A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, július 7., kedd. 3. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. július 7., kedd. 3. szám"

Átírás

1 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, július 7., kedd 3. szám

2 A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, július 7., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 51/2009.( VI.12.) KH. A Mátyás Király Gimnázium, Fonyód igazgatójának magasabb vezetői megbízása /2009.( VI.12.) KH. A Perczel Mór Gimnázium, Siófok igazgatójának magasabb vezetői megbízása /2009.( VI.12.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Intézménye igazgatójának magasabb vezetői megbízása /2009.(VII.7.) ÖR. A megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló a módosított 1/2009 (III. 10.) ÖR. módosítása /2009.(VI.26.) ÖR. A Somogy Megyei Önkormányzat helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló többször módosított 14/2007. (VII. 30.) ÖR. módosítása /2009. (VII.7.) ÖR. A megyei önkormányzati tulajdon- és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2005. (XII. 26.) ÖR módosítása /2009.( VI.12.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat Kaposi Mór Oktató Kórháza uniós pályázataihoz szükséges kapacitásátcsoportosítás, illetve sürgősségi többletkapacitás /2009.( VI.12.) KH. Beszámoló a Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság évi munkájáról /2009.( VI.12.) KH. A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány támogatása /2009.( VI.12.) KH. A Somogy Megyei Közgyűlés 55/2004.(VI.24.) sz. határozatával elfogadott Somogy Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata hatályon kívül helyezése és új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása /2009.( VI.12.) KH. A Somogy Megyei Közgyűlés 69/2007.(VII.5.) sz. határozatával elfogadott Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának módosítása /2009.( VI.12.) KH. A Somogy Megyei Gyermektábor (Fonyód, Virág u. 77.) ingatlanrészének hasznosítására vonatkozó 36/2009.(IV.17.) KH. Módosítása /2009.( VI.12.) KH. A Somogy Megyei Kéményseprő Kft. Jövője /2009.( VI.12.) KH. A megyei önkormányzat 10 intézményének gáz energia megtakarítási beruházása /2009.( VI.12.) KH. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz a helyi önkormányzatok fejlesztésére benyújtandó CÉDE pályázatok /2009.( VI.12.) KH. A Drávakastély Szociális Otthon kastélyosdombói telephelyének hasznosítása /2009.( VI.12.) KH. A közoktatási intézmények feladatarányos finanszírozása

3 522 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 65/2009.( VI.12.) KH. A Somogy Televízió Kht. Támogatása /2009.( VI.12.) KH. A Somogyi Esély Kht. saját tőke pótlása /2009.( VI.12.) KH. Az önkormányzati kötvénykibocsátás bevételéből működési célra történő bevonás /2009.( VI.12.) KH. A drávatamási Drávakastély Szociális Otthon geotermikus fűtéskorszerűsítési beruházása KEOP 4.2.0/B pályázatának beadása /2009.( VI.12.) KH. A Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ óvodaépület rekonstrukciójának beruházási programja /2009.( VI.12.) KH. A Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kollégiuma épületének rekonstrukciója /2009.( VI.12.) KH. A Zita Gyermekotthon tiszta profilú speciális gyermekotthonná történő átalakítása /2009.( VI.12.) KH. A Somogy Megyei Önkormányzat és Nagyszakácsi Község Önkormányzata között kötött feladatellátási szerződés módosítása /2009.( VI.12.) KH. A megyei fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása /2009.( VI.12.) KH. A Dráva-menti Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület megalakítása /2009.( VI.12.) KH. Somogy Megye Közoktatási Feladatellátás Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési tervének felülvizsgálata és módosítása /2009.( VI.12.) KH. A szociális foglalkoztatás elindításának hozzájárulása a barcsi Együtt-Egymásért Szociális és Gyermekotthon vonatkozásában /2009.( VI.12.) KH. Alapítványok támogatása /2009.( VI.12.) KH. Beszámoló a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás évi tevékenységéről /2009.( VI.12.) KH. Beszámoló a Somogy Megyei Idősügyi Tanács évi munkájáról és a évi feladatairól /2009.( VI.12.) KH. Beszámoló a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott döntésekről /2009.( VI.12.) KH. Beszámoló a közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott döntésekről Közzétételi kötelezettségek a közpénzek felhasználásával, a tulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével, és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény alapján A Tudományos Életért Közalapítvány évi közhasznúsági jelentése

4 523 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám I. rész SZEMÉLYI ÜGYEK MAGASABB VEZETŐI MEGBÍZÁSOK A Somogy Megyei Közgyűlés 51/2009.(VI.12.) sz. határozatával Bántó Zsuzsanna Magdolnát bízta meg a fonyódi Mátyás Király Gimnázium igazgatói beosztásának ellátásával, augusztus július 31. napjáig. A Somogy Megyei Közgyűlés 52/2009.(VI.12.) sz. határozatával dr. Varga Zoltánt bízta meg a siófoki Perczel Mór Gimnázium igazgatói beosztásának ellátásával, augusztus július 31. napjáig. A Somogy Megyei Közgyűlés 53/2009.(VI.12.) sz. határozatával Bakonyi Zoltánnét bízta meg a Somogy Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Intézménye igazgatói beosztásának ellátásával, augusztus július 31. napjáig. II. rész A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI A Somogy Megyei Közgyűlés 11/2009.(VII.7.) rendelete a megyei önkormányzat évi költségvetéséről szóló a 8/2009. (V. 12.) rendelettel módosított 1/2009 (III. 10.) rendelet módosításáról Somogy Megye Közgyűlése az évi XX. tv (1) bekezdésének a., pontja szerinti jogkörében és az évi XXXVIII. tv ai, valamint a 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 53. -a alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Somogy Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló a 8/2009. (V. 12.) sz. rendelettel módosított 1/2009. (III. 10.) sz. rendelet (továbbiakban R ) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. A közgyűlés a megyei önkormányzat évi költségvetése (kórházzal együtt) ezer Ft-ban Költségvetési bevételi főösszegét: Költségvetési kiadási főösszegét: Költségvetési bevételek, kiadások egyenlegét: (többlet) A finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlegét (hiány): Hiány (hitel) összegét: ezen belül: - a felhalmozási célú bevételek összegét: a felhalmozási célú kiadások összegét: ebből: - beruházások összegét: felújítások összegét: felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás (felhalmozási célú átadás összegét: a működési célú bevételek összegét a működési célú kiadások összegét ebből: - a személyi juttatások összegét: a társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi hozzájárulás összegét: a dologi kiadások összegét: a munkaadói járulék összegét: ellátottak pénzbeni juttatását: a támogatásértékű működési kiadások, államház-tartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadások össze gét - általános tartalék összegét: működési célú tartalék összegét: fejlesztési célú tartalék összegét költségvetési létszámkeretét állapítja meg főben (1) A R 7. (2) bekezdését az alábbiak szerint módosul: (A közgyűlés) (2) az 2008 évi kötvénykibocsátásból történő bevonást eft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

5 524 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám eft évi működési hiányra intézményeket át nem adó városok térségi feladataira humán programokra (Dráva-Projekt, TDM iroda kialakítása) támogatásértékű fejlesztési kiadásokra (mérleg, Kiadás B.3.sora) intézményi és önkormányzati beruházások intézményi és önkormányzati felújítások pályázati saját erő pályázatok előkészítése évben folyószámlahitelből kifizetett, de kötvényt terhelő felhalmozási célú kötelezettségek felhalmozási feladatokra céltartalékba helyezett összeg Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány működéséhez támogatás, kölcsön nyújtása (2) A R 9. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés) (8) az intézmények évi működési támogatását eft-ban határozza meg, a 2. sz. melléklet 4. oszlopában szereplő részletezés szerint, (3) A R 13. (2) és (3) bekezdéseit a következők szerint módosítja: (A közgyűlés) (2) az önkormányzati beruházások eft összegű ráfordítását feladatonkénti (címenkénti) bontásban a 3/A. sz. melléklet I-II. pontjai szerint, (3) az önkormányzati fejújítások eft-os ráfordítás összegét feladatonkénti (címenkénti) bontásban a 4. sz. melléklet I-II. pontjai szerint hagyja jóvá. (4) A R 15. (2) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: (A közgyűlés) (2) a céltartalék összegét (normatív állami támogatás miatti visszafizetési kötelezettségre, KJT módosítás miatti többletkiadásokra, egyéb előre nem látható kiadásokra) eft öszszegben határozza meg, amely év közben a 22. (1) bekezdésében meghatározott végrehajtási szabálynak megfelelően használható fel, (4) az előző évi kötvénykibocsátásból származó felhalmozási célú tartalék összegét eft összegben határozza meg, amely év közben a 22. (4) bekezdésében meghatározott végrehajtási szabályoknak megfelelően használható fel, (5) A R 22. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (A közgyűlés) (4) év közben dönt a céltartalékba helyezett eft összegű fejlesztési célú évi maradvány felhasználásáról. (6) az R az alábbi 19. (11) bekezdéssel egészül ki: (A közgyűlés) (11) elrendeli, hogy a Somogy Megyei Vállalkozó Központ Közalapítvány a működéshez nyújtott eft összegű kamatmentes kölcsönt december 31-ig utalja vissza a Somogy Megyei Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. 3. (1) a R 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei helyébe az e rendelet 1., 1/A., 1/B. számú mellékletei lépnek, (2) a R 2. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 2.számú melléklete lép, (3) a R 2/a számú melléklete helyébe az ezen rendelet 2/A számú melléklete lép, (4) a R 3/A. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 3.sz.melléklete lép, a R 4. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 4. sz. melléklete lép (5) a R 5. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 5. sz. melléklete lép, (6) a R 6. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 6. számú melléklete lép, (7) a R 8. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 7. számú melléklete lép, (8) a R 9. számú melléklete helyébe az ezen rendelet 8. számú melléklete lép,

6 525 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám 4. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet mellékletei 1-8-ig terjednek. Dr. Vörös Tamás sk. megyei főjegyző Gelencsér Attila sk. a közgyűlés elnöke

7 526 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám 1.sz. Melléklet a 11 /2009. (VII.7.) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett bevételeiről és kiadásairól /kórházzal együtt/ (ezer Ft) Ss z MEGNEVEZÉS 2009.évi módosított előirányzat a 8 /2009. (V.12. ) rendelet módosítását követően 2009.évi módosított előirányzat a 11 /2009. (VII.7.) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei kötvény lekötés kamata önkormányzati hivatal működési bevételei működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről Intézmények és önkormányzat működési bevételei össz: Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő) Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: Támogatások B. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /350 Ft/fő/ Normativ kötött felhasználású támogatások LEKI, CÉDE Központosított támogatás Támogatások összesen: C. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés Kéményseprő KFT üzletrész értékesitése Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ebből: -Szakképzési támogatás Intézmények felhalmozási tőke jellegű bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: D. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház) Társulások Önkormányzati hivatal átvett bevételei Intézmények átvett bevételei Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem) Területfejlesztési Tanácstól

8 527 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám -Gyermektábor befizetése Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Munkaügyi Központtól átvett támogatása Müködésképtelen önkormányzati támogatás szociális foglalkoztatásra átvett támogatás Iskolatej 928 Szociális Minisztériumtól ifjusági referensre 625 Önkormányzati Minisztériumtól turisztikai pályázatra Támogatásértékű működési bevételek összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2008.évi maradványa LEKI támogatás 2008.évi maradványa évi területfejlesztési pályázatból átvett Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre Kistérségi támogatás visszatérülése Pályázati támogatások Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon kialakitásához Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése kaposi Mór Kórház támogatásértékű felh.bevétele Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű bevételek összesen: Pénzforgalmi bevételek összesen: E. Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: F. Finanszírozási célú pénzügyi bevétel (Hitel) ebböl:-müködési célu hitel felvétele Finanszirozási célú pénzügyi bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. KIADÁSOK A. Működési kiadások 1. Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai Pénzintézeti kezelési költségekre Működési célú kamatkiadások Működési hitel kamata Előző évi állami támogatás visszafizetés utáni kamat Önkormányzati hivatal működési kiadásai Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai Közgyűlés működési kiadásai Közgyülés nemzetközi kapcsolatai Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai intézmények vagyonbiztosítása üzemegészségügyi szolgálat díja világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok Taszár Airport müködésére

9 528 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám -Somogy megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott támogatása Dr.Takács I.Szoc Otthon átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz Kötvényből megvalósuló feladatok -Humán jellegű programokra (Dráva-projekt,TDM szervezet) Városoknak megyei feladatok ellátására Műkődési kiadások összesen: B. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Intézményi beruházásokra Intézmények fejlesztési kiadásai Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre Pályázatok előkészitésére,tervezésekre Beruházások (ÁFA-val) összesen: Felújítások (ÁFA-val) Intézményi felújításokra Intézményi felújításokra saját forrásból Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú 3. átadások Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához Kistelepülési pályázati önerő alap Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához Intézményi pályázatokhoz Szakképzési támogatás átadása intézményeknek Fejlesztési kiadások összesen: C. Fejlesztési célú kamatkiadások Fejlesztési hitel kamata Kötvények kamata D. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kivűlre (VÁK) Pénzforgalmi kiadások összesen: E. Tartalékok 1. Általános tartalék Céltartalék Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa visszafizetés,kjt módositása miatti többletkiadások fedezetére stb.) Intézményi támogatások 5%-a Önkormányzati hivatal támogatásának,közgyűlés kiadásainak 5%-a évi pénzmaradványból fejlesztési feladatokra (kötvény maradvány) Költségvetési kiadások összesen: F. Finanszirozási célú pénzügyi kiadások évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi MFB hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése Kötvény törlesztés évi müködési hitel visszafizetése Finanszirozási célú pénzügyi kiadások összesen: II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

10 529 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám 1/A.sz. Melléklet a 11 /2009. (VII.7.) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett müködési célu bevételeiről, kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Sors z. MEGNEVEZÉS 2009.évi módosított előirányzat a 8 /2009. ( V.12. ) rendelet módosítását követően 2009.évi módosított előirányzat a 11 /2009. (VII.7.) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Működési bevételek: 1. Intézmények működési bevételei Önkormányzat működési bevételei - önkormányzat kamatbevételei önkormányzati hivatal működési bevételei működési célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről Intézmények és önkormányzat működési bevételei összesen: Önkormányzat sajátos működési bevételei - Illetékek Átengedett központi adó (SZJA)összesen: ebből: Megyéket megillető fix összeg Megye lakossága alapján járó SZJA (120Ft/fő) Megyei fenntartású intézmények ellátottjai után Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: B. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normativ hozzájárulások Megyei igazgatási sport feladatok tám-a/150ft/fő/ Megyei közmüv.és közgyüjt.fa-hoz /350 Ft/fő/ Normativ kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Támogatások összesen: C. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel - társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz (kórház) Társulások Önkormányzati hivatal átvett bevételei Intézmények átvett bevételei Kaposvár várostól feladatellátási megállapodás alapján átvett támogatás (szociális ellátás,gyermekvédelem) Területfejlesztési Tanácstól Gyermektábor befizetése Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Munkaügyi Központtól átvett támogatása Müködésképtelen önkormányzati támogatás szociális foglalkoztatásra átvett támogatás Iskolatej 928 Szociális Minisztériumtól ifjusági referensre 625 Önkormányzati Minisztériumtól turisztikai pályázatra Támogatásértékű működési bevételek összesen: Pénzforgalmi bevételek összesen:

11 530 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám D. Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: E. Finanszírozási célú pénzügyi bevétel (Hitel) ebböl:működési célu hitelek felvétele Finanszirozási célú pénzügyi bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. KIADÁSOK A. Működési kiadások 1. Az önállóan és a hozzájuk kapcsolt részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai Pénzintézeti kezelési költségekre Kamatkiadások Működési hitel kamata Előző évi állami támogatás visszafizetés utáni kamat Önkormányzati hivatal működési kiadásai Ebből:Megyei Védelmi Bizottság müködési kiadásai Közgyűlés működési kiadásai Közgyülés nemzetközi kapcsolatai Somogy Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok kiadása Önkormányzat intézményekkel kapcsolatos működési kiadásai intézmények vagyonbiztosítása üzemegészségügyi szolgálat díja világitási és fűtési rendszer korszerűsitésének dija intézmények támogatásértékű működési kiadása és államháztartáson kivűli működési célú átadásai Támogatásértékű működési kiadások, államházartáson kivűli működési célú átadások -közgyűléshez kapcsolodó kötelező feladatok támogatása közgyüléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok Taszár Airport müködésére Somogy megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat müködési célu átadott támogatása Dr.Takács I.Szoc Otthon átadott tám.szoc.foglalkoztatáshoz Kötvényből megvalósuló feladatok -Humán jellegű programokra (Dráva-projekt,TDM szervezet) Városoknak megyei feladatok ellátására Műkődési kiadások összesen: B. Működési kölcsön nyújtása államháztartáson kivűlre Pénzforgalmi kiadások összesen: C. Tartalék 1. Általános tartalék Céltartalék Előre nem látható kiadásokra (benne:normativa visszafizetés,kjt módositása miatti többletkiadások fedezetére stb.) Intézményi támogatások 5%-a Önkormányzati hivatal támogatásának,közgyűlés kiadásainak 5%-a Költségvetési kiadások összesen: D. Finanszirozási célú pénzügyi kiadások évi müködési hitel visszafizetése Finanszirozási célú pénzügyi kiadások összesen: II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

12 531 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám 1/B.sz. Melléklet a 11 /2009. (VII.7.) rendelethez a Somogy Megyei Önkormányzat 2009.évi tervezett felhalmozási célu bevételeiről, kiadásairól /kórházzal együtt/ ezer Ft Sors z. MEGNEVEZÉS 2009.évi módosított előirányzat a 8 /2009. ( V.12) rendelet módosítását követően 2009.évi módosított előirányzat a 11 /2009. (VII.7.) rendelet módosítását követően I. BEVÉTELEK A. Kötvény lekötés kötés kamata B. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Ingatlan értékesítés Kéményseprő KFT üzletrész értékesitése Felhalmozási célú (végleges) pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről ebből: -Szakképzési támogatás Intézmények felhalmozási tőke jellegű bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: C. Önkormányzatok költségvetési támogatása LEKI, CÉDE D. Támogatásértékű felhalmozási bevétel -CÉDE támogatás 2008.évi maradványa LEKI támogatás 2008.évi maradványa évi területfejlesztési pályázatból átvett Kaposi Mór Oktató Kórháztól támogatás visszatérülése Kaposvár várostól kórházi fejlesztésekre Kistérségi támogatás visszatérülése Pályázati támogatások Baranya és Tolna megyei önkormányzatoktól regionális speciális otthon kialakitásához Marcali városnak nyújtott támogatás visszatérülése kaposi Mór Kórház támogatásértékű felh.bevétele Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Pénzforgalmi bevételek összesen: E. Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. KIADÁSOK A. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások (ÁFA-val) -Intézményi beruházásokra Intézmények fejlesztési kiadásai Pályázattal megvalósuló fejlesztésekre Pályázatok előkészitésére Beruházások (ÁFA-val) összesen: Felújítások (ÁFA-val) Intézményi felújításokra Intézményi felújításokra saját forrásból

13 532 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám 3. Támogatásértékű fejlesztési kiadások, államházartáson kivűli felhalmozási célú átadások Lakás bérleti jog vásárlására/ Dráva Völgye Középiskola / Intézmények támogatásértékű fejlesztési kiadásai Siófok városnak Perczel M. Gimn.rekontstrukciójához Kistelepülési pályázati önerő alap Nagyatád városnak Éltes M. Ált.Iskola kiváltásához Kaposvár városnak Rippl-Rónai Emlékmúzeum rekonstrukciójához Közmüfejlesztési hozzájárulás Park Szociális otthon Patalom Intézményi pályázatokhoz Szakképzési támogatás átadása intézményeknek Fejlesztési kiadások összesen: B. Fejlesztési célú kamatkiadások Fejlesztési hitel kamata Kötvények kamata Pénzforgalmi kiadások összesen: D. Céltartalék évi pénzmaradványból fejlesztési feladatokra (kötvény maradvány) E. Finanszirozási célú pénzügyi kiadások évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi MFB hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése évi beruházási hitel törlesztése Kötvény törlesztés Finanszirozási célú pénzügyi kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: a rendelettel módosított előirányzatok a táblázatban kivastagítva találhatók

14 533 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám 2.sz. Melléklet a Somogy Megyei Önkormányzat intézményeinek évi bevételeiről és kiadásairól (ezer Ft-ban) megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatás értékű működési Támogatás értékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosít ott Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Összesen: ) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Marcali Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár Sm-i Óvoda, Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár

15 534 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatás értékű működési Támogatás értékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosít ott Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Összesen: )Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút Szeretet Szociális Otthon, Berzence Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási Park Szociális Otthon, Patalom Gondviselés Szociális Otthon, Segesd Takács Imre Szociális Otthon, Tab Összesen: ) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyód Aranypart Kollégium Siófok Balaton Kollégium Fonyód Boglári Kollégium Balatonboglár Perczel Mór Gimnázium Siófok Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok Összesen:

16 535 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám megnevezés Intézményi működési Felhalmozási tőke jellegű Intézményi támogatás Támogatás értékű működési Támogatás értékű felhalmozási Előző évi pénzmaradvány bevétel bevétel Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosít ott Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított ) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár Sm. Levéltár, Kaposvár Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár Összesen: Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete Sm.Kincstári Szervezet Összesen: ) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár Összesen: Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód Egyéb feladatok össz: MINDÖSSZESEN:

17 536 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám megnevezés Bevétel/ kiadás összesen ebből: Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Kvár Összesen: ) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Marcal Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár Sm-i Óvoda, Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár

18 537 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám megnevezés Bevétel/ kiadás összesen ebből: Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Összesen: )Szociális ellátás Együtt-Egymásért Szoc.Otthon, Barcs Fehér Akác Szociális Otthon, Kálmáncsa Magas Cédrus Szociális Otthon, Kőkút Szeretet Szociális Otthon, Berzence Drávakastély Szoc. Otth. Drávatamási Park Szociális Otthon, Patalom Gondviselés Szociális Otthon, Segesd Takács Imre Szociális Otthon, Tab Összesen: ) Középfokú oktatás Mátyás Király Gimnázium, Fonyó Aranypart Kollégium Siófok Balaton Kollégium Fonyód Boglári Kollégium Balatonboglá Perczel Mór Gimnázium Siófok Somogyi Térségi Integrált Szakképző Központ Siófok Összesen:

19 538 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám megnevezés Bevétel/ kiadás összesen ebből: Személyi juttatás TB jár. eü. hozzáj. Munkaadói jár. Dologi kiadás Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított ) Közművelődés, egyéb oktatási intézmények Megyei Városi Könyvtár, Kaposvár Sm. Levéltár, Kaposvár Sm. Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár Összesen: Somogy M-i Önkorm. Kincstári Szervezete Sm.Kincstári Szervezet Összesen: 6) Kórházak Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár Összesen: Egyéb feladatok Gyermektábor, Fonyód Egyéb feladatok össz: MINDÖSSZESEN:

20 539 SOMOGYI KÖZLÖNY 2009/3. szám megnevezés Felújítások (ÁFA-val) Támogatásértékű müködési kiadások Támogatásértékű fejlesztési kiadások Ellát. pénzb.jutt Beruházások (ÁFA-val)** Műk.c átad.áh.kivülre Dolgozói létszám (fő) Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosítot t Eredeti 8/2009. (V.12) Módosítot t Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosított Eredeti 8/2009. (V.12) Módosíto tt Eredeti 8/2009. (V.12) Módosít ott Somogy Megyei Önkormányzat Kincstári Szervezethez tartozó részben önálló intézmények 1) Gyermek és Ifjúságvédelem I.sz.Gyermekvédelmi Intézmény Nagybajom II. Gyermekvédelmi Intézmény Marcali Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Összesen: ) Alapf.okt. és gyógyped. ellátás Hétszínvirág Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény Marcali Duráczky József Pedagógiai Fejl. és Módszertani Int. Kvár Sm-i Óvoda, Ált.Isk.,Diákotth.és Gyermekotth, S.vár Éltes Mátyás Ált. Iskola,Egységes Ped.Szaksz és Nevelési Tanácsadó Nagyatád Sm-i Önkormányzat Tanulási képességet Vizsgáló és Beszédvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága Kaposvár

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. június 1., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. június 1., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. június 1., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. június 1., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2011. július 19., kedd. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2011. július 19., kedd. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2011. július 19., kedd 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2011. július 19., kedd 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. január 5., kedd. 1-A. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. január 5., kedd. 1-A. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. január 5., kedd 1-A. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. január 5., kedd 1-A. szám

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET XXI. évfolyam 1. szám 2011. február 23. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. II. 17-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 204 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. december 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

költségvetés végrehajtásáról

költségvetés végrehajtásáról !"#$ & ' ( & ' ) 6/2010/Pénzügy % Beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról * %(+ ++ + Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 80. -a, valamint az 249/2000./XII.24./

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 21. év A Közgyűlés a 17/211. (IV.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben