét, ehhez kapcsolódó kiadás egy részének elszámolása jelen beszámolót érinti. informatívnak a tájékoztató rendezvény megrendezéséhez. A fotódokumentáció is ennek függvényében készült el. Megtett lépések: a tájékoztató rendezvény nov. 28-án megrendezésre került. Oldal 3/14

4 2.1. Elvégzett tevékenységek Tevékenység Konzorciumi partner neve Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma 1 Projekt menedzsment költségei 2 Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség 3 Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek 4 Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások 5 Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése (ERFA) 6 Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása A korábbi IB sorsz áma Közbesz erzés köteles 2 / BÉRÖSSZESÍTŐ 2/bérösszesítő 3 1 / REZSIARANY 1/rezsiarany 3 2 / BÉRÖSSZESÍTŐ releváns 2 4/2EFTSZLAÖSSZ 4/2EFTSZLAÖSSZ Számlamásolat, állománybavételi biz. másolata 3 4/2EFTSZLAÖSSZ 4/2EFTSZLAÖSSZ 3 Oldal 4/14

5 Tevékenység Konzorciumi partner neve Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása 7 Egyéb szolgáltatások költségei Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és A korábbi IB sorsz áma Közbesz erzés köteles 4/2EFTSZLAÖSSZ 4/2EFTSZLAÖSSZ 3 Oldal 5/14

6 3. Összefoglaló: KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZóAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL. Projektmenedzsment költségei: A projektmenedzsment részére a kifizetés a tervezetthez képest késve kezdődött meg, mert a megbízási szerződés és kinevezés módosítás elkészítése, fenntartó általi engedélyezése a vártnál több időt vett igénybe. A szükséges iratok engedélyezését követően a projektmenedzsment részére a kifizetés havonta folyamatosan történt. Egyéb, a projekt végrehajt. összefüggő ált. ktg.: A projekt megvalósításához szükséges anyagok (adathordozók, papír, toner, flipchart kellékek, stb.) beszerzése megtörtént, a tervezetthez képes később kezdődött meg a megrendelés fenntartó által történő engedélyezésének elhúzódása miatt. Projekt szakmai megval. összefüggő ktg.: A továbbképzésekhez kapcsolódó kiküldetési költségek elszámolása jelen beszámolási időszakot már nem érintették. Mivel a továbbképzések nem kezdődtek el 5.1-én így a hozzá kapcsolódó utazási költség is később merült föl. A szakmai megvalósítók díjának kifizetése megtörtént. A szakmai megvalósítók 4 fős teamben dolgoznak. Feladataikat a projekt munkatervben meghatározottak szerint végzik ill. végezték: - projektindító nappal tájékoztatták a nevelőtestületet, a szülői közösség és a diákság képviselőit a projekt tartalmáról, céljairól - a projekt előrehaladásáról a nevelőtestület ill. közösségeinek folyamatos tájékoztatása - a referenciaintézményként való működés belső szabályainak, eljárásrendjének kidolgozásához szükséges teljes körű egyeztetés és feladatmeghatározás megtörtént a teamen belül: - a Jó gyakorlatok átadásának eljárásrendje elkészült - a Kommunikáció, PR szabályzat összeállítása megtörtént - a referenciaintézményi szolgáltatási portfólió elkészült - az elégedettségméréshez a kérdőívek összeállítása a Jó gyakorlatokhoz megtörtént. A szakmai megvalósítás segítésére igénybe vett szaktanácsadói szolgáltatás pozitív hatással volt az elkészített szakmai anyagok tartalmára és minőségére. Projekt megvalósulásához ig. szolg.: A megvalósítási időszak első hónapjától kezdve folyamatosan valósítottuk meg az iskolavezetés és a pedagógusok továbbképzését, melyek alapvetően szükségesek a referenciaintézményi feladatok ellátásához. A továbbképzések az előző beszámolási időszakban megtörténtek, a tervezett kezdethez képest néhány hét késéssel, mert a továbbképző intézmény ekkorra szervezte meg az 1. képzést. Eszközbeszerzés: A beszerezni kívánt bútorok átvétele én megtörtént. A tervezettek szerint beszerzett eszközök: 1 db fehér mágnesezhető tábla, 7 db egyszemélyes trapézasztal, 21 db kárpitozott szék. Az eszközök leltárba vétele és elhelyezése megtörtént. A beszerzés időpontja a tervezetthez képest eltérést mutat, a megfelelő eszköz kiválasztása és az engedélyezési eljárás időigényessége miatt. Célcsoport számára bizt. egyéb tám.: A képzésekhez kapcsolódó anyagok beszerzése decemberben megtörtént. A beszerzés időpontja a tervezetthez képest eltérést mutat, a megrendelés engedélyeztetésének időigényessége és likviditási problémák miatt. Egyéb szolgáltatások költségei: A nyilvánosság biztosítását szolgáló eszközök közül a C és D típusú tájékoztató táblák beszerzése megtörtént, a tábla továbbra is látható az épület homlokzatán. A Pásztói Hírlapban és a Pedagógiai Hírkörképben megjelent a projektről szóló hirdetésünk. A tájékoztató rendezvény zárórendezvény megrendezésére 212. november 28-án került sor. Ennek keretében a megjelenteknek a szakmai team tagjai és a Jó gyakorlatok témafelelősei bemutatták a kollégiumi projekt megvalósulását, a Jó gyakorlat és a kollégiumi portfóliót. A tájékoztatók táblák megrendelésének engedélyeztetése miatt a táblák beszerzésére a tervezetthez képest később került sor. A projekt megvalósítása sikeres volt. Oldal 6/14

7 4. Indikátorok 1. Felkészített referenciaintézményi mentorpedagógusok száma (fő) Tényadat: Bázis: Bázis nem értelmezhető Tény dátum: Összes változás: 2 Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 2. Referenciaintézményi működésre és szolgáltatás nyújtására felkészített, továbbképzésben résztvett pedagógusok száma (fő) Tényadat: Bázis: Bázis nem értelmezhető Tény dátum: Összes változás: 12 Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 3. Referenciaintézményi működésre és szolgáltatás nyújtására felkészített, továbbképzésben résztvett vezetők száma (fő) Tényadat: Bázis: Bázis nem értelmezhető Tény dátum: Összes változás: 1 Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 4.1. Indikátor eltérés magyarázat Indokolja, ha a célok teljesülésében eltérés mutatkozik a tervektől: mutatkozik eltérés. Oldal 7/14

8 5. Arányosított bevételek Sorszám Konzorciumi partner Tevékenység A tevékenység fizikai befejezéséig, a projekttel összefüggésben felmerült, a Pénzügyi elszámolás részletes szabályai c. útmutató szerint arányosított bevétel 1. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei 2. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és 3. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Egyéb szolgáltatások költségei Projekt menedzsment költségei 4. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és 5. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és 6. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és 7. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése (ERFA) Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások Összesen: Oldal 8/14

9 6. Tájékoztatás Publikációs eszköz Megvalósítás Cél- (db) A jelentés készítésének időpontjában érvényes Tervezett Időpont A "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg? Valós Eredményt igazoló dokumentum I. kommunikációs csomag II. kommunikációs csomag III. kommunikációs csomag Igen A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Kommunikációs (cselekvési) terv készítése Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése Oldal 9/14

10 Publikációs eszköz Megvalósítás Cél- (db) A jelentés készítésének időpontjában érvényes Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.) A beruházás helyszínén "A", "B" vagy "C" típusú tábla elkészítése és elhelyezése Fotódokumentáció készítése Tervezett Időpont Valós Eredményt igazoló dokumentum Igen Igen beszámolóhoz mellékelve Igen CD-n mellékelve Igen CD-n mellékelve Oldal 1/14

11 Publikációs eszköz Megvalósítás Cél- (db) A jelentés készítésének időpontjában érvényes Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése Eredménykommunikác iós információs anyagok, kiadványok készítése TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal A beruházás helyszínén "D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése Egyéb(Megnevezés): zárórendezvény Tervezett Időpont Valós Eredményt igazoló dokumentum Igen mellékelve Egyéb(Megnevezés): Igen fotó a tábláról a 2. beszámolóhoz mellékelve Igen meghívó, jelenléti ív a 3. beszámolóhoz mellékelve Egyéb(Megnevezés): Egyéb(Megnevezés): Egyéb(Megnevezés): Oldal 11/14

12 7. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA Terület megnevezése Egyéb szempontok Egyéb szempontok Szempont megnevezése és száma 1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N) 2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N) Kiindulási A jelentés tételi időszakra vonatkoz ó A projekt befejezés ekor várható I I I I I I A projekt fenntartá s végéig várható átlagos Oldal 12/14

13 8. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA Terület megnevezése Szempont megnevezése és száma Meg ység I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (Választható) II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás (Választható) 9. A tudásmegosztás (képzések, mûhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek (I/N) 6. Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma (db) Kiindulási A jelentés tételi időszakra vonatkoz ó A projekt befejezés ekor várható N I I A projekt fenntartá s végéig várható átlagos Oldal 13/14

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) A projekt azonosító száma: TÁMOP / NYILATKOZAT Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom: - a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő; - a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva; - a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/211. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a zeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerezési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm; - a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom; Kelt: (Fő)kedvezményezett, vagy a (Fő)kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője Utolsó módosítás: :28:28 Végleges mentés: :48:24 PDF fájl generálás: :48:57 c61f88e73f547d a7f7c6f6 14/14

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.02.07 Záró dátum: 2012.08.06. Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 2013.09.30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.02.07 Záró dátum: 2012.08.06. Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 2013.09.30 5. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.02.07 Záró dátum: 2012.08.06 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: A projekt megvalósításának tényleges

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KMOP-5.1.1/B-12-k-212-5 7. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Hiánypótlás: Korrekció: I. Forma, szakmai hiányosságok Hiányosságok Megjegyzés, egyéb útmutatás a pótláshoz Oldal 1/7 A projekt azonosító

Részletesebben

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA KOMMUNIKÁCIÓS TERVE 2012. május TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 Projektgazda: MERKATING Nonprofit Kft. Projektkezdés időpontja: 2014. március 1. Projektzárás időpontja: 2015. március 31. fizikai megvalósulás Projekt

Részletesebben

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató 2 Az első rész tartalmazza

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

A Jó gyakorlat átadásának intézményi szabályai

A Jó gyakorlat átadásának intézményi szabályai TAMOP 3.1.7 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Pályázat azonosító száma: TÁMOP 3.1.7-11/2.-2011-0141 Pályázat címe: Referencia-intézmény kialakítása a SZONEK Bükkösdi

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI A MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2010. június Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió PROJEKT: A képzés munkaerő-piaci relevanciájának erősítése komplex intézményi és hallgatói szolgáltatásfejlesztési programokkal a Szent István Egyetemen SZERZŐDÉS SZÁMOK:

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke

A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai. A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke A Jó gyakorlat átadás intézményi szabályai A Szervezeti és Működési Szabályzat Melléklete vagy Függeléke 1 Melléklet vagy Függelék A szabályzat célja Az intézményi Jó gyakorlatok átadásával kapcsolatos

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Megvalósítás és monitoring

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Megvalósítás és monitoring Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Megvalósítás és monitoring Törökné Rózsa Judit 2006. június 13. Projekt megvalósítása A projekt szakmai és pénzügyi előrehaladásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú projekt projektmenedzsment feladatainak teljes körű ellátása. 2013. 1 DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben