A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 20., kedd. 4. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. október 20., kedd. 4. szám"

Átírás

1 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, október 20., kedd 4. szám

2 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, október 20., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 88/2009.(IX.25.) KH. A Magyar Olimpiai Bizottságba tag delegálása /2009.(IX.25.) KH. A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány alapító okiratának módosítása /2009.(X.20.) ÖR. A Somogy Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2009.(III.10.) számú rendelet módosítása /2009.(X.20.) ÖR. Egyes, jogharmonizációval érintett megyei önkormányzati rendeletek módosítás /2009.(IX.25.) KH. Somogy megye foglalkoztatási helyzete /2009.(IX.25.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza TIOP /2F/ jelű, A Kaposi Mór Oktató Kórház komplex infrastruktúra fejlesztése az integrált Somogy megyei, balatoni ellátórendszer érdekében című pályázatával kapcsolatban /2009.(IX.25.) KH. A József Attila Emlékmúzeum (Balatonszárszó) korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtása /2009.(IX.25.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Perczel Mór Gimnáziuma és a Somogy Megyei Önkormányzat Duráczky József Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diák- és Gyermekotthona akadálymentesítésére vonatkozó pályázatok benyújtása /2009.(IX.25.) KH. A évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez való csatlakozás /2009.(IX.25.) KH. A GYV-SZF-09 gyermekvédelmi pályázatok benyújtása /2009.(IX.25.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Balaton Kollégiuma magasabb vezetői megbízásának pályázati kiírása /2009.(IX.25.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének Állami Számvevőszéki átfogó ellenőrzése /2009.(IX.25.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Fejlesztési Tervének megalkotása /2009.(IX.25.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat és Nagyatád Város Önkormányzata között kötött megállapodás módosítása /2009.(IX.25.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Éltes Mátyás Általános Iskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata és Nevelési Tanácsadója alapító okiratának módosítása /2009.(IX.25.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Zita Speciális Gyermekotthona megalapítására és a Somogy Megyei Önkormányzat I. sz. Gyermekvédelmi intézménye alapító okiratának módosítása

3 872 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám TARTALOMJEGYZÉK 95/2009.(IX.25.) KH. 97/2009.(IX.25.) KH. 98/2009.(IX.25.) KH. 99/2009.(IX.25.) KH. 100/2009.(IX.25.) KH. 101/2009.(IX.25.) KH. Oldal A Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának és alapító okiratának módosítása A gyermekvédelmi szakellátás keretében az otthont nyújtó ellátás biztosítására vonatkozó, Kaposvár Megyei Jogú várossal kötendő megállapodás jóváhagyása A Lad, Ady E. u. 9. szám alatti ingatlan értékesítése A évi LEKI és a évi CÉDE támogatások szerződésmódosítása A Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában működő oktatási-nevelési intézményekben a 2009/2010-es tanítási évben indítható iskolai osztályok, kollégiumi csoportok számának felülvizsgálata A megyei önkormányzati tulajdoni hányaddal működő társaságok tevékenysége a közgyűlés által kijelölt felügyelő bizottsági tagok tájékoztatása alapján /2009.(IX.25.) KH. Alapítványok támogatása /2009.(IX.25.) KH. A Nagy Ferenc Közalapítvány megszüntetése /2009.(IX.25.) KH. A Somogy megyei vasúti mellék és szárnyvonalak megszüntetéséről szóló döntési javaslat visszavonása érdekében tett felterjesztés /2009.(IX.25.) KH. 106/2009.(IX.25.) KH. 107/2009.(IX.25.) KH. 108/2009.(IX.25.) KH. 109/2009.(IX.25.) KH. 110/2009.(IX.25.) KH. 111/2009.(IX.25.) KH. 112/2009.(IX.25.) KH. 113/2009.(IX.25.) KH. Az idegenforgalmi adóhoz járó állami hozzájárulás felére csökkentésével és a falusi turizmus tevékenység adómentességi kedvezményének megvonásával kapcsolatos felterjesztés Felterjesztési jog gyakorlása a fővárosi és megyei közoktatási közalapítványok szakmai tevékenysége támogatására biztosított költségvetési előirányzat csökkentése miatt A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz a helyi önkormányzatok fejlesztésére benyújtott CÉDE pályázat A megyei önkormányzat által alapított alapítványok kuratóriumi tevékenysége A Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács munkája és a megyei közgyűlés elnöke által képviselt álláspont A bizottságok által átruházott hatáskörben hozott döntések A közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott döntések A megyei önkormányzat évi költségvetésének első félévi teljesítése A Dél-dunántúli Régió stratégiája a kábítószer probléma visszaszorítása érdekében dokumentumban megfogalmazott célok megvalósítása

4 873 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám TARTALOMJEGYZÉK 114/2009.(IX.25.) KH. Oldal A Somogy Megyei Közgyűlés által alapított Pro Comitatu Somogy Díj és a Somogy Polgáraiért Díj, valamint az Örökségünk-Somogyország Kincse Cím adományozása Közzétételi kötelezettségek a közpénzek felhasználásával, a tulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével, és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény alapján

5 874 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám I. rész SZEMÉLYI ÜGYEK DELEGÁLÁS, VÁLASZTÁS A Somogy Megyei Közgyűlés 88/2009.(IX.25.) számú határozatával a Magyar Olimpiai Bizottság alapszabályában biztosított lehetőséggel élve a MOB tagjai sorába Gelencsér Attilát delegálta. A Somogy Megyei Közgyűlés köszönetét fejezte ki dr. Gyenesei Istvánnak, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságban végzett több mind két évtizedes munkája folyamán Somogy megye képviseletét mindvégig elhivatottan és kiemelkedő színvonalon látta el, és ezzel hozzájárult a magyar sportolók sikerekben gazdag olimpiai szerepléséhez. A Somogy Megyei Közgyűlés 96/2009.(IX.25.) számú határozatával tudomásul vette Baka Jánosnak a Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány kuratóriumi elnökségéről való lemondását. A közalapítvány alapító okirata módosításával kuratóriumi elnöknek Horváth Ákos kaposvári lakost választotta meg. A módosítás a közalapítvány nevét, célját és vagyonát nem érinti. II. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI A Somogy Megyei Közgyűlés 14/2009. (X.20.) rendelete a megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III. 10.) számú rendelet módosításáról Somogy Megye Közgyűlése az évi XX. tv (1) bekezdésének a., pontja szerinti jogkörében és az évi XXXVIII. tv ai, valamint a 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 53. -a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Somogy Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló a 8/2009. (V. 12.) sz. rendelettel módosított 1/2009. (III. 10.) sz. rendelet (továbbiakban R ) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A közgyűlés a megyei önkormányzat évi költségvetése (kórházzal együtt) eft-ban Költségvetési bevételi főösszegét: Költségvetési kiadási főösszegét: Költségvetési bevételek, kiadások egyenlegét: (többlet) A finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlegét (hiány): Hiány (hitel) összegét: ezen belül: - a felhalmozási célú bevételek öszszegét: a felhalmozási célú kiadások öszszegét: ebből: - beruházások összegét: felújítások összegét: felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó kötelezettség-vállalás (felhalmozási célú átadás összegét: részesedések vásárlása: a működési célú bevételek összegét a működési célú kiadások összegét ebből: - a személyi juttatások összegét: a társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi hozzájárulás összegét: a dologi kiadások összegét: a munkaadói járulék összegét: ellátottak pénzbeni juttatását: a támogatásértékű működési kiadások, államház-tartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadások összegét - működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre - általános tartalék összegét: működési célú tartalék összegét: fejlesztési célú tartalék összegét költségvetési létszámkeretét főben állapítja meg. 2. (1) A R 7. (2) bekezdését az alábbiak szerint módosul: (A közgyűlés) (2) az 2008 évi kötvénykibocsátásból történő bevonást eft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

6 875 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám eft évi működési hiányra intézményeket át nem adó városok térségi feladataira humán programokra (Dráva-Projekt, TDM iroda kialakítása) támogatásértékű fejlesztési kiadásokra (mérleg, Kiadás B.3.sora) intézményi és önkormányzati beruházások intézményi és önkormányzati felújítások pályázati saját erő pályázatok előkészítése évben folyószámlahitelből kifizetett, de kötvényt terhelő felhalmozási célú kötelezettségek Somogy Megyei Levéltárban térinformatikai rendszer bevezetése Intézmények informatikai beszerzése 840 Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány működéséhez támogatás, kölcsön nyújtása Somogyi Esély Kht. saját tőke pótlása 229 (2) A R 9. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés) (8) z intézmények évi működési támogatását eft-ban határozza meg, a 2. sz. melléklet 4. oszlopában szereplő részletezés szerint, (3) A R 15. (2) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés) (2) céltartalék összegét (normatív állami támogatás miatti visszafizetési kötelezettségre, KJT módosítás miatti többletkiadásokra, egyéb előre nem látható kiadásokra) eft öszszegben határozza meg, amely év közben a 22. (1) bekezdésében meghatározott végrehajtási szabálynak megfelelően használható fel, (4) az előző évi kötvénykibocsátásból származó felhalmozási célú tartalék összegét eft összegben határozza meg, amely év közben a 22. (4) bekezdésében meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően használható fel, (1) ndeli, hogy az általános tartalékként elkülönített eft és a céltartalékban az előre nem látható kiadásokra tervezett eft felosztásáról év közben a közgyűlés rendeletmódosítás keretében döntsön, (5) A R 22. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (A közgyűlés) (4) v közben dönt a céltartalékba helyezett eft összegű fejlesztési célú évi maradvány felhasználásáról. 3. (1) A R 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei lépnek, (2) A R 2. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 2.számú melléklete lép, (3) A R 2/a számú melléklete helyébe az ezen rendelet 2/A számú melléklete lép, (4) A R 3/A. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 3.sz.melléklete lép, a R 4. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 4. sz. melléklete lép (6) A R 5. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 5. sz. melléklete lép, (7) A R 6. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 6. sz. melléklete lép, (8) A R 7/A és 7/B. számú mellékletei helyébe az ezen rendelet 7/A és 7/B. számú mellékletei lépnek, (9) A R 8. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 7. számú melléklete lép, (10) A R 9. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 8. számú melléklete lép, 4. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet mellékletei 1-8-ig terjednek. (4) A R 22. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Dr. Vörös Tamás sk. megyei főjegyző Gelencsér Attila sk. a közgyűlés elnöke

7 876 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám 1.sz. Melléklet a 14/2009. (X.20.) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól /kórházzal együtt/ (ezer Ft) Ss z MEGNEVEZÉS 2009.évi módosított előirányzat a 11 /2009. (VII.7 ) rendelet módosítását követően 2009.évi módosított előirányzat a 14/2009. (X.20.) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei kötvény lekötés kamata önkormányzati hivatal működési bevételei működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz: Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő) Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /350 Ft/fő/ Normativ kötött felhasználású támogatások LEKI, CÉDE Központosított támogatás Támogatások összesen: C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés Kéményseprő KFT üzletrész értékesitése Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ebből: -Szakképzési támogatás Intézmények felhalmozási tőke jellegű bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház) Társulások Önkormányzati hivatal átvett bevételei Intézmények átvett bevételei Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem) Területfejlesztési Tanácstól Gyermektábor befizetése

8 877 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám -Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Munkaügyi Központtól átvett támogatása Müködésképtelen önkormányzati támogatás szociális foglalkoztatásra átvett támogatás Iskolatej Szociális Minisztériumtól ifjusági referensre Önkormányzati Minisztériumtól turisztikai pályázatra Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2008.évi maradványa LEKI támogatás 2008.évi maradványa évi területfejlesztési pályázatból átvett Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre Kistérségi támogatás visszatérülése Pályázati támogatások Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon kialakitásához Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése kaposi Mór Kórház támogatásértékű felh.bevétele Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű bevételek összesen: Pénzforgalmi bevételek összesen: E. Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: F. Finanszírozási célú pénzügyi bevétel (Hitel) ebböl:-müködési célu hitel felvétele Finanszirozási célú pénzügyi bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. KIADÁSOK A. Működési kiadások 1. Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai Pénzintézeti kezelési költségekre Működési célú kamatkiadások Működési hitel kamata Előző évi állami támogatás visszafizetés utáni kamat Önkormányzati hivatal működési kiadásai Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai Közgyűlés működési kiadásai Közgyülés nemzetközi kapcsolatai Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai intézmények vagyonbiztosítása üzemegészségügyi szolgálat díja világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok Taszár Airport müködésére Somogy megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott támogatása

9 878 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám -Dr.Takács I.Szoc Otthon, Gondviselés Szociális Otthon átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz Kötvényből megvalósuló feladatok -Humán jellegű programokra (Dráva-projekt,TDM szervezet) Városoknak megyei feladatok ellátására Műkődési kiadások összesen: B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Intézményi beruházásokra Intézmények fejlesztési kiadásai Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre Pályázatok előkészitésére,tervezésekre Beruházások (ÁFA-val) összesen: Felújítások (ÁFA-val) Intézményi felújításokra Intézményi felújításokra saját forrásból Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú 3. átadások Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához Kistelepülési pályázati önerő alap Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójáho Intézményi pályázatokhoz Szakképzési támogatás átadása intézményeknek Részesedések vásárlása (Esély KHT saját tőke emelés) 229 Fejlesztési kiadások összesen: C. Fejlesztési célú kamatkiadások Fejlesztési hitel kamata Kötvények kamata D. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivűlre (VÁK) Pénzforgalmi kiadások összesen: E. Tartalékok 1. Általános tartalék Céltartalék Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa visszafizetés,kjt módositása miatti többletkiadások fedezetére stb.) Intézményi támogatások 5%-a Önkormányzati hivatal támogatásának,közgyűlés kiadásainak 5%-a évi pénzmaradványból fejlesztési feladatokra (kötvény maradvány) Költségvetési kiadások összesen: F. Finanszirozási célú pénzügyi kiadások évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi MFB hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése Kötvény törlesztés évi müködési hitel visszafizetése Finanszirozási célú pénzügyi kiadások összesen: II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

10 879 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám 1/A.sz. Melléklet a 14/2009. (X.20.) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett müködési célu bevételeiről, kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Sors z. MEGNEVEZÉS 2009.évi módosított előirányzat a 11 /2009. (VII.7 ) rendelet módosítását követően 2009.évi módosított előirányzat a 14/2009. (X.20.) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei önkormányzati hivatal működési bevételei működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről Intézmények és önkormányzat működési bevételei összesen: Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő) Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: B. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /350 Ft/fő/ Normativ kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Támogatások összesen: C. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház) Társulások Önkormányzati hivatal átvett bevételei Intézmények átvett bevételei Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem) Területfejlesztési Tanácstól Gyermektábor befizetése Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Munkaügyi Központtól átvett támogatása Müködésképtelen önkormányzati támogatás szociális foglalkoztatásra átvett támogatás Iskolatej Szociális Minisztériumtól ifjusági referensre Önkormányzati Minisztériumtól turisztikai pályázatra Támogatásértékű működési bevételek összesen: Pénzforgalmi bevételek összesen:

11 880 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám D. Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: E. Finanszírozási célú pénzügyi bevétel (Hitel) ebböl:működési célu hitelek felvétele Finanszirozási célú pénzügyi bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. KIADÁSOK A. Működési kiadások 1. Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai Pénzintézeti kezelési költségekre Kamatkiadások Működési hitel kamata Előző évi állami támogatás visszafizetés utáni kamat Önkormányzati hivatal működési kiadásai Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai Közgyűlés működési kiadásai Közgyülés nemzetközi kapcsolatai Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai intézmények vagyonbiztosítása üzemegészségügyi szolgálat díja világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok Taszár Airport müködésére Somogy megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott támogatása Dr.Takács I.Szoc Otthon, Gondviselés Szociális Otthon átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz Kötvényből megvalósuló feladatok -Humán jellegű programokra (Dráva-projekt,TDM szervezet) Városoknak megyei feladatok ellátására Műkődési kiadások összesen: B. Működési kölcsön nyújtása államháztartáson kivűlre Pénzforgalmi kiadások összesen: C. Tartalék 1. Általános tartalék Céltartalék Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa visszafizetés,kjt módositása miatti többletkiadások fedezetére stb.) Intézményi támogatások 5%-a Önkormányzati hivatal támogatásának,közgyűlés kiadásainak 5%-a Költségvetési kiadások összesen: D. Finanszirozási célú pénzügyi kiadások évi müködési hitel visszafizetése Finanszirozási célú pénzügyi kiadások összesen: II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

12 881 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám 1/B.sz. Melléklet a 14/2009. (X.20.) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett felhalmozási célu bevételeiről, kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Sors z. MEGNEVEZÉS 2009.évi módosított előirányzat a 11 /2009. (VII.7 ) rendelet módosítását követően 2009.évi módosított előirányzat a 14/2009. (X.20.) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Kötvény lekötés kötés kamata B. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés Kéményseprő KFT üzletrész értékesitése Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ebből: -Szakképzési támogatás Intézmények felhalmozási tőke jellegű bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: C. Önkormányzatok költségvetési támogatása LEKI, CÉDE D. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2008.évi maradványa LEKI támogatás 2008.évi maradványa évi területfejlesztési pályázatból átvett Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre Kistérségi támogatás visszatérülése Pályázati támogatások Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon kialakitásához Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése kaposi Mór Kórház támogatásértékű felh.bevétele Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Pénzforgalmi bevételek összesen: E. Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. KIADÁSOK A. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Intézményi beruházásokra Intézmények fejlesztési kiadásai Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre Pályázatok előkészitésére Beruházások (ÁFA-val) összesen: Felújítások (ÁFA-val) Intézményi felújításokra Intézményi felújításokra saját forrásból

13 882 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám 3. Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához Kistelepülési pályázati önerő alap Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom Intézményi pályázatokhoz Szakképzési támogatás átadása intézményeknek Részesedések vásárlása (Esély KHT saját tőke emelés) 229 Fejlesztési kiadások összesen: B. Fejlesztési célú kamatkiadások Fejlesztési hitel kamata Kötvények kamata Pénzforgalmi kiadások összesen: D. Céltartalék évi pénzmaradványból fejlesztési feladatokra (kötvény maradvány) E. Finanszirozási célú pénzügyi kiadások évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi MFB hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése Kötvény törlesztés Finanszirozási célú pénzügyi kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

14 2.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban) megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatás értékű működési Támogatás értékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosít ott Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Eredeti 11/2009 (VII.7) Módosított Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Összesen: ) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Marcali Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár Sm-i Óvoda, Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár Összesen: SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/4.szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. július 7., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. június 1., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. június 1., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. június 1., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. június 1., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2011. július 19., kedd. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2011. július 19., kedd. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2011. július 19., kedd 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2011. július 19., kedd 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. január 5., kedd. 1-A. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. január 5., kedd. 1-A. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. január 5., kedd 1-A. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. január 5., kedd 1-A. szám

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉS ÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. január 16., hétfő. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉS ÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. január 16., hétfő. 1. szám A KÖZGYŰLÉS ÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. január 16., hétfő 1. szám A KÖZGYŰLÉS ÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. január 16., hétfő 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 23/2011.(XII.27.) ÖR 1/2012.(I.16.)

Részletesebben

XVIII. évfolyam 3. szám Kaposvár, 2008. július 1.

XVIII. évfolyam 3. szám Kaposvár, 2008. július 1. XV. évflyam 3. szám Kapsvár, 2008. július 1. SOMOGY KÖZLÖNY A SOMOGY MEGYE ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HVATALOS LAPJA Szám: T á r g y Oldalszám. R É S Z SZEMÉLY ÜGYEK 51/2008. (V. 6.) KH A Smgy Megyei Közgyűlés

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2006. február 22. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2006. (II. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET XXI. évfolyam 1. szám 2011. február 23. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. II. 17-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. április 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 6/2011. (V. 4.)

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., július 2., szeptember 16. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről SOMOGY MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Megyeháza, Csokonai u. 3. Telefon: 508-101, Fax: 82/312-634 Ügyiratszám: PÜ/209/2010 TÁJÉKOZTATÓ a megyei önkormányzat 2010. évi költségvetésének első félévi

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 10/2009. (IV. 24.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009.

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49.

2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 49. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 2/2008. (II. 22.) HBMÖK 3/2008. (II. 22.) HBMÖK 4/2008. (II. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar Megyei

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 3. szám 2009. május 5. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. IV. 29.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/79-12/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉSRENDELETTERVEZET Ikt.sz.: 1/661/214/I. Tárgy: 214. évi költségvetési rendelet módosítása Üi.: Dévényi Zsuzsanna Melléklet: hatásvizsgálati

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól S.sz. M e g n e v e z é s 2004. évi eredeti előir. ezer Ft 2004. évi módosított előir. Me: eredeti

Részletesebben