1. számú PROJEKT EL REHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az rlap kitöltését megel en olvassa el az útmutatót!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. számú PROJEKT EL REHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az rlap kitöltését megel en olvassa el az útmutatót!"

Átírás

1 A (f)kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 1. számú PROJEKT ELREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az rlap kitöltését megelen olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képez idszak: Kezd dátum: Záró dátum: A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felels személy: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: Szövényi Eszter Telefon, fax: , ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHET ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI ELREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRL! A projekt Támogatási Szerzdését az Önkormányzat és a Közremköd Szervezet részérl én írták alá, hatályba lépésének dátuma A projektmenedzsment szervezet kiválasztását követen a kedvezményezett én szerzdést kötött az Eucalipso Bt-vel a projekt menedzsment feladatok ellátására, és az EuroProject Mérnöki Szaktanácsadó és Szolgáltató Kft-vel a jogi tanácsadás ellátására. PR ÉS KOMMUNIKÁCIÓ: Az Útvonaltervben meghatározott határidk szerint elkészült a projekt menetrendje és a korábbi média-megjelenések elemzése ( ), a lehetséges kockázatok felmérése ( ), kapcsolatfelvétel, interjúk és sajtóanyag a civil szervezetek képviselivel, véleményvezéreivel ( ), a közvélemény-kutatási kérdív az Önkormányzat hivatalos honlapja és újságja számára. A projekt kommunikációs terve valamint a válságkommunikációs terv is elkészült. A kérdívek feldolgozása és a kérdíveken alapuló Hatástanulmány elkészítése jelenleg folyamatban van. A projekt kommunikációja a honlapon közlemények formájában, a helyi és regionális rádióban valamint a sajtóban zajlik. KÖZBESZERZÉSEK: A pályázat 2. fordulójának dokumentációjának, RMT/CBA elkészítjének kiválasztására én jelent meg a közbeszerzési kiírás, amelynek eredményhirdetésére én került sor. Az Önkormányzat én kötött szerzdést a nyertes AQUA-VITA Közm Kft-vel. A 2. pályázati fordulójának mérnöki tervezi munkálatainak elvégzésére án jelent meg a pályázati kíírás, amely a i eredményhirdetésben foglaltak szerint a Kbt. 92/A (2) bekezdés alapján eredménytelen az eljárás, mivel több ajánlatot nyújtottak be, de a benyújtott ajánlatok között csak egyetlen érvényes ajánlat van. Az Önkormányzat a Közbeszerzési Bizottság augusztus 25-i határozata szerint új, gyorsított, meghívásos közbeszerzési eljárást folytatott le. A részvételi felhívás megjelenésének dátuma: Részvételi határid: 1

2 A (f)kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Részvételi szakasz eredményhirdetése: Az ajánlattételi felhívás kiküldésének dátuma: Ajánlattételi határid: Eredeményhirdetés idpontja: Az eljárás eredményérl szóló tájékoztató megjelentetése folyamatban van. TULAJDONVISZONYOK RENDEZÉSE: A tulajdonviszonyok rendezése folyamatban van. A Támogatási Szerzdésben foglaltaknak megfelelen október 15-éig kell megvalósítani a tevékenységet. 2

3 A (f)kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSÉT! 3. A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 1. Lszermentesítés 2. Régészeti felmérés/feltárás 3. Egyéb terület elkészít munka 4. RMT/CBA és a 2. ford. pályázati dokumentáció elkészítése 5. Környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése 6. Tervezés 7. Jogi tanácsadás

4 A (f)kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 8. Projekt menedzsment és PR Összesen A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE Lszermentesítés 2. Régészeti felmérés/feltárás 3. Egyéb terület elkészít munka Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec Összesen RMT/CBA és a 2. ford. pályázati dokumentáció elkészítése Környezetvédelmi hatástanulmány

5 A (f)kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata elkészítése 6. Tervezés Jogi tanácsadás Projekt menedzsment és PR 400 e Ft Összesen A PROJEKT PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉSE Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 1. Lszermentesítés 2. Régészeti felmérés/feltárás 3. Egyéb terület elkészít munka 4. RMT/CBA és a 2. ford. pályázati

6 A (f)kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata dokumentáció elkészítése 5. Környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése 6. Tervezés Jogi tanácsadás 8. Projekt menedzsment és PR Összesen

7 A (f)kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT! A projekt tevékenységeinek ütemezése A megvalósítás 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év záró dátuma 1. PIU szervezet/tagok kiválasztása Tervezett kezdete -befejezése x Tényleges kezdetevárható befejezése x PR tevékenységek * Tervezett kezdete -befejezése x Tényleges kezdetevárható befejezése x Közbeszerzés: 2. ford. pályázati dokumentáció összeállítójának, RMT/CBA elkészítjének, aktualizálójának kiválasztása. Tervezett kezdete -befejezése x x Tényleges kezdetevárható befejezése x x Közbeszerzés: Lszermentesítés, Régészeti felmérés, Egyéb területelkészít munka (talajmechanikai vizsgálatok), Környezeti hatástanulmány, Tervezés-engedélyeztetés elvégzjének kiválasztása Tervezett kezdete -befejezése x x Tényleges kezdete- x x

8 A (f)kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata várható befejezése 5. Egyéb beszerzések: Jogi tanácsadó, I-II. fordulós közbeszerzési dokumentáció elkészítését végz kiválasztása Tervezett kezdete -befejezése x Tényleges kezdetevárható befejezése x Egyéb beszerzések: Projektmenedzsment, PR tevékenységet végz vállalkozó kiválasztása Tervezett kezdete -befejezése x Tényleges kezdetevárható befejezése x RMT tanulmány és CBA elkészítése Tervezett kezdete -befejezése x x Tényleges kezdetevárható befejezése x x Egyéb tanulmány: környezeti hatástanulmány Tervezett kezdete -befejezése x x Tényleges kezdetevárható befejezése x x Tulajdonviszonyok rendezése Tervezett kezdete -befejezése x x Tényleges kezdetevárható befejezése x X

9 A (f)kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata MEGJEGYZÉS: A 2. ponthoz: A PR-tevékenységek részletezését (az Útvonalterv szerinti 19 tétel) lásd a 7. sz. táblázatban. Az Útvonaltervben a PRtevékenységeknél nincs meghatározva konkrét tevékenység a Lépés mezben, csak a Feladat mezben. A 4. ponthoz: a tervezi munkákra kiírt közbeszerzési eljárás a Kbt. 92/A (2) bekezdés alapján eredménytelen lett. Az Önkormányzat a Közbeszerzési Bizottság i határozata szerint új, gyorsított, meghívásos közbeszerzési eljárást folytatott le. A részvételi felhívás megjelenésének dátuma: Részvételi határid: Részvételi szakasz eredményhirdetése: Az ajánlattételi felhívás kiküldésének dátuma: Ajánlattételi határid: Eredeményhirdetés idpontja: Az eljárás eredményérl szóló tájékoztató megjelentetése folyamatban van. 9

10 A (f)kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 4.1 AMENNYIBEN AZ ÜTEMTERVTL ELTÉRÉS TAPASZTALHATÓ KÉRJÜK, FOGLALJA ÖSSZE RÖVIDEN AZ ELTÉRÉS LÉNYEGÉT, OKÁT ÉS A KIALAKULT HELYZET MEGOLDÁSÁRA TETT, TERVEZETT LÉPÉSEKET! Tevékenyég száma, és megnevezése Közbeszerzési eljárás tervezésre, lszermentesítésre, környezeti és régészeti hatástanulmány elkészítésére, és mérnöki szolgáltatásra Eltérés oka Az els eljárás eredménytelen lett a Kbt.92/A (2) bekezdése alapján Tervezett/megtett lépések Gyorsított második eljárás lefolytatása, eredményhirdetés én 5. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZDÉSBEN VÁLLALT SZÁMSZERSÍTHET EREDMÉNYEIT (INDIKÁTORAIT)! Monitoring mutató megnevezése Kiinduló érték A jelentést ételt megel idszak kumulált értéke A jelentést ételi idszakb an elért változás A jelentést ételi idszakig számított kumulált érték Mutató mértékegysége Szerzdésben vállalt célérték (adott évre) (1) (2) (3) (4=2+3) (5) MEGJEGYZÉS: Az 1. fordulóban nem releváns. 10

11 A (f)kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 6. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT! 6.1 TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE: 1.Tevékenység 2.Közbeszerzés köteles? (igen/ nem) 3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem? Projekt menedzsment és PR nem közbeszerzési értékhatárt el nem ér beszerzés Jogi tanácsadó kiválasztása nem közbeszerzési értékhatárt el nem ér beszerzés RMT/CBA elkészítjének, és a 2. ford. pályázati ford. dokumentációja összeállítójának kiválasztása Tervezési, és egyéb mérnöki feladatok végzjének kiválasztása igen igen 6.2. SZERZDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN: 1.Tevé-kenység 2.Közbeszer-zés tárgya 3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles? 4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN) 5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/ nem) 6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/ nem) 7.Szerzdéskötés (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN) 8.Szerzdés összege 9.Szerz-désben vállalt utolsó teljesítési határid (ÉÉÉÉ.HH.NN) 10.A teljesítési határid összhangban van a támogatási szerzdés határidejével? (igen/ nem) Közbeszerzés projekt fejlesztésre RMT/CBA és a pályázat 2. fordulójának dokumentációjának összeállítása nemzeti nem Ft (vagy a hiánypótlási szakasz lezárultáig) igen Közbeszerzés projektfejlesztésre Tervezi és mérnöki szolgáltatások közösségi nem nem értelmezhet nem volt szerzdés az eredménytelenség miatt nem értelmezhet Közbeszerzés projektfejlesztésre Tervezi és mérnöki szolgáltatások [gyorsított eljárás az els eredménytelensége közösségi Részvételi felhívás megjelenése: nem Ft a jelentéskészítési idszakban még nincs aláírt szerzdés nem értelmezhet 11

12 A (f)kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata miatt] Ajánlattételi fehívás kiküldése: Egyéb beszerzés Jogi tanácsadó, I.II. ford. közbeszerzési dokumentáció elkészítését végz kiválasztása Ft igen Egyéb beszerzés Projekt menedzsment és PR tevékenység végz kiválasztása Ft igen 6.3. SZERZDÉSMÓDOSÍTÁS: 1. 2.Közbeszerzés Tevékenység tárgya 3. Szerzdésmódosítás tartalma 4. Módosítással szerzdés összege tt? (igen/ nem) 5. Ha ntt, indult kiegészít közbeszerzési. eljárás? (igen/ nem) 6. Ha nem indult, miért nem? 12

13 A (f)kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 7. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG! A tájékoztatás során használt publikációs eszközök A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei cím dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg? A típusú hirdettábla I.kommunikációs csomag II.kommunikációs csomag III.kommunikációs csomag IV.kommunikációs csomag V.kommunikációs csomag El A jelentés Határid Célérté jelentés Igen Nem készítésének k idpontjába Tervezett valós idpontjában (db) n érvényes érvényes érték érték Eredményt igazoló dokumentum 2. fordulóban releváns B típusú hirdettábla mint fent Tájékoztatási tábla C típus mint fent Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) nincs meghatár ozva nem értelmezhez 4 db újságcikkek Televízió mint fent mint fent 0 db mint fent Rádió mint fent mint fent 2 db mint fent kinyomtatott hírek Internet mint fent mint fent 4 db mint fent Nyitórendezvény Záró-rendezvény Egyéb rendezvény, konferencia Sajtótájékoztató 2 nem értelmezhet 0 db Sajtóközlemény nincs meghatár ozva mint fent 10 db közlemény (újság, internet, rádió) Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány mint fent mint fent 0 db PR-film 13

14 A (f)kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Önálló internetes honlap Print Screen Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat) DM-levélkampány Telemarketing Közvélemény-kutatás 1 db nem értelmezhet 1 db Reklámtárgy Lehetséges kockázatok felmérése 1 nem értelmezhet kérdív kockázatfelmérési dokumentáció Válságkommunikációs terv készítése 1 nem értelmezhet válságkommunikáci ós terv Véleményvezérek azonosítása, interjúk 1-3 nem értelmezhet cikkjavaslat Civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése 3 nem értelmezhet 3 Hatástanulmány készítése 1 nem értelmezhet kapcsolatfelvételi dokumentáció, feljegyzés hatástanulmány Projekt menetrend öszeállítása 1 nem értelmezhet menetrend Projekt cselekvési és kommunikációs terv 1 nem értelmezhet terv Kommunikációs terv egyeztetése a KSZ-szel 1 alkalom nem értelmezhet Sajtómegjelenések összegyjtése és elemzése 1 nem értelmezhet elemzés Korábbi médiamegjelenések összegyjtése és elemzése 1 nem értelmezhet elemzés A beruházó képviselinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében 1 nem értelmezhet jelenléti ív, beszámoló 14

15 A (f)kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztatók nincs meghatár ozva db szám nem értelmezhet Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése 1 nem értelmezhet 1 db Belföldi tanulmányút szervezése igény esetén 1 mint fent 0 db Projekt logo elkészítése 1 mint fent elektronikus formában elkészült logo (honlapon megtekinthet) Tájékoztatási tevékenység bemutatása Az Önkormányzat hivatalos honlapjáról elérhet a oldal, amely információkat tartalmaz a tervezett beruházás aktuális lépéseirl. A Bucka csatorna honlapja elérhet a saját városi honlapról is. A lakosságot rádióban közlemények formájában és a nyomtatott sajtóban tájékoztattuk a projekt elkészítésének jelenlegi fázisairól (érintett ingatlantulajdonosok felkeresése, közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos híradások, közvélemény-kutatás). A civil szervezetek képviselit személyes interjúk keretében tájékoztattuk a projektrl és kikértük a véleményüket, amelyrl sajtócikk is született. Megjelentetése folyamatban van. A közvélemény-kutatás erdményének feldolgozása és a hatástanulmány készítése jelenleg zajlik, amelynek egyes részeit a honlapon is ismertetni szeretnénk. 15

16 A (f)kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 8. AZ ESÉLYEGYENLSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA! Szempont megnevezése és száma Mértékegység Kiindulási érték A jelentéstét eli idszak zárónapjá n aktuális érték A projekt fenntartási idszak végére várható érték 9.Akadálymentesített épületek száma db Nk száma a fels- és középvezetésben Roma foglalkoztatottak száma A NEM SZÁMSZERÜSÍTHET SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYENLSÉG ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI: A szempont megnevezése és száma 1.Esélyegyenlségi munkatárs alkalmazása 2.Esélyegyenlségi terv 24. Rugalmas munkaid szervezés vagy csúsztatható munkakezdés a dolgozók továbbképzéséhez 26. Munkaid-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez 27. GYES-en,GYED-en lév munkatársakkal való szervezett,dokumentált kapcsolattartás A megtett intézkedés rövid leírása Módosított munkaköri leírás Települési Esélyegyenlségi Helyzetelemzés (csatolva) Jegyzi intézkedés (a dokumentáció csatolva) Jegyzi intézkedés (a dokumentáció csatolva) A vállalás befejezési idpontja A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA! Szempont megnevezése és száma Mértékegység Kiindulási érték A jelentéstét eli idszak zárónapján aktuális érték A projekt fenntartási idszak végére várható érték Alacsony természeti erforrás használattal járó beszállítók igénybevétele 52.Tömegközlekedést használó (támogatott) munkaválallók számának növelése a helyi munkavállalók arányának szinten tartásával 58.A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma 60.Partnerei vagy társadalmi környezete számára környezettudatos, vagy a db db db 0 2/3 3/

17 A (f)kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciókat, eseményeket szervez Kötelez fenntarthatósági adatok megadása Az Útvonalterv alapján külön nyilatkozatot nyújtunk be ig A NEM SZÁMSZERÜSÍTHET SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI: A szempont megnevezése és száma 3.b) Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal 11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésénél 16.Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során A megtett intézkedés rövid leírása Önkormányzati határozat született errl ( , csatolva) A vállalás befejezési idpontja Együttmködés a Dolgozók Szigetszentmiklósi Horgász Egyesületével (dokumentáció csatolva) 10. KÉRJÜK, ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET! Ellenrzés idpontja ÉÉÉÉ.HH.NN. ÉÉÉÉ.HH.NN. ÉÉÉÉ.HH.NN. Ellenrz szervezet Megtett intézkedések 11. AZ ELREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK (csatolandó mellékletek) 1., A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre) Igen (db) a) Közbeszerzési ajánlati felhívások 0 b) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés 0 c) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat 0 d) Közbeszerzési eljárások összegezése 0 e) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása 0 2., A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok 3., A helyszíni ellenrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre) 4., Építsd magad nyilatkozat 0 11 Nem 0 MEGJEGYZÉS: a 2-es pontban megjelölt dokumentumok fajtáinak részletezése: Tekintettel a december 03-án kelt változás bejelentésünkre, és a december 11-én kelt Közremköd Szervezet általi tudomásul vételére, átvezetésére, a PEJ hiánypótlásunkban kért szerzdésmódosításokat az elbbi változás bejelentés tudomásul vételével összhangban készítjük el 17

18 A (f)kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata és küldjük meg. Ezért jelenlegi PEJ hiánypótlásunkhoz nem csatoljuk a szerzdésmódosításokat. Az alátámasztó iratokat mellékletként csatoljuk. KÖZBESZERZÉS, BESZERZÉS: - Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep vítése cím, KEOP regisztrációs számú, EU támogatással finanszírozott projekt keretében vállalkozási szerzdés tervezi tevékenység ellátására, szermentesítési tanulmány, környezeti hatástanulmány, régészeti tanulmány és talajmechanikai fúrások és szakvélemény elkészítésére a dokumentációban és a II.2.1. pontban részletezettek szerint AJÁNLAT, AQUA-VITA KÖZM Kft - A KEOP pályázati konstrukció I. fordulójában támogatott pályázathoz kapcsolódó elkészítési feladatok keretében komplex tervezi, valamint mérnöki és egyéb szolgáltatások ellátása tárgyú gyorsított meghívásos közbeszerzési eljáráshoz RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ, AQUA-VITA KÖZM Kft - Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep vítése KEOP pályázati konstrukció I. fordulójában támogatott pályázathoz kapcsolódó elkészítési feladatok elvégzése RMT és CBA készítése, valamint a II. fordulós pályázatírói feladatok elvégzése vállalkozási szerzdés keretében AJÁNLATTÉTEL, AQUA- VITA KÖZM Kft - Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztító telep vítése KEOP pályázati konstrukció I. fordulójában támogatott pályázathoz kapcsolódó elkészítési feladatok elvégzése RMT és CBA készítése, valamint a II. fordulós pályázatírói feladatok elvégzése vállalkozási szerzdés keretében AJÁNLATTÉTEL- HIÁNYPÓTLÁS, AQUA-VITA KÖZM Kft JOGI TANÁCSADÁS: - ÉPBER Építipari Beruházási Szervez Zrt. - igazolt ajánlatkérés - EURO PROJECT Mérnöki Szaktanácsadó és Szolgáltató Kft. - igazolt ajánlatkérés - NOX 2000 Beruházó és Fvállalkozó Zrt. - igazolt ajánlatkérés - EURO PROJECT Mérnöki Szaktanácsadó és Szolgáltató Kft. nyertes ajánlat PROJEKTMENEDZSMENT: - EUCALIPSO Pályázatíró és Szaktanácsadó Bt. - igazolt ajánlatkérés - DIRECO Bt. - igazolt ajánlatkérés - S-NET Trade Kft. - igazolt ajánlatkérés - EUCALIPSO Pályázatíró és Szaktanácsadó Bt. nyertes ajánlat JEGYZKÖNYV: - Szigetszentmiklós Bucka városrész szennyvízcsatornázása és szennyvíztelep bvítése cím pályázat jogi tanácsadásra és projektmenedzsment feladatok ellátására kért ajánlatok 18

19 A (f)kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata felbontása, értékelése ESÉLYEGYENLSÉGI VÁLLALÁSOK: - Esélyegyenlségi terv - Települési Esélyegyenlségi Helyzetelemzés - k száma a fels-, és középvezetésben jegyzi igazolás - Rugalmas munkaid szervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetsége Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Jegyzjének 1/2007. sz. intézkedése - Munkaid-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Jegyzjének 1/2007. sz. intézkedése FENNTARTHATÓSÁGI VÁLLALÁSOK: - Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal 392/2008./XII.16./ sz. Önkormányzati Határozat - Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során Dolgozók Szigetszentmiklósi Horgász Egyesületének levele - Partnerei vagy társadalmi környezete számára környezettudatos, vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciókat, eseményeket szervez helyi újság felhívásai 12. NYILATKOZAT Alulírott, mint a projektet megvalósító (f)kedvezményezett, büntetjogi felelsségem teljes tudatában nyilatkozom: - a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelel; - a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva. Kelt: Szigetszentmiklós, (F)kedvezményezett, vagy a (F)kedvezményezett aláírásra jogosult képviselje 19

3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 3. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: A projekt megvalósításának tényleges

Részletesebben

3. számú PROJEKT ELİREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az őrlap kitöltését megelızıen olvassa el az útmutatót!

3. számú PROJEKT ELİREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az őrlap kitöltését megelızıen olvassa el az útmutatót! A projekt azonosító száma: KEOP-7.2.1.2-2008-0023 A (fı)kedvezményezett neve:visegrád Város Önkormányzata 3. számú PROJEKT ELİREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az őrlap kitöltését megelızıen olvassa el az útmutatót!

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31 1. A JELETÉS AZOOSÍTÓ ADATA: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02. 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható bee: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.02.07 Záró dátum: 2012.08.06. Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 2013.09.30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.02.07 Záró dátum: 2012.08.06. Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 2013.09.30 5. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.02.07 Záró dátum: 2012.08.06 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelõ Központ

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelõ Központ 3. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.04.21 Záró dátum: 2011.10.20 megvalósításának tényleges kezdete és befejezése:

Részletesebben

2009. november 30. V. évfolyam 15. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...16. oldal

2009. november 30. V. évfolyam 15. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...16. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2009. november 30. V. évfolyam 15. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...16. oldal 38/2009. (XI. 30.) rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XI.29.)

Részletesebben

4. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ

4. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ 4. SZÁMÚ ZÁRÓ BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Herczegné Varga Ilona Telefon: +36 (32) 46791 Fax: +36 (32) 46791 Email: herczegne@mixat.hu A projekt tényleges

Részletesebben

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k2125 2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 55549 Fax: +36 (24) 55531

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2010 janár 26. A projekt előkészítési szakasza az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B A projektek az Európai

Részletesebben

ÚMFT ZPEJ kitöltő. Kitöltési útmutató. 6.0 verzió

ÚMFT ZPEJ kitöltő. Kitöltési útmutató. 6.0 verzió ÚMFT ZPEJ kitöltő Kitöltési útmutató 6.0 verzió TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 ÚMFT ZPEJ KITÖLTŐ... 4 1. ELÉRÉSI ÚTVONAL, BEJELENTKEZÉS... 4 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 6 FUNKCIÓ MŰKÖDÉSE... 7 2.1. ÚJ

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2011. augusztus 22-től Tartalom

Részletesebben

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. Projekt adatlap a Közép-Magyarországi Operatív Program Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 1. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 2014.01.01 Záró dátum: 2014.09.10

Részletesebben

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP 5.7. Számszerűsíthető eredmények (becslés) Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban a Pályázati Útmutatóban megadott mutatókat

Részletesebben

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló. energiaforrások felhasználásának lehetőségével

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló. energiaforrások felhasználásának lehetőségével PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.4.0

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Csurgó Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Csurgó Város Önkormányzata PROJEKTINDÍTÓ JELENTÉS 2009. MÁJUS

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése c. kiemelt projekt konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2015-5.7.0 Érvényes: 2015. május

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE KEOP-7.2.1.2/09-2009-0011 HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE

KOMMUNIKÁCIÓS TERV HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE KEOP-7.2.1.2/09-2009-0011 HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE KOMMUNIKÁCIÓS TERV HERNÁDKAK KÖZSÉG ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE KEOP-7.2.1.2./09-2009-0011 KEOP-7.2.1.2/09-2009-0011 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 4 I. KOMMUNIKÁCIÓS TERV 5 1. Helyzetelemzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú projekt projektmenedzsment feladatainak teljes körű ellátása. 2013. 1 DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.536/10/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2013 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI

Részletesebben

Projekt adatlap. Észak-magyarországi Operatív Program

Projekt adatlap. Észak-magyarországi Operatív Program Projekt adatlap Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés c. pályázati felhíváshoz Kódszámok: ÉMOP-4.2.1/B-12 1 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben